STUDIETURSRAPPORT SAN FRANCISCO SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET AARHUS KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIETURSRAPPORT SAN FRANCISCO SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET AARHUS KOMMUNE"

Transkript

1 Side 1 af 14

2 Studietur til San Francisco/Silicon Valley Sundhed- og Omsorgsudvalget Aarhus Kommune marts 2015 Deltagerliste: Politikere Jette Skive, Rådmand for Sundhed og Omsorg Peter Hegner Bonfils, Formand for Sundhed- og Omsorgsudvalget Gert Bjerregaard, medlem af Sundhed- og Omsorgsudvalget Theresa Blegvad, medlem af Sundhed- og Omsorgsudvalget Jan Ravn Christensen, medlem af Sundhed- og Omsorgsudvalget Lisbeth Lauersen, medlem af Sundhed- og Omsorgsudvalget Hans Skou, medlem af Sundhed- og Omsorgsudvalget Administration Hosea Dutschke, Direktør Thune Korsager, Forvaltningschef, Strategi og Udvikling Charlotte Storm Gregersen, Forvaltningschef, Økonomi Kirstine Markvorsen, Forvaltningschef, Sundhed Maj Morgenstjerne Bek, Sekretariatschef, Ledelsessekretariatet Jacob Frøsig, Juridisk konsulent, Sekretær for udvalget Niels Chr. Selchau-Mark, Konsulent, Ledelsessekretariatet Side 2 af 14

3 Formål og fokus med turen Formålet med studieturen er at give inspiration til det politiske og strategiske arbejde med fem udvalgte temaer i Sundhed og Omsorg. Emnerne er udvalgt af Sundhed- og Omsorgsudvalget og Rådmanden i samarbejde, og var: Velfærds-/friheds-teknologi: Teknologiens potentiale for at sikre vores ældre medborgere den bedst tænkelige pleje og selvhjulpenhed så længe som muligt. Medborgerskab: Frivillige- og pårørendes rolle og betydning. Hvordan er ældreplejen i USA, når den er bedst - hvordan skaber man hjem frem for institutioner. Metoder, teknikker og koncepter til at arbejde med alderdomsrelaterede lidelser, som demens og Alzheimers Sundhed: Hvordan moderne teknologi og nye teknikker kan kombineres i pleje/hospitals-sektoren. San Fransisco udmærkede sig på de udpegede områder. På innovations- og sundhedsområdet, velfærds- og frihedsteknologi samt anderledes pleje er San Francisco førende i hele USA. Silicon Valley ligger få kilometer fra byen, og er verdens suverænt stærkeste innovations-klynge. Verdens førende forskningsenhed i demens og Alzheimers er ligeledes beliggende i San Francsico. Derfor besluttede Udvalget, at destinationen for turen skulle være San Francisco. For at sikre maksimal læring og inspiration, entrerede Sundhed og Omsorg sig med Innovation Centre Denmark, en underafdeling af Udenrigsministeriet beliggende i San Francisco, og fik bistand til at identificere konkrete virksomheder, organisationer og institutioner, der ville matche de udvalgte temaer. Inden afgang blev udvalget grundigt briefet om amerikanske samfundsforhold ved Anthony Kevins fra Aarhus Universitet, og især hvordan den amerikanske velfærdsmodel på ældreområdet er komparativt set i forhold til den danske. Kvalitative interviews med dele af udvalget samt Rådmanden fungerede som en supplerende forventningsafstemning i.fht. de fem valgte fokusområder, samt for at identificere mere specifikke personlige ønsker og forventninger til turens udbytte. For at sikre vedvarende fokus på inspirations- og læringsaspektet af turen, blev programmet tilrettelagt således, at der var indlagt løbende lærings- og inspirationsopsamlinger. Side 3 af 14

4 Aften Eftermiddag Formiddag STUDIETURSRAPPORT SAN FRANCISCO SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET AARHUS KOMMUNE Program for turen Tors Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Check-In Innovation Centre Denmark Innovation Management Skt. Anthony volunteer Glide Gospel Church and volunteer organisation Check-In UCSF Memory and Aging Centre Check-In Ekso Bionics Check-In El Camino Hospital Kick off and learning objectives. Anko mst Institute for the Future: Future of Health Healthsense Technology Companion Health Vintage golden gate (Senior Living and Memory Care) AgeSong s (Senior Communit ie) San Francisco Department of Aging and Adult Services ACE Acute Care for Elders Afgang Læringsopsamling Læringsopsamling Læringsopsamling Læringsopsamling StartUp event i San Francisco Officiel midddag Side 4 af 14

5 Innovation Centre Denmark Formål: Introduktion til innovationscentrets arbejde generelt samt introduktion til økosystemet i Silicon Valley. Kick-off af ugens program og opstilling af læringsmål samt forventningsafstemning. Som start på programmet i San Francisco blev udvalget grundigt briefet om, hvordan innovationsmiljøet i San Francisco og Silicon Valley fungerer. Repræsentanter for Innovation Centre Denmark, Udenrigsministeriet, gennemgik ugens program, finjusterede læringsmål og afholdt en sidste forventingsafstemning om det samlede program. I San Francisco eksisterer en særlig entreprenørånd, og udvalget blev briefet om hvilke forventninger man kunne forvente amerikanske oplægsholdere, virksomheder og organisationer havde til udvalgets besøg, og hvordan man kunne arbejde på en videns- og idéskabende proces. Elevatortaler og handshake-pitch metoder blev demonstreret, således at udvalgsmedlemmerne var optimalt forberedt på møderne med amerikansk erhvervsliv og organisationer. Herefter var fokus på innovationsøkosystemet, hvor succesfulde opstartsvirksomheder og innovatorer forventes at bidrage til at berige spirende virksomheder og idemagere, og hjælpe med egne erfaringer for at gøre vejen fra tanke til succes mere sandsynlig. De fleste succesfulde opstartsvirksomheder opstår først, efter at deres grundlæggere har været igennem en række fejlslåede projekter (5 fiaskoer anses for godt!). Men at have fejlet med en idé bliver ikke anset for en svaghed det bliver fremhævet som relevant erfaring. På den måde arbejdes der ud fra devisen, at fejltagelser gør vis kombineret med indspark fra succesfulde entreprenører (de kaldes for angels og mentors ) og til tider økonomiske investeringer, er med til at sikre at der sker en løbende nytænkning og nyudvikling af ideer. På den måde stagnerer innovationsøkosystemet aldrig, men bliver ved med at spirre. Hvert år får omkring startup-ideer finansiering på denne måde heraf vil omkring 200 udvikle sig til vækstvirksomheder. Side 5 af 14

6 Institute for the Future Formål: Oplæg om Reworking Health: New Authorities in a Well-bering Economy. Gennemgang af instituttets forskning omkring gentænkning af sundhedssystemer og sundhedstilbud samt betydningen af nye autoriteter indenfor sundhedsområdet. Institute for the Future (IFTF) er en amerikansk pendant til Institut for Fremtidsforskning. På centeret fik udvalget en tour-de-force udi de udfordringer fremtiden bringer i.fht. den demografiske udvikling, og den udvikling man kan forvente i alderdomsbetingede lidelser. Fokus var på de løsninger der er, og hvordan man kan forvente morgendagens teknologi kan give nye løsninger på allerede kendte problemer. Ikke mindst løsninger, hvor fællesskaber kan positivt bidrage til at skabe sikkerhed, igennem for eksempel lokalsamfundsaktiverende applikationer og innovationstiltag. Mængden af information der i dag er til rådighed, og den forventede udvikling i mængden af information fra 2010 til 2020 er i nogle mængder, hvor det begynder at markant overskride menneskelig kognitiv kapacitet. Derfor kunne man frygte, at en overflod af data kunne blive et problem. Men det leder også til nye muligheder. Eksempelvis har man fundet ud af, at man med de rigtige dataanalyser kan spore minutiøse forandringer i en persons stemme, og bruge disse forandringer til at være en tidlig varsling af tidlige stadier af Parkinsosns. Med de rigtige redskaber kan denne informationsoverflod faktisk vendes til en fordel. Man kan begynde at forudse en lang række forskellige lidelser allerede før synlige symptomer begynder og derved kan en korrekt behandling sættes ind så tidligt, at følgevirkningerne af lidelsen enten kan begrænses, eller helt undgås. Hvordan udviklinger i teknologi kan medvirke til, at fejlmedicinering næsten elimineres; at folk med sundheds- og plejeansvar husker at vaske hænder; at folk med hukommelseslidelser kan blive påmindet om at tage medicin på måder, som de ikke reagerer negativt på eller glemmer. Konkrete ideer og præsentationer The Internet og Things App mod ensomhed Gule jakker til koncentrationsopgaver GPS i astmamedicin flyt busstoppestedet fra skolen Quantified self Første hjælps APP Side 6 af 14

7 Healthsense + Companion Health Technologies Formål, Healthsence + Companion Health Technologies: Produktdemonstration og gennemgang af technology-enabled care solutions for the entire senior care continuum, og introduktion til den digitale platform K.E.R.I.E, (en forkortelse af Knowledge, Education, Resources, Independence, and Engagement). Begge virksomheder er optimeret teknologiunderstøttet sundhedspleje til ældre eller kronisk syge. Udvalget blev sat i stævne med to virksomheder inden for sundhedsteknologi i private boliger. Virksomhederne leverer på hver sin måde løsninger, der tager udgangspunkt i borgerens dagligdagsmønstre. Erfaringen har vist, at visse afvigelser i dagligdagens rutiner ofte er en indikation på ændring i den helbredsmæssige tilstand. Begge virksomheder arbejder med sensorer, der passivt monitorerer dette. Sensorerne kan eksempelvis registrere data om søvnrytmen, toiletbesøg og køleskabs-åbning, samt hvordan borgeren i det hele taget bevæger sig rundt i bopælen. Dataene bliver transmitteret i krypteret form og bearbejdes derpå i et system (en software-platform) med en ret kompleks algoritme. Hvis dataene indikerer en sygdomstilstand eller lignende vil der blive sendt en besked til den pårørende eller anden plejer for at kunne følge op. Det er ikke systemets opgaven at levere svar på, hvilken specifik sygdom, der er tale om, eller hvilken behandling der kræves. Formålet med teknologien er at skabe sikkerhed og tryghed for borgeren, hvilket kan medvirke til, at flere har mulighed for at blive boende i eget hjem. Især Healthsense som er et 12 år gammelt firma havde allerede gjort sig mange erfaringer og har en betydelig kundebase og en årlig omsætning på 10 mio USD. Uafhængige undersøgelser viser, at der også total-økonomisk er fordele ved brug af teknologien. Blandt andet vil mange hospitalsindlæggelser kunne undgås, hvis en sygdomstilstand bliver behandlet tidligt i forløbet. Companion Health Technologies adskilte sig ved at være en ret nystartet firma, hvor man primært alene havde erfaringer fra forsøgsprojekter. Teknologien var foruden ud over sensorer baseret på udstyr i form af en tablet samt måleudstyr til kroppen. Side 7 af 14

8 St. Anthony s Foundation + Glide Memorial Church Formål: At komme tæt ind på frivillighed i en amerikansk kontekst, blandt andet ved selv at arbejde som frivillig. Derudover at høre om organisationernes erfaringer med frivillighed, herunder aktivering og organisering af frivillige. St. Anthony's Foundation er en organisation med et stort frivillighedsprogram rettet mod hjemløse og andre med behov for basal hjælp. Organisationens aktiviteter er koncentreret om den udsatte bydel Tenderloin i San Francisco, hvor de sociale problemer er en markant del af bybilledet. Organisationen finansierer sine aktiviteter ved donationer fra borgere og virksomheder. Aktiviteterne drives frivillige og derudover et mindre antal ansatte personer. På årsbasis er der omkring mennesker, der i større eller mindre grad yder en frivillig indsats - der er ofte ventetid for at få opgaver. Organisationens yder hjælp til beklædning, sundhedsmæssige indsatser med læge- og sygeplejehjælp og gratis internet-faciliteter. Kernen i organisationen er driften af en spisesal, hvor der dagligt serveres ca måltider, og alle har adgang. Køen dertil kan være lang, men der er mad til alle der dukker op. Udvalget indgik som frivillige i denne spisesal, og var med til at hjælpe til med tilberedning, servering osv. Det var en oplevelse på godt og ondt, med lige dele glæde over at kunne yde en indsats, men samtidig en afmagt over for de åbenbare sociale problemer. Under indsatsen fik udvalget et førstehåndsindtryk af en organisation, der var meget dygtig til at lede de frivillige og at strukturere arbejdet. Organisationen har en meget professionel og gennemtænkt tilgang til arbejdet og rekrutteringen af de frivillige. Man er meget aktiv på de sociale medier og på uddannelsesinstitutioner. Rekrutteringen sker også gennem kampagner, hvor man eksempelvis anvender ferier og mærkedage som afsæt. En stor gruppe af de frivillige er studerende ca Desuden har man et samarbejde med virksomheder, hvor medarbejderne kan komme i grupper og gør en indsats eller arbejder på specifikke projekter, fx har Google ydet hjælp til organisationens arbejde på de sociale medier. I alt har man ca frivillige fra virksomhederne hvert år. Forventningsafstemning og jobbeskriver er noget man er meget opmærksom på, inden den frivillige sættes i gang. Desuden arbejdes med ledelse og udvikling af de frivillige med løbende samtaler og træning. En basal, men vigtig ting er også, at der simpelthen er noget at tage fat på for den enkelte. Frivillige må ikke føle tiden bliver spildt. Man er meget opmærksom på, at der er forskellige kategorier af frivillige med hensyn til evner og ønsker om opgaver og tidsforbrug. Anerkendelse og understregning af, at den enkelte gør en forskel spiller en vigtig rolle, og man arbejder med taksigelser, hvilket fx kan være events for de frivillige, eller individtilpassede hilsner i nyhedsbreve mv. En anden frivillighedsorganisation, som udvalget besøgte, var Glide Memorial Church. Denne er ligeledes beliggende i Tenderloin kvarteret. Og ligesom St. Anthony s er det en kirke, der danner udgangspunktet for organisationen. Udvalget deltog i den ugentlige Gospel gudstjeneste, hvilket er noget af et tilløbsstykke og som ved bidrag fra pubikum indsamler midler til den sociale indsats. Foruden sang og musik var det også en stor del af gudstjenesten, at organisationen gav et indblik i sit sociale arbejde og sin indsats for politisk at forbedre vilkårene. Begge steder havde aktive advocacy groups, der aktivt arbejdede på at påvirke lovgiverne lokalt og nationalt, for at fremme vilkårene for de udsatte grupper. Hvordan dette gøres i praksis i USA, og hvilken indflydelse man kan have, fik udvalget en kort indføring i. Side 8 af 14

9 Vintage Golden Gate Formål: At besøge et højt præmieret retirement community, som har særligt fokus på Alzheimers. Desuden et plejehjem der har høstet stor anerkendelse for sin indretning og. Besøg hos enkelte beboere. Udvalget besøgte et plejehjem Vintage Golden Gate, der på nogle områder mest af alt mindede om et krydstogtskib. Prisen var da også derefter fra ca til USD pr. måned for en plads, og hertil kunne så tilkøbes en række ydelser. De fysiske rammer var meget indbydende, og selve bygningen var som et bynært palæ med eget parkanlæg. Der var en udpræget besjæling af hjemmet med gulvtæpper, blomster, klassiske møbler, lamper og interiør i det hele taget. I receptionen, som var en del af et store fællesområde, blev der spillet klassisk musik, hvilket flere beboere så ud til at nyde. Personalet går i almindeligt afslappet tøj, og har en stor servicemindedhed (flere er rekrutteret fra servicesektor erhverv). Beboerne boede i hver deres lejlighed, typisk bestående af to-tre værelser, herunder et mindre the-køkken og badeværelse. Mange af beboerne var relativt selvhjulpne, og nogle få beboere havde almindeligt arbejde. Nogle få havde også stadig kørekort. Der var dertil også et særligt afsnit for personer med demens. Spisesalen fremstod som en restaurant, hvor beboerne kan bestille fra et menukort i alle dagtimerne og der er vinglas på bordene. Dertil er der tre måltider på faste tidspunkter af dagen, typisk i form af en buffet. Der gøres meget ud af aktiviteter for beboerne. Der holdes koncerter, både indenfor og uden for. Ugentligt er der bingo for beboerne, hvor der spilles om småbeløb. Desuden kan nævnes højtlæsning, og månedligt er der bruch, hvor mange familier/pårørende deltager. Medarbejderne laver også indimellem et talentshow for beboerne, med lidt skuespil, oplæsning af digte eller musik. Man inviterer også folk ind, der er gode til at lave motion, dans og andre øvelser på et niveau, hvor beboerne kan være med. Der er to busser, som kører beboerne til de steder, som de måtte ønske (ca. 3 ture pr uge). Det kan være indkøb, eller en tur i parken eller teatret. Og der er månedlige samtaler med fokusgrupper, hvor beboerne kan drøfte tilfredsheden med ledelsen, og de tilbud de har adgang til. Side 9 af 14

10 Age Song Formål: At høre Nadar Shabahangi fortælle om AgeSongs unikke syn på ældre og pleje, samt at se det udført i praksis. Få udfordret de konventionelle måder man anskuer demens og alzheimer, og møde forskellige medlemmer af AgeSong familien til samtaler omkring livsværdier og den ærefulde alderdom. Age Song er et plejehjem eller snarere et koncept med særlig fokus på demente eller som de selv kalder det: folk med forgetfulness glemsomhed. Der er således flere plejeenheder i San Francisco og omegn, der følger konceptet. Udvalget besøgte et af disse hjem, som fysisk befandt sig i et etagebyggeri centralt i San Francisco. Særligt for Age Song er, at de bygger på et meget klart idégrundlag i tilgangen til demens og alderdom. Der tages stærk afstand fra den konventionelle begreb demens, der i Age Song filosofien er dehumaniserende og kassetænkende. Udvalget mødte grundlæggeren af Age Song, som har skrevet flere bøger om det at blive ældre og at leve et godt liv med demens. I mødet deltog også et par beboere. Minimering af medicinering var et fokuspunkt, men dog med det forbehold, at en vis grad af medicinering var nødvendig. I praksis udmønter idégrundlaget sig I et meget nærværende og intimt plejehjem, hvor fokus er på at tilbringe tid sammen i en så afslappet atmosfære som muligt. Beboerne boede to og to sammen, på nogle ret små værelser. Dette for at skabe tryghed, særligt for beboere med svær demens. Der var stor fokus på at etablere pleje-partnerskaber; både beboerne imellem, og imellem plejepersonale og beboere. Tanken var, at plejepersonalet var plejepartnere, ikke plejegivere og at det var en meningsfuld livs- og erfaringsudveksling, som en plejer og en beboer oplevede sammen; og imellem beboerne selv. Hjemmet var bemandet med ligeså mange ansatte som beboere, og derudover var der et større antal frivillige. Ligesom Vintage Golden Gate var det bestemt ikke noget billigt sted at bo mellem og USD pr. måned, som betales af beboeren selv, eventuelt via forsikringer. Side 10 af 14

11 UCSF Memory and Aging Centre Formål: At blive opdateret på de seneste landvindinger indenfor forskningen i hukommelsesrelaterede lidelser, herunder Alzheimers og Demens. Mandag stod blandt andet på besøg ved demensforskningsenheden på UCSF. Her forskes i demens gennem forskellige PhD-projekter og forskningsprojekter og indtrykket er, at de er langt fremme med banebrydende forskning. Flere projekter blev fremvist, og det fremgik at der bliver arbejdet målrettet med såvel fysiologiske indsatser, bio/gen-forskning, social-psykiologisk- samt kognitiv træningsforskning omkring demens. Når de forskellige projekter mødes og deler viden på tværs opstår der store landvindinger. Konferencer hvor felterne mellem neurologi, genetik, psykiatri, social arbejde, ernæring, træning mv udforskes, kommer der syvmileskridt i forståelsen og resultaterne omkring demens. De konkrete programmer der blev besøgt, var bygget op omkring deres Memory care program: Først et nystartet projekt, hvor nydiagnosticerede demente følges gennem en længere periode, og hvor de blandt andet interviewes igennem månedlige opkald. Spørgsmålene monitoreres og giver mulighed for tidligt at sætte ind i forhold til sygdommens udvikling. Blandt andet socialarbejdere, psykologer og jurister bliver inddraget, for at understøtte længst muligt i eget hjem, og de hjælper både den ramte men også de pårørende med rådgivning og oplæring. Hernæst et indblik i deres scannere, der laver avanceret måling og diagnosticering af hjernen. Data og resultaterne blev anvendt i andre programmer til bl.a. at måle effekten af de pågældende programmer. Så blev laboratorieenheden, der udfører forskellige gen- og bioprøver, besøgt. Disse anvendes til både diagnosticering og til effektmåling af de forskellige programmer. Der var en del fokus på ny banebrydende forskning omkring æggehvidestofs betydning i hjernen, og UCSF s undersøgelser af muligheden for at genoprette demensskader/sygdomsudbrud. Et sidste projekt havde udviklet avancerede kognitive træningsaktiviteter til både diagnosticering og træning af hjernen. Her fik udvalget mulighed for at prøve forskellige ipad- PC-baserede spil der blandt andet handlede om at finde vej. Gennem hele besøget på UCSF havde delegationen ledsagelse af Karin Lottrup Petersen, der er en dansk udenlandslæge, der siden 1997 har arbejdet i San Francisco. I dag har hun et bureau der formidler forskningskontakter og besøg mellem bl.a. Danmark og UCSF. Konklusionen for delegationen var, at vi i Danmark er godt med forskningsmæssigt, men at der er megen relevant forskning der foretages i bl.a. San Francisco. Noget der skal holdes løbende øje med. Side 11 af 14

12 Ekso Bionics Formål: At komme tæt på et konkret teknologiprodukt, der illustrerer ikke bare hvad fremtiden bringer men hvor langt man er allerede i dag. I dette tilfælde et produkt, der tillader helt eller delvist lammede at gå igen. Udvalget fik her et indblik i sundhedsteknologi i højeste potens. Ekso Bionics laver robotskeletter der hjælper kørestolsbruge, og andre helt eller delvist lammede, til at gå. Udstyret, som yder støtte til hofte og ben, benyttes foreløbig alene som et genoptræningsredskab i forbindelse med fysioterapi, men endemålet er, at kunne bruge udstyret til hjemmebrug, dvs. at lave et mobilitetsprodukt. Udvalget fik en demonstration af udstyret ved en ung mand, der havde mistet førligheden ved et biluheld to år tidligere. Han kunne, ved hjælp af udstyret samt et par krykker til at holde balancen med, rejse sig op og gå rundt, og forklare udvalget om sin situation, og hvilken effekt det havde på ham både fysisk og psykisk, at han kunne komme ud af sin kørestol selv i nogle få timer. Eksoskelettet kunne, når anvendt til genoptræning, af- og på-tages på 5 minutter, så det vil kunne finde anvendelse i helt almindelige genoptræningssessioner. Der var en grundig gennemgang af træningspotentialer, uddannelsesbehov for personale der skal arbejde med dem og hvordan produktet er under løbende udvikling, og udvalget havde rig mulighed for at kigge nærmere på materialet, samt spørge ind til udviklingsperspektiverne og de praktiske erfaringer med at anvende teknologien. Firmaet var I øvrigt beliggende i en af Ford s tidligere fabrikshaller. Ekso s havde både sin udviklingsafdeling, produktion og testområde på stedet, men desværre var der forbud mod at tage billeder, herunder af nogle af de spændende prototyper, som firmaet arbejdede med. Side 12 af 14

13 El Camino Hospital Formål: At besøge et hospital der er ekseptionelt langt fremme i anvendelsen af velfærdsteknologi, samt høre mere om deres arbejde med forebyggelige genindlæggelser. El Camino Hospital er et privathospital som er kendetegnet af premium-klienter, hvor økonomiske midler generelt ikke er en begrænsning. Det er et lokalt funderet hospital, der er i hastig vækst, og som anvender velfærdsteknologi i næsten alle afskygninger. Bl.a. blev udvalget præsenteret for deres kørende robothjælpere; robotter der var specialiseret i forskellige understøttende funktioner, såsom at levere vaksetøj, komme med redskaber eller levere medicin. Udvalget blev vist rundt både hvor besøgende kommer og hvor der er meget besjælet, og de steder, der er ren forskning og personale mere klinisk. Som del af en inddragende åbenhedspolitik havde de patientinformationsskærme så de kunne ses af pårørende. Ikke med detaljerede oplysninger, men så man f.eks. kunne følge med i, om ens pårørende var midt i en opperation, på opvågningsstue etc. Hospitalet bidrager også til San Francisco iværksætter-økosystemet. De lægger lokaler til udvalgte opstartsvirksomheder, og understøtter dem økonomisk hvis der er potentielle anvendelsesmuligheder i sundhedssektoren. På den måde har hospitalet en løbende tilgang af pioneerviden, og det giver iværksætterne mulighed for at teste ideerne i en hospitalskontekst. I forhold til genindlæggelser, så arbejder hospitalet med et mål om, at som minimum undgå genindlæggelser i 90 dage. Til det formål har de udviklet en række initiativer, lige fra satellit-klinikker i patienternes nærområde, til aktivt opsøgende kontrolbesøg og helbredsmonitorering. Side 13 af 14

14 SF Department of Aging and Adult Services Formål: At høre om San Francisco kommune og deres tilgang til offentlig sundheds- og ældrepleje. Endvidere at dele erfaringer, og dermed også berette om arbejdsgangene i Århus. Dette besøg var delt op i flere sessioner. Dels var der et gensidigt læringsmål, hvor amerikanerne gerne ville høre om, hvordan man griber ældreplejen an i Danmark - og danskerne fik tilsvarende lejlighed til at høre om, hvilken rolle "det offentlige" har i USA, i.fht. aldring, alderdomslidelser etc. Udvalget fik et kort oplæg af direktøren fra et offentligt hospital, der samarbejder med kommunen. De har afprøvet en særlig incitamentsmodel, hvor hospitalet blev pålagt alle udgifter omkring eventuelle genindæggelser af ældre i op til 90 dage efter en indlæggelse. I modsætning til i Danmark, så spiller private aktører en kæmpe rolle i San Francisco. Flertallet af plejetilbud var private, om end organiseret efter vidt forskellige modeller. Faktisk er det størstedelen af byens ældre dem der havde råd eller var forsikrede, der gør brug af de private tilbud, mens det offentlige fortrinsvis af de allersvageste og fattigste borgere. Det viste sig, at der ikke var mange ting, som det offentlige tog sig af i SF, som vi ikke allerede løser i Aarhus. Men måden at tænke opgaveløsningen på er anderledes først og fremmest på grund af den økonomiske situation i USA. Side 14 af 14

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

K O N F E R E N C E P R O G R A M

K O N F E R E N C E P R O G R A M O N S D A G D. 9. S E P T E M B E R 2 0 1 5 Kl. 10.00-11.00: Esbjerg-modellen Kan sundhedsvæsnet sætte borgeren i centrum uden at det går ud over den sundhedsfaglige kvalitet? Siden 2010 har Esbjerg kommune

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. oktober 2008

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. oktober 2008 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. oktober 2008 Sag nr. 1 Emne: Studiebesøg i Vancouver og Victoria, British Columbia, Canada for medlemmer af regionsrådet 2 bilag Studiebesøg

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

Tillid til medarbejdernes faglige vurdering Risikovillighed - vilje og mod til at afprøve nye ting Forebyggelse Borgernes perspektiv, deres ønsker og ressourcer i centrum Samarbejde på tværs Det gode liv

Læs mere

Studietur til Brabant, Holland

Studietur til Brabant, Holland Studietur til Brabant, Holland 7-8. december 2011 MedCom International har for Welfare Tech Region arrangeret en studietur til Brabant provinsen i Holland. Studieturen blev afholdt i begyndelsen af december,

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv

Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv Seminar, Danske Ældreråd Nyborg Strand, 29. april 2014 Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d., direktør i Ensomme

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

Tværgående ledelse på ældreområdet NEXT PRACTICE

Tværgående ledelse på ældreområdet NEXT PRACTICE Tværgående ledelse på ældreområdet NEXT PRACTICE Justine Grønbæk Pors, PhD Jgp.mpp@cbs.dk Institut for ledelse, politik og filosofi Copenhagen Business School Udfordringer for velfærdsledere Stigende

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Velkommen til inspirations-seminar. 7. februar 2012

Velkommen til inspirations-seminar. 7. februar 2012 Velkommen til inspirations-seminar 7. februar 2012 Program for dagen: 10.30 Velkomst og kort introduktion af systemerne 11.00 Indlæg fra Struer Kommune 11.30 Torvet er åben 12.00 Frokost 13.00 Fagseminarer:

Læs mere

Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007

Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Dato: 01-03-2007 Sagsnr.: 1101-317759 Dok.nr.: 2007-61763 Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Søndag d. 5. august 2007 7.00 Mødetid Københavns Lufthavn,

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

VELFÆRD. Selvhjulpen med ny teknologi

VELFÆRD. Selvhjulpen med ny teknologi VELFÆRD Selvhjulpen med ny teknologi 1010101001011001010101001010101100101101010100101100101010100101010110010110101 Hvis vi ikke gør noget, vil det på langt sigt blive vanskeligt at imødekomme borgernes

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

PROJEKT Undervisning og træning af sundhedspersonale i den kinesiske ældresektor

PROJEKT Undervisning og træning af sundhedspersonale i den kinesiske ældresektor PROJEKT Undervisning og træning af sundhedspersonale i den kinesiske ældresektor Baggrund Kinas ældrebefolkning er i voldsom vækst. I dag er der ca. 180 mio. kinesere over 60 år svarende til 13,3 pct.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007

Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Dato: 01-03-2007 Sagsnr.: 1101-317759 Dok.nr.: 2007-61763 Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Søndag d. 5. august 2007 7.00 Mødetid Københavns Lufthavn, Terminal..

Læs mere

Idéen i Sundhedsfaglig rådgivning Socialt netværk. Idéen med Patienten opnår en forlænget følelse af sikkerhed og tryghed efter udskrivelsen

Idéen i Sundhedsfaglig rådgivning Socialt netværk. Idéen med Patienten opnår en forlænget følelse af sikkerhed og tryghed efter udskrivelsen Gruppe 1 Det Virtuelle Patienthus Nøgleord: Sensorteknologi, monitorering via GPS, Gyro, interaktiv medicinæske Patienten opnår en forlænget følelse af sikkerhed og tryghed efter udskrivelsen Individuel

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem gunnar.kramp@alexandra.dk Alexandra Instituttet A/S Anvendelsesorienteret forskning Pervasive computing it i alting Viden baseret på den nyeste forskning

Læs mere

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012 Idékatalog Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland Forår 2012 Med udgangspunkt i spørgsmålet Hvordan kan vi aktivere patienter med kroniske sygdomme

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

AMS T ER DAM velfærd- og ældrepleje

AMS T ER DAM velfærd- og ældrepleje STUDIETUR AMS T ER DAM velfærd- og ældrepleje onsdag d. 6. maj til fredag d. 8. maj LOLLAND KOMMUNE STUDIETURSPROGRAM AMSTERDAM 2015 lolland kommune TOGREJSENDE ONSDAG D. 6. MAJ 11.10: Afgang Nykøbing

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Der tages forbehold for ændringer. Oplysningerne er opdateret på vores hjemmeside www.plejecentre.haderslev.dk

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

K O N F E R E N C E P R O G R A M

K O N F E R E N C E P R O G R A M O N S D A G D. 9. S E P T E M B E R 2 0 1 5 Kl. 10.00-11.00: Esbjerg-modellen Kan sundhedsvæsnet sætte borgeren i centrum uden at det går ud over den sundhedsfaglige kvalitet? Siden 2010 har Esbjerg kommune

Læs mere

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune?

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? At få konstateret kræft kan være svært og til tider næsten uoverskueligt. Når du bliver syg, er det i første omgang din egen læge

Læs mere

Investering i Human Technologies ApS

Investering i Human Technologies ApS Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 18. juni 2014 Lukket dagsorden Investering i Human Technologies ApS 1. Resume Sundhed og Omsorg har gennemført et offentlig-privat

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har overskud: tid penge godt helbred Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har mulighed for at hjælpe andre frivilligt arbejde? Friske ældre Eksempler på emner til Temamøder Forebyggelse af fald

Læs mere

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Denne analyse er lavet af Rambøll Management for Ingeniørforeningen i Danmark, IDA. IDA har bedt Rambøll Management se nærmere på potentialet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Hjernetræning med robotter 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ivan Kjær Lauridsen Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail:ijk@aarhus.dk

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Regionale Innovations Grupper

Regionale Innovations Grupper Regionale Innovations Grupper Demografiske udvikling - dilemma for sundheds- og plejesektoren Færre hænder til opsporing, udredning, behandling, opfølgning og pleje Færre borgere i den arbejdsduelige alder

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn,

Læs mere

Evaluering af Fusionspraksis

Evaluering af Fusionspraksis Sammenfatning af publikation fra : Evaluering af Fusionspraksis Region Midtjyllands tilbud om støtte til almen praksisenheder der fusionerer Baseret på interview med deltagende læger og kvalitetskonsulenter

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Patientsikkerhed til patientorganisationer

Patientsikkerhed til patientorganisationer Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 1 Patientsikkerhed til patientorganisationer November 2006 Patientsikkerhed til patientorganisationer PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende

Læs mere

Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen

Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen Ældre Sagens undersøgelser Brugerundersøgelse: 48 kvalitative interview om: - GPS-alarmer - Robotstøvsugere - Træning - Badekabiner

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Lovgrundlag Modtager af indsatsområdet Formål Retningsgivende mål Hvad indeholder indsatsområdet Lov om Social Service december

Læs mere

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren?

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Jane Clemensen Lektor, CIMT, Odense University Hospital, SDU, University College Lillebælt Agenda Bevægelser i sundhedssektoren.

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Livstestamente. Livet skal leves - hele livet

Livstestamente. Livet skal leves - hele livet Livet skal leves - hele livet Hvad er et Livstestamente? Ved at udfylde et Livstestamente får du mulighed for at tilkendegive, hvilken form for pleje og omsorg du ønsker, hvis du en dag bliver ude af stand

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Optimized Brain reading (C-63) Deltagere/partnere: Brainreader Institut for datalogi, Aarhus Universitet Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version: c-63

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

CareNet vidensrejse til Paris 2015

CareNet vidensrejse til Paris 2015 CareNet vidensrejse til Paris 2015 Den 20. 22. maj 2015 inviterer CareNet på vidensejse til kærlighedens by Paris med fokus på sundheds- og velfærdsteknologi. Her kan du både se de nyeste sundheds- og

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178 Indenrigs og Socialministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K Att. Søren Svane Kristensen København, den 11. april 2012 Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder

ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder Formål Med et godt drive kommer resultaterne Golfbanen udmærker sig som et sted, hvor relationer skabes, og der kan opbygges netværk og laves forretninger. Mange erhvervsledere

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere