Funktionelle lidelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Funktionelle lidelser"

Transkript

1 PsykInfo d. 6. november 2014 Funktionelle lidelser Hvad ved vi, hvad kan vi gøre? Morten Jakobsen, speciallæge almen medicin, praktiserende læge Anne-Dorte Lange, socialfaglig konsulent, fysioterapeut

2 Vision og mission Mennesker med funktionelle lidelser skal have samme fokus, omsorg og behandling som andre Tværfaglig og koordineret helhedsindsats forebyggelse og tidlig udredning, behandling social-, beskæftigelses- og sundhedsrettet Fælles viden og opgave! Anerkend funktionelle lidelser Bio-psyko-sociale-kulturelle årsager og håndtering

3 Udfordringerne

4 Syg men ingen diagnose? TRYGfonden og COWI: Funktionel sygdom og reform.af førtidspension, rapp årige har svær funktionel lidelse årige har funktionel lidelse i varierende sværhedsgrad sygedagpengemodtagere har hvert år fravær i mere end 8 uger pga. funktionelle lidelser på førtidspension eller flexjob har en funktionel lidelse

5 Karakteristika mange lægebesøg og specialus - ingen fund få behandlingsmuligheder komplicerede sager i det kommunale system manglende viden om og anerkendelse af funktionelle lidelser mange interessenter - manglende koordinering og samarbejde patienter/borgere oplever sig misforstået, mistænkeliggjort flest kvinder, erhvervsaktive alder

6 Viden 2014 Diagnoser, årsager, behandling

7 50 årig erhvervsaktiv kvinde. Symptomerne startede efter 1. fødsel i Fraskilt og gift igen og har både egne og ægtefælles børn hjemme. Igennem flere år haft mange forskellige gener der har medført en odyssé af undersøgelser; røntgen og CT scanninger af columna, EKKO, holter, enkelte indlæggelser med akutte smerter i brystet eller hjertebanken. Træt, koncentrationsbesvær, hovedpine og svimmelhed. Springende smerter i hele bevægeapparatet udredt via reumatolog og diagonser: hypermobilitet og artralgier. Umotiveret kvalme, opkastninger og intermitterende løse afførringer; colon irritable. Beskriver selv at hun oplever kroppen som stresset Forskningsklinikken for

8

9 Definition - En sygdom, hvor man er belastet af fysiske gener, som gør det svært at fungere i dagligdagen - Ingen oplagte kliniske eller parakliniske patologiske fund, som kan forklare symptomerne Og tilstanden forklares ikke ved klassisk somatisk eller psykiatrisk sygdom - Man kan forstå det som en tilstand, hvor hjernen og kroppen er overbelastet og ikke fungerer normalt

10 Funktionelle syndromer - hvad kalder vi det? Fibromyalgi Kronisk træthedssyndrom Irritabel tyktarm Kronisk smertetilstand Somatiseringstilstand Duft og kemikalieoverfølsomhed Whiplash kronisk piskesmæld Kroniske bækkensmerter El-allergi

11 Forekomst af almindelige fysiske symptomer i den danske normalbefolkning (sidste 2 uger) % (N=14566) M K M K M K M K M K Totalt Alder M - svære symptomer K - svære symptomer M - lette symptomer K - lette symptomer Ekholm O, Kjøller M, Davidsen M, Hesse U, Eriksen L, Christensen AL, et al. Sundhed og sygelighed i Danmark 2005 & udviklingen siden 1987

12 Forekomst og ætiologi af de 10 hyppigste symptomer Brystsmerter Træthed Svimmelhed 3 års follow-up Hovedpine Ødem Rygsmerter Åndenød Søvnbesvær Mavesmerter Føleforstyrrelse Organisk årsag: 16 % Psykologisk årsag: 10 % Ukendt: 74 % Organic cause Total % af 1000 patienter (incidents) Kroenke & Mangelsdorff 1989

13 Funktionelle tilstande et spektrum Sundhedsvæsenet kontaktes Normale fysiologiske reaktioner Forbigående symptomer Lette funktionelle symptomer Kroniske funktionelle lidelser

14 Symptomer ved bodily distress syndrom / kropslig stress tilstand Almene symptomer Symptomer fra bevægeapparatet 1. Koncentrationsbesvær 2. Hukommelsesbesvær 3. Træthed 4. Hovedpine 5. Svimmelhed 1. Smerter i arme eller ben 2. Muskelsmerter 3. Ledsmerter 4. Følelse af lammelse i arme eller ben 5. Rygsmerter 6. Smerter som flytter sig 7. Ubehagelig dødhedsfornemmelse eller føleforstyrrelser Symptomer fra hjerte, lunge og kroppens stressberedskab 1. Hjertebanken eller uro i brystet 2. Trykken/smerter i brystet 3. Forpustethed uden anstrengelse 4. Hyperventilation/anfald med vejrtrækningsbesvær 5. Varm- eller koldsveden 6. Mundtørhed Symptomer fra mave og tarmkanal 1. Mavesmerter 2. Hyppige, løse afføringer 3. Diarre 4. Oppustethed/tyngdefornemmelse i maven 5. Utilpashed/kvalme 6. Opgylpninger/opstød 7. Brændende fornemmelse i toppen af maven/halsbrand

15 BDS og HA Bodily Distress Syndrome Helbredsangst Fysiske symptomer er primære Svær funktionsnedsættelse (fx sygemelding, sengeliggende) Bekymringer og angst er primære Lav grad af funktionsnedsættelse (arbejdet er et frirum fra tankerne)

16

17 Årsager: Bio- Psyko- Sociale

18 Den bio-psyko-sociale model Psykologiske faktorer Sociale faktorer Biologiske faktorer

19 Årsager Sårbarhed: Biologiske, psykologiske og sociale Udløsende faktorer: Fysisk sygdom Fysisk eller psykisk traume Stress og belastninger Lægen Sygdom Vedligeholdende faktorer: Uhensigtsmæssige antagelser om sygdommen Uhensigtsmæssig sygdomsadfærd Øget følsomhed af hjernen Sundheds- social og arbejdsmarkedssystemet Kronisk sygdom PER FINK PROF., DR.MED., PH.D.

20 Rask: Ro i kontroltårnet Syg: Konstant alarm HJERNEN BLIVER OVERFØLSOM DEFEKT FILTER

21 Symptom Håndtering Sygdomsopfattelse Følelser Opfattelse af og reaktion på symptomer

22

23 3. Svære funktionelle lidelser Behandles ved specialafdeling. I komplicerede tilfælde multidisciplinær behandling. I mindre komplicerede tilfælde evt. i almen praksis i samarbejde med specialist. Kognitiv adfærdsterapi og genoptræning. Evt. farmakologisk behandling. 2. Moderate funktionelle lidelser Behandles i almen praksis. Kvalificerende forklaringer og TERM-modellen Evt. samtaleforløb og regelmæssige konsultationer. Ved komplicerende forhold evt. samarbejdsmodel med specialist, der står for udredning, behandlingsplan og supervision. 1. Symptomer og lette funktionelle lidelser Behandles i almen praksis. Normalisering, kvalificerende forklaringer og bio-psyko-social tilgang. Opfølgning på risikopatienter

24 HJÆLPER: Fysisk træning Kognitiv terapi, MBSR Medicin der påvirker hjernen HJÆLPER IKKE: Flere undersøgelser Operation, massage Medicin der påvirker led/muskler mv. Så nemt kan det siges (Foredrag: Danskernes Akademi på DR2)

25 Indsatsen - at spotte og håndtere

26 Heidi, 39 år Uddannet klinikassistent i 96, arbejde til 2006 God opvækst, gift (20 år) med klejnsmed, 2 børn 14 og 7 ½ Social, kreativ, dyrket sport og venner, foreningsliv mv. Høj arbejdsidentitet, perfektionistisk,omsorgsfuld, åben Siden barndom: hypermobilitet, smerter, traumer piskesmæld; udredninger, behandlinger diverse spt FFL: BDS, behandling MFN sygemeldt, afprøvninger, revalidering, flexjob

27 Vejen gennem det kommunale system Egen læge Sygemelding til Ydelseskontor - oplysningsskema til borger/retur Arbejdsgiver /A-kassesamtale med borger senest 4. uge: mulighedserklæring, fastholdelsesplan Jobcenter Sygedagpengeafd. - sagsbehandler opfølgning FOKUS: Tilbage til arbejde Opfølgningsforløb og -plan 1. Samtale 8. uge - afdækning af situationen Løbende opfølgning - forløb, plan, vurdering Afklaring og optræning arbejdsevne Læge, speciallæger-papirer, tværfagligt samarbejde, rundbordssamtaler; evt. lægekonsulent Delvis raskmelding, evt. aktivitet Anden aktør Aktivitet, praktik, vejledning, opkvalificering Revalidering Flexjob Ressourceforløb FØP Raskmelding

28 Udfordringer i en tværfaglig helhedsindsats Beskæftigelsessystem, procedurer, tid, organisering forsørgelse, indsats, myndighed, udfører Sundhedssystem, procedurer, tid, organisering helbred, praktiserende læge, specialer, ventetider Beskæftigelse arbejdsevne, tidlig indsats og tilbage til arbejde Aktivitet krav/muligheder, del-rask, praktik, optræning, afklaring Sundhed syg/rask, funktionsevne, forebyggelse Aktivitet udredning, behandling, optræning, rekonvalescens

29 Maria, 35 år Altid arbejdet, HF, ufaglært v. ældre- og hjemmepleje, drøm: SOSU-ass. Perfektionist, omsorgs- og ansvarsfuld, stille, lidt genert Ældste af 4, forældre skilt, mor alkoholiker, barndom ok Kæreste, børn : fødsler, bækkenløsning, depression behandling => ok få, korte sygemeldinger 2012: akut voldsomme rygsm (mavesm, hovedpine, kognitive, søvnbesvær mv..) PL: RO kommunalt, tværfagligt team: fysio- og psykoedukation raskmeldes efter 8 mdr. => i gang med SOSU-udd.???

30 Godt Sygdomsadfærd 1 Udvikling af funktionel lidelse Normalt liv Skidt

31 Godt Sygdomsadfærd 2 Udvikling af funktionel lidelse Normalt liv BDS Skidt Gennemsnitlig tilstand for en person med BDS svarer til den man har, hvis man har Rygerlunger eller Leddegigt

32 Sygdomsadfærd Godt Udvikling af funktionel lidelse start Optur og nedtur ( Boom & Bust ) Normalt liv BDS Skidt

33 Godt Behandling/håndtering Normalt liv BDS. Proces med accept og sorg over tabet af normalt liv Skidt

34 Godt Behandling/håndtering Gradvis genoptræning: 10-15% stigning ved hvert trin Normalt liv og ikke dér BDS start her.. Skidt

35 At håndtere plan og forløb Accept og commitment Aktivitet - helhed: hverdag, komm. forløb, udred/behandling Psyko- og fysioedukation viden, udfordring, selvhjælp Gradueret (op)træning - respektér og udfordr grænser Realistiske mål - afstem samlet aktivitetsniveau Fastholdelse - undgå sygemelding - forebyg Kommunikér, koordinér tovholder og plan Netværk, arbejdsgiver m.fl.

36

37 Ugeskema Hjælp til strukturering af hverdagen Mandag Dato: Tirsdag Dato: Onsdag Dato: Torsdag Dato: Fredag Dato: Lørdag Dato: Søndag Dato: Formiddag Eftermiddag Aften Nat

38 Stress: Ressourcer Belastninger Behandling: Ressourcer Belastninger Ressourcer: Daglige hvileperiode KRAM Søvn Netværk Positive aktiviteter Belastninger: Prioritering af belastninger Løsninger på belastninger Vælg den letteste løsning først Aftale om det første skridt

39 OVERBELASTNING UDVIKLING KOMFORT Lisbeth Frostholm Psykolog, ph.d.

40 Gradueret optræning GET

41 Realistiske mål

42 Måltrappe Vejledning: Udfyld selv/i samarbejde nedenstående 1. Skriv dit mål på øverste trin Målet for forløbet 2. Skriv på trinene de mål du har nået samt nye delmål, der fører dig til målet HUSK, det skal være realistisk! Her står du nu

43 Tips til balance - aktivitet og hvile Notér dine daglige aktiviteter hvornår begynder det at gøre ondt Vær tidsorienteret ikke smerteorienteret! - planlæg pauser herefter Planlæg hvileperioder hver dag. (fx 5 min efter 30 minutters aktivitet) Ændre arbejdsopgave eller position kan være ligeså godt som et hvil! Tag et hvil, FØR smerten bliver værre Opdel aktiviteter i mindre dele også når du gerne vil knokle på Undgå at jage med dig selv - planlæg! Fyld ikke din kalender med aftaler

44 Vejledning: Udfyld selv nedenstående 1. Skriv dit mål på øverste trin. 2. På hvert af trinene skriver du de delmål, der fører dig til målet. Færre smerter Målet At kunne klare arbejds/hverdagen bedre Lave skema om tilbagefaldsforebyggelse Husk, det skal være realistisk! Fortsætte gang og svømning Bruge alternative tanker ved nye symptomer Gå til og fra skolen x1 ugentligt Gå til svømning x2 ugentligt God søvnhygiene Variere arbejdsstilling Lave kostplan (faste måltider, mindre kaffe) Her står du nu Holde en kort pause hver time på arbejde. Afslapningsøvelse 3 x dagligt Aftale faste konsultationer med lægen (undgå akutte henvendelser)

45 Hvad kan fagpersoner og borger/patient gøre? Anerkend at en funktionel lidelse kan være en svær og langvarig tilstand Mennesker med funktionelle lidelser skal hverken overbelastes eller overses Samarbejd om at finde frem til det aktivitetsniveau, der er optimalt på det pågældende tidspunkt Acceptér at genoptræning skal foregå langsomt og gradvist

46 Hvad kan fagpersoner og borger/patient gøre? Betragt den funktionelle lidelse fra en bio-psyko-social vinkel Borgeren er ikke psykisk syg, men den funktionelle lidelse er sandsynligvis blevet udløst og forværres af biologiske, fysiske, psykiske, sociale og kulturelle belastninger Vær optimistisk! De fleste mennesker med funktionelle lidelser kan få det bedre, men ikke alle kan blive helt raske

47

48 Mere viden Når kroppen siger fra, pjece. Information om funktionelle lidelser, udg. Komiteen for Sundhedsoplysning ( gratis) Funktionelle lidelser udredning og behandling red. Per Fink, Marianne Rosendal Funktionelle lidelser - Klinisk vejledning for almen praksis Dansk Selskab for Almen Medicin ( kan downloades) E-læringskursus funktionelle lidelser, DSAM se

49 , Formidlingsteamet: formidler viden til fagpersoner, organisationer og generelt om funktionelle lidelser udredning, behandling, håndtering, forebyggelse inspirerer til at udvikle det mono- og tværfaglige samarbejde omkring patienterne/borgerne via: - info-møder - temamøder/-dage - undervisning/kurser viden, metodetilgang - pjecer - hjemmeside Kontakt Kirsten Zacho, sprog- og kursussekretær tlf: mail: Aarhus Universitetshospital, Barthsgade 5, 1., DK-8200 Århus

Funktionelle lidelser

Funktionelle lidelser Funktionelle lidelser Dansk Selskab for Almen Medicin 2013 Funktionelle lidelser Dansk Selskab for Almen Medicin, 2013 ISBN (trykt version): 978-87-92462-82-4 ISBN (elektronisk version): 978-87-92462-83-1

Læs mere

INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER. Når kroppen siger fra

INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER. Når kroppen siger fra INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER Når kroppen siger fra Det ville være nemt, hvis kroppen bare var en maskine 2 Når kroppen siger fra Maven gør ondt. Hovedet er ved at eksplodere. Svimmelheden er næsten

Læs mere

Syg, - men ingen diagnose?

Syg, - men ingen diagnose? COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Syg, - men ingen diagnose? Funktionel sygdom og reform af førtidspensionen Januar 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er angstlidelser? 04 Hvorfor får nogle angstlidelser? 06 Hvad sker der

Læs mere

DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG

DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF GENERALISEREDE SMERTER I BEVÆGEAPPARATET Indholdsfortegnelse DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS

Læs mere

Når du skal udskrives

Når du skal udskrives Når du skal udskrives til dig, der er indlagt på en psykiatrisk afdeling Guide til livet efter indlæggelsen Gem den. Du får brug for den. 2. oplag - 2014 HUSK lige dit kort! der er et liv efter udskrivelsen.

Læs mere

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær Af Majken Blom Søefeldt og Charlotte Hallin fra PsykiatriFonden Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

Funktionelle lidelser / Somatisering

Funktionelle lidelser / Somatisering Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik A-kursus skulder- og albuekirurgi Herlev Hospital, 15.11.2011 Funktionelle lidelser / Somatisering Hvordan undgår man at operere de forkerte

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! betegner TERM-modellen som SYSTEMMOBNING, som man kan læse mere om på vores hjemmeside under Download på:

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! betegner TERM-modellen som SYSTEMMOBNING, som man kan læse mere om på vores hjemmeside under Download på: betegner TERM-modellen som SYSTEMMOBNING, som man kan læse mere om på vores hjemmeside under Download på: www.voksenmobningnejtak.dk Migrænikerforbundet har venligst givet os lov til at videreformidle

Læs mere

NåR DU SKal UDSKRIVES

NåR DU SKal UDSKRIVES NåR DU SKal UDSKRIVES til DIG, DER HaR VæREt INDlaGt På EN PSyKIatRISK afdeling GUIDE til DIN UDSKRIVElSE Gem den. Du får brug for den. Min nærmeste skadestue (kl. 8-22) HUSK lige DIt KoRt! Min nærmeste

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om bipolar lidelse HOS VOKSNE Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er bipolar lidelse? 04 Hvad er årsagen til bipolar lidelse? 06 Hvilke

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det. Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det

Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det. Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det 2007 Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det 1 Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det. Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune Indsatskatalog Tværfaglig indsats Faxe Kommune Indsatskataloget og dets opbygning Tilbuddene i Indsatskataloget er struktureret efter ti opgavetyper, som samlet set er dækkende for, hvilke opgaver, der

Læs mere

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats Center for Bevægeapparatlidelser Center for Folkesundhed Regionshospitalet Silkeborg Hospitalsbaseret

Læs mere

Forløbsprogram for depression

Forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for depression Indholdsfortegnelse 2. Indledning...5 2.1 Generelt om forløbsprogrammer...5 2.2 Forløbsprogram for depression...6 2.3

Læs mere

værd at vide om whiplash

værd at vide om whiplash værd at vide om whiplash 2 værd at vide om whiplash Hvad er whiplash? Begrebet whiplash eller piskesmæld, som det også kaldes, har to vigtige betydninger. Det henviser både til den konkrete ulykkesmekanisme,

Læs mere

Sådan håndterer jeg stress

Sådan håndterer jeg stress EN INFORMATIONS- FOLDER Fredericia Kommunes Sundhedsguide Sådan håndterer jeg stress 1 Baggrund I Fredericia Kommune vil vi gerne hjælpe dig til et sundere liv og et bedre helbred. Derfor har vi udarbejdet

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Foretræde om sygedagpenge

Foretræde om sygedagpenge Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 7 Offentligt Region Sjælland & Foretræde om sygedagpenge Men det er vores opfattelse, at der er stigende problemer med kvaliteten i sagsbehandlingen af sygedagpenge

Læs mere

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk Sygdom Bianca Solveig Stjerne Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk sygdom Bianca Solveig Stjerne et godt liv med kronisk Sygdom Dansk Psykologisk Forlag Bianca Solveig

Læs mere

Tolkningsmanual til dialogguide

Tolkningsmanual til dialogguide Tolkningsmanual til dialogguide [Skriv tekst] Tolkningsmanual til dialogguide Indholdsfortegnelse: Indledning og brug af manualen.... 3 Helbredets indflydelse på arbejds- og funktionsevnen... 5 Igangværende

Læs mere

Læge mellem jobcenter og borger LEDENDE OVERLÆGE SVEN VISKUM SOCIAL MEDICINSK ENHED

Læge mellem jobcenter og borger LEDENDE OVERLÆGE SVEN VISKUM SOCIAL MEDICINSK ENHED Læge mellem jobcenter og borger LEDENDE OVERLÆGE SVEN VISKUM SOCIAL MEDICINSK ENHED Læge for jobcenter og borger LEDENDE OVERLÆGE SVEN VISKUM SOCIAL MEDICINSK ENHED Arbejde og helbred Den praktiserende

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

TERM - modellen The Extended Reattribution and Management Model

TERM - modellen The Extended Reattribution and Management Model Udredning og behandling af funktionelle lidelser i almen praksis TERM - modellen The Extended Reattribution and Management Model - Et efteruddannelsesprogram for ikke-psykiatriske læger P. Fink, M. Rosendal,

Læs mere

Generaliseret angst, socialfobi og panikangst. Forord

Generaliseret angst, socialfobi og panikangst. Forord Generaliseret angst, socialfobi og panikangst En vejledning til patienter og pårørende Forfattere: Professor, dr. med., chefpsykolog Jørn Halberg Beckmann, Odense Universitetshospital Forskningschef, cand.scient.

Læs mere