aarhus universitet Aarhus Universitet Studieudvalget Aarhus Universitet9Teknisk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "aarhus universitet Aarhus Universitet Studieudvalget Aarhus Universitet9Teknisk"

Transkript

1 aarhus universitet Rapport Aarhus Universitet Studieudvalget Aarhus Universitet9Teknisk Studiemiljø2007

2 STUDIEMILJØ 2007 rapport nr. 9 teknisk rapport Analysegruppe Centerleder, lektor, Torben K. Jensen, Center for Læring og Uddannelse, AU Områdeleder, Lene Hjøllund, Det samfundsvidenskabelige Fakultets Sekretariat, Stud. scient.pol, Kim Jesper Hermann Stud. scient.pol, Morten Jakobsen Stud. scient.pol, Anna Juul Bager Stud. scient.pol, Stine Klingenberg Tak for support Tak til Hans Jørgen Hansen (AU), Jens Mødekjær (DPU), Henriette Rasmussen (ASB) og Karina Sørensen (HIH) for udtræk af data fra de studieadministrative systemer Tak til studielederne for deres opfordringer til studerende om at medvirke ved undersøgelsen og ligeledes tak til de mange undervisere, der hjalp med at gøre opmærksom på undersøgelsen i deres undervisningstid. Endelig tak til de ca studerende, der tog sig tid til at besvare det elektroniske spørgeskema. Studieudvalget, Aarhus Universitet, maj

3 Rapport nr. 9 Teknisk Rapport Aarhus Universitet9 Studiemiljø2007 Aarhus Universitet

4 STUDIEMILJØ 2007 rapport nr. 8 det teologiske fakultet Indhold Det fulde spørgeskema 1. Nuværende tilknytning til studiet 6 2. Er du lige nu ved speciale? 6 2a. Har du en specialeplads? 6 3. Kontakt til medstuderende 7 4. Kontakt til dine undervisere 7 5. Faglig integration 8 6. Undervisningens organisering 8 7. Kvaliteten af vejledning og tilbagemelding i forbindelse med faglige præstationer 9 8. Det sociale liv på studiet 9 9. Er du en del af en læsegruppe eller har du en læsemakker? 9 9a. Mødes du med andre specialestuderende for at tale om specialet? Det sociale liv udenfor studiet Hvor meget tid bruger du gennemsnitligt om ugen på følgende aktiviteter? Hvordan vurderer du din hverdag på studiet ud fra følgende spørgsmål? Hvor stor indflydelse har du normalt på tilrettelæggelsen af dit daglige studiearbejde? Hvor ofte føler du dig ensom? Er du nogensinde i dit studiemiljø blevet diskrimineret pga Har du nogensinde i dit studiemiljø været udsat for Har du oplevet stærke stress-symptomer i forbindelse med dit studium? Hvor tilfreds er du med dit studium? 12 Pilotundersøgelse 14 Dataindsamling 15 Svarprocent 17 Repræsentativitet Frafaldsanalyse 19 Udregning af tidsforbrug 21 Kontruktion af indeks Oversigt over indeks

5

6 STUDIEMILJØ 2007 rapport nr. 8 det teologiske fakultet 1 Det fulde spørgeskema Velkomsttekst, kommentarfelt og lignende er udeladt. En grå bjælke indikerer sideskift på skærmen. Der foreligger også en engelsk udgave af samme skema. 1. Nuværende tilknytning til studiet Nogle studerende har både hovedfag og sidefag. Vi er interesserede i, hvilken del af uddannelsen du lige nu er aktiv på. Hvis du er aktiv på hovedfag og sidefag samtidig, bedes du vurdere, hvilket af disse, du er mest aktiv på. Det er den del af studiet, du er mest aktiv på, som du bør evaluere studiemiljøet på i resten af dette spørgeskema. Hvis din uddannelse er ét-faglig sætter du kryds ved hovedfag. Hovedfag Sidefag / Suppleringsfag 2. Er du lige nu ved speciale? Ja Nej (Vises kun hvis svaret til spørgsmål 2 er»ja«) 2a. Har du en specialeplads? Ja Nej 6 7

7 3. Kontakt til medstuderende Angiv i hvilken grad du er enig eller uenig i følgende udsagn Foruden at angive, i hvilken grad du er uenig eller enig i udsagnet, bedes du i det grå felt endvidere markere, hvor vigtigt den pågældende faktor er for dig. Her betyder 1: Ikke vigtigt; 2: mindre vigtigt; 3: hverken vigtigt eller uvigtigt; 4: ret vigtigt; 5: meget vigtigt. Helt Enig Overvejende Enig Hverken enig eller uenig Overvejende enig Helt enig Jeg føler mig generelt rigtig godt tilpas på mit studium De andre studerende er generelt imødekommende Det har været nemt at opnå kontakt til ældre studerende på studiet Jeg føler mig som en del af et større fællesskab på mit studie 4. Kontakt til dine undervisere Angiv i hvilken grad du er uenig eller enig i følgende udsagn Foruden at angive, i hvilken grad du er uenig eller enig i udsagnet, bedes du i det grå felt endvidere markere, hvor vigtigt den pågældende faktor er for dig. Her betyder 1: Ikke vigtigt; 2: mindre vigtigt; 3: hverken vigtigt eller uvigtigt; 4: ret vigtigt; 5: meget vigtigt. Helt Enig Overvejende Enig Hverken enig eller uenig Overvejende enig Helt enig De fleste undervisere er nemme at opnå personlig kontakt til De undervisere, jeg har haft kontakt til, virker generelt interesserede i de studerende Jeg har inden for de sidste 6 måneder ofte haft kontakt til en eller flere af mine undervisere

8 STUDIEMILJØ 2007 rapport nr. 9 teknisk rapport 5. Faglig integration Angiv i hvilken grad du er uenig eller enig i følgende udsagn Helt Enig Overvejende Enig Hverken enig eller uenig Overvejende enig Helt enig Min interesse i studiets fagområde er vokset siden jeg startede på studiet Studiet har bidraget til at jeg føler mig som del af et fagligt fællesskab Studiet har bidraget til at afklare, hvilket arbejde jeg vil have, når jeg er færdig Jeg overvejer/har overvejet at stoppe som studerende Jeg overvejer/har overvejet at skifte over til et helt andet studie Jeg overvejer/har overvejet at skifte til samme studie på et andet universitet 6. Undervisningens organisering Angiv i hvilken grad du er uenig eller enig i følgende udsagn Foruden at angive, i hvilken grad du er uenig eller enig i udsagnet, bedes du i det grå felt endvidere markere, hvor vigtigt den pågældende faktor er for dig. Her betyder 1: Ikke vigtigt; 2: mindre vigtigt; 3: hverken vigtigt eller uvigtigt; 4: ret vigtigt; 5: meget vigtigt. Helt Enig Overvejende Enig Hverken enig eller uenig Overvejende enig Helt enig Læringsmålene for de enkelte undervisningsforløb er klart formulerede og klart kommunikerede Kravene til prøver og eksaminer er klart formulerede og klart kommunikerede Der er klare informationer om, hvilke vurderingskriterier der bruges ved eksamen Der er god overensstemmelse mellem læringsmål og eksamenskrav De valgte undervisningsformer støtter mit læringsarbejde med henblik på opfyldelse af læringsmål og eksamenskrav 8 9

9 7. Kvaliteten af vejledning og tilbagemelding i forbindelse med faglige præstationer Angiv i hvilken grad du er uenig eller enig i følgende udsagn Foruden at angive, i hvilken grad du er uenig eller enig i udsagnet, bedes du i det grå felt endvidere markere, hvor vigtigt den pågældende faktor er for dig. Her betyder 1: Ikke vigtigt; 2: mindre vigtigt; 3: hverken vigtigt eller uvigtigt; 4: ret vigtigt; 5: meget vigtigt. Helt Enig Overvejende Enig Hverken enig eller uenig Overvejende enig Helt enig Der er klare informationer om, hvad der fagligt set forventes af mig som studerende Der er gode muligheder for at få vejledning vedrørende mine faglige præstationer Kvaliteten af vejledningen er for det meste høj Der er gode muligheder for tilbagemelding vedrørende mine faglige præstationer Kvaliteten af tilbagemeldingen er for det meste høj Der går passende kort tid fra indlevering af opgaver til tilbagemelding 8. Det sociale liv på studiet Hvordan bedømmer du følgende elementer på studiet: Dårlig Mindre god Hverken eller God Meget god Udbuddet af faglige arrangementer Udbuddet af sociale arrangementer Muligheden for social kontakt med medstuderende 9. Er du en del af en læsegruppe eller har du en læsemakker? Aldrig Sjældent Nogle gange Ofte Altid I eksamensperioden Til dagligt på studiet

10 STUDIEMILJØ 2007 rapport nr. 9 teknisk rapport 9a. Mødes du med andre specialestuderende for at tale om specialet? Aldrig Sjældent Nogle gange Ofte Altid Det sociale liv udenfor studiet. Hvordan bedømmer du Dårlig Mindre god Hverken eller God Meget god Din sociale kontakt med studiekammerater Din sociale kontakt med venner og bekendte uden for studiet Din sociale kontakt med nærmeste familie 11. Hvor meget tid bruger du gennemsnitligt om ugen på følgende aktiviteter? 0 timer 1-5 timer 6-10 timer timer timer timer timer timer Over 35 timer Undervisning (forelæsninger, holdtimer, øvelsestimer og lignende) Forberedelse (læsning, læsegruppearbejde, skrivning og lignende) Studenterforeningsarbejde (fagligt, socialt og/eller politisk) Fritidsaktiviteter Studierelevant erhvervsarbejde Ikke studierelevant erhvervsarbejde 10 11

11 12. Hvordan vurderer du din hverdag på studiet ud fra følgende spørgsmål? Aldrig Sjældent Nogle gange Ofte Altid Er du tilfreds med den mængde arbejde du får gjort? Hvor ofte sker det, at du i forbindelse med studiet ikke når, hvad du skulle? Kan du få støtte og hjælp i studierne fra dine medstuderende, hvis du har behov? 13. Hvor stor indflydelse har du normalt på tilrettelæggelsen af dit daglige studiearbejde? Ingen indflydelse Meget lidt indflydelse En vis indflydelse Stor indflydelse Hvor ofte føler du dig ensom? Aldrig Sjældent Nogle gange Ofte Altid I eksamensperioden Til dagligt på studiet Til dagligt udenfor studiet 15. Er du nogensinde i dit studiemiljø blevet diskrimineret pga.: Ja Nej Dit køn Din seksuelle overbevisning Din etniske baggrund Din religion eller dit livssyn

12 STUDIEMILJØ 2007 rapport nr. 9 teknisk rapport 16. Har du nogensinde i dit studiemiljø været udsat for Ja Nej Mobning Sex-chikane Trusler om vold Vold 17. Har du oplevet stærke stress-symptomer i forbindelse med dit studium? Stærke stress-symptomer kunne være: tilbagetrukkethed, hjertebanken, ondt i maven, muskelspændinger, nedtrykthed, rastløshed, vanskeligheder ved at slappe af; koncentrationsbesvær, vanskeligheder ved at huske mv. Aldrig Sjældent Nogle gange Ofte Altid I dagligdagen Op til eksamen 18. Hvor tilfreds er du med dit studium? Meget utilfreds Utilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Studiet overordnet set Din egen indsats Resultaterne til eksaminer og prøver 12 13

13 Den sidste serie af spørgsmål er af mere personlig karakter. Spørgsmålene kommer fra stressforskningen og indikerer til sammen en forventning til egen formåen, som har vist sig at være en vigtig ressource mod stress. Husk at analyser og rapportering af data på intet tidspunkt vil muliggøre, at enkeltpersoners svar kan identificeres Passer slet ikke Passer en smule Passer nogenlunde Passer præcist Jeg kan altid løse vanskelige problemer, hvis jeg prøver ihærdigt nok Hvis nogen modarbejder mig, finder jeg en måde til at opnå det, jeg vil Det er let for mig at holde fast ved mine planer og realisere mine mål Jeg er sikker på, at jeg kan håndtere uventede hændelser Takket være mine personlige ressourcer, ved jeg, hvordan jeg skal klare uforudsete situationer Jeg kan løse de fleste problemer, hvis jeg yder den nødvendige indsats Jeg bevarer roen, når der er problemer, da jeg stoler på mine evner til at løse dem Når jeg støder på et problem, kan jeg som regel finde flere løsninger Hvis jeg er i vanskeligheder, kan jeg som regel finde en udvej Lige meget hvad der sker, kan jeg som regel klare det

14 STUDIEMILJØ 2007 rapport nr. 9 teknisk rapport 2 Pilotundersøgelse Forud for dataindsamlingen i efteråret 2007 blev der i foråret samme år foretaget en grundig forundersøgelse på fem af universitets fakulteter. Pilotundersøgelse involverede over 1500 studerende og formålet var at afprøve teknikken, spørgeskemaet og svarvilligheden. I pilotprojektet indgik også et fokusgruppeinterview med otte studerende, som fik til opgave at besvare spørgeskemaet for derefter at deltage i et interview. Både pilotundersøgelsen og fokusgruppeinterview bidrog med værdifulde erfaringer og resulterede i en række ændringer. Blandt de mindre rettelser var sproglige omformuleringer for at gøre meningen med spørgsmålene helt klare. Desuden gav kommentarerne anledning til, at målingen af respondenternes tillid til egen formåen blev udskiftet med et nyt batteri af spørgsmål. Pilotprojektet bekræftede hvad man også ved fra andre undersøgelser baseret på elektroniske spørgeskemaer, nemlig at det er svært at få svarprocenter over 30 procent. Men svarprocenten skal holdes op imod de lave omkostninger. Omkostningerne til en dataindsamling blandt godt studerende, der indebærer papirskema, porto og dataindskanning er svimlende

15 Dataindsamling 3 Dataindsamlingen på hovedundersøgelsen begyndte den 8. oktober 2007, hvor der blev sendt en mail ud til alle universitetets fuldtidsstuderende. Mailen indeholdt information om undersøgelsens formål og et unikt link til det elektroniske spørgeskema. I løbet af de næste to måneder blev der udsendt i alt fem påmindelser inden dataindsamlingen blev afsluttet den 10. december. Foruden rykkermail involverede bestræbelserne på at højne svarprocent bl.a. reklame på de studerendes selvbetjening og på AULA og øvrige e-læringsplatforme, omtale i campus og en række institutblade, opfordringer fra samtlige studieledere og opfordringer fra undervisere. Som det ses af toppen på grafen nedenfor var der selv på fjerde og femte påmindelser et stort antal studerende, der valgte at svare. Efter den første mail var udsendt og de første kommentarer modtaget, blev der foretaget en del præciseringer i mailteksten. Den studerendes fornavn blev flettet ind i mailen lige som det blev forklaret at analyserne ville blive foretaget på institut niveau, hvorfor selv studerende på små studier skulle have interesse i at medvirke ,0% ,0% /10/07 10/10/07 12/10/07 14/10/07 16/10/07 18/10/07 20/10/07 22/10/07 24/10/07 26/10/07 28/10/07 30/10/07 01/11/07 03/11/07 05/11/07 07/11/07 09/11/07 11/11/07 13/11/07 15/11/07 17/11/07 19/11/07 21/11/07 23/11/07 25/11/07 27/11/07 29/11/07 01/12/07 03/12/07 05/12/07 07/12/07 09/12/07 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Svar pr dag Svarprocent

16 STUDIEMILJØ 2007 rapport nr. 9 teknisk rapport Det var en stor udfordring, at nå ud til alle studerende via mail. En mulighed ville være at bruge den post.au.dk-adresse som en stor del af de studerende har fået tildelt. Pilotundersøgelsen viste dog, at denne mailadresse på mange uddannelser ikke bruges i praksis. Derfor henvendte arbejdsgruppen sig til samtlige uddannelser for at få oplysninger om, hvordan de studerende kunne nås. Som eksempel kan nævnes, at de studerende på Institut for Statskundskab blev kontaktet via deres ps.au.dk-adresse, mens de studerende på de naturvidenskabelige uddannelser blev kontaktet via deres post. au.dk-adresser, fordi dette er den mest brugte dér. Brugen af institutspecifikke mailadresser gav en meget højere svarprocent i hovedundersøgelsen end pilotundersøgelsen. Alligevel må det formodes at et relativt stort antal studerende ikke har kunnet nås. Enten fordi de ikke læser mails fra instituttet, eller fordi de ikke har viderestillet deres mail. Manglende svar skyldes også at mange studerende ikke har aktiveret den tildelte mailadresse. Netop af disse grunde var det vigtigt for arbejdsgruppen at sikre, at studerende, der ikke kunne kontaktes pr. mail, på anden vis fik mulighed for at svare. Derfor blev der på de studerendes selvbetjeningsside lagt et direkte link til spørgeskemaet. På den måde ville de studerende få øje på undersøgelsen, når de var inde for at melde sig til eksamen eller på anden måde inde for at benytte selvbetjeningen. Det skal siges, at selvbetjeningssiden endnu ikke bruges af studerende på Handelshøjskolen, DPU eller HI-H. Hertil skal dog siges, at problemet med at nå de studerende på netop Handelshøjskolen og HI-H var yderst begrænset. Der blev også udført en række andre tiltag for at gøre opmærksom på undersøgelsen. Arbejdsgruppen sikrede undersøgelsen omtale i bladene Campus og Delfinen og en lang række institutblade. Alle studieledere blev kontaktet og bedt om at gøre de studerende opmærksomme på vigtigheden af at deltage. På forskellige e-læringsenheder så som AULA og Blackboard blev der ligeledes gjort opmærksomhed på undersøgelsen. Den løbende overvågning af svarprocenten på de enkelte uddannelser afslørede i løbet af nogle uger, at nogle uddannelser lå noget bagefter de andre. Derfor blev der særligt på disse studier ophængt plakater, lige som der på Tandlægehøjskolen som et forsøg blev udsendt til samtlige studerende. For at imødekomme spørgsmål fra de studerende blev der i invitationsmail og påmindelser henvist til en mailadresse, I løbet af dataindsamlingen modtag og besvarede arbejdsgruppen over 200 mails. De fleste mails angik tekniske spørgsmål og opklarende spørgsmål omkring formålet med undersøgelsen

17 Svarprocent 4 Der blev udsendt spørgeskemaer til studerende og svar blev registreret, hvilket giver en svarprocent på 28,5%. Det vil naturligvis altid være ønskeligt med en meget høj svarprocent, men omvendt må vi også erkende, at internet-, panel- og brugerundersøgelser er så udbredte, at der på et tidspunkt vil nås et mætningspunkt. Sammenligner vi med svarprocenten på lignende undersøgelser er svarprocenten yderst tilfredsstillende. I en meget identisk undersøgelse på Oslo Universitet i 2005 svarede 6064, hvilket svarede til en svarprocent på 22,4 procent (Studentspeilet 2005, Oslo Universitet). Københavns Universitet har netop offentliggjort deres studiemiljøundersøgelse, hvor 28 procent af deres studenter besvarede hele skemaet. Handelshøjskolen Aarhus Universitet gennemførte bl.a. studentertilfredshedsundersøgelser i 2007 og 2005, hvor antallet af svar lå på henholdsvis godt 1400 og godt Til sammenligning har 1538 af Handelshøjskolens studerende deltaget i Studiemiljø2007. Oversigt over svarprocenter Hele AU 28,5% NAT 35,2% SUN 29,7% SAM 28,7% ASB 27,7% HUM 30,1% DPU 19,7% TEO 21,4% Som det ses af boksen på forrige side er der dog en betydelige variation i svarprocenterne på fakultetsniveau og også mellem institutter på samme fakultet, er der variation. Svarprocenten er højst på Det Naturvidenskabelige Fakultet (35,2%), mens den er lavet på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (19,7%). En del af forklaringen er uden tvivl, at brugen af som kontakt mellem uddannelse og studerende på Det Naturvidenskabelige Fakultet er meget velfungerende, mens det har været sværere at kontakte de studerende ad denne vej på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.

18 STUDIEMILJØ 2007 rapport nr. 9 teknisk rapport 5 Repræsentativitet Spørgsmålet, der knytter sig til en svarprocent på 28,5% er, om man fra disse kan slutte til alle studerende på Aarhus Universitet. For at undersøge det, har vi benyttet muligheden for at bruge den centrale registrering til at sammenligne baggrundsoplysninger på, de studerende, der har svaret, og dem, der ikke har. En oversigt findes på næste side. Her kan vi f.eks. se for Økonomi, at der er en svarprocent på 33,2. Gennemsnitsalderen for de økonomistuderende, der har svaret er 23,9 år, mens den virkelige gennemsnitsalder for alle økonomistuderende er 24,7 år. De yngre studerende er altså ganske svagt overrepræsenterede. Ligeledes kan vi af tabellen se, at andelen af mænd på instituttet er 66,5%, mens andelen af de mænd i undersøgelsen er 59,7%. Det vil sige, at kvinderne er svagt overrepræsenterede i forhold til denne undersøgelse. Ser vi på tabellen overordnet kan vi se, at der ikke er nogen voldsomme forskelle mellem dem, der har svaret sammenlignet med alle studerende over et. Der er med andre ord god grund til at tro, at vi med data fra undersøgelsen kan sige noget om alle studerende helt ned på institutniveau. Når det er sagt, så er der i tabellen nogle svage tendenser som der bør knyttes en kommentar til. Det er et gennemgående træk, at de, der har svaret, er en smule yngre end gennemsnittet som helhed og har et lidt højere karaktergennemsnit. Vi ser også, at kvinderne har været bedre til at svare end mændene. Yngre kvinder med et højere karaktergennemsnit er altså overrepræsenterede i undersøgelsen. Da vi fra tidligere regressionsanalyser i både pilot- og hovedundersøgelsen véd, at kvinder nogle steder trives bedre end mændene, at alder kan have en negativ, om end svag, indflydelse på trivsel og at karaktergennemsnittet, om end kun i bivariate analyser, har en positiv indflydelse på trivsel, må vi formode, at der er en tendens til, at dem der har svaret trives bedre, end dem, der har undladt at svare. Det er dog arbejdsgruppens vurdering, at undersøgelsen som stikprøve i høj grad er repræsentativ for hele Aarhus Universitet, og at de systematiske skævheder kun har en meget svag indflydelse på de deskriptive statistikker. Der er derfor heller ikke fundet nogen grund til at lave en statistisk vejning af data med de usikkerheder, som dette ville medføre

19 Frafaldsanalyse Tabellen viser karakteristika for de studerende, der har svaret i forhold til den samlede population af studerende. Frafaldsanalyse. Tabellen viser karakteristika for de studerende, der har svaret i forhold til den samlede population af studerende. Svarprocent Alder stikprøve (år) Alder population (år) Andel mænd i stikprøve (%) Andel mænd i population (%) Bachelorer i stikprøven (%) Bachelorer i population (%) Kandidater i stikprøven (%) Kandidater i populationen (%) Karaktersnit i stikprøve (%) Karaktersnit i population (%) Økonomi 33,2 23,9 24,7 59,7 66,5 65,9 62,6 32,4 35,7 6,9 6,5 Jura 23,1 24,6 25,1 35,7 38,5 61,4 60,8 38,3 39,0 6,8 6,4 Psykologi 23,8 27,1 28,7 18,9 19,7 63,3 47,2 35,6 51,8 7,3 7,3 Statskundskab 40,3 23,8 25,0 50,7 57,0 58,4 53,2 40,6 45,3 7,2 7,1 HI-H 31,4 51,9 62,4 7,1 6,6 Medicin 37,4 24,6 25,1 34,3 35,0 41,0 38,8 58,9 61,0 6,9 6,8 Sygepleje 11,9 36,3 37,7 4,3 4, ,2 6,3 Odontologi 20,0 24,3 25,2 23,4 18,5 46,7 42,4 25,2 23,6 7,1 6,9 Kemi 37,6 22,8 23,3 52,6 54,7 76,3 78,8 23,7 20,2 8,3 7,5 Matematik 45,3 23,2 24,2 53,9 59,9 68,3 72,9 30,5 24,7 8,9 8,2 Geologi 37,2 25,0 26,4 37,8 56,2 55,6 43,8 44,4 56,2 7,8 7,4 Mol. Biologi 39,3 24,0 24,7 34,1 36,2 63,4 57,3 36,6 42,2 8,5 8,0 Fysik 46,8 23,4 24,2 75,5 82,8 77,6 74,2 20,4 23,9 8,6 8,1 Datalogi 30,7 25,1 26,0 92,1 95,2 65,2 56,0 34,8 43,0 7,4 7,2 Biologi 36,2 25,0 25,6 35,7 41,8 57,3 56,2 40,2 40,9 7,3 7,2 Idræt 22,6 23,6 24,8 47,6 60,2 97,6 98,4 0,0 0,0 6,9 6,7 Nanoteknologi 41,4 22,9 23,1 71,3 78,1 56,3 65,2 43,7 34,8 8,9 8,3 Religion 23,7 24,3 26,8 21,3 26,3 87,5 72,5 10,0 25,1 7,9 7,6 Teologi 23,4 30,6 32,0 31,4 34,9 66,7 61,7 33,3 38,1 7,6 7,1 Filosofi 19,8 25,3 28,0 65,8 71,1 67,6 61,8 29,7 34,8 8,5 8,0 Information 29,9 25,7 26,7 62,7 59,7 46,4 40,1 48,4 55,5 8,2 7,9 Historie 28,8 25,3 27,3 45,5 55,0 66,1 55,8 33,5 42,5 7,5 7,0 Æstetik 36,6 25,5 27,5 28,4 32,6 62,9 59,9 32,6 34,2 8,3 7,9 Sprog 30,1 25,7 27,8 27,1 30,4 68,8 63,5 30,4 34,5 7,6 7,2 Nordisk 27,0 24,6 27,9 17,7 28,0 67,7 51,0 31,1 47,4 8,6 8,0

20 STUDIEMILJØ 2007 rapport nr. 9 teknisk rapport Frafaldsanalyse Tabellen viser karakteristika for de studerende, der har svaret i forhold til den samlede population af studerende. Frafaldsanalyse. Tabellen viser karakteristika for de studerende, der har svaret i forhold til den samlede population af studerende. Svarprocent Alder stikprøve (år) Alder population (år) Andel mænd i stikprøve (%) Andel mænd i population (%) Bachelorer i stikprøven (%) Bachelorer i population (%) Kandidater i stikprøven (%) Kandidater i populationen (%) Karaktersnit i stikprøve (%) Karaktersnit i population (%) Antropologi 38,3 25,8 27,5 24,9 30,5 66,4 58,5 30,5 35,9 7,5 7,2 ASB Bachelor sprog 28,3 23,0 25,0 20,3 27,1 6,9 6,2 Kandidat sprog 31,4 26,6 28,8 19,1 24,0 7,1 6,9 Bachelor økonomi 27,7 22,3 23,0 49,1 63,4 5,3 4,6 Kandidat økonomi 24,5 25,5 26,5 50,5 60,3 6,5 5,7 DPU Didaktik 18,3 35,5 38,9 20,8 26,0 Lifelong Learning 58,8 28,7 29,8 45,0 55,9 Generel pæd. 15,8 35,8 39,7 22,7 25,3 Pæd. Antropologi 21,1 33,5 36,3 17,9 20,8 Pæd. Filosofi 13,6 35,3 38,7 42,9 48,1 Pæd. psykologi 22,1 33,4 35,6 9,9 16,5 Pæd. sociologi 17,2 34,4 37,1 26,0 29,

21 Udregning af tidsforbrug 6 For at beregne, hvor meget tid de studerende brugte på studieaktiviteter blev den oprindelige variabel omkodet således, at midten af timeintervallet udgjorde den absolutte timeværdi. Tabel nedenfor opsummerer omkodningen. Har den studerende således angivet, at han forbereder sig mellem 16 og 20 timer om ugen, vil dette blive omregnet til 18 timer om ugen. Denne omregning er rimelig under antagelsen af, at timeantallet er jævnt fordelt inden for hver kategori. Nogle studerende, der har angivet timers forberedelse, vil i virkeligheden mene 17, mens andre mener 19, hvorved skævhederne må formodes at ophæve hinanden. Tidsinterval i timer Ny værdi i timer Over 35 38

22 STUDIEMILJØ 2007 rapport nr. 9 teknisk rapport 7 Kontruktion af indeks Til at analysere, hvad der har indflydelse på de studerendes trivsel er der konstrueret en rækkes indeks. Et indeks er en sammensmeltning af spørgsmål, som forventes at måle samme underliggende dimension. I nedenstående tabel er angivet de anvendte indeks. Ud over indeksets navn er angivet, hvilket spørgsmål, der indgår i indekset. Derudover er angivet et tal (loadings) for sammenhængen mellem spørgsmålene i indekset og den bagvedliggende latente dimension. Disse tal er fremkommet ved en faktoranalyse. Yderligere er angivet eigenvalues og Cronbachs alfa, som er et reliabilitetsmål

23 Oversigt over indeks Indeksnavn Spørgsmål i indekset Sammenhængsmål Trivsel Kontakt til medstuderende Kontakt til undervisere Faglig integration Undervisningens organisering Information om eksamen Vejledning Tilbagemelding Det sociale liv på studiet Tilfredshed med studiet overordnet set (19a) Jeg føler mig generelt rigtig godt tilpas på mit studium (3a) De andre studerende er generelt imødekommende (3c) Det har været nemt at opnå kontakt til ældre studerende på studiet (3e) Jeg føler mig som del af et større fællesskab på mit studie (3g) De fleste undervisere er nemme at opnå kontakt til (4a) De undervisere, jeg har haft kontakt til, virker generelt interesserede i de studerende (4c) Min interesse i studiet er vokset siden jeg startede på studiet (5a) Studiet har bidraget til at jeg føler mig som del af et fagligt fællesskab (5b) Studiet har bidraget til at afklare, hvilket arbejde jeg vil have, når jeg er færdig (5c) Læringsmålene for de enkelte undervisningsforløb er klart formulerede og klart kommunikerede (6a) Der er god overensstemmelse mellem læringsmål og eksamenskrav (6g) De valgte undervisningsformer støtter mit læringsarbejde med henblik på opfyldelse af læringsmål og eksamenskrav (6i) Der er klare informationer om, hvad der fagligt set forventes af mig som studerende (7a) Kravene til prøver og eksaminer er klart formulerede og klart kommunikerede (6c) Der er klare informationer om, hvilke vurderingskriterier der bruges ved eksamen (6e) Der er gode muligheder for at få vejledning vedrørende mine faglige præstationer (7c) Kvaliteten af vejledningen er for det meste høj (7e) Der er gode muligheder for tilbagemelding vedrørende mine faglige præstationer (7g) Kvaliteten af tilbagemeldingen er for det meste høj (7i) Der går passende kort tid fra indlevering af opgaver til tilbagemelding (7k) Godt udbud faglige arrangementer (8a) Godt udbud af sociale arrangementer (8b) God ulighed for kontakt med medstuderende (8c) Eigenvalue 1,541 Loadings 0,878 Cronbachs alfa 0,700 Eigenvalue 1,484 Loadings 0,544-0,775 Cronbachs alfa 0,706 Eigenvalue 1,555 Loadings 0,882 Cronbachs alfa 0,715 Eigenvalue 1,785 Loadings: 0,709-0,805 Cronbachs alfa 0,649 Eigenvalue 2,313 Loadings: 0,747-0,775 Cronbachs alfa 0,775 Eigenvalue 1,606 Loadings: 0,868 Cronbachs alfa 0,758 Eigenvalue 1,571 Loadings: 0,866 Cronbachs alfa 0,899 Eigenvalue 1,928 Loadings: 0,656-0,869 Cronbachs alfa 0,736 Eigenvalue 2,126 Loadings: 0,734-0,903 Cronbachs alfa Tiltro til egen formåen Se spørgsmål 20a til 20h i spørgeskemaet (appendiks A) Eigenvalue 4,712 Loadings: 0,544-0,742 Cronbachs alfa 0,871

24 STUDIEMILJØ 2007 rapport nr. 9 teknisk rapport Noter 24 25

25 Noter

26 STUDIEMILJØ 2007 rapport nr. 9 teknisk rapport 26 27

27

28 Rapporter i serien Studiemiljø2007 Rapport nr. 1: Aarhus Universitet. Hovedresultater og nøgletal Rapport nr. 2: Det Naturvidenskabelige Fakultet, AU. Resultater og nøgletal Rapport nr. 3: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AU. Resultater og nøgletal Rapport nr. 4: Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, AU. Resultater og nøgletal Rapport nr. 5: Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Resultater og nøgletal Rapport nr. 6: Det Humanistiske Fakultet, AU. Resultater og nøgletal Rapport nr. 7: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Resultater og nøgletal Rapport nr. 8: Det Teologiske Fakultet, AU. Resultater og nøgletal Rapport nr. 9: Aarhus Universitet. Teknisk rapport

Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet

Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet Herrmann, Kim Jesper 1 & Anna Bager Center for Uddannelse og Læring, Aarhus Universitet Nærværende rapport har til formål at

Læs mere

Studiemiljø2014 Aarhus Universitet

Studiemiljø2014 Aarhus Universitet Studiemiljø2014 Aarhus Universitet Rapport nr. 4 Studiemiljøtal for uddannelser ved Faculty of Health Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Læsevejledning til skalaer... 4 MEDICIN... 5 MOLEKYLÆR MEDICIN

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen Diplomingeniør i Produktionsteknik

Studiemiljøundersøgelsen Diplomingeniør i Produktionsteknik Studiemiljøundersøgelsen 201 - Diplomingeniør i Produktionsteknik Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 beelser: 10.098 Svarprocent: 25% TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 24 11.495 JURA 20 4.539

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre

APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre 1 APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. ST: Fakultetsrapport

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre

APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre 1 APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 beelser: 11.329 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 28% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 11.692 25 JURA 4.573 20 SAMF 6.495

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SAMF beelser: 305 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 41% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 394 51 Kandidat 359 29 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SAMF beelser: 189 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 31% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 322 36 Kandidat 292 25 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Studiemiljøundersøgelsen 215 - diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 147 Svarprocent: 23% TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 480 21 Kandidat 172 26 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010 Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010 Som en del af kvalitetssikringen af uddannelserne ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, foretages der efter hvert afsluttet

Læs mere

TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014

TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 beelser: 356 Svarprocent: 33% TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 36 645 Kandidat 29 430 0 25 50 75 100

Læs mere

Aarhus Studiemiljø2007. aarhus universitet

Aarhus Studiemiljø2007. aarhus universitet aarhus universitet Hovedresultater og nøgletal Det Naturvidenskabelige Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Det Teologiske Fakultet Handelshøjskolen, Aarhus

Læs mere

2009 apv APV Psykisk arbejdspladsvurdering ARBEJDSMILJØSEKTIONEN AARHUS UNIVERSITET

2009 apv APV Psykisk arbejdspladsvurdering ARBEJDSMILJØSEKTIONEN AARHUS UNIVERSITET 2009 apv APV 2009 Psykisk arbejdspladsvurdering Rapport nr. 11 Teknisk rapport ARBEJDSMILJØSEKTIONEN AARHUS UNIVERSITET Teknisk rapport Psykisk ArbejdsPlads- 1 Psykisk ArbejdsPlads Teknisk rapport Rapport

Læs mere

aarhus universitet Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Studieudvalget Aarhus Universitet

aarhus universitet Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Studieudvalget Aarhus Universitet aarhus universitet og nøgletal Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet Studieudvalget Aarhus Universitet7Resultater Studiemiljø2007 STUDIEMILJØ 2007 rapport nr. 7 danmarks pædagogiske

Læs mere

STUDIEMILJØ2011 AARHUS UNIVERSITET

STUDIEMILJØ2011 AARHUS UNIVERSITET STUDIEMILJØ2011 AARHUS UNIVERSITET Rapport nr. 7 Handikaprapport Rapporter i serien Studiemiljø2011, Aarhus Universitet Rapport nr. 1: Rapport nr. 2: Rapport nr. 3: Rapport nr. 4: Rapport nr. 5: Rapport

Læs mere

aarhus universitet Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Studieudvalget

aarhus universitet Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Studieudvalget aarhus universitet og nøgletal Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Studieudvalget Aarhus Universitet5Resultater Studiemiljø2007 STUDIEMILJØ 2007 rapport nr. 5 handelshøjskolen, aarhus universitet Analysegruppe

Læs mere

OKTOBERTAL. Færdiguddannede kandidater og bachelorer pr. 1. oktober 2009 og 2010 fordelt på fag

OKTOBERTAL. Færdiguddannede kandidater og bachelorer pr. 1. oktober 2009 og 2010 fordelt på fag OKTOBERTAL. Færdiguddannede kandidater og bachelorer pr. 1. oktober 2009 og 2010 fordelt på fag 2009 2010 Antal 2009 2009 Total 2010 2010 Total FAKULTET GRAD FAGTEXT Kvinder Mænd Kvinder Mænd ASB Bachelor

Læs mere

STUDIEMILJØ2007. Rapport nr. 5. Hovedresultater og nøgletal. Hovedresultater og nøgletal for Handelshøjskolen Aarhus Universitet STUDIEUDVALGET

STUDIEMILJØ2007. Rapport nr. 5. Hovedresultater og nøgletal. Hovedresultater og nøgletal for Handelshøjskolen Aarhus Universitet STUDIEUDVALGET STUDIEMILJØ2007 AARHUS UNIVERSITET Rapport nr. 5 Hovedresultater og nøgletal Hovedresultater og nøgletal for Handelshøjskolen Aarhus Universitet STUDIEUDVALGET AARHUS UNIVERSITET RAPPORTER I SERIEN STUDIEMILJØ2007

Læs mere

STUDIEMILJØ 2017 UNDERSØGELSE AF STUDIEMILJØET VED AARHUS UNIVERSITET. Rapport nr. 1/Studiemiljø 2017 Hovedresultater og nøgletal

STUDIEMILJØ 2017 UNDERSØGELSE AF STUDIEMILJØET VED AARHUS UNIVERSITET. Rapport nr. 1/Studiemiljø 2017 Hovedresultater og nøgletal STUDIEMILJØ 2017 UNDERSØGELSE AF STUDIEMILJØET VED AARHUS UNIVERSITET Rapport nr. 1/Studiemiljø 2017 Hovedresultater og nøgletal SMU2017. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet Rapporter i

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 14. ENH: Rapport for Enhedsadministrationen

APV2016. Rapport nr. 14. ENH: Rapport for Enhedsadministrationen 1 APV2016. Rapport nr. 14. : Rapport for Enhedsadministrationen 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. ST:

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Københavns Universitet Antal besvarelser: 2.536 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 26% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår svarprocenten opdelt på uddannelse, uddannelsesniveau og alder.

Læs mere

Rapport nr. 1 Hovedresultater og nøgletal. Studiemiljø2014 Aarhus Universitet

Rapport nr. 1 Hovedresultater og nøgletal. Studiemiljø2014 Aarhus Universitet Studiemiljø2014 Aarhus Universitet Rapport nr. 1 Hovedresultater og nøgletal 1 Rapporter i serien Studiemiljø2014, Aarhus Universitet: Rapport nr. 1: Rapport nr. 2: Rapport nr. 3: Rapport nr. 4: Rapport

Læs mere

Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer

Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer Det Humanistiske Fakultet Givne er og gennemsnit for kandidatspecialer Dramaturgi 0 0 0 0 5 6 6 17 9,8 7,0 7,0 10,0 12,0 12,0 Engelsk 0 0 5 7 16 16 11 55 8,0 2,0 7,0 7,0 10,0 12,0 Etnografi og socialantropologi

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat:

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat: SUND fakultet Att.: Bodil Brander Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt Niels Jernes Vej 12, A5 9220 Aalborg Øst Telefon: 9940 8008 Email: mk@hst.aau.dk www.smh.aau.dk Dato: 10-01-2017 Redegørelse

Læs mere

Undersøgelse om studiejob. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse om studiejob. Sammenfatningsrapport Undersøgelse om studiejob Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 93% (N=1733)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 486 Kvinde 1247 Svar i alt 1733 14 Er du: 12 1 8 6 1247 4 2 486 Mand Kvinde Hvor gammel er du?

Læs mere

SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt

SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt STUDIEMILJØUNDERSØGELSE 2015 PÅ SYDDANSK UNIVERSITET SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt psykiske og sociale rammer. Derfor har vi

Læs mere

STUDIEMILJØ 2011 UNDERSØGELSE AF STUDIEMILJØET VED AARHUS UNIVERSITET

STUDIEMILJØ 2011 UNDERSØGELSE AF STUDIEMILJØET VED AARHUS UNIVERSITET STUDIEMILJØ 2011 UNDERSØGELSE AF STUDIEMILJØET VED AARHUS UNIVERSITET Rapport nr. 2 / Science and Technology au AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET Rapport nr. 2 Science and Technology Anvendte betegnelser

Læs mere

Mine valg. SPG2A. Betragter du dig som studerende på fuld tid i indeværende semester? ,6% 11 8,8% 2 1,6% ,0% Ja Nej Ved ikke

Mine valg. SPG2A. Betragter du dig som studerende på fuld tid i indeværende semester? ,6% 11 8,8% 2 1,6% ,0% Ja Nej Ved ikke Til at starte med vil vi bede dig om at angive en umiddelbar og helt overordnet vurdering af studiemiljøet på en skala fra 0-10. SPG1. Hvordan oplever du helt generelt studiemiljøet på SDU? SPG1 2 3 5

Læs mere

Svarfordeling - Samfundsvidenskab

Svarfordeling - Samfundsvidenskab Svarfordeling - Samfundsvidenskab Værdivurdering Antal (N) Pct Valid Pct 0 15 0,19% 0,49% 1 12 0,16% 0,39% 2 49 0,63% 1,61% 3 99 1,28% 3,26% 4 132 1,71% 4,34% 5 333 4,31% 10,95% 6 367 4,75% 12,07% 7 740

Læs mere

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været:

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været: Navn DM509, efterår 2010 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 3 25,0% 11-15 timer 6 50,0% 16-20 timer 2 16,7% 21-25 timer 1 8,3%

Læs mere

Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer

Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer Det Humanistiske Fakultet Givne er og gennemsnit for kandidatspecialer Dramaturgi 0 0 1 0 4 6 2 13 8,8 2,0 7,0 10,0 10,0 12,0 Engelsk 0 0 2 2 7 13 7 31 8,9 2,0 7,0 10,0 10,0 12,0 Etnografi og socialantropologi

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 5. HE: Fakultetsrapport

APV2016. Rapport nr. 5. HE: Fakultetsrapport 1 APV2016. Rapport nr. 5. HE: Fakultetsrapport 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. ST: Fakultetsrapport

Læs mere

Respondenter Procent Organisation IMADA sekretariat ,0% I alt ,0%

Respondenter Procent Organisation IMADA sekretariat ,0% I alt ,0% Navn DM809, efterår 2008 Organisation Organisation IMADA sekretariat 10 100,0% Distributionsform Email 10 100,0% Papir 0 0,0% Brevfletning 0 0,0% Angiv dit køn Kvinde 0 0,0% Mand 10 100,0% Hvilken studieretning

Læs mere

APV-særkørsel med fokus på kønsforskelle mellem VIP er på Aarhus Universitets hovedområder 1

APV-særkørsel med fokus på kønsforskelle mellem VIP er på Aarhus Universitets hovedområder 1 APV-særkørsel med fokus på kønsle mellem VIP er på Aarhus Universitets hovedområder 1 APV-særkørslen på kønsniveau har til formål at vise le i trivsel mellem henholdsvis mandlige og kvindelige ph.d.ere,

Læs mere

Svarfordeling Campus Kolding

Svarfordeling Campus Kolding Svarfordeling Campus Kolding Værdivurdering Antal (N) Pct Valid Pct 0 5 0,27% 0,61% 1 3 0,16% 0,37% 2 16 0,88% 1,96% 3 24 1,31% 2,94% 4 33 1,81% 4,05% 5 98 5,36% 12,02% 6 102 5,58% 12,52% 7 215 11,77%

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

Marginalrapport STUMV 2013 NAT

Marginalrapport STUMV 2013 NAT Marginalrapport STUMV 2013 NAT Alle tabeller er inddelt i antal (N), procent og valideret procent. Den validerede procent er udregnet alene på baggrund af udfyldte besvarelser til hvert spørgsmål (alle

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø Samarbejde med kolleger Arbejdets organisering Kompetencer...

1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø Samarbejde med kolleger Arbejdets organisering Kompetencer... Resultater for Institut Teknisk Forvaltning I samtlige diagrammer er antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål, angivet i parentesen. Indhold 1. Baggrund... 2 2. Det generelle psykiske

Læs mere

Skemaet udfyldes individuelt. Dine svar vil blive behandlet fuldt fortroligt i den forstand, at analyserne på intet tidspunkt vil

Skemaet udfyldes individuelt. Dine svar vil blive behandlet fuldt fortroligt i den forstand, at analyserne på intet tidspunkt vil Dette er spørgeskemaet til den psykiske arbejdsmiljøpladsvurdering (APV). Skemaet udfyldes individuelt. Dine svar vil blive behandlet fuldt fortroligt i den forstand, at analyserne på intet tidspunkt vil

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været:

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været: Navn DM507, forår 2010 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 6 30,0% 11-15 timer 5 25,0% 16-20 timer 7 35,0% 21-25 timer 2 10,0%

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016)

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Tabelrapport Indhold Forord... 2 Del 1 April 2016... 3 Del 2 Maj 2016... 9 Del 1 og del 2... 12 Undersøgelsens deltagere... 13 1 Forord Denne tabelrapport viser

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 11. AR: Fakultetsrapport

APV2016. Rapport nr. 11. AR: Fakultetsrapport 1 APV2016. Rapport nr. 11. : Fakultetsrapport 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. ST: Fakultetsrapport APV2016.

Læs mere

Studerende har en arbejdsuge på 45 timer og under eksamen arbejder de 49 timer

Studerende har en arbejdsuge på 45 timer og under eksamen arbejder de 49 timer Studenterundersøgelsen, notat 2 Universitetsstuderendes tidsforbrug på undervisning, selvstudium og arbejde Studerende har en arbejdsuge på 45 timer og under eksamen arbejder de 49 timer Studerende på

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

1. Baggrund... 2. 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø... 3. 4. Samarbejde med kolleger... 6. 5. Arbejdets organisering... 9. 6. Kompetencer...

1. Baggrund... 2. 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø... 3. 4. Samarbejde med kolleger... 6. 5. Arbejdets organisering... 9. 6. Kompetencer... Resultater for HR-afdelingen I samtlige diagrammer er antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål, angivet i parentesen. Indhold 1. Baggrund... 2 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø...

Læs mere

SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14

SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 Bliv opdateret VIA University College SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 MFØ/MM-UDDANNELSEN Udarbejdet af Mette Blach (MEBG) Bliv opdateret VIA University College INDHOLD 1 FORMÅL OG KONSEKVENS

Læs mere

Marginalrapport STUMV 2013 - Slagelse

Marginalrapport STUMV 2013 - Slagelse Marginalrapport STUMV 2013 - Slagelse Alle tabeller er inddelt i antal (N), procent og valideret procent. Den validerede procent er udregnet alene på baggrund af udfyldte besvarelser til hvert spørgsmål

Læs mere

NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene

NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene Louise Kryspin Sørensen November 2016 NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene - 98% af plejecentrene har plejecentersygeplejersker i dagvagt på hverdage, men kun en tredjedel

Læs mere

Marginalrapport STUMV TEK

Marginalrapport STUMV TEK Marginalrapport STUMV 2013 - TEK Alle tabeller er inddelt i antal (N), procent og valideret procent. Den validerede procent er udregnet alene på baggrund af udfyldte besvarelser til hvert spørgsmål (alle

Læs mere

Software Engineering 11 28,9% Matematik-Økonomi 9 23,7% Datalogi 14 36,8% Fysik 2 5,3% Andet (angiv herunder) 2 5,3% I alt ,0%

Software Engineering 11 28,9% Matematik-Økonomi 9 23,7% Datalogi 14 36,8% Fysik 2 5,3% Andet (angiv herunder) 2 5,3% I alt ,0% Hvad er din studieretning: Software Engineering 11 28,9% Matematik-Økonomi 9 23,7% Datalogi 14 36,8% Fysik 2 5,3% Andet (angiv herunder) 2 5,3% Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det

Læs mere

SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14

SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 Bliv opdateret VIA University College SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 VCM-UDDANNELSEN Udarbejdet af Mette Blach (MEBG) Bliv opdateret VIA University College INDHOLD 1 FORMÅL OG KONSEKVENS 3

Læs mere

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende FAGLIG DAG Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende Institut for Statskundskab har i samarbejde med Center for Læring og Undervisning i efteråret 2010 gennemført en temadag om studieteknik

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Humaniora 22335 Nordisk sprog og litteratur 274 115 103 12 0 115 5 nej 5,8 5,3 22220 Engelsk 352 105 94 11 0 105 5 nej 6,5 6,0 22245 Fransk sprog, litteratur og kultur 46 25 17 0 0 17 0 ja 22275 Italiensk

Læs mere

STUDIEMILJØ 2011 UNDERSØGELSE AF STUDIEMILJØET VED AARHUS UNIVERSITET

STUDIEMILJØ 2011 UNDERSØGELSE AF STUDIEMILJØET VED AARHUS UNIVERSITET STUDIEMILJØ 2011 UNDERSØGELSE AF STUDIEMILJØET VED AARHUS UNIVERSITET Rapport nr. 4 / Business and Social Sciences au AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET Rapport nr. 4 Business and Social Sciences Anvendte

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der udbudt et modul indenfor suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi. I alt var der 53 tilmeldte

Læs mere

Studiemiljøundersøgelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole 2015

Studiemiljøundersøgelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole 2015 Studiemiljøundersøgelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole 2015 I okt. nov. 2015 gennemførte højskolen en Studietilfredshedsundersøgelsen for fuldtidsstuderende, som også inkluderede studerende i

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 2. ST: Fakultetsrapport

APV2016. Rapport nr. 2. ST: Fakultetsrapport 1 APV2016. Rapport nr. 2. : Fakultetsrapport 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. : Fakultetsrapport APV2016.

Læs mere

UndervisningsMiljøVurdering (UMV 2005) på Det naturvidenskabelige Fakultet.

UndervisningsMiljøVurdering (UMV 2005) på Det naturvidenskabelige Fakultet. NATURVIDENSKAB Områdesikkerhedsudvalget Dato: 9. januar 2006 UndervisningsMiljøVurdering (UMV 2005) på Det naturvidenskabelige Fakultet. UMV 2005 er gennemført som en web-baseret spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering Det Jyske Musikkonservatorium November 2011 Rapport offentliggjort i december 2011 Side 1 af 105 Side 2 af 105 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 4 Målgruppe... 4

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Svarprocent: 67% (64/96) Studieglæde 75 75 75 71 71 69 69 [+2] 68 69 65 66 [+2] 66 [-2] 65 [+2] 62 [-2] 2 Studieglæde 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse?

Læs mere

STUDIEMILJØ2011 AARHUS UNIVERSITET

STUDIEMILJØ2011 AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET Rapport nr. 1 Aarhus Universitet Anvendte betegnelser AU: Aarhus Universitet ST: Science and Technology HE: Health BS: Business and Social Sciences AR: Arts Det våde område: ST + HE

Læs mere

Marginalrapport STUMV Flensborg

Marginalrapport STUMV Flensborg Marginalrapport STUMV 2013 - Flensborg Alle tabeller er inddelt i antal (N), procent og valideret procent. Den validerede procent er udregnet alene på baggrund af udfyldte besvarelser til hvert spørgsmål

Læs mere

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet.

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet. Samarbejde i studiemiljøet Kim Lefmann, Niels Bohr Institutet Københavns Universitet MBU konference om teknikfag og gruppeeksamen Roskilde, 24/1-2013 Dias 1 Bestyrelse Rektorsekretariatet Direktion Uddannelsesservice

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET E V A L U E R I N G S R A P P O R T F O R B A C H E L O R - O G K A N D I D A T U D D A N N E L S E N I I N F O R

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været:

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været: Navn DM503, efterår 2010 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 7 26,9% 11-15 timer 7 26,9% 16-20 timer 9 34,6% 21-25 timer 2 7,7%

Læs mere

UTTE REKR REKRUTTERING 2010. Resultater og oversigt

UTTE REKR REKRUTTERING 2010. Resultater og oversigt UTTE REKR AU RING Resultater og oversigt Analysegruppe Terkel Rørkær Sigh, AC-Fuldmægtig, Kvalitet og Udvikling, AU Studieadministration Julie Lykke Madsen, AC-Fuldmægtig, Kvalitet og Udvikling, AU Studieadministration

Læs mere

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Møde den 27. februar 2017 kl. 9.15-12.00 Lokale D118 Masteruddannelsernes uddannelsesnævn Deltagere: Lotte Hedegaard-Sørensen Frans Ørsted Andersen Jeanette Magne

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø a-d Det generelle psykiske arbejdsmiljø fordelt på typer VIP-opgaver...

1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø a-d Det generelle psykiske arbejdsmiljø fordelt på typer VIP-opgaver... Resultater for Institut 5 Juridisk Institut I samtlige diagrammer er antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål, angivet i parentesen. Indhold 1. Baggrund... 2 2. Det generelle psykiske

Læs mere

Semesterstartsundersøgelse. Sammenfatningsrapport

Semesterstartsundersøgelse. Sammenfatningsrapport Semesterstartsundersøgelse Sammenfatningsrapport På hvilket universitet studerer du? Svarprocent: 99% (N=67)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 29 Aarhus Universitet 256 Aalborg Universitet

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Trivselsundersøgelse n n og e-designer: Landskronagade 6-7 København Ø T 6 6 F 6 6 99 Indholdsfortegnelse Indledning... Metode... Trivselsanalyse for design... 7 Styrker og indsatsområder... 9 Hold. gang...

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

TILFREDSHED MED TANDPLEJEN I FURESØ KOMMUNE

TILFREDSHED MED TANDPLEJEN I FURESØ KOMMUNE TILFREDSHED MED TANDPLEJEN I FURESØ KOMMUNE Antal svar: 306 Svarprocent: 37% BAGGRUND OG SVARPROCENTER Furesø Kommune har i samarbejde med Rambøll Management Consulting gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

DEL II: STUDENTERRÅDETS UNDERSØGELSE AF

DEL II: STUDENTERRÅDETS UNDERSØGELSE AF DEL II: STUDENTERRÅDETS UNDERSØGELSE AF ÅRGANG 98 PÅ AARHUS UNIVERSITET Studenterrådet ved Aarhus Universitet Frafald og Studiemiljø 35 7 UNDERSØGELSESDESIGN Nedenstående undersøgelsesdesign er udformet

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 668 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt 2 moduler indenfor pædagogisk psykologi hhv. Udvikling, subjektivering og diversitet og. I alt

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere