Attachment og udviklingen af kronisk whiplash syndrom (LWS)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Attachment og udviklingen af kronisk whiplash syndrom (LWS)"

Transkript

1 Attachment og udviklingen af kronisk whiplash syndrom (LWS) Allévia Tværfagligt Smertecenter & Psykologisk Institut Tonny Andersen, Cand. psych. Aut. Ph.d. stud. Vejledere: Professor Ask Elklit Adjunk Lene Vase

2 Udviklingen af kroniske smerter Er nogle mere sårbare for at udvikle kroniske smerter? Hvordan kan vi forklare en sådan sårbarhed? Hvordan forebygger vi udviklingen af kroniske smerter?

3 Whiplash En moderne lidelse? Ondt i livet? Funktionel eller psykosomatisk? Hysteriker? Psykologiske smerter vs rigtige smerter?

4 Hvad er Whiplash Betegnelsen for en accelerations og decelerations mekanisme med energioverførsel til nakken. Whiplash er ikke en diagnose. Graden af traumet derimod kan klassificeres efter Quebec Task Force afhængig af graden af læsion og symptomer. Late Whiplash Syndrome (LWS), Whiplash associated disorder (WAD) betegnelser for den kroniske tilstand.

5 Late whiplash syndrome (LWS) Ca tilfælde årligt (sst.dk) % fortsat symptomer efter 6 mdr (Kasch 2001). Ca. 5-10% må opgive arbejdsmarkedet. 90% af tilfældende findes ingen organisk patologi der kan forklare de vedvarende symptomer.

6 Agenda 1. Smertemodeller og psykosociale faktorers indvirkning på udviklingen af kroniske smerter. 2. Neuromatrix teorien og sårbarhed for smerte. 3. Attachment og smerte en teoretisk model. 4. Attachment mønstre og smerteadfærd 5. Empiri Whiplash sample. 6. Kliniske implikationer?

7 Smertebegreber Nociception Smerte Lidelse Smerte adfærd (karakteristisk for den kroniske tilstand) Loeser (1980)

8 Lidt smertehistorie Melzack & Wall (1965) gate-control teori. Loeser (1980) smerte og lidelse. Melzack (19 ) neuromatrix teori. Vlayen & Linton (2000) fear-avoidance model Eisenberger et al (2004) Neurobiologi Meredith et al. (2008) stress sårbarhed og tilknytning

9 Descartes ( ) smertemodel Et dirkete forhold mellem vævsbeskadigelse og smerteoplevelse

10 Port-kontrol-teorien Descenderende processer (tilbagevirkende)

11 Forudsigelse af kronicitet Fremadrettede studier viser at psykosociale faktorer har større betydning for udviklingen af kroniske smerter end fysiske og medicinske faktorer alene. 70% kan forudsiges herudfra. Katastrofetænkning syv gange bedre variabel, end fysiske karakteristika. (Gatchel 1995, Linton 2002)

12 En sårbarheds-stress model Anerkendt at smerte er et biopsykosocialt fænomen. Sårbarheds stress modellen foreslår at nogle er mere sårbare for smerte og udviklingen af maladaptive mestringsstrategier, hvilke fører til den kroniske smertetilstand.

13 Fysisk destabilisering Præmorbide risikofaktorer Personlighedstræk? Socioøkonomisk status Psykosocial belastning & Traumatiske hændelser Andet? Mental destabilisering Smerte 1. stadie 2. stadie 3. stadie Skade/hændelse Oplevet smerte Begyndende psykisk ubehag (angst, frygt, bekrymring mm). Udvikling eller forværring af psykologiske problemer Depression indlært hjælpeløshed. Angst og symptom Accept af sygerolle og konsolidering af sygdomsadfærd. forværring. Psykosomatiske sygdomme.

14 Psykosociale faktorer Psykologiske Katastrofetænkning, Kognitive forvrængninger, ekstern Locus-of-control, overopmærksomhed på smerter, hjælpeløshed, passiv coping. Adfærdsmæssige Lavt aktivitetsniveau, undgåelsesadfærd, uhensigtsmæssig smertekommunikation, nedsat funktionsniveau. Emotionelt Depression og angst. Socialt Køn, normer, støtte fra andre, parforholdsproblemer, økonomi. Dårligt selvvurderet helbred. Linton 2000

15 Øget vagtsomhed på smerter Opdager Smerte trussel Vagtsomhed Bekymring, katastrofetænkning Opmærksomheden vedligeholder smerterne i samspil med kognition. Fear-avoidance beliefs (Linton 2002).

16 Neuromatrix teorien 1. Fordi fantomlemmer og smerter føles så virkelige, antages det, at den kropsdel vi normalt kan mærke, er repræsenteret i hjernen som en neural proces. Hver kropsdel er kortlagt, og kan aktiveres uden input fra kroppen eller ydre stimuli. 2. Fornemmelser af kroppen, inklusiv smerte, mærkes uafhængig af input fra kroppen. Stimuli kan aktiverer mønstret (fornemmelserne/oplevelsen), men producerer ikke oplevelsen. 3. Kroppen opleves som en enhed, sammensat af neurale processer i hjernen. 4. Der eksisterer i hjernen et krop-selv (et neuralt netværk), som er dannet ved genetiske dispositioner og gennem indlæring.

17 Neuromatrix teorien (Melzack 2004)

18 Neuromatrix teorien Sensorisk input Oplevelser Tanker, følelser Adfærd Smerte oplevelse Fysisk og psykisk Stress Kropslige processer, immun system aktiveres, hormoner og stofskifte Krop-selv billedet Tid

19 Bio-psyko-social model

20 Den kognitive model Værdier & holdninger Tanker Krop Total smerte Adfærd Følelser

21

22 Smertens funktion Beskytte organismen. Nociception (signal om vævsbeskadigelse fra smertereceptorer). Smerteperception/affekt. Oplevelsen af ubehag associeret med nociceptionen såvel som emotionelt ubehag forbundet med fremtidige implikationer (trussel). Smerteaffekt motiverer til adfærd, der reducerer smerterten eller forebygger den eventuelle smerte. Da separate men forbundne systemer er det muligt at opleve smerte trods fraværet af vævsbeskadigelse (blot trussel). Det ser ud til at social eksklussion aktiverer samme smertenetværk via en aktivering af den affektive del af smertesystemet, som giver en fysisk smerteoplevelse. (Eisenberger & Liebermann 2005;2006;MacDonald & Leary 2005).

23 Et fælles alarmsystem Det samme neurale system aktiveres ved social og fysisk smerte (Anterior cingulate cortex). (Skanningsstudie, Eisenberger 2004) Mere aktivt ved de som er smertesensitive. Neuroticisme. Social støtte øger smerte tolerancen. Gigtpatienter og dagbog. Støtte fra ægtefælle. Antidepressiv medicin for angst og depression virker også smertedæmpende.

24 Psykosociale faktorer der forudsiger kronificering Graden af tidliger traumatiske oplevelser forudsiger udviklingen af kronisk smerte. Udviklingen af depression og negative antagelser forudsiger graden af handicap. (Casey 2008). Traumer kan føre til permanente ændringer i stress reguleringssystemet (Siegel 2001; McLean 2005; ) Høj smerteintensitet, lavt funktionsniveau, alder, køn, moderat PTSD, lav self-efficay, og tidligere smertetilstande (sensitivering). (Sterling et al. 2005; 2006; Williamson 2008).

25 Attachment adfærd Formet i den tidlige interaktion mellem primær omsorgsperson og barn. Den primære biologiske funktion af atttachment er at beskytte individet i forbindelse med trusler. Ikke blot i barndommen men hele livet igennem (Ainsworth & Bowlby 1991). Bowlby (1988) Foreslår at smerte og sygdom aktiverer attachment systemet og bestemte former for tilknytningsadfærd, der har til formål at beskytte organismen og sikre overlevelse.

26 Tilknytningsmønstre Komplekse kognitive-emotionelle skemaer af selv og andre der påvirker vores fremtidige perception, og affektive rekationer i samværet med andre (Mikulincer 1995). En teori om affektregulering (Feeney & Noller 1996). Internal working models (IWM). Mentale modeller af selv og andre, der forudsiger adfærd, tanker og følelser.

27 Attachment kategorier 4 kategorier varierende over 2 dimensioner Tilknytnings-angst: Bekymring over tilgængelighed, respons, og positiv indstilling fra andre. Tilknytnings-undgåelse: Ubehag ved nærhed og afhængighed i forhold til andre.

28 Model of self + - Model of other + Secure Trusting other Feels worthy of other s attention Dismissing Low trust of others Preoccupied Emotionally dependent on others Low self-esteem Focus on negative affect Fearful Low trust of others Compulsively self-reliant Fearful of intimacy Low self-esteem - Focus on negative affect

29 RAAS (Revised Adult Attachment Scale). Sikker (secure): Jeg syntes det er forholdsvis let at komme tæt på andre og jeg har det godt med at regne med andre og med at de regner med mig. Jeg bekymrer mig ikke ofte om at blive forladt eller om nogen kommer for tæt på mig. Udgående (avoidant): Jeg er noget utilpas med at være tæt på andre. Jeg syntes det er svært at stole fuldt ud på andre. Jeg har svært ved at tillade mig selv at regne med andre. Jeg er nervøs når nogen kommer for tæt på mig og ofte vil min partner være tættere på end jeg har det godt med. Ængstelig-ambivalent (preoccupied): Jeg syntes andre er tilbageholdende fra at være så tæt på som jeg kunne ønske. Jeg bekymrer mig ofte over om min partner ikke elsker mig eller ikke vil blive hos mig. Jeg vil gerne smelte sammen med en anden person og dette ønske skræmmer nogle gange andre væk

30 Tilknytningsdimensionerne Høj Under Affekt udtryk Affekt regulering Lav Over Ængstelig Sikker Undgående

31 Aktiverende og deaktiverende strategier Tilknytnings-angst: Karakteriseret ved hypervigilance i forhold til trusler, overdreven vurdering af trusler, forhøjet og forlænget emotionel ubehag, ruminering, maladaptiv coping, overdrevet afhængighed af andre, øget angst og depression, høj grad af neurotiscisme. Tilknytnings-undgåelse: Karakteriseret ved deaktiverende strategier. Trusler undervurderes eller underspilles, opmærksomheden afledes fra trussels relaterede cues i omgivelserne, undgående og emotions fokuseret coping, underforbrug af behandlersystemet, underrapportering af symptomer. Porter et al. 2007, topic review, Pain

32 Meredith et al. 2007

33 Mikail, Henderson & Tasca 1994 De første der forsøger at overføre attachment teori på en kronisk smertepopulation og udforme en teoretisk model. Pain serves as a form of threat to the individual, and thereby precipates a sequence of attachment behaviors (Bowlby 1988).

34 Areas that might be affected by attachment style Appraisal of pain Health care support-seeking & support seeking in general. Ability to express concerns. Emotionality. Treatment compliance. Doctor-shopping. Symptom-focus & somatization.

35 Secure attachment In the context of pain likely to seek information and consultation from health care professionals. Mobilizes support network when necesary. Communicate a clear and non-defensive description of their pain. Responds favourable to interventions designed to foster lifestyle adjustment and long-term selfmanagement.

36 Dismissing attachment Avoid reporting problematic pain until advanced stages, and view others as unavailable, tending to seek multiple and superficial consultations. Health care professionals often sees them as unable to be cooperative with treatment. Or they sees the as coping adequatly.

37 Preoccupied attachment Likely to seek care, and initially idealize the health professional. Ambivalence often emerge and they reject treatment or sabotage it. Doctor shopping.

38 Fearful attachment Presents only when desparate. There is a high likelyhood that secondary exacerbating conditions complicate the clinical picture. In this late stage they are often characterized by hopelessness and helplessness. Often mistaken for being depressed.

39 Insecure attached and pain Greater risk developing chronic pain. Less able to internally manage distress associated with pain. Less able to procure and maintain external support. Less able to form secure therapeutic alliances and sometimes even sabotage therapeutic efforts. Evoke more negative responses from health professionals.

40 Empirical investigations of attachment More emotion focused coping and less rational coping (Mikulincer & Florian 1998). Describe their pain as more threatening and themselves as less capable of dealing with it (Meredith, Strong & Feeney 2005). Report more pain intensity and disability (McWilliams, Cox & Enns 2005). Report more pain related distress (Pearce, Creed & Cramond 2001). Report more physical symptoms (Schmidt, Nachtigall et al. 2002). Report higher levels of pain related stress, anxiety, depression and catastrophizing. Preoccupied greather health care visits. (Ciechanowski, Sullivan, Jensen, Romano & Summers 2003; Meredith et al. 2005; Meredith, Strong & Feeney 2006a; 2007). Higher levels of catastrophizing and fear-avoidance (McWilliams 2007).

41 Attachment og stress regulering Dyreforsøg og humanstudier viser en sammenhæng mellem attachment og fysiologisk stress regulering (Maunder & Hunter 2001, review). 1) Oplevet stress 2) Intensitet og varighed af fysiologisk stress reaktion. (cardiovaskular & cortisol response akut stress). 3) Oplevet social støtte (fra nærmeste) som buffer for stress.

42 Dysregulering i stress-respons systemet Øget sympatisk aktivering efter MVC forudsiger senere udvikling af PTSD. Akut behandling med propranolol (mod forhøjet blodtryk). Mindsker risikoen for udviklingen af PTSD. Fibromyalgi, WAD, PTSD overlappende kliniske og epidemiologiske karakteristika. Fysiske og emotionelle faktorer interagerer ved MVC. Den direkte effekt af vævsbeskadigelse og den emotionelle reaktion på den oplevede trussel. Udfaldet afhænger af nervesystemets reaktivitet, hvilket er formet af genetik og tidligere traumatiske oplevelser (McLean 2005). Neuromatrix aktiveres. Hypotese: Faktorer der forudsiger sårbarhed for PTSD forudsiger også sårbarhed for WAD. (fysiologiske faktorer)

Vær tryg ved din ryg

Vær tryg ved din ryg Abstract: Vær tryg ved din ryg modificeret kognitiv adfærdsterapi kombineret med let fysisk aktivitet til personer med uspecifik kronisk low back pain. Af: Charlotte Juhl Clayton, Trine Majlund Vestbo,

Læs mere

EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE

EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE Af Casper Glistrup (FR11S050) og Anne Hertzum (FR11S051) Bachelorprojekt l januar 2015 l Fysioterapeutuddannelsen l

Læs mere

Psykologisk betinget fedme & Overspisningsforstyrrelse (BED)

Psykologisk betinget fedme & Overspisningsforstyrrelse (BED) Psykologisk betinget fedme & Overspisningsforstyrrelse (BED) - perspektiver på overspisningsadfærd og diagnosticering Foto: Colourbox.dk Christina Villendrup Lynge Institut for Psykologi - Københavns Universitet

Læs mere

Aalborg Universitet. Smerte og seksualitet Laursen, Birgitte Schantz. Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Smerte og seksualitet Laursen, Birgitte Schantz. Publication date: 2004 Aalborg Universitet Smerte og seksualitet Laursen, Birgitte Schantz Publication date: 2004 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Klinisk håndtering af patienter med kroniske smerter

Klinisk håndtering af patienter med kroniske smerter Klinisk håndtering af patienter med kroniske smerter En grundig smerteanalyse og en systematisk klinisk undersøgelse er en forudsætning for, at fysioterapeuten vælger det rigtige behandlingstilbud til

Læs mere

Jeg har forsøgt at inddele mine notater, så noter fra undervisning anvender cirkulære punkttegn:

Jeg har forsøgt at inddele mine notater, så noter fra undervisning anvender cirkulære punkttegn: Noter til Nøgleord - Medicinsk psykologi og sundhedspsykologi Nøgleord er et supplement til fagets målbeskrivelser. Listen fremhæver nogle af fagets centrale teorier, modeller og begreber. Der er ikke

Læs mere

Hvordan kan psykomotorisk terapi understøtte veteraner med PTSD i deres recoveryproces

Hvordan kan psykomotorisk terapi understøtte veteraner med PTSD i deres recoveryproces Hvordan kan psykomotorisk terapi understøtte veteraner med PTSD i deres recoveryproces - En kvalitativ pilotundersøgelse Forfatter Shlomy Shlomo Ofer SFP1026 Afleveringsdato 10. januar 2014 Uddannelse

Læs mere

SMERTER - En MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter

SMERTER - En MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter SMERTER - En MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet CFK Folkesundhed

Læs mere

At leve et liv eller vinde en krig

At leve et liv eller vinde en krig At leve et liv eller vinde en krig - et udviklingspsykologisk perspektiv på senfølgerne af polio, rygmarvsskade og Cerebral Parese Udarbejdet af: Mette Nyrup Vejleder: Niels Engelsted Institut for Psykologi

Læs mere

Særlig Sensitiv. - sku det være noget særligt?

Særlig Sensitiv. - sku det være noget særligt? Syddansk Universitet Bacheloruddannelsen i Psykologi Særlig Sensitiv - sku det være noget særligt? Vejleder: Christian Gerlach B12: Bachelorprojekt, (F14) Forfatter:, 23.06.1980 312713 Antal typografiske

Læs mere

Naturlig og kompliceret sorg hos voksne

Naturlig og kompliceret sorg hos voksne EPOS ENHED FOR PSYKOONKOLOGI OG SUNDHEDSPSYKOLOGI PSYKOLOGISK INSTITUT AAHUS UNIVERSITET 1 Naturlig og kompliceret sorg hos voksne V. Psykolog Maja O Connor (Ph.d.) Program, 1. dag. 2 Akutte reaktioner.

Læs mere

Det hele hænger jo sammen. It s all connected

Det hele hænger jo sammen. It s all connected Det hele hænger jo sammen -Om hvordan personer med stress oplever kropslige forandringer under behandlingsforløb med psykosomatisk fysioterapi It s all connected -how individuals with stress experience

Læs mere

Tilknytning, udviklingstraumer og stress

Tilknytning, udviklingstraumer og stress Tilknytning, udviklingstraumer og stress Denne artikel er skrevet af Inge Holm. Hun er privatpraktiserende psykoterapeut (MPF), mindfulnessinstruktør (MBSR) og organisationskonsulent. Inge er oprindelig

Læs mere

Kroniske smerter. DSS årsmøde. Den 28. februar 2014. Pia Meldgård cand.psych., specialist i sundhedspsykologi. pia.meldgaard@mail.

Kroniske smerter. DSS årsmøde. Den 28. februar 2014. Pia Meldgård cand.psych., specialist i sundhedspsykologi. pia.meldgaard@mail. Kroniske smerter DSS årsmøde Den 28. februar 2014 Pia Meldgård cand.psych., specialist i sundhedspsykologi pia.meldgaard@mail.dk Dagens program Definition af smerte, herunder forskel på akut og kronisk

Læs mere

Et udviklingspsykopatologisk perspektiv på psykose

Et udviklingspsykopatologisk perspektiv på psykose Et udviklingspsykopatologisk perspektiv på psykose Susanne Harder ISPS 8. december 2011 ISPS 8.december 2011 Dias 1 Et udviklingspsykopatologisk perspektiv på psykose Mål: Foredraget vil anvende viden

Læs mere

Institut for Psykologi KU Forside og Tro & love erklæring til elektronisk aflevering af opgaver (SKAL indsættes som første side i opgaven)

Institut for Psykologi KU Forside og Tro & love erklæring til elektronisk aflevering af opgaver (SKAL indsættes som første side i opgaven) Institut for Psykologi KU Forside og Tro & love erklæring til elektronisk aflevering af opgaver (SKAL indsættes som første side i opgaven) Bachelor (sæt kryds) Tilvalg- eller ÅU (sæt kryds) Kandidat (sæt

Læs mere

TILBAGEVENDENDE DEPRESSION OG DEN NEGATIVE SELVOPFATTELSE

TILBAGEVENDENDE DEPRESSION OG DEN NEGATIVE SELVOPFATTELSE TILBAGEVENDENDE DEPRESSION OG DEN NEGATIVE SELVOPFATTELSE Et klinisk puslespil, med self-compassion som en afgørende brik? Rapportens samlede antal tegn (med mellemrum og fodnoter): 191.993 Svarende til

Læs mere

TRÆNING MED REDCORD SLYNGER TIL PERSONER MED LOW BACK PAIN

TRÆNING MED REDCORD SLYNGER TIL PERSONER MED LOW BACK PAIN TRÆNING MED REDCORD SLYNGER TIL PERSONER MED LOW BACK PAIN En case rapport udarbejdet af: Mette Dalsgaard Christiansen Signe Hein Larsen Vejleder: Bente Andersen 6. januar 2015 Professionshøjskolen UCC

Læs mere

Psykoterapi til patienter med ondt i ryggen og depression

Psykoterapi til patienter med ondt i ryggen og depression Psykoterapi til patienter med ondt i ryggen og depression En kvalitativ undersøgelse af patienter med 3-12 måneders lændesmerter. Hanne Ellegaard Psykoterapeut MPF, sygeplejerske Rygcenter Syddanmark,

Læs mere

Tilknytning, følelsesliv og metakognition/mentalisering ved psykose implikationer for behandling.

Tilknytning, følelsesliv og metakognition/mentalisering ved psykose implikationer for behandling. Tilknytning, følelsesliv og metakognition/mentalisering ved psykose implikationer for behandling. Susanne Harder Dias 1 Oversigt over foredrag Del 1. Intro: Udviklingspsykopatologi, psykose og tilknytning

Læs mere

National klinisk retningslinje for. udredning og behandling/ rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet

National klinisk retningslinje for. udredning og behandling/ rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet National klinisk retningslinje for udredning og behandling/ rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet 2015 National klinisk retningslinje for udredning og behandling/rehabilitering

Læs mere

Lone Overby Fjorback Overlæge, PhD, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser, Aarhus Universitetshospital

Lone Overby Fjorback Overlæge, PhD, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser, Aarhus Universitetshospital Mindfulness Lone Overby Fjorback Overlæge, PhD, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser, Aarhus Universitetshospital Læringsmål At blive fortrolige med definitioner af mindfulness, den videnskabelige

Læs mere

Patientforsinkelser ved kræftsygdomme. Hvorfor forsinkes lægesøgning ved symptomer på kræft? Anette Fischer Pedersen, ph.d.

Patientforsinkelser ved kræftsygdomme. Hvorfor forsinkes lægesøgning ved symptomer på kræft? Anette Fischer Pedersen, ph.d. Patientforsinkelser ved kræftsygdomme Hvorfor forsinkes lægesøgning ved symptomer på kræft? Anette Fischer Pedersen, ph.d. Baggrund 1-års kræftoverlevelse i Danmark Møller H et al. British Journal of Cancer.

Læs mere

Depression Vingsted 30.september 2010

Depression Vingsted 30.september 2010 Depression Vingsted 30.september 2010 Klinisk psykolog, specialist i psykoterapi og supervision Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Aarhus Universitetshospital, Risskov Indhold Symptomer og udredning

Læs mere

Modstand mod forandring i organisationer

Modstand mod forandring i organisationer Modstand mod forandring i organisationer Set i forhold til medarbejderreaktioner og ledelsens implementering af forandring Kandidatafhandling Grith Christensen Psykologisk Institut Årskortnr.: 19990863

Læs mere

Integreret bio-psyko-social diagnostik I

Integreret bio-psyko-social diagnostik I SMERTER 793 Integreret bio-psyko-social diagnostik I Villy Meineche Schmidt Behandling af patienter med kroniske nonmaligne smerter Kroniske, nonmaligne smerter er en alvorlig, ofte invaliderende tilstand,

Læs mere

Den seksuelle trivsel hos unge psykisk sårbare

Den seksuelle trivsel hos unge psykisk sårbare MASTERAFHANDLING VED MASTERUDDANNELSEN I SEXOLOGI, AALBORG UNIVERSITET, MAJ 2015 Den seksuelle trivsel hos unge psykisk sårbare Skrevet af: Studie nr.: Vejleder: Antal enheder Anne Marie Jessen 20131887

Læs mere

HØRINGSUDKAST NATIONAL KLINISK RET- NINGSLINJE FOR UDRED- NING OG BEHANDLING AF GENERALISEREDE SMERTER I BEVÆGEAPPARATET

HØRINGSUDKAST NATIONAL KLINISK RET- NINGSLINJE FOR UDRED- NING OG BEHANDLING AF GENERALISEREDE SMERTER I BEVÆGEAPPARATET HØRINGSUDKAST NATIONAL KLINISK RET- NINGSLINJE FOR UDRED- NING OG BEHANDLING AF GENERALISEREDE SMERTER I BEVÆGEAPPARATET 2014 National klinisk retningslinje for udredning og behandling af generaliserede

Læs mere

litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram af fysioterapeut, ph.d. Anne-Mette Momsen

litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram af fysioterapeut, ph.d. Anne-Mette Momsen Muskel- og skeletlidelser litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram af fysioterapeut, ph.d. Anne-Mette Momsen Udarbejdet september 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere