Forløbsbeskrivelser for faglige forløb (LMS) og MOOCs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forløbsbeskrivelser for faglige forløb (LMS) og MOOCs"

Transkript

1 Forløbsbeskrivelser for faglige forløb (LMS) og MOOCs Ph.d.-niveau (SDU og RUB) s. 2 Kandidatniveau (KUBIS og CBS) s. 6 Bachelorniveau (AUB og AUL) s. 10 Professionsbachelorniveau (University Colleges) s. 15 Akademiuddannelsesniveau (KEA) s. 20 MOOCs (DTU og KUBIS) s. 22 1

2 Beskrivelse af faglige forløb (SDU) Rammer Indhold Fagets/modulets titel Responsible Conduct of Research (kurset afholdes på dansk) Open Online Course Niveau Ph.d.-studerende Semesterplacering Efterår 2014/forår 2015 Uddannelse Ph.d.-skolen på det Humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Institut/Afdeling Det Humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Fagansvarlig Lars Ole Sauerberg, dr.phil., Institut for Kulturvidenskaber Sune Vork Steffensen, Lektor, Institut for Sprog og Kommunikation Cita Nørgård, pædagogisk konsulent, SDU Universitetspædagogik Forløbsansvarlig Thomas Kaarsted, formidlings- og kommunikationschef, Syddansk Universitetsbibliotek Peter Søndergaard, publikumschef, Roskilde Universitetsbibliotek Identificerede behov for integration af informationskompetence i forløbet eller uddannelsen generelt Det Humanistiske Fakultet på Syddansk Universitet har identificeret et stigende behov blandt ph.d.-studerende i forhold til informationskompetence, publikationsprocesser og videnskabelig redelighed. Kurset søger, i et formaliseret samarbejde mellem bibliotek, fakultet og universitetspædagogisk enhed, at imødekomme dette behov. Kurset kan produceres som MOOC. Indhold af faglige forløb Litteratursøgning, informationskompetence og referencehåndteringsværktøjer systematiske reviews Publiceringsstrategi: Journalranking, impact, Open Access,, academia.edu og Research Gate, introduktion til datamanagement, ORCID og forskningsdokumentation Ophavsret Videnskabelig redelighed, forskningsetik og publikationsprocessen Transparens og best practice i videnskabelig publicering Læringsmål At kunne udfærdige et systematisk literature review. At blive fortrolig med værktøjer til monitering af ny forskning og referencehåndtering. At kunne demonstrere nyhedsværdien af eget forskningsprojekt i forhold til internationale standarder på et videnskabeligt grundlag. At få viden om internationale publiceringsformer og deres styrker og svagheder i forhold til eget forskningsprojekt. 2

3 At kende og anvende gældende retningslinjer i forhold til Responsible Conduct of Research. At øge kursistens employability Bæredygtighed Evaluering Forløbet evalueres i henhold til en fælles model, der under inddragelse af ekspertbistand (konsulent), udvikles som en del af projektet Effekt og udbredelse Projektet laves som et to-årigt pilotprojekt med ovenstående partnere involveret. Herefter evalueres/måles på, hvorvidt kurset skal implementeres fast, om det kan udbredes til andre fakulteter på RUC og SDU, og i forhold til udbredelse som MOOC. Dette specifikke kursus kan være med til at afdække bibliotekets rolle i fremtidige samproduktioner med informationskompetence og fagligt indhold mellem institutionerne og læringsmiljøerne. Tids- og ressourceplan Generelle betingelser Pilotprojektet skal afklare, om kurset skal afholdes på Roskilde Universitetscenter, og om den producerede OOC lever op til krav og ønsker fra dette universitet. Overordnet milepælsplan for 2014 Marts 2014: Styregruppe nedsættes med repræsentanter fra Syddansk Universitetsbibliotek og Roskilde Universitetsbibliotek samt repræsentanter fra Syddansk Universitet (Humaniora og Universitetspædagogik). April 2014: Fælles projektplan, studieplan og indholdsbeskrivelse. Maj 2014: Godkendelse af Humanioras/SDU s ph.d.-råd. Juni 2014: Planlægning af indhold og intern kompetenceudvikling i forhold til Open Online Course August 2014: Fælles workshop med underviserne i samarbejde med SDU Universitetspædagogik. September-december: Produktion af kurset December: Betaversion er klar Overordnet milepælsplan for 2015 Februar 2015: Version 1 af kurset publiceres. April: Delevaluering med Humanioras ph.d.-råd. Maj 2015: Workshop og kompetenceudvikling. Sommer 2015: Serviceeftersyn af OOC. Efterår 2015: Version 2 afvikles/publiceres. December 2015: Evaluering af hele forløbet. Bibliotekets ressourceforbrug (foreløbigt) 2014 og 2015 Kr (DEFF) samt minimum kr. (selvfinansiering) Copyright Udvikles der konkrete e-læringsprogrammer i forbindelse med forløbet, vil disse være omfattet af CC By 2.0 (Creative Commons) 3

4 Beskrivelse af faglige forløb (RUB) Rammer Indhold Fagets/modulets titel Kend dine forskningsværktøjer Niveau Ph.d. studerende Semesterplacering efterår 2014 / forår 2015 Uddannelse Ph.d.-skolen for Livslang Læring og Hverdagslivets Socialpsykologi Institut/Afdeling Institut for psykologi og uddannelsesforskning, RUC Fagansvarlig Niels Warring, lektor, institut for psykologi og uddannelsesforskning (PAES), RUC Forløbsansvarlig Mikkel Hvidtfeldt Andersen, Informationsspecialist, Roskilde Universitetsbibliotek Simon Heilesen, lektor, PAES og pædagogisk konsulent, Akademisk IT Identificerede behov for integration af informationskompetence i forløbet eller uddannelsen generelt Der er efterspørgsel på at biblioteks-, informations- og ITdidaktiske kompetencer rammesættes i den videnskabelige praksis og i relation til de ph.d.-studerendes almene akademiske færdigheder. Indhold af faglige forløb - Fremfinding: Systematiske litteratursøgningsstrategier inden for psykologiske, sundhedsfaglige og uddannelsesforskningsmetodetraditioner - Indsamling: Referencehåndtering og VRE - Generering: programmel/devices fx livescribe, scrivener m.fl. - Analyse: QDA-software - Bevaring: Data management Kursusrammer: kursus, produktion, LMS. Læringsmål Ved deltagelse i forløbet opnås: - Research-færdigheder på forskningsniveau - IT-kompetencer. Herunder også IT-didaktiske kompetencer. - Informationskompetencer ifbm. Dataindhentning og behandling, bevaring - Formidlingskompetencer ved videoproduktion og peer-assessment Bæredygtighed Evaluering Forløbet evalueres i henhold til en fælles model, der, under inddragelse af ekspertbistand (konsulent), udvikles som en del af projektet. Effekt og udbredelse - Forløbet er beskrevet som et pilotprojekt på 2 års varighed. - Forløbet udbydes i et samarbejde med læringsenhederne AIT og UNIPÆD på RUC og forankres derved institutionelt. 4

5 Tids- og ressourceplan Generelle betingelser - Det er væsentligt at forløbet forsøges forankret som en del af ph.d.- skolens permanente aktiviteter såfremt det opnår succes i evaluering. - Forløbet tilstræbes tilrettelagt således at det er organisatorisk, teknisk og indholdsmæssigt overførbart til andre ph.d.-skoleenheder på RUC, SDU såvel som andre uddannelsesinstitutioner. Overordnet milepælsplan for Marts: Projektet koordineres med RUC-partnere og SDU - April: Udarbejdelse af endelig forløbsbeskrivelse med ph.d.-skole og Akademisk IT - Juli: Research og kompetenceudvikling - September: produktion af materiale til forløb - Oktober: pilotforløb - November: evaluering af pilotforløb og test af evalueringsmetoder Overordnet milepælsplan for 2015 Februar: Forløb 1 afsluttes Forår: Research og kompetenceudvikling Sommer: Korrektion af indsats med RUC-partnere Oktober Forløb 2 afsluttes December: Samlet evaluering og videndeling Ressourceforbrug Kr (DEFF) samt minimum kr. (selvfinansiering) Copyright Udvikles der konkrete e-læringsprogrammer i forbindelse med forløbet, vil disse være omfattet af CC By 2.0 (Creative Commons) 5

6 Beskrivelse af fagligt forløb (KUBIS) Rammer Fagets/modulets titel Niveau Indhold Semesterplacering Semesterstart 1. august 2014 Uddannelse Alle Institut/Afdeling Københavns Universitet Fagansvarlig KUBIS underviserservicenetværket og KU E-læringskonsulenter, ITLC Forløbsansvarlig Koordinator for underviserservice, Jette Fugl Identificerede behov for integration af informationskompetence i forløbet eller uddannelsen generelt Biblioteket er en relevant og naturlig samarbejdspartner for undervisere i spørgsmål om formidling og udvælgelse af informationsressourcer. Projektets formål er at udvikle læringsobjekter fx kildekritik, litteratursøgning, plagiering eller elektroniske pensumlister - inden for informationskompetence til brug i undervisning via Levende læring platformen (færdig udviklet 1. april 14). Læringsobjekterne skal integreres i kurser i KU s LMS (Absalon) - egenhændig af underviser, e- læringskonsulent eller i samarbejde med biblioteket. Projektet er sammentænkt med KU projekt 2016 Online og blended learning, som har som formål at give underviserne på KU mulighed for i udstrakt grad at anvende online og blended learning til at skabe aktiverende og fleksibel undervisning til gavn for de studerendes læring. Indhold af faglige forløb De studerende får via de integrerede læringsobjekter i LMS en (Absalon) styrket deres informationskompetencer i løbet af kurset. Læringsmål Kildekritik, litteratursøgning og viden om plagiering er gængse akademiske discipliner som studerende ved universitetet skal mestre. Integrationen af disse elementer direkte i undervisningen understøtter i høj grad det faglige mål for kurset. På sigt vil læringsmålene være med til at styrke og understøtte de studerendes jobparathed. For ved at styrke akademiske discipliner og kompetencer, bliver de studerende klædt langt bedre på til at varetage jobs, på virksomheder med ikke direkte understøttende bibliotekstjenester. Bæredygtighed Evaluering Forløbet evalueres i henhold til en fælles model, der, under inddragelse af ekspertbistand udvikles som en del af projektet. Tids- og ressourceplan Overordnet milepælsplan for Den 27. marts 2014 afholder KUBIS underviserservicenetværket møde, med KU e-læringskonsulenter tilknyttet KU 2016 projektet, med titlen KUBIS bibliotekerne understøtter også undervisningen 6

7 Generelle betingelser men hvordan? - Udvælgelse af emne/tema for læringsobjektet - Udarbejdelse af læringsobjekter - Test af læringsobjekter - Implementering af læringsobjekter Ressourceforbrug Kr (DEFF) samt kr. (Selvfinansiering) Copyright Udvikles der konkrete e-læringsprogrammer i forbindelse med forløbet, vil disse være omfattet af CC By 2.0 (Creative Commons) 7

8 Beskrivelse af faglige forløb (CBS) Rammer Indhold Fagets/modulets titel International finance, Industrial organization, Capital market theory, Applied econometrics, Firm theory and corporate governance, Corporate finance, The firm in a global environment alle fag på 1. Og 2. semester Niveau Kandidat Semesterplacering Efterår 2014/Forår 2015 Uddannelse M.Sc. (cand.merc.) in Applied Economics and Finance Institut/Afdeling Flere. Studierne er ikke knyttet til enkelt-institutter på CBS Fagansvarlig Lisbeth La Cour, Økonomisk institut, CBS, Linjekoordinator (studieleder) på AEF Forløbsansvarlig Mette Bechmann Identificerede behov for integration af informationskompetence i forløbet eller uddannelsen generelt De studerendes anvendelse af finansielle databaser kan forbedres fra et tidligt tidspunkt, samt deres forståelse for litteratursøgning og anvendelse som en naturlig del af et arbejdslivs procedurer, kan styrkes. Et tættere samarbejde mellem undervisere og bibliotek vil styrke målrettethed og relevans i udbudt undervisning og services. Indhold af faglige forløb Stilles til rådighed gennem LMS videolektioner om dataekstraktion, litteratursøgning og referencehåndtering. Søgebokse, RSS-feeds, LibGuides omkring finansielle databaser, chat med bibliotekaren og lignende tiltag integreres på hvert fag. Læringsmål Studiet deklarerer at studerende skal evne at anvende og kritisk vurdere metoder og resultater inden for deres fag. Målet for projektet er at studerende skal føle sig bedre i stand til at foretage disse vurderinger, på baggrund af 1) et grundigere kendskab til indhold og ekstraktion fra finansielle databaser, samt 2) fremfinding og vurdering af den faglige litteratur. Opkvalificering på disse områder bør direkte føre til højere employability allerede i studieårene da et kendskab til finansielle databaser er et plus på de studerendes CV Bæredygtighed Evaluering Forløbet evalueres i henhold til en fælles model, der, under inddragelse af ekspertbistand (konsulent), udvikles som en del af projektet Effekt og udbredelse De enkeltdele af forløbet der vurderes efterfølgende anvendelige vil blive videreført på AEF. På CBS findes en klynge af lignende kandidatstudier 8

9 Tids- og ressourceplan der direkte vil kunne drage nytte af enkeltdele. Enkeltdele (f.eks. videoer og guides) vil kunne deles blandt interesserede studier på landsplan. Overordnet milepælsplan for 2014 Interessenter på CBS (Ansvarlige for CBS LMS og IT) hørt: Ultimo april Endelig didaktisk plan fastlagt med ansvarlige på studiet: Ultimo maj Fagintegration af elementer i fagene International finance, Industrial organization, Capital market theory og Applied econometrics: Ultimo november Overordnet milepælsplan for 2015 Fagintegration af elementer på fagene Firm theory and corporate governance, Corporate finance, The firm in a global environment: Ultimo april Generelle betingelser Integration af elementer til årets afsluttende Business Case: Ultimo april Generel evaluering med studiet: ultimo maj Ressourceforbrug Kr (DEFF) samt minimum kr. (selvfinansiering) Copyright Udvikles der konkrete e-læringsprogrammer i forbindelse med forløbet, vil disse være omfattet af CC By 2.0 (Creative Commons) 9

10 Beskrivelse af faglige forløb (AUB) (FORELØBIG) Rammer Indhold Fagets/modulets titel Modulet Problembaseret læring (studiefagsmodul) kombineret med deres projektmodul Kommunikationsprodukter. Modulet Bachelorprojekt: IKT i brug / Interaktive Digitale Medier / Kommunikationstilrettelæggelse og -processer (Projektmodul for tre specialiseringer) Niveau Bachelor 1. sem sem. Semesterplacering Efterår forår 2015 Uddannelse Humanistisk Informatik Digitale Medier/Informationsvidenskab/Kommunikation Institut/Afdeling Institut for Kommunikation Fagansvarlig Ikke fastlagt endnu, men sikkert flere. Forløbsansvarlig Thomas Vibjerg Hansen som konceptudvikler og koordinator, men med inddragelse af kolleger ved AUB, som skal producere indhold. Identificerede behov for integration af informationskompetence i forløbet eller uddannelsen generelt På 1. sem. er der fokus på de studerendes projekt- og pbl-metodiske færdigheder og kompetencer, herunder informationssøgning og videntilegnelse. Det står eksplicit i kursusbeskrivelsen for modulet Problembaseret læring og det ligger implicit i projektarbejdet. Den selvstændige informationssøgning er en integreret del af det pbl-baserede projektarbejde gennem hele uddannelsen. Indhold af faglige forløb Ikke bestemt endnu, da det først kan beskrives mere præcist gennem en dialog med de fagansvarlige (som ikke ligger fast endnu). Overordnet vil der være tale om brug af vores LMS (Moodle), hvor det faglige kursus, det gennemgående projektarbejde og bibliotekets muligheder for at understøtte lære-/løsningsprocessen og tilegnelsen af viden skal ligge tæt op af hinanden, men med biblioteket i en understøttende rolle. Læringsmål At styrke de studerendes samlede metodiske kompetencer og færdigheder med fokus på, at de lærer: At identificere deres informationsbehov i forhold til emne og situation. At integrere informationssøgning i den samlede problemløsning. At de kan planlægge og udføre struktureret informationssøgning efter behov. At medvirke til at kvalificere valgene i projektarbejdets forskellige dele (f.eks. problemformulering, metode og teori, empiri, konklusion 10

11 og perspektivering). Bæredygtighed Evaluering Forløbet evalueres i henhold til en fælles model, der, under inddragelse af ekspertbistand udvikles som en del af det samlede projekt. Effekt og udbredelse Vi går efter at konceptudvikle, så vi tænker fra begyndelsen i storskala. Vi går ud fra, at meget kan gentages på mange uddannelser og med få tilretninger, da alle uddannelser har fokus på at lære de studerende de pblog projektmetodiske færdigheder og kompetencer. Tids- og ressourceplan Generelle betingelser Overordnet milepælsplan for 2014 Samarbejdspartnere på AAU på plads: ultimo februar/primo marts. Udvikling af koncept: Marts og april. Didaktisk plan fastlagt med ansvarlige på studiet: Ultimo maj Første integration på LMS: September/oktober for samarbejde omkring ulige semestre. Evaluering med uddannelse: December/januar(2015) Overordnet milepælsplan for 2015 Evaluering med uddannelse: December (2014)/januar Første integration på LMS: Februar/marts for samarbejde omkring lige semestre. Evaluering med uddannelse: Maj/juni Ressourceforbrug Kr (DEFF) samt minimum kr. (selvfinansiering) Copyright Udvikles der konkrete e-læringsprogrammer i forbindelse med forløbet, vil disse være omfattet af CC By 2.0 (Creative Commons) 11

12 Beskrivelse af faglige forløb (AU LIBRARY) Rammer Indhold Fagets/modulets titel: Offentlig Politik Niveau : Bachelor Semesterplacering: Efterår 2014 Uddannelse: Bacheloruddannelsen i Statskundskab Institut/Afdeling: Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Fagansvarlig: Lektor Carsten Jensen, Institut for Statskundskab Forløbsansvarlig Bibliotekar Gina Bay, Forskningsbibliotekar Anders Nygaard Mikkelsen og Bibliotekar Solveig Sandal Johnsen, AU Library i et samarbejde til ovennævnte fagansvarlige person. Identificerede behov for integration af informationskompetence i forløbet eller uddannelsen generelt I faget Offentlig politik skal den studerende arbejde med en selvvalgt velafgrænset problemstilling indenfor offentlig politik. Dette kræver at de studerendes informationskompetence udvikles og kvalificeres, og dette kan biblioteket understøtte ved at udvikle relevante e-læringsobjekter og virtuelt møde de studerende i undervisningssituationer. Den virtuelle indpakning af f.eks. teori omkring informationssøgning og indgange til konkrete kilder, skal kunne integreres i Learning Managements Systems og være tilgængeligt når de studerende har behovet. Ligeledes skal læringsobjekterne være overførbare det vil sige kunne tilpasses forskellige systemer rent teknisk. Biblioteket vil udvikle e-læringsobjekter der undervejs i forløbet kan understøtte de konkrete behov (jf. ovenstående). Disse skal udvikles i et tæt samspil med og understøtte den daglige undervisning. Det skal analyseres hvor det giver mening med e-lærings objekter og hvor der evt. skal suppleres med f.eks. workshops. Indhold af faglige forløb Som beskrevet i AU s kursuskatalog (2013): Offentlig Politik er studiet af, hvordan, hvorfor og med hvilken effekt regeringer forfølger bestemte politiske mål. Sigtet med grundfaget Offentlig Politik er at give de studerende en indføring til studiet af den offentlige politik i forhold til udvalgte samfundsmæssige problemstillinger. Faget er opbygget om en række forelæsninger, der præsenterer de studerende for teorier, der så skal anvendes i essayskrivning. Et essay skal besvare en række spørgsmål, hvor de studerende selv skal finde supplerende kilder (essayskrivningen er noget nyt fra efteråret 2014 modellen er derfor ikke landet endnu, og under udvikling. Den 12

13 fagansvarlige er åben overfor at biblioteket inddrages i dette). Læringsmål De studerende skal: Have kendskab til værktøjer der kan være en hjælp i problemformuleringsfasen Have kendskab til forskellige søgemetoder og søgeteknikker. Herunder: - Kunne fremfinde og anvende politiske dokumenter, såsom lovgivning, betænkninger og forarbejder (nationalt og internationalt) - Kende statistiske databaser og kunne trække datasæt ud - Kendskab til internationale forskningsdatabaser og at kunne søge og finde peer-reviewed artikler - Kunne finde nyhedsartikler Have en grundlæggende kildeforståelse og viden om kildekritik. Kunne anvende kilder korrekt i akademisk opgaveskrivning og udforme korrekte referencelister Bæredygtighed Evaluering Forløbet evalueres i henhold til en fælles model, der, under inddragelse af ekspertbistand, udvikles som en del af projektet Tids- og ressourceplan Effekt og udbredelse Ved at forankre projektet i to af AU Library s tværgående udviklingsbånd, nemlig Information Literacy og E-Learning sikres udviklingsorientering og samarbejdet til AU s faglige miljøer og læringsunderstøttende parter (herunder AU Library). Projektet matcher AU s strategi om fokus på og øget kvalitet i uddannelse, bl.a. ved styrkelse af studerendes studiekompetencer under inddragelse af det brede samarbejde mellem ovennævnte parter. Også om skabelsen af fremtidens virtuelle læringsmiljøer. De modeller og anbefalinger, som udledes af projektets konkrete forløb i studieåret vil det således være både i AU og AUL s interesse at overføre til flere forløb i og lade indgå som en opgave, AUL fremadrettet vil udføre i samarbejde med AU s faglige og læringsunderstøttende miljøer. Overordnet milepælsplan for Samarbejde til faglige miljøer indledes (FS 2014) 2. Indholdselementer til faglige forløb udledes (FS 2014) 3. Indholdselementer pakkes i e-læringsskabelon (herunder samarbejde til AU e-læringsmiljøer) samt foregår kompetenceudvikling af involverede medarbejdere (FS 2014) 4. Afvikling af konkrete forløb, herunder evaluering (ES 2014) 5. Analyse af evaluering samt udledning af modeller og anbefalinger (FS 2015) Under 3 skal der støtte fra konsulentvirksomhed (39 i synopsis) 13

14 I denne fase videndeles der løbende til bibliotekets kontaktpersonnetværk til de faglige institutter som forberedelse til videndeling til drift i Overordnet milepælsplan for Samarbejde til faglige miljøer (i større skala) indledes i et samarbejde med AUL s KP netværk (FS 2015) 2. Indholdselementer udledes (FS og ES 2015) 3. Indholdselementer pakkes i e-læringsskabelon (herunder samarbejde til AU e-læringsmiljøer) samt foregår kompetenceudvikling af involverede medarbejdere (FS og ES 2015) 4. Afvikling af konkrete forløb, herunder evaluering (ES 2015) 5. Evaluering og afrapportering (FS 2015) Under 3 skal der støtte fra konsulentvirksomhed (39 i synopsis) Ressourceforbrug Generelle betingelser Kr (DEFF) samt kr. (selvfinansiering) Copyright Udvikles der konkrete e-læringsprogrammer i forbindelse med forløbet, vil disse være omfattet af CC By 2.0 (Creative Commons) 14

15 Beskrivelse af fagligt forløb (University Colleges) (SUND) Rammer Indhold Fagets/modulets titel Modul 2: Sundhed og sygdom og Modul 9: Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Niveau Professionsbachelor Semesterplacering Efterår Modul 2: modulstart medio november. Modul 9: modulstart primo september Uddannelse Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse Institut/Afdeling Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg og Århus Fagansvarlig Modul 2: Adjunkt Pernille Bak Skouengaard. Modul 9: Lektor Kirsten Tarri Bak Forløbsansvarlig Charlotte Greve (chefkonsulent og projektansvarlig), Maria Viftrup Schneider (bibliotekar), Jette Elshøj Bojesen (bibliotekar) Identificerede behov for integration af informationskompetence i forløbet eller uddannelsen generelt Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje stiller krav om at den studerende kan søge, sortere og kritisk vurdere udviklingsog forskningsbaseret viden. Den færdige studerende har i sin kliniske praksis brug for til stadighed at kunne inddrage ny forskning i sin dagligdag. Jf. Bekendtgørelsen 1 stk. 2: 4) udvikle sygepleje, skabe fornyelse og anvende kendt viden i nye sammenhænge samt følge, anvende og deltage i forskningsarbejde inden for sundhedsområdet samt 5) fortsætte i teoretisk og klinisk kompetencegivende videreuddannelse efter afsluttet uddannelse. Gennem arbejde med databaser og kritisk vurdering af kilder kan den studerende få et fagligt fundament som sikrer at ny viden fremadrettet kan implementeres i klinikken. Indhold af faglige forløb Modulets faglige forløb tilrettelægges med krav om at den studerende selvstændigt identificerer eget behov for viden samt selvstændigt søger, evaluerer, organiserer og anvender viden i forhold til konkrete sygeplejefaglige problemstillinger. Læringsmål (Modul 9) At den studerende erkender behovet for at finde viden på et aktuelt sygeplejefagligt område og er i stand til at vurdere og anvende denne viden som belæg for deres sygeplejevurderinger og i deres argumentation for interventioner At den studerende kan afklare hvilke typer viden der er relevante i forhold til aktuelle sygeplejefaglige problemstillinger At den studerende har kender og kan bruge internationale databaser af 15

16 relevans for sygeplejefaget. At den studerende kan foretage kvalificerede søgninger med brug af databasernes hjælpefunktioner. At den studerende ud fra en klinisk problemstilling kan søge, udvælge og kritisk vurdere fundne kilder. At den studerende kan anvende fundne kilder i forbindelse med e- tiviteter (studieaktiviteter) i den teoretiske del af uddannelsen. Læringsmål Modul 2 At den studerende kan anvende referencehåndteringssystem i forhold til aktuelt pensum og selvfunden litteratur samt anvende referencehåndteringssystemet i opgavesammenhæng til indsættelse af referencer og generering af referencelister. Bæredygtighed Evaluering Forløbet evalueres i henhold til en fælles model, der, under inddragelse af ekspertbistand udvikles som en del af det samlede projekt. Effekt og udbredelse Der etableres en følgegruppe med deltagelse af uddannelsens fagansvarlige samt bibliotekarer fra de øvrige University Colleges. Disse vil kvalificere e- læringsressourcerne, bidrage til evaluering samt forpligte sig til at implementere de udviklede e-læringsressourcer samt samarbejdsmodeller i UCernes sygeplejerskeuddannelser og evt. øvrige sundhedsfaglige uddannelser i 2015 Elektroniske læringsressourcer rettet mod informationskompetence tager afsæt i den måde e-tiviteter i øvrigt beskrives i den Netbaserede sygeplejerskeuddannelsen og vil være direkte relateret til de studerendes fordybelse i sygeplejefaglige spørgsmål og problemstillinger. På den måde sikres det, at arbejdet med informationskompetence integreres tæt med det faglige indhold, opgaver og afprøvning i det givne modul. Tids- og ressourceplan Der skal i udviklingen af læringsressourcen findes en balance mellem integration i de konkrete faglige e-tiviteter i Netbaseret sygeplejerskeuddannelse og muligheden for at den udviklede læringsressource kan bruges i andre faglige og uddannelsesmæssige sammenhænge. Overordnet milepælsplan for 2014 April: indledes idegenerering i forhold til begge prototyper af e-tiviteter (Modul 2 og 9) herunder samarbejde med fagansvarlige fra Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse Maj: Etablering af følgegruppe med aftaler om implementering i 2015 Juni: endelige aftaler om integration af e-tiviteten på Modul 9 med fagansvarlig Kirsten Tarri Bak August er prototype parat til at blive indarbejdet i modulguide for Netbaseret sygeplejerskeuddannelse Modul 9 September endelige aftaler om integration af e-tiviteten på Modul 2 med fagansvarlig Pernille Bak Skouengaard 16

17 Generelle betingelser Primo september: Implementering af e-tivitet på Modul 9 Medio oktober er prototype parat til at blive indarbejdet i modulguide for Netbaseret sygeplejerskeuddannelse Modul 2 Medio november: Implementering af prototype for e-tivitet på Modul 2 Overordnet milepælsplan for 2015 (foreløbig) Marts: e-læringsressourcen er klar til implementering i øvrige UCer Marts-november: implementering af e-læringsressource samt samarbejdskoncepter i flere sygeplejerskeuddannelser Marts-december: Effektmåling og tilpasning af modeller og ressourcer Ressourceforbrug Kr (DEFF) samt minimum (selvfinansiering) Copyright Udvikles der konkrete e-læringsprogrammer i forbindelse med forløbet, vil disse være omfattet af CC By 2.0 (Creative Commons) 17

18 Beskrivelse af fagligt forløb (University Colleges) (PÆDSOC) Rammer Indhold Fagets/modulets titel Modul 3 Familier, børn og unge og det sociale arbejde og Modul 4 Udsatte borgere, personer med handicap og det sociale arbejde Niveau Professionsbachelor Semesterplacering Efterår Uddannelse Netbaseret Socialrådgiveruddannelse Institut/Afdeling Socialrådgiveruddannelsen i Århus Fagansvarlig Peter Brix Vangsgaard og Trine Færch Forløbsansvarlig Charlotte Greve (projektansvarlig), Tine Bech (bibliotekar, Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus), Ulla Buch Nilsson (bibliotekar, Pædagoguddannelsen i Horsens) og Niels Breüner (bibliotekar, Pædagoguddannelsen Peter Sabroe) Identificerede behov for integration af informationskompetence i forløbet eller uddannelsen generelt Den færdige socialrådgiverstuderende skal kunne: indhente specialistudtalelser, dokumentere disse og underbygge socialfaglige interventioner med relevant viden holde sig opdateret på den aktuelle relevante viden inden for et givent område i den professionelle praksis fremfinde relevant og gældende retslig lovgivning inden for et specifikt problemfelt Indhold af faglige forløb Modul 3: kildekritik og referencehåndtering Modul 4: Retskildesøgning Læringsmål Modul 3: Retskildesøgning Skal kunne finde, vurdere, dokumentere og anvende gældende retslig lovgivning, der er relevant i forhold til en given socialfaglig problemstilling. Modul 4: Kildekritik og referencehåndtering Skal kunne finde relevant viden i forhold til en konkret socialfaglig problemstilling Skal kunne vurdere kvaliteten af den fundne viden Skal have kendskab til videnniveauer og informationsflowet inden for faget Skal have kendskab til referencehåndtering, herunder plagiering Bæredygtighed Evaluering Forløbet evalueres i henhold til en fælles model, der, under inddragelse af ekspertbistand udvikles som en del af det samlede projekt. Effekt og udbredelse 18

19 To bibliotekarer fra pædagoguddannelsen i VIA indgår i projektet med henblik på at sikre anvendelse af samarbejdsmodeller og e- læringsressourcer i pædagoguddannelsen Tids- og ressourceplan Generelle betingelser Der etableres en følgegruppe med deltagelse af uddannelsens fagansvarlige samt bibliotekarer fra de øvrige University Colleges. Disse vil kvalificere e- læringsressourcerne, bidrage til evaluering samt forpligte sig til at implementere de udviklede e-læringsressourcer samt samarbejdsmodeller i UCernes socialrådgiveruddannelser og evt. pædagoguddannelser i 2015 Overordnet milepælsplan for 2014 April: idegenerering og udvikling i forhold til begge prototyper af e- læringsressourcer (Modul 3 og 4) herunder samarbejde med fagansvarlige fra Netbaseret Socialrådgiveruddannelse Maj: Etablering af følgegruppe med aftaler om implementering i 2015 Medio august: prototype (modul 3) er parat til at blive indarbejdet i modul for Netbaseret Socialrådgiveruddannelse Medio oktober er prototype (modul 4) parat til at blive indarbejdet i modul for Netbaseret socialrådgiveruddannelse December: Samarbejdsmodeller og e-ressourcer revideres Overordnet milepælsplan for 2015 (foreløbig) Foråret 2015: e-læringsressourcer og samarbejdskoncepter implementeres i pædagoguddannelserne samt socialrådgiveruddannelserne i VIA samt øvrige University Colleges Efterår: implementering af e-læringsressource samt samarbejdskoncepter i flere socialrådgiver- og pædagoguddannelser December: Færdige e-læringsressourcer kan idriftsættes Februar-december: Effektmåling og tilpasning af modeller og ressourcer Ressourceforbrug Kr (DEFF) samt minimum (selvfinansiering) Copyright Udvikles der konkrete e-læringsprogrammer i forbindelse med forløbet, vil disse være omfattet af CC By 2.0 (Creative Commons) 19

E-BØGER. dansk materiale, på fornuftige vilkår og til en fornuftig økonomi.

E-BØGER. dansk materiale, på fornuftige vilkår og til en fornuftig økonomi. E-BØGER EVALUERING AF FORSØG MED DIGITALISERET MATERIALE PÅ TRE PROFESSIONSHØJSKOLER På baggrund af en projektansøgning til DEFF blev der etableret et forsøg med udlån af e-bøger på tre Professionshøjskoler,

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2006 Juli 2006 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Status for DEFF-sekretariatet... 4 Status for

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i sygepleje Kandidatuddannelsen

Læs mere

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 1 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle. Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk

Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle. Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk Akkreditering af eksisterende bacheloruddannelse i biblioteks- og informationsvidenskab Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 2. periode (maj-august) 2011 Oktober 2011 af DEFF Sekretariatet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status for DEFF Sekretariatet...

Læs mere

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 1. periode (januar-april) 2011 Juni 2011 af DEFF Sekretariatet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status for DEFF Sekretariatet...

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i retorik og formidling. Masteruddannelsen i retorik og formidling

Læs mere

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i digitale medier og design Bacheloruddannelsen

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Efterår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbud på MPG efterår 2015... 3 Afvikling af modulerne... 6 Ansøgningsprocedure... 6

Læs mere

Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København. Turnusakkreditering 2013-2

Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København. Turnusakkreditering 2013-2 Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet

Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet, Campus Slagelse

Bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet, Campus Slagelse Bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet, Campus Slagelse Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

National strategi for IKT-støttet læring

National strategi for IKT-støttet læring > National strategi for IKT-støttet læring Indsats for at fremme anvendelsen af IKT-støttet læring 2007-2009 Juni 2007 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Juni 2007 2 Indhold > E-læring,

Læs mere

National strategi for forskningsdata management 2015-2018

National strategi for forskningsdata management 2015-2018 National strategi for forskningsdata management 2015-2018 København, den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 0. Forord 3 1. Executive summary 5 2. Om styregruppen 7 A. Baggrund, nedsættelse og kommissorium

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

Forskersupport på Roskilde Universitetsbibliotek. Afrapportering Arbejdsgruppen for forskningsservice November 2011

Forskersupport på Roskilde Universitetsbibliotek. Afrapportering Arbejdsgruppen for forskningsservice November 2011 Forskersupport på Roskilde Universitetsbibliotek Afrapportering Arbejdsgruppen for forskningsservice November 2011 Indhold Formål og proces... 3 Baggrund... 4 Definition... 5 Vurdering... 6 Problemtype...

Læs mere

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 15. juni 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested:

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 15. juni 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 15. juni 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Mødelokale: Journalnummer:

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkr@adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af

Læs mere

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Forord Dette er første udgave af beskrivelsen af interventionsdesignet i demonstrationsskoleprojektet

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse Master of Business Administration Masteruddannelsen Master of

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere