NYHEDSBREV OM LEDELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV OM LEDELSE"

Transkript

1 NYHEDSBREV OM LEDELSE Marts årgang Udsendes til godt Kære læser! I dette nummer af nyhedsbrevet tager vi hul på en længere artikelserie nærmere bestemt 7 artikler over temaet: Ledergruppens 7 dødssynder. Den første dødssynd, vi tager fat på er: Kampen for egne interesser. De øvrige seks dødssynder vil blive beskrevet i kommende nyhedsbreve. Det er så nemt at være ekstrovert! Det er en påstand, som bliver udfordret i en af vores andre artikler. Læs, hvad du som leder bør vide om ekstroverte medarbejdere. Vi kan også byde velkommen til Christen Krogh, Souschef på den danske ambassade i Ottawa. Christen svarer på 5 skarpe til en leder. Derudover vil jeg gerne slå et slag for fores lille gratis test, hvor du kan teste om I er en gruppe af ledere eller en ledergruppe! God læselyst! Susanne Teglkamp Direktør og redaktør INDHOLD 1. Ledergruppens 7 dødssynder 1. dødssynd 2. Test din ledergruppe gratis! 3. Ting du bør vide om dine ekstroverte medarbejdere! 4. 5 skarpe til en leder 5. MUS, GRUS og andre dialogformer - Inspirationsmøde 6. Susannes Blog Det er et stort tab, at du rejser! 7. Ledelse Inspiration og refleksion seneste diskussioner 8. De 5 mest læste artikler i februar måned Hvis ikke du ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover, kan du blot afmelde det på

2 1. Ledergruppens 7 dødssynder 1. dødssynd Af: Susanne Teglkamp, Ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. De 7 dødssynder er oprindeligt fra den katolske kirke og var et udtryk for, at man havde vendt sig væk fra gud og det førte til direkte fortabelse. I denne sammenhæng er de 7 dødssynder omskrevet til nogle begreber, som relaterer sig til arbejdet i ledergruppen. Man kan sige at tilstedeværelsen af bare en af dødssynderne også kan føre til fortabelse ikke bare for ledergruppen men sådan set også for hele virksomheden. 1. dødssynd: Kampen for egne interesser I nogle ledergrupper samles man ikke til ledermøderne om et fælles mål. Man samles for at kæmpe sin egen afdelings interesser i forhold til de øvrige afdelinger. Man er en gruppen af ledere, der mødes med faste intervaller. Man er sin afdelings fremmeste repræsentant. Ingen eller måske meget få tænker og arbejder på tværs og meget få kæmper for helheden på bekostning af egen afdelings interesser. Kampen for egne interesser behøver ikke altid at være nærværende i ledergruppearbejdet. Det er først, når der kommer noget på spil for eksempel i forbindelse med fastlæggelse af næste års aktiviteter og dermed også budgetter. Mange har sikkert oplevet, at man i ledergruppen gerne vil sætte nye aktiviteter i gang, men at nye aktiviteter skal finansieres ved at nedlægge eller reducere eksisterende aktiviteter. Hvis ledergruppen er kendetegnet ved, at man primært sidder der som afdelingsrepræsentanter, så vil man hurtigt opleve, at enhver kæmper for sit eget område for at få ressourcer til det eller for i det mindste at kunne køre videre med status quo. Hvordan bekæmpes dødssynden? Første skridt er jo at have en skærpet opmærksomhed og anerkende at kampen for egne interesser er en dødssynd. Anerkendelse vil på mange måder virke forebyggende. Derudover er der en række konkrete initiativer, som den enkelte ledergruppe kan iværksætte enten for at forebygge eller for at gå væk fra dårlig adfærd og handlinger. Med disse 4 punkter kommer man langt i bekæmpelse af Dødssynd nr. 1: Kampen for egne interesser: 1. Italesæt helhedsorientering som en værdi 2. Hold fast i sagligheden 3. Støt den enkelte leder i kommunikationen af helhedsløsninger 4. Chefen tager ansvaret på sig 1. Italesæt helhedsorientering som en værdi Hvis man vil fremme helhedsorientering i ledergruppen, er det vigtigt at italesætte det som en værdi. Hver gang der er spørgsmål oppe i ledergruppen, hvor det kan konflikte i forhold til de

3 enkelte lederes interesser, bør som minimum den ansvarlige leder af ledergruppen stille sig selv og gruppen spørgsmålet om, hvad der bedst for helheden. Hvis den enkelte leder skal acceptere helhedsperspektivet, er det vigtigt, at man i ledergruppen anerkender de konsekvenser, det kan få for den enkelte leder og hans eller hendes ansvarsområde, hvis man går efter løsninger ud fra helhedsbetragtningen. Med til anerkendelsen hører også, at alle må være villige til at diskutere kompenserende handlinger, der imødegår de negative konsekvenser for den enkelte ved helhedsorienterede beslutninger. 2. Hold fast i sagligheden Sammenholdet og det gode kollegaskab i ledergruppen kan godt slå sprækker, når man står over for valg, der vil få meget forskellige konsekvenser for de enkelte medlemmer i ledergruppen. Følelserne kan komme i spil. Her er det vigtigt at holde fast i sagligheden og at gå efter bolden, ikke efter manden, når man taler sin sag. Derudover er det også vigtigt, at beslutningerne er talt ordentlig igennem, og at man anerkender, at det kan gøre ondt på nogen. 3. Støt den enkelte leder i kommunikationen af helhedsløsninger Helhedsorientering betyder ofte prioriteringer og beslutninger der går på tværs af de enkelte afdelingers interesser. Efter en måske lang og hård diskussion i ledergruppen er der endeligt truffet en beslutning. De fleste ledere går herefter i eksekverings mode og bruger ikke særlig meget tid på at tale om, hvordan den enkelte leder skal kommunikere beslutningen ikke mindst i forhold til egen afdeling. Det kan være svært for den enkelte leder at skulle gå tilbage til egen afdeling og levere budskabet om, at vi nu skal arbejde for noget, der dybest set går imod vores helt snævre interesser men er til gavn for helheden. Derfor er det vigtigt, at ledergruppen får talt en kommunikationsstrategi igennem. Den kunne eksempelvis tage afsæt i følgende spørgsmål: Hvilke budskaber er vigtige at få givet til medarbejderne? Hvornår skal vi gå ud med budskaberne? Skal vi gå ud med et samlet budskab eller skal vi splitte det op? Hvordan skal vi gå ud med budskaberne? Er det på afdelingsmøder, på intranettet eller individuel kommunikation til de mest berørte medarbejdere? Hvem skal levere budskaberne? Har den enkelte leder brug for støtte? Skal den øverste leder gå med eller skal der suppleres med noget skriftlig information? Har man en professionel kommunikationsafdeling, vil den være en helt afgørende sparringspartner i forbindelse med vanskelige beslutninger, der udfordrer helhedstanken. Men har man ikke en kommunikationsafdeling, må ledergruppen tage denne opgave på sig og bruge noget tid på den. 4. Chefen tager ansvaret på sig Alle medlemmerne i ledergruppen har et fælles ansvar for at arbejde helhedsorienteret. Vi kommer dog ikke uden om, at chefen for bordenden har et særligt ansvar for at fastholde helhedsperspektivet. De modsatrettede synspunkter skal have lov til at komme til udtryk i ledergruppen, men er det helt afgørende spørgsmål, der er i spil, bør chefen ikke holde lav profil ret længe. Han bør helt klart tage lederskabet på sig og tilrettelægge en proces, hvor man på sagligt grundlag kan diskutere og håndtere de spørgsmål der i helhedens interesse konflikter med

4 en eller flere afdelingers interesser. Chefen for bordenden bør hele tiden sørge for at holde fokus på helhedsperspektivet og på, hvad der er godt for virksomheden. Opsamling Dette kapitel kan i stikordsform opsummeres således: 1. Lad helhedsperspektivet være et af de bærende principper for ledergruppens arbejde. 2. Italesæt helhedsorientering som en værdi 3. Hold fast i sagligheden og lad helhedssynet råde, når der skal tages vanskelige konfliktfyldte beslutninger. 4. Tag kommunikationen alvorligt 5. Alle medlemmer i ledergruppen har et ansvar for at arbejde helhedsorienteret. Chefen for bordenden har et særligt ansvar for at fastholde helhedsperspektivet i ledergruppen Læs om de øvrige dødssynder I de kommende numre af nyhedsbrev om ledelse, kan du læse om de øvrige dødssynder: 2. dødssynd: Magtkampe 3. dødssynd: Illoyalitet 4. dødssynd: Lurepasse 5. dødssynd: Ligegyldighed 6. dødssynd: Magelighed 7. dødssynd: Konfliktskyhed Vil I arbejde med jeres ledergruppe? Ønsker I inspiration til ledergruppen? Se mere på vores hjemmeside eller kontakt Susanne Teglkamp på mobil eller Susanne Teglkamp er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har suppleret med flere lederuddannelser senest Executive Management Programme fra INSEAD. Susanne Teglkamp fik Ildsjælsprisen 2012 af DJØFs Brancheforening Selvstændige. Susanne Teglkamp har tung ledelsesmæssig erfaring og har bl.a. været kommunaldirektør, HR-direktør i to forskellige it-virksomheder og udviklingschef. Hun har i mange år arbejdet som managementkonsulent, karriererådgiver og facilitator. Susanne Teglkamp er stadig tilknyttet forsvaret og er i dag oberstløjtnant af reserven. Derudover har Susanne Teglkamp udgivet flere bøger, hvoraf den nyeste udkom januar 2014: Ledergruppen i udvikling Bring potentialet frem. Se mere på

5 2. Test din ledergruppe gratis! Hvordan er det i din ledergruppe? Er I en gruppe af ledere eller en ledergruppe? Formålet med ledergruppetesten er at give dig og din ledergruppe noget at tænke over. Jeres svar på spørgsmålene bør give anledning til refleksion i ledergruppen. Test din ledergruppe. Det er gratis! Du kan tage testen her: Du kan efterfølgende se, hvordan du skal tolke din besvarelse på 3. Ting du bør vide om dine ekstroverte medarbejdere! Af: Anne Tang Thomsen, Konsulent i Teglkamp & Co. Det er nemt at være ekstrovert! De er socialt velfungerende, de er synlige, de kan håndtere mange opgaver på en gang, de er vellidte, de er robuste, de er positive m.v. m.v. De må da være en succes på enhver arbejdsplads! Eller er det nu så simpelt? Det er rigtigt, at mange af de træk, som generelt karakteriserer ekstroverte, ofte ses som positive i forhold til en arbejdsplads (i f.eks. jobannoncer). Der findes dog mange fejlantagelser om de ekstroverte, og bare fordi man er ekstrovert, betyder det ikke, at arbejdslivet altid er en leg. Det giver mening at sætte fokus på personlighedstræk og at skabe forståelse for, hvad der får folk til at fungere bedst muligt arbejdsmæssigt. I det sidste stykke tid har der været en del fokus på de introverte medarbejdere - og jeg vil derfor bidrage ved at tage fat i ekstroversionen, og hvad man også bør være opmærksom på ved sine ekstroverte medarbejdere. Lad os starte med kort at se på, hvad det vil sige at være ekstrovert (og introvert). Hvad vil det sige at være ekstrovert? At være ekstrovert betyder, at man henter sin energi fra den ydre verden, hvor de introverte henter deres energi mere i det indre univers. Nogen af de træk, som kan karakterisere de ekstroverte (og de introverte - her i parentes) er: Igangsættende (modtagende) Udtryksfuld (behersket) Selskabelig (reserveret) Aktiv (reflekterende)

6 Entusiastisk (stille) Som ekstrovert behøver man ikke have alle ovennævnte karakteristika eller man kan have et karakteristika i moderat grad. Sagt på en anden måde, der findes både folk, som er ekstroverte i meget klar grad og folk, som er det i mere moderat grad. Jeg har igennem årerne haft mange karrieremæssige samtaler med ekstroverte medarbejdere - og om ekstroverte medarbejdere. Her er nogle af de antagelser, som de ofte kæmper med. Antagelser om ekstroverte medarbejdere, som de ikke altid kan leve op til eller som de ikke helt fortjener. De er ikke generte. Ekstroverte kan skam godt være generte, ligesom de kan mangle selvtillid og selvværd. Det kan være endda meget frustrerende gerne at ville f.eks. stille sig op foran en forsamling og holde en tale men ikke at turde. De trives i storkontorer: Storkontorer er populære og det er rigtigt, at mange ekstroverte vil se dem som et forum for fælles opgaveløsning, social interaktion, videndeling m.v. Problemet kommer, når de ekstroverte skal koncentrere sig. Hvis du primært er orienteret mod den ydre verden og der konstant sker noget spændende i rummet omkring dig, kan det være endda meget svært at finde rum til at koncentrere sig om og få løst egne opgaver. De er positive: Ekstroverte kan være positive, men de kan skam også være negative alt afhængende af den situation de befinder sig i. De kan være både entusiastiske og medrivende men hvis de er imod en sag eller føler sig kørt ud på et sidespor, kan de være lige så synlige i deres modstand og negativitet. De er robuste - kan lide at være på og har et højt energiniveau: Jaaaa for en dels vedkommende men det betyder ikke, at de ikke kan brænde ud, kan overbruge sig selv eller blive overbrugt af andre. Ekstroverte kan også rammes af stress, og i nogen tilfælde kan de være utrænede i at lytte til den indre stemme, som siger, at de skal sætte tempoet ned. De er socialt velfungerende: Det er rigtigt, at ekstroverte har en tendens til at være relativt selskabelige og søge mange sociale kontakter, men om det gør dem socialt velfungerende er en anden sag. Jeg har mødt ekstroverte, som kæmper med at støde andre fra sig - fordi de f.eks. er dominerende eller irriterende og det kan være stærkt frustrerende, når nu man gerne vil i kontakt. De er dårlige til at lytte: Man kan godt finde ekstroverte, som er mere begejstrede for at snakke end for at lytte, men helt retfærdigt er det nu ikke at sige, at de ekstroverte generelt er dårlige lyttere. Måske er det mere rammende at sige, at mange ekstroverte er meget aktive lyttere, hvilket vil sige, at de ofte

7 kan bryde ind for at komme med kommentarer, hvilket dog ikke er tegn på at den ekstroverte ikke lytter, snare at emnet har fanget hans/hendes interesse. De er overfladiske: Et ikke helt retfærdigt prædikat, som måske stammer fra, at mange ekstroverte værdsætter at have gang i flere ting på en gang (den positive måde at beskrive dette på er, at de har evnen til at holde mange bolde i luften ), hvilket kan komme til at betyde, at de ikke nødvendigvis går i dybden med alt. De taler før de tænker: Mange ekstroverte værdsætter at forme deres tanker i det åbne rum hvor de så udvikler deres tanker i samspil med andre. Det kan betyde, at der ind imellem bliver sendt nogle langt fra gennemtænkte prøveballoner ud til fælles skue, så ja det kan til tider virke, som om, de ekstroverte taler før de tænker en anden måde at se det på er, at de inviterer til at tænke sammen. Verden er aldrig bare sort eller hvid. Livet som ekstrovert kan således også være besværligt, og ligesom de introverte må de til tider kæmpe med antagelser om deres person, som ikke er helt korrekte. Det er derfor vigtigt at nuancere opfattelsen af både det introverte og det ekstroverte univers, det er vejen til at skabe de bedste vilkår for og til at få det bedste ud af begge verdner. Anne Tang Thomsen er konsulent i Teglkamp & Co. Hun er uddannet Cand. Mag og har suppleret med forskellige former for konsulent- og lederuddannelser. Anne har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv og i det offentlige. Anne har virket som bl.a. projektleder indenfor it-branchen og kursus-branchen, og har i mange år arbejdet som HR- og managementkonsulent. Se mere om Teglkamp & Co på skarpe til en leder Christen Krogh: Jeg er souschef på den danske ambassade i Ottawa, der er spydspids for varetagelse af danske interesser ift. Danmarks nabo, Canada. Mit første job i Finansministeriet forlod jeg på grund af udlængsel til fordel for mit nuværende job i Udenrigsministeriet. Her har jeg med en kort afstikker til Uddannelsesministeriet, været siden Jeg har været leder i efterhånden 9 år i forskellige stillinger både på ambassader og i Udenrigsministeriet i København. 1. Hvorfor blev du leder? Som så mange andre har jeg fået en introduktion til ledelse som frivillig i en idrætsklub. Det var en øjenåbner. Det er helt fantastisk at kunne være med til at introducere en sportsgren til folk ved at inspirere, motivere og give retning. Og det gav en masse energi at se folk udvikle

8 sig og at opnå et godt resultat gennem andre. Det er noget af det, jeg også har været glad for i mere formelle lederstillinger. 2) Hvordan sørger du for at udvikle dig som leder? Jeg tager, hvad jeg kan få af relevant efteruddannelse, men har også glæde af at drøfte tvivlsspørgsmål med kolleger og chefer jeg synes der er megen god viden at hente ved at sparre med mere erfarne folk. Og så prøver jeg at tage et bagklogt blik på min egen ledelse i ny og næ. Er der noget jeg ville have gjort anderledes? Hvad virker godt på mig selv? 3) Hvad er de største faldgruber for en leder? Jeg tror det handler lidt om, hvilken ledertype man er. Med forskellige ledertyper følger også forskellige blinde vinkler. Lidt forsimplet bedømmes man i mange tilfælde som leder af sine chefer på hvordan man leverer på sin faglige ledelse hvad ens enhed leverer af resultater - mens man af sine medarbejdere bliver bedømt på, hvordan man leverer på sin personaleledelse. At hælde for meget til den ene eller den anden side i den balance er vel lederens største faldgrube. 4) Har du haft et ledelsesmæssigt modbillede - og hvad lærte du af det? Alle mine ledere har haft noget godt at byde på, men henad vejen har jeg også et par gange tænkt, at sådan ville jeg ikke selv have gjort. Mest har det handlet om at se og værdsætte sine medarbejdere og deres kompetencer og om at være til rådighed med beslutningskraft, når det kræves. 5) Hvordan håndterer du stress? Det er som om stress i mange sammenhænge betyder det samme som at have travlt. Og mens jeg kan lide at have travlt, mener jeg at stress i ordets oprindelige betydning - ikke er noget der skal håndteres, men noget der skal undgås. I det omfang jeg ellers selv er herre over de ting, der kan føre til stress, prøver jeg at planlægge mig ud af det. Jeg giver mig selv lov til ikke altid at nå alt det, jeg gerne vil. Og så sørger jeg for at lade op undervejs fx gennem sport, samvær med folk jeg holder af eller ved at læse noget, der ikke har med mit arbejde at gøre. Jeg tror det er vigtigt, at man som leder går foran med et godt eksempel og undgår at blive stresset. For stress er smitsomt ikke mindst fra leder til medarbejdere. 5. MUS, GRUS og andre dialogformer - Inspirationsmøde Ledelse udøves for en stor del gennem dialog med andre mennesker. Få styr på forskellige dialogformer og inspiration til at arbejde med dialogen som ledelsesværktøj i dagligdagen. Indhold: Dialog - hvad er det og hvad er det ikke? Dialogens forskellige former Vigtige elementer i dialogen Dialogen som udviklingsværktøj Forskellige dialogformer og hvordan man bruger dem aktivt Læs mere på eller hent brochure her:

9 6. Susannes Blog Jeg har oprettet en blog på LinkedIn og på Her bringer jeg korte personlige indlæg om mine oplevelser, holdninger, tanker og refleksioner om ledelse og personlig udvikling. På bloggen kan du eksempelvis læse følgende indlæg: Det er et stort tab, at du rejser! Det kom som et chok for virksomheden, at hun sagde op. Den havde de ikke lige set komme. De forsøgte at overtale hende til at blive alligevel ved at tilbyde både mere i løn og en større stilling. Men nej tak beslutningen var taget. Ovenstående leder fortalte med et let bittert anstrøg i stemmen, at nu hvor hun havde sagt op, var der ingen grænser for, hvor stort et tab det var for virksomheden, at hun rejste. Den anerkendelse ville have betydet rigtig meget for hende, mens hun kæmpede med store udfordringer og lange arbejdsdage. Måske havde anerkendelsen det mindre interessant for hende at kigge sig om efter et nyt job uden for virksomheden. Husk at give anerkendelse i dagligdagen Det er desværre ikke sjældent, at virksomhederne, først når medarbejderen er på vej ud af døren til et andet job, kommer i tanke om, hvor god en medarbejder, de nu er ved at miste. Og så er det i langt de fleste tilfælde for sent. Husk derfor at give dine medarbejdere anerkendelse i dagligdagen når medarbejderen har gjort noget anerkendelsesværdigt. Undgå at der går inflation i anerkendelsen Undgå at falde i den grøft at strø om dig med anerkendelse hele tiden og nærmest som en automatreaktion, når medarbejderen blot har udført det arbejde, han eller hun er ansat til. Der kan også gå inflation i anerkendelse og så har det ingen effekt i forhold til medarbejderen. Hvis den dovne medarbejder får lige så meget anerkendelse som den flittige og dygtige medarbejder, kan det nærmest have en demotiverende effekt i forhold til den gode medarbejder. Selvom du har udøvet anerkendende ledelse undervejs, kan det selvfølgelig godt være, at den gode medarbejder alligevel på et tidspunkt skal prøve noget andet. Så er der ikke andet end at ønske medarbejder held og lykke med det nye job og glæde dig over, at det i hvert tilfælde ikke var på grund af din manglende anerkendelse, at medarbejderen rejser.

10 7. Ledelse Inspiration og refleksion seneste diskussioner Hvis du har interesse for ledelse, inviteres du hermed til den lukkede LinkedIn gruppe: Ledelse Inspiration og refleksion. Gruppen har over medlemmer og holdes fri for reklamer. I den seneste måned har der bl.a. været følgende diskussioner: Ledergruppens 7 dødssynder Det er et stort tab, at du rejser Er du giraf eller ulv? Don t call us we will call you Du kan melde dig ind i gruppen via dette link: /about 8. De 5 meste læste artikler i februar måned Vi har samlet de 5 mest downloadede artikler og undersøgelser fra vores hjemmeside i løbet af februar måned: 1) Når lederen ikke vil stå ved sine fejl 2) Kan du lede ledere? 3) MUS resultat af undersøgelse 4) Hvordan kan man kende en leder? 5) Hvor langt skal loyaliteten række? Du kan læse dem og flere end 100 andre artikler og undersøgelser på

Hvordan kan man kende en leder?

Hvordan kan man kende en leder? Hvordan kan man kende en leder? Susanne Teglkamp, er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Allerførst vil jeg gerne slå et slag for min nye undersøgelse om ledergruppen anno 2013. Jeg håber, at du også vil bruge

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE November 2014 11. årgang Udsendes til godt 5.900 Kære læser! Allerførst vil jeg gerne slå et slag for et nyt inspirationsmøde, som jeg udbyder: Hvad kan ledere lære af militær ledelse?

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE November 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! November måned er jubilæumsmåned. Jeg fejrer mit 10 års jubilæum med bogen: I den gode ledelses tjeneste. Du kan hele

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvordan virksomheder

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Man skulle ikke skulle tro det med det forår, men vi skal faktisk til at planlægge vores sommerferie nu. Spørgsmålet er,

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! Vi gør ofte ting unødigt kompliceret, derfor støver vi et gammelt men særdeles relevant princip af: KISS eller Keep It

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! Mange af jer har før sommerferien deltaget i undersøgelsen om den vanskelige samtale. Nu foreligger resultatet og det

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Januar 2015 12. årgang Udsendes til godt 5.900 Kære læser! Jeg håber, at du er kommet godt ind i det nye år. Årets første nyhedsbrev indeholder dels en række nye artikler, men vi

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE September 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! Vi foretager hele tiden valg. Nogle gange står valget, om vi fortsat har lyst til at være ansat i virksomheden, vi

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

KvægKongres 2014. God kommunikation giver resultater v/ Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO

KvægKongres 2014. God kommunikation giver resultater v/ Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO KvægKongres 2014 God kommunikation giver resultater v/ Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO 45 minutter med kommunikation Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO Tlf.: 7658 7530 Mobil: 2362 0184 Mail: aej@lmo.dk

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2006 3. årgang Kære læser! Får du taget dig tid til udvikling af dig selv som leder? Rigtig mange forsømmer det ofte med den begrundelse, at det er svært at få sat tid af til

Læs mere

Når teamet ikke fungerer!

Når teamet ikke fungerer! Kapitel fra bogen: I den gode ledelses tjeneste, som udkom i 2012 i forbindelse med Susanne Teglkamps 10 års jubilæum. Bogen er en artikelsamling af Susanne Teglkamps artikler gennem årene udvalgt og kommenteret

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2011 8. årgang Udsendes til flere end 5.600 Kære læser! Hvorfor kuldsejler mange projeker eller i bedste fald bliver meget forsinkede eller har store budgetoverskridelser? Vi

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2013 10. årgang Udsendes til godt 5.900 Kære læser! I anledning af, at vi er gået ind i december måned, bringer vi bringer to artikler, der handler om forskellige ledelsesmæssige

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JANUAR 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JANUAR 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JANUAR 2006 3. årgang Kære læser! Jeg håber, at du er kommet godt ind i det nye år. Tak til alle der bidrog til undersøgelsen om fusioner og store organisationsændringer. Vi fik i

Læs mere

Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse

Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvordan ledelse og medarbejdere oplever,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af håndtering og erfaringer

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.200

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.200 NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.200 Kære læser! Vi vil godt starte med at henlede jeres opmærksomhed på et helt nyt initiativ, som os bekendt ikke er set før i Danmark,

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500 NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500 Kære læser! Ofte har vi kun ganske få sekunder til at præsentere os selv eller den virksomhed, vi kommer fra. Den første artikel

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! I dette nummer har vi 2 forskellige indslag omkring pauser på arbejdet. Det ene er en artikel inspireret af den debat

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Året er ved at være gået og der er ikke meget du kan gøre ud over at bruge den sidste lille rest af året til lidt

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE November 2011 8. årgang Udsendes til flere end 5.700 Kære læser! Ingen tvivl i mit sind, vi kan blive bedre ledere, hvis vi tør lade os udfordre. Læs artiklen og lad mig udfordre

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! Vi lægger ud med en særdeles spændende og også meget tragisk historie. Den handler om tragedien på Mount Everest i 1996

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2007 4. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2007 4. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2007 4. årgang Kære læser! Så er ferien slut for de fleste og vi skal til at tage fat igen. Vi lægger ud lige på og hårdt med en artikel om de forhold, man som virksomhed skal

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Bryd implementeringsmuren. Evabeth Mønster

Bryd implementeringsmuren. Evabeth Mønster Bryd implementeringsmuren Evabeth Mønster Leder/nøgleperson og arbejdsmiljø Medarbejder og arbejdsmiljø Formålet med den næste gode time: Inspiration Dialog Erfaringsudveksling Værktøjer LMI Leadership

Læs mere

Talentnyhedsbrev nr. 6-8. maj 2013

Talentnyhedsbrev nr. 6-8. maj 2013 Talentnyhedsbrev nr. 6-8. maj 2013 Samarbejde i særklassse - High performance teams / Teamudvikling Erfa-møde om lederpraktik - få inspiration til arbejdet med din talentudvikling Konstitueret som planchef

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Så er ferien slut og du har forhåbentligt nydt en god ferie uden arbejde eller hvad? Vi vil meget gerne have dig til

Læs mere

Garuda Research Institute

Garuda Research Institute R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Personlighedsbestemt ledelse By Finn Havaleschka A concept from GARUDA Research Institute. Finn Havaleschka, Garuda Europe. This booklet

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Undersøgelse om jobsøgning

Undersøgelse om jobsøgning Undersøgelse om jobsøgning Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse omkring jobsøgning og hvilke erfaringer jobsøgerne har. I alt har

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Intern læring Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed Udgivet af Dansk Handel & Service Intern læring 2006 Gode råd om Intern læring Du kan med fordel

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2007 4. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2007 4. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2007 4. årgang Kære læser! Som leder står man ofte i et dilemma, der handler om, hvor langt den enkelte vil acceptere at gå, hvor går den enkeltes grænser, det kan være fagligt,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Nyhedsbrev for december 2007

Nyhedsbrev for december 2007 Nyhedsbrev for december 2007 Indhold i denne udgave Nu er Christian Poulsen med igen. 1 Nyhed: Situationsbestemt ledelse. 1 Tillidsskabende ledelse. 2 Vi lærer det, mens vi gør det. 2 Nordelektro Strategiplakat.

Læs mere

Strategi, lederskab. executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder

Strategi, lederskab. executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder Strategi, vækstog lederskab executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder bedre Skab resultater Strategi, vækst og lederskab Programmet er et helhedsorienteret og ambitiøst lederudviklingsforløb,

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og indtryk opleves

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

Lederens værktøjskasse - MBK A/S

Lederens værktøjskasse - MBK A/S Vil du have praktiske ledelsesværktøjer til den daglige kommunikation? Vil du have redskaber til at takle de udfordringer, du møder som leder? Vil du have mere styr på din egen ledelse og få mere gennemslagskraft?

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2005 Kære læser! De fleste af os har sikker på eet eller andet tidspunkt overvejet at få foden under eget bord. Nogle af os gør noget ved det, men langt de fleste lader det blive

Læs mere

Assertiv kommunikation hos os

Assertiv kommunikation hos os Assertiv kommunikation hos os Formål: Varighed: Deltagere: Formålet med øvelsen er at introducere en virksom tilgang til kommunikation, der kan styrke den enkeltes evne til og mod på at udtrykke følelser,

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Lærer med magt og kraft

Lærer med magt og kraft PÅ JAGT EFTER DET GODE LEDERSKAB Lærer med magt og kraft Af Astrid Kilt og Jeanette Svanholm www.ledelsesrummet.dk Afklar dit ledelsesrum og påtag dig lederskabet som lærer. Sådan lyder budskabet fra to

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Sociale medier en guide for læger

Sociale medier en guide for læger Sociale medier en guide for læger 2012 SOCIALE MEDIER ER ALLE DIGITALE TJENESTER OG SIDER, HVOR BRUGEREN KAN BIDRAGE MED INDHOLD OG DELE DET MED VENNER OG RESTEN AF OMVERDENEN. DET GÆLDER FACEBOOK, LINKEDIN,

Læs mere