Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt"

Transkript

1 Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Jette W. Jørgensen (Ø) udvalgsmedlem Lissie Kirk (A) udvalgsmedlem Paul Christensen (V) udvalgsmedlem René Jespersen (Løsgænger) udvalgsmedlem Punkter på åben dagsorden 48. Godkendelse af dagsorden 49. Prognose for budget Social og Sundhedsområdet 50. Eventuelt Punkter på lukket dagsorden Ingen sager.

2 48. Godkendelse af dagsorden Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Social- og Sundhedsudvalget : :00 Til behandling Social- og Sundhed Sagsnr. Fraværende: Ali Ünsal Side 1

3 49. Prognose for budget Social og Sundhedsområdet Indstilling Forvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter forslag til yderligere omkostningsreduktioner. Social- og Sundhedsudvalget Ad 1: Tiltrådt. Ad 2: Drøftet. Ad 3: Udvalget ønsker at følgende forslag sendes i høring: - 1 Udbud af tøjvask - 3 Ændring af serviceniveau på genoptræning - 4 Egenbetaling for kørsel til daghjem - 6 Ændring af serviceniveau på boformer - 7 Forebyggende hjemmebesøg - 9 Omlægning af kompressionsstrømper - 11 Effekt af udbud - 12 Sundhed og forebyggelse - 13 Beskyttet beskæftigelse - 15 Effektivisering af arbejdsgange - 20 Udskydelse af indsatser på sundhedsfremme og forebyggelse - 21 Besparelse på udviklingsprojekter Jette W. Jørgensen (Ø) kan ikke tiltræde og begærede sagen i Byrådet, jf. 23 i den kommunale styrelseslov. Køge Byråd Social- og Sundhedsudvalgets flertalsindstilling godkendt af Byrådets flertal på 22. Et mindretal på 2 (Ø) kan ikke godkende. Forvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at 1. prognose for budget 2015 tages til efterretning, 2. udvalget drøfter forslag til omkostningsreduktioner, 3. forslag til omkostningsreduktioner sendes i høring i MED-udvalg og råd, med henblik på endelig behandling på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3. februar Social- og Sundhedsudvalget Udvalget besluttede følgende omkostningsreduktioner: 1. Udbud af tøjvask med 0,2 mio. kr. i 2015 og med 0,7 i Forebyggende hjemmebesøg med 0,4 mio. kr. i 2015 og med 0,4 mio. kr. i Omlægning af opgave med kompressionsstrømper med 0,1 mio.kr. i 2015 og med 0,2 mio. kr. i Effekt af udbud i 2015 med 0,5 mio. kr. i 2015 og med 0 kr. i Sundhed og forebyggelse med 0,8 mio. kr. i 2015 og med 0 kr. i Effektivisering af arbejdsgange med 1 mio.kr. i 2015 og med 1 mio. kr. i Udskydelse af indsatser på sundhedsfremme med 1 mio. kr. i 2015 og med 0 kr. i Besparelse på udviklingsprojekter med 0,7 mio. kr. i 2015 og med 0 kr. i 2016 Samlede omkostningsreduktioner i 2015 på 4,7 mio. kr. og 2,3 mio. kr. i Udvalget ønsker, at de effekter af udbud, der indgår i 1. Økonomiske redegørelser og Side 2

4 som kommer i 2. Økonomiske redegørelse (telefoni, sygeplejeartikler, genbrugshjælpemidler og vikarer) på i alt 1,8 mio.kr., ikke fratrækkes udvalgets ramme, men indgår i dækning af det forventede merforbrug. Udvalget ansøger Byrådet om en tillægsbevilling på 4,8 mio. kr. til dækning af det efter de besluttede omkostningsreduktioner forventede merforbrug for Udvalgets forslag til omkostningsreduktioner giver en effekt på 2,3 mio. kr. i budget Udvalget ønsker, at det resterende forventede merforbrug i indgår i budgetforhandlingerne for budget Jette Jørgensen (Ø) tager forbehold. Et enigt udvalg sender sagen videre til behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Forvaltningen indstiller til at Social- og Sundhedsudvalget belsutter forslag til omkostningsreduktioner. Social- og Sundhedsudvalget Ad 1: Tiltrådt. Ad 2: Drøftet. Ad 3: Udvalget ønsker at følgende forslag sendes i høring: - 1 Udbud af tøjvask - 3 Ændring af serviceniveau på genoptræning - 4 Egenbetaling for kørsel til daghjem - 6 Ændring af serviceniveau på boformer - 7 Forebyggende hjemmebesøg - 9 Omlægning af kompressionsstrømper - 11 Effekt af udbud - 12 Sundhed og forebyggelse - 13 Beskyttet beskæftigelse - 15 Effektivisering af arbejdsgange - 20 Udskydelse af indsatser på sundhedsfremme og forebyggelse - 21 Besparelse på udviklingsprojekter Jette W. Jørgensen (Ø) kan ikke tiltræde og begærede sagen i Byrådet, jf. 23 i den kommunale styrelseslov. Køge Byråd Social- og Sundhedsudvalgets flertalsindstilling godkendt af Byrådets flertal på 22. Et mindretal på 2 (Ø) kan ikke godkende. Forvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at 1. prognose for budget 2015 tages til efterretning, 2. udvalget drøfter forslag til omkostningsreduktioner, 3. forslag til omkostningsreduktioner sendes i høring i MED-udvalg og råd, med henblik på endelig behandling på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3. februar Social- og Sundhedsudvalget Udvalget besluttede følgende omkostningsreduktioner: 1. Udbud af tøjvask med 0,2 mio. kr. i 2015 og med 0,7 i Forebyggende hjemmebesøg med 0,4 mio. kr. i 2015 og med 0,4 mio. kr. i Omlægning af opgave med kompressionsstrømper med 0,1 mio.kr. i 2015 og med Side 3

5 0,2 mio. kr. i Effekt af udbud i 2015 med 0,5 mio. kr. i 2015 og med 0 kr. i Sundhed og forebyggelse med 0,8 mio. kr. i 2015 og med 0 kr. i Effektivisering af arbejdsgange med 1 mio.kr. i 2015 og med 1 mio. kr. i Udskydelse af indsatser på sundhedsfremme med 1 mio. kr. i 2015 og med 0 kr. i Besparelse på udviklingsprojekter med 0,7 mio. kr. i 2015 og med 0 kr. i 2016 Samlede omkostningsreduktioner i 2015 på 4,7 mio. kr. og 2,3 mio. kr. i Udvalget ønsker, at de effekter af udbud, der indgår i 1. Økonomiske redegørelser og som kommer i 2. Økonomiske redegørelse (telefoni, sygeplejeartikler, genbrugshjælpemidler og vikarer) på i alt 1,8 mio.kr., ikke fratrækkes udvalgets ramme, men indgår i dækning af det forventede merforbrug. Udvalget ansøger Byrådet om en tillægsbevilling på 4,8 mio. kr. til dækning af det efter de besluttede omkostningsreduktioner forventede merforbrug for Udvalgets forslag til omkostningsreduktioner giver en effekt på 2,3 mio. kr. i budget Udvalget ønsker, at det resterende forventede merforbrug i indgår i budgetforhandlingerne for budget Jette Jørgensen (Ø) tager forbehold. Et enigt udvalg sender sagen videre til behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Økonomiudvalget Økonomiudvalget anbefaler, at den af Social- og Sundhedsudvalget indstillede omkostningsreduktion på 4,7 mio. kr. i 2015 og 2,3 mio. kr. i 2016 godkendes, samt at indkøbsbesparelsen på 1,8 mio. kr. ekstraordinært vil kunne indgå i dækning af Socialog Sundhedsudvalgets samlede budgetunderskud. Niels Rolskov (Ø) tager forbehold. Baggrund og vurdering På baggrund af resultatet af 4. Økonomiske Redegørelse i 2014 blev det besluttet, at Social- og Sundhedsforvaltningen i samarbejde med Økonomisk Afdeling skulle gennemføre en grundig analyse af Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde. Formålet med gennemgangen var at skabe et retvisende overblik over forventningerne til resultatet af budget Formålet var samtidig, at forvaltningen skulle komme med forslag til omkostningsreduktioner, hvis analysen viste, at der måtte forventes merforbrug i Der er nu gennemført en analyse af budgetområdet med udgangspunkt i aktiviteterne fra 4. Økonomiske Redegørelse og frem til ultimo november Analysen har indbefattet fremskrivning af det forventede udgiftsniveau for 2014 og ajourføring af aktivitetstal. Analysen er som udgangspunkt udtryk for en alt andet lige betragtning, forstået på den måde, at der er taget udgangspunkt i nuværende serviceniveauer, mængder og de aktivitetsmønstre, der er set i løbet af Samlet set viser analysen, at der forventes et merforbrug på ca. 11,3 mio. kr. i Hvis der sammenlignes med merforbruget for 2014 og korrigeres for overførslerne fra 2013 og rammekorrektioner til budget 2015 flugter forventningerne til budget med resultatet for budget Merforbrugene er på sundhedsområdet med ca. 5,8 mio. kr., herunder hjemmepleje og køb af plejeboligpladser i andre kommuner, og det specialiserede område med ca. 10,8 mio. kr. På socialområdet i øvrigt forventes derimod et mindreforbrug på ca. 6 mio. kr. Social- og Sundhedsservice, takstfinansierede virksomheder og lovbundne områder forventes at balancere. Det skal bemærkes, at det er de samme områder i budget 2015 Side 4

6 der forventes at være udfordret som i De største afvigelser findes på hjemmehjælp (frit valg kommunal leverandør og privat leverandør), køb af plejeboligpladser i andre kommuner, længerevarende og midlertidige botilbud og aktivitets- og samværstilbud. Der vedlægges til sagen en oversigt over den samlede prognose for På baggrund af prognosen fremlægger forvaltningen forslag til omkostningsreduktioner på udvalgets område. Der forelægges forslag for i alt 15,1 mio. kr. fordelt på i alt 23 forslag. Forslagene vedrører både effektiviseringer og servicereduktioner. Nedenfor er oplistet de enkelte forslag. Forslagene er nærmere beskrevet i bilaget til dagsordenspunktet. Herunder er angivet den forventede økonomiske effekt i 2015, idet der i beregningen heraf er forudsat, at der træffe politiske beslutning i løbet af februar Forslagene er: 1. Udbud af tøjvask, 0,2 mio kr. 2. Lukning af cafeer, 0,3 mio kr. 3. Ændring af serviceniveau på genoptræning, 1,7 mio kr. 4. Egenbetaling for kørsel til daghjem, 1,1 mio kr. NY Andre alternativer 5. Ophør af samarbejde om ambulance i Borup, 0,5 mio kr. 6. Ændring af serviceniveau på boformer, 3,4 mio kr. 7. Forebyggende hjemmebesøg, 0,4 mio kr. 8. Nedlæggelse af dagtilbud, 0,5 mio kr. 9. Omlægning af opgave med kompressionsstrømper, 0,1 mio kr. 10. Mindre visiteret rengøring, 2,2 mio kr. NY Andre alternativer 11. Effekt af udbud i 2015, 0,5 mio kr. 12. Sundhed og forebyggelse, 0,8 mio kr. 13. Beskyttet beskæftigelse, 0,7 mio kr. 14. NY Omlægning af kørsel i hjemmeplejen, 0 mio. kr. 15. NY Effektivisering af arbejdsgange, 1 mio. kr. 16. NY Besparelse på genoptræning, 0 mio. kr. 17. NY Besparelse på ledelse, 0 mio. kr. 18. NY Besparelse på loftslifte, 0 mio. kr. 19. NY Besparelse på IT, 0 mio. kr. 20. NY Udskydelse af indsatser på sundhedsfremme og forebyggelse, 1 mio. kr. 21. NY Besparelse på udviklingsprojekter, 0,7 mio. kr. 22. NY Besparelse på handicapbiler, 0 kr. 23. NY Forhøjelse på borgerrettede takster, 0 mio. kr. Forslagene til omkostningsreduktioner foreslås sendt i høring i Seniorråd, Handicapråd og forvaltningens FMU. Høringssvar herfra vil foreligge til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3. februar Forvaltningen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om, hvilke forslag til omkostningsreduktioner der skal sendes i høring. Høringssvar fra Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsforvaltningens FMU vil blive eftersendt mandag den 2. februar Supplerende sagsfremstilling Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 10. marts 2015 den 1. økonomiske redegørelse. I forhold til Social- og Sundhedsudvalget anbefalede Økonomiudvalget, at der ikke gives tillægsbevillinger, Social- og Sundhedsudvalgets forslag til effektiviseringer på 4,7 mio. kr. anbefales, idet Niels Rolskov (Ø) på dette punkt afventer stillingtagen til byrådsbehandlingen, Økonomiudvalget sammen med Social- og Sundhedsudvalget følger udviklingen Side 5

7 ved de økonomiske redegørelser og anmoder Social- og Sundhedsudvalget og forvaltningen arbejder videre med løsningsforslag, vi til 2016 må budgettere med et retvisende udgangspunkt, vi har noteret os, at Social- og Sundhedsudvalget har et ekstraordinært punkt på dagsordenen på møderne om økonomien. På denne baggrund er der indkaldt til ekstraordinært udvalgsmøde i forhold til det fortsatte arbejde med løsningsforslag, idet det fortsat er forvaltningens skøn, at der vil være et merforbrug i 2015 på 11,3 mio. kr. Udvalget har peget på omkostningsrdeuktioner for 4,7 mio. kr., hvorfor der mangler 6,6 mio. kr. i Forvaltningen har opdateret og genberegnet de tidligere fremsatte, men ikke vedtagne, forslag, ligesom forvaltningen nedenfor fremkommer med nye, supplerende forslag. I forhold til de tidligere fremsatte forslag har forvaltningen genberegnet forslagene, idet forslagene nu først vil kunne træde i kraft på et senere tidspunkt end oprindeligt forudsat. A. Lukning af cafeer (svarer til tidligere forslag 2, men genberegnet), 0,2 mio. kr. B. Ændring af serviceniveau på genoptræning (svarer til tidligere forslag 3, men genberegnet), 1,8 mio. kr. C. Forhøjet egenbetaling for kørsel til daghjem (svarer til tidligere forslag 4, men genberegnet), 1,1 mio. kr. D. Besparelse på boformer (svarer til tidligere forslag 6, men genberegnet), 2,3 mio. kr. E. Nedlæggelse af dagtilbud (svarer til tidligere forslag 8, men genberegnet), 0,4 mio. kr. F. Mindre visiteret rengøring (svarer til tidligere forslag 10, men genberegnet), 1,9 mio. kr. G. Nyt forslag: Besparelse ved vakancer i Social- og Sundhedsservice 0,3 mio. kr. H. Nyt forslag: Besparelse i forbindelse med tilpasning af serviceniveau for voksenspecialundervisning, 0,15 mio. kr. Økonomiudvalget drøfter på sit møde den 17. marts 2015 sagen om prognose for 2015, herunder de besparelsesforslag, som udvalget tidligere har peget på. Økonomiudvalgets anbefaling til Byrådet vil foreligge til Social- og Sundhedsudvalgets møde. På baggrund af resultatet af 4. Økonomiske Redegørelse i 2014 blev det besluttet, at Social- og Sundhedsforvaltningen i samarbejde med Økonomisk Afdeling skulle gennemføre en grundig analyse af Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde. Formålet med gennemgangen var at skabe et retvisende overblik over forventningerne til resultatet af budget Formålet var samtidig, at forvaltningen skulle komme med forslag til omkostningsreduktioner, hvis analysen viste, at der måtte forventes merforbrug i Der er nu gennemført en analyse af budgetområdet med udgangspunkt i aktiviteterne fra 4. Økonomiske Redegørelse og frem til ultimo november Analysen har indbefattet fremskrivning af det forventede udgiftsniveau for 2014 og ajourføring af aktivitetstal. Analysen er som udgangspunkt udtryk for en alt andet lige betragtning, forstået på den måde, at der er taget udgangspunkt i nuværende serviceniveauer, mængder og de aktivitetsmønstre, der er set i løbet af Samlet set viser analysen, at der forventes et merforbrug på ca. 11,3 mio. kr. i Hvis der sammenlignes med merforbruget for 2014 og korrigeres for overførslerne fra 2013 og rammekorrektioner til budget 2015 flugter forventningerne til budget med resultatet for budget Merforbrugene er på sundhedsområdet med ca. 5,8 mio. kr., herunder hjemmepleje og køb af plejeboligpladser i andre kommuner, og det specialiserede område med ca. 10,8 mio. kr. På socialområdet i øvrigt forventes derimod et mindreforbrug på ca. 6 mio. kr. Side 6

8 Social- og Sundhedsservice, taksfinansierede virksomheder og lovbundne områder forventes at balancerer. Det skal bemærkes, at det er de samme områder i budget 2015 der forventes at være udfordret som i De største afvigelser findes på hjemmehjælp (frit valg kommunalleverandør og privat leverandør), køb af plejeboligpladser i andre kommuner, længerevarende og midlertidige botilbud og aktivitets- og samværstilbud. Der vedlægges til sagen en oversigt over den samlede prognose for På baggrund af prognosen fremlægger forvaltningen forslag til omkostningsreduktioner på udvalgets område. Der forelægges forslag for i alt 15,1 mio. kr. fordelt på i alt 23 forslag. Forslagene vedrører både effektiviseringer og servicereduktioner. Nedenfor er oplistet de enkelte forslag. Forslagene er nærmere beskrevet i bilaget til dagsordenspunktet. Herunder er angivet den forventede økonomiske effekt i 2015, idet der i beregningen heraf er forudsat, at der træffe politiske beslutning i løbet af februar Forslagene er: 1. Udbud af tøjvask, 0,2 mio kr. 2. Lukning af cafeer, 0,3 mio kr. 3. Ændring af serviceniveau på genoptræning, 1,7 mio kr. 4. Egenbetaling for kørsel til daghjem, 1,1 mio kr. NY Andre alternativer 5. Ophør af samarbejde om ambulance i Borup, 0,5 mio kr. 6. Ændring af serviceniveau på boformer, 3,4 mio kr. 7. Forebyggende hjemmebesøg, 0,4 mio kr. 8. Nedlæggelse af dagtilbud, 0,5 mio kr. 9. Omlægning af opgave med kompressionsstrømper, 0,1 mio kr. 10. Mindre visiteret rengøring, 2,2 mio kr. NY Andre alternativer 11. Effekt af udbud i 2015, 0,5 mio kr. 12. Sundhed og forebyggelse, 0,8 mio kr. 13. Beskyttet beskæftigelse, 0,7 mio kr. 14. NY Omlægning af kørsel i hjemmeplejen, 0 mio. kr. 15. NY Effektivisering af arbejdsgange, 1 mio. kr. 16. NY Besparelse på genoptræning, 0 mio. kr. 17. NY Besparelse på ledelse, 0 mio. kr. 18. NY Besparelse på loftslifte, 0 mio. kr. 19. NY Besparelse på IT, 0 mio. kr. 20. NY Udskydelse af indsatser på sundhedsfremme og forebyggelse, 1 mio. kr. 21. NY Besparelse på udviklingsprojekter, 0,7 mio. kr. 22. NY Besparelse på handicapbiler, 0 kr. 23. NY Forhøjelse på borgerrettede takster, 0 mio. kr. Forslagene til omkostningsreduktioner foreslås sendt i høring i Seniorråd, Handicapråd og forvaltningens FMU. Høringssvar herfra vil foreligge til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3. februar Forvaltningen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om, hvilke forslag til omkostningsreduktioner der skal sendes i høring. Høringssvar fra Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsforvaltningens FMU vil blive eftersendt mandag den 2. februar Økonomi De er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. De er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. Bilag Budget 2015-prognose bilag til udvalgssag.xlsx Side 7

9 Handleplansforslag til imødegåelse af forventet merforbrug på budget 2015.xlsx.pdf Faktanotat SSU Bilag A - Overførsler pdf Bilag B - Rammekorrektioner.pdf Notat om økonomiske udfordringer på det specialiserede voksenområde Handleplansforslag til imødegåelse af forventet merforbrug på budget 2015 marts.xlsx Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Social- og Sundhedsudvalget : :00 Til behandling Social- og Sundhedsudvalget : :00 Til behandling Social- og Sundhed Køge Byråd : :00 Til behandling Social- og Sundhedsudvalget : :00 Til behandling Social- og Sundhed Økonomiudvalget : :00 Til behandling Social- og Sundhed Social- og Sundhedsudvalget : :00 Til behandling Social- og Sundhed Køge Byråd : :00 Til behandling Social- og Sundhed Sagsnr Fraværende: Ali Ünsal Side 8

10 50. Eventuelt Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Social- og Sundhedsudvalget : :00 Til behandling Social- og Sundhed Sagsnr. Fraværende: Ali Ünsal Side 9

Referat af Økonomiudvalgets møde den kl. 10:00 i Mødelokale 3

Referat af Økonomiudvalgets møde den kl. 10:00 i Mødelokale 3 Referat af Økonomiudvalgets møde den 02.06.2015 kl. 10:00 i Mødelokale 3 Tilstedeværende: Flemming Christensen (C) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Marie Stærke (A) udvalgsmedlem Mette Jorsø (V) næstformand

Læs mere

Referat af Køge Byråds møde den kl. 17:00 i Byrådssalen

Referat af Køge Byråds møde den kl. 17:00 i Byrådssalen Referat af Køge Byråds møde den 08.10.2015 kl. 17:00 i Byrådssalen Tilstedeværende: Ali Ünsal (V) Anette Simoni (V) Dora Olsen (O) Erling Larsen (A) Ertugrul Vural (A) Flemming Christensen (C) borgmester

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er:

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er: 1 Nr. : Budgetanalyse af hjemmeplejen Åben sag Sagsnr.: 15/27417 Sagen afgøres i: SU Bilag: Budgetanalyse af hjemmeplejen Indledning/Baggrund Med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Socialudvalget, at

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 30. oktober 2017 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Referat af Handicaprådets møde den kl. 16:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Referat af Handicaprådets møde den kl. 16:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Referat af Handicaprådets møde den 12.02.2015 kl. 16:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Lars Kunov () formand Claus Nielsen () Henning Backs () Jeanne Riise Lehmkuhl () Jette W. Jørgensen

Læs mere

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen 2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.

Læs mere

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau A Lukning af cafeer Det relevante budget ift. besparelsen 7.398.000 7.594.000 7.821.000 7.821.000 200.000 593.000 593.000 593.000 3% 8% 8% 8% Køge Kommune stiller lokaler til rådighed, for at KRAM/Det

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 02-09-2015 Kl. 15:00 Vestereng, Vestereng 2, 5881 Skårup

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 02-09-2015 Kl. 15:00 Vestereng, Vestereng 2, 5881 Skårup Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 02-09-2015 Kl. 15:00 Vestereng, Vestereng 2, 5881 Skårup Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15, Egedal Rådhus

Læs mere

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431 Udfyldelse af prioriteringsrum budget 2013-2016 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2013-2016 Sagsnr.: 2012-4670 Dok.nr: 2012-20189 Baggrund På Byrådsmødet den 31. januar 2012 godkendte Byrådet budgetdrejebogen,

Læs mere

Referat af Køge Byråds møde den kl. 17:00 i Byrådssalen

Referat af Køge Byråds møde den kl. 17:00 i Byrådssalen Referat af Køge Byråds møde den 24.03.2015 kl. 17:00 i Byrådssalen Tilstedeværende: Ali Ünsal (V) Anette Simoni (V) Dora Olsen (O) Erik Swiatek (A) Erling Larsen (A) Flemming Christensen (C) borgmester

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. 11:35 Mødested: R-329 - Høringsmøde Budget Fraværende: Bodil Kjær Bemærkninger

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00 Mødelokale Deltagere Afbud Byrådssalen, Slagelse Rådhus Stén Knuth (V), Knud Vincents (V), Ole Drost (V), Anders Koefoed (V), Jens Jørgensen (V), Helle

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:00. Sted: Rebild Produktionsskole, Møllegårdsvej 7, 9530 Støvring. Møde slut: 15:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juni 2010

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl i mødelokale 1

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl i mødelokale 1 Ældrerådet Mandag den 03.06.13 kl. 9-12 i mødelokale 1 Niels Kjøller, formand Freddy Aldenborg Elo Knudsen Finn Brozek Flemming Vahlgreen Peer Ravn Aage Tolberg Sigurd Arnfred Larsen, sekretær Side 1 ÆR

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:45 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden Forside Konstituerende møde Dagsorden Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Afbud Indkaldt Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Meddelelser... 4 3. Orienteringer... 5 4. Beslutninger...

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 120. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 3 121. Ny organisering i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Læs mere

Serviceloven. Byrådets politik for Familie og Handicap:

Serviceloven. Byrådets politik for Familie og Handicap: Nr. 6: Margueritten Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 09/12016 Byrådet Ikke til stede: Indledning/Baggrund I Snekkersten ligger den regionale døgninstitutionen 3kløveren, afdeling Margueritten,

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:00 Mødet afsluttet: kl. 18:45 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

Referat af Handicaprådets møde den 18.08.2015 kl. 16:00 i Lyngtoften, Lyngtoften 26, Køge

Referat af Handicaprådets møde den 18.08.2015 kl. 16:00 i Lyngtoften, Lyngtoften 26, Køge Referat af Handicaprådets møde den 18.08.2015 kl. 16:00 i Lyngtoften, Lyngtoften 26, Køge Tilstedeværende: Lars Kunov () formand Anni Kvisgård () Claus Nielsen () Henning Backs () Jeanne Riise Lehmkuhl

Læs mere

Sidenr. 1. Handicaprådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Gæstekantinen på Rådhuset

Sidenr. 1. Handicaprådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Gæstekantinen på Rådhuset Sidenr. 1 Referat Mødedato: 9. februar 2012 Mødetidspunkt: 13:30 Sluttidspunkt: 15:30 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Gæstekantinen på Rådhuset Ingen Dagsordenen godkendtes Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 2. oktober Mødetid: 17:00-17:45

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 2. oktober Mødetid: 17:00-17:45 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:45 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Tillægs-Dagsorden. til mødet den kl på Rådhuset i Hanstholm - på Helge Ydes kontor.

Tillægs-Dagsorden. til mødet den kl på Rådhuset i Hanstholm - på Helge Ydes kontor. Tillægs-Dagsorden til mødet den kl. 13.00 på Rådhuset i Hanstholm - på Helge Ydes kontor. Medlemmer: Elsebeth Nielsen, Kristian J. Kristensen, Lene Kjelgaard, Ole Christensen, Povl Bojer Afbud: Mødet hævet

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl i lokale 188

REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl i lokale 188 REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl. 08.00-12.00 i lokale 188 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Budget 2008 3. Daginstitutionsområdet organisering, udvikling og ledelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188 REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde kl. 12.00 i lokale 188 Åben del 1. Meddelelser 2. Budgetopfølgning pr. 31.03.2007 3. Budget 2008 4. Daginstitutionsområdet organisering, udvikling og ledelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg Høring 1. Resume Byrådet skal efter

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 107. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 241 2 Medlemmer Kirsten Moesgaard

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Referat af Børneudvalgets møde den 07.01.2015 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel

Referat af Børneudvalgets møde den 07.01.2015 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel Referat af Børneudvalgets møde den 07.01.2015 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel Tilstedeværende: Jacob Mark (F) formand Anette Simoni (V) udvalgsmedlem Ertugrul Vural (A) udvalgsmedlem Helle Poulsen (V)

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Udvalget for Voksenservice

Udvalget for Voksenservice Side 1 af 5 Udvalget for Voksenservice Dagsorden med beslutninger Møde nr. 6 - Ekstraordinært møde Mødested : Mødelokale 3 Mødetidspunkt : tirsdag den 29. maj 2007 kl. 17:00 Fraværende : Jessie Mogensen

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Kommunalbestyrelsen ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 30-08-2011 Dato: 07-07-2011 Sag nr.: KB 142 (ØU 173) (SOSU 62) Sagsbehandler: Christian Hjorth Kompetence:

Læs mere

DAGSORDEN. Mødedato: Torsdag den 12. december Starttidspunkt: Kl. 16:00. Bemærkninger:

DAGSORDEN. Mødedato: Torsdag den 12. december Starttidspunkt: Kl. 16:00. Bemærkninger: DAGSORDEN Udvalget for Ældre og Handicappede 2010-2013 Mødedato: Torsdag den 12. december 2013 Mødested: Oplyses senere Starttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Ingen Bemærkninger: Indholdsfortegnelse Sag nr.

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde fra. Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" Onsdag den , kl. 16:00. i Kanalstræde, mødelokale 0.

Referat fra ekstraordinært møde fra. Udvalget Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg Onsdag den , kl. 16:00. i Kanalstræde, mødelokale 0. Referat fra ekstraordinært møde fra Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" Onsdag den 28-09-2016, kl. 16:00 i Kanalstræde, mødelokale 0.13 Praktiske oplysninger i forbindelse med mødet: Andre

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm.

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139 mindst

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1 Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1 Indholdsfortegnelse 46. Rygcentret... 87 85 Medlemmer Martin Glerup Bent Sloth Ole B. Sørensen Mads Krarup Nielsen Søren

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 25. november 2009 kl. 15:30 i Administrationsbygningen Farsø, lokale i kælderen

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 25. november 2009 kl. 15:30 i Administrationsbygningen Farsø, lokale i kælderen Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 25. november 2009 kl. 15:30 i Administrationsbygningen Farsø, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 129. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 25. november

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 17.00 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Resume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget

Resume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget 1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2015-2018 Sagsnr.: 253-2014-7671 Dok.nr.: 253-2014-32683 Åbent Sagsprocedure Alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet Resume Udvalget skal identificere

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 025. Nybyggeri ved Plejecenter Højgården - status 61 026. Meddelelser fra Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 561. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 15. september 2011

Læs mere

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 23. april 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-14:00 Medlemmer: Formand: Jacob

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion

Læs mere