Forløbsbeskrivelser for faglige forløb (LMS) og MOOCs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forløbsbeskrivelser for faglige forløb (LMS) og MOOCs"

Transkript

1 Forløbsbeskrivelser for faglige forløb (LMS) og MOOCs Ph.d.-niveau (SDU og RUB) s. 2 Kandidatniveau (KUBIS og CBS) s. 6 Bachelorniveau (AUB og AUL) s. 10 Professionsbachelorniveau (University Colleges) s. 15 Akademiuddannelsesniveau (KEA) s. 20 MOOCs (DTU og KUBIS) s. 22 1

2 Beskrivelse af faglige forløb (SDU) Rammer Indhold Fagets/modulets titel Responsible Conduct of Research (kurset afholdes på dansk) Open Online Course Niveau Ph.d.-studerende Semesterplacering Efterår 2014/forår 2015 Uddannelse Ph.d.-skolen på det Humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Institut/Afdeling Det Humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Fagansvarlig Lars Ole Sauerberg, dr.phil., Institut for Kulturvidenskaber Sune Vork Steffensen, Lektor, Institut for Sprog og Kommunikation Cita Nørgård, pædagogisk konsulent, SDU Universitetspædagogik Forløbsansvarlig Thomas Kaarsted, formidlings- og kommunikationschef, Syddansk Universitetsbibliotek Peter Søndergaard, publikumschef, Roskilde Universitetsbibliotek Identificerede behov for integration af informationskompetence i forløbet eller uddannelsen generelt Det Humanistiske Fakultet på Syddansk Universitet har identificeret et stigende behov blandt ph.d.-studerende i forhold til informationskompetence, publikationsprocesser og videnskabelig redelighed. Kurset søger, i et formaliseret samarbejde mellem bibliotek, fakultet og universitetspædagogisk enhed, at imødekomme dette behov. Kurset kan produceres som MOOC. Indhold af faglige forløb Litteratursøgning, informationskompetence og referencehåndteringsværktøjer systematiske reviews Publiceringsstrategi: Journalranking, impact, Open Access,, academia.edu og Research Gate, introduktion til datamanagement, ORCID og forskningsdokumentation Ophavsret Videnskabelig redelighed, forskningsetik og publikationsprocessen Transparens og best practice i videnskabelig publicering Læringsmål At kunne udfærdige et systematisk literature review. At blive fortrolig med værktøjer til monitering af ny forskning og referencehåndtering. At kunne demonstrere nyhedsværdien af eget forskningsprojekt i forhold til internationale standarder på et videnskabeligt grundlag. At få viden om internationale publiceringsformer og deres styrker og svagheder i forhold til eget forskningsprojekt. 2

3 At kende og anvende gældende retningslinjer i forhold til Responsible Conduct of Research. At øge kursistens employability Bæredygtighed Evaluering Forløbet evalueres i henhold til en fælles model, der under inddragelse af ekspertbistand (konsulent), udvikles som en del af projektet Effekt og udbredelse Projektet laves som et to-årigt pilotprojekt med ovenstående partnere involveret. Herefter evalueres/måles på, hvorvidt kurset skal implementeres fast, om det kan udbredes til andre fakulteter på RUC og SDU, og i forhold til udbredelse som MOOC. Dette specifikke kursus kan være med til at afdække bibliotekets rolle i fremtidige samproduktioner med informationskompetence og fagligt indhold mellem institutionerne og læringsmiljøerne. Tids- og ressourceplan Generelle betingelser Pilotprojektet skal afklare, om kurset skal afholdes på Roskilde Universitetscenter, og om den producerede OOC lever op til krav og ønsker fra dette universitet. Overordnet milepælsplan for 2014 Marts 2014: Styregruppe nedsættes med repræsentanter fra Syddansk Universitetsbibliotek og Roskilde Universitetsbibliotek samt repræsentanter fra Syddansk Universitet (Humaniora og Universitetspædagogik). April 2014: Fælles projektplan, studieplan og indholdsbeskrivelse. Maj 2014: Godkendelse af Humanioras/SDU s ph.d.-råd. Juni 2014: Planlægning af indhold og intern kompetenceudvikling i forhold til Open Online Course August 2014: Fælles workshop med underviserne i samarbejde med SDU Universitetspædagogik. September-december: Produktion af kurset December: Betaversion er klar Overordnet milepælsplan for 2015 Februar 2015: Version 1 af kurset publiceres. April: Delevaluering med Humanioras ph.d.-råd. Maj 2015: Workshop og kompetenceudvikling. Sommer 2015: Serviceeftersyn af OOC. Efterår 2015: Version 2 afvikles/publiceres. December 2015: Evaluering af hele forløbet. Bibliotekets ressourceforbrug (foreløbigt) 2014 og 2015 Kr (DEFF) samt minimum kr. (selvfinansiering) Copyright Udvikles der konkrete e-læringsprogrammer i forbindelse med forløbet, vil disse være omfattet af CC By 2.0 (Creative Commons) 3

4 Beskrivelse af faglige forløb (RUB) Rammer Indhold Fagets/modulets titel Kend dine forskningsværktøjer Niveau Ph.d. studerende Semesterplacering efterår 2014 / forår 2015 Uddannelse Ph.d.-skolen for Livslang Læring og Hverdagslivets Socialpsykologi Institut/Afdeling Institut for psykologi og uddannelsesforskning, RUC Fagansvarlig Niels Warring, lektor, institut for psykologi og uddannelsesforskning (PAES), RUC Forløbsansvarlig Mikkel Hvidtfeldt Andersen, Informationsspecialist, Roskilde Universitetsbibliotek Simon Heilesen, lektor, PAES og pædagogisk konsulent, Akademisk IT Identificerede behov for integration af informationskompetence i forløbet eller uddannelsen generelt Der er efterspørgsel på at biblioteks-, informations- og ITdidaktiske kompetencer rammesættes i den videnskabelige praksis og i relation til de ph.d.-studerendes almene akademiske færdigheder. Indhold af faglige forløb - Fremfinding: Systematiske litteratursøgningsstrategier inden for psykologiske, sundhedsfaglige og uddannelsesforskningsmetodetraditioner - Indsamling: Referencehåndtering og VRE - Generering: programmel/devices fx livescribe, scrivener m.fl. - Analyse: QDA-software - Bevaring: Data management Kursusrammer: kursus, produktion, LMS. Læringsmål Ved deltagelse i forløbet opnås: - Research-færdigheder på forskningsniveau - IT-kompetencer. Herunder også IT-didaktiske kompetencer. - Informationskompetencer ifbm. Dataindhentning og behandling, bevaring - Formidlingskompetencer ved videoproduktion og peer-assessment Bæredygtighed Evaluering Forløbet evalueres i henhold til en fælles model, der, under inddragelse af ekspertbistand (konsulent), udvikles som en del af projektet. Effekt og udbredelse - Forløbet er beskrevet som et pilotprojekt på 2 års varighed. - Forløbet udbydes i et samarbejde med læringsenhederne AIT og UNIPÆD på RUC og forankres derved institutionelt. 4

5 Tids- og ressourceplan Generelle betingelser - Det er væsentligt at forløbet forsøges forankret som en del af ph.d.- skolens permanente aktiviteter såfremt det opnår succes i evaluering. - Forløbet tilstræbes tilrettelagt således at det er organisatorisk, teknisk og indholdsmæssigt overførbart til andre ph.d.-skoleenheder på RUC, SDU såvel som andre uddannelsesinstitutioner. Overordnet milepælsplan for Marts: Projektet koordineres med RUC-partnere og SDU - April: Udarbejdelse af endelig forløbsbeskrivelse med ph.d.-skole og Akademisk IT - Juli: Research og kompetenceudvikling - September: produktion af materiale til forløb - Oktober: pilotforløb - November: evaluering af pilotforløb og test af evalueringsmetoder Overordnet milepælsplan for 2015 Februar: Forløb 1 afsluttes Forår: Research og kompetenceudvikling Sommer: Korrektion af indsats med RUC-partnere Oktober Forløb 2 afsluttes December: Samlet evaluering og videndeling Ressourceforbrug Kr (DEFF) samt minimum kr. (selvfinansiering) Copyright Udvikles der konkrete e-læringsprogrammer i forbindelse med forløbet, vil disse være omfattet af CC By 2.0 (Creative Commons) 5

6 Beskrivelse af fagligt forløb (KUBIS) Rammer Fagets/modulets titel Niveau Indhold Semesterplacering Semesterstart 1. august 2014 Uddannelse Alle Institut/Afdeling Københavns Universitet Fagansvarlig KUBIS underviserservicenetværket og KU E-læringskonsulenter, ITLC Forløbsansvarlig Koordinator for underviserservice, Jette Fugl Identificerede behov for integration af informationskompetence i forløbet eller uddannelsen generelt Biblioteket er en relevant og naturlig samarbejdspartner for undervisere i spørgsmål om formidling og udvælgelse af informationsressourcer. Projektets formål er at udvikle læringsobjekter fx kildekritik, litteratursøgning, plagiering eller elektroniske pensumlister - inden for informationskompetence til brug i undervisning via Levende læring platformen (færdig udviklet 1. april 14). Læringsobjekterne skal integreres i kurser i KU s LMS (Absalon) - egenhændig af underviser, e- læringskonsulent eller i samarbejde med biblioteket. Projektet er sammentænkt med KU projekt 2016 Online og blended learning, som har som formål at give underviserne på KU mulighed for i udstrakt grad at anvende online og blended learning til at skabe aktiverende og fleksibel undervisning til gavn for de studerendes læring. Indhold af faglige forløb De studerende får via de integrerede læringsobjekter i LMS en (Absalon) styrket deres informationskompetencer i løbet af kurset. Læringsmål Kildekritik, litteratursøgning og viden om plagiering er gængse akademiske discipliner som studerende ved universitetet skal mestre. Integrationen af disse elementer direkte i undervisningen understøtter i høj grad det faglige mål for kurset. På sigt vil læringsmålene være med til at styrke og understøtte de studerendes jobparathed. For ved at styrke akademiske discipliner og kompetencer, bliver de studerende klædt langt bedre på til at varetage jobs, på virksomheder med ikke direkte understøttende bibliotekstjenester. Bæredygtighed Evaluering Forløbet evalueres i henhold til en fælles model, der, under inddragelse af ekspertbistand udvikles som en del af projektet. Tids- og ressourceplan Overordnet milepælsplan for Den 27. marts 2014 afholder KUBIS underviserservicenetværket møde, med KU e-læringskonsulenter tilknyttet KU 2016 projektet, med titlen KUBIS bibliotekerne understøtter også undervisningen 6

7 Generelle betingelser men hvordan? - Udvælgelse af emne/tema for læringsobjektet - Udarbejdelse af læringsobjekter - Test af læringsobjekter - Implementering af læringsobjekter Ressourceforbrug Kr (DEFF) samt kr. (Selvfinansiering) Copyright Udvikles der konkrete e-læringsprogrammer i forbindelse med forløbet, vil disse være omfattet af CC By 2.0 (Creative Commons) 7

8 Beskrivelse af faglige forløb (CBS) Rammer Indhold Fagets/modulets titel International finance, Industrial organization, Capital market theory, Applied econometrics, Firm theory and corporate governance, Corporate finance, The firm in a global environment alle fag på 1. Og 2. semester Niveau Kandidat Semesterplacering Efterår 2014/Forår 2015 Uddannelse M.Sc. (cand.merc.) in Applied Economics and Finance Institut/Afdeling Flere. Studierne er ikke knyttet til enkelt-institutter på CBS Fagansvarlig Lisbeth La Cour, Økonomisk institut, CBS, Linjekoordinator (studieleder) på AEF Forløbsansvarlig Mette Bechmann Identificerede behov for integration af informationskompetence i forløbet eller uddannelsen generelt De studerendes anvendelse af finansielle databaser kan forbedres fra et tidligt tidspunkt, samt deres forståelse for litteratursøgning og anvendelse som en naturlig del af et arbejdslivs procedurer, kan styrkes. Et tættere samarbejde mellem undervisere og bibliotek vil styrke målrettethed og relevans i udbudt undervisning og services. Indhold af faglige forløb Stilles til rådighed gennem LMS videolektioner om dataekstraktion, litteratursøgning og referencehåndtering. Søgebokse, RSS-feeds, LibGuides omkring finansielle databaser, chat med bibliotekaren og lignende tiltag integreres på hvert fag. Læringsmål Studiet deklarerer at studerende skal evne at anvende og kritisk vurdere metoder og resultater inden for deres fag. Målet for projektet er at studerende skal føle sig bedre i stand til at foretage disse vurderinger, på baggrund af 1) et grundigere kendskab til indhold og ekstraktion fra finansielle databaser, samt 2) fremfinding og vurdering af den faglige litteratur. Opkvalificering på disse områder bør direkte føre til højere employability allerede i studieårene da et kendskab til finansielle databaser er et plus på de studerendes CV Bæredygtighed Evaluering Forløbet evalueres i henhold til en fælles model, der, under inddragelse af ekspertbistand (konsulent), udvikles som en del af projektet Effekt og udbredelse De enkeltdele af forløbet der vurderes efterfølgende anvendelige vil blive videreført på AEF. På CBS findes en klynge af lignende kandidatstudier 8

9 Tids- og ressourceplan der direkte vil kunne drage nytte af enkeltdele. Enkeltdele (f.eks. videoer og guides) vil kunne deles blandt interesserede studier på landsplan. Overordnet milepælsplan for 2014 Interessenter på CBS (Ansvarlige for CBS LMS og IT) hørt: Ultimo april Endelig didaktisk plan fastlagt med ansvarlige på studiet: Ultimo maj Fagintegration af elementer i fagene International finance, Industrial organization, Capital market theory og Applied econometrics: Ultimo november Overordnet milepælsplan for 2015 Fagintegration af elementer på fagene Firm theory and corporate governance, Corporate finance, The firm in a global environment: Ultimo april Generelle betingelser Integration af elementer til årets afsluttende Business Case: Ultimo april Generel evaluering med studiet: ultimo maj Ressourceforbrug Kr (DEFF) samt minimum kr. (selvfinansiering) Copyright Udvikles der konkrete e-læringsprogrammer i forbindelse med forløbet, vil disse være omfattet af CC By 2.0 (Creative Commons) 9

10 Beskrivelse af faglige forløb (AUB) (FORELØBIG) Rammer Indhold Fagets/modulets titel Modulet Problembaseret læring (studiefagsmodul) kombineret med deres projektmodul Kommunikationsprodukter. Modulet Bachelorprojekt: IKT i brug / Interaktive Digitale Medier / Kommunikationstilrettelæggelse og -processer (Projektmodul for tre specialiseringer) Niveau Bachelor 1. sem sem. Semesterplacering Efterår forår 2015 Uddannelse Humanistisk Informatik Digitale Medier/Informationsvidenskab/Kommunikation Institut/Afdeling Institut for Kommunikation Fagansvarlig Ikke fastlagt endnu, men sikkert flere. Forløbsansvarlig Thomas Vibjerg Hansen som konceptudvikler og koordinator, men med inddragelse af kolleger ved AUB, som skal producere indhold. Identificerede behov for integration af informationskompetence i forløbet eller uddannelsen generelt På 1. sem. er der fokus på de studerendes projekt- og pbl-metodiske færdigheder og kompetencer, herunder informationssøgning og videntilegnelse. Det står eksplicit i kursusbeskrivelsen for modulet Problembaseret læring og det ligger implicit i projektarbejdet. Den selvstændige informationssøgning er en integreret del af det pbl-baserede projektarbejde gennem hele uddannelsen. Indhold af faglige forløb Ikke bestemt endnu, da det først kan beskrives mere præcist gennem en dialog med de fagansvarlige (som ikke ligger fast endnu). Overordnet vil der være tale om brug af vores LMS (Moodle), hvor det faglige kursus, det gennemgående projektarbejde og bibliotekets muligheder for at understøtte lære-/løsningsprocessen og tilegnelsen af viden skal ligge tæt op af hinanden, men med biblioteket i en understøttende rolle. Læringsmål At styrke de studerendes samlede metodiske kompetencer og færdigheder med fokus på, at de lærer: At identificere deres informationsbehov i forhold til emne og situation. At integrere informationssøgning i den samlede problemløsning. At de kan planlægge og udføre struktureret informationssøgning efter behov. At medvirke til at kvalificere valgene i projektarbejdets forskellige dele (f.eks. problemformulering, metode og teori, empiri, konklusion 10

11 og perspektivering). Bæredygtighed Evaluering Forløbet evalueres i henhold til en fælles model, der, under inddragelse af ekspertbistand udvikles som en del af det samlede projekt. Effekt og udbredelse Vi går efter at konceptudvikle, så vi tænker fra begyndelsen i storskala. Vi går ud fra, at meget kan gentages på mange uddannelser og med få tilretninger, da alle uddannelser har fokus på at lære de studerende de pblog projektmetodiske færdigheder og kompetencer. Tids- og ressourceplan Generelle betingelser Overordnet milepælsplan for 2014 Samarbejdspartnere på AAU på plads: ultimo februar/primo marts. Udvikling af koncept: Marts og april. Didaktisk plan fastlagt med ansvarlige på studiet: Ultimo maj Første integration på LMS: September/oktober for samarbejde omkring ulige semestre. Evaluering med uddannelse: December/januar(2015) Overordnet milepælsplan for 2015 Evaluering med uddannelse: December (2014)/januar Første integration på LMS: Februar/marts for samarbejde omkring lige semestre. Evaluering med uddannelse: Maj/juni Ressourceforbrug Kr (DEFF) samt minimum kr. (selvfinansiering) Copyright Udvikles der konkrete e-læringsprogrammer i forbindelse med forløbet, vil disse være omfattet af CC By 2.0 (Creative Commons) 11

12 Beskrivelse af faglige forløb (AU LIBRARY) Rammer Indhold Fagets/modulets titel: Offentlig Politik Niveau : Bachelor Semesterplacering: Efterår 2014 Uddannelse: Bacheloruddannelsen i Statskundskab Institut/Afdeling: Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Fagansvarlig: Lektor Carsten Jensen, Institut for Statskundskab Forløbsansvarlig Bibliotekar Gina Bay, Forskningsbibliotekar Anders Nygaard Mikkelsen og Bibliotekar Solveig Sandal Johnsen, AU Library i et samarbejde til ovennævnte fagansvarlige person. Identificerede behov for integration af informationskompetence i forløbet eller uddannelsen generelt I faget Offentlig politik skal den studerende arbejde med en selvvalgt velafgrænset problemstilling indenfor offentlig politik. Dette kræver at de studerendes informationskompetence udvikles og kvalificeres, og dette kan biblioteket understøtte ved at udvikle relevante e-læringsobjekter og virtuelt møde de studerende i undervisningssituationer. Den virtuelle indpakning af f.eks. teori omkring informationssøgning og indgange til konkrete kilder, skal kunne integreres i Learning Managements Systems og være tilgængeligt når de studerende har behovet. Ligeledes skal læringsobjekterne være overførbare det vil sige kunne tilpasses forskellige systemer rent teknisk. Biblioteket vil udvikle e-læringsobjekter der undervejs i forløbet kan understøtte de konkrete behov (jf. ovenstående). Disse skal udvikles i et tæt samspil med og understøtte den daglige undervisning. Det skal analyseres hvor det giver mening med e-lærings objekter og hvor der evt. skal suppleres med f.eks. workshops. Indhold af faglige forløb Som beskrevet i AU s kursuskatalog (2013): Offentlig Politik er studiet af, hvordan, hvorfor og med hvilken effekt regeringer forfølger bestemte politiske mål. Sigtet med grundfaget Offentlig Politik er at give de studerende en indføring til studiet af den offentlige politik i forhold til udvalgte samfundsmæssige problemstillinger. Faget er opbygget om en række forelæsninger, der præsenterer de studerende for teorier, der så skal anvendes i essayskrivning. Et essay skal besvare en række spørgsmål, hvor de studerende selv skal finde supplerende kilder (essayskrivningen er noget nyt fra efteråret 2014 modellen er derfor ikke landet endnu, og under udvikling. Den 12

13 fagansvarlige er åben overfor at biblioteket inddrages i dette). Læringsmål De studerende skal: Have kendskab til værktøjer der kan være en hjælp i problemformuleringsfasen Have kendskab til forskellige søgemetoder og søgeteknikker. Herunder: - Kunne fremfinde og anvende politiske dokumenter, såsom lovgivning, betænkninger og forarbejder (nationalt og internationalt) - Kende statistiske databaser og kunne trække datasæt ud - Kendskab til internationale forskningsdatabaser og at kunne søge og finde peer-reviewed artikler - Kunne finde nyhedsartikler Have en grundlæggende kildeforståelse og viden om kildekritik. Kunne anvende kilder korrekt i akademisk opgaveskrivning og udforme korrekte referencelister Bæredygtighed Evaluering Forløbet evalueres i henhold til en fælles model, der, under inddragelse af ekspertbistand, udvikles som en del af projektet Tids- og ressourceplan Effekt og udbredelse Ved at forankre projektet i to af AU Library s tværgående udviklingsbånd, nemlig Information Literacy og E-Learning sikres udviklingsorientering og samarbejdet til AU s faglige miljøer og læringsunderstøttende parter (herunder AU Library). Projektet matcher AU s strategi om fokus på og øget kvalitet i uddannelse, bl.a. ved styrkelse af studerendes studiekompetencer under inddragelse af det brede samarbejde mellem ovennævnte parter. Også om skabelsen af fremtidens virtuelle læringsmiljøer. De modeller og anbefalinger, som udledes af projektets konkrete forløb i studieåret vil det således være både i AU og AUL s interesse at overføre til flere forløb i og lade indgå som en opgave, AUL fremadrettet vil udføre i samarbejde med AU s faglige og læringsunderstøttende miljøer. Overordnet milepælsplan for Samarbejde til faglige miljøer indledes (FS 2014) 2. Indholdselementer til faglige forløb udledes (FS 2014) 3. Indholdselementer pakkes i e-læringsskabelon (herunder samarbejde til AU e-læringsmiljøer) samt foregår kompetenceudvikling af involverede medarbejdere (FS 2014) 4. Afvikling af konkrete forløb, herunder evaluering (ES 2014) 5. Analyse af evaluering samt udledning af modeller og anbefalinger (FS 2015) Under 3 skal der støtte fra konsulentvirksomhed (39 i synopsis) 13

14 I denne fase videndeles der løbende til bibliotekets kontaktpersonnetværk til de faglige institutter som forberedelse til videndeling til drift i Overordnet milepælsplan for Samarbejde til faglige miljøer (i større skala) indledes i et samarbejde med AUL s KP netværk (FS 2015) 2. Indholdselementer udledes (FS og ES 2015) 3. Indholdselementer pakkes i e-læringsskabelon (herunder samarbejde til AU e-læringsmiljøer) samt foregår kompetenceudvikling af involverede medarbejdere (FS og ES 2015) 4. Afvikling af konkrete forløb, herunder evaluering (ES 2015) 5. Evaluering og afrapportering (FS 2015) Under 3 skal der støtte fra konsulentvirksomhed (39 i synopsis) Ressourceforbrug Generelle betingelser Kr (DEFF) samt kr. (selvfinansiering) Copyright Udvikles der konkrete e-læringsprogrammer i forbindelse med forløbet, vil disse være omfattet af CC By 2.0 (Creative Commons) 14

15 Beskrivelse af fagligt forløb (University Colleges) (SUND) Rammer Indhold Fagets/modulets titel Modul 2: Sundhed og sygdom og Modul 9: Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Niveau Professionsbachelor Semesterplacering Efterår Modul 2: modulstart medio november. Modul 9: modulstart primo september Uddannelse Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse Institut/Afdeling Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg og Århus Fagansvarlig Modul 2: Adjunkt Pernille Bak Skouengaard. Modul 9: Lektor Kirsten Tarri Bak Forløbsansvarlig Charlotte Greve (chefkonsulent og projektansvarlig), Maria Viftrup Schneider (bibliotekar), Jette Elshøj Bojesen (bibliotekar) Identificerede behov for integration af informationskompetence i forløbet eller uddannelsen generelt Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje stiller krav om at den studerende kan søge, sortere og kritisk vurdere udviklingsog forskningsbaseret viden. Den færdige studerende har i sin kliniske praksis brug for til stadighed at kunne inddrage ny forskning i sin dagligdag. Jf. Bekendtgørelsen 1 stk. 2: 4) udvikle sygepleje, skabe fornyelse og anvende kendt viden i nye sammenhænge samt følge, anvende og deltage i forskningsarbejde inden for sundhedsområdet samt 5) fortsætte i teoretisk og klinisk kompetencegivende videreuddannelse efter afsluttet uddannelse. Gennem arbejde med databaser og kritisk vurdering af kilder kan den studerende få et fagligt fundament som sikrer at ny viden fremadrettet kan implementeres i klinikken. Indhold af faglige forløb Modulets faglige forløb tilrettelægges med krav om at den studerende selvstændigt identificerer eget behov for viden samt selvstændigt søger, evaluerer, organiserer og anvender viden i forhold til konkrete sygeplejefaglige problemstillinger. Læringsmål (Modul 9) At den studerende erkender behovet for at finde viden på et aktuelt sygeplejefagligt område og er i stand til at vurdere og anvende denne viden som belæg for deres sygeplejevurderinger og i deres argumentation for interventioner At den studerende kan afklare hvilke typer viden der er relevante i forhold til aktuelle sygeplejefaglige problemstillinger At den studerende har kender og kan bruge internationale databaser af 15

16 relevans for sygeplejefaget. At den studerende kan foretage kvalificerede søgninger med brug af databasernes hjælpefunktioner. At den studerende ud fra en klinisk problemstilling kan søge, udvælge og kritisk vurdere fundne kilder. At den studerende kan anvende fundne kilder i forbindelse med e- tiviteter (studieaktiviteter) i den teoretiske del af uddannelsen. Læringsmål Modul 2 At den studerende kan anvende referencehåndteringssystem i forhold til aktuelt pensum og selvfunden litteratur samt anvende referencehåndteringssystemet i opgavesammenhæng til indsættelse af referencer og generering af referencelister. Bæredygtighed Evaluering Forløbet evalueres i henhold til en fælles model, der, under inddragelse af ekspertbistand udvikles som en del af det samlede projekt. Effekt og udbredelse Der etableres en følgegruppe med deltagelse af uddannelsens fagansvarlige samt bibliotekarer fra de øvrige University Colleges. Disse vil kvalificere e- læringsressourcerne, bidrage til evaluering samt forpligte sig til at implementere de udviklede e-læringsressourcer samt samarbejdsmodeller i UCernes sygeplejerskeuddannelser og evt. øvrige sundhedsfaglige uddannelser i 2015 Elektroniske læringsressourcer rettet mod informationskompetence tager afsæt i den måde e-tiviteter i øvrigt beskrives i den Netbaserede sygeplejerskeuddannelsen og vil være direkte relateret til de studerendes fordybelse i sygeplejefaglige spørgsmål og problemstillinger. På den måde sikres det, at arbejdet med informationskompetence integreres tæt med det faglige indhold, opgaver og afprøvning i det givne modul. Tids- og ressourceplan Der skal i udviklingen af læringsressourcen findes en balance mellem integration i de konkrete faglige e-tiviteter i Netbaseret sygeplejerskeuddannelse og muligheden for at den udviklede læringsressource kan bruges i andre faglige og uddannelsesmæssige sammenhænge. Overordnet milepælsplan for 2014 April: indledes idegenerering i forhold til begge prototyper af e-tiviteter (Modul 2 og 9) herunder samarbejde med fagansvarlige fra Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse Maj: Etablering af følgegruppe med aftaler om implementering i 2015 Juni: endelige aftaler om integration af e-tiviteten på Modul 9 med fagansvarlig Kirsten Tarri Bak August er prototype parat til at blive indarbejdet i modulguide for Netbaseret sygeplejerskeuddannelse Modul 9 September endelige aftaler om integration af e-tiviteten på Modul 2 med fagansvarlig Pernille Bak Skouengaard 16

17 Generelle betingelser Primo september: Implementering af e-tivitet på Modul 9 Medio oktober er prototype parat til at blive indarbejdet i modulguide for Netbaseret sygeplejerskeuddannelse Modul 2 Medio november: Implementering af prototype for e-tivitet på Modul 2 Overordnet milepælsplan for 2015 (foreløbig) Marts: e-læringsressourcen er klar til implementering i øvrige UCer Marts-november: implementering af e-læringsressource samt samarbejdskoncepter i flere sygeplejerskeuddannelser Marts-december: Effektmåling og tilpasning af modeller og ressourcer Ressourceforbrug Kr (DEFF) samt minimum (selvfinansiering) Copyright Udvikles der konkrete e-læringsprogrammer i forbindelse med forløbet, vil disse være omfattet af CC By 2.0 (Creative Commons) 17

18 Beskrivelse af fagligt forløb (University Colleges) (PÆDSOC) Rammer Indhold Fagets/modulets titel Modul 3 Familier, børn og unge og det sociale arbejde og Modul 4 Udsatte borgere, personer med handicap og det sociale arbejde Niveau Professionsbachelor Semesterplacering Efterår Uddannelse Netbaseret Socialrådgiveruddannelse Institut/Afdeling Socialrådgiveruddannelsen i Århus Fagansvarlig Peter Brix Vangsgaard og Trine Færch Forløbsansvarlig Charlotte Greve (projektansvarlig), Tine Bech (bibliotekar, Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus), Ulla Buch Nilsson (bibliotekar, Pædagoguddannelsen i Horsens) og Niels Breüner (bibliotekar, Pædagoguddannelsen Peter Sabroe) Identificerede behov for integration af informationskompetence i forløbet eller uddannelsen generelt Den færdige socialrådgiverstuderende skal kunne: indhente specialistudtalelser, dokumentere disse og underbygge socialfaglige interventioner med relevant viden holde sig opdateret på den aktuelle relevante viden inden for et givent område i den professionelle praksis fremfinde relevant og gældende retslig lovgivning inden for et specifikt problemfelt Indhold af faglige forløb Modul 3: kildekritik og referencehåndtering Modul 4: Retskildesøgning Læringsmål Modul 3: Retskildesøgning Skal kunne finde, vurdere, dokumentere og anvende gældende retslig lovgivning, der er relevant i forhold til en given socialfaglig problemstilling. Modul 4: Kildekritik og referencehåndtering Skal kunne finde relevant viden i forhold til en konkret socialfaglig problemstilling Skal kunne vurdere kvaliteten af den fundne viden Skal have kendskab til videnniveauer og informationsflowet inden for faget Skal have kendskab til referencehåndtering, herunder plagiering Bæredygtighed Evaluering Forløbet evalueres i henhold til en fælles model, der, under inddragelse af ekspertbistand udvikles som en del af det samlede projekt. Effekt og udbredelse 18

19 To bibliotekarer fra pædagoguddannelsen i VIA indgår i projektet med henblik på at sikre anvendelse af samarbejdsmodeller og e- læringsressourcer i pædagoguddannelsen Tids- og ressourceplan Generelle betingelser Der etableres en følgegruppe med deltagelse af uddannelsens fagansvarlige samt bibliotekarer fra de øvrige University Colleges. Disse vil kvalificere e- læringsressourcerne, bidrage til evaluering samt forpligte sig til at implementere de udviklede e-læringsressourcer samt samarbejdsmodeller i UCernes socialrådgiveruddannelser og evt. pædagoguddannelser i 2015 Overordnet milepælsplan for 2014 April: idegenerering og udvikling i forhold til begge prototyper af e- læringsressourcer (Modul 3 og 4) herunder samarbejde med fagansvarlige fra Netbaseret Socialrådgiveruddannelse Maj: Etablering af følgegruppe med aftaler om implementering i 2015 Medio august: prototype (modul 3) er parat til at blive indarbejdet i modul for Netbaseret Socialrådgiveruddannelse Medio oktober er prototype (modul 4) parat til at blive indarbejdet i modul for Netbaseret socialrådgiveruddannelse December: Samarbejdsmodeller og e-ressourcer revideres Overordnet milepælsplan for 2015 (foreløbig) Foråret 2015: e-læringsressourcer og samarbejdskoncepter implementeres i pædagoguddannelserne samt socialrådgiveruddannelserne i VIA samt øvrige University Colleges Efterår: implementering af e-læringsressource samt samarbejdskoncepter i flere socialrådgiver- og pædagoguddannelser December: Færdige e-læringsressourcer kan idriftsættes Februar-december: Effektmåling og tilpasning af modeller og ressourcer Ressourceforbrug Kr (DEFF) samt minimum (selvfinansiering) Copyright Udvikles der konkrete e-læringsprogrammer i forbindelse med forløbet, vil disse være omfattet af CC By 2.0 (Creative Commons) 19

20 Beskrivelse af faglige forløb (KEA) Rammer Indhold Fagets/modulets titel Digital dannelse Niveau Erhvervsakademiuddannelse Semesterplacering Forår 2014 forår 2015 Uddannelse Designteknologuddannelse Institut/Afdeling Københavns Erhvervsakademi, Forsknings- og Innovationscenter, Kea Bibliotek Fagansvarlig Morten Haargaard Petersen, Uddannelseschef, Kea Design Forløbsansvarlig Karen Fritzbøger og Helle Guldberg Identificerede behov for integration af informationskompetence i forløbet eller uddannelsen generelt Designteknologuddannelsen er en 2-årig praksisnær uddannelse med et aftagerpanel indenfor mode-og tekstilindustrien. De studerende mangler viden og redskaber i forhold til at arbejde struktureret og refleksivt med digitale vidensressourcer og vidensinfrastruktur. Hvis de studerende tilføres denne viden vil værdiskabelse ift. aftagersegmentet forøges, og det sammen vil jobskabelsesmuligheden og fastholdelsen i første job. Indhold af faglige forløb De studerende får i projektforløbet viden og redskaber i forhold til anvendelse og refleksion indenfor: Litteratursøgning og metode Anvendelse af e-ressourcer Kildekritik Plagiering og ophavsret Kuratering og omsætning af viden Læringsmål At den studerende på et selvstændigt og kvalificeret vidensgrundlag, systematisk kan indsamle, vurderer og anvende forskellige typer af videnskilder og ressourcer og omsætte dette til ny viden til brug for skabelse af artefakter (services eller produkter). Bæredygtighed Evaluering Forløbet evalueres i henhold til fælles model, der, under inddragelse af ekspertbistand, udvikles som en del af projektet Tids- og ressourceplan Effekt og udbredelse Fastlægges i samarbejde med uddannelsen. Er i dialog med uddannelsen om at dels udvikle noget der til en hvis grad er genereisk og derfor kan anvendes på andre uddannelser + skal blive en del af uddannelses curriculum.) Overordnet milepælsplan for 2014 Marts: kriterier for måling af digital dannelse fastlægges i samarbejde med 20

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Rapporten er baseret på input fra Universitetsbibliotekerne i København (KU) og Aarhus (AU). Bidragsydere:

Rapporten er baseret på input fra Universitetsbibliotekerne i København (KU) og Aarhus (AU). Bidragsydere: Landerapport NJB 2015 DANMARK Rapporten er baseret på input fra Universitetsbibliotekerne i København (KU) og Aarhus (AU). Bidragsydere: Bo Søgaard Jensen, KU Marianne Tind, AU Henrik Tvermoes, AU (Ansvarlig

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC Indbyder til Konference om e-læring juridiske, didaktiske og teknologiske udfordringer 25. marts 2010 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N 1. Læringsudbytte... 2 2. Struktur og indhold... 3 2.1. Overordnet beskrivelse... 3 2.2. Modulguide... 4 2.3. Klinisk undervisning... 4 2.4. Pensum og bogkøb... 5 3.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning.

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Sygeplejerskeuddannelsen Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Teoretisk undervisning. August 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indhold og formål... 3 2.0 Generelt om professionsbacheloruddannelsen...

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Hans Lund lektor, studieleder, Syddansk Universitet professor, Høgskolen i Bergen Nationale og Internationale

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Årsberetning 2014 til biblioteksudvalget for Biblioteket på Campus Horsens

Årsberetning 2014 til biblioteksudvalget for Biblioteket på Campus Horsens Årsberetning 2014 til biblioteksudvalget for Biblioteket på Campus Horsens Året 2014 har været præget af at Sine Kusk Clausen har været på barsel og Kirsten Lindbæk Knudsen er gået på pension. Det har

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling Afrapportering i fb. med bevilling af udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (UVM) Aalborg d. 5. december 2005 Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling FO-Aalborg FO-AALBORG,

Læs mere

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN Portfoliomodellen: - Læring mellem praksis og teori i diplomuddannelserne Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN - Jeg forventer at få noget teori koblet på det,

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet)

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

SWIM Streaming Webbased Information Modules

SWIM Streaming Webbased Information Modules SWIM Streaming Webbased Information Modules Slutrapport for SWIM projektet Niels Jørgen Blåbjerg AUB, juli 2004 SWIM STREAMING WEBBASED INFORMATION MODULES 1 SWIM STREAMING WEBBASED INFORMATION MODULES

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført en studentertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse Roskilde Universitet Psykologi, 5. semester, Efterår 2013 Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse For studerende i projektgruppe: 118 Projektets titel: Socialfobi i et socialpsykologisk perspektiv Modul:

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus Universitet Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Projektbeskrivelse. Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe

Projektbeskrivelse. Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe Projektbeskrivelse Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe I denne undersøgelse sætter EVA fokus på, hvilke erfaringer danske og udenlandske universiteter har med at håndtere de udfordringer,

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Case undervisning et personligt syn og erfaringer. Jan Bartholdy Torsdag den 6/10-2005

Case undervisning et personligt syn og erfaringer. Jan Bartholdy Torsdag den 6/10-2005 Case undervisning et personligt syn og erfaringer Jan Bartholdy Torsdag den 6/10-2005 Dias 2 Min baggrund: MA i økonomi (Dalhousie University), ph.d. i økonomi (Queens University) (fields/comprehensives

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: SOSU-Uddannelsen som e-læring 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Poul M. Christensen E-mail: poc@aarhus.dk Telefon: 51186460

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Januar 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere