Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 64 Oktober 2012 Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen Det er tilladt at lave Arbejdspladsvurdering på mange forskellige måder. CRECEA har tidligere formidlet forskellige APV-modeller, som findes på CRECEAs hjemmeside for Apoteker Overordnet kan Konsensus-modellen skitseres sådan: I dette nyhedsbrev vil vi beskrive en ny metode. Denne metode, som vi har døbt Konsensus-modellen, er baseret på dialog en række udsagn om apotekets arbejdsmiljø, som deltagerne skal tage stilling til. Konsensus betyder bred eller almindelig enighed. Konsensus-modellen kan bruges til at undersøge både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Fordelen ved Konsensus-modellen Fordelen ved modellen er, at emner og problemstillinger, der sættes i fokus, kan blive belyst fra flere vinkler, og at forslag til løsninger ofte dukker op undervejs i debatten. CRECEAs erfaring er, at dialogbaseret APV kan skabe et fælles nuanceret billede af arbejdsmiljøet og trivslen på apoteket og lette vejen til konkrete handleplaner. Hvor det kan være svært for en Arbejdsmiljøorganisation at analysere og handle på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, er resultaterne her meget lettere at arbejde videre med. Beskrivelse af metoden Metoden handler om, at man i fællesskab på apoteket tager stilling til forskellige udsagn om arbejdsmiljø og trivsel på apoteket. Der skabes konsensus = ENIGHED. Køreplan for Konsensus-APV: 1) På et indledende møde (det kan fx være information på et almindeligt morgenmøde), orienterer Arbejdsmiljøorganisationen om formål og tidsplan for APVen. På mødet udleveres skemaer med de valgte udsagn til medarbejderne. Hver medarbejder skal selvstændigt arbejde med sit skema frem til det kommende APV-møde. Individuelt skema forberedelse til APVmøde: 2) Hver medarbejder læser nu alle udsagn og scorer hvert udsagn. Eksempel: Udsagn: Her på apoteket oplever jeg, at det fysiske arbejdsmiljø er i orden Scala er fra 0 til 10 = fra helt uenig til helt enig. Der er mulighed for kommentarer. Det individuelle skema udfyldes og medbringes til APV-møde.

2 Nyhedsbrev nr. 64 Oktober 2012 Eksempel på et individuelt skema. Eksempler: Trivsel og social kontakt: Jeg trives på vores apotek og har det godt med alle kollegaer F.eks. God omgangstone, sociale arrangementer, gensidig hensyntagen til hinandens forskelligheder. 3) På APV-mødet, som Arbejdsmiljøorganisationen styrer, fremlægges de individuelle vurderinger, og eventuelle forskelle i vurderingerne diskuteres med henblik på en fælles bedømmelse. Derefter drøftes udsagnene, der skabes enighed om fælles score for hvert udsagn. Endeligt udfyldes et fælles konsensusskema for hvert udsagn med eventuelle forslag til forbedringer. Herefter er udsagnet omformuleret fra JEG til VI Her på apoteket oplever vi, at det fysiske arbejdsmiljø er i orden. Man tager desuden stilling til, om det er vigtigt at arbejde videre med det pågældende emne. Emnerne prioriteres så at sige. Hermed er forarbejdet til en APVhandlingsplan klar. Scoringerne fra 0 til 10 kan bruges til at fastsætte kommende mål. Krav fra Arbejdstilsynet: For at opfylde Arbejdstilsynets krav til en fyldestgørende Arbejdspladsvurdering skal udsagnene dække alle væsentlige arbejdsmiljøemner for branchen fysisk, psykisk, kemisk, biologisk, ulykkesfarer, sygefravær m.v. Et eksempel på et standardskema til apoteker, der opfylder Arbejdstilsynets krav, findes sidst i nyhedsbrevet. Apoteket kan selv supplere med andre udsagn, der er relevante lokalt. Opbakning fra kollegaer: Jeg har den opbakning fra kollegaer/ledelse, som jeg har brug for F.eks. i forbindelse med sygdom, tilbagevenden til arbejdet efter sygdom, hjælp hvis man en dag ikke fungerer helt optimalt. Trusler fra kunder m.m.: Vi har et velfungerende beredskab til takling af vanskelige kunder, røveri eller lignende, og alle er bekendt med dette F.eks. psykisk kriseberedskab, evakueringsplan ved brand, hvem gør hvad i forbindelse med truende kunder, røveri samt butikstyveri m.m. Ulykker og ulykkesforebyggelse: Vi har de fornødne sikkerhedsprocedurer og følger dem og foretager undersøgelse og forbedringer, så lignende ulykker undgås F.eks. procedure omkring brug af rengøringsmidler, blanding af penicillin, modtagelse af returmedicin, alenearbejde på udsalg, budkørsel m.m. Det fysiske arbejdsmiljø: Jeg oplever, at det fysiske arbejdsmiljø er i orden F.eks. indretning, belysning, indeklima, ergonomi og støj.

3 Nyhedsbrev nr. 64 Oktober 2012 Disse eksempler kan I omformulere efter behov og supplere med egne udsagn, der passer til jeres apotek. 4) Herefter har apotekets Arbejdsmiljøorganisation et rigtigt godt materiale at arbejde videre med i en udførlig handlingsplan. En skabelon til handlingsplan findes under APV på Fordele ved dialogbaserede APV Under diskussionerne oplever mange, at man bliver en del klogere på sine kollegers opfattelse af forskellige faktorer i arbejdsmiljøet. Der er desuden følgende fordele ved bruge en dialogbaseret APV-metode som Konsensus-modellen: Man har mulighed for at lave relevante udsagn, der passer til den konkrete virkelighed på apoteket. Der sættes fokus på kommunikation om arbejdsmiljø. Metoden fremmer fælles forståelse og et nuanceret billede af arbejdsmiljøet på apoteket. At komme til orde og lytte til hinandens synspunkter kan fremme forståelse og accept af forskellighed. APV-arbejdet bliver lettere for de ansvarlige. Metoden er løsningsorienteret. Metoden giver større indflydelse og medansvar for løsninger for deltagerne. Forudsætninger for metoden Forudsætninger for at arbejde med Konsensus metoden er følgende: At der minimum afholdes et orienteringsmøde (evt. på morgenmøde) og et konsensusmøde. Flere møder kan være nødvendige, hvis ikke alt kan nås på et møde. Alle møder velforberedte op til APV-møde og har scoret udsagnene på APVskemaet. Mødeledelse tovholder. For at sikre en god dialog er det vigtigt med en god og struktureret mødeledelse. For at sikre at den enkelte kan komme til orde, er det vigtigt at overveje, om der er behov for at dele sig i grupper undervejs i processen. Møder i Arbejdsmiljøorganisationen. Arbejdsmiljøorganisationen skal indledningsvis have besluttet sig for, hvilke udsagn der skal arbejdes med. Arbejdsmiljøorganisationen har som altid ansvaret for at udarbejde endelig handlingsplan, iværksætte løsninger og evaluere på disse. Såfremt en medarbejder ikke ønsker åben dialog om et udvalgt emne, bør der være en mulighed for at kontakte Arbejdsmiljøorganisationen for en uddybning. Find skemaer og udsagn på CRECEAs hjemmeside Skemaer og udsagn kan I fremover finde på CRECEAs hjemmeside sammen med de øvrige APV- modeller: Kontakt os gerne for yderligere vejledning. Tlf

4 Standardskema Konsensus APV Udsagn 1 Her på apoteket oplever jeg, at det fysiske arbejdsmiljø er i orden. Fx apotekets indretning, indeklima, støj/akustik, rengøring, belysning. Udsagn 2 Her på apoteket er der gode ergonomiske forhold, så jeg kan anvende gode arbejdsstillinger og teknik. Fx arbejdsstillinger stående og siddende, løft og håndteringer, synsergonomi ved skærme.

5 Udsagn 3 Her på apoteket har vi et godt og udviklende psykisk arbejdsmiljø. Fx samarbejde, indflydelse, information, støtte fra ledelse og kolleger, passende arbejdspres. Udsagn 4 Her på apoteket udsættes jeg ikke for unødig påvirkning fra kemiske/biologiske stoffer: Fx rengøringsmidler, medicin (herunder penicillinblanding), sortering af returmedicin.

6 Udsagn 5 Her på apoteket har vi de fornødne sikkerhedsprocedurer for at undgå ulykker. Fx sortering af returmedicin, håndtering af kanyler og andre spidse genstande, færdsel. Udsagn 6 Vi har et velfungerende beredskab til tackling af vanskelige kundesituationer, trusler, røveri eller lignende.. Fx Kriseberedskab, Falck-ordning ved kriser, kollegial debriefing, alarmer, procedurer før/under/efter m.m..

7 Udsagn 7 Der er ikke risiko for, at jeg bliver syg af at går på arbejde på vores apotek. Fx pga. fysiske, ergonomiske er psykiske faktorer. Udsagn 8 Apoteket er med til at fremme min sundhed. Fx tilbud til personale om sundhedsfremme fx i form af sunde valg i kost, arrangementer med løb, sociale aktiviteter, trivsel. Disse 8 udsagn kommer igennem de områder indenfor arbejdsmiljøet, som Arbejdstilsynet kræver i bekendtgørelse om APV. Det står ethvert apotek frit for at supplere med yderligere udsagn, som er relevante for apoteket, eller folde emnet ud fx kan udsagn nr. 3 om det psykiske arbejdsmiljø suppleres med udsagn om: information, indflydelse, arbejdspres, alenearbejde, udviklingsmuligheder osv.

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Personalepolitik Del 2 - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Indholdsfortegnelse Forord... 1 1 Menighedsrådets kompetence... 2 2 Kerneopgave, værdier mv.... 2 2.1 Kerneopgave... 2 2.2

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn Dato: 13. januar 2012 Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Marlene Dupont Formålet med denne guide er at informere om trivsel og trivselsundersøgelser

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Kortlægningsskema Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal en virksomhed som minimum benytte følgende

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

DIALOGSPIL: Generel beskrivelse

DIALOGSPIL: Generel beskrivelse DIALOGSPIL: Generel beskrivelse Der findes mange forskellige udgaver af dialogspillet. De fleste arbejdsmiljøkonsulenter, som arbejder med psykisk arbejdsmiljø, kender denne metode og vil kunne skræddersy

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere