Nyhedsbrev. Foråret bringer køreglæde og studenter Af Søren Jacobsen, formand Motorhistorisk Samråd 1/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Foråret bringer køreglæde og studenter Af Søren Jacobsen, formand Motorhistorisk Samråd 1/2015"

Transkript

1 Nyhedsbrev 1/2015 Side: 1/5 Foråret bringer køreglæde og studenter Af Søren Jacobsen, formand Motorhistorisk Samråd Nu er vi tæt på 1. april, og dermed er der udsigt til den nok mest ventede årstid for ejere af veterankøretøjer vi skal ud at køre! Det betyder travlhed, ikke bare i min garage hvor årets mål er at få en af bilerne klar til at slå sidste års antal kørte kilometer, som sneg sig op på hele 63 kørte kilometer, men også i Motorhistorisk Samråd, hvor forårsaktiviteten betyder flere spørgsmål om love og regler. Siden årsmødet i november har vi beskæftiget sig med en lang række sager, som spænder fra en høring om cyklers konstruktion og revidering af hjemmeside, til Europaparlamentets behandling af kemikaliedirektivet REACH og hvilken betydning det kan få for veterankøretøjerne. En del af sagerne fortæller vi om i dette nyhedsbrev, andre kan I læse om på og på Facebook. Foråret er ikke alene lig med gamle køretøjer, men også nye studenter. Det har været en fast tradition, at mange studenter vælger en gammel lastbil som studentervogn når huen skal fejres, hvilket også har været tanken for mange i år. Desværre betyder en ændret praksis hos Politiet i tolkningen af reglerne for fartskrivere i lastbiler, at studenterkørslen i gamle lastbiler kan være truet. Årsagen er, man nu stiller krav til, at alle lastbiler uanset årgang skal være udstyret med en digital fartskriver, når disse anvendes i situationer, som kan tolkes som erhvervsmæssig kørsel. Som ved andre tekniske krav mener Motorhistorisk Samråd, at der ikke skal stilles strengere krav til et køretøj end da køretøjet var nyt, hvorfor vi mener det er et urimeligt krav at stille til køretøjer, som i mange tilfælde er konstrueret på en måde, hvor det vil være umuligt at montere en fartskriver. Vi er derfor gået sammen i en gruppe bestående af Motorhistorisk Samråd, medlemsklubber og andre med interesse for tunge køretøjer, for at gå i dialog med politikerne og Justitsministeriet for at få en fornuftig ordning, der gør at traditionen med studenterkørsel kan fortsætte. Status lige nu er at Karsten Nonbo (V) har stille justitsminister Mette Frederiksen (S) en række 20 spørgsmål om sagen og Motorhistorisk Samråd har afgivet høringssvar til Justitsministeriet om reglerne vedrørende køre- hviletid, mv. I den kommende tid følger vi op på begge dele og ser frem til et muligt møde med Justitsministeriet om emnet. Som de fleste nok husker, så gennemførte FIVA i 2014 en stor europæisk undersøgelse af veterankøretøjer, som også havde en dansk del. Vi har tidligere lovet en opsummering på de danske resultater af køretøjsundersøgelsen, og dette er ikke glemt. Mange danske ejere af klassiske og veterankøretøjer deltog velvilligt i undersøgelsen, hvilket betyder at arbejdsgruppen har en stor opgave i at formidle det bredt funderede materiale. Det arbejde er i gang og arbejdsgruppen lover, at de til næste nyhedsbrev kan præsentere den danske del af undersøgelsen. En af de ting, vi har fokus på, er betjeningen af nuværende medlemsklubber og optagelse af nye klubber i Samrådet. Som vi lagde op til på årsmødet, så vil vi i år arbejde på at tiltrække nye medlemsklubber som hører hjemme i Motorhistorisk Samråds-familien. Vi har derfor nedsat en intern arbejdsgruppe med dette fokus og allerede på nuværende tidspunkt er vi i dialog med flere interesserede nye klubber. I de nuværende medlemsklubber kan I være med til at lægge et godt ord ind for Motorhistorisk Samråd og dele hvordan I som klub er med til at støtte op om arbejdet med at sikre gode rammebetingelser for veterankøretøjerne. Det er vigtigt, at vi taler på vegne af alle ejere af historiske køretøjer, ligesom det også er vigtigt, at vi har den nødvendige økonomi til det. Det får vi kun ved at være mange om at løfte den vigtige opgave med at sikre fortidens køretøjer på fremtidens veje. Vi ønsker dig god læselyst og en god køresæson - vi ses på vejene.

2 Myriader af små og store sager i sekretariatet Af Johnny B. Rasmussen, sekretariatsleder, Motorhistorisk Samråd Med forårets komme ser vi som regel en stigning i arbejdspapirer på sekretariatets skrivebord. I år er det så en smule anderledes, idet der endnu ikke er store politiske gøremål i sagsmapperne, dertil er der alt for travlt på Christiansborg med at opdyrke en valgkamp, der alligevel ikke rigtigt er i gang endnu. Side: 2/5 Til gengæld har veteranentusiasterne masser af projekter, der kræver en afklaring. Der kommer eksempelvis hele tiden spørgsmål om, hvornår et køretøj er gammelt nok til at være veteran (intet nyt der, det er stadig 35 år, selv om vi forsat arbejder på en 30 års grænse). Der er tydeligvis også kommet gang i importen igen, eller også er det fordi, der står nogle køretøjer rundt omkring, hvor ejerne nu har fundet midler, der kan indløses hos SKAT i form af registreringsafgift. Der er i hvert fald en stigning i antallet af spørgsmål om beregningen af afgiften - men bare rolig, dér er der heller ikke noget nyt, det system er nøjagtig lige så uigennemskueligt, som det hele tiden har været (selv om Motorhistorisk Samråd forsat arbejder på en fast afgiftsløsning). Et sted, der dog er blevet lidt mere gennemskueligt, er også hos SKAT (den ros skal de have). De har nemlig konstrueret en beregner til vægtafgift på skat.dk, som hurtigt giver overblik over, hvad dusom ejer, skal betale i vægtafgift og ejerafgift. Allerede først i februar hørte vi i Motorhistorisk Samråd om de første, der brummede over en noget markant stigning i vægtafgiften. Har man en stor tung 30'er bil, eller måske endog et par stykker, så bliver det trods alt til penge, selv om vægtafgiften er kvart. Efter vores henvendelse til Skatteministeriet, viste det sig jo så også, at der var sket en fejl i den årlige indeksregulering. Fejlen betyder, at vægtafgiften pr. 1. januar i år er steget med procent, den skulle kun stige med 7,4 procent. Efter henvendelserne opdagede ministeriets fagkontor fejlen, der vil blive rettet senest 1. maj. Motorhistorisk Samråd og andre havde henvendt sig om den markante stigning, der nu betyder, at tusindvis vil få penge tilbage i for meget betalt vægtafgift. En af de andre sager, der optager sekretariatet for tiden, handler om at kigge ned i en sag fra EU, hvor man af forbrugerhensyn vil gøre det nemmere at registrere sit køretøj i andre EU lande. Den sag kæmper de danske EU parlamentarikere for at få fejet af bordet, da den totalt kan underminere det danske registreringsafgiftssystem. For veteranbilsentusiaster kan der dog spores visse fordele i teksterne. Bliver der tid tilbage af sekretariatets sparsomme ugentlige 30 timer, så bruges den sammen med forretningsudvalget til at sammensætte en plan for, hvordan vi bliver hørt, når folketingsvalgkampen for alvor går i gang. Det bliver et spændende forår, lad os høre fra dig, hvis der er noget, vi kan hjælpe med. Kvinder, Kultur og Køretøjer Niels Jonassen, medlem af Motorhistorisk Samråds bestyrelse Målet med MhS kulturpolitik er at få motorkøretøjer anerkendt og accepteret som en del af vores kulturhistorie. Vi skal også sikre os, at fortidens køretøjer ikke bliver en del af debatten om bilens fremtidige rolle. Traditionelt betragtes gamle motorkøretøjer af det store flertal som kuriøse, spøjse og ganske underholdende. Vores opgave er at få folks øjne op for den afgørende rolle, motoriseringen har spillet for vores samfundsudvikling, vore erhverv og livsformer. Ingen enkelt opfindelse har som bilen haft indflydelse på hvor vi skal bo, hvor vi skal arbejde, og hvordan vi flytter os fra sted til sted. Bilen har også haft afgørende indflydelse på landskabets udformning. Motorveje trækker brede spor gennem landet, landeveje er blevet bredere og går uden om byerne, som til gengæld breder sig langt ud over landet med kilometervis af villaveje, som kun er tilgængelige med et motorkøretøj. Færger sejler ikke fra byernes havne, men fra færgelejer langt ud på spidser, som kun kan nås med bil eller motorcykel, eventuelt bus. I den forbindelse må vi ikke glemme de tunge køretøjer, busser og lastbiler. I 1920erne og 1930erne tog busserne livet af mange små jernbaner. I løbet af de sidste 30 år har lastbilerne overtaget jernbanernes opgave som den største godstransportør.

3 En af vores opgaver bliver at få den brede offentligheds øjne op for, at biler ikke kun er noget for sentimentale tekniske nørder, men er en del af fortællingen om vort liv. Aktuelt kan vi gribe muligheden for at vise køretøjerne i forbindelse med fejringen af Grundlovens 100 års jubilæum. En af de nye bestemmelser dengang var, at kvinder fik valgret. Der er megen fokus på netop dette, og vi kan benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at perioden fra 1915 til 1920 var den periode, hvor bilen udviklede sig så meget, at den fra at have været et redskab, som kun kyndige mænd kunne betjene, blev tilgængelig også for kvinder. Antallet af kvinder, der fik kørekort voksede stærkt efter Side: 3/5 Grundlovsdag, 5. juni, i år vil kvindernes valgret blive fejret med et optog af kvinder i datidens tøj fra Kastellet i København til Christiansborg. Her ville det være passende at sørge for, at et udvalg af biler fra årene omkring 1915 er til stede. Arrangementet Klassisk Køredag den 5. juni i Sorø med temaet Med mor ved rattet kan rette opmærksomheden på bilen som andet end et teknisk apparat. Den megen fokus på kvinder kan også bruges til at gøre noget ud af Danmarks første kvindelige kørelærer, som virkede allerede i 1920erne. Brug af prøveskilte og prøvemærker på veterankøretøjer Af Jørgen Kjær, medlem af Motorhistorisk Samråds bestyrelse Når man udsteder erklæringer til historiske nummerplader, sker det ind imellem, at der er nogen, der er lidt i bekneb for tid op til et stort løb for veterankøretøjer. SKAT siger, at deres målsætning er 6 8 ugers leveringstid, men det sker, at der kan gå op til 10 uger, ved vi. Mange vælger her så at købe et sæt hvide reflekterende nummerplader til 1180 kroner og køre med dem indtil de historiske plader kommer. Det er selvfølgelig en helt valid løsning, men ser man bagud hvor mange køreture, man så reelt fik kørt med de hvide plader, er det ofte en eller måske to. Prøveskilte (tidligere Faste prøveskilte ) og prøvemærker (tidligere Løse prøveskilte ) er sat i verden for at sikre, at uindregistrerede køretøjer kan prøvekøres, overføres fra et lager til et andet, demonstreres for eventuel køber eller køres til syn eller reparation, men for prøvemærker er der for mange en yderligere mulighed, nemlig for brug ved motorhistoriske begivenheder for eksempel et veteranbilløb. I Bekendtgørelse om registrering 81 stk. 2 finder vi teksten: SKAT kan dog tillade brug af prøvemærker til kørsel med: 1) Køretøj, der er registreret første gang for mere end 35 år siden, og som udelukkende skal anvendes af teknisk historiske grunde til lejlighedsvis kørsel. Køretøjet skal forinden være godkendt af en syns- eller omsynsvirksomhed i den pågældende ejers ejertid, uden at køretøjets nummerplader efterfølgende er inddraget på grund af mangler ved køretøjet. Myndighedernes fortolkning af denne mulighed går klart på egentlige arrangerede løb eller optog og ikke for eksempel kørsel af konfirmand eller brudepar fra kirken eller en tur langs strandvejen til et iskagehus i lyset fra den nedgående sol. Det vil også i de situationer være vanskeligt at argumentere for at der er tale om prøvekørsel, transport til andet lager eller demonstration for eventuel køber! Og så er det også vigtigt at notere sig, at det kun gælder for prøvemærker og ikke for prøveskilte! En mekaniker med faste prøveskilte må altså ikke benytte disse til veteranbilløb, men må som alle andre købe prøvemærker hos SKAT. Den tilhørende tilladelse fra SKAT skal medbringes under kørslen og fremvises på forlangende. Motorhistorisk Samråd skal appellere til løbsarrangører, at de påser at dette overholdes, så vi ikke sætter denne mulighed over styr. Denne ordning går helt tilbage til tiden før reduceret vægtafgift og 8 års syn, så lad os værne om denne ekstra mulighed for at få de gamle køretøjer luftet en gang imellem. Står man i situationen, at de historiske plader ikke når frem til den store dag ved det international veteranløb, så kan en billigere løsning være at købe et prøvemærke for et par dage frem for at købe refleksnummerplader. Ud over prisen på de 1180 kr., kommer der 200 kr. til levering og ekstra 60 kr. ved afmelding, når der skiftes til de historiske plader. Prøvemærkerne er 100 kr.

4 Veteranlastbiler friholdt for krav om partikelfiltre i miljøzoner Af Steen Rode-Møller, Motorhistorisk Samråds forretningsudvalg Miljøstyrelsen har set på reglerne for veterankørsel inden for miljøzonerne. De er blevet stillet følgende spørgsmål: Side: 4/5 Er veteranbil, som anvendes erhvervsmæssigt (eksempelvis studenterkørsel) i miljøzone, undtaget for regler i BEK 700 af 24/06/2011, Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v.? Svaret på ovenstående spørgsmål er, at en veteranbil, som anvendes erhvervsmæssigt inden for en miljøzone, er undtaget fra miljøzonereglerne, jf. Miljøbeskyttelseslovens 15 b stk. 5, 1. pkt., hvoraf det fremgår at busser og lastbiler, der er indregistreret til veterankørsel her i landet, er undtaget fra kravene i miljøzonen. Dette gælder både partikelfilterkravet og kravet om miljømærke. I Teknisk miljøzonebekendtgørelse (BEK nr. 700 af 24/06/2011) 31 har miljøministeren fastsat dokumentationskrav for indenlandsk registrerede veterankøretøjer, som befinder sig inden for en miljøzone. Føreren af en bus eller en lastbil, der er indregistreret som veterankøretøj, skal ved anvendelse af køretøjet i en miljøzone kunne fremvise dokumentation for, at køretøjet opfylder betingelserne for at være veterankøretøj, på enten dansk, et af de nordiske sprog, engelsk, tysk eller fransk. Efter de gældende regler på området er et køretøj ikke omfattet af kravene i miljøzonen, såfremt føreren af køretøjet kan dokumentere, at køretøjet er korrekt indregistreret til veterankørsel, jf. BEK nr af 09/12/2014 (Bekendtgørelse om registrering af køretøjer) 6, stk 1. Miljøstyrelsen er opmærksom på, at der er en mulighed for omgåelse af reglerne, ved at et køretøj bliver indregistreret til veterankørsel og herefter benytter køretøjet til erhvervskørsel i en miljøzone. Miljøstyrelsen skal i den forbindelse bemærke, at der er hjemmel til bødestraf, såfremt et veterankøretøj benyttes i strid med reglerne for veterankørsel jf. BEK nr af 09/12/2014 (Bekendtgørelse om registrering af køretøjer) 117, stk. 3, jf. 6, stk. 2. På baggrund af ovenstående konkluderer Miljøstyrelsen, at køretøjer indregistreret til veterankørsel er fritaget fra kravene i miljøbeskyttelseslovens 15 b, stk. 1, uanset hvordan køretøjet anvendes inden for miljøzonen. I Motorhistorisk Samråds bestyrelse er vi tilfredse med Miljøstyrelsens svar, som fastholder den tidligere linje og slår fast, at alle veterankøretøjer er fritaget for de miljøkrav som stilles til de øvrige køretøjer i miljøzonerne. Arbejdsgruppe skal analysere de danske veteranforsikringer Af Steen Rode-Møller, Motorhistorisk Samråds forretningsudvalg Som det fremgår af tidligere nyhedsbreve, har flere ejere af historiske køretøjer, der er forsikret under de særlige vilkår, der gælder for disse køretøjer, oplevet flere overraskelser omkring krav om originalitet, og i hvilke situationer forsikringer dækker, og specielt, hvornår forsikringen ikke dækker. På baggrund af flere henvendelser har Motorhistorisk Samråd derfor nedsat en arbejdsgruppe, der skal prøve at analysere forsikringsordningerne og lave en oversigt, der gerne skal skabe klarhed over dækningsomfang og øvrige krav for at få udbetalt erstatning i en skadessituation. Har du derfor haft overraskelser omkring din forsikringsdækning eller oplevelser, der kan interessere andre ejere af klassiske- eller veterankøretøjer, hører Motorhistorisk Samråd og arbejdsgruppen gerne nærmere om dette. Skriv til

5 Andrew Turner, din stemme i EU Af Lars Genild, den danske repræsentant i FIVAs Legislation Commision Den internationale organisation for historiske køretøjer (FIVA) er sikkert for mange en rimeligt udefinerbar størrelse. Men Motorhistorisk Samråd repræsenterer de danske interesser i FIVA, ligesom vi iblandt de nordiske lande på samme vis har en repræsentant. Side: 5/5 FIVA er en verdensomspændende organisation og repræsenterer snart tæt på 1½ million entusiaster inden for historiske køretøjer over hele jorden. FIVA står ligesom på tre ben: De rent køretøjstekniske områder, hvor man arbejder for kategorisering af de forskellige typer køretøjer samt udgiver diverse retningslinjer til ejere af historiske køretøjer. Derudover står de bag en hel del arrangementer eller rallys omkring i hele verden, og endelig tager de sig af det politiske arbejde især i Europa. Det sidste er nok især det, som har vores fokus i MhS og nok også det, som de fleste får størst glæde af. Som det er de fleste bekendt, foregår mere og mere politisk arbejde uden for landets grænser, og når man i EU har fundet en række løsninger, filtreres disse ud i de enkelte lande. Med andre ord er det oftere og oftere for sent, hvis man vil påvirke en sag og først agerer, når lovgivningen skal implementeres herhjemme så er løbet ligesom kørt. FIVA har en særlig kommission til at tage sig af dette lovgivningsarbejde, hvor der også sidder en dansk repræsentant fra Motorhistorisk Samråd, samt ikke mindst har man sin egen EU lobbyist tilknyttet FIVA, der har det ene formål at lytte på vandrørene, høre hvad der sker, hvad der er på vej, følge op på sagerne og via snak med Europaparlamentets parlamentarikere (MEP) komme ind til sagens kerne. Men nok mere vigtigt, at få forklaret hvorledes aktiviteterne kan påvirke vores interesser. I de sidste 23 år har Andrew Turner fra England varetaget jobbet som lobbyist, og i de sidste 12 år som lobbyist for FIVA. Andrew Turner er 48 år og egentlig universitetsuddannet inden for geografi, men som han selv siger, så er han nok lidt arveligt belastet for hans far var MEP er. Andrew er ikke som sådan båret af en særlig interesse for historiske køretøjer, men erkender dog at han har et svagt hjerte over for Saab 96 Estate modellen, som han mere eller mindre voksede op i. Spørger man ham, hvad der har været det sværeste gennem årene, nævner Andrew en ganske ny og hot sag. Udfasning og forbud mod stoffer, der er skadelige for organismen eller miljøet. Sagen, også kendt som REACH-direktivet, er svær, fordi det er så godt som umuligt at finde folk, der kan fortælle hvilke stoffer, der anvendes hvor. Nogle ting er nogenlunde lette som cadmium, der før blev brugt til overfladebehandling af metaller, ligesom krom også er nogenlunde åbenlyst det svære kommer, når de enkelte stoffer ikke umiddelbart har en basisfunktion, men i stedet indgår eller indgik i en proces inden for køretøjsindustrien. Spørger man til succeser siger Andrew smilende, at der er mange, for ofte lykkes det faktisk at få kilet nogle hensyn ind i lovgivningen. For eksempel har den nys afsluttede sag om periodesyn faktisk medført, at der nu er kommet en egentlig definition på et historisk køretøj i EU, og denne blev så godt som omgående ført over i tolddirektivet, hvor man nu også anerkender historiske køretøjer i forbindelse med import. Vil fremtiden blive lettere eller sværere for ejere af historiske køretøjer? Desværre nok sværere grundet øget fokus på blandt andet miljø og sikkerhed, men også selve udfordringen ved det stigende antal af historiske køretøjer som følge at større produktionsantal, som vil udgøre en større procentdel i det samlede antal køretøjer som vil fylde mere i det samlede billede. Mange nye krav vil komme fra EU, hvorfor det er vigtigt for Motorhistorisk Samråd at have Andrew Turner og FIVA som samarbejdspartner.

