hjælpemiddeldepot hjælpemiddeldepot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hjælpemiddeldepot hjælpemiddeldepot"

Transkript

1 Værktøj Grænser til for funktionsudbud af drift af dialog hjælpemiddeldepot Værktøj Grænser til for funktionsudbud af drift af dialog hjælpemiddeldepot December Juni

2 Værktøj til funktionsudbud af drift af hjælpemiddeldepot December 2011

3 UDBUDSRÅDET Oplag 300 Udbudsrådets sekretariat Carl Jacobsens Vej Valby Tlf.: Online ISBN ISBN Layout og grafisk produktion: GP-Tryk A/S Billedmateriale: istock Photo Værktøjet er udarbejdet af Rambøll Management Consulting for Udbudsrådet Udgivet: December

4 Indhold Indhold Kapitel 1 Indledning Hvorfor et et værktøj? Hvem henvender værktøjet sig til? Overblik over værktøjet 6 6 Kapitel Introduktion til funktionsudbud 9 Kapitel 2 Introduktion til funktionsudbud Hvad er funktionsudbud? Hvad er funktionsudbud? Hvorfor overveje funktionsudbud? Hvorfor Hvad betyder overveje funktionsudbud funktionsudbud? for udbudsforretningen? Hvad betyder funktionsudbud for udbudsforretningen? Kapitel Risikoanalyse 3 Trin 1: Udbudsstrategisk afklaring Fastlæggelse Risikoanalyse af opgavens formål Etablering Fastlæggelse af baseline af opgavens formål Politisk Etablering involvering af baseline Politisk involvering 17 Kapitel 3 Trin 2: Planlægning af udbuddet 17 Kapitel 4 Trin 2: Planlægning af udbuddet Organisering af udbudsprocessen Organisering af udbudsprocessen Tidsplan Tidsplan Kapitel 54 Trin 3: Udarbejdelse af udbudsmateriale Kravspecifikation Funktionskrav Prisbilag Bods- Bods- og og bonusbestemmelser Tildelingskriterier Kapitel 6 Trin 4: Udbudsproces 35 Kapitel Trin 4: Udbudsproces 3 Vurdering af tilbuddene Vurdering af tilbuddene 32 Kapitel 7 Trin 5: Opfølgning under kontrakt 37 Kapitel 7.1 Kontrol 6 Trin 5: Opfølgning under kontrakt Kontrol af egenkontrol Kontrol af egenkontrol Kapitel 8 Tjekliste Kapitel Kapitel 9 7 Hvis Tjekliste du vil vide mere Kapitel Bilag 1: 8 Eksempler Hvis du vil på vide funktionskrav mere Bilag 1: Eksempler på funktionskrav 39 3

5 Kapitel 1 Indledning 1.1 HVORFOR ET VÆRKTØJ? Funktionsudbud rummer et potentiale til at opnå større effektivitet og bedre kvalitet i den offentlige serviceproduktion. Samtidig udgør funktionsudbud også en vej til nytænkning og innovation i den offentlige opgaveløsning. Ordregivere, der anvender funktionsudbud, skal dog være opmærksomme på, at funktionsudbud stiller nye krav til myndighedernes kontraktopfølgninger og kontrol med opgaveløsningen. Gennem funktionsudbud kan ordregivere skabe frihed for leverandøren til at udvikle opgaveløsningen løbende og dermed skabe frihed til innovation. 1 Det gælder også på hjælpemiddelområdet, hvor funktionsudbud af driften af kommunale hjælpemiddeldepoter må forventes at kunne bidrage til at optimere arbejdsgange, udvikle nye og bedre arbejdsmetoder - med potentielle offentlige besparelser og serviceforbedringer for borgerne til følge. Erfaringerne med at anvende funktionsudbud af drift af hjælpemiddeldepoter er dog begrænsede i Danmark. Det skyldes først og fremmest, at der er begrænset viden om, hvad effekterne af at anvende funktionsudbud er, og hvordan funktionsudbud i praksis kan gennemføres. 2 Derfor har Udbudsrådet fået udarbejdet dette værktøj til funktionsudbud, der har til formål at inspirere og guide kommuner, der overvejer eller konkret står over for at gennemføre udbud af driften af kommunens hjælpemiddeldepot. 1 Udbudsrådet: Analyse af funktionsudbud. November Udbudsrådet: Effektanalyse af konkurrenceudsættelse på hjælpemiddelområdet. December

6 UDBUDSRÅDET 1.2 HVEM HENVENDER VÆRKTØJET SIG TIL? Værktøjet henvender sig til de medarbejdere i den kommunale forvaltning, der arbejder med at forberede, gennemføre eller følge op på udbud af driften af hjælpemiddelfunktionen, herunder: Ledere og fagspecialister i den fagforvaltning, der har ansvaret for hjælpemiddelområdet Udbudskonsulenter i kommunens indkøbsfunktion. Værktøjet er ikke en generel vejledning i at gennemføre udbud, men et værktøj, der målrettet sætter fokus på de særlige forhold, der knytter sig til funktionsudbud af driften af hjælpemiddelfunktionen. Med andre ord forudsættes det, at læseren på forhånd er bekendt med udbudsreglerne eller indgår i et fagligt fællesskab omkring udbuddet, hvor disse kompetencer er til stede. Det anbefales derfor, at værktøjet benyttes som et dialogværktøj i samspillet mellem fagspecialister og udbudskonsulenter i udbudsprocessen. Læsere, der har brug for en generel introduktion til at gennemføre udbud, henvises til Udbudsportalens vejledning: Udbud Trin for Trin OVERBLIK OVER VÆRKTØJET Værktøjet består af en kronologisk opbygget, praktisk guide til udbudsforretningen, med fokus på de særlige forhold, der skal tænkes ind i processen, når der arbejdes med funktionsudbud. Værktøjets kapitel 3, 4, 5, 6 og 7 følger de fem grundtrin i udbudsforretningen, som illustreret i figur Udbudsportalen: Udbud Trin for trin. Marts

7 Figur 1.1: De fem trin i udbudsforretningen 1. Udbudsstrategisk afklaring RIFT AF HJÆLPEMIDDELDEPOT 5. Opfølgning under kontrakt 2. Planlægning af udbuddet en 4. Udbudsproces 3. Udarbejdelse af udbudsmateriale til funktionsudbud (kapitel 2) spunkter, der skal tænkes ind i udbud (kapitel 8). på funktionskrav (bilag 1), der riften, som en kommune kan således tjene til inspiration for ravspecifikationer på området. Herudover indeholder værktøjet en introduktion til funktionsudbud (kapitel 2) samt en tjekliste, der opsummer de opmærksomhedspunkter, der skal tænkes ind i udbudsforretningen, når der arbejdes med funktionsudbud (kapitel 8). Endelig indeholder værktøjet en række eksempler på funktionskrav (bilag 1), der til sammen dækker de forskellige dele af depotdriften, som en kommune kan overveje at sende i udbud. Eksempelsamlingen kan således tjene til inspiration for kommuner, der står over for at udarbejde konkrete kravspecifikationer på området

8 Kapitel 2 Introduktion til funktionsudbud 2.1 HVAD ER FUNKTIONSUDBUD? Funktionsudbud er ikke nogen ny udbudsform, men en måde at håndtere udbud på inden for Udbudsdirektivet 4 og indebærer bl.a. en anderledes tilgang til kravspecifikationen. Det grundlæggende princip i funktionsudbud er, at man som udbyder sætter de funktioner (typisk i form af leverancer, resultater og effekter), der ønskes understøttet med udbuddet i centrum. Et funktionsudbud hvor udbringning af hjælpemidler indgår som opgave, vil altså typisk sætte fokus på formålet med (eller "funktionen af") denne opgave, fx at sikre at borgeren modtager funktionsduelige hjælpemidler på aftalt tid og sted. Man kan altså sige, at funktionsudbud handler om at besvare spørgsmålet om, hvorfor den udbudte opgave skal løses. Omvendt sættes der i funktionsudbud ikke gennemgående fokus på de metoder og arbejdsgange, den valgte leverandør skal anvende for at nå til de ønskede leverancer, resultater og effekter. I tilfældet udbringning vil funktionsudbuddet altså typisk ikke beskrive, hvordan og hvornår udbringningen konkret vil foregå, hvem der skal stå for den osv. Der sættes med andre ord i mindre grad fokus på, hvordan den udbudte opgave skal løses. På grund af denne forskel i fokus bliver funktionsudbud typisk sat over for aktivitetsbaserede udbud. Overgangen fra aktivitetsbaseret udbud til funktionsudbud er dog glidende, og som figur 2.1 illustrerer, findes der forskellige varianter af funktionsudbud, afhængigt af, hvor langt op i "funktionshierarkiet" man som kommune vælger at bevæge sig. 4 Hvis kontraktværdien af opgaven er under den gældende tærskelværdi for EU-udbud, kan udbuddet gennemføres efter reglerne i Tilbudsloven. I forhold til udbud af driften af kommunale hjælpemiddeldepoter, vil dette dog meget sjældent være relevant, da kontraktværdien i langt de fleste kommuner vil være over tærskelværdien. Dermed gælder som oftest, at udbud af driften af hjælpemiddeldepoter skal udbydes efter udbudsdirektivets bestemmelser, da drift af hjælpemiddeldepoter er defineret som en bilag IIA-ydelse i direktivet. 8 9

9 UDBUDSRÅDET Figur 2.1: Funktionsudbud og aktivitetsbaserede udbud Rene Rene funktionsudbud funktionsudbud Fokus på effekter Fokus på resultater Fokus på leverancer Rene aktivitetsbaserede Rene udbud aktivitetsbaserede udbud Fokus på metoder, arbejdsgange mv. I praksis benytter mange kommuner i dag elementer af funktionsudbud, når de konkurrenceudsætter driften af hjælpemiddeldepotet. Det sker fx når overvejelser omkring servicemål og kvalitetskrav, der sætter fokus på leverancer og resultater, indgår i kravspecifikationen. 2.2 HVORFOR OVERVEJE FUNKTIONSUDBUD? Den væsentligste fordel ved at anvende funktionsudbud frem for aktivitetsbaseret udbud er, at konkurrencen udvides fra fortrinsvis at fokusere på pris til både at fokusere på pris og på kvalitet og service. Ved at sætte produktet og resultatet i centrum for udbuddet gives leverandøren frihed til at tilrettelægge opgaveløsningen ud fra leverandørens egen vurdering af og erfaring med hvilke metoder og arbejdsgange, der mest effektivt frembringer de ønskede resultater. Med andre ord går tilbudsgiverne fra i det aktivitetsbaserede udbud at konkurrere om, hvem der kan levere den på forhånd specificerede opgave til den laveste pris, til i funktionsudbuddet at konkurrere om, hvem der i kraft af den selvvalgte metode og arbejdstilrettelæggelse kan levere den bedste kvalitet og service til den laveste pris. En anden fordel ved at anvende funktionsudbud er, at betalingsmekanismen i funktionsudbud ofte indebærer, at ordregiver kun betaler for de leverancer og resultater, leverandøren skaber. Hvis en leverandør vælger at tilrettelægge en del af sit arbejde på en måde, der viser sig ikke at bidrage til de aftalte leverancer eller resultater, er ordregiver ikke ansvarlig for at betale for det udførte arbejde. Dermed overføres risikoen og ansvaret for opgaveløsningen fra kommunen til leverandøren, og samtidig forstærkes leverandørens incitament til at optimere opgavetilrettelæggelsen. 10 9

10 Endelig er funktionsudbud særligt egnet til at skabe innovation i opgaveløsningen. Det skyldes, at ordregiveren ved at undlade at specificere de enkelte aktiviteter og arbejdsgange i opgaveløsningen, giver leverandøren mulighed for at tilrettelægge opgaven på den måde, der vurderes at være mest hensigtsmæssig i forhold til mest omkostningseffektivt at producere de ønskede leverancer. Dermed opstår et råderum for nytænkning - i forhold til organiseringen af arbejdet, de enkelte arbejdsgange, de anvendte metoder og teknologier mv. hos leverandøren. Der kan være flere fordele forbundet med denne nytænkning. For det første bidrager den til at udvikle markedet for drift af hjælpemiddeldepoter, så der over tid introduceres bedre løsninger til gavn for de borgere der betjenes af depotet, de myndigheder der styrer depotdriften, de ansatte på depotet mv. For det andet bidrager innovationen til billigere drift og dermed større effektivitet i driften. Funktionsudbud på hjælpemiddelområdet er ikke udbredt i Danmark. Dette skyldes dels et begrænset kendskab til funktionsudbud blandt offentlige indkøbere, dels at funktionsudbud stiller nye krav til bestillerorganisationen i den enkelte kommune i forbindelse med udarbejdelse af kravspecifikationen, tilbudsvurderingen og kontraktopfølgningen. På baggrund af de eksisterende eksempler på funktionskrav, der findes i Danmark, kan oplistes i boks 2.1 nedenfor en række eksempler på innovation, der er opstået som resultat af udbud af depotdriften på hjælpemiddelområdet. Boks 2.1: Eksempler på innovation i driften af hjælpemiddeldepoter Erfaringerne fra de danske kommuner viser, at depotdrift på hjælpemiddelområdet rummer et potentiale for innovation (forstået som forbedrede processer eller produkter), hvis den kommunale ordregiver giver leverandørerne frihed til at nytænke opgaveløsningen. Som eksempler på innovation i driften af hjælpemiddeldepoter kan nævnes: Brug af specialvaskemaske til rengøring af hjælpemidler (ny teknologi) Ny distriktsopdeling af kommunen i relation til udbringning (ny organisering) Flere reparationer varetaget i borgerens hjem (nye arbejdsgange) Kvikskranke hvor borgeren kan teste og blive visiteret til hjælpemidler (nye metoder) Flere reparationer varetaget uden brug af ekstern specialist (nye kompetencer) Etablering af ledelsesinformation og opfølgning på leverandørens ydelser (ny styring) Kilde: Effektanalyse af konkurrenceudsættelse på hjælpemiddelområdet (Udbudsrådet, 2011) 10 11

11 UDBUDSRÅDET 2.3 HVAD BETYDER FUNKTIONSUDBUD FOR UD- BUDSFORRETNINGEN? Arbejdet med funktionsudbud stiller på en række områder krav til at håndtere udbudsforretningen anderledes, end når der arbejdes med aktivitetsbaserede udbud. I figuren nedenfor præsenteres de opgaver, man som kommune skal være særligt opmærksom på, hvis man vælger at arbejde med funktionsudbud. De enkelte opgaver er beskrevet uddybende i de i parentes angivne afsnit. Figur 2.2: Funktionsudbud og fokus i udbudsforretningen Risikoanalyse (3.1) 1. Udbuds 1. Fastlæggelse - Risikoanalyse af opgavens (3.1) formål (3.2) Udbudsstrategisk strategisk Etablering Fastlæggelse af baseline (3.3) af opgavens formål (3.2) afklaring Politisk involvering Etablering af (3.4) baseline (3.3) Kontrol Kontrol (7.1) (7.1) Opfølgning Kontrol Kontrol af egenkontrol Opfølgning af egenkontrol (7.2)( 7.2) under under kontrakt Organisering (4.1) Planlæg - Organisering (4.1) Planlægning Tidsplan af udbuddet (4.2) ning af Tidsplan (4.2) udbuddet Vurdering af tilbuddene (6.1) Vurdering af tilbuddene (6.1) 4. Udbuds 4. - proces Udbudsproces 3. Kravspecifikation (5.1) Udarbej - Funktionskrav (5.2) Kravspecifikation (5.1) delse af 3. Funktionskrav (5.2) Prisbilag (5.3) Udarbejdelse udbuds - Bods af udbudsmateriale Tildelingskriterier Tildelingskriterier (5.5) Prisbilag (5.3) - og bonusbestemmelser Bods- og bonusbestemmelser (5.4) (5.4) materialet (5.5) Hver enkelt af de listede opgaver beskrives uddybende i de følgende kapitler i værktøjet

12 Trin 1: Udbudsstrategisk afklaring På hvilke områder stiller funktionsudbud særlige krav til den udbudsstrategiske afklaring? Risikoanalyse (afsnit 3.1) Fastlæggelse af formål med den udbudte opgave (afsnit 3.2) Etablering af baseline (afsnit 3.3) Involvering af det politiske niveau (afsnit 3.4) 2.4 RISIKOANALYSE Et funktionsudbud indebærer, at leverandøren gives en væsentlig frihed til selv at tilrettelægge arbejdet og vælge de arbejdsmetoder, der skal indgå i opgaveløsningen. Det stiller krav til leverandøren om, at kunne planlægge opgaven hensigtsmæssigt, anvende arbejdsgange og metoder der understøtter effektiv drift, og følge op på om kommunens krav til leverancer og resultater opfyldes. Tilsvarende stiller arbejdet med funktionsudbud nye krav til ordregiverens måde at gennemføre udbudsforretningen og håndtere samarbejdet i kontraktopfølgningen på. Som myndighed skal man være i stand til og være indstillet på at afgive en del af kontrollen med opgaveløsningen, og have tillid til at denne løses bedst af leverandøren, for i stedet at styrke kontrollen med udbyttet af opgaveløsningen. Inden det besluttes at gennemføre et funktionsudbud, bør der derfor foretages en risikoanalyse med henblik på at vurdere, hvorvidt såvel leverandørmarkedet som kommunen er modne til funktionsudbud. Figuren nedenfor opsummerer nogle af de væsentlige spørgsmål, der bør afdækkes i risikoanalysen

13 UDBUDSRÅDET Figur 3.1: Dimensioner i risikoanalysen Myndighed Er kompetencerne til stede til at opstille funktionskrav? Er man parat til at tilpasse sin bestilleorganisation? Er der vilje til at se opgaven løst på anden måde end den vante? Er den rette kapacitet og kompetence til stede til at følge systematisk op på funktionskrav? Er kommunen klar til at styre via incitamentstrukturer og bodsbestemmelser? Udbud Kontrakt Er leveerandørene teknisk i stand til at afgive tilbud? Er leverandøerne i stand til at præsentere egne forslag til opgaveløsning? Kan leverandøerne levere i forhold til funktionskrav? Har leverandøerne et ønske om at levere i forhold til funktionskrav? Har leverandørene et ønske om at tilføre løsningsværdier? Leverandør Risikoanalysen på dette stadie kan med fordel involvere dialog med en række forskellige aktører: Intern dialog: De forskellige risici forbundet med at gennemføre funktionsudbud i forvaltningen bør først og fremmest vurderes på baggrund af grundige interne drøftelser med de forskellige dele af forvaltningen herunder den relevante fagforvaltning, hjælpemiddelområdet og kommunens indkøbsfunktion der vil skulle spille med i udbudsforretningen og i den efterfølgende kontraktperiode, så alle relevante forbehold kommer på banen og de involverede tages i ed forud for den kommende proces. Dialog med andre kommuner: Erfaringer fra andre kommuner, der allerede har gennemført funktionsudbud af driften af hjælpemiddeldepot, kan med fordel inddrages i risikoanalysen. Det gælder dels kommunernes erfaringer med at skulle håndtere de krav, som funktionsudbud stiller til egen organisation. Og dels gælder det deres vurdering af, hvordan leverandørmarkedet reagerer på funktionsudbud. Værktøj Grænser til for funktions- dialog udbud af drift af hjælpemiddeldepot 14 13

14 Markedsdialog: Det kan også overvejes, at gå i dialog med de potentielle leverandører forud for udbudsprocessen, for derved at få en førstehåndsvurdering af, hvordan leverandørerne vil forholde sig til et udbudsmateriale baseret på funktionskrav. Udbudsdirektivet gør det muligt for offentlige myndigheder at søge dialog med leverandører til brug for udarbejdelse af udbudsmaterialet, så længe bestemte leverandører ikke opnår en konkurrencefordel herved. 5 Hvis det på baggrund af den indledende risikoanalyse vurderes, at et funktionsudbud vil være af værdi for kommunen, anbefales det, at der opstilles en håndteringsstrategi for eventuelle identificerede opmærksomhedspunkter i udbudsforretningen og den efterfølgende kontraktopfølgning, så det sikres at disse bliver adresseret gennemgående i processen. 2.5 FASTLÆGGELSE AF OPGAVENS FORMÅL Når det er besluttet, at udbuddet af driften af hjælpemiddeldepotet skal gennemføres som et funktionsudbud, skal der tages stilling til, hvad formålet med den udbudte opgave er. Den udbudte opgave kan sagtens have flere formål eller delformål. Det væsentlige er, at de aktører i forvaltningen, der senere indgår i udarbejdelsen af udbudsmaterialet eller godkendelsen heraf, allerede i den udbudsstrategiske afklaring opnår en fælles forståelse af formålet med den eller de udbudte opgaver. Dette er særligt vigtigt i forbindelse med funktionsudbud, fordi de definerede formål med opgaven danner udgangspunkt for den senere opstilling af funktionskrav (jf. afsnit 5.2). 5 Udbudsrådet: Dialog ved udbud hvad er muligt? Juni

15 UDBUDSRÅDET Boks 3.1: Eksempel på formål og delmål for den udbudte opgave, Faxe Kommune "Formålet med at have et hjælpemiddeldepot er at opnå en optimal, effektiv og økonomisk anvendelse og udnyttelse af eksisterende genbrugshjælpemidler, som kommunen råder over. Der sker ved: at få overskuelige faciliteter i tørre velindrettede rum, der sikres forsvarligt til opbevaring, rengøring i henhold til standarder, vedligeholdelse og reparation af genbrugshjælpemidler at optimere drift og genudlån at sikre genbrugshjælpemidlernes regelmæssige vedligeholdelse at frigøre terapeutressourcer fra egentlige depotopgaver til sagsbehandling mv. at øge kvaliteten i depotet som terapeutens arbejdsredskab at opnå den størst mulige udnyttelse af genbrugshjælpemidler tilhørende kommunen, evt. leje til tredjemand." Kilde: Uddrag af udbudsmateriale fra Slagelse Kommune (2006) 2.6 ETABLERING AF BASELINE Som et led i den udbudsstrategiske afklaring bør man etablere en baseline for driften af hjælpemiddeldepotet. En baseline tegner grundlæggende et billede af driften, som den ser ud i dag. Den vil typisk indeholde elementer som: udgiftsniveau organisering af området karakteristik af området, herunder antal ansøgere, antal visiterede, geografisk fordeling, boligformer, antal reparationer, antal udbringninger, mv. dokumentation for eksisterende serviceniveau dokumentation for eksisterende kvalitetsniveau dokumentation for status i forhold til forventede resultater og effekter på området, herunder i forhold til ventetid, leveringstid, levetid på hjælpemidler, brugertilfredshed, klagestatistik, medarbejdertilfredshed mv. I forbindelse med funktionsudbud er det særligt vigtigt at etablere en god baseline tidligt i udbudsforretningen. Det skyldes, at baselinen giver kommunen et kvalifi

16 ceret grundlag for at sætte ambitiøse, men stadig realistiske krav til tilbudsgiverne, når kravspecifikationen udarbejdes. Samtidig giver en solid baseline tilbudsgiverne det bedste udgangspunkt for at lave et relevant tilbud. En leverandør formulerer det således: "Jeg er nødt til at vide, hvor mange transaktioner, der typisk gennemføres for at afgive et tilbud. Jeg ved på sekunder, hvad det tager at plukke og pakke på lageret." Endelig giver baselinen kommunen en basis for at følge op på, om leverandøren leverer de leverancer, resultater og effekter, der forventes. 2.7 POLITISK INVOLVERING Når driften af hjælpemiddeldepotet udbydes som et funktionsudbud, indebærer det, at fokus flyttes fra aktivitetskrav til funktionskrav, hvor der i højere grad følges op på leverandørens overholdelse af servicemålene. Forvaltningen skal overveje om denne ændring indebærer, at Byrådet skal orienteres om udbuddet og principperne i udbuddet

17 Kapitel 3 Trin 2: Planlægning af udbuddet På hvilke områder stiller funktionsudbud særlige krav til planlægning af udbuddet? Organisering af udbudsprocessen (afsnit 4.1) Udarbejdelse af tidsplan (afsnit 4.2) 3.1 ORGANISERING AF UDBUDSPROCESSEN Ved et aktivitetsbaseret udbud er det væsentligt i planlægningsfasen for et funktionsudbud at sikre sig, at medarbejdere med relevante kompetencer bliver inddraget, at udbuddet bliver forankret hensigtsmæssigt, og at der er klarhed over, hvem i kommunen der har hvilke roller og hvilket ansvar. I forbindelse med organiseringen af udbudsprocessen adskiller funktionsudbud sig dog på to områder. For det første er den administrative byrde forbundet med at udarbejde kravspecifikation under funktionsudbuddet ofte mindre end under det aktivitetsbaserede udbud. Det skyldes, at bestillerorganisationen frem for at bruge ressourcer på detaljerede aktivitetsgennemgange, arbejdsgangsbeskrivelser og metodebeskrivelser kan koncentrere sig om at få defineret de ønskede krav til leverancen og dens tilsigtede resultater og effekter. Derfor kan kravspecifikationen ofte udarbejdes i en mindre arbejdsgruppe af medarbejdere, der kombinerer faglighed og udbudsteknisk ekspertise. Samtidig er det i organiseringen af udbudsprocessen væsentligt at huske på, at en forudsætning for et godt fremtidigt samarbejde med den valgte leverandør er, at de terapeuter og andre fagpersoner, der udgør det primære bindeled til leverandøren, 17 19

18 UDBUDSRÅDET er inddraget i arbejdet med og har ejerskab til de specificerede krav. Udvælgelsen af personer, der skal indgå i arbejdsgruppen, bør derfor ikke kun bero på en ressourcevurdering men også på behovet for at investere i en god start på leverandørsamarbejdet. For det andet stiller funktionsudbuddet krav til at inddrage en bredere gruppe i vurderingen af tilbuddet, så man får interessenternes nuancerede vurdering af, hvilket tilbud der bedst løser opgaven. Det kan fx være repræsentanter for: Visitationen Hjemmeplejen Plejeboligerne Handicapområdet Hjælpemiddeldepotet Et funktionsudbud vil derudover også typisk opleves at berøre brugerne, dels i forhold til de beskrevne kvalitets- og serviceniveau og dels i forhold til leverandørens løsningsforslag, som kan påvirke den oplevede service. Der kan således være forhold i det konkrete udbud som tilsiger, at handicapråd og ældreråd mv. inddrages i processen, fx i form af en orientering om principperne bag udbuddet samt i en vurdering af kvaliteten i løsningen. 3.2 TIDSPLAN De særlige krav til organiseringen af funktionsudbudsprocessen har også betydning for den tidsplan for udbudsprocessen, der udarbejdes af kommunen. At ressourceforbruget flyttes fra kravspecifikationen til vurderingen af tilbuddene betyder således, at der kan afsættes mindre tid til udarbejdelse af kravspecifikationen, men at der til gengæld bør afsættes mere tid til vurderingen af tilbuddene. Udbyderen bør desuden have mulighed for at tilse det eksisterende hjælpemiddeldepot, hvis det også er det fremtidige depot. Endelig kan der, qua den mindre fyldige kravspecifikation, være behov for at stille supplerende spørgsmål til afklaring af, hvordan tilbuddet skal forstås. I figuren nedenfor præsenteres et forslag til en tidsplan for funktionsudbud af depotdrift på hjælpemiddelområdet. Der er taget afsæt i gennemførelse af et offentligt udbud, da der p.t. er relativt få leverandører på markedet

19 Udbu VÆRKTØJ TIL FUNKTIONSUDBUD AF DRIFT AF HJÆLPEMIDDELDEPOT Figur 4.1: Tidsplan for funktionsudbud Uge 1-2 Løbende efter kontraktindgåelse 1. Udbudsstrategisk afklaring Uge Opfølgning under kontrakt 2. Planlægning af udbuddet 4. Udbudsproces 3. Udarbejdelse af udbudsmateriale Uge Uge

20 Kapitel 4 Trin 3: Udarbejdelse af udbudsmateriale På hvilke områder stiller funktionsudbud særlige krav til udarbejdelse af udbudsmateriale? Udvikling af kravspecifikation (afsnit 5.1) Opstilling af funktionskrav (afsnit 5.2) Forberedelse af prisbilag (afsnit 5.3) Valg af bods- og bonusbestemmelser (afsnit 5.4) Valg af tildelingskriterier (afsnit 5.5) 4.1 KRAVSPECIFIKATION En kravspecifikation skal opfylde flere formål. Den skal: give leverandøren et grundlag for at byde på opgaven give ordregiveren et fundament for at vurdere de indkomne tilbud give ordregiveren et fundament for at følge op på kontrakten I et funktionsudbud vil kravspecifikationen medtage færre krav til løsningen, for at give leverandøren rum til selv at definere opgaveløsningen, men medtage flere krav til tilbuddet for at sikre at leverandøren gør rede for, hvordan de vil løse opgaven. Det indebærer samtidig, at et funktionsudbud kun har få mindstekrav til udførelsen af opgaveløsningen (det vil sige krav der er enten opfyldt eller ikke opfyldt), idet denne type krav strider imod funktionsudbuddets grundprincip om at give mest mulig metodefrihed til leverandøren. I det omfang der eksisterer særlige lovgivningsmæssige bestemmelser i forhold til opgaveløsningen (fx særlige standarder for rengøring eller lignende), kan der dog opstilles mindstekrav hertil

21 UDBUDSRÅDET En kravspecifikation vil kunne struktureres således: Beskrivelse af udbyderen, herunder fakta (baseline) om den nuværende opgavevaretagelse Udbuddets omfang Generelle krav til udbuddet, herunder: - krav til samarbejde og vidensdeling - krav til udvikling og innovation - krav til borgerinddragelse - krav til kvalitetskontrol - krav til opfølgning - krav til afregning og betaling Generelle krav til løsningen, herunder: - krav til depot og servicefunktion - krav til lagerstyrings- og rekvisitionssystem - krav til eventuel indkøbsfunktion Funktionsbeskrivelser (se beskrivelse nedenfor) Funktionsbeskrivelserne kan beskrives ud fra: Hvad er formålet med funktionen? Hvilke overordnede krav bør der stilles til løsningen? I boks 5.1 og 5.2. nedenfor præsenteres et eksempel på, hvordan en funktion kan beskrives

22 Boks 4.1: Eksempel på beskrivelse af funktionskrav Beskrivelse af funktionskrav til reparation af hjælpemidler Formålet med funktionen Leverandøren skal løse reparationer hurtigst muligt, så lagertid i forbindelse med reparationer nedbringes. Overordnede krav til funktionen Hjælpemiddeldepotet forestår reparation af hjælpemidler hos en borger efter aftale med denne og/eller sagsbehandlende terapeut. Reparationen skal følge producentens anvisninger for det pågældende hjælpemiddel. Tilbudsgiver skal udføre reparationer sikkerhedsmæssigt korrekt. Særlige krav til funktionen Leverandøren forudsættes at udføre almindelig reparation af hjælpemidler, som kan udføres uden brug af ekstern part. Udgiften er indeholdt i tilslutningsafgiften. Særlige betalingsforhold Reparationer udført i den toårige garantiperiode er for leverandørens regning, medmindre leverandøren kan godtgøre, at genbrugshjælpemidlet uden for leverandørens varetægt er blevet behandlet i strid med producentens forskrifter. For så vidt angår reservedele til en købspris på under 300 kr. ekskl. moms sker der ikkesærskilt fakturering, da denne omkostning skal indeholdes i tilslutningsaftalen. Kilde: Uddrag af udbudsmateriale fra Gribskov Kommune (2009) 22 25

23 UDBUDSRÅDET Boks 4.2: Eksempel på beskrivelse af aktivitetsbaserede krav Beskrivelse af aktivitetsbaserede krav til reparation af hjælpemidler Reparation på borgerens opholdsadresse Reparation af hjælpemidler skal som udgangspunkt foregå på borgerens opholdsadresse. Tidsrum Reparation skal som udgangspunkt foregå i tidsrummet 8-16 på hverdage og på det tidspunkt der er aftalt med borger/pårørende/personale. Reparationsfrister Hvis hjælpemidler ikke kan repareres i henhold til bestillingen, skal Hjælpemiddelafsnittet underrettes senest førstkommende hverdag inden kl. 13. Er bestillingen en akutbestilling, skal Hjælpemiddelafsnittet kontaktes inden tilbudsgiver forlader borgerens adresse med henblik på aftale om det videre forløb. Kontakt til borger Tilbudsgiver skal træffe telefonisk aftalte med borger/pårørende eller hjemmeplejen om tidspunkt for reparation. I særlige tilfælde skal der træffes aftale med borger, fx via sms, skrivetelefon eller fax. Undtaget herfra er, når Hjælpemiddelafsnittet har bestilt reparationen til et bestemt tidspunkt. Servicebil Tilbudsgiver skal selv råde over en servicebil indeholdende udvalgte reservedele til standardprodukter i standardkataloget. Kvittering for reparation Tilbudsgiver skal udlevere kvittering til borger på udført reparation af hjælpemidler, indeholdende navn, telefonnummer og evt. dato for forventet returnering. Kilde: Uddrag af udbudsmateriale fra Greve Kommune (2010) (forkortet) 26 23

Værktøj til funktionsudbud. hjælpemiddeldepoter

Værktøj til funktionsudbud. hjælpemiddeldepoter Værktøj til funktionsudbud af drift af hjælpemiddeldepoter Værktøj til funktionsudbud af drift af hjælpemiddeldepoter Værktøj til funktionsudbud af drift af hjælpemiddeldepoter Udbudsrådets sekretariat

Læs mere

Innovation i udbud. - Mulighederne er mange

Innovation i udbud. - Mulighederne er mange Innovation i udbud - Mulighederne er mange Anne Ley og Rasmus Horskjær Nielsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Konference om Innovation i udbud, Odense den 1. december 2016 Fokuspunkter 1. Hvad forstås

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM UDBUDSSTRATEGISK AFKLARING

FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM UDBUDSSTRATEGISK AFKLARING FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM UDBUDSSTRATEGISK AFKLARING ØKONOMI- OG LØNSYSTEM UDBUDSSTRATEGISK AFKLARING Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 5161 1000 F +45 5161 1001 www.ramboll.dk

Læs mere

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces SIDE 2 1. FØR DU GÅR I GANG MED DIT TILBUD Har du husket at Gennemgå udbudsmaterialet i sin helhed og være ajour med eventuelle opdateringer? Ordregiver

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

ANNONCERING MADSERVICE

ANNONCERING MADSERVICE ANNONCERING MADSERVICE ODDER KOMMUNE 1. INDLEDNING I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven)

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Baggrund 1 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009 Greve Kommune Hjælpemidler 26. marts 2009 1. Baggrund og formål Greve Kommune har henvendt sig til KLs Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til en afklaring af de muligheder, kommunen kan anvende

Læs mere

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Bilag 5 Dato November 2015 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Til Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i

Læs mere

Spørgsmål og svar EU udbud 2013/S 194-334120

Spørgsmål og svar EU udbud 2013/S 194-334120 Spørgsmål og svar EU udbud 2013/S 194-334120 Udbud på levering af ortoser til Jysk Fællesindkøb Dato for modtagelse 1. 30.10.13 2. 30.10.13 3. 30.10.13 Spørgsmål Svar Besvaret d. Udbudsbetingelser, pkt.

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud - 2013 Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-529-1 Analysen

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

Udbud af hjælpemiddeldepotet i Frederikshavn Kommune

Udbud af hjælpemiddeldepotet i Frederikshavn Kommune Udbud af hjælpemiddeldepotet i Frederikshavn Kommune Baggrund På baggrund af en række konkrete udfordringer på hjælpemiddeldepotet, der dels bunder i dårlige fysiske rammer for depotdrift samt lokalitet

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

PJECE Udbudskultur 2015

PJECE Udbudskultur 2015 PJECE Udbudskultur 2015 Dato: 8. oktober 2015 Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-privat Samarbejde UDBUDSKULTUR Indhold 1 Udbudskultur En tværgående opsamling på analyser fra Rådet for Offentlig-Privat

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering Paradigme for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse OPP egnethedsvurdering skabelon... 3 1. Beskrivelse af projektet... 3 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

udbudsproces med færre transaktionsomkostninger

udbudsproces med færre transaktionsomkostninger Grænser En vejledning for dialog til en udbudsproces med færre transaktionsomkostninger December Juni 2010 2011 UDBUDSRÅDET Oplag 300 stk. Udbudsrådet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 4171 5000

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune 1. Forord Som en hjælp til det lokale erhvervsliv har Thisted Kommune udarbejdet denne guide, der skal være en hjælp til, hvordan man deltager i kommunens

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 23. august 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT.

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT. Indledning: DEKRA AMU CENTER MIDTJYLLAND ApS inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på undervisning i specifikke AMU transportuddannelser. Baggrund og formål

Læs mere

Rehab konference den 9.9.14 DS/INF 174 Anbefalinger til offentlige udbud af medicinsk udstyr, herunder hjælpemidler

Rehab konference den 9.9.14 DS/INF 174 Anbefalinger til offentlige udbud af medicinsk udstyr, herunder hjælpemidler Rehab konference den 9.9.14 DS/INF 174 Anbefalinger til offentlige udbud af medicinsk udstyr, herunder hjælpemidler v/kirsten Jensen, chefkonsulent, Region Hovedstaden Baggrund Udbudsprocessen: - et samspil

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse HOLSTEBRO Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.a Hjælpemidler. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.a Hjælpemidler. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 1.a Hjælpemidler Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004 en

Læs mere

Vejledning til faggrupper

Vejledning til faggrupper Vejledning til faggrupper - en hjælp til at få et overblik over rollen som fagperson INDHOLD 1. Formål med vejledningen... 2 2. Definition af en faggruppe... 2 3. Hvornår skal der gennemføres et udbud

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation

Bilag 1. Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering af 2 2.1 Kundens overordnede organisering 2 2.2 2 2.3 Kvalitetsstandarder 3 2.4

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Vejledning til kommunerne om udbud af AV-biblioteksmaterialer

Vejledning til kommunerne om udbud af AV-biblioteksmaterialer Vejledning til kommunerne om udbud af AV-biblioteksmaterialer December 2005 Indhold Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Markedet for AV-biblioteksmaterialer... 3 2.1. Eneretsaftaler 2.2. Indhold af indkøbet

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse AABENRAA Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

ODENSE RENOVATION A/S. Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser. UB Udbudsbetingelser. September Side PAGE 1 af 10

ODENSE RENOVATION A/S. Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser. UB Udbudsbetingelser. September Side PAGE 1 af 10 ODENSE RENOVATION A/S Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser UB Udbudsbetingelser September 2013 Sag J.nr. Udarb. OFD Udg. 01 Kontrol EP Dato 2013-09-23 Godk. Side PAGE 1 af 10 Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Greve Kommune. Udbud Drift af genbrugshjælpemiddeldepot. EU-udbud nr. 2010/S 166-255086

Greve Kommune. Udbud Drift af genbrugshjælpemiddeldepot. EU-udbud nr. 2010/S 166-255086 Greve Kommune Udbud Drift af genbrugshjælpemiddeldepot EU-udbud nr. 2010/S 166-255086 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Opgavens omfang... 5 1.2 Mål og værdier for ældreområdet i Greve Kommune...

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Maria Haugaard, Advokat Gå-hjem-møde om udbudsloven og miljømærker 4. Maj 2016 Introduktion til udbudsloven og de nye muligheder for

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) 1 Dagsorden 1. Præsentation 2. Regler for udbud af praktisk hjælp og personlig pleje 3. Formålet med udbud 4. Den

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Økonomi Indkøb Tlf. 46 11 20 38 MAJBA@rudersdal.dk Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. REGLER FOR INDKØB AF MADSERVICE...2 2.1

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Analyse. Udbudskulturen i Danmark

Analyse. Udbudskulturen i Danmark Analyse Udbudskulturen i Danmark 2014 KAPITEL 1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Analysen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

UDSKILLELSE AF LEVE- RANDØRER VED OVER- GANG TIL FASE 2 BILAG 5

UDSKILLELSE AF LEVE- RANDØRER VED OVER- GANG TIL FASE 2 BILAG 5 Til Klimatilpasningspartnerskabet (1) Dokumenttype Bilag 5 Dato Maj 2014 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. UDSKILLELSE AF LEVE- RANDØRER VED OVER- GANG TIL FASE 2 BILAG 5 UDSKILLELSE AF LEVERANDØRER

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar

Læs mere

Samarbejdsaftale. Om drift af fælles hjælpemiddeldepot. mellem. Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Nordsjællands Brandvæsen

Samarbejdsaftale. Om drift af fælles hjælpemiddeldepot. mellem. Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Nordsjællands Brandvæsen Samarbejdsaftale Om drift af fælles hjælpemiddeldepot mellem Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner og Nordsjællands Brandvæsen 1. Aftalens deltagere Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BRØNDERSLEV Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere