OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S"

Transkript

1 OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej Svendborg Denmark Tel Fax CVR-nr. DK Svendborg, den 28. november 2014 FONDSBØRSMEDDELELSE NR Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2014 Bestyrelsen for Scandinavian Brake Systems A/S (SBS) har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 30. september Resumé Overskud efter skat DKK 20,0 mio. mod DKK 7,3 mio. i samme periode Koncernomsætning på DKK 835,0 mio. mod DKK 814,3 mio. i samme periode 2013, svarende til en fremgang på ca. 3%. Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) på DKK 68,7 mio. mod DKK 63,2 mio. i samme periode 2013, svarende til en stigning på ca. 9%. For 3. kvartal 2014 isoleret steg EBITDA med DKK 1,4 mio. svarende til ca. 6% i forhold til 3. kvartal 2013 på trods af et mindre omsætningsfald i samme periode på DKK 7,6 mio., svarende til ca. 3%. Koncernens resultat pr. 30. september 2014 er i overensstemmelse med forventningerne. I delårsrapporten pr. 30. september 2014 er Notox divisionen regnskabsmæssigt klassificeret som en fortsættende aktivitet i stedet for en ophørende aktivitet som i tidligere perioder. Ledelsen arbejder dog fortsat aktivt på et helt eller delvist salg af Notox divisionen. Efterfølgende begivenheder: SBS har pr. 31. oktober 2014 solgt sin renoveringsproduktion af bremsecalipre til FTE Automotive for DKK 207 mio. Transaktionen forventes at medføre en positiv effekt på koncernens EBITDA for året på DKK 65 mio. og en samlet regnskabsmæssig fortjeneste på ca. DKK 92 mio. før skat. Selskabets ansvarlige lån er efter salget af bremsecaliperproduktionen indfriet. Lånet udgjorde pr. 30. september 2014 DKK 198 mio. Salget har ingen indflydelse på delårsrapportens resultat for 3. kvartal. Forventninger til 2014 Koncernen forventer for 2014 en omsætning på niveau DKK mio. mod tidligere udmeldt DKK mio. og EBITDA på DKK mio. inkl. fortjeneste ved transaktionen mod tidligere udmeldt DKK mio. Justeringen skyldes hovedsagligt direkte og indirekte effekt af det succesfulde salg af bremsecaliperproduktionen. Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2014 Side 1 af 16

2 Hovedtal DKK mio. 2014* 2013* 2014* 2013* 2013 Q1-Q3 Q1-Q3 Q3 Q3 Hele året Nettoomsætning 835,0 814,3 269,0 276, ,1 Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) 68,7 63,2 25,9 24,5 71,2 Resultat af primær drift (EBIT) 56,8 51,2 22,1 20,5 55,2 Finansielle poster, netto -24,0-30,8-8,0-10,3-38,9 Resultat før skat 28,9 19,2 12,7 9,4 14,4 Resultat efter skat 20,0 7,3 8,6 3,8 0,3 Egenkapital -67,9-83,9-67,9-83,9-89,3 Ansvarlig lånekapital 198,2 218,1 198,2 218,1 190,9 Ansvarlig kapital i alt 130,3 134,2 130,3 134,2 101,6 Aktiver i alt 832,6 806,5 832,6 806,5 767,3 Pengestrøm fra driften (fortsættende aktiviteter) -56,1 20,2 23,8-14,9 77,6 Pengestrøm til investering, netto -6,9-8,3-3,1-5,0-10,0 Periodens samlede pengestrøm 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 Nettorentebærende gæld inkl. ansvarlig lånekapital (Koncern) 701,7 684,2 701,7 684,2 631,3 Nøgletal Q1-Q3 Q1-Q3 Q3 Q3 Hele året EBITDA-margin 8,2 7,8 9,6 8,8 6,9 EBIT-margin 6,8 6,3 8,2 7,4 5,3 Afkastningsgrad i % (ROIC ekskl. GW) 13,7 10,5 5,3 4,2 12,7 Forrentning af egenkapital i % (ROE) I/A I/A I/A I/A I/A Resultat/udvandet resultat pr. aktie i DKK (EPS basic) 6,2 2,3 2,7 1,2 0,1 Egenkapitalandel i % -8,2-10,4-8,2-10,4-11,6 Indre værdi pr. aktie i DKK (BVPS) -21,2-26,1-21,2-26,1-27,8 Kurs/indre værdi (P/BV) -2,0-0,8-2,0-0,8-0,6 Børskurs ultimo 41,9 20,8 41,9 20,8 28,3 Resultat/udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33 Indtjening pr. aktie. Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger & Nøgletal Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis i SBS årsrapport for Som følge af ændret indregning af Notox divisionen er sammenligningstallene tilpasset i overensstemmelse hermed. * Delårsregnskabet er ikke revideret, og der er ikke foretaget review. Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2014 Side 2 af 16

3 Ledelsesberetning Koncernen Resultatudviklingen SBS-koncernens omsætning blev i perioden 1. januar til 30. september 2014 på DKK 835,0 mio. mod DKK 814,3 mio. i tilsvarende periode 2013, svarende en stigning på ca. 3%. Fremgangen kan henføres til alle koncernens divisioner, SBS Automotive og SBS Friction samt Notox. Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) blev på DKK 68,7 mio. mod DKK 63,2 mio. i samme periode 2013, svarende til en stigning på ca. 9%. Stigningen kan henføres til alle forretningsområder. Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde DKK 56,8 mio. mod DKK 51,2 mio. i tilsvarende periode Resultat før skat blev på DKK 28,9 mio. mod DKK 19,2 mio. i samme periode SBS-koncernens samlede resultat efter skat blev på DKK 20,0 mio. mod DKK 7,3 mio. i samme periode For 3. kvartal 2014 isoleret faldt koncernens omsætning DKK 7,6 mio., svarende til ca. 3%, som følge af afmatning på det automotive marked, mens EBITDA forbedredes med DKK 1,4 mio., svarende til ca. 6% i forhold til 3. kvartal Balanceudviklingen Koncernens samlede aktiver udgjorde pr. 30. september 2014 DKK 832,6 mio. mod DKK 806,5 mio. pr. 30. september Langfristede aktiver udgjorde pr. 30. september 2014 DKK 350,3 mio. mod DKK 381,4 mio. pr. 30. september Reduktionen kan henføres til lavere investeringsniveau, reduceret udskudt skatteaktiv som følge af ændring til selskabslovgivningen i 2013 og reklassifikation af kapitalandele i joint ventures til aktiver bestemt for salg som følge af salg af bremsecaliperproduktionen i oktober Kortfristede aktiver inkl. aktiver bestemt for salg udgjorde pr. 30. september 2014 DKK 482,3 mio. mod DKK 425,1 mio. på samme tidspunkt i Stigningen kan primært henføres til øgede varebeholdninger og tilgodehavender. Aktiver bestemt for salg pr. 30. september 2014 indeholder aktiver tilknyttet bremsecaliperproduktionen, som efterfølgende er frasolgt. På passivsiden udgjorde forpligtelser DKK 900,5 mio. mod DKK 890,4 mio. pr. 30. september Egenkapitalen ekskl. ansvarlig lånekapital udgjorde pr. 30. september 2014 DKK -67,9 mio. mod DKK -83,9 mio. pr. 30. september Den samlede ansvarlige egenkapital udgjorde pr. 30. september ,6% af balancesummen. Den rentebærende gæld udgjorde DKK 701,7 mio. mod DKK 684,2 mio. pr. 30. september Ændringen kan primært tilskrives koncernens øgede aktiviteter sammenlignet med sidste år. Koncernens divisioner SBS-koncernen omfatter tre divisioner med hvert deres forretningsområde: SBS Automotive, SBS Friction og Notox. SBS Automotive SBS Automotive opererer på det europæiske eftermarked for bremsedele og andre sliddele til personbiler og varevogne op til 3,5 t. Produktprogrammet omfatter produkter, der løbende slides og udskiftes i takt med anvendelse af køretøjet, hvilket er medvirkende til at sikre et marked med relativt høj ufølsomhed over for konjunktursvingninger. Det europæiske marked for autoreservedele var i årets første to kvartaler præget af generelt stabile afsætningskonjunkturer dog med regionale og produktspecifikke forskelle i markedsudviklingen. I 3. kvartal har der kunnet spores en midlertidig afmatning i den europæiske efterspørgsel efter reservedele. SBS Automotive havde i perioden 1. januar til 30. september en EBITDA på DKK 55,0 mio. mod DKK 53,5 mio. for perioden i 2013, svarende til en stigning på godt 3% til trods for en mindre omsætningsstigning på godt 1%. For tredje kvartal isoleret blev EBITDA DKK 23,8 mio. mod DKK 20,8 mio. i perioden 2013, svarende til en stigning på ca. 14% til trods for et mindre omsætningsfald på knap 5%. Inden for virksomhedens distributionsforretning, der omfatter afsætning af produkter i egne varemærker, har der generelt været fremgang i perioden 1. januar til 30. september I det tyske selskab, der varetager salget til Tyskland, Rusland, Polen og visse centraleuropæiske markeder, var der tale om betydelig omsætningsfremgang både i salget til det tyske hjemmemarked og i særdeleshed til eksportmarkederne. Det er især værd at bemærke, at selskabet har haft fremgang på det vigtige russiske marked, trods økonomisk stagnation og en anspændt politisk situation i regionen. Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2014 Side 3 af 16

4 I det franske selskab har der efter et første halvår med fremgang været tegn på stagnation i 3. kvartal, således at omsætningen for hele perioden er på niveau med tilsvarende periode sidste år. Resultatmæssigt har selskabet haft fremgang, hvilket kan tilskrives løbende effektiviseringer bl.a. inden for lagerstyring samt generel stram omkostningsstyring. På det væsentlige danske marked, hvor SBS Automotive har en solid markedsposition som leverandør til det frie reservedelsmarked, har der været tale om omsætningstilbagegang, som kan relateres til svage afsætningskonjunkturer i 3. kvartal. På de øvrige markeder, hvor SBS Automotive opererer, har der været fokus på etablering af samarbejde med nye kunder med det britiske og det polske marked som særlige indsatsområder. Dette arbejde pågår løbende. Produktområdemæssigt har omsætningen udviklet sig forskelligt. Inden for bremsecalipre og mekaniske sliddele, der omfatter en stor gruppe af produkter inden for bremser, styretøj og transmission, har der i perioden været tale om omsætningsfremgang. Derimod har der inden for det betydelige produktområde bremseskiver været tale om tilbagegang, hvilket primært kan relateres til tabet af en stor private label kunde medio Det er ikke indtil videre i tilstrækkeligt omfang lykkedes at kompensere for omsætningstabet på denne kunde. Sortimentsbredde og -dybde er væsentlige afsætningsparametre i SBS Automotives forretningsmodel. Der er også i indeværende år introduceret flere nye produktgrupper, ligesom der er foretaget markante udvidelser af de eksisterende sortimenter. I første halvår introduceredes således produktgruppen startere og generatorer, hvormed SBS Automotive bevæger sig ind på elektriske komponenter til bilen. Salget på dette område har udviklet sig tilfredsstillende. Inden for bremseskiver bevæger markedstrenden sig i retning af coatede skiver. SBS Automotive har et af de bredeste programmer på det europæiske eftermarked og har siden introduktionen i 2012 oplevet kontinuerlig fremgang i salget, ikke mindst på det skandinaviske marked. Efter salget af bremsecaliper produktionsaktiviteterne vil SBS Automotive fremadrettet fokusere på udvikling af distributionsforretningen med sourcing, branding og distribution af et bredt reservedelsprogram til den europæiske bilpark. Det automotive eftermarked oplever i disse år væsentlige strukturforandringer med flere signifikante trends. For det første pågår en løbende koncentration af distributionskæden i retning af større enheder, hvor kapitalkæder og strukturerede indkøbsgrupper vinder markedsandele på bekostning af mindre, selvstændige grossister. For det andet udvikler salget af reservedele via internettet direkte til slutbrugerne sig med betydelig hastighed. Set dels i lyset af de igangværende markedstrends, dels i den ændrede virkelighed, som SBS Automotive står over for med salget af bremsecaliperproduktionen, har SBS ledelse udarbejdet en ny vækstorienteret strategiplan for forretningsområdet. Planens overordnede mål er at fremtidssikre og styrke SBS Automotives forretningsmodel i en omverden under væsentlig forandring. Den nye strategi skal dels positionere virksomheden stærkere over for de større, volumentunge distributører på det professionelle marked (B-to-B), dels sikre en større andel af on-line markedet rettet mod slutbrugerne (B-to-C). Som en væsentlig handlingsparameter indebærer strategien en differentieret branding af vareprogrammet til de to markeder og afsætningskanaler. Som led i denne proces er der i 3. kvartal udviklet og implementeret nye brandplatforme. Virksomhedens traditionelt store automotive varemærke NK har gennemgået en betydelig modernisering, der skal bidrage til at styrke positioneringen på det professionelle B-to-Bmarked. Den nye profil blev lanceret på den internationale Automechanika udstilling i Frankfurt i september og blev særdeles positivt modtaget af kunderne. Ydermere er rammerne for den nye B-to-C profil blevet fastlagt. Denne vil blive implementeret i løbet af 4. kvartal. SBS Friction Forretningsområdet omfatter udvikling, produktion og salg af friktionsmaterialer og bremseklodser til motorcykler, scootere, automotorsport samt en række specialområder, herunder vindmøller. Produkterne afsættes både på OEM- og eftermarkedet. Det europæiske motorcykelmarked, der aftager størsteparten af SBS Frictions produktion, var i de første tre kvartaler af 2014 præget af tilfredsstillende afsætningskonjunkturer. Markedet har været begunstiget af et generelt tidligt forår i Europa og et mildt efterår, hvilket har medvirket til en lang sæson for motorcyklister over det meste af kontinentet. SBS Friction havde i perioden 1. januar til 30. september 2014 en omsætning på DKK 99,2 mio. mod DKK 90,9 mio. i samme periode 2013, svarende til en stigning på mere end 9%. Fremgangen har været fordelt over hele perioden, og også 3. kvartal har budt på væsentlig fremgang sammenlignet med tilsvarende kvartal i Det er især de traditionelle markeder Tyskland, Italien og Frankrig, der har bidraget til væksten. Omsætningsfremgangen er blevet fulgt af en markant stigning i divisionens indtjening. EBITDA steg med over 40% primært som resultat af forbedrede marginer i forhold til sidste år. Dette kan især relateres til de i de senere år gennemførte effektiviseringer og automatiseringer, hvor bl.a. en systematisk brug af lean metoder har været en hjørnesten i virksomhedens udvikling. En indsats, som i foråret indbragte SBS Friction særlig anerkendelse fra Dansk Industri. Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2014 Side 4 af 16

5 SBS Friction har som strategisk indsatsområde at udvikle markedsplatformen på eftermarkedet fra europæisk til global fokus. Dette har bl.a. betydet en øget satsning på verdens største motorcykelmarked, USA. Der er i denne forbindelse arbejdet intenst med branding og positionering på det amerikanske marked bl.a. gennem en systematisk indsats for at udbrede kendskabsgraden til SBS samt gennem etablering af tilstrækkelige og effektive distributionskanaler, ligesom der er indledt samarbejde med en landsdækkende distributør med en stærk og etableret position inden for motorcykelbranchen, der sælger produkterne i egne, etablerede varemærker. Foruden USA pågår der sonderinger for mulige forretningsmodeller på det indiske og det sydamerikanske marked. På OEM-markedet, dvs. leverancer til bremsesystem- og køretøjsproducenter, har der været tale om en stigning i omsætningen i forhold til samme periode året før. Kundegruppen er på globalt plan relativt begrænset og omfatter bremsesystemudviklere og køretøjsproducenter i primært Europa, Japan og USA. Hertil kommer producenter af vindmøller som en væsentlig målgruppe. OEM-markedet er et udpræget projektmarked med lange implementeringsforløb. Der er derfor løbende projekter i pipeline, ligesom der i perioden er etableret kontakt til nye potentielle kunder. OEM-forretningens vækstmuligheder er bl.a. relateret til ny produktions- og procesteknologi, herunder processen konduktiv sintring, der er under indkøring og løbende test. Som det er tilfældet med SBS Automotive, arbejdes der også i SBS Friction med en ny strategiplan for den kommende 5-års periode. Notox Notox divisionen producerer dieselpartikelfiltre til reduktion af emission af skadelige partikler på en lang række dieselapplikationer som on/off road køretøjer, skibe, tog og maskiner. Notox mere end fordoblede sin omsætning i årets tre første kvartaler sammenlignet med samme periode Fremgangen kan relateres dels til et gunstigere marked, hvor der atter er kommet gang i en række miljøforbedrende projekter, dels til at Notox med en fokuseret strategi mod udvalgte markedssegmenter har etableret nye kunder med globalt afsætningspotentiale. SBS ledelse arbejder fortsat aktivt på at etablere et bæredygtigt, fremtidigt forretningsgrundlag for dieselpartikelfilteraktiviteterne. Dette kan indebære et helt eller delvist salg af forretningsområdet, men som følge af at ledelsen i modsætning til tidligere ikke længere vurderer det som overvejende sandsynligt, at et salg vil blive effektueret indenfor de kommende 12 måneder er Notox divisionen reklassificeret fra ophørende aktivitet til fortsættende aktivitet. Den ændrede klassifikation har ikke påvirket de indregnede værdier. Ledelsen har i forbindelse med ændringen af klassifikationen revurderet de regnskabsmæssige værdier pr. 30. september 2014 og har vurderet, at dagsværdien af de langfristede aktiver i Notox divisionen er uændrede i forhold til 30. juni Som følge af de manglende muligheder for at finde eksperter til at foretage eksterne vurderinger af værdierne i markedet er ledelsens estimater og skøn for genindvindingsværdien behæftet med betydelig usikkerhed. I fastlæggelse af dagsværdi har ledelsen fortsat forudsat, at en hel eller delvis afhændelse af Notox divisionen vil ske under de nuværende markedsforhold og i en kontrolleret proces. Begivenheder efter delårsperiodens afslutning Pr. 1. oktober 2014 tiltrådte Mads Bonde Hansen som ny CEO for SBS-koncernen. Han afløser Hans Fuglgaard, der efter 12 år på posten i en periode fortsætter som direktør for Notox divisionen med henblik på en afklaring af forretningsområdets fremtid. For yderligere information henvises til fondsbørsmeddelelser og Pr. 31. oktober 2014 gennemførtes efter myndighedernes endelige godkendelse den bebudede transaktion vedr. bremsecaliperproduktionen med FTE Automotive GmbH, jf. fondsbørsmeddelelser af 1. september 2014, 1. oktober 2014 og 31. oktober Som følge af salget af bremsecaliperproduktionen har selskabet den 4. november 2014 indfriet de ansvarlige lån til selskabets pengeinstitutter. Transaktionen forventes at medføre en regnskabsmæssig fortjeneste på ca. DKK 92 mio. før skat mod tidligere udmeldt DKK 95 mio., hvor DKK 27 mio. vedrører fortjeneste ved indfrielse af ansvarligt lån i forhold til bogført forpligtelse mod tidligere udmeldt DKK 25 mio. Der henvises i øvrigt til fondsbørsmeddelelse af 1. september 2014 for nærmere information omkring transaktionens påvirkning på SBS-koncernens finansielle forhold. Der forventes ikke væsentlige ændringer i de oplyste finansielle forhold. Forventninger til 2014 Koncernen forventer for 2014 en omsætning på niveau DKK mio. mod tidligere udmeldt DKK mio. og EBITDA på DKK mio. inkl. fortjeneste ved transaktionen mod tidligere udmeldt DKK mio. Justeringen skyldes hovedsagligt direkte og indirekte effekt af det succesfulde salg af bremsecaliperproduktionen. De forventninger til fremtiden, der er omtalt i denne delårsrapport, herunder forventninger til indtjeningen, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder og kan påvirkes af faktorer som f.eks. økonomiske og politiske forhold, herunder kreditmarkeds-, rente- og valutakursudvikling. Der henvises i øvrigt til afsnittet Risikoforhold samt note 25 i koncernens årsrapport for Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2014 Side 5 af 16

6 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 30. september 2014 for Scandinavian Brake Systems A/S. Delårsregnskabet, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2014 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar til 30. september Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. Svendborg, den 28. november 2014 Direktion: Mads Bonde Hansen Adm. direktør/ceo Carsten Schmidt Økonomidirektør/ CFO Bestyrelse: Tage Reinert Peter Eriksen Jensen Johannes Huus Bogh Formand Næstformand Lars Radoor Sørensen Lars Petersen Henrik Bjørnbak* Jytte Petersen* * Valgt af medarbejderne Yderligere oplysninger: Kontakt venligst adm. direktør Mads Bonde, tlf eller Website: Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2014 Side 6 af 16

7 Note RESULTATOPGØRELSE DKK mio. KONCERN 2014 Q1-Q Q1-Q Året kvartal KONCERN kvartal Nettoomsætning 835,0 814, ,1 269,0 276,6 Omkostninger til rå- og hjælpematerialer -552,8-508,8-666,3-180,5-216,6 Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling 31,5-7,0 7,9 15,4 40,0 Andre driftsindtægter - - 0,3 - - Andre eksterne omkostninger -103,3-99,6-127,3-31,1-30,7 Personaleomkostninger -139,9-133,5-176,4-45,0-42,6 Driftsresultat før afskrivninger og særlige poster (EBITDA-recurring) 70,5 65,4 75,3 27,8 26,7 Særlige poster (reorganisering m.m.) -1,8-2,2-4,1-1,9-2,2 Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) 68,7 63,2 71,2 25,9 24,5 Af- og nedskrivninger -11,9-12,0-16,0-3,8-4,0 Resultat af primær drift (EBIT) 56,8 51,2 55,2 22,1 20,5 Resultatandel Joint Venture -3,9-1,2-1,9-1,4-0,8 Finansielle indtægter 0,4 0,1 1,1 0,1 0,0 Finansielle omkostninger -24,4-30,9-40,0-8,1-10,3 Resultat før skat 28,9 19,2 14,4 12,7 9,4 Skat af periodens resultat -8,9-11,9-14,1-4,1-5,6 Periodens resultat 20,0 7,3 0,3 8,6 3,8 Fordeles således: Aktionærerne i Scandinavian Brake Systems A/S 20,0 7,3 0,3 8,6 3,8 Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie (EPS) 6,2 2,3 0,1 2,7 1,2 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) 6,2 2,3 0,1 2,7 1,2 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2014 Side 7 af 16

8 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE DKK mio Q1-Q3 Q1-Q3 Året 3. kvartal 3. kvartal Periodens resultat 20,0 7,3 0,3 8,6 3,8 Anden totalindkomst Poster, der kan reklassificeres til resultatopgørelsen: Valutakursregulering ved omregning af udenlandske virksomheder -0, ,1 - Værdiregulering af sikringsinstrumenter: Periodens værdiregulering 1,4 8,2 10,6 1,5 0,8 Værdiregulering overført til vareforbrug 2,9-2,0-1,4 1,5-1,9 Værdireguleringer overført til finansielle poster -2,2-2,4-3,2-0,7-0,8 Skat af anden totalindkomst -0,6-1,0-1,5-0,6 0,4 Anden totalindkomst efter skat 1,3 2,8 4,5 1,6-1,5 Totalindkomst i alt 21,3 10,1 4,8 10,2 2,3 Fordeles således: Aktionærerne i Scandinavian Brake Systems A/S 21,3 10,1 4,8 10,2 2,3 Selskabet har ingen poster, der ikke kan reklassificeres til resultatopgørelsen. Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2014 Side 8 af 16

9 Note BALANCE KONCERN DKK mio LANGFRISTEDE AKTIVER Immaterielle aktiver Goodwill 12,5 12,5 12,5 Patenter, rettigheder og varemærker 1,5 1,5 1,5 Igangværende udviklingsprojekter 3,7 1,3 2,0 Software 3,7 4,9 5,1 21,4 20,2 21,1 Materielle aktiver Grunde og bygninger 123,5 128,5 126,4 Produktionsanlæg og maskiner 113,8 119,9 119,4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 11,0 13,1 12,6 Materielle aktiver under opførelse 0,2 0,2 0,2 248,5 261,7 258,6 Andre langfristede aktiver Kapitalandele i joint ventures - 7,1 7,3 Værdipapirer 0,1 0,1 0,1 Udskudt skat 80,3 92,3 86,9 80,4 99,5 94,3 Langfristede aktiver i alt 350,3 381,4 374,0 KORTFRISTEDE AKTIVER Varebeholdninger 184,1 247,3 255,4 Tilgodehavender 141,4 177,6 136,4 Tilgodehavender selskabsskat - - 1,4 Likvide beholdninger 0,1 0,2 0,1 325,6 425,1 393,3 6 Aktiver bestemt for salg 156,7 - - Kortfristede aktiver i alt 482,3 425,1 393,3 AKTIVER I ALT 832,6 806,5 767,3 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2014 Side 9 af 16

10 Note BALANCE KONCERN EGENKAPITAL Aktiekapital 32,1 32,1 32,1 Reserve for sikringstransaktioner -10,9-14,1-12,4 Reserve for valutakursregulering 1,5 1,6 1,7 Reserve for opskrivninger 10,6 16,4 10,6 Reserve for egenkapitalinstrumenter knyttet til ansvarlig lånekapital samt øvrige dagsværdireguleringer 4,3 4,3 4,3 Overført resultat -105,5-124,2-125,6 Egenkapital i alt -67,9-83,9-89,3 FORPLIGTELSER Langfristede forpligtelser 3 Ansvarlig lånekapital - 218,1 190,9 Kreditinstitutter m.v. 76,5 447,7 411,9 76,5 665,8 602,8 Kortfristede forpligtelser 3 Ansvarlig lånekapital Kreditinstitutter mv. Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser 198, ,1 18,6 28,6 169,3 206,0 225,2 794,6 224,6 253,8 5 Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 29, ,0 224,6 253,8 Forpligtelser i alt 900,5 890,4 856,6 PASSIVER I ALT 832,6 806,5 767,3 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2014 Side 10 af 16

11 EGENKAPITALOPGØRELSE DKK mio. Aktie- Kapital Reserve for sikringstransaktioner Reserve for valutakursregulering Reserve for egenkapitalinstrumenter knyttet til ansvarlig kapital og øvrige dagsværdireguleringer Reserve for opskrivninger Overført resultat Egenkapital 1. januar ,1-16,9 1,6 4,3 16,4-131,5-94,0 Totalindkomst for perioden Periodens resultat 7,3 7,3 Anden totalindkomst Valutakursregulering ved om regning af udenlandske dattervirksomheder - - Værdiregulering sikringsinstrumenter: Periodens værdiregulering 8,2 8,2 Værdireguleringer overført til vareforbrug -2,0-2,0 Værdireguleringer overført til finansielle omkostninger -2,4-2,4 Skat af anden totalindkomst -1,0-1,0 Anden totalindkomst i alt - 2, ,8 Totalindkomst i alt for perioden - 2, ,3 10,1 Egenkapital 30. september ,1-14,1 1,6 4,3 16,4-124,2-83,9 I alt Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2014 Side 11 af 16

12 EGENKAPITALOPGØRELSE DKK mio. Aktiekapital Reserve for sikringstransaktioner Reserve for valutakursregulering Reserve for egenkapitalinstrumenter knyttet til ansvarlig kapital og øvrige dagsværdireguleringer Reserve for opskrivninger Overført resultat Egenkapital 1. januar ,1-12,4 1,7 4,3 10,6-125,6-89,3 Totalindkomst for perioden Periodens resultat 20,0 20,0 Anden totalindkomst Valutakursregulering ved om regning af udenlandske dattervirksomheder -0,2-0,2 Værdiregulering sikringsinstrumenter: Periodens værdiregulering 1,4 1,4 Værdireguleringer overført til vareforbrug 2,9 2,9 Værdireguleringer overført til finansielle omkostninger -2,2-2,2 Skat af anden totalindkomst -0,6-0,6 Anden totalindkomst i alt - 1,5-0, ,3 Totalindkomst i alt for Perioden - 1,5-0, ,0 21,3 Egenkapital 30. september ,1-10,9 1,5 4,3 10,6-105,5-67,9 I alt Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2014 Side 12 af 16

13 PENGESTRØMSOPGØRELSE DKK mio Q1-Q3 Q1-Q3 Resultat af fortsættende aktiviteter før skat 28,9 19,2 Af- og nedskrivninger 11,9 12,0 1 Reguleringer 24,0 30,8 2 Ændring i driftskapital -105,3-18,6 Pengestrøm fra primær drift -40,5 43,4 Modtaget finansielle indtægter 0,5 0,2 Betalt finansielle omkostninger -17,1-18,4 Betalt/refunderet selskabsskat i perioden (netto) 1,0-5,0 Pengestrøm fra driften -56,1 20,2 Køb af immaterielle aktiver -2,4-2,6 Køb af materielle aktiver -5,8-6,0 Salg af materielle aktiver 1,3 0,3 Pengestrøm til investeringer -6,9-8,3 Optagelse af og afdrag på gældsforpligtelser 63,0-11,8 Pengestrøm fra finansiering 63,0-11,8 Periodens pengestrøm 0,0 0,1 Likvide midler, primo 0,1 0,1 Likvide midler, ultimo 0,1 0,2 1 Reguleringer Finansielle indtægter -0,4-0,1 Finansielle omkostninger 24,4 30,9 24,0 30,8 2 Ændring i driftskapital Ændringer i tilgodehavender -3,6-47,9 Ændringer i varebeholdninger 71,3 3,0 Ændringer i leverandørgæld mv. -55,9 27,3 Øvrige, herunder ændringer vedrørende aktiver bestemt for salg mv. -117,1-1,0-105,3-18,6 Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale. Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2014 Side 13 af 16

14 Note 1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2014 aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede virksomheder. Anvendt regnskabspraksis er bortset fra nedenstående uændret i forhold til koncernregnskabet for 2013, hvortil der henvises. Koncernregnskabet for 2013 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Ændring af klassifikation af Notox divisionen I delårsrapporten pr. 30. september 2014 er Notox divisionen regnskabsmæssigt klassificeret som en fortsættende aktivitet i stedet for en ophørende aktivitet som i tidligere perioder. Ændringen af klassifikationen skyldes, at ledelsen i modsætning til tidligere ikke længere vurderer det som overvejende sandsynligt, at et salg vil blive effektueret indenfor de kommende 12 måneder. Ledelsen arbejder dog fortsat aktivt på et helt eller delvist salg af Notox divisionen. Ændringen af klassifikationen af Notox divisionen er i delårsrapporten behandlet således, at resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse er tilpasset med tilbagevirkende kraft, som om Notox divisionen altid har været en fortsættende aktivitet. Ændringen har ikke indflydelse på resultatet eller på de regnskabsmæssige værdier vedrørende Notox divisionen, idet de afskrivninger, der skulle være foretaget fra det tidspunkt, hvor Notox divisionen for første gang blev klassificeret som en ophørende aktivitet, opvejes af en tilbageførsel af de nedskrivninger, der er blevet foretaget på de langfristede materielle aktiver i perioden. De regnskabsmæssige værdier af de langfristede aktiver i Notox divisionen er således uændrede svarende til den forventede genindvindingsværdi (dagsværdi). Ledelsen har i forbindelse med ændringen af klassifikationen revurderet de regnskabsmæssige værdier pr. 30. september 2014 og har vurderet, at dagsværdien af de langfristede aktiver i Notox divisionen er uændrede i forhold til 30. juni Som følge af de manglende muligheder for at finde eksperter til at foretage eksterne vurderinger af værdierne i markedet er ledelsens estimater og skøn for genindvindingsværdien behæftet med betydelig usikkerhed. I fastlæggelse af dagsværdi har ledelsen fortsat forudsat, at en hel eller delvis afhændelse af Notox divisionen vil ske under de nuværende markedsforhold og i en kontrolleret proces. Ændring af anvendt regnskabspraksis Scandinavian Brake Systems A/S har implementeret de standarder og fortolkningsbidrag, der træder i kraft i EU for 2014 bortset fra amendments to IAS 36, der blev førtidsimplementeret i Ingen af disse har påvirket indregning og måling i 2014 eller forventes at påvirke Scandinavian Brake Systems A/S. Note 2 SKØN OG ESTIMATER Udarbejdelse af delårsregnskaber kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentlige skøn og skønsmæssige usikkerheder forbundet hermed omfatter bl.a. likviditetsberedskab og finansiering, værdiansættelse af aktiver vedrørende Notox divisionen, udskudte skatteaktiver samt nedskrivningstest for goodwill. De væsentlige skøn og skønsmæssige usikkerheder forbundet hermed er de samme ved udarbejdelsen af delårsregnskabet som ved udarbejdelsen af koncernregnskabet for 2013, hvorfor der henvises til note 2 i koncernregnskabet for Ledelsen vurderer, at der ikke er sket væsentlige ændringer i forudsætninger, skøn mv. Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2014 Side 14 af 16

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

NASDAQ OMX Copenhagen A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg, den 24.

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

Bestyrelsen for Scandinavian Brake Systems A/S (SBS) har i dag behandlet og godkendt regnskabet for perioden 1. januar 30. september 2010.

Bestyrelsen for Scandinavian Brake Systems A/S (SBS) har i dag behandlet og godkendt regnskabet for perioden 1. januar 30. september 2010. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Svendborg, den 18. november 2010 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 16-2010 PERIODEMEDDELELSE 01.01.-30.09.2010 Bestyrelsen for Scandinavian Brake Systems A/S (SBS) har i dag behandlet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2017 Fjerritslev, 29. august 2017 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017. Halvårsresultat med overskud i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Scandinavian Brake Systems A/S (SBS) har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar juni 2016.

Bestyrelsen for Scandinavian Brake Systems A/S (SBS) har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar juni 2016. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg, den 31.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31. MARTS 2015. Selskabsmeddelelse 5 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 17

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31. MARTS 2015. Selskabsmeddelelse 5 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 17 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31. MARTS 2015 Selskabsmeddelelse 5 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 17 Resumé Omsætningen udgjorde 231,1 mio.kr. i de første 3 måneder af 2015 mod 239,2

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

NASDAQ OMX Copenhagen A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg, den 27.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Kvartalsrapport, 2014/15 (1. oktober 2014 31. december 2014) første kvartal af regnskabsåret 2014/15 Resume: Gabriel realiserer en vækst i omsætningen på 10% og et resultat

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR Delårsrapport 1. januar 30. september Selskabsmeddelelse 13 / 2014

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR Delårsrapport 1. januar 30. september Selskabsmeddelelse 13 / 2014 CVR 15 10 77 07 Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Selskabsmeddelelse 13 / 2014 Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Side 1 af 19 Resumé Omsætningen udgjorde 855,4 mio.kr. i de første 9 måneder

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. SEPTEMBER Selskabsmeddelelse 17 / Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. SEPTEMBER Selskabsmeddelelse 17 / Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2015 Selskabsmeddelelse 17 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 831,0 mio.kr. i de første 9 måneder af 2015 mod 855,4

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Kvartalsrapport, 2015/16 (1. oktober 2015 31. december 2015) - første kvartal af regnskabsåret 2015/16 Resume: leverer i henhold til ledelsens forventninger solid vækst i

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2012 Fjerritslev, 23. august 2012 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2012. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

Generalforsamling i Scandinavian Brake Systems A/S 25. april 2013

Generalforsamling i Scandinavian Brake Systems A/S 25. april 2013 Generalforsamling i Scandinavian Brake Systems A/S 25. april 2013 Manuskript Tage Reinert Velkommen til vores årlige ordinære generalforsamling i Scandinavian Brake Systems A/S her på koncernens hovedkontor

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR Delårsrapport 1. januar 31. marts Selskabsmeddelelse 08 / 2014

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR Delårsrapport 1. januar 31. marts Selskabsmeddelelse 08 / 2014 CVR 15 10 77 07 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2014 Selskabsmeddelelse 08 / 2014 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2014 Side 1 af 17 Resumé Primært resultat udgjorde -0,9 mio.kr. i de første 3 måneder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 12 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere