OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S"

Transkript

1 OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej Svendborg Denmark Tel Fax CVR-nr. DK Svendborg, den 28. november 2014 FONDSBØRSMEDDELELSE NR Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2014 Bestyrelsen for Scandinavian Brake Systems A/S (SBS) har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 30. september Resumé Overskud efter skat DKK 20,0 mio. mod DKK 7,3 mio. i samme periode Koncernomsætning på DKK 835,0 mio. mod DKK 814,3 mio. i samme periode 2013, svarende til en fremgang på ca. 3%. Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) på DKK 68,7 mio. mod DKK 63,2 mio. i samme periode 2013, svarende til en stigning på ca. 9%. For 3. kvartal 2014 isoleret steg EBITDA med DKK 1,4 mio. svarende til ca. 6% i forhold til 3. kvartal 2013 på trods af et mindre omsætningsfald i samme periode på DKK 7,6 mio., svarende til ca. 3%. Koncernens resultat pr. 30. september 2014 er i overensstemmelse med forventningerne. I delårsrapporten pr. 30. september 2014 er Notox divisionen regnskabsmæssigt klassificeret som en fortsættende aktivitet i stedet for en ophørende aktivitet som i tidligere perioder. Ledelsen arbejder dog fortsat aktivt på et helt eller delvist salg af Notox divisionen. Efterfølgende begivenheder: SBS har pr. 31. oktober 2014 solgt sin renoveringsproduktion af bremsecalipre til FTE Automotive for DKK 207 mio. Transaktionen forventes at medføre en positiv effekt på koncernens EBITDA for året på DKK 65 mio. og en samlet regnskabsmæssig fortjeneste på ca. DKK 92 mio. før skat. Selskabets ansvarlige lån er efter salget af bremsecaliperproduktionen indfriet. Lånet udgjorde pr. 30. september 2014 DKK 198 mio. Salget har ingen indflydelse på delårsrapportens resultat for 3. kvartal. Forventninger til 2014 Koncernen forventer for 2014 en omsætning på niveau DKK mio. mod tidligere udmeldt DKK mio. og EBITDA på DKK mio. inkl. fortjeneste ved transaktionen mod tidligere udmeldt DKK mio. Justeringen skyldes hovedsagligt direkte og indirekte effekt af det succesfulde salg af bremsecaliperproduktionen. Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2014 Side 1 af 16

2 Hovedtal DKK mio. 2014* 2013* 2014* 2013* 2013 Q1-Q3 Q1-Q3 Q3 Q3 Hele året Nettoomsætning 835,0 814,3 269,0 276, ,1 Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) 68,7 63,2 25,9 24,5 71,2 Resultat af primær drift (EBIT) 56,8 51,2 22,1 20,5 55,2 Finansielle poster, netto -24,0-30,8-8,0-10,3-38,9 Resultat før skat 28,9 19,2 12,7 9,4 14,4 Resultat efter skat 20,0 7,3 8,6 3,8 0,3 Egenkapital -67,9-83,9-67,9-83,9-89,3 Ansvarlig lånekapital 198,2 218,1 198,2 218,1 190,9 Ansvarlig kapital i alt 130,3 134,2 130,3 134,2 101,6 Aktiver i alt 832,6 806,5 832,6 806,5 767,3 Pengestrøm fra driften (fortsættende aktiviteter) -56,1 20,2 23,8-14,9 77,6 Pengestrøm til investering, netto -6,9-8,3-3,1-5,0-10,0 Periodens samlede pengestrøm 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 Nettorentebærende gæld inkl. ansvarlig lånekapital (Koncern) 701,7 684,2 701,7 684,2 631,3 Nøgletal Q1-Q3 Q1-Q3 Q3 Q3 Hele året EBITDA-margin 8,2 7,8 9,6 8,8 6,9 EBIT-margin 6,8 6,3 8,2 7,4 5,3 Afkastningsgrad i % (ROIC ekskl. GW) 13,7 10,5 5,3 4,2 12,7 Forrentning af egenkapital i % (ROE) I/A I/A I/A I/A I/A Resultat/udvandet resultat pr. aktie i DKK (EPS basic) 6,2 2,3 2,7 1,2 0,1 Egenkapitalandel i % -8,2-10,4-8,2-10,4-11,6 Indre værdi pr. aktie i DKK (BVPS) -21,2-26,1-21,2-26,1-27,8 Kurs/indre værdi (P/BV) -2,0-0,8-2,0-0,8-0,6 Børskurs ultimo 41,9 20,8 41,9 20,8 28,3 Resultat/udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33 Indtjening pr. aktie. Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger & Nøgletal Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis i SBS årsrapport for Som følge af ændret indregning af Notox divisionen er sammenligningstallene tilpasset i overensstemmelse hermed. * Delårsregnskabet er ikke revideret, og der er ikke foretaget review. Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2014 Side 2 af 16

3 Ledelsesberetning Koncernen Resultatudviklingen SBS-koncernens omsætning blev i perioden 1. januar til 30. september 2014 på DKK 835,0 mio. mod DKK 814,3 mio. i tilsvarende periode 2013, svarende en stigning på ca. 3%. Fremgangen kan henføres til alle koncernens divisioner, SBS Automotive og SBS Friction samt Notox. Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) blev på DKK 68,7 mio. mod DKK 63,2 mio. i samme periode 2013, svarende til en stigning på ca. 9%. Stigningen kan henføres til alle forretningsområder. Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde DKK 56,8 mio. mod DKK 51,2 mio. i tilsvarende periode Resultat før skat blev på DKK 28,9 mio. mod DKK 19,2 mio. i samme periode SBS-koncernens samlede resultat efter skat blev på DKK 20,0 mio. mod DKK 7,3 mio. i samme periode For 3. kvartal 2014 isoleret faldt koncernens omsætning DKK 7,6 mio., svarende til ca. 3%, som følge af afmatning på det automotive marked, mens EBITDA forbedredes med DKK 1,4 mio., svarende til ca. 6% i forhold til 3. kvartal Balanceudviklingen Koncernens samlede aktiver udgjorde pr. 30. september 2014 DKK 832,6 mio. mod DKK 806,5 mio. pr. 30. september Langfristede aktiver udgjorde pr. 30. september 2014 DKK 350,3 mio. mod DKK 381,4 mio. pr. 30. september Reduktionen kan henføres til lavere investeringsniveau, reduceret udskudt skatteaktiv som følge af ændring til selskabslovgivningen i 2013 og reklassifikation af kapitalandele i joint ventures til aktiver bestemt for salg som følge af salg af bremsecaliperproduktionen i oktober Kortfristede aktiver inkl. aktiver bestemt for salg udgjorde pr. 30. september 2014 DKK 482,3 mio. mod DKK 425,1 mio. på samme tidspunkt i Stigningen kan primært henføres til øgede varebeholdninger og tilgodehavender. Aktiver bestemt for salg pr. 30. september 2014 indeholder aktiver tilknyttet bremsecaliperproduktionen, som efterfølgende er frasolgt. På passivsiden udgjorde forpligtelser DKK 900,5 mio. mod DKK 890,4 mio. pr. 30. september Egenkapitalen ekskl. ansvarlig lånekapital udgjorde pr. 30. september 2014 DKK -67,9 mio. mod DKK -83,9 mio. pr. 30. september Den samlede ansvarlige egenkapital udgjorde pr. 30. september ,6% af balancesummen. Den rentebærende gæld udgjorde DKK 701,7 mio. mod DKK 684,2 mio. pr. 30. september Ændringen kan primært tilskrives koncernens øgede aktiviteter sammenlignet med sidste år. Koncernens divisioner SBS-koncernen omfatter tre divisioner med hvert deres forretningsområde: SBS Automotive, SBS Friction og Notox. SBS Automotive SBS Automotive opererer på det europæiske eftermarked for bremsedele og andre sliddele til personbiler og varevogne op til 3,5 t. Produktprogrammet omfatter produkter, der løbende slides og udskiftes i takt med anvendelse af køretøjet, hvilket er medvirkende til at sikre et marked med relativt høj ufølsomhed over for konjunktursvingninger. Det europæiske marked for autoreservedele var i årets første to kvartaler præget af generelt stabile afsætningskonjunkturer dog med regionale og produktspecifikke forskelle i markedsudviklingen. I 3. kvartal har der kunnet spores en midlertidig afmatning i den europæiske efterspørgsel efter reservedele. SBS Automotive havde i perioden 1. januar til 30. september en EBITDA på DKK 55,0 mio. mod DKK 53,5 mio. for perioden i 2013, svarende til en stigning på godt 3% til trods for en mindre omsætningsstigning på godt 1%. For tredje kvartal isoleret blev EBITDA DKK 23,8 mio. mod DKK 20,8 mio. i perioden 2013, svarende til en stigning på ca. 14% til trods for et mindre omsætningsfald på knap 5%. Inden for virksomhedens distributionsforretning, der omfatter afsætning af produkter i egne varemærker, har der generelt været fremgang i perioden 1. januar til 30. september I det tyske selskab, der varetager salget til Tyskland, Rusland, Polen og visse centraleuropæiske markeder, var der tale om betydelig omsætningsfremgang både i salget til det tyske hjemmemarked og i særdeleshed til eksportmarkederne. Det er især værd at bemærke, at selskabet har haft fremgang på det vigtige russiske marked, trods økonomisk stagnation og en anspændt politisk situation i regionen. Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2014 Side 3 af 16

4 I det franske selskab har der efter et første halvår med fremgang været tegn på stagnation i 3. kvartal, således at omsætningen for hele perioden er på niveau med tilsvarende periode sidste år. Resultatmæssigt har selskabet haft fremgang, hvilket kan tilskrives løbende effektiviseringer bl.a. inden for lagerstyring samt generel stram omkostningsstyring. På det væsentlige danske marked, hvor SBS Automotive har en solid markedsposition som leverandør til det frie reservedelsmarked, har der været tale om omsætningstilbagegang, som kan relateres til svage afsætningskonjunkturer i 3. kvartal. På de øvrige markeder, hvor SBS Automotive opererer, har der været fokus på etablering af samarbejde med nye kunder med det britiske og det polske marked som særlige indsatsområder. Dette arbejde pågår løbende. Produktområdemæssigt har omsætningen udviklet sig forskelligt. Inden for bremsecalipre og mekaniske sliddele, der omfatter en stor gruppe af produkter inden for bremser, styretøj og transmission, har der i perioden været tale om omsætningsfremgang. Derimod har der inden for det betydelige produktområde bremseskiver været tale om tilbagegang, hvilket primært kan relateres til tabet af en stor private label kunde medio Det er ikke indtil videre i tilstrækkeligt omfang lykkedes at kompensere for omsætningstabet på denne kunde. Sortimentsbredde og -dybde er væsentlige afsætningsparametre i SBS Automotives forretningsmodel. Der er også i indeværende år introduceret flere nye produktgrupper, ligesom der er foretaget markante udvidelser af de eksisterende sortimenter. I første halvår introduceredes således produktgruppen startere og generatorer, hvormed SBS Automotive bevæger sig ind på elektriske komponenter til bilen. Salget på dette område har udviklet sig tilfredsstillende. Inden for bremseskiver bevæger markedstrenden sig i retning af coatede skiver. SBS Automotive har et af de bredeste programmer på det europæiske eftermarked og har siden introduktionen i 2012 oplevet kontinuerlig fremgang i salget, ikke mindst på det skandinaviske marked. Efter salget af bremsecaliper produktionsaktiviteterne vil SBS Automotive fremadrettet fokusere på udvikling af distributionsforretningen med sourcing, branding og distribution af et bredt reservedelsprogram til den europæiske bilpark. Det automotive eftermarked oplever i disse år væsentlige strukturforandringer med flere signifikante trends. For det første pågår en løbende koncentration af distributionskæden i retning af større enheder, hvor kapitalkæder og strukturerede indkøbsgrupper vinder markedsandele på bekostning af mindre, selvstændige grossister. For det andet udvikler salget af reservedele via internettet direkte til slutbrugerne sig med betydelig hastighed. Set dels i lyset af de igangværende markedstrends, dels i den ændrede virkelighed, som SBS Automotive står over for med salget af bremsecaliperproduktionen, har SBS ledelse udarbejdet en ny vækstorienteret strategiplan for forretningsområdet. Planens overordnede mål er at fremtidssikre og styrke SBS Automotives forretningsmodel i en omverden under væsentlig forandring. Den nye strategi skal dels positionere virksomheden stærkere over for de større, volumentunge distributører på det professionelle marked (B-to-B), dels sikre en større andel af on-line markedet rettet mod slutbrugerne (B-to-C). Som en væsentlig handlingsparameter indebærer strategien en differentieret branding af vareprogrammet til de to markeder og afsætningskanaler. Som led i denne proces er der i 3. kvartal udviklet og implementeret nye brandplatforme. Virksomhedens traditionelt store automotive varemærke NK har gennemgået en betydelig modernisering, der skal bidrage til at styrke positioneringen på det professionelle B-to-Bmarked. Den nye profil blev lanceret på den internationale Automechanika udstilling i Frankfurt i september og blev særdeles positivt modtaget af kunderne. Ydermere er rammerne for den nye B-to-C profil blevet fastlagt. Denne vil blive implementeret i løbet af 4. kvartal. SBS Friction Forretningsområdet omfatter udvikling, produktion og salg af friktionsmaterialer og bremseklodser til motorcykler, scootere, automotorsport samt en række specialområder, herunder vindmøller. Produkterne afsættes både på OEM- og eftermarkedet. Det europæiske motorcykelmarked, der aftager størsteparten af SBS Frictions produktion, var i de første tre kvartaler af 2014 præget af tilfredsstillende afsætningskonjunkturer. Markedet har været begunstiget af et generelt tidligt forår i Europa og et mildt efterår, hvilket har medvirket til en lang sæson for motorcyklister over det meste af kontinentet. SBS Friction havde i perioden 1. januar til 30. september 2014 en omsætning på DKK 99,2 mio. mod DKK 90,9 mio. i samme periode 2013, svarende til en stigning på mere end 9%. Fremgangen har været fordelt over hele perioden, og også 3. kvartal har budt på væsentlig fremgang sammenlignet med tilsvarende kvartal i Det er især de traditionelle markeder Tyskland, Italien og Frankrig, der har bidraget til væksten. Omsætningsfremgangen er blevet fulgt af en markant stigning i divisionens indtjening. EBITDA steg med over 40% primært som resultat af forbedrede marginer i forhold til sidste år. Dette kan især relateres til de i de senere år gennemførte effektiviseringer og automatiseringer, hvor bl.a. en systematisk brug af lean metoder har været en hjørnesten i virksomhedens udvikling. En indsats, som i foråret indbragte SBS Friction særlig anerkendelse fra Dansk Industri. Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2014 Side 4 af 16

5 SBS Friction har som strategisk indsatsområde at udvikle markedsplatformen på eftermarkedet fra europæisk til global fokus. Dette har bl.a. betydet en øget satsning på verdens største motorcykelmarked, USA. Der er i denne forbindelse arbejdet intenst med branding og positionering på det amerikanske marked bl.a. gennem en systematisk indsats for at udbrede kendskabsgraden til SBS samt gennem etablering af tilstrækkelige og effektive distributionskanaler, ligesom der er indledt samarbejde med en landsdækkende distributør med en stærk og etableret position inden for motorcykelbranchen, der sælger produkterne i egne, etablerede varemærker. Foruden USA pågår der sonderinger for mulige forretningsmodeller på det indiske og det sydamerikanske marked. På OEM-markedet, dvs. leverancer til bremsesystem- og køretøjsproducenter, har der været tale om en stigning i omsætningen i forhold til samme periode året før. Kundegruppen er på globalt plan relativt begrænset og omfatter bremsesystemudviklere og køretøjsproducenter i primært Europa, Japan og USA. Hertil kommer producenter af vindmøller som en væsentlig målgruppe. OEM-markedet er et udpræget projektmarked med lange implementeringsforløb. Der er derfor løbende projekter i pipeline, ligesom der i perioden er etableret kontakt til nye potentielle kunder. OEM-forretningens vækstmuligheder er bl.a. relateret til ny produktions- og procesteknologi, herunder processen konduktiv sintring, der er under indkøring og løbende test. Som det er tilfældet med SBS Automotive, arbejdes der også i SBS Friction med en ny strategiplan for den kommende 5-års periode. Notox Notox divisionen producerer dieselpartikelfiltre til reduktion af emission af skadelige partikler på en lang række dieselapplikationer som on/off road køretøjer, skibe, tog og maskiner. Notox mere end fordoblede sin omsætning i årets tre første kvartaler sammenlignet med samme periode Fremgangen kan relateres dels til et gunstigere marked, hvor der atter er kommet gang i en række miljøforbedrende projekter, dels til at Notox med en fokuseret strategi mod udvalgte markedssegmenter har etableret nye kunder med globalt afsætningspotentiale. SBS ledelse arbejder fortsat aktivt på at etablere et bæredygtigt, fremtidigt forretningsgrundlag for dieselpartikelfilteraktiviteterne. Dette kan indebære et helt eller delvist salg af forretningsområdet, men som følge af at ledelsen i modsætning til tidligere ikke længere vurderer det som overvejende sandsynligt, at et salg vil blive effektueret indenfor de kommende 12 måneder er Notox divisionen reklassificeret fra ophørende aktivitet til fortsættende aktivitet. Den ændrede klassifikation har ikke påvirket de indregnede værdier. Ledelsen har i forbindelse med ændringen af klassifikationen revurderet de regnskabsmæssige værdier pr. 30. september 2014 og har vurderet, at dagsværdien af de langfristede aktiver i Notox divisionen er uændrede i forhold til 30. juni Som følge af de manglende muligheder for at finde eksperter til at foretage eksterne vurderinger af værdierne i markedet er ledelsens estimater og skøn for genindvindingsværdien behæftet med betydelig usikkerhed. I fastlæggelse af dagsværdi har ledelsen fortsat forudsat, at en hel eller delvis afhændelse af Notox divisionen vil ske under de nuværende markedsforhold og i en kontrolleret proces. Begivenheder efter delårsperiodens afslutning Pr. 1. oktober 2014 tiltrådte Mads Bonde Hansen som ny CEO for SBS-koncernen. Han afløser Hans Fuglgaard, der efter 12 år på posten i en periode fortsætter som direktør for Notox divisionen med henblik på en afklaring af forretningsområdets fremtid. For yderligere information henvises til fondsbørsmeddelelser og Pr. 31. oktober 2014 gennemførtes efter myndighedernes endelige godkendelse den bebudede transaktion vedr. bremsecaliperproduktionen med FTE Automotive GmbH, jf. fondsbørsmeddelelser af 1. september 2014, 1. oktober 2014 og 31. oktober Som følge af salget af bremsecaliperproduktionen har selskabet den 4. november 2014 indfriet de ansvarlige lån til selskabets pengeinstitutter. Transaktionen forventes at medføre en regnskabsmæssig fortjeneste på ca. DKK 92 mio. før skat mod tidligere udmeldt DKK 95 mio., hvor DKK 27 mio. vedrører fortjeneste ved indfrielse af ansvarligt lån i forhold til bogført forpligtelse mod tidligere udmeldt DKK 25 mio. Der henvises i øvrigt til fondsbørsmeddelelse af 1. september 2014 for nærmere information omkring transaktionens påvirkning på SBS-koncernens finansielle forhold. Der forventes ikke væsentlige ændringer i de oplyste finansielle forhold. Forventninger til 2014 Koncernen forventer for 2014 en omsætning på niveau DKK mio. mod tidligere udmeldt DKK mio. og EBITDA på DKK mio. inkl. fortjeneste ved transaktionen mod tidligere udmeldt DKK mio. Justeringen skyldes hovedsagligt direkte og indirekte effekt af det succesfulde salg af bremsecaliperproduktionen. De forventninger til fremtiden, der er omtalt i denne delårsrapport, herunder forventninger til indtjeningen, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder og kan påvirkes af faktorer som f.eks. økonomiske og politiske forhold, herunder kreditmarkeds-, rente- og valutakursudvikling. Der henvises i øvrigt til afsnittet Risikoforhold samt note 25 i koncernens årsrapport for Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2014 Side 5 af 16

6 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 30. september 2014 for Scandinavian Brake Systems A/S. Delårsregnskabet, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2014 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar til 30. september Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. Svendborg, den 28. november 2014 Direktion: Mads Bonde Hansen Adm. direktør/ceo Carsten Schmidt Økonomidirektør/ CFO Bestyrelse: Tage Reinert Peter Eriksen Jensen Johannes Huus Bogh Formand Næstformand Lars Radoor Sørensen Lars Petersen Henrik Bjørnbak* Jytte Petersen* * Valgt af medarbejderne Yderligere oplysninger: Kontakt venligst adm. direktør Mads Bonde, tlf eller Website: Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2014 Side 6 af 16

7 Note RESULTATOPGØRELSE DKK mio. KONCERN 2014 Q1-Q Q1-Q Året kvartal KONCERN kvartal Nettoomsætning 835,0 814, ,1 269,0 276,6 Omkostninger til rå- og hjælpematerialer -552,8-508,8-666,3-180,5-216,6 Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling 31,5-7,0 7,9 15,4 40,0 Andre driftsindtægter - - 0,3 - - Andre eksterne omkostninger -103,3-99,6-127,3-31,1-30,7 Personaleomkostninger -139,9-133,5-176,4-45,0-42,6 Driftsresultat før afskrivninger og særlige poster (EBITDA-recurring) 70,5 65,4 75,3 27,8 26,7 Særlige poster (reorganisering m.m.) -1,8-2,2-4,1-1,9-2,2 Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) 68,7 63,2 71,2 25,9 24,5 Af- og nedskrivninger -11,9-12,0-16,0-3,8-4,0 Resultat af primær drift (EBIT) 56,8 51,2 55,2 22,1 20,5 Resultatandel Joint Venture -3,9-1,2-1,9-1,4-0,8 Finansielle indtægter 0,4 0,1 1,1 0,1 0,0 Finansielle omkostninger -24,4-30,9-40,0-8,1-10,3 Resultat før skat 28,9 19,2 14,4 12,7 9,4 Skat af periodens resultat -8,9-11,9-14,1-4,1-5,6 Periodens resultat 20,0 7,3 0,3 8,6 3,8 Fordeles således: Aktionærerne i Scandinavian Brake Systems A/S 20,0 7,3 0,3 8,6 3,8 Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie (EPS) 6,2 2,3 0,1 2,7 1,2 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) 6,2 2,3 0,1 2,7 1,2 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2014 Side 7 af 16

8 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE DKK mio Q1-Q3 Q1-Q3 Året 3. kvartal 3. kvartal Periodens resultat 20,0 7,3 0,3 8,6 3,8 Anden totalindkomst Poster, der kan reklassificeres til resultatopgørelsen: Valutakursregulering ved omregning af udenlandske virksomheder -0, ,1 - Værdiregulering af sikringsinstrumenter: Periodens værdiregulering 1,4 8,2 10,6 1,5 0,8 Værdiregulering overført til vareforbrug 2,9-2,0-1,4 1,5-1,9 Værdireguleringer overført til finansielle poster -2,2-2,4-3,2-0,7-0,8 Skat af anden totalindkomst -0,6-1,0-1,5-0,6 0,4 Anden totalindkomst efter skat 1,3 2,8 4,5 1,6-1,5 Totalindkomst i alt 21,3 10,1 4,8 10,2 2,3 Fordeles således: Aktionærerne i Scandinavian Brake Systems A/S 21,3 10,1 4,8 10,2 2,3 Selskabet har ingen poster, der ikke kan reklassificeres til resultatopgørelsen. Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2014 Side 8 af 16

9 Note BALANCE KONCERN DKK mio LANGFRISTEDE AKTIVER Immaterielle aktiver Goodwill 12,5 12,5 12,5 Patenter, rettigheder og varemærker 1,5 1,5 1,5 Igangværende udviklingsprojekter 3,7 1,3 2,0 Software 3,7 4,9 5,1 21,4 20,2 21,1 Materielle aktiver Grunde og bygninger 123,5 128,5 126,4 Produktionsanlæg og maskiner 113,8 119,9 119,4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 11,0 13,1 12,6 Materielle aktiver under opførelse 0,2 0,2 0,2 248,5 261,7 258,6 Andre langfristede aktiver Kapitalandele i joint ventures - 7,1 7,3 Værdipapirer 0,1 0,1 0,1 Udskudt skat 80,3 92,3 86,9 80,4 99,5 94,3 Langfristede aktiver i alt 350,3 381,4 374,0 KORTFRISTEDE AKTIVER Varebeholdninger 184,1 247,3 255,4 Tilgodehavender 141,4 177,6 136,4 Tilgodehavender selskabsskat - - 1,4 Likvide beholdninger 0,1 0,2 0,1 325,6 425,1 393,3 6 Aktiver bestemt for salg 156,7 - - Kortfristede aktiver i alt 482,3 425,1 393,3 AKTIVER I ALT 832,6 806,5 767,3 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2014 Side 9 af 16

10 Note BALANCE KONCERN EGENKAPITAL Aktiekapital 32,1 32,1 32,1 Reserve for sikringstransaktioner -10,9-14,1-12,4 Reserve for valutakursregulering 1,5 1,6 1,7 Reserve for opskrivninger 10,6 16,4 10,6 Reserve for egenkapitalinstrumenter knyttet til ansvarlig lånekapital samt øvrige dagsværdireguleringer 4,3 4,3 4,3 Overført resultat -105,5-124,2-125,6 Egenkapital i alt -67,9-83,9-89,3 FORPLIGTELSER Langfristede forpligtelser 3 Ansvarlig lånekapital - 218,1 190,9 Kreditinstitutter m.v. 76,5 447,7 411,9 76,5 665,8 602,8 Kortfristede forpligtelser 3 Ansvarlig lånekapital Kreditinstitutter mv. Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser 198, ,1 18,6 28,6 169,3 206,0 225,2 794,6 224,6 253,8 5 Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 29, ,0 224,6 253,8 Forpligtelser i alt 900,5 890,4 856,6 PASSIVER I ALT 832,6 806,5 767,3 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2014 Side 10 af 16

11 EGENKAPITALOPGØRELSE DKK mio. Aktie- Kapital Reserve for sikringstransaktioner Reserve for valutakursregulering Reserve for egenkapitalinstrumenter knyttet til ansvarlig kapital og øvrige dagsværdireguleringer Reserve for opskrivninger Overført resultat Egenkapital 1. januar ,1-16,9 1,6 4,3 16,4-131,5-94,0 Totalindkomst for perioden Periodens resultat 7,3 7,3 Anden totalindkomst Valutakursregulering ved om regning af udenlandske dattervirksomheder - - Værdiregulering sikringsinstrumenter: Periodens værdiregulering 8,2 8,2 Værdireguleringer overført til vareforbrug -2,0-2,0 Værdireguleringer overført til finansielle omkostninger -2,4-2,4 Skat af anden totalindkomst -1,0-1,0 Anden totalindkomst i alt - 2, ,8 Totalindkomst i alt for perioden - 2, ,3 10,1 Egenkapital 30. september ,1-14,1 1,6 4,3 16,4-124,2-83,9 I alt Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2014 Side 11 af 16

12 EGENKAPITALOPGØRELSE DKK mio. Aktiekapital Reserve for sikringstransaktioner Reserve for valutakursregulering Reserve for egenkapitalinstrumenter knyttet til ansvarlig kapital og øvrige dagsværdireguleringer Reserve for opskrivninger Overført resultat Egenkapital 1. januar ,1-12,4 1,7 4,3 10,6-125,6-89,3 Totalindkomst for perioden Periodens resultat 20,0 20,0 Anden totalindkomst Valutakursregulering ved om regning af udenlandske dattervirksomheder -0,2-0,2 Værdiregulering sikringsinstrumenter: Periodens værdiregulering 1,4 1,4 Værdireguleringer overført til vareforbrug 2,9 2,9 Værdireguleringer overført til finansielle omkostninger -2,2-2,2 Skat af anden totalindkomst -0,6-0,6 Anden totalindkomst i alt - 1,5-0, ,3 Totalindkomst i alt for Perioden - 1,5-0, ,0 21,3 Egenkapital 30. september ,1-10,9 1,5 4,3 10,6-105,5-67,9 I alt Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2014 Side 12 af 16

13 PENGESTRØMSOPGØRELSE DKK mio Q1-Q3 Q1-Q3 Resultat af fortsættende aktiviteter før skat 28,9 19,2 Af- og nedskrivninger 11,9 12,0 1 Reguleringer 24,0 30,8 2 Ændring i driftskapital -105,3-18,6 Pengestrøm fra primær drift -40,5 43,4 Modtaget finansielle indtægter 0,5 0,2 Betalt finansielle omkostninger -17,1-18,4 Betalt/refunderet selskabsskat i perioden (netto) 1,0-5,0 Pengestrøm fra driften -56,1 20,2 Køb af immaterielle aktiver -2,4-2,6 Køb af materielle aktiver -5,8-6,0 Salg af materielle aktiver 1,3 0,3 Pengestrøm til investeringer -6,9-8,3 Optagelse af og afdrag på gældsforpligtelser 63,0-11,8 Pengestrøm fra finansiering 63,0-11,8 Periodens pengestrøm 0,0 0,1 Likvide midler, primo 0,1 0,1 Likvide midler, ultimo 0,1 0,2 1 Reguleringer Finansielle indtægter -0,4-0,1 Finansielle omkostninger 24,4 30,9 24,0 30,8 2 Ændring i driftskapital Ændringer i tilgodehavender -3,6-47,9 Ændringer i varebeholdninger 71,3 3,0 Ændringer i leverandørgæld mv. -55,9 27,3 Øvrige, herunder ændringer vedrørende aktiver bestemt for salg mv. -117,1-1,0-105,3-18,6 Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale. Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2014 Side 13 af 16

14 Note 1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2014 aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede virksomheder. Anvendt regnskabspraksis er bortset fra nedenstående uændret i forhold til koncernregnskabet for 2013, hvortil der henvises. Koncernregnskabet for 2013 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Ændring af klassifikation af Notox divisionen I delårsrapporten pr. 30. september 2014 er Notox divisionen regnskabsmæssigt klassificeret som en fortsættende aktivitet i stedet for en ophørende aktivitet som i tidligere perioder. Ændringen af klassifikationen skyldes, at ledelsen i modsætning til tidligere ikke længere vurderer det som overvejende sandsynligt, at et salg vil blive effektueret indenfor de kommende 12 måneder. Ledelsen arbejder dog fortsat aktivt på et helt eller delvist salg af Notox divisionen. Ændringen af klassifikationen af Notox divisionen er i delårsrapporten behandlet således, at resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse er tilpasset med tilbagevirkende kraft, som om Notox divisionen altid har været en fortsættende aktivitet. Ændringen har ikke indflydelse på resultatet eller på de regnskabsmæssige værdier vedrørende Notox divisionen, idet de afskrivninger, der skulle være foretaget fra det tidspunkt, hvor Notox divisionen for første gang blev klassificeret som en ophørende aktivitet, opvejes af en tilbageførsel af de nedskrivninger, der er blevet foretaget på de langfristede materielle aktiver i perioden. De regnskabsmæssige værdier af de langfristede aktiver i Notox divisionen er således uændrede svarende til den forventede genindvindingsværdi (dagsværdi). Ledelsen har i forbindelse med ændringen af klassifikationen revurderet de regnskabsmæssige værdier pr. 30. september 2014 og har vurderet, at dagsværdien af de langfristede aktiver i Notox divisionen er uændrede i forhold til 30. juni Som følge af de manglende muligheder for at finde eksperter til at foretage eksterne vurderinger af værdierne i markedet er ledelsens estimater og skøn for genindvindingsværdien behæftet med betydelig usikkerhed. I fastlæggelse af dagsværdi har ledelsen fortsat forudsat, at en hel eller delvis afhændelse af Notox divisionen vil ske under de nuværende markedsforhold og i en kontrolleret proces. Ændring af anvendt regnskabspraksis Scandinavian Brake Systems A/S har implementeret de standarder og fortolkningsbidrag, der træder i kraft i EU for 2014 bortset fra amendments to IAS 36, der blev førtidsimplementeret i Ingen af disse har påvirket indregning og måling i 2014 eller forventes at påvirke Scandinavian Brake Systems A/S. Note 2 SKØN OG ESTIMATER Udarbejdelse af delårsregnskaber kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentlige skøn og skønsmæssige usikkerheder forbundet hermed omfatter bl.a. likviditetsberedskab og finansiering, værdiansættelse af aktiver vedrørende Notox divisionen, udskudte skatteaktiver samt nedskrivningstest for goodwill. De væsentlige skøn og skønsmæssige usikkerheder forbundet hermed er de samme ved udarbejdelsen af delårsregnskabet som ved udarbejdelsen af koncernregnskabet for 2013, hvorfor der henvises til note 2 i koncernregnskabet for Ledelsen vurderer, at der ikke er sket væsentlige ændringer i forudsætninger, skøn mv. Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2014 Side 14 af 16

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

NASDAQ OMX Copenhagen A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg, den 24.

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Ikon tekst Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 30 60 00 Fax +45

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 24. august 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august

Læs mere

Delårsrapport. 1. kvartal

Delårsrapport. 1. kvartal 12 Delårsrapport 1. kvartal RESUMÉ 2012 1. KVARTAL Primær drift (EBIT) eksklusiv ejendomsavance udgør 36,4 mio. kr. mod 29,2 mio. kr. sidste år, hvilket er en forbedring på 7,2 mio. kr. svarende til 24,7%.

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 european retail cvr nr: 27492797 Indhold 3 Bestyrelsens beretning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsespåtegning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 11 Opgørelse

Læs mere

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tel.: +45 96 30 60 00 Fax: +45 98 13 28

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009

Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 12. november 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 15/2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30.

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 27. maj 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 485 mio. i første til tredje kvartal 2014 mod DKK 477 mio. samme periode sidste år. God aktivitet omkring indgåelse og genforhandling af

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Ikon tekst Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 30 60 00 Fax +45 98

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017.

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017. Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 09/ CVR nr.: 24 93 28 18 26. maj TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. januar 31. marts 1.KVARTAL SOM FORVENTET

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år.

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år. Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2008 Driftsresultatet steg 42% til DKK 180 mio. i første halvår Pr. aktie steg driftsresultatet med 16% Forventninger om fremgang i omsætning og resultat i 2008 fastholdes

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2010 Delårsrapport 1. halvår 2010 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011

Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011 Side 1 af 13 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 18. november 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 15/2011 Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 13. maj 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 146 31. august 2012 Resumé:

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 16 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere