Benchmarking-tjekliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Benchmarking-tjekliste"

Transkript

1 Benchmarking-tjekliste Formål: Hjælpe med planlægningen før et benchmark-besøg. Anvisning: Hvis man gør brug af benchmarking-værktøjet, bør man følge nedenstående retningslinjer. Retningslinjer for benchmarking Vær specifik. Vær specifik med at definere, hvad I ønsker at forbedre. I ønsker måske at forbedre hele det administrative område, men I ønsker måske særligt at se, hvordan en virksomhed anvender supermarkedsprincippet og Kanban. Vær villig til at dele. Identificér et område i egen organisation, som I tror kan være World Class-niveau, og præsentér det for det mulige benchmarking-område som info, I er villige til at dele. Gør det til en win-win situation. Forsøg at gøre det til en win-win-oplevelse. Fortæl dem, hvad de får ud af det! Tilbyd noget. Lad dem vide, at I mener det oprigtigt. Kend området. Vær sikker på, at benchmarkingteamet er bekendt med de væsentlige karakteristika for den virksomhed, som I ønsker at benchmarke imod (hvad produceres, sælges, størrelse m.m.). Send spørgsmål. Fax eller specifikke spørgsmål til kontaktpersonen i benchmarkvirksomheden. Vær ikke alene. Udfør ikke benchmarkingen alene. Det er altid en god idé at være minimum 2 medarbejdere i benchmarkingteamet. Dokumentation. Dokumentation og notater er nødvendige. Respektér fortrolige oplysninger. Respektér, at nogle informationer er fortrolige, og ikke kan frigives, og arbejd videre. Passende påklædning. Vær sikker på at diskutere påklædning forud for besøget. De fleste virksomheder har en dresscode, så opfyld denne som et minimum. Kontakt dem. Overvej et telefonmøde, hvis det ikke er muligt at besøge selve virksomheden. Udtryk taknemlighed. Vis påskønnelse over for værten i den valgte virksomhed. Overvej at give gaver ved virksomhedsbesøget i form af T-shirts, kasketter eller golfbolde. Opfølgning. Følg op med et brev til den ansvarlige for virksomhedsbesøget, hvor I uddyber, hvad I kunne bruge. Tilbyd omvendt, at de kan komme og besøge jeres egen virksomhed på et hvilket som helst tidspunkt i fremtiden.

2 Spørgsmål og ikoner til fasen Kontinuerligt flow Spørgsmål til fasen Kontinuerligt flow Hvor kan man anvende kontinuerligt flow? Hvilket niveau af flow er der behov for: Et-styksproduktion? Produktion i mindre serier? Hvilken type og form for celledesign ønsker man at benytte? Hvordan vil man styre forudgående arbejde? Vil man benytte Kanban? Vil man have supermarkeder i processen (igangværende arbejde)? Vil man anvende FIFO? Hvilke andre forbedringsmetoder vil hjælpe til at opnå kontinuerligt flow? Flow fase ikoner I tillæg til ikonerne fra trin 3: Kortlæg den nuværende tilstand og trin 6, fase 1: Kundebehov, vil man få brug for nedenstående ikoner i forbindelse med fokuseringen på at skabe kontinuerligt flow. Flow-fase ikoner Formål Ikon Kanban Supermarked U-formet arbejdsområde (Celle) Database-anvendelse Fysisk træk af ydelser eller produkter FIFO Maks = XX

3 Ikoner til kortlægning af den nuværende tilstand Nedenfor er vist de ikoner, som man skal bruge til kortlægning af den nuværende tilstand Ikonens betydning: Kunde eller leverandør Delt proces-boks Postforsendelse Dedikeret procesboks Køtid Database (Excel, Access, etc,) Elektronisk informationsflow Manuelt informationsflow Medarbejder Tidsplan Program Undtagelse eller afbrydelser Skub

4 Spørgsmål og ikoner til fasen Kundebehov Spørgsmål til fasen Kundebehov Hvad er behovet? Med andre ord, hvad er takttiden? Er man over- eller underproducerende, eller opfylder man behovet? Kan man opfylde takttiden (eller pitchen) med den nuværende administration? Er der behov for administrative bufferressourcer? Hvor? Er der behov for administrative sikkerhedsressourcer? Hvor? Hvilke problemer er der behov for at løse lige nu? Hvor har arbejdsområdet behov for organisering, oprydning og rengøring? I hvilken grad? Ikoner til fasen Kundebehov I tillæg til ikonerne fra trin 3 Kortlæg den nuværende tilstand, vil man få brug for nedenstående ikoner til at kortlægge kundebehovet. Formål Bufferressourcer Sikkerhedsressourcer Kaizen-fokus (Forbedringsaktivitet) Vogn

5 Månedsopdelt-skema over Kaizen-milepæle Værdistrøm: Teammedlemmer: Dato: Side af Måned Punkt Opgave Ansv. = Startdato Forventet = Færdig Overskredet! = Fire-ugers måned Tid til færdiggørelse

6 Månedsopdelt skema til Kaizen-projektplan Værdistrøm: Dato: Fase B E H O V Begivenhed 6-måneders plan J F M A M J F L O W U D J Æ V N = Startdato = Forventet varighed = Forventet slutdato

7 Kontinuerligt flow Radarbillede af Lean-vurdering Teammedlemmernes involvering Ordreudjævning Transport af arbejdsopgave 0 Træning 5S Synlig styring Kvalitet World class-status Resultater på alle niveauer Forbedringer er synlige Begyndende Lean Intet reelt commitment Kommentarer: I alt: Gennemsnit:

8 Dato Dagligt behov. Takttid Varenr. Operation Standardiseret aktivitetsskema Operation Arbejdsinstruktion nr. Side Tid MT AT GT Standardaktivitet Rev. af Arbejdstid (minutter) (MT = Manuel tid, AT = Automatisk tid, GT = Gåtid) Manuelt Gå Afventer Automatisk I alt: + + = Godkendt af leder: Trin #

9 Ikoner til kortlægning af værdistrømme Kunde eller leverandør Dedikeret procesboks Fælles procesboks Post/forsendelse Køtid Database Elektronisk informations flow Medarb. Interval Manuelt informationsflow Intervalboks Undtagelse Skub af materiale B B S S Sikkerhedsressourcer Bufferressourcer Bud-rute Pitchtavle Kanban Supermarked U-formet celle Vogn XOXO Max = XX Fysisk træk af materiale FIFO bane Heijunkaudjævning Kaizenfokus

10 Opfølgningsrapport Team: Problem Dato: Udfordringer Forventet output Planer Anbefaling til ledelsen Anbefaling Høstede erfaringer Hvad virkede Fordele Hvad virkede ikke Anbefaling til andre Anbefaling Konklusion Fordele Teammedlemmer Telefonnr., -adresse Strategi og tilgang Gennemførte projekter

11 Projektaftale Mission Resultater Strategiske faktorer Mål- Tidsramme/varighed Forventet omfang/varighed Startdato Slutdato Varighed Teamressourcer Rolle Navn(e) Deltagelsesniveau Nødvendige kompetencer Teamproces: Procesemner Hyppighed Interessenter/distribution Elektronisk placering af teamet s dokumenter Side 1

12 Projektaftale, fortsat Forventede resultater Fordele Målemetoder (Hvad skal man opnå?) (Hvordan skal resultaterne måles?) Nøglekunder og -leverandører: Virksomhedsnavn (eksternt) Tilhørsforhold Niveau eller Kunder Leverandør Økonomisk Operationel Bruger/tekn. Funktionsområde (internt) Gennemgået af: Navne Ekstern Internt Antagelser : Interne forhold : Risici : Eksterne forhold : Side 2

13 Mødereferat Møde: Indhold: Dato: Distribution: Kl. til Dagsorden: Sted: Referat: Formål: Aktionspunkter: DISTRIBUTION Deltager Rolle Kopier til Dagsorden KL. Punkt Hvem Varighed Yderligere information Referat Konklusion Punkter Aftaler 1. 2.

14 Mødereferat, side 2 Indlæg Vedhæftede dokumenter Næste møde Dato: Kl. Sted: Aktionspunkter Nr. Aktionspunkt Ansvarlig Start Deadline Status

15 Statusrapport Team Dato Gennemførte projekter: Udfordringer: Planer (for at løse udfordringerne): Videresend til Lean-sponsor/Projektejer/Adm. dir.

16 Lean-vurdering Side 1 Serieproduktion Ordreudjævning Lean Serieproduktion anvendes gennem hele værdistrømmen Leder/chef planlægger produktion af en stor mængde af ydelser eller produkter uden kendskab til den reelle gennemløbstid Pitch bruges ikke Ordreudjævning, gennemsnit Ordreudjævning bruges til at reducere variationen i arbejdsbelastningen Heijunka-boks fyldes, og anvendes baseret på volumen og variationen i arbejdsbelastningen Pitch er forklaret og forstået af alle involverede og bestemmer arbejdsflowet og tidsinddelingen Kommentar:

17 Lean-vurdering Side 2 Serieproduktion Flow af ydelser el. produkter Lean Levering af ydelser eller produkter følger ikke en tidsplan Ydelser eller produkter afventer i en ikke nærmere defineret tidsperiode Kontorforsyninger lagres centralt Ingen struktureret tilgang til at få ydelser (eller produkter) til at bevæge sig gennem arbejdsområdet Medarbejderne anvender ikke et Træk-system Flow af ydelser eller produkter, gennemsnit Levering af ydelser eller produkter er planlagt, og levering til tiden måles og er over 98 procent Ydelser eller produkter leveres hvor, og når de skal Kontorforsyninger lagres decentralt og tæt på efterspørgslen Levering af ydelser eller produkter i arbejdsområdet er baseret på Træk-signaler Træk-systemet er fuldt implementeret og analyseres jævnligt for tilpasning Kommentar:

18 Lean-vurdering Side 3 Serieproduktion Kontinuerligt flow Lean Basale værdistrøms-principper er ikke forstået eller implementeret Kortlægning af cyklustider på ydelser eller produkter anvendes ikke Arbejdsområdet er opdelt i funktionelle områder Standardiserede arbejdsark anvendes ikke. Arbejdsstyrken er konstant og uafhængig af kundeefterspørslen Ydelser eller produkter skubbes gennem arbejdsområdet Diagrammer over værdistrømme er opdaterede og viser eksisterende procesændringer. Højt aktivitetsniveau på de løbende forbedringer Veletablerede procedurer for kortlægning af cyklustider. Cyklustider er blevet reduceret med mindst 50 procent i forhold til udgangspunktet Layout af arbejdsområdet optimerer et integreret arbejdsflow Standardiseret arbejdsark er fuldt udviklet og implementeret. Arbejdsstyrken er fleksibel og modsvarer kundeefterspørgslen Et Træk-system driver output. Et-styks arbejdsflow og fleksible arbejdsområder tilnærmes Kontinuerligt flow, gennemsnit Kommentar:

19 Lean-vurdering Side 4 Serieproduktion Visuel styring Lean Visuelle styringssignaler er ikke standardiseret i hele arbejdsområdet Der er ikke et fælles kommunikationssystem for hele arbejdsområdet Visuelle styringssignaler er svære at forstå og viderebringer ikke informationerne korrekt Visuelle styringssignaler er standardiseret i hele arbejdsområdet Der er et fælles kommunikationssystem for hele arbejdsområdet og informationerne er nemme for medarbejderne at få adgang til Visuelle styringssignaler er meget nemme at forstå og viderebringer informationerne korrekt Visuel styring, gennemsnit Kommentar:

20 Lean-vurdering Side 5 Serieproduktion Kvalitet Lean Virksomheden har ikke en intern auditeringsproces Der er ikke et system til at håndtere kundeklager (interne og eksterne kunder) Fejlfindingsprocesser er ikke synlige, og der er ikke nogen implementeringsplaner til at udnytte fejlfinding Der er ikke nogen proces for løbende forbedringer på plads Kvalitet, gennemsnit Intern auditering er planlagt og dokumenteret. Evt. fejl er en del af processen med løbende forbedringer, og med auditeringen følges der op for at sikre effektivitet. Ledelsen gennemgår løbende resultaterne fra auditering Der er en proces for at opsamle, kommunikere, og løse kundeklager (interne og eksterne kunder). Klagerne er en del af processen med løbende forbedringer, der følges op, og ledelsen gennemgår kundeklagerne Fejlfindingsprocesser er iværksat på arbejdspladsen. Nøgleprocesserne er omfattet, eller det er synligt, at fejlfinding har været udført Grupper arbejder specifikt med løbende forbedringer og implementerer disse projekter Kommentar:

21 Lean-vurdering Side 6 Serieproduktion Indretning af arbejdsplads - 5S Lean Arbejdspladsen er rodet, og stumper, som ligger spredt omkring, skal ikke anvendes til at færdiggøre de nødvendige opgaver Der er ikke en struktureret tilgang til placering af nødvendige materialer og værktøjer på arbejdspladsen Der er ingen standarder for indretning af arbejdspladsen Virksomheden har ikke processer for reduktion, identificering eller løsning af problemer med spild Indretning af arbejdsplads, gennemsnit Arbejdspladsen er indrettet således at kun planlagt arbejde er synligt og tilstede Auditering afslører hvis arbejdspladsen ikke er velorganiseret og produkter og ydelser ikke findes på rette sted Den enkelte medarbejder har ansvar for arbejdspladsen og det er synligt, at det efterleves og følger den aftalte standard Der er dokumenterede processer for spildreduktion og der er synlig dokumentation for at disse processer er indført. Der er opfølgende auditering for at sikre løbende forbedring Kommentar:

22 Lean-vurdering Side 7 Serieproduktion Træning Lean De ansatte uddannes ikke på tværs af afdelinger. De ansatte har ikke kendskab til de syv klassiske spildtyper Medarbejderne har ikke adgang til værktøjer til løbende forbedringer De ansatte uddannes på tværs, og et rotationssystem er indført Spild er synligt og medarbejderne er uddannet til løse det og man måler løbende deres indsats på dette område Der afholdes løbende kurser i emnet løbende forbedringer Uddannelse, gennemsnit. Kommentar:

23 Lean-vurdering Side 8 Serieproduktion Samlet Lean-vurdering Lean Ordreudjævning Flow af ydelser el. produkter Kontinuerligt flow Visuel styring Kvalitet 5S Træning Teammedlemmernes involvering Kommentar:

24 Tjekliste til præsentation af Kaizen-workshop Side 1 Deltagere Hvem skal deltage i præsentationen? Hvem er målgruppen? Formål Hvad er mødets formål? Hvad vil man opnå? Få accept? Få godkendt et budget eller en uddannelsesplan? Kommunikere resultater? Dato og tidspunkt Dato for præsentationen? Tidspunkt for præsentationen? Varighed af præsentationen? Sted Hvor afholdes mødet? Materialer og hjælpemidler Hvilke materialer, hjælpemidler og andet udstyr skal bruges til præsentationen?

25 Tjekliste til præsentation af Kaizen-workshop Side 2 Forbindelse til strategien Hvilke af virksomhedens strategiske mål relaterer Kaizen-workshoppen sig til? Det er ikke tilstrækkeligt at anføre, at man implementerer Lean. Kom i stedet ind på kvalitetsmål, omkostninger, leverancer m.m. Dagsorden Hvad er rammen eller dagsorden for præsentationen? Nedenfor er anført et forslag. Man bør dog lave en tilpasset dagsorden baseret på målgruppe og formål med mødet Introduktion 9.10 Mål med workshop og Lean-tavle 9.15 Link til strategien 9.20 Nuværende tilstand Kort over nuværende tilstand Resultater af Lean-vurdering Lean-mål og -målemetoder Diskussion 9.45 Introduktion til den 3-delte tilgang Efterspørgsel, flow og udjævning Hvordan de bruges i kortlægningen 9.55 Den fremtidige tilstand Kort over fremtidig tilstand Diskussion Opsummering af Kaizen-projektplan Opsamling, feedback og aftaler Slut

26 Tjekliste til analyse af arbejdsopgaver Formål: Udvælg en værdistrøm som indeholder komplekse processer og ydelser eller produkter Anvisning: 1. Skriv typen af ydelser eller produkter og/eller kunder i venstre side 2. Indsaml data om mængden af udført arbejde i anden kolonne til venstre 3. Skriv processerne og aktiviteterne i den rækkefølge, som de opstår 4. Markér for hver række de processer som hvert produkt eller ydelse anvender og sæt et kryds i den rette kolonne 5. Gruppér de ydelser eller produkter som deles om fælles processer eller aktiviteter Rangordnet efter mængde Ydelse / Mængde Proces produkt Procesflow:

27 Tjekliste til Lean-uddannelse Formål: Hjælpe gruppen med at lave en Lean-uddannelseplan Anvisning: Identificér indlæringsmetoder og udfyld de resterende søjler udfra hver enkelt metode. Bemærk: På dette tidspunkt er det kun nødvendigt med overordnet viden om Lean-koncepter og -værktøjer for at kunne implementere dem kun definition, formål og anvendeligheden af hver enkelt koncept eller værktøj Indlæringsmetode Deltagere Dato Formål/mål

28 Commitment fra ledelsen - Tjekliste Bemærk: Denne tjekliste tilhører trin 1: Commitment til Lean, men kan bruges generelt. Tilføj punkter til tjeklisten såfremt de vil hjælpe med at øge ledelsen commitment til projektet Point system: Point 1 = Eksisterer ikke eller kun i lille grad 2 = Tilstede delvist 3 = I høj grad tilstede Punkt Uddannelse. Tid og ressourcer er tildelt til uddannelse og træning Ansvarlige personer og tidshorisont er på plads Motivation. Et motivationsprogram er på plads Vision. En klar vision er blevet formuleret Mål. Klare mål er formuleret Proces. Ledelse af værdistrømme er programsat Budget. Et budget er udarbejdet for projektet Synlighed. Den øverste ledelse støtter synligt projektet

29 Ledelse af værdistrømme, tjekliste til Lean-tavlen Opbygning af Lean-tavlen følger 8-trins processen for ledelse af værdistrømme Trin 1: Commitment til Lean Udfyld data for følgende i øverste venstre hjørne 1. Startdato for projektet 2. Navn på Lean-sponsor 3. Navnene på medlemmerne af implementeringsteamet Trin 2: Valg af værdistrøm Udfyld data for navnet på den valgte værdistrøm Trin 3: Lær om Lean Gennemgå de nuværende forhindringer før Lean-tilstanden opnås. Udfyld data (ovenfor den kortlagte nuværende tilstand) Trin 4: Kortlæg den nuværende tilstand Tegn den nuværende tilstand i venstre side af Lean-tavlen Trin 5: Valg af Lean-mål og -målemetoder For den nuværende tilstand udfyldes data for mål, nuværende målinger samt de foreslåede mål på 6 måneders sigt. Brug evt. grafer eller diagrammer Trin 6: Kortlæg den fremtidige tilstand Tegn den fremtidige tilstand i højre side af Lean-tavlen. Ovenfor skrives de Lean-værktøjer/tilgange, som man planlægger at anvende Trin 7: Udarbejde en Kaizen-projektplan Udfyld data for Kaizen-projektplanen fordelt på måneder i den nederste højre side af Lean-tavlen Trin 8: Implementere en Kaizen-projektplan

30 Lean-spørgsmål Spørgsmål til fase 1 Kundebehov Hvad er behovet? Med andre ord, hvad er takttid? Producerer man for meget, for lidt eller præcis det efterspurgte? Kan man opfylde takttid (eller pitch) med den nuværende kapacitet? Er der behov for bufferressourcer? Hvor? Er der behov for sikkerhedsressourcer? Hvor? Hvilke problemer skal løses her og nu? Hvor er der i arbejdsområdet behov for organisering, oprydning og rengøring? I hvilken grad? Spørgsmål til fase 2 Kontinuerligt flow Hvor kan man indføre kontinuertligt flow? Hvilket niveau af flow er der behov for? Et-styks flow? Mindre portioner af ydelser eller produkter? Hvilken type eller form for design af arbejdsområdet vil man anvende? Hvorledes vil man styre arbejdet i de foregående processer? Vil man anvende Kanban? Vil man anvende supermarkeder i processen? Vil man anvende FIFO? Hvilke andre forbedringsmetoder vil hjælpe med at opnå kontinuerligt flow? Spørgmål til fase 3 Udjævning Hvordan kan ydelser eller produkter grupperes således at de strømmer gennem værdistrømmen og: Bedst modsvarer kundens behov Giver den største fleksibilitet i processen Hvordan kan Kanban-kort fordeles for at sikre integriteten i hele værdistrømmen? Hvor i processen vil man planlægge det nødvendige arbejde? Hvilke andre forbedringsmetoder vil hjælpe med at udjævne arbejdsbelastningen?

31 Spørgsmål og ikoner til fase 3 Udjævning Spørgmål til fase 3 Udjævning Hvordan kan ydelser eller produkter grupperes således at de strømmer gennem værdistrømmen og: Bedst modsvarer kundens behov? Giver den største fleksibilitet i processen? Hvordan bliver Kanban-kort fordelt for at sikre integriteten i værdistrømmen? Hvor i processen vil man planlægge det nødvendige arbejde? Hvilke andre forbedringsmetoder vil hjælpe med at udjævne arbejdsbelastningen? Ikoner til udjævning I tillæg til ikonerne som man anvendte i trin 4 og 6 til at kortlægge den nuværende tilstand samt kundebehovet og kontinuerligt flow i den fremtidige tilstand, vil man endvidere få behov for følgende ikoner til at færdiggøre den fremtidige tilstand med udjævningsfasen Formål Heijunka-boks Volume / Variation Ikon Budrute Pitchtavle

32 Vejledning til kortlægning af den nuværende tilstand Formål: En trin-for-trin vejledning til kortlægningsprocessen Anbefaling: Gennemgå denne vejledning før man kortlægger den nuværende tilstand Før man forlader mødelokalet Indsaml så mange data som muligt før man starter Gennemgå og skitsér de basale procestrin før man går til fokusområdet Kommunikér formål og aktiviter til alle involverede områder Forslag til dataindsamling Cyklustid Brutto arbejdstid per dag Planlagt nedetid Afbrydelser og undtagelser Antal skift Mængden af udført arbejde Antal medarbejdere Planlagte leverancer Køtider I fokusområdet Indsaml data ved kilden - i fokusområdet (ikke fra hukommelsen) Introducér gruppen til medarbejderne, forklar dem hvad man foretager sig, stil spørgsmål og involvér medarbejderne Hvis man har behov for at tage tid på en proces, så forklar hvorfor Brug mest muligt live data. Som alternativ brug data over en 3-måneders periode Alle i gruppen bør tage notater og tegne processen Altid tegn kunde-ikonet først, dernæst leverandør-ikonet og til sidst selve processen imellem Identificér den enkelte proces egenskaber og notér dem på kortet Tegn både flowet af materialer og informationer Tænk i terminologien med processer foran og efter den enkelte proces Tilbage i mødelokalet Brug et whiteboard eller en flip-over til at tegne på. Når den er færdig, så overfør den til papir Brug blyanter eller andet ikke-permanent skriveredskab Vælg én til at tegne og kombinér de enkelte tegninger Skriv op og diskutér de problemer og det spild, som man har observeret Prøv at holde diskussionen udfra terminologien kundebehov, flow og udjævning Vær forberedt på at kunne lave en 10-minutters præsentation til ledelsen.

33 Dato 1 Lean-sponsor 2 Værdistrøm Køtid Kanban Pitchtavle Vogn FIFO-bane Undtagelse Sikkerheds- Database Medarb. U-formet Budrute Kunde eller leverandør Dedikeret procesboks Fælles procesboks Elektronisk informationsflow Post/ forsendelse Heijunkaudjævning Intervalboks Interval Max = XX Skub af materiale Fysisk træk af materiale Bufferressourcer B B ressourcer S S Manuelt informationsflow Supermarked Supermarkedsdele XOXO celle Kaizenfokus 1 Team Nuværende tilstand Fremtidige tilstand 6 5 Mål 8 7 Kaizen-forslag Gennemløbstid Cyklustid Aktuelt Foreslået Aktuelt Foreslået Aktuelt Foreslået Aktuelt Foreslået Aktuelt Foreslået Aktuelt Foreslået 1. Commitment til Lean 2. Valg af værdistrøm 3. Lær om Lean 4. Kortlæg den nuværende tilstand 5. Valg af Lean-mål og -målemetoder 6. Kortlæg den fremtidige tilstand 7. Udarbejde Kaizen-projektplaner 8. Implementering af Kaizen-projektplaner Startet Færdig Overskredet

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2014-12-17 SAS Standardarbejde i Administration og Service Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Ledelsens Vejledning - 2014-12-17 side 1 af 8 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI

Læs mere

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI version 2015-01-13 5S og Flow 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion. For filer i formatet

Læs mere

Adobe full screen = Crtl + L

Adobe full screen = Crtl + L Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver virksomheden

Læs mere

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation VSM - Fase 0 Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver

Læs mere

Audit beskrivelser VSM

Audit beskrivelser VSM 2-2 V01 Er der for virksomheden: Kortlagt hvilke værdistrømme, der er i virksomheden? Punktet er opfyldt, hvis kortlægningen er dokumenteret og kendt af lederen, så den kan fremvises (den behøver ikke

Læs mere

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI-version 2013-10-08 Kanban 2-4-1 - Kanban - Ledelsens Vejledning - 2013-10-08 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Organisationerne har derfor et konstant behov for at arbejde for en:

Organisationerne har derfor et konstant behov for at arbejde for en: Notat A.1 NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd Telefon 4810 4711 Fax 4810 4712 E-mail akr@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 LEAN I FORENINGSLIVET Uddannelsesforløb

Læs mere

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version DI version 2012-02-05 VSM Værdistrømsanalyse 2-1-1 - VSM - Ledelsens Vejledning - 2012-02-059 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 5 Instruktion til ledelsen Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

Auditbeskrivelser for TPM

Auditbeskrivelser for TPM 2-5-3 V01 Udføres vedligeholdelse: Forebyggende på udstyr? Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at der udføres forebyggende vedligeholdelse på udstyr. Verifikationen kan opfyldes ved, at der er

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Svømmebaner - Tillæg til VSM-t Værdistrømsanalyse tidsvinduer

Svømmebaner - Tillæg til VSM-t Værdistrømsanalyse tidsvinduer LEANREJSEN - Svømmebaner - Tillæg til VSM-t Værdistrømsanalyse tidsvinduer Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version DI-version 2014-05-26 TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse Ledelsens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - Ledelsens Vejledning - 2014-05-2626 side 1 af 6 Instruktion

Læs mere

Kundeværdi og værdistrømme

Kundeværdi og værdistrømme LEANREJSEN - Kundeværdi og værdistrømme Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

VSM. Kaizenlederens vejledning

VSM. Kaizenlederens vejledning DI version 2012-02-05 VSM Værdistrømsanalyse 2-1-1 - VSM-P - Kaizenlederens Vejledning - 2011-08-3019 Alle rettigheder tilhører DI. side 1 af 13 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14 DI-version 2015-04-14 Audit Alle rettigheder tilhører DI 3-2-1 - Audit - Kaizenlederens Vejledning - 2015-04-14 side 1 af 11 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

Recognised for Excellence

Recognised for Excellence Recognised for Excellence Vejledning til workshop-bedømmelsen Gældende for pilot-forsøg 2007 Ansøgningsfrist 6. august 2007 Kortlæg jeres fremskridt R4E workshop bedømmelsesformat - Vejledning for ansøgere

Læs mere

VSM-t Værdistrømsanalyse, tidsvinduer Fase 2 - Fremtidig værdistrøm

VSM-t Værdistrømsanalyse, tidsvinduer Fase 2 - Fremtidig værdistrøm LEANREJSEN - VSM-t Værdistrømsanalyse, tidsvinduer Fase 2 - Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver

Læs mere

Auditbeskrivelser for GLM

Auditbeskrivelser for GLM 3-3-1 V01 3-3-1 V02 3-3-1 V03 3-3-1 V04 Er der for processerne synlige forbindelser for information mellem dem (også til støtteprocesser)? Punktet er opfyldt, hvis vejen for information mellem adskilte

Læs mere

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4 1. Forord:... 2 LivingLean i dagligdagen er.... 3 2. LivingLean NCC intro... 4 Tillid og samarbejde... 4 Værdi og spild... 5 Opstart nye pladser... 6 3. Værktøjskassen... 7 Tavlemøder... 7 5S... 8 Værdistrømsanalyser...

Læs mere

Reduktion af arbejdskapitalen

Reduktion af arbejdskapitalen Leanrejsen 03. maj. 11 Leanrejsen Formål med lean Reduktion af arbejdskapitalen (Lagre + kredit til kunder - kredit fra leverandører) 2 1 Formål med lager Lager bruges til at sikre leveringer ved skift

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Flow øvelse. Version: 2015-01-13

Flow øvelse. Version: 2015-01-13 Denne øvelse skal vise, hvilken effekt 1 styks-produktion i flow har. Der spilles i tre runder: 1. runde - Batch-produktion 2. runde - Flow-produktion 3. runde - 1 styks-flow-produktion Spillereglerne

Læs mere

Forberedelse Forberedelsespakken Version 1, udgivet oktober 2013

Forberedelse Forberedelsespakken Version 1, udgivet oktober 2013 Forberedelsespakken Version 1, udgivet oktober 2013 www.isikrehænder.dk Forberedelsespakken Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Layout: Herrmann & Fischer Forberedelsespakken vil løbende blive

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm Undervisning 2 Brugerlicens DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Agenda Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Hvad er LEAN? LEAN principper: Specificer, hvad der skaber værdi for kunden. Identificer værdistrømme, og fjern ikke-værdiskabende aktiviteter. Skab flow

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 8. december 2016 21:47 1 Program Kl. 10.00 Kl. 10.05 11.00 Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl. 13.00 13.30 Kl. 13.30 14.15 Kl. 14.15 14.25

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Kaizenevent En introduktion til metoden

Kaizenevent En introduktion til metoden : LEANREJSEN - Kaizenevent En introduktion til metoden Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Hvad er Lean? Lean er en produktions- og ledelsesfilosofi, der oprindeligt stammer fra den japanske bilindustri (Toyota). Lean produktion er trimmet produktion.

Læs mere

Vurdering og Handleplan

Vurdering og Handleplan Vurdering og Handleplan I kan bruge Vurdering og Handleplan til at vurdere jeres resultater af jeres trivselsmåling og/eller kortlægning af jeres undervisningsmiljø. Dette værktøj hjælper jer til: 1. at

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

VSM-t. Kaizenlederens vejledning

VSM-t. Kaizenlederens vejledning DI version 2015-02-13 VSM-t Værdistrømsanalyse 2-2-4 - VSM-T - Kaizenlederens Vejledning - 2015-02-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 15 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder VSM-t Værdistrømsanalyse

Læs mere

Togvedligeholdelse. Driftsafvikling. Introduktion til QMA og Driftsafviklings arbejdsgrundlag

Togvedligeholdelse. Driftsafvikling. Introduktion til QMA og Driftsafviklings arbejdsgrundlag Togvedligeholdelse Driftsafvikling Introduktion til QMA og Driftsafviklings arbejdsgrundlag Driftsafvikling 1. august 2009 Driftschef (1) Service Sekretariat (2,10) IC4 koordinering (3) Kgc. København

Læs mere

Værdistrømsanalyse administration Fase 2 - Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse administration Fase 2 - Fremtidig værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse administration Fase 2 - Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L 1 Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21 Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen Side 1 af 21 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk større indsats / Dialogmetoden og Gode råd undervejs BAR Handel

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE SVENDBORG KOMMUNE, TRAFIK OG INFRASTRUKTUR PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE Udbud September 2016 1. Aftalens baggrund og overordnede formål Partneringaftalens formål er at skabe de bedst

Læs mere

GLM. GenbaLedelse og Moral

GLM. GenbaLedelse og Moral DI-version 2015-04-28 GLM GenbaLedelse og Moral Alle rettigheder tilhører DI 3-3-1 - GLM - Kaizenlederens Vejledning - 2015-04-28 side 1 af 14 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

VSM-p. Kaizenlederens vejledning

VSM-p. Kaizenlederens vejledning DI-version 2015-01-12 VSM-p Værdistrømsanalyse - Produktion 2-2-1 - VSM-P - Kaizenlederens Vejledning - 2015-01-12 Alle rettigheder tilhører DI. side 1 af 16 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder DI

Læs mere

Flow-øvelse - Både. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse

Flow-øvelse - Både. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse LEANREJSEN - Flow-øvelse - Både Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Hvordan fremmer vi god implementering?

Hvordan fremmer vi god implementering? Hvordan fremmer vi god implementering? Et arbejdsredskab for implementeringsgrupper, team og ledelse Workshop Årsmøde 2013 Dansk Implementeringsnetværk Fredericia Helle Høgh, Christiane Petersen, CFK-Folkesundhed

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for

Informationssikkerhedspolitik for <organisation> 1 Informationssikkerhedspolitik for 1. Formål informationssikkerhedspolitik beskriver vigtigheden af arbejdet med informationssikkerhed i og fastlægger

Læs mere

Microsoft Project 2013 DK

Microsoft Project 2013 DK Claus Hansen & Peter Kragh Hansen Microsoft Project 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-05-3 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Hvordan styrer man så en Lean-forsyningskæde, hvor kunder og leverandører er afhængige af hinanden?

Hvordan styrer man så en Lean-forsyningskæde, hvor kunder og leverandører er afhængige af hinanden? Lean-forsyningskæde Under et Lean-forsyningskædeprojekt for et par måneder siden stillede en af leverandørerne følgende spørgsmål: Er det muligt at være Lean, når man er leverandør til en kunde, som arbejder

Læs mere

Social kapital. Kortlægning af faggruppernes bidrag. Drejebog til lederen

Social kapital. Kortlægning af faggruppernes bidrag. Drejebog til lederen Social kapital Kortlægning af faggruppernes bidrag Drejebog til lederen Fakta Mål: Varighed: Kortlægning: Deltagere: At få en fælles forståelse af kerneopgaven og opgaveløsningen. At få indblik i samspillet

Læs mere

RiskMinder APV-vejledning til butikschefer og arbejdsmiljøkoordinatorer

RiskMinder APV-vejledning til butikschefer og arbejdsmiljøkoordinatorer RiskMinder APV-vejledning til butikschefer og arbejdsmiljøkoordinatorer Indhold Indledning... 2 Spørgsmål og svar... 2 Trin 1. Opstart af APV... 2 Start APV-periode... 6 Indtast antal medarbejdere... 9

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus:

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus: Om Lean Per Langaa Jensen, DTU Lidt historie Begrebet er formuleret i USA I 80 erne Forskningsprogram om automobilindustriens fremtid Sammenfatter erfaringer fra Japansk bilindustri specielt Toyota Toyota

Læs mere

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort VEJLEDNING til faglærere Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort INDLEDNING Denne vejledning er målrettet faglærere og omhandler retningslinjer for merit og afkortning

Læs mere

Skab dit eget kommunikationssystem

Skab dit eget kommunikationssystem Skab dit eget kommunikationssystem Dette er et værktøj for dig, som vil have orden i og styr på din kommunikation blive mere effektiv i brugen af dine mulige kanaler skabe en helhed i din måde at kommunikere

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer UNDERVISNINGSPLAN Innovative forbedringsprocesser i postbranchen 1 dag Handlingsorienteret målformulering AMU Omhandler UV materialer fra bevilling 2012 13 9246 Kvalitetsarbejde i post 1 9247 Kvalitetsarbejde

Læs mere

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset 12 Værktøj 2 Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset Ved hjælp af værktøj 2 kan du undersøge, om der er for stort arbejdspres blandt den gruppe af medarbejdere, du har personaleansvar for. For stort arbejdspres

Læs mere

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort 1 Dag 1: Modul 1 40658 Produktionsoptimering for operatører vha. LEAN 1,0 dag Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere LEAN produktionsoptimering.

Læs mere

Kundeværdi og værdistrømme

Kundeværdi og værdistrømme DI-version 2014-11-26 KV Kundeværdi og værdistrømme 2-1-1 - KV - Kaizenlederens Vejledning - 2014-11-26 Alle rettigheder tilhører DI. side 1 af 9 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder DI ejer alle

Læs mere

Deltagerne sætter sig sammen i grupper og gennemgår følgende punkter:

Deltagerne sætter sig sammen i grupper og gennemgår følgende punkter: PROCESMANUAL Denne manual anviser en metode til, hvordan I i jeres afdeling eller team kan afklare hvilke kon krete forhold, der har betydning for jeres stress og trivsel. Trin 1 i processen: I har 1 2

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19 Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen Side 1 af 19 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

Værktøjet Flow i Administration og Service (FAS)

Værktøjet Flow i Administration og Service (FAS) DI version 2015-12-15 Værktøjet Flow i Administration og Service (FAS) Kaizenlederens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-3-2 - FAS - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-15 side 1 af 16 Rettigheder

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013 Guide til awareness om informationssikkerhed Marts 2013 Udgivet marts 2013 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAexecution

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAexecution Det bedste værktøj er det der bliver brugt RISMAexecution RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm.

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm. Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

Lean i forsyningskæden

Lean i forsyningskæden Lean i forsyningskæden Sådan fjernes spild og sådan skabes øget værdi i forsyningskæden Claus Fabricius LOGISYS A/S 20 års erfaring med sund fornuft Værdi Synergi Salgsudvikling Logistikudvikling Agenda

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Novell Teaming 2.0. Novell. 29. juli 2009. Hurtig start. Starte Novell Teaming. Lære Novell Teaming-brugergrænsefladen og funktionerne at kende

Novell Teaming 2.0. Novell. 29. juli 2009. Hurtig start. Starte Novell Teaming. Lære Novell Teaming-brugergrænsefladen og funktionerne at kende Novell Teaming 2.0 29. juli 2009 Novell Hurtig start Når du begynder at bruge Novell Teaming, kan det være en god idé at starte med at konfigurere dit personlige arbejdsområde og oprette et teamarbejdsområde.

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm : LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Service Fase Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Værdistrømsanalyse - Service Fase Fremtidig værdistrøm Undervisning Copyright by DI : Brugerlicens DI ejer

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

Drejebog menighedsråd Redskab 1

Drejebog menighedsråd Redskab 1 Drejebog menighedsråd Redskab 1 Målrettet kompetenceudvikling i sognet - et tema om kompetence- og jobudvikling til drøftelse i menighedsrådet Kontaktpersonens redskab - i samarbejde med menighedsrådets

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Lean Six Sigma i service

Lean Six Sigma i service Hvorfor du både bør anvende og i procesoptimering i servicevirksomheder Lene Tolstrup Christensen & Rune Josefsen, Kvalitor København 2007 Introduktion Vi kender alle historierne om store internationale

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

APV Transport quick-guide

APV Transport quick-guide APV Transport quick-guide Arbejder du indenfor transport- og engrosbranchen, og skal du i gang med APV? APV Transport hjælper dig gennem hele APV-arbejdet i 4 enkle skridt Inden du går i gang med arbejdet

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening

Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening I må gerne sætte jer ned Det vi ser og forstår er styret af mønstre I hjerne og krop Vi ser det vi plejer at se Vi forstår

Læs mere

Vejledning Rapportbanken

Vejledning Rapportbanken Vejledning Rapportbanken Version 1.2 (opdateret 18. november 2013) Support KL yder kun begrænset support på anvendelse af Rapportbanken. Brug derfor gruppen KOMHEN 2.0 på Dialogportalen (http://dialog.kl.dk)

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Et praktisk bud på hvordan man kan arbejde med driftsledelse og visuelle styringstavler

Et praktisk bud på hvordan man kan arbejde med driftsledelse og visuelle styringstavler Et praktisk bud på hvordan man kan arbejde med driftsledelse og visuelle styringstavler Motivation for at skrive artiklen er at dele erfaringer med driftsledelse som ledelsesdisciplin og brug af visuelle

Læs mere

Tutorial: Annotationsliste

Tutorial: Annotationsliste Tutorial: Annotationsliste Annotationslisten er en særlig fane med vandret layout, hvor du får effektive muligheder for at behandle, få adgang til, gennemgå og sammenfatte annotationer i en PDF-fil. Som

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere