Overgreb mod sygemeldte med uafklarede kroniske lidelser?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overgreb mod sygemeldte med uafklarede kroniske lidelser?"

Transkript

1 Fra: Term Modellen Sendt: 1. februar :19 Til: Hovedmail Assens Emne: Overgreb mod sygemeldte med uafklarede kroniske lidelser? Forwarded message From: Term Modellen Date: 2012/2/1 Subject: To: Til jobcentre, arbejdsmarkedspolitiske udvalg og LBR-udvalg i kommunerne. OBS. OBS.: 1. Vi sender både til jobcentre og til kommuner, og beder om at kommunerne videresender denne mail til LBR-udvalg, arbejdsmarkedspolitisk og gerne socialpolitisk udvalg i hver kommune. 2. Til sidst i denne mail er der en række spørgsmål, som vi håber at hver enkelt kommune/jobcenter vil have ulejlighed med at besvare via mailadressen På forhånd tak. Overgreb mod sygemeldte med uafklarede kroniske lidelser? Resumé Der har i en årrække været forsket i funktionelle lidelser på Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Psykosomatik og Liaisonpsykiatri, Århus Universitetshospital ledet af professor Per Fink. En funktionel lidelse er et moderne udtryk for hypokondri, og en funktionel lidelse dækker over en række forskellige lidelser se vedhæftede liste. Ifølge Per Fink er disse sygdomme blot modefænomener, og han mener at patienter med disse lidelser stort set fejler det samme uanset navnet på deres lidelse. Igennem længere tid, har flere patientforeninger været bekymret og betvivlet objektiviteten i denne forskning, som i mange tilfælde sætter en stor gruppe patienter ud på et sidespor hvis de først er blevet stemplet som hypokondere, så kan det fremover være særdeles svært at blive taget alvorligt. Trygfonden har postet MEGET store beløb (senest 48 mill.) i forskningen, ligesom Lundbeck-fonden og Statens Forskningsråd for Sundhed og Sygdom har doneret beløb til projektet. Der er sandsynligvis også hentet penge i medicinalindustrien. Som det fremgår, er der desværre store økonomiske interesser i projektet besparelser på de offentlige ydelser til sygemeldte, besparelser for forsikringsselskaber i forhold til erstatninger, øget indtjening til medicinalindustrien hvis flere behandles med lykkepiller og anden medicin.

2 Lidelserne bliver primært betragtet som psykiske, til trods for at flere af dem er anerkendte lidelser (eksempelvis bækkenløsning og fibromyalgi), som både WHO og Sundhedsstyrelsen har anerkendt som fysisk betingede. Der er udarbejdet kursusmateriale og kurser for sundhedspersonale og sagsbehandlere m.m. i, hvordan man håndterer patienter med disse lidelser, og udredning og behandling er beskrevet i TERM-modellen, som er en vejledning og samtidig bibelen i denne sygdomsopfattelse. Denne TERM-model har allerede været benyttet som kursusredskab for en hel del læger og sagsbehandlere i Danmark, og om kort tid uddannes en masse kiropraktorer i denne model. Administrativt overgreb mod sygemeldte Nogle kommuner og praktiserende læger er begyndt at henvise sygemeldte borgere til forskningsklinikken i Århus, og hvis borgeren kommer tilbage med diagnosen funktionel lidelse, så er der pludselig behandlingsmulighed, idet borgeren så tilbydes psykoterapi og/eller medicinsk behandling. Dette er nok til, at kommunen kan stoppe forsørgelsen indtil borgeren er færdigbehandlet. Reelt betyder dette, at borgeren er nødt til at underkaste sig den behandling, som klinikken i Århus har anvist. Det vil sige at TERM benyttes som et administrativt overgreb og som middel til at krænke borgerens retssikkerhed. TERM giver rig mulighed for, at kommunerne kan sagsbehandle lige til (og ofte ud over) kanten af lovgivningen. Ud over at borgeren bliver sat i behandling, så får vedkommende også en diagnose, som gør at borgeren ikke fremover tages alvorligt, når/hvis der dukker nye symptomer op. TERM-modellen opfordrer lægen til at negligere nye symptomer og i stedet betragte dem som en følelsesmæssig reaktion. Der skal ikke meget fantasi til at forestille sig, hvor galt det kan gå, når/hvis patienten får en alvorlig sygdom Vores bekymring Der kan ofte være problemer forbundet med forskningsresultater, og nogle af resultaterne afhænger desværre af, hvad det er, man ønsker at bevise med den pågældende forskning. Men med hensyn til TERM-modellen og forskningen omkring den (som har stået på i mange år), så foreligger der os bekendt endnu ingen forskningsresultater, som entydigt beviser årsag og behandlingsmuligheder på de påståede funktionelle lidelser. Forskningsklinikken oplyser godt nok, at en spørgeskemaundersøgelse har vist, at en stor del af de henviste borgere er tilfredse, men hvad er det de er tilfredse med, og har behandlingen virket? Det er svært at få et overblik over, hvor mange der har fået større livskvalitet og ikke mindst øget arbejdsevne, efter at være blevet behandlet efter TERM-modellen. I det hele taget mangler der overbevisende og objektiv dokumentation, og derfor undrer det os, at TERM-filosofien tilsyneladende vinder større og større indpas i sundhedssystemet. Det undrer os endvidere at TERM med stor arrogance kan underkende mange af de anerkendte lidelser. Hvorfor koncentrerer man sig ikke i stedet om at finde årsagen til stigningen i de sygdomme, som TERM kalder funktionelle lidelser?

3 Vi vil gætte på, at der er kommet en stigning i takt med forringelserne i bl.a. sygedagpengelovgivningen og i takt med at kommunernes sagsbehandling har taget en anden (umenneskelig) drejning. Mange af de langtidssygemeldte må kæmpe så hårdt for at få den hjælp, som de har brug for i relation til kommunen, og for mange bliver det en daglig kamp, hvorved sygdommen bliver det primære. Der er ganske enkelt ikke plads til at tænke på andet end sygdom. En del af disse langtidssygemeldte får derfor en psykisk overbygning( jobcentersyndrom ) på deres oprindelige sygdom, og denne psykiske overbygning vil sandsynligvis kunne testes positivt i relation til funktionelle lidelser. Hermed har den sygemeldte med ét fået forvandlet sin oprindelige sygdom til en funktionel lidelse. Vi har forgæves forsøgt at få svar fra professor Per Fink på en række spørgsmål, men han har undladt at svare på spørgsmålene og i stedet henvist til hans publikationer. Da vi efterfølgende forsøgte at få besvaret nogle flere spørgsmål, fik vi blot at vide, at forskningsklinikken havde for travlt til at svare på spørgsmål. Endvidere har vi rettet spørgsmål til forskellige nævn og råd (eksempelvis Etisk Råd), men det har heller ikke givet nogle brugbare svar der er tilsyneladende ikke nogen som vil tage ansvar for forskningen i Århus. TERM stiller mange patienter i en skræmmende situation. Professor Per Fink er god til at argumentere og taler angiveligt patienternes sag, og hvem kan sige nej til en læge der vil patienterne det bedste? Men virkeligheden er en anden.. Per Fink og co. afskærer patienten fra yderligere udredning, når han ved kurser i TERM-modellen dels opfordrer lægerne til at snakke patienten efter munden for at få patientens fortrolighed og dels opfordrer til at afskære patienten fra yderligere kontakt til behandlere.. De mest skræmmende budskaber i kursusmaterialet til de praktiserende læger kan ses herunder og giver et meget rammende indtryk af det menneskesyn, som er fremherskende i Per Finks teorier: D.v.s.: 1. Forsøg at blive patientens eneste læge og begræns så meget som muligt patientens kontakter til andre behandlere, vagtlæger og alternative terapeuter. 2. Forstå en forværring af og nye tilkomne symptomer som en emotionel kommunikation i stedet for et tegn på en ny lidelse. 3. Overvej behandling med psykoaktiv medicin Vær stoisk over for bivirkninger. 4. Forsøg at opbygge en alliance med patientens pårørende ved at informere dem om behandlingsplanen. 1. Patienten fratages muligheden for en second opinion, ligesom muligheden for yderligere udredning stoppes. Hvad nu hvis TERM-lægen tager fejl i sin diagnose? 2. Hvis patienten får nye/andre symptomer, skal lægen blot overhøre dem, med risiko for at nyopstået alvorlig sygdom overses.

4 3. Lægen skal ikke lade sig påvirke af eventuelle bivirkninger som patienten måtte få fra psykofarmaka, hvilket harmonerer meget dårligt med den aktuelle debat vedrørende alvorlige og i sjældne tilfælde dødelige bivirkninger ved lykkepiller m.m.. 4. Få isoleret patienten mest muligt, ved at inddrage de pårørende i spindet omkring funktionel lidelse. Kan alvorlig hjertesygdom overses kan andre sygdomme? Det er vores frygt at alvorlig sygdom kan overses, når så mange lidelser og symptomer pludselig diagnosticeres som funktionelle lidelser eller "bodily disstress", (Per Finks selvopfundne diagnoser). Eksempelvis bliver uforklarlige brystsmerter defineret som en funktionel lidelse eller "bodily disstress", og dette er meget betænkeligt, da Hjerteforeningen for nylig har beskrevet, hvordan microvasculær hjertesygdom er meget svær at diagnosticere, og ofte resulterer i den type smerter, som er uspecifikke. En række andre sygdomme er også i fare for at blive overset TERM-modellen og fremtiden Det er bekymrende hvis alle uforklarlige symptomer, skal behandles ud fra TERM-filosofien. Det virker derved, som om lægestanden ikke kan acceptere, når der ikke umiddelbart er en forklaring på en sygdom. Hvis man skal se på den hidtidige udvikling inden for videnskaben, så må man antage, at vi endnu ikke ved alt, og må derfor også formode, at der med tiden kommer andre forklaringer på nogle af de såkaldte funktionelle lidelser, og måske endda nye undersøgelsesmetoder, som ved hjælp af objektive fund kan påvise disse sygdomme. Derfor håber vi, at der bliver gjort nogle objektive overvejelser inden det danske samfund tager TERM til sig. I værste fald kan TERM resultere i nogle fejlgreb, som kan give associationer til mange historiske overgreb af medicinsk karakter. Trygfonden og TERM-modellen. Vi har set en påfaldende tendens i forhold til Trygfondens engagement i TERM-modellen. Til trods for at Per Fink ikke kan dokumentere én eneste af sine påstande, så er Trygfonden godt i gang med at gøre hans ord til lov. Det har vist sig, at ud over de minimum 48 mill., som Trygfonden har postet i Per Fink, så er fonden også meget involveret i projektet TTA (tilbage til arbejde), som har kørt i flere kommuner. Flere lokale TTA-projekter har været støttet med million-beløb fra fonden, og der er noget der tyder på, at nogle af projekterne kun retter sig mod en bestemt gruppe af sygemeldte - sandsynligvis dem der har symptomer, som er interessante i relation til Per Finks teorier. Det kommer så til at dække temmelig mange, da Per Finks symptomliste (vedfhæftet) er så omfattende, at de fleste sygdomme er dækket ind!

5 Samtidig er TTA-projekterne også med til at implementere begrebet funktionelle lidelser / Bodily Distress Syndrome, idet begrebet bliver brugt, som om det var en anerkendt diagnose ja, når noget bliver sag tilstrækkelig mange gange, bliver det desværre også til sandhed. Senest har Trygfonden forsøgt at få indflydelse på reformen af førtidspensionen og pudsigt nok, så spiller de funktionelle lidelser en MEGET stor rolle se blot denne folder som Trygfonden har udarbejdet i den forbindelse: Hvem er vi? Vi er repræsentanter for en Facebook-gruppe, som har eksisteret i nogle måneder med det formål at få kulegravet og informeret om Menneskesynet bag TERM-modellen og lægekonsulenternes arbejde. Flere af os er aktive i forskellige patientforeninger og lignende. Spørgsmål til jobcentre og politiske udvalg i kommunerne. 1. Har ledelse og/eller sagsbehandlere fra Jeres kommune været på kursus i TERMmodellen eller funktionelle lidelser? 2. Har Jeres kommune henvist sygemeldte (enten direkte eller via egen læge) til Klinikken for Funktionelle Lidelser i Århus eller lignende klinikker. Og i givet fald hvor mange, og hvad har det kostet? Og er der henvist lige mange kvinder og mænd? 3. Har Jeres kommune henvist til Per Finks teorier i afgørelser eller lignende til sygemeldte borgere?. 4. Hvad er Jeres kommunes holdning til de lidelser/sygdomme, som ifølge Per Fink kan defineres som anerkendte lidelser- eksempelvis fibromyalgi og piskesmæld? 5. Har Jeres kommune foranstaltet psykologiske undersøgelser af sygemeldte med fysisk sygdom, og på baggrund af den psykologiske undersøgelse underkendt den fysiske lidelse? I givet fald hvor mange drejer det sig om? For de kommuner, som har deltaget i TTA-projektet har vi følgende spørgsmål: 1. Har deltagernes symptomer og lidelser haft indflydelse på, hvem der er blevet udvalgt? 2. Har projektet modtaget støtte fra Trygfonden? 3. Bliver der henvist lige mange kvinder og mænd? 4. Hvor mange % af deltagerne har fået det bedre? 5. Hvor mange % af deltagerne har fået det værre? 6. Hvor mange % af deltagerne er blevet helt raske? 7. Hvor mange % er blevet opgivet eller er evt. selv holdt op?

6 Bilag og dokumentation Vi har en hel del dokumentation, som det vil være uoverskueligt at medsende i denne mail, men sidst i denne mail indsætter vi listen over de lidelser og symptomer, som er indeholdt i de funktionelle lidelser. Endvidere kan man se en beskrivelse af TERM-modellen, som professor Per Fink og co. har udarbejdet (se især side 48-52) på dette link: 0Funktionelle%20Lidelser%20og%20Psykosomatik/pdf-filer/TERM-materiale/TERM-uptodate.pdf Hvis I har brug for yderlig dokumentation er I meget velkomne til at kontakte os. Besvarelser af denne mail og rekvisition af yderligere dokumentation kan ske på mailadressen: Med venlig hilsen Repræsentanter for Facebook-gruppen "Menneskesynet bag TERM-modellen og lægekonsulenternes arbejde" Berit Kjærulff Rask Bente Stenfalk Per Christensen Hans Prag Jette Guld Lerke-Møller Lisa Uglebjerg Gitte Jensen Marten Juel Søs Petersen Kirsten Lyhne Heidi Christensen Liliane Morriello Helle Rasmussen Hans Petersen Lone Kok Samson Tia Misrahi Pia Dahl Søderberg Nona Nyhuus Lene Christensen Louise Grundsøe Helstrup Yannick Ytrup Larsen Bjarke Bach Olesen Gro Ravndal Jørgensen Ana Jensen Ricky Magnussen

7 Karin Zwisler Marianne Prüsse Marianne Glottrup von Magius

Beretning for året 2012 til generalforsamlingen i AVS som afholdes tirsdag d. 19. februar 2013 på CSU Sverigesvej 15 (og det

Beretning for året 2012 til generalforsamlingen i AVS som afholdes tirsdag d. 19. februar 2013 på CSU Sverigesvej 15 (og det Beretning for året 2012 til generalforsamlingen i AVS som afholdes tirsdag d. 19. februar 2013 på CSU Sverigesvej 15 (og det bliver nok sidste gang da skolen snart bliver jævnet med jorden på grund af

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! betegner TERM-modellen som SYSTEMMOBNING, som man kan læse mere om på vores hjemmeside under Download på:

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! betegner TERM-modellen som SYSTEMMOBNING, som man kan læse mere om på vores hjemmeside under Download på: betegner TERM-modellen som SYSTEMMOBNING, som man kan læse mere om på vores hjemmeside under Download på: www.voksenmobningnejtak.dk Migrænikerforbundet har venligst givet os lov til at videreformidle

Læs mere

dsam@dsam.dk Arbejdsmarkedsdirektør Helle Bro arbejdsmarked@holstebro.dk Beskæftigelsesministeren

dsam@dsam.dk Arbejdsmarkedsdirektør Helle Bro arbejdsmarked@holstebro.dk Beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesudvalget, Socialudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 317, SOU alm. del Bilag 407, SUU alm. del Bilag 457 Offentligt Til: GF-forsikring gf@gfforsikring.dk

Læs mere

Per Fink lagt for had: Vi har lavet en arbejdsdeling, så det er mig, der tager tæskene

Per Fink lagt for had: Vi har lavet en arbejdsdeling, så det er mig, der tager tæskene Per Fink lagt for had: Vi har lavet en arbejdsdeling, så det er mig, der tager tæskene»jeg læser stort set ikke de mails, der kommer ind. Kun hvis jeg er tvunget. Jeg går heller ikke på nettet og læser

Læs mere

En undersøgelse af behandleres og patienters erfaringer med. Medicinsk Uforklarede Symptomer

En undersøgelse af behandleres og patienters erfaringer med. Medicinsk Uforklarede Symptomer En undersøgelse af behandleres og patienters erfaringer med Medicinsk Uforklarede Symptomer Anne Moloney Kiropraktisk Klinik, Rødby Rapporten er en del af videnpilotprojekt 2005-2006 udført for Kiropraktisk

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

TERM - modellen The Extended Reattribution and Management Model

TERM - modellen The Extended Reattribution and Management Model Udredning og behandling af funktionelle lidelser i almen praksis TERM - modellen The Extended Reattribution and Management Model - Et efteruddannelsesprogram for ikke-psykiatriske læger P. Fink, M. Rosendal,

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Kontakt til socialforvaltningen og det øvrige sundhedssystem

Kontakt til socialforvaltningen og det øvrige sundhedssystem Kapitel 9 Kontakt til socialforvaltningen og det øvrige sundhedssystem 167 168 170 173 175 Socialforvaltningen Årsager til henvendelse på socialforvaltningen Gør kendskabet til hiv-status nogen forskel

Læs mere

Lilian Zøllner Håb som forebyggelse af selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt kræftpatienter

Lilian Zøllner Håb som forebyggelse af selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt kræftpatienter Lilian Zøllner Håb som forebyggelse af selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt kræftpatienter C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g Håb som forebyggelse af selvmordstanker og selvmordsadfærd

Læs mere

Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Sønderborg 2006 Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtagere, der er

Læs mere

DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG

DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF GENERALISEREDE SMERTER I BEVÆGEAPPARATET Indholdsfortegnelse DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS

Læs mere

i Nyreforeningen / Resultater fra ungeprojektet

i Nyreforeningen / Resultater fra ungeprojektet i Nyreforeningen / Resultater fra ungeprojektet Resumé Formålet med dette projekt har været, at afdække hvad Nyreforeningen kan gøre for at hjælpe og støtte unge med nyresygdom. Projektet er gennemført

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt

Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt En interviewundersøgelse af danske patienters overvejelser og erfaringer med behandling i Frankfurt Helle Max Martin Signe Lindgård Andersen Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Alternativ Behandling

Alternativ Behandling Alternativ Behandling Resumé og redigeret udskrift af høring i Folketinget d. 19. marts 2002 Teknologirådets rapporter 2002/7 Alternativ behandling Resumé og redigeret udskrift af høring i Folketinget

Læs mere

Magasinet for pårørende. bedre psykiatri Vinter / Forår 2012. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende bedrepsykiatri.dk

Magasinet for pårørende. bedre psykiatri Vinter / Forår 2012. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende bedrepsykiatri.dk Magasinet for pårørende Vinter / Forår 2012 BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende bedrepsykiatri.dk 02 Vinter / Forår 2012 03 Efter valget: Politikerne skal holdes fast på løfterne Der er nok at

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen Patienternes nye rejse Genvej til et bedre sundhedsvæsen Copyright 2014 Mandag Morgen Innovation

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

Funktionelle lidelser, kort og klart.

Funktionelle lidelser, kort og klart. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 315 Offentligt Funktionelle lidelser, kort og klart. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, FFLs mål, baggrund, dokumentation og helbredelses-resultater

Læs mere

Behandling af mennesker med angst og depression

Behandling af mennesker med angst og depression Behandling af mennesker med angst og depression Kortlægning af behandlingsfeltet og diskussion af perspektiverne ved indførelse af collaborative care Amalie Hauge-Helgestad Katrine Schepelern Johansen

Læs mere

Epilepsi og gruppe 2 kørekort. En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort

Epilepsi og gruppe 2 kørekort. En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort Epilepsi og gruppe 2 kørekort En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort 0 Forord Jeg kan ikke betale mine regninger, da der ikke er penge til det. Kan ikke komme til tandlæge. Jeg kan

Læs mere

KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET

KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET EN KVALITATIV ANALYSE AF FIRE JOBCENTRES HÅNDTERING AF ARBEJDSSKADESAGER 14:12 REBEKKA BILLE HELLE HOLT 14:12 KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET EN KVALITATIV

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk August 2006 15 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Tema: Sygdomsangst og behandling Mindfullness meditations-terapi Ny DSI-rapport om angstlidelser Møde med Aron T. Beck Efterårets foredrag ISSN 1601-8591

Læs mere