STUDIETURSRAPPORT SAN FRANCISCO SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET AARHUS KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIETURSRAPPORT SAN FRANCISCO SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET AARHUS KOMMUNE"

Transkript

1 Side 1 af 14

2 Studietur til San Francisco/Silicon Valley Sundhed- og Omsorgsudvalget Aarhus Kommune marts 2015 Deltagerliste: Politikere Jette Skive, Rådmand for Sundhed og Omsorg Peter Hegner Bonfils, Formand for Sundhed- og Omsorgsudvalget Gert Bjerregaard, medlem af Sundhed- og Omsorgsudvalget Theresa Blegvad, medlem af Sundhed- og Omsorgsudvalget Jan Ravn Christensen, medlem af Sundhed- og Omsorgsudvalget Lisbeth Lauersen, medlem af Sundhed- og Omsorgsudvalget Hans Skou, medlem af Sundhed- og Omsorgsudvalget Administration Hosea Dutschke, Direktør Thune Korsager, Forvaltningschef, Strategi og Udvikling Charlotte Storm Gregersen, Forvaltningschef, Økonomi Kirstine Markvorsen, Forvaltningschef, Sundhed Maj Morgenstjerne Bek, Sekretariatschef, Ledelsessekretariatet Jacob Frøsig, Juridisk konsulent, Sekretær for udvalget Niels Chr. Selchau-Mark, Konsulent, Ledelsessekretariatet Side 2 af 14

3 Formål og fokus med turen Formålet med studieturen er at give inspiration til det politiske og strategiske arbejde med fem udvalgte temaer i Sundhed og Omsorg. Emnerne er udvalgt af Sundhed- og Omsorgsudvalget og Rådmanden i samarbejde, og var: Velfærds-/friheds-teknologi: Teknologiens potentiale for at sikre vores ældre medborgere den bedst tænkelige pleje og selvhjulpenhed så længe som muligt. Medborgerskab: Frivillige- og pårørendes rolle og betydning. Hvordan er ældreplejen i USA, når den er bedst - hvordan skaber man hjem frem for institutioner. Metoder, teknikker og koncepter til at arbejde med alderdomsrelaterede lidelser, som demens og Alzheimers Sundhed: Hvordan moderne teknologi og nye teknikker kan kombineres i pleje/hospitals-sektoren. San Fransisco udmærkede sig på de udpegede områder. På innovations- og sundhedsområdet, velfærds- og frihedsteknologi samt anderledes pleje er San Francisco førende i hele USA. Silicon Valley ligger få kilometer fra byen, og er verdens suverænt stærkeste innovations-klynge. Verdens førende forskningsenhed i demens og Alzheimers er ligeledes beliggende i San Francsico. Derfor besluttede Udvalget, at destinationen for turen skulle være San Francisco. For at sikre maksimal læring og inspiration, entrerede Sundhed og Omsorg sig med Innovation Centre Denmark, en underafdeling af Udenrigsministeriet beliggende i San Francisco, og fik bistand til at identificere konkrete virksomheder, organisationer og institutioner, der ville matche de udvalgte temaer. Inden afgang blev udvalget grundigt briefet om amerikanske samfundsforhold ved Anthony Kevins fra Aarhus Universitet, og især hvordan den amerikanske velfærdsmodel på ældreområdet er komparativt set i forhold til den danske. Kvalitative interviews med dele af udvalget samt Rådmanden fungerede som en supplerende forventningsafstemning i.fht. de fem valgte fokusområder, samt for at identificere mere specifikke personlige ønsker og forventninger til turens udbytte. For at sikre vedvarende fokus på inspirations- og læringsaspektet af turen, blev programmet tilrettelagt således, at der var indlagt løbende lærings- og inspirationsopsamlinger. Side 3 af 14

4 Aften Eftermiddag Formiddag STUDIETURSRAPPORT SAN FRANCISCO SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET AARHUS KOMMUNE Program for turen Tors Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Check-In Innovation Centre Denmark Innovation Management Skt. Anthony volunteer Glide Gospel Church and volunteer organisation Check-In UCSF Memory and Aging Centre Check-In Ekso Bionics Check-In El Camino Hospital Kick off and learning objectives. Anko mst Institute for the Future: Future of Health Healthsense Technology Companion Health Vintage golden gate (Senior Living and Memory Care) AgeSong s (Senior Communit ie) San Francisco Department of Aging and Adult Services ACE Acute Care for Elders Afgang Læringsopsamling Læringsopsamling Læringsopsamling Læringsopsamling StartUp event i San Francisco Officiel midddag Side 4 af 14

5 Innovation Centre Denmark Formål: Introduktion til innovationscentrets arbejde generelt samt introduktion til økosystemet i Silicon Valley. Kick-off af ugens program og opstilling af læringsmål samt forventningsafstemning. Som start på programmet i San Francisco blev udvalget grundigt briefet om, hvordan innovationsmiljøet i San Francisco og Silicon Valley fungerer. Repræsentanter for Innovation Centre Denmark, Udenrigsministeriet, gennemgik ugens program, finjusterede læringsmål og afholdt en sidste forventingsafstemning om det samlede program. I San Francisco eksisterer en særlig entreprenørånd, og udvalget blev briefet om hvilke forventninger man kunne forvente amerikanske oplægsholdere, virksomheder og organisationer havde til udvalgets besøg, og hvordan man kunne arbejde på en videns- og idéskabende proces. Elevatortaler og handshake-pitch metoder blev demonstreret, således at udvalgsmedlemmerne var optimalt forberedt på møderne med amerikansk erhvervsliv og organisationer. Herefter var fokus på innovationsøkosystemet, hvor succesfulde opstartsvirksomheder og innovatorer forventes at bidrage til at berige spirende virksomheder og idemagere, og hjælpe med egne erfaringer for at gøre vejen fra tanke til succes mere sandsynlig. De fleste succesfulde opstartsvirksomheder opstår først, efter at deres grundlæggere har været igennem en række fejlslåede projekter (5 fiaskoer anses for godt!). Men at have fejlet med en idé bliver ikke anset for en svaghed det bliver fremhævet som relevant erfaring. På den måde arbejdes der ud fra devisen, at fejltagelser gør vis kombineret med indspark fra succesfulde entreprenører (de kaldes for angels og mentors ) og til tider økonomiske investeringer, er med til at sikre at der sker en løbende nytænkning og nyudvikling af ideer. På den måde stagnerer innovationsøkosystemet aldrig, men bliver ved med at spirre. Hvert år får omkring startup-ideer finansiering på denne måde heraf vil omkring 200 udvikle sig til vækstvirksomheder. Side 5 af 14

6 Institute for the Future Formål: Oplæg om Reworking Health: New Authorities in a Well-bering Economy. Gennemgang af instituttets forskning omkring gentænkning af sundhedssystemer og sundhedstilbud samt betydningen af nye autoriteter indenfor sundhedsområdet. Institute for the Future (IFTF) er en amerikansk pendant til Institut for Fremtidsforskning. På centeret fik udvalget en tour-de-force udi de udfordringer fremtiden bringer i.fht. den demografiske udvikling, og den udvikling man kan forvente i alderdomsbetingede lidelser. Fokus var på de løsninger der er, og hvordan man kan forvente morgendagens teknologi kan give nye løsninger på allerede kendte problemer. Ikke mindst løsninger, hvor fællesskaber kan positivt bidrage til at skabe sikkerhed, igennem for eksempel lokalsamfundsaktiverende applikationer og innovationstiltag. Mængden af information der i dag er til rådighed, og den forventede udvikling i mængden af information fra 2010 til 2020 er i nogle mængder, hvor det begynder at markant overskride menneskelig kognitiv kapacitet. Derfor kunne man frygte, at en overflod af data kunne blive et problem. Men det leder også til nye muligheder. Eksempelvis har man fundet ud af, at man med de rigtige dataanalyser kan spore minutiøse forandringer i en persons stemme, og bruge disse forandringer til at være en tidlig varsling af tidlige stadier af Parkinsosns. Med de rigtige redskaber kan denne informationsoverflod faktisk vendes til en fordel. Man kan begynde at forudse en lang række forskellige lidelser allerede før synlige symptomer begynder og derved kan en korrekt behandling sættes ind så tidligt, at følgevirkningerne af lidelsen enten kan begrænses, eller helt undgås. Hvordan udviklinger i teknologi kan medvirke til, at fejlmedicinering næsten elimineres; at folk med sundheds- og plejeansvar husker at vaske hænder; at folk med hukommelseslidelser kan blive påmindet om at tage medicin på måder, som de ikke reagerer negativt på eller glemmer. Konkrete ideer og præsentationer The Internet og Things App mod ensomhed Gule jakker til koncentrationsopgaver GPS i astmamedicin flyt busstoppestedet fra skolen Quantified self Første hjælps APP Side 6 af 14

7 Healthsense + Companion Health Technologies Formål, Healthsence + Companion Health Technologies: Produktdemonstration og gennemgang af technology-enabled care solutions for the entire senior care continuum, og introduktion til den digitale platform K.E.R.I.E, (en forkortelse af Knowledge, Education, Resources, Independence, and Engagement). Begge virksomheder er optimeret teknologiunderstøttet sundhedspleje til ældre eller kronisk syge. Udvalget blev sat i stævne med to virksomheder inden for sundhedsteknologi i private boliger. Virksomhederne leverer på hver sin måde løsninger, der tager udgangspunkt i borgerens dagligdagsmønstre. Erfaringen har vist, at visse afvigelser i dagligdagens rutiner ofte er en indikation på ændring i den helbredsmæssige tilstand. Begge virksomheder arbejder med sensorer, der passivt monitorerer dette. Sensorerne kan eksempelvis registrere data om søvnrytmen, toiletbesøg og køleskabs-åbning, samt hvordan borgeren i det hele taget bevæger sig rundt i bopælen. Dataene bliver transmitteret i krypteret form og bearbejdes derpå i et system (en software-platform) med en ret kompleks algoritme. Hvis dataene indikerer en sygdomstilstand eller lignende vil der blive sendt en besked til den pårørende eller anden plejer for at kunne følge op. Det er ikke systemets opgaven at levere svar på, hvilken specifik sygdom, der er tale om, eller hvilken behandling der kræves. Formålet med teknologien er at skabe sikkerhed og tryghed for borgeren, hvilket kan medvirke til, at flere har mulighed for at blive boende i eget hjem. Især Healthsense som er et 12 år gammelt firma havde allerede gjort sig mange erfaringer og har en betydelig kundebase og en årlig omsætning på 10 mio USD. Uafhængige undersøgelser viser, at der også total-økonomisk er fordele ved brug af teknologien. Blandt andet vil mange hospitalsindlæggelser kunne undgås, hvis en sygdomstilstand bliver behandlet tidligt i forløbet. Companion Health Technologies adskilte sig ved at være en ret nystartet firma, hvor man primært alene havde erfaringer fra forsøgsprojekter. Teknologien var foruden ud over sensorer baseret på udstyr i form af en tablet samt måleudstyr til kroppen. Side 7 af 14

8 St. Anthony s Foundation + Glide Memorial Church Formål: At komme tæt ind på frivillighed i en amerikansk kontekst, blandt andet ved selv at arbejde som frivillig. Derudover at høre om organisationernes erfaringer med frivillighed, herunder aktivering og organisering af frivillige. St. Anthony's Foundation er en organisation med et stort frivillighedsprogram rettet mod hjemløse og andre med behov for basal hjælp. Organisationens aktiviteter er koncentreret om den udsatte bydel Tenderloin i San Francisco, hvor de sociale problemer er en markant del af bybilledet. Organisationen finansierer sine aktiviteter ved donationer fra borgere og virksomheder. Aktiviteterne drives frivillige og derudover et mindre antal ansatte personer. På årsbasis er der omkring mennesker, der i større eller mindre grad yder en frivillig indsats - der er ofte ventetid for at få opgaver. Organisationens yder hjælp til beklædning, sundhedsmæssige indsatser med læge- og sygeplejehjælp og gratis internet-faciliteter. Kernen i organisationen er driften af en spisesal, hvor der dagligt serveres ca måltider, og alle har adgang. Køen dertil kan være lang, men der er mad til alle der dukker op. Udvalget indgik som frivillige i denne spisesal, og var med til at hjælpe til med tilberedning, servering osv. Det var en oplevelse på godt og ondt, med lige dele glæde over at kunne yde en indsats, men samtidig en afmagt over for de åbenbare sociale problemer. Under indsatsen fik udvalget et førstehåndsindtryk af en organisation, der var meget dygtig til at lede de frivillige og at strukturere arbejdet. Organisationen har en meget professionel og gennemtænkt tilgang til arbejdet og rekrutteringen af de frivillige. Man er meget aktiv på de sociale medier og på uddannelsesinstitutioner. Rekrutteringen sker også gennem kampagner, hvor man eksempelvis anvender ferier og mærkedage som afsæt. En stor gruppe af de frivillige er studerende ca Desuden har man et samarbejde med virksomheder, hvor medarbejderne kan komme i grupper og gør en indsats eller arbejder på specifikke projekter, fx har Google ydet hjælp til organisationens arbejde på de sociale medier. I alt har man ca frivillige fra virksomhederne hvert år. Forventningsafstemning og jobbeskriver er noget man er meget opmærksom på, inden den frivillige sættes i gang. Desuden arbejdes med ledelse og udvikling af de frivillige med løbende samtaler og træning. En basal, men vigtig ting er også, at der simpelthen er noget at tage fat på for den enkelte. Frivillige må ikke føle tiden bliver spildt. Man er meget opmærksom på, at der er forskellige kategorier af frivillige med hensyn til evner og ønsker om opgaver og tidsforbrug. Anerkendelse og understregning af, at den enkelte gør en forskel spiller en vigtig rolle, og man arbejder med taksigelser, hvilket fx kan være events for de frivillige, eller individtilpassede hilsner i nyhedsbreve mv. En anden frivillighedsorganisation, som udvalget besøgte, var Glide Memorial Church. Denne er ligeledes beliggende i Tenderloin kvarteret. Og ligesom St. Anthony s er det en kirke, der danner udgangspunktet for organisationen. Udvalget deltog i den ugentlige Gospel gudstjeneste, hvilket er noget af et tilløbsstykke og som ved bidrag fra pubikum indsamler midler til den sociale indsats. Foruden sang og musik var det også en stor del af gudstjenesten, at organisationen gav et indblik i sit sociale arbejde og sin indsats for politisk at forbedre vilkårene. Begge steder havde aktive advocacy groups, der aktivt arbejdede på at påvirke lovgiverne lokalt og nationalt, for at fremme vilkårene for de udsatte grupper. Hvordan dette gøres i praksis i USA, og hvilken indflydelse man kan have, fik udvalget en kort indføring i. Side 8 af 14

9 Vintage Golden Gate Formål: At besøge et højt præmieret retirement community, som har særligt fokus på Alzheimers. Desuden et plejehjem der har høstet stor anerkendelse for sin indretning og. Besøg hos enkelte beboere. Udvalget besøgte et plejehjem Vintage Golden Gate, der på nogle områder mest af alt mindede om et krydstogtskib. Prisen var da også derefter fra ca til USD pr. måned for en plads, og hertil kunne så tilkøbes en række ydelser. De fysiske rammer var meget indbydende, og selve bygningen var som et bynært palæ med eget parkanlæg. Der var en udpræget besjæling af hjemmet med gulvtæpper, blomster, klassiske møbler, lamper og interiør i det hele taget. I receptionen, som var en del af et store fællesområde, blev der spillet klassisk musik, hvilket flere beboere så ud til at nyde. Personalet går i almindeligt afslappet tøj, og har en stor servicemindedhed (flere er rekrutteret fra servicesektor erhverv). Beboerne boede i hver deres lejlighed, typisk bestående af to-tre værelser, herunder et mindre the-køkken og badeværelse. Mange af beboerne var relativt selvhjulpne, og nogle få beboere havde almindeligt arbejde. Nogle få havde også stadig kørekort. Der var dertil også et særligt afsnit for personer med demens. Spisesalen fremstod som en restaurant, hvor beboerne kan bestille fra et menukort i alle dagtimerne og der er vinglas på bordene. Dertil er der tre måltider på faste tidspunkter af dagen, typisk i form af en buffet. Der gøres meget ud af aktiviteter for beboerne. Der holdes koncerter, både indenfor og uden for. Ugentligt er der bingo for beboerne, hvor der spilles om småbeløb. Desuden kan nævnes højtlæsning, og månedligt er der bruch, hvor mange familier/pårørende deltager. Medarbejderne laver også indimellem et talentshow for beboerne, med lidt skuespil, oplæsning af digte eller musik. Man inviterer også folk ind, der er gode til at lave motion, dans og andre øvelser på et niveau, hvor beboerne kan være med. Der er to busser, som kører beboerne til de steder, som de måtte ønske (ca. 3 ture pr uge). Det kan være indkøb, eller en tur i parken eller teatret. Og der er månedlige samtaler med fokusgrupper, hvor beboerne kan drøfte tilfredsheden med ledelsen, og de tilbud de har adgang til. Side 9 af 14

10 Age Song Formål: At høre Nadar Shabahangi fortælle om AgeSongs unikke syn på ældre og pleje, samt at se det udført i praksis. Få udfordret de konventionelle måder man anskuer demens og alzheimer, og møde forskellige medlemmer af AgeSong familien til samtaler omkring livsværdier og den ærefulde alderdom. Age Song er et plejehjem eller snarere et koncept med særlig fokus på demente eller som de selv kalder det: folk med forgetfulness glemsomhed. Der er således flere plejeenheder i San Francisco og omegn, der følger konceptet. Udvalget besøgte et af disse hjem, som fysisk befandt sig i et etagebyggeri centralt i San Francisco. Særligt for Age Song er, at de bygger på et meget klart idégrundlag i tilgangen til demens og alderdom. Der tages stærk afstand fra den konventionelle begreb demens, der i Age Song filosofien er dehumaniserende og kassetænkende. Udvalget mødte grundlæggeren af Age Song, som har skrevet flere bøger om det at blive ældre og at leve et godt liv med demens. I mødet deltog også et par beboere. Minimering af medicinering var et fokuspunkt, men dog med det forbehold, at en vis grad af medicinering var nødvendig. I praksis udmønter idégrundlaget sig I et meget nærværende og intimt plejehjem, hvor fokus er på at tilbringe tid sammen i en så afslappet atmosfære som muligt. Beboerne boede to og to sammen, på nogle ret små værelser. Dette for at skabe tryghed, særligt for beboere med svær demens. Der var stor fokus på at etablere pleje-partnerskaber; både beboerne imellem, og imellem plejepersonale og beboere. Tanken var, at plejepersonalet var plejepartnere, ikke plejegivere og at det var en meningsfuld livs- og erfaringsudveksling, som en plejer og en beboer oplevede sammen; og imellem beboerne selv. Hjemmet var bemandet med ligeså mange ansatte som beboere, og derudover var der et større antal frivillige. Ligesom Vintage Golden Gate var det bestemt ikke noget billigt sted at bo mellem og USD pr. måned, som betales af beboeren selv, eventuelt via forsikringer. Side 10 af 14

11 UCSF Memory and Aging Centre Formål: At blive opdateret på de seneste landvindinger indenfor forskningen i hukommelsesrelaterede lidelser, herunder Alzheimers og Demens. Mandag stod blandt andet på besøg ved demensforskningsenheden på UCSF. Her forskes i demens gennem forskellige PhD-projekter og forskningsprojekter og indtrykket er, at de er langt fremme med banebrydende forskning. Flere projekter blev fremvist, og det fremgik at der bliver arbejdet målrettet med såvel fysiologiske indsatser, bio/gen-forskning, social-psykiologisk- samt kognitiv træningsforskning omkring demens. Når de forskellige projekter mødes og deler viden på tværs opstår der store landvindinger. Konferencer hvor felterne mellem neurologi, genetik, psykiatri, social arbejde, ernæring, træning mv udforskes, kommer der syvmileskridt i forståelsen og resultaterne omkring demens. De konkrete programmer der blev besøgt, var bygget op omkring deres Memory care program: Først et nystartet projekt, hvor nydiagnosticerede demente følges gennem en længere periode, og hvor de blandt andet interviewes igennem månedlige opkald. Spørgsmålene monitoreres og giver mulighed for tidligt at sætte ind i forhold til sygdommens udvikling. Blandt andet socialarbejdere, psykologer og jurister bliver inddraget, for at understøtte længst muligt i eget hjem, og de hjælper både den ramte men også de pårørende med rådgivning og oplæring. Hernæst et indblik i deres scannere, der laver avanceret måling og diagnosticering af hjernen. Data og resultaterne blev anvendt i andre programmer til bl.a. at måle effekten af de pågældende programmer. Så blev laboratorieenheden, der udfører forskellige gen- og bioprøver, besøgt. Disse anvendes til både diagnosticering og til effektmåling af de forskellige programmer. Der var en del fokus på ny banebrydende forskning omkring æggehvidestofs betydning i hjernen, og UCSF s undersøgelser af muligheden for at genoprette demensskader/sygdomsudbrud. Et sidste projekt havde udviklet avancerede kognitive træningsaktiviteter til både diagnosticering og træning af hjernen. Her fik udvalget mulighed for at prøve forskellige ipad- PC-baserede spil der blandt andet handlede om at finde vej. Gennem hele besøget på UCSF havde delegationen ledsagelse af Karin Lottrup Petersen, der er en dansk udenlandslæge, der siden 1997 har arbejdet i San Francisco. I dag har hun et bureau der formidler forskningskontakter og besøg mellem bl.a. Danmark og UCSF. Konklusionen for delegationen var, at vi i Danmark er godt med forskningsmæssigt, men at der er megen relevant forskning der foretages i bl.a. San Francisco. Noget der skal holdes løbende øje med. Side 11 af 14

12 Ekso Bionics Formål: At komme tæt på et konkret teknologiprodukt, der illustrerer ikke bare hvad fremtiden bringer men hvor langt man er allerede i dag. I dette tilfælde et produkt, der tillader helt eller delvist lammede at gå igen. Udvalget fik her et indblik i sundhedsteknologi i højeste potens. Ekso Bionics laver robotskeletter der hjælper kørestolsbruge, og andre helt eller delvist lammede, til at gå. Udstyret, som yder støtte til hofte og ben, benyttes foreløbig alene som et genoptræningsredskab i forbindelse med fysioterapi, men endemålet er, at kunne bruge udstyret til hjemmebrug, dvs. at lave et mobilitetsprodukt. Udvalget fik en demonstration af udstyret ved en ung mand, der havde mistet førligheden ved et biluheld to år tidligere. Han kunne, ved hjælp af udstyret samt et par krykker til at holde balancen med, rejse sig op og gå rundt, og forklare udvalget om sin situation, og hvilken effekt det havde på ham både fysisk og psykisk, at han kunne komme ud af sin kørestol selv i nogle få timer. Eksoskelettet kunne, når anvendt til genoptræning, af- og på-tages på 5 minutter, så det vil kunne finde anvendelse i helt almindelige genoptræningssessioner. Der var en grundig gennemgang af træningspotentialer, uddannelsesbehov for personale der skal arbejde med dem og hvordan produktet er under løbende udvikling, og udvalget havde rig mulighed for at kigge nærmere på materialet, samt spørge ind til udviklingsperspektiverne og de praktiske erfaringer med at anvende teknologien. Firmaet var I øvrigt beliggende i en af Ford s tidligere fabrikshaller. Ekso s havde både sin udviklingsafdeling, produktion og testområde på stedet, men desværre var der forbud mod at tage billeder, herunder af nogle af de spændende prototyper, som firmaet arbejdede med. Side 12 af 14

13 El Camino Hospital Formål: At besøge et hospital der er ekseptionelt langt fremme i anvendelsen af velfærdsteknologi, samt høre mere om deres arbejde med forebyggelige genindlæggelser. El Camino Hospital er et privathospital som er kendetegnet af premium-klienter, hvor økonomiske midler generelt ikke er en begrænsning. Det er et lokalt funderet hospital, der er i hastig vækst, og som anvender velfærdsteknologi i næsten alle afskygninger. Bl.a. blev udvalget præsenteret for deres kørende robothjælpere; robotter der var specialiseret i forskellige understøttende funktioner, såsom at levere vaksetøj, komme med redskaber eller levere medicin. Udvalget blev vist rundt både hvor besøgende kommer og hvor der er meget besjælet, og de steder, der er ren forskning og personale mere klinisk. Som del af en inddragende åbenhedspolitik havde de patientinformationsskærme så de kunne ses af pårørende. Ikke med detaljerede oplysninger, men så man f.eks. kunne følge med i, om ens pårørende var midt i en opperation, på opvågningsstue etc. Hospitalet bidrager også til San Francisco iværksætter-økosystemet. De lægger lokaler til udvalgte opstartsvirksomheder, og understøtter dem økonomisk hvis der er potentielle anvendelsesmuligheder i sundhedssektoren. På den måde har hospitalet en løbende tilgang af pioneerviden, og det giver iværksætterne mulighed for at teste ideerne i en hospitalskontekst. I forhold til genindlæggelser, så arbejder hospitalet med et mål om, at som minimum undgå genindlæggelser i 90 dage. Til det formål har de udviklet en række initiativer, lige fra satellit-klinikker i patienternes nærområde, til aktivt opsøgende kontrolbesøg og helbredsmonitorering. Side 13 af 14

14 SF Department of Aging and Adult Services Formål: At høre om San Francisco kommune og deres tilgang til offentlig sundheds- og ældrepleje. Endvidere at dele erfaringer, og dermed også berette om arbejdsgangene i Århus. Dette besøg var delt op i flere sessioner. Dels var der et gensidigt læringsmål, hvor amerikanerne gerne ville høre om, hvordan man griber ældreplejen an i Danmark - og danskerne fik tilsvarende lejlighed til at høre om, hvilken rolle "det offentlige" har i USA, i.fht. aldring, alderdomslidelser etc. Udvalget fik et kort oplæg af direktøren fra et offentligt hospital, der samarbejder med kommunen. De har afprøvet en særlig incitamentsmodel, hvor hospitalet blev pålagt alle udgifter omkring eventuelle genindæggelser af ældre i op til 90 dage efter en indlæggelse. I modsætning til i Danmark, så spiller private aktører en kæmpe rolle i San Francisco. Flertallet af plejetilbud var private, om end organiseret efter vidt forskellige modeller. Faktisk er det størstedelen af byens ældre dem der havde råd eller var forsikrede, der gør brug af de private tilbud, mens det offentlige fortrinsvis af de allersvageste og fattigste borgere. Det viste sig, at der ikke var mange ting, som det offentlige tog sig af i SF, som vi ikke allerede løser i Aarhus. Men måden at tænke opgaveløsningen på er anderledes først og fremmest på grund af den økonomiske situation i USA. Side 14 af 14

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

KL - SUNDHEDSKONFERENCE

KL - SUNDHEDSKONFERENCE Hosea Dutschke, KL 21. januar 2014 KL - SUNDHEDSKONFERENCE Oplæggets indhold Er medborgerskab det nye sort? Medborgerskabet i den kærlige kommune Konkrete eksempler på medborgerskab Perspektiver på medborgerskabet

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

SmartCare. CareWare 2012. Bedre arbejdsliv i velfærdssektoren. Nu.

SmartCare. CareWare 2012. Bedre arbejdsliv i velfærdssektoren. Nu. SmartCare CareWare 2012 Bedre arbejdsliv i velfærdssektoren. Nu. Udstilling 18. april 2012 International konference, udstilling, workshop og netværk 19. april 2012 CareWare 2012, SmartCare Sundheds-, velfærds-

Læs mere

Værdighedspolitikken Udkast

Værdighedspolitikken Udkast Udkast Værdighedspolitikken // 2016 Forord Ringkøbing-Skjern Kommunes værdighedspolitik beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet, herunder blandt andet personlig hjælp,

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Notat. Notat om budgetoplæggets initiativers mål. Den 4. juni 2015

Notat. Notat om budgetoplæggets initiativers mål. Den 4. juni 2015 Notat Den 4. juni 2015 Notat om budgetoplæggets initiativers mål På Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 11. maj 2015 spurgte Jan Ravn Christensen til hvilke økonomiske og strategiske mål de enkelte

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet 1 MENTOR I LÆR FOR LIVET Lær for Livets mentorordning er en del af Lær for Livet, som er Egmont Fondens signaturprojekt. Målet med Lær for Livet er:

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Horsens på forkant med sundhed. Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt

Horsens på forkant med sundhed. Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt Horsens en vækstkommune kendt for koncerter og FÆNGSLET 87.000 borgere - vokser med 800 pr. år en procentvækst på niveau med Storkøbenhavn og Aarhus Er

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt

Idéoplæg til Bachelorprojekt Idéoplæg til Bachelorprojekt En undersøgelse af virtuel hjemmesygepleje i Halsnæs kommune Oplægget er tænkt med afsæt i følgende profession: Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation

Læs mere

Velfærdsteknologi på ældreområdet

Velfærdsteknologi på ældreområdet Velfærdsteknologi på ældreområdet Danske Ældreråds ældrepolitiske konference Tirsdag d.12.maj Hotel Nyborg Strand Rikke Sølvsten Sørensen Hvad er Velfærdsteknologi egentlig? Begrebet er første gang anvendt

Læs mere

Enhver klage fra en borger

Enhver klage fra en borger Actionkonference i århus FOA-formand til debatmøde på Lokalcenter Tranbjerg Ældresagens natteravne i Århus Enhver klage fra en borger er en gave Forebyggende hjemmebesøg fra de nye sundhedsklinikker Århus

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. oktober 2008

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. oktober 2008 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. oktober 2008 Sag nr. 1 Emne: Studiebesøg i Vancouver og Victoria, British Columbia, Canada for medlemmer af regionsrådet 2 bilag Studiebesøg

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Session C: Borgeren som samarbejdspartner

Session C: Borgeren som samarbejdspartner Session C: Borgeren som samarbejdspartner Først vil vi aktivere Jer! 2 Alle kommuner gør det: Arbejder med samskabelse. Men hvilke perspektiver er der i det lidt akavede ord med den store virkning? (Danske

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Med Seniorpolitikken 2014-2017 ønsker Ishøj Kommune at bidrage til at udvikle gode seniorliv. Politikken tager udgangspunkt i

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

gladsaxe.dk Værdighedspolitik

gladsaxe.dk Værdighedspolitik gladsaxe.dk Værdighedspolitik 1 Fokus på værdighed Gladsaxe Kommune har fokus på værdighed i ældreplejen. En egentlig værdighedspolitik er dog en god anledning til at få de mange værdier samlet ét sted

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

K O N F E R E N C E P R O G R A M

K O N F E R E N C E P R O G R A M O N S D A G D. 9. S E P T E M B E R 2 0 1 5 Kl. 10.00-11.00: Esbjerg-modellen Kan sundhedsvæsnet sætte borgeren i centrum uden at det går ud over den sundhedsfaglige kvalitet? Siden 2010 har Esbjerg kommune

Læs mere

Tværgående ledelse på ældreområdet NEXT PRACTICE

Tværgående ledelse på ældreområdet NEXT PRACTICE Tværgående ledelse på ældreområdet NEXT PRACTICE Justine Grønbæk Pors, PhD Jgp.mpp@cbs.dk Institut for ledelse, politik og filosofi Copenhagen Business School Udfordringer for velfærdsledere Stigende

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007

Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Dato: 01-03-2007 Sagsnr.: 1101-317759 Dok.nr.: 2007-61763 Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Søndag d. 5. august 2007 7.00 Mødetid Københavns Lufthavn,

Læs mere

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG. Fire velfærdsteknologiske spor på vej mod 2025

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG. Fire velfærdsteknologiske spor på vej mod 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG Fire velfærdsteknologiske spor på vej mod 2025 København gearer op for velfærdsteknologien Velfærdsteknologi er midlet til to overordnede mål 1) Mere og bedre sundhed og

Læs mere

EGEDAL KOMMUNE 29. JANUAR 2014 SEMINAR OM ARKITEKTUR & LINDRING // 26. NOVEMBER 2014 PER FELDTHAUS SIGNAL ARKITEKTER

EGEDAL KOMMUNE 29. JANUAR 2014 SEMINAR OM ARKITEKTUR & LINDRING // 26. NOVEMBER 2014 PER FELDTHAUS SIGNAL ARKITEKTER NÅR ATTRAKTIVE ARKITEKTUREN ARBEJDSPLADSER GIVER EN HJÆLPENDE HÅND I FOLKESKOLEN EGEDAL KOMMUNE 29. JANUAR 2014 SEMINAR OM ARKITEKTUR & LINDRING // 26. NOVEMBER 2014 PER FELDTHAUS SIGNAL ARKITEKTER RUM

Læs mere

Velfærdsteknologisk Enhed Aarhus kommune

Velfærdsteknologisk Enhed Aarhus kommune Velfærdsteknologisk Enhed Aarhus kommune Birgitte Halle Projektleder Baggrund Aarhus Byråd 2010: At udnytte teknologiens muligheder for at alle borgere kan forblive i eget hjem så længe som muligt Skab

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

Tillid til medarbejdernes faglige vurdering Risikovillighed - vilje og mod til at afprøve nye ting Forebyggelse Borgernes perspektiv, deres ønsker og ressourcer i centrum Samarbejde på tværs Det gode liv

Læs mere

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for

Læs mere

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj FREDERIKSBERG KOMMUNE Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj Rikke Holm 2014 FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER - FOREBYGGELSEN Indledning Der har fra april 2014 frem til juni 2014,

Læs mere

SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit. Dato: 7. oktober 2016

SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit. Dato: 7. oktober 2016 SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 7. oktober Økonomisk redegørelse for foreløbigt forbrug af -tilskuddet Indsats Kommentarer Tema Budget Forbrug per 30.09. PERSONALE/LØNUDGIFTER 1 Ansætte

Læs mere

Roskilde 360 det hele ældre menneske

Roskilde 360 det hele ældre menneske Roskilde 360 det hele ældre menneske Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på byrådets 2 innovationsspørgsmål: 1) Hvordan kan Roskilde Kommune, som organisation i samarbejde med lokalsamfundets øvrige

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi

Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi Velfærdsteknologi HVAD ER DET OG HVAD ER MENINGEN? Hvad er Velfærdsteknologi egentlig? BEGREBET ER FØRSTE GANG ANVENDT FORÅRET 2007 AF SOPHIE HÆSTORP ANDERSEN.

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

En værdig død Ikke at dø

En værdig død Ikke at dø Vesthimmerlands Kommunes værdighedspolitik 2016-2018 Livskvalitet at forsætte sin udvikling livet lang Respekter de gamles forskellighed Selvbestemmelse et liv med værdighed At være aktiv og have noget

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet I denne folder kan du læse om, hvad det vil sige at være mentor i Lær for Livet. Vi håber, at folderen besvarer dine spørgsmål, og at den giver dig lyst til at melde dig

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

DAGSORDEN og referat. til. Ældrerådets 15. ordinære møde tirsdag den 23 august 2016 kl til ca I Frichsparken, vær 1.

DAGSORDEN og referat. til. Ældrerådets 15. ordinære møde tirsdag den 23 august 2016 kl til ca I Frichsparken, vær 1. DAGSORDEN og referat til Ældrerådets 15. ordinære møde tirsdag den 23 august 2016 kl. 09.00 til ca. 13.00 I Frichsparken, vær 1.86 Til: Kopi til: Ældrerådets 15 medlemmer Fuldmægtig Claus Rasmussen, Sundhed

Læs mere

Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv

Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv Workshop, DKDK Nyborg Strand, 10. september 2014 Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d., direktør i Ensomme Gamles

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 APPETIT PÅ LIVET Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal tilbyde velsmagende og nærende mad, og måltiderne skal være med til at skabe fællesskaber

Læs mere

Erfaringsopsamling om madproduktion på. Lindholm Plejehjem

Erfaringsopsamling om madproduktion på. Lindholm Plejehjem Erfaringsopsamling om madproduktion på Lindholm Plejehjem Ældre og Sundhed Marts 2016 Indhold 1. INDLEDNING 3 BAGGRUND 3 SAMMENFATNING 3 2. ERNÆRINGSASSISTENTERNES ROLLE 4 3. PROJEKTETS KVALITET 4 4. MAD

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet Tlf. til 62 23 30 00 at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

PROJEKT Undervisning og træning af sundhedspersonale i den kinesiske ældresektor

PROJEKT Undervisning og træning af sundhedspersonale i den kinesiske ældresektor PROJEKT Undervisning og træning af sundhedspersonale i den kinesiske ældresektor Baggrund Kinas ældrebefolkning er i voldsom vækst. I dag er der ca. 180 mio. kinesere over 60 år svarende til 13,3 pct.

Læs mere

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren?

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Jane Clemensen Lektor, CIMT, Odense University Hospital, SDU, University College Lillebælt Agenda Bevægelser i sundhedssektoren.

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af indsatsområder - hhv. baggrundsviden og forventede effekter

Bilag 1: Beskrivelse af indsatsområder - hhv. baggrundsviden og forventede effekter Bilag 1: Beskrivelse af indsatsområder - hhv. baggrundsviden og forventede effekter Indsatsområde Aldring & demens Baggrundsviden Demens er en stor udfordring for det danske sundhedsvæsen. Der er store

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Møde med demensramte Frivillighed, faglighed og fællesskab

Møde med demensramte Frivillighed, faglighed og fællesskab Møde med demensramte Frivillighed, faglighed og fællesskab Først den ene vej og så Først den ene vej og så den anden vej og tju og tju og skomagerdreng Først den ene vej og så den anden vej og tju og tju

Læs mere

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Den Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Høringssvar: Udkast til Sundhedsplan

Læs mere

PolioForeningen STRATEGI 2016-2018

PolioForeningen STRATEGI 2016-2018 PolioForeningen STRATEGI 2016-2018 9. marts 2016 OM POLIOFORENINGEN PolioForeningen har som formål at forbedre livsvilkårene for de 5.000 danskere, der har alvorlige følger efter polio, således at disse

Læs mere

Forskning om behandling af depression med Blended Care

Forskning om behandling af depression med Blended Care Odense 23. februar 2015 Forskning om behandling af depression med Blended Care I perioden fra januar 2016 til udgangen af 2017 gennemføres et videnskabeligt studie i Internetpsykiatrien. Studiet har til

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere

VELKOMMEN. Fra viden til handling

VELKOMMEN. Fra viden til handling VELKOMMEN Fra viden til handling 1 PROGRAM Præsentation af oplægsholdere - værdisæt og visioner bag samarbejdet Præsentation af videntilhandling.dk Øvelsessession meningsfuld og anvendt dokumentation hjemme

Læs mere

Session C: Borgeren som samarbejdspartner

Session C: Borgeren som samarbejdspartner Session C: Borgeren som samarbejdspartner Først vil vi aktivere Jer! 2 Program Intro - Rammesætning: Hvad er samskabelse - Kort intro til Fremfærd Fremfærd særlige behov - Fremfærd Særlige Behov 5 projekter

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin HIT HjerteinsufficiensTelemedicin Et Offentligt Privat Innovationsprojekt Marianne B. Lauritsen Region Hovedstaden Baggrund Innovationsprocessen Samarbejdet med borgere og virksomheder De gode historier

Læs mere

Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv

Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv Seminar, Danske Ældreråd Nyborg Strand, 29. april 2014 Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d., direktør i Ensomme

Læs mere

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10 BioMedical Design er en interdisciplinær og toneangivende efteruddannelse. Formålet med efteruddannelsen er, at uddanne mennesker der kan tænke og agere kreativt og løsningsorienteret samt identificere

Læs mere

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig Sammen om velfærd Vi har brug for dig Vi lever i en ny virkelighed, hvor det kommunale husholdningsbudget er presset. Det kræver, at vi sammen skaber en ny velfærd. Det kalder vi Ny virkelighed Ny velfærd.

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Værdighedspolitik 2016

Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitikken 2016 er en politik, der samler Ishøj Kommunes overordnede visioner og prioriteringer for en værdig ældrepleje. Politikken har fokus på,

Læs mere