1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø a-d Det generelle psykiske arbejdsmiljø fordelt på typer VIP-opgaver...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø a-d Det generelle psykiske arbejdsmiljø fordelt på typer VIP-opgaver..."

Transkript

1 Resultater for Institut 10 Uddannelse, Læring og Filosofi Indhold 1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø a-d Det generelle psykiske arbejdsmiljø fordelt på typer VIP-opgaver a Forskning b Undervisning c Vejledning d VIP eres administrative opgaver Samarbejde med kolleger Arbejdets organisering Kompetencer Følelsesmæssige krav Nærmeste ledelse Ledelse, information og dialog (De følgende spørgsmål vedrører din opfattelse af ledelsen af AAU) MUS (Medarbejderudviklingssamtale) Helbred Chikane Diskrimination Institut/områdespecifikt spørgsmål Generel tilfredshed Svarprocent Antal udsendte skemas Institut/afdeling Med DVIP Uden DVIP Med DVIP Uden DVIP Institut 10 - Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi 70,2% 76,0% AAU Total 71,6% 77,5%

2 1. Baggrund *VIP (videnskabeligt personale - omfatter eksempelvis ledere i den akademiske streng, forskere/undervisere, ekstern lektorer, ph.d. studerende)/(scientific/academic staff e.g. managers of academic areas, researchers/instructors, external lectures, and PhD students). TAP (teknisk og administrativt personale - omfatter eksempelvis AC-medarbejdere, administrative medarbejdere, ledere på TAPområdet, laboranter, IT-medarbejdere, rengøringsassistenter, betjente)/(technical and administrative staff e.g. staff with a university degree (AC-staff), administrative staff, managers of TAP areas, laboratory technicians, IT staff members, cleaning assistants, and building offers) 1. Hvilken medarbejdergruppe tilhører du? VIP (videnskabeligt personale - omfatter eksempelvis ledere i den akademiske streng, forskere/undervisere, ekstern lektorer, ph.d.-studerende) TAP (teknisk og administrativt personale - omfatter eksempelvis AC-medarbejdere, administrative medarbejdere, ledere på TAP-området, laboranter, IT-medarbejdere, rengøringsassistenter, betjente) 24 63,2% 14 36,8% I alt ,0% 2

3 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø 2. I hvilken grad passer følgende udsagn på din oplevelse af dit arbejde? - Jeg trives på min arbejdsplads I meget høj grad 11 28,9% I høj grad 15 39,5% Delvist 10 26,3% I ringe grad 2 5,3% I alt ,0% 2. I hvilken grad passer følgende udsagn på din oplevelse af dit arbejde? - Mit arbejde er interessant I meget høj grad 18 47,4% I høj grad 17 44,7% Delvist 2 5,3% I ringe grad 1 2,6% I alt ,0% 2. I hvilken grad passer følgende udsagn på din oplevelse af dit arbejde? - Jeg er engageret i mit arbejde I meget høj grad 23 60,5% I høj grad 14 36,8% Delvist 1 2,6% I ringe grad 0 0,0% I alt ,0% 3

4 2. I hvilken grad passer følgende udsagn på din oplevelse af dit arbejde? - Mit arbejde giver mig arbejdsglæde I meget høj grad 14 36,8% I høj grad 18 47,4% Delvist 6 15,8% I ringe grad 0 0,0% I alt ,0% 2. I hvilken grad passer følgende udsagn på din oplevelse af dit arbejde? - Jeg finder mit arbejde meningsfuldt I meget høj grad 14 36,8% I høj grad 21 55,3% Delvist 3 7,9% I ringe grad 0 0,0% I alt ,0% 4

5 2. I hvilken grad passer følgende udsagn på din oplevelse af dit arbejde? - Jeg ved, hvad der forventes af mig i mit arbejde I meget høj grad 10 26,3% I høj grad 9 23,7% Delvist 16 42,1% I ringe grad 3 7,9% I alt ,0% 2. I hvilken grad passer følgende udsagn på din oplevelse af dit arbejde? - Jeg er tilfreds med mine arbejdsopgaver I meget høj grad 9 23,7% I høj grad 14 36,8% Delvist 12 31,6% I ringe grad 3 7,9% I alt ,0% 5

6 2. I hvilken grad passer følgende udsagn på din oplevelse af dit arbejde? - Mit arbejde anerkendes/påskønnes i det daglige I meget høj grad 6 15,8% I høj grad 13 34,2% Delvist 11 28,9% I ringe grad 5 13,2% I meget ringe grad 3 7,9% I alt ,0% 2. I hvilken grad passer følgende udsagn på din oplevelse af dit arbejde? - Jeg har tilpas indflydelse på mit daglige arbejde I meget høj grad 9 23,7% I høj grad 16 42,1% Delvist 11 28,9% I ringe grad 2 5,3% I alt ,0% 6

7 2. I hvilken grad passer følgende udsagn på din oplevelse af dit arbejde? - Der er tilpas forudsigelighed i mit arbejde I meget høj grad 5 13,2% I høj grad 9 23,7% Delvist 17 44,7% I ringe grad 6 15,8% I meget ringe grad 1 2,6% I alt ,0% 2.a-d Det generelle psykiske arbejdsmiljø fordelt på typer VIP-opgaver Spørgsmål 2.a-2.d er kun besvaret af VIP-personale/only VIP personal have answered questions 2.a-2.d. 2.a Forskning 2.a1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dine forskningsopgaver? - Jeg har tilstrækkelig tid til mit forskningsarbejde I meget høj grad 0 0,0% I høj grad 4 16,7% Delvist 7 29,2% I ringe grad 7 29,2% I meget ringe grad 6 25,0% I alt ,0% 7

8 2.a1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dine forskningsopgaver? - Jeg har passende indflydelse på, hvilke forskningsopgaver jeg arbejder med I meget høj grad 6 25,0% I høj grad 14 58,3% Delvist 4 16,7% I ringe grad 0 0,0% I alt ,0% 2.a1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dine forskningsopgaver? - Jeg oplever et godt samarbejde omkring min forskning I meget høj grad 4 16,7% I høj grad 7 29,2% Delvist 8 33,3% I ringe grad 3 12,5% I meget ringe grad 2 8,3% I alt ,0% 8

9 2.a1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dine forskningsopgaver? - Jeg har de fornødne kompetencer til at varetage mine forskningsopgaver I meget høj grad 5 20,8% I høj grad 13 54,2% Delvist 6 25,0% I ringe grad 0 0,0% I alt ,0% 2.a1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dine forskningsopgaver? - Jeg finder mit forskningsarbejde meningsfuldt I meget høj grad 11 45,8% I høj grad 12 50,0% Delvist 1 4,2% I ringe grad 0 0,0% I alt ,0% 9

10 2.a1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dine forskningsopgaver? - Min forskning møder generelt anerkendelse I meget høj grad 4 16,7% I høj grad 11 45,8% Delvist 8 33,3% I ringe grad 0 0,0% I meget ringe grad 1 4,2% I alt ,0% 2.a1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dine forskningsopgaver? - Jeg føler, at jeg kan leve op til universitetets krav om publicering og anden forskningsformidling I meget høj grad 0 0,0% I høj grad 9 37,5% Delvist 13 54,2% I ringe grad 1 4,2% I meget ringe grad 1 4,2% I alt ,0% 10

11 2.b Undervisning *(Ved undervisning forstås bl.a. planlægning, fremstilling og fremskaffelse af undervisningsmateriale, forberedelse af forelæsninger, holdundervisning, laboratorieundervisning mv., koordination i undervisergruppe, koordination med studenterinstruktorer, etablering og vedligeholdelse af kursushjemmeside, forberedelse og gennemførelse af eksamen, evaluering af eksamensopgaver, afhandlinger med videre)/(by teaching we mean: e.g. planning, production and procurement of teaching material, preparation of lectures, class instruction, laboratory instruction etc., coordination of instructor group, coordination with student instructor, setting up and maintaining course website, preparation and completion of examinations, assessment of exam papers, dissertations etc.). 2.b1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dit undervisningsarbejde? - Jeg har tilstrækkelig tid til mit undervisningsarbejde I meget høj grad 1 4,5% I høj grad 5 22,7% Delvist 9 40,9% I ringe grad 7 31,8% I alt ,0% 2.b1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dit undervisningsarbejde? - Jeg har passende indflydelse på, hvilke undervisningsopgaver, jeg arbejder med I meget høj grad 1 4,5% I høj grad 12 54,5% Delvist 6 27,3% I ringe grad 3 13,6% I alt ,0% 11

12 2.b1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dit undervisningsarbejde? - Jeg oplever et godt samarbejde omkring min undervisning I meget høj grad 1 4,5% I høj grad 12 54,5% Delvist 4 18,2% I ringe grad 5 22,7% I alt ,0% 2.b1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dit undervisningsarbejde? - Jeg har de fornødne kompetencer til at varetage mine undervisningsopgaver I meget høj grad 6 27,3% I høj grad 13 59,1% Delvist 2 9,1% I ringe grad 1 4,5% I alt ,0% 12

13 2.b1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dit undervisningsarbejde? - Jeg finder mit undervisningsarbejde meningsfuldt I meget høj grad 8 36,4% I høj grad 8 36,4% Delvist 5 22,7% I ringe grad 1 4,5% I alt ,0% 2.b1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dit undervisningsarbejde? - Jeg føler mig anerkendt for min undervisning I meget høj grad 4 18,2% I høj grad 11 50,0% Delvist 6 27,3% I ringe grad 1 4,5% I alt ,0% 13

14 2.c Vejledning *(Ved vejledning forstås projektvejledning, vejledning i relation til gruppeprocesser, ph.d. vejledning og anden faglig vejledning af studerende)/(by supervision we mean: project supervision, supervision in relation to group processes, PhD supervision and other academic supervision of students). 2.c1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dit vejledningsarbejde? - Jeg har tilstrækkelig tid til mit vejledningsarbejde I meget høj grad 1 4,3% I høj grad 8 34,8% Delvist 10 43,5% I ringe grad 4 17,4% I alt ,0% 2.c1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dit vejledningsarbejde? - Jeg har passende indflydelse på, hvilke vejledningsopgaver, jeg arbejder med I meget høj grad 2 8,7% I høj grad 16 69,6% Delvist 4 17,4% I ringe grad 1 4,3% I alt ,0% 14

15 2.c1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dit vejledningsarbejde? - Jeg oplever et godt samarbejde omkring min vejledning I meget høj grad 3 13,0% I høj grad 15 65,2% Delvist 2 8,7% I ringe grad 3 13,0% I alt ,0% 2.c1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dit vejledningsarbejde? - Jeg har de fornødne kompetencer til at varetage mine vejledningsopgaver I meget høj grad 5 21,7% I høj grad 14 60,9% Delvist 4 17,4% I ringe grad 0 0,0% I alt ,0% 15

16 2.c1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dit vejledningsarbejde? - Jeg finder mit vejledningsarbejde meningsfuldt I meget høj grad 8 34,8% I høj grad 12 52,2% Delvist 3 13,0% I ringe grad 0 0,0% I alt ,0% 2.c1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dit vejledningsarbejde? - Jeg føler mig anerkendt for min vejledning I meget høj grad 6 26,1% I høj grad 12 52,2% Delvist 4 17,4% I ringe grad 1 4,3% I alt ,0% 16

17 2.d VIP eres administrative opgaver *Administrative opgaver skal her ses i relation til forskning, uddannelse, formidling og dit daglige arbejde i øvrigt. 2.d Varetager du administrative opgaver i relation til forskning, uddannelse, formidling og dit daglige arbejde i øvrigt? Ja 18 75,0% Nej 6 25,0% I alt ,0% 2.d1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dit administrative arbejde? - Jeg har tilstrækkelig tid til mit administrative arbejde I meget høj grad 0 0,0% I høj grad 2 11,1% Delvist 8 44,4% I ringe grad 6 33,3% I meget ringe grad 2 11,1% I alt ,0% 17

18 2.d1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dit administrative arbejde? - Jeg har passende indflydelse på, hvilke administrative opgaver, jeg arbejder med I meget høj grad 2 11,1% I høj grad 2 11,1% Delvist 10 55,6% I ringe grad 3 16,7% I meget ringe grad 1 5,6% I alt ,0% 2.d1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dit administrative arbejde? - Jeg oplever et godt samarbejde omkring mit administrative arbejde I meget høj grad 3 16,7% I høj grad 6 33,3% Delvist 4 22,2% I ringe grad 5 27,8% I alt ,0% 18

19 2.d1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dit administrative arbejde? - Jeg har de fornødne kompetencer til at varetage mine administrative opgaver I meget høj grad 2 11,1% I høj grad 8 44,4% Delvist 6 33,3% I ringe grad 1 5,6% I meget ringe grad 1 5,6% I alt ,0% 2.d1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dit administrative arbejde? - Jeg finder mit administrative arbejde meningsfuldt I meget høj grad 2 11,1% I høj grad 2 11,1% Delvist 11 61,1% I ringe grad 2 11,1% I meget ringe grad 1 5,6% I alt ,0% 19

20 2.d1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dit administrative arbejde? - Jeg føler mig anerkendt for mit administrative arbejde I meget høj grad 2 11,1% I høj grad 4 22,2% Delvist 7 38,9% I ringe grad 3 16,7% I meget ringe grad 2 11,1% I alt ,0% 4. Samarbejde med kolleger *Følgende spørgsmål er stillet samtlige medarbejdere 4. I hvilken grad passer følgende udsagn på dit samarbejde med dine kolleger? - Mine kolleger er imødekommende I meget høj grad 14 36,8% I høj grad 16 42,1% Delvist 7 18,4% I ringe grad 1 2,6% I alt ,0% 20

21 4. I hvilken grad passer følgende udsagn på dit samarbejde med dine kolleger? - Mine kolleger lytter til mig I meget høj grad 12 31,6% I høj grad 19 50,0% Delvist 6 15,8% I ringe grad 1 2,6% I alt ,0% 4. I hvilken grad passer følgende udsagn på dit samarbejde med dine kolleger? - Mine kolleger giver mig den hjælp, jeg har brug for I meget høj grad 7 18,4% I høj grad 18 47,4% Delvist 11 28,9% I ringe grad 2 5,3% I alt ,0% 21

22 4. I hvilken grad passer følgende udsagn på dit samarbejde med dine kolleger? - Jeg mødes med respekt fra mine kolleger I meget høj grad 9 23,7% I høj grad 23 60,5% Delvist 5 13,2% I ringe grad 1 2,6% I alt ,0% 4. I hvilken grad passer følgende udsagn på dit samarbejde med dine kolleger? - Der er et godt samarbejde på tværs af forskellige personalegrupper i min enhed I meget høj grad 10 26,3% I høj grad 14 36,8% Delvist 12 31,6% I ringe grad 2 5,3% I alt ,0% 22

23 4. I hvilken grad passer følgende udsagn på dit samarbejde med dine kolleger? - Der er et godt samarbejde mellem min enhed og andre dele af universitetet I meget høj grad 6 15,8% I høj grad 15 39,5% Delvist 14 36,8% I ringe grad 2 5,3% Ikke relevant 1 2,6% I alt ,0% 4. I hvilken grad passer følgende udsagn på dit samarbejde med dine kolleger? - Jeg bidrager selv til et godt samarbejde i min enhed I meget høj grad 9 23,7% I høj grad 23 60,5% Delvist 6 15,8% I ringe grad 0 0,0% I alt ,0% 23

24 4. I hvilken grad passer følgende udsagn på dit samarbejde med dine kolleger? - Jeg oplever et godt samarbejde omkring mine arbejdsopgaver I meget høj grad 9 23,7% I høj grad 19 50,0% Delvist 8 21,1% I ringe grad 1 2,6% I meget ringe grad 1 2,6% I alt ,0% 5. Arbejdets organisering 5. I hvilken grad forekommer følgende i din arbejdshverdag? - Jeg har tilpas indflydelse på tilrettelæggelsen af mit daglige arbejde I meget høj grad 6 15,8% I høj grad 21 55,3% Delvist 11 28,9% I ringe grad 0 0,0% I alt ,0% 24

25 5. I hvilken grad forekommer følgende i din arbejdshverdag? - Mine arbejdsopgaver er tidsmæssigt jævnt fordelt I meget høj grad 2 5,3% I høj grad 5 13,2% Delvist 16 42,1% I ringe grad 8 21,1% I meget ringe grad 6 15,8% Ikke relevant 1 2,6% I alt ,0% 5. I hvilken grad forekommer følgende i din arbejdshverdag? - Jeg har den nødvendige tid til at løse mine arbejdsopgaver I meget høj grad 1 2,6% I høj grad 5 13,2% Delvist 21 55,3% I ringe grad 9 23,7% I meget ringe grad 2 5,3% I alt ,0% 25

26 5. I hvilken grad forekommer følgende i din arbejdshverdag? - Jeg har indflydelse på mængden af arbejdsopgaver I meget høj grad 3 7,9% I høj grad 5 13,2% Delvist 22 57,9% I ringe grad 7 18,4% I meget ringe grad 1 2,6% I alt ,0% 5. I hvilken grad forekommer følgende i din arbejdshverdag? - Jeg er tilfreds med min arbejdsmængde I meget høj grad 2 5,3% I høj grad 8 21,1% Delvist 22 57,9% I ringe grad 4 10,5% I meget ringe grad 2 5,3% I alt ,0% 26

27 5. I hvilken grad forekommer følgende i din arbejdshverdag? - Det er nødvendigt, at jeg arbejder hurtigere end det føles naturligt I meget høj grad 5 13,2% I høj grad 9 23,7% Delvist 15 39,5% I ringe grad 6 15,8% I meget ringe grad 2 5,3% Ikke relevant 1 2,6% I alt ,0% 5. I hvilken grad forekommer følgende i din arbejdshverdag? - Jeg oplever generende afbrydelser i mit arbejde I meget høj grad 3 7,9% I høj grad 7 18,4% Delvist 18 47,4% I ringe grad 5 13,2% I meget ringe grad 4 10,5% Ikke relevant 1 2,6% I alt ,0% 5.a Har du mulighed for at arbejde hjemme? Ja 32 84,2% Nej 6 15,8% I alt ,0% 27

28 5.b1 Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnit arbejdet hjemme den sidste måned? Slet ikke 0 0,0% 1-9 timer 10 31,2% timer 11 34,4% timer 7 21,9% timer 2 6,2% Mere end 37 timer 2 6,2% I alt ,0% 5.b2 Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnit været på AAU den sidste måned? Slet ikke 0 0,0% 1-9 timer 3 9,4% timer 4 12,5% timer 8 25,0% timer 14 43,8% Mere end 37 timer 3 9,4% I alt ,0% 28

29 6. Kompetencer 6. I hvilken grad passer følgende udsagn: - Jeg føler, at jeg har de fornødne kompetencer til at varetage mine arbejdsopgaver I meget høj grad 6 16,2% I høj grad 18 48,6% Delvist 13 35,1% I ringe grad 0 0,0% 6. I hvilken grad passer følgende udsagn: - Mit arbejde er tilpas udfordrende I meget høj grad 13 35,1% I høj grad 21 56,8% Delvist 3 8,1% I ringe grad 0 0,0% 29

30 6. I hvilken grad passer følgende udsagn: - Jeg oplever, at min arbejdsplads prioriterer udvikling af mine faglige kompetencer I meget høj grad 6 16,2% I høj grad 16 43,2% Delvist 9 24,3% I ringe grad 6 16,2% 6. I hvilken grad passer følgende udsagn: - Jeg oplever, at min arbejdsplads prioriterer udvikling af mine personlige kompetencer I meget høj grad 3 8,1% I høj grad 10 27,0% Delvist 15 40,5% I ringe grad 8 21,6% I meget ringe grad 1 2,7% 30

31 6. I hvilken grad passer følgende udsagn: - Min arbejdsplads stiller tilstrækkelige ressourcer til rådighed for min faglige udvikling I meget høj grad 6 16,2% I høj grad 14 37,8% Delvist 13 35,1% I ringe grad 4 10,8% 7. Følelsesmæssige krav 7. I hvilken grad forekommer følgende i din arbejdshverdag: - Mit arbejde bringer mig i følelsesmæssigt belastende situationer I meget høj grad 1 2,7% I høj grad 3 8,1% Delvist 12 32,4% I ringe grad 16 43,2% I meget ringe grad 5 13,5% 31

32 7. I hvilken grad forekommer følgende i din arbejdshverdag: - Mit arbejde bringer mig i situationer, hvor jeg oplever, at det er belastende at tage stilling til andre menneskers personlige problemer I meget høj grad 1 2,7% I høj grad 0 0,0% Delvist 7 18,9% I ringe grad 23 62,2% I meget ringe grad 6 16,2% 7. I hvilken grad forekommer følgende i din arbejdshverdag: - Der er mange uløste konflikter på min arbejdsplads I meget høj grad 1 2,7% I høj grad 5 13,5% Delvist 13 35,1% I ringe grad 12 32,4% I meget ringe grad 6 16,2% 7.a I hvilken grad forekommer følgende i din arbejdshverdag? - Jeg føler mig udkørt I meget høj grad 1 2,7% I høj grad 5 13,5% Delvist 12 32,4% I ringe grad 13 35,1% I meget ringe grad 6 16,2% 32

33 7.a I hvilken grad forekommer følgende i din arbejdshverdag? - Mit arbejde tager så meget af min tid, at det går ud over privatlivet I meget høj grad 2 5,4% I høj grad 9 24,3% Delvist 11 29,7% I ringe grad 10 27,0% I meget ringe grad 5 13,5% 7.a I hvilken grad forekommer følgende i din arbejdshverdag? - Mit arbejde tager så meget af min energi, at det går ud over privatlivet I meget høj grad 2 5,4% I høj grad 8 21,6% Delvist 10 27,0% I ringe grad 14 37,8% I meget ringe grad 3 8,1% 33

34 7.a I hvilken grad forekommer følgende i din arbejdshverdag? - Jeg føler mig ensom i min hverdag på AAU I meget høj grad 1 2,7% I høj grad 0 0,0% Delvist 9 24,3% I ringe grad 10 27,0% I meget ringe grad 17 45,9% 7.a I hvilken grad forekommer følgende i din arbejdshverdag? - Jeg har svært ved at opnå balance mellem mit arbejde og privatliv I meget høj grad 1 2,7% I høj grad 7 18,9% Delvist 16 43,2% I ringe grad 5 13,5% I meget ringe grad 8 21,6% 8. Nærmeste ledelse 8. Har du flere nærmeste ledere? Ja 20 54,1% Nej 17 45,9% 34

35 8.a På hvilket niveau/hvilke niveauer befinder din/dine nærmeste leder/ledere sig?(sæt det nødvendige antal kryds) Rektoratet 1 2,7% Ledelsen på hovedområdeniveau (administration, AUB, SBi og fakulteterne) 5 13,5% Ledelse på institut- og afdelingsniveau 27 73,0% Ledelse under institut/afdelingsniveau (eksempelvis områdeleder, sektionsleder, gruppeleder eller sekretariatsleder) 19 51,4% Jeg ved ikke, hvem min nærmeste leder er 0 0,0% 8.b I hvilken grad passer følgende udsagn på din oplevelse af at have flere end en nærmeste leder? - Jeg trives med at have mere end en nærmeste leder I meget høj grad 4 20,0% I høj grad 8 40,0% Delvist 6 30,0% I ringe grad 2 10,0% I alt ,0% 35

36 8.b I hvilken grad passer følgende udsagn på din oplevelse af at have flere end en nærmeste leder? - Det er svært at prioritere mellem mine arbejdsopgaver fra mine nærmeste ledere I meget høj grad 0 0,0% I høj grad 1 5,0% Delvist 6 30,0% I ringe grad 8 40,0% I meget ringe grad 5 25,0% I alt ,0% 8.b I hvilken grad passer følgende udsagn på din oplevelse af at have flere end en nærmeste leder? - Jeg oplever, at jeg er splittet mellem mine nærmeste ledere I meget høj grad 0 0,0% I høj grad 2 10,0% Delvist 4 20,0% I ringe grad 7 35,0% I meget ringe grad 7 35,0% I alt ,0% 36

37 8.c I hvilken grad passer udsagnene på din oplevelse af nærmeste leder? - Min nærmeste leder lytter til mine arbejdsmæssige problemer I meget høj grad 9 24,3% I høj grad 15 40,5% Delvist 9 24,3% I ringe grad 1 2,7% I meget ringe grad 1 2,7% Ved ikke/ikke relevant 2 5,4% 8.c I hvilken grad passer udsagnene på din oplevelse af nærmeste leder? - Min nærmeste leder giver den nødvendige støtte i forbindelse med mine arbejdsopgaver I meget høj grad 7 18,9% I høj grad 16 43,2% Delvist 9 24,3% I ringe grad 3 8,1% I meget ringe grad 1 2,7% Ved ikke/ikke relevant 1 2,7% 37

38 8.c I hvilken grad passer udsagnene på din oplevelse af nærmeste leder? - Min nærmeste leder bidrager til at løse konflikter I meget høj grad 5 13,5% I høj grad 14 37,8% Delvist 8 21,6% I ringe grad 4 10,8% Ved ikke/ikke relevant 6 16,2% 8.c I hvilken grad passer udsagnene på din oplevelse af nærmeste leder? - Min nærmeste leder påskønner en god indsats I meget høj grad 12 32,4% I høj grad 16 43,2% Delvist 3 8,1% I ringe grad 5 13,5% Ved ikke/ikke relevant 1 2,7% 38

39 8.c I hvilken grad passer udsagnene på din oplevelse af nærmeste leder? - Min nærmeste leder anerkender mit arbejde I meget høj grad 13 35,1% I høj grad 14 37,8% Delvist 7 18,9% I ringe grad 2 5,4% Ved ikke/ikke relevant 1 2,7% 8.c I hvilken grad passer udsagnene på din oplevelse af nærmeste leder? - Min nærmeste leder kommunikerer sine begrundelser for de trufne beslutninger I meget høj grad 7 18,9% I høj grad 13 35,1% Delvist 9 24,3% I ringe grad 3 8,1% I meget ringe grad 2 5,4% Ved ikke/ikke relevant 3 8,1% 39

40 9. Ledelse, information og dialog (De følgende spørgsmål vedrører din opfattelse af ledelsen af AAU) 9.a Jeg får tilstrækkelig information fra følgende niveauer: - Rektoratet I meget høj grad 3 8,1% I høj grad 12 32,4% Delvist 12 32,4% I ringe grad 4 10,8% I meget ringe grad 2 5,4% Ved ikke/ikke relevant 4 10,8% 9.a Jeg får tilstrækkelig information fra følgende niveauer: - Ledelsen hovedområde (administrationen, AUB, SBi og fakulteterne) I meget høj grad 2 5,4% I høj grad 14 37,8% Delvist 11 29,7% I ringe grad 4 10,8% I meget ringe grad 2 5,4% Ved ikke/ikke relevant 4 10,8% 40

41 9.a Jeg får tilstrækkelig information fra følgende niveauer: - Ledelsen institut/afdeling I meget høj grad 9 25,0% I høj grad 16 44,4% Delvist 8 22,2% I ringe grad 3 8,3% Ved ikke/ikke relevant 0 0,0% I alt ,0% 9.a Jeg får tilstrækkelig information fra følgende niveauer: - Ledelse under institut/afdelingsniveau (eksempelvis områdeledere, sektionsledere, gruppeledere eller sekretariatsledere) I meget høj grad 5 26,3% I høj grad 9 47,4% Delvist 4 21,1% I ringe grad 0 0,0% Ved ikke/ikke relevant 1 5,3% I alt ,0% 41

42 9.b Jeg oplever lydhørhed overfor de ansattes synspunkter fra følgende niveauer: - Rektoratet I meget høj grad 1 2,7% I høj grad 4 10,8% Delvist 6 16,2% I ringe grad 9 24,3% I meget ringe grad 3 8,1% Ved ikke/ikke relevant 14 37,8% 9.b Jeg oplever lydhørhed overfor de ansattes synspunkter fra følgende niveauer: - Ledelsen af mit hovedområde(administrationen, AUB, SBi og fakulteterne) I meget høj grad 1 2,7% I høj grad 7 18,9% Delvist 10 27,0% I ringe grad 6 16,2% I meget ringe grad 1 2,7% Ved ikke/ikke relevant 12 32,4% 42

43 9.b Jeg oplever lydhørhed overfor de ansattes synspunkter fra følgende niveauer: - Ledelsen af mit institut/min afdeling I meget høj grad 6 16,7% I høj grad 18 50,0% Delvist 8 22,2% I ringe grad 3 8,3% Ved ikke/ikke relevant 1 2,8% I alt ,0% 9.b Jeg oplever lydhørhed overfor de ansattes synspunkter fra følgende niveauer: - Min ledelse under institut/afdelingsniveau (eksempelvis områdeledere, sektionsledere, gruppeledere eller sekretariatsledere) I meget høj grad 3 15,8% I høj grad 8 42,1% Delvist 4 21,1% I ringe grad 0 0,0% Ved ikke/ikke relevant 4 21,1% I alt ,0% 43

44 9.c Jeg oplever, at begrundelser for trufne beslutninger bliver kommunikeret tydeligt af følgende niveauer: - Rektoratet I meget høj grad 1 2,7% I høj grad 3 8,1% Delvist 10 27,0% I ringe grad 5 13,5% I meget ringe grad 7 18,9% Ved ikke/ikke relevant 11 29,7% 9.c Jeg oplever, at begrundelser for trufne beslutninger bliver kommunikeret tydeligt af følgende niveauer: - Ledelsen af mit hovedområde (administrationen, AUB, SBi og fakulteterne) I meget høj grad 1 2,7% I høj grad 4 10,8% Delvist 19 51,4% I ringe grad 3 8,1% I meget ringe grad 2 5,4% Ved ikke/ikke relevant 8 21,6% 44

45 9.c Jeg oplever, at begrundelser for trufne beslutninger bliver kommunikeret tydeligt af følgende niveauer: - Ledelsen af mit institut/min afdeling I meget høj grad 4 11,1% I høj grad 17 47,2% Delvist 9 25,0% I ringe grad 4 11,1% Ved ikke/ikke relevant 2 5,6% I alt ,0% 9.c Jeg oplever, at begrundelser for trufne beslutninger bliver kommunikeret tydeligt af følgende niveauer: - Min ledelse under institut/afdelingsniveau (eksempelvis områdeledere, sektionsledere, gruppeledere eller sekretariatsledere) I meget høj grad 2 10,5% I høj grad 8 42,1% Delvist 5 26,3% I ringe grad 0 0,0% Ved ikke/ikke relevant 4 21,1% I alt ,0% 45

46 9.d Jeg oplever, at trivsel på arbejdspladsen bliver prioriteret højt på følgende niveauer: - Rektoratet I meget høj grad 2 5,4% I høj grad 3 8,1% Delvist 13 35,1% I ringe grad 3 8,1% I meget ringe grad 4 10,8% Ved ikke/ikke relevant 12 32,4% 9.d Jeg oplever, at trivsel på arbejdspladsen bliver prioriteret højt på følgende niveauer: - Ledelsen af mit hovedområde (administrationen, AUB, SBi og fakulteterne) I meget høj grad 2 5,4% I høj grad 4 10,8% Delvist 17 45,9% I ringe grad 3 8,1% I meget ringe grad 2 5,4% Ved ikke/ikke relevant 9 24,3% 46

47 9.d Jeg oplever, at trivsel på arbejdspladsen bliver prioriteret højt på følgende niveauer: - Ledelsen af mit institut/min afdeling I meget høj grad 7 19,4% I høj grad 14 38,9% Delvist 12 33,3% I ringe grad 2 5,6% Ved ikke/ikke relevant 1 2,8% I alt ,0% 9.d Jeg oplever, at trivsel på arbejdspladsen bliver prioriteret højt på følgende niveauer: - Min ledelse under institut/afdelingsniveau (eksempelvis områdeledere, sektionsledere, gruppeledere eller sekretariatsledere) I meget høj grad 5 26,3% I høj grad 7 36,8% Delvist 3 15,8% I ringe grad 1 5,3% Ved ikke/ikke relevant 3 15,8% I alt ,0% 47

48 9.e Jeg har generelt tillid til opgavevaretagelsen på følgende niveauer: - Rektoratet I meget høj grad 3 8,1% I høj grad 13 35,1% Delvist 10 27,0% I ringe grad 2 5,4% I meget ringe grad 2 5,4% Ved ikke/ikke relevant 7 18,9% 9.e Jeg har generelt tillid til opgavevaretagelsen på følgende niveauer: - Ledelsen af mit hovedområde (administrationen, AUB, SBi og fakulteterne) I meget høj grad 4 10,8% I høj grad 12 32,4% Delvist 11 29,7% I ringe grad 1 2,7% I meget ringe grad 2 5,4% Ved ikke/ikke relevant 7 18,9% 48

49 9.e Jeg har generelt tillid til opgavevaretagelsen på følgende niveauer: - Ledelsen af mit institut/min afdeling I meget høj grad 9 25,0% I høj grad 17 47,2% Delvist 7 19,4% I ringe grad 0 0,0% Ved ikke/ikke relevant 3 8,3% I alt ,0% 9.e Jeg har generelt tillid til opgavevaretagelsen på følgende niveauer: - Min ledelse under institut/afdelingsniveau (eksempelvis områdeledere, sektionsledere, gruppeledere eller sekretariatsledere) I meget høj grad 4 21,1% I høj grad 9 47,4% Delvist 2 10,5% I ringe grad 0 0,0% Ved ikke/ikke relevant 4 21,1% I alt ,0% 10. MUS (Medarbejderudviklingssamtale) 10. Har du indenfor de seneste ca. 12 måneder været til medarbejderudviklingssamtale (MUS)? Ja 23 62,2% Nej 14 37,8% 49

50 10.b I hvilken grad havde medarbejderudviklingssamtalen en positiv indflydelse på din trivsel på AAU I meget høj grad 3 13,0% I høj grad 7 30,4% Delvist 3 13,0% I ringe grad 3 13,0% Ved ikke/ikke relevant 7 30,4% I alt ,0% 11. Helbred 11. Hvordan vurderer du dit helbred? Fremragende 2 5,4% Vældig godt 16 43,2% Godt 17 45,9% Mindre godt 2 5,4% Dårligt 0 0,0% Ved ikke 0 0,0% 11. a1 Har du haft sygefravær, som du mener, skyldes arbejdsbelastninger inden for det sidste år? Ja 6 16,2% Nej 27 73,0% Ved ikke 4 10,8% 50

51 11.a2 I hvilken grad passer følgende udsagn på dig? - Jeg har indenfor de seneste 4 uger oplevet stresssymptomer I meget høj grad 3 8,1% I høj grad 3 8,1% Delvist 9 24,3% I ringe grad 11 29,7% I meget ringe grad 9 24,3% Ved ikke/ikke relevant 2 5,4% 11.a2 I hvilken grad passer følgende udsagn på dig? - Jeg har gennem de seneste 6 måneder oplevet stress-symptomer I meget høj grad 3 8,1% I høj grad 3 8,1% Delvist 14 37,8% I ringe grad 7 18,9% I meget ringe grad 8 21,6% Ved ikke/ikke relevant 2 5,4% 51

52 12. Chikane 12. Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for: - Mobning (ved mobning forstås bevidst personforfølgelse) Nej 34 91,9% Ja, én gang 1 2,7% Ja, flere gange 2 5,4% Ja, regelmæssigt 0 0,0% 12. Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for: - Sexchikane Nej ,0% Ja, én gang 0 0,0% Ja, flere gange 0 0,0% Ja, regelmæssigt 0 0,0% 12. Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for: - Trusler om vold Nej ,0% Ja, én gang 0 0,0% Ja, flere gange 0 0,0% Ja, regelmæssigt 0 0,0% 52

53 12. Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for: - Fysisk vold Nej ,0% Ja, én gang 0 0,0% Ja, flere gange 0 0,0% Ja, regelmæssigt 0 0,0% 12.a Hvem har udøvet mobningen?(markér eventuelt flere steder) Kolleger 2 66,7% Min leder/overordnede 1 33,3% Studerende 0 0,0% Andre 1 33,3% I alt 3 100,0% 13. Diskrimination 13. Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for diskrimination på grund af: - Dit køn Nej 35 94,6% Ja, én gang 1 2,7% Ja, flere gange 1 2,7% Ja, regelmæssigt 0 0,0% 53

54 13. Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for diskrimination på grund af: - Din religion eller dit livssyn Nej ,0% Ja, én gang 0 0,0% Ja, flere gange 0 0,0% Ja, regelmæssigt 0 0,0% 13. Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for diskrimination på grund af: - Din etniske baggrund Nej ,0% Ja, én gang 0 0,0% Ja, flere gange 0 0,0% Ja, regelmæssigt 0 0,0% 13. Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for diskrimination på grund af: - Din seksuelle orientering Nej ,0% Ja, én gang 0 0,0% Ja, flere gange 0 0,0% Ja, regelmæssigt 0 0,0% 54

55 13. Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for diskrimination på grund af: - Dit udseende Nej ,0% Ja, én gang 0 0,0% Ja, flere gange 0 0,0% Ja, regelmæssigt 0 0,0% 13.a Hvem har udsat dig for diskrimination på grund af dit køn?(markér eventuelt flere steder) Kolleger 2 100,0% Min leder/overordnede 0 0,0% Studerende 0 0,0% Andre 0 0,0% I alt 2 100,0% 14. Institut/områdespecifikt spørgsmål 14.e1 I hvilken grad er følgende udsagn om arbejdsmiljøet på institut 10 dækkende? - Instituttet er samlet set en god arbejdsplads I meget høj grad 16 45,7% I høj grad 14 40,0% Delvist 4 11,4% I ringe grad 1 2,9% Ved ikke/ikke relevant 0 0,0% I alt ,0% 55

56 14.e1 I hvilken grad er følgende udsagn om arbejdsmiljøet på institut 10 dækkende? - Kommunikationen på instituttet er god I meget høj grad 7 20,0% I høj grad 15 42,9% Delvist 12 34,3% I ringe grad 1 2,9% Ved ikke/ikke relevant 0 0,0% I alt ,0% 14.e1 I hvilken grad er følgende udsagn om arbejdsmiljøet på institut 10 dækkende? - Involveringen af alle i strategilægning og beslutninger er god I meget høj grad 4 11,4% I høj grad 19 54,3% Delvist 10 28,6% I ringe grad 1 2,9% Ved ikke/ikke relevant 1 2,9% I alt ,0% 56

57 14.e1 I hvilken grad er følgende udsagn om arbejdsmiljøet på institut 10 dækkende? - Jeg har et godt samarbejde med mine kolleger på instituttet I meget høj grad 14 40,0% I høj grad 15 42,9% Delvist 4 11,4% I ringe grad 2 5,7% Ved ikke/ikke relevant 0 0,0% I alt ,0% 14.e1 I hvilken grad er følgende udsagn om arbejdsmiljøet på institut 10 dækkende? - Der er et godt samarbejde med institutlederen på instituttet I meget høj grad 11 31,4% I høj grad 17 48,6% Delvist 5 14,3% I ringe grad 2 5,7% Ved ikke/ikke relevant 0 0,0% I alt ,0% 57

58 14. Generel tilfredshed 14. I hvilken grad passer følgende udsagn på din generelle tilfredshed med dit job? - Jeg vil anbefale AAU som arbejdsplads I meget høj grad 9 25,0% I høj grad 15 41,7% Delvist 10 27,8% I ringe grad 2 5,6% I alt ,0% 14. I hvilken grad passer følgende udsagn på din generelle tilfredshed med dit job? - Jeg er overordnet tilfreds med mit arbejde I meget høj grad 13 36,1% I høj grad 18 50,0% Delvist 5 13,9% I ringe grad 0 0,0% I alt ,0% 58

59 14. I hvilken grad passer følgende udsagn på din generelle tilfredshed med dit job? - Jeg er tilfreds med min egen arbejdsmæssige indsats I meget høj grad 9 25,0% I høj grad 21 58,3% Delvist 6 16,7% I ringe grad 0 0,0% I alt ,0% 14. I hvilken grad passer følgende udsagn på din generelle tilfredshed med dit job? - Jeg er tilfreds med mine arbejdsmæssige resultater I meget høj grad 7 19,4% I høj grad 18 50,0% Delvist 11 30,6% I ringe grad 0 0,0% I alt ,0% 59

60 14. I hvilken grad passer følgende udsagn på din generelle tilfredshed med dit job? - Jeg er tilfreds med mine fremtidsudsigter i arbejdet I meget høj grad 6 16,7% I høj grad 17 47,2% Delvist 12 33,3% I ringe grad 0 0,0% I meget ringe grad 1 2,8% I alt ,0% 60

1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø a-d Det generelle psykiske arbejdsmiljø fordelt på typer VIP-opgaver...

1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø a-d Det generelle psykiske arbejdsmiljø fordelt på typer VIP-opgaver... Resultater for Institut 5 Juridisk Institut I samtlige diagrammer er antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål, angivet i parentesen. Indhold 1. Baggrund... 2 2. Det generelle psykiske

Læs mere

Resultater for Institut 12 Sprog og Kultur

Resultater for Institut 12 Sprog og Kultur Resultater for Institut 12 Sprog og Kultur I samtlige diagrammer er antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål, angivet i parentesen. Indhold RESULTATER FOR INSTITUT 12 SPROG OG KULTUR...

Læs mere

I samtlige diagrammer angivet tallet i parentesen antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål. 1. Baggrund... 2

I samtlige diagrammer angivet tallet i parentesen antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål. 1. Baggrund... 2 Resultater for Aalborg Universitet I samtlige diagrammer angivet tallet i parentesen antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål. Indhold 1. Baggrund... 2 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø...

Læs mere

1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø Samarbejde med kolleger Arbejdets organisering Kompetencer...

1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø Samarbejde med kolleger Arbejdets organisering Kompetencer... Resultater for Institut Teknisk Forvaltning I samtlige diagrammer er antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål, angivet i parentesen. Indhold 1. Baggrund... 2 2. Det generelle psykiske

Læs mere

1. Baggrund... 2. 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø... 3. 4. Samarbejde med kolleger... 6. 5. Arbejdets organisering... 9. 6. Kompetencer...

1. Baggrund... 2. 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø... 3. 4. Samarbejde med kolleger... 6. 5. Arbejdets organisering... 9. 6. Kompetencer... Resultater for HR-afdelingen I samtlige diagrammer er antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål, angivet i parentesen. Indhold 1. Baggrund... 2 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø...

Læs mere

Skemaet udfyldes individuelt. Dine svar vil blive behandlet fuldt fortroligt i den forstand, at analyserne på intet tidspunkt vil

Skemaet udfyldes individuelt. Dine svar vil blive behandlet fuldt fortroligt i den forstand, at analyserne på intet tidspunkt vil Dette er spørgeskemaet til den psykiske arbejdsmiljøpladsvurdering (APV). Skemaet udfyldes individuelt. Dine svar vil blive behandlet fuldt fortroligt i den forstand, at analyserne på intet tidspunkt vil

Læs mere

Resultater: Institut for Fysik

Resultater: Institut for Fysik Resultater: Institut for Fysik Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 31.januar og 24. feb. 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 4. februar 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere

Resultater: HR-afdelingen

Resultater: HR-afdelingen Resultater: HR-afdelingen Følgende rapport indeholder resultater fra afdelingens besvarelse af APV spørgeskemaet. Følgende resultater er trukket 4. og 25. februar 2013. Et eventuelt spring i nummeringen

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre

APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre 1 APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. ST: Fakultetsrapport

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Social Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 45.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Social Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 45. ab Antal besvarelser: 45 APV 2012 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Understedsrapport. Antal besvarelser: 35.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Understedsrapport. Antal besvarelser: 35. ab Antal besvarelser: 35 APV 2012 Svarprocent: 78% RESULTATER PÅ 01 HOVEDOMRÅDER Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Biostatistisk afdeling Understedsrapport. Antal besvarelser: 27. Svarprocent: 77%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Biostatistisk afdeling Understedsrapport. Antal besvarelser: 27. Svarprocent: 77% ab Antal besvarelser: 27 APV 2012 Svarprocent: 77% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Almen Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 12.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Almen Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 12. ab Antal besvarelser: 12 APV 2012 Svarprocent: 55% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

DIALOG OM RESULTATERNE AF DEN PSYKISKE APV

DIALOG OM RESULTATERNE AF DEN PSYKISKE APV DIALOG OM RESULTATERNE AF DEN PSYKISKE APV EVA KARRING KONST. INSTITUTLEDER INSTITUT FOR ODONTOLOGI 25.05. PROGRAM Velkommen: Hvad er formålet med mødet? Den overordnede proces Hvordan ser tallene ud?

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Medicinsk Museion Understedsrapport. Antal besvarelser: 18. Svarprocent: 51%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Medicinsk Museion Understedsrapport. Antal besvarelser: 18. Svarprocent: 51% ab Antal besvarelser: 18 APV 2012 Svarprocent: 51% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Center for Epidemiologi og Screening Understedsrapport. Antal besvarelser: 12.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Center for Epidemiologi og Screening Understedsrapport. Antal besvarelser: 12. ab Antal besvarelser: 12 APV 2012 Svarprocent: 92% RESULTATER PÅ 01 HOVEDOMRÅDER Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 14. ENH: Rapport for Enhedsadministrationen

APV2016. Rapport nr. 14. ENH: Rapport for Enhedsadministrationen 1 APV2016. Rapport nr. 14. : Rapport for Enhedsadministrationen 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. ST:

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 125 Svarprocent: 79% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 125 Svarprocent: 79% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 125 Svarprocent: 79% MTU 217 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 beelser: 2.353 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN ARBEJDETS ORGANISERING OG INDHOLD* Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 66, den 24. januar 2013 Pkt. 6A. Bilag A2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2012 PRÆSENTATION I BESTYRELSEN D. 24.1.2013 83% ER TILFREDSE MED DERES JOB SOM HELHED 29% ER MEGET TILFREDSE OG

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre

APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre 1 APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE. Tillid Sygefravær. Samarbejde Retfærdighed. Krav Støtte. Psykisk arbejdsmiljø Indflydelse. Indeklima Arbejdsstillinger

GLADSAXE KOMMUNE. Tillid Sygefravær. Samarbejde Retfærdighed. Krav Støtte. Psykisk arbejdsmiljø Indflydelse. Indeklima Arbejdsstillinger 26 beelser: 438 Svarprocent: 8% GLADSAXE KOMMUNE Krav Støtte Mening Udvikling Psykisk arbejdsmiljø Indflydelse Samarbejde Retfærdighed Indeklima Arbejdsstillinger Tillid Sygefravær Arbejdets resultater

Læs mere

RESULTATRAPPORT TRIVSEL FOR ALLE TRIVSELSUNDERSØGELSE Antal besvarelser: Svarprocent: 89% Folke- og Specialskoler, Leder: Rikke Reiter

RESULTATRAPPORT TRIVSEL FOR ALLE TRIVSELSUNDERSØGELSE Antal besvarelser: Svarprocent: 89% Folke- og Specialskoler, Leder: Rikke Reiter Folke- og Specialskoler, Leder: R Reiter Antal besvarelser:.5 Svarprocent: 89% RESULTATRAPPORT MAJ 3. AUGUST - 22. SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER SPØRGESKEMA RAPPORT TRIVSEL Ledere tjekker data Alle besvarer

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE. Tillid Sygefravær. Samarbejde Retfærdighed. Krav Støtte. Psykisk arbejdsmiljø Indflydelse. Indeklima Arbejdsstillinger

GLADSAXE KOMMUNE. Tillid Sygefravær. Samarbejde Retfærdighed. Krav Støtte. Psykisk arbejdsmiljø Indflydelse. Indeklima Arbejdsstillinger beelser: 4.269 Svarprocent: 86% GLADSAXE KOMMUNE Krav Støtte Mening Udvikling Psykisk arbejdsmiljø Indflydelse Samarbejde Retfærdighed Indeklima Arbejdsstillinger Tillid Sygefravær Arbejdets resultater

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERN OG ENHEDSSPØRGSMÅL I MTU 2014 Sygehus Lillebælt Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til medlemmer af HSU SAGSNOTAT 11. MARTS 2009 Vedr.: Sagsbehandler: Karen Boesen Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter 1. Baggrund

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERNSPØRGSMÅL I MTU 2014 Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Hvor u er du i følgende udsagn:

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100% ab Antal besvarelser: 6 APV 2012 Svarprocent: 10 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

1A. Kommer du bagud med dit arbejde?

1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 2 24 Alle svarpersoner (=46) 2 1 13 1 9 Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 1/44 1B. Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? 3 Alle svarpersoner (=46)

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Totalrapport

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Totalrapport Resultater for Totalrapport Antal inviterede Antal deltagere Svarprocent 77 754 74% Del - grafer Totalrapport Fysiske arbejdsforhold (Oplevelse) 4 Oplevelse ( = Passer ikke,4 = Passer i høj ),5,6,9,,8,6

Læs mere

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com Antal besvarelser: 2.840 Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152)

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152) Tilfredshed 213 Svarprocent: 97% (147/152) Strategi og Ledelse 1 [] 7 68 65 74 72 [] [-6] 71 74 4 2 Tilknytning Omdømme Overordnet ledelse Samarbejde & Videndeling Nytænkning & Udvikling Tillid Retfærdighed

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Haderslev Kommune Antal besvarelser: 1.013 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. De følgende spørgsmål handler om din trivsel på arbejdspladsen.

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. De følgende spørgsmål handler om din trivsel på arbejdspladsen. KONCERNSPØRGSMÅL I MTU 2015 Trivsel De følgende spørgsmål handler om din trivsel på arbejdspladsen. Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job

Læs mere

Generel tilfredsheds. Det faglige studiemiljø. Bacheloruddannelsen Antal svar: 39 Svarprocent: 53 % Gennemførelsesprocent: 87 %

Generel tilfredsheds. Det faglige studiemiljø. Bacheloruddannelsen Antal svar: 39 Svarprocent: 53 % Gennemførelsesprocent: 87 % Bacheloruddannelsen Antal svar: 39 Svarprocent: 53 % Gennemførelsesprocent: 87 % Generel tilfredsheds Helt enig Overvejende enig Hverken eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke / ikke relevant Sprunget

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 156 MTU 2015 Svarprocent: 9 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement 8 Omdømme 9 Omdømme 10 Rammer for arbejdet 11 Rammer for arbejdet

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 16. ENH: Enheder under vicedirektørområder og administrationscentre

APV2016. Rapport nr. 16. ENH: Enheder under vicedirektørområder og administrationscentre 1 APV2016. Rapport nr. 16 ENH: Enheder under vicedirektørområder og administrationscentre 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016.

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 e Antal besvarelser: 19 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af enkeltspørgsmål,

Læs mere

APV2012 Spørgeskema til det videnskabelige personale (VIP)

APV2012 Spørgeskema til det videnskabelige personale (VIP) APV2012 Spørgeskema til det videnskabelige personale (VIP) Velkommen til undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø ved Aarhus Universitet. Din besvarelse er anonym. Alle svar behandles fortroligt, og

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

APV2016 udkast til spørgeskema

APV2016 udkast til spørgeskema Side 1 af 70 APV2016 udkast til spørgeskema I dette dokument præsenteres et udkast til spørgeskemaer til brug i APV2016. Dokumentet rummer: a) Forside (fælles, side 3) b) TAP (side 4-22) c) VIP (side 23-37)

Læs mere

Hovedrapport Psykisk APV 2009

Hovedrapport Psykisk APV 2009 Hovedrapport Psykisk APV 2009 1. Reviderede udgave Udarbejdet i samarbejde mellem Karrierecentret og HR-afdelingen AAU Indholdsfortegnelse APV INDHOLDSFORTEGNELSE APV... 1 HOVEDPOINTERNE... 4 Særlige sammenhænge...

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 21 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: % Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 6 Svarprocent: 95,% Trivselsmåling og Psykisk APV 6 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk APV

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 18 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: 81,8% Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Rapportspecifikationer Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Rammer

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

APV-særkørsel med fokus på kønsforskelle mellem VIP er på Aarhus Universitets hovedområder 1

APV-særkørsel med fokus på kønsforskelle mellem VIP er på Aarhus Universitets hovedområder 1 APV-særkørsel med fokus på kønsle mellem VIP er på Aarhus Universitets hovedområder 1 APV-særkørslen på kønsniveau har til formål at vise le i trivsel mellem henholdsvis mandlige og kvindelige ph.d.ere,

Læs mere

APV Arbejdspladsvurdering 2019 (Tillæg til MTU-rapporten)

APV Arbejdspladsvurdering 2019 (Tillæg til MTU-rapporten) APV Arbejdspladsvurdering 2019 (Tillæg til MTU-rapporten) SOSU Nykøbing F Svarprocent: 92% (59/64) Skolerapport 1 UNDERLIGGENDE ENHEDER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ 3 UNDERLIGGENDE ENHEDER

Læs mere

Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi

Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi Arbejdsmiljøudvalget Institut for Fysik og Astronomi August 2016 Psykisk APV 2016 Institut for Fysik og Astronomi Handleplan udarbejdet af: Lars

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

REGION SYDDANMARK MTU 2016

REGION SYDDANMARK MTU 2016 KONCERNSPØRGERAMME 206 REGION SYDDANMARK MTU 206 Vejledning til besvarelse af spørgeskemaet Når du vurderer spørgsmålene i spørgeskemaet, ønsker vi din oplevelse af forholdene, og der er ikke rigtige og

Læs mere

Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018

Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Rapportspecifikatione r Skanderborg Kommune - Total - 2018 Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% I. Om undersøgelsen Skema Skala 1-7, hvor 1 er dårligst

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport beelser: 83 3-I-1 MÅLING 217 Svarprocent: 75,5% LÆSEVEJLEDNING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER TOP OG BUND RESULTATER STØRSTE AFVIGELSER DIN ARBEJDSSITUATION

Læs mere

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret 46 45 97,83% 08-09-2014 Trivselsmåling for [] Dimension

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2010 Rapportspecifikationer Antal gennemførte 2834 Antal udsendte 4807 Svarprocent 59% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende.

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende. Arbejdsmiljøundersøgelse Arbejdspladsvurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø (APV). Undersøgelsen er rettet mod hele medarbejderstaben (lærere, pedeller, rengøring og teknisk adm. personale),

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Roskilde Kommune Antal besvarelser: 4.559 Svarprocent: 85% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 FORORD OG INDHOLD 01 Denne rapport indeholder resultater fra Roskilde Kommunes trivselsundersøgelse, som blev gennemført

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

Rapport for Miljø (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket:

Rapport for Miljø (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 22-09-2014 Sammenlign afdeling: Teknik & Udskrevet d.22 09 2014 09:36 af lobk v.11.0.0.263 1/12 Sammenlign afdeling: Teknik & Antal besvarelser

Læs mere