Din brugermanual SIEMENS CM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual SIEMENS CM321050 http://da.yourpdfguides.com/dref/3569356"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: fi 3-12 sv Bruksanvisning Käyttöohje da Brugsanvisning Sikkerhetsanvisninger for dette apparatet... Årsaker til skader... Miljøvern Miljøvennlig håndtering... Energisparetips..... Bli kjent med apparatet Kokeplatene.. Kokeplate og restvarmeindikator..... Innstilling av kokesone Slå kokesonen av og på... Stille inn kokeplate Tilberedningstabell..

3 Rengjøring og vedlikehold.... Glasskeramikk..... Kokesoneramme... Kundeservice..... du gir apparatet videre til andre, må disse papirene følge med. Kontroller apparatet etter at du har pakket det ut. Ikke koble til apparatet dersom det er skadet. Sikkerhetsanvis ninger for dette apparatet Sikker betjening Dette apparatet er kun beregnet til bruk i private husholdninger. Apparatet må utelukkende brukes til oppvarming av matvarer. Ikke la apparatet være uten tilsyn mens det er i drift. Apparatet må ikke uten oppsyn brukes av voksne og barn som H fysisk eller psykisk ikke er i stand til å håndtere apparatet, H eller som på grunn av manglende erfaring eller kunnskap, ikke kan betjene apparatet på riktig måte. Overopphetet olje og fett Brannfare! Overopphetet olje eller fett antennes raskt. Ikke varm opp olje eller fett uten oppsyn. Slukk aldri brennende olje eller fett med vann. Slukk flammene med et lokk eller en tallerken. Slå av kokeplaten. Fare for forbrenning! Ta aldri på varme kokeplater. Hold små barn vekk fra kokesonen. Brannfare! Ikke legg brennbare gjenstander oppå kokesonen. Brannfare! Ikke oppbevar brennbare gjenstander eller spraybokser i skuffen rett under kokesonen. Varme kokeplater 4 Våte grytebunner og kokeplater Fare for personskader! Hvis det ligger væske mellom grytebunn og kokeplate, kan det oppstå damptrykk. Damptrykket kan forårsake at kjelen plutselig spretter opp. Hold alltid kokeplater og grytebunner tørre. Fare for elektrisk støt! Slå av sikringen i sikringsskapet dersom glasskeramikken har sprekker, revner eller riper. Ta kontakt med kundeservice. Fare for elektrisk støt! Ukyndige reparasjoner er farlig. Slå av sikringen i sikringsskapet dersom apparatet er defekt. Ta kontakt med kundeservice. Reparasjoner må kun utføres av en servicetekniker som har fått opplæring av oss. Sprekker i glasskeramikken Ukyndige reparasjoner Årsaker til skader Gryte og pannebunner Ru gryte og pannebunner lager riper i glasskeramikken. Unngå tørrkoking i gryter. Det kan oppstå skader. Varme panner og gryter Sett aldri varme panner og gryter på betjeningsfeltet, indikasjonsområdet eller rammen. Det kan oppstå skader. Harde eller spisse gjenstander som faller ned på kokesonen, kan forårsake skader. Aluminiumsfolie eller plastbeholdere smelter på varme kokeplater. Beskyttelsesfolie for komfyrer egner seg ikke til denne kokesonen. Harde og spisse gjenstander Folie og plast 5 Oversikt Skade Flekker Årsak Overkok I tabellen nedenfor finner du de vanligste skadene: Tiltak Fjern overkok med en gang ved hjelp av en glasskrape. Bruk kun rengjøringsmidler som er egnet til glasskeramikk. Ikke bruk kokesonene som oppbevaringssted eller arbeidsflate. Kontroller kokekaret. Bruk kun rengjøringsmidler som er egnet til glasskeramikk. Løft gryter og panner når de skal flyttes. Fjern overkok med en gang ved hjelp av en glasskrape. Uegnede rengjøringsmidler Riper Salt, sukker og sand Ru gryte og pannebunner lager riper i glasskeramikken. Misfarging Uegnede rengjøringsmidler Gryteslitasje (f.eks. aluminium) Kraterdannelse Sukker, sterkt sukkerholdige retter Miljøvern Miljøvennlig håndtering Pakk ut apparatet og kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. ) Dette apparatet er merket i samsvar med det europeiske direktivet 2002/96/EF for elektro og elektronikkavfall (waste electrical and electronic equipment WEEE). Direktivet gir rammeforskrifter for hvordan gammelt utstyr skal samles inn og gjenvinnes. 6 Energisparetips H Sett alltid på et lokk som passer til gryten. Hvis du lager mat uten lokk, bruker du fire ganger så mye energi. H Bruk gryter og panner med jevn bunn. Ujevn bunn øker energiforbruket. H Diameteren på gryte og pannebunnen må stemme overens med størrelsen på kokeplatene. Gryter som er for små for kokeplaten, fører til energitap. Ta hensyn til følgende: Kokekarprodusenter oppgir ofte den øvre grytediameteren. Denne er som oftest større enn diameteren på grytebunnen. H Bruk en liten gryte til små mengder. En stor gryte med lite innhold krever mye energi. H Bruk lite vann til tilberedning. Dermed sparer du energi. Vitaminer og mineraler går dessuten ikke tapt for grønnsaker. H Still kokeplaten raskt ned til et lavere trinn. H Bruk restvarmen på kokesonen. Ved lengre koketid kan du slå av kokeplaten allerede 5 10 minutter før endt koketid. 7 Bli kjent med apparatet Bruksanvisningen gjelder for ulike kokesoner. På side 2 finner du en modelloversikt med målangivelser. Kokeplatene Kokeplate $ Enkrets kokeplate ð Tokrets kokeplate Innkobling: Vri kokeplatebryteren til ð til høyre. Stille inn koketrinn. Utkobling: Vri kokeplatebryteren til 0 og still inn på nytt. Vri aldri kokeplatebryteren over symbolet ð til 0. Innkobling: Vri kokeplatebryteren til ð til høyre. Stille inn koketrinn. Utkobling: Vri kokeplatebryteren til 0 og still inn på nytt. Vri aldri kokeplatebryteren over symbolet ð til 0. Innkobling og utkobling æ Stekesone Kokeplate og restvarmeindikator Kokeplate og restvarmeindikatoren lyser når en kokeplate er varm: H Kokeplateindikator under drift, kort tid etter at en kokeplate er slått på. H Restvarmeindikator etter tilberedning, når kokeplaten fremdeles er varm. Du kan bruke restvarmen til å spare energi, f.eks. ved å holde en liten rett varm eller smelte sjokolade. Innstilling av kokesone I dette kapittelet finner du en beskrivelse av hvordan du stiller inn kokeplatene. I tabellen finner du koketrinn og koketider for de ulike rettene. 8 Slå kokesonen av og på Stille inn kokeplate Du slår av og på kokesonen ved hjelp av kokeplatebryterne.

4 Med kokeplatebryterne stiller du inn varmeeffekten til kokeplatene. Koketrinn 1 = laveste effekt Koketrinn 9 = høyeste effekt Veiledning Kokeplaten reguleres ved at varmen kobles ut og inn. Selv på det høyeste effekttrinnet kan varmen kobles ut og inn. Tilberedningstabell I tabellen nedenfor finner du noen eksempler. Tilberedningstidene kan variere ut fra matvaretype og matvarenes vekt, tykkelse og kvalitet. Den faktiske tilberedningstiden kan derfor avvike fra dette. Bruk alltid koketrinn 9 til oppkoking. Trinn for viderekoking Varighet for viderekoking i minutter Smelting Sjokolade, kuvertyre, gelatin Smør Oppvarming og varmholding Gryterett (f.eks. linsegryte) Melk** Trekking, småkoking Melboller, potetballer Fisk Hvite sauser, f.eks. bechamelsaus * 3* min min 3 6 min 9 Trinn for viderekoking Koking, damping, surring Ris (med dobbel vannmengde) Poteter med skall Skrelte poteter Deigvarer, pasta Gryterett, supper Grønnsaker Grønnsaker, dypfrosne Koking i trykkoker Surring Rulader Oksestek Gulasj Steking** Snitsel, naturell eller panert Snitsel, frossen Biff (3 cm tykk) Fisk og fiskefilet, naturell Fisk og fiskefilet, panert Fisk og fiskefilet, panert og fryst, f.eks. fiskepinner Panneretter, dypfryste Pannekaker * Kok videre uten lokk ** Uten lokk Varighet for viderekoking i minutter min min min 6 10 min min min min * min min min 6 10 min 8 12 min 8 12 min 8 20 min min 8 12 min 6 10 min Fortløpende Rengjøring og vedlikehold I dette kapittelet kan du lese om hvordan kokesonen skal vedlikeholdes. Du kan kjøpe egnede rengjørings eller pleiemidler via kundeservice eller i vår nettbutikk. 10 Glasskeramikk Rengjøring Rengjør kokesonen etter hver bruk. På den måten brenner ikke matrestene seg fast. Kokesonen må være helt avkjølt før rengjøring. Bruk kun rengjøringsmidler som er egnet til glasskeramikk. Følg rengjøringsanvisningene på emballasjen. Bruk aldri: H ufortynnet oppvaskmiddel H rengjøringsmiddel for oppvaskmaskiner H skuremiddel H aggressive rengjøringsmidler som stekeovnsspray eller flekkfjerner H ripende svamper H høyttrykksspyler eller dampstråle Glasskrape Kraftig smuss fjernes enklest med en glasskrape: 1. Trekk ut bladet på glasskrapen. 2. Rengjør glasskeramikkflaten med skrapebladet. Rengjør aldri glasskeramikkflaten med huset til glasskrapen. Det kan lage riper i glasskeramikkflaten. d Vedlikehold Skrapebladet er svært skarpt. Fare for kuttskader. Sørg for at skrapebladet oppbevares på en sikker måte når det ikke er i bruk. Skadde skrapeblad må straks skiftes ut. Kokesonen må vedlikeholdes med et beskyttende og pleiende middel for glasskeramikk. Følg anvisningene på emballasjen. 11 Kokesoneramme For at du skal unngå skader på kokesonerammen bør du følge disse veiledningene: H Bruk bare varmt såpevann. H Ikke bruk etsende eller skurende rengjøringsmidler. H Ikke bruk glasskrape. Kundeservice Hvis apparatet ditt må repareres, står vår kunde service til disposisjon. Adresse og telefonnummer til nærmeste kundeservice finner du i telefonkatalogen. De oppgitte kundeservicesentrene gir deg også gjerne opplysninger om ditt nærmeste serviceverksted. E nummer og FD nummer Når du tar kontakt med kundeservice, må du alltid oppgi produktnummer (E nr.) og produksjonsnummer (FD nr.) for apparatet ditt. Typeskiltet med numrene finner du på apparatpasset. Vær klar over at det vil påløpe kostnader ved besøk av servicetekniker på grunn av feilbetjening også under garantitiden. 12 Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar Säkerhetsanvisningar till enheten..... Skadeorsaker. Miljöskydd... Återvinning.... Energispartips.....r du några av de vanligaste skadorna: Orsak Mat som kokat över Olämpliga rengöringsmedel Repor Salt, socker och sand Kastruller och stekpannor som har bottnar med grov struktur repar glaskeramiken. Åtgärd Mat som kokat över ska du ta bort direkt med rakbladsskrapa. Använd bara rengöringsmedel som är gjorda för glaskeramikhällar. Använd inte hällen som avlastnings eller arbetsyta. Kontrollera dina kokkärl. Översikt Skador Fläckar 15 Skador Missfärgningar Orsak Olämpliga rengöringsmedel Slitmärken från kastruller (t.ex. aluminium) Åtgärd Använd bara rengöringsmedel som är gjorda för glaskeramikhällar. Lyft kastruller och stekpannor när du flyttar dem. Mat som kokat över ska du ta bort direkt med rakbladsskrapa. Urgröpning Socker, sockerrik mat Miljöskydd Återvinning Packa upp enheten och lägg förpackningen i återvinningen. ) Energispartips Enheten är märkt i enlighet med EG direktiv 2002/96/EG om uttjänta el eller elektronikprodukter (waste electrical and electronic equipment WEEE). Direktivet anger riktlinjerna för återlämning och återvinning av uttjänta enheter inom EU. H Använd alltid lock som passar kastrullen eller grytan. Kokar du utan lock går det åt fyra gånger mer effekt. H Använd kastruller och stekpannor med jämn botten. Ojämna bottnar höjer effektförbrukningen. H Se till så att bottendiametern på kastruller, grytor och stekpannor överensstämmer med storleken på kokzonen.

5 För små kastruller på kokzonen leder till effektförluster. Tänk på att: Tillverkarna ibland anger kastrullens eller grytans övre diameter. Den är oftast större än bottendiametern. H Använd små kastruller när du lagar lite mat. En större kastrull som inte är full kräver mer effekt. 16 H Använd så lite vatten som möjligt vid tillagningen. Det spar effekt. Grönsakerna behåller sina vitaminer och mineraler. H Sänk effektläget i rätt tid. H Använd restvärmen i hällen. Slå av kokzonen 5 10 minuter innan maträtten är klar vid längre tillagningstider. Lär känna din spis Bruksanvisningen gäller för olika hällar. På sidan 2 finns en typöversikt med måttangivelser. Kokzonerna Kokzon $ Kokzon med en storlek ð Kokzon med två storlekar æ Grytzon Tillkoppling: Vrid kokzonsvredet till ð åt höger.

6 Ställa in effektläge. Stänga av: Vrid kokzonsvredet till 0 och ställ in det igen. Vrid aldrig kokzonsvredet förbi symbolen ð mot 0. Tillkoppling: Vrid kokzonsvredet till ð åt höger. Ställa in effektläge. Stänga av: Vrid kokzonsvredet till 0 och ställ in det igen. Vrid aldrig kokzonsvredet förbi symbolen ð mot 0. Slå på och av Kokzons och restvärmeindikering Kokzons och restvärmeindikeringen lyser när kokzonen är het: H Kokzonzindikering vid användning, strax efter att du slagit på kokzonen. H Restvärmeindikering efter tillagning, när kokzonen fortfarande är het. Du sparar energi om du utnyttjar restvärmen t.ex. för att varmhålla småvarmt eller smälta glasyr. 17 Ställa in hällen Kapitlet beskriver hur du ställer in kokzonerna. Tabellen innehåller effektlägen och tillagningstider för olika maträtter. Slå på och av hällen Ställa in hällen Slå på och av hällen med kokzonzvreden. Med kokzonsvreden ställer du in uppvärmningseffekten för kokzonerna. Effektläge 1 = lägsta effekt Effektläge 9 = högsta effekt Obs! Hällen styr kokzonerna genom att slå på och av uppvärmningen. Den kan slå på och av uppvärmningen även vid högsta effekt. Tillagningstider I tabellen nedan hittar du några förslag på tillagningstider. Tillagningstiderna beror på livsmedelstyp, vikt och kvalitet. Så avvikelser kan förekomma. Använd alltid effektläge 9 då du ska koka upp någonting. Effektläge för fortsatt tillagning Fortsatt koktid i minuter Smälta choklad, glasyr, gelatin smör Värma upp och varmhålla gryta (t.ex. linsgryta) mjölk** Effektläge för fortsatt tillagning Sjuda knödel, palt fisk vit sås, t.ex. bechamelsås Koka, ånga, ångkoka ris (med dubbel vattenmängd) skalpotatis kokt potatis pasta, nudlar grytor, soppor grönsaker grönsaker, djupfrysta Tryckkoka Bräsera rullader stek gulasch Steka** schnitzel, opanerad eller panerad schnitzel, djupfryst biff (ca 3 cm tjock) opanerad fisk och fiskfilé panerad fisk och fiskfilé fisk och fiskfilé, panerad och djupfryst, t.ex. fiskpinnar frysrätter pannkakor * fortsatt tillagning utan lock ** utan lock 4* 3* * Fortsatt koktid i minuter min min. 3 6 min min min min min min min min min min min min min min min min min min. kont. 19 Rengöring och skötsel Anvisningarna i kapitlet hjälper dig att sköta hällen. Lämpliga rengöringsmedel hittar hos kundtjänst eller via vår e Shop. Glaskeramik Rengöring Rengör hällen efter varje användning. Då bränner ev. matrester inte fast. Rengör inte hällen förrän den svalnat tillräckligt. Använd bara rengöringsmedel som är gjort för glaskeramikhällar. Följ rengöringsanvisningarna på förpackningen. Använd inte: H Outspätt handdiskmedel H Maskindiskmedel H Skurmedel H Aggressiva rengöringsmedel som ugnsrengöring eller fläckborttagningsmedel H Svampar som repar H Högtryckstvätt eller ångrengöring Glasskrapa Hårt sittande smuts tar du lättast bort med rakbladsskrapa: 1. Skjut fram glasskrapans blad. 2. Rengör glaskeramikytan med rakbladet. Rengör inte glaskeramikytan med skrapan som håller bladet. Den kan repa glaskeramikytan. d Skötsel Bladet är mycket vasst. Risk för skärskador. Säkra klingan då den inte används. Byt genast blad om det är skadat. Behandla hällen med skyddsmedel för glaskeramik. Följ anvisningarna på förpackningen. 20 Hällinfattningen Följ anvisningarna nedan, så slipper du skador på hällinfattningen: H Använd endast varmt vatten och lite diskmedel. H Använd inga kraftiga eller skurande medel. H Använd inte rakbladsskrapan. Service Om du behöver reparera enheten, så hjälper service dig. Du hittar adress och telefonnummer till närmaste serviceställe i telefonkatalogen. Kundtjänst kan också tala om för dig vilket serviceställe som är närmast. E nummer och FD nummer Ange produktens E nummer och FD nummer vid kontakt med service. Typskylten med numren hittar du på garantibeviset till enheten. Tänk på att serviceteknikerns besök inte är gratis vid felanvändning ens under garantitiden. 21 Sisällysluettelo Turvallisuusohjeet Laitteen turvallisuusohjeet Vaurioiden syyt..... Ympäristönsuojelu. Ympäristöystävällinen hävittäminen... Energiansäästövihjeitä.... Tutustuminen laitteeseen..... Keittoalueet...

7 Keittoalueen ja jälkilämmön näyttö.... Keittotason säätäminen. Keittotason kytkeminen päälle ja pois päältä. Keittoalueen säätäminen Keittotaulukko Puhdistus ja hoito. Keraaminen lasi.... Keittotason kehys... Huoltopalvelu d Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti. Vain siten osaat käyttää keittotasoa turvallisesti ja oikein. luovutat laitteen edelleen, anna ohjeet laitteen mukana. Tarkasta laite pakkauksesta purkamisen jälkeen. laitetta ainoastaan ruoanvalmistukseen. öljy tai rasva syttyy helposti palamaan. liekit kannella tai lautasella. Kytke keittoalue pois päältä. Palovamman vaara! Älä kosketa kuumia keittoalueita. keittoalue ja kattilan pohja aina kuivana. Sähköiskun vaara! huoltopalveluun. Sähköiskun vaara! Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia. huoltopalveluun. kattiloiden kiehumista tyhjiksi. Se voi aiheuttaa vaurioita. voi aiheuttaa vaurioita. suojakalvo ei sovi keittotasolle. astiasi. kattiloita ja pannuja, kun siirrät niiden paikkaa.

8 laite on merkitty käytettyjä sähkö ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment WEEE) koskevan eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY mukaisesti. Direktiivi määrittelee EU maita koskevat säädökset käytöstä poistettujen laitteiden palautusoikeudesta ja kierrätyksestä. ) Energiansäästövih jeitä H Sulje kattilat aina sopivalla kannella. Ruoanvalmistus ilman kantta kuluttaa neljä kertaa enemmän sähköä. H Käytä kattiloita ja pannuja, joissa on tasainen pohja. Epätasaiset pohjat nostavat sähkönkulutusta. 25 H Kattilan ja pannun pohjan halkaisijan pitää vastata keittoalueen kokoa. Erityisesti keittoalueelle liian pieten kattiloiden käyttö tuhlaa energiaa. Ota huomioon: Astian valmistaja ilmoittaa usein kattilan yläreunan halkaisijan. Se on yleensä suurempi kuin kattilan pohjan halkaisija. H Käytä pienille määrille pientä kattilaa. Suuri, vajaa kattila kuluttaa paljon sähköä. H Kypsennä vähällä vedellä. Se säästää sähköä. Vitamiinit ja mineraalit säilyvät vihanneksissa. H Kytke oikeaan aikaan pienemmälle tehoalueelle. H Käytä keittotason jälkilämpö hyväksi. Kytke keittoalue pois päältä jo 5 10 minuuttia ennen kypsymisajan päättymistä, jos kypsymisaika on pitkä. Tutustuminen laitteeseen Käyttöohjeet koskevat eri keittotasoja. Sivulta 2 löydät laitteen tyyppi ja mittatiedot. Keittoalueet Keittoalue $ Yksitoimikeittoalue ð Kaksitoimikeittoalue Kytkeminen käyttöön: Käännä keittoalueen tehovalitsin oikealle kohtaan ð asti. Säädä tehoalue. Kytkeminen pois käytöstä: Käännä keittoalueen tehovalitsin kohtaan 0 ja säädä uudelleen. Älä käännä keittoalueen tehovalitsinta symbolin ð yli kohtaan 0. Kytkeminen käyttöön: Käännä keittoalueen tehovalitsin oikealle kohtaan ð asti. Säädä tehoalue. Kytkeminen pois käytöstä: Käännä keittoalueen tehovalitsin kohtaan 0 ja säädä uudelleen. Älä käännä keittoalueen tehovalitsinta symbolin ð yli kohtaan 0. Kytkeminen käyttöön ja pois käytöstä æ Paistoalue 26 Keittoalueen ja jälkilämmön näyttö Keittoalueen ja jälkilämmön näyttö palaa, kun keittoalue on lämmin: H Keittoalueen näyttö käytön aikana, hetken kuluttua sen jälkeen, kun olet kytkenyt keittoalueen päälle. H Jälkilämmön näyttö keittämisen jälkeen, kun keittoalue on vielä lämmin. Voit käyttää jälkilämmön hyväksesi ja säästää energiaa; voit esimerkiksi pitää pienen määrän ruokaa lämpimänä tai sulattaa kuorrutteen. Keittotason säätäminen Tästä luvusta löydät ohjeet keittoalueen säätämisestä. Taulukosta löydät tehoalueet ja kypsymisajat eri ruokalajeille. Keittotason kytkeminen päälle ja pois päältä Keittoalueen säätäminen Keittotaso kytketään päälle ja pois päältä keittoalueen tehovalitsimilla. Keittoalueen tehovalitsimilla asetat keittoalueiden lämmitystehon. Tehoalue 1 = pienin teho Tehoalue 9 = suurin teho Huomautus Keittoalue säätää lämpötilaa kytkemällä kuumenemisen päälle ja pois päältä. Kuumeneminen voi suurimmallakin tehoalueella kytkeytyä päälle ja pois päältä. 27 Keittotaulukko Alla olevasta taulukosta löydät muutamia esimerkkejä. Kypsymisaika riippuu ruoan lajista, painosta ja laadusta. Siksi poikkeamat ovat mahdollisia. Käytä kiehautukseen aina tehoaluetta 9. Kypsennysteho Kypsennysaika minuutteina Sulatus Suklaa, kuorrute, liivate Voi Lämmittäminen ja lämpimänäpito Pataruoka (esim. linssipata) Maito** Kypsennys alle kiehumapisteessä Knöödelit, mykyt Kala Valkoiset kastikkeet, esim. béchamelkastike Keittäminen, höyrykypsennys, höyrytys Riisi (kaksinkertaisessa vesimäärässä) Kuoriperunat Kuoritut perunat Pastatuotteet Pataruoka, keitot Vihannekset Vihannekset, pakastetut Kypsennys painekattilassa Hauduttaminen Kääryleet Patapaisti Gulassi * 3* * min min 3 6 min min min min 6 10 min min min min min min min 28 Kypsennysteho Paistaminen** Leike, paneroimaton tai paneroitu Leike, pakastettu Pihvi (3 cm paksu) Kala ja kalafilee, paneroimaton Kala ja kalafilee, paneroitu Kala ja kalafilee, paneroitu ja pakastettu, esim. kalapuikot Pannuruoat, pakastetut Ohukaiset * kypsennys ilman kantta ** ilman kantta Kypsennysaika minuutteina 6 10 min 8 12 min 8 12 min 8 20 min 8 20 min 8 12 min 6 10 min paista kypsäksi Puhdistus ja hoito Tästä luvusta löydät keittoalueen hoito ohjeet. Sopivia puhdistus ja hoitoaineita on saatavana huoltopalvelusta tai e Shopistamme. Keraaminen lasi Puhdistus Puhdista keittotaso aina ruoanlaiton jälkeen. Tällöin ruoanjätteet eivät pala kiinni. Puhdista keittotaso vasta, kun se on jäähtynyt riittävästi. pakkauksessa olevia puhdistusohjeita. 29 Älä käytä: H laimentamatonta astianpesuainetta H astianpesukoneeseen tarkoitettua pesuainetta H hankausainetta H voimakkaita puhdistusaineita kuten uuninpuhdistusainetta tai tahranpoistoainetta H hankaavia sieniä H painepesuria tai höyrysuihkua Puhdistuslasta Voimakkaan lian puhdistat parhaiten puhdistuslastalla: 1. Poista puhdistuslasta suojuksesta. 2. Puhdista keraaminen lasipinta terällä. Älä puhdista keraamisen lasin pintaa puhdistuslastan kotelolla. Keraamisen lasin pinta saattaa naarmuuntua. d Hoito Terä on erittäin terävä. Viiltohaavojen vaara. Suojaa terä, kun se ei ole käytössä. Vaurioitunut terä on vaihdettava heti uuteen. Hoida keittotasoa keraamisen lasin suoja ja hoitoaineella. Noudata pakkauksessa olevia ohjeita. Keittotason kehys Noudata seuraavia ohjeita, jotta vältät keittotason kehyksen vauriot: H Käytä vain lämmintä astianpesuaineliuosta. H Älä käytä voimakkaita tai hankaavia aineita.

9 H Älä käytä puhdistuslastaa. 30 Huoltopalvelu Jos laitteesi täytyy korjata, huoltopalvelumme on käytettävissäsi. Lähimmän huoltopalvelupisteen osoitteen ja puhelinnumeron löydät puhelinluettelosta. Myös mainituista huoltopalvelukeskuksista saat tiedon lähimmästä huoltopalvelusta. Mallinumero ja sarjanumero Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita laitteesi mallinumero (E numero) ja sarjanumero (FD numero). Tyyppikilven ja numerot löydät laitepassista. Ota huomioon, että huoltoneuvojan käynti käyttövirheen takia aiheuttaa Sinulle kustannuksia myös takuuaikana. 31 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger for dette apparat.... Årsager til skader... Miljøbeskyttelse Miljøvenlig bortskaffelse... Energisparetips..... Lære apparatet at kende..... Kogezonerne Kogezone og restvarme indikator.... Indstille kogesektionen.. Tænde og slukke for kogesektionen... Indstille kogezone... Tilberedningstabel Rengøring og pleje Glaskeramik.. Kogesektionens ramme Kundeservice.

10 d Sikkerhedsanvisninger Læs denne brugsanvisning omhyggeligt. Det er en forudsætning for, at De kan betjene kogesektionen sikkert og korrekt. Det er vigtigt opbevare både brugsanvisningen og monteringsvejledningen samt apparatpasset. Hvis De giver apparatet videre til andre, skal disse dokumenter vedlægges. Kontroller apparatet efter udpakningen. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Sikkerhedsanvis ninger for dette apparat Sikker betjening Dette apparat er udelukkende beregnet til brug i private husholdninger. Anvend kun apparatet til tilberedning af fødevarer. Lad ikke apparatet være uden opsyn, mens det er i brug. Hverken voksne eller børn må betjene apparatet uden opsigt, hvis H de fysisk eller mentalt ikke er i stand til, H eller hvis de mangler den fornødne viden og erfaring til, at kunne betjene apparatet korrekt. Overophedet olie og fedtstof Brandfare! Overophedet olie og fedtstof kan hurtigt selvantændes. Lad aldrig opvarmet fedtstof eller olie være uden opsyn. Forsøg aldrig at slukke brændende olie eller fedt med vand. Kvæl flammerne med et låg eller en tallerken. Sluk for kogezonen. Fare for forbrænding! Rør aldrig ved varme kogezoner. Sørg for at holde små børn på sikker afstand. Brandfare! Læg aldrig brændbare genstande på kogesektionen. Brandfare! Opbevar ikke brændbare genstande eller spraydåser i skuffen direkte under kogesektionen. Varme kogezoner 33 Våde grydebunde og kogezoner Revner i glaskeramikken Ukorrekte reparationer Fare for tilskadekomst! Hvis der er væske mellem grydebund og kogezone, kan der opstå et damptryk. Dette kan få gryden til pludseligt at hoppe på kogezonen. Sørg altid for, at kogezone og grydebund er tørre. Fare for elektrisk stød! Afbryd sikringen i sikringsskabet, hvis der er ridser, revner eller brud i den glaskeramiske plade. Kontakt kundeservice. Fare for elektrisk stød! Fagligt ukorrekte reparationer er farlige. Afbryd sikringen i sikringsskabet, hvis apparatet er defekt. Kontakt kundeservice. Kun serviceteknikere, der er uddannet af os, må udføre reparationer. Årsager til skader Gryde og pandebunde Ru gryde og pandebunde laver ridser i glaskeramikken. Undgå at koge gryder tørre. Der kan opstå skader. Sæt aldrig varme pander og gryder på betjeningsfeltet, indikatorområdet eller rammen. Der kan opstå skader. Hvis der falder hårde eller spidse genstande ned på kogesektionen, kan der opstå skader. Alufolie eller plastskåle smelter fast på varme kogezoner. Der må ikke anvendes beskyttelsesfolie på kogesektionen. I tabellen herunder findes en oversigt over de hyppigste skader. Årsag Overkogt mad Uegnede rengøringsmidler Ridser Salt, sukker og sand Ru gryde og pandebunde ridser glaskeramikken. Afhjælpning Fjern overkogt mad med en glasskraber med det samme. Anvend kun rengøringsmidler, der er beregnet til glaskeramik. Anvend ikke kogesektionen som arbejds eller afsætningsplads. Undersøg gryder og pander. Varme pander og gryder Hårde og spidse genstande Folie og kunststoffer Oversigt Skade Pletter 34 Skade Misfarvninger Årsag Uegnede rengøringsmidler Afslid fra gryder (f.eks. aluminium) Afhjælpning Anvend kun rengøringsmidler, der er beregnet til glaskeramik. Løft gryder og pander, når de flyttes. Fjern overkogt mad med en glasskraber med det samme. Muslingeformede skader i glasset Sukker, retter med højt sukkerindhold Miljøbeskyttelse Miljøvenlig bortskaffelse Pak apparatet ud af emballagen, og bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. ) Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2002/96/EF om genvinding og bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU. Energisparetips H Læg altid et låg på gryden, som passer i størrelsen. Ved tilberedning uden låg bruger De meget mere energi. H Brug gryder og pander med en plan bund. Ujævne bunde forøger energiforbruget. H Gryde og pandebundes diameter skal passe til kogezonens størrelse. Især medfører for små gryder på kogezonerne spild af energi. Bemærk: Producenter af gryder og pander angiver ofte den øvre diameter. Den er for det meste større end bundens diameter. H Brug små gryder til små portioner. En stor gryde, der ikke er fyldt helt op, forbruger meget energi. 35 H Tilbered med små mængder vand. Det sparer energi. Grøntsagerne bevarer deres indhold af vitaminer og mineraler. H Indstil i god tid kogezonen til et lavere kogetrin. H Udnyt restvarmen i kogezonen. Ved længere tilberedningstider kan der allerede slukkes for kogezonen 5 10 minutter, før tilberedningstiden er slut. Lære apparatet at kende Brugsanvisningen gælder for forskellige kogesektioner. På side 2 er der en oversigt over de forskellige typer med angivelse af mål.

11 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Kogezonerne Kogezone $ Enkelt kogezone ð Dobbelt kogezone Aktivere: Drej kogezone betjeningsknappen mod højre til ð. Indstil kogetrinnet. Deaktivere: Drej kogezone betjeningsknappen til 0, og indstil igen. Drej aldrig kogezone betjeningsknappen forbi symbolet ð til 0. Aktivere: Drej kogezone betjeningsknappen mod højre til ð. Indstil kogetrinnet. Deaktivere: Drej kogezone betjeningsknappen til 0, og indstil igen. Drej aldrig kogezone betjeningsknappen forbi symbolet ð til 0. Aktivere og deaktivere æ Stegezone Kogezone og restvarme indikator Kogezone og restvarme indikatoren lyser, så længe en af kogezonerne er varm: H Kogezone indikator lyser under brugen og kort tid efter at De har tændt for en kogezone. kan udnytte restvarmen og spare på energien, f.eks. ved den højeste effekt kan varmelegemet hhv. tænde/slukke. Tilberedningstabel I nedenstående tabel findes nogle eksempler på tilberedning. Tilberedningstiderne afhænger af madvarernes art, vægt og kvalitet. Derfor kan der være afvigelser. Brug altid kogetrin 9 til opkogning. Viderekog ningstrin Tilberednings tid i minutter Smeltning Chokolade, overtrækschokolade, husblas Smør Opvarmning og varmholdning Sammenkogte retter (f.eks. linsegryde) Mælk** Viderekog ningstrin Trække, simre Knödel, klöße Fisk Hvide saucer, f.eks. bechamelsauce Kogning, dampning Ris (med dobbelt mængde vand) Pillekartofler Hvide kartofler Dejretter, pasta Sammenkogte retter, supper Grøntsager Grøntsager, dybfrosne Tilberedning i trykkoger Grydestegning Benløse fugle Oksesteg Gullasch Stegning** Schnitzel, naturel eller paneret Schnitzel, dybfrossen Steak (3 cm tyk) Fisk eller fiskefilet, naturel Fisk eller fiskefilet, paneret Fisk og fiskefilet, paneret og dybfrossen, f. eks. fiskepinde Panderetter, dybfrosne Pandekager * Viderekogning uden låg ** Uden låg 4* 3* * Tilberednings tid i minutter min min. 3 6 min min min min min min min min min min min min min min min min min min. fortløbende Rengøring og pleje I dette kapitel findes anvisninger til, hvordan kogesektionen skal plejes. Der kan købes egnede rengørings og plejemidler via Kundeservice eller i vores e Shop. 38 Glaskeramik Rengøring Rengør altid kogesektionen, når De har brugt den til madlavning. På den måde brænder madrester ikke fast. Rengør først kogesektionen, når den er kølet tilstrækkeligt af. Anvend kun rengøringsmidler, der er beregnet til glaskeramik. Følg anvisningerne til rengøring på emballagen. Brug aldrig: H Ufortyndet opvaskemiddel til manuel opvask H Rengøringsmidler til opvaskemaskinen H Skurende rengøringsmidler H Aggressive rengøringsmidler som f.eks. ovnrens og pletfjerner H Ridsende rengøringssvampe H Højtryksrenser eller dampstråler Glasskraber Stærk tilsmudsning fjernes bedst med en glasskraber: 1. Frigør glasskraberens sikring. 2. Rengør glaskeramikfladen med klingen. Pas på, at skraberens holder ikke berører glaskeramikfladen. Glaskeramikken kan blive ridset af det. d Pleje Klingen er meget skarp. Fare for snitsår. Sørg for at sikre klingen, når den ikke anvendes. Udskift defekte klinger med det samme. Brug et pleje og beskyttelsesmiddel til glaskeramik til pleje af kogesektionen. Følg anvisningerne på emballagen. Kogesektionens ramme For at undgå beskadigelse af kogesektionens ramme skal følgende anvisninger overholdes: 39 H Brug udelukkende varmt opvaskevand til rengøringen. H Der må ikke bruges ætsende eller skurende midler. H Anvend aldrig glasskraberen på kogesektionens ramme. Kundeservice Hvis Deres apparat skal repareres, står vores kundeservice til Deres rådighed. De kan finde adresse og telefonnummer på den nærmeste kundeservice afdeling i telefonbogen. De kan også få oplyst det nærmeste serviceværksted hos de angivne kundeservicecentre. E nummer og FD nummer Når De kontakter vores serviceafdeling, skal De opgive komfurets E nummer og FD nummer. Typeskiltet med numrene findes i apparatets papirer. Vær opmærksom på, at det også indenfor garantiperioden ikke er gratis at få besøg af en tekniker fra kundeservice, hvis det viser sig, at apparatet er blevet betjent forkert. 40.

Din brugermanual BOSCH NKH645G14M http://da.yourpdfguides.com/dref/3558994

Din brugermanual BOSCH NKH645G14M http://da.yourpdfguides.com/dref/3558994 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BOSCH NKH645G14M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

PKE6..C.., PKN6..C.. Kokesone Häll Keittotaso Kogesektion. [no] Bruksveiledning...2 [sv] Bruksanvisning...7

PKE6..C.., PKN6..C.. Kokesone Häll Keittotaso Kogesektion. [no] Bruksveiledning...2 [sv] Bruksanvisning...7 PKE6..C.., PKN6..C.. Kokesone Häll Keittotaso Kogesektion [no] Bruksveiledning...2 [sv] Bruksanvisning...7 [fi] Käyttöohje... 12 [da] Brugsanvisning... 17 ê Innholdsfortegnelse[no]Bruksveiledni ng Sikkerhetsanvisninger...

Læs mere

PKF375V14 Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll. [da] Brugsanvisning...2 [fi] Käyttöohje...7. [no] Bruksveiledning... 12 [sv] Bruksanvisning...

PKF375V14 Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll. [da] Brugsanvisning...2 [fi] Käyttöohje...7. [no] Bruksveiledning... 12 [sv] Bruksanvisning... PKF375V14 Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll [da] Brugsanvisning...2 [fi] Käyttöohje...7 [no] Bruksveiledning... 12 [sv] Bruksanvisning... 17 Indholdsfortegnelse[da]Brugsanvi sning Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning CE261/273. Glaskeramisk kogetop

Gaggenau Brugsanvisning CE261/273. Glaskeramisk kogetop Gaggenau Brugsanvisning CE261/273 Glaskeramisk kogetop 2 Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Sikkerhedsanvisninger 4 Årsager til skader 5 Miljøbeskyttelse 6 Miljøvenlig bortskaffelse 6 Energisparetips 6

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS EF645CN15D http://da.yourpdfguides.com/dref/3554107

Din brugermanual SIEMENS EF645CN15D http://da.yourpdfguides.com/dref/3554107 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS EF645CN15D i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

PKE6..E.., PKF6..E.., PKN6..E.., PKN8..E.., PKB6..E.. Kokesone Häll Keittotaso Kogesektion. [no] Bruksveiledning...2 [sv] Bruksanvisning...

PKE6..E.., PKF6..E.., PKN6..E.., PKN8..E.., PKB6..E.. Kokesone Häll Keittotaso Kogesektion. [no] Bruksveiledning...2 [sv] Bruksanvisning... PKE6..E.., PKF6..E.., PKN6..E.., PKN8..E.., PKB6..E.. Kokesone Häll Keittotaso Kogesektion [no] Bruksveiledning...2 [sv] Bruksanvisning...11 [fi] Käyttöohje... 19 [da] Brugsanvisning... 27 ê Innholdsfortegnelse[no]Bruksveiledni

Læs mere

Bruksanvisning... 25. Käyttöohje... 10 Bruksveiledning... 18 ET.75M.11E. Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll

Bruksanvisning... 25. Käyttöohje... 10 Bruksveiledning... 18 ET.75M.11E. Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll [da] [fi] [no] [sv] Brugsanvisning...2 Käyttöohje... 10 Bruksveiledning... 18 Bruksanvisning... 25 ET.75M.11E Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll Indholdsfortegnelse[da]Brugsanvi sning Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning CE261/273. Glaskeramisk kogetop

Gaggenau Brugsanvisning CE261/273. Glaskeramisk kogetop Gaggenau Brugsanvisning CE261/273 Glaskeramisk kogetop 2 Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Sikkerhedsanvisninger 4 Årsager til skader 5 Miljøbeskyttelse 6 Miljøvenlig bortskaffelse 6 Energisparetips 6

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS EK73E501 http://da.yourpdfguides.com/dref/3554329

Din brugermanual SIEMENS EK73E501 http://da.yourpdfguides.com/dref/3554329 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning CE481/491. Glaskeramisk kogetop

Gaggenau Brugsanvisning CE481/491. Glaskeramisk kogetop Gaggenau Brugsanvisning CE481/491 Glaskeramisk kogetop 2 Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Sikkerhedsanvisninger 4 Årsager til skader 5 Miljøbeskyttelse 6 Miljøvenlig bortskaffelse 6 Energisparetips 6

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM6300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW71E i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

NKE , NKF , NKH , NKN , NKF6...17G Kokesone Häll Keittotaso Kogesektion

NKE , NKF , NKH , NKN , NKF6...17G Kokesone Häll Keittotaso Kogesektion NKE6...17., NKF6...17., NKH6...17., NKN6...17., NKF6...17G Kokesone Häll Keittotaso Kogesektion [no] Bruks- og monteringsveiledning 2 [sv] Bruks- och monteringsanvisning 8 [fi] Käyttö- ja asennusohje 13

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480 Gaggenau Brugsanvisning Væghængt emhætte AW 480 Indhold Sikkerhedshenvisninger 4 Vedr. førstegangsbrug 5 Vedr. brug 5 Dette er Deres nye apparat 6 Væghængt emhætte AW 480 6 Manøvrepanel 6 Tilbehør 7 Specialtilbehør

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Glaskeramisk kogeplade Glaskeramisk kogeplade Kære kunde! Denne kogeplade er beregnet til brug i private husholdninger. Vores apparater emballeres i miljørigtige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE SIDE 62 FØR DU ANVENDER DEN KERAMISKE PLADE SIDE 63 SIKKERHEDSANVISNINGER OG GODE RÅD SIDE 64

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE SIDE 62 FØR DU ANVENDER DEN KERAMISKE PLADE SIDE 63 SIKKERHEDSANVISNINGER OG GODE RÅD SIDE 64 INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE SIDE 62 FØR DU ANVENDER DEN KERAMISKE PLADE SIDE 63 SIKKERHEDSANVISNINGER OG GODE RÅD SIDE 64 HVORDAN BRUGES DEN KERAMISKE KOGEPLADE SIDE 65 HVORDAN ANVENDES DEN DOBBELTE

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

Din brugermanual GAGGENAU VE270114 http://da.yourpdfguides.com/dref/3549217

Din brugermanual GAGGENAU VE270114 http://da.yourpdfguides.com/dref/3549217 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Din brugermanual GAGGENAU VG264214NL http://da.yourpdfguides.com/dref/3653158

Din brugermanual GAGGENAU VG264214NL http://da.yourpdfguides.com/dref/3653158 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual GAGGENAU VG295134F http://da.yourpdfguides.com/dref/3653148

Din brugermanual GAGGENAU VG295134F http://da.yourpdfguides.com/dref/3653148 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm x 2 90 C 538 mm 20 mm 80 385 mm 370 mm 305 494 mm 7 mm 595 mm 40 mm 40 mm min 380 mm min 550 mm 560 mm = = x 2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Din brugermanual BOSCH NKC687T01 http://da.yourpdfguides.com/dref/3546841

Din brugermanual BOSCH NKC687T01 http://da.yourpdfguides.com/dref/3546841 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS EI645EC11 http://da.yourpdfguides.com/dref/3570015

Din brugermanual SIEMENS EI645EC11 http://da.yourpdfguides.com/dref/3570015 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG BRUGSANVISNING VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF DEN GLASKERAMISKE

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW82N-B

Din brugermanual SAMSUNG MW82N-B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW82N-B i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS DEG2820 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1 Bilaga PRODUKTDTBLD Modellidentifiering Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme 88,1 Energieffektivitetsklass per utrymme Energiförbrukning som krävs för att värma en standardiserad mängd i ett

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING. Kogeplade Kokplatta Platetopp

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING. Kogeplade Kokplatta Platetopp SV NO INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING Kogeplade Kokplatta Platetopp 02 Kære kunde, Tak, fordi du har købt en kogeplade fra BRANDT.

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEK

Din brugermanual VOSS DEK Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual GAGGENAU CG492110F http://da.yourpdfguides.com/dref/3569120

Din brugermanual GAGGENAU CG492110F http://da.yourpdfguides.com/dref/3569120 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

Din brugermanual SMEG CVB20RNE http://da.yourpdfguides.com/dref/3498998

Din brugermanual SMEG CVB20RNE http://da.yourpdfguides.com/dref/3498998 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SMEG CVB20RNE i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen H610.1151.41.01 10 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

Læs mere

FARE ADVARSEL. DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER

FARE ADVARSEL. DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne håndbog og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtig information 3 Sikkerhedsregler 3 Tekniske Specifikationer 4 Gryder 5

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEG2140-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949504

Din brugermanual VOSS DEG2140-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949504 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS DEG2140-AL i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken Stormkök 9 delar Stormkjøkken 9 deler Retkikeittiö 9 osaa Stormkøkken 9 dele Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Læs mere

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QC900U http://da.yourpdfguides.com/dref/835226

Din brugermanual HUSQVARNA QC900U http://da.yourpdfguides.com/dref/835226 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HUSQVARNA QC900U i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX RC1500 http://da.yourpdfguides.com/dref/625344

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX RC1500 http://da.yourpdfguides.com/dref/625344 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX RC1500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECM26111W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader!

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader! 1 gryde lav mad på 6 måder! Grill Bag Sautér Steg Damp Braisér Slip let Cerami-Tech Keramisk coating Jævn opvarmning Passer til alle kogeplader Nem at rengøre Slidstærk og stænkafvisende coating Varmeafvisende

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning Miniovn MD 16313 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens indhold... 5 3. Korrekt

Læs mere

*9000308878* 9000308878 EH6..ME2.., EH8..ML2.., EH8..ME2..

*9000308878* 9000308878 EH6..ME2.., EH8..ML2.., EH8..ME2.. EH6..ME2.., EH8..ML2.., EH8..ME2.. [da] Brugsanvisning... 2 [fi] Käyttöohje...15 [no] Bruksveiledning...29 [sv] Bruksanvisning...43 *9000308878* 9000308878 Indholdsfortegnelse Råd og vejledning om sikkerhed...

Læs mere

KUN TIL INDENDØRS BRUG

KUN TIL INDENDØRS BRUG VEJLEDNING BIOPEJS Varenr. 91809 Model: WF073 KUN TIL INDENDØRS BRUG Produceret i Kina for: SAM PARTNER A/S DK-6000 Kolding info@sampartner.dk MONTERINGSVEJLEDNING: Inden ovnen tages i brug, skal denne

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

Din brugermanual ELEKTRO HELIOS BL2509

Din brugermanual ELEKTRO HELIOS BL2509 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DEUTSCH Installation Seite 4 Bedienungsanleitung Seite 6 ENGLISH Installation Page 4 Instructions for use Page 14 FRANÇAIS Installation Page 4 Mode d

DEUTSCH Installation Seite 4 Bedienungsanleitung Seite 6 ENGLISH Installation Page 4 Instructions for use Page 14 FRANÇAIS Installation Page 4 Mode d DEUTSCH Installation Seite 4 Bedienungsanleitung Seite 6 ENGLISH Installation Page 4 Instructions for use Page 14 FRANÇAIS Installation Page 4 Mode d emploi Page 21 NEDERLANDS Installatie Pagina 4 Gebruiksaanwijzing

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

DEUTSCH Installation Seite 7 Bedienungsanleitung Seite 9 ENGLISH Installation Page 17 Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Installation Page 26 Mode

DEUTSCH Installation Seite 7 Bedienungsanleitung Seite 9 ENGLISH Installation Page 17 Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Installation Page 26 Mode DEUTSCH Installation Seite 7 Bedienungsanleitung Seite 9 ENGLISH Installation Page 17 Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Installation Page 26 Mode d emploi Page 27 NEDERLANDS Installatie Pagina 36 Gebruiksaanwijzing

Læs mere

Din brugermanual ATLAS KX304-4 http://da.yourpdfguides.com/dref/829440

Din brugermanual ATLAS KX304-4 http://da.yourpdfguides.com/dref/829440 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk SK 803 Brugermanual Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager

Læs mere