Liv Medlemsblad for foreningen Retten til Liv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Liv Medlemsblad for foreningen Retten til Liv"

Transkript

1 15. årgang nr. 1 marts 2012 Liv Medlemsblad for foreningen Retten til Liv side 4 Skyld og skam side 6 Små fremskridt i USA side 8 Europa hjælper os i kampen side 15 Årsmøde 2012 ISSN

2 Retten til Liv vil: forsvare det ufødte menneskes enestående værdi og ukrænkelige ret til livet. kæmpe imod dansk lovgivning, der tillader drab på ufødte. arbejde for bedre støtte til den uplanlagt gravide, der står i en sårbar situation. hjælpe kvinder, som lider efter en abort. Vi gør det ved at: undervise: Der er brug for viden om fosterets udvikling, det kristne menneskesyn og etiske problemstillinger i forbindelse med abort. Vi tilbyder derfor undervisning og foredrag og producerer relevante materialer. skabe debat: Abortsagen må ikke blive glemt. Alle opfordes til at tage aktivt del. Vi sætter den fri abort til debat. Vi arrangerer høringer og konferencer og deltager aktivt og målrettet i debatten i dagspressen og på internettet. demonstrere: Når ord ikke rækker længere, må man gå på gaden. Vi ønsker med symbolske handlinger og billeder at vække vort folk til at se abortens barske virkelighed i øjnene og tage ansvar for det ufødte barn. rådgive: Ingen skal stå alene i valget mellem barn eller abort. Derfor driver foreningen Abortlinien, hvor der hver aften er mulighed for anonym telefonrådgivning samt tilbud om at knytte kontakt til netværk for den sårbare gravide/mor. retten til liv Sekretariatet Cedervej 1, Stjær 8464 Galten Medlemsskab Årskontingent: Enlige... kr. 125,- Ægtepar... kr. 200,- Unge under 18 år og studerende... kr. 50,- Giro: Netbank: Handelsbanken Redaktion Anders Sune Hansen, Anders Rønn, Søren Stidsen og Ellen Højlund Wibe (redaktør) Layout: Graphic Care Tryk: Øko-Tryk Oplag: stk. ISSN: sekretariatet Landssekretær Ellen Højlund Wibe Cedervej 1, Stjær, 8464 Galten Tlf abortlinien Telefonrådgivning: åben hver dag mellem kl. 18 og 23. Brevkasse: www. Mailrådgivning: Leder af Abortlinien Psyko- og familieterapeut Bente Holmgaard Gartnervænget 10, Nr. Søby 5792 Årslev Tlf økonomi Regnskabsfører Bodil Kousgaard Fomsgaard Oldagerparken Skjern Tlf web Webredaktør Kerstin Hoffmann Ørslevklostervej Højslev Tlf bestyrelse Formand: Roland Knudsen, læge tlf Næstformand: Anders Peder Ryttersgaard Rønn, lærer tlf Anders Sune Hansen, cand.mag. tlf Ketty Dahl, efterskolelærer, tlf Edel Holst Nielsen, lærer, tlf Ove Nielsen, plejehjemsleder, tlf

3 LEDER Mange bække små...gør en stor å. Sådan siger ordsproget, og oversat til virkeligheden betyder det, at den enkelte indsats, den enkelte forbedring tæller. Og tilsammen vil disse mindre tiltag i den rigtige retning kunne medvirke til, at det større mål en dag kan blive til virkelighed. Er det realistisk at tænke sådan om abortkampen? Vi oplever i disse år en hel del, der går i den rigtige retning. Læs i dette nummer om små sejre ikke bare i USA, men også i Europa. Sejre der bærer den rigtige vej, når det gælder kampen for at genvinde det ufødte barns rettigheder og værdi og dermed bremse op for den fri aborts dæmoniske umenneskeliggørelse af vore ufødte medmennesker. Vi må glæde os over hver enkelt lille sejr; de kan være med til at redde liv for det første. Og så kan de give os et begrundet håb om, at det, som i dag er en indlysende selvfølge for det brede flertal, ikke nødvendigvis vil vedblive at være det. Eksemplet side 6 og 7 med kampen mod slaveriet og apartheid-politikken er gode eksempler på dette. Umenneskeliggørelsen af disse menneskegrupper blev vendt. Men det skete ikke uden vedholdende fokus og kamp. Her kan vi lære meget fra USA på abortområdet. Men selvom de i disse år oplever en del fremskridt, så er vilkårene også, at det ofte er to skridt frem og ét tilbage. Vi må imidlertid aldrig lade os pacificere og slå ud af, at modstanden er hård fra den anden kant. Og sandsynligvis også bliver hårdere, jo flere sejre der vindes på vores front. Den, der kæmper mod sandheden, vil tabe før eller siden. Ellen Højlund Wibe, landssekretær Hjælp med at skaffe nye medlemmer og vind 500 kroner! Vi har brug for din hjælp til at nå målet med 400 nye medlemmer inden årsmødet den 24. marts. Kampagnen blev sat i gang efter sidste årsmøde i 2011, og som det kan ses af grafen, kom vi flot fra start. Med din hjælp får vi også de sidste ca. 150 nye medlemmer i hus. Vinderen vil blive udtrukket blandt deltagerne og får besked omkring årsmødet den 24. marts. Nu kan du oven i købet være den heldige vinder af 500 kr. ved at gi en hånd med. Et gavmildt medlem har sat 500 kr. på højkant til den til heldige vinder af vores hvervekonkurrence. Du deltager i konkurrencen om pengene ved at skaffe mindst 3 nye medlemmer (og meget gerne flere!) Give sekretariatet besked om navn, adresse samt angivelse af medlemsgruppe (ung/enkeltperson/par) på de nye medlemmer sende dit eget navn + /tlf.nr. 3

4 Abortlinien En januardag med rådgiverkursus Skyld og skam i forbindelse med abort Med ovenstående tema havde Abortlinien den 28. januar inviteret til rådgiverkursus i Vejle Missionshus for Abortliniens rådgivere med ægtefæller, samt bestyrelse og andre medarbejdere. 22 var mødt op og fik masser af ny inspiration og stof til eftertanke. Bjørn Håkonssen (BH), diakon i den katolske kirke i Sverige og psykolog, talte om følgende emner: Hvordan spørger vi rådgivere ind til problemer om skyld og skam - uden at krænke?, og: Kan vi bruge risiko for følger efter abort som våben i kampen for det ufødte barn? BH har selv stor erfaring i samtalen om disse vanskelige spørgsmål. Nogle af hovedtemaerne i de to foredrag omhandlede: Kampen for retten til at få sit barn Samfundet er sådan indrettet, at man skal kæmpe for retten til at få sit barn. Det vil sige, at hvis omstændighederne ikke er hensigtsmæssige i forhold til at sætte børn i verden, presses kvinden, fra både de nære relationer og fra systemet, til abort. Lovgivningen i det danske samfund isolerer kvinden, bl.a. fordi hun presses til hurtig beslutning uden selvskrevne samtaler og information, ikke mindst om de psykiske følger af abort. (Mange beslutninger om abort tages i ensomhed!). I Danmark er der en kulturel fobi i forhold til at fortælle kvinder, hvor slemt det er at få en abort. Samfundet har ikke plads til skylden, men kvinderne bør have ret til at kende konsekvenserne! Forskellen mellem skyld og skam Herunder vigtigheden af, at kvinder, som har fået en abort, får lov til at føle sig skyldige. Får man ikke lov at føle skyld, havner man i skam. Erkendelse af skyld giver mulighed for, at man kan vokse. Skyld handler om noget, du GØR og skam handler om noget, du ER. Spørgsmålet, om hvordan vi kan spørge ind til skyld og skam uden at krænke kvinden, blev belyst, og nogle af svarene lød: Godhed kan lokke skylden frem. Lyt med hjertet. Vis kvinden, at hendes fortælling er velkommen. Kvinden, der ringer, vil vide, om hun er velkommen med sine forkerte følelser. Abortmodstanderen kan her komme til at fungere som en vigtig ventil for kvindens forbudte følelser, da mange mennesker ikke har redskaber til at håndtere den skyld, de føler. BH var fortaler for anvendelsen af den kognitive terapiform i relation til disse problemstillinger. BH mente, at tiden arbejder for, at det bliver mere og mere ubehageligt at få 4

5 foretaget abort, og at synet på fosteret er ændret i den periode, hvor vi har haft fri abort. Veltilrettelagt dag Trine Holst Nielsen fortalte fra Abortliniens brevkasse, som er et vigtigt og hyppigt benyttet alternativ til telefonrådgivningen. Ellen Højlund Wibe orienterede om den igangværende medlemshvervekampagne, og opfordrede til at være med til at skaffe nye medlemmer f.eks. i den nærmeste omgangskreds. Dagen var meget veltilrettelagt, og vi blev næsten konstant opvartet med lækker forplejning, som må tilskrives Bente Holmgaard med hjælpere. Bente er en yderst dedikeret, omsorgsfuld og nærværende leder for os rådgivere, og det mærkedes så tydeligt også denne lørdag. Tak! Birgitte Hjort Vindum, abortlinierådgiver 5

6 Abort i USA Tryk avler modtryk Ikke overraskende er der adskillige modv. Torben Amtoft, Kansas, USA Fremgang i lavt tempo Små fremskridt på lovgivningsområdet Siden valgene i 2010 er der i mange af USA s delstater blevet fremsat adskillige lovforslag til at beskytte ufødt liv. De mest vidtrækkende er foreløbig ikke blevet til noget: Mississippis vælgere forkastede et forslag om, at børn bliver betragtet som personer allerede fra undfangelsen, mens et forslag om at forbyde abort efter første hjerteslag stadig afventer behandling i Ohio. Begge disse love ville sandsynligvis blive underkendt af USA s Højesteret, som derimod for tiden er ret åben overfor mindre begrænsninger i adgangen til abort. Derfor foretrækker mange abortmodstandere en gradvis tilgang, som i 2011 resulterede i over 60 love i 27 delstater. Konkrete forbedringer Mange stater kræver nu, at forældrene giver samtykke - eller i hvert fald får besked - før mindreårige får abort. Undersøgelser antyder, at det er den foranstaltning, der redder flest ufødte liv. Derudover vil mange mødre utvivlsomt blive påvirket af at se et ultralydsbillede af deres barn. En lov i Texas, der påbyder dette, er netop blevet godkendt af en appeldomstol. Af andre tiltag kan nævnes: obligatorisk ventetid mellem anmodning om abort og udførelse, beskyttelse af samvittighedsfrihed for sundhedspersonale, mere regulering af og opsyn med abortklinikker. (Det sidste har fået vind i sejlene efter afsløringen af horrible forhold på en klinik i Philadelphia, der ikke var blevet inspiceret i årtier. Bl.a. var syv levendefødte børn blevet slået ihjel!). Endelig er der en bred kampagne i gang for at afskaffe offentlige tilskud til Planned Parenthood, der ejer en stor del af USA s abortklinikker. Specielt efter afsløringer af at de har undladt at rapportere overgreb på piger under den seksuelle lavalder. USA s Højesteret... er for tiden ret åben overfor mindre begrænsninger i adgangen til abort. 6

7 ... en bred kampagne i gang for at afskaffe offentlige tilskud til Planned Parenthood, der ejer en stor del af USA s abortklinikker. for abortmodstandere i USA angreb fra abortlobbyen. Flere af USA s mange graviditetsrådgivningscentre er kommet under pres; i nogle byer er de blevet påbudt at gøre synligt opmærksom på, at de ikke udfører abort (hvorimod abortklinikker aldrig påbydes at gøre opmærksom på, at de ikke tilbyder alternative udveje!). De er også tidligere blevet anklaget for at udøve lægekunst - såsom fremvisning af ultralydsbilleder - uden tilladelse. Velvilje - og modvilje Mens det ufødte liv nu nyder velvilje hos mange af de ledende i delstaterne, er billedet anderledes trist når det gælder Forbundsregeringen. F.eks. har Sundhedsministeriet for nylig stoppet for offentlig støtte til den katolske kirkes hjælpeprogrammer for kvinder, som har været holdt som sex-slaver. Begrundelsen er, at ofrene ikke tilbydes en fuld samling af reproduktive ydelser (læs: abort). Forfatningsstridigt påbud fra sundhedsministeren Den mest omtalte sag for tiden på dette område drejer sig om, at sundhedsminister Sebelius netop har påbudt alle arbejdsgivere at give deres ansatte en sygeforsikring, som inkluderer gratis adgang til prævention, inklusive den slags som dræber et befrugtet æg. (Normalt er der brugerbetaling for medicinske ydelser, men ikke når det gælder forebyggelse af sygdom, og graviditet betragtes åbenbart som en sådan!). Selv religiøse institutioner er omfattet (men har dog fået et års udsættelse), hvad der er blevet kritiseret fra bredt hold, bl.a. fra den respekterede avis, Washington Post, som ellers er for abort. Man kan dog håbe på, at Højesteret til sin tid vil finde ordren forfatningsstridig. Et håb der styrkes af en nylig sag, hvor Obama-administrationen ville blande sig i kirkers ret til at ansætte, hvem de vil, men blev markant irettesat af en enstemmig Højesteret. Allerede nu har ledere i den katolske kirke dog erklæret, at påbudet vil skabe en samvittighedskonflikt, hvor de er nødt til at adlyde Gud frem for mennesker. 7

8 Abort i Europa Europa hjælper os i kampen for at give de ufødte ret til livet Mennesker i Danmark er også nødt til at indse, hvor ekstrem den danske sortering af børn med et ekstra kromosom er i en international kontekst. v. Johan Lundell, generalsekretær siden 1998 i Ja til Livet, en søsterbevægelse i Sverige, Onsdag den 25. januar var en stor dag. Europarådets parlamentariske forsamling vedtog en resolution med det tydelige budskab, at dødshjælp skal være forbudt. Dette var ikke særlig overraskende. Samme forsamling har nemlig i de seneste to år har vedtaget en vigtig resolution, som garanterer enhver, som er ansat i omsorgsarbejde i Sverige, Danmark og de øvrige 45 medlemslande, fuldstændig ret til ikke at skulle handle mod sin samvittighed i alle de beslutninger, som kan true et ufødt barns liv. En resolution, som fordømmer kønsbestemt abort (som jo finder sted i Danmark), og hvor pres til at få en abort i visse tilfælde anses som psykologisk vold. Selvom resolutionen ikke er bindende i dansk lov, så er den vejledende for Europadomstolen for menneskerettig- heder, og dens beslutninger er bindende i dansk lov. Kan dette få den virkning, at ufødte børns liv vil blive respekteret? Det kan ikke udelukkes, men inden vi tager sejren på forskud, skal vi huske, at større ændringer tager tid; de tager år, ja, generationer. Lær af dem, for hvem det er lykkedes Historien lærer os, at adskillige grupper af mennesker i de seneste århundreder har fået øget værdi og større rettigheder. Mænd og kvinder har fået stemmeret. Fattiggårdene er afskaffet, og livsvilkårene for ældre er forbedret. Arbejdsmiljøet er blevet mere og mere sikkert. Den måske største forskel er dog alligevel retten til at fødes fri, ikke at blive ejet af et andet menneske kampen imod slaveriet. Den lange kamp imod slaveriet Der findes meget at lære af den lange kamp for slavernes frihed og for slaveriets afskaffelse i Det Britiske Imperium. De mest beskrevne helte, politikeren Wilberforce og opinionsdanneren Clarkson, kæmpede fra 1780 erne, og de oplevede at se slavehandlen blive afskaffet fra 1807 frem til 1838, hvor (næsten) alle slaver i Det Britiske Imperium blev frie. Det er dog vigtigt at notere sig, at allerede i 1569 slog en domstol i England fast, at engelsk lov ikke anerkender slaveri. I 1701 blev det erklæret, at enhver slave, som sætter sin fod på engelsk jord, bliver fri. I 1772 gav en domstol i en bestemt sag de tilbageværende godt slaver i England og Wales deres frihed. Den absolut mest beskrevne del af kampen mod slaveriets ophør i England 8

9 med Wilberforce stædige kamp i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet handler altså om en tid, da landets slaver allerede var frie, men hvor slaverne i den øvrige del af imperiet var bundne i deres lænker. Vor tids udfordring Den udfordring, som vi står overfor, er gigantisk. Nemlig at vende et samfund fra en holdning, hvor abort enten ses som nødvendigt eller til og med som en menneskeret. Så hvad kan vi lære af kampen mod slaveriets ophør? Forsvaret af både slavers og ufødtes rettigheder er universelt, og der behøves et pres fra mennesker og organisationer i de nationer, som respekterer hvert menneskes værdi. Når den arvehygiejniske sortering af ufødte (ved hjælp af fosterdiagnostik, red.) er gået så vidt, som tilfældet er i Danmark, er der brug for et nyt tryk fra andre landes regeringer, partier, politikere og organisationer mod Danmarks arvehygiejne. Vi har brug for en livets kultur, hvor teaterstykker, bøger, kunstværker, digte og film når menneskers hjerter. Muligheder i forbindelse med dansk EU-formandsskab Mennesker i Danmark er også nødt til at indse, hvor ekstrem den danske sortering af børn med et ekstra kromosom er i en international kontekst. De må indse, at flere hundrede millioner europæere samstemmer i forfærdelsen over den systematiske måling af de ufødtes nakke for i valgfrihedens navn at sortere dem bort, som ikke holder målet. Lad os i disse vigtige seks måneder, hvor Danmark har formandskabet i EU, hjælpes ad med at informere tilrejsende politikere og journalister om de børn, som overlever aborter i Danmark og Sverige, men lægges til side for at dø, hvilket Ekstrabladet og det svenske Dagen oplyste om forrige år. Lad os sammen afsløre den arvehygiejne og de brud mod fundamentale rettigheder for familie, kvinder og børn og derved skabe et varmere Danmark, som respekterer hvert menneskes enestående og ukrænkelige værdi..oversat af: Pastor em. Hans Olav Okkels Har du spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til: 9

10 Abortdebatten Brug hjemmesiden og bliv alsidigt klædt på til abortkampen Det vælter igen ind med elever fra folkeskolens ældste klasser, der har valgt at skrive en opgave med et abort-relateret tema. Også hjemmesiden bliver flittigt studeret af eleverne, og der lyder generelt stor begejstring over de mange nyttige informationer, de finder der. Hermed en opfordring til at gøre som eleverne: Gå på opdagelse og bliv klædt på med saglige argumenter og vigtig viden. Der er også spændende alternativer til det skrevne ord. Gå ind under materialer og se blandt de mange musikvideoer f.eks. sangen Happy Birthday af Flipsyde. Den handler om en far, der for sent indser, at han skulle have kæmpet for sit barn. Eller hvad med en film? Du kan under dokumentar bl.a. finde filmen Det tavse skrig, der er den første ultralydsoptagelse, der er blevet lavet af en abort på et 12 uger gammelt foster. Se også traileren til 22 Weeks, der er en af de film, der kan bestilles på sekretariatet. Eller se kortfilmen Volition. Gennem sin hovedperson problematiser filmen tre af historiens største overgreb på menneskeheden: Slaveriet, holocaust og den fri abort. På hjemmesidens forside bliver du hele tiden opdateret med nyt fra abortfronten i Danmark og i udlandet. Du har også på forsiden mulighed for at tilmelde dig det nyhedsbrev, som Retten til Liv udsender hver uge med aktuelle presseklip og nyheder fra foreningen. Så vil du få disse nyheder direkte tilsendt pr. mail. -ehw Eksempel på en af de positive nyheder man kan læse om på hjemmesiden: Texas må gerne kræve, at kvinder hører barnets hjertelyd før abort I Staten Texas forlanger man, at gravide ved, hvad de går ind til, før de kan få tilladelse til abort. Ved en lov vedtaget i 2011 foreskrives det, at den abortsøgende skal lytte til sit barns hjertelyd og se eller høre en beskrivelse af et scanningsbillede, før de kan få foretaget en abort. En gruppe læger, der klagede over loven, fik ved en føderal domstol medhold i, at denne lov var grundlovsstridig, idet den krænkede deres ytringsfrihed (i denne forbindelse forstået som retten til ikke at ytre sig). Men nu er loven blevet behandlet ved en højere instans, og Staten Texas har fået domstolens ord for ikke at handle grundlovsstridigt, skriver Reuters. 10

11 Klummen Når det ikke længere er et problem at slå et menneske ihjel! v. Søren Stidsen, cand. teol. Det forudsigelige Vi abortmodstandere er noget af det mest forudsigelige i denne verden. Vi bærer rundt på to påstande og én konklusion, og dem formulerer vi så lidt forskelligt, alt efter hvem vi taler med. Sat op i en syllogisme (slutning fra noget alment til noget specielt, red.), sådan som Erasmus Montanus ville have gjort det, lyder det: Et foster er et menneske. Man må ikke slå et menneske ihjel. Ergo Man må ikke slå et foster ihjel. Nu er aborttilhængere tilfældigvis også temmelig forudsigelige. De svarer nemlig altid: Jamen, et foster er jo ikke et menneske. Det er jo ikke.../ kan jo ikke.../ har jo ikke... Så kan vi tage den derfra og diskutere, om et foster nu også er et menneske eller ej. Det er ikke altid, det flytter noget, men der er som regel langt mellem overraskelserne. Samme påstand nye svar I fremtiden tror jeg, der er et andet svar, vi kommer til at skulle vænne os til, og som det kan blive langt sværere at argumentere imod. Den første gang jeg mødte det på en gennemtænkt måde, var hos den australske filosof Peter Singer. Han er en varm tilhænger af den frie abort, og han mener, at det er aldeles tåbeligt at påstå, at et foster ikke er et menneske. Enhver, der er i tvivl om det, kan jo bare foretage en DNA-analyse. Den vil klart vise, at et foster er et menneske. Længere er den ikke. Problemet er bare, at Peter Singer ikke har noget problem med at slå mennesker ihjel. Derimod har han et problem med at slå personer ihjel, hvad enten de er mennesker, delfiner eller rumvæsner. Hvad er egentlig vores modsvar, hvis nogen i ramme alvor betvivler, at det er forkert at slå mennesker ihjel? Et flertal af danskerne ønsker en lovliggørelse af aktiv dødshjælp, så tanken er ikke fremmed. Fra at mene, at det er i orden at slå den ihjel, der er en belastning for sig selv, til at slå den ihjel, der er en belastning for andre, og som ikke selv er bevidst om sin egen eksistens, er der ikke langt. Fra et kristent synspunkt bliver debatten på en måde nemmere. Guds ord er ganske klart: Du må ikke slå ihjel. Fra et verdsligt synspunkt, bliver det langt sværere, for hvem har egentlig bestemt, at man ikke må slå ihjel. Jeg tror, det er tid til, at vi forbereder os på få et nyt svar på vores gamle påstand. Hvad er egentlig vores modsvar, hvis nogen i ramme alvor betvivler, at det er forkert at slå mennesker ihjel? 11

12 Boganmeldelse Hvad i alverden er meningen? - om at leve med kronisk sygdom eller handicap Unitas Forlag, 2011 Anmeldt af Marianne Holst Nielsen, lærer Hvad i alverden er meningen? er en antologi redigeret af Lisbeth Riisager Henriksen med bidrag fra en række forskellige og kompetente bidragsydere. Alle har de emnet tæt inde på livet i kraft af deres uddannelse, job eller forskning og øser beredvilligt af deres erfaringer, viden og livsvisdom til læseren. Bogen handler om det at leve med kronisk sygdom eller handicap og er skrevet til mennesker, der enten mærker dette på egen krop eller er pårørende. Hvad i alverden er meningen? ønsker at oplyse om en række eksistentielle problemstillinger og overvejelser, som sygdom og handicap kan medføre. Desuden vil den sætte ord på den religiøse dimension ved livet med sygdom og handicap. Bogen er redigeret af Lisbeth Riisager Henriksen Kapitlerne i første del af bogen, Den psykiske og sociale dimension af livet med kronisk sygdom og handicap, omhandler emner som identitet, selvværd, skyld, skam, afmagt, sorg, parforhold og singleliv samt livet som pårørende barn eller voksen. Anden del, Den åndelige dimension af livet med kronisk sygdom og handicap, tager fat i temaer som skyld og skam, relationen til Gud, mening og håb. Det understreges, at bogen ikke kan give svar på alle spørgsmål eller fjerne det meningsløse, men ønsker at give opmuntring og håb, der er stærkere end floskler og letkøbte svar. Bogens forfattere formulerer dette håb med kristendommen som klangbund, som det udtrykkes, hvor den kristne tro giver håb om, at Gud selv vil være hos os midt i udfordringerne. At bogen vil formidle håb ind i det, der er svært eller meningsløst, genkender jeg gennem alle kapitler. Det er ikke en letlæsningsbog, men nærmere en faglig selvhjælps bog, der kræver læserens opmærksomhed. Læseren får mulighed for at spejle sig i de forskellige perspektiver på, hvordan det er at leve med kronisk sygdom og handicap, og den mulighed kan lindre. Det er oplagt at læse bogen i mindre bidder - det bliver det gennemgående håb om Guds nærvær slet ikke mindre af! 12

13 Filmanmeldelse My Sister s Keeper Anmeldt af Søren Stidsen, cand. teol. Filmen My Sister s Keeper rejser mange etiske spørgsmål. Anna Fitzgerald bliver født med det ene formål at være reservedelslager for sin storesøster Kate. Kate lider af leukæmi, og derfor valgte hendes forældre at få et barn mere, som de sikrede sig kom til at have nøjagtig samme vævstype som Kate. Filmen rejser langt flere spørgsmål, end den magter at behandle ordentligt, og publikum er overladt til selv at finde svarene. Udover spørgsmål om hvorvidt det er i orden at designe et barn, så det kan være donor, om det er i orden at nægte at hjælpe, og om hvor langt man bør gå i behandlingen af syge mennesker, rejser filmen et langt mere grundlæggende spørgsmål: Når du kun har ét liv, hvor langt vil du så gå for at sikre, at det bliver, som du ønsker det? Som mennesker er der en grænse for vores magt. Der er ting, vi ikke kan ændre på, og når vi forsøger, så river vi os selv i stykker. Det er måske i virkeligheden filmens vigtigste tema. Når livet spiller os nogle kort, vi ikke ønsker, så kan vi vælge at acceptere dem og leve med det. Alternativt kan vi vælge unaturlige løsninger som designerbørn, abort eller aktiv dødshjælp. Spørgsmålet er, om konsekvenserne af disse løsninger er mindre alvorlige. Skaf filmen, brug en aften på den og slås selv med spørgsmålene. Vil du lidt dybere ned, er bogen bag filmen oversat til dansk med titlen For min søsters skyld. Heller ikke her kommer alle svarene, men spørgsmålene stilles langt mere kompromisløst. 13

14 Ung og Retten til Liv Abort er den største dræber Det var det budskab, Aarhusianerne blev mødt af rundt omkring i byen i november måned ved den plakataktion, som Retten til Liv stod bag. Billeder kan tale til menneskers følelser og endog til menneskers intellekt på måder, hvor ord nogle gange kan have svært ved at slå til. Retten til Liv ønsker at sætte abort til debat og til stadighed at minde danskerne om, at abort ikke blot handler om celleklumper, væv, graviditetsprodukter eller den slags lettere ligegyldige genstande. Provokerede aborter slår ufødte børn ihjel. Børn der har et bankende hjerte, og som, hvis de ellers fik lov at vokse, ville blive til nuttede babyer. Omtrent 50 unge mennesker hjalp med at klistre, tape, tegnestifte og hænge plakater op primært på studiesteder som journalisthøjskolen, sygeplejerskeskolen, medicinstudiet, HF Akademiet, lærerseminariet osv. Der kom dog også plakater op at hænge på biblioteker, sygehuse og flere steder i bybilledet. Tusindvis af mennesker har set plakaterne, og måske har aktionen været med til at redde menneskeliv. Det er godt at tænke på. Ung og Retten til Liv I marts måned er det Silkeborgs tur forud for årsmødet. Og til efteråret kommer turen til Hillerød. Hvis du har lyst til at stå for en lignende plakataktion i din by, skal du bare henvende dig til sekretariatet og aftale nærmere omkring antal plakater m.m., som så vil blive tilsendt. Engager dit kristne fællesskab til at bede for det og evt. samle penge ind til aktionen ( kr.). Det er dog ikke noget krav, at man selv kan skaffe pengene. -aprr 14

15 Årsmøde VESTENS ABORTKORSTOG I DEN TREDJE VERDEN Hele tiden påvirkes vi af omverdenens argumenter for fri abort. Men hvad med abortmodstandens argumenter? Hvordan når vi ud til en verden, der blændes af store pro-abort-kampagner? Ved vi, hvad vi skal sige, eller kører vi fast i den massive påvirkning, vi møder? i u-landene ved at sikre, at de får mulighed for abort? Vi vil ved dette årsmøde se nærmere på Vestens abortkorstog i den tredje verden og gøre op med myterne. Vi har brug for at klæde os på i abortkampen med argumenter, der holder! Vi har brug for at lytte til Guds klare tale imod uretten. I øjeblikket kører Sex og Samfund for offentlige midler en kampagne i Arriva-togene for at give kvinder i u-landene bedre mulighed for abort. Kampagnen skulle efter sigende sikre, at de kan forbedre deres livsvilkår. Men hvad er myte og fakta? Er der virkelig lighedstegn mellem adgangen til fri abort og så langt større muligheder for et bedre liv? Fører adgangen til fri abort til færre graviditeter og mindre undertrykkelse? Hjælper vi virkelig kvinderne Foredragsholderen, Torben Riis, er professionel pro-life er med et stort internationalt netværk, og han har i mange år dygtiggjort sig på dette område. Han er med i ledelsen af søsterforeningen Respekt for Menneskeliv og er redaktør på deres medlemsblad. Deltag i årsmødet og vær med i en kamp for de ufødte børn, for deres liv er lige så værdifuldt som dit og mit. Fyld bilen, tag toget, spring på cyklen... og deltag i Retten til Livs årsmøde! 15

16 Afsender: Retten til Liv, Sekretariatet Cedervej 1, Stjær, 8464 Galten B Årsmøde i Retten til Liv Årsmøde i Retten til Liv Lørdag den 24. marts i Oasekirken, Frichsvej 2, Silkeborg Lørdag den 24. marts i Oasekirken, Frichsvej 2, Silkeborg 16 støt RETTEN TIL LIV PÅ GIRO +o Program: Ankomst, kaffe, te, rundstykker Program: Foreningens årsmøde Ankomst, kaffe, te, rundstykker DAGSORDEN: Foreningens årsmøde Valg af dirigent DAGSORDEN: Beretning om foreningens virke siden sidste årsmøde Forelæggelse Valg af dirigent af det reviderede regnskab Fastlæggelse Beretning om af foreningens medlemskontingent virke siden sidste årsmøde Valg Forelæggelse af medlemmer af det til reviderede bestyrelsen, regnskab jf. 7 Valg Fastlæggelse af medlemmer af medlemskontingent til repræsentantskabet jf. 9 Valg af revisor medlemmer til bestyrelsen, jf. 7 Indkomne Valg af medlemmer forslag* til repræsentantskabet jf. 9 Eventuelt Valg af revisor Indkomne forslag* Eventuelt Frokost Foredrag ved Torben Riis, lektor og bestyrelsesmedlem af Respekt for Frokost Menneskeliv: Vestens Foredrag abortkorstog ved Torben Riis, i den lektor tredje og verden bestyrelsesmedlem af Respekt Kaffepause for Menneskeliv: Debat Vestens afsluttende abortkorstog med i den gruppedrøftelse tredje verdenog evaluering Bøn Kaffepause for de ufødte Liturgisk Debat afsluttende handling med ved flere gruppedrøftelse præster og evaluering Bøn for de ufødte Pris for deltagelse, Liturgisk handling inklusiv ved forplejning: flere præster 50 kr. Tilmelding på forhånd til sekretariatet Pris for deltagelse, inklusiv forplejning: 50 kr. * Tilmelding Bestyrelsen på forhånd stiller forslag til sekretariatet om mindre justeringer i vedtægterne, med henblik på nødvendig opdatering. Ændringsforslagene kan læses på hjemmesiden. * Bestyrelsen stiller forslag om mindre justeringer i vedtægterne, med henblik på nødvendig opdatering. Ændringsforslagene kan læses på hjemmesiden. HUSK at melde flytning. Det sparer os for en masse tid og arbejde og sikrer dig fortsatte informationer fra os. TAK!

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

LIV Medlemsblad for foreningen Retten til Liv

LIV Medlemsblad for foreningen Retten til Liv 12. ÅRGANG NR. 2 JUNI 2009 LIV Medlemsblad for foreningen Retten til Liv SIDE 8 ÅRSMØDE OG KONFERENCE 2009 SIDE 9 OBAMA OG DE UFØDTE SIDE 8 SIDE 11 MISSION BABY KONFERENCE OM UNGE OG ABORTMODSTAND ISSN

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Medlemsblad for foreningen Retten til Liv. Livjuni 2012. Årsmødedryp En af os Hvorfor skal de leve? Google bortcensurerer abortkritik

Medlemsblad for foreningen Retten til Liv. Livjuni 2012. Årsmødedryp En af os Hvorfor skal de leve? Google bortcensurerer abortkritik Medlemsblad for foreningen Retten til Liv Livjuni 2012 15. årgang nr. 2 Årsmødedryp En af os Hvorfor skal de leve? Google bortcensurerer abortkritik 5 9 10 14 2 Retten til Liv vil: forsvare det ufødte

Læs mere

Liv Medlemsblad for foreningen Retten til Liv

Liv Medlemsblad for foreningen Retten til Liv 13. årgang nr. 1 februar 2010 Liv Medlemsblad for foreningen Retten til Liv side 3 det er et barn side 6 dilemma: Fosterdiagnostik side 8 side 10 retten til at råde over sin egen krop opråb til unge medlemmer

Læs mere

Liv Medlemsblad for foreningen Retten til Liv

Liv Medlemsblad for foreningen Retten til Liv 13. årgang nr. 2 JUNI 2010 Liv Medlemsblad for foreningen Retten til Liv årsmødet båret af optimisme side 3 side 6 side 11 side 12 virkelighedsfjern statistik DilemmA: Etik omkring behandlig af barnløse

Læs mere

Samlet i kamp mod dødens kultur i Europa

Samlet i kamp mod dødens kultur i Europa Medlemsblad for foreningen Retten til Liv Livmarts 2014 17. årgang nr. 1 Samlet i kamp mod dødens kultur i Europa Sorggrupper et nyt initiativ Hvad siger Bibelen egentlig om abort? Korsmarkens efterliv

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Etik drejer sig om at sikre det gode liv

Etik drejer sig om at sikre det gode liv Etik drejer sig om at sikre det gode liv Interview i Frelsens Hærs blad "mennesker & tro" Af Bent Dahl Jensen Formanden for Det Etiske Råd, tidl. amtsborgmester Erling Tiedemann ser fremtiden på det etiske

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv.

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv. [ K A P I T E L 1 ] & og Barnløshed i et historisk politisk perspektiv. 9 Der er i de senere år kommet et markant fokus på barnløsheden i den vestlige verden. Vi befinder os nu i en situation, hvor vi

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Korsmark og ChooseLife-kampagne. brød muren af tavshed

Korsmark og ChooseLife-kampagne. brød muren af tavshed Medlemsblad for foreningen Retten til Liv Liv november 2013 16. årgang nr. 3 Korsmark og ChooseLife-kampagne brød muren af tavshed 6 8 9 10 14 Politikerne undveg abortdiskussionen igen Censur med modsat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm.

Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm. INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE I ALTERNATIVET Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm. Først og fremmest: tak, tak, tak! Vi kan ikke understrege nok, hvor glade vi er for, at

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Liv Medlemsblad for foreningen Retten til Liv

Liv Medlemsblad for foreningen Retten til Liv 14. årgang nr. 2 juni 2011 Liv Medlemsblad for foreningen Retten til Liv adoption side 3 Bortadoption eller abort side 4 ÅrsmødeT 2011 side 6 et (u)ønsket barn side 12 HvaD synes du selv? ISSN 1902-4967

Læs mere

Abort i Europa. Styrket abortmodstand i Europa Loven der beskytter livet Abort-stategi bevidst fordrejning af sandheden De ufødtes biskop in memoriam

Abort i Europa. Styrket abortmodstand i Europa Loven der beskytter livet Abort-stategi bevidst fordrejning af sandheden De ufødtes biskop in memoriam Medlemsblad for foreningen Retten til Liv Livoktober 2014 17. årgang nr. 3 Abort i Europa Styrket abortmodstand i Europa Loven der beskytter livet Abort-stategi bevidst fordrejning af sandheden De ufødtes

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

I tvivl? - abortrådgivning i Mødrehjælpen

I tvivl? - abortrådgivning i Mødrehjælpen Bl.a. i dette nummer: Ønskebørn! Abortrådgivning i Mødrehjælpen Fakta om abort og loven Folketingets tværpolitiske netværk Interview med folketingsmedlem Kirsten Brosbøl NR. 17 MARTS 2009 I tvivl? - abortrådgivning

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt når livet gør ondt hvem er vi? Foreningen Agape er en folkekirkelig forening, der arbejder med diakoni, sjælesorg, terapi, kurser, retræter og foredrag. Vores fundament er det kristne livs- og menneskesyn.

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Guide: Sådan styrker du dit selvværd Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? Styrk dit selvværd INDHOLD I DETTE

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Bioetik Etiske dilemmaer ved livets start:

Bioetik Etiske dilemmaer ved livets start: Bioetik Etiske dilemmaer ved livets start: Hospitalspræst, ph.d. Jens Rasmussen Det ufødte barns ukrænkelighed hævdes med stigende styrke på de forskellige etaper fra undfangelse til individ: 1) Før 7.

Læs mere

Fri og smertefri bevægelse

Fri og smertefri bevægelse Fri og smertefri bevægelse - din genvej ud af smerterne En lidt anderledes forklaring på hvorfor du har ondt og hvordan du bliver smertefri Introduktion En mindre skade på mit knæ, gav mig for nylig anledning

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

40 år med fri abort. One of Us i fuld gang En fars kamp for sit barn En fynsk furie beretter Vejen mod fri abort II

40 år med fri abort. One of Us i fuld gang En fars kamp for sit barn En fynsk furie beretter Vejen mod fri abort II Medlemsblad for foreningen Retten til Liv Livfebruar 2013 16. årgang nr. 1 40 år med fri abort One of Us i fuld gang En fars kamp for sit barn En fynsk furie beretter Vejen mod fri abort II 4 6 8 10 2

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 D VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 ANSK SAMLING er en folkelig bevægelse, der vil samle og styrke det, som forener alle danske: fædreland og modersmål. I navnet Dansk Samling fastholdes

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 72 Offentligt Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Den 19 september blev der afholdt en stor konference på Christiansborg med

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

I tilfælde af et seksuelt overgreb...

I tilfælde af et seksuelt overgreb... I tilfælde af et seksuelt overgreb... Seksuelle overgreb forekommer alle vegne i samfundet. Som vi har set i de senere år, forekommer de også i Den katolske Kirke. De er også forekommet i vort eget bispedømme

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Handicap, Etik og Fosterdiagnostik. - et refleksionspapir

Handicap, Etik og Fosterdiagnostik. - et refleksionspapir Handicap, Etik og Fosterdiagnostik - et refleksionspapir Det Centrale Handicapråd februar 2005 Udgiver Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, Skt. Annæ Passage, opg. F, 4. sal 1260 København K Tlf.: 33

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus.

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af mobning

Forebyggelse og håndtering af mobning Til medarbejdere Forebyggelse og håndtering af mobning Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er mobning? Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Prostitution som karriere

Prostitution som karriere ErhvervsKvindeNyt MARTS 2008 Prostitution som karriere VI FÅR BESØG AF LEDEREN AF REDEN I ÅRHUS, JOAN FISKER HOUGAARD Joan Fisker Hougaard kommer og fortæller om sit arbejde, der bringer hende i kontakt

Læs mere

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier Skrive-/fototeam Fortæl hele KLF, Kirke & Medier, hvad vi laver. Tag med til arrangementer eller følg med i debatter, og lav en artikel til hjemmesiden og nyhedsbrevet. Hvorfor har KLF et skrive/foto-team

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret NOTAT 24. oktober 2014 J.nr.: 1406108 Dok. nr.: 1559218 HKJ.DKETIK Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret reproduktion har modtaget bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Lystrup kirkehøjskole Sæson 2015 16 Mødet med de andre

Lystrup kirkehøjskole Sæson 2015 16 Mødet med de andre Lystrup kirkehøjskole Sæson 2015 16 Mødet med de andre Fem foredrag arrangeret af Lystrup Menighedsråd Lystrup kirkehøjskole 2015-2016 Mødet med de andre Det er gennem mødet med de andre vi oplever verden.

Læs mere

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide December 2014 DINE GENER AFSLØRER SYGDOM Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 INDHOLD SIDE 3 Vil du gerne vide, om du er i fare for f.eks. at udvikle tarmkræft eller tidlig demenssygdom?

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen Vedtægter for foreningen Børnehjælpen 1 Formål, baggrund, navn, hjemsted og organisation 1.1 Formål Formålet med Børnehjælpen er at identificere og støtte udsatte børn, der har været udsat for psykiske

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

9. årgang nr. 3 juni 2006. Medlemsblad for foreningen Retten til Liv. side 4. side 7. side 9. imod abort. side 11

9. årgang nr. 3 juni 2006. Medlemsblad for foreningen Retten til Liv. side 4. side 7. side 9. imod abort. side 11 9. årgang nr. 3 juni 2006 liv Medlemsblad for foreningen Retten til Liv side 4 side 7 side 9 side 11 glimt fra ÅRSMØDET ABORT ER NORMALT POLEN HAR GJORT DET UMULIGE imod abort fordi... retten til liv Sekretariatet

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

Klage over myndigheders behandling

Klage over myndigheders behandling Herning 18.10.05. Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Klage over myndigheders behandling Undertegnede skal hermed klage over diverse myndigheders behandling og afgørelser i forbindelse

Læs mere