Turen går til De Dansk Vestindiske Øer. Nick Svendsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turen går til De Dansk Vestindiske Øer. Nick Svendsen"

Transkript

1 Turen går til De Dansk Vestindiske Øer Nick Svendsen

2 Introduktion De Dansk Vestindiske Øer er blevet nemmere at besøge som turist inden for det seneste år idet rejsebureauerne tilbyder direkte fly til øerne. Det gør det unægtelig lettere at komme der til. Der er meget at se på øerne relateret til Dansk historie, men der også øernes geologi, som man sjældent ser berørt i Dansk geologisk litteratur. Denne lille note skal ses som en appetitvækker. Figur 1 De Dansk Vestindiske øer har masser af palme omkransede strande og klippekyster. Strandene består af koralsand. Ude i havet findes koral rev. Strand på Sct John. Lidt historie De Dansk Vestindiske øer består af 3 større øer Sct Croix, Sct Thomas og Sct John, samt en mængde små øer og klippe rev, som er en del af den Caribiske øgruppe, Antillerne, hvor blandt andet Cuba og Puerto Rico hører med. Øerne former en bue mod øst ud i Atlanten, og er grænsen mellem oceanet og det Caribiske hav. Sct Thomas og Sct John blev overtaget allerede i 1666 af en udsendt ekspedition fra København, mens Sct Croix blev købt af den Franske Konge i 1733, idet den byder på langt bedere betingelser for landbrug med sit fladere relief. Oprindelig var landbruget koncentreret om dyrkning af bomuld, men hurtigt blev sukkerproduktionen introduceret, som herefter var hovederhvervet i den største del af den periode øerne var under den danske konge. Herefter startede den lukrative trekantshandel, hvor de danske skibe først sejlede til Vestafrika med forskellige varer, som blev byttet til slaver i de danske kolonier ved Ghana. Herefter sejlede skibene med sin last af slaver til Vestindien, hvor slaverne blev solgt til plantageejerne. Herefter kunne skibene indtage en last af sukker, melasse og rom for derefter at returnere til Danmark. Charlotte Amalie på St Thomas har en glimrende havn, og under napoleonskrigenes tid udnyttede Danskerne deres neutralitet ved at udstyre ikke neutrale skibe med danske papirer, så de uhindret kunne sejle til Europa. Det skæppede alt sammen godt i

3 kassen. Det stoppede da englænderne besatte øerne under englandskrigene fra 1801 til Herefter fortsatte danskerne med sukkerproduktionen, men nu stoppede importen af slaver fra Afrika, idet den danske konge forbød slavetransporten på danske skibe. I Europa var man under englandskrigene begyndt at udvinde sukker fra sukkerroer. Herefter blev sukkerproduktionen på de Dansk Vestindiske øer mere og mere urentabel, indtil det stoppede i den anden halvdel af 1800tallet. De Vestindiske øer blev herefter en økonomisk belastning for den danske stat. Øerne havde en stor befolkning af sorte slaver. De blev under Christian VIII lovet frigivelse, men først efter 10 år. I 1848 tvang et oprør blandt slaverne, den daværende guvernør von Scholten, til at frigive slaverne. Deres liv blev ikke bedre af det, men de var i det mindste frie. Øernes økonomi blev dårligere selvom der var tiltag for at dyrke andre afgrøder eller have kvægavl. Den danske stat forsøgte at sælge øerne, men først i 1917 under I Verdenskrig lykkedes det at gøre USA interesseret. USA havde i 1898 efter den spansk-amerikanske krig tvunget Spanien til at afstå sine kolonier i Caribien og overtaget Costa Rica fra Spanien. Amerikanerne var bange for, at tyske interesser skulle overtage de Dansk Vestindiske øer. Så var det trods alt bedre at købe dem og det skete så i USA betalte 25 millioner dollar for øerne. Øerne kom herefter under militær administration indtil 1931, hvor en civil administration tog over. Øerne er nu et territorie under USA med selvstyre (egen guvernør). Øerne lever nu overvejende af turisme og indtil 2012 også af lidt industri. Der var et raffinaderi på St Croix indtil Geologi De Caribiske øer ligger på grænsen mellem den Nordamerikanske og den Caribiske plade og er en del af den øgruppe, der hedder Antillerne. Plade grænsen er markeret af en transformforkastning, som fører den Caribiske plade mod øst i forhold til den Nordamerikanske. Figur 2 Tektonisk kort over Caribien. De vestindiske øer (US Virgin Island) ligger langs med en zone af strike slip forkastninger (left lateral), som definerer grænsen mellem den Caribiske plade og den Nordamerikanske plade.

4 De Vestindiske øer er placeret det eneste sted i Atlanterhavet, hvor der foregår plade-subduktion, idet den Caribiske plade langsomt glider ind under den Nordamerikanske (Fig 2). Området er kendetegnet ved en bred zone af strukturel deformation omkring pladegrænsen med deraf følgende jordskælvs- og vulkanaktivitet. Jordskælvene har i flere tilfælde udløst tsunamier, blandt andet i november 1867, hvor flere skibe, der lå for anker ved Sct Thomas, blev ødelagt og mange mennesker omkom. Den tektoniske aktivitet har haft afgørende betydning for regionens bathymetri (dybdeforhold) og dermed for den oceanografiske cirkulation. For eksempel er den 4800 m dybe Anegada-Jungfern Passage, der løber i en ØNØ-VSV retning mellem hovedgruppen af de Vestindiske Øer, sandsynligvis dannet i forbindelse med en sideværts forkastning. Den dybeste del af passagen kaldes Det Vestindiske Trug, og findes mellem Sct Thomas og Sct Croix. Passagen er en afgørende transportvej for udvekslingen af vand mellem det Caribiske Hav i syd, og Atlanterhavet i nord. Øerne består af dybhavs sedimenter fra Kridttiden og vulkanske bjergarter fra både Kridt og Tertiær tiden. Den geologiske historie er kompleks, og man får indtrykket af, at øerne nærmest udgør toppen af en vulkansk bjergkæde. Hvis vi kort skal summere den geologiske historie beskrevet i litteraturen: 1. Vulkansk aktivitet med dannelse af submarine keratophyre og amygdaloidale pudelavaer af Water Island Formationen, som er op til 2 km tyk. 2. Vulkansk aktivitet med dannelse af andesitisk lava og basalt. Formationen kendes fra klaster i den vulkanoklastiske formation Louisenhøj. De grovkornede lag antyder at vulkanrørene ikke har været langt væk. Sjældne indslag af radiolarit. 3. Kalksten (Outer Brass Lst) i en periode med mindre vulkansk aktivitet. Turon til Santon alder. 4. Fornyet vulkanisme af island arc typen repræsenteret ved generelt finkornede vulkanoklastiske lag og turbiditer af Tuto Formationen. Sen Kridt. 5. Diabas dikes af Eocæn alder. Disse intrusioner er samtidig med vulkanisme på Tortula øen, som ligger tæt på St John. 6. Foldning med antiklinal akser overvejende øst-vest orienteret som resultat af en kollision af Bahama og Caribiske plader (nord syd kompression). 7. Intrusion af en overvejende tonalitisk pluton, The Narrows, og Virgin Gorda batholith, som producerede en 2 km tyk kontaktmetamorfose aureole. Narows plutonen er en del af en fornyet vulkansk aktivitet generelt for de Større Antiller af sen Eocæn alder (dateret til 39 millioner år). 8. Herefter følger øst vest kompression som producerer brede antiklinaler. Alderen er usikker men senere end Narrows putonen. 9. Endelig følger sinistrale strike slip forkastninger muligvis som følge af åbningen af Cayman truget. 10. Herefter er der ikke observeret større tektonisk aktivitet på øerne. Der er ingen hævede strandvolde, som antyder at hav niveauet har været stort set, hvor det er i dag. I den lange tektonisk stille periode er øernes relief blevet reduceret ved erosion. Hvor meget erosionen har været er ikke klarlagt. St Croix er dog blevet opløftet noget i Pleistocæn, idet øen oprindeligt bestod af 2 øer, hvor der blev aflejret lavtvands kalksten mellem øerne. Idag udgør disse Miocæne lavtvandskalksten øens vigtigste ferskvands aquifer.

5 Sct Croix Sct Croix er den største af de tre Vestindiske øer (på størrelse med Langeland) og den af øerne med det mindst varierede relief. De høje områder på øen består overvejende af vulkanske bjergarter og turbidit sedimenter fra kridttiden. Mens den flade centrale del af øen består af Miocæne kalksten og mergel. Man kan se at kalkstenslagene (Figur 3 ) ligger helt fladt i modsætning til de ældre vulkanske bjergarter som alle hælder i en eller anden retning (Figur 4). Profilet er 30 til 50 m højt, hvad der vidner om at øen er løftet op ca så meget. I modsætning til de vulkanske bjergarter, er de Miocæne kalksten ikke deformeret. Figur 3 Sct Croix ved lufthavnen, profil i Miocæn kalksten. Man kan se at den nedre del af kalken er lagdelt i modsætning til den øvre tredje del, som er uden nævneværdig lagdeling. Det reflekterer en shallowing upwards sequence, hvor den øverste del udgør koralkalk eller lavtvandsaflejringer. Dybvands kalken består af hemipelagisk planktonisk mergel/kalk med indslag af gravity flows, der indeholder fossiler fra en lavtvandsfauna. Kaken benævnes Kingshill Formationen.

6 Figur 4 Skifer fra kridttiden af dybvands sedimenter (turbiditer), deformeret og hældende mod nordvest af Caledonia Formationen. Klipperne nedenunder er vulkanske bjergarter som er anbragt der. Sct Croix strand. Sct Thomas og Sct John De to øer Sct Thomas og Sct John er mindre (på størrelse med Møn og Falster) og har et stærkt varieret relief. Begge øer består overvejende af vulkanske bjergarter mest basalter og vulkanoklastiske sedimenter. Det bedste profil i basalterne ligger ved lufthavnen, hvor basalterne hælder ca. mod øst. Nogle af basalt lagene har dannet søjler (Figur 5).

7 Figur 5 St Thomas ved lufthavnen, profil i basalt hvor lagene hælder mod ca. øst. Man bemærker lag af søjlebasalt på detail billedet nederst. Recente karbonater Alle øerne har kystnære aflejringer af recente karbonatsedimenter. Man finder laguner, mangrove,

8 strande med beach rocks og koral sand, ude i vandet koralsand med ripplemarks, sandflader dækket af søgræs og langs klipperne og yderst mod det dybe vand koral rev. Dertil naturligvis tilhørende flora og fauna af fisk, krebsdyr, snegle og muslinger. Strandene er kranset af en tropisk skov med palmer. Beach rock Langs de sandede kyster sker der en cementering af sandet (Figur 6). Når havvandet trænger ned mellem sandkornene på stranden. Den stærke sol sørger for fordampning af vandet hvorved saltene i det resterende vand bliver koncentreret. Der udfælles derfor kalk mellem kornene, hvorved sandet kittes sammen, en beach rock er dannet. Beach rocken er karakterisask ved at være lagdelt og hælde svagt ud mod havet (Figur 7). På Sct Croix findes der beach rock flere steder. Figur 6 Cementeret karbonat sand omkring gravegange eller huller efter trærødder som er udfyldt med cementeret sand? Strand på Sct Croix.

9 Figur 7 Beach rock på strand på Sct Croix. Koral sand Sandstrandene på øerne betår overvejende af kalksand, som er erosionsrester fra koralrevene, som ligger i havet uden for kysterne. Figur 8 Der vokser hornkoraller ude i havet mellem kalk korallerne, her et eksemplar der var skyllet i land Strand på Sct Croix.

10 Figur 9 Hjernekoral skyllet ind på en strand på Sct Croix. Der adskillige skyllet op hvad der vidner om antallet ude i vandet. Koral revene Kysten veksler mellem sandstrande og stejle klipper. På klippe grunden ud for de steje kyster finder korallerne god fast grobund. Derfor kan men let komme ud og snorkle og bese koralrev hvor hjerne koraller (Figur 9) vokser mellem store Staghorn og Elkhorn koraller. Indimellem vokser mange forskellige hornkoraller (Figur 8). Havbunden er dækket af algevækst, hvor store søpindsvin sidder og gnaver sig ned i kalken med de lange skarpe pinde strittende ud i vandet. Sandbunden Ud for de flade strande finder man sandbund med bølgeripper og store områder med søgræs. Mangrove Der findes mangrove skove flere steder på St Thomas inde bag strandene. Man ser træerne med de karakteristiske luftrødder, der stikker op af vandet.

11 Figur 9 Sct John Annaberg, vulkansk conglomerat/breccie af Louisenhøj Formationen. Figur 10 Sct John Annaberg, vulkansk conglomerat/breccie af Louisenhøj Formationen detalje.

12 Figur 11 Sct John Annaberg plantage bygning, bygningen består af mange slags sten. De fleste er vulkanske basalt og tuff sten (grå), indimellem findes koralkalk blokke (hvide) og omkring dørene og vinduerne røde mursten. Murstene er importerede fra Danmark. Sejlskibene sejlede i ballast til øerne. Ballasten var for det meste mursten fra Flensborg området. Stenene blev solgt og lasten fyldt med sukker, melasse og rom før afrejsen til Danmark.

13 Figur 12 Sct Thomas Charlotte Amalie havn, grovkornet vulkanoklastiske lag.

14 Figur 13 Geologisk kort over Sct Croix Figur 14 Geologisk kort over Sct Thomas

15 Figur 15 Geologisk kort over Sct John med legende

16 Figur 16 Den geologiske historie for US Virgin Islands

17 Figur 17 Konceptuel model for Sct Croix i Miocæn tiden. Man bemærker manglen på klastiske sedimenter. Der er kun aflejret kalk. Det betyder at erosionen af de vulkanske bjergarter overvejende må være foregået før Miocæn tiden (efter Nagel og Hubbard 2004). Figur 18 Geologiske profiler gennem de tre øer konstrueret af E. Schou Jensen i Jørgensen (1992).

18 Referencer Gill, I. G. og K. Hubbard Subsurface geology of the Sct Croix carbonate rock system. Capsule report no. 8, 1986 USVI Caribian Research Institute. Jørgensen, G. Geologi I tidligere Dansk Vestindien Varv, 1992 nr. 4 Nagel F. og K. Hubbard St Croix geology since Wetten: an introduction University of Miami, 2004 Rankin D. W. Geology of St John, US Virgin Island US Geological Survey professional paper 1631, 1998

De Vestindiske Øer. & New York 2015-2016. Vestindien Classic Vestindien med Florida og Key West

De Vestindiske Øer. & New York 2015-2016. Vestindien Classic Vestindien med Florida og Key West REJSEBESKRIVELSE - DAG FOR DAG De Vestindiske Øer & New York 2015-2016 Vestindien Classic Vestindien med Florida og Key West Gislev har gennem 15 sæsoner med stor succes bragt gæster til oplevelser på

Læs mere

Dansk Vestindien. Med eller uden dansk rejseleder

Dansk Vestindien. Med eller uden dansk rejseleder Dansk Vestindien Med eller uden dansk rejseleder Stjernegaard Rejser i Dansk Vestindien ST. THOMAS Brewers Bay Lindberg Bay Magen's Bay Charlotte Amalie Bolongo Bay Red Hook Secret Habour Trunk Bay Annaberg

Læs mere

De Vestindiske Øer 2013&2014. & New York! 14 dage - Fly. St. Croix, St. Thomas & St. John! - En efterspurgt rejse - Nu på 11. år!

De Vestindiske Øer 2013&2014. & New York! 14 dage - Fly. St. Croix, St. Thomas & St. John! - En efterspurgt rejse - Nu på 11. år! REJSEBESKRIVELSE - DAG FOR DAG De Vestindiske Øer & New York! St. Croix, St. Thomas & St. John! - En efterspurgt rejse - Nu på 11. år! 14 dage - Fly 2013&2014 Vi flyver med British Airways ét af verdens

Læs mere

GEOS GRUNDBOG A NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL

GEOS GRUNDBOG A NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL GEOS GRUNDBOG A NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL Indhold KAPITEL 1 Kort og godt 6 Korttyper 8 Fra globus til kort 11 Jordens inddeling 15 Cafe Geos: GPS 20 KAPITEL 2 Den levende jord 24 Jordskælv

Læs mere

DANMARKS GEOLOGISKE UDVIKLING FRA 1.450 TIL 65 MIO. ÅR FØR NU

DANMARKS GEOLOGISKE UDVIKLING FRA 1.450 TIL 65 MIO. ÅR FØR NU 2010 GEOLOGI OG GEOGRAFI NR. 2 DANMARKS GEOLOGISKE UDVIKLING FRA 1.450 TIL 65 MIO. ÅR FØR NU Undergrundens lange rejse hen over Ækvator Bjergkæder, jordskælv og vulkaner i Danmark Fra ørken til syndflod

Læs mere

Den Transatlantiske Slavehandel og slavernes liv i Caribien: En introduktion

Den Transatlantiske Slavehandel og slavernes liv i Caribien: En introduktion Den Transatlantiske Slavehandel og slavernes liv i Caribien: En introduktion Af Niklas Thode Jensen, Ph.d. og ekstern lektor ved Saxo Instituttet, Afd. for Historie, Københavns Universitet. (Alle billeder

Læs mere

Tektonik og hotspots. Fotos ved Karsten Duus og billeder hentet på Internettet. Fotos og figurer kan ses i stort format på www.duus.

Tektonik og hotspots. Fotos ved Karsten Duus og billeder hentet på Internettet. Fotos og figurer kan ses i stort format på www.duus. Islands (makro)geologi - en introduktion En sammenfatning af gængse geologiske begreber og personlige iagttagelser - med oplæg til debat, også vedr. den danske istids-diskussion. Karsten Duus Tektonik

Læs mere

Kridt, kalk, katastrofer og kæmpe bæster

Kridt, kalk, katastrofer og kæmpe bæster Stevns Klint Kridt, kalk, katastrofer og kæmpe bæster Stevns Klint i det østlige Danmark er netop blevet erklæret for UNESCO Verdensarv. Det er den blevet fordi den midt i mellem sine karakteristiske lag

Læs mere

Koralrevet ved Faxe. Det grænseløse kridthav i en drivhusverden

Koralrevet ved Faxe. Det grænseløse kridthav i en drivhusverden Koralrevet ved Faxe Det grænseløse kridthav i en drivhusverden I kridttiden er der uendelig varmt på Jordens overflade. Koncentrationen af kuldioxid er i visse perioder fire gange højere end i dag og vandstanden

Læs mere

SKABT AF IS, VIND OG VAND

SKABT AF IS, VIND OG VAND ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå SKABT AF IS, VIND OG VAND Af Peter Bering Dette er en pdf-fil med Skabt af is, vind og vand. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Metropoler og Tropeparadis 15 dage til New York, Miami og Dansk Vestindien

Metropoler og Tropeparadis 15 dage til New York, Miami og Dansk Vestindien Metropoler og Tropeparadis 15 dage til New York, Miami og Dansk Vestindien Oplevelsesrejse med 2 USA og Dansk Caribien 15 dage på egen hånd Danmark - New York - St. Thomas - St. Croix - Danmark Denne fantastiske

Læs mere

GEOS GRUNDBOG C NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL

GEOS GRUNDBOG C NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL GEOS GRUNDBOG C NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL Indhold KAPITEL 1 Den blå planet 6 Vand betingelsen for liv 8 Vand på Jorden 14 Vand som landskabsformer 20 Vand og levevilkår 27 Cafe Geos: Salt i

Læs mere

Plakaten - introduktion

Plakaten - introduktion Plakaten - introduktion På plakaten kan du se den store havøgle Mosasaurus. Den var et krybdyr, der kunne blive helt op til 15 meter langt. Nogle kalder den for havets Tyrannosaurus. Det var fordi den

Læs mere

Naturforholdene i havet omkring Læsø

Naturforholdene i havet omkring Læsø Naturforholdene i havet omkring Læsø Pilotprojekt Marin Nationalpark Læsø Rapport udarbejdet for arbejdsgruppen Havet Juni 2005 Forside: Horneks Odde på nordsiden af Læsø Foto: Merete Binderup (2004) 2

Læs mere

Rejsedagbog - 2. del

Rejsedagbog - 2. del Rejsedagbog - 2. del DANSK VESTINDIEN, St. Thomas, marts-april 2013 Onsdag den 27. marts 2013. (Merete) Vi vågnede tidligt, da der var en høne, som var helt skruk. Da jeg kiggede ud ad vinduet, så jeg

Læs mere

New York og Den Store Caribiske Odyssé

New York og Den Store Caribiske Odyssé New York og Den Store Caribiske Odyssé 11 dages fantastisk rejse med besøg i New York, flyrejse til Puerto Rico og krydstogt til en perlerække af Caribiske øer Rejse til CARIBIEN med New York og Den Store

Læs mere

SALT ... 2 NR. 2 2012

SALT ... 2 NR. 2 2012 SALT SALT ET VIGTIGT MINERAL SALTET I DANMARKS UNDERGRUND SALT GRUNDVAND VANDET UNDER DET FERSKE GRUNDVAND NORDENS FØRSTE STORINDUSTRI SALTPRODUKTIONEN PÅ LÆSØ (1150 1652) SALT Salt er et mineral, som

Læs mere

Caribiske Drømme. 19 dages fantastisk odyssé med besøg i New York, Boston og krydstogt til en perlerække af caribiske øer. Rejse til CARIBIEN med

Caribiske Drømme. 19 dages fantastisk odyssé med besøg i New York, Boston og krydstogt til en perlerække af caribiske øer. Rejse til CARIBIEN med 19 dages fantastisk odyssé med besøg i New York, Boston og krydstogt til en perlerække af caribiske øer Rejse til CARIBIEN med Caribiske Drømme 19 dages ultimativ sørejse med besøg i New York og drømmekrydstogt

Læs mere

DER SKAL ARBEJDES. Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen

DER SKAL ARBEJDES. Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DER SKAL ARBEJDES Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen Dette er en pdf-fil med Der skal arbejdes. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Redaktion: Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivab Jacobsen og Jørgen Steen

Redaktion: Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivab Jacobsen og Jørgen Steen Geotoper 2 Redaktion: Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivab Jacobsen og Jørgen Steen Forfattere: Lennie Boesen, Ole B. Clausen, Tom Døllner, Lene Poulsen Jensen, Per Nordby Jensen, Nils Hansen

Læs mere

TEMANUMMER Geologi i det sydlige Vestgrønland

TEMANUMMER Geologi i det sydlige Vestgrønland N Y T F R A G E U S G E O L O G I TEMANUMMER Geologi i det sydlige Vestgrønland N R. 2 N O V E M B E R 2 0 0 3 TUNULLIARFIK -Tunulliarfik området og Gardar-provinsen Tom Andersen C.H. Emeleus Karsten Secher

Læs mere

Geotermisk energi i Island. Af: Christoffer Sylvest Carlsen, Signe Christensen & Sigrid Trier Kjær

Geotermisk energi i Island. Af: Christoffer Sylvest Carlsen, Signe Christensen & Sigrid Trier Kjær Geotermisk energi i Island Af: Christoffer Sylvest Carlsen, Signe Christensen & Sigrid Trier Kjær Fig. 1. Indgangen til Hellisheiði-værket. Foto: Christoffer Sylvest Carlsen Som det eneste sted i verden

Læs mere

/LWKRVSKHUH DQG %LRVSKHUH 6FLHQFH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB /XQG 8QLYHUVLW\ 3XEOLFDWLRQV

/LWKRVSKHUH DQG %LRVSKHUH 6FLHQFH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB /XQG 8QLYHUVLW\ 3XEOLFDWLRQV /LWKRVSKHUH DQG %LRVSKHUH 6FLHQFH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB /XQG 8QLYHUVLW\ 3XEOLFDWLRQV Institutional Repository of Lund University Found at http://lup.lub.lu.se 7KLV LV DQ DXWKRU SURGXFHG

Læs mere

Madirazza, I.: Mere om Thisted saltstrukturen. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1980, side 83-87, København, 25. januar 1981.

Madirazza, I.: Mere om Thisted saltstrukturen. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1980, side 83-87, København, 25. januar 1981. Mere om Thisted saltstrukturen IVAN MADIRAZZA DGF Madirazza, I.: Mere om Thisted saltstrukturen. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1980, side 83-87, København, 25. januar 1981. In Dansk geol. Foren., Årsskrift

Læs mere

LEIF CALUNDANN LARSEN: DEN DANSKE KOLONISATION AF SKT. JAN 1718-33

LEIF CALUNDANN LARSEN: DEN DANSKE KOLONISATION AF SKT. JAN 1718-33 LEIF CALUNDANN LARSEN: DEN DANSKE KOLONISATION AF SKT. JAN 1718-33 Institut for Historie, Københavns Universitet, februar 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Side 1.1 Emnevalg 4 1.2 Formål.. 4 1.3 Afgrænsning..

Læs mere

Den dynamiske jord. Sumatrajordskælvet flyttede videnskaben

Den dynamiske jord. Sumatrajordskælvet flyttede videnskaben Den dynamiske jord Sumatrajordskælvet flyttede videnskaben G E U S Den levende jord Jorden er spil-levende! Langt nede under vores fødder arbejder stærke naturkræfter, som bl.a. sørger for at forme jordens

Læs mere

New York og Caribien 17 dage med Nytårsfest og krydstogt

New York og Caribien 17 dage med Nytårsfest og krydstogt 17 dage med Nytårsfest og krydstogt Oplevelsesrejse til CARIBIEN med 2 New York og Caribien 17 dage med Nytårsfest og krydstogt New York - Miami - Skt. Croix - Skt. Maarten - Antigua - Dominica - Skt.

Læs mere

DANSK VESTINDIEN. 7.-19. april 2015 (13 dage) Rejseleder: Seniorforsker, cand. mag. Erik Gøbel

DANSK VESTINDIEN. 7.-19. april 2015 (13 dage) Rejseleder: Seniorforsker, cand. mag. Erik Gøbel DANSK VESTINDIEN Rejseleder: Seniorforsker, cand. mag. Erik Gøbel Medrivende danmarkshistorie i Det caraibiske Hav. Spændende rejse til de gamle dansk-vestindiske øer St. Croix, St. John og St. Thomas

Læs mere

Var der, eller var der ikke et meteornedslag ved K/T grænsen for 65 millioner år siden? Hans Jørgen Hansen Geologisk Institut, Københavns Universitet

Var der, eller var der ikke et meteornedslag ved K/T grænsen for 65 millioner år siden? Hans Jørgen Hansen Geologisk Institut, Københavns Universitet 1 Var der, eller var der ikke et meteornedslag ved K/T grænsen for 65 millioner år siden? af Hans Jørgen Hansen Geologisk Institut, Københavns Universitet Det var en såkaldt Amasseuddøen@. Omkring 70 %

Læs mere