Syn og Hjernerystelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syn og Hjernerystelse"

Transkript

1 Syn og Hjernerystelse Et overblik over synskomplikationer og neurooptometriske muligheder ved hjernerystelser. Steen Aalberg, FCOVD-I, neurooptometrist Synsplejeklinikken, Jernbanegade 16, Sønderborg Director of Education at Kraskin & Skefington Institute Telefon

2 Kort intro 2

3 Neurooptometrisk rehab Lægen Sygeplejersken Neurologen Fysioterapeuten Neuropsykologen Neurooptometristen Audiologopæden Ergoterapeuten Kiropraktikeren Oftalmologen 3

4 Velkommen til et blik på forekommende synsproblemer ved hjernerystelse samt noget information om rehabiliteringsmuligheder. 4

5 Syn og hjerne Et godt syn er meget mere end god synsskarphed! 5

6 6

7 Definition på syn: International definition på syn: The deriving of meaning and direction of action as a resultant of processing information triggered by a selected band of radiant energy striking the retina. At kunne se, er at kunne iværksætte meningsfyldte handlinger som en naturlig reaktion på ændringer i det *lys. der når nethinden *Lys forstået som et udvalgt spektrum af strålingsenergi der kan udløse sensorisk reaktion, såvel kendt som ukendt, bevidst eller ubevidst. 7

8 Synet bør tages i betragtning i ethvert rehabiliteringsforløb efter en potentiel hjerneskade, og du behøver derfor som deltagende aktør i processen et overblik over eksisterende muligheder, både med henblik på rehabilitering og som kompensation for permanent tabte funktioner. 8

9 Biologisk set har vi en hjerne af en eneste grund, nemlig for at kunne planlægge, udføre og styre komplekse og adaptive bevægelser. Vores tanker er et overvejende et biprodukt der hjælper til at udskyde, planlægge, regulere eller simulere bevægelsesmønstre over længere tidsrum. Selv vore følelser regulerer på vores fysiske adfærd, og hukommelsen gør det muligt at gentage/undgå motorisk aktivitet i relation til handlingens værdi. Vores syn er en massiv del af dette maskineri 9

10 Synets primære formål (selvfølglig sammenfaldende med hjernens) er at planlægge og styre vores bevægelser!!! Orientering, positionsbestemmelse og bevægelse i alle dimensioner (XYZ(t)akse) Her kommer værdien af to øjne for alvor til udtryk (tre eller flere er for dyre)! (triangulering, summation, signal/støjforhold, detaljer) 10

11 Synet er et hjerneprodukt... "...studying vision in the absence of realizing why you have vision is a mistake. You have to study vision with the realization of how the movement system is going to use vision, and it uses it very differently once you think of it that way." Daniel Wolpert i TED-talk The real reason for brains 11

12 Hjernen: 1½ kg fedt og mere end 100 milliarder nerveceller. Områder med direkte eller indirekte visuelle funktioner findes overalt i hjernen. Synet er så omfattende integreret i hjernen at: (Citat fra neurolog) Det er praktisk taget umuligt at pille ved noget indenfor kraniet, uden det får synsmæssige konsekvenser 12

13 Faktisk er 85% af hjernens væv gliaceller Betydningen af dette væv er på det seneste blevet markant revurderet. Tidligere anså man det bare som støttevæv, men der er forskellige gliacelletyper, deriblandt nogle med signalfunktioner 13

14 Søvn Ny forskning indikerer at søvnen er en biokemisk oprydningsfase hvori gliavæv og cerebrospinalvæske spiller en stor rolle, og at oprydningen sker ca. 5 x mere effektivt mens vi sover. Vær opmærksom på udtrætning i større grad når der er synsrelaterede problemer, da synet generelt båndlægger meget store resourcer. Science 18 October 2013: Vol. 342 no pp DOI: /science Sleep Drives Metabolite Clearance from the Adult Brain 14

15 Populærvidenskabelige tal: Myten om de 10% Hjernen udgør blot 2% af kropsvægten men den omsætter 20% af vores energi (glucose afbrændt) og ilt - tallet for børn er 50% og for babyer 60%! Forbruget svarer til ca. 20 Watt. Forskerne mener at hvis hjernen fyrer op for blot 2% af alle neuroner på een gang besvimer man. Hvis synsprocesser under normale omstændigheder allerede beslaglægger ca. halvdelen af kapaciteten, og pludselig kræver ekstra på grund af malfunktion, hvad bliver der så tilbage til kognitive opgaver og gøremål? 15

16 Fysikken bag en hjernerystelse slaget tilbageslag vævskompression og retninger overfladerubning forskel i vævsfasthed 16

17 Nogle udsatte steder 17

18 Synsudvikling Selve synsudviklingen hænger nøje sammen med den motoriske udvikling. I rehabprocessen bliver det derfor væsentligt at både syn (styringsprocesserne) og de øvrige sensomotoriske funktioner tilgodeses, da feedback fra udførelsen er grundlag for læring og udvikling (se-forstå-planlægge-simulere-udskyde/ udføre-kontrollere-acceptere-huske) 18

19 Synsudvikling Alt peger på at iværksættelse af optræning uden overblik over og inddragelse af den visuelle styring (kognitivt såvel som ubevidst) må forventes mindre effektivt målt i forhold til patientens fulde potentiale. 19

20 Så sammenflettede er syn og motorik, at der til nu ikke er fundet en neurologisk grænseflade er imellem de to At lokalisere, eller at se hvor noget befinder sig, indebærer at man ubevidst visualiserer alle de bevægelser der er nødvendige for at nå det pågældende objekt. Berlioz, The Brains Sense of Movement 20

21 Hjernerystelse og synssymptomer 21

22 Mulige følger efter piskesmæld og hjernerystelse: Reduceret irisdynamik Akkomodations- og konvergensproblemer Ændret tåreproduktion Reduceret øjenmotorisk kontrol Smerte og følsomhed samsynsproblemer Proff. Jan R. Bruenech, Kongsberg 22

23 Synsproblemer og relaterede symptomer Træthed, glasklokke -fornemmelse, lysfølsomhed, hukommelsesbesvær, koncentrationsproblemer, øjensmerter, hovedpine ved nærarbejde, nakkesmerter, kognitive problemer, intolerance for dynamiske visuelle scenarier (supermarkeder, selskaber, 3D-film, TV-flimmer) Slør, dobbeltsyn, fiksationsbesvær, konvergensbesvær, læsebesvær, svimmelhed og balanceproblemer, køresyge, desorientering, nedsat reaktionsevne, proprioceptionsforstyrrelser. 23

24 Læs hurtigt!: Dette Detteererbare bareen entekst tekstdu duskal skallæse læsefor foratatfåfåetetindtryk indtrykafaf hvordan hvordansynsproblemer synsproblemerkan kanytre ytresig. sig.man Manbehøver behøverikke ikkeatat have haveregulært regulærtdobbeltsyn dobbeltsynhele heletiden tidenfor foratathave havebesvær. besvær. Det Detererallerede alleredegalt galtnår nårder deroptræder optræderustabilitet ustabiliteti ibilledet billedet eller ellerdet deterersvært sværtatatfiksere fikserepræcist. præcist. 24

25 Ofte viser standard synstests normale forhold, men hjernerystelsespatienten falder igennem på de fleste belastningsprøver. Det er som om de kun kan håndtere en enkelt skive af vores tredimensionelle verdensbillede ad gangen, og skift mellem disse bliver ulidelige. 25

26 Optometristen råder over en række midler til rehabiliteringen, herunder til kontrol af det visuelle input og miljø. Disse værktøjer anvendes dels i træning dels i undersøgelsesøjemed og omfatter: 26

27 Lys (stimulation, kontrast, farve,) Linser kan modificere fokuseringsforhold, ændre den rumlige perception og kompensere for brydningsforskelle. Prismer kan frembringe massive ændringer i rumperception, indirekte fokusændringer og visuel balancereference (visuel horisont). De kan også benyttes til billedsplitfunktion og stereoskopiske apparater. Filtre (intensitet, polarisation, farve, diffusion, blokering) kan benyttes til individuel kontrol af det sensoriske input til hvert af de to øjne

28 Kontrol af det visuelle miljø ved hjælp af disse værktøjer, skaber en helt unik visuel læringssituation, som for hver enkelt procedure etableres i det niveauinterval hvor tilstedeværende færdigheder kan udvikles. Neurooptometrien er det mest sofistikerede (og eneste) speciale på synsrehabilitering efter hjerneskade. Ingen andre professioner beskæftiger sig med binokulært syn og dermed XYZ(t) akse problemerne 28

29 Et væsentligt element er træning Neurooptometrisk synstræning har til formål at skaffe patienten de meningsfyldte visuelle erfaringer som er nødvendige for at genudvikle kvalitet, præcisition, hastighed og stamina (informationshentning/samsyn), samt at udvikle en sikker, stabil og detalieret indre repræsentation af den ydre verden som solid base for al bevægelse, simulation og planlægning ((XYZ(t))* space world ) OBS: Man genoptræner IKKE manglende muskler eller nerver, men udnytter den til rådighed værende hardware

30 Neurooptometrisk synstræning adskiller sig væsentligt fra andre synstræningsformer, idet den totale synsfunktion adresseres, og der tilvejebringes de mest ideelle forhold for genudvikling af de berørte/tabte færdigheder. Kommer intentionsmæssigt tæt på Errorless Learning (Barbara Wilson) Det er den eneste behandlingsform der iagttager det binokulære syn og alle kendte faser i det visuelle indtryks rejse fra det indfaldende lys til den afsluttende handling der udføres på baggrund af den information det indeholder. Der er umiddelbar transfer-værdi idet træningen adresserer de visuelle grundfunktioner. 30

31 Vil de skadede bedres i samme omfang spontant uden målrettet indsats og træning? Klart nej. Der er ikke blot tale om en ophelingsproces. Træningssituationen er en nødvendig substituering af de læringsforhold vi har i den tidlige barndom, konverteret til voksenlivet under hensyntagen til vores akkumulerede erfaringer. Lignende situationer forekommer ekstremt sjældent (aldrig) i det daglige, så man kan ikke tillade sig at lade tilfældet råde. Denne viden er ulykkeligvis endnu overvejende ubekendt for både patienter og politiske beslutningstagere, hvilket må ses som en samfundsøkonomisk og menneskelig katastrofe. 31

32 HUSK! Hvis du kan konstatere/fornemme et synsproblem, så har patienten allerede behov for en neurooptometrisk udredning. Synsproblemer vil besværliggøre al anden rehabilitering hvori syn indgår. Når det overhovedet er muligt bør det tværfaglige team indeholde neurooptometristen tidligst muligt. 32

33 Bemærk: Iværksættes synskrævende aktiviteter uden forudgående sikring af de nødvendige visuelle kompetencer, belastes patienten unødigt og situationen forringes - eller værre endnu, uhensigtsmæssige kompensationer indlejres. 33

34 Sammenfattet: Vi taler i princippet gode øjne og dårligt syn, idet problemerne er lokaliseret i hjernen og centralnervesystemet, men ikke begrænset til synsbarken Rigtigt mange PCS-patienter kan have glæde af træning og/eller midlertidige eller permanente hjælpemidler. Der er ca hjernerystelser på landsplan hvert år, hvoraf ca stadig har problemer et år efter skaden. Tidlig og fornuftig optometrisk/helhjertet tværfaglig intervention, vil med stor sandsynlighed medføre en mærkbar besparelse for samfundet og være en massiv fordel for de skadesramte. 34

35 END 35

Syn og hjernefunktioner.

Syn og hjernefunktioner. Syn og hjernefunktioner. De fleste forbinder synet med øjnene. Og det er da også rigtigt, at det vi ser opfanges af øjnene, men det er hjernen der tolker og forstår det, vi ser. Det er også hjernen, der

Læs mere

Optikeren UV-beskyttelse, ikke bare til om sommeren eller til huden

Optikeren UV-beskyttelse, ikke bare til om sommeren eller til huden Danmarks Optikerforening januar 2014 01 Optikeren UV-beskyttelse, ikke bare til om sommeren eller til huden Kirsten Brask, administrationschef, sikrer at økonomi og administration fungerer med stor gennemsigtighed

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Succesfuld billedstøttet kommunikation

Succesfuld billedstøttet kommunikation Succesfuld billedstøttet kommunikation Institut for Syn og Hørelse Rådgivning for personer med nedsat syn, hørelse og anden kommunikationsfunktion Region Nordjylland Rådgivning for personer med nedsat

Læs mere

Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år.

Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år. Afsluttende bachelorprojekt januar 2014. Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år. University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense Navn: Katrine Parkø Knudsen Studienummer: 22109513 Vejleders

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Om brug af særligt tilrettelagte computer-programmer i det pædagogiske arbejde med de svagest fungerende børn med cerebrale synsnedsættelser

Om brug af særligt tilrettelagte computer-programmer i det pædagogiske arbejde med de svagest fungerende børn med cerebrale synsnedsættelser Om brug af særligt tilrettelagte computer-programmer i det pædagogiske arbejde med de svagest fungerende børn med cerebrale synsnedsættelser Peter Mølgaard Laustsen og Birger Prehn Vejleder: Winnie Ankerdal

Læs mere

Hvorfor jeg føler, det du føler

Hvorfor jeg føler, det du føler Joachim Bauer (2010) Hvorfor jeg føler, det du føler den 16. februar 2011 Søren Moldrup 1 1. Hverdagens resonansfænomener: Hvorfor jeg føler det, du føler Ofte er det allerede sket, før vi kan nå at tænke

Læs mere

Vejledning til kontakt med arbejdspladsen

Vejledning til kontakt med arbejdspladsen Vejledning til kontakt med arbejdspladsen [Skriv tekst] Vejledning til kontakt med arbejdspladsen 1. Generelt om kontakt til arbejdspladsen i en TTA-kontekst 2 2. Særligt om fysio-/ergoterapeutens arbejdspladskontakt

Læs mere

for fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose

for fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose Marts 2015 National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose 7 udvalgte indsatser National klinisk retningslinje for fysioterapi

Læs mere

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Voksne med erhvervet hjerneskade Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

SØVN OG SUNDHED EN RAPPORT FRA VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE KRISTIANIAGADE 12 2100 KØBENHAVN Ø VFF@DADL.DK WWW.VIDENSRAAD.DK

SØVN OG SUNDHED EN RAPPORT FRA VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE KRISTIANIAGADE 12 2100 KØBENHAVN Ø VFF@DADL.DK WWW.VIDENSRAAD.DK EN RAPPORT FRA VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE KRISTIANIAGADE 12 2100 KØBENHAVN Ø VFF@DADL.DK WWW.VIDENSRAAD.DK SØVN OG SUNDHED AF POUL JENNUM JENS BONKE ALICE JESSIE CLARK ALLAN FLYVBJERG ANNE HELENE GARDE

Læs mere

Effektiv brug af usability testing

Effektiv brug af usability testing , mm@bright.dk, ad@asym.dk Usability testing er en kendt og efterprøvet metode til vurdering af brugbarheden af et produkt og den kan finde anvendelse i mange forskellige situationer og på forskellige

Læs mere

OM AFFOLTER MODELLEN - GUIDET INTERAKTIONSTERAPI

OM AFFOLTER MODELLEN - GUIDET INTERAKTIONSTERAPI OM AFFOLTER MODELLEN - GUIDET INTERAKTIONSTERAPI Denne beskrivelse om aspekter i Affolter modellen er udarbejdet som en del af et studie: Kortvarende ændringer i adfærd som tegn på behandlingseffekt under

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Kognitive Grundmodeller

Kognitive Grundmodeller ARTIKEL Lene Metner & Peter Storgård, PsykologCentret Viborg (2007): Kognitive Grundmodeller Udgivet på www.krap.nu ( www.krap.nu/modeller.pdf) Kognitive Grundmodeller Når vi arbejder kognitivt, er vores

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

Børn med cerebral parese i Danmark. Susan I. Michelsen Esben M. Flachs Pernille Due Peter Uldall

Børn med cerebral parese i Danmark. Susan I. Michelsen Esben M. Flachs Pernille Due Peter Uldall Børn med cerebral parese i Danmark Susan I. Michelsen Esben M. Flachs Pernille Due Peter Uldall Børn med cerebral parese i Danmark Susan I. Michelsen Esben M. Flachs Pernille Due Peter Uldall Børn med

Læs mere

Læger og behandlere Hvem, hvad, hvor?

Læger og behandlere Hvem, hvad, hvor? Læger og behandlere Hvem, hvad, hvor? for dig med en piskesmældsskade og dine pårørende Læger og behandlere Hvem, hvad, hvor? Indhold 4 Forord 5 Hvad er piskesmæld / whiplash? 5 Undersøgelser og behandlinger

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

Basal stimulation set i et evidens perspektiv.

Basal stimulation set i et evidens perspektiv. 1 MASTERUDDANNELSE I KLINISK SYGEPLEJE Navn: Kirsten Erck Studienr.: 20050144 Modul nr.: Modul 4 Måned og år: Maj 2007 Vejleder: Kirsten Lomborg Typeenheder: 49009 Basal stimulation set i et evidens perspektiv.

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

-foreningens. Håndbog for støttepersoner

-foreningens. Håndbog for støttepersoner -foreningens Håndbog for støttepersoner 1. Fakta om ADHD 2. Sådan kommer ADHD til udtryk 3. Diagnose og behandling 4. Kommunikation og samarbejde 5. Hvordan støtter jeg bedst? 6. Struktur i hverdagen 7.

Læs mere

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign.

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign. Interaktionsdesign Jesper Kjeldskov, Mikael B. Skov og Jan Stage Aalborg Universitet, Institut for Datalogi Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt

Læs mere

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse.

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. http://kulturogfritid.kk.dk/kulturhusetindre/babytegnsprog http://www.skolestuen.dk/2010/06/hjlp-tiltegnsprog-og-tegn-til-tale.html

Læs mere

Theory of mind. En diskussion af begrebets validitet. Tanja Arrild Schwarz Sommer 2009

Theory of mind. En diskussion af begrebets validitet. Tanja Arrild Schwarz Sommer 2009 Theory of mind En diskussion af begrebets validitet Tanja Arrild Schwarz Sommer 2009 Eksamensnummer Bachelorprojekt Side 2 af 35 Indholdsfortegnelse ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 3 OM FÆNOMENET... 4 TEORIER

Læs mere