Ægteskab Uden Grænser Juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ægteskab Uden Grænser Juni 2015"

Transkript

1 Nyhedsbrev Kære læser, Der er gået ret lang tid siden, vi udsendte det sidste nyhedsbrev, og derfor er der da også sket en del i mellemtiden. Først og fremmest har vi fået en ny regering. Hvad det betyder for danskudenlandske familier, kan du læse vores bud på i nyhedsbrevet. Vi har afholdt tre rådgivningsdage, og efter sommerferien vil der komme mindst tre mere. Det bliver en i København, en i Odense og mindst en i Jylland. I sidste weekend var ÆUG vært for ECB-seminar. Der er tale om et netværk for ÆUG-lignende organisation i Europa, der mødes med 1-2 års mellemrum for at udveksle erfaringer på tværs af landegrænserne. Og så har vi åbnet en ny facebookside, som fremover vil være ÆUGs officielle talerør på det sociale medie. Siden sidste nyhedsbrev er der kommet et nyt boligkrav, en ny visumbekendtgørelse og nye regler om obligatorisk brug af digitale ansøgningsskemaer. Det kan I alt sammen læse om i nyhedsbrevet. God læselyst! Med venlig hilsen ÆUG 1

2 Ny regering hvad betyder den for dansk-udenlandske familier? Folketingsvalget 18. juni 2015 betyder, at Danmark har fået en ny regering bestående af partiet Venstre. I ÆUG har vi allerede fået mange henvendelser fra medlemmer, der er bekymrede for, hvad det kommer til at betyde for reglerne for familiesammenføring mm. Lars Løkke præsenterer sit nye ministerhold På nuværende tidspunkt er dette stadig meget usikkert. De fleste af de forbedringer, der er gennemført siden valget i 2011, er nemlig blevet støttet af et eller flere af de partier, der støtter den ny regering. Det gælder f.eks. for de nuværende regler for ægtefællesammenføring og de nuværende regler for permanent opholdstilladelse, som Liberal Alliance har stemt for i I det nye regeringsgrundlag står der, at Venstre til efteråret vil indføre fleksible familiesammenføringsregler samt skrappere krav for permanent ophold og dansk statsborgerskab. Men da ingen andre end Venstre ønskede at deltage i regeringen, er det på nuværende tidspunkt uklart, om der overhovedet er flertal i Folketinget for de ting, der står i regeringsgrundlaget. Hvad Venstre selv forestiller sig, kan I derimod få en god ide om ved at læse Venstres oplæg fra sidste sommer Danmark for dem der kan og vil. aendingepolitik---danmark-for-dem-der-kan-og-vil---aug-2014.pdf Vi vil især gøre opmærksom på det skærpede og mere reelle selvforsørgelseskrav. Det har ikke været omtalt særlig meget i debatten, men er klart det forslag, der umiddelbart betyder mest for dansk-udenlandske familier. Grundlæggende vil det nemlig betyde, at man fremover vil være afskåret fra familiesammenføring, hvis den herboende ikke har været i arbejde i mindst 2 år og 9 måneder ud af de sidste 3 år. Der er nogle undtagelser for studerende og førtidspensionister. Men alligevel er det en regel, som vil ramme rigtig mange, hvis den bliver vedtaget. F.eks. alle dem der har været syge eller arbejdsløse i mere end 3 måneder. ÆUG vil gøre, hvad vi kan, for via lobbyisme at sikre, at noget sådant ikke bliver vedtaget i Folketinget. Men alligevel må vi være ærlige og sige, at hvis I går med planer om at søge familiesammenføring, så er det ikke nogen dårlig ide at fremskynde de planer og få det gjort i løbet af sommeren eller det tidlige efterår. Tilsvarende er det også en god ide at skynde sig at få søgt om permanent opholdstilladelse og dansk statsborgerskab, hvis I opfylder de nuværende krav. 2

3 Ny kommunikationskanal hold dig orienteret via Facebook ÆUG oprettede i november 2014 en Facebookside med det formål at synliggøre foreningens arbejde og de mærkesager, vi kæmper for - og vi har allerede fået mere end likes. På siden vil vi løbende formidle relevant nyt for dansk-internationale par. I vil bl.a. blive orienteret om kommende rådgivningstilbud, arrangementer og nye tiltag på udlændingeområdet. Til forskel fra vores populære debatgruppe vil siden fungere som foreningens direkte kommunikationskanal til dansk-internationale par og andre interesserede i foreningens arbejde. Vi håber, at I som medlemmer vil tage godt imod den nye side. I må meget gerne like og dele siden i jeres netværk, så budskabet om kærlighed på tværs af landegrænser og nationaliteter kommer ud til så mange som muligt. Se og like siden her: https://www.facebook.com/aegteskabudengraenser?fref=ts Nye regler for brug af ansøgningskemaer Fra 1. maj 2015 gælder nye regler for ansøgninger til udlændingestyrelsen. Nogle skemaer skal sendes digitalt og andre skal sendes i papirudgaven. Fremover vil det være obligatorisk at sende følgende ansøgninger digitalt: Forlængelse af opholdstilladelse til ægtefælle og evt. børn (FA3 og FA4) Permanent opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring eller asyl (TU1-3) Opholdskort til ægtefælle og evt. mindreårige børn ved mistet opholdskort eller ændringer i kortets informationer (KO1) Fremover vil det være obligatorisk at udfylde følgende ansøgninger og sende/aflevere dem til udlændingestyrelsen: Opholdstilladelse til en familiesammenført ægtefælle (FA1 og FA10) Opholdstilladelse til et mindreårigt familiesammenført barn (FA6, FA7, FA11 og FA12) Opholdstilladelse til et andet familiemedlem (SG1). Forlængelse af opholdstilladelse til et familiesammenført barn over 18 år (FA5). Permanent opholdstilladelse til en udlænding med opholdstilladelse på baggrund af arbejde, studier mv. (TU4). Permanent opholdstilladelse til et medfølgende familiemedlem til en udlænding med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier mv. (TU4) Husk at I kan bruge ÆUGs forum på hjemmesiden til at søge hjælp, og hvis tingene bliver rigtig komplicerede, hvis I fx. får afslag, kan I kontakte rådgivningen for assistance. 3

4 Nyt boligkrav Et bredt flertal i Folketinget bestående af alle partier undtagen Dansk Folkeparti har vedtaget at ændre boligkravet ved familiesammenføring. Hidtil har I for at opfylde boligkravet skulle dokumentere, at I råder over en bolig i mindst 3 år, og der måtte ikke være tale om en fremlejet bolig. For ansøgninger indgivet fra og med 1. juni 2015 skal I kun råde over boligen i 1½ år, og der må gerne være tale om en fremleje. Til gengæld skal I råde over en selvstændig bolig. Det betyder, at I ikke længere kan opfylde boligkravet ved at leje et værelse i f.eks. jeres forældres ejerbolig. Boligen skal fremover fremstå som en selvstændig enhed, og Udlændingestyrelsen vil bla. lægge vægt på, om den har en selvstændig indgang. Formuleringen af lovforslaget gav ÆUG det indtryk, at I fremover heller ikke ville kunne opfylde boligkravet ved at bo i kollektiv eller bofællesskab. Under behandlingen af lovforslaget stillede Enhedslisten imidlertid en række spørgsmål om dette, og svarene viste, at der ikke tilsigtes en ændring på det område. Altså vil I også fremover kunne opfylde boligkravet ved at råde over en hel bolig sammen med andre voksne i et kollektiv eller bofællesskab, og der er heller ikke noget i vejen for, at I kan leje en del af jeres bolig ud til andre voksne. I kan blot ikke længere nøjes med selv at leje et værelse af f.eks. jeres forældre. Hvis I allerede er familiesammenført eller har søgt om familiesammenføring før 1. juni 2015, kan I vælge mellem at opfylde det gamle eller det nye boligkrav, når der skal søges om forlængelse af opholdstilladelsen. Valgmuligheden er et resultat af ÆUGs høringssvar, som førte til en ændring i lovforslaget, før det blev fremsat i Folketinget. Sådan kan I IKKE opfylde boligkravet 4

5 Ny bekendtgørelse og vejledning om visum Fra og med 1. maj har reglerne om udstedelse af visum til Danmark været fastlagt i en ny visumbekendtgørelse. Til bekendtgørelsen har Justitsministeriet lavet en vejledning, der erstatter de tidligere visumpraksisnotater. Efter gennemgang af både bekendtgørelse og vejledning er det ÆUGs konklusion, at der ikke er tale om indholdsmæssige ændringer i forhold til den eksisterende danske visumpraksis. Det nye er alene en anden kompetencefordeling mellem ambassader, Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet, hvilket ikke burde have nogen betydning for selve afgørelserne. Den nye vejledning er til gengæld lidt mere uddybende nogle steder end de gamle visumpraksisnotater. Så hvis I magter det, er det ikke nogen skidt ide at studere vejledningen, før I kaster jer ud i en visumansøgning. I kan nemlig på den måde danne jer et rimeligt klart billede af, hvor stor eller lille chancen er for, at en visumansøgning kan imødekommes og dermed undgår den skuffelse, som et visumafslag næsten altid er. Hvis I læser teksterne på Nyidanmark vil I også se, at det, der tidligere hed landegrupper, nu hedder hovedgrupper, og at der er kommet en ekstra hovedgruppe, der pt. består af Syrien og Somalia. Men indholdet er stadig det samme, det er kun navnene, der er ændret. Vind gavekort til romantiske oplevelser med din partner For at begrænse ÆUGs udgifter til administration og girokort har bestyrelsen vedtaget, at medlemmer, der betaler kontingent via betalingsservice, deltager i en konkurrence om gavekort til romantiske oplevelser med ens partner. De første to vindere blev udtrukket på generalforsamlingen 18. april 2015, og deres præmier er på vej med posten. Konkurrencen løber på ubestemt tid, og alle medlemmer kan deltage i lodtrækningen en gang. Hvis I ikke er tilmeldt betalingsservice endnu, kan I gøre det via det tilmeldingslink fra Nets, som medlemsservice sender til jer via cirka 2 måneder før, det er tid til at forny medlemsskabet. Skal I være de næste vindere? 5

6 ECB-seminar i København I weekenden juni 2015 var ÆUG vært for et seminar for organisationer som ÆUG fra hele Europa. ECB betyder European Central Bank. Men det betyder også European Conference for Binational cupples. Og den er faktisk ældre end den noget mere kendte centralbank, som desværre har fået den samme forkortelse. ÆUG havde gæster fra Østrig, Schweiz, Spanien, Frankrig og Tyskland, hvorimod der desværre var afbud fra Belgien og Norge. Ved seminaret hørte vi om de problemer, som binationale familier oplever i andre europæiske lande. I Østrig slås de meget med en stram visumpraksis, og som i Danmark er der problemer med overhovedet at blive gift, hvis den ene er afvist asylansøger og måske samtidig udrejsehindret. Østrig har også et forsørgelseskrav, som volder problemer for bla. studerende. I Schweiz får Folkepartiet, som er deres pendent til Dansk Folkeparti, næsten 1/3 af stemmerne, men de andre partier vil ikke samarbejde med dem. Til gengæld har Folkepartiet vundet flere folkeafstemninger f.eks. om kvoter for indvandring og udvisningsregler. Ingen af delene er dog indført endnu, fordi de ting, der blev vedtaget, strider mod menneskerettighederne og de aftaler, som Schweiz har indgået med EU om deltagelse i det indre marked. I Tyskland er man begyndt at se flygtninge som en ressource, da man ved, at man kommer til at mangle arbejdskraft i fremtiden. Og desuden har man fundet ud af, at mange af især de syriske flygtninge kommer med gode uddannelser i bagagen. I Spanien og Frankrig opleves der ikke de samme problemer med familiesammenføring som i f.eks. Danmark. Men organisationerne der har fokus på børns vilkår og de problemer, der opstår efter en skilsmisse. Deltagerne i ECB-konferencen juni 2015 nød de lyse nordiske nætter, selvom vejret ikke viste sig fra sin bedste side. Efter konferencen var slut, blev der tid til en lille rundvisning i Tivoli. 6

7 Rådgivningsdag i København Ægteskab Uden Grænser holder rådgivningsdag i København lørdag d. 22. august 2015 kl. 13:00 til 16:30 Arrangementet finder sted: Kulturhuset Islands Brygge Islands Brygge København S Rådgivningsdage i Odense og Jylland Ægteskab Uden Grænser forventer at holde rådgivningsdag i Odense lørdag d. 31. oktober 2015 kl. 13:00 til 16:30 Arrangementet afventer endelig bekræftelse fra lokaleudlejeren. Herudover forventes afholdt yderligere 1-2 rådgivningsdage i Jylland i løbet af efteråret. Tid og sted for disse er endnu ikke fastlagt. ÆUGs medlemmer vil få besked, når tid og sted for rådgivningsdagene i Odense og Jylland er endelig fastlagt. Cirka 30 personer var mødt op til ÆUGs rådgivningsdag i Silkeborg 31. januar Ved rådgivningsdagene i København 29. november 2014 og 14. februar 2015 mødte der cirka 50 personer op. ÆUGs rådgivningsteam glæder sig til at gentage succesen efter sommerferien. 7

8 8

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring 28. november 2013 Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring I Ægteskab Uden Grænser har vi med stor interesse fuldt debatten om familien Iversens familiesammenføringssag, som har

Læs mere

Åbent Hus. Lørdag, den 3. oktober 2009 fra kl. 14 til 16.30 VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 København N. Lokalet 305 ligger på 3.

Åbent Hus. Lørdag, den 3. oktober 2009 fra kl. 14 til 16.30 VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 København N. Lokalet 305 ligger på 3. Nyhedsbrev nr. 51 - august 2009 Åbent Hus Lørdag, den 3. oktober 2009 fra kl. 14 til 16.30 VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 København N. Lokalet 305 ligger på 3. sal VerdensKulturCentrets café

Læs mere

Godt Nytår! Landsforening for Dansk-udenlandske Ægtepar. Ægteskab uden Grænser www.aegteskabudengraenser.dk. Medlemsmøder

Godt Nytår! Landsforening for Dansk-udenlandske Ægtepar. Ægteskab uden Grænser www.aegteskabudengraenser.dk. Medlemsmøder Nyhedsbrev nr. 27 Januar 2005 Landsforening for Dansk-udenlandske Ægtepar Ægteskab uden Grænser www.aegteskabudengraenser.dk Formand: Jannik Sahlholdt Næstformand: Ida Møller Nielsen RÅDGIVNING: Ida Møller

Læs mere

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination EUROPA- LØSNINGEN En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination Europa-løsningen En vejledning i retten til familie-sammenføring

Læs mere

Problemformulering. Teori og Empiri

Problemformulering. Teori og Empiri 1 Motivation Jeg vil med mit projekt beskrive konflikten mellem regler og rettigheder på familiesammenføringsområdet. Regeringen har givetvis skærpet reglerne for at undgå, at mennesker af fremmed herkomst

Læs mere

Ret til kærlighed uden grænser

Ret til kærlighed uden grænser Nyhedsbrev nr. 47 oktober 2008 Ret til kærlighed uden grænser Støtte-arrangement på Rådhuspladsen i København Lørdag d. 18.oktober mellem 16.00 og 21.00 Jesper Klein åbner ballet, efterfulgt af RePeatles,

Læs mere

Hvis du er blevet nødt til at flytte til Sverige med din udenlandske ægtefælle på grund af den danske udlændingepolitik, er du lige den jeg søger!

Hvis du er blevet nødt til at flytte til Sverige med din udenlandske ægtefælle på grund af den danske udlændingepolitik, er du lige den jeg søger! Nyhedsbrev nr. 52 - november 2009 Er du dansker i Sverige? Hvis du er blevet nødt til at flytte til Sverige med din udenlandske ægtefælle på grund af den danske udlændingepolitik, er du lige den jeg søger!

Læs mere

Aflysning! The Quarrymen kommer. ikke. til København den 12. oktober.

Aflysning! The Quarrymen kommer. ikke. til København den 12. oktober. Nyhedsbrev nr. 42 - september 2007 Aflysning! The Quarrymen kommer ikke til København den 12. oktober. Vi havde bedt jer om at sætte kryds i kalenderen den 12. oktober fordi the Quarrymen ville komme til

Læs mere

Kontakt til medierne.

Kontakt til medierne. Nyhedsbrev nr. 38-7. Januar 2007 Kontakt til medierne. Bestyrelsen har igennem årene været kontaktet af journalister og studerende der gerne ville komme i kontakt med medlemmer. De søgte ganske specifikke

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Den danske regering har udsat fremsættelse af lovforslaget om dobbelt statsborgerskab til næste folketingssamling.

ORIENTERING. om franske forhold. Den danske regering har udsat fremsættelse af lovforslaget om dobbelt statsborgerskab til næste folketingssamling. ORIENTERING om franske forhold Marts 2014 Den danske regering har udsat fremsættelse af lovforslaget om dobbelt statsborgerskab til næste folketingssamling. Det har hidtil været et grundlæggende princip

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Overgang til elektronisk sagsbehandling i Udlændingeservice

Overgang til elektronisk sagsbehandling i Udlændingeservice Nyhedsbrev til kommunerne og KL November 2010 Overgang til elektronisk sagsbehandling i Udlændingeservice Udlændingeservice er ved at overgå til elektronisk sagsbehandling, og befinder sig derfor i en

Læs mere

RADIKAL POLITIK 25. marts 2004. Hvilket Danmark vil vi? Læs om Danmark, EU og udlændige side 6 10

RADIKAL POLITIK 25. marts 2004. Hvilket Danmark vil vi? Læs om Danmark, EU og udlændige side 6 10 RADIKAL POLITIK 25. marts 2004 Hvilket Danmark vil vi? Læs om Danmark, EU og udlændige side 6 10 INDHOLD DET MENER JEG Af landsformand Søren Bald, Det Radikale Venstre DET MENER JEG Det mener jeg 2 Det

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Ny flyer om asylproceduren med gode råd

Ny flyer om asylproceduren med gode råd Nyhedsbrev nr. 46 November 2013 Refugees Welcome REFUGEES WELCOME bring your families Ny flyer om asylproceduren med gode råd Andre nyheder: Fokus på humanitært ophold FN-klage i Sri lanka-sag Europarådets

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

ERVICE. Magasinet. Hvor bliver tilskuerne af? Der er koldt i Ølstykke Flygtninge fra Bhutan slår sig ned. Turisterne kommer ikke - men hvorfor?

ERVICE. Magasinet. Hvor bliver tilskuerne af? Der er koldt i Ølstykke Flygtninge fra Bhutan slår sig ned. Turisterne kommer ikke - men hvorfor? ERVICE Magasinet Et magasin fra Udlændingeservice Nr. 3 Juli 2009 Hvor bliver tilskuerne af? Turisterne kommer ikke - men hvorfor? Da tvivlen døde Foreningen Ægteskab Uden Grænser roser vejledning fra

Læs mere

92. møde. Onsdag den 6. juni 2012 (D) 1

92. møde. Onsdag den 6. juni 2012 (D) 1 Onsdag den 6. juni 2012 (D) 1 92. møde Onsdag den 6. juni 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Forespørgsel nr. F 42: Forespørgsel til statsministeren om god regeringsførelse. Af Kristian Jensen (V), Kristian Thulesen

Læs mere

Et åbent Danmark for dem der kan og vil! Fast, Fair og Konsekvent

Et åbent Danmark for dem der kan og vil! Fast, Fair og Konsekvent Et åbent Danmark for dem der kan og vil! Fast, Fair og Konsekvent - et oplæg til en ny indvandringspolitik for Venstre Indhold 1. Indledning...3 2. Generelle overvejelser...5 3. Arbejde i stedet for familiesammenføring...6

Læs mere

12. møde. Tirsdag den 4. november 2014 (D) 1

12. møde. Tirsdag den 4. november 2014 (D) 1 Tirsdag den 4. november 2014 (D) 1 12. møde Tirsdag den 4. november 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) 1. (eneste) behandling af beslutningsforslag nr. B 3: Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse Notat: De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse i Danmark Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kort resume... 2 3. Visum (kort ophold)... 7 4. Permanent opholdstilladelse... 8 5. Arbejde...

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Indledning 4 Ansvarlig arbejdskraftsindvandring 7 Fleksible familiesammenføringsregler 12 Håndfast

Læs mere