Solidt første kvartal væksten i nettoresultatet for 2003 ventes fortsat at blive på op mod 10%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solidt første kvartal væksten i nettoresultatet for 2003 ventes fortsat at blive på op mod 10%"

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelse Solidt første kvartal væksten i nettoresultatet for 2003 ventes fortsat at blive på op mod 10% Salget steg med 24% i forhold til første kvartal af 2002 opgjort i lokale valutaer. Opgjort i danske kroner steg salget med 11% til mio. kr. Salget inden for de enkelte terapiområder opgjort i lokale valutaer var som følger: Diabetesbehandling: salget steg med 24%. Blødningsbehandling (NovoSeven ): salget steg med 32%. Væksthormonbehandling: salget steg med 27%. Hormonpræparater (HRT): salget faldt med 14%. Resultat af primær drift steg med 6% til mio. kr. i første kvartal af Korrigeret for engangsposter i første kvartal af 2002 steg resultat af primær drift med mere end 15% til trods for den negative påvirkning fra den styrkede danske krone. Nettoresultatet steg med 32% til mio. kr. som følge af væksten i resultat af primær drift samt nettofinansindtægter på 333 mio. kr. i første kvartal af 2003, der knytter sig til en betydelig valutaafdækningsgevinst. På grund af den fortsatte styrkelse af den danske krone forventer Novo Nordisk nu, at resultat af primær drift i 2003 vil stige med en lav encifret procentsats, mens indtægter fra afdækning af valutarisici nu vil øge de forventede nettofinansindtægter til 700 mio. kr. Der ventes derfor fortsat en vækst i nettoresultatet på op mod 10%. Adm. direktør Lars Rebien Sørensen udtaler: Det solide resultat for første kvartal gør det muligt for os at fastholde vores forventninger til nettoresultatet for hele året til trods for det udfordrende erhvervsklima i Afsluttende dosisoptimeringsforsøg med liraglutide (NN2211), den humane GLP-1- analog til dosering én gang dagligt, er gennemført med positive resultater i fase 2 af det kliniske udviklingsforløb. Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2003 Side 1 af 12

2 Novo Nordisk regnskabsmeddelelse for første kvartal af 2003* Novo Nordisks regnskabspraksis er i overensstemmelse med Årsregnskabsloven og de regnskabsbestemmelser, der er gældende for selskaber noteret på Københavns Fondsbørs. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til (Beløb i mio. kr., undtagen antal medarbejdere, resultat pr. aktie og antal udestående aktier) 1.kvt kvt kvt kvt kvt Udvikl. i % 1.kvt til 1.kvt Nettoomsætning % Bruttoresultat % Bruttomargin 72,6% 72,4% 73,8% 74,3% 74,3% Salgs- og distributionsomkostninger (1%) I procent af salget 29,8% 27,6% 28,3% 29,8% 33,7% Forsknings- og 3% udviklingsomkostninger I procent af salget 16,0% 16,4% 16,5% 15,6% 17,3% Administrationsomkostninger % I procent af salget 7,6% 8,6% 7,2% 6,9% 8,2% Licensindtægter og andre driftsindtægter (64%) Resultat af primær drift % Overskudsgrad 21,6% 23,9% 23,6% 24,5% 22,8% Nettofinans Resultat før skat % Nettoresultat % Af- og nedskrivninger % Egenkapital % Aktiver i alt % Egenkapitalandel 70,9% 72,8% 68,5% 69,3% 69,0% Antal fuldtidsmedarbejdere ultimo perioden % Udvandet resultat pr. aktie (i kr.) 3,15 3,35 2,87 3,15 2,36 33% Gnsn. antal udestående A- og B- aktier (mio. stk.) udvandet 346,7 348,5 349,4 349,4 349,8 (1%) * Kvartalsvise resultater opgjort i euro fremgår af Bilag 1. Specifikation af omsætningen fordelt på terapiområder og geografiske områder fremgår af Bilag 2. Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2003 Side 2 af 12

3 Resultater i første kvartal af 2003 Novo Nordisks resultat af primær drift blev mio. kr. i første kvartal af 2003, en stigning på 6% i forhold til Væksten er baseret på en 24% stigning i salget opgjort i lokale valutaer, en 11% stigning i salget opgjort i danske kroner, en 6% stigning i de samlede omkostninger ekskl. finansielle omkostninger og skat samt et fald i licensindtægter og andre driftsindtægter på 64%. Når indtægterne i første kvartal af 2002 korrigeres for engangsposter som indtægter i forbindelse med ZymoGenetics børsintroduktion og virkningen af lagerreduktionen hos europæiske grossister i første kvartal af 2002, steg resultat af primær drift for første kvartal af 2003 med mere end 15%. Nettofinansindtægterne beløb sig til 333 mio. kr. mod 17 mio. kr. i første kvartal af Skattesatsen for perioden var 1 procentpoint lavere end i første kvartal af 2002, og nettoresultatet steg således med 32% til mio. kr. SALGET Der blev i første kvartal af 2003 realiseret vækst i alle regioner, og væksten var drevet af salget inden for diabetesbehandling, blødningsbehandling og væksthormonbehandling. Diabetesbehandling Blødningsbehandling (NovoSeven ) Væksthormonbehandling Hormonpræparater Salgsvæksten i 1. kvt sammenlignet med 1. kvt Totalt salg Vækst i lokale valutaer i % Vækst i danske kroner i % Salget i 1. kvt fordelt geografisk - væksten opgjort i kr. anført i ( ) Japan & Oceanien (+3%) International 15% Operations (+10%) 15% 44% Nordamerika (+16%) 26% Europa (+13%) Diabetesbehandling Salget af diabetesprodukter steg med 24% i forhold til første kvartal af 2002 opgjort i lokale valutaer og med 12% opgjort i danske kroner til mio. kr. i første kvartal af Insulin og doseringssystemer Salget af insulin og doseringssystemer steg med 25% opgjort i lokale valutaer og med 13% opgjort i danske kroner. Væksten blev realiseret i alle regioner. Novo Nordisks salg af insulinanaloger opgjort i danske kroner steg til 489 mio. kr. (+242%) i første kvartal af Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2003 Side 3 af 12

4 Europa Salgsvæksten for insulin og doseringssystemer på 16% opgjort i danske kroner i første kvartal af 2003 er positivt påvirket af lagerreduktion i første kvartal af 2002 hos en række europæiske grossister. Korrigeret for lagerbevægelser i grossistleddet og en negativ valutakursudvikling på ca. 3% steg salget af insulin og doseringssystemer med knap 10%. Salgsvæksten er negativt påvirket af stigende parallelhandel i EU. Novo Nordisks markedsposition i Europa er blevet yderligere styrket af væksten for den hurtigtvirkende insulinanalog, NovoRapid, og den fortsatte lancering af den færdigblandede insulinanalog, NovoMix 30. Nordamerika I Nordamerika steg salget af insulin og doseringssystemer med 47% i første kvartal af 2003 opgjort i lokale valutaer. Opgjort i danske kroner steg salget med 21%, hvilket afspejler en svækkelse af den amerikanske dollar på 18%, som har haft en væsentlig indvirkning på vækstraten. Salgsvæksten skyldes primært salget af NovoLog (det amerikanske navn for NovoRapid ), men er desuden understøttet af lanceringerne i andet halvår 2002 af den dobbeltvirkende insulinanalog NovoLog Mix 70/30 og engangsdoseringssystemet InnoLet. I forhold til første kvartal af 2002 er salgsvæksten desuden positivt påvirket af generelle prisstigninger i 2002 og af en vis lagerforskydning for human insulin samt lageropbygning ved introduktion af NovoLog FlexPen og NovoLog Mix 70/30 i hætteglas. De to sidstnævnte produkter blev lanceret i første kvartal af 2003 og ventes at understøtte den positive udvikling i USA. Japan & Oceanien Salget af insulin og doseringssystemer i Japan & Oceanien steg med 13% opgjort i lokale valutaer. Opgjort i danske kroner steg salget i Japan & Oceanien med 3%. Dette afspejler en svækkelse af den japanske yen over for den danske krone på gennemsnitligt knap 10% i første kvartal af Salgsvæksten var desuden negativt påvirket af myndighedernes obligatoriske reduktion af tilskudspriserne fra april International Operations Salget af insulin og doseringssystemer inden for International Operations steg med 28% i forhold til første kvartal af 2002 opgjort i lokale valutaer. Salgsvæksten var væsentligt påvirket af en ugunstig valutakursudvikling, navnlig for den brasilianske real, den tyrkiske lire og den kinesiske yuan. Opgjort i danske kroner var væksten 6%. Introduktionen af NovoRapid i landene i International Operations fortsætter, og produktet er nu lanceret i mere end 20 lande. NovoMix 30 blev lanceret i Sydafrika og Tyrkiet i første kvartal af Antidiabetika i tabletform Salget af antidiabetika i tabletform steg med 21% i forhold til første kvartal af 2002 opgjort i lokale valutaer. Salgsvæksten blev realiseret i alle regioner, men var negativt påvirket af svækkelsen af især den amerikanske dollar, og salget opgjort i danske kroner steg derfor med kun 4% til 363 mio. kr. Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2003 Side 4 af 12

5 Blødningsbehandling (NovoSeven ) Salget af NovoSeven steg med 32% i forhold til første kvartal af 2002 opgjort i lokale valutaer. Opgjort i danske kroner steg salget med 16% til 926 mio. kr. Salgsvæksten for NovoSeven blev primært drevet af salget i Nordamerika fulgt af Europa. Salget i Nordamerika udgør ca. 60% af det samlede salg af NovoSeven. Flere faktorer bidrog til væksten i salget af NovoSeven i første kvartal af Det største segment for NovoSeven er fortsat behandling af medfødte koagulationsforstyrrelser, og dette segment tegner sig fortsat for den væsentligste del af salgsvæksten. Hvad angår anvendelsesområder har NovoSeven traditionelt været anvendt i forbindelse med akutte blødningstilfælde, og dette er fortsat den væsentligste anvendelse og drivkraft for vækst. NovoSeven har dog i de senere år i stigende omfang været anvendt i forbindelse med planlagte operationer, og dette område bidrog også til væksten i første kvartal af Herudover har øget kendskab til brug af NovoSeven ved behandling af patienter med erhvervet hæmofili ført til stigende anvendelse inden for denne patientgruppe. Endelig vurderes salget også at være positivt påvirket af en øget eksperimentel anvendelse af NovoSeven. Væksthormonbehandling Salget inden for humant væksthormon steg med 27% i forhold til første kvartal af 2002 opgjort i lokale valutaer. Opgjort i danske kroner steg salget med 16% til 521 mio. kr. Salget uden for Japan steg med 22%, eller med 33% opgjort i lokale valutaer, drevet af den fortsatte markedsindtrængning for det flydende væksthormon Norditropin SimpleXx i Nordamerika og Europa. Knap 65% af salget realiseres nu uden for Japan. Salget i Japan opgjort i danske kroner steg med 6% og var negativt påvirket af den japanske yens svækkelse over for den danske krone. En øget markedsandel og en generel stigning i varelagrene hos grossisterne mere end opvejede myndighedernes obligatoriske reduktion af tilskudspriserne fra april Hormonpræparater (HRT) Salget af hormonpræparater (hormone replacement therapy, HRT) faldt med 14% i forhold til første kvartal af 2002 opgjort i lokale valutaer. Opgjort i danske kroner faldt salget med 17% til 279 mio. kr. Denne udvikling skyldes primært en generel nedgang i HRT-markedet som følge af, at den amerikanske undersøgelse Women s Health Initiative blev indstillet før tid i midten af Novo Nordisk tilbyder et komplet sortiment af lavdosispræparater baseret på naturlige hormoner til såvel tabletbehandling som lokal behandling. Alle produkter er i overensstemmelse med de seneste anbefalinger fra de europæiske og amerikanske myndigheder. I lyset af disse anbefalinger har Novo Nordisks produkt Activella mere end fordoblet sin markedsandel i USA, og i Europa er Activelle blevet det hurtigst voksende HRT-produkt siden midten af Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2003 Side 5 af 12

6 OMKOSTNINGER, LICENSINDTÆGTER OG ANDRE DRIFTSINDTÆGTER Produktionsomkostningerne beløb sig til mio. kr. i første kvartal af 2003, en stigning på 19%, hvilket er en smule under volumenvæksten. Bruttomarginen faldt med 1,7 procentpoint i forhold til første kvartal af 2002 som følge af en negativ påvirkning fra valutakursudviklingen på 2,0 procentpoint i forhold til første kvartal af De samlede ikke-produktionsrelaterede omkostninger viste en beskeden stigning og beløb sig til mio. kr. Denne udvikling afspejler til dels de omkostningsbegrænsende tiltag, der blev iværksat i april De samlede licensindtægter og andre driftsindtægter beløb sig til 153 mio. kr. i første kvartal af 2003 mod 427 mio. kr. i første kvartal af Licensindtægter og andre driftsindtægter i første kvartal af 2003 inkluderede en mindre indtægt i relation til patentforliget med Aventis i januar Licensindtægter og andre driftsindtægter i første kvartal af 2002 var positivt påvirket af en indtægt, der knytter sig til den regnskabsmæssige effekt af ZymoGenetics børsintroduktion, samt en mindre indtægt i tilknytning til Sanofi-Synthelabos overdragelse af rettighederne til Gabitril til Anesta/Cephalon. NETTOFINANS OG SKAT De finansielle poster udviste en nettoindtægt på 333 mio. kr. i første kvartal af 2003 mod 17 mio. kr. i første kvartal af En valutakursgevinst, som primært knytter sig til valutaafdækning af den amerikanske dollar og den japanske yen, bidrog med 332 mio. kr. i første kvartal af 2003 mod 13 mio. kr. i første kvartal af Den effektive skattesats for første kvartal af 2003 faldt til 34% fra 35% i første kvartal af Den samlede udgiftsførte skat var således 562 mio. kr. EGENKAPITAL Egenkapitalen var mio. kr. ved udgangen af første kvartal af 2003, svarende til 70,9% af de samlede aktiver, mod 72,8% pr. 31. december mio. kr. Egenkapital pr. 31. december Periodens resultat Køb af egne aktier Salg af egne aktier (medarbejderaktier) (596) 1 Udbetalt udbytte (1.233) Øvrige reguleringer (33) Egenkapital pr. 31. marts Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2003 Side 6 af 12

7 Aktietilbagekøbsprogram og beholdning af egne aktier Novo Nordisk har tilbagekøbt egne aktier til en værdi af 596 mio. kr. i første kvartal af Der er under det igangværende program tilbagekøbt egne aktier til en værdi af ca. 1 mia. kr. Novo Nordisk forventer fortsat at afslutte det igangværende aktietilbagekøbsprogram på 2 mia. kr., der blev offentliggjort i august 2002, i løbet af Ved udgangen af første kvartal af 2003 ejede Novo Nordisk A/S og dets 100%-ejede datterselskaber stk. egne B-aktier, svarende til 3,49% af den samlede aktiekapital. NYT FRA FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSPORTEFØLJEN Udvikling diabetesbehandling Liraglutide (NN2211), som er en human GLP-1-analog, har afsluttet fase 2 af det kliniske udviklingsforløb. Undersøgelserne viste, at dosering af liraglutide én gang daglig i kombination med metformin medførte en væsentlig reduktion af blodsukkerniveauet og et betydeligt vægttab sammenlignet med traditionel behandling med metformin og et sulfonylurinstof. Disse signifikante virkninger blev observeret uden tilfælde af hypoglykæmi. Også bivirkningsprofilen ser lovende ud, idet kun et begrænset antal patienter har trukket sig ud af undersøgelsen på grund af bivirkninger. Novo Nordisk er p.t. i gang med at optimere fremstillingsprocessen for liraglutide, herunder opskalering og fastlæggelse af endelig formulering. Dette skal ses i sammenhæng med, at der i denne undersøgelse har indgået større doser end i tidligere forsøg. Fase 3-undersøgelser ventes påbegyndt i midten af Udvikling blødningsbehandling (NovoSeven ) Novo Nordisk ønsker at etablere NovoSeven som det første generelle hæmostatikum (blodstandsende middel) og har derfor iværksat en række kliniske studier inden for såvel akutte blødninger som planlagte operationer. Disse studier omtales samlet som NovoSeven -udviklingsprogrammet. På baggrund af de positive resultater fra det første studie vedrørende brug af NovoSeven til behandling af blødning i den øvre mave-tarmkanal har Novo Nordisk besluttet at fortsætte udviklingen af NovoSeven til behandling af variceblødninger (blødende åreknuder i spiserøret) hos patienter med cirrose (skrumpelever). For så vidt angår den del af NovoSeven -udviklingsprogrammet, der vedrører planlagte operationer, er studiet vedrørende anvendelse af NovoSeven til cirrosepatienter, der får foretaget leverresektion, afsluttet. Undersøgelsen viste, at det er sikkert at anvende NovoSeven til denne patientgruppe, men NovoSeven havde ingen indvirkning på transfusionsbehovet i de doser, der blev givet i undersøgelsen. Dette resultat afviger fra et nyligt afsluttet studie vedrørende patienter uden cirrose, der får foretaget leverresektion, hvor der blev observeret en positiv tendens med hensyn til virkning af NovoSeven. Den potentielle anvendelse af NovoSeven i forbindelse med planlagte operationer ser stadig interessant ud, og Novo Nordisk vurderer for nærværende yderligere udviklingsplaner inden for dette område. Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2003 Side 7 af 12

8 I andet halvår af 2003 forventer Novo Nordisk at kunne rapportere fra to andre studier i udviklingsprogrammet, nemlig studier vedrørende svære blødninger i forbindelse med traumebehandling samt patienter, der gennemgår ortotopisk levertransplantation. Udvikling væksthormonbehandling I marts 2003 anbefalede EU s Udvalg for Farmaceutiske Specialiteter (CPMP) et videnskabeligt udvalg under Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering (EMEA) at Norditropin (rekombinant humant væksthormon) godkendes til behandling af væksthæmning hos børn, der er født mindre end forventet (Small for Gestational Age, SGA) primært på grund af væksthæmning i fosterstadiet, og som ikke efterfølgende vokser til normal højde. Den første nationale godkendelse ventes at foreligge inden for seks måneder. FORVENTNINGER TIL 2003 Styrkelsen af den danske krone over for Novo Nordisks væsentligste handelsvalutaer er fortsat i første kvartal af Novo Nordisk venter dog stadig, at salget for hele 2003 opgjort i danske kroner vil stige med mere end 5%, og forventer nu, at resultat af primær drift opgjort i danske kroner vil stige med en lav encifret procentsats sidstnævnte som følge af en negativ valutakurseffekt på mere end 15 procentpoint, såfremt valutakurserne forbliver på det nuværende niveau igennem den resterende del af Forventningerne til væksten i resultat af primær drift forudsætter, at licensindtægter og andre driftsindtægter realiseres på et niveau svarende til de 1 mia. kr., der blev realiseret i For 2003 inkluderer dette en væsentlig indtægt i relation til patentforliget med Aventis i januar Da Novo Nordisk har afdækket pengestrømme for 2003 i relation til dollar, yen og pund, vil den negative indvirkning på resultat af primær drift fra svækkelsen af disse nøglevalutaer i forhold til den danske krone blive opvejet af valutaafdækningsgevinster inkluderet i nettofinans. Nettofinansindtægterne for hele året ventes nu at blive på niveauet 700 mio. kr. Der ventes fortsat en vækst i nettoresultatet for 2003 på op mod 10%, idet den forventede indvirkning på resultat af primær drift fra den negative udvikling i Novo Nordisks væsentligste valutaer opvejes af indtægter fra afdækning af valutarisici, som er inkluderet i de forventede nettofinansindtægter. Skattesatsen for 2003 ventes fortsat at blive på 34%, 1 procentpoint lavere end i Novo Nordisk planlægger fortsat at investere 3,5 mia. kr. i faste anlægsaktiver i 2003, og af- og nedskrivninger for 2003 ventes fortsat at blive realiseret på niveauet 1,5 mia. kr. Alle ovenstående forventninger forudsætter, at valutakurserne forbliver på de nuværende niveauer i resten af Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2003 Side 8 af 12

9 BÆREDYGTIG UDVIKLING I marts blev der indviet en ny diabetesklinik i Tanzania med støtte fra Novo Nordisk. Dette initiativ er led i Novo Nordisks World Partner Programme (WPP), som har til formål at forbedre infrastrukturen for diabetesbehandling i udviklingslandene. Klinikken er blevet til gennem WPP og donationer fra Novo Nordisks medarbejdere på Verdensdiabetesdagen i I første kvartal af 2003 afsluttede Novo Nordisk en systematisk evaluering af 300 af sine vigtigste leverandørers miljømæssige og sociale præstation. Evalueringen viste, at 86% af respondenterne leverede en tilfredsstillende indsats på alle områder. De 300 leverandører repræsenterer 90% af koncernens vigtigste råvareleverandører og 90% af de vigtigste leverandører af service- og rådgivningsydelser. De resterende 14% af leverandørerne i undersøgelsen leverede en ikke tilfredsstillende indsats, hvor navnlig den miljømæssige præstation blev fundet utilstrækkelig. Der blev ikke konstateret nogen alvorlige overtrædelser, og alle leverandører har modtaget en skriftlig tilbagemelding med anmodning om at iværksætte de fornødne tiltag for at rette op på forholdene. TELEKONFERENCE Der vil i dag kl blive afholdt en telekonference. Investorer vil have mulighed for at lytte med via et link på under Investors Conference Call, hvor der også vil være mulighed for at hente præsentationsmateriale ca. en time før selve konferencen. UDSAGN OM FREMTIDEN Ovenstående afsnit indeholder udsagn om fremtiden ( forward-looking statements ) som defineret i den amerikanske Private Securities Litigation Reform Act of Disse udsagn omfatter bl.a. forventninger eller prognoser vedrørende begivenheder som introduktion af nye produkter, produktgodkendelser og økonomiske resultater. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risici, usikkerhedsfaktorer og unøjagtige antagelser. Dette kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de anførte forventninger. Faktorer, der kan påvirke fremtidige resultater, er blandt andet rente- og valutasvingninger, forsinkelser i eller fejlslagne udviklingsprojekter, produktionsproblemer, misligholdelse eller uventet opsigelse af kontrakter, prisreduktioner påført af nationale myndigheder eller som følge af markedsdrevne prisnedsættelser på Novo Nordisks produkter, lancering af konkurrerende produkter, Novo Nordisks evne til at markedsføre såvel nye som eksisterende produkter, produktansvarssager og andre retssager, ændring af tilskudsregler og statslige love og dertil knyttede fortolkninger heraf samt uventede omkostnings- og udgiftsstigninger. For en mere udførlig redegørelse for disse og andre risici og usikkerhedsfaktorer henvises til en række rapporter indsendt af Novo Nordisk til det amerikanske børstilsyn, Securities and Exchange Commission (SEC), herunder selskabets Form 20-F, som blev indsendt den 27. marts Der henvises endvidere til afsnittet Finansielle risikofaktorer i Finansiel Årsrapport Novo Nordisk er ikke forpligtet til at Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2003 Side 9 af 12

10 opdatere de indeholdte udsagn om fremtiden eller til at justere sådanne udsagn i forhold til aktuelle resultater, medmindre der er tale om et lovkrav. Bagsværd, den 30. april 2003 Bestyrelsen Novo Nordisk A/S For yderligere information kontakt: Medier: Investorer: Uden for Nordamerika: Uden for Nordamerika: Mike Rulis Peter Haahr Tlf. (direkte) Tlf. (direkte) Christian Kanstrup Tlf. (direkte) Palle Holm Olesen Tlf. (direkte) I Nordamerika: I Nordamerika: Susan T. Jackson Investor Relations Office Tlf. (direkte) (+1) Tlf. (direkte) (+1) For yderligere information om Novo Nordisk se venligst selskabets hjemmeside på internettet: Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2003 Side 10 af 12

11 Novo Nordisk-koncernen Bilag 1: 2003 og kvartalstal i euro (Beløb i mio. euro, undtagen antal medarbejdere, resultat pr. aktie og antal udestående aktier) Udvikl. i % Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 1. kvt kvt Nettoomsætning % Bruttoresultat % Bruttomargin 72,6% 72,4% 73,8% 74,3% 74,3% Salgs- og distributionsomkostninger % I procent af nettoomsætning 29,8% 27,6% 28,3% 29,8% 33,7% Forsknings- og udviklingsomkostninger % I procent af nettoomsætning 16,0% 16,4% 16,5% 15,6% 17,3% Administrationsomkostninger % I procent af nettoomsætning 7,6% 8,6% 7,2% 6,9% 8,2% Licensindtægter og andre driftsindtægter % Resultat af primær drift % Overskudsgrad 21,6% 23,9% 23,6% 24,5% 22,8% Nettofinans % Resultat før skat % Nettoresultat % Af- og nedskrivninger % Egenkapital % Aktiver i alt % Egenkapitalandel 70,9% 72,8% 68,5% 69,3% 69,0% Antal fuldtidsansatte ultimo kvartalet % Udvandet resultat pr. aktie (EUR)* 0,42 0,45 0,39 0,42 0,32 33% Gnsn. antal udestående aktier (mio. stk.) - udvandet EPS 346,7 348,5 349,4 349,4 349,8-1% Omregningen til euro er baseret på kursen pr. 31. marts 2003, hvor 1 euro = 7,4264 kr. For 1. kvt er udvandet resultat pr. aktie/adr a nominelt 2 kr., som inkluderer optioner på Novo Nordisks egne aktier med en udnyttelsspris under den nuværende markedsværdi, beregnet på grundlag af et gennemsnitligt antal aktier på stk. Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2003 Side 11 af 12

12 Novo Nordisk-koncernen Bilag 2: Nettoomsætning fordelt på terapiområder og geografiske områder (Beløb i mio. kr.) Udvikl. i % Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 1. kvt kvt Nettoomsætning % Nettoomsætning pr. terapiområde Diabetesbehandling % Blødningsbehandling (NovoSeven ) % Væksthormonbehandling % Hormonpræparater % Øvrig omsætning % Nettoomsætning pr. geografisk område (ny opdeling)* Europa % Nordamerika % Japan & Oceanien % International Operations % Nettoomsætning pr. geografisk område (gammel opdeling) Europa % Nordamerika % Japan & Oceanien % International Operations % (Beløb i mio. euro) Udvikl. i % Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 1. kvt kvt Nettoomsætning % Nettoomsætning pr. terapiområde Diabetesbehandling % Blødningsbehandling (NovoSeven ) % Væksthormonbehandling % Hormonpræparater % Øvrig omsætning % Nettoomsætning pr. geografisk område (ny opdeling)* Europa % Nordamerika % Japan & Oceanien % International Operations % Nettoomsætning pr. geografisk område (gammel opdeling) Europa % Nordamerika % Japan & Oceanien % International Operations % Omregningen til euro er baseret på kursen pr. 31. marts 2003, hvor 1 euro = 7,4264 kr. * Europa: EU, EFTA, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Ungarn og de baltiske lande. Nordamerika: USA og Canada Japan & Oceanien: Japan, Australien og New Zealand Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2003 Side 12 af 12

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2002

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2002 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2002 2003-02-06 Novo Nordisk venter, at nettoresultatet for 2003 vil vokse op mod 10% Salget steg med 11% i forhold til 2001 opgjort i lokale valutaer.

Læs mere

En fokuseret healthcare-virksomhed

En fokuseret healthcare-virksomhed Investor præsentation En fokuseret healthcare-virksomhed Investormøde Sydbank Århus, den 9. november 2006 Investor præsentation Sydbank den 9. november 2006 Slide no 2 Udsagn om fremtiden Denne meddelelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2005

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2005 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2005 2005-08-11 Novo Nordisks salg steg med 14% i første halvår af 2005 Forventning til resultat af primær drift er nu øget til

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006 2006-04-28 Novo Nordisks salg steg med 23% i første kvartal af 2006 Salget steg med 23% efter en positiv påvirkning fra

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2005

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2005 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2005 2005-04-28 Novo Nordisks salg steg med 11% i første kvartal af 2005 Opgjort i lokale valutaer steg salget i første kvartal

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2003

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2003 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2003 2004-02-05 Novo Nordisks nettoresultat steg med 19% i 2003 Forventning om solid salgsvækst opgjort i lokale valutaer i 2004 Salget steg med 15% opgjort

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2006

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2006 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2006 2006-08-02 Novo Nordisks salg steg med 20% i første halvår Forventning til vækst i resultat af primær drift for 2006 opjusteret

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2006

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2006 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2006 2006-10-27 Novo Nordisks salg steg med 16% og resultat af primær drift med 14% i årets første ni måneder Det rapporterede

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 Børsmeddelelse 5. november 2003 Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 For de første tre kvartaier steg resultat efter skat med 19% til 539 mio. kr. fra 452 mio. kr. De frie pengestrømme,

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2008

Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2008 2008-08-07 Novo Nordisks salg i første halvår steg med 13% opgjort i lokale valutaer, og det underliggende resultat af primær

Læs mere

Share 11% 13% 19% 10% Victoza er verdens førende GLP-1. Ny pen godkendt i Europa. Vejen til en førerposition. hæmofili

Share 11% 13% 19% 10% Victoza er verdens førende GLP-1. Ny pen godkendt i Europa. Vejen til en førerposition. hæmofili Share Kvartalsnyt for investorer fra Novo Nordisk August 2011 Victoza er verdens førende GLP-1 Side 2 Ny pen godkendt i Europa Side 10 Vejen til en førerposition inden for hæmofili Side 10 Medarbejder

Læs mere

Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 31. marts 2009

Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 31. marts 2009 Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 31. marts 2009 2009-04-30 Novo Nordisks salg steg med 18% i første kvartal af 2009 Resultat af primær drift steg med 35% understøttet af

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2008

Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2008 Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2008 2008-10-30 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i de første ni måneder af 2008 Forventningerne til vækst

Læs mere

Det rapporterede resultat af primær drift steg med 13% til 10.683 mio. kr. Opgjort i lokale valutaer steg resultatet af primær drift med ca. 17%.

Det rapporterede resultat af primær drift steg med 13% til 10.683 mio. kr. Opgjort i lokale valutaer steg resultatet af primær drift med ca. 17%. Selskabsmeddelelse 2011-08-04 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 13% i første halvår af 2011 Salgsvækst på 11% i lokale valutaer drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg med 11%

Læs mere

Det første fase 3a-studie med liraglutid som tillægsbehandling til insulin til personer med type 1-diabetes blev succesfuldt afsluttet i juli.

Det første fase 3a-studie med liraglutid som tillægsbehandling til insulin til personer med type 1-diabetes blev succesfuldt afsluttet i juli. Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. juni 2015 2015-08-06 Novo Nordisks resultat af primær drift opgjort i kroner steg med 57% i første halvår af 2015 til 26,3 mia. kr. Resultat af primær

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Børsmeddelelse 29. april 2004 Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Novozymes har fået en god start på året. Forventningerne til resultat af primær drift opjusteres, hovedsagelig grundet valutakursudviklingen.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2007

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2007 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2007 2007-10-31 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 11% i årets første ni måneder på baggrund af en 9% salgsvækst

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i første kvartal af 2013 Salgsvækst på 13% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i første kvartal af 2013 Salgsvækst på 13% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 2013-01-05 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i første kvartal af 2013 Salgsvækst på 13% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i 2011 Salgsvækst på 9% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i 2011 Salgsvækst på 9% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Selskabsmeddelelse 2012-02-02 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i 2011 Salgsvækst på 9% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg med 11% opgjort i lokale valutaer og med 9%

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 12% i de første ni måneder af 2011

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 12% i de første ni måneder af 2011 Selskabsmeddelelse 2011-10-27 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 12% i de første ni måneder af 2011 Salgsvækst på 11% i lokale valutaer drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg

Læs mere

Resultat af primær drift steg med 15% opgjort i lokale valutaer og med 7% i kroner til 31,5 mia. kr.

Resultat af primær drift steg med 15% opgjort i lokale valutaer og med 7% i kroner til 31,5 mia. kr. Årsregnskabsmeddelelse for 2013 2014-01-30 Novo Nordisks resultat af primær drift i lokale valutaer steg med 15% i 2013 12% salgsvækst i lokale valutaer drevet af vækst i salget af Victoza, NovoRapid og

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 2015-10-29 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 51% i de første ni måneder af 2015 til 38,3 mia. kr. Resultat af primær drift

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i første halvår af 2013 Salgsvækst på 11% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i første halvår af 2013 Salgsvækst på 11% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 2013-08-08 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i første halvår af 2013 Salgsvækst på 11% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

novo nordisk årsrapport

novo nordisk årsrapport novo nordisk årsrapport 2012 Diabetes en krise i slowmotion Strategi er et spørgsmål om valg Vigtige beslutninger truffet i de seneste år ligger til grund for Novo Nordisks resultater i 2012 men det er

Læs mere

share FØRSTE NI MÅNEDER: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG MED 51% TRESIBA OG RYZODEG 70/30 GODKENDT I USA ET SKRIDT NÆRMERE EN GLP-1 I TABLETFORM

share FØRSTE NI MÅNEDER: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG MED 51% TRESIBA OG RYZODEG 70/30 GODKENDT I USA ET SKRIDT NÆRMERE EN GLP-1 I TABLETFORM share KVARTALSVIS INVESTORNYT NOVEMBER 2 FØRSTE NI MÅNEDER: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG MED 51% TRESIBA OG RYZODEG 7/ GODKENDT I USA ET SKRIDT NÆRMERE EN GLP-1 I TABLETFORM TILFREDSHED MED DE FØRSTE

Læs mere

Resultat af primær drift steg med 15% opgjort i lokale valutaer og med 6% i kroner til 8,0 mia. kr.

Resultat af primær drift steg med 15% opgjort i lokale valutaer og med 6% i kroner til 8,0 mia. kr. Delårsrapport for perioden 1. januar 2014 til 31. marts 2014 2014-05-01 Novo Nordisks resultat af primær drift opgjort i lokale valutaer steg med 15% i første kvartal af 2014 Salgsvækst på 7% i lokale

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Det rapporterede resultat af primær drift steg med 24% til mio. kr. Opgjort i lokale valutaer steg resultat af primær drift med ca. 20%.

Det rapporterede resultat af primær drift steg med 24% til mio. kr. Opgjort i lokale valutaer steg resultat af primær drift med ca. 20%. Selskabsmeddelelse 2011-04-28 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 24% i første kvartal af 2011 Organisk salgsvækst på 15% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg med 15% opgjort

Læs mere

Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 30. juni 2009

Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 30. juni 2009 Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 30. juni 2009 2009-08-06 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 39% i første halvår af 2009 Opjusterer forventningerne til væksten

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2010 2010 2009 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 60.776 51.078 19,0% Diabetesbehandling Mio. kr. 45.710 37.502

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 25/ Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Resumé: I de første 9 måneder af realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

Resultat af primær drift steg med 13% opgjort i lokale valutaer og med 10% i kroner til 34,5 mia. kr.

Resultat af primær drift steg med 13% opgjort i lokale valutaer og med 10% i kroner til 34,5 mia. kr. Årsregnskabsmeddelelse for 2014 2015-01-30 Novo Nordisks resultat af primær drift i lokale valutaer steg med 13% i 2014 8% salgsvækst i lokale valutaer drevet af vækst i salget af Levemir og Victoza Salget

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Resultat af primær drift steg med 12% opgjort i lokale valutaer og med 4% i kroner til 16,8 mia. kr.

Resultat af primær drift steg med 12% opgjort i lokale valutaer og med 4% i kroner til 16,8 mia. kr. Delårsrapport for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 2014-08-07 Novo Nordisks resultat af primær drift opgjort i lokale valutaer steg med 12% i første halvår af 2014 Salgsvækst på 7% i lokale valutaer

Læs mere

Resultat af primær drift faldt med 10% rapporteret i lokale valutaer og med 11% i danske kroner til 12,3 mia. kr.

Resultat af primær drift faldt med 10% rapporteret i lokale valutaer og med 11% i danske kroner til 12,3 mia. kr. Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016 2016-04-29 Novo Nordisks resultat af primær drift, justeret, steg med 10% i lokale valutaer i det første kvartal af 2016 Salget steg med 9%

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Finansielle, sociale og miljømæssige resultater

Finansielle, sociale og miljømæssige resultater Finansielle, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2011 2011 2010 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 66.346 60.776 9,2% Diabetesbehandling Mio. kr. 50.425 45.710

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2015 2016-02-03

Årsregnskabsmeddelelse for 2015 2016-02-03 Årsregnskabsmeddelelse for 2015 2016-02-03 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 43% i 2015 til 49,4 mia. kr. Resultat af primær drift steg med 14% i lokale valutaer justeret for salg af NNIT

Læs mere

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.12.2006 Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår af forretningsåret 2006/07.

Læs mere

share FØRSTE HALVÅR: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 57% BLANDT DE BEDSTE TIL VÆRDISKABELSE TEAM NOVO NORDISK KØRTE DANMARK RUNDT

share FØRSTE HALVÅR: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 57% BLANDT DE BEDSTE TIL VÆRDISKABELSE TEAM NOVO NORDISK KØRTE DANMARK RUNDT share KVARTALSVIS INVESTORNYT AUGUST 15 FØRSTE HALVÅR: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 57% BLANDT DE BEDSTE TIL VÆRDISKABELSE TEAM NOVO NORDISK KØRTE DANMARK RUNDT TILFREDSHED MED FØRSTE HALVÅR Vi er tilfredse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første halvår 2003

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første halvår 2003 Børsmeddelelse 13. august 2003 Koncernregnskabsmeddelelse for første halvår 2003 I første halvår steg resultat efter skat med 34% fra 270 mio. kr. til 361 mio. kr. Forventningerne til årets resultat efter

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 William Demant leverer solid vækst i både omsætning og indtjening Organisk vækst på 8 % i engrossalg af høreapparater i

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 (urevideret) 31.08.11 HM/gdh Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Halvårsrapport pr. 30. juni 2011 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater i 3. kvartal; forventning til årets indtjening opjusteres

Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater i 3. kvartal; forventning til årets indtjening opjusteres Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 10/2016 Side 1 af 6 Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater. Værdiskabelse gennem innovation

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater. Værdiskabelse gennem innovation Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Værdiskabelse gennem innovation Hoved- og nøgletal 2009 2009 2008 Ændring Finansielle resultater Omsætning i alt Mio. kr. 51.078 45.553 12,1% Diabetesbehandling

Læs mere

Resultatet for første kvartal 2005 viser en fortsat solid indtjening. Forventningerne til 2005 fastholdes uændret.

Resultatet for første kvartal 2005 viser en fortsat solid indtjening. Forventningerne til 2005 fastholdes uændret. Børsmeddelelse 28. april 2005, koncernregnskab første kvartal 2005 Resultatet for første kvartal 2005 viser en fortsat solid indtjening. Forventningerne til 2005 fastholdes uændret. Salget i første kvartal

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Finansiel Årsrapport 2002

Finansiel Årsrapport 2002 Novo Nordisk A/S Finansiel Årsrapport 2002 Finansiel Årsrapport 2002 Novo Nordisk har forpligtet sig til at skabe langsigtet værdi for selskabets aktionærer. Investeringerne i produktionsanlæg i dag sikrer,

Læs mere

Global Reports LLC. Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07. Til Københavns Fondsbørs side 1 af 7

Global Reports LLC. Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07. Til Københavns Fondsbørs side 1 af 7 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 27.03.2007 Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07 side 1 af 7 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapport for 3. kvartal af forretningsåret

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

novo nordisk årsrapport

novo nordisk årsrapport novo nordisk årsrapport 2013 Hvis man skal beskrive Novo Nordisks forretningsstrategi med ét ord, må det være fokus Reglen vi er nødt til at bryde Rule of Halves Er fedme en sygdom? det er uden tvivl en

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011 (urevideret) 29.06.11 HM/gdh Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 31% i første halvår af 2012 Salget steg med 17% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 31% i første halvår af 2012 Salget steg med 17% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Selskabsmeddelelse 2012-08-09 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 31% i første halvår af 2012 Salget steg med 17% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg med 17% til 37,2 mia. kr.

Læs mere

MAGAZINE MØD CAMILLA SYLVEST NYT MEDLEM AF KONCERNDIREKTIONEN NYE INTERESSANTE RESULTATER MED SEMAGLUTID

MAGAZINE MØD CAMILLA SYLVEST NYT MEDLEM AF KONCERNDIREKTIONEN NYE INTERESSANTE RESULTATER MED SEMAGLUTID MAGAZINE NR. 3 217 KVARTALSVIS INVESTORNYT MØD CAMILLA SYLVEST NYT MEDLEM AF KONCERNDIREKTIONEN NYE INTERESSANTE RESULTATER MED SEMAGLUTID VICTOZA GODKENDT I USA OG EU SOM ENESTE GLP-1-PRODUKT TIL FOREBYGGELSE

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Moving closer to people with allergy

Moving closer to people with allergy Moving closer to people with allergy Kapitalmarkedseftermiddag Økonomisk Ugebrev 24. november 2016 Per Plotnikof, VP Corporate Communications & IR 1 I Økonomisk Ugebrev : Kapitalmarkedseftermiddag: Biotek

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere