Edge. Touring Brugervejledning. Juni _0B Trykt i Taiwan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Edge. Touring Brugervejledning. Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan"

Transkript

1 Edge Touring Brugervejledning Juni _0B Trykt i Taiwan

2 Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt. Garmin, Garmin logoet og Edge er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. ANT+ og Garmin Connect er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Mac er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. microsd og microsdhc-logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere. Dette produkt er ANT+ certificeret. Besøg hvis du vil have en liste over kompatible produkter og applikationer.

3 Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Sådan kommer du i gang... 1 Opladning af enheden... 1 Om batteriet... 1 Installation af standarddrevet... 1 Aktivering af enheden... 1 Taster... 1 Modtagelse af satellitsignaler... 2 Navigation...2 Registrering af en tur... 2 Navigation tilbage til startpositionen... 2 Planlægning og gennemkøring af en rute... 2 Oprettelse af ruteplanlægning... 2 Positioner... 3 Navigation til et interessepunkt... 3 Sådan gemmes din position... 3 Navigerer til en Adresse... 3 Navigation til en nylig position... 3 Navigation til en gemt position... 3 Navigation til et gemt foto... 3 Lagring af positioner fra kortet... 3 Projicering af en position... 3 Redigering af positioner... 3 Sletning af position... 3 Oprettelse af bane fra historik... 3 Gennemførsel af en gemt bane... 3 Redigering af baneindstillingerne... 3 Afbrydelse af navigation... 3 ANT+ Sensorer... 3 Parring af pulsmåler... 3 Parring af en ebike... 4 Historik...4 Visning af din tur... 4 Visning af samlede data... 4 Sletning af historik... 4 Datahåndtering... 4 Tilslutning af enheden til din computer... 4 Overførsel af filer til din enhed... 4 Sletning af filer... 4 Frakobling af USB-kablet... 4 Sådan sender du din tur til Garmin Connect... 4 Garmin Connect... 5 Tilpasning af din enhed... 5 Valg for ruteplanlægning... 5 Tilpasning af tripsider... 5 Kortindstillinger... 5 Kompasindstillinger... 5 Højdeindstillinger... 5 Tilpasning af Timerside... 5 Markering af omgange efter distance... 5 Markering af omgange efter position... 5 Displayindstillinger... 5 Ændring af startmeddelelse... 6 Ændring af datalagringssted... 6 Ændring af måleenhed... 6 Tilpasning af brugerprofil... 6 Ændring af enhedens sprog... 6 Indstilling af enhedstoner... 6 Gendannelse af fabriksindstillinger... 6 Tidszoner... 6 Enhedsoplysninger...6 Edge specificationer... 6 Om IPX Vedligeholdelse af enheden... 6 Rengøring af enheden... 6 Visning af satellitter... 6 Fejlfinding... 6 Nulstilling af enheden... 6 Spar energi under opladning af enheden... 7 Sletning af brugerdata... 7 Maksimering af batterilevetiden... 7 Sådan dæmper du baggrundsbelysningen... 7 Justering af tid til baggrundslyset slukker... 7 Brug af funktion til automatisk slukning... 7 Låsning af berøringsskærmen... 7 Oplåsning af berøringsskærmen... 7 Sådan får du flere oplysninger... 7 Visning af enhedsoplysninger... 7 Appendiks...7 Registrering af din enhed... 7 Datafelter... 7 Indeks...9 Indholdsfortegnelse i

4

5 Introduktion ADVARSEL Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. 1 Vælg en sikker placering til montering af Edge, hvor den ikke forhindrer sikker brug af cyklen. 2 Placer gummiskiven À bag på cykelbeslaget. Gummifligene skal justeres med bagsiden af cykelbeslaget, så det sidder godt fast. Sådan kommer du i gang Når du bruger enheden første gang, skal du udføre disse opgaver for at konfigurere enheden og lære de grundlæggende funktioner at kende. 1 Oplad enheden (side 1). 2 Installer enheden (side 1). 3 Tænd for enheden (side 1). 4 Kør en tur (side 2). 5 Registrer enheden (side 7). 6 Upload din tur til Garmin Connect (side 4). Opladning af enheden BEMÆRK For at forebygge korrosion skal du tørre mini-usb-porten, vejrhætten og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en pc. Enheden får strøm fra et indbygget litiumion-batteri, som kan oplades ved hjælp af en almindelig stikkontakt eller en USB-port på din computer. BEMÆRK: Enheden kan ikke oplades, hvis temperaturen er under 0 C eller over 45 C (under 32 F eller over 113 F). 1 Fjern vejrhætten À fra mini-usb-porten Á. 3 Placer cykelbeslaget på cyklens frempind. 4 Fastgør cykelbeslaget omhyggeligt ved hjælp af de to bånd Á. 5 Juster fligene på bagsiden af Edge med indhakkene i cykelbeslagene Â. 6 Tryk forsigtigt nedad, og drej Edge med uret, indtil den klikker på plads. 2 Slut det lille stik på USB-kablet til mini-usb-porten. 3 Slut USB-enden af kablet til AC-adapteren eller en USB-port på computeren. 4 Sæt AC-adapteren i en almindelig stikkontakt. Når du slutter enheden til en strømkilde, tændes enheden. 5 Oplad enheden helt. Et fuldt opladet batteri kan fungere i ca. 15 timer, før det skal genoplades. Om batteriet Aktivering af enheden Første gang du tænder for enheden, bliver du bedt om at konfigurere systemindstillinger og brugerprofilen (side 6). 1 Hold nede på. 2 Følg instruktionerne på skærmen. Taster ADVARSEL Denne enhed indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Installation af standarddrevet Den bedste GPS-modtagelse får du ved at placere cykelbeslaget på en sådan måde, at forsiden af Edge peger op mod himlen. Du kan installere cykelbeslaget enten på frempinden eller på styret. À Á Â Vælg for at tænde og slukke baggrundsbelysningen. Hold nede for at tænde og slukke for enheden. Vælg for at angive en ny omgang. Vælg for at starte og stoppe timeren. Introduktion 1

6 Oversigt over skærmen Hjem Skærmen Hjem giver dig hurtig adgang til alle funktioner i Edge. Find Vis kort Søger efter en position eller rute. Viser kortet. Åbner enhedens historik. Åbner menuen Opsætning. Brug af berøringsskærmen Tryk på skærmen, mens timeren kører, for at få vist timeroverlejringen. Timer-overlejringen giver dig mulighed for at bruge indstillinger og søgefunktioner i løbet af en tur. Vælg for at gemme dine ændringer og lukke siden. Vælg for at lukke siden og gå tilbage til den forrige side. Vælg for at vende tilbage til den forrige side. Vælg for at vende tilbage til det forrige skærmbillede. Vælg og for at rulle. Vælg for at søge efter en position. Vælg for at søge i nærheden af en position. Vælg for at søge efter navn. Vælg for at slette et emne. Brug af baggrundslys Du kan til enhver tid vælge et hvilket som helst sted på skærmen for at aktivere baggrundslyset. Vælg for at vælge lysstyrken for baggrundslyset samt timeout. Modtagelse af satellitsignaler Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne opfange satellitsignaler. Klokkeslættet og datoen indstilles automatisk baseret på GPS-positionen. 1 Gå udendørs i et åbent område. Forsiden af enheden skal pege mod himlen. 2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler. Det kan tage sekunder at finde satellitsignaler. Navigation Registrering af en tur Du kan registrere oplysninger om din tur, for eksempel rute, tid og højde. 1 Vælg. 2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler. 3 Kør med fingeren for at få adgang til øvrige datasider. 4 Hvis det er nødvendigt, skal du trykke på skærmen for at få vist timer-overlejringen. 5 Vælg for at stoppe timeren. 6 Vælg Gem. Navigation tilbage til startpositionen 1 Under turen skal du trykke på skærmen for at få vist tripsideoverlejringen. 2 Vælg > Find > Tilbage til Start. 3 Vælg en funktion: Hvis du vil køre tilbage ad den samme rute, skal du vælge Langs samme rute. Hvis du vil vende tilbage via den korteste rute, skal du vælge Mest direkte rute. 4 Vælg TUR. Planlægning og gennemkøring af en rute Du kan oprette og gennemkøre en brugerdefineret rute. 1 Vælg på skærmen Hjem Find > Ruteplanlægning > Tilføj første position. 2 Vælg en funktion: Hvis du vil vælge en gemt position, skal du vælge Gemte og vælge en position. Hvis du vil vælge en position, som du har søgt efter for nyligt, skal du vælge Nylige søgninger og vælge en position. Hvis du vil vælge en position på kortet, skal du vælge Brug kort og vælge en position. Hvis du vil gennemse efter og vælge et interessepunkt, skal du vælge POI-kategorier og vælge et interessepunkt i nærheden. Hvis du vil vælge en by, skal du vælge Byer og vælge en by i nærheden. Hvis du vil vælge en adresse, skal du vælge Adresse og indtaste adressen. Hvis du skal bruge koordinater, skal du vælge Koordinater og indtaste koordinaterne. 3 Vælg Brug. 4 Vælg Tilføj næste position. 5 Gentag trin 2 4, indtil du har valgt alle positioner til ruten. 6 Vælg Vis rute. Enheden beregner din rute, og der vises et kort med ruten. TIP: Du kan vælge for at vise et højdeplot for ruten. 7 Vælg TUR. Oprettelse af ruteplanlægning Enheden kan oprette en ruteplanlægning baseret på en angivet distance og en startposition. 1 Vælg fra skærmen Hjem Find > Ruteplanlægning. 2 Vælg Distance, og indtast den samlede distance for ruten. 3 Vælg Startposition. 4 Vælg en funktion: Vælg Aktuel position. BEMÆRK: Hvis enheden ikke kan finde satellitter, der kan bestemme den aktuelle position, beder enheden dig anvende den sidst kendte position eller vælge en posiiton på kortet. Vælg Brug kort for at vælge en position på kortet. 5 Vælg Søg. 6 Vælg en rute for at vise den på kortet. TIP: Du kan vælge og for at få vist de andre ruter. 7 Vælg TUR. 2 Navigation

7 Positioner Du kan registrere og gemme positioner på enheden. Navigation til et interessepunkt Du kan søge efter bestemte positionstyper. 1 På skærmen Hjem skal du vælge Find > Søgeværktøjer > POI-kategorier. 2 Vælg en kategori. 3 Vælg et interessepunkt. 4 Vælg TUR. Indstilling af søgeposition Enheden søger som standard efter interessepunkter, gemte positioner og gemte ruter i nærheden af din aktuelle position. Du kan indstille enheden til at søge i nærheden af en anden position. 1 På skærmen Hjem skal du vælge Find >. 2 Vælg et søgeområde. 3 Vælg en position, hvis det er nødvendigt. 4 Vælg Brug, hvis det er nødvendigt. Sådan gemmes din position Du kan gemme din aktuelle position, f.eks. din adresse eller parkeringsplads. Vælg > System > GPS > Marker position > på skærmen Hjem. Navigerer til en Adresse 1 På skærmen Hjem skal du vælge Find > Søgeværktøjer > Adresser. 2 Følg instruktionerne på skærmen. 3 Vælg TUR. Navigation til en nylig position 1 Fra skærmen Start skal du vælge Find > Nylige søgninger. 2 Vælg en position. 3 Vælg TUR. Navigation til en gemt position Før du kan navigere til et gemt foto, skal du overføre et billede med positionsoplysninger til enheden (side 4). 1 På skærmen Hjem skal du vælge Find > Gemte > Positioner. 2 Vælg en position. 3 Vælg TUR. Navigation til et gemt foto Før du kan navigere til et gemt foto, skal du overføre et billede med positionsoplysninger til enheden (side 4). 1 På skærmen Hjem skal du vælge Find > Gemte > Billeder. 2 Vælg et billede. 3 Vælg TUR. Lagring af positioner fra kortet 1 På skærmen Hjem skal du vælge Vis kort >. 2 Gennemse kortet for positionen. 3 Vælg positionen. Positionsoplysninger vises øverst på kortet. 4 Vælg positionsoplysningerne. 5 Vælg > for at gemme positionen. Projicering af en position Du kan oprette en ny position ved at projicere afstanden og pejlingen fra en markeret position til en ny position. 1 På skærmen Hjem skal du vælge Find > Gemte > Positioner. 2 Vælg en position. 3 Vælg positionsoplysningerne øverst på skærmen. 4 Vælg > Projicer position. 5 Indtast pejlingen og afstanden til den projicerede position. 6 Vælg. Redigering af positioner 1 På skærmen Hjem skal du vælge Find > Gemte > Positioner. 2 Vælg en position. 3 Vælg informationslinjen øverst på skærmen. 4 Vælg. 5 Vælg en attribut. Du kan for eksempel vælge Skift højde for at angive en kendt højde for positionen. 6 Indtast den nye information, og vælg. Sletning af position 1 På skærmen Hjem skal du vælge Find > Gemte > Positioner. 2 Vælg en position. 3 Vælg positionsinformation øverst på skærmen. 4 Vælg > Slet position >. Oprettelse af bane fra historik Du kan oprette en ny bane fra en tidligere gemt tur. 1 Vælg > Ture på skærmen Hjem. 2 Vælg en tur. 3 Vælg. 4 Indtast et navn for banen, og vælg. Gennemførsel af en gemt bane Før du kan gennemføre en gemt bane, skal du registrere en tur (side 2) og oprette en bane fra turen (side 3). 1 På skærmen Hjem skal du vælge Find > Gemte > Baner. 2 Vælg en bane. 3 Vælg TUR. Redigering af baneindstillingerne 1 På skærmen Hjem skal du vælge Find > Gemte > Baner. 2 Vælg en bane. 3 Vælg Indstillinger. 4 Vælg en funktion: Hvis du vil ændre banens navn, skal du vælge Navn. Hvis du vil indstille enheden til at advare dig, hvis du kommer bort fra ruten, skal du vælge Kursafvigelsesadvarsler. Afbrydelse af navigation Vælg fra kortsiden. ANT+ Sensorer Edge Touring Plus kan anvendes med en trådløs ANT + pulsmåler eller ANT+ aktiveret ebike. Parring af pulsmåler Før du kan foretage parring, skal du tage pulsmåleren på. 1 Bring enheden inden for rækkevidde (3 m) af pulsmåleren. ANT+ Sensorer 3

8 BEMÆRK: Hold dig 10 m væk væk fra andre ANT+ sensorer under parringen. 2 Vælg > Pulssensor > Aktiver > Søg. Når pulsmåleren parres med enheden, er sensorstatus Tilsluttet. Parring af en ebike 1 Flyt enheden inden for en rækkevidde (3 m) af ebike. BEMÆRK: Hold dig 10 m væk fra andre ANT+ sensorer under parringen. 2 Vælg > ebike > Aktiver > Søg. Når ebike parres med enheden, er sensorstatus Tilsluttet. TIP: Du kan vælge ebike-oplysninger for at vise oplysninger, der er gemt på den parrede ebike computer, f.eks. distancetæller og batteriets levetid. Historik Historik omfatter tid, afstand, kalorier, hastighed, omgangsdata, højde og evt. ANT+ sensoroplysninger. BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet eller pausestillet. Når hukommelsen er fuld, vises en meddelelse. Enheden sletter eller overskriver ikke automatisk din historik. Upload din historik for Garmin Connect jævnligt kan holde styr på alle dine turdata. Visning af din tur 1 Vælg > Ture på skærmen Hjem. 2 Vælg en tur. Visning af samlede data Du kan få vist de akkumulerede data, du har gemt på Edge, herunder antal ture, tid, distance og kalorier. Vælg > Totaler på skærmen Hjem. Sletning af historik 1 Vælg > Slet på skærmen Hjem. 2 Vælg en funktion: Vælg Alle ture for at slette alle gemte aktiviteter fra historikken. Vælg Gamle ture for at slette aktiviteter, der er registreret for mere end én måned tilbage. Vælg Alle totaler for at nulstille alle samlede distancer og tider. 3 Vælg. Datahåndtering BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere. Tilslutning af enheden til din computer BEMÆRK For at forebygge korrosion skal du tørre mini-usb-porten, vejrhætten og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en pc. Før du kan tilslutte USB-kablets lige stik til enheden, kan det være, du skal fjerne det valgfri monteringsudstyr. 1 Fjern vejrhætten fra mini-usb-porten. 2 Slut det lille stik på USB-kablet til mini-usb-porten. 3 Slut det store stik på USB-kablet til mini-usb-porten. Din enhed og hukommelseskortet (valgfrit) vises som flytbare enheder i Denne computer på Windows computere og som monterede diske på Mac computere. Overførsel af filer til din enhed 1 Slut enheden til computeren (side 4). Din enhed og hukommelseskortet (valgfrit) vises som flytbare enheder i Denne computer på Windows computere og som monterede diske på Mac computere. BEMÆRK: På visse computere med flere netværksdrev vises enhedsdrevene muligvis ikke. Se i hjælpefilen til operativsystemet for at få oplyst, hvordan du tilknytter drevet. 2 Åbn programmet til filsøgning på din computer. 3 Vælg en fil. 4 Vælg Rediger > Kopier. 5 Åbn drevet eller diskenheden for Garmin. 6 Vælg Rediger > Indsæt. Filen vises på listen over filer i enhedens hukommelse eller på hukommelseskortet. Sletning af filer BEMÆRK Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler, som ikke må slettes. 1 Åbn drevet eller disken Garmin. 2 Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt. 3 Vælg en fil. 4 Tryk på tasten Slet på tastaturet. Frakobling af USB-kablet Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev, skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke nødvendigt at frakoble den på en sikker måde. 1 Fuldfør en handling: På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af hardware på proceslinjen og vælge din enhed. For Mac computere skal du trække diskikonet til papirkurven. 2 Tag kablet ud af computeren. Sådan sender du din tur til Garmin Connect BEMÆRK For at forebygge korrosion skal du tørre mini-usb-porten, vejrhætten og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en pc. 1 Fjern vejrhætten À fra mini-usb-porten Á. 4 Historik

9 2 Slut det lille stik på USB-kablet til mini-usb-porten. 3 Slut det store stik på USB-kablet til mini-usb-porten. 4 Gå til 5 Følg instruktionerne på skærmen. Garmin Connect Garmin Connect giver dig mulighed for nemt at gemme og spore dine aktiviteter, analysere dine data og dele dem med andre. Registrer en gratis konto på /start. Gem dine aktiviteter: Når du har afsluttet og gemt en aktivitet med enheden, kan du uploade aktiviteten til Garmin Connect og beholde den, så længe du vil. Analyser dine data: Du kan få vist mere detaljerede oplysninger om din aktivitet, herunder oversigtkort, tempo og hastighedsdiagrammer samt brugerdefinerbare rapporter. Del dine aktiviteter: Du kan maile dine aktiviteter til andre eller angive links til aktiviteterne på dine foretrukne sociale netværkswebsteder. Tilpasning af din enhed Valg for ruteplanlægning På skærmen Start skal du vælge > Valg ved ruteplanlægning. Ruteplanlægningstilstand: Angiver transportmetode for at optimere ruten. Beregningsmetode: Angiver den metode, der bruges til at beregne din rute. Lås på vej: Låser det positionsikon, der repræsenterer din position på kortet, på den nærmeste vej. Undgå: Angiver de vejtyper, der skal undgås ved navigationen. Ny beregning: Genberegner automatisk ruten, når du afviger fra den. Tilpasning af tripsider Du kan tilpasse de data, der vises på hver enkelt tripside. 1 På skærmen Start skal du vælge > Tripsider. 2 Vælg en side. 3 Aktiver evt. siden. 4 Vælg en indstilling for at ændre den. Kortindstillinger På skærmen Start skal du vælge > Tripsider > Kort. Felter til kortdata: Angiver de datafelter, der vises på kortet. Retning: Justerer, hvordan kortet vises på siden (side 5). Auto Zoom: Vælger automatisk det optimale zoomniveau til brug på kortet. Når Fra er valgt, skal du zoome ind eller ud manuelt. Kortdetaljer: Indstiller detaljeniveauet på kortet. Visning af flere detaljer kan bevirke, at kortet tegnes langsommere. Kortinformation: Aktiverer eller deaktiverer de kort, der er indlæst på enheden i øjeblikket. Ændring af kortretningen 1 Fra skærmen Hjem skal du vælge > Tripsider > Kort > Retning. 2 Vælg en funktion: Vælg Nord op for at vise nord øverst på siden. Vælg Spor op for at vise din aktuelle rejseretning øverst på siden. Vælg 3D-visning for at vise bilperspektiv med rejseretningen øverst. Kompasindstillinger Fra skærmen Hjem skal du vælge > Tripsider > Kompas. Kompas: Aktiverer eller deaktiverer kompassiden. Datafelter: Indstiller de datafelter, der vises på kompassiden. Højdeindstillinger BEMÆRK: Edge Touring viser højdeoplysninger, når enheden navigerer en rute. Edge Touring Plus viser altid højdeoplysninger. Fra skærmen Hjem skal du vælge > Tripsider > Højde. Højde: Aktiverer eller deaktiverer højdesiden. Datafelter: Indstiller de datafelter, der vises på højdesiden. Tilpasning af Timerside Du kan tilpasse de datafelter, som vises på timersiden. 1 Fra skærmen Hjem skal du vælge > Tripsider > Timer. 2 Vælg eller for at ændre antallet af datafelter på siden. 3 Vælg. 4 Vælg et datafelt for at ændre den datatype, der vises i feltet. 5 Vælg. Markering af omgange efter distance Du kan bruge Auto Lap til automatisk at markere en omgang ved en bestemt distance. 1 Fra skærmen Hjem skal du vælge > Auto Lap > Auto Lap-registrering > Efter distance > Omgang ved. 2 Indtast en værdi. Markering af omgange efter position Du kan bruge Auto Lap til automatisk at markere en omgang ved en bestemt position. 1 Fra skærmen Hjem skal du vælge > Auto Lap > Auto Lap-registrering > Efter position > Omgang ved. 2 Vælg en funktion: Vælg Tryk kun på Lap for at aktivere omgangstælleren, hver gang du trykker på, og hver gang du passerer en af disse positioner igen. Vælg Start og omgang for at aktivere omgangstælleren ved den GPS-position, hvor du trykker på samt ved alle positioner under turen, hvor du trykker på. Vælg Mærke og omgang for at aktivere omgangstælleren ved en bestemt GPS-position markeret før turen og ved alle positioner på turen, hvor du vælger. Displayindstillinger Vælg > System > Display på skærmen Hjem. Tid til lys slukker: Justerer længden af tiden, inden baggrundsbelysningen slukker. Farvevalg: Indstiller enheden til at vise dag- eller nattefarver. Du kan vælge Automatisk for at tillade, at enheden Tilpasning af din enhed 5

10 automatisk indstiller dag- eller nattefarver afhængigt af tidspunktet på dagen. Fasthold skærmbillede: Giver dig mulighed for at gemme billedet på enhedens skærm. Ændring af startmeddelelse Denne funktion registrerer automatisk, når din enhed har modtaget satellitsignaler og er i bevægelse. Det er en påmindelse om at starte timeren, så du kan registrere dine turdata. 1 Fra skærmen Hjem skal du vælge > System > Startmeddelelse > Start meddelelsestilstand. 2 Vælg en funktion: Vælg Én gang. Vælg Gentag > Gentag forsinkelse for at ændre forsinkelsestiden frem til påmindelsen. Ændring af datalagringssted 1 Vælg > System > Dataoptagelse > Optag på på skærmen Hjem. 2 Vælg en funktion: Vælg Internt lager for at gemme dine data i enhedens hukommelse. Vælg Hukommelseskort for at gemme dine data på et valgfrit hukommelseskort. Ændring af måleenhed Du kan tilpasse måleenhederne for distance og hastighed, højde, vægt, positionsformat og tidsformat. 1 Vælg > System > Enheder på skærmen Hjem. 2 Vælg en måletype. 3 Vælg en måleenhed for indstillingen. Tilpasning af brugerprofil Når du bruger enheden første gang, bliver du bedt om at indtaste køn, alder og vægt. Du kan altid opdatere disse indstillinger. Enheden anvender disse oplysninger til at beregne nøjagtige turdata. Fra skærmen Hjem skal du vælge > System > Brugerprofil. Ændring af enhedens sprog Vælg > System > Sprog på skærmen Hjem. Indstilling af enhedstoner Vælg > System > Toner på skærmen Hjem. Gendannelse af fabriksindstillinger Du kan nulstille alle de indstillinger, som du har konfigureret under den første opsætning. 1 Vælg > System > Fabriksindstillinger på skærmbilledet Hjem. 2 Følg instruktionerne på skærmen. Tidszoner Hver gang du tænder enheden og modtager satellitsignaler, registrerer enheden automatisk tidszonen og det aktuelle klokkeslæt. Edge specificationer Batteritype Batterilevetid Valgfrit eksternt batteri (tilbehør) Vandtæthed Enhedsoplysninger 1100 mah genopladeligt indbygget litiumionbatteri 15 timer, normal brug 20 timer, normal brug IPX7 Driftstemperaturområde Fra -4º til 140º F (fra -20º til 60º C) Temperatur ved opladning Fra 32º til 113º F (fra 0º til 45º C) Bånd (O-ringe) til standardmontering Om IPX7 To størrelser: 1,3 1,5 0,9 tommer AS ,7 1,9 0,9 tommer AS BEMÆRK: Brug kun udskiftningsbånd af EPDM-gummi (ethylen-propylendien-monomer). Gå til eller kontakt din Garmin forhandler. BEMÆRK Enheden er vandtæt iht. IEC-standarden IPX7. Den kan tåle nedsænkning i 1 meter vand i 30 minutter. Længerevarende nedsænkning kan beskadige enheden. Efter nedsænkningen skal du tørre enheden af og lade den lufttørre, inden den anvendes eller oplades. Vedligeholdelse af enheden BEMÆRK Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på enheden. Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene din touchscreen, da det kan beskadige skærmen. Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne. Fastgør vejrhætten omhyggeligt for at undgå, at mini-usbporten bliver beskadiget. Rengøring af enheden 1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild rengøringsmiddelopløsning. 2 Tør den af. Visning af satellitter Siden for satellitter viser dine aktuelle oplysninger om GPSsatellitter. Der findes oplysninger om GPS på /aboutgps. Vælg > System > GPS > Vis satellitter på skærmen Hjem. GPS-nøjagtigheden vises nederst på siden. De grønne søjler repræsenterer styrken af hvert modtaget satellitsignal (nummeret på satellitten vises under hver søjle). Fejlfinding Nulstilling af enheden Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis nulstille den. Dette sletter ikke dine data eller indstillinger. 1 Hold nede i 10 sekunder. 2 Hold nede i ét sekund for at tænde for enheden. 6 Enhedsoplysninger

11 Spar energi under opladning af enheden Du kan slukke enhedens display og alle andre funktioner, mens du oplader. 1 Tilslut enheden til en ekstern strømkilde. Den resterende batterikapacitet vises. 2 Hold tænd/sluk-knappen nede i 4 til 5 sekunder. Displayet slukker, og enheden skifter til batterisparetilstand. 3 Oplad enheden helt. Sletning af brugerdata Du kan gendanne alle enhedens indstillinger til fabriksværdierne. BEMÆRK: Denne proces sletter alle brugerindtastede oplysninger, men den sletter ikke din historik. 1 Sluk enheden. 2 Placer fingeren i øverste venstre hjørne af berøringsskærmen. 3 Hold fingeren på berøringsskærmen, og tænd for enheden. 4 Vælg. Maksimering af batterilevetiden Sådan dæmper du baggrundsbelysningen 1 Tryk på for at åbne statussiden. 2 Tryk på og for at justere lysstyrken. Justering af tid til baggrundslyset slukker Du kan reducere tiden, før baggrundslyset slukker, for at maksimere batteriets levetid. 1 Vælg > Tid til lys slukker. 2 Vælg en funktion. Brug af funktion til automatisk slukning Denne funktion slukker automatisk enheden efter 15 minutters inaktivitet. 1 Vælg > System > Auto-sluk. 2 Vælg Til. Låsning af berøringsskærmen Du kan forebygge utilsigtede skærmtryk ved at låse skærmen. 1 Vælg. 2 Vælg. Oplåsning af berøringsskærmen 1 Vælg. 2 Vælg. Sådan får du flere oplysninger Gå til Gå til Gå til eller kontakt din Garmin forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele. Visning af enhedsoplysninger Du kan se enheds-id, softwareversion og licensaftale. Vælg > System > Om på skærmen Hjem. Appendiks Registrering af din enhed Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre vores onlineregistrering i dag. Gå til Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på et sikkert sted. Datafelter Visse datafelter kræver en pulsmåler eller en ebike til at vise data. Batteriniveau: Den resterende batterilevetid. Dist. bane punkter: Den resterende afstand til det næste punkt på banen. Dist. - omgang: Den tilbagelagte afstand for den aktuelle omgang. Dist. til dest.: Den resterende afstand til den endelige destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises. Dist. til næste: Den resterende distance til det næste waypoint på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises. Distance: Den tilbagelagte afstand for det aktuelle spor eller den aktuelle aktivitet. Distancetæller: En løbende beregning af tilbagelagt distance for alle ture. Denne måling slettes ikke ved nulstilling af tripdata. Elevation: Højden over eller under havets overflade for din aktuelle position. ETA ved destination: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du når den endelige destination (justeret efter den lokale tid på destinationen). Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises. ETA ved næste: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du når det næste waypoint på ruten (justeret efter den lokale tid på destinationen). Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises. Fart - gnsn.: Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle aktivitet. Fart - maks.: Den højeste hastighed for den aktuelle aktivitet. Fart - omgang: Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle omgang. GPS-nøjagtighed: Fejlmargenen for din nøjagtige position. F.eks. er din GPS-position nøjagtig ned til +/- 3,65 m (12 fod). GPS-signalstyrke: GPS-satellitsignalets styrke. Hastighed: Den aktuelle rejsehastighed. Kalorier: Antallet af forbrændte kalorier i alt. Klokkeslæt: Det aktuelle klokkeslæt baseret på din aktuelle position og dine tidsindstillinger (format, tidszone og sommertid). Omgange: Antallet af gennemførte omgange for den aktuelle aktivitet. Puls: Din puls i hjerteslag pr. minut (bpm). Enheden skal være sluttet til en kompatibel Pulsmåler. Puls - %Maks.: Procentdelen af maksimal puls. Puls - gnsn.: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle aktivitet. Retning: Den retning, du bevæger dig i. Samlet fald: Den samlede højdenedstigning siden den seneste nulstilling. Appendiks 7

12 Samlet stigning: Den samlede højdestigning siden den seneste nulstilling. Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang på din GPS-position. Solopgang: Tidspunktet for solopgang på din GPS-position. Stigning: Beregningen af stigning (højde) divideret med løb (distance). Hvis du f.eks. kommer 3 m (10 fod) højere op, hver gang du bevæger dig 60 m (200 fod), er graden 5 %. Temperatur: Lufttemperaturen. Din kropstemperatur påvirker temperatursensoren. Tid: Stopurstid for den aktuelle aktivitet. Tid gået: Den samlede registrerede tid. Hvis du f.eks. starter timeren og løber i 10 minutter, stopper timeren i 5 minutter og derefter starter timeren igen og løber i 20 minutter, er den forløbne tid 35 minutter. Tid - omgang: Stopurstid for den aktuelle omgang. Tid til dest.: Den anslåede resterende tid, inden du når destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises. Tid til næste: Den anslåede resterende tid, inden du når det næste waypoint på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises. 8 Appendiks

13 A ANT+ sensorer 3 Auto Lap 5 Indeks B baggrundslys 1, 2, 5, 7 baner indstillinger 3 navigering 3 oprette 3 batteri maksimere 7 oplade 1, 7 type 1 brugerdata, slette 4 brugerprofil 1 C computer, tilslutte 4 D data opbevare 5 overføre 4, 5 datafelter 5, 7 dataoptagelse 6 displayindstillinger 5 E ebike 4 enhed nulstille 6 registrering 7 vedligeholdelse 6 enheds-id 7 F fejlfinding 6, 7 filer, overføre 4 fotos 3 første opsætning 6 G Garmin Connect 4 opbevare data 5 gemme aktiviteter 2 gendanne, indstillinger 7 GPS siden satellit 6 signal 2 H historik 2, 4 sende til computer 4, 5 slette 4 hukommelseskort 6 højde, indstillinger 5 I ikoner 2 indstillinger 1, 5, 6 enhed 6 installere 1 K knapper på skærmen 2 kompas, indstillinger 5 kort indstillinger 5 orientering 5 søge efter positioner 3 L lysstyrke 7 låse, skærm 7 M montere enhed 1 måleenheder 6 N navigation 3 sådan stopper du 3 tilbage til Start 2 nulstilling af enheden 6 O omgange 1 opbevare data 4 oplade 7 opladning af enheden 1 P parre ebike 4 pulsmåler 3 positioner 3 nyligt fundne 3 redigere 3 slette 3 søge med kortet 3 produktregistrering 7 profiler 6 pulsmåler, parre 3 R registrering af enheden 7 rengøring af enheden 6 ruter indstillinger 5 oprette 2 S satellitsignaler 2 siden satellit 6 skærm. 5 Se også baggrundslys lysstyrke 7 låse 7 slette alle brugerdata 4, 7 historik 4 software, version 7 softwarelicensaftale 7 specifikationer 6 sprog 6 startmeddelelse 6 strømbesparelse 7 søge efter positioner, i nærheden af din position 3 T taster 1 tidszoner 6 tilbehør 7 tilpasse enhed 5 timer 2, 4 toner 6 træning, sider 2 tætningsringe (bånd) 6 U USB, frakoble 4 V vandtæthed 6 W waypoints, projicering 3 Z zoner, tid 6 Indeks 9

14 (0) (0) Garmin International, Inc East 151st Street Olathe, Kansas 66062, USA Garmin (Europa) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien Garmin Corporation No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.) 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

15 Part Information GPN: Description: Edge Touring Owner's Manual (DA-DK) Part Type: Manuals / Printed Literature Lifecycle Phase: Production Rev: A ECO# Item Attribution Document Review Required: Item Notes: Preferred Rating: ESD Sensitive: Moisture Sensitive: Limited Shelf Life: Magnetic Sensitive: Item Attribution 1 of 1 Item: Rev:A ECO# Creation Date: 30-May :38 AM CST

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

Approach S1. brugervejledning

Approach S1. brugervejledning Approach S1 brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt eller delvist

Læs mere

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

etrex 10 lynstartvejledning

etrex 10 lynstartvejledning etrex 10 lynstartvejledning Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Når du bruger

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR lynstartvejledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR lynstartvejledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien lynstartvejledning til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Approach S3 Brugervejledning Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc GPSMAP 62-serien lynstartvejledning Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at

Læs mere

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM EDGE 800 lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Forerunner 910XT lynstartvejledning November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Introduktion advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt-

Læs mere

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt.- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Approach G6 Brugervejledning Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5

Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5 Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Approach G7 Brugervejledning

Approach G7 Brugervejledning Approach G7 Brugervejledning December 2013 190-01672-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR brugervejledning F O R E R U N N E R 1 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR 2010-2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913)

Læs mere

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

OREGON. -serien. lynstartvejledning. 450, 450t, 550, 550t

OREGON. -serien. lynstartvejledning. 450, 450t, 550, 550t OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t lynstartvejledning Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Oregon-enheder

Læs mere

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. Lynstartvejledning

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. Lynstartvejledning OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Læs mere

Astro 320 lynstartvejledning. GPS-aktiveret sporingssystem til hunde

Astro 320 lynstartvejledning. GPS-aktiveret sporingssystem til hunde Astro 320 lynstartvejledning GPS-aktiveret sporingssystem til hunde Sådan kommer du i gang Advarsel Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

lynstartvejledning MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

GTU 10 GPS-SPORINGSSYSTEM. Brugervejledning

GTU 10 GPS-SPORINGSSYSTEM. Brugervejledning GTU 10 GPS-SPORINGSSYSTEM Brugervejledning 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

zūmo 590 Lynstartvejledning

zūmo 590 Lynstartvejledning zūmo 590 Lynstartvejledning Marts 2014 190-01706-56_0A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi

vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi Advarsel: Dette produkt indeholder et udskifteligt knapcellebatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Approach G8 Brugervejledning

Approach G8 Brugervejledning Approach G8 Brugervejledning Marts 2014 190-01673-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

Garmin fleet 590 Lynstartvejledning. Juli _0A Trykt i Taiwan

Garmin fleet 590 Lynstartvejledning. Juli _0A Trykt i Taiwan Garmin fleet 590 Lynstartvejledning Juli 2013 190-01505-56_0A Trykt i Taiwan Fleet-abonnement Før du kan bruge flådestyringsfunktionerne på enheden, skal din virksomhed have et aktivt Fleet Management-abonnement.

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

Dakota 10 og 20 lynstartvejledning

Dakota 10 og 20 lynstartvejledning Dakota 10 og 20 lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Dakota-enheder bruger to AAbatterier

Læs mere

GMI 20 Brugervejledning

GMI 20 Brugervejledning GMI 20 Brugervejledning Juni 2013 190-01609-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

VARIA UT800. Brugervejledning

VARIA UT800. Brugervejledning VARIA UT800 Brugervejledning 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

FR70 Lynstartvejledning. December 2012 190-01373-56_0B Trykt i Taiwan

FR70 Lynstartvejledning. December 2012 190-01373-56_0B Trykt i Taiwan FR70 Lynstartvejledning December 2012 190-01373-56_0B Trykt i Taiwan Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 1 1 0

brugervejledning F O R E R U N N E R 1 1 0 brugervejledning F O R E R U N N E R 1 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Edge. 810 Brugervejledning. September 2013 190-01510-36_0C Trykt i Taiwan

Edge. 810 Brugervejledning. September 2013 190-01510-36_0C Trykt i Taiwan Edge 810 Brugervejledning September 2013 190-01510-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Edge. 510 Brugervejledning

Edge. 510 Brugervejledning Edge 510 Brugervejledning Januar 2013 190-01531-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter

Læs mere

Vejledning til lynstart. nüvi. 760 til Volvo. personlig rejseassistent

Vejledning til lynstart. nüvi. 760 til Volvo. personlig rejseassistent Vejledning til lynstart nüvi 760 til Volvo personlig rejseassistent ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at få oplysninger om produktadvarsler og

Læs mere

nülink! 2300-serien lynstartvejledning

nülink! 2300-serien lynstartvejledning nülink! 2300-serien lynstartvejledning Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Læs mere

nülink! 1695 lynstartvejledning

nülink! 1695 lynstartvejledning nülink! 1695 lynstartvejledning 01102436 Om din enhed Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. ➊ ➋

Læs mere

Edge 1000 Brugervejledning

Edge 1000 Brugervejledning Edge 1000 Brugervejledning Marts 2014 190-01694-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR brugervejledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne

Læs mere

EDGE 800 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM. brugervejledning

EDGE 800 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM. brugervejledning EDGE 800 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri,

Læs mere

Forerunner 220 Brugervejledning

Forerunner 220 Brugervejledning Forerunner 220 Brugervejledning Oktober 2013 190-01632-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist,

Læs mere

echo 100 og echo 150 brugervejledning

echo 100 og echo 150 brugervejledning echo 100 og echo 150 brugervejledning 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes,

Læs mere

Edge 1000 Brugervejledning

Edge 1000 Brugervejledning Edge 1000 Brugervejledning Juli 2015 Trykt i Taiwan 190-01694-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Approach -serien. brugervejledning

Approach -serien. brugervejledning Approach -serien brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

nüvi 42/52-serien Brugervejledning Januar 2013 190-01530-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 42/52-serien Brugervejledning Januar 2013 190-01530-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 42/52-serien Brugervejledning Januar 2013 190-01530-36_0A Trykt i Taiwan 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

Garmin Swim Brugervejledning

Garmin Swim Brugervejledning Garmin Swim Brugervejledning April 2016 Trykt i Taiwan 190-01453-36_0E Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Din brugermanual GARMIN FORERUNNER 50 http://da.yourpdfguides.com/dref/1174264

Din brugermanual GARMIN FORERUNNER 50 http://da.yourpdfguides.com/dref/1174264 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Garmin Index smartvægt. Brugervejledning

Garmin Index smartvægt. Brugervejledning Garmin Index smartvægt Brugervejledning September 2016 190-01959-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

zūmo 200-serien lynstartvejledning til brug med zūmo 210 og zūmo 220

zūmo 200-serien lynstartvejledning til brug med zūmo 210 og zūmo 220 zūmo 200-serien lynstartvejledning til brug med zūmo 210 og zūmo 220 Din zūmo GPS-antenne Tænd/sluk-knap: Tryk og hold nede for at tænde eller slukke for zūmo. Tryk hurtigt for at justere baggrundslysstyrken.

Læs mere

GMI 10. Vejledning til lynstart

GMI 10. Vejledning til lynstart GMI 10 Vejledning til lynstart Introduktion Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Med GMI 10 kan du hurtigt

Læs mere

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

Din brugermanual GARMIN EDGE 500 http://da.yourpdfguides.com/dref/4209793

Din brugermanual GARMIN EDGE 500 http://da.yourpdfguides.com/dref/4209793 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner.

Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner. 40 Brugermanual Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner. Hovedfunktioner 2 1 Varm op Mål Min. Varighed spm Maks. min. 2 3 4 Tilbehør Rider 40 kommer med følgende tilbehør:

Læs mere

GPS 73. Brugervejledning. November 2015 Trykt i Taiwan 190-01936-36_0A

GPS 73. Brugervejledning. November 2015 Trykt i Taiwan 190-01936-36_0A GPS 73 Brugervejledning November 2015 Trykt i Taiwan 190-01936-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING brugervejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING 2009-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe,

Læs mere

tactix Brugervejledning

tactix Brugervejledning tactix Brugervejledning September 2013 190-01652-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Oregon 600 serien Brugervejledning

Oregon 600 serien Brugervejledning Oregon 600 serien Brugervejledning August 2014 Trykt i Taiwan 190-01552-36_0D Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist,

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 b r u g e r v e j l e d n i n g 2011-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Alpha. 100 med T5/T5 mini. Brugervejledning. Juli 2015 Trykt i Taiwan 190-01771-36_0B

Alpha. 100 med T5/T5 mini. Brugervejledning. Juli 2015 Trykt i Taiwan 190-01771-36_0B Alpha 100 med T5/T5 mini Brugervejledning Juli 2015 Trykt i Taiwan 190-01771-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist,

Læs mere

vívomove Brugervejledning

vívomove Brugervejledning vívomove Brugervejledning April 2016 190-02027-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Læs mere

brugervejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

brugervejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. Garmin (Europa) Ltd. 1200 East 151st Street, Liberty House, Olathe, Kansas

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

brugervejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

brugervejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. Garmin (Europa) Ltd. 1200 East 151st Street, Liberty House, Olathe, Kansas

Læs mere

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING brugervejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING 2009-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe,

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Alpha 100 med T5 Brugervejledning

Alpha 100 med T5 Brugervejledning Alpha 100 med T5 Brugervejledning Juli 2014 Trykt i Taiwan 190-01771-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf.

Læs mere

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER 2009-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200

Læs mere

etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30

etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30 etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning ikke kopieres, helt eller

Læs mere

2,1 L hydraulikpumpe installationsvejledning

2,1 L hydraulikpumpe installationsvejledning 2,1 L hydraulikpumpe installationsvejledning For at opnå den bedst mulige ydelse og undgå skader på din båd skal du installere Garmin 2,1 L hydraulikpumpe i henhold til den følgende vejledning. Denne vejledning

Læs mere

Astro. 320 med T5/T5 mini. Brugervejledning. August 2015 Trykt i Taiwan 190-01772-36_0B

Astro. 320 med T5/T5 mini. Brugervejledning. August 2015 Trykt i Taiwan 190-01772-36_0B Astro 320 med T5/T5 mini Brugervejledning August 2015 Trykt i Taiwan 190-01772-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller

Læs mere