NYHEDSBREV. Ny formand til Dansk Akvakultur. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ny bemanding i bestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. Ny formand til Dansk Akvakultur. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ny bemanding i bestyrelsen"

Transkript

1 NYHEDSBREV Maj 2014 Ny formand til Dansk Akvakultur Dette nummer indeholder bl.a.: Dansk Akvakulturs bestyrelse har den 28. april konstitueret sig med cand. oecon Ivan Bundgård Sørensen som ny formand. Ny næstformand er skaldyrsopdrætter Lars E. Holtegård. Ivan er p.t. også formand for bl.a. Aller Aqua A/S, og han har et indgående kendskab til dansk og international akvakultur fra BioMar A/S, hvor han var adm. direktør i perioden 1996 til 2006 og vice president fra 2006 til Ivan afløser Karl Iver Dahl-Madsen, som har valgt at træde tilbage efter seks år på posten. Karl Iver har ydet en fantastisk indsats for dansk akvakultur, og det fortjener han stor tak og anerkendelse for. Han har bidraget til en ny og mere offensiv dagsorden for ikke blot vores branche men faktisk for den samlede danske primærproduktion, siger den nye formand, der blev valgt uden modkandidat. Den nye formand ser frem til at tale vækst og rammevilkår med både fødevareministeren og miljøministeren. Vi kommer ikke uden om, at politikerne må tage ansvar og vise handlekraft, hvis vi skal nå helt i mål. Her ligger der en stor politisk opgave, som jeg tager meget alvorlig afslutter den nye formand. Det kan du læse mere om i formandens debut som lederskribent. Side 2 Ny bemanding i bestyrelsen Side 2 Dambrugerne opretter en ny sygdomsfond Side 3 Snart dages det brødre Side 4 Udstyr til salg Side 4 Ja vi spiser mere fisk Side 5 Åleekspedition 2014 Side 6 IPN/BKD status. Ny vejledning Side 7 Hørkram opruster med stort sortiment af økofisk og -skaldyr Ansvarshavende redaktør og direktør: Brian Thomsen Formand: Ivan Bundgård Sørensen Udgives af: Dansk Akvakultur ISSN: X Info: Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af trykfejl i annoncer. Adm.- og regnskabschef: Marianne Sneftrup Dyrlæge: Niels Henrik Henriksen Chefkonsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner Bladet er støttet af: Lorem est del monte virt del monte est Kontaktdata: Vejlsøvej 51 DK-8600 Silkeborg Tlf.: Fax:

2 Formandens syn og holdninger Farvel og goddag, -og med opløftende toner? På Dansk Akvakultur s generalforsamling den 28. april takkede Karl Iver Dahl-Madsen af som formand efter 6 år på posten, og undertegnede blev valgt som ny formand. Karl Iver har gennem årene ydet en kæmpe indsats for dansk akvakultur, og det fortjener han stor tak og anerkendelse for. Han har bidraget til en ny og mere offensiv dagsorden for branchen, som har været en væsentlig forudsætning for erhvervets udvikling under vanskelige rammevilkår skabt af politikere og embedsmænd. Disse har gennem årene haft store problemer med at forstå akvakulturens behov for forbedrede rammevilkår, for at kunne gennemføre den øgning af produktionen, som politikerne også har ønsket. Et af de bedste eksempler på denne manglende forståelse fra politikerne og embedsmændene er den nuværende dambrugsbekendtgørelse, som vi jo alle ved langsomt er ved at kvæle de traditionelle dambrug. Men takket være en stor politisk og faglig indsats er det lykkedes Dansk Akvakultur, med Karl Iver i spidsen, positivt at påvirke arbejdet med en revideret bekendtgørelse. Det kom klart frem på generalforsamlingen, hvor Thomas B. Larsen fra Miljøstyrelsen præsenterede en status på styrelsens arbejde med den reviderede bekendtgørelse og herunder bearbejdningen af den nuværende bekendtgørelses 10 knaster, som Dansk Akvakultur har opstillet. Det var opløftende toner fra Miljøstyrelsen vi hørte, og det tyder på, at man har lyttet til vore saglige argumenter mod disse 10 knasters særdeles negative påvirkning af vort erhverv. Det bliver så spændende at se, om det endelige udkast til en ny dambrugsbekendtgørelse lever op til disse nye toner, vi har hørt på generalforsamlingen. Ministeren og de øvrige politikere har det endelige ansvar for, at de pæne nye toner også bliver til virkelighed. Og det meget snart inden dambrugerne mister vejret!! Ivan Bundgård Sørensen Ny bemanding i bestyrelsen Der var forud for generalforsamlingen den 28. april årsmøder i branchegrupperne, hvor der bl.a. blev foretaget valg til branchegrupperne. Branchegrupperne har efterfølgende indstillet medlemmer til vores bestyrelse, der nu består af følgende medlemmer: Ivan Bundgård Sørensen, formand (dambrug) Lars Erik Holtegård, næstformand og formand for brancheudvalg for skaldyr og tang Mogens Mathiasen, formand for brancheudvalget for ål Peter Holm, formand for brancheudvalget for dambrug Tommy Brøgger, formand for brancheudvalg for fabrikker og eksportører Ole Christensen, formand for brancheudvalg for foder Niels Dalsgård, formand for brancheudvalg for havbrug Jørgen J. Trachsel, medlem af dambrugsudvalget Ny substitut er Julia L. Overton, medlem af brancheudvalget for dambrug Phone: +46 (0) The smartest way to purer water 30 years in Aquaculture extensive sales and after sales service Cost-effective technology Low maintenance Reduced carbon footprint Low energy consumption World leader First class Swedish engineering Dambrugerne opretter en ny sygdomsfond Det besluttede branchegruppen for dambrug på det seneste årsmøde. Det officielle 5-årige VHS udryddelsesprogram ophørte den 31. december 2013, og alle dambrug i Danmark blev den 29. november 2013 af EU erklæret VHS-fri og dermed opgraderet til kategori 1 for VHS. Det betyder, at det ikke længere er muligt 2

3 at opnå støtte ved evt. nye udbrud, og Fødevarestyrelsen har med virkning fra den 6. januar ophævet den bekendtgørelse, som medførte tvungen nedslagning og deraf følgende kompensation. Det betyder, at vi lovgivningsmæssigt er i samme situation som før Kommer der nyt VHS-udbrud vil der ikke ske tvungen nedslagning, og der vil ikke være nogen form for økonomisk kompensation. Vi har efterfølgende afdækket muligheder og udfordringer ved en VHS-forsikring (kollektiv og individuelle). Der vurderes, at VHS opfylder kriterierne for støtte under det nye EHFF program, og vi har indhentet tilbud på en kollektiv VHS forsikring for alle dambrug, men dambrugerne har besluttet, at en sådan løsning vil blive for omkostningstung, i det den årlige præmie (eksklusiv evt. tilskud fra EHFF) vil være i størrelsesordenen ca. 15 øre per kg fisk. Branchegruppen besluttede derfor at arbejde videre med mulighederne for at oprette en sygdomsfond som - på sigt - vil kunne anvendes overfor anmeldepligtige sygdomme. Det er en langsigtet investering, da der alt afhængig af de indbetalte beløb kan gå en del år, før der er indsamlet et beløb, der modsvarer udgifter/tab ved et gennemsnitlig udbrud af en anmeldepligtig sygdom. Snart dages det brødre Med 1. maj frisk i erindringen er der tegn på, at det nu snart lysner for dambrugerne. Det må være konklusionen på det indlæg, som Thomas Bjerre Larsen fra Miljøstyrelsen gav på årsmødet for dambrug i Herning den 28. april. Her gav Thomas B. Larsen en status for revision af dambrugsbekendtgørelsen og en orientering om, hvilke ændringer miljøstyrelsen påtænker at indstille. Ændringerne bygger bl.a. på diverse faglige notater fra DCE og DTU Aqua. De skal efterfølgende drøftes med interessenter og godkendes af miljøministeren, før et udkast til en ny revideret bekendtgørelsen kan sendes i høring. Men meget tyder, på at vi nu slipper for flere af de knaster, der har bremset udviklingen i de senere år. De mulige ændringer er som følger: 1. Pumpeløsningen: Der lægges op til, at kravet ændres således, at der stilles krav til den sikkerhed, hvormed vandforbruget ind i anlægget dokumenteres og styres. 2. Overgangsbestemmelser: Der arbejdes på en model, hvor dambrug i en periode på 8 år frit kan vælge, om de vil forblive på foderregulering eller, om de vil overgå til kontrol på udledninger. 3. Impermeabelt materiale i dammen: Kravet forventes fjernet. 4.Vandforbrug, økologi, æg / yngel mm.: Der lægges op til, at der tillades et højere vandindtag for økologisk produktion, og der arbejdes med forskellige dispensationsmuligheder for de øvrige produktioner Flytning af store mængder vand FLYGT SLIMLINE PROPELLER PUMPER Vi lancerer nu de traditionelle propellerpumper i slimline udførsel. Det betyder at du kan spare 25% plads, og samtidig opnå store energibesparelser fra det verdens patenterede N pumpehjul. Hvorfor eje når du kan lease? Vi har indgået samarbejdet med en større bank, så vi nu også kan tilbyde leasing løsninger på projekter, så investeringen fordeles ud på op til 7 år. Kontakt os og hør nærmere. 3

4 Ja vi spiser mere fisk 5. Foderkrav: Der indstilles flere ændringer, bl.a. at krav til maksimal indhold af kvælstof og fosfor fjernes for dambrug på udlederregulering. Det viser den seneste opgørelse fra Consumer Insight, som på vegne af fiskebranchen har analyseret forbruget af fisk i Danmark i forbindelse med kampagnen to gange om ugen. 6. BAT: Der lægges op til en differentieret model med visse lempelser. 7. Statistik: Der arbejdes på en ny model, der tager højde for ikke-kontinuerte produktioner. I de nu otte år kampagnen har kørt, er forbruget af fisk øget med godt ton fisk og 800 ton fiskefærdigretter. Det svarer til, at hver forbruger i gennemsnit spiser 5 gram mere fisk og 3 gram fiskefærdigretter mere om ugen året rundt. 8. Beregningsgrundlag: Der arbejdes på en model, hvor kvælstofkvoten baseres på sammensætningen af det foder, der konkret er anvendt over de seneste fem år. Side 2005 er værdien af markedet for fisk øget med 1,2 mia. kr. til 4,2 mia. kr. i 2013, og markedet er steget til i alt tons. Udstyr til salg Consumer Insight konkluderer endvidere, at effekten af kampagnen er større, da markedet formentlig havde været i tilbagegang uden kampagnen. 2 stk nødstrømsanlæg 5 oxyguards 2 sorteringsmaskiner 2 tromlefiltre eltavler og anlæg til styring, powersupplys doseringspumper 6 siloer foderapparater og meget mere. Den største effekt af kampagnen ses på fersk fisk i detailkæderne og hos fiskehandlerne. Analysen viser også, at priserne for fisk er steget mere end for andre fødevarer, men at denne udvikling er aftagende. Der peges i analysen på følgende tiltag: Der er fortsat behov for stor opmærksomhed på fisk, synlighed i indkøbssituationen, tilgængelighed af fisk for enhver smag uanset tilberedningsfærdigheder, samt inspiration til variation af måltider og retter med fisk, gerne tilbud på fisk, da det fremmer lysten til at prøve noget nyt. Henvendelse til: Ian Ekstrøm, Kildegården, Gammellungvej 30a, 4230 Skælskør mobil eller mail: TenCate Geotube Enkel og effektiv slamafvanding til dambrug og fiskeopdræt TenCate Geotube afvander og opbevarer slammet i én og samme proces. Slam tilsat polymer pumpes ind i Geotube posen, hvor polymeren sikrer en god flokdannelse og separering af slam og rejektvand. Med TenCate Geotube får du lave investerings- og driftsomkostninger, effektiv tilbageholdelse af suspenderede stoffer, fosfor og kvælstof, og gode muligheder for afsætning af afvandet slam fra Geotube poser til biogasanlæg. TenCate GeoTube kræver ikke større permanente anlæg eller faste installationer. For mere information Kontakt: Jan K. Pedersen på eller 4

5 Mere aktiv brug af sociale medier som facebook, kan bidrage til at udbrede interessen for fisk, men samtidig er det nødvendigt med interaktion med brugerne, fx at der svares på spørgsmål o.l. Nyheds- og opmærksomhedsskabende elementer er nødvendige for at fastholde den fortsatte positive udvikling fx en reminder om, hvor nemt det er at spise fisk i hverdagen. Åleekspedition 2014 DTU s havforskningsskib Dana er i marts og april 2014 i Sargassohavet for at undersøge, hvilken rolle klimabetingede ændringer i ålens gydeområder spiller for ålens voldsomme tilbagegang i Europa. Dansk Åleekspedition 2014 er et omfattende forskningstogt, der går til den europæiske åls gydeområde i Sargassohavet og herefter følger åleynglens rute tilbage til Europa. Sargassohavet ligger ud for Florida, mellem Bermuda og De Vestindiske Øer. Ekspeditionen ledes af DTU Aqua og samler eksperter fra en række danske og udenlandske universiteter. De mere end 20 forskningsprojekter på ekspeditionen skal tilsammen udfylde hullerne i vores viden om den gådefulde åls forplantning og start på livet. På grund af den dramatiske nedgang i bestanden af europæiske ål de sidste 30 år er der et særligt akut behov for at forstå, hvordan ålens livscyklus påvirkes af mennesker, miljøforhold og klimaændringer. De seneste 30 år er ålen gået voldsomt tilbage. Der kommer i dag kun 2-10 procent af de små ål tilbage til Europas kyster, i forhold til hvad man så i 1970 erne. På grund af det kraftige fald i bestanden kom ålen i 2008 på listen over kritisk truede arter hos Den Internationale Union for Naturbeskyttelse (IUCN). Ålen er helt speciel ved, at den gyder så langt fra Europa, hvorfra åleynglen får et lift med havstrømmene de 6000 kilometer tilbage til opvækstområderne i Europa. Ekspeditionen skal undersøge, om klimabetingede ændringer i ålens gydeområder eller i de havstrømme, der bringer åleynglen til Europa, er årsagen til ålens voldsomme tilbagegang. Ekspeditionen skal også indsamle viden om fx, hvad de nyklækkede ål lever af en viden man mangler for at kunne opdrætte ål til danskernes frokostborde og aflaste de vilde bestande. Togtet foregår med Danmarks største havundersøgelsesskib, Dana, som ejes af DTU. Togtet støttes økonomisk af Dansk Center for Havforskning og Carlsbergfondet. Kilde: BIOMAR VOKSE- OG AVLSFODER MED PROBIOTIKA En ældgammel kilde til styrke og sundhed Folkeslagene på de mongolske sletter har i årtusinder holdt sig stærke og sunde og modstået det barske klima ved at indtage probiotika i form af mælkesyre-bakterier i yoghurt. Det siges også, at Djengis Khan og hans sejrrige krigere styrkede sig med yoghurt. Alt vores ørredfoder til havopdræt og moderfi sk indeholder fremover som standard det eneste probiotikum, som EU har godkendt til anvendelse i akvakultur, baseret på en veldokumenteret effekt på fi skehelsen. 5

6 IPN/BKD status. Ny vejledning Jf. reglerne vil myndighederne dog i henhold til vandløbsloven skulle betale erstatning, for det tab dambruget kan påvise i forbindelse med tabet af sundhedsstatus. Fødevarestyrelsen har udsendt ny vejledning (9253/2014) om IPN/BKD status.vejledningen bunder i den problemstilling, der kan opstå, såfremt der fjernes spærringer i vandområder, der er registreret fri for IPN/BKD. Reglerne vil også kunne komme til at påvirke udsætning af vildfisk. Fremadrettet vil det være vandområderne, der bliver erklæret IPN/BKD frie. Fjernes en spærring, giver det mulighed for øget opgang af fisk og dermed også en øget risiko for smitte på de dambrug, der indtager vand fra vandløbet opstrøms den eksisterende spærring. Og reglerne tilsiger, at såfremt der er mulighed for opgang af fisk fra et vandområde til et registreret IPN/BKD frit akvakulturbrugs vandindtag, så må der til hele vandområdet kun udsættes fisk, der er IPN/BKD frie.vilde moderfisk vil blive betragtet at have samme status, som det vandområde, fisken fanges i. I vejledningen slås det nu fast, at såfremt spærringen fjernes, så skal godkendelsen af registrerede IPN/BKD frie dambrugs vandforsyning, og dermed dambrugets IPN/BKD-frie status, revurderes. Dette medfører, at æg fra vilde fisk, der bliver fanget i et område, der er registreret fri for BKD/IPN, kun kan klækkes på anlæg, der er erklæret IPN/BKD frie, såfremt fiskene skal tilbageføres til det IPN/BKD frie område. Og det nye i den forbindelse er, at såfremt der nedstrøms ligger dambrug, der ikke er registreret IPN/BKD fri, så vil de ovenfor liggende dambrug automatisk miste deres status, hvis der bliver nye muligheder for opgang af fisk. Konsekvenserne af den nye vejledning er også, at hvis der i samme vandområde ligger flere registrerede IPN/BKDfrie anlæg, og at der er mulighed for opgang af fisk, så vil sundhedsstatus-tab på nedstrøms liggende dambrug også automatisk medfører tab af sundhedsstatus på alle anlæg i vandområdet. Alle anlæg beholder deres nuværende status, så længe der ikke ændres i muligheden for opgang af fisk til anlæggets vandindtag fra nedenfor liggende dele af vandløbet. Denne præcisering kan få store konsekvenser for nogle af vores medlemmer. Primært for de anlæg, der i øjeblikket er registreret BKD og/eller IPN frie, og hvor myndighederne agter at fjerne spærringer. Dette vil for disse anlæg kunne medføre (når/hvis spærringen fjernes) et umiddelbart tab af IPN/BKD status. Fødevarestyrelsen og Dansk Akvakultur afholder inden sommerferien et informationsmøde for de berørte anlæg. Hvad kan Bureau Veritas gøre for dig? Bureau Veritas tilbyder ASC certificering af ørred og laks! Med en certificering efter ASC-standarden sikrer du, at din virksomhed er på forkant med myndighedskravene og kan imødekomme forbrugernes ønsker om bæredygtige varer. Bureau Veritas Certification kan bistå din virksomhed i alle led af forsyningskæden og være med til at sikre de højeste standarder. Vil du høre mere? Vil du vide mere om ASC certificering? Se mere på eller kontakt os på Bureau Veritas ønsker Danforel A/S tillykke med certifikatet! Bureau Veritas Denmark Tlf Birkemosevej 7 Vestkraftgade 1 Oldenborggade 1B Vesterbrogade 149 DK-6700 Esbjerg DK-7000 Fredericia DK-1620 København V DK-6000 Kolding 6

7 Hørkram opruster med stort sortiment af økofisk og -skaldyr Hørkram Foodservice A/S med hjemsted i Sorø og Kolt (syd for Århus) har udvidet sit sortiment af økologiske fødevarer med økologiske fisk og skaldyr. Og det i en grad, så virksomhedens nye sortimentliste nu indeholder hele 13 forskellige produkter af økologiske fisk og skaldyr herunder økologiske laks, havørred, portionsørred, guldbars, havbars, rejer mv. Øko-guldbars fra Middelhavet Foto:Villy J. Larsen Med Hørkrams inddragelse af økologiske fisk og skaldyr i sortimentet, bliver disse nu tilgængelige for alle de offentlige køkkener, som arbejder med at indføre op til 60% økologi og som har Hørkram som totalleverandør. Det gælder over 50% af alle landets kommuner. I uge 18 blev der afholdt Hørkram-messe i Fredericia, og Hørkrams nye sortiment ud i økologiske fisk og skaldyr blev i den forbindelse præsenteret for messedeltagerne, der modtog nyheden med stor interesse. Stort sortiment af økofisk og -skaldyr hor Hørkram Foto:Villy J. Larsen foderprogram for ørreder aller aqua a/s udvikler og producerer foder af høj næringsmæssig kvalitet, med reduceret miljøpåvirkning, der tilsammen giver den optimale foderkvalitet. aller platinum Nøje udvalgte råvarer, udsøgt smag, enestående fordøjelighed, lav foderkonvertering og reduceret miljøpåvirkning gør Aller PlATINuM til det ultimative valg for ørreder. aller gold Foderets høje energiindhold tilpasset den voksende ørred, den lave foderkonvertering, samt det velbalancerede udvalg af råvarer, understøtter gode opdrætsresultater. - Let s grow together! Aller AquA A/S Allervej 130 DK-6070 Christiansfeld Tel.:

8 8

NYHEDSBREV. Det går bedre med ålen. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vokser. Side 2 Nyt Virk i luften. Side 3 Revisionsretten

NYHEDSBREV. Det går bedre med ålen. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vokser. Side 2 Nyt Virk i luften. Side 3 Revisionsretten NYHEDSBREV Oktober 2014 Det går bedre med ålen Dette nummer indeholder bl.a.: Det er budskabet i det seneste nyhedsbrev fra Sustainable Eel Group (SEG), som du kan finde på: www.sustainableeelgroup.com.

Læs mere

Handelssag mod Tyrkiet

Handelssag mod Tyrkiet Nyhedsbrev Februar 2014 Handelssag mod Tyrkiet Dette nummer indeholder bl.a.: Kort før jul sendte vi to klager til EU Kommissionen over import af portionsørreder fra Tyrkiet. De er begge i kategorien handelssager,

Læs mere

NYHEDSBREV. Danmark har verdens første ASC-certificerede ørreddambrug. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Er fiskeaffald guld?

NYHEDSBREV. Danmark har verdens første ASC-certificerede ørreddambrug. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Er fiskeaffald guld? NYHEDSBREV Juli 2014 Danmark har verdens første ASC-certificerede ørreddambrug Dette nummer indeholder bl.a.: Christiansminde Dambrug i Holstebro er verdens første ASC-certificerede ørreddambrug. Dermed

Læs mere

NYHEDSBREV. 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Generalforsamling

NYHEDSBREV. 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Generalforsamling NYHEDSBREV April 2015 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi Dette nummer indeholder bl.a.: De store tal fremgår af en ny publikation fra ISFA (International Salmon Farmers Association),

Læs mere

NYHEDSBREV. Ja tak til fiskeopdræt. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Handelssager mod Tyrkiet. Side 2 Laks går østover

NYHEDSBREV. Ja tak til fiskeopdræt. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Handelssager mod Tyrkiet. Side 2 Laks går østover NYHEDSBREV Juni 2014 Ja tak til fiskeopdræt Dette nummer indeholder bl.a.: Så klart er budskabet fra miljøminister Kirtsen Brosbøl i et debatindlæg i dagbladet Jyllands-Posten. Baggrunden er, at miljøstyrelsen

Læs mere

NYHEDSBREV. Migros først med ASC certificeret ørred. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vinder terræn i Holland og Tyskland

NYHEDSBREV. Migros først med ASC certificeret ørred. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vinder terræn i Holland og Tyskland NYHEDSBREV August 2014 Migros først med ASC certificeret ørred Dette nummer indeholder bl.a.: Migros er verdens første detailkæde, der kan tilbyde ASC certificerede ørreder. Migros er den største detailkæde

Læs mere

Der kan gives tilskud til bl.a. opdræt af nye arter, forbedringer og moderniseringer.

Der kan gives tilskud til bl.a. opdræt af nye arter, forbedringer og moderniseringer. NYHEDSBREV Februar 2015 Tilskud til investeringer i akvakultur Dette nummer indeholder bl.a.: NaturErhvervstyrelsen har nu åbnet den nye tilskudsordning for investeringer i akvakultur. Formålet med ordningen

Læs mere

Anti-subsidie sag mod Tyrkiet

Anti-subsidie sag mod Tyrkiet Nyhedsbrev August 2013 Anti-subsidie sag mod Tyrkiet Vi har nu drøftet det første klageudkast med EU Kommissionen. Det er gængs praksis, at et udkast drøftes med Kommissionen, så de kan fremføre deres

Læs mere

Vækstscenarier for dansk landbrug

Vækstscenarier for dansk landbrug Nyhedsbrev November 2013 Vækstscenarier for dansk landbrug En dugfrisk rapport fra Landbrug & Fødevarer viser, at det er muligt at øge produktionen af råvarer fra primærerhvervene med 58 % i 2030. Det

Læs mere

Akvakultur indgår i Regeringens vækstplan for fødevarer

Akvakultur indgår i Regeringens vækstplan for fødevarer Nyhedsbrev Januar 2014 Akvakultur indgår i Regeringens vækstplan for fødevarer I december måned præsenterede Regeringen vækstplanen for fødevarer. Planen indeholder 34 konkrete initiativer, som skal bidrage

Læs mere

Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse

Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse NYHEDSBREV Januar 2015 Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse Miljøstyrelsen har sendt udkast til ny dambrugsbekendtgørelse i høring. Den nuværende bekendtgørelse er fra februar 2012, og styrelsen motiverer

Læs mere

Ministre i samråd om akvakultur

Ministre i samråd om akvakultur NYHEDSBREV Maj 2015 Ministre i samråd om akvakultur Folketingets fødevareudvalg har kaldt miljøministeren og fødevareministeren i samråd om akvakultur. Det er et lukket samråd, og det afholdes formodentlig

Læs mere

Fiskens Dag afholdes som led i kampagnen 2 gange om ugen, der gennemføres med støtte fra Den Europæiske Fiskerifond og Fødevareministeriet.

Fiskens Dag afholdes som led i kampagnen 2 gange om ugen, der gennemføres med støtte fra Den Europæiske Fiskerifond og Fødevareministeriet. Nyhedsbrev September 2011 Fiskens Dag Fiskens Dag, som arrangeres af foreningen Fiskebranchen, løb af stablen den 10. september på Rådhuspladsen i København. Sidste år gæstede ca. 10.000 personer pladsen,

Læs mere

Udvikling af global certificerings platform for opdræt af ørreder i ferskvand

Udvikling af global certificerings platform for opdræt af ørreder i ferskvand Udvikling af global certificerings platform for opdræt af ørreder i ferskvand Projekter er støttet af EU (EFF) og Fødevareministeriet, September 2010 Udarbejdet af Lisbeth Jess Plesner, Dansk Akvakultur;

Læs mere

Projekt finansiering af biomasse

Projekt finansiering af biomasse Projekt finansiering af biomasse Rapport til Direktoratet for FødevareErhverv. Projektet er støttet af Fødevareministeriet og EU gennem FIUF programmet Projektansvarlig Dansk Akvakultur, Vejlsøvej 51,

Læs mere

Dambrugsudvalget. Rapport

Dambrugsudvalget. Rapport Dambrugsudvalget (Udvalget vedr. dambrugserhvervets udviklingsmuligheder) Rapport Foto: Kruse Luftfoto Marts 2002 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2 3 Indhold 1. Baggrund 2. Sammenfatning

Læs mere

Optimal rotation i danske dambrug Undersøgelse og vurdering af muligheder for produktionsoptimering

Optimal rotation i danske dambrug Undersøgelse og vurdering af muligheder for produktionsoptimering i danske dambrug Undersøgelse og vurdering af muligheder for produktionsoptimering Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2013-6 DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr.

Læs mere

Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020

Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020 Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020 Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020 udarbejdet af: NaturErhvervstyrelsen, Ministeriet

Læs mere

ERHVERV. maritime. Tema: Velkommen til Maritime Erhverv. Læs også: Fiskeriredskaber. og udstyr

ERHVERV. maritime. Tema: Velkommen til Maritime Erhverv. Læs også: Fiskeriredskaber. og udstyr maritime ERHVERV 01/02-2011 Magasinet om dansk fiskeri og den maritime sektor Velkommen til Maritime Erhverv Nyt, spændende magasin om fiskeri og maritime aktiviteter Læs leder på side 4 Tema: Fiskeriredskaber

Læs mere

Status for Baltisk Center for bæredygtig akvakulturuddannelse december 2012

Status for Baltisk Center for bæredygtig akvakulturuddannelse december 2012 Status for Baltisk Center for bæredygtig akvakulturuddannelse december 2012 Baggrund for projektet Projektet blev i foråret 2010 støttet af Bornholms Vækstforum og LAG Bornholm. Projektet har til huse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Kopierer den naturlige livscyklus

Kopierer den naturlige livscyklus Dansk akvakultur maj 2011 havbrug DØREN TIL VERDENS SPISEKAMMER! Kopierer den naturlige livscyklus At opdrætte ørreder kræver stor indsigt i livsvilkårene for fisk. Miljøet trives med havbrug Havbrug døren

Læs mere

Dansk Fartøjsforsikring A/S. Fra begyndelsen af 2013 vil der gælde skærpede krav til ledelse, kapital og drift for alle forsikringsselskaber

Dansk Fartøjsforsikring A/S. Fra begyndelsen af 2013 vil der gælde skærpede krav til ledelse, kapital og drift for alle forsikringsselskaber Juni 2010 Dansk Fartøjsforsikring A/S NYT FRA DFFF ruster sig til fremtiden Fra begyndelsen af 2013 vil der gælde skærpede krav til ledelse, kapital og drift for alle forsikringsselskaber i EU. DFFF s

Læs mere

MAGASINET MARTS 2012. Beluftning i recirkulerede ørreddambrug. Lyksvad Fiskefarm: Gourmetfisk som hobby og levevej. Opdræt i Chile: Krise tur retur

MAGASINET MARTS 2012. Beluftning i recirkulerede ørreddambrug. Lyksvad Fiskefarm: Gourmetfisk som hobby og levevej. Opdræt i Chile: Krise tur retur BioMar MAGASINET MARTS 2012 Lyksvad Fiskefarm: Gourmetfisk som hobby og levevej Opdræt i Chile: Krise tur retur Beluftning i recirkulerede ørreddambrug www.biomar.dk MARTS 2012 BioMar Magasinet udgives

Læs mere

Nor-Fishing 2012 En svunden fiskerflåde Verdens reneste fiskeolie Makrel: En havkat i hyttefadet Nordisk Fiskeriingeniøruddannelse ERHVERVSMAGASINERNE

Nor-Fishing 2012 En svunden fiskerflåde Verdens reneste fiskeolie Makrel: En havkat i hyttefadet Nordisk Fiskeriingeniøruddannelse ERHVERVSMAGASINERNE ERHVERVSMAGASINERNE 56. ÅRGANG JUNI 2012 NR. 6-7 MAGASINET FOR FISKESEKTOREN Nor-Fishing 2012 En svunden fiskerflåde Verdens reneste fiskeolie Makrel: En havkat i hyttefadet Nordisk Fiskeriingeniøruddannelse

Læs mere

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger September 2012 Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Strand 22C, 1.sal 2680 Solrød Strand +45 5614 4242 www.fvd.dk fvd@fvd.dk 2 Indholdholdsfortegnelse

Læs mere

Miljøminister Ida Auken Højbro Plads 4 1200 København K. Thorsø, den 06. december 2011. Et notat vedr. nedlæggelse af Tange sø.

Miljøminister Ida Auken Højbro Plads 4 1200 København K. Thorsø, den 06. december 2011. Et notat vedr. nedlæggelse af Tange sø. Side 1 Miljøminister Ida Auken Højbro Plads 4 1200 København K Thorsø, den 06. december 2011 Et notat vedr. nedlæggelse af Tange sø Kære Ida Auken I forbindelse med tidligere rapportering foretaget af

Læs mere

Økologisk Landsforenings Generalforsamling 2013

Økologisk Landsforenings Generalforsamling 2013 Økologisk Landsforenings Generalforsamling 2013 Mellem bedrag og den rette kurs! GMO - set i et økologisk perspektiv De økologiske forbrugere Økologers og forbrugernes syn på alternativer til konventionel

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

FAKTUELT. Blank afvisning: Miljøminister Karen Ellemann afviser minimumskrav til spildevandsudledninger

FAKTUELT. Blank afvisning: Miljøminister Karen Ellemann afviser minimumskrav til spildevandsudledninger ARTIKELTYPE FAKTUELT FAKTUELT NR. 1 1 JUNI 2010 Blank afvisning: Miljøminister Karen Ellemann afviser minimumskrav til spildevandsudledninger Læs mere side 12 Kloak på afrikansk Kloakmester på ferie endte

Læs mere