Nyhedsbrev fra MhS. Indholdsfortegnelse: Registreringsafgift - veterankøretøjer side 2. Intelligente Transport Systemer side 5.

Nyhedsbrev fra MhS. Indholdsfortegnelse: Registreringsafgift - veterankøretøjer side 2. Intelligente Transport Systemer side 5. Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk Nr. 2 / april 2009 Indholdsfortegnelse: Registreringsafgift - veterankøretøjer side 2 Intelligente Transport Systemer side 5 1 Registreringsafgift veterankøretøjer

Læs mere

25 år. I 1990 hed statsministeren Poul Schlüter. Årets bil var Renault 19. En liter benzin kostede 5,84 kr. MhS blev stiftet

25 år. I 1990 hed statsministeren Poul Schlüter. Årets bil var Renault 19. En liter benzin kostede 5,84 kr. MhS blev stiftet Beretning 2015 25 år I 1990 hed statsministeren Poul Schlüter Årets bil var Renault 19 En liter benzin kostede 5,84 kr. MhS blev stiftet Intro Hvordan har det motorhistoriske område det? 1. Det motorhistoriske

Læs mere

Nyhedsbrev fra MhS. www.motorhistorisk.dk. MhS bestyrelse og bestyrelsens konstituering side 2. Historisk Køretøjsdag side 2. Bestyrelsesansvar side 3

Nyhedsbrev fra MhS. www.motorhistorisk.dk. MhS bestyrelse og bestyrelsens konstituering side 2. Historisk Køretøjsdag side 2. Bestyrelsesansvar side 3 Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk Nr. 1 / februar 2009 Indholdsfortegnelse: MhS bestyrelse og bestyrelsens konstituering side 2 Historisk Køretøjsdag side 2 Bestyrelsesansvar side 3 FIVA s definition

Læs mere

Nyhedsbrev fra Motorhistorisk Samråd

Nyhedsbrev fra Motorhistorisk Samråd Nyhedsbrev fra Motorhistorisk Samråd Nyheder fra bestyrelsen Side: 1/7 Velkommen til et velspækket nyhedsbrev fra Motorhistorisk Samråd, det sidste inden sommerferien. Vi håber du vil finde fornøjelse

Læs mere

Årsmøde 2012. Vissenbjerg Storkro - Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg

Årsmøde 2012. Vissenbjerg Storkro - Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg Motorhistorisk Samråd lørdag den 24. november 2012 kl. 10.00 Dagsorden: Årsmøde 2012 Vissenbjerg Storkro - Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg 1. Valg af dirigent og referent 2. Kontrol og regulering af de

Læs mere

Guide til Indregistrering af Knallert som MC

Guide til Indregistrering af Knallert som MC En guide til registrering af Yamaha FS1 knallert som motorcykel. Der er allerede mange der har registeret deres Yamaha FS1 ere som motorcykler. På de følgende sider beskrives hvordan man gør det, nemt

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

Nyhedsbrev. Politisk indflydelse og gode relationer Søren Jacobsen, formand for Motorhistorisk Samråd

Nyhedsbrev. Politisk indflydelse og gode relationer Søren Jacobsen, formand for Motorhistorisk Samråd Nyhedsbrev 1/2016 Side: 1/7 Politisk indflydelse og gode relationer Søren Jacobsen, formand for Motorhistorisk Samråd Velkommen til 2016 vinterudgaven af Motorhistorisk Samråds nyhedsbrev. I dette nyhedsbrev

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 07-005333 Dato : 7. februar 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). Kristian Jensen /Tina R. Olsen

Læs mere

Til Alle. 2. september 2009. Info om campingvogne, om forslag til bedre miljø og administration til gavn for alle.

Til Alle. 2. september 2009. Info om campingvogne, om forslag til bedre miljø og administration til gavn for alle. Fra: Bjørn Danelund Organisation: Rådet for danske campister Adresse: Skippermosen 31 Postnr: 3400 Hillerød EMail: danelund@privat.dk Telefon: Må offentliggøres på hjemmesiden: Ja 2. september 2009 Til

Læs mere

Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk

Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk Nr. 1 / januar 2007 Indholdsfortegnelse: MhS bestyrelse og bestyrelsens konstituering side 2 Historisk korrekte sorte 2-bogstavsnummerplader side 2 Veteranforsikring

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

D O M. A indgik den 11. november 2002 aftale med Ferrari Import Danmark AS om køb af Ferrari Enzo for 551.006 euro plus moms.

D O M. A indgik den 11. november 2002 aftale med Ferrari Import Danmark AS om køb af Ferrari Enzo for 551.006 euro plus moms. D O M Afsagt den 5. november 2013 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Dorthe Wiisbye, Frosell og Gitte Arildsen (kst.)). 4. afd. nr. B-3926-12: A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 122 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-511-0075 Dato: 28. marts 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

NEWSLETTER NO. 8 Karup, 20. januar 2008

NEWSLETTER NO. 8 Karup, 20. januar 2008 NEWSLETTER NO. 8 Karup, 20. januar 2008 Kære medlemmer, 1. Generalforsamlingen 2008 Datoen for generalforsamlingen 2008 er nu blevet fastlagt til den 15. marts 2008 kl.13.00 og vil blive afholdt i Skader.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt Udkast MINISTEREN Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato 6. januar 2009 Dok.id J. nr. 004-u18-778 Frederiksholms Kanal

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1)

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1) BEK nr 700 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52520-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Årsmøde Motorhistorisk Samråd

Årsmøde Motorhistorisk Samråd Referat Hotel Comwell i Middelfart - 23. november 2013 Side: 1/12 Årsmøde Motorhistorisk Samråd Dagsorden Punkt 1 - Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Ole Willumsen (Dansk Militærhistorisk

Læs mere

Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk

Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk Nr. 4 / december 2007 Indholdsfortegnelse: Miljøbeskyttelsesloven side 2 Miljøzoner / FIVA side 2 Historiske nummerplader side 3 Stadfæstelse af praksis i Landsskatteretten

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget B 103 Bilag 1 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget B 103 Bilag 1 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 B 103 Bilag 1 Offentligt 15. maj 2017 Folketinget Transport-, Bygnings-, og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Vedrørende forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Nyhedsbrev til abonnenter - Juli Kasserede EU-regler

Nyhedsbrev til abonnenter - Juli Kasserede EU-regler Nyhedsbrev til abonnenter - Juli 2017 Kasserede EU-regler Som vi kunne fortælle om i årets første nyhedsbrev (januar 2017), så er 2017 det vigtige år for den Køretøjssikkerhedspakke, man i 2014 besluttede

Læs mere

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014.

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014. NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7012-00030 Ref. ahl Høringsnotat vedrørende ændring af bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

DBI08:002. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. Vedr.: Foretræde for Folketingets Skatteudvalg

DBI08:002. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. Vedr.: Foretræde for Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 41 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K DBI08:002 10. januar 2008 BM/ach Vedr.: Foretræde for Folketingets Skatteudvalg

Læs mere

Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love LOV nr 1386 af 21/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 22. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-511-0042 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1051 af 02/09/2010

Læs mere

Guide til kørsel i virksomheden

Guide til kørsel i virksomheden Guide til kørsel i virksomheden Hej virksomhedsejer Møder med kunder og forretningspartnere kan være altafgørende for, om virksomheden kan skabe indtægter og overleve år efter år. Derfor kan kørsel være

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Afgrænsning af definitionen "større entreprenørmaskiner"

Afgrænsning af definitionen større entreprenørmaskiner Afgrænsning af definitionen "større entreprenørmaskiner" Baggrund Københavns Borgerrepræsentation har vedtaget, at busser og lastbiler over 3½ tons samt større entreprenørmaskiner skal være udstyret med

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.fl. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 4. september 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Christina

Læs mere

Spørg om EU. Folketingets

Spørg om EU. Folketingets Spørg om EU Folketingets EU-Oplysning Indhold Hvad er EU-Oplysningen? side 3 Vi finder svaret til dig side 4 Vores publikationer side 6 www.eu-oplysningen.dk side 8 Her finder du os side 11 Folketingets

Læs mere

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan håndterer du parforholdets faresignaler De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Faresignaler

Læs mere

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Hvad Guds er Evangelium: Matt. 22,15-22 Salmer: 745, 367, 448; 728, 266 Her er en 20'er. [Vis en 20 krone-mønt frem!] I ved hvordan den ser ud, selv om I ikke kan se den ordentligt

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Veterankøretøjer i Folketinget

Veterankøretøjer i Folketinget Nyhedsbrev nr. 4 2010 fra Motorhistorisk Samråd til medlemsklubberne Veterankøretøjer i Folketinget. Som I sikkert har læst i vores meddelelse til jer tidligere på måneden, har der i Folketinget den 13.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer

Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer Dato 29. juni 2017 Sagsbehandler Søren Madsen Mail snm@vd.dk Telefon Dokument 17/09032 Side 1/7 Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer Krav til oplysninger der skal indgå i en

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Samråd den 22.04.2009

Samråd den 22.04.2009 Samråd den 22.04.2009 Skatteministeren og jeg besvarer de to samrådsspørgsmål som i kan stille spørgsmål til selvfølgelig Samrådsspørgsmålet er jo også formuleret på den måde, som også [ ] har fremstillet

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Informationsmøde om forsøgsordning for selvkørende biler

Informationsmøde om forsøgsordning for selvkørende biler Informationsmøde om forsøgsordning for selvkørende biler Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 6. juni 2017 Side 1 Kontaktpersoner Vejdirektoratet: Bo Ekman be@vd.dk Søren Madsen snm@vd.dk Færdselsstyrelsen

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven LOV nr 154 af 18/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-801-0021 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2009 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2009 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmerne og deres biler... 2 Udvikling i forhold til 2006... 3 Miljø...

Læs mere

Udkast til Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) H098-10

Udkast til Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) H098-10 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: JS@SKAT.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Den autonome bil - et holdningsafklarende rollespil Tips til læreren: Kan laves på 1,5 time. Brug 20 minutter på konteksten.

Den autonome bil - et holdningsafklarende rollespil Tips til læreren: Kan laves på 1,5 time. Brug 20 minutter på konteksten. Den autonome bil - et holdningsafklarende rollespil Tips til læreren: Kan laves på 1,5 time. Brug 20 minutter på konteksten. Rollespil kontekst - snak med sidemanden Tænk på en situation hvor du er rig

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Til toppen. Lovbekendtgørelse nr. 185 af 18. februar 2014 om vægtafgift af motorkøretøjer mv.

Til toppen. Lovbekendtgørelse nr. 185 af 18. februar 2014 om vægtafgift af motorkøretøjer mv. Lovbekendtgørelse nr. 185 af 18. februar 2014 om vægtafgift af motorkøretøjer mv. Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue) Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.8.4

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1-2011

Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Ildløstjenesten AIA Kørsel Oprindeligt skulle AIA-aftalen have været genforhandlet i starten af marts. Vi har dog måttet konstatere, at ledelsen slet ikke har levet op til det, der

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 48, endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. november 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen

Læs mere

HVAD SKAL DER OVERVEJES FØR START?

HVAD SKAL DER OVERVEJES FØR START? HVAD SKAL DER OVERVEJES FØR START? 2 Folketinget har vedtaget en lov, der fra den 01. januar 2017, giver 17 årige mulighed for at anskaffe sig et kørekort. Det betyder at flere unge kommer ud i trafikken,

Læs mere

I lovforslaget er det nævnt, at miljøministeren fastsætter nærmere regler

I lovforslaget er det nævnt, at miljøministeren fastsætter nærmere regler Bilag 1 Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøkontrollen NOTAT 14. juli 2006 Høringssvar om lovforslag om miljøzoner Journalnr. 001264-462209 Birte Busch Thomsen Miljøstyrelsen har den 28. juni 2006 fremsendt

Læs mere

Orientering fra DM-branche til medarbejdere

Orientering fra DM-branche til medarbejdere Nyhedsbrev nr. 5 Marts 2015 Orientering fra DM-branche til medarbejdere Emner: Køre- og hviletids-bestemmelser for servicebiler mv. Servicebiler og overlæs Trafikkampagne trafikanter skal lære at forstå

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 428 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 428 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 428 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 24. oktober 2007 Kontor: Politikontoret Sagsnr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om dokumentation af elafgiftsforhold og om registrerede virksomheders overførsel af oplysninger om elafgiftsforhold til Energinet.

Bekendtgørelse om dokumentation af elafgiftsforhold og om registrerede virksomheders overførsel af oplysninger om elafgiftsforhold til Energinet. BEK nr 1083 af 07/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-5153175 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa ØKONOMISK ANALYSE 16. november 017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa Op til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre særligt østeuropæiske

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Leasingaftalens

Læs mere

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 93 Bilag 6 Offentligt 9. december 2016 J.nr. 16-1708178 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt høringssvar modtaget efter

Læs mere

UDKAST TIL MINISTERENS TALE under middag på Glyptoteket i anledning af Højesterets 350 års jubilæum den 14. februar 2011

UDKAST TIL MINISTERENS TALE under middag på Glyptoteket i anledning af Højesterets 350 års jubilæum den 14. februar 2011 Dok.: KNO40167 UDKAST TIL MINISTERENS TALE under middag på Glyptoteket i anledning af Højesterets 350 års jubilæum den 14. februar 2011 1. Deres Majestæt, Deres Kongelige Højheder, mine damer og herrer.

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1)

Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1) Skatteministeriet J. nr. 16-0623007 Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1) (Ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011 11. juni 015 Sådan har partierne stemt om udlændingepolitik siden valget i 011 Om præcis en uge skal vi til stemmeurnerne og afgøre, hvem der skal lede Danmark de næste 4 år. Men hvad mener de enkelte

Læs mere

Arbejdsspørgsmål til Brexit

Arbejdsspørgsmål til Brexit Arbejdsspørgsmål til Brexit - Hvad siger de unge? HISTORIE OG SAMFUNDSFAG: Se film med hovedpersonerne fra teksten på: http://voreseuropa.dk/film/ 1. Er I enige? I teksten møder I Florence, Macaulay og

Læs mere

ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL

ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL FRA 2015 ER DER INDFØRT EN ALKOLÅSORDNING SOM SUPPLEMENT TIL DE EKSISTERENDE SANKTIONER FOR SPIRITUSKØRSEL Du er omfattet af alkolåsordningen, hvis du har fået frakendt førerretten

Læs mere

Generalforsamling 26. april 2006

Generalforsamling 26. april 2006 Formandens beretning for året 2005 Indledning Indledningsvis vil jeg starte min beretning med en kort orientering om foreningens virke og derefter gå over til udviklingen i det forgangne år. Foreningens

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 72 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 72 Offentligt DACF 2015-12-17 Til Folketinget Skatteudvalget Kommentar til Skatteministeriets svar af 14. december 2015, til Skatteudvalget omkring registreringsafgift

Læs mere

Mennesker på flugt - elevvejledning

Mennesker på flugt - elevvejledning Mennesker på flugt - elevvejledning Delemnet Mennesker på flugt omhandler appelformer og historiske problemstillinger. Du vil i løbet af dette delemne arbejde med opgaver, for at lære hvordan du identificerer

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål BB-BD fra Folketingets Retsudvalg den 17. marts 2016

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål BB-BD fra Folketingets Retsudvalg den 17. marts 2016 Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 408 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 16. marts 2016 Dok.: 1898570 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2017 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.fl. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

På de efterfølgende sider i denne pdf, finder du reglerne, som de foreligger frem til den 31. december 2016.

På de efterfølgende sider i denne pdf, finder du reglerne, som de foreligger frem til den 31. december 2016. Kvalifikationskrav til førere af busser er udsat Som bekendt har Trafik- og Byggestyrelsen udsat de nye regler for ikke-erhvervsmæssige førere af busser. Derfor er siderne 18 til 21 i denne udgave af Personbefordring

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2016/2017. Sammenslutningen af By- og Markedsfester i Danmark. v/otto Skak

Bestyrelsens beretning 2016/2017. Sammenslutningen af By- og Markedsfester i Danmark. v/otto Skak Bestyrelsens beretning 2016/2017 Sammenslutningen af By- og Markedsfester i Danmark v/otto Skak Talepunkt Velkommen til et historisk årsmøde Jan Højberg Tekst Kære alle, først og fremmest velkommen til

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening 1 HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE KOLOFON --- --- --- --- 3 Mangfoldig

Læs mere

Høringssvar fra. Udkast til Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v.

Høringssvar fra. Udkast til Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. Høringssvar fra Udkast til Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. Indhold Indledende kommentarer... 1 Problematisk definition af e-cigaretter... 2 Høje gebyrer vil ødelægge branchen... 3 Forbud

Læs mere

I kælderen har vi døjet med vand fra loftet. Det ser ud til at dette nu er stoppet og bordene er tørre. Der kommer dog stadig vand ind ved væggen!

I kælderen har vi døjet med vand fra loftet. Det ser ud til at dette nu er stoppet og bordene er tørre. Der kommer dog stadig vand ind ved væggen! 1 Formanden har ordet Nu er efteråret kommet, hækken er klippet og haven gjort vinterklar, så hvad skal vinteren nu gå med. Det er selvfølgelig modeltog, at vi nu har de mange aftner til rådighed. Der

Læs mere

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre 1 Formandsberetning 2013 Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre travlt år; men vi har prøvet at løse opgaverne på bedste måde for vandværket.

Læs mere

Orientering fra DM-branche til medarbejdere

Orientering fra DM-branche til medarbejdere Nyhedsbrev nr. 6 Maj 2016 Orientering fra DM-branche til medarbejdere Emner: Ejendomsforbehold Konsignationskontrakt Særreglen for lastbiler bliver afskaffet 1. juli 2016 Ny bekendtgørelse om minitruck

Læs mere

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt 7. april 2015 J.nr. 15-0450122 Samrådsspørgsmål X - Tale til besvarelse af spørgsmål X den 14. april 2015 Spørgsmål Ministeren

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere