hjælpemiddeldepot hjælpemiddeldepot

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hjælpemiddeldepot hjælpemiddeldepot"

Transkript

1 Værktøj Grænser til for funktionsudbud af drift af dialog hjælpemiddeldepot Værktøj Grænser til for funktionsudbud af drift af dialog hjælpemiddeldepot December Juni

2 Værktøj til funktionsudbud af drift af hjælpemiddeldepot December 2011

3 UDBUDSRÅDET Oplag 300 Udbudsrådets sekretariat Carl Jacobsens Vej Valby Tlf.: Online ISBN ISBN Layout og grafisk produktion: GP-Tryk A/S Billedmateriale: istock Photo Værktøjet er udarbejdet af Rambøll Management Consulting for Udbudsrådet Udgivet: December

4 Indhold Indhold Kapitel 1 Indledning Hvorfor et et værktøj? Hvem henvender værktøjet sig til? Overblik over værktøjet 6 6 Kapitel Introduktion til funktionsudbud 9 Kapitel 2 Introduktion til funktionsudbud Hvad er funktionsudbud? Hvad er funktionsudbud? Hvorfor overveje funktionsudbud? Hvorfor Hvad betyder overveje funktionsudbud funktionsudbud? for udbudsforretningen? Hvad betyder funktionsudbud for udbudsforretningen? Kapitel Risikoanalyse 3 Trin 1: Udbudsstrategisk afklaring Fastlæggelse Risikoanalyse af opgavens formål Etablering Fastlæggelse af baseline af opgavens formål Politisk Etablering involvering af baseline Politisk involvering 17 Kapitel 3 Trin 2: Planlægning af udbuddet 17 Kapitel 4 Trin 2: Planlægning af udbuddet Organisering af udbudsprocessen Organisering af udbudsprocessen Tidsplan Tidsplan Kapitel 54 Trin 3: Udarbejdelse af udbudsmateriale Kravspecifikation Funktionskrav Prisbilag Bods- Bods- og og bonusbestemmelser Tildelingskriterier Kapitel 6 Trin 4: Udbudsproces 35 Kapitel Trin 4: Udbudsproces 3 Vurdering af tilbuddene Vurdering af tilbuddene 32 Kapitel 7 Trin 5: Opfølgning under kontrakt 37 Kapitel 7.1 Kontrol 6 Trin 5: Opfølgning under kontrakt Kontrol af egenkontrol Kontrol af egenkontrol Kapitel 8 Tjekliste Kapitel Kapitel 9 7 Hvis Tjekliste du vil vide mere Kapitel Bilag 1: 8 Eksempler Hvis du vil på vide funktionskrav mere Bilag 1: Eksempler på funktionskrav 39 3

5 Kapitel 1 Indledning 1.1 HVORFOR ET VÆRKTØJ? Funktionsudbud rummer et potentiale til at opnå større effektivitet og bedre kvalitet i den offentlige serviceproduktion. Samtidig udgør funktionsudbud også en vej til nytænkning og innovation i den offentlige opgaveløsning. Ordregivere, der anvender funktionsudbud, skal dog være opmærksomme på, at funktionsudbud stiller nye krav til myndighedernes kontraktopfølgninger og kontrol med opgaveløsningen. Gennem funktionsudbud kan ordregivere skabe frihed for leverandøren til at udvikle opgaveløsningen løbende og dermed skabe frihed til innovation. 1 Det gælder også på hjælpemiddelområdet, hvor funktionsudbud af driften af kommunale hjælpemiddeldepoter må forventes at kunne bidrage til at optimere arbejdsgange, udvikle nye og bedre arbejdsmetoder - med potentielle offentlige besparelser og serviceforbedringer for borgerne til følge. Erfaringerne med at anvende funktionsudbud af drift af hjælpemiddeldepoter er dog begrænsede i Danmark. Det skyldes først og fremmest, at der er begrænset viden om, hvad effekterne af at anvende funktionsudbud er, og hvordan funktionsudbud i praksis kan gennemføres. 2 Derfor har Udbudsrådet fået udarbejdet dette værktøj til funktionsudbud, der har til formål at inspirere og guide kommuner, der overvejer eller konkret står over for at gennemføre udbud af driften af kommunens hjælpemiddeldepot. 1 Udbudsrådet: Analyse af funktionsudbud. November Udbudsrådet: Effektanalyse af konkurrenceudsættelse på hjælpemiddelområdet. December

6 UDBUDSRÅDET 1.2 HVEM HENVENDER VÆRKTØJET SIG TIL? Værktøjet henvender sig til de medarbejdere i den kommunale forvaltning, der arbejder med at forberede, gennemføre eller følge op på udbud af driften af hjælpemiddelfunktionen, herunder: Ledere og fagspecialister i den fagforvaltning, der har ansvaret for hjælpemiddelområdet Udbudskonsulenter i kommunens indkøbsfunktion. Værktøjet er ikke en generel vejledning i at gennemføre udbud, men et værktøj, der målrettet sætter fokus på de særlige forhold, der knytter sig til funktionsudbud af driften af hjælpemiddelfunktionen. Med andre ord forudsættes det, at læseren på forhånd er bekendt med udbudsreglerne eller indgår i et fagligt fællesskab omkring udbuddet, hvor disse kompetencer er til stede. Det anbefales derfor, at værktøjet benyttes som et dialogværktøj i samspillet mellem fagspecialister og udbudskonsulenter i udbudsprocessen. Læsere, der har brug for en generel introduktion til at gennemføre udbud, henvises til Udbudsportalens vejledning: Udbud Trin for Trin OVERBLIK OVER VÆRKTØJET Værktøjet består af en kronologisk opbygget, praktisk guide til udbudsforretningen, med fokus på de særlige forhold, der skal tænkes ind i processen, når der arbejdes med funktionsudbud. Værktøjets kapitel 3, 4, 5, 6 og 7 følger de fem grundtrin i udbudsforretningen, som illustreret i figur Udbudsportalen: Udbud Trin for trin. Marts

7 Figur 1.1: De fem trin i udbudsforretningen 1. Udbudsstrategisk afklaring RIFT AF HJÆLPEMIDDELDEPOT 5. Opfølgning under kontrakt 2. Planlægning af udbuddet en 4. Udbudsproces 3. Udarbejdelse af udbudsmateriale til funktionsudbud (kapitel 2) spunkter, der skal tænkes ind i udbud (kapitel 8). på funktionskrav (bilag 1), der riften, som en kommune kan således tjene til inspiration for ravspecifikationer på området. Herudover indeholder værktøjet en introduktion til funktionsudbud (kapitel 2) samt en tjekliste, der opsummer de opmærksomhedspunkter, der skal tænkes ind i udbudsforretningen, når der arbejdes med funktionsudbud (kapitel 8). Endelig indeholder værktøjet en række eksempler på funktionskrav (bilag 1), der til sammen dækker de forskellige dele af depotdriften, som en kommune kan overveje at sende i udbud. Eksempelsamlingen kan således tjene til inspiration for kommuner, der står over for at udarbejde konkrete kravspecifikationer på området

8 Kapitel 2 Introduktion til funktionsudbud 2.1 HVAD ER FUNKTIONSUDBUD? Funktionsudbud er ikke nogen ny udbudsform, men en måde at håndtere udbud på inden for Udbudsdirektivet 4 og indebærer bl.a. en anderledes tilgang til kravspecifikationen. Det grundlæggende princip i funktionsudbud er, at man som udbyder sætter de funktioner (typisk i form af leverancer, resultater og effekter), der ønskes understøttet med udbuddet i centrum. Et funktionsudbud hvor udbringning af hjælpemidler indgår som opgave, vil altså typisk sætte fokus på formålet med (eller "funktionen af") denne opgave, fx at sikre at borgeren modtager funktionsduelige hjælpemidler på aftalt tid og sted. Man kan altså sige, at funktionsudbud handler om at besvare spørgsmålet om, hvorfor den udbudte opgave skal løses. Omvendt sættes der i funktionsudbud ikke gennemgående fokus på de metoder og arbejdsgange, den valgte leverandør skal anvende for at nå til de ønskede leverancer, resultater og effekter. I tilfældet udbringning vil funktionsudbuddet altså typisk ikke beskrive, hvordan og hvornår udbringningen konkret vil foregå, hvem der skal stå for den osv. Der sættes med andre ord i mindre grad fokus på, hvordan den udbudte opgave skal løses. På grund af denne forskel i fokus bliver funktionsudbud typisk sat over for aktivitetsbaserede udbud. Overgangen fra aktivitetsbaseret udbud til funktionsudbud er dog glidende, og som figur 2.1 illustrerer, findes der forskellige varianter af funktionsudbud, afhængigt af, hvor langt op i "funktionshierarkiet" man som kommune vælger at bevæge sig. 4 Hvis kontraktværdien af opgaven er under den gældende tærskelværdi for EU-udbud, kan udbuddet gennemføres efter reglerne i Tilbudsloven. I forhold til udbud af driften af kommunale hjælpemiddeldepoter, vil dette dog meget sjældent være relevant, da kontraktværdien i langt de fleste kommuner vil være over tærskelværdien. Dermed gælder som oftest, at udbud af driften af hjælpemiddeldepoter skal udbydes efter udbudsdirektivets bestemmelser, da drift af hjælpemiddeldepoter er defineret som en bilag IIA-ydelse i direktivet. 8 9

9 UDBUDSRÅDET Figur 2.1: Funktionsudbud og aktivitetsbaserede udbud Rene Rene funktionsudbud funktionsudbud Fokus på effekter Fokus på resultater Fokus på leverancer Rene aktivitetsbaserede Rene udbud aktivitetsbaserede udbud Fokus på metoder, arbejdsgange mv. I praksis benytter mange kommuner i dag elementer af funktionsudbud, når de konkurrenceudsætter driften af hjælpemiddeldepotet. Det sker fx når overvejelser omkring servicemål og kvalitetskrav, der sætter fokus på leverancer og resultater, indgår i kravspecifikationen. 2.2 HVORFOR OVERVEJE FUNKTIONSUDBUD? Den væsentligste fordel ved at anvende funktionsudbud frem for aktivitetsbaseret udbud er, at konkurrencen udvides fra fortrinsvis at fokusere på pris til både at fokusere på pris og på kvalitet og service. Ved at sætte produktet og resultatet i centrum for udbuddet gives leverandøren frihed til at tilrettelægge opgaveløsningen ud fra leverandørens egen vurdering af og erfaring med hvilke metoder og arbejdsgange, der mest effektivt frembringer de ønskede resultater. Med andre ord går tilbudsgiverne fra i det aktivitetsbaserede udbud at konkurrere om, hvem der kan levere den på forhånd specificerede opgave til den laveste pris, til i funktionsudbuddet at konkurrere om, hvem der i kraft af den selvvalgte metode og arbejdstilrettelæggelse kan levere den bedste kvalitet og service til den laveste pris. En anden fordel ved at anvende funktionsudbud er, at betalingsmekanismen i funktionsudbud ofte indebærer, at ordregiver kun betaler for de leverancer og resultater, leverandøren skaber. Hvis en leverandør vælger at tilrettelægge en del af sit arbejde på en måde, der viser sig ikke at bidrage til de aftalte leverancer eller resultater, er ordregiver ikke ansvarlig for at betale for det udførte arbejde. Dermed overføres risikoen og ansvaret for opgaveløsningen fra kommunen til leverandøren, og samtidig forstærkes leverandørens incitament til at optimere opgavetilrettelæggelsen. 10 9

10 Endelig er funktionsudbud særligt egnet til at skabe innovation i opgaveløsningen. Det skyldes, at ordregiveren ved at undlade at specificere de enkelte aktiviteter og arbejdsgange i opgaveløsningen, giver leverandøren mulighed for at tilrettelægge opgaven på den måde, der vurderes at være mest hensigtsmæssig i forhold til mest omkostningseffektivt at producere de ønskede leverancer. Dermed opstår et råderum for nytænkning - i forhold til organiseringen af arbejdet, de enkelte arbejdsgange, de anvendte metoder og teknologier mv. hos leverandøren. Der kan være flere fordele forbundet med denne nytænkning. For det første bidrager den til at udvikle markedet for drift af hjælpemiddeldepoter, så der over tid introduceres bedre løsninger til gavn for de borgere der betjenes af depotet, de myndigheder der styrer depotdriften, de ansatte på depotet mv. For det andet bidrager innovationen til billigere drift og dermed større effektivitet i driften. Funktionsudbud på hjælpemiddelområdet er ikke udbredt i Danmark. Dette skyldes dels et begrænset kendskab til funktionsudbud blandt offentlige indkøbere, dels at funktionsudbud stiller nye krav til bestillerorganisationen i den enkelte kommune i forbindelse med udarbejdelse af kravspecifikationen, tilbudsvurderingen og kontraktopfølgningen. På baggrund af de eksisterende eksempler på funktionskrav, der findes i Danmark, kan oplistes i boks 2.1 nedenfor en række eksempler på innovation, der er opstået som resultat af udbud af depotdriften på hjælpemiddelområdet. Boks 2.1: Eksempler på innovation i driften af hjælpemiddeldepoter Erfaringerne fra de danske kommuner viser, at depotdrift på hjælpemiddelområdet rummer et potentiale for innovation (forstået som forbedrede processer eller produkter), hvis den kommunale ordregiver giver leverandørerne frihed til at nytænke opgaveløsningen. Som eksempler på innovation i driften af hjælpemiddeldepoter kan nævnes: Brug af specialvaskemaske til rengøring af hjælpemidler (ny teknologi) Ny distriktsopdeling af kommunen i relation til udbringning (ny organisering) Flere reparationer varetaget i borgerens hjem (nye arbejdsgange) Kvikskranke hvor borgeren kan teste og blive visiteret til hjælpemidler (nye metoder) Flere reparationer varetaget uden brug af ekstern specialist (nye kompetencer) Etablering af ledelsesinformation og opfølgning på leverandørens ydelser (ny styring) Kilde: Effektanalyse af konkurrenceudsættelse på hjælpemiddelområdet (Udbudsrådet, 2011) 10 11

11 UDBUDSRÅDET 2.3 HVAD BETYDER FUNKTIONSUDBUD FOR UD- BUDSFORRETNINGEN? Arbejdet med funktionsudbud stiller på en række områder krav til at håndtere udbudsforretningen anderledes, end når der arbejdes med aktivitetsbaserede udbud. I figuren nedenfor præsenteres de opgaver, man som kommune skal være særligt opmærksom på, hvis man vælger at arbejde med funktionsudbud. De enkelte opgaver er beskrevet uddybende i de i parentes angivne afsnit. Figur 2.2: Funktionsudbud og fokus i udbudsforretningen Risikoanalyse (3.1) 1. Udbuds 1. Fastlæggelse - Risikoanalyse af opgavens (3.1) formål (3.2) Udbudsstrategisk strategisk Etablering Fastlæggelse af baseline (3.3) af opgavens formål (3.2) afklaring Politisk involvering Etablering af (3.4) baseline (3.3) Kontrol Kontrol (7.1) (7.1) Opfølgning Kontrol Kontrol af egenkontrol Opfølgning af egenkontrol (7.2)( 7.2) under under kontrakt Organisering (4.1) Planlæg - Organisering (4.1) Planlægning Tidsplan af udbuddet (4.2) ning af Tidsplan (4.2) udbuddet Vurdering af tilbuddene (6.1) Vurdering af tilbuddene (6.1) 4. Udbuds 4. - proces Udbudsproces 3. Kravspecifikation (5.1) Udarbej - Funktionskrav (5.2) Kravspecifikation (5.1) delse af 3. Funktionskrav (5.2) Prisbilag (5.3) Udarbejdelse udbuds - Bods af udbudsmateriale Tildelingskriterier Tildelingskriterier (5.5) Prisbilag (5.3) - og bonusbestemmelser Bods- og bonusbestemmelser (5.4) (5.4) materialet (5.5) Hver enkelt af de listede opgaver beskrives uddybende i de følgende kapitler i værktøjet

12 Trin 1: Udbudsstrategisk afklaring På hvilke områder stiller funktionsudbud særlige krav til den udbudsstrategiske afklaring? Risikoanalyse (afsnit 3.1) Fastlæggelse af formål med den udbudte opgave (afsnit 3.2) Etablering af baseline (afsnit 3.3) Involvering af det politiske niveau (afsnit 3.4) 2.4 RISIKOANALYSE Et funktionsudbud indebærer, at leverandøren gives en væsentlig frihed til selv at tilrettelægge arbejdet og vælge de arbejdsmetoder, der skal indgå i opgaveløsningen. Det stiller krav til leverandøren om, at kunne planlægge opgaven hensigtsmæssigt, anvende arbejdsgange og metoder der understøtter effektiv drift, og følge op på om kommunens krav til leverancer og resultater opfyldes. Tilsvarende stiller arbejdet med funktionsudbud nye krav til ordregiverens måde at gennemføre udbudsforretningen og håndtere samarbejdet i kontraktopfølgningen på. Som myndighed skal man være i stand til og være indstillet på at afgive en del af kontrollen med opgaveløsningen, og have tillid til at denne løses bedst af leverandøren, for i stedet at styrke kontrollen med udbyttet af opgaveløsningen. Inden det besluttes at gennemføre et funktionsudbud, bør der derfor foretages en risikoanalyse med henblik på at vurdere, hvorvidt såvel leverandørmarkedet som kommunen er modne til funktionsudbud. Figuren nedenfor opsummerer nogle af de væsentlige spørgsmål, der bør afdækkes i risikoanalysen

13 UDBUDSRÅDET Figur 3.1: Dimensioner i risikoanalysen Myndighed Er kompetencerne til stede til at opstille funktionskrav? Er man parat til at tilpasse sin bestilleorganisation? Er der vilje til at se opgaven løst på anden måde end den vante? Er den rette kapacitet og kompetence til stede til at følge systematisk op på funktionskrav? Er kommunen klar til at styre via incitamentstrukturer og bodsbestemmelser? Udbud Kontrakt Er leveerandørene teknisk i stand til at afgive tilbud? Er leverandøerne i stand til at præsentere egne forslag til opgaveløsning? Kan leverandøerne levere i forhold til funktionskrav? Har leverandøerne et ønske om at levere i forhold til funktionskrav? Har leverandørene et ønske om at tilføre løsningsværdier? Leverandør Risikoanalysen på dette stadie kan med fordel involvere dialog med en række forskellige aktører: Intern dialog: De forskellige risici forbundet med at gennemføre funktionsudbud i forvaltningen bør først og fremmest vurderes på baggrund af grundige interne drøftelser med de forskellige dele af forvaltningen herunder den relevante fagforvaltning, hjælpemiddelområdet og kommunens indkøbsfunktion der vil skulle spille med i udbudsforretningen og i den efterfølgende kontraktperiode, så alle relevante forbehold kommer på banen og de involverede tages i ed forud for den kommende proces. Dialog med andre kommuner: Erfaringer fra andre kommuner, der allerede har gennemført funktionsudbud af driften af hjælpemiddeldepot, kan med fordel inddrages i risikoanalysen. Det gælder dels kommunernes erfaringer med at skulle håndtere de krav, som funktionsudbud stiller til egen organisation. Og dels gælder det deres vurdering af, hvordan leverandørmarkedet reagerer på funktionsudbud. Værktøj Grænser til for funktions- dialog udbud af drift af hjælpemiddeldepot 14 13

14 Markedsdialog: Det kan også overvejes, at gå i dialog med de potentielle leverandører forud for udbudsprocessen, for derved at få en førstehåndsvurdering af, hvordan leverandørerne vil forholde sig til et udbudsmateriale baseret på funktionskrav. Udbudsdirektivet gør det muligt for offentlige myndigheder at søge dialog med leverandører til brug for udarbejdelse af udbudsmaterialet, så længe bestemte leverandører ikke opnår en konkurrencefordel herved. 5 Hvis det på baggrund af den indledende risikoanalyse vurderes, at et funktionsudbud vil være af værdi for kommunen, anbefales det, at der opstilles en håndteringsstrategi for eventuelle identificerede opmærksomhedspunkter i udbudsforretningen og den efterfølgende kontraktopfølgning, så det sikres at disse bliver adresseret gennemgående i processen. 2.5 FASTLÆGGELSE AF OPGAVENS FORMÅL Når det er besluttet, at udbuddet af driften af hjælpemiddeldepotet skal gennemføres som et funktionsudbud, skal der tages stilling til, hvad formålet med den udbudte opgave er. Den udbudte opgave kan sagtens have flere formål eller delformål. Det væsentlige er, at de aktører i forvaltningen, der senere indgår i udarbejdelsen af udbudsmaterialet eller godkendelsen heraf, allerede i den udbudsstrategiske afklaring opnår en fælles forståelse af formålet med den eller de udbudte opgaver. Dette er særligt vigtigt i forbindelse med funktionsudbud, fordi de definerede formål med opgaven danner udgangspunkt for den senere opstilling af funktionskrav (jf. afsnit 5.2). 5 Udbudsrådet: Dialog ved udbud hvad er muligt? Juni

15 UDBUDSRÅDET Boks 3.1: Eksempel på formål og delmål for den udbudte opgave, Faxe Kommune "Formålet med at have et hjælpemiddeldepot er at opnå en optimal, effektiv og økonomisk anvendelse og udnyttelse af eksisterende genbrugshjælpemidler, som kommunen råder over. Der sker ved: at få overskuelige faciliteter i tørre velindrettede rum, der sikres forsvarligt til opbevaring, rengøring i henhold til standarder, vedligeholdelse og reparation af genbrugshjælpemidler at optimere drift og genudlån at sikre genbrugshjælpemidlernes regelmæssige vedligeholdelse at frigøre terapeutressourcer fra egentlige depotopgaver til sagsbehandling mv. at øge kvaliteten i depotet som terapeutens arbejdsredskab at opnå den størst mulige udnyttelse af genbrugshjælpemidler tilhørende kommunen, evt. leje til tredjemand." Kilde: Uddrag af udbudsmateriale fra Slagelse Kommune (2006) 2.6 ETABLERING AF BASELINE Som et led i den udbudsstrategiske afklaring bør man etablere en baseline for driften af hjælpemiddeldepotet. En baseline tegner grundlæggende et billede af driften, som den ser ud i dag. Den vil typisk indeholde elementer som: udgiftsniveau organisering af området karakteristik af området, herunder antal ansøgere, antal visiterede, geografisk fordeling, boligformer, antal reparationer, antal udbringninger, mv. dokumentation for eksisterende serviceniveau dokumentation for eksisterende kvalitetsniveau dokumentation for status i forhold til forventede resultater og effekter på området, herunder i forhold til ventetid, leveringstid, levetid på hjælpemidler, brugertilfredshed, klagestatistik, medarbejdertilfredshed mv. I forbindelse med funktionsudbud er det særligt vigtigt at etablere en god baseline tidligt i udbudsforretningen. Det skyldes, at baselinen giver kommunen et kvalifi

16 ceret grundlag for at sætte ambitiøse, men stadig realistiske krav til tilbudsgiverne, når kravspecifikationen udarbejdes. Samtidig giver en solid baseline tilbudsgiverne det bedste udgangspunkt for at lave et relevant tilbud. En leverandør formulerer det således: "Jeg er nødt til at vide, hvor mange transaktioner, der typisk gennemføres for at afgive et tilbud. Jeg ved på sekunder, hvad det tager at plukke og pakke på lageret." Endelig giver baselinen kommunen en basis for at følge op på, om leverandøren leverer de leverancer, resultater og effekter, der forventes. 2.7 POLITISK INVOLVERING Når driften af hjælpemiddeldepotet udbydes som et funktionsudbud, indebærer det, at fokus flyttes fra aktivitetskrav til funktionskrav, hvor der i højere grad følges op på leverandørens overholdelse af servicemålene. Forvaltningen skal overveje om denne ændring indebærer, at Byrådet skal orienteres om udbuddet og principperne i udbuddet

17 Kapitel 3 Trin 2: Planlægning af udbuddet På hvilke områder stiller funktionsudbud særlige krav til planlægning af udbuddet? Organisering af udbudsprocessen (afsnit 4.1) Udarbejdelse af tidsplan (afsnit 4.2) 3.1 ORGANISERING AF UDBUDSPROCESSEN Ved et aktivitetsbaseret udbud er det væsentligt i planlægningsfasen for et funktionsudbud at sikre sig, at medarbejdere med relevante kompetencer bliver inddraget, at udbuddet bliver forankret hensigtsmæssigt, og at der er klarhed over, hvem i kommunen der har hvilke roller og hvilket ansvar. I forbindelse med organiseringen af udbudsprocessen adskiller funktionsudbud sig dog på to områder. For det første er den administrative byrde forbundet med at udarbejde kravspecifikation under funktionsudbuddet ofte mindre end under det aktivitetsbaserede udbud. Det skyldes, at bestillerorganisationen frem for at bruge ressourcer på detaljerede aktivitetsgennemgange, arbejdsgangsbeskrivelser og metodebeskrivelser kan koncentrere sig om at få defineret de ønskede krav til leverancen og dens tilsigtede resultater og effekter. Derfor kan kravspecifikationen ofte udarbejdes i en mindre arbejdsgruppe af medarbejdere, der kombinerer faglighed og udbudsteknisk ekspertise. Samtidig er det i organiseringen af udbudsprocessen væsentligt at huske på, at en forudsætning for et godt fremtidigt samarbejde med den valgte leverandør er, at de terapeuter og andre fagpersoner, der udgør det primære bindeled til leverandøren, 17 19

18 UDBUDSRÅDET er inddraget i arbejdet med og har ejerskab til de specificerede krav. Udvælgelsen af personer, der skal indgå i arbejdsgruppen, bør derfor ikke kun bero på en ressourcevurdering men også på behovet for at investere i en god start på leverandørsamarbejdet. For det andet stiller funktionsudbuddet krav til at inddrage en bredere gruppe i vurderingen af tilbuddet, så man får interessenternes nuancerede vurdering af, hvilket tilbud der bedst løser opgaven. Det kan fx være repræsentanter for: Visitationen Hjemmeplejen Plejeboligerne Handicapområdet Hjælpemiddeldepotet Et funktionsudbud vil derudover også typisk opleves at berøre brugerne, dels i forhold til de beskrevne kvalitets- og serviceniveau og dels i forhold til leverandørens løsningsforslag, som kan påvirke den oplevede service. Der kan således være forhold i det konkrete udbud som tilsiger, at handicapråd og ældreråd mv. inddrages i processen, fx i form af en orientering om principperne bag udbuddet samt i en vurdering af kvaliteten i løsningen. 3.2 TIDSPLAN De særlige krav til organiseringen af funktionsudbudsprocessen har også betydning for den tidsplan for udbudsprocessen, der udarbejdes af kommunen. At ressourceforbruget flyttes fra kravspecifikationen til vurderingen af tilbuddene betyder således, at der kan afsættes mindre tid til udarbejdelse af kravspecifikationen, men at der til gengæld bør afsættes mere tid til vurderingen af tilbuddene. Udbyderen bør desuden have mulighed for at tilse det eksisterende hjælpemiddeldepot, hvis det også er det fremtidige depot. Endelig kan der, qua den mindre fyldige kravspecifikation, være behov for at stille supplerende spørgsmål til afklaring af, hvordan tilbuddet skal forstås. I figuren nedenfor præsenteres et forslag til en tidsplan for funktionsudbud af depotdrift på hjælpemiddelområdet. Der er taget afsæt i gennemførelse af et offentligt udbud, da der p.t. er relativt få leverandører på markedet

19 Udbu VÆRKTØJ TIL FUNKTIONSUDBUD AF DRIFT AF HJÆLPEMIDDELDEPOT Figur 4.1: Tidsplan for funktionsudbud Uge 1-2 Løbende efter kontraktindgåelse 1. Udbudsstrategisk afklaring Uge Opfølgning under kontrakt 2. Planlægning af udbuddet 4. Udbudsproces 3. Udarbejdelse af udbudsmateriale Uge Uge

20 Kapitel 4 Trin 3: Udarbejdelse af udbudsmateriale På hvilke områder stiller funktionsudbud særlige krav til udarbejdelse af udbudsmateriale? Udvikling af kravspecifikation (afsnit 5.1) Opstilling af funktionskrav (afsnit 5.2) Forberedelse af prisbilag (afsnit 5.3) Valg af bods- og bonusbestemmelser (afsnit 5.4) Valg af tildelingskriterier (afsnit 5.5) 4.1 KRAVSPECIFIKATION En kravspecifikation skal opfylde flere formål. Den skal: give leverandøren et grundlag for at byde på opgaven give ordregiveren et fundament for at vurdere de indkomne tilbud give ordregiveren et fundament for at følge op på kontrakten I et funktionsudbud vil kravspecifikationen medtage færre krav til løsningen, for at give leverandøren rum til selv at definere opgaveløsningen, men medtage flere krav til tilbuddet for at sikre at leverandøren gør rede for, hvordan de vil løse opgaven. Det indebærer samtidig, at et funktionsudbud kun har få mindstekrav til udførelsen af opgaveløsningen (det vil sige krav der er enten opfyldt eller ikke opfyldt), idet denne type krav strider imod funktionsudbuddets grundprincip om at give mest mulig metodefrihed til leverandøren. I det omfang der eksisterer særlige lovgivningsmæssige bestemmelser i forhold til opgaveløsningen (fx særlige standarder for rengøring eller lignende), kan der dog opstilles mindstekrav hertil

21 UDBUDSRÅDET En kravspecifikation vil kunne struktureres således: Beskrivelse af udbyderen, herunder fakta (baseline) om den nuværende opgavevaretagelse Udbuddets omfang Generelle krav til udbuddet, herunder: - krav til samarbejde og vidensdeling - krav til udvikling og innovation - krav til borgerinddragelse - krav til kvalitetskontrol - krav til opfølgning - krav til afregning og betaling Generelle krav til løsningen, herunder: - krav til depot og servicefunktion - krav til lagerstyrings- og rekvisitionssystem - krav til eventuel indkøbsfunktion Funktionsbeskrivelser (se beskrivelse nedenfor) Funktionsbeskrivelserne kan beskrives ud fra: Hvad er formålet med funktionen? Hvilke overordnede krav bør der stilles til løsningen? I boks 5.1 og 5.2. nedenfor præsenteres et eksempel på, hvordan en funktion kan beskrives

22 Boks 4.1: Eksempel på beskrivelse af funktionskrav Beskrivelse af funktionskrav til reparation af hjælpemidler Formålet med funktionen Leverandøren skal løse reparationer hurtigst muligt, så lagertid i forbindelse med reparationer nedbringes. Overordnede krav til funktionen Hjælpemiddeldepotet forestår reparation af hjælpemidler hos en borger efter aftale med denne og/eller sagsbehandlende terapeut. Reparationen skal følge producentens anvisninger for det pågældende hjælpemiddel. Tilbudsgiver skal udføre reparationer sikkerhedsmæssigt korrekt. Særlige krav til funktionen Leverandøren forudsættes at udføre almindelig reparation af hjælpemidler, som kan udføres uden brug af ekstern part. Udgiften er indeholdt i tilslutningsafgiften. Særlige betalingsforhold Reparationer udført i den toårige garantiperiode er for leverandørens regning, medmindre leverandøren kan godtgøre, at genbrugshjælpemidlet uden for leverandørens varetægt er blevet behandlet i strid med producentens forskrifter. For så vidt angår reservedele til en købspris på under 300 kr. ekskl. moms sker der ikkesærskilt fakturering, da denne omkostning skal indeholdes i tilslutningsaftalen. Kilde: Uddrag af udbudsmateriale fra Gribskov Kommune (2009) 22 25

23 UDBUDSRÅDET Boks 4.2: Eksempel på beskrivelse af aktivitetsbaserede krav Beskrivelse af aktivitetsbaserede krav til reparation af hjælpemidler Reparation på borgerens opholdsadresse Reparation af hjælpemidler skal som udgangspunkt foregå på borgerens opholdsadresse. Tidsrum Reparation skal som udgangspunkt foregå i tidsrummet 8-16 på hverdage og på det tidspunkt der er aftalt med borger/pårørende/personale. Reparationsfrister Hvis hjælpemidler ikke kan repareres i henhold til bestillingen, skal Hjælpemiddelafsnittet underrettes senest førstkommende hverdag inden kl. 13. Er bestillingen en akutbestilling, skal Hjælpemiddelafsnittet kontaktes inden tilbudsgiver forlader borgerens adresse med henblik på aftale om det videre forløb. Kontakt til borger Tilbudsgiver skal træffe telefonisk aftalte med borger/pårørende eller hjemmeplejen om tidspunkt for reparation. I særlige tilfælde skal der træffes aftale med borger, fx via sms, skrivetelefon eller fax. Undtaget herfra er, når Hjælpemiddelafsnittet har bestilt reparationen til et bestemt tidspunkt. Servicebil Tilbudsgiver skal selv råde over en servicebil indeholdende udvalgte reservedele til standardprodukter i standardkataloget. Kvittering for reparation Tilbudsgiver skal udlevere kvittering til borger på udført reparation af hjælpemidler, indeholdende navn, telefonnummer og evt. dato for forventet returnering. Kilde: Uddrag af udbudsmateriale fra Greve Kommune (2010) (forkortet) 26 23

Vejledning. Værktøj til funktionsudbud på vejområdet

Vejledning. Værktøj til funktionsudbud på vejområdet Vejledning Værktøj til funktionsudbud på vejområdet 2012 Titel: Værktøj til funktionsudbud på vejområdet Hele vejledningen, svarende til kapitel 1-9 er udarbejdet af Ernst & Young for Udbudsrådets sekretariat.

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Vejledningspakke udbud af plejecentre

Vejledningspakke udbud af plejecentre Udbudsportalen.dk Vejledningspakke udbud af plejecentre Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 INTRODUKTION OG

Læs mere

hjælpemiddelområdet BILAG

hjælpemiddelområdet BILAG Effektanalyse Grænser for dialog af hjælpemiddelområdet BILAG December Juni 2010 2011 Effektanalyse af Hjælpemiddelområdet BILAG December 2011 år UDBUDSRÅDET Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål... 5

Læs mere

Greve Kommune. Udbud Drift af genbrugshjælpemiddeldepot. EU-udbud nr. 2010/S 166-255086

Greve Kommune. Udbud Drift af genbrugshjælpemiddeldepot. EU-udbud nr. 2010/S 166-255086 Greve Kommune Udbud Drift af genbrugshjælpemiddeldepot EU-udbud nr. 2010/S 166-255086 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Opgavens omfang... 5 1.2 Mål og værdier for ældreområdet i Greve Kommune...

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Vejledning om brug af funktionskrav

Vejledning om brug af funktionskrav Vejledning om brug af funktionskrav 2014 Vejledning om brug af funktionskrav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-560-4

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere

Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere April 2014 Forord Udbudsportalen.dk 1 Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Forord Denne vejledning omhandler

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af ejendomsservice

Konkurrenceudsættelse af ejendomsservice Når Viden skaber resultater--- Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde - STS Konkurrenceudsættelse af ejendomsservice Drejebog Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde - STS Konkurrenceudsættelse

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Hovedbidrag til de enkelte kapitler er forfattet af BDO Kommunernes Revision

Hovedbidrag til de enkelte kapitler er forfattet af BDO Kommunernes Revision Analyse Grænser af transaktionsomkostninger ved for dialog udbud December Juni 2010 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41 71 50 00 On-line ISBN 9878770294652 Layout: Word

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere