Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015"

Transkript

1 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene Sagsnummer: Dokumentnummer: Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen

2 1 Indhold 2 Indledning og sammenfatning Perspektiv og sammenhæng... 4 Tidligere beslutninger om digitalisering i Nordfyns Kommune... 4 Budget... 4 Fælleskommunal digitaliseringsstrategi... 4 Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi Pejlemærkerne for digital udvikling i Nordfyns Kommune... 6 Nordfyns Kommune ønsker at udvikle og implementere et digitalt kodeks for kommunen... 6 Nordfyns Kommune ønsker tværgående at arbejde med udvikling af viden på ledelsesniveau til at fremme digital udvikling og forandring... 6 Alle digitaliseringsinitiativer skal understøttes af en business case samt en aftalt proces for evaluering... 6 Al kommunikation med borgerne og erhvervslivet skal foregå digitalt... 6 Alle arbejdsprocesser i Nordfyns Kommune skal løbende vurderes i en digital kontekst bl.a. for at sikre optimal brug af de enkelte systemer Om Digitaliseringsstrategien... 8 Side 2 af 8

3 2 Indledning og sammenfatning Nordfyns Kommune tilstræber at give borgerne stadig bedre service for pengene. Et af midlerne til dette er øget brug af IT-baserede løsninger. Løsningerne dækker over forskellige tiltag som informationsformidling til selvbetjeningsløsninger, hvor borgerens data afleveres direkte til et fagsystem. For at understøtte den digitale udvikling i Nordfyns Kommune blev der i 2010 nedsat en særlig arbejdsgruppe, Digitaliseringsgruppen. For at få perspektiv i Digitaliseringsgruppens arbejde er det besluttet, at der skal udarbejdes en strategi for området. Strategien skal fremme den digitale udvikling af Nordfyns Kommune gennem synliggørelse af pejlemærker for digital udvikling (mål) og i forlængelse af pejlemærkerne at fastlægge en række indsatser og resultater for indsatsen. 1. Nordfyns Kommune ønsker at udvikle og implementere et digitalt kodeks for kommunen 2. Nordfyns Kommune ønsker tværgående at arbejde med vidensudvikling på ledelsesniveau til at fremme digital udvikling og forandring 3. Alle digitaliseringsinitiativer skal understøttes af en business case samt en aftalt proces for evaluering. 4. Al kommunikation med borgerne og erhvervslivet skal foregå digitalt 5. Alle arbejdsprocesser i Nordfyns Kommune skal løbende vurderes i en digital kontekst bl.a. for at sikre optimal brug af de enkelte systemer Side 3 af 8

4 3 Perspektiv og sammenhæng Tidligere beslutninger om digitalisering i Nordfyns Kommune Der har siden de tidlige forberedelser til kommunesammenlægning i 2005 været truffet en række beslutninger på det digitale område. Nogle af disse beslutninger er fortsat en del af grundlaget for planlægning og udbygning af området: Nordfyns Kommune ønsker at følge udviklingen på det digitale område gennem brug af gennemprøvede løsninger. Nordfyns Kommune ønsker at vurdere mulighederne for ekstern drift af systemer frem for selv at skulle dække behovet for kapacitet. Nordfyns Kommune prioriterer leverance- og driftssikkerhed højt, når der skal vælges løsninger. Nordfyns Kommune tilstræber ensartede, sammenhængende løsninger. Borgerrettede dokumenter skal for eksempel kun opbevares i ét ESDH system. Nordfyns Kommune støtter fremtidige løsninger på udviklingen af fællesoffentlige initiativer, som Borger.dk, Virk.dk, NemID og Digital Post. Der er i Nordfyns Kommune vedtaget flere politikker, som grænser op til Digitaliseringsstrategien: Kommunikationspolitikken I-sikkerhedspolitikken, består af 3 dele, Ledelsesstrategien Det Nordfynske Lederskab Disse 4 politikker supplerer hinanden. Budget Digitalisering har et potentiale for at opnå besparelser i driften af enhver kommune. KL regner med, at en digital henvendelse via hjemmesiden koster ca. 30 % af en personlig henvendelse. I økonomiaftalerne mellem KL og regeringen indarbejdes fortløbende reduktioner i kommunernes tilskud, som skal opvejes af stadig større effektivisering. Digitaliseringsstrategien skal danne baggrund for de nødvendige beslutninger for at fremme denne effektivisering. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Strategien indeholder handlingsplaner for 35 projekter, som planlægges afsluttet i 2011 For digital ledelse er der tale om 2 projekter. For et konkurrencepræget it-marked 4 projekter. For digital borgerbetjening 9 projekter. Beskæftigelse med 6 projekter. Social og Sundhed 6 projekter. Teknik og Miljø 8 projekter. Børn og Kultur 7 projekter. 1 Se under KL, Side 4 af 8

5 De handleplaner, som Nordfyns Kommune har valgt, har mange lighedspunkter med de 35 forslag. Kommunernes Landsforening har i juni 2011 desuden udarbejdet eksempler på borgerserviceog digitaliseringsområdet, som vi kan lade os inspirere af. 2 Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi forventes vedtaget i eftersommeren Dele af strategien er skrevet ind i økonomiaftalen 2012 mellem kommunerne og regeringen. Det fremgår her blandt andet: Al skriftlig kommunikation med det offentlige skal foregå digitalt senest fra I dette indgår, at man hvert år i den årlige økonomiaftale vil beskrive næste års obligatoriske digitale service og det potentiale, der ligger for besparelse. I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi lægges der op til, at ansøgninger/indberetninger vedr. flytning, sundhedskort, EU sygesikring og opskrivning til daginstitution, skole og SFO skal være obligatoriske fra Der er i juni 2011 foretaget beregninger over udgifterne ved behandling af borgerhenvendelser gennem forskellige henvendelsesmuligheder. De totale omkostninger ved en automatiseret selvbetjeningsløsning er beregnet til 20 kr., en telefonisk henvendelse til 40 kr. og det personlige fremmøde til 75 kr. Der arbejdes på landsplan og i Nordfyns Kommune på i 2011 at få ensartede metoder og værktøjer til at opgøre, hvordan og hvorfor borgerne retter henvendelse til kommunerne. Det vil være nødvendige tal for at kunne se, hvor potentialet er størst. 3 2 Se under KL: 3 Kanalpriser i danske kommuner 2011, Side 5 af 8

6 4 Pejlemærkerne for digital udvikling i Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune ønsker at udvikle og implementere et digitalt kodeks for kommunen Det betyder, at Nordfyns Kommune får en fælles opfattelse af god adfærd, når det kommer til anskaffelse samt anvendelse af it-systemer. Dette især under hensyn til god it-drift, god udnyttelse af systemerne og samarbejde på tværs af kommunen. Der indføres en fælles god praksis datadisciplin for at arbejde digitalt. Medarbejdere samarbejder ved hjælp af de digitale værktøjer. Vi påskønner kolleger og medarbejdere, som er gode til at arbejde digitalt. Nordfyns Kommune ønsker tværgående at arbejde med udvikling af viden på ledelsesniveau til at fremme digital udvikling og forandring Det betyder, at digitalisering bliver en lige så naturlig del af ledelsesarbejdet som budget- og personaleansvar. Lederne bliver bedre til at træffe beslutninger om it-systemer Lederne bliver bedre til at udnytte it-systemer i deres ledelsesarbejde Vi sætter digitale arbejdsformer på dagsordenen til lederfora og afdelingsmøder Nye opgaver planlægges med fokus på digitale løsninger Alle digitaliseringsinitiativer skal understøttes af en business case samt en aftalt proces for evaluering Det betyder, at alle omkostninger, fordele og ulemper ved anskaffelse af systemer stilles op på en standardiseret måde, så beslutninger om anskaffelse kan træffes på et sammenligneligt grundlag. Anskaffelse og genanskaffelse af digitale løsninger hviler på en beskrivelse af en forventet arbejdsproces. Vi lader som hovedregel cost-benefit afgøre valg af løsning. Al kommunikation med borgerne og erhvervslivet skal foregå digitalt Det betyder, at vi arbejder systematisk for, at borgernes henvendelser flyttes fra de dyre kanaler (personlig fremmøde, breve, mv.) til de billige kanaler (hjemmeside, digital selvbetjening mv.) Side 6 af 8

7 Der skal gøres en indsats for, at borgere, foreninger og virksomheder tilmelder sig digitale løsninger (brugen af fysiske blanketter minimeres). Borgere og virksomheder henvises til digitale selvbetjeningsløsninger. Medarbejderne er ambassadører for de digitale løsninger. Alle arbejdsprocesser i Nordfyns Kommune skal løbende vurderes i en digital kontekst bl.a. for at sikre optimal brug af de enkelte systemer Det betyder, at vi vender blikket indad og genovervejer vore vante arbejdsgange med henblik på optimering, bedre udnyttelse af systemerne, bedre genbrug af eksisterende data mv. Informationsudveksling mellem decentrale institutioner og rådhusene. Det er ikke alene resultatet, der tæller, men i høj grad arbejdsformen. Digitaliseringsstrategien er behandlet på møde i Digitaliseringsgruppen den 29. august 2011 og indstilles godkendt. Økonomiudvalget har den 12. oktober 2011 indstillet strategien til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen har den 27. oktober 2011 godkendt strategien. Side 7 af 8

8 5 Om Digitaliseringsstrategien Digitaliseringsstrategien er udarbejdet af Digitaliseringsgruppen i Nordfyns Kommune. Til udarbejdelse af pejlemærker og indsatsområder har deltaget konsulenter fra firmaet Strand og Donslund (Steen Skovgaard, Bettina Nielsen og Per Strand). De fem pejlemærker er operationaliseret i handleplanen. Det er Digitaliseringsgruppens opgave at sætte opgaverne i handleplanen i gang samt sørge for implementering i organisationen. Se handleplanen dags dato under dokumentnummer Strategien bør revideres og suppleres løbende. Strategien må forventes at skulle revideres samlet senest i Side 8 af 8

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Revideret 10..12.2012. Opdateret bølgeplan for obligatorisk selvbetjening

Revideret 10..12.2012. Opdateret bølgeplan for obligatorisk selvbetjening Digitaliseringsstrategi 2012 15 Revideret 10..12.2012. Opdateret bølgeplan for obligatorisk selvbetjening 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Baggrund... 3 Hvorfor have en digitaliseringsstrategi?... 3 Hvad

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND...

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 100 digitale projekter lige om hjørnet Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 7 3.1 SITUATIONEN I NYBORG KOMMUNE... 7 3.2 VISION E2012 (DIGITAL

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE Kanalstrategi for Ishøj Kommune Oktober 2012 Indhold Indledning... 3 Vision for kanalstrategien... 4 Service og henvendelseskanaler... 5 Priser for forskellige henvendelseskanaler... 5 Henvendelsesmønstre

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

De effektive kommuner

De effektive kommuner 1 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunal Økonomisk Forum 2012. De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2011 og 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

1.3b Kanalstrategi slutevaluering

1.3b Kanalstrategi slutevaluering 1.3b Kanalstrategi slutevaluering Projektbeskrivelse Projektets formål var, at samtlige kommuner inden udgangen af 2012 havde udarbejdet en politisk vedtaget kanalstrategi, til sikring af øget digital

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1 Udarbejdet i juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad er

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget Notat Emne: Til: Kopi til: Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger Kulturudvalget Styregruppen for Borgerservice Den 24. oktober 2011 Aarhus Kommune Kultur og

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Webstrategi 2010-2013 Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Rammerne Baggrund og formål Behovet for en webstrategi udspringer af de krav, der i dag stilles fra centralt hold i forhold til digitalisering,

Læs mere

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Strateginotat for IT-området i Odder Kommune Odder Kommune IT-strategi November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Forretningsmæssig vision...

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kanalpriser i danske kommuner 2011

Kanalpriser i danske kommuner 2011 Kanalpriser i danske kommuner 2011 Analyserapport udarbejdet i samarbejde mellem KL og Devoteam Consulting, version 1.0 30. juni 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og

Læs mere

EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR

EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR DEBATPJECE OM DEN NYE FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR REGERINGEN / DANSKE REGIONER / KL FEBRUAR 2011 INDHOLD 01 Intro: Digitalisering

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere