NYHEDSBREV OM LEDELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV OM LEDELSE"

Transkript

1 NYHEDSBREV OM LEDELSE Marts årgang Udsendes til godt Kære læser! I dette nummer af nyhedsbrevet tager vi hul på en længere artikelserie nærmere bestemt 7 artikler over temaet: Ledergruppens 7 dødssynder. Den første dødssynd, vi tager fat på er: Kampen for egne interesser. De øvrige seks dødssynder vil blive beskrevet i kommende nyhedsbreve. Det er så nemt at være ekstrovert! Det er en påstand, som bliver udfordret i en af vores andre artikler. Læs, hvad du som leder bør vide om ekstroverte medarbejdere. Vi kan også byde velkommen til Christen Krogh, Souschef på den danske ambassade i Ottawa. Christen svarer på 5 skarpe til en leder. Derudover vil jeg gerne slå et slag for fores lille gratis test, hvor du kan teste om I er en gruppe af ledere eller en ledergruppe! God læselyst! Susanne Teglkamp Direktør og redaktør INDHOLD 1. Ledergruppens 7 dødssynder 1. dødssynd 2. Test din ledergruppe gratis! 3. Ting du bør vide om dine ekstroverte medarbejdere! 4. 5 skarpe til en leder 5. MUS, GRUS og andre dialogformer - Inspirationsmøde 6. Susannes Blog Det er et stort tab, at du rejser! 7. Ledelse Inspiration og refleksion seneste diskussioner 8. De 5 mest læste artikler i februar måned Hvis ikke du ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover, kan du blot afmelde det på

2 1. Ledergruppens 7 dødssynder 1. dødssynd Af: Susanne Teglkamp, Ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. De 7 dødssynder er oprindeligt fra den katolske kirke og var et udtryk for, at man havde vendt sig væk fra gud og det førte til direkte fortabelse. I denne sammenhæng er de 7 dødssynder omskrevet til nogle begreber, som relaterer sig til arbejdet i ledergruppen. Man kan sige at tilstedeværelsen af bare en af dødssynderne også kan føre til fortabelse ikke bare for ledergruppen men sådan set også for hele virksomheden. 1. dødssynd: Kampen for egne interesser I nogle ledergrupper samles man ikke til ledermøderne om et fælles mål. Man samles for at kæmpe sin egen afdelings interesser i forhold til de øvrige afdelinger. Man er en gruppen af ledere, der mødes med faste intervaller. Man er sin afdelings fremmeste repræsentant. Ingen eller måske meget få tænker og arbejder på tværs og meget få kæmper for helheden på bekostning af egen afdelings interesser. Kampen for egne interesser behøver ikke altid at være nærværende i ledergruppearbejdet. Det er først, når der kommer noget på spil for eksempel i forbindelse med fastlæggelse af næste års aktiviteter og dermed også budgetter. Mange har sikkert oplevet, at man i ledergruppen gerne vil sætte nye aktiviteter i gang, men at nye aktiviteter skal finansieres ved at nedlægge eller reducere eksisterende aktiviteter. Hvis ledergruppen er kendetegnet ved, at man primært sidder der som afdelingsrepræsentanter, så vil man hurtigt opleve, at enhver kæmper for sit eget område for at få ressourcer til det eller for i det mindste at kunne køre videre med status quo. Hvordan bekæmpes dødssynden? Første skridt er jo at have en skærpet opmærksomhed og anerkende at kampen for egne interesser er en dødssynd. Anerkendelse vil på mange måder virke forebyggende. Derudover er der en række konkrete initiativer, som den enkelte ledergruppe kan iværksætte enten for at forebygge eller for at gå væk fra dårlig adfærd og handlinger. Med disse 4 punkter kommer man langt i bekæmpelse af Dødssynd nr. 1: Kampen for egne interesser: 1. Italesæt helhedsorientering som en værdi 2. Hold fast i sagligheden 3. Støt den enkelte leder i kommunikationen af helhedsløsninger 4. Chefen tager ansvaret på sig 1. Italesæt helhedsorientering som en værdi Hvis man vil fremme helhedsorientering i ledergruppen, er det vigtigt at italesætte det som en værdi. Hver gang der er spørgsmål oppe i ledergruppen, hvor det kan konflikte i forhold til de

3 enkelte lederes interesser, bør som minimum den ansvarlige leder af ledergruppen stille sig selv og gruppen spørgsmålet om, hvad der bedst for helheden. Hvis den enkelte leder skal acceptere helhedsperspektivet, er det vigtigt, at man i ledergruppen anerkender de konsekvenser, det kan få for den enkelte leder og hans eller hendes ansvarsområde, hvis man går efter løsninger ud fra helhedsbetragtningen. Med til anerkendelsen hører også, at alle må være villige til at diskutere kompenserende handlinger, der imødegår de negative konsekvenser for den enkelte ved helhedsorienterede beslutninger. 2. Hold fast i sagligheden Sammenholdet og det gode kollegaskab i ledergruppen kan godt slå sprækker, når man står over for valg, der vil få meget forskellige konsekvenser for de enkelte medlemmer i ledergruppen. Følelserne kan komme i spil. Her er det vigtigt at holde fast i sagligheden og at gå efter bolden, ikke efter manden, når man taler sin sag. Derudover er det også vigtigt, at beslutningerne er talt ordentlig igennem, og at man anerkender, at det kan gøre ondt på nogen. 3. Støt den enkelte leder i kommunikationen af helhedsløsninger Helhedsorientering betyder ofte prioriteringer og beslutninger der går på tværs af de enkelte afdelingers interesser. Efter en måske lang og hård diskussion i ledergruppen er der endeligt truffet en beslutning. De fleste ledere går herefter i eksekverings mode og bruger ikke særlig meget tid på at tale om, hvordan den enkelte leder skal kommunikere beslutningen ikke mindst i forhold til egen afdeling. Det kan være svært for den enkelte leder at skulle gå tilbage til egen afdeling og levere budskabet om, at vi nu skal arbejde for noget, der dybest set går imod vores helt snævre interesser men er til gavn for helheden. Derfor er det vigtigt, at ledergruppen får talt en kommunikationsstrategi igennem. Den kunne eksempelvis tage afsæt i følgende spørgsmål: Hvilke budskaber er vigtige at få givet til medarbejderne? Hvornår skal vi gå ud med budskaberne? Skal vi gå ud med et samlet budskab eller skal vi splitte det op? Hvordan skal vi gå ud med budskaberne? Er det på afdelingsmøder, på intranettet eller individuel kommunikation til de mest berørte medarbejdere? Hvem skal levere budskaberne? Har den enkelte leder brug for støtte? Skal den øverste leder gå med eller skal der suppleres med noget skriftlig information? Har man en professionel kommunikationsafdeling, vil den være en helt afgørende sparringspartner i forbindelse med vanskelige beslutninger, der udfordrer helhedstanken. Men har man ikke en kommunikationsafdeling, må ledergruppen tage denne opgave på sig og bruge noget tid på den. 4. Chefen tager ansvaret på sig Alle medlemmerne i ledergruppen har et fælles ansvar for at arbejde helhedsorienteret. Vi kommer dog ikke uden om, at chefen for bordenden har et særligt ansvar for at fastholde helhedsperspektivet. De modsatrettede synspunkter skal have lov til at komme til udtryk i ledergruppen, men er det helt afgørende spørgsmål, der er i spil, bør chefen ikke holde lav profil ret længe. Han bør helt klart tage lederskabet på sig og tilrettelægge en proces, hvor man på sagligt grundlag kan diskutere og håndtere de spørgsmål der i helhedens interesse konflikter med

4 en eller flere afdelingers interesser. Chefen for bordenden bør hele tiden sørge for at holde fokus på helhedsperspektivet og på, hvad der er godt for virksomheden. Opsamling Dette kapitel kan i stikordsform opsummeres således: 1. Lad helhedsperspektivet være et af de bærende principper for ledergruppens arbejde. 2. Italesæt helhedsorientering som en værdi 3. Hold fast i sagligheden og lad helhedssynet råde, når der skal tages vanskelige konfliktfyldte beslutninger. 4. Tag kommunikationen alvorligt 5. Alle medlemmer i ledergruppen har et ansvar for at arbejde helhedsorienteret. Chefen for bordenden har et særligt ansvar for at fastholde helhedsperspektivet i ledergruppen Læs om de øvrige dødssynder I de kommende numre af nyhedsbrev om ledelse, kan du læse om de øvrige dødssynder: 2. dødssynd: Magtkampe 3. dødssynd: Illoyalitet 4. dødssynd: Lurepasse 5. dødssynd: Ligegyldighed 6. dødssynd: Magelighed 7. dødssynd: Konfliktskyhed Vil I arbejde med jeres ledergruppe? Ønsker I inspiration til ledergruppen? Se mere på vores hjemmeside eller kontakt Susanne Teglkamp på mobil eller Susanne Teglkamp er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har suppleret med flere lederuddannelser senest Executive Management Programme fra INSEAD. Susanne Teglkamp fik Ildsjælsprisen 2012 af DJØFs Brancheforening Selvstændige. Susanne Teglkamp har tung ledelsesmæssig erfaring og har bl.a. været kommunaldirektør, HR-direktør i to forskellige it-virksomheder og udviklingschef. Hun har i mange år arbejdet som managementkonsulent, karriererådgiver og facilitator. Susanne Teglkamp er stadig tilknyttet forsvaret og er i dag oberstløjtnant af reserven. Derudover har Susanne Teglkamp udgivet flere bøger, hvoraf den nyeste udkom januar 2014: Ledergruppen i udvikling Bring potentialet frem. Se mere på

5 2. Test din ledergruppe gratis! Hvordan er det i din ledergruppe? Er I en gruppe af ledere eller en ledergruppe? Formålet med ledergruppetesten er at give dig og din ledergruppe noget at tænke over. Jeres svar på spørgsmålene bør give anledning til refleksion i ledergruppen. Test din ledergruppe. Det er gratis! Du kan tage testen her: Du kan efterfølgende se, hvordan du skal tolke din besvarelse på 3. Ting du bør vide om dine ekstroverte medarbejdere! Af: Anne Tang Thomsen, Konsulent i Teglkamp & Co. Det er nemt at være ekstrovert! De er socialt velfungerende, de er synlige, de kan håndtere mange opgaver på en gang, de er vellidte, de er robuste, de er positive m.v. m.v. De må da være en succes på enhver arbejdsplads! Eller er det nu så simpelt? Det er rigtigt, at mange af de træk, som generelt karakteriserer ekstroverte, ofte ses som positive i forhold til en arbejdsplads (i f.eks. jobannoncer). Der findes dog mange fejlantagelser om de ekstroverte, og bare fordi man er ekstrovert, betyder det ikke, at arbejdslivet altid er en leg. Det giver mening at sætte fokus på personlighedstræk og at skabe forståelse for, hvad der får folk til at fungere bedst muligt arbejdsmæssigt. I det sidste stykke tid har der været en del fokus på de introverte medarbejdere - og jeg vil derfor bidrage ved at tage fat i ekstroversionen, og hvad man også bør være opmærksom på ved sine ekstroverte medarbejdere. Lad os starte med kort at se på, hvad det vil sige at være ekstrovert (og introvert). Hvad vil det sige at være ekstrovert? At være ekstrovert betyder, at man henter sin energi fra den ydre verden, hvor de introverte henter deres energi mere i det indre univers. Nogen af de træk, som kan karakterisere de ekstroverte (og de introverte - her i parentes) er: Igangsættende (modtagende) Udtryksfuld (behersket) Selskabelig (reserveret) Aktiv (reflekterende)

6 Entusiastisk (stille) Som ekstrovert behøver man ikke have alle ovennævnte karakteristika eller man kan have et karakteristika i moderat grad. Sagt på en anden måde, der findes både folk, som er ekstroverte i meget klar grad og folk, som er det i mere moderat grad. Jeg har igennem årerne haft mange karrieremæssige samtaler med ekstroverte medarbejdere - og om ekstroverte medarbejdere. Her er nogle af de antagelser, som de ofte kæmper med. Antagelser om ekstroverte medarbejdere, som de ikke altid kan leve op til eller som de ikke helt fortjener. De er ikke generte. Ekstroverte kan skam godt være generte, ligesom de kan mangle selvtillid og selvværd. Det kan være endda meget frustrerende gerne at ville f.eks. stille sig op foran en forsamling og holde en tale men ikke at turde. De trives i storkontorer: Storkontorer er populære og det er rigtigt, at mange ekstroverte vil se dem som et forum for fælles opgaveløsning, social interaktion, videndeling m.v. Problemet kommer, når de ekstroverte skal koncentrere sig. Hvis du primært er orienteret mod den ydre verden og der konstant sker noget spændende i rummet omkring dig, kan det være endda meget svært at finde rum til at koncentrere sig om og få løst egne opgaver. De er positive: Ekstroverte kan være positive, men de kan skam også være negative alt afhængende af den situation de befinder sig i. De kan være både entusiastiske og medrivende men hvis de er imod en sag eller føler sig kørt ud på et sidespor, kan de være lige så synlige i deres modstand og negativitet. De er robuste - kan lide at være på og har et højt energiniveau: Jaaaa for en dels vedkommende men det betyder ikke, at de ikke kan brænde ud, kan overbruge sig selv eller blive overbrugt af andre. Ekstroverte kan også rammes af stress, og i nogen tilfælde kan de være utrænede i at lytte til den indre stemme, som siger, at de skal sætte tempoet ned. De er socialt velfungerende: Det er rigtigt, at ekstroverte har en tendens til at være relativt selskabelige og søge mange sociale kontakter, men om det gør dem socialt velfungerende er en anden sag. Jeg har mødt ekstroverte, som kæmper med at støde andre fra sig - fordi de f.eks. er dominerende eller irriterende og det kan være stærkt frustrerende, når nu man gerne vil i kontakt. De er dårlige til at lytte: Man kan godt finde ekstroverte, som er mere begejstrede for at snakke end for at lytte, men helt retfærdigt er det nu ikke at sige, at de ekstroverte generelt er dårlige lyttere. Måske er det mere rammende at sige, at mange ekstroverte er meget aktive lyttere, hvilket vil sige, at de ofte

7 kan bryde ind for at komme med kommentarer, hvilket dog ikke er tegn på at den ekstroverte ikke lytter, snare at emnet har fanget hans/hendes interesse. De er overfladiske: Et ikke helt retfærdigt prædikat, som måske stammer fra, at mange ekstroverte værdsætter at have gang i flere ting på en gang (den positive måde at beskrive dette på er, at de har evnen til at holde mange bolde i luften ), hvilket kan komme til at betyde, at de ikke nødvendigvis går i dybden med alt. De taler før de tænker: Mange ekstroverte værdsætter at forme deres tanker i det åbne rum hvor de så udvikler deres tanker i samspil med andre. Det kan betyde, at der ind imellem bliver sendt nogle langt fra gennemtænkte prøveballoner ud til fælles skue, så ja det kan til tider virke, som om, de ekstroverte taler før de tænker en anden måde at se det på er, at de inviterer til at tænke sammen. Verden er aldrig bare sort eller hvid. Livet som ekstrovert kan således også være besværligt, og ligesom de introverte må de til tider kæmpe med antagelser om deres person, som ikke er helt korrekte. Det er derfor vigtigt at nuancere opfattelsen af både det introverte og det ekstroverte univers, det er vejen til at skabe de bedste vilkår for og til at få det bedste ud af begge verdner. Anne Tang Thomsen er konsulent i Teglkamp & Co. Hun er uddannet Cand. Mag og har suppleret med forskellige former for konsulent- og lederuddannelser. Anne har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv og i det offentlige. Anne har virket som bl.a. projektleder indenfor it-branchen og kursus-branchen, og har i mange år arbejdet som HR- og managementkonsulent. Se mere om Teglkamp & Co på skarpe til en leder Christen Krogh: Jeg er souschef på den danske ambassade i Ottawa, der er spydspids for varetagelse af danske interesser ift. Danmarks nabo, Canada. Mit første job i Finansministeriet forlod jeg på grund af udlængsel til fordel for mit nuværende job i Udenrigsministeriet. Her har jeg med en kort afstikker til Uddannelsesministeriet, været siden Jeg har været leder i efterhånden 9 år i forskellige stillinger både på ambassader og i Udenrigsministeriet i København. 1. Hvorfor blev du leder? Som så mange andre har jeg fået en introduktion til ledelse som frivillig i en idrætsklub. Det var en øjenåbner. Det er helt fantastisk at kunne være med til at introducere en sportsgren til folk ved at inspirere, motivere og give retning. Og det gav en masse energi at se folk udvikle

8 sig og at opnå et godt resultat gennem andre. Det er noget af det, jeg også har været glad for i mere formelle lederstillinger. 2) Hvordan sørger du for at udvikle dig som leder? Jeg tager, hvad jeg kan få af relevant efteruddannelse, men har også glæde af at drøfte tvivlsspørgsmål med kolleger og chefer jeg synes der er megen god viden at hente ved at sparre med mere erfarne folk. Og så prøver jeg at tage et bagklogt blik på min egen ledelse i ny og næ. Er der noget jeg ville have gjort anderledes? Hvad virker godt på mig selv? 3) Hvad er de største faldgruber for en leder? Jeg tror det handler lidt om, hvilken ledertype man er. Med forskellige ledertyper følger også forskellige blinde vinkler. Lidt forsimplet bedømmes man i mange tilfælde som leder af sine chefer på hvordan man leverer på sin faglige ledelse hvad ens enhed leverer af resultater - mens man af sine medarbejdere bliver bedømt på, hvordan man leverer på sin personaleledelse. At hælde for meget til den ene eller den anden side i den balance er vel lederens største faldgrube. 4) Har du haft et ledelsesmæssigt modbillede - og hvad lærte du af det? Alle mine ledere har haft noget godt at byde på, men henad vejen har jeg også et par gange tænkt, at sådan ville jeg ikke selv have gjort. Mest har det handlet om at se og værdsætte sine medarbejdere og deres kompetencer og om at være til rådighed med beslutningskraft, når det kræves. 5) Hvordan håndterer du stress? Det er som om stress i mange sammenhænge betyder det samme som at have travlt. Og mens jeg kan lide at have travlt, mener jeg at stress i ordets oprindelige betydning - ikke er noget der skal håndteres, men noget der skal undgås. I det omfang jeg ellers selv er herre over de ting, der kan føre til stress, prøver jeg at planlægge mig ud af det. Jeg giver mig selv lov til ikke altid at nå alt det, jeg gerne vil. Og så sørger jeg for at lade op undervejs fx gennem sport, samvær med folk jeg holder af eller ved at læse noget, der ikke har med mit arbejde at gøre. Jeg tror det er vigtigt, at man som leder går foran med et godt eksempel og undgår at blive stresset. For stress er smitsomt ikke mindst fra leder til medarbejdere. 5. MUS, GRUS og andre dialogformer - Inspirationsmøde Ledelse udøves for en stor del gennem dialog med andre mennesker. Få styr på forskellige dialogformer og inspiration til at arbejde med dialogen som ledelsesværktøj i dagligdagen. Indhold: Dialog - hvad er det og hvad er det ikke? Dialogens forskellige former Vigtige elementer i dialogen Dialogen som udviklingsværktøj Forskellige dialogformer og hvordan man bruger dem aktivt Læs mere på eller hent brochure her:

9 6. Susannes Blog Jeg har oprettet en blog på LinkedIn og på Her bringer jeg korte personlige indlæg om mine oplevelser, holdninger, tanker og refleksioner om ledelse og personlig udvikling. På bloggen kan du eksempelvis læse følgende indlæg: Det er et stort tab, at du rejser! Det kom som et chok for virksomheden, at hun sagde op. Den havde de ikke lige set komme. De forsøgte at overtale hende til at blive alligevel ved at tilbyde både mere i løn og en større stilling. Men nej tak beslutningen var taget. Ovenstående leder fortalte med et let bittert anstrøg i stemmen, at nu hvor hun havde sagt op, var der ingen grænser for, hvor stort et tab det var for virksomheden, at hun rejste. Den anerkendelse ville have betydet rigtig meget for hende, mens hun kæmpede med store udfordringer og lange arbejdsdage. Måske havde anerkendelsen det mindre interessant for hende at kigge sig om efter et nyt job uden for virksomheden. Husk at give anerkendelse i dagligdagen Det er desværre ikke sjældent, at virksomhederne, først når medarbejderen er på vej ud af døren til et andet job, kommer i tanke om, hvor god en medarbejder, de nu er ved at miste. Og så er det i langt de fleste tilfælde for sent. Husk derfor at give dine medarbejdere anerkendelse i dagligdagen når medarbejderen har gjort noget anerkendelsesværdigt. Undgå at der går inflation i anerkendelsen Undgå at falde i den grøft at strø om dig med anerkendelse hele tiden og nærmest som en automatreaktion, når medarbejderen blot har udført det arbejde, han eller hun er ansat til. Der kan også gå inflation i anerkendelse og så har det ingen effekt i forhold til medarbejderen. Hvis den dovne medarbejder får lige så meget anerkendelse som den flittige og dygtige medarbejder, kan det nærmest have en demotiverende effekt i forhold til den gode medarbejder. Selvom du har udøvet anerkendende ledelse undervejs, kan det selvfølgelig godt være, at den gode medarbejder alligevel på et tidspunkt skal prøve noget andet. Så er der ikke andet end at ønske medarbejder held og lykke med det nye job og glæde dig over, at det i hvert tilfælde ikke var på grund af din manglende anerkendelse, at medarbejderen rejser.

10 7. Ledelse Inspiration og refleksion seneste diskussioner Hvis du har interesse for ledelse, inviteres du hermed til den lukkede LinkedIn gruppe: Ledelse Inspiration og refleksion. Gruppen har over medlemmer og holdes fri for reklamer. I den seneste måned har der bl.a. været følgende diskussioner: Ledergruppens 7 dødssynder Det er et stort tab, at du rejser Er du giraf eller ulv? Don t call us we will call you Du kan melde dig ind i gruppen via dette link: /about 8. De 5 meste læste artikler i februar måned Vi har samlet de 5 mest downloadede artikler og undersøgelser fra vores hjemmeside i løbet af februar måned: 1) Når lederen ikke vil stå ved sine fejl 2) Kan du lede ledere? 3) MUS resultat af undersøgelse 4) Hvordan kan man kende en leder? 5) Hvor langt skal loyaliteten række? Du kan læse dem og flere end 100 andre artikler og undersøgelser på

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Af: Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co. Fra Susanne Teglkamps helt nye bog: Ledergruppen i udvikling bring potentialet frem, bringes her 2. del af et

Læs mere

Forskellen på gode og dårlige ledergrupper - ifølge lederne selv

Forskellen på gode og dårlige ledergrupper - ifølge lederne selv Forskellen på gode og dårlige ledergrupper - ifølge lederne selv Af: Susanne Teglkamp, ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk 244 ledere har i en undersøgelse evalueret deres egen ledergruppe.

Læs mere

Størrelsen betyder noget, når det gælder ledergrupper

Størrelsen betyder noget, når det gælder ledergrupper Størrelsen betyder noget, når det gælder ledergrupper Af: Susanne Teglkamp, ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk Det var et tidspunkt et slogan i forskellige græsrodsbevægelser der hed noget

Læs mere

Hvordan kan man kende en leder?

Hvordan kan man kende en leder? Hvordan kan man kende en leder? Susanne Teglkamp, er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv

Læs mere

Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden!

Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden! Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden! Af og til er der brug for et pusterum og lidt inspiration udefra for at sætte gang i den interne udvikling på arbejdspladsen. Til det formål

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage?

Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage? Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage? Af: Susanne Teglkamp, ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk Oven på krisen er der ikke mange virksomheder hverken de private eller offentlige,

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE August årgang Udsendes til godt 5.900

NYHEDSBREV OM LEDELSE August årgang Udsendes til godt 5.900 NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2015 12. årgang Udsendes til godt 5.900 Kære læser! Vi lægger i dette nyhedsbrev ud med 5. artikel i artikelserien om ledergruppens 7 dødssynder. I dette nummer handler det

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Marts årgang Udsendes til godt 5.700

NYHEDSBREV OM LEDELSE Marts årgang Udsendes til godt 5.700 NYHEDSBREV OM LEDELSE Marts 2016 13. årgang Udsendes til godt 5.700 Kære læser! Der kan være mange gode grunde til at give sig i kast med en lederuddannelse. I dette nyhedsbrev får du 5 gode grunde. En

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE September 2014 11. årgang Udsendes til godt 5.900 Kære læser! Det kan være hårdt og ret ensomt at være leder. Men det hjælper gevaldigt, hvis man har gode lederkollegaer. Er du selv

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni årgang Udsendes til godt 5.700

NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni årgang Udsendes til godt 5.700 NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2016 13. årgang Udsendes til godt 5.700 Kære læser! Selvom vi har haft krise og de fleste både offentlige og private virksomheder har været igennem afskedigelsesrunder, så er

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE November 2014 11. årgang Udsendes til godt 5.900 Kære læser! Allerførst vil jeg gerne slå et slag for et nyt inspirationsmøde, som jeg udbyder: Hvad kan ledere lære af militær ledelse?

Læs mere

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvordan virksomheder

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Karriereudvikling resultat af undersøgelse

Karriereudvikling resultat af undersøgelse Karriereudvikling resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Allerførst vil jeg gerne slå et slag for min nye undersøgelse om ledergruppen anno 2013. Jeg håber, at du også vil bruge

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Er din dør altid åben for dine medarbejdere? Så kan det skyldes, at du aldrig er på dit kontor. Læs hvordan du kan sætte

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar årgang Udsendes til godt 5.800

NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar årgang Udsendes til godt 5.800 NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar 2017 14. årgang Udsendes til godt 5.800 Kære læser! Indimellem render vi på mennesker, som bare ved alt og kan alt altså ifølge dem selv. De udtaler sig skråsikkert om al

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE April årgang Udsendes til godt 5.700

NYHEDSBREV OM LEDELSE April årgang Udsendes til godt 5.700 NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2016 13. årgang Udsendes til godt 5.700 Kære læser! Hvis I står foran ar skulle lave en personalepolitik eller vil give jeres nuværende et servicetjek, så vil jeg anbefale nyhedsbrevet

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE November 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! November måned er jubilæumsmåned. Jeg fejrer mit 10 års jubilæum med bogen: I den gode ledelses tjeneste. Du kan hele

Læs mere

Susanne Teglkamp Ledergruppen

Susanne Teglkamp Ledergruppen Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt LEDERGRUPPEN det dynamiske omdrejningspunkt Copyright 2013 Susanne Teglkamp All

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Oktober 2015 12. årgang Udsendes til godt 5.900

NYHEDSBREV OM LEDELSE Oktober 2015 12. årgang Udsendes til godt 5.900 NYHEDSBREV OM LEDELSE Oktober 2015 12. årgang Udsendes til godt 5.900 Kære læser! Vi lægger i dette nyhedsbrev ud med 7. og sidste artikel i artikelserien om ledergruppens 7 dødssynder. I dette nummer

Læs mere

Undersøgelse af hvorledes den aktuelle situation påvirker virksomhederne

Undersøgelse af hvorledes den aktuelle situation påvirker virksomhederne Undersøgelse af hvorledes den aktuelle situation påvirker virksomhederne Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvorledes

Læs mere

Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse

Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse Frederiksborg Amts Avis den 16. marts 2006: Af.: Henrik Helmer Petersen Forside: Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse Fusioner fører til medarbejderflugt. Det viser

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2014 11. årgang Udsendes til godt 5.900 Kære læser! Tillid er en vigtig ingrediens, hvis man vil være en ledergruppe og ikke bare en gruppe af ledere. Tillid er en vigtig

Læs mere

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvorvidt vi holder ferie

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! Vi gør ofte ting unødigt kompliceret, derfor støver vi et gammelt men særdeles relevant princip af: KISS eller Keep It

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE August årgang Udsendes til godt 5.700

NYHEDSBREV OM LEDELSE August årgang Udsendes til godt 5.700 NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2016 13. årgang Udsendes til godt 5.700 Kære læser! Velkommen hjem fra sommerferien. Jeg håber, den har været god. Jeg håber også, at du ser frem til hverdagen igen inklusiv

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Selvom vinteren trækker ud, kan du godt gå foråret i møde. Vi har samlet en buket af artikler og gode tilbud til dig i dette

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Marts 2014 11. årgang Udsendes til godt 5.900 Kære læser! Ledermødet er en væsentlig aktivitet i forhold til lederarbejdet. Men langt fra alle ledermøder opleves som det dynamiske

Læs mere

Undersøgelse af Lederkompetencer

Undersøgelse af Lederkompetencer Undersøgelse af Lederkompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvad vi synes kendetegner den gode leder. I alt 401

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Man skulle ikke skulle tro det med det forår, men vi skal faktisk til at planlægge vores sommerferie nu. Spørgsmålet er,

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.500 Kære læser! I årets sidste nummer af Nyhedsbrev om ledelse kan vi tilbyde et spændende nyt tiltag. Vi har oprettet et lederforum

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj årgang Udsendes til godt 5.700

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj årgang Udsendes til godt 5.700 NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2016 13. årgang Udsendes til godt 5.700 Kære læser! Mange store virksomheder arbejder systematisk med at udvikle deres medarbejdere. Hvis de er rigtig ambitiøse laver de store

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE September årgang Udsendes til godt 5.700

NYHEDSBREV OM LEDELSE September årgang Udsendes til godt 5.700 NYHEDSBREV OM LEDELSE September 2016 13. årgang Udsendes til godt 5.700 Kære læser! Nogle kalder det et ledelsesgrundlag andre et ledelseskommissorium. Hvad man end kalder det, er formålet ofte det samme:

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

KvægKongres 2014. God kommunikation giver resultater v/ Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO

KvægKongres 2014. God kommunikation giver resultater v/ Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO KvægKongres 2014 God kommunikation giver resultater v/ Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO 45 minutter med kommunikation Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO Tlf.: 7658 7530 Mobil: 2362 0184 Mail: aej@lmo.dk

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! Mange af jer har før sommerferien deltaget i undersøgelsen om den vanskelige samtale. Nu foreligger resultatet og det

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE September 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! Vi foretager hele tiden valg. Nogle gange står valget, om vi fortsat har lyst til at være ansat i virksomheden, vi

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Januar 2015 12. årgang Udsendes til godt 5.900 Kære læser! Jeg håber, at du er kommet godt ind i det nye år. Årets første nyhedsbrev indeholder dels en række nye artikler, men vi

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Så er sommerferien slut for de fleste af os. Vi er tilbage på arbejdet og hurtigt tilbage i de gamle rutiner på godt og

Læs mere

Undersøgelse om møder og deres effektivitet

Undersøgelse om møder og deres effektivitet Undersøgelse om møder og deres effektivitet Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. gennemførte i 2008 undersøgelse om ledermøder. Nu har vi lavet en opfølgende undersøgelse, hvor

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2011 8. årgang Udsendes til flere end 5.600 Kære læser! HR er ikke noget der er forbeholdt HR-afdelingen. HR er en management disciplin. Læs hvorfor HR er noget som enhver leder

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8)

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Og nu står vi her på trappen på det øverste trin Nyorienteringsfasen, måske med den ene fod på trinnet lige under, nemlig i Bearbejdningsfasen.

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! Kan alle blive ledere eller skal man have et særligt leder gen? Få svaret i nyhedsbrevets første artikel. Det er desværre

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2006 3. årgang Kære læser! Får du taget dig tid til udvikling af dig selv som leder? Rigtig mange forsømmer det ofte med den begrundelse, at det er svært at få sat tid af til

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Marts 2011 8. årgang Udsendes til flere end 5.600 Kære læser! Alle har brug for feedback også ledere. Der kan imidlertid være mange grunde til, at lederen ikke får feedback. Læs hvordan

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar årgang Udsendes til godt 5.900

NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar årgang Udsendes til godt 5.900 NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar 2016 13. årgang Udsendes til godt 5.900 Kære læser! Vi lægger i dette nummer hårdt ud med en overlevelsesguide for topchefer. Selv om du ikke er topchef, så kan du nu også

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2015 12. årgang Udsendes til godt 5.900 Kære læser! I dette nummer af nyhedsbrevet kan du læse den anden artikel i artikelserien: Ledergruppens 7 dødssynder. Du kan læse om

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE April årgang Udsendes til godt 5.800

NYHEDSBREV OM LEDELSE April årgang Udsendes til godt 5.800 NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2017 14. årgang Udsendes til godt 5.800 Kære læser! Det er heltdigvis ikke hverdagskost, at medarbejdere udsættes for chefer, der bedriver Management by Fear. Men når det sker,

Læs mere

Undersøgelse omkring afskedigelse

Undersøgelse omkring afskedigelse Undersøgelse omkring afskedigelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone A/S en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

DERFOR SKABER MELLEMLEDERNE HOS KD GRUPPEN LANGT BEDRE RESULTATER NU

DERFOR SKABER MELLEMLEDERNE HOS KD GRUPPEN LANGT BEDRE RESULTATER NU DERFOR SKABER MELLEMLEDERNE HOS KD GRUPPEN LANGT BEDRE RESULTATER NU Mellemlederne hos KD Gruppen brugte for meget tid på drift og detaljer. De løb hurtigere og hurtigere for at nå mere og mere selv, mens

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse

Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvordan ledelse og medarbejdere oplever,

Læs mere

Er du klar til samtalerne?

Er du klar til samtalerne? Er du klar til samtalerne? Inspiration til mérværdi i rekrutteringer 100 Konkrete spørgsmål til din næste samtale Virksomhed Talent Vækst Inden samtalen... Vær forberedt og beslutsom! Inden du går i gang

Læs mere

Temadag om ledergruppen

Temadag om ledergruppen Temadag om ledergruppen 28. august 2012 Min baggrund Hvad har inspireret? Gode ledergrupper egne erfaringer At man vil hinanden At man kender hinanden personligt, holdninger, værdier At man har tillid

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE November årgang Udsendes til godt 5.800

NYHEDSBREV OM LEDELSE November årgang Udsendes til godt 5.800 NYHEDSBREV OM LEDELSE November 2016 13. årgang Udsendes til godt 5.800 Kære læser! Den første artikel handler om virksomhedskultur og er et bearbejdet uddrag fra min helt nye bog: Fusioner og forandringsledelse

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni årgang Udsendes til godt 5.700

NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni årgang Udsendes til godt 5.700 NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2017 14. årgang Udsendes til godt 5.700 Kære læser! Et af dine vigtigste ledelsesredskaber har du lige ved hånden eller rettere lige ved munden! Selvom kommunikation er tidkrævende,

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2011 8. årgang Udsendes til flere end 5.600 Kære læser! Hvorfor kuldsejler mange projeker eller i bedste fald bliver meget forsinkede eller har store budgetoverskridelser? Vi

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2004

NYHEDSBREV MARTS 2004 NYHEDSBREV MARTS 2004 Kære læser! Foråret ligger lige om hjørnet og det gør forhåbentligt også det meget omtalte opsving. At vi stadig ikke rigtigt kan mærke opsvinget vidner både fortsatte nedskæringer

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Man skal kunne tåle at lade sig gennemlyse

Man skal kunne tåle at lade sig gennemlyse Side 1 af 5 Man skal kunne tåle at lade sig gennemlyse Af Tom Ekeroth (tek@kl.dk) Det er ikke nødvendigvis let, men det er naturligt, at offentlige topledere lader sig måle. KL s administrerende direktør

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar 2011 8. årgang Udsendes til flere end 5.550 Kære læser! Der er pres på lederne i disse år. Mange ledere slås med nedskæringer og øgede krav til effektivitet og kvalitet. Så

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

En kur mod sygefravær

En kur mod sygefravær En kur mod sygefravær - Er en kur mod usunde relationer på en arbejdsplads Pernille Steen Pedersen Institut for Ledelse, Politik og filosofi & PPclinic Lån & Spar & Alectia Det gode liv Indsatser: Sundhedstjek

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Hvad bruger den excellente leder sin tid på?

Hvad bruger den excellente leder sin tid på? Hvad bruger den excellente leder sin tid på? De fleste ledere, jeg taler med, bruger en stor del af ugen på deres arbejde. Mange af dem forklarer det med, at det er en del af jobbet og, at det jo er det,

Læs mere