NY HED SBREV. Første nyhedsbrev i den nye skole..!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY HED SBREV. Første nyhedsbrev i den nye skole..!"

Transkript

1 2012 NUMMER 1 MAJ NY HED SBREV Første nyhedsbrev i den nye skole..! Den nye skoles ledelse har besluttet at udsende nyhedsbreve til elever, forældre og personale vedr. den ny skole. Vi håber, at de ERRITSØ CENTRALSKOLE kan være med til at give nogle svar på de mange relevante spørgsmål der er og vil opstå i forbindelse med den ny skole. LYNG SKOLE På vegne af ledelsesteamet Anders Axø Distriktsskoleleder BAKKESKOLEN

2 Ny skolestruktur... Fredericia Byråd har i de første måneder af dette år truffet en beslutning om en ny skolestruktur i Fredericia. Det er en meget stor og utrolig spændende proces, som er sat i søen. Vi ønsker alle det bedste for vores unge mennesker i Fredericia, så den altoverskyggende opgave er at få skabt en ny fælles skole med faglig kvalitet og udfordringer for alle børn. Dannelse og uddannelse skal gå hånd i hånd så alle opnår livsduelighed til gavn for samfundet og eget liv. Det er vi fast besluttet på at arbejde ambitiøst og målrettet for. Så store forandringer skaber selvfølgelig usikkerhed, og det er derfor godt, at vi har et helt år til at forberede os. Det første er at skabe en ny skole med en ny fælles kultur, som er klar til at starte august Vi ønsker at skabe en skole, hvor innovation og bevægelse er med til at skabe læring på mange måder. Det indebærer f.eks. en udvidelse af linjetilbuddene i udskolingen. Skolen skal også have et nyt navn læs om det senere i nyhedsbrevet. Vi er i fuld gang med at skabe os et overblik over alle arbejdsopgaverne og skrive dem ind i en procesplan. Den vil vi bringe i et af de kommende nyhedsbreve. Jeg er fantastisk glad for at få lov til at stå i spidsen for den ny skole i Erritsø/ Snoghøj-området. Mit ledelsesteam og jeg vil tilrettelægge processer, som inddrager elever, forældre og medarbejdere. Vi vil etablere tre overgangsråd for de nævnte grupper. Når valgene til de respektive råd er overstået, vil vi informere om dette i et nyhedsbrev. Det er vigtig at understrege, at overgangsrådet i sig selv ikke kan træffe beslutninger. De skal have det med i de nuværende bestyrelser på de tre skoler. Vi vil som nævnt lægge op til et tæt samarbejde, og vi modtager gerne ideer og forslag til de kommende processer. Velkommen til den ny skole i Erritsø/Snoghøj På vegne af ledelsesteamet Anders Axø Specielt til medarbejderne... Der er afsat 25 timer til hver medarbejder til næste skoleår til fusionsprocessen. Det forventes ligeledes, at der bruges noget af teamtiden til processen. Derudover er der muligheder for at nogle medarbejdere individuelt kan tildeles tid, som f.eks. tovholdere på arbejdsopgaver. Ledelsesteamet er ved at udarbejde et forslag til pædagogiske arrangementer, som de 25 timer skal bruges til. Vi indkalder overgangsrådet for at drøfte forslaget. Overgangsrådet for medarbejdere kommer til at bestå af:1 lærerrep.+1 pædrep. fra hver matrikel + ledelse

3 Specielt til forældrene... Overgangsrådet for forældre vil komme til at bestå af: 2 forældrerep. fra hver matrikel + ledelse De vælges i fra den nuværende bestyrelse på hver matrikel. Overgangsrådet vil straks gå i gang med at udarbejde forslag til principper for en række ting, som f.eks klassedannelser og skole/hjem-samarbejde. Den nye bestyrelse og trafiksikkerheden i forbindelse den ny vej til skole for mange er også emner blandt mange, som der skal tages fat på. Specielt til eleverne... Overgangsrådet for eleverne vil komme til at bestå af: 1 rep kl fra de tre matrikler + 1 rep kl fra de to matrikler (i alt 5 elever) + 3 kontaktlærere (en fra hver matrikel) + ledelse Politisk notat. Rammer og indhold Vi skal udvikle fremtidens folkeskole i Fredericia Kommune. Udfordringerne er mange. Globaliseringen betyder, at vores børn og unge skal blive dygtigere; både inden for basisfagene og inden for it, innovation, samarbejde og kreativitet. Målet er, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi udfordres på at tænke anderledes i skolen, når vi designer læreprocesser. Vi skal tage afsked med industrisamfundets skole. Det skal være udfordrende, interessant og udviklende at gå i skole for alle børn også selv om man har faglige vanskeligheder eller er en meget dygtig elev. Byrådet ønsker ved en skolestrukturændring, på en og samme tid, at frigøre ressourcer til en besparelse samt til at udvikle fremtidens folkeskole i Fredericia. Skolestrukturændringen hviler på to principper: Princippet om skolen på flere matrikler - fordi vi vil skabe pædagogiskøkonomisk bæredygtige enheder Princippet om basis- og overbygningsskoler fordi vi vil skabe optimale innovative, motiverende pædagogiske miljøer, der appellerer til alle børn og unge Med implementering af en ny skolestruktur friholdes skoleområdet for yderligere besparelser i 2013 Fremtidens skolestruktur Den nedlægges alle folkeskoler i Fredericia. Den oprettes fire distriktsskoler på flere matrikler med følgende fordeling. Den nedlægges Mølledamsskolen og Ryttergrøftsvejen skole

4 Hvad betyder en distriktsskole? En distriktsskole er en folkeskole som er placeret på flere matrikler. Distriktsskolen har én skolebestyrelse, der fastsætter principperne for skolens virksomhed samt én leder, der har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens virksomhed over for skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen. Ledelsesgrundlag forventningen til de nye ledelser på distriktsskolerne Lederne på de nye distriktsskoler er omfattet af Fredericia Kommunes værdi- og ledelsesgrundlag. Byrådet stiller herudover følgende krav til den fremtidige skoleledelse i Fredericia. Den nye skolestruktur skal skabe rammer og grundlag for en innovativ folkeskole, der sikrer et solidt fundament for fortsat pædagogisk udvikling, som fremmer alle elevers faglige niveau og sociale robusthed, så de evner at gennemføre en ungdomsuddannelse har fokus på at videreudvikle vores profil - og linjekoncept ekskluderer væsentligt færre elever fra den almindelige folkeskole skaber vilkår for bedre at udfordre alle elever sikrer stærke faglige miljøer, som skal kunne tiltrække dygtige pædagoger og lærere matcher vilkår og krav i det digitale samfund. It skal blive et bærende element i at udvikle en ny skole, hvor fokus i højere grad flyttes fra undervisning til læring Der har aldrig tidligere i den danske folkeskole været et så stort behov for udvikling og forandringer; og aldrig før har der derfor været så meget brug for ledelse ikke mindst en pågående, opdateret, engageret og dedikeret pædagogisk ledelse helt ude i yderste led, der hvor læringen foregår. Distriktsskolen organisation og opgaver De nye distriktsskoler i Fredericia beslutter selv inden for skolens samlede ressourceramme, hvordan ledelsen på deres skole skal organiseres; dog stiller byrådet følgende krav til organisationen/ opgavevaretagelsen: Ledelserne skal være handlekraftige, men samtidig arbejde for medinddragelse af elever, medarbejdere og forældre samt uddelegering af beslutning og ansvar. Samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere skal bygge på gensidig tillid og forventning. I medarbejderteamet skabes der rum for refleksion, udvikling og opfølgning. De nye skoleledelser skal prioritere pædagogisk ledelse højt. Ledelsen skal være synlig og tydelig på alle matrikler med klare forventninger og krav til medarbejderne, eleverne og forældrene. En uformel og dialogorienteret kultur skaber engagement og ildsjæle. Skal kvaliteten i undervisningen styrkes, er der behov for at supplere med en mere systematisk og refleksiv tilgang til skolens kerneaktiviteter.

5 Distriksskoleleder: Anders Axø Afdelingsskoleleder Afdelingsleder med tværgående SFO-ledelser funktioner i hele distriktsskolen Ulla Rasmussen, Lyng skole (0.-6.) Lis Mathiassen, SFO afd.leder Per Midtgaard, Erritsø Centralskole ( ) Lis Grønning, SFO leder Marianne Larsen, SFO afd.leder Kurt Simmonsen, Bakkeskolen (7. -9.) Gert Mortensen Lars Levin Hvad skal den ny skole hedde? Nedenstående bliver sammensætte en komite, DEN NYE S KO L E offentliggjort i dagspressen som udvælger et forslag, den 8.maj, så alle borgere som fremsendes til byrådet kan komme med forslag til til endelig beslutning navne på de nye skoler. I 25.juni. Erritsø/Snoghøj området vil de tre nuværende bestyrelsesformænd LY NG S KO L E ( KL ) KonKurrEncE Hvad skal skolerne i Fr hedde fra august 2013 edericia? Skoleafdelingen vil gerne indbyde alle borgere i Freder icia samt ansatte i Fredericia Kommune til at deltage i en konkurrence om de bedste navne til de fem nye skoler. Fra 1. august 2013 findes der fire folkeskoler (også kaldt distriktsskoler, fordi skolen undervise på flere matrikler) vil samt en specialskole i Freder icia Kommune. De fem nye skoler er: (Skærbæk Skole, Taulov Skole) (Lyng Skole, Erritsø Centra lskole, Bakkeskolen) (Alléskolen, Skjoldborgve jens Skole, Bredstrup-Pjedsted Skole) (Egumvejens Skole, Trelde vejens Skole, Skansevejens Skole, Bøgeskov Skole) (børn med særlige behov fra hele kommunen) ERRITSØ C ENTRALSKOLE ( KL) Skoleafdelingen udlodder fem stk. Fredericia Shopping gavekort á kr. for de ender med at blive udvalgt fem navne, som og fremsendt til beslutning i byrådet mandag den 25. juni. direkte besked i uge 25. Komm Vinderne får er alle fem udvalgte forslag fra samme personer/gruppe fem gavekort denne person tilfalder alle /gruppe. Med venlig hilsen Skoleafdelingen Kontaktperson i Skoleafdeling en Charlotte Mikkelsen: ericia.dk eller Sådan deltager du i konkurrence: 1) Gå ind på kommunens hjemm eside 2) Tryk på ikonet for konku rrencen på forsiden 3) Indtast dit/dine forslag og tryk send. Du kan max. indtaste ét forslag pr. distriktsskole. Du kan deltage frem til 10. juni pindpr o m o t o r. d k En ny skolestruktur er besluttet, og med denn e beslutning følger også nye navne til de nye skole r. B AKKESKOLEN ( K L)

Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold

Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold Skoleafdelingen Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold Vi skal udvikle fremtidens folkeskole i Fredericia Kommune. Udfordringerne er mange. Globaliseringen betyder, at vores børn og unge skal blive dygtigere;

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Beskrivelser af ny organisering

Beskrivelser af ny organisering Beskrivelser af ny organisering i Børnebyerne Ørsted, Vivild, Glesborg, Voldby og Mølledistriket samt dagtilbuddene i Grenaa og Auning. Forslag 11. november 2010 Børnebyen Rougsøvej 168 8950 Ørsted Ørsted,

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

BU nyt. Planlægning og samarbejde. Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere. Innovation: Vi tager fat nu side 2

BU nyt. Planlægning og samarbejde. Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere. Innovation: Vi tager fat nu side 2 nr. 2 januar 2013 BU nyt Innovation: Vi tager fat nu side 2 Fusion: Vi skal tænke højt side 4 Skills : Vi har seks hold med side 11 HMU: Vi måler trivsel digitalt side 13 2 BU nyt januar 20 13 Planlægning

Læs mere

Om ca. 2 måneder er vores nye skole bygget færdig, og d. 14. august på H.C. Ørsteds fødselsdag vil skolen officielt blive indviet.

Om ca. 2 måneder er vores nye skole bygget færdig, og d. 14. august på H.C. Ørsteds fødselsdag vil skolen officielt blive indviet. Elever, forældre, medarbejdere Ørstedskolen er kommet til verden næsten. Om ca. 2 måneder er vores nye skole bygget færdig, og d. 14. august på H.C. Ørsteds fødselsdag vil skolen officielt blive indviet.

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager 1. Indledning Vi søger en pædagogisk leder af vores centerafdeling på Skolen på Sønderager fra 1. august 2015. Stillingen

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere