-inspiration i det udenlandske

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-inspiration i det udenlandske"

Transkript

1 -inspiration i det udenlandske Rapport fra turen

2 Rapporten er udført af: Ulrik Rosenberg (Projektleder) Dorte Lindholm (Dansk Energi) Sheena Laursen (Experimentarium) Karin Noes (Danfoss Universe) Birthe Bjerrum (Gentofte Kommune) Barbara Koch Mathisen (Projektdeltager 6. klasse) Troels Gregersen (Projektdeltager 6. klasse) Andreas Lund Christensen (Projektdeltager 9. klasse) Lynn Phan Asmussen (Projektdeltager 9. klasse) Baggrund. Da en af de store problemstillinger i Energieksperimentarium for folkeskoleelever har været forankring af projektet, der endnu ikke er blevet en blivende del af kommunens tilbud til unge, udover de master classes, talentudvikling, der tilbydes. Derfor ønsker jeg/vi at afsøge de internationale tiltag til netop dette og vil derfor gerne til San Francisco og besøge Exploratorium (http://www.exploratorium.edu/) samt deres center for undervisning, derudover vil der være skolebesøg samt et besøg på det nye naturvidenskabelige museum (http://www.calacademy.org/). Det vil være naturligt samtidigt at se på deres formidling af naturvidenskab. Deltagerne vil bestå af unge der har deltaget i projektet samt deltagere fra projektets følgegruppe. Der vil i afrapporteringen af hovedprojektet nu indgå to selvstændige rapporter hvor gruppen af unge, samt gruppen af voksne deltagere, afrapportere deres resultater, med hensyn til hvordan erfaringerne kan indpasses i det danske udannelsesystem. Før afrejse afholdes der et møde mellem studietursgruppen samt Elforsk hvor der vil foretages en forventningsafstemning med hensyn til rapporterne. Udover løn til de to deltager fra Gentofte kommune, vil der fra kommunens side være tilknyttet en formidlings medarbejder, der vil sørge for turens PR. Jeg har herefter indsat de to rapporter: (Først delelementer fra de voksne) Inspiration fra San Francisco (Experimentarium Sheena Laursen) Jeg har valgt at tage kronologisk udgangspunkt i de forskellige besøg vi foretog og trække de idéer, metoder og fremgangsmåder frem, som jeg tror Experimentarium kunne få gavn af. Det vil naturligvis også gælde Danfoss Universe. Flere af oplevelserne vil kunne inspirere til tiltag på tværs af skoler og science centre. I Experimentariums tilfælde har der allerede været et tæt samarbejde med Gentofte Kommune, som deltog med to repræsentanter. omkring nogle projekter. Helt overordnet er jeg taknemmelig for amerikanernes gæstfrihed og åbenhed overfor os og håber på selv at kunne gøre gengæld, når de eller andre udlændinge besøger os. Jefferson Primary School Vi besøgte en første klasse med en meget engageret lærer og en science teacher som var lånt til formålet. Denne science teacher måtte forældre-foreningen på skolen skaffe penge til. Det gjorde indtryk på os, at forældre bakker skolen op med fundraising events, aktivitetsaftener med børnene m.m. Det fik os måske også til at få en smule dårlig samvittighed over, hvordan vi i Danmark kan tage for givet, at al undervisning er gratis. Det

3 fascinerende ved besøget var, hvordan læreren kunne fænge så små elever og formidle nogle ret så svære naturvidenskabelige emner videre til eleverne. Emnet var luft men det udviklede sig til også at være en introduktion til de tre tilstandsformer fast, flydende og gas. Læreren havde en pointe med at introducere svære faglige begreber, hvis eleverne spurgte ind til disse, velvidende at de formentlig ikke helt forstod grundessensen. Hun havde så den hensigt, at eleverne senere ville have nemmere ved at tilegne sig en viden indenfor det faglige område og til den tid være i stand til at hæfte mere viden på begreberne. Gianani Middle School Vi må indrømme at vi blev lidt deprimeret over at se så mange elever proppet ind i én klasse og med en lærer der havde meget svært med at få styr på det hele. MEN det gode ved det besøg var at vore elever brillerede og overtog simpelthen undervisningen. Vi fik en god dialog i gang mellem os og dem, hvor vi fik fortalt om EnergyX og hvor vi udvekslede fritidsinteresser, undervisningsidéer m.m. Til slut fik vi drøftede vigtigheden af at slukke for anlæg, standby knapper m.m. hvis man vil spare på strøm og dermed være med til at mindske forurening. Det var stort ikke mindst fordi EnergyX elever stod for debatten og det virkede som om, at det gjorde indtryk på de amerikanske elever. Så mon ikke nogle af de amerikanske elever er blevet klogere på vores besøg den dag. Exploratorium Engagerede mennesker, motiverende, inspirerende, søde, skønne og jeg kunne fortsætte. Sådan blev vi modtaget af 3 skønne Exploratorium folk. Deres viden og engagement kan ikke undgå at smitte en. Og vi blev alle smittet af deres begejstring. De brænder virkelig for at formidle naturvidenskab på en interaktiv og dialog-skabende måde. Først deltog jeg i et værksted med Modesto, der fortalte om hvordan de samarbejdede med lærere og om hvilke aktiviteter, kurser m.m. de tilbyder lærere. Der skal lige tilføjes at Exploratorium råder over et Teachers Institute, hvortil de fundraiser ca. 12 millioner kroner hvert år. De videreuddanner lærere om sommeren bl.a. Desuden havde de en slags biblioteks-møde-rum, hvor lærere kunne komme og forberede sig, deltog i fælles drøftelser med ligesindede, få inspiration, etc og sådan et rum skal vi have på Experimentarium!! Desuden vil Experimentarium meget gerne spille en rolle fremover i forhold til videreuddannelse af lærere og når det en gang nærmer sig virkelighed kunne jeg forestille mig at anbefale en delegation at tage på studie-tur til Exploratorium for at blive inspireret. Foreløbig har jeg delt min oplevelse med mine nærmeste kolleger i Udviklingsafdelingen, hvor vi står for at udvikle og lede de forskellige udviklingsprojekter, deriblandt skole-aktiviteter, kurser, events, udstillinger og meget mere. Tidligere vicedirektør Poul Doherty (nu var han tilbage til det, han elsker mest og det er at være ude blandt folk og formidle naturvidenskaben og med til at videre-udvikle opstillinger og Exploratorium) viste os rundt. Vi blev meget begejstret over flere af opstillinger især nogle som Experimentarium kunne have glæde af i den nye Energi Udstilling, som skal åbne til februar 09. Der er blevet taget en del billeder og Ulrik har lovet at formidle videre om disse opstillings-idéer til Energi-udstillings-gruppen. Her skal tilføjes at Ulrik har deltaget i koncept fasen omkring udviklingen af Experimentariums Energi-udstilling og det er en direkte konsekvens af vores samarbejde mellem EnergyX og Experimentarium. Lawrence Hall of Science Samarbejdet mellem Lawrence Hall of Science og The University of Berkeley er i sig selv interessant. Vi blev også her fantastisk modtaget. Selve udstillingen var ikke så stor og byggede på en del tryk-knap-video opstillinger. Det interessante for os var det, der foregik nedenunder, hvor der fandtes flere science lokaler parate til at modtage skoleklasser. Tre af deres personale modtog os og gav os mulighed for at prøve tre af deres skoletilbud samt få en tæt dialog med dem. Måden de forberedte og strikkede de tre værksteder sammen, der omhandlede elektriske kredsløb, brændselsceller eller generering af energi ved hjælp af magnetisme til skolebesøg var interessant ikke mindst for et science center som Experimentarium, som har mange skolebesøg hver dag. Deres laboratorium-lignende rum skulle fungere, uden at der blev ofret store beløb på istandsættelse netop for at lærere

4 kunne opleve, at de kunne kopiere og lade sig inspirere af værkstederne og gør noget lignende på skolen. Danske skoler har nok flere økonimiske muligheder end amerikanske skoler men deres gåpåmod og nytænkning i forhold til alligevel at sørge for at prioritere naturvidenskabelig læring hos børn højt er misundelsesværdigt. Academy of Science Bygningen var fantastisk og jeg købte også begge de bøger, der var skrevet om den. Da Experimentarium står overfor at ombygge over de næste år, har vi brug for at få inspiration til indretning og bygning. Derudover var jeg ikke så imponeret. Vores Zoologisk Have kan godt slå dem på inspirerende formidling. Dog fandt jeg det interessant, at de forsøger at integrere opstillinger, akvarier m.m. i rummet. For eksempel var der akvarier, der var formet som bølger og en publikumselevator bag en gennemsigtig gardin, der hejste den besøgende ned under vandet. Der blev i det hele taget brugt ressourcer på at gøre området og opstillinger kunstnerisk smukke. Det koster formentlig mange penge, men jeg synes, at det bidrager til min oplevelse af naturvidenskaben og oplevelsen i det hele taget og jeg tror, at vi godt kunne profilere af at lade os inspirere af amerikanernes storladenhed en gang imellem. Refleksion: Anvendelse af resultaterne (Danfoss Universe af Karin Noes) Turen til USA - samt det øgede kendskab til Eksperimentariet - har resulteret i en del refleksion over vores praksis i Danfoss Universe (D:U). Jeg har fået mange nye ideer med hjem til nye forløb og nye tiltag. Der er ideer, som kan bruges her og nu og ideer, som må vente lidt eller skal files lidt til. Jeg sidder i oplevelsesafdelingen, men har også en del ideer, som allerede nu er blevet delt med andre afdelinger. Her vil jeg nævne et par af de ideer jeg fik på turen, som jeg vurderer direkte eller indirekte - kan være medvirkende til at højne den generelle interesse for naturvidenskab: 1) Eksploratorium benytter sig hovedsalig af fond raising til finansiering af deres aktiviteter og har gratis entre for skoleklasser. Lawrens Hall og Science kan tilbyde undervisning og entré til en fordelagtig lav pris. Selvom D:U er privatejet, er der ikke uudtømmelige midler til at drive Parken herunder undervisning. Skolerne har ofte kun få midler til besøg i de uformelle læringsmiljøer, og hvis

5 det skal være et reelt tilbud for alle, kan man i D:U overveje, om omkostningerne for den enkelte klasse kun skal være symbolsk. I øjeblikket dækker beløbet for en klasseoplevelse næsten de reelle udgifter, hvilket er omkostningstungt for en klasse, da de også skal betale entré (samt transport). Jeg kunne godt tænke mig, at D:U begynder at fond raise, så tilbuddet om at pirre børns nysgerrighed og inspirere lærerne til at gå hjem og bedrive spændende og inspirerende handson naturfagsformidling, bliver et tilbud til alle skoler rig som fattig. Der er ikke tradition for at fond raise i DK, og jeg tror heller ikke, der er mulighed for det i samme grad som det er muligt i USA. Jeg ser dog en del virksomheder, som kunne have interesse i, at børn og unge bliver mere interesserede i naturfag og dermed har interesse i at sponsere forløb i D:U. Desuden er det mit håb, at vi kan søge midler til at udvikle og offentliggøre undervisningsforløb og vidensdele mere bredt end der er mulighed for os i dag. 2) Både Lawrens Hall of Science og Eksploratorium er meget opsatte på at anvende billige hverdagsmaterialer, så alle skoler og alle børn kan gå hjem og lege videre eller gentage forsøgene. På Eksploratorium bliver der tilmed arrangeret forældre/lærer/børne-eftermiddage, hvor der bliver leget med science og billige hverdagsmaterialer. På Jefferson Elementary School blev vi fortalt om et velfungerende PTA (parrents/teachers association). Dette er medvirkende til, at der ind imellem bliver arrangeret eftermiddage, hvor der foregår scienceaktiviteter på skolen. Her deltager forældrene sammen med deres børn. Jeg vurderer, at disse arrangementer er med til at give børn og forældre en naturlig tilgang til science i hverdagen. De udvikler et rum, hvor de sammen kan undre sig over deres nære omverden. Forældrene bliver tilmed en ressource i forhold til scienceundervisningen i skolen, da de aktivt går ind i arbejdet. I Danmark er det ikke almindeligt, at forældrene involverer sig i fagene på skolerne. Jeg ser forældre/børnearrangementer som en oplagt mulighed for, at få forældrene til at føle sig trygge ved naturvidenskab og skabe de føromtalte rum til fælles refleksion med børnene. Disse eftermiddagsarrangementer ser jeg mulighed for, at vi udvikler i D:U. Betydning for fremtidigt samarbejde mellem Experimentarium og Danfoss Universe (Experimentarium og Danfoss Universe af Sheena Laursen og Karin Noes) Hele forløbet omkring EnergyX har resulteret i et tættere kendskab mellem Eksperimentarium og Danfoss Universe. Allerede nu har det resulteret i en tættere dialog omkring scienceformidling, løsning af praktiske forhold på science centre, håndtering af ressourcer m.m., da vi har videndelt mellem hinanden. Chefen for oplevelsesafdelingen i Danfoss Universe har bl.a. besøgt Eksperimetarium med vidensdeling for øje på foranledning af den kontakt, som er skabt gennem EnergyX. Det har klart været en fordel at netværke i bunden af organisationen, og vi ser potentiale i et kommende samarbejde. Det vi helt konkret tænker på at gøre er at arrangere et netværksmøde, hvor vi forsøger at finde et konkret projekt vi kan samarbejde omkring. I første omgang har vi tænkte at et konkret projekt kunne være inspireret af en idé vi fik i San Francisco, hvor high school elever diskuterede filosofiske spørgsmål med besøgende. Denne metode kunne vi godt forestille os anvendt på flere fagområder og bl.a. på en del af klimadiskussionen og energi-området.

6 Energy-X i Staterne samtale med fire unge skoleelever om fælles refleksioner i forhold til enetrgiundervisningen Udgangspunktet for samtalen er energi, og hvordan god energiundervisning skal være? Det første spørgsmål: Hvem af dine kammerater ville have fået noget ud af at være med på denne tur? giver anledning til overvejelser om, hvad der skal til for at få noget ud af en studierejse, som den vi er på. Eleverne er enige om, at én af forudsætningerne er interesse for naturfag. Men det alene gør det ikke! Der er brug for nogle personlige kompetencer, der både handler om at kunne deltage i en gruppesammenhæng og ikke mindst at kunne videregive sine oplevelser. Det er den grundlæggende forudsætning for at kunne lære ikke mindst, når det drejer sig om naturfag: Man skal kunne fungere sammen i en gruppe være i stand til at være sammen. For at lære skal man også formidle. Det gode samarbejde er en forudsætning for at kunne diskutere holdninger og værdier. Mange er slet ikke klar over, at det med holdninger i naturfag er lige så vigtigt som den egentlige viden. Iben skulle have været med. Hun er god til at skabe sammenhold og samle en gruppe og så er hun god til naturfag. Hun ville også være god til at skrive blog Alexander! Han går på nat. fys- linje han er engageret, og så har han humor! Michael han ville kunne forstå det hele. Og han ville have fåpet meget ud af, at besøge sciencecentrene. Rasmus: han kender byen og ville kunne have vist os rundt, god til naturfag han ville have fået noget ud af det. For at kunne lære noget skal man være en del af en gruppe De, der er med på en sådan tur skal være åbne for at prøve noget nyt, være nysgerrige og parate til at formidle oplevelserne, når vi er hjemme igen. Hvad har været overraskende for jer, der har været en del af EnergyX? t

7 Alle er enige om, at det har givet en ekstra motivation til at være opsøgende og nysgerrige både på denne tur og i det hele taget. Jeg er blevet opmærksom på, at busserne her I San Francisco drives efter et elektromagnetisk princip. I Danmark ville det ikke kunne lade sig gøre. Vi har ikke den infrastruktur. Busserne er CO2 besparende - udledningen af partikler er vigtig her, fordi der er så mange biler. Men jeg synes alligevel, det virker som om luften er ret forurenet Vi har set rigtig mange hybridbiler. Ud fra det, I har set, hvor er så den største forskel mellem USA og Danmark, når det drejer ig om undervisning i energi(besparelser) og naturfag? Jeg havde regnet med at fysik undervisningen var bedre. Vi har jo været vant til at have Ulrik, som har forstået at gøre det sjovt og spændende at lære fysik og andre naturfag. Det var godt på Elementary School i børnehaveklassen. Man lærer bedre, når det er sjovt. I DK gør man mere ud af skolernes lokaler. Der skal være engagerede lærere, som tager eleverne med ud. Det er ikke bredt nok, hvis lærerne bare bliver i klasselokalet. Det gælder om at få alle interesserede. Uengagerede lærere skaber uengagerede elever! Komplicerede begreber bliver introduceret meget tidligt. De tre tilstandsformer i 0. klasse. Sciencecentret burde undervise mere på at gøre den almindelige undervisning attraktiv. Det virker også som om, det er nemmere at få naturfagsunder visningen til at fungere, når der kun er 17 elever i klassen, som der var i børnehaveklassen i sammenligning med de 37, der var i 6. klassen. Lærernes engagement er rigtig vigtigt. det gælder både i Danmark og USA Hvad skal der til for at undervisning i energi lykkes? Man skal starte tidligt! Det frivillige tilbud, som EnergyX er, skal ikke kun være for de store elever. Det skulle også starte tidligt måske kunne store elever være hjælpere hos de små. Konkurrence er et rigtig godt element Forældrene skal være interesserede i, hvad børnene laver. fysikundervisning skal forholde sig til noget i virkeligheden, der skal i det hele være elementer af noget, man kender i forvejen Der skal være noget, som drenge interesserer sig for det er for det

8 meste nemt nok og så også noget, der interesserer flere piger. Eksperimenter Engagerede lærere Har I fået nogen ideer til, hvordan undervisningen i energi og naturfag kan blive bedre? Vi har set High-school elever, der arbejdede på science-centrene. Det er en rigtig god idé. Den idé kan udbygges til fx at være større elever på en folkeskole, der kommer rundt i de små klasser og hjælper med at skabe interesse. Men man skal sørge for, det er ældre elever, der underviser. Hvis man selv går i 7. kan man undervise i fx 5. klasse, men ikke på sit eget klassetrin. der kunne det så være elever fra 1. g. Børn underviser børn vil også være en god idé fx på Exprimentariet Man burde have sådan nogle som os til at følge undervisningen hos en almindelig naturfagslærer. Jeg er sikker på, vi ville kunne give mange ideer og også fortælle ham/hende, hvad der virker og hvad der ikke virker. Måske en slags workshops, hvor elever kunne evaluere undervisningen Lærerne skal på flere kurser ligesom nogle af dem vi har set her. det skal være kurser, der giver dem utraditionelle ideer, som de ikke kommer i tanke om af sig selv. Det vigtigste er ikke materialer, men alle pengene skal bruges på efteruddannelse af lærere. Det kunne også være perfekt at være med til at planlægge under visningen. Pluk fra elevernes blog mandag den 27. oktober Vi startede dagen i dag en time senere og lagde ud med en noget lettere morgenmad en igår (med undtagelse af drengene...), måske fordi vi alle gik rundt med en fornemmelse af konstant overmæthed efter blot én dag. Vi prajede 3 taxier til at transportere os frem til Jeffersons Elementary school, en af de ældste skoler i San Francisco, hvor vi blev positivt overraskede over hvor stor indflydelse forældre har på skolens miljø. De hjælper til med at plante grønsager og bidrager med penge til skolens materialer. Vi fik lov at følge med i Sheenas nieces klasse en time (klassen svarede til en dansk 0-klasse, men den fremragende lærer fik på en sjov og inspirerende måde forklaret materialers former; fast, flydende og gas, men glemte dog - ifølge Ulrik - plasma...). Det spøjse ved det hele var, at da vi senere den dag besøgte en Middleschool, hvor Sheenas nevø går, og fik lov at se en fysiktime, var det rystende at se, at de der gennemgik nogenlunde det samme. Det var en utroligt stor klasse på 35 elever, der også havde lidt problemer med at holde på koncentrationen. Der var ikke så meget fysiktime over det hele, men vi fik også en del tid til at præsentere os, så der gik jo nok lidt af en geografitime i det... Det var sjovt at høre de forskellige bud på hvor vi kom fra; Asien, Australien, Euro-Asien, Eustralia (læg mærke til de 2 absurd opdigtede verdensdele...), men der var - selvfølgelig - ingen til at gætte rigtigt. Det lod heller ikke til at der overhovedet var nogen der kendte til Danmark, og der var nok en del fnisen da klassen så Danmarks størrelse på kort.

9 Vi forklarede hvad EnergyX kom her for, men det så ikke helt ud til at sive ind hos dem. Da vi spurgte hvor mange i klassen, der aldrig slukker deres computer, men blot sætter den på standby - fik vi svaret "standby, of course!" uden undtagelser! rystende... simpelthen bare rystende ! Læreren gjorde én rigtig fornuftig ting den dag; alle elver fik til "lektie" at gå hjem og slukke deres computer - nu må vi så bare håbe at de gør det! og måske er det lidt, men vi fik da nogenlunde et budskab ud :) Dagen blev sluttet af med en dejlig gåtur på stranden, et smut i San Franciscos mindre "pæne" dele - for oplevelsens skyld, derefter en rigtig shoppetur i byen inden det blev helt aften - hvorefter det var hjem, mad og godnat!! Onsdag den 29. oktober I dag kunne vi sove lidt længere end vi plejer. Alligevel sov de to unge piger over sig, så Ulrik var nød til at banke dem op. Ups... Vi skulle først af sted kl om morgen. Turen gik i dag til Exploratorium, hvor vi skulle mødes med lederen af efteruddannelses centeret der ligger på museet. Vi tog en bus og gik resten af vejen til fods. Vi skulle først mødes med uddannelseslederen kl så vi havde masser af tid til at gå rundt og kigge på opstillingerne. Det var lidt af det samme som på Experimentariet, men der var alligevel nogle nye og sjove opstillinger. kl gik vi så over i Cafeen og spiste frokost. Ulrik valgte selvfølgelig ikke at drikke som alle andre normale mennesker, så han købte en meget lækker mørkegrøn algevand (LÆKKERT). Så kl mødtes vi endelig med uddannelseslederen. Uddannelseslederen Paul viste os rundt til alle opstillingerne der handlede om Energi og Global opvarmning. Han fortalte at næsten alle opstillingerne blev lavet på Exploratoriets eget værksted. En af de mest spændende opstillinger vi så var en model af indersiden af en vulkan hvor en skrå aflang boks næsten var helt fyldt med en masse små hule glaskugler. Du kunne så skrue op for luft i bunden af kassen når så luften strømmede op gennem kulerne blev der dannet noget der lignede små magma kamre... da vi havde kigget færdig gik vi oven på og så på menneskeceller. Det var Andreas og Ulrik der var ofrene denne gang. Ideen med eksperimentet var, at man skulle finde ud af om to menneskers celler var ens, det var de, men ikke deres DNA. Da nogen af de voksne stod og snakkede med Poul (Poul er cool), gik resten af os hen og prøvede en opstilling hvor bunden af et lydtæt rum var fyldt med grus. Man skulle så se hvor stille man kunne gå over. Birthe vandt (WHAT). Inden vi skulle hjem skulle vi lige ind i shoppen og købe de mest nødvendige ting. Vi tog to taxaer hjem og gik en hurtig tur i poolen, "meget hurtig tur"... så nu skal vi spise bob bob ding ding... Torsdag den 30. oktober Så gik turen videre til Lawrence Hall of Science, hvor vicedirektør Erica stod parat til at vise os rundt og forklare konceptet. Den overordnede ide er formidling til børn og unge. Udstillingen var indrettet i specifikke temaer som fx it og engineering for mindre børn, et lille planetarium, arkitekturafdeling. hvor man kunne bygge og konstruere med fx Kapla-klodser. Nedenunder var forskellige klasser, som byggede på fagområder såsom biologi, fysik, teknologi, kemi. I biologi-værkstedet blev vi præsenteret for de levende dyr: slanger, kaniner, leguaner, skildpadder og andre (kryb)dyr. I Danmark er biologi-lokalerne ofte fyldt med døde udstoppede dyr (nekrologi!). Hvordan tror du, det føles at røre ved en slange?! For os, der ikke havde prøvet det før, var det en overraskelse, at den var blød og ikke så kold som forventet. Man kunne virkelig mærke musklerne, når den snoede sig hen over armen. Efter frokost, som blev indtaget i cafeteriet, begav vi os mod rum 155, hvor Jolanda ventede på os sammen med sine to kolleger. Her var der lavet forskellige opstillinger, som hun bruger i sin undervisning af klasser og familier der er ret mange forældre, der kommer uden for skoletid med deres børn. Hun fortalte, at hun havde to til tre klasser om dagen. Derudover tager Jolanda og hendes kolleger også ud på skoler og underviser. Intet af dette sker i så stor udstrækning i Danmark.

10 Hun viste tre værksteder: Sammensæt og forstå en brændselscelle Lav forskellige elektriske kredsløb Generere energi ved hjælp af magnetisme Vi ved fra Rasmus, der har boet i San Franciscos omegn, og vores eget besøg på en middle-school, at fysiklokalerne overhovedet ikke lægger op til, at eleverne har materialer og fysiske rammer til selv at lave forsøg = bedre undervisning men til gengæld har science centrene optimale muligheder. I Danmark er det modsat: På skolerne har vi rigtig gode fysik-lokaler: Det kunne være en af årsagerne til at science centrernes undervisnings tilbud ikke bliver brugt i særlig stor grad hos os. Fredag den 31. oktober I dag var det drengenes tur til at sove over sig! Vi aftalte at damerne gik med de unge, så Ulrik fik lidt luft. Det blev med bussen til California Academy of Science. Museet lå godt gemt et sted i Golden Gate Park bag det flotte botaniske hegn af eksotiske planter. Vi gjorde vores entré og indtog stedet ej, men vi fik set os godt omkring J Udstillingen bød bl.a. på et stykke regnskov indkapslet i en enorm glassfære, men det var ikke alle fra holdet, der nåede at tjekke regnskoven, før den pludselig blev afspærret af ukendte årsager ærgerligt nok! Vi spiste frokost i museets cafeteria, som var propfyldt. Der var ret mange folk, især ovre ved pingvinbassinet, hvor det var fordrings tid. Ellers gik udstillingerne på udstoppede dyr i autentiske omgivelser bag montrer, menneskeog dinosaurknogler, co2-forbrugsmåler og diverse andre Det var lidt skuffende at staben ikke rigtigt kunne forklare om opsætningen af nogle homo-kraniers rækkefølge, men de undskyldte det med, at den del af udstillingen var hel ny (det kan ses som film). Efter frokost besluttede vi at tage ud og shoppe og se på Halloweenkostumer! Desværre var der ikke nogen på det tidspunkt måske bortset fra et par japanske teletubies. Vi havde aftalt med Birthe kl at holde et interview om vores opfattelse af turen. Der var en masse at diskutere bl.a. undervisningsmetoder i naturfag, og hvad vi skulle bruge vores oplevelser på denne tur til. (Her indsat elevernes blog, kan ses med billeder og video på )

11 Turen til San Francisco fra DK til USA Lørdag Afrejsen I dag tog vi af sted fra Kastrup lufthavn kl. 7.55, hvor vi rejste til Heathrow terminal 5 i London. Vi var alle sammen meget spændte på at komme så langt hjemmefra. Da vi havde masser af tid tilovers i Heathrow, kiggede vi lidt i butikker, mens nogen af os nød en skøn kop Starbucks kaffe! Vi flyver med British Airways til USA det er noget af en lang tur (12 timer i fly uden mellemlanding fra London til San Francisco)! På vejen fløj vi over Island og Grønland. Vi nåede at skimte Islands smukke bjerge og skrænter, der grænsede ud til havet, samt de mange fordybninger i jorden, som stammede fra smeltevands flodlejer i foråret. Det var virkelig et smukt syn med snedækkede bjerge og gletsjere der gik dog et øjeblik, før vi fandt ud af at det var Island og ikke Grønland vi havde set. Med godt 12 timer til rådighed i flyet, var der tid nok til hver især at se 4-5 film på sædernes små fladskærme. Dog kunne det ikke undgås at kede sig lidt bortset fra Troels som hævder at intelligente mennesker aldrig keder sig! Da vi (for de flestes vedkommende ENDELIG) nåede frem til San Francisco, blev vi taget ikke med bukserne nede, snarere med den alt for varme sweater på! Der var 24 grader celsius, mens vi hjemmefra havde pakket til noget, der ville svare til lokalt dansk efterårsvejr Og i stedet mødes vi med denne sommerhede!? Men vi overlever nok hvem siger nej til lidt ekstra sommer før jul? Og efter et solidt måltid "rigtig" amerikansk burger, var vi alle mere en glade for at gå til køjs for dagens strabadser (det skal lige nævnes at nogen af os ikke har lukket et øje i 42 timer ) Vi glæder os til at se San Francisco uden sammenknebne øjne i morgen! Hyg jer Søndag den 26. vi er i San Francisco Hej alle sammen I dag vågede nogle af os meget tidligt og andre sov dejligt hele natten. Da vi alle var oppe gik vi ned på en cafe, for at få os en traditionel amerikansk morgenmad. (jeg får kvalme bare af at tænke på det!!!), men det smagte faktisk rimelig godt. Det var æg, bacon, pølser og pandekager med ahorns sirup.

12 Derefter tog vi ned på Fishermans warf. Der så vi nogle søløver på pier 39, og kom ud på et cruise og så Golden Gate og Alcatraz fra vandet. Det var en unik oplevelse. Der var meget tåget og vi kunne kun se en lille smule men det var rigtig sjovt alligevel. Da vi kom tilbage til fast grund igen, skulle vi da også lige se Aquarium of the Bay. Akvariet havde 2 underjordiske grotter og over fisk. Derefter tog vi over i INTERNATIONAL SPY SHOP. Lige ved siden af var der et sted man kunne leje Segway s. Da vi havde kigget lidt der, tog vi med spor-vognen til union Square, og så en udstilling med Energystar*. Og efter vi havde snakket men energi folkene, gik turen videre til Chinatown. En hurtig tur op og ned af gaderne og så hjem på hotellet. Vi slutter at med en time i motionscenter, og en time i poolen. Så gik vi ud på en... mexicansk restaurant og hjem i seng. DE GODE TING I DAG 1. En perfekt morgenmad 2. Unik sejltur 3. Et smut i Chinatown DE DÅRLIGE TING 1. Dumt Jet-lag 2. Vi hader tåge 3. No shopping (Hvor var Sheena?) BLOG - Mandag 27/10-08 Hej alle sammen Vi startede dagen idag en time senere og lagde ud med en noget lettere morgenmad en igår (med undtagelse af drengene...), måske fordi vi alle gik rundt med en fornemmelse af konstant overmæthed efter blot én dag. Vi prajede 3 taxier til at transportere os frem til Jeffersons Elementary school, en af de ældste skoler i San Francisco, hvor vi blev positivt overraskede over hvor stor indflydelse forældre har på skolens miljø. De hjælper til med at plante grønsager og bidrager med penge til skolens materialer. Vi fik lov at følge med i Sheenas nieces klasse en time (klassen svarede til en dansk 0-klasse, men den fremragende lærer fik på en sjov og inspirerende måde forklaret materialers former; fast, flydende og gas, men glemte dog - ifølge Ulrik - plasma...). Det spøjse ved det hele var, at da vi senere den dag besøgte en Middleschool, hvor Sheenas nevø går, og fik lov at se en fysiktime, var det rystende at se, at de der gennemgik nogenlunde det samme. Det var en utroligt stor klasse på 35 elever, der også havde lidt problemer med at holde på koncentrationen. Der var ikke så meget fysiktime over det hele, men vi fik også en del tid til at præsentere os, så der gik jo nok lidt af en geografitime i det... Det var sjovt at høre de forskellige bud på hvor vi kom fra; Asien, Australien, Euro- Asien, Eustralia (læg mærke til de 2 absurd opdiktede verdensdele...), men der var - selvfølgelig - ingen til at gætte rigtigt. Det lod heller ikke til at der overhovedet var nogen der kendte til Danmark, og der var nok en del fnisen da klassen så Danmarks størrelse på kort. Vi forklarede hvad EnergyX kom her for, men det så ikke helt ud til at sive ind hos dem. Da vi spurgte hvor mange i klassen, der aldrig slukker deres computer, men blot sætter den på standby - fik vi svaret "standby, of course!" uden undtagelser! rystende... simpelthen bare rystende !

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Lejrskoletur til Stadil 2016 Mandag:

Lejrskoletur til Stadil 2016 Mandag: Lejrskoletur til Stadil 2016 Mandag: Vi startede turen til Jylland tidligt mandag morgen med færgen til Århus. Derfra kørte vi til Randers Regnskov, som var første stop på årets lejrskoletur. I Randers

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, april 2014

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, april 2014 Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 16.-23. april 2014 1 Onsdag den 16. april 2014 Rejsen til Marokko er denne gang noget anderledes. Emelie og Denni har været i Marokko som UngLeder i godt tre

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Friendship Exchange mellem Kissimme Bay Rotary Klub, distrikt 6980, Florida og Horsens Vestre Rotary Klub, distrikt 1450

Friendship Exchange mellem Kissimme Bay Rotary Klub, distrikt 6980, Florida og Horsens Vestre Rotary Klub, distrikt 1450 Friendship Exchange Friendship Exchange mellem Kissimme Bay Rotary Klub, distrikt 6980, Florida og Horsens Vestre Rotary Klub, distrikt 1450 Søndag Søndag den 10. februar ved middagstid begyndte vores

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE Faldsled vandrerhjem Søndag d. 7 oktober: Vi kørte fra Limfjordsskolen kl. 12.15.

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Lørdag eftermiddag. Søndag morgen

Lørdag eftermiddag. Søndag morgen Drømmekommunen Der var engang en familie, der ville tage på ferie langt væk fra København. De valgte en by, der hed Halsnæs, fordi de havde hørt hvor fantastisk og fortryllet den var blevet. De tog af

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Nu er ferien for eleverne godt i gang, og det er derfor tid til at kigge lidt tilbage på det, der er sket siden sidste nyhedsbrev i julen. Flere elever på Solhverv

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Logbog fra Clara Meinckes deltagelse i EM 2014

Logbog fra Clara Meinckes deltagelse i EM 2014 Logbog fra Clara Meinckes deltagelse i EM 2014 EM Sofia Dag 1: Vi mødtes i lufthavnen 14:45, men fløj først 16:50. Vi mellemlander i München. Vi kiggede lidt butikker, og nu flyver vi videre til Sofia.

Læs mere

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye.

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye. BE 2010 BENTLEY USER KONFERENCE I PHILADELPHIA Det sjove. Vi var 3 fra VD, Kåre Friis-Christensen, VDS, Allan Lundgren, VDK og jeg, Jette Voigt, VDS. Kåre og jeg startede fra Skanderborg kl. 04:50 lørdag

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Annas og min rejse begyndte på Odense Banegård d. 17. november kl. 8. Selv om det var tidligt, var humøret højt, da vi satte kursen mod Kastrup

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole.

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010 Knuser dit hjerte SC 1. SKOLEGANG DAG Signe og Michelle er på vej til time. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. MICHELLE Ej,

Læs mere

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí?

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí? Kære Aabenraa Rotary Klub Como vão as coisas por aí? Jeg vil gerne først takke mange gange for, at I har givet mig muligheden for at komme ud som udvekslingsstudent og opleve en helt ny og spændende kultur!

Læs mere

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage.

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tale Den gode skoledag. Hvad er det? Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tag f.eks. Mosedeskolen i Greve, som fik

Læs mere

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE.

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. Vi startede fra Skive den 26/7 2007 KL.6.30 og kørte til Frederikshavn for vi skulle sejle KL10.00 til Gøteborg. Der efter kørte vi til Håverud hvor vi ville se når

Læs mere

Polen 2009. En tur til Gdansk Del 3

Polen 2009. En tur til Gdansk Del 3 Polen 2009 En tur til Gdansk Del 3 Portene fra havnefronten ind til byen Sanne på vej ind i byen Gdansk er en helt utrolig flot og velplejet by. Overalt er der rent og pænt, og alle slags butikker forefindes

Læs mere

Skræddersyet rejseprogram - Tanzania

Skræddersyet rejseprogram - Tanzania Program til: Destination: Tanzania Varighed: 20 dage Program start: Sommer, 2016 * Program slut: Sommer, 2016 * * Datoerne er ikke fastlaget, dette er blot et eksempel, så derfor kan tidspunkterne for

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Benediktes dagbog. 23/01-2016 Der er noget uvirkeligt ved at se palmetræer, på samme måde som det er uvirkeligt at blive vækket af nogle andre fugle.

Benediktes dagbog. 23/01-2016 Der er noget uvirkeligt ved at se palmetræer, på samme måde som det er uvirkeligt at blive vækket af nogle andre fugle. Benediktes dagbog Australien var to fantastiske måneder. Jeg oplevede så meget også bare i de små ting at jeg hver aften var helt smadret når jeg gik i seng. Før jeg tog afsted kaldte folk det en oplevelse

Læs mere

Afslapning og hårdt arbejde

Afslapning og hårdt arbejde Afslapning og hårdt arbejde Lørdag var en temmelig stille dag for mig, da jeg ikke var helt på toppen, og da vejret mildest sagt var noget møg. Derfor var det eneste jeg rigtig fik bedrevet en del timer

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2012 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

Bilag 6. Transskription af interview med Emil

Bilag 6. Transskription af interview med Emil Bilag 6 Transskription af interview med Emil Alder? 18 år gammel Hvilket klassetrin? Jeg går i 2.g Dig med tre ord? Engageret målrettet, det ved jeg ikke hvad det tredje skulle være. Pligtopfyldende? Hvad

Læs mere

Senere på aftenen spiste vi lækker aftensmad på en vietnamesisk restaurant.

Senere på aftenen spiste vi lækker aftensmad på en vietnamesisk restaurant. Dublin, Irland Ikke mindre end fantastisk kan jeg beskrive 8. klasses tur til Dublin! Jeg tror ikke jeg tager helt fejl hvis jeg siger at denne begejstring gælder os alle - både lærere og elever. Vi har

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST. Christiansminde

SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST. Christiansminde SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST Christiansminde Lørdag Regnvejr Luna kommer hjem fra 2 uger i Thailand og vi henter hende i lufthavnen ved halvottetiden. Hjemme hos Luna spiser vi morgenmad og snakker

Læs mere

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 lærer vejledning 1 lærervejledning Indhold side 1 2 3 4 5 Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 introduktion På Experimentarium er vi vilde med at

Læs mere

Dagbog - Kinaturen. Indledning

Dagbog - Kinaturen. Indledning Dagbog - Kinaturen Indledning En dag i juni, fik far en mail fra Badminton Danmark. Der stod, at jeg havde vundet en tur til China Open, sammen med 9 andre spillere fra Danmark. Jeg vandt ved lodtrækning,

Læs mere

Projekt Sluk efter brug. Proces

Projekt Sluk efter brug. Proces 3B /HO Projekt Sluk efter brug Hareskov Skole december 2011 - januar 2012 Proces Fase 1 Faglig introduktion til projektet 1. Hvorfor laver skolen et projekt om dette emne? (spare på energi/udgifter til

Læs mere

Mandag d. 1. oktober.

Mandag d. 1. oktober. Mandag d. 1. oktober. Dette var dagen, vi havde set frem til meget længe. Kl. 9.30 var vi mere end klar til at tage af sted på vores lejrskole til Friedrichstadt i Tyskland. Med to busser pakket med kufferter

Læs mere

Tirsdag Afgang mod Niagara Falls

Tirsdag Afgang mod Niagara Falls Tirsdag Afgang mod Niagara Falls De gamle kom og hentede mig på kollegiet kl. 09:30 hvorefter vi begav os på den lange køretur mod Niagara Falls. Selve turen føltes dog ikke særlig lang, da jeg sov lidt

Læs mere

A different kind of love (FINAL DRAFT2) Christianshavns Døttreskole 8. klasse

A different kind of love (FINAL DRAFT2) Christianshavns Døttreskole 8. klasse A different kind of love (FINAL DRAFT2) af Christianshavns Døttreskole 8. klasse A different kind of love SCENE 1: S VÆRELSE Alberte og Lea sidder på Albertes værelse. De hygger sig meget og snakker. (14)

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 8. marts 2013 Fredagsbrev nr. 731 Næste uger: 08-13. marts 11.marts 13. marts 15. marts 7.kl. rejser til Slovenien med Dorte og Jesper VH Skoleledermøde Bestyr.møde Café-aften

Læs mere

tætte kampe fortsatte, men ud på eftermiddagen trak englænderne fra og i sidste ende endte det med at England vandt

tætte kampe fortsatte, men ud på eftermiddagen trak englænderne fra og i sidste ende endte det med at England vandt Kinsman Cup 2014 Gladsaxe Søborg Badmintonklub (GSB) og Carshalton Junior Badminton Club, fra Sutton, England mødtes for 31. gang til den årlige Påsketurnering Kinsman Cup. I år gik turen til Sutton, hvor

Læs mere

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 17.-23. maj 2015

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 17.-23. maj 2015 Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 17.-23. maj 2015 Deltagere fra MFR: Saadia (Hajja), Adil, Mohammed og alle elever fra MFR Deltagende tolke: Dalal, Amine, Imane, Hamza Deltagere fra LU: Emil,

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

Ruinkursus i Pula Kroatien d.1-4. Oktober 2009

Ruinkursus i Pula Kroatien d.1-4. Oktober 2009 Ruinkursus i Pula Kroatien d.1-4. Oktober 2009 Efter at være kommen hjem igen og tænkt turen og kurset igennem, vil jeg skrive lidt om turen. Vi kørte derned sent tirsdag aften og var så i Pula ved 17

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight.

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. . Rovfisken Jack Jönsson Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. 1 Er du nu sikker på at du kan klare det, sagde hans mor med bekymret

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

GRIBBEN VI TRODSEDE REGNEN! Mandag d. 19. August, blev der holdt Stor ipad dag på Gribskov efterskole.

GRIBBEN VI TRODSEDE REGNEN! Mandag d. 19. August, blev der holdt Stor ipad dag på Gribskov efterskole. GRIBBEN August 2013 NR. 1 VI TRODSEDE REGNEN! VI CYKLEDE CA. 40 KM PÅ 3 DAGE. hdjfksadbfksbfwvcbnsvmhjsgfkjwedl hdjfksadbfksbfwvcbnsvmhjsgfkjwedl hdjfksadbfksbfwvcbnsvmhjsgfkjwedl Selvom det regnede på

Læs mere

Næste orientering udkommer 1.oktober 2016

Næste orientering udkommer 1.oktober 2016 Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.1 September 2015 53. Årgang Kære elever og forældre Så er det nye skoleår skudt i gang igen. Som det efterhånden er blevet for vane, er det også et

Læs mere

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming.

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming. KINA REJSE 2013 Tag med på en spændende og uforglemmelig rejse til YUNNAN PROVINSEN i det sydvestlige Kina fra den 20. juli til den 3. august 2013 Ved tilmelding senest den, 1. januar 2013 gives der kr.

Læs mere

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig.

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig. #oldschool1962 På opdagelse i 1962 Alle mine kyllinger, Bro bro brille og To mand frem for en enke er alle en del af de lege, som workshop 6 omhandlede. Skolegården var fyldt med smilende piger med røde

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Studietur til Berlin 6.-10. oktober 2013

Studietur til Berlin 6.-10. oktober 2013 Studietur til Berlin 6.-10. oktober 2013 Antal deltagere Afrejse Ankomst Berlin 15 kursister, 2 lærere (Jens og Steffen) og Mathilda. Søndag 06.10.13 kl. 07:55 med bus fra Nykøbing F. Station. Søndag 06.10.13

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var Surf symposium 2013 Fredag den 18. oktober, drog to kajakroere fra HTN (Jacob Jensen & Kristian Balslev ) afsted mod Klitmøller. Med en vis portion spænding i maven, masser af grej i bagagerummet og to

Læs mere

Her boede Anna, Anne, Karin, Laila, Line, Maja, Mads og Pernille der fulgtes af Kent O., Helle E., Lena, Gerd og Stig.

Her boede Anna, Anne, Karin, Laila, Line, Maja, Mads og Pernille der fulgtes af Kent O., Helle E., Lena, Gerd og Stig. Her boede Anna, Anne, Karin, Laila, Line, Maja, Mads og Pernille der fulgtes af Kent O., Helle E., Lena, Gerd og Stig. Søndag d. 15.02.09 Den blå bus kørte fra Limfjordsskolen kl. 1500, med Maja, Anne,

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

5.3 Will you follow? din by. Check-in. Introduktion til denne Ud-aften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer

5.3 Will you follow? din by. Check-in. Introduktion til denne Ud-aften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer 53 Will you follow? - Udaften / TEEN EQUIP / Side 1 af 5 53 Will you follow? Introduktion til denne Ud-aften I aften skal vi hænge flødeboller op i træerne og sige tak for, at vi har en dejlig by - og

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

VELKOMMEN TIL WINNIE.

VELKOMMEN TIL WINNIE. FEBRUAR 2014 Simon fyldte d. 9. feb. 20 år. Han inviterede derfor sin familie til pålægskagemand. Efter maden havde Simon besluttet, at de alle skulle i Bowl N Fun og bowle en time. Kenn havde fødselsdag

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Kære forældre og medlemmer. Læs gerne dette nyhedsbrev sammen. Siden sidst :o) Hurra. Vi har fået 105 nye medlemmer 4. maj i år. Alle har været igennem

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

MED HØJSKOLEN I TYRKIET JANUAR 2008

MED HØJSKOLEN I TYRKIET JANUAR 2008 MED HØJSKOLEN I TYRKIET JANUAR 2008 Dagbog fra Tyrkiet Søndag d. 13. jan. mandag d. 14. jan. 2008 Vi mødtes oppe på Limfjordsskolen kl. 18 og gjorde os klar til at tage med svømmebussen, som kørte os til

Læs mere

Lejrskole til Svendborg. - Slotte og natur på Sydfyn. Karina, Simon, Janni, Lea, Kasper, Louise og Mette. Sus, Karina, Lisa Ann og Lisbeth

Lejrskole til Svendborg. - Slotte og natur på Sydfyn. Karina, Simon, Janni, Lea, Kasper, Louise og Mette. Sus, Karina, Lisa Ann og Lisbeth Lejrskole til Svendborg - Slotte og natur på Sydfyn Karina, Simon, Janni, Lea, Kasper, Louise og Mette Sus, Karina, Lisa Ann og Lisbeth Limfjordsskolen 2007 I dag kom dagen, hvor vi tog til Svendborg.

Læs mere