INSPIRATION FRA USA OG CANADA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSPIRATION FRA USA OG CANADA"

Transkript

1 INSPIRATION FRA USA OG CANADA

2

3 INSPIRATION FRA USA OG CANADA POLITISK OPLÆG INSPIRERET AF DANSKE SKOLEELEVERS STUDIETUR TIL NORDAMERIKA I 2014 DANSKE SKOLEELEVERS BESTYRELSE 2014

4 4

5 Indhold FORORD...7 NEW YORK, USA MANHATTAN FREE SCHOOL...8 BROOKLYN NEW SCHOOL...11 BROOKLYN COLLABORATIVE SCHOOL...12 BROOKLYN FREE SCHOOL...13 OTTAWA / TORONTO, CANADA KONFERENCE STUDENTS AS RESEARCHERS...15 HOLY TRINITY...16 CATHOLIC HIGH SCHOOL...16 CENTRAL TECH HIGH SCHOOL VEJE TIL VIRKELIGHEDEN...18 EFTERSKRIFT

6 6

7 Forord Det er vigtigt at kigge ud i verden, når vi i Danmark skal finde inspiration til at udvikle skolerne og uddannelsessystemet. Kun ved at rejse ud og se skolesystemer i andre lande kan vi opnå større forståelse for, hvad den danske grundskole kan, og hvordan idéer og erfaringer fra andre lande kan hjælpe os til at blive bedre. Kigger vi ikke ud over landets grænser er det svært at få nye ideer, der ikke ligner det, vi allerede kender. Dette rationale har tidligere ledt til studieture med destinationer som Norge, Sverige, Finland, Kina, Singapore, England og USA. I foråret rejste vi til USA og Canada for at få ideer til, hvordan man kan implementere den danske folkeskolereform, som i store træk ligner den reform, som Canada implementerede for 10 år siden. Studieturen har resulteret i 6 konkrete forslag, der netop skal hjælpe kommuner og skoler med at komme fra reform til virkelighed. På turen besøgte vi bl.a. skoler og det canadiske undervisningsministerium samt deltog på en konference om elevinddragelse. Der er store forskelle på hvordan amerikanerne og canadierne indretter deres skolesystemer, og hvordan vi gør tingene herhjemme i Danmark. Derfor vil man aldrig direkte kunne kopiere elementer fra hverken det amerikanske eller canadiske skolesystem men de oplevelser vi fik, har udvidet vores horisont. De 6 konkrete forslag understøtter reformens tre hovedmål, som er at styrke tilliden og trivslen, at udfordre alle elever og gøre dem så dygtige de kan, samt at mindske betydningen af social baggrund. Vi har fået en masse konkrete ideer til, hvordan man kan arbejde med reformen både lokalt og nationalt. Disse ideer har vi omsat til en rejsedagbog, der beskriver stemningen og fornemmelsen af at stå over for to udenlandske uddannelsessystemer. Jeg håber, at du vil blive inspireret af vores ideer og sammen med os vil tage debatten om, hvordan vi fortsat kan udvikle den danske grundskole. God læselyst! Miranda Wernay Dagsson Formand for Danske Skoleelever 7

8 NEW YORK, USA Manhattan Free School Tæt ved Central Park, bag en kirke, en tur tre etager op af trapper, finder man en skole, der er milevidt fra, hvad man kender fra Danmark. Skolen har intet pensum, ingen klasser, ingen lektier og bliver finansieret af private donationer. Selv trommesættet i musiklokalet er betalt af en velvillig forælder. Skolen er også lille, hvad angår antallet af elever, der ligger på 15, budget og antal faglokaler. Ved skolens dør mødes vi af en kæmpe bunke sko. Der er gulvtæpper og alle går rundt i hjemmesko i de små faglokaler, der ligger delt langt skolens lange gulmalede fordelingsgang. I lokalerne står sofaer og små borde side om side med elevprojekter og undervisningsmaterialer, og der ser nærmest hjemligt ud. I et lokale hænger post-its med mål, de enkelte elever har sat for sig selv, samt deres opfølgning på samme. Sådan sørger man for, at eleverne er konstant bevidste om, hvad de ønsker at opnå. Tager man trapperne videre op til femte sal ligger skolens enorme gymnastiksal midt mellem højhuse i en larmende storby. Her er langt til Roskilde, Ribe og Randers. Også dagligdagen på skolen er langt fra den danske virkelighed. Vores besøg starter med et morgenmøde, hvor elever og lærere på skift reflekterer over dagens mål. Denne øvelse oplever vi igen i slutningen af dagen, hvor dialog mellem lærere og elever skaber et overblik over, hvad dagen er gået med og hvilke resultater, der er opnået. Tiden mellem de to møder får eleverne til at gå med forskellige aktiviteter, da skolen ikke har fast skema. Vi møder en elev, der i værkstedet har bygget sin egen spillekonsol helt fra bunden og ja, den virker fuldstændig som en spillekonsol skal. En anden elev bliver undervist i japansk af en lærer, som skolen særligt har hyret ind for at opfylde netop denne elevs ønske. Al denne varierede undervisning foregår ud fra et princip om, at interessen for læring skal komme naturligt til eleven og derfor ikke kan påtvinges. Eleverne undervises altså kun i ting, de selv har valgt, og skolens opgave er derfor at lære elever det, eleverne har lyst til, frem for et bestemt pensum. De små gange og lokaler sprudler af liv og forskellige aktiviteter, og eleverne når at lave en masse forskellige ting på en dag. Det bunder delvist i det frie skema og mangel på bestemt pensum. Morgenmøderne er dog særligt vigtigt i forhold til at forstå, hvad skolen kan, og hvordan den kan inspirere til dansk kontekst. Selvom denne pædagogiske tilgang virker meget fremmed, er det tydeligt, at skolen kan noget særligt i forhold til at skabe engagement og lyst til læring hos eleverne. Skolen er lille, og ressourcerne er små, og størrelsen gør, at man har nemt ved at skabe sammenhold og lyst til læring hos eleverne. Skolens løsninger kan derfor være svære at overføre til en stor dansk grundskole. I grundskolen skal vi nok ikke have talestok på omgang til hele skolen hver morgen, men arbejde med klare og tydelige mål, som elever og lærere formulerer i fællesskab. Vi skal styrke elevernes viden om, hvorfor de er i skolen, og hvad de skal lære. Skolen på Manhattan har skabt en dagligdag, hvor elever og lærere lytter til hinanden og samarbejder om at skabe den bedst mulige dagligdag for alle på skolen. Det er noget vi kan lære af i Danmark. 8

9 9

10 10

11 NEW YORK, USA Brooklyn New School Næste skole på vores tur er meget anderledes. I et kvarter præget af små byhuse med fine grønne forhaver tårner en stor massiv murstensbygning fra starten af forrige århundrede sig op i landskabet. Her er stille og kvarteret virker en smule søvnigt. Der virker ikke til at ske det store, hvorfor det også overrasker, at vores møde med en amerikansk folkeskole starter med en bevæbnet vagt ved skolens hovedindgang. Når vagten er passeret, kommer man ind på skolens uendelige, lige gange, hvis ellers monotome udseende brydes op af store mængder elevkunst og projekter, der giver kulør til den ensartede, mellemstore folkeskole. På skolen følger vi undervisningen i en almindelig amerikansk 1. klasse. Der er lidt flere elever i lokalet, end vi er vant til. Med os inklusiv er vi oppe på 35 børn i klassen. Der er dog væsentlig mindre larm og uro, end man skulle regne med. Forklaringen findes i de frie lærere, der er tilstede samtidig og varetager forskellige opgaver i forhold til, at få undervisningen til at køre. En lærer hjælper de særligt udfordrede elever, en anden lærer står som særlig faglærer for at planlægge og gennemføre undervisningen mens de sidste to er tilstede for at hjælpe eleverne og sikre ro til at gennemføre undervisningen. Klassen er i gang med at arbejde med globalisering i alle fag på skemaet, og det forsætter de med i to måneder endnu. Det emne er valgt af elever og lærere i samarbejde og et symptomatisk for, hvordan al undervisningen foregår i projektforløb på tværs af fag, og at eleverne har været med til at vælge emnet. Efter endt almindelig undervisning står den på extended day på skoleskemaet, hvor elever, der er udfordret i forhold til opgaver eller hjemmearbejde, kan få hjælp af en tilstedeværende lærere, og hvor elever, der ikke har de behov, kan dygtigøre sig i andre færdigheder. Noget der går igen fra Manhattan Free School er morgenmøderne. På Brooklyn New School er formatet dog noget mere organiseret og talestaven går ikke på omgang, men der bliver stadig snakket om lektier og dagens program, og lærerne kommer med meddelelser. Selvom rammerne er mere formelle ved denne form for morgenmøde, hvor talerliste og dagsorden sikrer struktur under mødet i den store aula, er resultatet det samme, og inklusionen skaber gladere og mere motiverede elever. En bevæbnet vagt ved døren løser ikke folkeskolens problemer. Tiltag som mere emneorienteret undervisning med udgangspunkt i elevernes ønsker og et inspirerende format for lektiecafeer kunne derimod være med til at styrke fagligheden og lysten til læring i de danske skoler. 11

12 NEW YORK, USA Brooklyn Collaborative School Bag samme bevæbnede vagt gemmer sig også Booklyn Collaborative School high school forløbet til New School eleverne. De ensartede gange taler igen mod, at der skulle være inspiration af hente, men ligesom i de lavere klasser oppe på New School, arbejder man på Collaborative School med en anderledes skoledag. Eleverne er klar over, hvad der skal foregå, hvad formålet er og har mulighed for at påvirke planlægningen og følge deres egen faglige progression. For at opleve, hvordan dette påvirker elevernes hverdag, besøger vi en musiktime. Lokalet ligner et dansk musiklokale til forveksling, men noget adskiller sig ret markant. Dagens tema er rytmer. Læreren skriver derfor på tavlen, hvad det helt konkrete mål for timen er, og hvordan det skal nås. Målet for timen er, at klassen skal blive i stand til at afkode, hvilken rytme der er i et givent stykke musik. For at lære dette skal eleverne lytte til forskellige genrer samt spille musikken for at få en fornemmelse af, hvad rytme er. Læringsmål og dagsordener var på skemaet i starten af alle skolens timer. Efter musiktimen er overstået, går vi igennem skolen og dens faglokaler. Af de aktiviteter, skolen laver, er det særligt værd at fremhæve de 3 måneders praktikforløb, som skolen planlægger for eleverne. Praktikforløbene kan være i alt fra at arbejde som håndværker over kontorarbejde til læge. Praktikforløbene giver eleverne en føling med, hvad den virkelige verden, der venter på dem efter skolen, kræver. De lange, individuelle, planlagte forløb giver dem erhvervserfaring og arbejdsmoral, de kan bruge senere i livet. Et andet af skolens store indsatsområder er at sikre elevernes trivsel. Det tager man hånd om ved at have en rådgiver tilknyttet skolen. Vedkommendes opgave er at vejlede eleverne og sikre, at eleverne har en at snakke med, når de har problemer. Skolens rådgiver, Susan, kan både rådgive i forhold til uddannelse, hvordan man klager over karakterer, valg af videre uddannelse eller praktikforløb, men også med andre personlige problemer vedrørende skolen eller hjemmet. Overordnet set går alle hendes funktioner ud på at sikre, at skolens elever trives. Rådgiverens eget kontor er placeret, så eleverne kan gå til og fra uden at aftale tid. Det gør en kæmpe forskel, at der er en person tilstede på skolen, som er kvalificeret til at give hjælp, men som også har mulighed for at tage sig tid til elevernes problemer og følge dem hele vejen. Dette er sammen med den inddragende proces omkring undervisningen med til at skabe en skole, hvor eleverne trives og har det godt. 12

13 På tværs af aldersforskellene arbejder eleverne sammen om at lave retningslinjer for skolen NEW YORK, USA Brooklyn Free School Vores næste besøg er på Brooklyn Free School. Her er fokus på demokrati. Skolens facade er dekoreret med et farverigt skilt med skolens navn, der er lavet af eleverne selv. Skolebygningen i sig selv er som at træde ind i en overdimensioneret lejlighed, fyldt med en masse stuer og hyggekroge. Faglokaler er der ikke mange af, og i lokalerne, fordelt mellem smalle gange og stejle trapper, er skoleborde og stole erstattet af bløde lænestole og sofaer. Skolen har 60 elever mellem 6 og 18 år, der deler bygningens 4 etager. Med så mange mennesker på så lidt plads er der meget trængt på gangene, da vi skal op ad trappen mod den fælles mødesal. Skolen roder også en smule overtøj, sko, papir og bøger ligger på de fleste ledige flader. På trods af de lettere kaotiske tilstande er fællesmødet ordnet og kontrolleret. På tværs af aldersforskellene arbejder eleverne sammen om at lave retningslinjer for skolen. Denne type møder holdes ugentligt, og alt mellem himmel og jord bliver diskuteret. Som tilskuer bliver vi hurtigt ramt af forundring over, at alle elever pludselig sidder med en finger på næsen. Hurtigt viser det sig, at eleverne, for at lette diskussionen og kommunikationen, er blevet enige om forskellige håndtegn, der indikerer, om man er enig eller uenig, hvilket sørger for mødedisciplin og en effektiv beslutningsproces. Bortset fra de faste fællesmøder er der ikke meget på skolen, der er sat i system. Der er ingen obligatoriske timer, og elevernes frihed til at vælge, hvad de ville lære og lave, er stor. På en friskole med 60 elever kan det fungere men det vil det ikke kunne i en dansk kontekst. Det, vi derimod kan lære af skolen, er, at det kan lykkes at samarbejde på tværs af store grupper og aldersforskelle, og at inddragelse af eleverne gennem simple samarbejdsmetoder i høj grad kan bruges til at styrke motivationen og følelsen af at samarbejde om at nå fælles mål. 13

14 14 Det er inspirerende at se, hvordan canadiske elever kan engageres i at udvikle et projekt, arbejde med det og følge det til dørs

15 TORONTO, CANADA Konference Students as Researchers Efter en spændende uge i The Big Apple flyver vi nordpå til Canada. Første punkt på dagsordenen adskiller sig meget fra de andre besøg. Her er hverken elevkunst på væggene eller morgenmøder, men derimod konferenceblokke og farveløs hotelmad. Emnet for besøget ligger dog fint i tråd med de forrige, da konferencen om det canadiske initiativ Students as Researchers handler om at styrke elevernes indflydelse og engagere elever i at løse forskellige problemer. 60 elever er mødt op og klar til at fortælle om deres individuelle projekter. På skift skal de på scenen fortælle og forklare om, hvad de har arbejdet med, hvorfor de har valgt det samt fremvise deres resultater. Det er inspirerende at se, hvordan canadiske elever kan engageres i at udvikle et projekt, arbejde med det og følge det til dørs. Eleverne har selv fundet problemstilling, udarbejdet spørgeskemaer og fundet en løsning. Alt er gennemarbejdet både i forhold til indhold, men også præsentation. Det er innovativt med nye ideer og virkelig godt at se, hvordan eleverne går op i det, de laver. Det ligger lige for at lade sig inspirere af dette i Danmark. Præcis som i Canada kan det bruges til at engagere eleverne i deres skolegang, for elevernes oplæg viser med alt tydelighed, at eleverne kan mobilisere uendelige mænger energi og gåpåmod, når de får lov at arbejder med noget, de brænder for i stedet for en gammel opgave fra et ministerielt stilehæfte. Det betyder så meget, at de selv på udebane omgivet af sorte konferencestole, termokandekaffe samt lærere og embedsmænd brænder igennem med noget af det, det canadiske skolesystem er i særklasse til: at give eleverne medbestemmelse over, hvad der arbejdes med. 15

16 OTTOWA, CANADA Holy Trinity Catholic High School Tiden er herefter igen kommet til et skolebesøg og denne gang starter det noget utraditionelt i et kapel. Forklaringen er skolens særlige baggrund i religiøse værdier. Derudover er skolens også præget af, at man har valgt at satse på faglig valgfrihed. Det tydeligste eksempel på fleksibilitet på Holy Trinity Catholic High School er valgfagsudbuddet. Eleverne skal igennem flere forskellige niveauer af valg. Valget på første niveau giver forskellige muligheder for at vælge yderligere specialiserede fag i anden omgang. På første niveau står valget mellem to hovedområder; social ansvarlighed samt krop og sundhed. Hver især har disse hovedområder forskellige underfag og forskellige muligheder for at vælge helt andre fag ved siden af. Det særlige ved de to hovedområder er, at de meget målrettet er skabt til at forberede eleverne på en uddannelse indenfor netop disse sektorer. Med hensyn til dette overasker skolen endnu en gang, da vi går fra kapellet. Bag en dør, der ligner alle de andre, gemmer sig en fuldt udstyret hospitalsstue. Der er ikke, fordi vi skal se skolesygeplejerskens kontor. Nej, vi skal se et af skolens faglokaler, hvor der bliver undervist i valgfag. Hospitalsstuen, vi står i, er til for at gøre undervisningen i krop og sundhed virkelighedsnær. Eleverne lærer f.eks. at rede sygesenge og sprøjte med medicinsprøjter i appelsiner, mens der i nabolokalet gennemføres en helt normal historie undervisning i et almindelige klasselokale. Det, der kan give stof til eftertanke i dansk kontekst, er både den høje grad af valgfrihed, det praksisnære erhvervsfokus og den lange række valgfag. Der er mange kommuner, der ikke behøver at opfinde den dybe tallerken i forhold til valgfag, hvis man kigger mod udlandet for gode ideer. Vi kan selvfølgelig ikke opføre hospitalsstuer på alle danske grundskoler, men samarbejde med forskellige organisationer og virksomheder kan være med til at skabe andre og mere spændende valgfag, end man kan i det almindelige klasselokale. 16

17 Samtidig skaber succesoplevelserne i de praktiske fag også mere engagement i forhold til de boglige fag TORONTO, CANADA Central Tech High School Sidste stop på turen er Central Tech High School i Toronto. Skolen er for elever, der i Danmark ville gå i udskolingen og gymnasiet. Når man ankommer til skolen, ser man med det samme, at eleverne er mere blandede og forskellige, end hvad vi ellers har mødt på vores tur. Dette har skolen taget konsekvensen af og arbejder meget bevidst med en fagsammensætning, som er en blanding af akademiske og praktiske fag, valgt af eleven selv. En dag for en Central Tech elev kan derfor starte ud med undervisning i engelsk på meget højt niveau og slutte med en tur i skolens flisebeklædte, oliefedede autoværksted, hvor der er rig mulighed for at skrue på gamle biler. Er man ikke til den slags, stiller skolen enorme kreative værksteder til rådighed, hvor eleverne med et brug af et utal af materialer kan skabe og designe forskellige nye produkter. Alt dette er ligestillet med den grundige, boglige undervisning, eleverne også deltager i. Flere steder i Canada oplever vi denne tilgang med kombinerede praktisk-boglige fag. Vi møder det bl.a. også på et erhvervscenter, hvor man gennem fokuserede forløb arbejder med at hjælpe udfordrede elever, som ikke har optjent alle deres eksamensgivende point, med at komme videre. Fordelen ved denne måde at gøre det på, som også ville give mening i Danmark, er, at man fanger nogle af de svagere elever og skaber succesoplevelser for dem. Det er med til at motivere dem og sørger for, at eleverne er afklaret omkring, hvad de vil gå videre med. Samtidig skaber succesoplevelserne i de praktiske fag også mere engagement i forhold til de boglige fag. 17

18 REFORMMÅL: 6 veje til virkeligheden Udlandet er et godt sted at søge inspiration, men andre landes måde at gøre tingene på, kan aldrig overføres direkte til en dansk virkelighed. Styrken ved at besøge uddannelsessystemer i udlandet er heller ikke færdige pakkeløsninger, men inspiration til, hvad vi kan forandre i den danske grundskole. De erfaringer, vi har med fra udenlandsturen, er i det efterfølgende omsat til 6 konkrete anbefalinger, der beskriver, hvordan vi mener, man kan bruge erfaringerne fra skolesystemerne på den anden side af Atlanten til at skabe forandring i kommunerne og på skolerne. De 6 anbefalinger er hver især relateret til et eller flere af reformens overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Årsagen til, at vi lægger vores 6 anbefalinger op ad den danske skolereform er en oplevelse, der prægede besøget i Canada. Her blev der for 10 år siden gennemført en reform, der på mange områder minder om det, vi nu gennemfører i Danmark. I Canada kan man også sagtens huske reformen i ministeriekontorerne. Til gengæld oplevede vi, at eleverne, lærerne og ledelsen på skolerne ikke længere havde nogen særlig bevidsthed om den gennemførte reform og de mål, man oprindeligt havde haft med den. Vi vil gerne arbejde for, at folk også om 10 år kan huske de målsætninger, som nu er sat for den danske folkeskole. Derfor vil vi gerne lægge vores konkrete forslag tæt op ad de målsætninger, man har vedtaget for den nye skole. For nok kan inspiration hentet hjem fra udlandet være ny og innovativ, men den nytter ikke noget, hvis ikke vi bevidst bruger den i forhold til de målsætninger, vi arbejder med herhjemme. De overordnede mål skal ikke glemmes som i Canada, men bevidst bruges og omsættes til konkret forandring. Det er det, vi håber at kunne gøre med vores 6 anbefalinger. 18

19 REFORMMÅL: 1. Udfordre alle så de bliver så dygtige, som de kan. PROBLEMSTILLING: Elever mangler motivation og overblik over deres dag og går kolde, da de ikke ved, hvad der skal ske og hvorfor. FORSLAG: Eleverne skal gives mulighed for at følge deres egen progression og lærerens mål for undervisningen. KONKRET LØSNING: Der skal dagligt sættes 20 minutter af til, at eleverne med hinanden og sammen med klasselæreren kan samle op på, hvad klassen arbejder med, og hvordan de udvikler sig som helhed. Hvordan det gøres, vil selvfølgelig variere alt efter klassetrin. Det vil selvfølgelig være nødvendigt at arbejde forskelligt i 1. og 9. klasse, men det er vigtigt, at alle elever trænes til at reflektere over og sætte mål for egen læring. En øvelse, man kunne lave, er, at eleverne enkeltvis skal skrive målet for den følgende dag ned. Man kunne også i grupper og sammen med læreren arbejde med at stille mål op for kommende forløb. Dette kunne f.eks. være fordelt på starten og slutningen af skoledagen og kunne også med fordel tage udgangspunkt i de fælles faglige mål. REFORMMÅL: 2. Udfordre alle så de bliver så dygtige, som de kan. PROBLEMSTILLING: Mange elever oplever at arbejde med ting, de ikke selv har valgt og ikke interesserer sig for. Desuden har den fagopdelte undervisning også tendens til at blive en smule ensartet og uinspirerede. FORSLAG: Skolerne skal satse mere på tværfaglige emnearbejder, der strækker sig over længere perioder, og er en del af den almindelige undervisning. Det skal ikke bare være almindelige projektopgaver eller emneuger. KONKRET LØSNING: Skolerne bør sætte 4 uger af årligt til emneorienteret undervisning, hvor der undervises i samme emne på tværs af forskellige fag. Emnerne skal defineres af eleverne og lærerne i fællesskab. I arbejdet med dette kunne man med fordel inddrage forskellige udefrakommende organisationer eller virksomheder. Man kunne f.eks. forestille sig et månedlangt forløb om industrialiseringen, hvor man i matematik kan beskæftige sig med handel og produktion, arbejderbevægelsen i samfundsfag og skildringer af industrialiseringen i dansk og billedkunst. 19

20 REFORMMÅL: 3. Mindske betydningen af social baggrund. PROBLEMSTILLING: Valgfagsudbuddet kan let komme til at mangle variation, og der være en fare for, at boglige, akademiske fag kan komme til at dominere udbuddet frem for de praksisnære erhvervsrettede fag. FORSLAG: Virksomheder og andre undervisningsinstitutioner skal i højere grad være med til både at planlægge, men også afholde valgfag, så det ikke kun er skolens fastansatte personale, der står for dette. Dette vil være med til at sikre et mere varieret og interessant udbud af valgfag, hvilket vil medføre, at alle elever kan finde noget, de finder interessant. KONKRET LØSNING: Man bør oprette en national database over virksomheder og andre uddannelsesinstitutioner, der ønsker at udbyde valgfag, samt skoler, der ønsker et mere spændende og varieret valgfagsudbud. Databasen skal kunne formidle samarbejde og kontakt således, at en lærer bliver i stand til at se, hvilke virksomheder i nærheden af skolen der er interesserede i samarbejde. Der bør afsættes et passende beløb til drift af databasen over en treårig periode og denne bør drives af UNI-C som en del af emuen. Alternativt kan enkelt kommuner også oparbejde databaser og formidle samarbejde mellem lokale skoler og virksomheder. REFORMMÅL: 4. Mindske betydningen af social baggrund. PROBLEMSTILLING: Elever, der er belastet af den negativ sociale arv, er ofte presset af skolens lektiebyrde og kan have svært ved at følge den almindelige undervisning. FORSLAG: Hjælp med faglige opgaver for de elever, der har svært ved at få hjælpe hjemme, skal opprioriteres. Dette på skal gøres med det formål, at alle elever har lige mulighed for at tage del i undervisningen. KONKRET LØSNING: Fagcafe er daglig aktivitet, der ikke er lærestyret, men hvor der dog er lærere til stede, der kan hjælpe eleverne med deres opgaver. For at dette bliver en realitet, bør sammensætningen af lærere tilstede ved fagcafeen bør derfor altid være en matematiklærer, en naturfagslærer, en dansklærer og en sproglærer. En af de ting, som de tilknyttede lærere vil skulle sørge for, er at koordinere, at de stærke elever på tværs af årgange, som supplement til lærerne, kan hjælpe de fagligt udfordrede. De elever, der hjælper de fagligt svage elever, skal desuden tilbydes et særligt forløb, hvor det sikres, at også deres faglighed styrkes. 20

21 REFORMMÅL: 5. Styrke tillid og trivsel PROBLEMSTILLING: Det kan være svært som elev af gå til sin klasselærer, skoleleder eller andre, hvis man har problemer i hjemmet eller på skolen. FORSLAG: Adfærd, Kontakt og Trivselslærer (AKT-lærer) funktionen på skolerne skal opprioriteres, så det sikres, at eleverne undgår at stå alene med deres problemer og har et sted, de kan søge hjælp og vejledning. KONKRET LØSNING: AKT-vejlederne skal have et egentligt kontor, hvor eleverne kan søge hjælp, og AKT-vejlederen skal have minimum 7 timer om ugen til opgaven for at kunne fungere som en ordentlig rådgiver for eleverne. Desuden bør den enkelte kommune også udarbejde en AKTstrategi således, at AKT-vejlederne har et bedre grundlag for at hjælpe eleverne og ved, hvad vedkommendes opgaver er. Samtidig skal AKT-vejlederne også sikres løbende efteruddannelse, så de er i stand til at vejlede elever og kollegaer bedst muligt. REFORMMÅL: 6. Styrke tillid og trivsel PROBLEMSTILLING: Eleverne mangler en fornemmelse af, hvad der sker omkring dem f.eks. i forhold til reformen, og hvordan den implementeres på deres skole. FORSLAG: Vi vil gerne skabe sammenhold og engagement på skolen og give eleverne overblik over, hvad der egentlig foregår på deres skole og mulighed for at engagere sig. Særligt fokus her vil være at skabe tillid og trivsel på skolen gennem fællesskab og inddragelse. KONKRET LØSNING: Ugentlige morgenmøder enten klassevis eller som samlet skole, hvor eleverne bliver orienteret om, hvad der foregår på skolen og samtidig har mulighed for selv at tage ordet. 21

22 Efterskrift Når man ser på de erfaringer, vi har gjort os på turen, koblet sammen med de ting, der er en del af den danske skolereform, kan man se mange muligheder. Der er rum for at skabe en anderledes hverdag for os elever i den danske grundskole: De gule mursten ligner sig selv, det samme gør det institutionsfarvede linoleumsgulv og den kommuneklippede bøgehæk, men bag alt dette, har skolen været helt forandret siden den 1. august, hvor reformen trådte i kraft. Forandring af skolen handler ikke kun om at lægge nye mursten eller investere i dyre ombygninger, det er ikke det, reformen vil ændre på. Det er selvfølgelig vigtigt, men for os kun en del af vejen mod en bedre skole. Ændrer vi kun på skolens rammer, når vi ikke i mål. Rammerne skal selvfølgelig også være i orden, men vores nordamerikanske oplevelser giver mere inspiration i forhold til, hvordan vi kan komme nærmere den skole, vi gerne vil have, inden for de muligheder reformen udstikker uden nødvendigvis at skulle bygge en masse nye kvadratmeter. Den skole, vi gerne vil skabe, er en skole, hvor eleverne trives. Vi vil gerne opleve en virkelighed, hvor den enkelte elev får den vejledning og hjælp, de skal have hvor kan eleverne få lov til at sætte målsætninger, planlægge og reflektere over deres skolegang. Alle eleverne kan få vejledning, hvis de er udfordret socialt i klassen eller i hjemmet gennem en aktiv, kompetent AKT-vejleder, der er synlig på skolen. Vi vil gerne skabe en virkelighed, hvor alle elever er motiveret til at gøre deres bedste. En skole hvor eleverne kan sætte mål for, hvad de vil opnå og reflektere over det bagefter. En skole med mulighed for at få hjælp i en fagcafe eller få lov til at fordybe sig i et emne. En skole, der giver rum til, at eleven med sin lærer kan udforme skoledagen, så den passer til den enkelte elevs behov. En skole hvor alle eleverne føler, at de er i et fællesskab, og er medbestemmende. En skole hvor eleverne får medbestemmelse i arbejdet og arbejdsmetoden. En skole, der giver mulighed for at arbejde projektorienteret og fordybe sig i et emne over en længere periode. En skole, der tilbyder eleverne valgfag, der fanger deres interesse og skaber motivation, så eleverne får lyst blive så dygtige, som de kan. Dette har vi fundet inspiration til, hvordan man kan skabe i udlandet, og vi håber, at I her kan se de samme muligheder som os. Vi vil med glæde være med til at hjælpe jer og give inspiration, og vi håber, I vil være med til at forandre sammen med os. Sandra Harpøth Christensen August Solkær Organisatorisk næstformand Politisk næstformand 22

23

24 DSE Agerskellet Randers NV Tlf Fax CVR

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Inspiration til arbejdet med skolereformen De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs af skolernes projekter 7 Varieret og anvendelsesorienteret

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen NÅR JEG BLIVER STOR Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen GIV ELEVERNE MAGTEN OVER DERES EGEN LÆRING 16 INSPIRERENDE EKSEMPLER FRA HELE NORDEN GENERAL- SEKRETÆREN TAGER ORDET: Vi skal leve af

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen Opfølgning på folkeskolereformen 1. Baggrund, resumé og anbefalinger... 2 1.1. Resumé... 3 1.2. Anbefalinger... 5 1.3. Baggrund: Spørgeskemaundersøgelsen...

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Inspirationskatalog Dato Januar 2014 INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE INDHOLD 0. Indledning 1 1. Husum Skole

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Inspirationskatalog. Fra skole til skole

Inspirationskatalog. Fra skole til skole Inspirationskatalog Fra skole til skole Indhold Indledning 3 Motion og bevægelse 6 Varierede og anvendelsesorienterede undervisningsformer 15 Professionelle relationer 24 Mål og evaluering 33 Skole-hjem-samarbejde

Læs mere

TX HHX 3.G STX 1.G.G HTX HHX 1.G STX.G 2.G STX HTX 3.G.G STX 2.G HTX HHX.G STX 3G HTX HHX

TX HHX 3.G STX 1.G.G HTX HHX 1.G STX.G 2.G STX HTX 3.G.G STX 2.G HTX HHX.G STX 3G HTX HHX marts 2014 TX HHX 3.G 1.G.G HTX HHX 1.G.G 2.G HTX 3.G.G 2.G HTX HHX.G 3G HTX HHX TX HHX 3.G 1.G.G HTX HHX 1.G.G HTX HHX 3G HTX.G 3.G HTX HHX TX HTX 3.G 1.G Ledelsespraksisser med fokus på fastholdelse

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse 2010 Læreruddannelsen i Jelling

Undervisningsmiljøundersøgelse 2010 Læreruddannelsen i Jelling Undervisningsmiljøundersøgelse 2010 Undervisningsmiljøundersøgelse 2010... 3... 3 Baggrundsdata... 3 Angående studium... 4 Samlet vurdering af studiet... 4 Overvejelser om at opgive studiet... 10 Det psykiske

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse nye regler, nye muligheder Redaktion: Ministeriet

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Se side 10-11: SkoleRåd 12 10>12. En debatavis om folkeskolens vigtigste udfordringer EN GOD LEDER

Se side 10-11: SkoleRåd 12 10>12. En debatavis om folkeskolens vigtigste udfordringer EN GOD LEDER Præstationer Sådan kommer karaktererne i top Se side 4-5: Pædagogisk ledelse Skoleledere skal involvere sig i undervisningen Se side 10-11: Indflydelse Lærerne hjælper med at spare Se side 14-15: August

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler 4 BLIK FOR RESSOURCER inspiration til lærere i 7.- 10. klasse Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration

Læs mere

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere

Virksomhedsplan 2014. Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44

Virksomhedsplan 2014. Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014.indd 2 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014 Vi vil og kan mere... 5 Forandringer på vej... 6 Farvel til akademiet Ny

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen.

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Lederbogen Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave,

Læs mere

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM Indhold 2 Indledning 3 De Styrende principper for Den Kreative Platform 5 Princip 1: Horisontal Tænkning 14 Princip 2: Ingen Bedømmelse

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere