-inspiration i det udenlandske

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-inspiration i det udenlandske"

Transkript

1 -inspiration i det udenlandske Rapport fra turen

2 Rapporten er udført af: Ulrik Rosenberg (Projektleder) Dorte Lindholm (Dansk Energi) Sheena Laursen (Experimentarium) Karin Noes (Danfoss Universe) Birthe Bjerrum (Gentofte Kommune) Barbara Koch Mathisen (Projektdeltager 6. klasse) Troels Gregersen (Projektdeltager 6. klasse) Andreas Lund Christensen (Projektdeltager 9. klasse) Lynn Phan Asmussen (Projektdeltager 9. klasse) Baggrund. Da en af de store problemstillinger i Energieksperimentarium for folkeskoleelever har været forankring af projektet, der endnu ikke er blevet en blivende del af kommunens tilbud til unge, udover de master classes, talentudvikling, der tilbydes. Derfor ønsker jeg/vi at afsøge de internationale tiltag til netop dette og vil derfor gerne til San Francisco og besøge Exploratorium (http://www.exploratorium.edu/) samt deres center for undervisning, derudover vil der være skolebesøg samt et besøg på det nye naturvidenskabelige museum (http://www.calacademy.org/). Det vil være naturligt samtidigt at se på deres formidling af naturvidenskab. Deltagerne vil bestå af unge der har deltaget i projektet samt deltagere fra projektets følgegruppe. Der vil i afrapporteringen af hovedprojektet nu indgå to selvstændige rapporter hvor gruppen af unge, samt gruppen af voksne deltagere, afrapportere deres resultater, med hensyn til hvordan erfaringerne kan indpasses i det danske udannelsesystem. Før afrejse afholdes der et møde mellem studietursgruppen samt Elforsk hvor der vil foretages en forventningsafstemning med hensyn til rapporterne. Udover løn til de to deltager fra Gentofte kommune, vil der fra kommunens side være tilknyttet en formidlings medarbejder, der vil sørge for turens PR. Jeg har herefter indsat de to rapporter: (Først delelementer fra de voksne) Inspiration fra San Francisco (Experimentarium Sheena Laursen) Jeg har valgt at tage kronologisk udgangspunkt i de forskellige besøg vi foretog og trække de idéer, metoder og fremgangsmåder frem, som jeg tror Experimentarium kunne få gavn af. Det vil naturligvis også gælde Danfoss Universe. Flere af oplevelserne vil kunne inspirere til tiltag på tværs af skoler og science centre. I Experimentariums tilfælde har der allerede været et tæt samarbejde med Gentofte Kommune, som deltog med to repræsentanter. omkring nogle projekter. Helt overordnet er jeg taknemmelig for amerikanernes gæstfrihed og åbenhed overfor os og håber på selv at kunne gøre gengæld, når de eller andre udlændinge besøger os. Jefferson Primary School Vi besøgte en første klasse med en meget engageret lærer og en science teacher som var lånt til formålet. Denne science teacher måtte forældre-foreningen på skolen skaffe penge til. Det gjorde indtryk på os, at forældre bakker skolen op med fundraising events, aktivitetsaftener med børnene m.m. Det fik os måske også til at få en smule dårlig samvittighed over, hvordan vi i Danmark kan tage for givet, at al undervisning er gratis. Det

3 fascinerende ved besøget var, hvordan læreren kunne fænge så små elever og formidle nogle ret så svære naturvidenskabelige emner videre til eleverne. Emnet var luft men det udviklede sig til også at være en introduktion til de tre tilstandsformer fast, flydende og gas. Læreren havde en pointe med at introducere svære faglige begreber, hvis eleverne spurgte ind til disse, velvidende at de formentlig ikke helt forstod grundessensen. Hun havde så den hensigt, at eleverne senere ville have nemmere ved at tilegne sig en viden indenfor det faglige område og til den tid være i stand til at hæfte mere viden på begreberne. Gianani Middle School Vi må indrømme at vi blev lidt deprimeret over at se så mange elever proppet ind i én klasse og med en lærer der havde meget svært med at få styr på det hele. MEN det gode ved det besøg var at vore elever brillerede og overtog simpelthen undervisningen. Vi fik en god dialog i gang mellem os og dem, hvor vi fik fortalt om EnergyX og hvor vi udvekslede fritidsinteresser, undervisningsidéer m.m. Til slut fik vi drøftede vigtigheden af at slukke for anlæg, standby knapper m.m. hvis man vil spare på strøm og dermed være med til at mindske forurening. Det var stort ikke mindst fordi EnergyX elever stod for debatten og det virkede som om, at det gjorde indtryk på de amerikanske elever. Så mon ikke nogle af de amerikanske elever er blevet klogere på vores besøg den dag. Exploratorium Engagerede mennesker, motiverende, inspirerende, søde, skønne og jeg kunne fortsætte. Sådan blev vi modtaget af 3 skønne Exploratorium folk. Deres viden og engagement kan ikke undgå at smitte en. Og vi blev alle smittet af deres begejstring. De brænder virkelig for at formidle naturvidenskab på en interaktiv og dialog-skabende måde. Først deltog jeg i et værksted med Modesto, der fortalte om hvordan de samarbejdede med lærere og om hvilke aktiviteter, kurser m.m. de tilbyder lærere. Der skal lige tilføjes at Exploratorium råder over et Teachers Institute, hvortil de fundraiser ca. 12 millioner kroner hvert år. De videreuddanner lærere om sommeren bl.a. Desuden havde de en slags biblioteks-møde-rum, hvor lærere kunne komme og forberede sig, deltog i fælles drøftelser med ligesindede, få inspiration, etc og sådan et rum skal vi have på Experimentarium!! Desuden vil Experimentarium meget gerne spille en rolle fremover i forhold til videreuddannelse af lærere og når det en gang nærmer sig virkelighed kunne jeg forestille mig at anbefale en delegation at tage på studie-tur til Exploratorium for at blive inspireret. Foreløbig har jeg delt min oplevelse med mine nærmeste kolleger i Udviklingsafdelingen, hvor vi står for at udvikle og lede de forskellige udviklingsprojekter, deriblandt skole-aktiviteter, kurser, events, udstillinger og meget mere. Tidligere vicedirektør Poul Doherty (nu var han tilbage til det, han elsker mest og det er at være ude blandt folk og formidle naturvidenskaben og med til at videre-udvikle opstillinger og Exploratorium) viste os rundt. Vi blev meget begejstret over flere af opstillinger især nogle som Experimentarium kunne have glæde af i den nye Energi Udstilling, som skal åbne til februar 09. Der er blevet taget en del billeder og Ulrik har lovet at formidle videre om disse opstillings-idéer til Energi-udstillings-gruppen. Her skal tilføjes at Ulrik har deltaget i koncept fasen omkring udviklingen af Experimentariums Energi-udstilling og det er en direkte konsekvens af vores samarbejde mellem EnergyX og Experimentarium. Lawrence Hall of Science Samarbejdet mellem Lawrence Hall of Science og The University of Berkeley er i sig selv interessant. Vi blev også her fantastisk modtaget. Selve udstillingen var ikke så stor og byggede på en del tryk-knap-video opstillinger. Det interessante for os var det, der foregik nedenunder, hvor der fandtes flere science lokaler parate til at modtage skoleklasser. Tre af deres personale modtog os og gav os mulighed for at prøve tre af deres skoletilbud samt få en tæt dialog med dem. Måden de forberedte og strikkede de tre værksteder sammen, der omhandlede elektriske kredsløb, brændselsceller eller generering af energi ved hjælp af magnetisme til skolebesøg var interessant ikke mindst for et science center som Experimentarium, som har mange skolebesøg hver dag. Deres laboratorium-lignende rum skulle fungere, uden at der blev ofret store beløb på istandsættelse netop for at lærere

4 kunne opleve, at de kunne kopiere og lade sig inspirere af værkstederne og gør noget lignende på skolen. Danske skoler har nok flere økonimiske muligheder end amerikanske skoler men deres gåpåmod og nytænkning i forhold til alligevel at sørge for at prioritere naturvidenskabelig læring hos børn højt er misundelsesværdigt. Academy of Science Bygningen var fantastisk og jeg købte også begge de bøger, der var skrevet om den. Da Experimentarium står overfor at ombygge over de næste år, har vi brug for at få inspiration til indretning og bygning. Derudover var jeg ikke så imponeret. Vores Zoologisk Have kan godt slå dem på inspirerende formidling. Dog fandt jeg det interessant, at de forsøger at integrere opstillinger, akvarier m.m. i rummet. For eksempel var der akvarier, der var formet som bølger og en publikumselevator bag en gennemsigtig gardin, der hejste den besøgende ned under vandet. Der blev i det hele taget brugt ressourcer på at gøre området og opstillinger kunstnerisk smukke. Det koster formentlig mange penge, men jeg synes, at det bidrager til min oplevelse af naturvidenskaben og oplevelsen i det hele taget og jeg tror, at vi godt kunne profilere af at lade os inspirere af amerikanernes storladenhed en gang imellem. Refleksion: Anvendelse af resultaterne (Danfoss Universe af Karin Noes) Turen til USA - samt det øgede kendskab til Eksperimentariet - har resulteret i en del refleksion over vores praksis i Danfoss Universe (D:U). Jeg har fået mange nye ideer med hjem til nye forløb og nye tiltag. Der er ideer, som kan bruges her og nu og ideer, som må vente lidt eller skal files lidt til. Jeg sidder i oplevelsesafdelingen, men har også en del ideer, som allerede nu er blevet delt med andre afdelinger. Her vil jeg nævne et par af de ideer jeg fik på turen, som jeg vurderer direkte eller indirekte - kan være medvirkende til at højne den generelle interesse for naturvidenskab: 1) Eksploratorium benytter sig hovedsalig af fond raising til finansiering af deres aktiviteter og har gratis entre for skoleklasser. Lawrens Hall og Science kan tilbyde undervisning og entré til en fordelagtig lav pris. Selvom D:U er privatejet, er der ikke uudtømmelige midler til at drive Parken herunder undervisning. Skolerne har ofte kun få midler til besøg i de uformelle læringsmiljøer, og hvis

5 det skal være et reelt tilbud for alle, kan man i D:U overveje, om omkostningerne for den enkelte klasse kun skal være symbolsk. I øjeblikket dækker beløbet for en klasseoplevelse næsten de reelle udgifter, hvilket er omkostningstungt for en klasse, da de også skal betale entré (samt transport). Jeg kunne godt tænke mig, at D:U begynder at fond raise, så tilbuddet om at pirre børns nysgerrighed og inspirere lærerne til at gå hjem og bedrive spændende og inspirerende handson naturfagsformidling, bliver et tilbud til alle skoler rig som fattig. Der er ikke tradition for at fond raise i DK, og jeg tror heller ikke, der er mulighed for det i samme grad som det er muligt i USA. Jeg ser dog en del virksomheder, som kunne have interesse i, at børn og unge bliver mere interesserede i naturfag og dermed har interesse i at sponsere forløb i D:U. Desuden er det mit håb, at vi kan søge midler til at udvikle og offentliggøre undervisningsforløb og vidensdele mere bredt end der er mulighed for os i dag. 2) Både Lawrens Hall of Science og Eksploratorium er meget opsatte på at anvende billige hverdagsmaterialer, så alle skoler og alle børn kan gå hjem og lege videre eller gentage forsøgene. På Eksploratorium bliver der tilmed arrangeret forældre/lærer/børne-eftermiddage, hvor der bliver leget med science og billige hverdagsmaterialer. På Jefferson Elementary School blev vi fortalt om et velfungerende PTA (parrents/teachers association). Dette er medvirkende til, at der ind imellem bliver arrangeret eftermiddage, hvor der foregår scienceaktiviteter på skolen. Her deltager forældrene sammen med deres børn. Jeg vurderer, at disse arrangementer er med til at give børn og forældre en naturlig tilgang til science i hverdagen. De udvikler et rum, hvor de sammen kan undre sig over deres nære omverden. Forældrene bliver tilmed en ressource i forhold til scienceundervisningen i skolen, da de aktivt går ind i arbejdet. I Danmark er det ikke almindeligt, at forældrene involverer sig i fagene på skolerne. Jeg ser forældre/børnearrangementer som en oplagt mulighed for, at få forældrene til at føle sig trygge ved naturvidenskab og skabe de føromtalte rum til fælles refleksion med børnene. Disse eftermiddagsarrangementer ser jeg mulighed for, at vi udvikler i D:U. Betydning for fremtidigt samarbejde mellem Experimentarium og Danfoss Universe (Experimentarium og Danfoss Universe af Sheena Laursen og Karin Noes) Hele forløbet omkring EnergyX har resulteret i et tættere kendskab mellem Eksperimentarium og Danfoss Universe. Allerede nu har det resulteret i en tættere dialog omkring scienceformidling, løsning af praktiske forhold på science centre, håndtering af ressourcer m.m., da vi har videndelt mellem hinanden. Chefen for oplevelsesafdelingen i Danfoss Universe har bl.a. besøgt Eksperimetarium med vidensdeling for øje på foranledning af den kontakt, som er skabt gennem EnergyX. Det har klart været en fordel at netværke i bunden af organisationen, og vi ser potentiale i et kommende samarbejde. Det vi helt konkret tænker på at gøre er at arrangere et netværksmøde, hvor vi forsøger at finde et konkret projekt vi kan samarbejde omkring. I første omgang har vi tænkte at et konkret projekt kunne være inspireret af en idé vi fik i San Francisco, hvor high school elever diskuterede filosofiske spørgsmål med besøgende. Denne metode kunne vi godt forestille os anvendt på flere fagområder og bl.a. på en del af klimadiskussionen og energi-området.

6 Energy-X i Staterne samtale med fire unge skoleelever om fælles refleksioner i forhold til enetrgiundervisningen Udgangspunktet for samtalen er energi, og hvordan god energiundervisning skal være? Det første spørgsmål: Hvem af dine kammerater ville have fået noget ud af at være med på denne tur? giver anledning til overvejelser om, hvad der skal til for at få noget ud af en studierejse, som den vi er på. Eleverne er enige om, at én af forudsætningerne er interesse for naturfag. Men det alene gør det ikke! Der er brug for nogle personlige kompetencer, der både handler om at kunne deltage i en gruppesammenhæng og ikke mindst at kunne videregive sine oplevelser. Det er den grundlæggende forudsætning for at kunne lære ikke mindst, når det drejer sig om naturfag: Man skal kunne fungere sammen i en gruppe være i stand til at være sammen. For at lære skal man også formidle. Det gode samarbejde er en forudsætning for at kunne diskutere holdninger og værdier. Mange er slet ikke klar over, at det med holdninger i naturfag er lige så vigtigt som den egentlige viden. Iben skulle have været med. Hun er god til at skabe sammenhold og samle en gruppe og så er hun god til naturfag. Hun ville også være god til at skrive blog Alexander! Han går på nat. fys- linje han er engageret, og så har han humor! Michael han ville kunne forstå det hele. Og han ville have fåpet meget ud af, at besøge sciencecentrene. Rasmus: han kender byen og ville kunne have vist os rundt, god til naturfag han ville have fået noget ud af det. For at kunne lære noget skal man være en del af en gruppe De, der er med på en sådan tur skal være åbne for at prøve noget nyt, være nysgerrige og parate til at formidle oplevelserne, når vi er hjemme igen. Hvad har været overraskende for jer, der har været en del af EnergyX? t

7 Alle er enige om, at det har givet en ekstra motivation til at være opsøgende og nysgerrige både på denne tur og i det hele taget. Jeg er blevet opmærksom på, at busserne her I San Francisco drives efter et elektromagnetisk princip. I Danmark ville det ikke kunne lade sig gøre. Vi har ikke den infrastruktur. Busserne er CO2 besparende - udledningen af partikler er vigtig her, fordi der er så mange biler. Men jeg synes alligevel, det virker som om luften er ret forurenet Vi har set rigtig mange hybridbiler. Ud fra det, I har set, hvor er så den største forskel mellem USA og Danmark, når det drejer ig om undervisning i energi(besparelser) og naturfag? Jeg havde regnet med at fysik undervisningen var bedre. Vi har jo været vant til at have Ulrik, som har forstået at gøre det sjovt og spændende at lære fysik og andre naturfag. Det var godt på Elementary School i børnehaveklassen. Man lærer bedre, når det er sjovt. I DK gør man mere ud af skolernes lokaler. Der skal være engagerede lærere, som tager eleverne med ud. Det er ikke bredt nok, hvis lærerne bare bliver i klasselokalet. Det gælder om at få alle interesserede. Uengagerede lærere skaber uengagerede elever! Komplicerede begreber bliver introduceret meget tidligt. De tre tilstandsformer i 0. klasse. Sciencecentret burde undervise mere på at gøre den almindelige undervisning attraktiv. Det virker også som om, det er nemmere at få naturfagsunder visningen til at fungere, når der kun er 17 elever i klassen, som der var i børnehaveklassen i sammenligning med de 37, der var i 6. klassen. Lærernes engagement er rigtig vigtigt. det gælder både i Danmark og USA Hvad skal der til for at undervisning i energi lykkes? Man skal starte tidligt! Det frivillige tilbud, som EnergyX er, skal ikke kun være for de store elever. Det skulle også starte tidligt måske kunne store elever være hjælpere hos de små. Konkurrence er et rigtig godt element Forældrene skal være interesserede i, hvad børnene laver. fysikundervisning skal forholde sig til noget i virkeligheden, der skal i det hele være elementer af noget, man kender i forvejen Der skal være noget, som drenge interesserer sig for det er for det

8 meste nemt nok og så også noget, der interesserer flere piger. Eksperimenter Engagerede lærere Har I fået nogen ideer til, hvordan undervisningen i energi og naturfag kan blive bedre? Vi har set High-school elever, der arbejdede på science-centrene. Det er en rigtig god idé. Den idé kan udbygges til fx at være større elever på en folkeskole, der kommer rundt i de små klasser og hjælper med at skabe interesse. Men man skal sørge for, det er ældre elever, der underviser. Hvis man selv går i 7. kan man undervise i fx 5. klasse, men ikke på sit eget klassetrin. der kunne det så være elever fra 1. g. Børn underviser børn vil også være en god idé fx på Exprimentariet Man burde have sådan nogle som os til at følge undervisningen hos en almindelig naturfagslærer. Jeg er sikker på, vi ville kunne give mange ideer og også fortælle ham/hende, hvad der virker og hvad der ikke virker. Måske en slags workshops, hvor elever kunne evaluere undervisningen Lærerne skal på flere kurser ligesom nogle af dem vi har set her. det skal være kurser, der giver dem utraditionelle ideer, som de ikke kommer i tanke om af sig selv. Det vigtigste er ikke materialer, men alle pengene skal bruges på efteruddannelse af lærere. Det kunne også være perfekt at være med til at planlægge under visningen. Pluk fra elevernes blog mandag den 27. oktober Vi startede dagen i dag en time senere og lagde ud med en noget lettere morgenmad en igår (med undtagelse af drengene...), måske fordi vi alle gik rundt med en fornemmelse af konstant overmæthed efter blot én dag. Vi prajede 3 taxier til at transportere os frem til Jeffersons Elementary school, en af de ældste skoler i San Francisco, hvor vi blev positivt overraskede over hvor stor indflydelse forældre har på skolens miljø. De hjælper til med at plante grønsager og bidrager med penge til skolens materialer. Vi fik lov at følge med i Sheenas nieces klasse en time (klassen svarede til en dansk 0-klasse, men den fremragende lærer fik på en sjov og inspirerende måde forklaret materialers former; fast, flydende og gas, men glemte dog - ifølge Ulrik - plasma...). Det spøjse ved det hele var, at da vi senere den dag besøgte en Middleschool, hvor Sheenas nevø går, og fik lov at se en fysiktime, var det rystende at se, at de der gennemgik nogenlunde det samme. Det var en utroligt stor klasse på 35 elever, der også havde lidt problemer med at holde på koncentrationen. Der var ikke så meget fysiktime over det hele, men vi fik også en del tid til at præsentere os, så der gik jo nok lidt af en geografitime i det... Det var sjovt at høre de forskellige bud på hvor vi kom fra; Asien, Australien, Euro-Asien, Eustralia (læg mærke til de 2 absurd opdigtede verdensdele...), men der var - selvfølgelig - ingen til at gætte rigtigt. Det lod heller ikke til at der overhovedet var nogen der kendte til Danmark, og der var nok en del fnisen da klassen så Danmarks størrelse på kort.

9 Vi forklarede hvad EnergyX kom her for, men det så ikke helt ud til at sive ind hos dem. Da vi spurgte hvor mange i klassen, der aldrig slukker deres computer, men blot sætter den på standby - fik vi svaret "standby, of course!" uden undtagelser! rystende... simpelthen bare rystende ! Læreren gjorde én rigtig fornuftig ting den dag; alle elver fik til "lektie" at gå hjem og slukke deres computer - nu må vi så bare håbe at de gør det! og måske er det lidt, men vi fik da nogenlunde et budskab ud :) Dagen blev sluttet af med en dejlig gåtur på stranden, et smut i San Franciscos mindre "pæne" dele - for oplevelsens skyld, derefter en rigtig shoppetur i byen inden det blev helt aften - hvorefter det var hjem, mad og godnat!! Onsdag den 29. oktober I dag kunne vi sove lidt længere end vi plejer. Alligevel sov de to unge piger over sig, så Ulrik var nød til at banke dem op. Ups... Vi skulle først af sted kl om morgen. Turen gik i dag til Exploratorium, hvor vi skulle mødes med lederen af efteruddannelses centeret der ligger på museet. Vi tog en bus og gik resten af vejen til fods. Vi skulle først mødes med uddannelseslederen kl så vi havde masser af tid til at gå rundt og kigge på opstillingerne. Det var lidt af det samme som på Experimentariet, men der var alligevel nogle nye og sjove opstillinger. kl gik vi så over i Cafeen og spiste frokost. Ulrik valgte selvfølgelig ikke at drikke som alle andre normale mennesker, så han købte en meget lækker mørkegrøn algevand (LÆKKERT). Så kl mødtes vi endelig med uddannelseslederen. Uddannelseslederen Paul viste os rundt til alle opstillingerne der handlede om Energi og Global opvarmning. Han fortalte at næsten alle opstillingerne blev lavet på Exploratoriets eget værksted. En af de mest spændende opstillinger vi så var en model af indersiden af en vulkan hvor en skrå aflang boks næsten var helt fyldt med en masse små hule glaskugler. Du kunne så skrue op for luft i bunden af kassen når så luften strømmede op gennem kulerne blev der dannet noget der lignede små magma kamre... da vi havde kigget færdig gik vi oven på og så på menneskeceller. Det var Andreas og Ulrik der var ofrene denne gang. Ideen med eksperimentet var, at man skulle finde ud af om to menneskers celler var ens, det var de, men ikke deres DNA. Da nogen af de voksne stod og snakkede med Poul (Poul er cool), gik resten af os hen og prøvede en opstilling hvor bunden af et lydtæt rum var fyldt med grus. Man skulle så se hvor stille man kunne gå over. Birthe vandt (WHAT). Inden vi skulle hjem skulle vi lige ind i shoppen og købe de mest nødvendige ting. Vi tog to taxaer hjem og gik en hurtig tur i poolen, "meget hurtig tur"... så nu skal vi spise bob bob ding ding... Torsdag den 30. oktober Så gik turen videre til Lawrence Hall of Science, hvor vicedirektør Erica stod parat til at vise os rundt og forklare konceptet. Den overordnede ide er formidling til børn og unge. Udstillingen var indrettet i specifikke temaer som fx it og engineering for mindre børn, et lille planetarium, arkitekturafdeling. hvor man kunne bygge og konstruere med fx Kapla-klodser. Nedenunder var forskellige klasser, som byggede på fagområder såsom biologi, fysik, teknologi, kemi. I biologi-værkstedet blev vi præsenteret for de levende dyr: slanger, kaniner, leguaner, skildpadder og andre (kryb)dyr. I Danmark er biologi-lokalerne ofte fyldt med døde udstoppede dyr (nekrologi!). Hvordan tror du, det føles at røre ved en slange?! For os, der ikke havde prøvet det før, var det en overraskelse, at den var blød og ikke så kold som forventet. Man kunne virkelig mærke musklerne, når den snoede sig hen over armen. Efter frokost, som blev indtaget i cafeteriet, begav vi os mod rum 155, hvor Jolanda ventede på os sammen med sine to kolleger. Her var der lavet forskellige opstillinger, som hun bruger i sin undervisning af klasser og familier der er ret mange forældre, der kommer uden for skoletid med deres børn. Hun fortalte, at hun havde to til tre klasser om dagen. Derudover tager Jolanda og hendes kolleger også ud på skoler og underviser. Intet af dette sker i så stor udstrækning i Danmark.

10 Hun viste tre værksteder: Sammensæt og forstå en brændselscelle Lav forskellige elektriske kredsløb Generere energi ved hjælp af magnetisme Vi ved fra Rasmus, der har boet i San Franciscos omegn, og vores eget besøg på en middle-school, at fysiklokalerne overhovedet ikke lægger op til, at eleverne har materialer og fysiske rammer til selv at lave forsøg = bedre undervisning men til gengæld har science centrene optimale muligheder. I Danmark er det modsat: På skolerne har vi rigtig gode fysik-lokaler: Det kunne være en af årsagerne til at science centrernes undervisnings tilbud ikke bliver brugt i særlig stor grad hos os. Fredag den 31. oktober I dag var det drengenes tur til at sove over sig! Vi aftalte at damerne gik med de unge, så Ulrik fik lidt luft. Det blev med bussen til California Academy of Science. Museet lå godt gemt et sted i Golden Gate Park bag det flotte botaniske hegn af eksotiske planter. Vi gjorde vores entré og indtog stedet ej, men vi fik set os godt omkring J Udstillingen bød bl.a. på et stykke regnskov indkapslet i en enorm glassfære, men det var ikke alle fra holdet, der nåede at tjekke regnskoven, før den pludselig blev afspærret af ukendte årsager ærgerligt nok! Vi spiste frokost i museets cafeteria, som var propfyldt. Der var ret mange folk, især ovre ved pingvinbassinet, hvor det var fordrings tid. Ellers gik udstillingerne på udstoppede dyr i autentiske omgivelser bag montrer, menneskeog dinosaurknogler, co2-forbrugsmåler og diverse andre Det var lidt skuffende at staben ikke rigtigt kunne forklare om opsætningen af nogle homo-kraniers rækkefølge, men de undskyldte det med, at den del af udstillingen var hel ny (det kan ses som film). Efter frokost besluttede vi at tage ud og shoppe og se på Halloweenkostumer! Desværre var der ikke nogen på det tidspunkt måske bortset fra et par japanske teletubies. Vi havde aftalt med Birthe kl at holde et interview om vores opfattelse af turen. Der var en masse at diskutere bl.a. undervisningsmetoder i naturfag, og hvad vi skulle bruge vores oplevelser på denne tur til. (Her indsat elevernes blog, kan ses med billeder og video på )

11 Turen til San Francisco fra DK til USA Lørdag Afrejsen I dag tog vi af sted fra Kastrup lufthavn kl. 7.55, hvor vi rejste til Heathrow terminal 5 i London. Vi var alle sammen meget spændte på at komme så langt hjemmefra. Da vi havde masser af tid tilovers i Heathrow, kiggede vi lidt i butikker, mens nogen af os nød en skøn kop Starbucks kaffe! Vi flyver med British Airways til USA det er noget af en lang tur (12 timer i fly uden mellemlanding fra London til San Francisco)! På vejen fløj vi over Island og Grønland. Vi nåede at skimte Islands smukke bjerge og skrænter, der grænsede ud til havet, samt de mange fordybninger i jorden, som stammede fra smeltevands flodlejer i foråret. Det var virkelig et smukt syn med snedækkede bjerge og gletsjere der gik dog et øjeblik, før vi fandt ud af at det var Island og ikke Grønland vi havde set. Med godt 12 timer til rådighed i flyet, var der tid nok til hver især at se 4-5 film på sædernes små fladskærme. Dog kunne det ikke undgås at kede sig lidt bortset fra Troels som hævder at intelligente mennesker aldrig keder sig! Da vi (for de flestes vedkommende ENDELIG) nåede frem til San Francisco, blev vi taget ikke med bukserne nede, snarere med den alt for varme sweater på! Der var 24 grader celsius, mens vi hjemmefra havde pakket til noget, der ville svare til lokalt dansk efterårsvejr Og i stedet mødes vi med denne sommerhede!? Men vi overlever nok hvem siger nej til lidt ekstra sommer før jul? Og efter et solidt måltid "rigtig" amerikansk burger, var vi alle mere en glade for at gå til køjs for dagens strabadser (det skal lige nævnes at nogen af os ikke har lukket et øje i 42 timer ) Vi glæder os til at se San Francisco uden sammenknebne øjne i morgen! Hyg jer Søndag den 26. vi er i San Francisco Hej alle sammen I dag vågede nogle af os meget tidligt og andre sov dejligt hele natten. Da vi alle var oppe gik vi ned på en cafe, for at få os en traditionel amerikansk morgenmad. (jeg får kvalme bare af at tænke på det!!!), men det smagte faktisk rimelig godt. Det var æg, bacon, pølser og pandekager med ahorns sirup.

12 Derefter tog vi ned på Fishermans warf. Der så vi nogle søløver på pier 39, og kom ud på et cruise og så Golden Gate og Alcatraz fra vandet. Det var en unik oplevelse. Der var meget tåget og vi kunne kun se en lille smule men det var rigtig sjovt alligevel. Da vi kom tilbage til fast grund igen, skulle vi da også lige se Aquarium of the Bay. Akvariet havde 2 underjordiske grotter og over fisk. Derefter tog vi over i INTERNATIONAL SPY SHOP. Lige ved siden af var der et sted man kunne leje Segway s. Da vi havde kigget lidt der, tog vi med spor-vognen til union Square, og så en udstilling med Energystar*. Og efter vi havde snakket men energi folkene, gik turen videre til Chinatown. En hurtig tur op og ned af gaderne og så hjem på hotellet. Vi slutter at med en time i motionscenter, og en time i poolen. Så gik vi ud på en... mexicansk restaurant og hjem i seng. DE GODE TING I DAG 1. En perfekt morgenmad 2. Unik sejltur 3. Et smut i Chinatown DE DÅRLIGE TING 1. Dumt Jet-lag 2. Vi hader tåge 3. No shopping (Hvor var Sheena?) BLOG - Mandag 27/10-08 Hej alle sammen Vi startede dagen idag en time senere og lagde ud med en noget lettere morgenmad en igår (med undtagelse af drengene...), måske fordi vi alle gik rundt med en fornemmelse af konstant overmæthed efter blot én dag. Vi prajede 3 taxier til at transportere os frem til Jeffersons Elementary school, en af de ældste skoler i San Francisco, hvor vi blev positivt overraskede over hvor stor indflydelse forældre har på skolens miljø. De hjælper til med at plante grønsager og bidrager med penge til skolens materialer. Vi fik lov at følge med i Sheenas nieces klasse en time (klassen svarede til en dansk 0-klasse, men den fremragende lærer fik på en sjov og inspirerende måde forklaret materialers former; fast, flydende og gas, men glemte dog - ifølge Ulrik - plasma...). Det spøjse ved det hele var, at da vi senere den dag besøgte en Middleschool, hvor Sheenas nevø går, og fik lov at se en fysiktime, var det rystende at se, at de der gennemgik nogenlunde det samme. Det var en utroligt stor klasse på 35 elever, der også havde lidt problemer med at holde på koncentrationen. Der var ikke så meget fysiktime over det hele, men vi fik også en del tid til at præsentere os, så der gik jo nok lidt af en geografitime i det... Det var sjovt at høre de forskellige bud på hvor vi kom fra; Asien, Australien, Euro- Asien, Eustralia (læg mærke til de 2 absurd opdiktede verdensdele...), men der var - selvfølgelig - ingen til at gætte rigtigt. Det lod heller ikke til at der overhovedet var nogen der kendte til Danmark, og der var nok en del fnisen da klassen så Danmarks størrelse på kort. Vi forklarede hvad EnergyX kom her for, men det så ikke helt ud til at sive ind hos dem. Da vi spurgte hvor mange i klassen, der aldrig slukker deres computer, men blot sætter den på standby - fik vi svaret "standby, of course!" uden undtagelser! rystende... simpelthen bare rystende !

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Skiathos 19. Maj 2. Juni 2008

Skiathos 19. Maj 2. Juni 2008 Skiathos 19. Maj 2. Juni 2008 Megali Ammos Stranden Vores tur til Skiathos startede den 19. Maj fra Billund, og vi boede på Hotel Mario ved Megali Ammos stranden lidt uden for Skiathos by. Vi rejste med

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Min tur til Sydafrika startede allerede fredag d. 3/4. Jeg holdt fri fra skole fredag for at køre til København. Der boede vi på Hotel Admiral til lørdag.

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Projekt Sluk efter brug. Proces

Projekt Sluk efter brug. Proces 3B /HO Projekt Sluk efter brug Hareskov Skole december 2011 - januar 2012 Proces Fase 1 Faglig introduktion til projektet 1. Hvorfor laver skolen et projekt om dette emne? (spare på energi/udgifter til

Læs mere

Kære Make-A-Wish. Rejsen

Kære Make-A-Wish. Rejsen Kære Make-A-Wish Tak fordi I gav mig mit livs rejse. Nu vil jeg fortælle om mit eventyr. Tirsdag d. 14. august ringede det på min dør og der stod Lone og Morten. Jeg blev rigtig glad og vidste næsten ikke

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

S T U D I E R E J S E N. Den store rejse 2014. St. Vincent 2015

S T U D I E R E J S E N. Den store rejse 2014. St. Vincent 2015 S T U D I E R E J S E N Den store rejse 2014 St. Vincent 2015 Fra Bogense til Saint Vincent, en rejse på 20.000 km. Saint Vincent er en lille ø i Det caribiske Øhav, 150 sømil fra Venezuela. Vi er en gruppe

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13

3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13 3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13 Vi glæder os meget til at rejse med jer, og inden vi tager af sted, skal I læse nedenstående program for turen, som I også bedes medbringe, så I ved,

Læs mere

San Francisco og Hawaii

San Francisco og Hawaii San Francisco og Hawaii Denne rejse kombinerer storbyliv i San Francisco med natur og badeferie på den billeskønne Hawaii-ø Maui. Med tre dage i San Francisco har du god tid til at nyde byens mange seværdigheder.

Læs mere

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015 Thailand & Laos 2015 Fra Bogense til Thailand og videre til Laos er en rejse på 24.000 km. Laos er det eneste land i Sydøstasien omgivet af lande til alle sider og et af de sidste kommunistiske lande tilbage.

Læs mere

TILBUD FOR TO UGER I CAPE TOWN

TILBUD FOR TO UGER I CAPE TOWN TILBUD FOR TO UGER I CAPE TOWN Dato: august 2015 Det samlede tilbud bliver på i alt godt 13.000 DKK for to personer for 13 dage. 12 overnatninger med morgenmad og med fem arrangerede ture. Tilbuddet er

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 Lejr for børn med diagnoser og deres familier NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge OPLEV Dejlige fællesrum Familieværelser

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Studietur til Bruxelles 2010 2c

Studietur til Bruxelles 2010 2c Studietur til Bruxelles 2010 2c Mandag den 8. marts Kl. 05.51 stod hele 2.c på Banegården i Ringkøbing, spændte på hvad denne uge ville bringe. I toget mod Esbjerg fejrede vi Rune som blev 19 år denne

Læs mere

Turen til. Alanya, Tyrkiet

Turen til. Alanya, Tyrkiet Turen til Alanya, Tyrkiet 25. april 2010-2. maj 2010 Punkt... Side Søndag den 25. april 2010...3 Mandag den 26. april 2010...4 Tirsdag den 27. april 2010...5 Onsdag den 28. april 2010...6 Torsdag den 29.

Læs mere

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår K U N S T I "VÆREBRO RÅDGIVNING KUNST PROJEKT" Værebro Rådgivning Værebrovej 72, 2880 Bagsværd, Danmark Telefon: 45 39 57 60 60 B E R L I N 2011 ART BEYOND BORDERS I BERLIN Kunstprojektet

Læs mere

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV april 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte mere, når målene er synlige. Derfor ser man overalt i canadiske klasseværelser masser af plancher med mål, og eleverne skal kende

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage 1 dag. Afrejse Kastrup onsdag den 8. juli kl. 0.40. Alle tider er lokale tider. Tidsforskel +9 timer. 2 dag torsdag

Læs mere

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Annas og min rejse begyndte på Odense Banegård d. 17. november kl. 8. Selv om det var tidligt, var humøret højt, da vi satte kursen mod Kastrup

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Med 2a til New York. Den 4.-10. marts 2013 Signe Slot & Mimi Olsen Hvidovre Gymnasium

Med 2a til New York. Den 4.-10. marts 2013 Signe Slot & Mimi Olsen Hvidovre Gymnasium Med 2a til New York Den 4.-10. marts 2013 Signe Slot & Mimi Olsen Hvidovre Gymnasium Praktiske oplysninger: Adresse i New York The West Side YMCA 5 West 63rd Street New York, NY 10023 Tlf.: +001 212 875

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Kære forældre og medlemmer. Læs gerne dette nyhedsbrev sammen. Siden sidst :o) Hurra. Vi har fået 105 nye medlemmer 4. maj i år. Alle har været igennem

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Reykjavik Marathon 2014

Reykjavik Marathon 2014 Reykjavik Marathon 2014 Af Henriette Lau og Lasse Andersen Den 22. august satte vi os i flyet for at rejse til Island, hvor Reykjavik marathon ventede. Løbet i Reykjavik bød både på 10km, halvmarathon,

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr. Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm. Puplishing

Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr. Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm. Puplishing 1 Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm Puplishing Eventyret over alle Eventyr Forlaget: Grimm Puplishing Forfatter: Kasper Adsbøll Layout:

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Mauritius

Inspiration Rejsemål: Mauritius Inspiration Rejsemål: Mauritius Mauritius er en østat, der ligger i den vestlige del af det Indiske Ocean ca. 900 km øst for Madagaskar. Øen har et areal på ca. 1900 km². Store dele af øen er dækket af

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Hej alle sammen. Her tager søløverne lige en slapper på klipperne

Hej alle sammen. Her tager søløverne lige en slapper på klipperne Hej alle sammen Min rejsekammerat og jeg ankom til Perus hovedstad, Lima, den 18. oktober klokken meget sent om aftenen. Planen var, at vi bare skulle have vires bagage, finde vores taxachauffør og så

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Julie K. Depner, 2z Allerød Gymnasium Essay Niels Bohr At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Der er mange ting i denne verden, som jeg forstår. Jeg

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Scor i Sommerferien EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

Scor i Sommerferien EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Scor i Sommerferien Score i sommerferien hvorfor? Hvorfor har jeg valgt at skrive en e-bog om at score i sommerferien? Fordi jeg igen og igen hører fra fyre at de tager til Lloret de Mar, Bulgarien,

Læs mere

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel.

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel. Intro forløb forløbet er lavet til at kunne afvikles over 2 lektioner. 1 Lektion: Gennemgang af konceptet. Jeg snakker ud fra mine egne erfaringer og oplevelser med filosofien. I slutningen af timen får

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen)

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) BERLIN 2015 Skive Kommune Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april Afgang fra Tieren kl. 07:45 Husk at tage en STOR madpakke med Huskeliste til rejsen: Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) Medicin inkl. medicinpas

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

I sommerferien skulle vi ønske mellem de praktikpladser der var tilbage, og have det på plads med Flemming som er manden bag Rise Above.

I sommerferien skulle vi ønske mellem de praktikpladser der var tilbage, og have det på plads med Flemming som er manden bag Rise Above. Rejsebrev 1 fra Laila Madsen Fra overvejelse til Filippinerne: Min forberedelse startede med at jeg tog kontakt til min internationale koordinator, lige før sommerferien, om at komme i udenlandspraktik,

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Mariagerfjord Ungdomsråd og UngMariagerfjord byder alle velkommen til DUSKnetsamling i Hadsund, fredag d. 1. til søndag d. 3. april

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Tema i storebørnsgruppen: Lave billeder

Tema i storebørnsgruppen: Lave billeder Uge: 2 Lave billeder Sted: Børnehavens fysioterapi-rum at male med fine bevægelser på småt papir at give sig tid til aktiviteter at udvikle de kreative evner En god oplevelse, hvor børnene var koncentreret

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner Club 25 på vulkaner Golf på Island? Ikke alle ved at der er mange golfbaner på sagaøen. 9 herrer fra Club 25 tog chancen fra mandag til fredag i første uge af juli. Arni mødte os i Keflavik og vi entrede

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

Dit næste valg Færøerne

Dit næste valg Færøerne m ø d e r f i r m a r e j s e r k o n f e r e n c e r o p l e v e l s e r Dit næste valg Færøerne ISLAND Tórshavn FÆRØERNE SHETLAND NORGE SKOTLAND ENGLAND DANMARK w w w. g r e e n g at e. f o 2 3 Færøerne

Læs mere

Rejsebrev fra New York 2013.

Rejsebrev fra New York 2013. Rejsebrev fra New York 2013. Af Helle B. Gjerløv. Torsdag den 5. september. Det er i dag dagen for vores næste besøg i New York. Vi skal i år bo på The Pod, som ligger på 51. Street ved Lexington Avenue.

Læs mere

Efterårsaktiviteter. Oktober 2008 8. årgang nummer 8. Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38790140 Lærervær.: 38797140

Efterårsaktiviteter. Oktober 2008 8. årgang nummer 8. Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38790140 Lærervær.: 38797140 ildeskolenyt! Efterårsaktiviteter I september var 9. og 9/10. klasse på lejrskole i Edinburgh, Skotland. Turen blev så fremragende, at den fortjener omtale og billeder fra hver af de to klasser. Vi har

Læs mere