Forløbsbeskrivelser for faglige forløb (LMS) og MOOCs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forløbsbeskrivelser for faglige forløb (LMS) og MOOCs"

Transkript

1 Forløbsbeskrivelser for faglige forløb (LMS) og MOOCs Ph.d.-niveau (SDU og RUB) s. 2 Kandidatniveau (KUBIS og CBS) s. 6 Bachelorniveau (AUB og AUL) s. 10 Professionsbachelorniveau (University Colleges) s. 15 Akademiuddannelsesniveau (KEA) s. 20 MOOCs (DTU og KUBIS) s. 22 1

2 Beskrivelse af faglige forløb (SDU) Rammer Indhold Fagets/modulets titel Responsible Conduct of Research (kurset afholdes på dansk) Open Online Course Niveau Ph.d.-studerende Semesterplacering Efterår 2014/forår 2015 Uddannelse Ph.d.-skolen på det Humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Institut/Afdeling Det Humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Fagansvarlig Lars Ole Sauerberg, dr.phil., Institut for Kulturvidenskaber Sune Vork Steffensen, Lektor, Institut for Sprog og Kommunikation Cita Nørgård, pædagogisk konsulent, SDU Universitetspædagogik Forløbsansvarlig Thomas Kaarsted, formidlings- og kommunikationschef, Syddansk Universitetsbibliotek Peter Søndergaard, publikumschef, Roskilde Universitetsbibliotek Identificerede behov for integration af informationskompetence i forløbet eller uddannelsen generelt Det Humanistiske Fakultet på Syddansk Universitet har identificeret et stigende behov blandt ph.d.-studerende i forhold til informationskompetence, publikationsprocesser og videnskabelig redelighed. Kurset søger, i et formaliseret samarbejde mellem bibliotek, fakultet og universitetspædagogisk enhed, at imødekomme dette behov. Kurset kan produceres som MOOC. Indhold af faglige forløb Litteratursøgning, informationskompetence og referencehåndteringsværktøjer systematiske reviews Publiceringsstrategi: Journalranking, impact, Open Access,, academia.edu og Research Gate, introduktion til datamanagement, ORCID og forskningsdokumentation Ophavsret Videnskabelig redelighed, forskningsetik og publikationsprocessen Transparens og best practice i videnskabelig publicering Læringsmål At kunne udfærdige et systematisk literature review. At blive fortrolig med værktøjer til monitering af ny forskning og referencehåndtering. At kunne demonstrere nyhedsværdien af eget forskningsprojekt i forhold til internationale standarder på et videnskabeligt grundlag. At få viden om internationale publiceringsformer og deres styrker og svagheder i forhold til eget forskningsprojekt. 2

3 At kende og anvende gældende retningslinjer i forhold til Responsible Conduct of Research. At øge kursistens employability Bæredygtighed Evaluering Forløbet evalueres i henhold til en fælles model, der under inddragelse af ekspertbistand (konsulent), udvikles som en del af projektet Effekt og udbredelse Projektet laves som et to-årigt pilotprojekt med ovenstående partnere involveret. Herefter evalueres/måles på, hvorvidt kurset skal implementeres fast, om det kan udbredes til andre fakulteter på RUC og SDU, og i forhold til udbredelse som MOOC. Dette specifikke kursus kan være med til at afdække bibliotekets rolle i fremtidige samproduktioner med informationskompetence og fagligt indhold mellem institutionerne og læringsmiljøerne. Tids- og ressourceplan Generelle betingelser Pilotprojektet skal afklare, om kurset skal afholdes på Roskilde Universitetscenter, og om den producerede OOC lever op til krav og ønsker fra dette universitet. Overordnet milepælsplan for 2014 Marts 2014: Styregruppe nedsættes med repræsentanter fra Syddansk Universitetsbibliotek og Roskilde Universitetsbibliotek samt repræsentanter fra Syddansk Universitet (Humaniora og Universitetspædagogik). April 2014: Fælles projektplan, studieplan og indholdsbeskrivelse. Maj 2014: Godkendelse af Humanioras/SDU s ph.d.-råd. Juni 2014: Planlægning af indhold og intern kompetenceudvikling i forhold til Open Online Course August 2014: Fælles workshop med underviserne i samarbejde med SDU Universitetspædagogik. September-december: Produktion af kurset December: Betaversion er klar Overordnet milepælsplan for 2015 Februar 2015: Version 1 af kurset publiceres. April: Delevaluering med Humanioras ph.d.-råd. Maj 2015: Workshop og kompetenceudvikling. Sommer 2015: Serviceeftersyn af OOC. Efterår 2015: Version 2 afvikles/publiceres. December 2015: Evaluering af hele forløbet. Bibliotekets ressourceforbrug (foreløbigt) 2014 og 2015 Kr (DEFF) samt minimum kr. (selvfinansiering) Copyright Udvikles der konkrete e-læringsprogrammer i forbindelse med forløbet, vil disse være omfattet af CC By 2.0 (Creative Commons) 3

4 Beskrivelse af faglige forløb (RUB) Rammer Indhold Fagets/modulets titel Kend dine forskningsværktøjer Niveau Ph.d. studerende Semesterplacering efterår 2014 / forår 2015 Uddannelse Ph.d.-skolen for Livslang Læring og Hverdagslivets Socialpsykologi Institut/Afdeling Institut for psykologi og uddannelsesforskning, RUC Fagansvarlig Niels Warring, lektor, institut for psykologi og uddannelsesforskning (PAES), RUC Forløbsansvarlig Mikkel Hvidtfeldt Andersen, Informationsspecialist, Roskilde Universitetsbibliotek Simon Heilesen, lektor, PAES og pædagogisk konsulent, Akademisk IT Identificerede behov for integration af informationskompetence i forløbet eller uddannelsen generelt Der er efterspørgsel på at biblioteks-, informations- og ITdidaktiske kompetencer rammesættes i den videnskabelige praksis og i relation til de ph.d.-studerendes almene akademiske færdigheder. Indhold af faglige forløb - Fremfinding: Systematiske litteratursøgningsstrategier inden for psykologiske, sundhedsfaglige og uddannelsesforskningsmetodetraditioner - Indsamling: Referencehåndtering og VRE - Generering: programmel/devices fx livescribe, scrivener m.fl. - Analyse: QDA-software - Bevaring: Data management Kursusrammer: kursus, produktion, LMS. Læringsmål Ved deltagelse i forløbet opnås: - Research-færdigheder på forskningsniveau - IT-kompetencer. Herunder også IT-didaktiske kompetencer. - Informationskompetencer ifbm. Dataindhentning og behandling, bevaring - Formidlingskompetencer ved videoproduktion og peer-assessment Bæredygtighed Evaluering Forløbet evalueres i henhold til en fælles model, der, under inddragelse af ekspertbistand (konsulent), udvikles som en del af projektet. Effekt og udbredelse - Forløbet er beskrevet som et pilotprojekt på 2 års varighed. - Forløbet udbydes i et samarbejde med læringsenhederne AIT og UNIPÆD på RUC og forankres derved institutionelt. 4

5 Tids- og ressourceplan Generelle betingelser - Det er væsentligt at forløbet forsøges forankret som en del af ph.d.- skolens permanente aktiviteter såfremt det opnår succes i evaluering. - Forløbet tilstræbes tilrettelagt således at det er organisatorisk, teknisk og indholdsmæssigt overførbart til andre ph.d.-skoleenheder på RUC, SDU såvel som andre uddannelsesinstitutioner. Overordnet milepælsplan for Marts: Projektet koordineres med RUC-partnere og SDU - April: Udarbejdelse af endelig forløbsbeskrivelse med ph.d.-skole og Akademisk IT - Juli: Research og kompetenceudvikling - September: produktion af materiale til forløb - Oktober: pilotforløb - November: evaluering af pilotforløb og test af evalueringsmetoder Overordnet milepælsplan for 2015 Februar: Forløb 1 afsluttes Forår: Research og kompetenceudvikling Sommer: Korrektion af indsats med RUC-partnere Oktober Forløb 2 afsluttes December: Samlet evaluering og videndeling Ressourceforbrug Kr (DEFF) samt minimum kr. (selvfinansiering) Copyright Udvikles der konkrete e-læringsprogrammer i forbindelse med forløbet, vil disse være omfattet af CC By 2.0 (Creative Commons) 5

6 Beskrivelse af fagligt forløb (KUBIS) Rammer Fagets/modulets titel Niveau Indhold Semesterplacering Semesterstart 1. august 2014 Uddannelse Alle Institut/Afdeling Københavns Universitet Fagansvarlig KUBIS underviserservicenetværket og KU E-læringskonsulenter, ITLC Forløbsansvarlig Koordinator for underviserservice, Jette Fugl Identificerede behov for integration af informationskompetence i forløbet eller uddannelsen generelt Biblioteket er en relevant og naturlig samarbejdspartner for undervisere i spørgsmål om formidling og udvælgelse af informationsressourcer. Projektets formål er at udvikle læringsobjekter fx kildekritik, litteratursøgning, plagiering eller elektroniske pensumlister - inden for informationskompetence til brug i undervisning via Levende læring platformen (færdig udviklet 1. april 14). Læringsobjekterne skal integreres i kurser i KU s LMS (Absalon) - egenhændig af underviser, e- læringskonsulent eller i samarbejde med biblioteket. Projektet er sammentænkt med KU projekt 2016 Online og blended learning, som har som formål at give underviserne på KU mulighed for i udstrakt grad at anvende online og blended learning til at skabe aktiverende og fleksibel undervisning til gavn for de studerendes læring. Indhold af faglige forløb De studerende får via de integrerede læringsobjekter i LMS en (Absalon) styrket deres informationskompetencer i løbet af kurset. Læringsmål Kildekritik, litteratursøgning og viden om plagiering er gængse akademiske discipliner som studerende ved universitetet skal mestre. Integrationen af disse elementer direkte i undervisningen understøtter i høj grad det faglige mål for kurset. På sigt vil læringsmålene være med til at styrke og understøtte de studerendes jobparathed. For ved at styrke akademiske discipliner og kompetencer, bliver de studerende klædt langt bedre på til at varetage jobs, på virksomheder med ikke direkte understøttende bibliotekstjenester. Bæredygtighed Evaluering Forløbet evalueres i henhold til en fælles model, der, under inddragelse af ekspertbistand udvikles som en del af projektet. Tids- og ressourceplan Overordnet milepælsplan for Den 27. marts 2014 afholder KUBIS underviserservicenetværket møde, med KU e-læringskonsulenter tilknyttet KU 2016 projektet, med titlen KUBIS bibliotekerne understøtter også undervisningen 6

7 Generelle betingelser men hvordan? - Udvælgelse af emne/tema for læringsobjektet - Udarbejdelse af læringsobjekter - Test af læringsobjekter - Implementering af læringsobjekter Ressourceforbrug Kr (DEFF) samt kr. (Selvfinansiering) Copyright Udvikles der konkrete e-læringsprogrammer i forbindelse med forløbet, vil disse være omfattet af CC By 2.0 (Creative Commons) 7

8 Beskrivelse af faglige forløb (CBS) Rammer Indhold Fagets/modulets titel International finance, Industrial organization, Capital market theory, Applied econometrics, Firm theory and corporate governance, Corporate finance, The firm in a global environment alle fag på 1. Og 2. semester Niveau Kandidat Semesterplacering Efterår 2014/Forår 2015 Uddannelse M.Sc. (cand.merc.) in Applied Economics and Finance Institut/Afdeling Flere. Studierne er ikke knyttet til enkelt-institutter på CBS Fagansvarlig Lisbeth La Cour, Økonomisk institut, CBS, Linjekoordinator (studieleder) på AEF Forløbsansvarlig Mette Bechmann Identificerede behov for integration af informationskompetence i forløbet eller uddannelsen generelt De studerendes anvendelse af finansielle databaser kan forbedres fra et tidligt tidspunkt, samt deres forståelse for litteratursøgning og anvendelse som en naturlig del af et arbejdslivs procedurer, kan styrkes. Et tættere samarbejde mellem undervisere og bibliotek vil styrke målrettethed og relevans i udbudt undervisning og services. Indhold af faglige forløb Stilles til rådighed gennem LMS videolektioner om dataekstraktion, litteratursøgning og referencehåndtering. Søgebokse, RSS-feeds, LibGuides omkring finansielle databaser, chat med bibliotekaren og lignende tiltag integreres på hvert fag. Læringsmål Studiet deklarerer at studerende skal evne at anvende og kritisk vurdere metoder og resultater inden for deres fag. Målet for projektet er at studerende skal føle sig bedre i stand til at foretage disse vurderinger, på baggrund af 1) et grundigere kendskab til indhold og ekstraktion fra finansielle databaser, samt 2) fremfinding og vurdering af den faglige litteratur. Opkvalificering på disse områder bør direkte føre til højere employability allerede i studieårene da et kendskab til finansielle databaser er et plus på de studerendes CV Bæredygtighed Evaluering Forløbet evalueres i henhold til en fælles model, der, under inddragelse af ekspertbistand (konsulent), udvikles som en del af projektet Effekt og udbredelse De enkeltdele af forløbet der vurderes efterfølgende anvendelige vil blive videreført på AEF. På CBS findes en klynge af lignende kandidatstudier 8

9 Tids- og ressourceplan der direkte vil kunne drage nytte af enkeltdele. Enkeltdele (f.eks. videoer og guides) vil kunne deles blandt interesserede studier på landsplan. Overordnet milepælsplan for 2014 Interessenter på CBS (Ansvarlige for CBS LMS og IT) hørt: Ultimo april Endelig didaktisk plan fastlagt med ansvarlige på studiet: Ultimo maj Fagintegration af elementer i fagene International finance, Industrial organization, Capital market theory og Applied econometrics: Ultimo november Overordnet milepælsplan for 2015 Fagintegration af elementer på fagene Firm theory and corporate governance, Corporate finance, The firm in a global environment: Ultimo april Generelle betingelser Integration af elementer til årets afsluttende Business Case: Ultimo april Generel evaluering med studiet: ultimo maj Ressourceforbrug Kr (DEFF) samt minimum kr. (selvfinansiering) Copyright Udvikles der konkrete e-læringsprogrammer i forbindelse med forløbet, vil disse være omfattet af CC By 2.0 (Creative Commons) 9

10 Beskrivelse af faglige forløb (AUB) (FORELØBIG) Rammer Indhold Fagets/modulets titel Modulet Problembaseret læring (studiefagsmodul) kombineret med deres projektmodul Kommunikationsprodukter. Modulet Bachelorprojekt: IKT i brug / Interaktive Digitale Medier / Kommunikationstilrettelæggelse og -processer (Projektmodul for tre specialiseringer) Niveau Bachelor 1. sem sem. Semesterplacering Efterår forår 2015 Uddannelse Humanistisk Informatik Digitale Medier/Informationsvidenskab/Kommunikation Institut/Afdeling Institut for Kommunikation Fagansvarlig Ikke fastlagt endnu, men sikkert flere. Forløbsansvarlig Thomas Vibjerg Hansen som konceptudvikler og koordinator, men med inddragelse af kolleger ved AUB, som skal producere indhold. Identificerede behov for integration af informationskompetence i forløbet eller uddannelsen generelt På 1. sem. er der fokus på de studerendes projekt- og pbl-metodiske færdigheder og kompetencer, herunder informationssøgning og videntilegnelse. Det står eksplicit i kursusbeskrivelsen for modulet Problembaseret læring og det ligger implicit i projektarbejdet. Den selvstændige informationssøgning er en integreret del af det pbl-baserede projektarbejde gennem hele uddannelsen. Indhold af faglige forløb Ikke bestemt endnu, da det først kan beskrives mere præcist gennem en dialog med de fagansvarlige (som ikke ligger fast endnu). Overordnet vil der være tale om brug af vores LMS (Moodle), hvor det faglige kursus, det gennemgående projektarbejde og bibliotekets muligheder for at understøtte lære-/løsningsprocessen og tilegnelsen af viden skal ligge tæt op af hinanden, men med biblioteket i en understøttende rolle. Læringsmål At styrke de studerendes samlede metodiske kompetencer og færdigheder med fokus på, at de lærer: At identificere deres informationsbehov i forhold til emne og situation. At integrere informationssøgning i den samlede problemløsning. At de kan planlægge og udføre struktureret informationssøgning efter behov. At medvirke til at kvalificere valgene i projektarbejdets forskellige dele (f.eks. problemformulering, metode og teori, empiri, konklusion 10

