Nyhedsbrev fra det landsdækkende Vidensteam vedrørende psykisk handicappede og senhjerneskadede med problemskabende adfærd Nr.8, forår 2007, 5.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev fra det landsdækkende Vidensteam vedrørende psykisk handicappede og senhjerneskadede med problemskabende adfærd Nr.8, forår 2007, 5."

Transkript

1 Nyhedsbrev fra det landsdækkende Vidensteam vedrørende psykisk handicappede og senhjerneskadede med problemskabende adfærd Nr.8, forår 2007, 5. årgang

2 Nyhedsbrev Vidensteamet vedrørende psykisk handicappede og senhjerneskadede med problemskabende adfærd Nr.8, forår 2007, 5. årgang Redaktion Formidlingskonsulent Kirsten Brøndum (ansv.) Mail: Tlf.: Specialkonsulent Niels Christian Grud Stud.mag. Janni Pilgaard Nielsen Nyhedsbrevet udkommer to gange årligt. Oplag: 3000 Forsidebillede: Udsnit af Jakob Kjeldbergs,»Billeinvasion«Tryk: Grafisk Service, Region Midtjylland Nyhedsbrevet kan downloades på INDHOLD Vidensteam Hvem er vi, og hvad laver vi?... 2 Den nye statslige rådgivningsorganitation VISO er kommet godt fra start... 4 Se muligheder i det meningsløse... 6 Arbejdslederen som kulturskaber... 9 Kan soldater bruges i pædagogisk arbejde? Ti kritiske spørgsmål til forstander Jørgen Juul Boganmeldelse Forstå og forebyg vold Vidensteam Nyt og Kursusoversigt Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. Næste nummer udkommer efteråret 2007 Vidensteamet modtager gerne artikler, max 5500 anslag inkl. mellemrum. Redaktionen forbeholder sig ret til at af vise og redigere indsendte bidrag og deler ikke nødvendigvis de synspunkter, der kommer til udtryk. Hvis din arbejdsplads ønsker Nyhedsbrevet tilsendt, så send en mail med jeres adresse til: På kan du tilmelde dig vores kurser og nyhedsmails. 2 Nyhedsbrev nr. 8

3 VIDENSTEAMET hvem er vi, og hvad laver vi? Siden den 1. januar er Vidensteamet organiseret i Region Midtjylland og købt på kontraktbasis af VISO, der er en del af»styrelsen for Specialrådgivning og Social Service«. VISO yder rådgivning og udredning til både borgere og kommuner i særligt komplicerede sager på socialområdet, men forestår også vidensindsamling. Vidensteamet er købt af VISO med hele sit budget til at fortsætte sit hidtidige arbejde. Vi blev etableret i 2003 efter ønske fra amterne og handicaporganisationerne. Dels for at varetage vidensindsamling og udveksling af erfaringer i forhold til det stigende antal omkostningstunge enkeltmandstilbud. Dels for at styrke indsatsen over for psykisk handicappede og senhjerneskadede med problemskabende adfærd gennem erfaringsudveksling, vidensopsamling og et landsdækkende tværfagligt samarbejde. Vidensteamet har indtil 2007 bestået af repræsentanter fra samtlige amter. Fremover udgøres netværket bl.a. af repræsentanter fra regioner og kommuner. Fagfolk som sidder inde med særlig viden om målgruppen og opgaveløsningen. Den endelige sammensætning ventes på plads i løbet af foråret. Den nye formand er Voksensocialchef i Region Midtjylland Janne Spiegelhauer. Vidensteamet betjenes af et sekretariat med tre ansatte, der varetager den daglige drift og opgaveløsning. Da Vidensteamet er overgået til Region Midtjylland, er sekretariatet flyttet fra Skanderborg til nye gode lokaler på Engtoften 5 i Viby J. ved Århus. Sekretariatets kerneydelser er: Dannelse og vedligeholdelse af landsdækkende netværk. Vi afholder temamøder og nedsætter arbejdsgrupper, hvor der udveksles viden og erfaringer samt sættes fokus på aktuelle problemstillinger. Dokumentation, erfaringsopsamling og metodeudvikling. Vidensteamet indsamler viden på området. Viden der bl.a. videregives i mindre rapporter målrettet forvaltnings og/ eller praksispersonale. De kan læses på I efteråret deltog Vidensteamet også i en arbejdsgruppe under socialministeriet, der havde fokus på særforanstaltninger og en fremtidig indsats på området. Vidensformidling og vidensdeling, herunder vejledning via vores konsulenttjeneste Rejseholdet. Formidling af viden er en central aktivitet, som bl.a. sker gennem hjemmesiden, nyhedsmails og nyhedsbrevet, der udsendes gratis to gange årligt i 3000 eksemplarer til både institutioner og forvaltninger. Vi afholder også årligt efteruddannelseskurser. På bagsiden af dette Nyhedsbrev er en oversigt over efterårets kurser og på side 9 en artikel om en ny workshop for mellemledere. Vidensteamet er funderet i og næres ved en stadig kontakt og vidensudveksling med jer, der på forvaltnings niveau eller ude i dagligdagen arbejder med målgruppen. En af vores vigtigste opgaver er at være med til at sørge for, at man ikke begår de samme fejl eller opfinder de samme tallerkner rundt om i landet. Så skriv eller ring til os, hvis I har refleksioner, erfaringer eller forslag, som andre fagfolk kan lære af. Viden som kan være til gavn for både medarbejdere og mennesker med psykiske handicaps eller senhjerneskade. Niels Christian Grud, specialkonsulent & Kirsten Brøndum, formidlingskonsulent, Vidensteamets sekretariat Vidensteamet 3

4 Den nye statslige rådgivningsorganitation VISO er kommet godt fra start... VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation, som er en del af Socialministeriets nye styrelse i Odense,»Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service«. I en nyistandsat fabriksbygning i Odense sidder ca. 45 medarbejdere, der udgør den centrale enhed. Deres nye arbejdsplads er ét af resultaterne af danmarkshistoriens største reorganisering af det offentlige Danmark. Af Erling Østergaard, Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service Den nye medarbejdergruppe har stor faglig erfaring og mange kompetencer i forhold til VISO s arbejdsfelter. Men samtidig er de pionerer, der skal løse helt nye typer op gaver. Kommunalreformen betyder, at kommunerne overtager myndighedsopgaverne på det sociale område og indenfor specialundervisningen. VISO-medarbejdernes opgaver er nu at fungere som støtte for kommunerne og borgerne. Styrelsen forener metodeudvikling og specialrådgivning og tilbyder udredning og specialrådgivning i de mest komplekse og komplicerede sociale enkeltsager.»vi var klar til at løse vores opgaver, men samtidig klar over, hvordan situationen var ude i de nye kommuner lige efter årsskiftet. Udpakning af flyttekasser, opsætning af IT og installering af telefoner. Samtidig er amterne nedlagt. Det har præget de første mange henvendelser. Vi er en del af den store omvæltning i det offentlige Danmark. Det betyder, at borgere og sagsbehandlere ikke lige nu kan navigere så godt som før 1. januar. Det skal ikke gå ud over borgerne, og vi har derfor besvaret en del henvendelser, der ikke umiddelbart var relevante for VISO. Men vi er nu i gang med de første VISO-relaterede sager. Sagerne begynder for alvor at komme ind nu«, fortæller Rinze van der Goot, faglig leder af VISO, Voksen-Handicappede. Det er kompleksiteten, der afgør, om en borgers sag er en VISO-sag. Med kompleksitet menes arten af og samspillet mellem funktionsnedsættelser og problemstillinger, der har indflydelse på en borgers situation. Kommunen skal have udtømt alle andre muligheder for at få specialrådgivning, inden der rettes henvendelse til VISO. VISO-sager vil typisk være kendetegnede ved, at ekspertisen kun findes ét eller meget få steder i landet, eller ved at medarbejdere ansat forskellige steder i landet skal indgå i løsningen. Stor udviklingsopgave Preben Michaelsen, konsulent i VISO supplerer.» Der ligger en kæmpemæssig udviklingsopgave foran os. Vi er mange, der har været med i det forberedende arbejde til VISO i Indtil 1. januar 2007 har det kun været en ide. Nu skal den bevise sit værd i praksis. Vi har en historisk stor chance for en samlet social indsats, også i kraft af fusionen med de tre statslige Videns- og Formidlingscentre, samt inddragelse af de 13 videnscentre og Hjælpemiddelinstituttet i vidensfunktionen. Vi får mulighed for at opsamle, generere og udvikle viden inden for Servicelovens område og skabe sammenhæng mellem teori og 4 Nyhedsbrev nr. 8

5 praksis i et hidtil uset omfang. Vi modtager meget gerne henvendelser både med spørgsmål og ideer på dette område«, siger Preben Michaelsen. Samarbejde og dialog - Vi kan kun nå et godt resultat gennem samarbejde, dialog og gensidig tillid og respekt mellem alle parter, fortsætter Rinze van der Goot. I denne dialog indgår naturligt de kommunale parter, brugerorganisationerne og leverandørerne. VISO vil løbende udvikle sig. I opstartsfasen er det svært at forudse henvendelsesmønsteret og efterspørgslen på rådgivnings- og udredningsydelser. Derfor vil der være behov for en tæt og åben dialog og åbenhed for at løse de problemstillinger, der løbende vil opstå.»der er nu sat en udvikling i gang med at definere en VISO-sag. Altså hvad karakteriserer den kompleksitet og specialisering, der gør en sag til en VISO-sag. Som en del af vores arbejdsmetode vil vi opdyrke en tæt og åben dialog med kommunerne. I den sammenhæng har vi ved de første VISO-sager været ude hos kommunerne for at drøfte sagernes problemstillinger, og hvad VISO kan støtte med. Vi har også iværksat en række temadage om samarbejdet mellem kommunerne og VISO i slutningen af marts. Formålet er at fortsætte dialogen og samarbejdet samt at fokusere på den konkrete sagsbehandling«. Tålmodighed Rinze van der Goot fortæller videre.»den kommende tid vil være en indkøringsperiode, der kræver tålmodighed af alle parter. Vi bruger i øjeblikket meget tid på at lære leverandørerne at kende ved at gennemgå kontrakterne og ydelserne. Vi vil naturligvis også på et tidspunkt komme ud og besøge leverandørerne og tale med dem. Vi kan godt mærke, at leverandørerne i første omgang er afventende. De skal jo også til at videreudvikle deres ekspertise på baggrund af samarbejdet med VISO, og vænne sig til at levere konsulentydelser og ikke behandling. Vi har over 150 kontrakter på plads og føler os godt dækket ind. Hvis der er huller i udbuddet, har vi også stadig mulighed for at lave flere kontrakter«. Godt fra start»vi er kommet godt fra start. Den nye organisation giver alle muligheder for en mere sammenhængende indsats, og bedre sammenhæng mellem teori/metode udvikling og praksis. VISO er en udviklingsopgave. Vi tror på, at om to år vil det være svært at forstå, at der engang ikke var noget, der hed VISO«afslutter Rinze van der Goot og Preben Michaelsen. Kontakt til VISO Du kan komme i kontakt med VISO ved at ringe eller skrive til Center for Specialrådgivning, som er VISOs centrale enhed i Odense. Skriv til VISO - Center for specialrådgivning Postadresse: Skibhusvej 52 B, Odense C adresse Af praktiske grunde anmoder vi om, at du ved henvendelser vedrørende ydelser fra VISO benytter elektronisk post og sender til sikker-post adressen: sikker- Ring til VISO - Center for Specialrådgivning Telefon: VISO på nettet Web-adresse: På kan du bl. a. hente henvisningsskemaer og brochurer. Vidensteamet 5

6 Se muligheder i det Meningsløse Mennesker med problemskabende adfærd skaber ofte angst og konflikter i samspillet med andre. Det kan påvirke den måde, vi som professionelle ser og møder dem på. Vi ser det, der volder vanskeligheder, men ser vi også udviklingsmulighederne? Ved hjælp af Marte meo metoden kan vi skabe en udviklende kontakt. Af Jytte Birk Sørensen, cand.scient. soc. psych., Marte meo supervisor og konsulent i Rejseholdet Marte Meo Metoden Marte meo betyder»ved egen kraft«. Det er en kommunikationsmetode, hvor man analyserer videooptagelser af samspil mellem den professionelle og brugeren med det formål at optimere brugerens egne sunde udviklingspotentialer. Videooptagelser af samspillet sætter fokus på brugerens ressourcer og udviklingsbehov. Det er en måde at få indsigt og redskaber, der kan bruges til at matche brugerens udviklingsbehov optimalt i hverdagen, så man kan reducere udadreagerende og selvskadende adfærd. Marte meo metoden kan netop være særdeles velegnet i mødet med mennesker, som har problemskabende adfærd. Det vil jeg vise med afsæt i to eksempler. Johanne Johanne er 64 år, hun skriger voldsomt, slår og bider sig selv. Personalet har bedt om hjælp til Johanne, fordi hun skriger så meget. Det er generende for både Johanne, de øvrige beboere og personalet. Johanne har nedsat psykisk funktionsniveau, hun er mobil, og har begrænset verbalt sprog. Johanne har været institutionsanbragt det meste af sit liv. Tidligere blev hun medicineret for at begrænse skrigeriet. Johanne filmes i et samspil med en pædagog, hvor hun skal soigneres. Johanne skriger voldsomt, slår sig selv i ansigtet og siger med vrede toner:»stop med det«. Hun bider sig i hånden og viser tydeligt, at hun ikke har det godt. Pædagogen taler stort set ikke med Johanne. I et enkelt klip henvender hun sig til Johanne med venlige toner og siger:»johanne, hvad er du vred over, er det morgenkåben?«. Johanne holder op med at skrige, kigger på pædagogen og svarer med et nik og et bestemt»ja«. Efterfølgende henvender Johanne sig 3 gange med et appellerende ansigtsudtryk, men får ingen kontakt. Så begynder hun atter at skrige, slå og bide. Videooptagelsen af samspillet viser et tydeligt mønster. Johanne skriger når: hun ikke får en reaktion på egne kontaktinitiativer hun ikke kan følge med i det, der foregår med hende (bliver vasket, får tøj på) hun bliver spurgt om noget og ikke får tid til at svare Åge Åge kaster ting efter personalet og slår ud efter dem. Personalet vil gerne have hjælp til at få en bedre kontakt til Åge og reducere hans aggressive handlinger. Åge er 60 år gammel og har været institutionsanbragt hele sit liv. Han har nedsat psykisk funktionsniveau, har intet verbalt sprog og har udprægede autistiske træk. Når personalet kommer med mad til Åge, agerer han meget uforudsigeligt. Han søger ikke øjenkontakt og har kun fokus på maden. Når maden serveres, kaster han ofte tallerken og glas med indhold efter personalet. Når de vil hjælpe ham med maden, slår han tit hårdt ud efter dem. 6 Nyhedsbrev nr. 8

7 Videofilmen viser tydeligt, at personalet efterhånden er bange for at nærme sig Åge. Man kan også se, at han i udpræget grad viser ting og mad større opmærksomhed end mennesker. Åge skal have udviklet lysten og glæden ved menneskeligt samvær. Forstå meningen bag adfærden Både Johanne og Åge har en udadreagerende adfærd. For at afhjælpe deres voldsomme reaktioner er det nødvendigt både at forstå meningen bag adfærden og at imødekomme dem på deres udviklingsniveau og udviklingsbehov. Vi udvikles gennem kontakt Marte meo bygger på den opfattelse, at mennesket er et dybt socialt væsen. Det er funderet i nyere udviklingspsykologisk forskning og i teorier om samspillets og anerkendelsens betydning for os menneskers udvikling, trivsel og livskvalitet. Vi fødes alle med potentialer for kontakt og udvikling. Derfor har den måde vi mødes på vital betydning for vor selvudvikling og livskvalitet. Det er gennem interaktion med andre mennesker, at vi udvikles og udfoldes. Eller i værste fald afvikles. JYTTE BIRK SØRENSEN Jytte Birk Sørensen er uddannet cand. scient. soc. psych., og Marte meo supervisor. Hun er tidligere lektor i psykologi, men arbejder i dag som selvstændig i Dansk Marte meo Center (www. dmmc.dk) og som konsulent i Vidensteamets Rejsehold. Jytte Birk Sørensen har skrevet tre bøger om Marte meo: - Ser man det Marte meo metoden i et udviklingspsykologisk perspektiv, Dafolo Marte meo metodens teori og praksis, Systime Academic Støt mestring bryd mønstre, Udkommer april 2007 på Dafolo Udviklingsstøttende samspil I Marte meo er målet at støtte den enkeltes udviklingskræfter gennem et samspil, der skal passe til brugerens udviklingsniveau. Marte meo er udviklet gennem detaljerede studier af, hvad der karakteriserer konstruktive kontaktmåder i et velfungerende samspil mellem mennesker. Hvad der andre steder kaldes et anerkendende samspil, kaldes i Marte meo regi for et udviklingsstøttende samspil. Marte meo principperne I det udviklingsstøttende samspil arbejdes der med bestemte elementer. De kaldes for Marte meo principperne, og er karakteriseret ved, at man: Følger brugerens initiativ Positiv bekræfter initiativet Benævner egne og andres initiativer Turtagning Positiv ledelse, hvilket inkluderer: Refleksion over hvordan omsorgspersonen er med til at skabe en følelsesmæssig god atmosfære, følge og positivt bekræfte/benævne initiativer og endeligt skabe struktur, som matcher brugerens udviklingsniveau Hvorfor videooptagelser? Videooptagelser kan bidrage til at se meningen i det, medarbejderne kan opleve som meningsløst. Og dermed være med til at afværge risikoen for at stigmatisere psykisk handicappede og andre. Al adfærd er meningsfuld, men adfærd kan opleves meningsløst, hvis vi ignorerer eller stigmatiserer den. Upassende adfærd skyldes ikke bare personlighedsmæssige årsager, men også den kontekst Vidensteamet 7

8 adfærden optræder i. For vi udvikles alle gennem relationer med andre mennesker. Analyse af samspillet med Åge og Johanne En analyse af det samspil, man så på videoerne mellem Åge og Johanne og deres omsorgspersoner, viser at: 1) Åge og Johanne bliver ikke tilstrækkeligt fulgt og positivt bekræftet på deres initiativer. Når mennesker ikke ses og anerkendes, er der stor risiko for mistrivsel, da vor sociale natur er dybt afhængig af nærende kontakt med andre. 2) Omsorgspersonerne benævner kun ganske få gange, hvad der foregår i samspillet med Åge og Johanne. Manglende information og anvisninger resulterer ofte i samarbejdsvanskeligheder, fordi brugeren ikke inddrages og værdsættes. 3) Omsorgspersonerne strukturerer opgaven uden at prioritere kontakten. I Marte meo handler det først om at skabe kontakt og så løse opgaven. Kontakten er essentiel. Ellers gøres Åge og Johanne til objekter frem for mennesker. 4) Der er fravær af en rar følelsesmæssig stemning, hvilket påvirker samarbejdsklimaet og kontakten generelt. Mennesker er meget påvirkelige af stemninger. Og det gælder i særlig grad mennesker uden verbalt sprog. En af pædagogerne fik som opgave at sætte sig ved siden af Åge og eventuelt holde ham i hånden og hjælpe ham med spisningen. Allerede første gang kunne man se en ændring i Åges udadreagerende adfærd: Han vil gerne holde i hånd, han har sporadisk øjenkontakt og smiler en anelse. Måden han spiser på er mere præget af nydelse. Han viser, han kan lide at være i kontakt. To måneder senere kommer Åge selv, rækker sin hånd til pædagogen og nyder synligt bare at sidde og holde i hånd. Kontakten er vigtigere end opgaven Både Johanne og Åge skal erfare, at de betragtes som medmennesker med deres særlige personlighed og udviklingsbehov. De skal tilbydes samværsrum, hvor den følelsesmæssige stemning er domineret af indlevelse. De skal opleve, at kontakten er vigtigere end opgaven. KURSUS Den september afholder Vidensteamet et to-dages kursus i Århus, hvor Jytte Birk Sørensen underviser i brugen af Marte meo i arbejdet med problemskabende adfærd. Læs mere og tilmeld dig på Johanne er ikke bare»en skriger«johannes reaktion (skrig) må betragtes som en sund reaktion på et usundt samspil. Johanne insisterer via skriget på at få kontakt og indflydelse på de ting, der vedrører hende. Johanne er ikke bare»en skriger«, hun skriger efter udviklingsstøttende kontakt og omsorg. Gennem videooptagelserne så personalet, hvordan Johanne forsøger at få kontakt. De så, hvor interesseret hun er i det, der foregår omkring hende. De fandt ud af, at de skal lære at se Johannes initiativer, og følge dem ved at sætte ord på det, Johanne gør. Det begyndte personalet at gøre, og efter en tid viste en ny videooptagelse et ændret samspil. Johanne skreg kun få gange. Og hver gang fordi hun ikke kunne følge med i det, der foregik omkring hende. Åge skal mødes på sit eget niveau Videosamspillet af Åge viser, at han får serveret mad på en måde, som ikke matcher hans udviklingsniveau. Åge vurderes til at befinde sig på 5-7 måneders niveau (kerneselv). Han skal derfor tilbydes mad, mens han er sammen med en omsorgsperson. Åge skal have både kontakt og mad. 8 Nyhedsbrev nr. 8

9 Afdelingslederen som kulturskaber Når arbejdskulturen skal udvikles i et tilbud med beboere med problemskabende adfærd, står afdelings - lederen med et stort ansvar. Det sætter Vidensteamet fokus på med en ny workshop til efteråret. Af Janni Pilgaard Nielsen, Vidensteamets sekretariat Mediernes fokus på etiske problemstillinger på handicapområdet har sat gang i mange tanker om kulturen i de enkelte dag- og botilbud. De fleste afdelingsledere har nok i løbet af foråret stillet sig selv spørgsmålet:»kan vi tåle et eftersyn med skjult kamera hos os?«pædagogiske udfordringer Alle medarbejdere er ansvarlige for kulturen på deres arbejdsplads, men afdelingslederen har det overordnede ansvar for, at pædagogikken fungerer optimalt. Det ansvar kræver, at afdelingslederen står ved sine egne værdier og sin egen pædagogiske overbevisning. Samtidig skal både medarbejderes og beboeres værdier respekteres. Det kan medføre udfordringer og problemer, som kan være svære at løse. Det kan derfor være givende for afdelingslederen at få vendt problemstillingerne med andre afdelingsledere, der står med samme type udfordringer. Workshop for afdelingsledere Til efteråret sætter Vidensteamet fokus på afdelingslederens rolle som kulturskaber med en to dages workshop efterfulgt af én dags opfølgning. Workshoppen er tænkt som et eksklusivt forum for en lille gruppe afdelingsledere, så der er tid til at gå i dybden med den enkeltes problemstillinger. Målet er, at afdelingslederen bliver bevidst om sit eget pædagogiske ståsted og dermed bliver bedre til at takle konflikter mellem forskellige menneskesyn, vurderinger og værdisæt. Workshoplederne er Unnur Mjöll Dónaldsdóttir, cand. psych.aud. og konsulent og Niels Christian Grud, cand. psuch.aud. og specialkonsulent i Vidensteamet. Begge har erfaring med målgruppen og med supervision. De styrer deltagernes sparring med hinanden og inspirerer med teorigennemgang og øvelser. Opsamling og netværksdannelse Workshoppen følges op to måneder senere med én dags opsamling og supervision, hvor der samles op på de enkeltes erfaringer efter workshoppen. Opfølgningsdagen kan desuden bruges til at etablere et netværk mellem deltagerne, så de også efterfølgende kan sparre med hinanden. Workshoppens formål er, at afdelingslederne bliver mere bevidste om egne værdier, udvikler deres ledelsesform, samt at der skabes et forum for vidensdeling på tværs af specialtilbud rundt om i landet. Workshoppen kan være næste skridt på vejen til udvikling af en arbejdskultur, der kan tåle et skjult kamera. Workshop:»Afdelingslederen som kulturskaber«workshopledere: - Unnur Mjöll Dónaldsdóttir, cand.psych.aut., - Niels Christian Grud, cand.psych.aud., specialkonsulent i Vidensteamet Antal deltagere: 9-12 Dato: den samt den Sted: Århus Pris: 4150 kr. for 3 dage inklusiv dagsforplejning Læs mere og tilmeld dig workshoppen på Vidensteamet 9

10 Kan soldater bruges i pædagogisk arbejde? Vold og trusler var en del af dagligdagen i arbejdet med tre voldsomme beboere i det gamle Viborg Amt. For to år siden valgte ledelsen at ansætte soldater som sikkerhedspersonale. Antallet af magtanvendelser faldt. Men har soldater en berettigelse på en specialpædagogisk arbejdsplads? Af Dorte From, pædagog, cand. scient. soc. og tidligere udviklingsmedarbejder I Viborg Amt Fra Videns- og boenheden Møgelkærvej i Viborg drives projekter for udviklingshæmmede voksne, der på grund af særlige vanskeligheder, udviser en problemskabende adfærd. Det er mennesker, som af forskellige årsager ikke magter at udtrykke behov, vrede, angst eller frustrationer på acceptabel vis. I stedet tyr de til vold og trusler. For to år siden steg magtanvendelserne, voldsindberetningerne og sygefraværet voldsomt. Da den enkelte beboer og medarbejder samtidig begyndte at mistrives, var det nødvendigt at»gøre noget«. Ledelsen valgte en strategi, der var både kontroversiel og utraditionel: At ansætte professionelle soldater som sikkerhedspersonale. Soldaternes opgave Filosofien bag ansættelsen var enkel: Soldater har i deres job ofte stået i farlige og direkte livstruende situationer og derfor vil mødet med udadreagerende beboere ikke skabe samme angst hos dem, som det gør hos personalet. Ydermere er de uddannede til at foretage en fastholdelse eller en frigørelse uden at gøre skade på hverken modparten eller sig selv. Soldaternes opgave var klart defineret: De skulle sikre det pædagogiske personales arbejdsro samtidig med, at de skulle skabe tryghed for beboerne. Deres opgave var alene at understøtte det pædagogiske arbejde via deres tilstedeværelse, og enhver indgriben skulle ske efter anmodning fra pædagogerne. Konkret indebærer det, at soldaterne altid forholder sig loyalt til den pædagogiske plan, at de spejler pædagogernes handlinger og understøtter dem, og at de altid lader pædagogen»føre ordet«. også at trives bedre. Medarbejderne oplevede, at beboerne så soldaten som»deres mand«. Som et menneske, der hjalp dem med at undgå uhensigtsmæssig og voldelig adfærd, og som accepterede dem og holdt af dem, trods deres voldsomme adfærd. For pædagogerne betød brugen af soldater som sikkerhedspersonale, at de fik mulighed for at genskabe en relation til beboerne, hvor angst ikke længere var en barriere for at kunne handle fagligt bevidst. Soldat som daglig kontaktperson Den ene beboer viste imidlertid hurtigt, at han ikke magtede, at der var to personer omkring ham i stedet for kun en pædagog. Sikkerheden blev prioriteret og konsekvensen blev, at det idag er en af soldaterne, der har ansvaret for at gennemføre den daglige struktur og aktiviteter sammen med beboeren. Han refererer hele tiden til pædagogerne, som stadig har hovedansvaret for planlægningen af tilbuddet. Der holdes planlægningsmøder mellem pædagoger og de soldater, der har den daglige kontakt med beboeren, og soldaterne får også supervision. Evaluering af projektet Hos ledelse og samarbejdspartnere opstod der et ønske om at undersøge den særlige konstruktion af soldater som sikkerhedspersonale nærmere. Hvilke kompetencer har soldater? Ser de anderledes på magtsituationer? Kan de overhovedet indgå i en ordentlig relation med udviklingshæmmede mennesker? Evalueringen forløb fra januar til november Vi valgte at lave et casestudy, hvor vi evaluerede med brug af forskellige data som magtanvendelsesindberetningerne, deltagende observationer af soldaternes møde/kommunikation med beboerne og kvalitative interviews med soldater, pædagoger og ledelse. Soldaterne på arbejde Soldaterne skabte hurtigt en mærkbar forandring med færre magtanvendelser og trusler. Beboerne begyndte Resultat Evalueringen viste, at soldater har kompetencer, der kan bruges i en pædagogisk verden, og at soldater og pæda- 10 Nyhedsbrev nr. 8

11 goger kan samarbejde konstruktivt med gode resultater til følge. Det skyldes bl.a. følgende forhold: 1) Fravær af angst Det mest iøjnefaldende i evalueringen af projektet var den måde, hvorpå soldaterne møder de voldsomme beboere. Fordi soldaterne ikke er præget af angst, kan de udstråle en helt grundlæggende lyst til samværet. Man kan se at når beboeren spejler sig i positive og tydelige forventninger, fx når soldaten bliver stående og udstråler interesse og ro selv om beboeren er truende, så forærer han faktisk beboeren andre handleredskaber end volden og truslerne. 2) Objektivitet Soldaterne går meget objektivt til opgaven; både i skrift, tale og handling. Når de beskriver en konkret situation, tager de ikke stilling til retfærdighed eller skyld; hverken hos medarbejderne eller beboerne. Deres fokus er alene på situationen: hvad sker der, og hvad kan ændres for at imødegå lignende situationer? De påvirkes ikke af trusler og oplever ikke, som mange pædagoger, at beboeren»går efter at ramme dem«, eller at de ikke selv slår til. Soldaterne reagerer tilsyneladende på det de ser; i langt højere grad end på en tolkning af situationen. 3) Samarbejdet Samarbejdet mellem soldaterne og pædagogerne er båret af klare aftaler om fordeling af ansvar og af en stor respekt for hinandens kompetencer. Soldaterne foreslår i samarbejdet andre måder at agere på og mødes heri med positiv interesse af pædagogerne. Men soldaterne overlader det pædagogiske ansvar til pædagogerne og stiller ikke spørgsmål ved deres kompetence hertil. Pædagogerne oplever forslag og spørgsmål fra soldaterne, som udtryk for interesse og vilje til at udvikle sig i arbejdet. De siger, at soldaternes tilstedeværelse gør, at de tør bruge deres faglighed og indgå i et samarbejde med beboerne. 4) Funktionerne skal adskilles Evalueringen viste, at der er en risiko for, at der over tid sker en sammenblanding af sikkerhedsfunktionen, omsorgsfunktionen og det pædagogiske ansvar, hvor soldaterne langsomt adopterer den pædagogiske tilgang. Det er ikke i sig selv negativt, men det kan få uheldige konsekvenser, hvis fokus på sikkerheden dermed svækkes, eller hvis pædagogernes mulighed for at forblive i deres position forringes. Det bør imødegås ved at: uddanne sikkerhedspersonalet i diagnoser og forståelse for mennesket bag den problemskabende adfærd og i nødvendigheden af at fastholde opdelingen i sikkerhedsarbejde og pædagogisk arbejde faglig supervision planlægningsmøder Når soldaterne arbejder som sikkerhedspersonale, er det derfor vigtigt hele tiden at kunne dokumentere en fortsat nødvendighed af denne særlige indsats og at følge op på ansvarsfordelingen. Soldaterne fortsætter Der er ikke umiddelbart nogen planer om, at soldaterne skal ophøre i sikkerhedsfunktionerne. Evalueringen påpeger et forhold, som ikke er nyt, men helt centralt: At mennesker bliver bedre i stand til at indgå i et positivt samspil med omverdenen, når de i trygge rammer oplever at blive anerkendt og respekteret for det, de er. Det eneste nye er, at det er soldater, der løser opgaven ud fra en filosofi om, at de har kompetencerne. Modellen som inspiration Evalueringen viste, at den enkelte pædagog kan klædes bedre på ved at uddannes i håndtere problemskabende adfærd. Den viste også at soldaterne ikke kun er rigtig gode til opgaven pga. deres uddannelse. Mindst lige så væsentlig er deres tilgang til beboerne. De synes om og viser inte-resse for beboernes liv. Derfor kan man ikke konkludere, at soldater er de eneste, der kan løse opgaven, men at de soldater, vi har mødt, gør det fantastisk godt. Modellen kan helt sikkert være en inspiration til at udvikle den gode praksis i det faglige arbejde med mennesker, der har problemskabende adfærd. Dorte From arbejder i dag som pædagogisk konsulent på Sødisbakke i Region Nordjylland Bo og videnenheden på Møgelkærvej i Viborg hører i dag under Region Midtjylland. Siden 2004 har de ansat soldater som sikkerhedspersonale i relation til projekter med voksne psykisk handicappede med en meget udadreagerende adfærd. Magtanvendelserne faldt på knap to måneder fra omkring 10 til 1-2 om måneden. Samtidig faldt truslerne mod personale og andre beboere. Status på projekterne er: Projekt 1 er givet tilbage til oprindelig driftsherre. Projekt 2 fortsætter som en form for enkeltmandsprojekt. Projekt 3 fortsætter med soldater som beboerens primære kontaktperson. I øjeblikket er man ved at starte et nyt projekt op. Rapporten»Konflikthåndtering i pædagogisk virksomhed når soldater arbejder sammen med pædagoger«af Cecilie Bromand, Lene Sterner og Dorte From kan downloades på Vidensteamet 11

12 TI KRITISKE SPØRGSMÅL TIL FORSTANDER JØRGEN JUUL OM BRUGEN AF SOLDATER SOM SIKKERHEDSPERSONALE Af Kirsten Brøndum, Vidensteamets sekretariat Hvorfor ansatte I soldater frem for pædagoger? Det var i erkendelse af, at vi ikke kunne få personale nok med den rette pædagogfaglige profil. Jeg har set for mange magtesløshedsreaktioner og for mange brugere, der ikke har fået det, de havde krav på. Hvor mange tæsk skal en pædagog have? Vi pædagoger skal være villige til at løbe risikoen for overgreb, men vi skal også gøre, hvad vi kan for at forebygge og eliminere dem. Sikkerhedsfolk tilkobles, når vi ved, at pædagoger ikke magter det. Når pædagogens helbred er i fare eller som forebyggelse af, at den udadreagerende adfærd øges. Når sikkerhedsfolk sørger for ro, glemmer I så ikke at arbejde med årsagerne til adfærden? Nej. Analyseværktøjer, redskaber og metoder er de samme, og nu er pædagogen fri for at handle under angst. Når en pædagog mister kontrollen, er det styrende angst, og så kan de ikke være objektive. Er det ikke foruroligende, at sikkerhedsfolk i forhold til en af beboerne er hele indsatsen og ikke kun en del af den? Det er kun noget man tænker, når man ikke ved nok om det. Pædagogerne kunne ikke være alene med beboeren uden han slog, og han kunne ikke overskue at have to personer. Med kun en soldat blev der ro. Vi har supervison af medarbejderne en gang om måneden og ugentlige personalemøder. Efter hver vagt ligger der en skriftlig rapport, som der følges op på. Den pædagogiske indsats sker altså i samspil med stampersonalet. Sikkerhedspersoner er ikke løsningen, men et brugbart redskab, når vi taler om stærkt marginaliserede brugere. Hvordan sikrer I pædagogisk udvikling, så sikkerhedspersonale ikke er nødvendigt? Det fokuserer vi meget på. Vi arbejder fx med at sige»hvordan kan vi ændre på den her situation?«. Forhistorien er jo, at nogen af disse brugere med deres adfærd før lå på kanten af en dom. Vores dilemma er så; skal vi gå tilbage til den risiko ved at fjerne soldaterne? Man skal huske, at de brugere vi overtager har mange års oplevelser af, at verden er imod dem. Og som udviklingshæmmede har de brug for lang tid, før de forstår ændringer. De er præget af manglende evne til at forstå, hvad medmennesker vil dem, og kan ikke fornemme følelser. Men dit spørgsmål rører da noget i mig, for det skal jo være en konstant og vedvarende refleksion hos mig og mine medarbejdere. Mener du, at nogen af disse mennesker ikke kan udvikle sig? Det spørgsmål skal differentieres. Når angsten hos brugerne reduceres, så løftes deres funktionsniveau. Men det skal ikke forveksles med udvikling. En organisk hjerneskade er vedvarende, og når en udredning viser, at de har et bestemt udviklingstrin, kan det, når de er oppe i 20 erne, ikke hæves. Men man kan hæve deres velvære og trivsel i forhold til omgivelserne, og så får de et bedre funktionsniveau. Er det ikke en grundtanke i socialt arbejde, at alle mennesker har positive egenskaber, der kan udvikles og kompensere for de negative? Jo, man skal netop tænke i egenskaber. Vi må ikke lave den fejl at tro, at fordi der er kommet ro på, at en bruger så kan mere end deres udviklingsniveau. Så sætter vi dem i en overkravssituation, som de ikke magter og derfor reagerer på. Er der ikke en risiko ved at ansætte soldater, der kan have traumer efter tjeneste i krigsområder? Jo, vi ved, der er risiko for, at denne type job kan udløse posttraumer, så det er vi ekstremt opmærksomme på. Vi har faktisk en erfaring med det.. Soldaten fik i samarbejde med forsvarets psykologer behandling og kom videre i et andet job via en aktiv sygemelding. Er brugen af soldater en permanent løsning? Det tør jeg ikke sige. Jeg kan se, at vi er inde i en rivende udvikling med debat og erfaringsopsamling, hvor vi også bliver klogere. Vi ansatte soldaterne pga. sikkerhed og deres evner til blide magtanvendelser. Men i dag har vi også 12 Nyhedsbrev nr. 8

13 og næsten mere fokus på deres evne til at observere situationer og forebygge. Og vi har lært, hvor vigtigt det er at tænke i persontyper. I dag tror jeg, det er nemmere at gøre en soldat til pædagog end en pædagog til soldat. Hvorfor er soldater bedre? Det har noget med kultur og persontype at gøre. Selvfølgelig finder vi pædagoger, der er egnet til disse jobs. Men vi arbejder med en marginaliseret udadreagerende målgruppe mens vores pædagoguddannelse i dag er blevet en generalistuddannelse, der tiltrækker folk, der er reflekterende og har fokus på samspil. Kvaliteter, der giver gode pædagoger i langt de fleste jobs. Men vores brugere har behov for tydelige medarbejdere. For at omgivelserne tegner rammen, fordi de ikke kan selv, ellers reagerer de. Pædagogers magtesløshedsreaktioner er ikke kun et ledelsesansvar, men også et spørgsmål om uddannelse og socialpolitik. Er det pædagogerne, der ikke er professionelle nok? Nej. Jeg mener, de er dygtige, men at vi skal blive bedre til at turde nuancere og specialisere pædagoguddannelsen. Det vil blive meget afgørende for pædagoger i fremtiden, for ellers, tror jeg, at vi taber terræn til andre faggrupper på de områder, hvor der kræves specielle kompetencer. Vi er i en troværdighedsfase. Vi har aldrig været gode til at dokumentere i pædagogbranchen, men bedre til at hyle op. Det er udtryk for, at vi ikke har været nok i kontakt med omverdenen, og så bliver vi sneblinde. Vi skal træne os i at stille os selv alle de spørgsmål, som vi ikke tør stille. En af dem er, om en pædagog skal være multitaskende? Hvis svaret er ja, så er spørgsmålet, hvorfor der ikke findes specialiserede overbygninger på seminarerne? Et andet spørgsmål handler om økonomi. En døgndækning af en borger koster måske 2,2 mill. kroner om året. Når sikkerhedspersonalet gør det godt, kan vi så kræve, at der også skal en pædagog på og fordoble prisen? Tager vi ikke de midler fra andre mindre hårdtslående udviklingshæmmede? Det er en prioritering vi må forholde os til. Det, vi gør, er ikke kritik af pædagoger, det er en ageren i virkeligheden. Vidensteamet 13

14 Boganmeldelse Forstå og forebyg vold Vi må kende årsagerne til, hvorfor aggressioner og vold opstår, før vi kan forebygge. Det er grundprincippet i en bog, som skal klæde personalet i social- og sundhedssektoren på til de svære situationer. af neuropsykolog Grethe Pedersen Vold og aggression er en udfordring i det moderne samfund. Omkostningerne udgør en stor belastning både økonomisk og ikke mindst i menneskelige lidelser og tragedier. Vold og aggression er ikke noget, der udelukkende angår den udøvende og den modtagende part; der er ofte langt flere mennesker berørt. Jeg har med stor interesse læst Marian Popp og Michael Munch-Hansens»Forstå og forebyg vold«. Bogen behandler ud fra en systemisk tankegang emnet vold og aggression. Den henvender sig til tværfagligt personale i socialog sundhedssektoren. Forfatterne har sat særlig fokus på ældreområdet, men bogen er også relevant og anvendelig inden for det pædagogiske område. Forfatterne skriver ud fra en teoretisk indsigt, men også med baggrund i deres solide erfaring fra praksis. Det giver bogen interessante vinkler, kraft og stor brugsværdi. Vinklerne i bogen fører alle frem til temaet vold og aggression mellem bruger og hjælper. Bogens opbygning Bogen er opbygget således, at første del omhandler definition af vold og aggression samt beskrivelse af årsager til vold og aggression. Herefter introduceres den såkaldte RRR-model som et refleksionsværktøj hvor R erne står for relation, rygsæk og ramme. Resten af bogen er bygget op om denne model. Vold er komplekst Bogens pointe er, fra først til sidst, at vold og aggression er komplekst og multifaktuelt. Der peges på, at når der forekommer vold og aggressioner, er det vigtigt at have fokus på oplevelsen og ikke hensigten. Udadrettet aggression kan ses som en hjælp til: 1) at undgå det, man ikke kan lide eller er truet af, 2) at opnå det man ønsker. Endvidere er der i bogen en række andre gode indsigter omkring konfliktforståelse og -håndtering. Vold er et kraftfuldt ord, der kan sætte billeder i gang af en voldsmand og et offer. Forfatterne definerer vold som:»oplevelsen af en handling, der er det vigtige, ikke hensigten med den.«rrr-modellen Relationen er både det, der sker mellem mennesker (kommunikation, stemninger og»kemier«), og det menneskelige møde om selve sagen (hjælp til en given ting i hverdagen). Rygsækken indeholder det, som mennesker hver især har med sig, før de mødes i relationen. Eksempler er opvækst, livshistorier, identiteter og funktionsnedsættelser. Rammen er konteksten, som indeholder fx den fysiske del og organisatoriske bagland, love og regler samt procedurer. RRR-modellen er i sin enkelhed anvendelig som søgemodel, når man analyserer tilspidsede situationer, hvor vold og aggressioner opstår. Det er personalets viden om alle tre elementer i RRR-modellen, der har betydning for, hvor godt de er klædt på til at håndterer de svære situationer i hverdagen. Der findes så at sige altid betydende og forbyggende forhold inden for såvel relationen, rygsækken som rammen. I et kapitel tages emnet konflikter med pårørende under behandling også her er RRR-modellen anvendelig. PPP-modellen PPP-modellen er et andet af bogens værktøjer, der kan medvirke til at adskille tingene. P erne står for professionel, personlig og privat. Der er i bogen fokus på, hvordan de tre områder kan adskilles. Der er arbejdslivet, som dækker både over det personlige og det professionelle felt, og privatlivet, som dækker både det private og personlige felt. 14 Nyhedsbrev nr. 8

15 9 Procedurer Nærmiljø Borgers rygsæk Gener, biologi opvækst, livshistorie, traumer, sygdomme, medicin, alkohol, aktuel tilstand, stress, seksualitet, personlig agressionsstil Pårørende Fysiske rammer Rammen Kommunikation Konflikthåndtering Konflikt 6/9-tal Uenighed Fantasier Kemi Gå med energien Relationen Kvindesprog Pleje Mandesprog Sambejde Kropssprog Berøring Forflytninger Magtanvendelse Regler Love Organisation Ledelse Kolleger Ansattes rygsæk Den almenmenneskelige rygsæk Grænsevogteren Uddannelse Erfaring Professionalisme Privat Personlig Professinalisme RRR-modellen med centrale ord fra emnerne i bogen En vigtig pointe i bogen er, at der ikke findes en facitliste for, hvor grænserne går mellem de tre P-felter. Det er derfor den enkelte, som er sin egen PPP-grænsevogter. I bogen gives gode eksempler på, hvorledes arbejdspladsen kan støtte og hjælpe medarbejderne i at blive gode grænsevogtere. Voldsforebyggende tiltag Det er holdningen gennem hele bogen, at hvis ansatte føler sig truet eller krænket på arbejdet, så er det arbejdspladsens ansvar at iværksætte voldsforebyggende tiltag. I de sidste kapitler gives en række ideer og konstruktive forslag til, hvordan man giver sig af med at organisere arbejdet med analyse og registrering og voldspolitik. En af bogens styrker er, at der ikke levnes meget plads til temaet selvbeskyttelse, og der i stedet lægges vægt på, at vi gør noget, inden problemet med vold opstår. Konkrete værkstøjer Bogens brugsværdi består i en række konkrete forståelsesmåder og refleksionsværktøjer. En af de vigtige pointer er, at for at forbygge vold må vi kende årsagerne til, hvorfor aggressioner og vold opstår. For at gøre dette må vi have analyse- og refleksionsredskaber. Trods bogens fokus på ældreområdet, kan modeller og synsmåder nemt overføres til andre områder. For eksempel er der inden for det neuropsykologiske område både unge og ældre, der i kraft af skader på centralnervesystemet kan få styringsproblemer. Bogens fokus og indhold er relevant også i forhold til denne udfordring, som jeg selv har gjort erfaringer med. Kan omsættes til praksis Bogen er skrevet i et let forståeligt sprog, og brugen af billedsprog gør, at vigtige pointer både er lette at forstå og omsætte til praksis. Styrken er afgjort bogens praktiske anvendelighed. Dens åbenbare anvendelighed i forhold til æl-dreområdet er indiskutabel, men også inden for det neuropsykologiske praksisfelt kan»forstå og forebyg vold«medvirke til at fremme evnen til refleksion. Enhver arbejdsplads, som er i forbindelse med vold og aggression, bør have denne bog stående og sætte sig ind i dens budskab. Jeg selv har haft stor glæde af at omsætte principperne til praksis. Boganmeldelsen har i anden form været bragt i Psykolog Nyt. Marian Popp og Michael Munch-Hansen: Forstå og forebyg vold 208 sider, Forlaget Munksgaard, sider, 175 kr. ISBN Vidensteamet 15

16 NYHEDER FRA VIDENSTEAMET Husk at tilmelde dig nyhedsmailen Vidensteamet udsender cirka hver anden måned en nyhedsmail om, hvad der sker i Vidensteamet lige nu. Send din adresse til eller tilmeld dig på hjemmesiden. Husk også at sende din nye adresse, hvis du får en ny. Vidensteamets hjemmeside Vidensteamets hjemmeside kan bruges til at finde information om kurser, Rejseholdet og Vidensteamets øvrige arbejde. På hjemmesiden findes der desuden fagrelevante artikler og en omfattende liste over god faglitteratur. Nye artikler på hjemmesiden Vidensteamet har lagt tre nye artikler ud på hjemmesiden. Portræt af Jakob Kjeldberg Vidensteamet har skrevet et portræt af den psykisk handicappede kunstner Jakob Kjeldberg, hvis kraftfulde illustrationer vi benytter i vores udgivelser. Hans historie viser, hvordan han gennem kunsten kan kommunikere med omverdenen uden at have et talesprog. Kunsten at give slip Desuden har Vidensteamet skrevet en artikel om Psykolog John Zeuthens redskaber til at reagere hensigtsmæssigt på beboeres voldsomme adfærd. Artiklen er skrevet på baggrund af kurset:»at overvinde forstyrrende tanker og følelser i feltet mellem kontakt og kontrol«. Hvordan lærer man af andres erfaringer? Birgit Blumenfeld beskriver i denne artikel, hvordan vi kan sikre, at vi reflekterer, dokumenterer og deler vores erfaringer og viden i det pædagogiske arbejde med andre. Birgit Blumenfeldt har forud for artiklen studeret et enkeltmandsprojekt, og artiklen bygger på hendes erfaringer herfra. Ny bog om stress Stress er et stort og alvorligt problem på mange arbejdspladser. Thomas Milsted, som er leder af Center for Stress, har skrevet bogen: Stress grib chancen for et bedre (arbejds)liv. Bogen giver både gode råd til, hvordan man erkender stress hos sig selv og andre, hvordan man forebygger stress på arbejdspladsen, samt hvordan man bearbejder stress. Hvert kapitel afsluttes med relevante tests, øvelser og redskaber. Bogen er lettilgængelig men seriøs. Den er anvendelig både for den enkelte privatperson og for arbejdspladsen som helhed. Milsted, Thomas: Stress grib chancen for et bedre (arbejds)liv, Jyllands-Postens Forlag (2006) Vold og stress på voksenhandicapområdet På voksenhandicapområdet er forekomsten af vold markant større end andre steder i social- og sundhedssektoren, og der er et stigende antal udbrændte og stressede medarbejdere. Det viser en undersøgelse i Århus Amt udført af Arbejdsmedicinsk Klinik ved Århus Sygehus og Arbejdsmiljøinstituttet. Undersøgelsen anbefaler bl.a., at der fortsat arbejdes intenst på at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, samt at man ser nærmere på voldsforebyggelsen. Læs hele rapporten på: Kursusprogram efteråret dags kurser Psykiatri og udviklingshæmning I Tidspunkt: 9. oktober 2007 i Roskilde 30. oktober 2007 i Århus Underviser: Finn Gerholt, psykiater Psykiatri og udviklingshæmning II Tidspunkt: 15. november 2007 i Århus 27. november 2007 i Roskilde Underviser: Finn Gerholt, psykiater Neuropædagogiske redskaber hvorfor gør vi, som vi gør? Tidspunkt: 5. november 2007 i Roskilde Underviser: Susanne Gade Ebbesen, neuropædagog og psykolog Livskvalitet for senhjerneskadede med problemskabende adfærd Tidspunkt: 1. november 2007 i Århus Underviser: Bente Juul, pædagogisk konsulent Low arousal ikke-konfronterende konfliktløsning Tidspunkt: 20. november 2007 i Århus 28. november i Roskilde Underviser: Bo Hejlskov Jørgensen, psykolog 2-dages kurser Udviklingsmuligheder med Marte meo metoden Tidspunkt: september 2007 i Århus Underviser: Jytte Birk, cand.scient.psych. og Marte meo supervisor Udviklende dialoger den livsnødvendige kommunikation Tidspunkt: oktober 2007 i Roskilde Underviser: Tove Svendsen, psykolog Workshop Afdelingslederen som kulturskaber Tidspunkt: oktober og 6. december 2007 i Århus Workshopledere: Unnur Mjöll Dónaldsdóttir, psykolog og Niels Christian Grud, psykolog og specialkonsulent i Vidensteamet At være drevet til vanvid Tidspunkt: 28. september 2007 i Århus Underviser: Peter Rodney, psykolog Læs Nyhedsbrev kursusbeskrivelserne nr. 8 for hvert enkelt kursus på: Grafisk Service

Særforanstaltninger. Tidsskrift Nr. 2 I Forår I 2008

Særforanstaltninger. Tidsskrift Nr. 2 I Forår I 2008 Tidsskrift Nr. 2 I Forår I 2008 Særforanstaltninger Man etablerer aldrig en særforanstaltning af pædagogiske årsager. Man etablerer den som en nødvendighed for ikke at skabe førtidspensionister blandt

Læs mere

Vold som Udtryksform. Tema: 14 års indsats. Et nyhedsmagasin fra Vold som Udtryksform, 12. årgang, nr. 2, november 2006

Vold som Udtryksform. Tema: 14 års indsats. Et nyhedsmagasin fra Vold som Udtryksform, 12. årgang, nr. 2, november 2006 sss Vold som Udtryksform Tema: 14 års indsats Et nyhedsmagasin fra Vold som Udtryksform, 12. årgang, nr. 2, november 2006 Leder Farvel til det gamle goddag til det nye 2 Vi vil blive bedre til at forstå

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Et nyhedsmagasin. nyhedsmagasin fra. Vold som Udtryksform

Et nyhedsmagasin. nyhedsmagasin fra. Vold som Udtryksform 7. å r g a n g N r. 2 N o v e m b e r 2 0 0 1 Et Et nyhedsmagasin nyhedsmagasin fra fra Vold som Udtryksform V o l d s o m U d t r y k s f o r m Vi er ikke alene 2 Vold som Udtryksform 7. årgang, nr. 2,

Læs mere

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Et inspirationshæfte www.sus.dk Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Indhold 2 Forord............................................... 3................................... 4 Samarbejde

Læs mere

Temamagasin oktober 2007 2007. Gør vold på din arbejdsplads til historie. voldsomudtryksform

Temamagasin oktober 2007 2007. Gør vold på din arbejdsplads til historie. voldsomudtryksform Temamagasin oktober 2007 2007 Gør vold på din arbejdsplads til historie voldsomudtryksform 2 Fokus på vold og nye på arbejde Stop vold Fokus på nye på arbejdet er et projekt, som Socialt Udviklingscenter

Læs mere

Kurser Forår 2010. Specialiserede kurser med fokus på problemskabende adfærd. Vidensteamets kurser I Forår 2010

Kurser Forår 2010. Specialiserede kurser med fokus på problemskabende adfærd. Vidensteamets kurser I Forår 2010 Vidensteamets kurser I Forår 2010 Kurser Forår 2010 Specialiserede kurser med fokus på problemskabende adfærd Vidensteamet er et landsdækkende netværk vedrørende psykisk handicappede og senhjerneskadede

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

MERK projektet i praksis

MERK projektet i praksis MERK projektet i praksis Beskrivelser fra den virkelige verden UDVIKLINGSHUSET / HR, Sønderborg Kommune 2012 1/54 Indhold Indledning... 2 At skabe kontakt gennem anerkendelse... 3 Drivkraft, mål og selverkendelse...

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

Nyhedsbrev. Vidensteam.dk. Linoliumsnit: Ukendt kunstner

Nyhedsbrev. Vidensteam.dk. Linoliumsnit: Ukendt kunstner Nyhedsbrev Linoliumsnit: Ukendt kunstner Vidensteam.dk Nyhedsbrev fra det landsdækkende Vidensteam vedrørende psykisk handicappede og senhjerneskadede med problemskabende adfærd Nr. 4 Forår 2005 3. Årgang

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Temamagasin 2007. Gør vold på din arbejdsplads til historie. voldsomudtryksform

Temamagasin 2007. Gør vold på din arbejdsplads til historie. voldsomudtryksform Temamagasin 2007 Gør vold på din arbejdsplads til historie voldsomudtryksform indhold Indhold Demens og voldsom adfærd.................... side 3 Skønheden og sygdommen..................... side 6 Sanser

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

VISS.dk. Nr. 16 september 2014 årgang 8. Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi

VISS.dk. Nr. 16 september 2014 årgang 8. Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi VISS.dk Nr. 16 september 2014 årgang 8 Vi tilbyder: Arbejdspladskurser Kurser Efteruddannelser Temadage Neuropædagogisk konference Konsulentydelser Efterår 2014 Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 2 Ledercoaching Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach INDHOLD Ledercoaching 3 Ledere

Læs mere

Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien

Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien 3 2007 TEMA: Lov og praksis Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien Sagsbehandlere på shopping Sagsbehandlere skal sammenligne

Læs mere

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Signe Barild, Susanne Bülow og Arne Fribo NUBU april 2013 Hvordan skriver de om mig? - Om skriftlig dokumentation i anbringelser Skrevet

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Blå blink og blå mærker. voldsomudtryksform. Autoritetstab skaber konflikt. Nyt fra NFA: Voldspolitik skal målrettes. Nyhedsmagasin nr.

Blå blink og blå mærker. voldsomudtryksform. Autoritetstab skaber konflikt. Nyt fra NFA: Voldspolitik skal målrettes. Nyhedsmagasin nr. Nyhedsmagasin nr. 1 Gør vold på din arbejdsplads til historie Autoritetstab skaber konflikt Blå blink og blå mærker Nyt fra NFA: Voldspolitik skal målrettes voldsomudtryksform 2 Dialog på afveje Bestil

Læs mere

Trivsel i folkekirken

Trivsel i folkekirken Trivsel i folkekirken Fokus på psykisk arbejdsmiljø og trivsel I disse år er der stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø og trivsel. I Regeringens 2010 handlingsplan er et af fokusområderne et bedre psykisk

Læs mere

Konflikter som udtryksform at arbejde engageret med udviklingshæmmede. På vej mod et pædagogisk fagsprog

Konflikter som udtryksform at arbejde engageret med udviklingshæmmede. På vej mod et pædagogisk fagsprog VISS.dk VIDENSCENTER SKANDERBORG SØLUND - - Konflikter som udtryksform at arbejde engageret med udviklingshæmmede På vej mod et pædagogisk fagsprog nyt nr. 5 marts 2010 - årgang 4 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere