Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold"

Transkript

1 Mittarfeqarfiit Organisation struktur & ansvarsforhold

2 Indholdsfortegnelse Driftens øverste struktur:... 2 Adm. Direktør:... 2 Driftsdirektøren:... 2 Kvalitetschefen... 3 Lufthavnens organisation... 4 Lufthavnschefen... 4 Driftslederen... 4 Stabsfunktionerne... 5 CNS... 5 Teknisk support... 5 Salg... 5 Chefgruppen (direktionen)... 6 Økonomidirektøren... 6 HR chefen... 7 Driftsdirektør kvalitetschef... 7 Organisationsdiagrammer... 8 Reference overblik... 8 Organisation diagram... 9 Stabsorganisationen Side [1]

3 Mittarfeqarfiit organisation Mittarfeqarfiit er en virksomhed, der er oprettet til at drive Grønlandske lufthavne. I det følgende beskrevet grafisk, med en efterfølgende beskrivelse af ansvarsområder. Driftens øverste struktur: Adm. Direktør: Den administrerende direktør er øverst ansvarlig for selskabet og er koncessionshaver. Direktøren ansættes på vegne af Grønlands selvstyre af det, for området ansvarlige departement. Mittarfeqarfiit er en nettostyret virksomhed. Det er direktøren ansvar at selvskabets budget og resultat er balanceret således at der hverken er negativ eller positivt resultat. At drive og lede selskabet i overensstemmelse med gældende love og forskrifter indenfor luftfarten, samt lovgivning om forvaltning og drift af offentlige selskaber. Direktørens nærmeste forsatte er departementschefen. Driftsdirektøren: Driftsdirektøren er økonomisk ansvarlig for de af Mittarfeqarfiit drevne lufthavns anlæg, samt CNS afdelingen. Driftsdirektøren har det direkte personaleansvar for lufthavnscheferne, samt CNS chefen og skal agere som rekursholder over for lufthavnene og CNS, på lovgivningsmæssige områder der berøre luftfart og offentlig forvaltning. Det er driftsdirektørens ansvar at tilsikre at lufthavnen til stadighed opfylder de af ledelsen udstukne målsætninger. Driftsdirektørens nærmeste foresatte er den administrerende direktør Side [2]

4 Kvalitetschefen Koncessionshaver udpeger kvalitetschefen og flyvesikkerhedschef som i Mittarfeqarfiit er en og samme person. Det er kvalitetschefens opgave at drive kvalitets- og flyvesikkerhedssystemet i overensstemmelse, med de af selskabets for områderne udarbejdede forskrifter. At til stadighed at honorere de i lovgivningen fastsatte krav til stillingen. Kvalitetschefens er ansvarlig for at påpege svigt eller manglende efterlevelse af gældende bestemmelser og lovgivning. Kvalitetschefen skal monitorere drift og begivenheder, for ud fra dette at give virksomhedens øverste ledelse, et til stadighed retvisende billede af driftens kvalitets og sikkerheds performens. Forslå og promovere mulige forbedringer af disse systemer. Kvalitetschefens nærmeste forsatte er den administrerende direktør. Side [3]

5 Lufthavnens organisation Lufthavnens organisation er bygget på at lufthavnschefen har en eller flere driftsledere, alt efter størrelsen på lufthavnen til at tage sig af de underliggende tjenester. Der ud over støttes driften af stabsfunktionerne som primært er placeret ved hovedkontoret, men der er også regionale placeringer. Deres funktion er med deres ekspertise at kunne stille med personale rådgivning, teknisk bistand i form af udarbejdelse af kortmateriale, ingeniør bistand, økonomisk styring, samt CNS og IT drift & vedligehold. Lufthavnschefen Lufthavnschefen er den øverste ansvarlige for den enkelte lufthavns drift og er den ansvarlige jf. BL Det er lufthavnschefen ansvar at lufthavnen opfylder de flyvesikkerhedsmæssige og kvalitetsmæssige krav som er fastlagt gennem lovgivning og bestemmelser, samt de af Mittarfeqarfiit udarbejdede procedure. Lufthavnschefen er ansvarlig for at udarbejdelse af budget, samt efterfølgende efterlevelse heraf. Det er lufthavnschefen pligt hurtigst mulig at videregive Mittarfeqarfiit s ledelse oplysninger om enhver hændelse, begivenhed eller andet der kan påvirke sikkerhed, eller lufthavnens normale drift negativt. Lufthavnschefen er kontaktpunkt over for myndigheder og andre for alt som vedrører pågældende lufthavn. Lufthavnschefens nærmeste foresatte er driftsdirektøren. Driftslederen Lufthavnen kan have flere driftsledere, afhængigt af størrelse. Mindste bemanding er en driftsleder for teknik/mark/fuel/bor tjenesten og en ATS leder. Det er driftslederens ansvarlig for at: Støtte lufthavnschefen i opfyldelse af sine pligter over for myndigheder og Mittarfeqarfiit. Deltage i den daglige ledelse af lufthavnen Sikre at arbejdet udføres i overensstemmelse med de for tjenesten udarbejdede procedure. Driftslederens nærmeste forsatte er Lufthavnschefen. Side [4]

6 Stabsfunktionerne Til at støtte den enkelte lufthavnschef er der i hovedkontoret en række stabsfunktioner, disse funktioner operere under deres egen chef eller direktør, men har den funktion at bidrage med specialistviden og styring på udvalgte områder. CNS CNS er en stabsfunktion under driften. CNS har en kontrakt med lufthavnene om at drive og vedligeholde deres CNS udstyr. CNS er repræsenteret ved to værksteder i henholdsvis Kangerlussuaq og Nuuk, hvorfra teknikkere rejser ud til landets øvrige lufthavne. CNS ledes af CNS chefen placeret i NUUK og dennes værkstedsformand (Driftsleder) placeret i Kangerlussuaq. Det er CNS chefens ansvar at servicere og drive Mittarfeqarfiit s CNS anlæg i henhold til gældende bestemmelser, regler og fabriksanvisninger, samt de af Mittarfeqarfiit udstukne retningslinjer. CNS chefen er endvidere ansvarlig for at ansøgninger og risikovurdering i forbindelse med etablering af nyt CNS udstyr, forgår efter de af myndighederne udstukne retningslinjer. Samt på vegne af lufthavnscheferne at indhente de for CNS udstyr nødvendige godkendelser. Teknisk support Teknisk support er en afdeling bestående af ingeniører og en maskinmester som også oppebære autorisation som installatør og dermed el-ansvarlig. Afdelingen har erfaring inde for opførelse af lufthavne. Nogle af afdelingens aktiviteter er: Udarbejdelse af kortmateriale Ind og udflyvnings beskrivelser Udarbejdelse af arbejdsanvisninger til eksterne leverandøre Beregning af omkostninger ved etablering af nye anlæg Bistand ved etablering af nye anlæg eller aktiviteter Støtte til andre afdelinger Afdelingens direkte forsatte er den administrerende direktør. Salg Salg har ansvaret for at sikre en professionel og seriøs behandling af såvel nye som eksisterende kunder, samt at sikre et opdateret kontraktgrundlag. Side [5]

7 Chefgruppen (direktionen) Chefgruppen er bygget op af direktører / afdelingschefer. Chefgruppen er Mittarfeqarfiits direktørs strategiske ledelse. Opgaver der er chefgruppen pålagt: Selskabets status relateret til safety og kvalitet, samt emner herfor fremlægges og følges. Selskabets økonomiske performans følges og drøftes Her fremlægges emner som kræver konsensus i ledelse. Opgaver/problemstillinger tages op som projekter, der så følges kontinuerligt. Der informeres om arbejdsopgaver, fokus punkter fra afdelinger. Der foretages ikke sagsbehandling, da dette forventes gjort under de enkelte afdelingers ledelse. Kvalitetsafdelingen er repræsenteret ved kvalitetschefen. Denne afdelings funktion gør at der er hørings / tale ret, men kan ikke deltage aktivt ved egentlige afstemninger om selskabets drift. Kommunikationschefen er repræsenteret, for at kunne formidle beslutninger vider til relevant medarbejderkreds i virksomheden, samt for indblik i virksomhedens øvrige udfordringer. Økonomidirektøren Er den øverste ansvarlige for selskabet samlede budget og regnskab. Det er økonomidirektørens ansvar at ledelsen til stadighed er i besiddelse af et retvisende billede af selskabet økonomi og råderum. Økonomidirektøren er ligeledes ansvarlig for den selskabets finansielle planlægning og registrering, samt den finansielle rapportering til repræsentanter for ejerkredsen. Økonomidirektøren er har under sig liggende IT, Løn og Økonomi Økonomidirektørens nærmeste forsatte er den administrerende direktør. Side [6]

8 HR chefen Er øverste ansvarlige for personale anliggender i Mittarfeqarfiit. Herunder rekruttering, personalesager, kontrakter, udarbejdelse af forskrifter / retningslinjer for ledere og personale. HR chefen har under sig områderne HR Udvikling, Personale administration og Sekretariatet. HR chefens nærmeste forsatte er den administrerende direktør Driftsdirektør kvalitetschef Er beskrevet under driftens øverste struktur Side [7]

9 Organisationsdiagrammer Reference overblik Side [8]

10 Organisation diagram Side [9]

11 Stabsorganisationen Side [10]

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Corporate governance og risikostyring

Corporate governance og risikostyring 46 Ledelsens beretning Carlsbergs bestyrelse søger til stadighed at sikre, at Gruppens ledelsesstruktur er hensigtsmæssig og fungerer tilfredsstillende. Corporate governance og risikostyring Carlsbergs

Læs mere

Stk. 4. Trafikselskabet kan endvidere efter aftale med en kommune varetage opgaver vedrørende driften af en færgerute på kommunens vegne.

Stk. 4. Trafikselskabet kan endvidere efter aftale med en kommune varetage opgaver vedrørende driften af en færgerute på kommunens vegne. Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Kasse- og regnskabsregulativ for Trafikselskabet

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 18. maj 2015 af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger der skal

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Bestyrelsen forholder sig løbende til rammerne og processerne for den overordnede ledelse af Jeudan med henblik på at sikre at disse er tilrettelagt på en

Læs mere

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM For virksomheder, der udfører autorisationskrævende elinstallationsarbejde Sikkerhedsstyrelsen 2005 OBS! Du kan downloade eksempelskemaerne

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Corporate Governance-rapport 2014

Corporate Governance-rapport 2014 Corporate Governance-rapport 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne lovpligtige

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

REF00100 Program for intern overvågning

REF00100 Program for intern overvågning Indholdsfortegnelse 1..... 2 Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag... 2 2. Typer af diskriminerende adfærd.... 3 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende

Læs mere

Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for.

Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for. Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) Side 1 af 3 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for. Det vil være

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Bestyrelsen forholder sig løbende til rammerne og processerne for den overordnede styring af Jeudan med henblik på at sikre, at disse er tilrettelagt på en

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

ÅRS- REGNSKAB FOR 2014

ÅRS- REGNSKAB FOR 2014 ÅRS- REGNSKAB FOR 2014 INDHOLD 04 Virksomhedsoplysninger 05 Hoved- og nøgletal 06 2014 Kort fortalt 08 Ledelsespåtegning 09 Revisionspåtegning 10 Ledelsesberetning 15 Regnskabsberetning 20 Resultatopgørelse

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Professionshøjskolen UCC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen UCC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Københavns Kommune

Læs mere

Forsvarsministeriets Interne Revision

Forsvarsministeriets Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Resultatkontrakt 2007 1 Indholdsfortegnelse: 1. Mission...3 2. Vision...3 3. Strategiske fokusområder...3 4. Præsentation af produkter og ydelser...4 5. Overordnede

Læs mere

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund Januar 2012-10. udgave SKS System håndbog Sikkerheds Kvalitets Styring system Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund SKS er udarbejdet i reference til Sikkerheds styrelsens krav Autoriseret

Læs mere

JEUDAN A/S ÅRSRAPPORT 2011

JEUDAN A/S ÅRSRAPPORT 2011 JEUDAN A/S ÅRSRAPPORT 2011 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Jeudan Årsrapport 2011 45 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE Bestyrelsen forholder sig løbende til rammerne og processerne

Læs mere

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder.

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder. BANG & OLUFSEN Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse (corporate governance) Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b 1. juni 2011-31.maj 2012 Denne årlige redegørelse

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Forslag. Lov om etableringen af den selvejende institution Udbetaling Danmark (Samling af kommunernes objektive sagsbehandling)

Forslag. Lov om etableringen af den selvejende institution Udbetaling Danmark (Samling af kommunernes objektive sagsbehandling) Fremsat den [xx]. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om etableringen af den selvejende institution Udbetaling Danmark (Samling af kommunernes objektive sagsbehandling)

Læs mere