Vi stiller bare spørgsmål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi stiller bare spørgsmål"

Transkript

1 Vi stiller bare spørgsmål Af Steen Svanholm De folk, der mener, at 9/11-terrorangrebene i virkeligheden var planlagt af en konspiration i den amerikanske regering, forsvarer ofte sig selv med bemærkningen vi stiller bare spørgsmål, underforstået at det i sig selv dels er uskyldigt og blot et udtryk for en sund skepsis og dels frikender dem selv fra at komme med plausible modforklaringer. Men det, at man stiller et spørgsmål uden selv at forklare sig, er ofte i sig selv en indirekte påstand, idet et spørgsmål kan forholde sig særdeles subjektivt til det emne, der spørges til, og den kontekst, der spørges i. Og det er netop den teknik, der anvendes af konspirationsteoretikerne. For eksempel er der indeholdt en række mere eller mindre direkte påstande i et spørgsmål såsom: Hvorfor er der ingen genkendelige flydele ved Flight 93s nedstyrtningssted? Lad os se på de forskellige typer påstande i spørgsmålet: 1. Den forudsættende påstand er, at der burde være genkendelige flydele ved et nedstyrtningssted generelt. 2. Følgepåstanden til dette er, at hvis der ikke er genkendelige flydele, så er det ensbetydende med, at der ikke er tale om nedstyrtet fly. 3. Mere indirekte vedtager spørgsmålet, at der i forvejen er enighed om, at der faktisk ikke er genkendelige flydele på det konkrete nedstyrtningssted. 4. Og endelig ligger der i spørgsmålet en legitimering af en alternativ forklaring, nemlig at der er tilstødt Flight 93 noget andet end, hvad den gængse opfattelse er facts.dk Side 1 af 8

2 Der er et helt afgørende punkt i spørgsmål af den karakter. Nemlig, at hvis der som udgangspunkt ikke er konsensus mellem spørger og svarer om punkt 1, 2 eller 3, (altså om, hvad der bør være på et nedstyrtningssted generelt, hvad et fravær af dette betyder, og hvad der faktisk er på det konkrete nedstyrtningssted), så er spørgsmålet i bedste fald absurd og i værste fald manipulerende. Det er absurd, fordi hele grundlaget for spørgsmålet er betinget af, at der er forudgående konsensus. Altså at den, der bliver spurgt, allerede er enig i punkt 1, 2 og 3. Hvis den konsensus ikke er etableret, er spørgsmålet simpelthen stillet på en falsk betingelse. Og den konsensus er helt konkret netop ikke etableret i praksis, fordi fortalerne for den officielle forklaring af begivenhederne den 11. september 2001 dels mener og dokumenterer, at der ikke altid er umiddelbart genkendelige flydele ved et givent nedstyrtningssted, dels mener og dokumenterer at man ikke alene ud fra et eventuelt fravær af umiddelbart genkendelige flydele kan udelukke, at der er tale om et nedstyrtet fly og endelig dels mener og dokumenterer, at der faktisk er genkendelige dele ved Flight 93s nedstyrtningssted. Det er manipulerende, hvis man bruger spørgsmålet til at legitimere en alternativ forklaring som i punkt 4, fordi denne alternative forklaring er konkluderet ud fra den falske betingelse, at der er konsensus mellem spørger og svarer i punkt 1, 2 og 3. Det manipulerende element skærpes af, at spørgeren i sig selv springer direkte ned til denne konklusion, hvis ikke den adspurgte gør indsigelser. Og det er netop sådan, konspirationsteoretikerne anvender spørgsmålet. Under dække af at finde det mystisk og mistænkeligt, at der ingen umiddelbart synlige vragdele er, konkluderer man, at der slet ikke er styrtet et fly ned og lader det samtidig sive ud, at en enkelt kilde en rapport fra en ansat i lufttrafikkontrollen tyder på, at flyet kan være bortført helt uantastet, at et hav af andre kilder øjenvidner, politi, efterladte, telefonopringninger fra flyet og lignende peger på, at det netop er styrtet ned. Der er andre typer spørgsmål, som ikke ved første øjekast er absurde eller manipulerende. Det kunne være spørgsmål af typen: Hvorfor har man ikke offentliggjort billeder af Osama bin Ladens lig? Umiddelbart er det jo et ærligt og redeligt spørgsmål, for alle er enige om præmissen, at de ikke er offentliggjort, og det kan da undre, at man ikke forlængst har offentliggjort billederne af liget af den mest fremtrædende terrorist i verden for at bevise endegyldigt, at han er død. Problemet er bare, at spørgsmålet bruges af konspirationsteoretikere i en underforstået kontekst, som diskvalificerer den ærlige undren fuldstændigt. Spørgsmålet stilles nemlig konsekvent med følgende forudfattede, men ikke altid udtalte holdning: Der må være tale om en konspiration, for hvorfor har man ikke offentliggjort billeder af Osama bin Ladens lig? facts.dk Side 2 af 8

3 Der tages slet ikke højde for, at der reelt kan være andre, simple og logiske årsager til, at man ikke har offentliggjort billederne. For eksempel er det jo slet ikke praksis, at politi, militær og myndigheder offentliggør den slags billeder både af hensyn til eventuelle efterladte og af hensyn til ikke at opskræmme offentligheden. I det konkrete tilfælde kunne det også være af militærtaktiske grunde for ikke at ophidse fjenden, al-qaeda, unødigt eller give dem en martyr i visuel form. Når der på den måde ikke tages højde for flere mulige svar, fordi svaret allerede er lagt ind i starten af spørgsmålet, reduceres spørgsmålet fra at være et ønske om en nærmere undersøgelse til et ønske om at udtrykke en holdning og legitimere en bestemt (alternativ) forklaring. Dermed er spørgsmålet lige så manipulerende som eksemplet med Flight 93s nedstyrtningssted. Det manipulerende skærpes af en væsentlig, men ikke altid helt åbenlys retorisk faktor. Nemlig at hvis den, der får spørgsmålet, har svært ved at svare, enten fordi vedkommende ikke ved, hvorfor Osama bin Laden-billederne ikke er offentliggjort, eller fordi vedkommende mener, at der kan være flere forklaringer, så bruges dette svar af konspirationsteoretikerne til at underbygge deres egen påstand: Der kan du se, du kan ikke forklare, hvorfor billederne af Osama bin Ladens lig ikke er blevet offentliggjort, altså har vi ret i, at der må være tale om en konspiration. En sidedisciplin i denne spørgestrategi er at stille spørgsmål, der ikke eller kun vanskeligt kan besvares positivt. For eksempel: Hvor er billederne af flyet, der fløj ind i Pentagon?, eller: Hvor er den efterlysningsplakat, hvor FBI efterlyser Osama bin Laden for den terrorangrebet den 11. september 2001? Og når svaret er: De findes ikke, så er replikken i stil med: Der kan du se, det er meget mystisk alt sammen, underforstået at det er en konspiration. Uanset at der til begge spørgsmål findes en logisk og banal forklaring, som hverken be- eller afkræfter en konspiration, men som bestemt heller ikke på nogen måde er mystisk. Bemærk, at konspirationsteoretikerne aldrig eller sjældent sætter problemet op som et postulat. For eksempel: Når der ikke er et billede af et fly, der fløj ind i Pentagon, så kan det ikke have været et fly, der forårsagede ødelæggelserne, og altså er det en konspiration. Eller: Hvis FBI kun efterlyser Osama bin Laden for terrorangrebene i Afrik a og ikke for terrorangrebet den 11. september 2001, så er det ensbetydende med at Osama bin Laden ikke stod bag terrorangrebet den 11. september 2001, og altså er det en konspiration facts.dk Side 3 af 8

4 Årsagen er den simple, at her er mystikken taget ud, og den usande konklusion træder frem. Der kan logisk set godt være et fly, der fløj ind i Pentagon, uden at der er billeder af det, og det kan logisk set godt være Osama bin Laden, der stod bag terrorangrebet den 11. september 2001, uden at han er efterlyst. Det ene betinger ikke det andet. Men for begge dele gælder det, at der må ses på andre indicer for at afgøre sagen, og her bliver det pludselig noget ganske andet, for der er over 100 vidner, der har set et fly flyve ind i Pentagon, og der er en fuldstændig fast tradition for, at FBI ikke laver nye efterlysninger på folk, der allerede er efterlyst; det er ikke nødvendigt for at kunne anholde personen. I stedet hæver man dusøren i takt med nyere og grovere forbrydelser, hvilket også skete med Osama bin Laden, der til sidst kunne indbringe verdens højeste dusør: 25 millioner dollar. Konspirationsteoretikernes spørgemanipulation fuldstændiggøres med, at hvis modparten kommer med et svar, så reagerer konspirationsteoretikerne på en af to måder. Enten ved at sige noget i retning af: Du har stadig ikke overbevist os. Eller ved at skifte spor og stille nye spørgsmål ofte på andre områder helt uden at forholde sig til modpartens svar og argument i forbindelse med det første emne. Et meget slående eksempel på dette er, at før Osama bin Laden blev likvideret, stillede man spørgsmålet: Hvorfor har verdens største militærmagt ikke fanget Osama bin Laden? underforstået, at så var der nok tale om en konspiration. Der huserede samtidig alternative spekulationer om, at Osama bin Laden allerede var død eller holdtes skjult i fangenskab. Men selv efter Osama bin Laden blev fundet og likvideret, var man ikke tilfreds, men skiftede blot spørgsmålet ud med: Hvorfor har man ikke offentliggjort billeder af Osama bin Ladens lig? og mistænkeliggjorde dermed i stedet den nye hændelse blot for at fastholde tesen om, at der må være tale om en konspiration. På den måde kan der aldrig svares tilfredsstillende eller fremlægges tilfredsstillende beviser, for konspirationsteoretikeren er fastlåst i en holdning i stedet for at indtage en åben skeptisk position. Endelig skal det nævnes, at konspirationsteoretikerne ikke selv er særligt villige til at svare på spørgsmål, men også afviser dette med: Det er ikke os, der skal svare, for vi stiller bare spørgsmål. Med andre ord bliver Vi stiller bare spørgsmål til: Uanset hvad du siger, så er det en konspiration, og vi har ret, for du kan ikke påvise, at vi tager fejl for vi stiller jo bare spørgsmål Hvis den argumentationsform vi stiller bare spørgsmål skal anses for saglig og acceptabel, så må det modsatte også gøre sig gældende. Derfor stilles rent demonstrativt i det følgende bare spørgsmål. Og man må gå ud fra, at så længe konspirationsteoretikerne ikke er rede til at stille med en veldokumenteret forklaring på, hvordan begivenhederne den facts.dk Side 4 af 8

5 september 2001 kan være et inside job, så behøver man sådan set heller ikke omvendt forklare yderligere, hvorfor det var et terrorangreb planlagt og udført af Osama bin Laden og al-qaeda. I de følgende spørgsmål er der dog gjort den ekstra anstrengelse at sikre, at de peger på en selvmodsigelse og/eller ulogisk sammenhæng i de mange enkeltstående påstande, som florerer blandt konspirationsteoretikerne. Spørgsmålene er inddelt i seks emner, der dækker de mest debatterede områder: Flight 93 Der florerer især to klassiske påstande: At Flight 93 blev bortført, og at det blev skudt ned. 1. Hvis Flight 93 blev bortført, hvorfor er der så et nedstyrtningssted? 2. Hvis Flight 93 blev skudt ned, hvorfor skiftede det så kurs og fløj tilbage først? (For det blev vel ikke både kapret indefra og så skudt ned udefra af den samme konspiration?) 3. Hvis man ville skræmme befolkningen, hvorfor så bortføre et fly, når selvmordsagtig nedstyrtning ville være voldsommere og mere visuelt? 4. Hvis man ville skræmme befolkningen, hvorfor så nedskyde flyet i stedet for at lade det nå sit terrormål? 5. Hvis man ville skræmme befolkningen, hvorfor så nedskyde flyet et øde sted, i stedet for at skyde det ned, hvor man var sikker på, at det blev vist live i TV? 6. Der findes et billede af røgskyen fra ulykken, som er taget kort tid efter nedstyrtningen, og som hævdes at være forfalsket, men hvis man ville forfalske et billede, hvorfor så nøjes med et foto af en røgsky i stedet for et foto eller en video af et helt fly, der styrter ned? Pentagon Den mest udbredte påstand er, at det ikke var et fly, der fløj ind i Pentagon. 1. Hvis Pentagon blev ramt af alt andet end et fly, hvorfor er der så flyvragrester på stedet? 2. Det hævdes, at vragresterne på stedet ikke er fra et fly, men hvis de var fra alt andet end et fly, hvorfor skulle man så påstå, at de var fra et fly, når skræmmeeffekten ville være omtrent lige så stor, hvis det fx var en bombe eller et missil, der havde ramt? 3. Hvorfor skulle man overhovedet anvende et missil eller alt muligt andet end et passagerfly, for det ville jo øjeblikkeligt afsløre afsenderen? 4. Det hævdes, at myndighederne skjuler billederne af, hvad der fløj ind i Pentagon, men hvis det var et planlagt inside job udført af magtfulde bagmænd, hvorfor har disse så endnu ikke fremlagt forfalskede billeder af et fly? facts.dk Side 5 af 8

6 5. Det hævdes, at terrorister ikke kunne styre et fly så præcist som ved Pentagon, men samtidig hævdes det, at flyene blev styret meget præcist ved Twin Towers. Hvordan hænger det sammen? Twin Towers Hovedpåstanden er, at Twin Towers var mineret med sprængstof. 1. Hvis der var placeret sprængstof i Twin Towers, hvorfor så styrte fly ind i dem også? 2. Hvis der var placeret sprængstof i Twin Towers, og man ville skræmme og myrde, hvorfor så ikke time både fly og sprængstof, så alt eksploderede nogenlunde samtidig og færrest mulige mennesker kunne nå at flygte ud? 3. Og hvorfor ikke lade World Trade Center 7 sprænge omtrent samtidig også? 4. Det hævdes, at flyenes opgave var at antænde sprængstoffet i Twin Towers, men hvorfor havde man så placeret antændingsstedet i forskellige højder (husk på, at flyene ramte to vidt forskellige steder på de to tårne)? 5. Det hævdes, at terroristerne havde dårlige flyvekundskaber, men hvorfor så lade dem skulle ramme bestemte etager med 800 km i timen? 6. Det hævdes, at flyene var fjernstyrede, og at der slet ikke var terrorister, men hvis man havde planlagt alt det, hvorfor havde man så ikke sørget for at forfalske og fremlægge tydelige fotos fra lufthavnene af de påståede terrorister, syndebukkene? World Trade Center 7 Også her er hovedpåstanden, at bygningen var mineret. 1. Som allerede spurgt i forbindelse med Twin Towers, hvorfor vente syv timer med at sprænge bygningen og dermed påkalde sig unødig opmærksomhed? 2. Hvis man ville skræmme befolkningen, hvorfor så vente med at sprænge bygningen til den var helt evakueret? 3. Det hævdes, at der var flere slags sprængstof involveret i sprængningen, blandt andet det såkaldte nanotermit, men hvorfor skulle man bruge flere slags, når konventionelt sprængstof dels kunne klare opgaven alene og dels ville være lettere at skaffe end nanotermit? 4. Og hvorfor skulle man overhovedet bruge nanotermit., når det var så spektakulært, at det straks ville afsløre afsenderen? facts.dk Side 6 af 8

7 5. Hvis man havde planlagt at lyve ved at påstå, at en brand var årsagen til kollapset, hvorfor havde man så ikke sørget for at gøre dette meget tydeligt rent visuelt med flammer overalt på ydersiden, så alle kunne se, at bygningen var i brand og ens påstand så overbevisende ud, og man derved undgik unødig mistænksomhed? Motivet Hovedpåstanden er her, at USA s regering planlagde terrorangrebet for at få en politisk undskyldning for at gå i krig i Afghanistan og Irak blandt andet for at få adgang til olie. 1. Hvis man ville have en undskyldning for at starte en krig mod Irak og Afganistan, hvorfor så påstå, at det var saudiarabere, der fløj flyene? Og skulle man så ikke invadere Saudi Arabien i stedet? 2. Hvis man ville oppiske en politisk stemning, hvorfor så planlægge fire angreb på en gang, der hver især kunne gå galt og røbe bagmændene, når et enkelt angreb ville være frygtindgydende nok til at få politisk medvind til stort set hvad som helst? 3. Hvis en magtfuld konspiration står bag, hvorfor har den så ikke likvideret en masse af de konspirationsteoretikere, der vil afsløre konspirationen, for eksempel Steven Jones eller Niels Harrit? 4. Hvis motivet var at få nem adgang til olie, hvorfor så angribe Irak, når for eksempel Iran ville være meget mere oplagt? Iran producerer dobbelt så meget olie, ligger cirka lige så langt væk og er stort set hadet af alle både i vesten og i mellemøsten, for slet ikke at nævne at man samtidig kunne få has på deres muslimske præstestyre, som ikke just var den ærkekristne George W. Bush kop te. Overordnet Og endelig er der nogle helt indlysende spørgsmål, der dukker op, hvis man skal tage konspirationsteoretikerne på ordet: 1. Hvis man ville forfalske et terrorangreb, hvorfor så ikke lave et, der lignede andre terrorangreb, i stedet for et helt unikt et, som ville kunne påkalde sig unødig spekulation og mistænksomhed? 2. Hvis en hemmelig og meget magtfuld konspiration stod bag 11. september 2001, hvorfor var (og er) denne så på den ene side eminent godt organiseret og på den anden side nærmest hovedløst sløset? Efterskrift Det er på nuværende tidspunkt ikke lykkedes nogen konspirationsteoretiker at opstille en sammenhængende forklaring, som ikke er åbenlyst selvmodsigende og langt mere kompliceret facts.dk Side 7 af 8

8 og fantasifuld end den officielle forklaring. Som nævnt i starten er det svært nok bare at få konpirationsteoretikere til at fremlægge en delvis forklaring. For som de siger: Vi stiller bare spørgsmål! facts.dk Side 8 af 8

Modsvar, løbeseddel i11time, 11/

Modsvar, løbeseddel i11time, 11/ , løbeseddel i11time, 11/09-2009 Her kan læseren finde modsvar til hver enkelt påstand fremsat i løbesedlen 11/09-2009, udgivet af i11time.dk 2011-2012 911facts.dk Side 1 af 6 1. Kollaps i frit fald, symmetrisk

Læs mere

Sammenligning af to løbesedler fra i11time.dk

Sammenligning af to løbesedler fra i11time.dk Sammenligning af to løbesedler fra i11time.dk I denne artikel sammenlignes påstandene fremsat i to løbesedler, udgivet af den danske afdeling af Sandhedsbevægelsen, i11time.dk. Løbeseddel, i11time, 11/09-2009

Læs mere

Stålsektioner flyver vandret med over 180 km/t

Stålsektioner flyver vandret med over 180 km/t Stålsektioner flyver vandret med over 180 km/t Påstand Tonstunge stålsektioner flyver cirka 150 meter vandret med en hastighed på over 180 km/t. 0 Påstanden findes også i en beslægtet udgave på NielsHarrit.org:

Læs mere

korrespondance med Niels Harrit, om Osama bin Laden

korrespondance med Niels Harrit, om Osama bin Laden Email korrespondance med Niels Harrit, om Osama bin Laden Svanholm 6. maj 2011 21.01 Jeg bliver jo nødt til at spørge dig, om du stadig fastholder, at Osama bin Laden døde for knapt ti

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

11. september 2001. USA under angreb. Fakta. Død og ødelæggelse. Reaktioner på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september 2001. USA under angreb. Fakta. Død og ødelæggelse. Reaktioner på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra organisationen Al- Qaeda et omfattende terrorangreb på USA. Det blev startskuddet til Vestens krig

Læs mere

Vi har et motto i Kunstnere for Fred. Det er ganske enkelt : Uden Sandhed Ingen Fred.

Vi har et motto i Kunstnere for Fred. Det er ganske enkelt : Uden Sandhed Ingen Fred. Vi har et motto i Kunstnere for Fred. Det er ganske enkelt : Uden Sandhed Ingen Fred. Medierne skal holde øje med magten. De skal afsløre løgne og ulovligheder de skal være demokratiets vagthunde, de skal

Læs mere

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv 16. juni 2009 Sammenfatning Ideologisk propaganda er en vigtig del af terrorgruppers eksistensgrundlag. Terrorgrupper, uanset om de har en venstre- eller

Læs mere

Tanker om TERROR. Erik Ansvang.

Tanker om TERROR. Erik Ansvang. 1 Tanker om TERROR Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om TERROR Af Erik Ansvang World Trade Center, New York den 11. september 2001 Efter 11. september 2001 Efter angrebet på World Trade Center

Læs mere

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa 1 Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa Indskrevet d. 20-07-2013. af Michael Augard. http://komtiljesus.dk/profetisk-syn-om-muslimernes-skaebne-i-danmark-og-europa Et profetisk

Læs mere

Termit fundet i støvet fra World Trade Center

Termit fundet i støvet fra World Trade Center Termit fundet i støvet fra World Trade Center Påstand Der er fundet termit (sprængstof) i støv og stålrester. 0 Baggrund Påstanden bygger oprindeligt på en videooptagelse af sydtårnet kort før det kollapser,

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Danskernes holdning til tortur

Danskernes holdning til tortur Ugens Gallup, nr., 200 Side / QA: Mener du, at anvendelse af tortur kan accepteres som middel til at fremskaffe oplysninger om terror? 2 2 Gallups undersøgelse er gennemført i perioden.. 20.. baseret på

Læs mere

BIRTHE HANSEN TERRORISME PÅ TVÆRS 2. UDGAVE DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND

BIRTHE HANSEN TERRORISME PÅ TVÆRS 2. UDGAVE DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND Fotos på omslaget: Øverst til venstre: World Trade Center synker i grus, 11. september 2001 Nederst til venstre: Terrorangrebet i Madrid, 11. marts 2003 Øverst til højre: Amerikansk soldat i Irak, 2004

Læs mere

Fjendebilleder: Propaganda

Fjendebilleder: Propaganda Roskilde Tekniske Gymnasium Dansk, Samfundsfag og Engelsk Fjendebilleder: Propaganda Af Henrik Breddam Skrevet: 2006-12-06 Længde: 9 sider Side 1 af 9 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Indledning... 3 Gammeldags

Læs mere

SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00

SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00 SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00 Del: 4 ud af 10 danskere er begyndt at se med større bekymring

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

USA, Vesten og resten

USA, Vesten og resten 1 USA, Vesten og resten Johan Galtung www.visdomsnettet.dk 2 USA, Vesten og resten Af Johan Galtung (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Først grundbehov, så handel og religion USA og Vesten

Læs mere

Den Selvstyrelov, som vi vedtog i løbet af efteråret 2008 i Grønland og foråret 2009 her i folketinget, er og bliver en historisk milepæl.

Den Selvstyrelov, som vi vedtog i løbet af efteråret 2008 i Grønland og foråret 2009 her i folketinget, er og bliver en historisk milepæl. Doris Jakobsen SIUMUT Åbningstale 2009 Den. 8. oktober Folketinget FRIVILLIGT FÆLLESSKAB Den Selvstyrelov, som vi vedtog i løbet af efteråret 2008 i Grønland og foråret 2009 her i folketinget, er og bliver

Læs mere

altid. Fordi den egentlige magt ejer dette storslåede propagandaapparat og bestemmer hvad, der skal gentages igen og igen og hvad, der er tabu.

altid. Fordi den egentlige magt ejer dette storslåede propagandaapparat og bestemmer hvad, der skal gentages igen og igen og hvad, der er tabu. 1 Der ligger en vittighedstegning på Facebook. Den forestiller en mor, der går med sin lille dreng i hånden. Han spørger: Mor, hvorfor er der krige? Og hun svarer: Fordi vi bliver styret af en lille gruppe

Læs mere

KONSPIRATION? Myter og facts om terrorangrebet d. 11. september 2001

KONSPIRATION? Myter og facts om terrorangrebet d. 11. september 2001 KONSPIRATION? Myter og facts om terrorangrebet d. 11. september 2001 1 2 Ole Retsbo KONSPIRATION? Myter og facts om terrorangrebet d. 11. september 2001 3 KONSPIRATION? Myter og facts om terrorangrebet

Læs mere

Terrortruslen fra tilrejsende terrorister 31. maj 2011

Terrortruslen fra tilrejsende terrorister 31. maj 2011 Terrortruslen fra tilrejsende terrorister 31. maj 2011 Sammenfatning I Danmark har man siden 2009 fire gange oplevet, at personer uden særlig tilknytning til Danmark har planlagt at rejse til landet for

Læs mere

EVAKUERING AF SÅREDE

EVAKUERING AF SÅREDE ,, EVAKUERING AF SÅREDE Sygehuset skal gøres klart til at tage imod strømme af sårede. Derfor skal vi have flyttet de mindre akutte patienter til midlertidigt ophold på nødhospital på Morten Børup Skolen,

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af Terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. 31. januar 2012 Særligt genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i

Læs mere

Studentertale 2011. Vi kender alle fornemmelsen af at have dårlig samvittighed. Fordi man ikke har lavet lektier

Studentertale 2011. Vi kender alle fornemmelsen af at have dårlig samvittighed. Fordi man ikke har lavet lektier Studentertale 2011 Kære studenter Vi kender alle fornemmelsen af at have dårlig samvittighed. Fordi man ikke har lavet lektier eller afleveret sin skriftlige opgaver. Det er ikke så rart men så er det

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde Spilstrategier De spiltyper vi skal se på her, er primært spil af følgende type: Spil der spilles af to spillere A og B som skiftes til at trække, A starter, og hvis man ikke kan trække har man tabt. Der

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) 19. maj 2010

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) 19. maj 2010 Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) 19. maj 2010 Sammenfatning CTA vurderer, at der er en generel terrortrussel mod Danmark, der skærpes af militante ekstremistiske gruppers høje prioritering

Læs mere

Baggrund. Udkast til svar:

Baggrund. Udkast til svar: Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 423 Offentligt Det talte ord gælder 18. december 2012 Forsvarsministerens taleseddel til besvarelse af Retsudvalgets samrådsspørgsmål S vedr.

Læs mere

Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på

Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen d.9/5 2012 Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på Det er ikke sikkert, at verden bliver ved med at bestå.

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Liu Tianlong fremvises

Liu Tianlong fremvises Foto:Scanpix/AFP Liu Tianlong fremvises for tilskuerne på et stadion i Chengdu, inden han henrettes for mord og røveri. Nakkeskud er den mest udbredte henrettelsesmetode i I flere år har der været rapporter

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

Oprøret ved Kalø. et rollespil om magt i middelalderen. I Jylland er bondeoprøret slået ned. Bønderne er vendt desillusionerede hjem til Djursland,

Oprøret ved Kalø. et rollespil om magt i middelalderen. I Jylland er bondeoprøret slået ned. Bønderne er vendt desillusionerede hjem til Djursland, Oprøret ved Kalø et rollespil om magt i middelalderen I Jylland er bondeoprøret slået ned. Bønderne er vendt desillusionerede hjem til Djursland, bekymrede for deres fremtid og den straf, der er pålagt

Læs mere

Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014.

Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014. Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a38f7

Læs mere

11. september - før, under og efter

11. september - før, under og efter Marts 2013 - www.stikimod.dk 11. september - før, under og efter Foredrag om 9/11 af Stephen Egede Glahn, en af Danmarks første jægersoldater, senere kontraspionagechef i Forsvarets Efterretningstjeneste

Læs mere

Argumenttyper. Alm. argumenttyper. Tegnargumentet. Årsagsargumentet. Klassifikationsargumentet. Generaliseringsargumentet. Sammenligningsargumentet

Argumenttyper. Alm. argumenttyper. Tegnargumentet. Årsagsargumentet. Klassifikationsargumentet. Generaliseringsargumentet. Sammenligningsargumentet Argumenttyper I almindelig argumentation findes der en række typiske måder at argumentere på, som har at gøre med, hvilken hjemmel eller generel regel, der ligger bag belæggene. Vi kan f.eks. se noget

Læs mere

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med Tryghed mod terrortruslen. Danmark opleves generelt som et trygt samfund. Men når danskerne bevæger sig på steder med mange mennesker, falder følelsen af tryghed. Det viser en undersøgelse, som TrygFonden

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0035-0253 Dok.: 1340542 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) Sammenfatning

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) Sammenfatning Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) 13. november 2008 Sammenfatning CTA vurderer, at der er en generel terrortrussel mod Danmark, som bestyrkes af militante ekstremistiske gruppers skærpede fokus

Læs mere

Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang.

Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang. 09-06-2016 Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang. BEDRE PSYKIATRI har på baggrund af den seneste tids tragiske hændelser på bosteder og den tilspidsede

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

DET NYE PEARL HARBOR

DET NYE PEARL HARBOR DET NYE PEARL HARBOR Foruroligende spørgsmål om Bush-administrationen og 11. september af David Ray Griffin forord af Frank Søholm Grevil 2005 Progressive Publishing David Ray Griffin: Det nye Pearl Harbor

Læs mere

MIG-21 Dette fly er et MIG-21. Dette fly er fra Rusland. Det er et kamp-fly. MIG-21 er med i krig. Det er et rus-sisk kamp-fly. Det før-ste MIG-21

MIG-21 Dette fly er et MIG-21. Dette fly er fra Rusland. Det er et kamp-fly. MIG-21 er med i krig. Det er et rus-sisk kamp-fly. Det før-ste MIG-21 MIG-21 Dette fly er et MIG-21. Dette fly er fra Rusland. Det er et kamp-fly. MIG-21 er med i krig. Det er et rus-sisk kamp-fly. Det før-ste MIG-21 fly blev lavet i 1956. I 1985 holdt man op med at lave

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen.

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen. Leni Riefenstahl filminstruktøren Filmen indgår i en serie med 5 titler under overskriften Hitlers kvinder Udsendelse 2: Leni Riefenstahl - filminstruktøren ------------------------------------------------------------------

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 5. november 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 5. november 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 5. november 2010 Sag 250/2010 A (advokat Tyge Trier, beskikket) mod Forsvarsministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) og Sag 255/2010 Journalisterne

Læs mere

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning.

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning. INDLEDNING Den gode skilsmisse De fleste mennesker vil nok påstå, at der ikke findes gode skilsmisser. For hvad er en god skilsmisse egentlig? Når den kærlighed, som vi engang nød godt af, pludselig bliver

Læs mere

mange nye medarbejdere, der skal forhindre terrorangreb på dansk territorium.

mange nye medarbejdere, der skal forhindre terrorangreb på dansk territorium. Selvom det efterhånden lyder som en kliche, er det alligevel rigtigt at sige, at terrorhandlingerne i Washington og New York 11. september 2001 førte til dramatiske ændringer globalt og nationalt. Umiddelbart

Læs mere

Det amerikanske århundrede

Det amerikanske århundrede Historiefaget.dk Det amerikanske århundrede Det amerikanske århundrede Det 20. århundrede er blevet kaldt det amerikanske århundrede. Dette skyldes USA's rolle i internationale konflikter og den amerikanske

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Islamisk Overbevisning og Rationalitet I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige At tro på en skaber betragtes af mange som værende lig med at følge noget blindt. Og videnskabens og teknologiens stigende

Læs mere

At skrive en artikel

At skrive en artikel At skrive en artikel 1. Du kan vælge mellem 3 artikeltyper o Portrætartikel, som beskriver en person, der er interessant i forhold til et bestemt emne. o Baggrundsartikel, der vil informere om et emne.

Læs mere

Høringssvar angående Kommissionens forslag vedr. gensidig anerkendelse

Høringssvar angående Kommissionens forslag vedr. gensidig anerkendelse Erhvervsstyrelsen (RikNor@erst.dk, KarKra@erst.dk) Erhvervsministeriet (jkr@em.dk) 12. januar 2018 Høringssvar angående Kommissionens forslag vedr. gensidig anerkendelse (2017/0354) Dansk Erhverv har ved

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Bankunion kræver politisk lederskab

Bankunion kræver politisk lederskab NOTAT Bankunion kræver politisk lederskab Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Den danske befolkning er ved første øjekast kritisk over for dansk deltagelse i bankunionen.

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Janaur 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Kend dine rettigheder på. flyrejsen

Guide. Foto: Scanpix. Janaur 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Kend dine rettigheder på. flyrejsen Foto: Scanpix Guide Janaur 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Kend dine rettigheder på flyrejsen Kend dine rettigheder INDHOLD: Forsinkelser meldes til politiet...4 Guide: Det har

Læs mere

At give og modtage konstruktiv feedback

At give og modtage konstruktiv feedback At give og modtage konstruktiv feedback 07.05.06 Hvor svært kan det være? Ret svært åbenbart. Det lyder nemt, men en sikker topscorer i arbejdsklimaundersøgelser er en udbredt oplevelse af, at man ikke

Læs mere

F-modul 1: Faglitteraturens genrer

F-modul 1: Faglitteraturens genrer F-modul 1: Faglitteraturens genrer Genre [sjangre] betyder egentlig slægt. Når vi har med tekster at gøre, er der tekster der kan grupperes efter nogle fælles træk. De er med andre ord i slægt med hinanden.

Læs mere

Skriftlig genre i dansk: Kronikken

Skriftlig genre i dansk: Kronikken Skriftlig genre i dansk: Kronikken I kronikken skal du skrive om et emne ud fra et arbejde med en argumenterende tekst. Din kronik skal bestå af tre dele 1. Indledning 2. Hoveddel: o En redegørelse for

Læs mere

TV2's praktikanter til New York maj 2016

TV2's praktikanter til New York maj 2016 TV2's praktikanter til New York maj 2016 Duften af danske journalister i USA en studierejse til New York, maj 2016 - TV 2 Nyhederne: Tre praktikanter og en freelancers jagt efter journalister på den amerikanske

Læs mere

Vildledning er mere end bare er løgn

Vildledning er mere end bare er løgn Vildledning er mere end bare er løgn Fake News, alternative fakta, det postfaktuelle samfund. Vildledning, snyd og bedrag fylder mere og mere i nyhedsbilledet. Både i form af decideret falske nyhedshistorier

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 01. JANUAR 2016 Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 1. Starten på nytårstalen. God aften. I december deltog jeg i et arrangement på

Læs mere

Den kendsgerning, at et stort terrorangreb, angiveligt udført af muslimske

Den kendsgerning, at et stort terrorangreb, angiveligt udført af muslimske PRESSEMEDDELELSE: Amerikanske kongresmedlemmer kræver, at Obama offentliggør de 28 hemmeligstemplede sider af Kongresundersøgelsesrapporten om 11. september-angrebene og Saudi Arabiens rolle; øget pres

Læs mere

Avisartiklerne kan findes via Infomedia. Eller de kan lånes hos TWP ved henvendelse på mailadressen twp@c.dk

Avisartiklerne kan findes via Infomedia. Eller de kan lånes hos TWP ved henvendelse på mailadressen twp@c.dk Tekster om Irak efter krigens start TEKSTERNE er overvejende kronologisk ordnet. [Annoteringer ved TWP i skarp parentes. Titler, der forklarer indholdet tilstrækkeligt, er ikke annoteret.] Avisartiklerne

Læs mere

De studerende bør efter en samlet vurdering konkludere, at kendelsen ikke er rigtig.

De studerende bør efter en samlet vurdering konkludere, at kendelsen ikke er rigtig. 1 Rettevejledning til opgave 1 1. Er rettens kendelse rigtig? Der kan efter praksis pålægges editionspligt med hjemmel i retsplejelovens 343, sammenholdt med reglerne om edition, jf. Den civile retspleje,

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- Kampen mod autoriteterne (arbejdstitel) Hugo Elmer - Juli 2009 ----------------------------------------------------- Indlæg på NGO-Konferencen (Tittel ANWFZ konference) i København d. 10 & 11. august 2009.

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: 11/9, konspirationsteorier og argumentation Fag: Dansk

www.cfufilmogtv.dk Tema: 11/9, konspirationsteorier og argumentation Fag: Dansk Fag Dansk Titel Konspirationernes tid DR2 temalørdag, 2006. 150 minutters varighed. Dvd en er inddelt i 7 kapitler med kapiteloverskrifterne: 1. Konspirationernes tid (ca. 3 min.) 2. Konspirationsteoriernes

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

Pressekonference med senator Bob Graham 7. januar 2015: Afklassificer de 28 sider! Fuldt dansk udskrift

Pressekonference med senator Bob Graham 7. januar 2015: Afklassificer de 28 sider! Fuldt dansk udskrift Pressekonference med senator Bob Graham 7. januar 2015: Afklassificer de 28 sider! Fuldt dansk udskrift Senator Bob Graham: Jeg vil gerne takke Walter og Steve kongresmedlemmerne Jones og Lynch for deres

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

TERRORANGREB. Psykiske følger af

TERRORANGREB. Psykiske følger af Eftervirkninger Af Dorthe Plechinger Psykiske følger af TERRORANGREB 11. september: For første gang er de umiddelbare psykiske konsekvenser af et terrorangreb blevet undersøgt. Mellem to og tre gange så

Læs mere

OGFILM TERROR. rambo iii fight CluB starship troopers BrAZil the siege minority report independence DAY Alien mad CitY the truman show

OGFILM TERROR. rambo iii fight CluB starship troopers BrAZil the siege minority report independence DAY Alien mad CitY the truman show rambo iii fight CluB starship troopers BrAZil the siege minority report independence DAY Alien mad CitY the truman show TERROR OGFILM redigeret Af CArsten BAgge laustsen og kasper VAnDBorg rasmussen AArHus

Læs mere

DVD 2365... 7 MELLEM DVD 2365 OG 2366... 33 DVD 2366... 37 DVD 2366, KAPITEL 2... 49 DVD 2367... 65 DVD 2367, KAPITEL 2... 71 DVD 2368...

DVD 2365... 7 MELLEM DVD 2365 OG 2366... 33 DVD 2366... 37 DVD 2366, KAPITEL 2... 49 DVD 2367... 65 DVD 2367, KAPITEL 2... 71 DVD 2368... Appendiks 1 TV2 Nyhedernes indhold DVD 2365... 7 TV2 Nyhederne 11. september 2001... 7 Nyhederne, 11.09.2001, kl. 15.16-17.40... 7 MELLEM DVD 2365 OG 2366... 33 TV2 Nyhederne 11. september 2001... 33 Nyhederne,

Læs mere

Retten er sket fyldest: De Forenede Stater har gennemført en operation, der dræbte Osama Bin Laden

Retten er sket fyldest: De Forenede Stater har gennemført en operation, der dræbte Osama Bin Laden 1 Retten er sket fyldest: De Forenede Stater har gennemført en operation, der dræbte Osama Bin Laden Tale af præsident Obama om Osama Bin Laden Det østlige rum i Det Hvide Hus, den 2. maj 2011 http://geneva.usmission.gov/wp-content/uploads/2011/05/binladen_ck-0160.jpg

Læs mere

Vi har et motto i Kunstnere for Fred. Det er ganske enkelt: Uden Sandhed Ingen Fred.

Vi har et motto i Kunstnere for Fred. Det er ganske enkelt: Uden Sandhed Ingen Fred. 1 Vi har et motto i Kunstnere for Fred. Det er ganske enkelt: Uden Sandhed Ingen Fred. Medierne skal holde øje med magten. De skal afsløre løgne og ulovligheder de skal være demokratiets vagthunde, de

Læs mere

Argumentationsanalyse af avisledere

Argumentationsanalyse af avisledere FORLAG Argumentationsanalyse af avisledere Af Claus Nielsen og Inger Marie Keld, VUC & hf Nordjylland Introduktion Argumentationsanalyse er en fast del af det sproglige område både på hf og stx. I argumentationsanalysen

Læs mere

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR mellem mennesker opfattes normalt som et samfundsmæssigt gode. Den gensidige tillid er høj i Danmark, men ofte ses dette som truet af indvandringen.

Læs mere

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk 19.08.09 Side 1 af 6 'DQVNHUQHXQGHUNHQGHUIO\JWQLQJHSROLWLNNHQ 1RWDWIUD&HYHD Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk XGDIGDQVNHUHHULPRGDW'DQPDUNWURGVHU)1 VDQEHIDOLQJHURJ

Læs mere

Indsigelse mod Vordingborg Kommunes plan vedr. opstilling af vindmøller ved Kostervig

Indsigelse mod Vordingborg Kommunes plan vedr. opstilling af vindmøller ved Kostervig Vordingborg Kommune Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Indsigelse mod Vordingborg Kommunes plan vedr. opstilling af vindmøller ved Kostervig Stege, d. 26/6 2012 Min indsigelse mod planen

Læs mere

Debat i Folketinget marts 2004

Debat i Folketinget marts 2004 Debat i Folketinget marts 2004 Folketinget Spm. nr. S 2916 - besvaret 24/03-2004 og debat november 2006 [Fra: Folketingets hjemmeside] Debatten i Folketinget 2004 6) Til statsministeren af: Keld Albrechtsen

Læs mere

Jord fortællingen - Fysisk Sikkerhed

Jord fortællingen - Fysisk Sikkerhed Jord fortællingen - Fysisk Sikkerhed Anslag Igangsættende plotpunkt Eskalation Vendepunkt Point of no return Klimaks Sikkerheden bliver forstærket Sikkerheden brydes Indtrængen og forsvar Fangenskab og

Læs mere

SMID DEN ELENDIGE KARL UD NU!

SMID DEN ELENDIGE KARL UD NU! SMID DEN ELENDIGE KARL UD NU! Leder fra LaRouchePAC, 23. sept. 2016 Sent i eftermiddag sendte præsident Obama en besked til USA s Senat om, at han nedlagde veto imod JASTA-loven. Hans detaljerede, løgnagtige

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 12. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 12. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 12. februar 2014 Sag 313/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Esben Roslev) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Holbæk den 1. oktober 2013 og af

Læs mere

Lars Mæhle FUCK OFF I LOVE YOU. Roman. Oversat af Arko Højholt og Mads Heinesen. Vild Maskine

Lars Mæhle FUCK OFF I LOVE YOU. Roman. Oversat af Arko Højholt og Mads Heinesen. Vild Maskine Lars Mæhle FUCK OFF I LOVE YOU Roman Oversat af Arko Højholt og Mads Heinesen Vild Maskine FUCK OFF / I LOVE YOU er oversat fra nynorsk af Arko Højholt og Mads Heinesen. Copyright Det Norske Samlaget 2013

Læs mere

Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt - TV 2

Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt - TV 2 SAMFUND Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt 22. jan. 2016, 13:01 Opd. 22. jan. 2016, 13:33 af Niels Lykke Møller, niem@tv2.dk Nye oplysninger i sagen om muligt embedsmisbrug i

Læs mere

Er F-35 det rigtige valg til Danmarks forsvarspolitiske behov?

Er F-35 det rigtige valg til Danmarks forsvarspolitiske behov? Forsvarsudvalget 2015-16 FOU Alm.del Bilag 134 Offentligt Er F-35 det rigtige valg til Danmarks forsvarspolitiske behov? FOU-høring 25. maj 2016 Jacob Barfoed, PhD, major Forsvarsakademiet 1 Overblik Er

Læs mere

Løsning af simple Ligninger

Løsning af simple Ligninger Løsning af simple Ligninger Frank Nasser 19. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:

Læs mere

Spilstrategier. Indhold. Georg Mohr-Konkurrencen. 1 Vindermængde og tabermængde 2. 2 Kopier modpartens træk 4

Spilstrategier. Indhold. Georg Mohr-Konkurrencen. 1 Vindermængde og tabermængde 2. 2 Kopier modpartens træk 4 Indhold 1 Vindermængde og tabermængde 2 2 Kopier modpartens træk 4 3 Udnyt modpartens træk 5 4 Strategityveri 6 5 Løsningsskitser 7 Spilstrategier De spiltyper vi skal se på her, er primært spil af følgende

Læs mere

ULTIMATIV VÆRDIFACILITERING

ULTIMATIV VÆRDIFACILITERING ULTIMATIV VÆRDIFACILITERING DIN MANUAL TIL ET BEDRE LIV MED MERE TILFREDSHED, ENERGI & GLÆDE Værdier Et af vores motivationsfiltre Hvad er værdier? Værdier er en del af vores filter i Sindet og vil være

Læs mere

Min redegørelses formål er derfor at danne basis for en diskussion af følgende problemstilling:

Min redegørelses formål er derfor at danne basis for en diskussion af følgende problemstilling: 1. Indledning: Relevans, problemstilling og synopsens opbygning Hvem er fjenden? Det er et af kernespørgsmålene indenfor I.P.-teori. I denne synopsis vil jeg redegøre for to forskellige fjendebilleder:

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere