Nyhedsbrev. Foråret bringer køreglæde og studenter Af Søren Jacobsen, formand Motorhistorisk Samråd 1/2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Foråret bringer køreglæde og studenter Af Søren Jacobsen, formand Motorhistorisk Samråd 1/2015"

Transkript

1 Nyhedsbrev 1/2015 Side: 1/5 Foråret bringer køreglæde og studenter Af Søren Jacobsen, formand Motorhistorisk Samråd Nu er vi tæt på 1. april, og dermed er der udsigt til den nok mest ventede årstid for ejere af veterankøretøjer vi skal ud at køre! Det betyder travlhed, ikke bare i min garage hvor årets mål er at få en af bilerne klar til at slå sidste års antal kørte kilometer, som sneg sig op på hele 63 kørte kilometer, men også i Motorhistorisk Samråd, hvor forårsaktiviteten betyder flere spørgsmål om love og regler. Siden årsmødet i november har vi beskæftiget sig med en lang række sager, som spænder fra en høring om cyklers konstruktion og revidering af hjemmeside, til Europaparlamentets behandling af kemikaliedirektivet REACH og hvilken betydning det kan få for veterankøretøjerne. En del af sagerne fortæller vi om i dette nyhedsbrev, andre kan I læse om på og på Facebook. Foråret er ikke alene lig med gamle køretøjer, men også nye studenter. Det har været en fast tradition, at mange studenter vælger en gammel lastbil som studentervogn når huen skal fejres, hvilket også har været tanken for mange i år. Desværre betyder en ændret praksis hos Politiet i tolkningen af reglerne for fartskrivere i lastbiler, at studenterkørslen i gamle lastbiler kan være truet. Årsagen er, man nu stiller krav til, at alle lastbiler uanset årgang skal være udstyret med en digital fartskriver, når disse anvendes i situationer, som kan tolkes som erhvervsmæssig kørsel. Som ved andre tekniske krav mener Motorhistorisk Samråd, at der ikke skal stilles strengere krav til et køretøj end da køretøjet var nyt, hvorfor vi mener det er et urimeligt krav at stille til køretøjer, som i mange tilfælde er konstrueret på en måde, hvor det vil være umuligt at montere en fartskriver. Vi er derfor gået sammen i en gruppe bestående af Motorhistorisk Samråd, medlemsklubber og andre med interesse for tunge køretøjer, for at gå i dialog med politikerne og Justitsministeriet for at få en fornuftig ordning, der gør at traditionen med studenterkørsel kan fortsætte. Status lige nu er at Karsten Nonbo (V) har stille justitsminister Mette Frederiksen (S) en række 20 spørgsmål om sagen og Motorhistorisk Samråd har afgivet høringssvar til Justitsministeriet om reglerne vedrørende køre- hviletid, mv. I den kommende tid følger vi op på begge dele og ser frem til et muligt møde med Justitsministeriet om emnet. Som de fleste nok husker, så gennemførte FIVA i 2014 en stor europæisk undersøgelse af veterankøretøjer, som også havde en dansk del. Vi har tidligere lovet en opsummering på de danske resultater af køretøjsundersøgelsen, og dette er ikke glemt. Mange danske ejere af klassiske og veterankøretøjer deltog velvilligt i undersøgelsen, hvilket betyder at arbejdsgruppen har en stor opgave i at formidle det bredt funderede materiale. Det arbejde er i gang og arbejdsgruppen lover, at de til næste nyhedsbrev kan præsentere den danske del af undersøgelsen. En af de ting, vi har fokus på, er betjeningen af nuværende medlemsklubber og optagelse af nye klubber i Samrådet. Som vi lagde op til på årsmødet, så vil vi i år arbejde på at tiltrække nye medlemsklubber som hører hjemme i Motorhistorisk Samråds-familien. Vi har derfor nedsat en intern arbejdsgruppe med dette fokus og allerede på nuværende tidspunkt er vi i dialog med flere interesserede nye klubber. I de nuværende medlemsklubber kan I være med til at lægge et godt ord ind for Motorhistorisk Samråd og dele hvordan I som klub er med til at støtte op om arbejdet med at sikre gode rammebetingelser for veterankøretøjerne. Det er vigtigt, at vi taler på vegne af alle ejere af historiske køretøjer, ligesom det også er vigtigt, at vi har den nødvendige økonomi til det. Det får vi kun ved at være mange om at løfte den vigtige opgave med at sikre fortidens køretøjer på fremtidens veje. Vi ønsker dig god læselyst og en god køresæson - vi ses på vejene.

2 Myriader af små og store sager i sekretariatet Af Johnny B. Rasmussen, sekretariatsleder, Motorhistorisk Samråd Med forårets komme ser vi som regel en stigning i arbejdspapirer på sekretariatets skrivebord. I år er det så en smule anderledes, idet der endnu ikke er store politiske gøremål i sagsmapperne, dertil er der alt for travlt på Christiansborg med at opdyrke en valgkamp, der alligevel ikke rigtigt er i gang endnu. Side: 2/5 Til gengæld har veteranentusiasterne masser af projekter, der kræver en afklaring. Der kommer eksempelvis hele tiden spørgsmål om, hvornår et køretøj er gammelt nok til at være veteran (intet nyt der, det er stadig 35 år, selv om vi forsat arbejder på en 30 års grænse). Der er tydeligvis også kommet gang i importen igen, eller også er det fordi, der står nogle køretøjer rundt omkring, hvor ejerne nu har fundet midler, der kan indløses hos SKAT i form af registreringsafgift. Der er i hvert fald en stigning i antallet af spørgsmål om beregningen af afgiften - men bare rolig, dér er der heller ikke noget nyt, det system er nøjagtig lige så uigennemskueligt, som det hele tiden har været (selv om Motorhistorisk Samråd forsat arbejder på en fast afgiftsløsning). Et sted, der dog er blevet lidt mere gennemskueligt, er også hos SKAT (den ros skal de have). De har nemlig konstrueret en beregner til vægtafgift på skat.dk, som hurtigt giver overblik over, hvad dusom ejer, skal betale i vægtafgift og ejerafgift. Allerede først i februar hørte vi i Motorhistorisk Samråd om de første, der brummede over en noget markant stigning i vægtafgiften. Har man en stor tung 30'er bil, eller måske endog et par stykker, så bliver det trods alt til penge, selv om vægtafgiften er kvart. Efter vores henvendelse til Skatteministeriet, viste det sig jo så også, at der var sket en fejl i den årlige indeksregulering. Fejlen betyder, at vægtafgiften pr. 1. januar i år er steget med procent, den skulle kun stige med 7,4 procent. Efter henvendelserne opdagede ministeriets fagkontor fejlen, der vil blive rettet senest 1. maj. Motorhistorisk Samråd og andre havde henvendt sig om den markante stigning, der nu betyder, at tusindvis vil få penge tilbage i for meget betalt vægtafgift. En af de andre sager, der optager sekretariatet for tiden, handler om at kigge ned i en sag fra EU, hvor man af forbrugerhensyn vil gøre det nemmere at registrere sit køretøj i andre EU lande. Den sag kæmper de danske EU parlamentarikere for at få fejet af bordet, da den totalt kan underminere det danske registreringsafgiftssystem. For veteranbilsentusiaster kan der dog spores visse fordele i teksterne. Bliver der tid tilbage af sekretariatets sparsomme ugentlige 30 timer, så bruges den sammen med forretningsudvalget til at sammensætte en plan for, hvordan vi bliver hørt, når folketingsvalgkampen for alvor går i gang. Det bliver et spændende forår, lad os høre fra dig, hvis der er noget, vi kan hjælpe med. Kvinder, Kultur og Køretøjer Niels Jonassen, medlem af Motorhistorisk Samråds bestyrelse Målet med MhS kulturpolitik er at få motorkøretøjer anerkendt og accepteret som en del af vores kulturhistorie. Vi skal også sikre os, at fortidens køretøjer ikke bliver en del af debatten om bilens fremtidige rolle. Traditionelt betragtes gamle motorkøretøjer af det store flertal som kuriøse, spøjse og ganske underholdende. Vores opgave er at få folks øjne op for den afgørende rolle, motoriseringen har spillet for vores samfundsudvikling, vore erhverv og livsformer. Ingen enkelt opfindelse har som bilen haft indflydelse på hvor vi skal bo, hvor vi skal arbejde, og hvordan vi flytter os fra sted til sted. Bilen har også haft afgørende indflydelse på landskabets udformning. Motorveje trækker brede spor gennem landet, landeveje er blevet bredere og går uden om byerne, som til gengæld breder sig langt ud over landet med kilometervis af villaveje, som kun er tilgængelige med et motorkøretøj. Færger sejler ikke fra byernes havne, men fra færgelejer langt ud på spidser, som kun kan nås med bil eller motorcykel, eventuelt bus. I den forbindelse må vi ikke glemme de tunge køretøjer, busser og lastbiler. I 1920erne og 1930erne tog busserne livet af mange små jernbaner. I løbet af de sidste 30 år har lastbilerne overtaget jernbanernes opgave som den største godstransportør.

3 En af vores opgaver bliver at få den brede offentligheds øjne op for, at biler ikke kun er noget for sentimentale tekniske nørder, men er en del af fortællingen om vort liv. Aktuelt kan vi gribe muligheden for at vise køretøjerne i forbindelse med fejringen af Grundlovens 100 års jubilæum. En af de nye bestemmelser dengang var, at kvinder fik valgret. Der er megen fokus på netop dette, og vi kan benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at perioden fra 1915 til 1920 var den periode, hvor bilen udviklede sig så meget, at den fra at have været et redskab, som kun kyndige mænd kunne betjene, blev tilgængelig også for kvinder. Antallet af kvinder, der fik kørekort voksede stærkt efter Side: 3/5 Grundlovsdag, 5. juni, i år vil kvindernes valgret blive fejret med et optog af kvinder i datidens tøj fra Kastellet i København til Christiansborg. Her ville det være passende at sørge for, at et udvalg af biler fra årene omkring 1915 er til stede. Arrangementet Klassisk Køredag den 5. juni i Sorø med temaet Med mor ved rattet kan rette opmærksomheden på bilen som andet end et teknisk apparat. Den megen fokus på kvinder kan også bruges til at gøre noget ud af Danmarks første kvindelige kørelærer, som virkede allerede i 1920erne. Brug af prøveskilte og prøvemærker på veterankøretøjer Af Jørgen Kjær, medlem af Motorhistorisk Samråds bestyrelse Når man udsteder erklæringer til historiske nummerplader, sker det ind imellem, at der er nogen, der er lidt i bekneb for tid op til et stort løb for veterankøretøjer. SKAT siger, at deres målsætning er 6 8 ugers leveringstid, men det sker, at der kan gå op til 10 uger, ved vi. Mange vælger her så at købe et sæt hvide reflekterende nummerplader til 1180 kroner og køre med dem indtil de historiske plader kommer. Det er selvfølgelig en helt valid løsning, men ser man bagud hvor mange køreture, man så reelt fik kørt med de hvide plader, er det ofte en eller måske to. Prøveskilte (tidligere Faste prøveskilte ) og prøvemærker (tidligere Løse prøveskilte ) er sat i verden for at sikre, at uindregistrerede køretøjer kan prøvekøres, overføres fra et lager til et andet, demonstreres for eventuel køber eller køres til syn eller reparation, men for prøvemærker er der for mange en yderligere mulighed, nemlig for brug ved motorhistoriske begivenheder for eksempel et veteranbilløb. I Bekendtgørelse om registrering 81 stk. 2 finder vi teksten: SKAT kan dog tillade brug af prøvemærker til kørsel med: 1) Køretøj, der er registreret første gang for mere end 35 år siden, og som udelukkende skal anvendes af teknisk historiske grunde til lejlighedsvis kørsel. Køretøjet skal forinden være godkendt af en syns- eller omsynsvirksomhed i den pågældende ejers ejertid, uden at køretøjets nummerplader efterfølgende er inddraget på grund af mangler ved køretøjet. Myndighedernes fortolkning af denne mulighed går klart på egentlige arrangerede løb eller optog og ikke for eksempel kørsel af konfirmand eller brudepar fra kirken eller en tur langs strandvejen til et iskagehus i lyset fra den nedgående sol. Det vil også i de situationer være vanskeligt at argumentere for at der er tale om prøvekørsel, transport til andet lager eller demonstration for eventuel køber! Og så er det også vigtigt at notere sig, at det kun gælder for prøvemærker og ikke for prøveskilte! En mekaniker med faste prøveskilte må altså ikke benytte disse til veteranbilløb, men må som alle andre købe prøvemærker hos SKAT. Den tilhørende tilladelse fra SKAT skal medbringes under kørslen og fremvises på forlangende. Motorhistorisk Samråd skal appellere til løbsarrangører, at de påser at dette overholdes, så vi ikke sætter denne mulighed over styr. Denne ordning går helt tilbage til tiden før reduceret vægtafgift og 8 års syn, så lad os værne om denne ekstra mulighed for at få de gamle køretøjer luftet en gang imellem. Står man i situationen, at de historiske plader ikke når frem til den store dag ved det international veteranløb, så kan en billigere løsning være at købe et prøvemærke for et par dage frem for at købe refleksnummerplader. Ud over prisen på de 1180 kr., kommer der 200 kr. til levering og ekstra 60 kr. ved afmelding, når der skiftes til de historiske plader. Prøvemærkerne er 100 kr.

4 Veteranlastbiler friholdt for krav om partikelfiltre i miljøzoner Af Steen Rode-Møller, Motorhistorisk Samråds forretningsudvalg Miljøstyrelsen har set på reglerne for veterankørsel inden for miljøzonerne. De er blevet stillet følgende spørgsmål: Side: 4/5 Er veteranbil, som anvendes erhvervsmæssigt (eksempelvis studenterkørsel) i miljøzone, undtaget for regler i BEK 700 af 24/06/2011, Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v.? Svaret på ovenstående spørgsmål er, at en veteranbil, som anvendes erhvervsmæssigt inden for en miljøzone, er undtaget fra miljøzonereglerne, jf. Miljøbeskyttelseslovens 15 b stk. 5, 1. pkt., hvoraf det fremgår at busser og lastbiler, der er indregistreret til veterankørsel her i landet, er undtaget fra kravene i miljøzonen. Dette gælder både partikelfilterkravet og kravet om miljømærke. I Teknisk miljøzonebekendtgørelse (BEK nr. 700 af 24/06/2011) 31 har miljøministeren fastsat dokumentationskrav for indenlandsk registrerede veterankøretøjer, som befinder sig inden for en miljøzone. Føreren af en bus eller en lastbil, der er indregistreret som veterankøretøj, skal ved anvendelse af køretøjet i en miljøzone kunne fremvise dokumentation for, at køretøjet opfylder betingelserne for at være veterankøretøj, på enten dansk, et af de nordiske sprog, engelsk, tysk eller fransk. Efter de gældende regler på området er et køretøj ikke omfattet af kravene i miljøzonen, såfremt føreren af køretøjet kan dokumentere, at køretøjet er korrekt indregistreret til veterankørsel, jf. BEK nr af 09/12/2014 (Bekendtgørelse om registrering af køretøjer) 6, stk 1. Miljøstyrelsen er opmærksom på, at der er en mulighed for omgåelse af reglerne, ved at et køretøj bliver indregistreret til veterankørsel og herefter benytter køretøjet til erhvervskørsel i en miljøzone. Miljøstyrelsen skal i den forbindelse bemærke, at der er hjemmel til bødestraf, såfremt et veterankøretøj benyttes i strid med reglerne for veterankørsel jf. BEK nr af 09/12/2014 (Bekendtgørelse om registrering af køretøjer) 117, stk. 3, jf. 6, stk. 2. På baggrund af ovenstående konkluderer Miljøstyrelsen, at køretøjer indregistreret til veterankørsel er fritaget fra kravene i miljøbeskyttelseslovens 15 b, stk. 1, uanset hvordan køretøjet anvendes inden for miljøzonen. I Motorhistorisk Samråds bestyrelse er vi tilfredse med Miljøstyrelsens svar, som fastholder den tidligere linje og slår fast, at alle veterankøretøjer er fritaget for de miljøkrav som stilles til de øvrige køretøjer i miljøzonerne. Arbejdsgruppe skal analysere de danske veteranforsikringer Af Steen Rode-Møller, Motorhistorisk Samråds forretningsudvalg Som det fremgår af tidligere nyhedsbreve, har flere ejere af historiske køretøjer, der er forsikret under de særlige vilkår, der gælder for disse køretøjer, oplevet flere overraskelser omkring krav om originalitet, og i hvilke situationer forsikringer dækker, og specielt, hvornår forsikringen ikke dækker. På baggrund af flere henvendelser har Motorhistorisk Samråd derfor nedsat en arbejdsgruppe, der skal prøve at analysere forsikringsordningerne og lave en oversigt, der gerne skal skabe klarhed over dækningsomfang og øvrige krav for at få udbetalt erstatning i en skadessituation. Har du derfor haft overraskelser omkring din forsikringsdækning eller oplevelser, der kan interessere andre ejere af klassiske- eller veterankøretøjer, hører Motorhistorisk Samråd og arbejdsgruppen gerne nærmere om dette. Skriv til

5 Andrew Turner, din stemme i EU Af Lars Genild, den danske repræsentant i FIVAs Legislation Commision Den internationale organisation for historiske køretøjer (FIVA) er sikkert for mange en rimeligt udefinerbar størrelse. Men Motorhistorisk Samråd repræsenterer de danske interesser i FIVA, ligesom vi iblandt de nordiske lande på samme vis har en repræsentant. Side: 5/5 FIVA er en verdensomspændende organisation og repræsenterer snart tæt på 1½ million entusiaster inden for historiske køretøjer over hele jorden. FIVA står ligesom på tre ben: De rent køretøjstekniske områder, hvor man arbejder for kategorisering af de forskellige typer køretøjer samt udgiver diverse retningslinjer til ejere af historiske køretøjer. Derudover står de bag en hel del arrangementer eller rallys omkring i hele verden, og endelig tager de sig af det politiske arbejde især i Europa. Det sidste er nok især det, som har vores fokus i MhS og nok også det, som de fleste får størst glæde af. Som det er de fleste bekendt, foregår mere og mere politisk arbejde uden for landets grænser, og når man i EU har fundet en række løsninger, filtreres disse ud i de enkelte lande. Med andre ord er det oftere og oftere for sent, hvis man vil påvirke en sag og først agerer, når lovgivningen skal implementeres herhjemme så er løbet ligesom kørt. FIVA har en særlig kommission til at tage sig af dette lovgivningsarbejde, hvor der også sidder en dansk repræsentant fra Motorhistorisk Samråd, samt ikke mindst har man sin egen EU lobbyist tilknyttet FIVA, der har det ene formål at lytte på vandrørene, høre hvad der sker, hvad der er på vej, følge op på sagerne og via snak med Europaparlamentets parlamentarikere (MEP) komme ind til sagens kerne. Men nok mere vigtigt, at få forklaret hvorledes aktiviteterne kan påvirke vores interesser. I de sidste 23 år har Andrew Turner fra England varetaget jobbet som lobbyist, og i de sidste 12 år som lobbyist for FIVA. Andrew Turner er 48 år og egentlig universitetsuddannet inden for geografi, men som han selv siger, så er han nok lidt arveligt belastet for hans far var MEP er. Andrew er ikke som sådan båret af en særlig interesse for historiske køretøjer, men erkender dog at han har et svagt hjerte over for Saab 96 Estate modellen, som han mere eller mindre voksede op i. Spørger man ham, hvad der har været det sværeste gennem årene, nævner Andrew en ganske ny og hot sag. Udfasning og forbud mod stoffer, der er skadelige for organismen eller miljøet. Sagen, også kendt som REACH-direktivet, er svær, fordi det er så godt som umuligt at finde folk, der kan fortælle hvilke stoffer, der anvendes hvor. Nogle ting er nogenlunde lette som cadmium, der før blev brugt til overfladebehandling af metaller, ligesom krom også er nogenlunde åbenlyst det svære kommer, når de enkelte stoffer ikke umiddelbart har en basisfunktion, men i stedet indgår eller indgik i en proces inden for køretøjsindustrien. Spørger man til succeser siger Andrew smilende, at der er mange, for ofte lykkes det faktisk at få kilet nogle hensyn ind i lovgivningen. For eksempel har den nys afsluttede sag om periodesyn faktisk medført, at der nu er kommet en egentlig definition på et historisk køretøj i EU, og denne blev så godt som omgående ført over i tolddirektivet, hvor man nu også anerkender historiske køretøjer i forbindelse med import. Vil fremtiden blive lettere eller sværere for ejere af historiske køretøjer? Desværre nok sværere grundet øget fokus på blandt andet miljø og sikkerhed, men også selve udfordringen ved det stigende antal af historiske køretøjer som følge at større produktionsantal, som vil udgøre en større procentdel i det samlede antal køretøjer som vil fylde mere i det samlede billede. Mange nye krav vil komme fra EU, hvorfor det er vigtigt for Motorhistorisk Samråd at have Andrew Turner og FIVA som samarbejdspartner.

Nyhedsbrev fra MhS. www.motorhistorisk.dk. MhS bestyrelse og bestyrelsens konstituering side 2. Historisk Køretøjsdag side 2. Bestyrelsesansvar side 3

Nyhedsbrev fra MhS. www.motorhistorisk.dk. MhS bestyrelse og bestyrelsens konstituering side 2. Historisk Køretøjsdag side 2. Bestyrelsesansvar side 3 Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk Nr. 1 / februar 2009 Indholdsfortegnelse: MhS bestyrelse og bestyrelsens konstituering side 2 Historisk Køretøjsdag side 2 Bestyrelsesansvar side 3 FIVA s definition

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

Årsmøde 2012. Vissenbjerg Storkro - Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg

Årsmøde 2012. Vissenbjerg Storkro - Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg Motorhistorisk Samråd lørdag den 24. november 2012 kl. 10.00 Dagsorden: Årsmøde 2012 Vissenbjerg Storkro - Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg 1. Valg af dirigent og referent 2. Kontrol og regulering af de

Læs mere

Guide til Indregistrering af Knallert som MC

Guide til Indregistrering af Knallert som MC En guide til registrering af Yamaha FS1 knallert som motorcykel. Der er allerede mange der har registeret deres Yamaha FS1 ere som motorcykler. På de følgende sider beskrives hvordan man gør det, nemt

Læs mere

Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk

Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk Nr. 1 / januar 2007 Indholdsfortegnelse: MhS bestyrelse og bestyrelsens konstituering side 2 Historisk korrekte sorte 2-bogstavsnummerplader side 2 Veteranforsikring

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk

Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk Nr. 4 / december 2007 Indholdsfortegnelse: Miljøbeskyttelsesloven side 2 Miljøzoner / FIVA side 2 Historiske nummerplader side 3 Stadfæstelse af praksis i Landsskatteretten

Læs mere

Veterankøretøjer i Folketinget

Veterankøretøjer i Folketinget Nyhedsbrev nr. 4 2010 fra Motorhistorisk Samråd til medlemsklubberne Veterankøretøjer i Folketinget. Som I sikkert har læst i vores meddelelse til jer tidligere på måneden, har der i Folketinget den 13.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 122 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-511-0075 Dato: 28. marts 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 48, endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. november 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen

Læs mere

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve Side 1 AP NYT September 2010 Velkommen til AP Nyt! AP Nyt er et nyhedsbrev til vores klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Leasingaftalens

Læs mere

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE Når man stifter familie, følger nye behov. Et samfund, der stiller sig i vejen for, at disse behov kan opfyldes, stiller sig i vejen for, at familier kan stiftes og trives.

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1 Forudsætninger

Læs mere

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service Ansøgning om støtte til køb af bil efter lov om social service 114 Ansøgning om støtte til køb af bil og særlig indretning Hvem kan søge Personer med et varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV")

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt DDV) VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE Mellem De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV") og Vognmanden (herefter benævnt "Vognmanden") Som enten personligt eller via sit selskab

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk

Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk Nr. 2 / april 2006 Indholdsfortegnelse: Tilbagebetaling af vægtafgift af veterankøretøjer side 2 Nye regler om selebrug side 2 Tekniske krav til gamle motorkøretøjer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012 Sag 139/2010 (1. afdeling) Danish Car Service ApS (advokat Niels Lomborg) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen) I tidligere

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Parkerings- og udlejningsregler for personmotorkøretøjer, el-køretøjer, cykler og rollatorer

Parkerings- og udlejningsregler for personmotorkøretøjer, el-køretøjer, cykler og rollatorer Parkerings- og udlejningsregler for personmotorkøretøjer, el-køretøjer, cykler og rollatorer Indholdsoversigt. Udlejning: Side 2: Side 3: Side 4: Afsnit 1.0, udlejning af garage type 1 til personmotorkøretøjer.

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven)

Læs mere

Dansk Veteranbil Klub Løbshåndbog

Dansk Veteranbil Klub Løbshåndbog Dansk Veteranbil Klub Løbshåndbog Idéen Anledning Hvornår, hvorhen, hvilke køretøjer Planlægningen Hvem vil være medansvarlig for planlægningen og gennemførelsen af løbet Tidsplan for ens eget arbejde

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Samråd den 22.04.2009

Samråd den 22.04.2009 Samråd den 22.04.2009 Skatteministeren og jeg besvarer de to samrådsspørgsmål som i kan stille spørgsmål til selvfølgelig Samrådsspørgsmålet er jo også formuleret på den måde, som også [ ] har fremstillet

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser.

Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser. Nyhedsbrev for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014 Indhold Dokumentation for Dette nyhedsbrev bedes fordelt til alt personale med lokomotivførerlicens.

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser.

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser. LETT Advokatpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 281312-ARA 17. juni 2013 TIL HVILKEN PRIS KAN ET LEASINGSELSKAB A F- GIFTSBERIGTIGE BILER INDKØBT TIL UDLEJ- NING/LEASING? Bilbranchen og De danske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL

ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL FRA 2015 ER DER INDFØRT EN ALKOLÅSORDNING SOM SUPPLEMENT TIL DE EKSISTERENDE SANKTIONER FOR SPIRITUSKØRSEL Du er omfattet af alkolåsordningen, hvis du har fået frakendt førerretten

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Guide: Sådan håndterer i familiekonflikter

Guide: Sådan håndterer i familiekonflikter Guide: Sådan håndterer i familiekonflikter I hver femte af de konfliktramte familier strækker striden sig overen periode på mere end ti år, viser Gallup-undersøgelse Af Christian Krabbe Barfoed og Charlotte

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S ( MB CPH ) almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Sådan en vejledning om transport af vores almindelige rideheste bør kunne beskrives i en pjece på max. en A4.

Sådan en vejledning om transport af vores almindelige rideheste bør kunne beskrives i en pjece på max. en A4. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF Alm.del Bilag 173 Offentligt Udgangspunktet for mine spørgsmål er: At de heste, vi her beskæftiger os med og transporterer, er alle: identificerbare

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre!

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! 1 Grundlovstale 2014 Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! Med Junigrundloven fra 1849 startede opbygningen af det moderne Danmark. Diktatur

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Referat af møde i Binævnet den 27. oktober 2009

Referat af møde i Binævnet den 27. oktober 2009 Plantedirektoratet Sektor for planter og plantesundhed Den 24. november 2009 J.nr.: PD 06-380-000007 PWR/ENO Referat af møde i Binævnet den 27. oktober 2009 Mødet afholdtes hos Plantedirektoratet (PD)

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014 Husleje selskabers benyttelse af kontor eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom Side 1 Husleje selskabers benyttelse af kontor- eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom SKAT er begyndt at

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine - så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine Din guide til overlevelse, når du møder en kopimaskinesælger... Kopimaskine. Printer. Man er nærmest ved at falde i søvn allerede. Næstefter

Læs mere

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Biler under 3.500 kg. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder som tillæg til Aftalen. for biler

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget.

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget. N O T A T Til Kopi Fra Arbejdsgruppen vedr. retningslinjer Emne 5. udkast - Retningslinje Befordring Voksenhandicap og Socialpsykiatri Telefon 99 74 15 68 E-post tove.sanderhoff@rksk.dk Dato 4. oktober

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

Årsmøde i Motorhistorisk Samråd

Årsmøde i Motorhistorisk Samråd Referat Hotel Comwell i Middelfart den 29. november 2014 Årsmøde i Motorhistorisk Samråd Side: 1/18 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Bestyrelsen foreslog Ole Willumsen som dirigent og foreningens

Læs mere

Årsmøde i Motorhistorisk Samråd

Årsmøde i Motorhistorisk Samråd Referat Hotel Comwell i Middelfart den 29. november 2014 Årsmøde i Motorhistorisk Samråd Side: 1/18 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Bestyrelsen foreslog Ole Willumsen som dirigent og foreningens

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 2A-1978/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Tiltalte, er tiltalt for: 1. ved den 20. februar 2012

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Taksatorprocesser version 4

Taksatorprocesser version 4 Taksatorprocesser version 4 18.12.2013 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Fax 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk Birger Bruun Jensen Chefkonsulent Dir. 41

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport.

Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport. 14. juni 2013 Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport. Arbejdet i udvalget om erhvervsmæssig persontransport har tydeliggjort behovet for at betragte erhvervet på en måde,

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Skatteudvalget 2008-09 L 199 Bilag 5 Offentligt 5 Folketinget Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Hermed følger TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser Dækker din Veteran-forsikring, skulle uheldet være ude?? Min gjorde ikke, i stedet blev den opsagt!!! En fortælling, blandet med synspunkter o.a., om en forsikrings-erklæret bastard-bil At ens bil, af

Læs mere

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion.

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion. August 2013 Brugt procesudstyr og overensstemmelseserklæringer/dokumentation for overholdelse af gældende regler for fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande). Brugt procesudstyr omfatter produktionsmaskiner,

Læs mere

Lavmands Hydraulic Lifting System

Lavmands Hydraulic Lifting System Kærup Parkvej 13 4100 Ringsted >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Lavmands Hydraulic Lifting System Patent Pending Per Lavmand 1 kort er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 2011 2009 Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 Hvem kan søge Du kan søge om støtte til køb af bil eller særlig indretning af bil, hvis du eller dit barn har en varigt nedsat fysisk eller

Læs mere

Toyota Privatleasing - Q and A

Toyota Privatleasing - Q and A Toyota Privatleasing - Q and A Valg af bil Jeg vil gerne lease en Toyota hvordan gør jeg? Kan jeg privatlease en brugt bil? Hvad gør jeg med salg af min nuværende bil? Kan min nuværende bil indgå i finansiering

Læs mere

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Sagsbehandling og afprøvning af biler Hjælpemiddelafsnittet, Vesterballevej 4-6 Økonomi og beregning af lån og gældsbreve

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger BEREDSKABET Februar 2014 25113-14 hjj Indførelse af flådestyring i Frederikshavn Kommune 1. Økonomi Der er overført en besparelse på 1,5 mio. kr. på kommunens samlede kørselsbudget til Beredskabet i 2014.

Læs mere

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Denne handlingsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem erhvervsskoler, AMU-centre og TUR. Vi har sammen ansvaret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (Forhøjelse af miljøbidrag og ophævelse af reglerne om betaling af skrotningsbidrag)

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

Karen-Margrethe Hansen Bager

Karen-Margrethe Hansen Bager Kickstart, 2. nov. 2011 100 sider på 10 min. Titel: Oplevelsesledelse og begivenhedsledelse Veje til øget motivation i offentlige virksomheder Belyst ved case fra Bornholms Regionskommune Politisk og Administrativt

Læs mere

1. I 1, stk. 4, ændres registreres ikke til: skal ikke registreres.

1. I 1, stk. 4, ændres registreres ikke til: skal ikke registreres. Skatteministeriet, 2007-511-0091 den 4. september 2008 Udkast IV Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven og andre love (Adgang til oplysninger

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere