AGENDA. Overraskende Det er en overraskende positiv udvikling, mener vismand og professor i nationaløkonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AGENDA. Overraskende Det er en overraskende positiv udvikling, mener vismand og professor i nationaløkonomi"

Transkript

1 26. januar Integration Under den seneste lavkonjunktur på arbejdsmarkedet lykkedes det højst overraskende indvandrerne at bide sig fast på arbejdsmarkedet. Det viser en specialkørsel fra Danmarks Statistik, som ArbejdsMarkeds- Politisk Agenda har bestilt. Indvandrernes beskæftigelse vokser markant I løbet af fem år er private virksomheders beskæftigelse af indvandrere fra ikke-vestlige lande steget med mere end personer fra beskæftigede til Indvandrernes efterkommere har også fået mere plads på det private arbejdsmarked. Efterkommernes beskæftigelse steg i samme periode 1999 til 2004 fra beskæftigede til Til sammenligning faldt beskæftigelsen for personer af dansk oprindelse i det private med hele i perioden, der delvist var præget af dårlige konjunkturer. Stor stigning i indvandrerbeskæftigelsen Beskæftigelsesudviklingen for indvandrere fra ikke-vestlige lande. Private erhverv Indvandrere Efterkommere Øvrige befolkning Offentlige erhverv Indvandrere Efterkommere Øvrige befolkning 2004 Ændring fra 1999 til Kilde: Specialkørsel fra Danmarks Statistik, Statistikbanken (RAS9) samt egne beregninger. Selv om der var faldende ledighed fra 1999 til 2004, lykkedes det indvandrerne fra ikkevestlige lande og deres efterkommere at bide sig fast på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsen steg med næsten personer for disse grupper, primært i de private erhverv. 916 Pct. 40,1 59,3-4,3 Pct. 42,7 87,1 0,1 Overraskende Det er en overraskende positiv udvikling, mener vismand og professor i nationaløkonomi Michael Rosholm. Perioden taget i betragtning, er udviklingen isoleret set ret imponerende. Det bryder med det hidtidige billede, og det tyder på, at indvandrerne fra de ikke-vestlige lande integreres på arbejdsmarkedet, som tiden går. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor længe den positive udvikling kan fastholdes, siger Michael Rosholm. Beskæftigelsesfremgangen på det private arbejdsmarked for indvandrerne fra de ikke-vestlige lande svarer til en stigning i beskæftigelsen på godt 40 pct. Også i det offentlige er flere indvandrere ansat fra 1999 til indvandrere fik job i det offentlige, svarende til en stigning på godt 40 pct. Beskæftigelsen for personer med dansk oprindelse steg kun 0,1 pct, i det offentlige i perioden og faldt med 4,3 pct. i det private. Torben Tranæs, forskningschef ved Rockwoolfondens Forskningsenhed, er også positivt overrasket og han hæfter sig ved, at både erhvervsfrekvens og beskæftigelsesfrekvens for indvandrerne i den arbejdsdygtige alder steg tydeligt i perioden. Det er meget usædvanligt. Normalt følger de svageste grupper meget med konjunkturerne, mens de stærkeste på arbejdsmarkedet kun svagt følger konjunkturerne. Det hér er det første brud, som jeg har set. Beskæftigelsesfremgangen har stort set været leveret af ikke-vestlige indvandrere, siger Torben Tranæs. Strammere udlændingepolitik Han mener, at hovedforklaringen på, at Fibromyalgi fylder Flere og flere får førtidspension på grund af psykiske lidelser eller nyere diagnoser. Side 3 Fleksjob uden kontrol Kommunerne tjekker kun i ringe omfang, om fleksjobansøgere lever op til kravene. Side 4 Offentlig forbrugsfest Trods skattestop fortsætter udvidelsen af det offentlige forbrug i højt tempo. Side 5

2 26. januar 2006 Side 2 ArbejdsMarkedsPolitisk Agenda Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade København V Telefon Telefax Ansvarshavende redaktør: Morten Bjørn Hansen Redaktion: David Elmer Mads Keller Internet: Årsabonnement på trykt udgave: 450 kr. ekskl. moms for ikke-medlemmer kr. ekskl. moms for medlemmer og studerende (løssalg 25 kr.). Agenda udgives også i en gratis udgave, der bestilles under abonnement på: Oplag: ISSN: de ikke-vestlige indvandrere bider sig fast på arbejdsmarkedet, er, at opstramningen i udlændingepolitikken mærkbart reducerede tilstrømningen af indvandrere til landet, hvilket har øget gruppens gennemsnitlige opholdstid. Opholdstiden påvirker beskæftigelsesgraden. Jo længere man har været her, jo større chance for, at man er i job, siger Torben Tranæs. Et spørgsmål om styring ArbejdsMarkedsPolitisk L E D E R Af Jørn Neergaard Larsen, Dansk Arbejdsgiverforening Enhver virksomhedsejer ved det. Hvis ikke man holder styr på sine omkostninger, risikerer man at måtte dreje nøglen om en sidste gang. Og ansvaret kan kun placeres et sted. Anderledes er det med vores fælles offentlige forbrug, der hovedsageligt består af lønninger til offentligt ansatte. Som så klart illustreret i denne udgave af ArbejdsMarkedsPolitisk Agenda, har pilen for det offentlige forbrug kun peget i en retning. Under Nyrup-regeringen blev den personlige velfærdsservice kraftigt udvidet, finansieret af den voksende private beskæftigelse, der gav flere skattekroner i statskassen. Vel hjulpet af danskernes stærke privatøkonomi har de offentlige finanser haft det endnu bedre under den borgerlige regerings embedsperiode. Men selv om det har været et klart ønske at få stoppet automatvæksten i bevillingerne, er udvidelsen af det offentlige forbrug fortsat i samme høje tempo. Michael Rosholm deler den forklaring på beskæftigelsesfremgangen. Han peger desuden på, at stigende beskæftigelse for indvandrere er selvforstærkende. Jo flere der får job, jo mere vil det smitte af i indvandrerkredse. Det giver et netværk. Også for virksomhederne. Det at man allerede har en indvandrer ansat, der kan anbefale en anden indvandrer, gør vejen til job nemmere. Det er måden, hvorpå især ufaglærte finder arbejde, siger Michael Rosholm. De to eksperter i integration på arbejdsmarkedet erkender dog samtidig, at der blandt indvandrerne fra ikke vestlige kredse er en stor gruppe, som det er meget vanskeligt at få ud på arbejdsmarkedet. Der er udpræget svage grupper. For eksempel de statsløse palæstinensere, somaliere og irakere, der både uddannelsesmæssigt og kulturelt skiller sig markant ud. Vietnamesere klarer sig godt, og iranere, der startede integrationen dårligt, har til gengæld gode udsigter, siger Michael Rosholm. - mbh Det er klart, at der også er en efterspørgsel efter mere service fra borgernes side. Men som Velfærdskommissionens beregninger viser, har velfærdsudvidelsen meget store langsigtede konsekvenser. Målet med velfærdsreformerne er at udvide arbejdsstyrken - både i længden og bredden. En udvidelse af det offentlige forbrug er lig med flere offentligt ansatte, og da den offentlige sektor har uforholdsmæssigt mange ældre ansat, vil efterspørgslen efter arbejdskraft fra sektoren nærmest eksplodere i nær fremtid. Det gør det ikke just nemmere for den private sektor at tiltrække den nødvendige arbejdskraft. Og hvor skal fremtidens skattekroner så komme fra, skattestop eller ej? Hvis der skal opretholdes troværdighed omkring den økonomiske kurs, er det på tide at se nærmere efter i redskabsskuffen efter flere styringsinstrumenter. For selv om tiderne er gode lige nu, er der ikke behov for at gøre fremtidens udfordringer endnu større ved at se stort på udgiftsvæksten i det offentlige.

3 26. januar 2006 Side Førtidspension Vækst i psykiske lidelser Sygdomsbilledet for førtidspensionister har ændret sig de seneste seks år. De psykiske lidelser dominerer nu kraftigt. De nye sygdomme som piskesmæld og fibromyalgi er godt repræsenteret, men væksten ser ud til at være standset Anm*: 2005 er egne beregninger baseret på data fra 1-3 kvartal. Kilde: Ankestyrelsen I dag har langt over hver tredje nye førtidspensionist en psykisk lidelse. For blot seks år siden var det kun godt hver fjerde, der fik tilkendt førtidspension på baggrund af sådan en diagnose. Samtidigt er der blevet relativt færre med fysiske diagnoser som gigt og rygsmerter. Disse sygdomme i bevægeapparatet er faldet fra at være årsagen til førtidspension i 25 procent af sagerne til nu 22 procent. I samme periode er antallet af nye førtidspensionister steget med 20 procent. Det viser en særkørsel som Ankestyrelsen har foretaget for Arbejds- MarkedsPolitisk Agenda. Amtsocialoverlæge Claus Vinther Nielsen fra Århus Amts Socialmedicinske Enhed forklarer, at der er kommet meget mere fokus på de psykiske lidelser, og at krav og forventninger hjemme og på arbejdspladsen er blevet vanskeligere at forene. Dertil kommer en ny pensionslov. Flere tilstande med fysiske symptomer som for eksempel lænderygbesvær, som man ikke kan finde nogen fysisk forklaring på, vil lægerne nu i kraft af den mere opmærksomhed på området diagnostisere som noget psykisk og socialt betinget, siger han. Han peger desuden på øget stress, både i privat-, familie- og arbejdslivet, og at socialforvaltningen i dag selv, også uden Psykiske lidelsers andel stiger Nytilkendelser af førtidspension, kommunale sager, pct. Psykiske lidelser Bevægeapparatsygdomme * Top-15 over førtidspension, Posttraumatisk belastningsreaktion 2 Blødning i hjernehinde 3 Periodisk depression 4 Skizofreni 5 Anden form for forstyrret personlighed 6 Diskusprolaps i bryst og lænderyg 7 Alle grader af åndssvaghed 8 Slidgigt i flere led 9 Piskesmældslæsion 10 Alkoholafhængighedssyndrom 11 Angsttilstand uden specifikation 12 Fibromyalgi 13 Skadeligt brug af alkohol 14 Dissemineret sclerose 15 Forstyrret personlighed, grænsetilfælde Kilde: Ankestyrelsen og egne beregninger lægelig indblanding, kan afgøre en førtidspensionssag og selv angive årsagen. Antallet af mange af de psykiske diagnoser er i dag det dobbelte og i nogen tilfælde det tredobbelte af, hvad de var for seks år siden. Stagnation i De Nye Sygdomme De meget omtalte Nye Sygdomme, som inkluderer piskesmæld, fibromyalgi, kronisk træthedssyndrom og en gruppe mindre kendte diagnoser, er godt repræsenteret i statistikken. Piskesmæld og fibromyalgi var henholdsvis den 9. og 12. mest anvendte diagnose i 2004 ud af over 250 mulige diagnoser, når der blev tilkendt en førtidspension. Men der bliver færre af de tilfælde. I 1999 var piskesmæld således den 6. oftest forekommende diagnose og fibromylagi var på en 8. plads. Praktiserende læge og medforfatter til en bog om De Nye Sygdomme, Jens Hilden, mener, at der overvejende er to forklaringer på, at piskesmæld og fibromyalgi ser ud til at fylde relativt mindre i statistikken. Dels har der været nogle forskellige tiltag fra lovgiverne og forsikringsvirksomhedernes side, der har bremset udviklingen, og dels tror jeg, at der er en tendens til, at lægerne tænker mere i psykiske lidelser, når de møder f.eks. et piskesmælds- eller fibromyalgioffer. De er nu klar over, at smertene kan skyldes psyken mere end fysikken, siger han. - dbe

4 26. januar 2006 Side Fleksjob Fleksjob tildeles på tvivlsomt grundlag Den hastigt voksende fleksjobordning administreres ikke efter reglerne af kommunerne. I tre ud af fire visitationer til et fleksjob findes ikke dokumentation for, at arbejdsevnen er væsentlig og varigt begrænset, viser ny undersøgelse. Kommunerne tildeler borgere dyre fleksjob med løs hånd, uden at overholde lovkravene. En ny landsdækkende praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at kommunerne i knap halvdelen af sagerne om fleksjob ikke har godtgjort, at borgeren skulle visiteres til fleksjob frem for at blive henvist til ordinært arbejde. Ifølge loven skal alle andre muligheder være afprøvet, og det skal være dokumenteret, at ansøgeren til et fleksjob har en varig nedsættelse af arbejdsevnen, før pågældende kan visiteres til ordningen. Men kommunerne lever heller ikke op til det krav. Praksisundersøgelse dokumenterer, at i 74 pct. af sagerne er der ikke eller kun i nogen grad tilstrækkelig dokumentation for en varig og væsentlig begrænsning af arbejdsevnen. Og i 82 pct. af sagerne er det ikke eller kun i nogen grad tilstrækkeligt dokumenteret, at alle relevante tilbud, som f.eks. arbejdsprøvning, eller andre foranstaltninger er afprøvet før visitationen. Ifølge Lisbeth Pedersen, forskningsleder ved Socialforskningsinstituttet (SFI), bekræfter undersøgelsen, at der foregår en trafik, hvor almindelige job omdannes til job på særlige vilkår. Man har jo haft på fornemmelsen, at ordinære job veksles til job på nedsat tid med løntilskud, siger Lisbeth Pedersen. Boom i fleksjob Antallet af visiterede til fleksjob er steget kraftigt de senere år. Lige nu er omkring personer visiteret til ordningen. Heraf har de et fleksjob, mens er parkeret på ledighedsydelse, afventende et fleksjob. Et fleksjob er typisk på nedsat tid, hvor der gives et tilskud til lønnen på mellem halvdelen eller totrediedele af lønniveauet. Stikprøver har vist, at fleksjobbere har fået op mod kroner i årligt tilskud, svarende til en årsløn på kroner. For kommunerne er der et økonomisk incitament til at vælge fleksjobordningen frem for andre sociale ordninger. Refusionen fra staten er på 65 pct. af løntilskuddet. Staten giver en refusion på 35 pct., hvis den visiterede ender på ledighedsydelse. Langtidssygemeldte giver derimod ikke kommunerne adgang til refusion. Det kan spille ind i kommunernes praksis og forklare den store stigning i antallet af visiterede på ledighedsydelse, mener Lisbeth Pedersen, der også peger på, at kommunen undgår en masse administrativt arbejde ved at skynde sig at benytte fleksjobordningen. Jeg kan godt forstå, at det er fristende for kommunerne, fordi det kan fastholde nogen, der ellers ville ryge helt ud af arbejdsmarkedet, siger Lisbeth Pedersen. Spekulation Jan Rose Skaksen, vismand og professor i nationaløkonomi, mener, at praksisundersøgelsen er bekymrende. Det ser ud som om, at det sejler. Faren ved netop denne type ordninger er, at den kan udskifte ordinære job med støttede arbejdspladser. En ordning som fleksjobordningen kræver en meget omhyggelig administration, og det ser ikke ud til at være tilfældet. Det skaber en mistanke om, at der spekuleres i ordningen, siger Jan Rose Skaksen. I 73 pct. af sagerne, hvor borgeren har fået fleksjob på sin hidtidige arbejdsplads, er der ifølge praksisundersøgelsen ikke dokumentation for, at alle relevante tilbud, som f.eks. arbejdsprøvning, eller andre tilbud er afprøvet. Samlet konkluderer ankestyrelsen, at kommunernes afgørelser i 46 pct. af sagerne ikke er i overensstemmelse med lovgivning og Ankestyrelsens praksis. - mbh

5 26. januar 2006 Side Arbejdsstyrke Offentlig forbrugsfest fortsætter Niveauet for den offentlige velfærdsservice vokser ubrudt år for år. Men det er en forudsætning i Velfærdskommissionens beregninger, at standarderne for servicen fastholdes. En stor udfordring, mener overvismanden Indeks 1981=100 Hvis Velfærdskommissionens model for fremtidens finansiering af velfærdsstaten skal holde vand, skal der lægges låg på væksten i det offentlige forbrug. Trods skattestop er det nemlig ikke lykkedes at begrænse udvidelsen af velfærdsservicen, der siden 1994 er vokset med 55 mia. kroner mere, end den demografiske udvikling dikterede - altså for eksempel hvor mange flere plejekrævende ældre, der kom. Det svarer til, at der er omkring flere offentligt ansatte, end hvis det offentlige havde fastholdt servicestandarden uændret og kun ladet udgifterne følge den almindelige pris- og lønudvikling. Velfærdskommissionen har beregnet, at der ved fastholdte standarder - uændrede velfærds- og skatteordninger - fremover er behov for en stigning i bundskatten på 8,7 pct. point, hvis ikke der gennemføres velfærdsreformer. Men hvis mervæksten i den individuelle offentlige service fortsætter sin historiske trend, vil kravet til stigningen i bundskatten vokse til 15,4 pct. point. Ifølge Peter Birch Sørensen, overvismand og professor i nationaløkonomi, er der ikke penge til flere serviceudvidelser. Udviklingen er ikke overraskende. Der Politik dyrere end demografi Faktisk udvikling (politisk styret) Ved uændrede dækningsgrader (demografisk betinget) Kilde: Velfærdskommissionen, Danmarks Statistik og egne beregninger. Hvis den aldersfordelte offentlige service havde været konstant i perioden , havde de offentlige udgifter i 2004 været 55 mia. kr. lavere. Der havde også været omkring færre mennesker ansat i den offentlige sektor. Siden 1981 har den reelle vækst i det offentlige forbrug været på ca. 40 pct. har vist sig en naturlig tendens til, at når de private indkomster stiger, så stiger efterspørgslen efter offentlige tjenester også. Rent nationaløkonomisk er det ikke et problem i sig selv, for der har hidtil været dækning for det, kan man sige. Men det er klart, at situationen forandrer sig nu på grund af befolkningsudviklingen. Vi har ikke råd til at opretholde den hidtidige stigning i velfærds-standarderne uden at hæve skatten. Men udviklingen viser også, at det bliver en stor udfordring for politikerne at forhindre den stigning i standarderne, som vi historisk kan se har fundet sted. Også under skiftende regeringer, siger han. Martin Paldam, professor i nationaløkonomi ved Århus Universitet, mener, at skattestopppet som styringsinstrument endnu ikke for alvor har stået sin prøve. Det er den automatiske finansreaktion. Skatteindtægterne vokser, og det skaber plads til et stigende forbrug trods skattestop. Skattestoppet har virket godt, fordi økonomien har virket godt. Det interessante spørgsmål er, hvad der sker, når konjunkturerne engang vender. Hvis vi havde haft en tilbagegang, havde der jo været pres for besparelser, siger Martin Paldam. Senere tilbagetrækning Peter Birch Sørensen mener, at en fortsat udvidelse af det offentlige forbrug vil presse arbejdsmarkedet. Der er ingen tvivl om, at hvis udviklingen fortsætter som hidtil, og den offentlige sektor fortsætter med at vokse, så skærpes konkurrencen om arbejdskraften. Det understreger behovet for at stimulere arbejdsudbudet og mobilisere den arbejdskraftreserve, vi har, og sikre senere tilbagetrækning. Kommunalreformen kan måske medvirke til at effektivisere de administrative arbejdsgange og dermed frigøre arbejdskraft, siger overvismanden. - mbh/dbe

6 26. januar 2005 Side 6 Integration Vestegnskommuner gode til indvandrere En række vestegnskommuner har en høj indvandrerbeskæftigelse. Kommunerne peger på, at der skal stilles krav, der skal læres dansk i relation til det søgte jobområde, og der skal sættes målrettet ind Glostrup, Hvidovre, Høje Taastrup, Herlev og Ballerup har evnet at skaffe indvandrere i job i et omfang, der ligger væsentligt over landsgennemsnittet. Det viser en analyse, ArbejdsMarkedsPolitisk Agenda har foretaget på baggrund af Danmarks Statistiks Udlændingedatabase. Mellem 52 og 55 procent af indvandrerne i de fem kommuner har arbejde, mens det på landsplan kun er 45 procent. Når man spørger nogle af kommunerne, hvad der så er opskriften, er der flere veje til beskæftigelse. Vi stiller først og fremmest krav. Alle de problemer, folk har med at tage et job, som f.eks. børnepasning, transport og kulturelle barrierer, dem løser vi sideløbende med, at de går på arbejde, siger leder af Høje Taastrups jobformidlingsprojekt Jobexpres, Ahmed Nihrane. I Hvidovre og Glostrup bliver indvandrerne mødt med samme krav som danskerne om at gøre en aktiv indsats for at komme på arbejdsmarkedet. Men derudover er der ingen særlige krav eller særlige hensyn. Ifølge vice-arbejdsmarkedschef i Hvidovre, Johnny Madsen, har indvandrerne til gengæld nogle barrierer, som kommunen går koncentreret efter. F.eks. arbejder vi meget med indvandrernes job-dansk, det vil sige dansk, der er særligt anvendt inden for det område, Større indvandrerbeskæftigelse på vestegnen Beskæftigelsesgrad for indvandrere fra ikke-vestlige lande. 30 Glostrup Hvidovre Høje Taastrup Herlev Kilde: Særkørsel, Danmarks Statistiks Udlændingedatabase Ballerup Hele landet vi forsøger at skaffe dem job i. Det virker, for får vi dem først ud over rampen, bider de sig fast i arbejdsmarkedet, siger han. I Glostrup Kommune understreger konsulent Janne Westerdahl vigtigheden af at oprette en specialenhed, der udelukkende fokuserer på indvandrerne og deres særlige vilkår samt samarbejde og erfaringsudveksling med andre kommuner. Vi har også haft gode erfaringer med private aktører, der har kunnet hjælpe os med at skræddersy og målrette projekter mod særlige grupper, siger hun. Fokus på dem der ikke er parate Kommunerne udmærker sig også ved, at de har relativt få indvandrere, der står uden for arbejdsmarkedet. Udfordringen er i høj grad at arbejde med dem uden jobidentitet eller formelle kompetencer. Faktisk får vi ret hurtigt dem, der er arbejdsmarkedsparate, ud i job, siger Janne Westerdahl. Især når det gælder ægtefæller, står kommunerne over for en barriere, som ikke findes i samme grad for etniske danskere. Der findes en ægtefællekultur blandt mange indvandrere, der får kvinderne til at gå derhjemme og passe hus og børn. Der har vi lavet en koncentreret indsats og forsøger at motivere kvinden til at komme i arbejde. Hun skal have øjnene op for mulighederne på arbejdsmarkedet, siger Johnny Madsen. Hvidovre kommune har desuden lagt vægt på en aktiv boligpolitik, der i stor udstrækning har forhindret ghettodannelse. Dermed bliver indvandrerne ifølge Johnny Madsen vant til at se, at normen, når man bor i Danmark, er, at man går på arbejde. De fem kommuner er sammenlignet, fordi de ifølge Kommunernes Landsforening og Finansministeriet generelt er sammenlignelige ud fra en række parametre som indbyggertal, andel indvandrere, uddannelsesniveau med mere. - dbe

7 26. januar 2005 Side Efterløn Udsigt til efterløn giver flere langtidsledige Ældre ledige, der betaler efterlønsbidrag hver måned, er oftere langtidsledige end ældre, der har fravalgt efterlønnen. Ledige mellem 55 og 59 år, der er tilmeldt efterlønsordningen, er langt oftere langtidsledige end jævnaldrende, der ikke er tilmeldt efterlønsordningen. For eksempel er 12 procent af de 59-årige, der er efterlønstilmeldte, langtidsledige. Det gælder kun for 8,5 procent af de 59-årige, der ikke er tilmeldt ordningen. Langtidsledige defineres som personer, der har været ledige mere end ét år. Tallene fremgår af et svar fra Beskæftigelsesministeren til Venstres arbejdsmarkedsordfører, Jens Vibjerg. Tallene understøtter min fornemmelse, nemlig at ledigheden påvirkes af tilbagetrækningsalderen. Det viser, at efterlønnen påvirker os inde i hovedet, uagtet om man er arbejdstager eller arbejdsgiver. Jo tættere man er på den, jo mere uinteresseret bliver man i at arbejde, og jo mere uinteressant bliver man for arbejdsgiveren. For nu er efterlønnen alligevel lige rundt om hjørnet. Dertil kommer de særordninger, der gør det muligt for ældre at forblive på dagpenge og undgå aktivering, siger han. Jens Vibjerg mener, at det er for tidligt at sige, hvad det vil føre til af politiske beslutninger, men siger, at der er nogle Mange langtidsledige blandt efterlønstilmeldte Andel forsikrede årige, der er langtidsledige Tilmeldt efterlønsordningen Ikke-tilmeldt efterlønsordningen 0 55 år 56 år 57 år 58 år 59 år Anm: Beregningerne er foretaget pba. data for efterlønstilmeldte og ledige i september Hvorvidt det enkelte individ er forsikret er dog opgjort september Kilde: Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase, DREAM, samt Arbejdsdirektoratet. Jo tættere man kommer på efterlønnen, jo større er langtidsledigheden for dem, der er tilmeldt efterlønsordningen. For den gruppe, der ikke betaler efterlønsbidrag, er der kun en svag stigning. Særordninger for årige De enkelte Regionale Arbejdsmarkedsråd kan beslutte at friholde forsikrede ledige mellem 58 og 59 år for aktivering. Ledige over 55 år har ret til at modtage dagpenge, indtil de fylder 60 år, selvom de dermed overskrider den maksimale dagpengerettighed på 4 år, hvis de er tilmeldt efterlønsordningen. uheldige elementer i disse særordninger, og det indgår i de drøftelser, der skal være om velfærdsreformer, efterlønsreform og serviceeftersyn. Manglende motivation Professor ved Handelshøjskolen i København og vismand, Jan Rose Skaksen, mener, at tallene understøtter og bekræfter det mønster, man har set i andre sammenhænge. Der er en tendens til, at ældre ledige trækker tiden ud og ikke er så motiverede for at finde arbejde, når de står over for en snarlig efterløn. Dertil kommer, at man kan få forlænget sin dagpengeperiode, hvis man er tæt på de 60 og ellers er berettiget til efterløn, siger han. Han advarer dog mod at konkludere for håndfast, da der efter hans mening er en vis selektion i tallene. Forstået på den måde, at folk, der har fravalgt efterløn, er mere dynamiske, friskere og tror mere på sig selv. Derfor er de ikke så hårdt ramt af langtidsledighed. Men i modsat retning trækker til gengæld, at der sansynligvis også er lavtlønnede i gruppen, der har fravalgt efterlønnen af økonomiske årsager. De vil så - i hvert fald til dels - trække modsat i forhold til de mere dynamiske ældre, siger han. - dbe

AGENDA 12. Nytilkomne flygtninge får oftere job

AGENDA 12. Nytilkomne flygtninge får oftere job 29. juni 26 12 Integration Starthjælp, tidlig indsats og flere års fokus på integrationen af indvandrere og flygtninge på arbejdsmarkedet giver resultater. Grupper, som har været kortest tid i landet,

Læs mere

AGENDA. Dermed forhindrer kommunerne, at den

AGENDA. Dermed forhindrer kommunerne, at den 7. juni 27 1 Arbejdstid Forældre bruger i stor stil feriedage for at klare institutionernes lukkedage. LO mener, at kommunerne inddrager den fleksibilitet, der er opnået ved forhandlingsbordene. Feriedage

Læs mere

Kommunalt storforbrug af 120-dages regel

Kommunalt storforbrug af 120-dages regel 8. OKTOBER 1998 17 LANGTIDSSYGE Kommunalt storforbrug af 120-dages regel Den offentlige sektor formår kun i meget ringe omfang at udvise fleksibilitet over for langtidssyge medarbejdere, som i stedet afskediges

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT AUGUST 2009 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS AUGUST

Læs mere

Fagforeninger får flere på førtidspension

Fagforeninger får flere på førtidspension 5. DECEMBER 2002 20 FØRTIDSPENSION Kommunerne tilkender flere førtidspensioner, når de undervejs samarbejder med fagforeninger eller frivillige organisationer, viser en ny SFI-rapport, der offentliggøres

Læs mere

AGENDA. Det er kun tilfældet for 39 procent af de offentligt ansatte kvinder.

AGENDA. Det er kun tilfældet for 39 procent af de offentligt ansatte kvinder. 26. april 27 7 Ansættelse Med dags varsel kan flertallet af de privatansatte børneforældre selv ændre arbejdstiden med op til to timer. Det gælder kun for et mindretal af de offentligt ansatte. 8 7 6 5

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

Ældre får lige så ofte arbejde som unge

Ældre får lige så ofte arbejde som unge 2. JUNI 25 9 BESKÆFTIGELSE Ældre får lige så ofte arbejde som unge Ældre ledige, som AF henviser til en jobsamtale, får lige så ofte jobbet, som unge gør. Det er nemt at få folk over 45 år i arbejde, siger

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst i Danmark og fra

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 EES/KAR Dok ID: 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE AUGUST 29 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS HVIS VI VIL HAVE, AT ALT SKAL

Læs mere

Et integrerende arbejdsmarked

Et integrerende arbejdsmarked Et integrerende arbejdsmarked Baggrundsmateriale for projektet Teknologi og integration af etniske minoriteter på arbejdsmarkedet hvad virker? April 2010 Dette baggrundspapir er skrevet af freelance journalist

Læs mere

Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT

Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT Oktober 2006 LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT Indhold 1. Forord 2 2. Sammenfatning og perspektivering 3 2.1. Sammenfatning... 5 2.2. Perspektivering... 13 3. Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer:

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer: Fakta om regeringens 16 initiativer En forstærket indsats skal forebygge førtidspension: 1. Udviklingsforløb for unge 2. Kampagne, guide og forsøg med udviklingsforløb 3. Efteruddannelse for medarbejdere

Læs mere

Kontanthjælp. Minimumindkomster og fattigdomsgrænser i Danmark og EU. Finn Kenneth Hansen, CASA & Per K. Larsen, EAPN.DK

Kontanthjælp. Minimumindkomster og fattigdomsgrænser i Danmark og EU. Finn Kenneth Hansen, CASA & Per K. Larsen, EAPN.DK Kontanthjælp Minimumindkomster og fattigdomsgrænser i Danmark og EU. Finn Kenneth Hansen, CASA & Per K. Larsen, EAPN.DK European Minimum Income Network December 2013 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Panorama.

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontanthjælpsmodtageres forhold

Kontanthjælpsmodtageres forhold Kontanthjælpsmodtageres forhold - aktivering og arbejdsudbud Ivan Harsløf & Henning Bjerregård Bach Arbejdsmarkedspolitik 5:2001 Arbejdspapir Socialforskningsinstituttet The Danish National Institute of

Læs mere

Velferdsstatsutfordringer

Velferdsstatsutfordringer Tone Fløtten, Jon Kvist, Lilja Mósesdóttir og Lisbeth Pedersen Delrapport 10 Velferdsstatsutfordringer Ulikhet, arbeidsintegrering, tjenesteproduksjon og likestilling Tone Fløtten, Jon Kvist, Lilja Mósesdóttir

Læs mere

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Kommuneforlaget A/S 2010 KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Dansk Økonomi $ Efterår 2007

Dansk Økonomi $ Efterår 2007 Dansk Økonomi $ Efterår 2007 Danish Economy $ Autumn 2007 $ English Summary Konjunkturvurdering Langfristet fremskrivning Vandringers betydning for arbejdsstyrken Integration i Danmark Det Økonomiske Råd

Læs mere

Styr på sygehusvæsenet. Derfor stiger udgifterne Sådan kan væksten holdes nede

Styr på sygehusvæsenet. Derfor stiger udgifterne Sådan kan væksten holdes nede Styr på sygehusvæsenet Derfor stiger udgifterne Sådan kan væksten holdes nede Indhold Styr på sygehusudgifterne kort fortalt... 4 Et længere og bedre liv... 7 Derfor stiger sygehusudgifterne 1. Flere sygehuspatienter...

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2006

Dansk Økonomi Efterår 2006 Dansk Økonomi Efterår 2006 Konjunkturvurdering Finanspolitisk holdbarhed Fattigdom i Danmark Livsindkomster Danish Economy Autumn 2006 English Summary DET ØKONOMISKE RÅD F O R M A N D S K A B E T Det Økonomiske

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Millionen. Bagsiden af den danske flexicurity-model

Millionen. Bagsiden af den danske flexicurity-model Millionen Bagsiden af den danske flexicurity-model Af Stine Bosse, Peter Højland og Lars Haagen Pedersen Internationalt fremhæves Danmark ofte som et land, hvor velfærdssamfundet, virksomhederne og organisationerne

Læs mere

Svingdøre og nydanskere

Svingdøre og nydanskere Svingdøre og nydanskere Rapport om fastholdelsen af nydanskere på arbejdsmarkedet. Støttet af Den Europæiske Socialfond Akademos 2005. Med?støtte?fra?EU s?socialfond Titel: Svingdøre og nydanskere. Rapport

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB

FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Februar 212 FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Dansk Arbejdsgiverforening Redaktør: Erik Simonsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: Dansk Arbejdsgiverforening Udgivet: Februar 212

Læs mere