UNDERBILAG C.3 PRINCIPPER FOR FASTSÆTTELSE AF PRISER FOR SNITFLADER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERBILAG C.3 PRINCIPPER FOR FASTSÆTTELSE AF PRISER FOR SNITFLADER"

Transkript

1 UNDERBILAG C.3 PRINCIPPER FOR FASTSÆTTELSE AF PRISER FOR SNITFLADER 4. marts 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL PRINCIPPER FOR PRISSÆTNING AF DRIFT PÅ SNITFLADER PRISER FOR ETABLERING, TILSLUTNING OG TEST AF KATEGORI 2 OG 3-SNITFLADER. 6 4 KATEGORI 1-SNITFLADER TIMEPRIS OG RABATMODEL UENIGHED OM PRISER... 6 Side 2 af 6 4. marts 2014

3 1 FORMÅL 1.1 Formål: Formålet med dette underbilag C.3 er at fastlægge generelle principper for fastsættelse af vederlag for levering af Snitflader samt efterfølgende vedligeholdelse og drift heraf i tilknytning til et Udfasningsprojekt/Snitfladeprojekt. Principperne varierer alt afhængig af, hvilken kategori Snitfladerne tilhører, jf. Rammeaftalens punkt PRINCIPPER FOR PRISSÆTNING AF DRIFT PÅ SNITFLADER 2.1 Drift: Nedenstående principper gælder for prissætning af drift på Snitflader Princip 1.1 Drift af TSA snitflader på TSA vilkår Eksternalisering (kategori 1-Snitflader) - KMD TSA - Samme snitflade er intern - Eksternaliser et via betaling af den interne snitflade i KMD TSA (part) Ny s brug af KMD Udbetalings Straksgrænseflade XXXXXXXX Princip 1.2 Drift af TSA snitflader på TSA vilkår Substitution af KMD TSA med Ny (kategori 1-Snitflader) - KMD TSA - Intern snitflade, som eksisterer i en ekstern variant - I stedet for en eksternaliseri ng af den interne vha. anvender Ny blot d den eksisterende eksterne variant betaling af den interne snitflade i KMD TSA (part) Ny s brug af KMD Udbetalings Batchudbetaling XXXXXXXXX. Princip 1.3 Drift af TSA snitflader på TSA vilkår Ny snitflade på KMD TSA (kategori Side 3 af 6 4. marts 2014

4 1-Snitflader) - KMD TSA snitflade etableres under - Hændelser og adviser fra fagsystemer (P11-3). XXXXX XXXXXX. Sagsopdateringer fra KMD Sag (P13-8) Sagsopdateringer til KMD Sag (P13-39) Princip 2 Mulig betaling ifm. KMD Sag LEX SAG (kategori 1 og 3-Snitflader) - KMD Sag anvender OIO SAG grænseflader etableret delvist under betaling af den interne snitflade i KMD Sag Ny, KY s anvendelse af OIO Sag, OIO Advis, OIO Journal Omfatter OIO snitfladerne, modtag Advis, modtag hændelse i ark Betaling i form af forsendelse XX øre/trans Princip 3 Afgrænsning ifht. TSA Forudsætningser (kategori 1-Snitflader) - TSA Forudsæt ningsløsn ing - Etableret under - Gælder alene data, hvor kommunen har en myndighedseller serviceprodu ktion ift. borgere, virksomhede r og øvrige Data fra KMD Institution lagret og behandlet i f.eks. KMD Sag, KMD Doc2Archive etc. er omfattet af princip 1 fsva. snitflader på hhv. KMD Sag og KMD Doc2Archive. XXXXX XXXXXX. Side 4 af 6 4. marts 2014

5 myndigheder. - Undtaget er data f.eks. vedr. kommunens ansatte, varekøb hos leverandører og tilsvarende - KMD skal teknisk kunne frasorter de data, som ikke er omfattet. Princip 4 Mulig betaling ifm. Non-TSA-er (kategori 2 og 3-Snitflader) - Non-TSA - Eksisterende eksterne snitflade - Tilpasning af intern snitflade under aftale om udfasning betaling af den interne snitflade, hvor den blev anvendt mellem KMD TSA (udfases) og den pågældende Non-TSA (part) - Snitfladen er i dag betalt enten via svederl aget eller via en snitfladeaftale på Non-TSAen. Ny s (KY s) brug af KMD Debitors snitflade. Ny s (KSD s) brug af Operasnitflade. Betaling på kommerciell e vilkår Side 5 af 6 4. marts 2014

6 3 PRISER FOR ETABLERING, TILSLUTNING OG TEST AF KATEGORI 2 OG 3-SNITFLADER 3.1 Generelt: Priserne for etablering, test og tilslutning skal aftales i forbindelse med indgåelse af en Snitfladeaftale og sker i henhold til Rammeaftalens bestemmelser herom. KMD skal på forlangende oplyse Kunden om de priser, som KMD hidtil har opkrævet hos Kommunerne, idet KMD skal følge principperne for prissætning i henhold til dansk konkurrencelovgivning og praksis vedrørende monopolvirksomhed. KMD skal specificere sine priser, så Kunden er i stand til at vurdere den tilbudte pris. Bl.a. skal det fremgå, hvor mange timer og øvrigt ressourceforbrug, der fra KMD s side overordnet skønnes at ville medgå til udvikling og etablering af de bestilte Snitflader samt projektledelse, tests og øvrige aktiviteter i forbindelse hermed. Dog er Parterne enige om, at KMD ikke har pligt til at udlevere oplysninger om sine interne priskalkulationer. 4 KATEGORI 1-SNITFLADER 4.1 Udvikling: Prissætning af og betaling for udvikling af Kategori 1-Snitflader sker i henhold til TSA en, jf. punkt 21 heri og punkt 3 i Tillæg nr. 2 af 5. juli Tilslutning og test: For tilslutning og test af Kategori 1-Snitflader sker prisfastsættelse i henhold til punkt 3 i Tillæg 2 til TSA en. KMD skal specificere sine priser i et rimeligt omfang, så Kunden er i stand til at vurdere, om den tilbudte pris overstiger de priser, som KMD retmæssigt kan opkræve i henhold til den nævnte bestemmelse. Bl.a. skal det fremgå, hvor mange timer og øvrigt ressourceforbrug, der fra KMD s side overordnet skønnes at ville medgå til tilslutning og test af de bestilte Snitflader samt projektledelse, tests og øvrige aktiviteter i forbindelse hermed. Dog er Parterne enige om, at KMD ikke har pligt til at udlevere oplysninger om sine interne priskalkulationer. 5 TIMEPRIS OG RABATMODEL 5.1 Timepris: Timepriser i Rammeaftalen, jf. bilag A, finder anvendelse på timebaserede ydelser, der leveres i tilknytning til et Snitfladeprojekt. 5.2 Rabatmodel: Rabatmodellen i bilag A til Rammeaftalen gælder for timebaserede ydelser, som leveres i tilknytning til et Snitfladeprojekt. 6 UENIGHED OM PRISER 6.1 Eskalation: Ved uenighed om tilbudte priser eller andre vilkår i tilknytning til en bestilling af Snitflader i henhold hertil, kan hver af Parterne eskalere en sådan konflikt til styregruppen og dernæst til det i Rammeaftalens punkt 23.3 beskrevne konfliktråd. 6.2 Vejledende sagkyndig udtalelse: Kunden er herudover berettiget til at anmode en uvildig tredjepart, som ikke må være en af KMD s konkurrenter, om at afgive en vejledende udtalelse om KMD s prissætning i forhold til markedsprisen for sådanne ydelser for så vidt angår ydelser, der skal leveres til markedspris. KMD skal til brug herfor stille alle relevante oplysninger til rådighed, som den pågældende tredjemand måtte anmode om, vedrørende prissætningen og de øvrige vilkårs fastsættelse. Dog er Parterne enige om, at KMD ikke har pligt til at udlevere oplysninger om sine interne priskalkulationer. 6.3 Omkostninger til sagkyndig udtalelse: Kunden afholder omkostningerne til den pågældende tredjepart. Kunden og KMD afholder i øvrigt selv egne omkostninger forbundet med indhentelsen af en sådan sagkyndig udtalelse. Side 6 af 6 4. marts 2014

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19435075 (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mar/mw Udkast af 7. september 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem (i det følgende

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 OPGAVEN... 4 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 5 5 UDSKIFTNING AF

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009 Kontrakt om Oplysning om omstilling af energisystemet Mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og XX CVR Nr. XX (i det følgende kaldet Leverandøren) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER 1. Indgåelse af aftale og ordrer En ordre eller aftale er først bindende for CORNATOR, når den er bekræftet skriftligt, f.eks. i form af en ordrebekræftelse eller

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage

Læs mere

Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud

Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud Velfærdsministeriet Dato: 15. april 2008 Kontor: Administrationspolitisk kontor J.nr.: Sagsbeh.: SNW Fil-navn: Dokument 2 Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud 1. Indledning

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem Indkøbsfællesskab Nordsjælland Aftalebilag 6 Rammeaftale om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt Kommunen) og [Leverandør]

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Servicebeskrivelse Version 1.0

Servicebeskrivelse Version 1.0 Notat 5. maj 2014 ØSY/KLA/JRN Servicebeskrivelse Version 1.0 Indhold Indhold... 2 Servicebeskrivelser... 3 Systemer og ydelser... 3 Institutionernes systemanvendelse... 3 Overordnet ansvarsdeling vedrørende

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed]

Læs mere

Bilag 18, Revisionsstandard og audit

Bilag 18, Revisionsstandard og audit Bilag 18, Revisionsstandard og audit Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Krav 18.3 - Krav 18.5 - Krav 18.6 - Krav 18.9 - Krav 18.10 - Krav 18.11 - Krav 18.12 - Krav 18.14 - Krav 18.16 tilføjet

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Punkt 1.2 - Punkt 2 - Punkt 4 - Punkt 4.1 - Punkt 4.2 - Punkt 4.3 - Punkt 5 - Krav 12.2 - Krav 12.3 - Krav 12.4 - Krav

Læs mere