De gymnasiale eksamensresultater 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De gymnasiale eksamensresultater 2016"

Transkript

1 De gymnasiale eksamensresultater 2016 Resumé: I 2016 dimitterede i alt studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på eux, hf, hf-e, hhx, htx og stx. Andelen af studenter fra stx udgør, ligesom i foregående år, knap 60 procent af det samlede antal studenter. Studenter fra stx og htx opnåede, med et resultat på 7,4 (inklusiv bonus A) på begge uddannelser, det højeste gennemsnitlige eksamensresultat i 2016 på landsplan. Gennemsnittet af eksamensresultaterne (både inklusiv og eksklusiv bonus A) er steget på alle uddannelserne i forhold til 2015 bortset fra gennemsnittet på hf, der er det samme som i Stadig flere studenter opnår bonus A på stx, men det er fortsat kun cirka halvdelen sammenlignet med studenter fra htx. Med et gennemsnitligt eksamensresultat på 7,6 (inklusiv bonus A) har studenter fra htx i Hovedstaden det højeste gennemsnit. Det laveste gennemsnitlige eksamensresultat ses på hf i Sjælland (5,9).

2 Side 2 af nye gymnasiale studenter i 2016 I 2016 dimitterede i alt cirka studenter fra de gymnasiale uddannelser, se tabel 1 1. Tabel 1 Antallet af studenter fordelt på gymnasial uddannelse (afrundet til nærmeste hundred), Uddannelse Stx Hhx Htx Hf Hf-e Eux Total Note: Stx er her inklusiv to-årige stx studenter (studenterkursus) og hhx inklusiv 2-årige hhx studenter ( ). Der er et mindre antal af studenter fra de gymnasiale indslusningsforløb (GIF), som ikke er inkluderet i tabellen (svarende til cirka 300 studenter over hele perioden fra ). Det samlede antal studenter på de gymnasiale uddannelser er steget markant i perioden fra 2010 til Fra 2015 til 2016 er antallet imidlertid stagneret. Fra 2015 til 2016 er det mest bemærkelsesværdige, en stigning i antallet af stx studenter mens der ses fald eller stabile antal af studenter på de øvrige uddannelser. Udviklingen i antallet af studenter er illustreret i figur 1. Figur 1 Antallet af studenter fordelt på gymnasial uddannelse, Stx Hhx Htx Hf Hf-e Data i eksamensdatabasen baserer sig på institutionernes egne indberetninger og eventuelle senere genindberetninger, hvorfor Eksamensdatabasen løbende opdateres med nye data. Den løbende opdatering betyder, at tallene i notatet for de enkelte år kan variere.

3 Side 3 af 9 Som det også fremgår af figur 1 udgør andelen af studenter fra stx langt den største gruppe af studenter. Fordelingen af det samlede antal studenter i 2016 på de forskellige gymnasiale uddannelser svarer til foregående års fordeling, se tabel 2. Andelen af stx studenter er dog som den eneste gruppe steget fra 2015 til 2016 (fra 55,7% til 57,6%). Andelen af studenter på de øvrige uddannelser er faldet. Faldet er størst på hf (fra 13,7% til 12,8%) og hf-e (fra 6,3% til 5,7%). Tabel 2 Fordelingen af studenter på de gymnasiale uddannelser inden for hver dimittendårgang, Uddannelse Stx 58,4% 56,3% 54,8% 55,5% 56,6% 55,7% 57,6% Hhx 18,6% 17,6% 1% 16,5% 15,7% 16,1% 15,8% Htx 7,7% 8,4% 8,4% 8,4% 8,0% 7,9% 7,8% Hf 11,6% 13,0% 14,0% 14,0% 13,9% 13,7% 12,8% Hf-e 3,6% 4,6% 5,3% 5,5% 5,8% 6,3% 5,7% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Note: Procentandelene baserer sig på det antal af studenter, der fremgår af tabel 1 og både studenter fra eux og GIF (udgør hhv. 0,2 % og 0,1 % i både 2015 og 2016) indgår således i udregningen af andelene, men er ikke inkluderet i tabellen her. Eksamensresultaterne stiger fortsat på de gymnasiale uddannelser De gennemsnitlige eksamensresultater for 2016 er steget på alle uddannelser med undtagelse af hf og eux, hvor gennemsnittene er de samme som sidste år. På stx, hhx og hf-e er der tale om en stigning på 0,1 karakter mens stigningen på htx er 0,2 karakter. Udviklingen i de gennemsnitlige eksamensresulter på tværs af de gymnasiale uddannelser fremgår af tabel 3 og figur 2 nedenfor. Tabel 3 Eksamensresultat inklusiv bonus A fordelt på gymnasial uddannelse, Uddannelse Stx 6,9 7,0 7,0 7,1 7,3 7,4 Hhx 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,7 Htx 6,6 7,0 7,1 7,4 Hf 5,9 5,9 5,9 6,0 6,0 6,1 6,1 Hf-e 6,6 6,9 6,7 6,9 Eux 6,4 6,4 Samlet gennemsnit 6,6 6,7 6,7 6,9 7,0 7,1 Note: Gennemsnittene baserer sig på det antal af studenter, der fremgår af tabel 1. Bemærk at det for studenter på hf-e ikke er muligt at få bonus A og gennemsnittet med og uden bonus er således identisk.

4 Side 4 af 9 Figur 2 Eksamensresultat inklusiv bonus A fordelt på gymnasial uddannelse, ,0 7,0 6,5 6,0 7,0 7,0 6,9 6,9 6,6 6,6 6,3 6,1 6,2 5,9 5,9 5,9 7,3 7,1 7,1 7,0 6,7 6,7 6,5 6,4 6,0 6,0 6,1 7,4 7,4 6,9 6,1 Stx Hhx Htx Hf Hf-e 5, Note: Gennemsnittene baserer sig på det antal af studenter, der fremgår af tabel 1. De stigende eksamensresultater afspejler udviklingen i hele perioden fra 2010 til 2016, hvor eksamensresultaterne kontinuerligt er steget. Især på htx og hhx har stigningen i de gennemsnitlige eksamensresultater været stor og en del af forklaringen herpå er, at der på hhx og htx er en større andel af studenter, der har taget flere fag på A-niveau, end uddannelsen kræver. Disse studenter får således en såkaldt bonus A. Bonus A betyder, at eksamensresultatet bliver ganget med henholdsvis 1,03 (1 bonus A) eller 1,06 (2 bonus A), hvis eleven tager ét henholdsvis to A-niveau fag mere end påkrævet. Tabel 4 nedenfor viser andelen af studenter, der får henholdsvis 1 og 2 bonus A på de enkelte gymnasiale uddannelser. Tabel 5 viser de samlede andele af studenter med henholdsvis 1 og 2 bonus A på samtlige uddannelser, hvor det er muligt at få bonus A. Andelen af studenter, der samlet set har fået bonus A er steget fra 2015 til 2016 fra 31,1% til 31,4% og denne stigning skyldes et øget antal af studenter med 1 bonus A. Den samlede andel af studenter med 2 bonus A er på samme niveau som i 2015 dvs. 3,9%.

5 Side 5 af 9 Tabel 4 Andel af studenter med bonus A fordelt på gymnasial uddannelse, Bonus A Stx 12,3% 15,1% 17,1% 19,8% 21,9% 22,7% 24,3% Hhx 38,9% 43,0% 42,4% 41,2% 43,7% 43,8% 41,7% Htx 57,9% 58,5% 54,8% 50,4% 49,8% 49,0% 48,6% Hf 10,1% 10,8% 11,1% 11,6% 12,2% 13,3% 12,1% 2 Bonus A Stx 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,3% 0,3% Hhx 1,7% 1,8% 1,9% 1,5% 1,4% 1,6% 1,5% Htx 27,9% 29,2% 33,9% 38,0% 39,5% 40,7% 40,7% Hf 0,0% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,2% Note: Stx er her eksklusiv to-årige stx studenter (studenterkursus) og hhx eksklusiv 2-årige hhx studenter ( ), Hf-e er ikke medtaget i tabellen, da det ikke er muligt at få bonus A på uddannelsen. Kilde: Styrelsen for It og Læring Tabel 5 Samlet andel af studenter med bonus A på de gymnasiale uddannelser, Ingen bonus A 76,5% 73,5% 72,3% 71,2% 69,9% 69,0% 68,6% 1 bonus A 20,8% 23,5% 24,2% 25,0% 26,5% 27,1% 27,6% 2 bonus A 2,6% 3,0% 3,4% 3,8% 3,7% 3,9% 3,9% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% I alt med 1 eller 2 bonus A 23,5% 26,5% 27,7% 28,8% 30,1% 31,1% 31,4% Note: Stx er her eksklusiv to-årige stx studenter (studenterkursus) og hhx eksklusiv 2-årige hhx studenter ( ), Hf-e er ikke medtaget i tabellen, da det ikke er muligt at få bonus A på uddannelsen. Andelene baserer sig udelukkende på de uddannelser, der også indgår i tabel 4 dvs. stx, hhx, htx og hf. Kilde: Styrelsen for It og Læring Tabel 6 viser udviklingen i eksamensresultaterne fra uden bonus A 2. På samtlige uddannelse med undtagelse af hf er der også her en stigning i de gennemsnitlige eksamensresultater fra 2015 til På stx er det gennemsnitlige eksamensresultat i 2016 med bonus A 7,4 (se tabel 3), hvor det til sammenligning uden bonus A er 7,3. På htx er det gennemsnitlige eksamensresultat i 2016 med bonus A 7,4 (se tabel 3), hvor det til sammenligning uden bonus A er 7,1. På begge uddannelser er der imidlertid tale om en stigning i forhold til 2015 både med og uden bonus A svarende til 0,1 karakterpoint på stx og 0,2 karakterpoint på htx. 2 Bemærk, at det på hf-e ikke er muligt at opnå bonus A, hvorfor gennemsnittet af eksamensresultaterne i tabel 6 svarer til gennemsnittet af eksamensresultaterne i tabel 3.

6 Side 6 af 9 Tabel 6 Eksamensresultat eksklusiv bonus A fordelt på gymnasial uddannelse, Uddannelse Stx 6,9 6,9 7,0 7,1 7,1 7,3 Hhx 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,6 6,7 Htx 6,4 6,6 6,6 6,7 6,9 7,1 Hf 5,9 5,9 5,9 6,0 6,0 6,1 6,1 Hf-e 6,6 6,9 6,7 6,9 Samlet gennemsnit 6,5 6,6 6,7 6,7 6,9 7,0 Note: Gennemsnittene baserer sig på det antal af studenter, der fremgår af tabel 1. Det relativt få antal af studenter med bonus A på stx sammenlignet med htx skyldes dels strukturen og sammensætningen af uddannelsernes studieretninger. På stx er det obligatorisk med fire A-niveau fag, mens det på htx kun er obligatorisk med tre. På stx er der ydermere flere obligatoriske C- niveau fag end på htx mens der omvendt på htx er flere obligatoriske B-niveau fag end på stx. Det betyder, at elever på stx gennem deres valg af valgfag ofte vil løfte et C-niveau fag til et B-niveau fag, hvorimod elever på htx typisk vil vælge at løfte et B-niveau fag til et A-niveau fag (som bevirker at de får bonus). Figur 3 og 4 nedenfor viser fordelingen af eksamensresultaterne inklusiv og eksklusiv bonus A på de gymnasiale uddannelser i Figur 3 Fordelingen af eksamensresultater inklusiv bonus A fordelt på gymnasial uddannelse, 2016 Samlet 11,7% 37,9% 3% 12,8% 0,5% HF 21,5% 44,9% 27,1% 6,4% 0,1% 4 eller derunder 4,1-7,0 HTX 8,8% 36,6% 38,5% 14,8% 1,4% 7,1-10,0 HHX 13,7% 41,6% 34,6% 9,7% 0,4% 10,1-12,0 STX 9,3% 35,5% 40,0% 14,9% 0,4% 12 eller derover 0% 20% 40% 60% 80% 100% Note: Stx er her eksklusiv to-årige stx studenter (studenterkursus) og hhx eksklusiv 2-årige hhx studenter ( ). De samlede procentandele baserer sig på de uddannelser som også indgår i figuren dvs. stx, hhx, htx og hf.

7 Side 7 af 9 Af figur 3 fremgår det, at andelen af studenter med et eksamensresultat på 4 eller derunder er størst på hf og mindst på htx. Den største andel af studenterne på htx og stx får et gennemsnitligt eksamensresultat mellem 7,1 og 10,0 (hhv. 38,5% og 40,0%), mens den største andel af studenter fra hf og hhx får et gennemsnitligt eksamensresultat på mellem 4,1 og 7,0 (hhv. 44,9% og 41,6%). Markant flest studenter fra htx får et gennemsnitligt eksamensresultat over 12, hvilket afspejler den større andel af studenter, der får bonus A. Dette ses også ved, at andelen af studenter, der får et gennemsnitligt eksamensresultat på mellem 10,1 og 12,0, når bonus ikke medtages, er betydelig mindre på htx, mens andelen på stx eksempelvis er tilnærmelsesvist den samme, se figur 4. Figur 4 Fordelingen af eksamensresultater eksklusiv bonus A fordelt på gymnasial uddannelse, 2016 Samlet 12,0% 38,5% 3% 12,0% HF 21,7% 45,0% 27,0% 6,4% 4 eller derunder HTX 9,8% 39,6% 39,3% 11,3% 4,1-7,0 7,1-10,0 HHX 14,1% 42,1% 34,9% 8,9% 10,1-12,0 STX 9,5% 36,0% 40,4% 14,2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Note: Stx er her eksklusiv to-årige stx studenter (studenterkursus) og hhx eksklusiv 2-årige hhx studenter ( ). De samlede procentandele baserer sig på de uddannelser også indgår i figuren dvs. stx, hhx, htx og hf. Eksamensresultater, fordelt på region I 2016 opnår studenterne fra htx i Hovedstaden det højeste gennemsnitlige eksamensresultat. Som det fremgår af figur 5 var det gennemsnitlige eksamensresultat her på 7,6. I alle regioner ses de højeste gennemsnit på hhv. htx og stx. De laveste gennemsnitlige eksamensresultater ses derimod på hf. Studenterne fra hf i Sjælland får det laveste gennemsnit svarende til 5,9. I tabel 7 fremgår antallet af studenter indenfor hver region, som de gennemsnitlige eksamensresultater baserer sig på.

8 Side 8 af 9 Figur 5 Eksamensresultat inklusiv bonus A på de gymnasiale uddannelser fordelt på regioner, ,0 7,0 6,5 6,0 5,5 7,6 7,4 7,0 6,2 6,2 6,5 6,1 7,1 7,1 6,7 6,4 5,9 7,3 6,9 6,6 6,1 Stx Hhx Htx Hf Hf-e 5,0 hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Note: Stx er her eksklusiv to-årige stx studenter (studenterkursus) og hhx eksklusiv 2-årige hhx studenter. Tabel 7 Fordelingen af antallet af studenter på de gymnasiale uddannelser inden for hver region (afrundet til nærmeste tier), 2016 Stx Htx Hhx Hf Hf-e stal i alt Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Hele landet Note: Stx er her eksklusiv to-årige stx studenter (studenterkursus) og hhx eksklusiv 2-årige hhx studenter.

9 Side 9 af 9 Om data Alle data i dette notat er hentet fra Eksamensdatabasen 11. september 2016, og derefter lagt over i MBULs Datavarehus. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at data i Eksamensdatabasen baserer sig på institutionernes egne indberetninger og eventuelle senere genindberetninger, hvorfor Eksamensdatabasen/Datavarehuset løbende opdateres med nye data. Genindberetninger, der er foretaget senere end udtræksdatoen for dette års data, vil således først indgå i næste års notat. Den løbende opdatering af data i Eksamensdatabasen betyder desuden, at tallene i notatet for de enkelte år ikke er uforanderlige over tid. Der indgår alene eksamensbeviser for studenter. Data for endnu ikke færdiguddannede gymnasieelever er således ikke inkluderet i opgørelserne.

Eksamensresultater 2017 for stx, hhx, htx, hf, hf-enkeltfag og eux 1.

Eksamensresultater 2017 for stx, hhx, htx, hf, hf-enkeltfag og eux 1. Side 1 af 5 Eksamensresultater 2017 for stx, hhx, htx, hf, hf-enkeltfag og eux 1. Resumé Karaktergennemsnittet på studenternes eksamensbevis var i 2017 i gennemsnit på 7,1 på tværs af de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser

Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser Der har over en længere årrække været en stigning i de gennemsnitlige eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser. I dette notat undersøges

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser

Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser Bilag 1 Tabel A1. Samlet andel af studenter med bonus A på de gymnasiale uddannelser, Ingen bonus A 76,5% 73,5% 72,3% 71,2% 69,9% 69,0%

Læs mere

Studenter og resultater

Studenter og resultater Studenter og resultater Rapporterne præsenterer statistik om studenter og eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår og ikke skoleår. Rapporten

Læs mere

Studenters resultater

Studenters resultater Studenters resultater Rapporterne præsenterer statistik om studenter og eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår og ikke skoleår. Rapporten

Læs mere

Studenter og resultater

Studenter og resultater Studenter og resultater Rapporterne præsenterer statistik om studenter og eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår og ikke skoleår. Rapporten

Læs mere

Studenter og resultater

Studenter og resultater Studenter og resultater Rapporterne præsenterer statistik om studenter og eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår og ikke skoleår. Rapporten

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer Bilagsfigur Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus A blandt studenterne fra hf*, Gns.inkl. bonus A:,,,,,,,,, 3, 3,,, 5, 5,,, 7,,, 9, 9,,,,, Note

Læs mere

Studenters resultater

Studenters resultater Studenters resultater Rapporterne præsenterer statistik om studenter og eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår og ikke skoleår. Rapporten

Læs mere

gymnasiale uddannelser STX, HTX, HHX og HF.

gymnasiale uddannelser STX, HTX, HHX og HF. Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Studenter og resultater

Studenter og resultater Studenter og resultater Rapporterne præsenterer statistik om studenter og eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår og ikke skoleår. Rapporten

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2017 Metodenotat Indhold Sammenfatning... 5 Baggrund... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable...

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Sommerens gymnasiale studenter 2013

Sommerens gymnasiale studenter 2013 Sommerens gymnasiale studenter 2013 Af Lone Juul Hune Snart vil 2013-studenterne 1 præge gadebilledet. I den forbindelse har UNI C Statistik & Analyse set på, hvor mange der bliver studenter i år, og hvilken

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 214 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 214 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A

Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår Bonus A Forfattere: Jeppe Christiansen og Lone Juul Hune UNI C UNI C, juni

Læs mere

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse NOTAT 45 oktober 15 Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse Beregninger fra DEA viser, at ud af de elever, som begyndte på en gymnasial uddannelse i 9, gennemførte pct. af de elever,

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2017 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger.

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2017 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 399 Offentligt 9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2017 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. Samlet

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Af Susanne Irvang Nielsen Rapporten ser på hvilke studieretninger og studieretningsfag de elever, der påbegyndte gymnasiet (stx inkl. studenterkurser,

Læs mere

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser Profilmodel 212 Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 212 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 2015 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en 9. klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 2015 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger.

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. 9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. Samlet ville 9 procent af de elever, som tilgik en gymnasial uddannelse i 2016, ikke kunne

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Af Susanne Irvang Nielsen og Simon Reusch 1. Indledning Fra den 15. februar til den 15. marts 2007 er der blevet indsamlet data for oprettede

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Notat om den seneste ledighedsudvikling i 3F Januar 2009

Notat om den seneste ledighedsudvikling i 3F Januar 2009 Formandssekretariatet 4. februar 2009 KV/AV/AW Notat om den seneste ledighedsudvikling i 3F Januar 2009 I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Alene fra ember 2008 til uar 2009 er 3F s ledighed steget knap

Læs mere

NOTAT Personale ansat i almen praksis

NOTAT Personale ansat i almen praksis Louise Kryspin Sørensen, Dan Yu Wang August 207 NOTAT Personale ansat i almen praksis 20-206 Antallet af sygeplejersker er steget med 4% og antallet af læger er faldet marginalt (-2%) i perioden 20-206.

Læs mere

ANALYSE December Anvendelse af fastholdelse overfor voksne (18+ år)

ANALYSE December Anvendelse af fastholdelse overfor voksne (18+ år) ANALYSE December 218 Anvendelse af fastholdelse overfor voksne (18+ år) Under indlæggelse på psykiatriske afdelinger 214-217 Indhold Anvendelse af fastholdelse... 1 1. Hovedresultater... 5 1.1 Andel med

Læs mere

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008 af Hanne ech Dette notat er en opdatering af notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, da elevernes eksamensresultater nu er opdateret

Læs mere

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 Notat Februar 2016 Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at de positive takter med at sænke og afskaffe dækningsafgiften i kommunerne næsten er gået i stå

Læs mere

Det almene gymnasium i tal 2015

Det almene gymnasium i tal 2015 Det almene gymnasium i tal 2015 2 Danske Gymnasier Indhold Forord 3 Uddannelsesinstitutionerne 5 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser 5 Skolestørrelse 6 De almengymnasiale studerende før,

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Køns betydning for karakterer på hf

Køns betydning for karakterer på hf NOTAT 60 september 2018 Køns betydning for karakterer på hf Dette notat undersøger karakterforskellen mellem hf, stx, htx og hhx med et særligt fokus på køn. Der tages højde for socioøkonomiske forskelle,

Læs mere

KATEDRALSKOLEN I TAL 2017

KATEDRALSKOLEN I TAL 2017 KATEDRALSKOLEN I TAL 2017 Udarbejdet af Lars Erik Petersen 8. marts 2018 Nykøbing Katedralskole Nykøbing Falster 1 Indhold Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Udvikling i grundskolernes elevtal... 3 Elevprognose

Læs mere

Psykiatriske sengedage efter endt behandling er faldende. Marts 2019

Psykiatriske sengedage efter endt behandling er faldende. Marts 2019 Psykiatriske sengedage efter endt behandling er faldende Marts 19 1. Resumé Analysens formål er at belyse omfanget og varigheden af psykiatriske indlæggelser, hvor patienter fortsat er indlagt efter endt

Læs mere

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rekordmange

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Layout: Presse- og Kommunikationssekretariatet, Undervisningsministeriet

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium:

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium: Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 8. juni 2007 Rapport nr. 4 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen har på sit 6. møde

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2013

Tabeller fra Kulturstatistik 2013 8. august 2013 KUR/kn krn@kum.dk Tabeller fra Kulturstatistik 2013 Indhold: Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 3 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 5 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse

Læs mere

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 11 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Profilmodel 11 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 9

Læs mere

Boligmarkedet 1. kvartal 2015

Boligmarkedet 1. kvartal 2015 Notat 16. september Boligmarkedet 1. kvartal Tal for handler, udbudte boliger og handler er offentliggjort frem til første kvartal, mens liggetiderne for de udbudte boliger er offentliggjort frem til juli.

Læs mere

Eud-elevers alder ved tilgang* til grundforløb og hovedforløb i % 1% 84% 78% 99% 16% 18%

Eud-elevers alder ved tilgang* til grundforløb og hovedforløb i % 1% 84% 78% 99% 16% 18% Fakta-ark vedr. aldersfordeling på erhvervsuddannelserne (eud) Dette faktaark præsenterer data vedr. elevernes alder, når de starter og gennemfører en erhvervsuddannelse. Tallene baserer sig på data vedr.

Læs mere

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Notat Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggjorde i november 2012 en rapport om det naturvidenskabelige fagområde før og efter

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Notat om den seneste ledighedsudvikling November 2008

Notat om den seneste ledighedsudvikling November 2008 Formandssekretariatet 8. ember 28 KV/AV/AW Notat om den seneste ledighedsudvikling November 28 I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Især den seneste måned er ledigheden i 3F steget markant. Når man ser

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2016 Lars Erik Petersen 15-11-2016 1 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 3 Rekrutteringsgrundlag for STX... 4 Udviklingen i skolernes elevtal...

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015 NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2015 Lars Erik Petersen 01-07-2015 0 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 2 Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Folkeskolens afgangselever

Læs mere

Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient.

Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient. Notat HHX og HTX tjener mere end STX og HF Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient.pol Gymnasialt uddannelsesvalg

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Skriftlig dansk 2015 STX. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2015 STX. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2015 STX Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Opgaveformuleringer... 4 22.05.2015 (Ordinær)... 4 28.05.2015 (Ordinær)... 5 22.05.2015 (Netadgang)... 6 28.05.2015

Læs mere

HVEM ER GF1 ELEVERNE?

HVEM ER GF1 ELEVERNE? HVEM ER GF1 ELEVERNE? Statistik 2014-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 DET NYE GRUNDFORLØB... 2 1.2 FÆRRE ELEVER... 4 1.3 DRENGENE DOMINERER... 5 1.4 10. KLASSE TOPPER... 6 1.5 FÆRREST GF1-ELEVER I NORDJYLLAND...

Læs mere

FORORD. København, 18. maj Anne Lind Madsen Direktør

FORORD. København, 18. maj Anne Lind Madsen Direktør FORORD Arbejdsskadestyrelsens kontor for private erstatningssager kommer hvert år med vejledende udtalelser om især mén og erhvervsevnetab. Udtalelserne bliver brugt i private erstatningssager, altså sager

Læs mere

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 Højeste fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2016/2017

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2016/2017 Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalr, 2016/2017 Dette notat giver overblik over folkeskolernes planlagte undervisningstimetal. Notatet beskriver, hvor mange skoler der

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2014

Tabeller fra Kulturstatistik 2014 10. juni 2014 KUR/kn Tabeller fra Kulturstatistik 2014 Indhold Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 2 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 4 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse efter sektor

Læs mere

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Dette notat giver overblik over andelen af elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad.

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 Med baggrund i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Taxameterforskelle på de gymnasiale uddannelser hf, hhx, htx og stx

Taxameterforskelle på de gymnasiale uddannelser hf, hhx, htx og stx Taxameterforskelle på de gymnasiale uddannelser hf, hhx, htx og stx Dette notat gennemgår de fire taxametre, som de fire gymnasiale uddannelser har til fælles samt et femte, som kun er bevilliget til stx.

Læs mere

Styrelsen for It og Læring Center for Data og Analyse

Styrelsen for It og Læring Center for Data og Analyse Notat om studieretninger på de gymnasiale uddannelser stx, hhx og htx samt toårig stx Med aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser er det besluttet, at der skal være færre studieretninger. Studieretningerne

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

HVEM ER GF1 ELEVERNE?

HVEM ER GF1 ELEVERNE? HVEM ER GF1 ELEVERNE? Statistik 2014-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 DET NYE GRUNDFORLØB 1... 2 1.2 FÆRRE ELEVER PÅ GF1... 4 1.3 DRENGENE DOMINERER GF1... 5 1.4 10. KLASSE TOPPER... 6 1.5 HOVEDSTADEN LEVERER

Læs mere

Hvad vælger eleverne, når de forlader grundskolen efter 9. og 10. klasse i 2019?

Hvad vælger eleverne, når de forlader grundskolen efter 9. og 10. klasse i 2019? Hvad vælger eleverne, når de forlader grundskolen efter 9. og 10. klasse i 2019? Målsætninger for unges uddannelse har været et politisk omdrejningspunkt i mange år ambitionen er, at alle unge i Danmark

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Frafald og fuldførelse på erhvervsuddannelserne. 1 Frafald og fuldførelse på erhvervsuddannelserne

Frafald og fuldførelse på erhvervsuddannelserne. 1 Frafald og fuldførelse på erhvervsuddannelserne Frafald og fuldførelse på erhvervsuddannelserne 1 Frafald og fuldførelse på erhvervsuddannelserne Frafald og fuldførelse på erhvervsuddannelserne Layout: Presse- og Kommunikationssekretariatet, Undervisningsministeriet

Læs mere

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene AE har undersøgt, hvordan man klarer sig på arbejdsmarkedet, hvis man kun har en gymnasial uddannelse i bagagen. Ifølge de nyeste tal har

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Elever i grundskolen, 2015/16

Elever i grundskolen, 2015/16 Elever i grundskolen, Dette notat giver overblik over antallet af elever i grundskolen. Opgørelsen viser, at antallet af elever i folkeskolen er faldet siden 2011/12, mens antallet af elever i frie grundskoler

Læs mere

Anvendelse af akut beroligende medicin med tvang

Anvendelse af akut beroligende medicin med tvang ANALYSE December 2017 Anvendelse af akut beroligende medicin med tvang Børn og unge (0-17) 2014-2016 Indhold Anvendelse af akut beroligende medicin med tvang... 1 1. Hovedresultater og opsamling på tværs

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del Bilag 39 Offentligt. Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Uddannelsesudvalget UDU alm. del Bilag 39 Offentligt. Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 39 Offentligt Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer November 2016

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer November 2016 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer November 2016 Indledning Ventetidsundersøgelse I november 2016 udsendte Dansk Psykolog

Læs mere

Ledigheden i november 2009 på FTF-området

Ledigheden i november 2009 på FTF-området Mela - 09-1455 - 27.1.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Ledigheden i november 2009 på FTF-området Ledigheden stiger fortsat også på FTF-området. Men på FTF-området øges ledigheden

Læs mere

Fakta om frie skoler

Fakta om frie skoler Fakta om frie skoler FAKTA OM FRIE SKOLER Af Christina Lüthi og Bettina Carlsen, Nationalt Videncenter for Frie Skoler Rapporten er blevet peer reviewet Nationalt Videncenter for Frie Skoler, maj 2012

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere