Benchmarking-tjekliste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Benchmarking-tjekliste"

Transkript

1 Benchmarking-tjekliste Formål: Hjælpe med planlægningen før et benchmark-besøg. Anvisning: Hvis man gør brug af benchmarking-værktøjet, bør man følge nedenstående retningslinjer. Retningslinjer for benchmarking Vær specifik. Vær specifik med at definere, hvad I ønsker at forbedre. I ønsker måske at forbedre hele det administrative område, men I ønsker måske særligt at se, hvordan en virksomhed anvender supermarkedsprincippet og Kanban. Vær villig til at dele. Identificér et område i egen organisation, som I tror kan være World Class-niveau, og præsentér det for det mulige benchmarking-område som info, I er villige til at dele. Gør det til en win-win situation. Forsøg at gøre det til en win-win-oplevelse. Fortæl dem, hvad de får ud af det! Tilbyd noget. Lad dem vide, at I mener det oprigtigt. Kend området. Vær sikker på, at benchmarkingteamet er bekendt med de væsentlige karakteristika for den virksomhed, som I ønsker at benchmarke imod (hvad produceres, sælges, størrelse m.m.). Send spørgsmål. Fax eller specifikke spørgsmål til kontaktpersonen i benchmarkvirksomheden. Vær ikke alene. Udfør ikke benchmarkingen alene. Det er altid en god idé at være minimum 2 medarbejdere i benchmarkingteamet. Dokumentation. Dokumentation og notater er nødvendige. Respektér fortrolige oplysninger. Respektér, at nogle informationer er fortrolige, og ikke kan frigives, og arbejd videre. Passende påklædning. Vær sikker på at diskutere påklædning forud for besøget. De fleste virksomheder har en dresscode, så opfyld denne som et minimum. Kontakt dem. Overvej et telefonmøde, hvis det ikke er muligt at besøge selve virksomheden. Udtryk taknemlighed. Vis påskønnelse over for værten i den valgte virksomhed. Overvej at give gaver ved virksomhedsbesøget i form af T-shirts, kasketter eller golfbolde. Opfølgning. Følg op med et brev til den ansvarlige for virksomhedsbesøget, hvor I uddyber, hvad I kunne bruge. Tilbyd omvendt, at de kan komme og besøge jeres egen virksomhed på et hvilket som helst tidspunkt i fremtiden.

2 Spørgsmål og ikoner til fasen Kontinuerligt flow Spørgsmål til fasen Kontinuerligt flow Hvor kan man anvende kontinuerligt flow? Hvilket niveau af flow er der behov for: Et-styksproduktion? Produktion i mindre serier? Hvilken type og form for celledesign ønsker man at benytte? Hvordan vil man styre forudgående arbejde? Vil man benytte Kanban? Vil man have supermarkeder i processen (igangværende arbejde)? Vil man anvende FIFO? Hvilke andre forbedringsmetoder vil hjælpe til at opnå kontinuerligt flow? Flow fase ikoner I tillæg til ikonerne fra trin 3: Kortlæg den nuværende tilstand og trin 6, fase 1: Kundebehov, vil man få brug for nedenstående ikoner i forbindelse med fokuseringen på at skabe kontinuerligt flow. Flow-fase ikoner Formål Ikon Kanban Supermarked U-formet arbejdsområde (Celle) Database-anvendelse Fysisk træk af ydelser eller produkter FIFO Maks = XX

3 Ikoner til kortlægning af den nuværende tilstand Nedenfor er vist de ikoner, som man skal bruge til kortlægning af den nuværende tilstand Ikonens betydning: Kunde eller leverandør Delt proces-boks Postforsendelse Dedikeret procesboks Køtid Database (Excel, Access, etc,) Elektronisk informationsflow Manuelt informationsflow Medarbejder Tidsplan Program Undtagelse eller afbrydelser Skub

4 Spørgsmål og ikoner til fasen Kundebehov Spørgsmål til fasen Kundebehov Hvad er behovet? Med andre ord, hvad er takttiden? Er man over- eller underproducerende, eller opfylder man behovet? Kan man opfylde takttiden (eller pitchen) med den nuværende administration? Er der behov for administrative bufferressourcer? Hvor? Er der behov for administrative sikkerhedsressourcer? Hvor? Hvilke problemer er der behov for at løse lige nu? Hvor har arbejdsområdet behov for organisering, oprydning og rengøring? I hvilken grad? Ikoner til fasen Kundebehov I tillæg til ikonerne fra trin 3 Kortlæg den nuværende tilstand, vil man få brug for nedenstående ikoner til at kortlægge kundebehovet. Formål Bufferressourcer Sikkerhedsressourcer Kaizen-fokus (Forbedringsaktivitet) Vogn

5 Månedsopdelt-skema over Kaizen-milepæle Værdistrøm: Teammedlemmer: Dato: Side af Måned Punkt Opgave Ansv. = Startdato Forventet = Færdig Overskredet! = Fire-ugers måned Tid til færdiggørelse

6 Månedsopdelt skema til Kaizen-projektplan Værdistrøm: Dato: Fase B E H O V Begivenhed 6-måneders plan J F M A M J F L O W U D J Æ V N = Startdato = Forventet varighed = Forventet slutdato

7 Kontinuerligt flow Radarbillede af Lean-vurdering Teammedlemmernes involvering Ordreudjævning Transport af arbejdsopgave 0 Træning 5S Synlig styring Kvalitet World class-status Resultater på alle niveauer Forbedringer er synlige Begyndende Lean Intet reelt commitment Kommentarer: I alt: Gennemsnit:

8 Dato Dagligt behov. Takttid Varenr. Operation Standardiseret aktivitetsskema Operation Arbejdsinstruktion nr. Side Tid MT AT GT Standardaktivitet Rev. af Arbejdstid (minutter) (MT = Manuel tid, AT = Automatisk tid, GT = Gåtid) Manuelt Gå Afventer Automatisk I alt: + + = Godkendt af leder: Trin #

9 Ikoner til kortlægning af værdistrømme Kunde eller leverandør Dedikeret procesboks Fælles procesboks Post/forsendelse Køtid Database Elektronisk informations flow Medarb. Interval Manuelt informationsflow Intervalboks Undtagelse Skub af materiale B B S S Sikkerhedsressourcer Bufferressourcer Bud-rute Pitchtavle Kanban Supermarked U-formet celle Vogn XOXO Max = XX Fysisk træk af materiale FIFO bane Heijunkaudjævning Kaizenfokus

10 Opfølgningsrapport Team: Problem Dato: Udfordringer Forventet output Planer Anbefaling til ledelsen Anbefaling Høstede erfaringer Hvad virkede Fordele Hvad virkede ikke Anbefaling til andre Anbefaling Konklusion Fordele Teammedlemmer Telefonnr., -adresse Strategi og tilgang Gennemførte projekter

11 Projektaftale Mission Resultater Strategiske faktorer Mål- Tidsramme/varighed Forventet omfang/varighed Startdato Slutdato Varighed Teamressourcer Rolle Navn(e) Deltagelsesniveau Nødvendige kompetencer Teamproces: Procesemner Hyppighed Interessenter/distribution Elektronisk placering af teamet s dokumenter Side 1

12 Projektaftale, fortsat Forventede resultater Fordele Målemetoder (Hvad skal man opnå?) (Hvordan skal resultaterne måles?) Nøglekunder og -leverandører: Virksomhedsnavn (eksternt) Tilhørsforhold Niveau eller Kunder Leverandør Økonomisk Operationel Bruger/tekn. Funktionsområde (internt) Gennemgået af: Navne Ekstern Internt Antagelser : Interne forhold : Risici : Eksterne forhold : Side 2

13 Mødereferat Møde: Indhold: Dato: Distribution: Kl. til Dagsorden: Sted: Referat: Formål: Aktionspunkter: DISTRIBUTION Deltager Rolle Kopier til Dagsorden KL. Punkt Hvem Varighed Yderligere information Referat Konklusion Punkter Aftaler 1. 2.

14 Mødereferat, side 2 Indlæg Vedhæftede dokumenter Næste møde Dato: Kl. Sted: Aktionspunkter Nr. Aktionspunkt Ansvarlig Start Deadline Status

15 Statusrapport Team Dato Gennemførte projekter: Udfordringer: Planer (for at løse udfordringerne): Videresend til Lean-sponsor/Projektejer/Adm. dir.

16 Lean-vurdering Side 1 Serieproduktion Ordreudjævning Lean Serieproduktion anvendes gennem hele værdistrømmen Leder/chef planlægger produktion af en stor mængde af ydelser eller produkter uden kendskab til den reelle gennemløbstid Pitch bruges ikke Ordreudjævning, gennemsnit Ordreudjævning bruges til at reducere variationen i arbejdsbelastningen Heijunka-boks fyldes, og anvendes baseret på volumen og variationen i arbejdsbelastningen Pitch er forklaret og forstået af alle involverede og bestemmer arbejdsflowet og tidsinddelingen Kommentar:

17 Lean-vurdering Side 2 Serieproduktion Flow af ydelser el. produkter Lean Levering af ydelser eller produkter følger ikke en tidsplan Ydelser eller produkter afventer i en ikke nærmere defineret tidsperiode Kontorforsyninger lagres centralt Ingen struktureret tilgang til at få ydelser (eller produkter) til at bevæge sig gennem arbejdsområdet Medarbejderne anvender ikke et Træk-system Flow af ydelser eller produkter, gennemsnit Levering af ydelser eller produkter er planlagt, og levering til tiden måles og er over 98 procent Ydelser eller produkter leveres hvor, og når de skal Kontorforsyninger lagres decentralt og tæt på efterspørgslen Levering af ydelser eller produkter i arbejdsområdet er baseret på Træk-signaler Træk-systemet er fuldt implementeret og analyseres jævnligt for tilpasning Kommentar:

18 Lean-vurdering Side 3 Serieproduktion Kontinuerligt flow Lean Basale værdistrøms-principper er ikke forstået eller implementeret Kortlægning af cyklustider på ydelser eller produkter anvendes ikke Arbejdsområdet er opdelt i funktionelle områder Standardiserede arbejdsark anvendes ikke. Arbejdsstyrken er konstant og uafhængig af kundeefterspørslen Ydelser eller produkter skubbes gennem arbejdsområdet Diagrammer over værdistrømme er opdaterede og viser eksisterende procesændringer. Højt aktivitetsniveau på de løbende forbedringer Veletablerede procedurer for kortlægning af cyklustider. Cyklustider er blevet reduceret med mindst 50 procent i forhold til udgangspunktet Layout af arbejdsområdet optimerer et integreret arbejdsflow Standardiseret arbejdsark er fuldt udviklet og implementeret. Arbejdsstyrken er fleksibel og modsvarer kundeefterspørgslen Et Træk-system driver output. Et-styks arbejdsflow og fleksible arbejdsområder tilnærmes Kontinuerligt flow, gennemsnit Kommentar:

19 Lean-vurdering Side 4 Serieproduktion Visuel styring Lean Visuelle styringssignaler er ikke standardiseret i hele arbejdsområdet Der er ikke et fælles kommunikationssystem for hele arbejdsområdet Visuelle styringssignaler er svære at forstå og viderebringer ikke informationerne korrekt Visuelle styringssignaler er standardiseret i hele arbejdsområdet Der er et fælles kommunikationssystem for hele arbejdsområdet og informationerne er nemme for medarbejderne at få adgang til Visuelle styringssignaler er meget nemme at forstå og viderebringer informationerne korrekt Visuel styring, gennemsnit Kommentar:

20 Lean-vurdering Side 5 Serieproduktion Kvalitet Lean Virksomheden har ikke en intern auditeringsproces Der er ikke et system til at håndtere kundeklager (interne og eksterne kunder) Fejlfindingsprocesser er ikke synlige, og der er ikke nogen implementeringsplaner til at udnytte fejlfinding Der er ikke nogen proces for løbende forbedringer på plads Kvalitet, gennemsnit Intern auditering er planlagt og dokumenteret. Evt. fejl er en del af processen med løbende forbedringer, og med auditeringen følges der op for at sikre effektivitet. Ledelsen gennemgår løbende resultaterne fra auditering Der er en proces for at opsamle, kommunikere, og løse kundeklager (interne og eksterne kunder). Klagerne er en del af processen med løbende forbedringer, der følges op, og ledelsen gennemgår kundeklagerne Fejlfindingsprocesser er iværksat på arbejdspladsen. Nøgleprocesserne er omfattet, eller det er synligt, at fejlfinding har været udført Grupper arbejder specifikt med løbende forbedringer og implementerer disse projekter Kommentar:

21 Lean-vurdering Side 6 Serieproduktion Indretning af arbejdsplads - 5S Lean Arbejdspladsen er rodet, og stumper, som ligger spredt omkring, skal ikke anvendes til at færdiggøre de nødvendige opgaver Der er ikke en struktureret tilgang til placering af nødvendige materialer og værktøjer på arbejdspladsen Der er ingen standarder for indretning af arbejdspladsen Virksomheden har ikke processer for reduktion, identificering eller løsning af problemer med spild Indretning af arbejdsplads, gennemsnit Arbejdspladsen er indrettet således at kun planlagt arbejde er synligt og tilstede Auditering afslører hvis arbejdspladsen ikke er velorganiseret og produkter og ydelser ikke findes på rette sted Den enkelte medarbejder har ansvar for arbejdspladsen og det er synligt, at det efterleves og følger den aftalte standard Der er dokumenterede processer for spildreduktion og der er synlig dokumentation for at disse processer er indført. Der er opfølgende auditering for at sikre løbende forbedring Kommentar:

22 Lean-vurdering Side 7 Serieproduktion Træning Lean De ansatte uddannes ikke på tværs af afdelinger. De ansatte har ikke kendskab til de syv klassiske spildtyper Medarbejderne har ikke adgang til værktøjer til løbende forbedringer De ansatte uddannes på tværs, og et rotationssystem er indført Spild er synligt og medarbejderne er uddannet til løse det og man måler løbende deres indsats på dette område Der afholdes løbende kurser i emnet løbende forbedringer Uddannelse, gennemsnit. Kommentar:

23 Lean-vurdering Side 8 Serieproduktion Samlet Lean-vurdering Lean Ordreudjævning Flow af ydelser el. produkter Kontinuerligt flow Visuel styring Kvalitet 5S Træning Teammedlemmernes involvering Kommentar:

24 Tjekliste til præsentation af Kaizen-workshop Side 1 Deltagere Hvem skal deltage i præsentationen? Hvem er målgruppen? Formål Hvad er mødets formål? Hvad vil man opnå? Få accept? Få godkendt et budget eller en uddannelsesplan? Kommunikere resultater? Dato og tidspunkt Dato for præsentationen? Tidspunkt for præsentationen? Varighed af præsentationen? Sted Hvor afholdes mødet? Materialer og hjælpemidler Hvilke materialer, hjælpemidler og andet udstyr skal bruges til præsentationen?

25 Tjekliste til præsentation af Kaizen-workshop Side 2 Forbindelse til strategien Hvilke af virksomhedens strategiske mål relaterer Kaizen-workshoppen sig til? Det er ikke tilstrækkeligt at anføre, at man implementerer Lean. Kom i stedet ind på kvalitetsmål, omkostninger, leverancer m.m. Dagsorden Hvad er rammen eller dagsorden for præsentationen? Nedenfor er anført et forslag. Man bør dog lave en tilpasset dagsorden baseret på målgruppe og formål med mødet Introduktion 9.10 Mål med workshop og Lean-tavle 9.15 Link til strategien 9.20 Nuværende tilstand Kort over nuværende tilstand Resultater af Lean-vurdering Lean-mål og -målemetoder Diskussion 9.45 Introduktion til den 3-delte tilgang Efterspørgsel, flow og udjævning Hvordan de bruges i kortlægningen 9.55 Den fremtidige tilstand Kort over fremtidig tilstand Diskussion Opsummering af Kaizen-projektplan Opsamling, feedback og aftaler Slut

26 Tjekliste til analyse af arbejdsopgaver Formål: Udvælg en værdistrøm som indeholder komplekse processer og ydelser eller produkter Anvisning: 1. Skriv typen af ydelser eller produkter og/eller kunder i venstre side 2. Indsaml data om mængden af udført arbejde i anden kolonne til venstre 3. Skriv processerne og aktiviteterne i den rækkefølge, som de opstår 4. Markér for hver række de processer som hvert produkt eller ydelse anvender og sæt et kryds i den rette kolonne 5. Gruppér de ydelser eller produkter som deles om fælles processer eller aktiviteter Rangordnet efter mængde Ydelse / Mængde Proces produkt Procesflow:

27 Tjekliste til Lean-uddannelse Formål: Hjælpe gruppen med at lave en Lean-uddannelseplan Anvisning: Identificér indlæringsmetoder og udfyld de resterende søjler udfra hver enkelt metode. Bemærk: På dette tidspunkt er det kun nødvendigt med overordnet viden om Lean-koncepter og -værktøjer for at kunne implementere dem kun definition, formål og anvendeligheden af hver enkelt koncept eller værktøj Indlæringsmetode Deltagere Dato Formål/mål

28 Commitment fra ledelsen - Tjekliste Bemærk: Denne tjekliste tilhører trin 1: Commitment til Lean, men kan bruges generelt. Tilføj punkter til tjeklisten såfremt de vil hjælpe med at øge ledelsen commitment til projektet Point system: Point 1 = Eksisterer ikke eller kun i lille grad 2 = Tilstede delvist 3 = I høj grad tilstede Punkt Uddannelse. Tid og ressourcer er tildelt til uddannelse og træning Ansvarlige personer og tidshorisont er på plads Motivation. Et motivationsprogram er på plads Vision. En klar vision er blevet formuleret Mål. Klare mål er formuleret Proces. Ledelse af værdistrømme er programsat Budget. Et budget er udarbejdet for projektet Synlighed. Den øverste ledelse støtter synligt projektet

29 Ledelse af værdistrømme, tjekliste til Lean-tavlen Opbygning af Lean-tavlen følger 8-trins processen for ledelse af værdistrømme Trin 1: Commitment til Lean Udfyld data for følgende i øverste venstre hjørne 1. Startdato for projektet 2. Navn på Lean-sponsor 3. Navnene på medlemmerne af implementeringsteamet Trin 2: Valg af værdistrøm Udfyld data for navnet på den valgte værdistrøm Trin 3: Lær om Lean Gennemgå de nuværende forhindringer før Lean-tilstanden opnås. Udfyld data (ovenfor den kortlagte nuværende tilstand) Trin 4: Kortlæg den nuværende tilstand Tegn den nuværende tilstand i venstre side af Lean-tavlen Trin 5: Valg af Lean-mål og -målemetoder For den nuværende tilstand udfyldes data for mål, nuværende målinger samt de foreslåede mål på 6 måneders sigt. Brug evt. grafer eller diagrammer Trin 6: Kortlæg den fremtidige tilstand Tegn den fremtidige tilstand i højre side af Lean-tavlen. Ovenfor skrives de Lean-værktøjer/tilgange, som man planlægger at anvende Trin 7: Udarbejde en Kaizen-projektplan Udfyld data for Kaizen-projektplanen fordelt på måneder i den nederste højre side af Lean-tavlen Trin 8: Implementere en Kaizen-projektplan

30 Lean-spørgsmål Spørgsmål til fase 1 Kundebehov Hvad er behovet? Med andre ord, hvad er takttid? Producerer man for meget, for lidt eller præcis det efterspurgte? Kan man opfylde takttid (eller pitch) med den nuværende kapacitet? Er der behov for bufferressourcer? Hvor? Er der behov for sikkerhedsressourcer? Hvor? Hvilke problemer skal løses her og nu? Hvor er der i arbejdsområdet behov for organisering, oprydning og rengøring? I hvilken grad? Spørgsmål til fase 2 Kontinuerligt flow Hvor kan man indføre kontinuertligt flow? Hvilket niveau af flow er der behov for? Et-styks flow? Mindre portioner af ydelser eller produkter? Hvilken type eller form for design af arbejdsområdet vil man anvende? Hvorledes vil man styre arbejdet i de foregående processer? Vil man anvende Kanban? Vil man anvende supermarkeder i processen? Vil man anvende FIFO? Hvilke andre forbedringsmetoder vil hjælpe med at opnå kontinuerligt flow? Spørgmål til fase 3 Udjævning Hvordan kan ydelser eller produkter grupperes således at de strømmer gennem værdistrømmen og: Bedst modsvarer kundens behov Giver den største fleksibilitet i processen Hvordan kan Kanban-kort fordeles for at sikre integriteten i hele værdistrømmen? Hvor i processen vil man planlægge det nødvendige arbejde? Hvilke andre forbedringsmetoder vil hjælpe med at udjævne arbejdsbelastningen?

31 Spørgsmål og ikoner til fase 3 Udjævning Spørgmål til fase 3 Udjævning Hvordan kan ydelser eller produkter grupperes således at de strømmer gennem værdistrømmen og: Bedst modsvarer kundens behov? Giver den største fleksibilitet i processen? Hvordan bliver Kanban-kort fordelt for at sikre integriteten i værdistrømmen? Hvor i processen vil man planlægge det nødvendige arbejde? Hvilke andre forbedringsmetoder vil hjælpe med at udjævne arbejdsbelastningen? Ikoner til udjævning I tillæg til ikonerne som man anvendte i trin 4 og 6 til at kortlægge den nuværende tilstand samt kundebehovet og kontinuerligt flow i den fremtidige tilstand, vil man endvidere få behov for følgende ikoner til at færdiggøre den fremtidige tilstand med udjævningsfasen Formål Heijunka-boks Volume / Variation Ikon Budrute Pitchtavle

32 Vejledning til kortlægning af den nuværende tilstand Formål: En trin-for-trin vejledning til kortlægningsprocessen Anbefaling: Gennemgå denne vejledning før man kortlægger den nuværende tilstand Før man forlader mødelokalet Indsaml så mange data som muligt før man starter Gennemgå og skitsér de basale procestrin før man går til fokusområdet Kommunikér formål og aktiviter til alle involverede områder Forslag til dataindsamling Cyklustid Brutto arbejdstid per dag Planlagt nedetid Afbrydelser og undtagelser Antal skift Mængden af udført arbejde Antal medarbejdere Planlagte leverancer Køtider I fokusområdet Indsaml data ved kilden - i fokusområdet (ikke fra hukommelsen) Introducér gruppen til medarbejderne, forklar dem hvad man foretager sig, stil spørgsmål og involvér medarbejderne Hvis man har behov for at tage tid på en proces, så forklar hvorfor Brug mest muligt live data. Som alternativ brug data over en 3-måneders periode Alle i gruppen bør tage notater og tegne processen Altid tegn kunde-ikonet først, dernæst leverandør-ikonet og til sidst selve processen imellem Identificér den enkelte proces egenskaber og notér dem på kortet Tegn både flowet af materialer og informationer Tænk i terminologien med processer foran og efter den enkelte proces Tilbage i mødelokalet Brug et whiteboard eller en flip-over til at tegne på. Når den er færdig, så overfør den til papir Brug blyanter eller andet ikke-permanent skriveredskab Vælg én til at tegne og kombinér de enkelte tegninger Skriv op og diskutér de problemer og det spild, som man har observeret Prøv at holde diskussionen udfra terminologien kundebehov, flow og udjævning Vær forberedt på at kunne lave en 10-minutters præsentation til ledelsen.

33 Dato 1 Lean-sponsor 2 Værdistrøm Køtid Kanban Pitchtavle Vogn FIFO-bane Undtagelse Sikkerheds- Database Medarb. U-formet Budrute Kunde eller leverandør Dedikeret procesboks Fælles procesboks Elektronisk informationsflow Post/ forsendelse Heijunkaudjævning Intervalboks Interval Max = XX Skub af materiale Fysisk træk af materiale Bufferressourcer B B ressourcer S S Manuelt informationsflow Supermarked Supermarkedsdele XOXO celle Kaizenfokus 1 Team Nuværende tilstand Fremtidige tilstand 6 5 Mål 8 7 Kaizen-forslag Gennemløbstid Cyklustid Aktuelt Foreslået Aktuelt Foreslået Aktuelt Foreslået Aktuelt Foreslået Aktuelt Foreslået Aktuelt Foreslået 1. Commitment til Lean 2. Valg af værdistrøm 3. Lær om Lean 4. Kortlæg den nuværende tilstand 5. Valg af Lean-mål og -målemetoder 6. Kortlæg den fremtidige tilstand 7. Udarbejde Kaizen-projektplaner 8. Implementering af Kaizen-projektplaner Startet Færdig Overskredet

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm Undervisning 2 Brugerlicens DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Agenda Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Hvad er LEAN? LEAN principper: Specificer, hvad der skaber værdi for kunden. Identificer værdistrømme, og fjern ikke-værdiskabende aktiviteter. Skab flow

Læs mere

VSM-t. Kaizenlederens vejledning

VSM-t. Kaizenlederens vejledning DI version 2015-02-13 VSM-t Værdistrømsanalyse 2-2-4 - VSM-T - Kaizenlederens Vejledning - 2015-02-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 15 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder VSM-t Værdistrømsanalyse

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort 1 Dag 1: Modul 1 40658 Produktionsoptimering for operatører vha. LEAN 1,0 dag Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere LEAN produktionsoptimering.

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm.

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm. Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat DFM Workshop 05.10.09 09 IKT programmer for Facilities Management Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat Vejledning til systemkøberen Hvorfor en vejledning? Opbygning, highlights og vigtige

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Problemløsning. kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-03-19

Problemløsning. kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-03-19 DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Kaizenlederens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 14 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser

HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser HECO International A/S case Produkter og marked: HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser til 2 takts dieselmotorer, der optimerer driften i for eksempel motorer

Læs mere

Hvordan fremmer vi god implementering?

Hvordan fremmer vi god implementering? Hvordan fremmer vi god implementering? Et arbejdsredskab for implementeringsgrupper, team og ledelse Workshop Årsmøde 2013 Dansk Implementeringsnetværk Fredericia Helle Høgh, Christiane Petersen, CFK-Folkesundhed

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Ledelsens vejledning

Ledelsens vejledning DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Ledelsens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 5 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Det er en forudsætning, at der i forvejen er lavet 5S og flow for området. Hvis 5S ikke er vedligeholdt og har en

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl.

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forberedelse: (Ca. 5-6 timer) 1) Forforståelse: Hvad ved I om kirkegårde? (fælles) Udfyld et tankekort Tankekort om kirkegårde (Word).

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus:

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus: Om Lean Per Langaa Jensen, DTU Lidt historie Begrebet er formuleret i USA I 80 erne Forskningsprogram om automobilindustriens fremtid Sammenfatter erfaringer fra Japansk bilindustri specielt Toyota Toyota

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAstrategy

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAstrategy Det bedste værktøj er det der bliver brugt RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt har vi

Læs mere

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013 Guide til awareness om informationssikkerhed Marts 2013 Udgivet marts 2013 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Information om de forskellige nøgletal i modellerne findes i skrivelsen Varedeklaration.

Information om de forskellige nøgletal i modellerne findes i skrivelsen Varedeklaration. Introduktion til KL s benchmarkingmodel for voksenhandicapområdet Denne skrivelse hjælper dig i gang med at bruge KL s benchmarkingmodel for voksenhandicap. Den viser, hvordan man udvælger sammenligningskommuner,

Læs mere

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis LASERSKÆRING REVOLVERSTANSNING Den foretrukne underleverandør Med mange års erfaring, en bred og alsidig maskinpark og ikke mindst en professionel

Læs mere

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAexecution

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAexecution Det bedste værktøj er det der bliver brugt RISMAexecution RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

Risikoanalyse Leverandøraudits

Risikoanalyse Leverandøraudits Risikoanalyse Leverandøraudits, Side 1 af 6 Risikoanalyse Leverandøraudits Leverandørnavn: Leverandørnummer: Besøgsdato Dette formularsæt anvendes til at dokumentere, at der er foretaget risikoanalyse

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Økonomi og arbejdsmiljø

Økonomi og arbejdsmiljø Økonomi og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Jan Toft Rasmussen Dansk Metal Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd PKA-værktøjets formål Virksomhedens

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 1. Beskrivelse af Høje- Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune er en vestegnskommune med ca. 45.000 indbyggere. 23 % af borgerne er 0-17 år, 58 % 18-59

Læs mere

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Lean ideen service og administration Manager Bo Nielsen Lean i service og administration Lean er oprindeligt

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

Projektopgave: Ændring af løndata

Projektopgave: Ændring af løndata Projektopgave: Ændring af løndata Af XXX Dato: XXX 1 Indledning: Jester laver arbejde for flere private og kommunale interessenter/virksomheder samt drifter eget lønsystem Joe samt sammen med Johnson A/S.

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 2.0 September 2012 2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Om afdelingens eller organisationens hjemmeside... 4 Hvem har adgang til hvad?... 4 Hvad kan vi

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er

Læs mere

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen 17. April 2007 Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen Programchef Thomas Steinmetz, G4S Teamleder Charlotte Blou Sand, Creuna Copyright Creuna Danmark A/S Om Creuna Skandinavisk IT-konsulenthus

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

BB-Journal 6.0 programpræsentation

BB-Journal 6.0 programpræsentation BB-Journal 6.0 programpræsentation indhold introduktion... 2 borger... 3 handleplan... 8 personale... 9 fælles... 10 dagens beskeder... 10 dagens aftaler... 11 økonomi... 11 administration... 12 systemopsætning...

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Der er mange former og navne for tilbagevendende udviklingssamtaler mellem ledere og medarbejdere - MUS, PUS, UPS, LUS, GRUS osv.

Der er mange former og navne for tilbagevendende udviklingssamtaler mellem ledere og medarbejdere - MUS, PUS, UPS, LUS, GRUS osv. emus et online system til virksomhedens udviklingssamtaler Der er mange former og navne for tilbagevendende udviklingssamtaler mellem ledere og medarbejdere - MUS, PUS, UPS, LUS, GRUS osv. De fleste virksomheder

Læs mere

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program Facility Management Ernst & Young Benchmarking Program 1 Agenda Facility Management i TDC Organisering Nøgletal Genudbud Erfaringer med E & Y benchmarking program Ledelsesrapportering Løbende optimering

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel...

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel... Indholdsfortegnelse Kort om Interbook.roskilde.dk.... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Hjælpefunktion... 3 Startsiden... 4 Nyheder... 4 Søg ledige tider enkelt søgning... 4 Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad.

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Microsoft Excel - en kort introduktion. Grundlag

Microsoft Excel - en kort introduktion. Grundlag Microsoft Excel - en kort introduktion Grundlag Udover menuer og knapper - i princippet som du kender det fra Words eller andre tekstbehandlingsprogrammer - er der to grundlæggende vigtige størrelser i

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06 Undervisningsmateriale til ProjectFlow ProjectFlow version 10.02.06 Elementer i ProjectFlow Projektprocesserne i ProjectFlow er bygget op omkring en række elementer, som bringes i spil med hinanden. Dokumenter

Læs mere

WORKCYCLUS Kortlægninger

WORKCYCLUS Kortlægninger WORKCYCLUS Kortlægninger Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Kom godt i gang med Lean

Kom godt i gang med Lean Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Kom godt i gang med Lean Manager Bo Nielsen Rambøll Management 8 trin til forandring 1 Etablering af en oplevelse

Læs mere

ITIL I ODENSE KOMMUNE - VERSION 2. ITIL rejsen fra 2005 til 2014 ITIL og Lean ITIL set i et forandringsperspektiv ITIL vendt på hovedet

ITIL I ODENSE KOMMUNE - VERSION 2. ITIL rejsen fra 2005 til 2014 ITIL og Lean ITIL set i et forandringsperspektiv ITIL vendt på hovedet ITIL I ODENSE KOMMUNE - VERSION 2 ITIL rejsen fra 2005 til 2014 ITIL og Lean ITIL set i et forandringsperspektiv ITIL vendt på hovedet HVEM ER VI Marlene Karmark Andersen HR chef Forretningsservice Marianne

Læs mere

Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema

Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema Dette notat er til inspiration forud for at lave en spørgeskemaundersøgelse eller inden evalueringer i øvrigt. Indhold i casen 1.

Læs mere