11 og perspektivering). Bæredygtighed Evaluering Forløbet evalueres i henhold til en fælles model, der, under inddragelse af ekspertbistand udvikles som en del af det samlede projekt. Effekt og udbredelse Vi går efter at konceptudvikle, så vi tænker fra begyndelsen i storskala. Vi går ud fra, at meget kan gentages på mange uddannelser og med få tilretninger, da alle uddannelser har fokus på at lære de studerende de pblog projektmetodiske færdigheder og kompetencer. Tids- og ressourceplan Generelle betingelser Overordnet milepælsplan for 2014 Samarbejdspartnere på AAU på plads: ultimo februar/primo marts. Udvikling af koncept: Marts og april. Didaktisk plan fastlagt med ansvarlige på studiet: Ultimo maj Første integration på LMS: September/oktober for samarbejde omkring ulige semestre. Evaluering med uddannelse: December/januar(2015) Overordnet milepælsplan for 2015 Evaluering med uddannelse: December (2014)/januar Første integration på LMS: Februar/marts for samarbejde omkring lige semestre. Evaluering med uddannelse: Maj/juni Ressourceforbrug Kr (DEFF) samt minimum kr. (selvfinansiering) Copyright Udvikles der konkrete e-læringsprogrammer i forbindelse med forløbet, vil disse være omfattet af CC By 2.0 (Creative Commons) 11

12 Beskrivelse af faglige forløb (AU LIBRARY) Rammer Indhold Fagets/modulets titel: Offentlig Politik Niveau : Bachelor Semesterplacering: Efterår 2014 Uddannelse: Bacheloruddannelsen i Statskundskab Institut/Afdeling: Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Fagansvarlig: Lektor Carsten Jensen, Institut for Statskundskab Forløbsansvarlig Bibliotekar Gina Bay, Forskningsbibliotekar Anders Nygaard Mikkelsen og Bibliotekar Solveig Sandal Johnsen, AU Library i et samarbejde til ovennævnte fagansvarlige person. Identificerede behov for integration af informationskompetence i forløbet eller uddannelsen generelt I faget Offentlig politik skal den studerende arbejde med en selvvalgt velafgrænset problemstilling indenfor offentlig politik. Dette kræver at de studerendes informationskompetence udvikles og kvalificeres, og dette kan biblioteket understøtte ved at udvikle relevante e-læringsobjekter og virtuelt møde de studerende i undervisningssituationer. Den virtuelle indpakning af f.eks. teori omkring informationssøgning og indgange til konkrete kilder, skal kunne integreres i Learning Managements Systems og være tilgængeligt når de studerende har behovet. Ligeledes skal læringsobjekterne være overførbare det vil sige kunne tilpasses forskellige systemer rent teknisk. Biblioteket vil udvikle e-læringsobjekter der undervejs i forløbet kan understøtte de konkrete behov (jf. ovenstående). Disse skal udvikles i et tæt samspil med og understøtte den daglige undervisning. Det skal analyseres hvor det giver mening med e-lærings objekter og hvor der evt. skal suppleres med f.eks. workshops. Indhold af faglige forløb Som beskrevet i AU s kursuskatalog (2013): Offentlig Politik er studiet af, hvordan, hvorfor og med hvilken effekt regeringer forfølger bestemte politiske mål. Sigtet med grundfaget Offentlig Politik er at give de studerende en indføring til studiet af den offentlige politik i forhold til udvalgte samfundsmæssige problemstillinger. Faget er opbygget om en række forelæsninger, der præsenterer de studerende for teorier, der så skal anvendes i essayskrivning. Et essay skal besvare en række spørgsmål, hvor de studerende selv skal finde supplerende kilder (essayskrivningen er noget nyt fra efteråret 2014 modellen er derfor ikke landet endnu, og under udvikling. Den 12

13 fagansvarlige er åben overfor at biblioteket inddrages i dette). Læringsmål De studerende skal: Have kendskab til værktøjer der kan være en hjælp i problemformuleringsfasen Have kendskab til forskellige søgemetoder og søgeteknikker. Herunder: - Kunne fremfinde og anvende politiske dokumenter, såsom lovgivning, betænkninger og forarbejder (nationalt og internationalt) - Kende statistiske databaser og kunne trække datasæt ud - Kendskab til internationale forskningsdatabaser og at kunne søge og finde peer-reviewed artikler - Kunne finde nyhedsartikler Have en grundlæggende kildeforståelse og viden om kildekritik. Kunne anvende kilder korrekt i akademisk opgaveskrivning og udforme korrekte referencelister Bæredygtighed Evaluering Forløbet evalueres i henhold til en fælles model, der, under inddragelse af ekspertbistand, udvikles som en del af projektet Tids- og ressourceplan Effekt og udbredelse Ved at forankre projektet i to af AU Library s tværgående udviklingsbånd, nemlig Information Literacy og E-Learning sikres udviklingsorientering og samarbejdet til AU s faglige miljøer og læringsunderstøttende parter (herunder AU Library). Projektet matcher AU s strategi om fokus på og øget kvalitet i uddannelse, bl.a. ved styrkelse af studerendes studiekompetencer under inddragelse af det brede samarbejde mellem ovennævnte parter. Også om skabelsen af fremtidens virtuelle læringsmiljøer. De modeller og anbefalinger, som udledes af projektets konkrete forløb i studieåret vil det således være både i AU og AUL s interesse at overføre til flere forløb i og lade indgå som en opgave, AUL fremadrettet vil udføre i samarbejde med AU s faglige og læringsunderstøttende miljøer. Overordnet milepælsplan for Samarbejde til faglige miljøer indledes (FS 2014) 2. Indholdselementer til faglige forløb udledes (FS 2014) 3. Indholdselementer pakkes i e-læringsskabelon (herunder samarbejde til AU e-læringsmiljøer) samt foregår kompetenceudvikling af involverede medarbejdere (FS 2014) 4. Afvikling af konkrete forløb, herunder evaluering (ES 2014) 5. Analyse af evaluering samt udledning af modeller og anbefalinger (FS 2015) Under 3 skal der støtte fra konsulentvirksomhed (39 i synopsis) 13

14 I denne fase videndeles der løbende til bibliotekets kontaktpersonnetværk til de faglige institutter som forberedelse til videndeling til drift i Overordnet milepælsplan for Samarbejde til faglige miljøer (i større skala) indledes i et samarbejde med AUL s KP netværk (FS 2015) 2. Indholdselementer udledes (FS og ES 2015) 3. Indholdselementer pakkes i e-læringsskabelon (herunder samarbejde til AU e-læringsmiljøer) samt foregår kompetenceudvikling af involverede medarbejdere (FS og ES 2015) 4. Afvikling af konkrete forløb, herunder evaluering (ES 2015) 5. Evaluering og afrapportering (FS 2015) Under 3 skal der støtte fra konsulentvirksomhed (39 i synopsis) Ressourceforbrug Generelle betingelser Kr (DEFF) samt kr. (selvfinansiering) Copyright Udvikles der konkrete e-læringsprogrammer i forbindelse med forløbet, vil disse være omfattet af CC By 2.0 (Creative Commons) 14

15 Beskrivelse af fagligt forløb (University Colleges) (SUND) Rammer Indhold Fagets/modulets titel Modul 2: Sundhed og sygdom og Modul 9: Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Niveau Professionsbachelor Semesterplacering Efterår Modul 2: modulstart medio november. Modul 9: modulstart primo september Uddannelse Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse Institut/Afdeling Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg og Århus Fagansvarlig Modul 2: Adjunkt Pernille Bak Skouengaard. Modul 9: Lektor Kirsten Tarri Bak Forløbsansvarlig Charlotte Greve (chefkonsulent og projektansvarlig), Maria Viftrup Schneider (bibliotekar), Jette Elshøj Bojesen (bibliotekar) Identificerede behov for integration af informationskompetence i forløbet eller uddannelsen generelt Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje stiller krav om at den studerende kan søge, sortere og kritisk vurdere udviklingsog forskningsbaseret viden. Den færdige studerende har i sin kliniske praksis brug for til stadighed at kunne inddrage ny forskning i sin dagligdag. Jf. Bekendtgørelsen 1 stk. 2: 4) udvikle sygepleje, skabe fornyelse og anvende kendt viden i nye sammenhænge samt følge, anvende og deltage i forskningsarbejde inden for sundhedsområdet samt 5) fortsætte i teoretisk og klinisk kompetencegivende videreuddannelse efter afsluttet uddannelse. Gennem arbejde med databaser og kritisk vurdering af kilder kan den studerende få et fagligt fundament som sikrer at ny viden fremadrettet kan implementeres i klinikken. Indhold af faglige forløb Modulets faglige forløb tilrettelægges med krav om at den studerende selvstændigt identificerer eget behov for viden samt selvstændigt søger, evaluerer, organiserer og anvender viden i forhold til konkrete sygeplejefaglige problemstillinger. Læringsmål (Modul 9) At den studerende erkender behovet for at finde viden på et aktuelt sygeplejefagligt område og er i stand til at vurdere og anvende denne viden som belæg for deres sygeplejevurderinger og i deres argumentation for interventioner At den studerende kan afklare hvilke typer viden der er relevante i forhold til aktuelle sygeplejefaglige problemstillinger At den studerende har kender og kan bruge internationale databaser af 15

16 relevans for sygeplejefaget. At den studerende kan foretage kvalificerede søgninger med brug af databasernes hjælpefunktioner. At den studerende ud fra en klinisk problemstilling kan søge, udvælge og kritisk vurdere fundne kilder. At den studerende kan anvende fundne kilder i forbindelse med e- tiviteter (studieaktiviteter) i den teoretiske del af uddannelsen. Læringsmål Modul 2 At den studerende kan anvende referencehåndteringssystem i forhold til aktuelt pensum og selvfunden litteratur samt anvende referencehåndteringssystemet i opgavesammenhæng til indsættelse af referencer og generering af referencelister. Bæredygtighed Evaluering Forløbet evalueres i henhold til en fælles model, der, under inddragelse af ekspertbistand udvikles som en del af det samlede projekt. Effekt og udbredelse Der etableres en følgegruppe med deltagelse af uddannelsens fagansvarlige samt bibliotekarer fra de øvrige University Colleges. Disse vil kvalificere e- læringsressourcerne, bidrage til evaluering samt forpligte sig til at implementere de udviklede e-læringsressourcer samt samarbejdsmodeller i UCernes sygeplejerskeuddannelser og evt. øvrige sundhedsfaglige uddannelser i 2015 Elektroniske læringsressourcer rettet mod informationskompetence tager afsæt i den måde e-tiviteter i øvrigt beskrives i den Netbaserede sygeplejerskeuddannelsen og vil være direkte relateret til de studerendes fordybelse i sygeplejefaglige spørgsmål og problemstillinger. På den måde sikres det, at arbejdet med informationskompetence integreres tæt med det faglige indhold, opgaver og afprøvning i det givne modul. Tids- og ressourceplan Der skal i udviklingen af læringsressourcen findes en balance mellem integration i de konkrete faglige e-tiviteter i Netbaseret sygeplejerskeuddannelse og muligheden for at den udviklede læringsressource kan bruges i andre faglige og uddannelsesmæssige sammenhænge. Overordnet milepælsplan for 2014 April: indledes idegenerering i forhold til begge prototyper af e-tiviteter (Modul 2 og 9) herunder samarbejde med fagansvarlige fra Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse Maj: Etablering af følgegruppe med aftaler om implementering i 2015 Juni: endelige aftaler om integration af e-tiviteten på Modul 9 med fagansvarlig Kirsten Tarri Bak August er prototype parat til at blive indarbejdet i modulguide for Netbaseret sygeplejerskeuddannelse Modul 9 September endelige aftaler om integration af e-tiviteten på Modul 2 med fagansvarlig Pernille Bak Skouengaard 16

17 Generelle betingelser Primo september: Implementering af e-tivitet på Modul 9 Medio oktober er prototype parat til at blive indarbejdet i modulguide for Netbaseret sygeplejerskeuddannelse Modul 2 Medio november: Implementering af prototype for e-tivitet på Modul 2 Overordnet milepælsplan for 2015 (foreløbig) Marts: e-læringsressourcen er klar til implementering i øvrige UCer Marts-november: implementering af e-læringsressource samt samarbejdskoncepter i flere sygeplejerskeuddannelser Marts-december: Effektmåling og tilpasning af modeller og ressourcer Ressourceforbrug Kr (DEFF) samt minimum (selvfinansiering) Copyright Udvikles der konkrete e-læringsprogrammer i forbindelse med forløbet, vil disse være omfattet af CC By 2.0 (Creative Commons) 17

18 Beskrivelse af fagligt forløb (University Colleges) (PÆDSOC) Rammer Indhold Fagets/modulets titel Modul 3 Familier, børn og unge og det sociale arbejde og Modul 4 Udsatte borgere, personer med handicap og det sociale arbejde Niveau Professionsbachelor Semesterplacering Efterår Uddannelse Netbaseret Socialrådgiveruddannelse Institut/Afdeling Socialrådgiveruddannelsen i Århus Fagansvarlig Peter Brix Vangsgaard og Trine Færch Forløbsansvarlig Charlotte Greve (projektansvarlig), Tine Bech (bibliotekar, Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus), Ulla Buch Nilsson (bibliotekar, Pædagoguddannelsen i Horsens) og Niels Breüner (bibliotekar, Pædagoguddannelsen Peter Sabroe) Identificerede behov for integration af informationskompetence i forløbet eller uddannelsen generelt Den færdige socialrådgiverstuderende skal kunne: indhente specialistudtalelser, dokumentere disse og underbygge socialfaglige interventioner med relevant viden holde sig opdateret på den aktuelle relevante viden inden for et givent område i den professionelle praksis fremfinde relevant og gældende retslig lovgivning inden for et specifikt problemfelt Indhold af faglige forløb Modul 3: kildekritik og referencehåndtering Modul 4: Retskildesøgning Læringsmål Modul 3: Retskildesøgning Skal kunne finde, vurdere, dokumentere og anvende gældende retslig lovgivning, der er relevant i forhold til en given socialfaglig problemstilling. Modul 4: Kildekritik og referencehåndtering Skal kunne finde relevant viden i forhold til en konkret socialfaglig problemstilling Skal kunne vurdere kvaliteten af den fundne viden Skal have kendskab til videnniveauer og informationsflowet inden for faget Skal have kendskab til referencehåndtering, herunder plagiering Bæredygtighed Evaluering Forløbet evalueres i henhold til en fælles model, der, under inddragelse af ekspertbistand udvikles som en del af det samlede projekt. Effekt og udbredelse 18

19 To bibliotekarer fra pædagoguddannelsen i VIA indgår i projektet med henblik på at sikre anvendelse af samarbejdsmodeller og e- læringsressourcer i pædagoguddannelsen Tids- og ressourceplan Generelle betingelser Der etableres en følgegruppe med deltagelse af uddannelsens fagansvarlige samt bibliotekarer fra de øvrige University Colleges. Disse vil kvalificere e- læringsressourcerne, bidrage til evaluering samt forpligte sig til at implementere de udviklede e-læringsressourcer samt samarbejdsmodeller i UCernes socialrådgiveruddannelser og evt. pædagoguddannelser i 2015 Overordnet milepælsplan for 2014 April: idegenerering og udvikling i forhold til begge prototyper af e- læringsressourcer (Modul 3 og 4) herunder samarbejde med fagansvarlige fra Netbaseret Socialrådgiveruddannelse Maj: Etablering af følgegruppe med aftaler om implementering i 2015 Medio august: prototype (modul 3) er parat til at blive indarbejdet i modul for Netbaseret Socialrådgiveruddannelse Medio oktober er prototype (modul 4) parat til at blive indarbejdet i modul for Netbaseret socialrådgiveruddannelse December: Samarbejdsmodeller og e-ressourcer revideres Overordnet milepælsplan for 2015 (foreløbig) Foråret 2015: e-læringsressourcer og samarbejdskoncepter implementeres i pædagoguddannelserne samt socialrådgiveruddannelserne i VIA samt øvrige University Colleges Efterår: implementering af e-læringsressource samt samarbejdskoncepter i flere socialrådgiver- og pædagoguddannelser December: Færdige e-læringsressourcer kan idriftsættes Februar-december: Effektmåling og tilpasning af modeller og ressourcer Ressourceforbrug Kr (DEFF) samt minimum (selvfinansiering) Copyright Udvikles der konkrete e-læringsprogrammer i forbindelse med forløbet, vil disse være omfattet af CC By 2.0 (Creative Commons) 19

20 Beskrivelse af faglige forløb (KEA) Rammer Indhold Fagets/modulets titel Digital dannelse Niveau Erhvervsakademiuddannelse Semesterplacering Forår 2014 forår 2015 Uddannelse Designteknologuddannelse Institut/Afdeling Københavns Erhvervsakademi, Forsknings- og Innovationscenter, Kea Bibliotek Fagansvarlig Morten Haargaard Petersen, Uddannelseschef, Kea Design Forløbsansvarlig Karen Fritzbøger og Helle Guldberg Identificerede behov for integration af informationskompetence i forløbet eller uddannelsen generelt Designteknologuddannelsen er en 2-årig praksisnær uddannelse med et aftagerpanel indenfor mode-og tekstilindustrien. De studerende mangler viden og redskaber i forhold til at arbejde struktureret og refleksivt med digitale vidensressourcer og vidensinfrastruktur. Hvis de studerende tilføres denne viden vil værdiskabelse ift. aftagersegmentet forøges, og det sammen vil jobskabelsesmuligheden og fastholdelsen i første job. Indhold af faglige forløb De studerende får i projektforløbet viden og redskaber i forhold til anvendelse og refleksion indenfor: Litteratursøgning og metode Anvendelse af e-ressourcer Kildekritik Plagiering og ophavsret Kuratering og omsætning af viden Læringsmål At den studerende på et selvstændigt og kvalificeret vidensgrundlag, systematisk kan indsamle, vurderer og anvende forskellige typer af videnskilder og ressourcer og omsætte dette til ny viden til brug for skabelse af artefakter (services eller produkter). Bæredygtighed Evaluering Forløbet evalueres i henhold til fælles model, der, under inddragelse af ekspertbistand, udvikles som en del af projektet Tids- og ressourceplan Effekt og udbredelse Fastlægges i samarbejde med uddannelsen. Er i dialog med uddannelsen om at dels udvikle noget der til en hvis grad er genereisk og derfor kan anvendes på andre uddannelser + skal blive en del af uddannelses curriculum.) Overordnet milepælsplan for 2014 Marts: kriterier for måling af digital dannelse fastlægges i samarbejde med 20

DEFF projektet E-læring, informationskompetencer og biblioteksservices hvordan kan det digitale bibliotek bidrage til employability?

DEFF projektet E-læring, informationskompetencer og biblioteksservices hvordan kan det digitale bibliotek bidrage til employability? Netværksmøde med Advisory Board og følgegruppen fra gymnasieuddannelserne Tid: Onsdag, d. 27. maj 2015, kl. 10.00-14.00 Sted: AU Library, Emdrup Tema: Employability uddannelse til professionelt virke på

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession

At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession Modul 13 - Tema og læringsudbytte Tema: Valgmodul - Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Valgmodulet retter sig mod sygeplejefaglig udvikling inden for patient- og borgerrettet sygeplejevirksomhed

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011 Navn på ansøger: VIA University College, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, Sundhedsfaglig Højskole og Pædagoguddannelsen, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole KOSMOS tema (skriv bogstav A, B, C eller D) C

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Modul 13 rev. 23-01-2017 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Ny sygeplejefaglig viden i sygeplejerskeuddannelsen

Ny sygeplejefaglig viden i sygeplejerskeuddannelsen Ny sygeplejefaglig viden i sygeplejerskeuddannelsen - Et koncept for hvordan der skabes systematisk adgang til og anvendelse af Sygeplejefaglig udviklings- og forskningsviden i sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Adjunktprogrammet i UCL

Adjunktprogrammet i UCL Adjunktprogrammet i UCL 2016-2017 Indholdsfortegnelse Adjunktprogrammet i UCL 2016-2017... 1 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Struktur og indhold... 4 3.1 Introduktionsdag... 4 3.2 Kursusdage... 4

Læs mere

Midtvejsrapport: Levende læring - Udvikling af biblioteksfaglige digitale læringsobjekter til undervisningsbrug

Midtvejsrapport: Levende læring - Udvikling af biblioteksfaglige digitale læringsobjekter til undervisningsbrug Midtvejsrapport: Levende læring - Udvikling af biblioteksfaglige digitale læringsobjekter til undervisningsbrug Denne midtvejsrapport tager udgangspunkt i Levende læring (herefter LL) projektplans kronologi.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA- Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Campus - Rum for læring i staten. Temamøde 2

Campus - Rum for læring i staten. Temamøde 2 Campus - Rum for læring i staten Temamøde 2 Program 9-11: Program i sal 1 Velkommen Generelt om Campus Campus live hvordan ser Campus ud for brugerne Fleksible læringsaktiviteter Campus live Administration

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Projektbeskrivelse IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Baggrund for projektet: Projektet er opstået på baggrund af UCL s vision 2015 om at være State of the Art

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

Afrapportering af projektet:

Afrapportering af projektet: Afrapportering af projektet: Videreudvikling af UB Testen www.ubtesten.dk en DEFF udviklet web tutorial, som understøtter studerendes brug af information, litteratur og bibliotek, hvorved der opnås en

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Sidder du i en virksomhed/organisation anbefaler vi: HR/HRD generalist. Learning & Development specialist. Læring omsat til praksis X X X X X

Sidder du i en virksomhed/organisation anbefaler vi: HR/HRD generalist. Learning & Development specialist. Læring omsat til praksis X X X X X Fleksibelt forløb tag et, flere eller alle moduler alt efter interesse Modul: Sidder du i en virksomhed/organisation anbefaler vi: HR/HRD generalist Learning & Development specialist Den strategiske ledelse

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

Integration af undervisning om kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen

Integration af undervisning om kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen Integration af undervisning om kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen - ideer og tanker Lea D. Nielsen, Cand. Cur, Adjunkt, UC Syddanmark, Esbjerg Sygeplejerskeuddannelsen, Projektsygeplejerske

Læs mere

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Generel beskrivelse af Valgmodulerne 11 og 12 3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 11 og 12 Januar 2016 Udarbejdet i henhold

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 13 Efterår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Principper for talentudvikling af studerende

Principper for talentudvikling af studerende Principper for talentudvikling af studerende Indholdsfortegnelse 0. Formål... 2 1. Principper... 2 2. Kriterier for talentudvikling... 2 3. Talentprogrammer... 3 3.1 Kriterier for talentprogrammer... 3

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Talentforløb inden for Forskning og Udvikling

Talentforløb inden for Forskning og Udvikling Udfold dit talent VIA Pædagogik og Samfund Talentforløb inden for Forskning og Udvikling Til dig, der vil have en ekstra faglig udfordring VIA Pædagogik og Samfund VIA Pædagogik og Samfund TALENTFORLØB

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Hold Februar 2010 Forår 2013 Modul 13 rev. 10-1-2013 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

INFORMATIONSSØGNING OG UDVIKLING AF INFORMATIONSKOMPETENCE

INFORMATIONSSØGNING OG UDVIKLING AF INFORMATIONSKOMPETENCE INFORMATIONSSØGNING OG UDVIKLING AF INFORMATIONSKOMPETENCE Det etablerede tværfaglige samarbejde mellem studerende, bibliotekar og undervisere er udviklet for at understøtte de studerendes læring og styrke

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN Modulbeskrivelse 7. semester Modul 13 Professionsbachelor i sygepleje Efterårssemesteret 2017/18 Indhold MODUL 13 2 TEMA: VALGMODUL SYGEPLEJE PRAKSIS-, UDVIKLINGS- OG FORSKNINGSVIDEN

Læs mere

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Professionshøjskolerne en ny kontekst og omstilling til nye opgaver

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7.

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. Kandidatuddannelsen i folkesundhed Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. marts 2012 Kandidatuddannelsen i folkesundhed ved AAU Et flervidenskabeligt og tværfagligt

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Krav til evaluering af undervisning. For at sikre kvalitet i undervisningen på VIAs ordinære uddannelser og videreuddannelser

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning a 1. september 2012 Revideret 16. juni 2014 Revideret 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted August 2012 Relationer og interaktioner Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig

Læs mere

til studerende: på sygeplejerskeuddannelsen Odense University College Lillebælt - spørgsmål og svar

til studerende: på sygeplejerskeuddannelsen Odense University College Lillebælt - spørgsmål og svar til studerende: på sygeplejerskeuddannelsen Odense University College Lillebælt - spørgsmål og svar Forord Denne pjece er tænkt som en guide til studerende ved sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer:

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer: 2 Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting (konsortiet) har fået midler fra Socialstyrelsen til sammen

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan Studiemetodik gennem uddannelsen University College Lillebaelt 1 31/08/2012 Studiemetodik gennem uddannelsen gennem uddannelsen Indholdsfortegnelse Studiemetodik

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt:

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Entreprenørskab i den ergoterapeutiske profession og uddannelse - styrkelse af entreprenante og innovative processer i grunduddannelsen.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Pædagoguddannelsen Oktober 2017 Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Institutionel Studieordning for pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland Oktober

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan Studiemetodik gennem uddannelsen University College Lillebaelt 1 gennem uddannelsen gennem uddannelsen Indholdsfortegnelse Studiemetodik m.m.... 3 Studiemetodik består

Læs mere

Indhold. Projektplan for: Tværfaglige og tværfakultære uddannelser

Indhold. Projektplan for: Tværfaglige og tværfakultære uddannelser Projektplan for: Tværfaglige og tværfakultære uddannelser Projektleder Jens Dolin, Institutleder, Institut for Naturfagenes Didaktik, SCIENCE Øster Voldgade 3 1350 København K Telefon: +45 353-20420 Telefon

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 15: Bachelorforløb. Hold 3K studieårs tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 15: Bachelorforløb. Hold 3K studieårs tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 15: Bachelorforløb 4. studieårs tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2012 Modulbeskrivelse Modul 15 - Januar 2016 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Rapporten er baseret på input fra Universitetsbibliotekerne i København (KU) og Aarhus (AU). Bidragsydere:

Rapporten er baseret på input fra Universitetsbibliotekerne i København (KU) og Aarhus (AU). Bidragsydere: Landerapport NJB 2015 DANMARK Rapporten er baseret på input fra Universitetsbibliotekerne i København (KU) og Aarhus (AU). Bidragsydere: Bo Søgaard Jensen, KU Marianne Tind, AU Henrik Tvermoes, AU (Ansvarlig

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 Orienteringsmøde for HA-studerende PROJEKTET Bachelorprojektet er den sidste studieaktivitet på HA-uddannelsen og bygger på den viden samt de færdigheder og kompetencer, den

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle. Februar 2009 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere