CMS. Teknisk afdækning Ole Boulund Knudsen, ASB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CMS. Teknisk afdækning. 01-12-2008 Ole Boulund Knudsen, ASB"

Transkript

1 CMS Teknisk afdækning Ole Boulund Knudsen, ASB

2 Indhold Executive Summary...3 Nuværende CMS er...4 Krav til et kommende fælles CMS...5 Overordnede fælles krav...5 Brugervenlighed...5 Integration...5 Validering...6 Medier...6 Frihed under ansvar...6 Betaling...6 Andre ønsker til funktionalitet...6 Tilmeldinger...6 Link management...7 Survey-modul...7 Søgning...7 Forum/Debat muligheder...7 RSS Feeds, Blogs, Nyhedsbreve...7 Ipaper e.lign...7 Søgemaskine optimering...7 Brugeroplevelsen...7 Bilag 1 Spørgeramme...8 Bilag 2 Interview noter...9 DPU:...9 HIH...10 SUN-IT...11 DJF...12 DMU...12 Datalogi...13 ASB...15 Informationskontoret...16 Bilag 3 Bidragsydere...18 Bilag 4 Kommissorium...19 Side 2

3 Executive Summary Denne rapport afdækker hvilke store CMS er, der pt. kører rundt omkring på Aarhus Universitets forskellige hovedområder, samt de krav der stilles til et kommende centralt system for det nye Aarhus Universitet. Selvom rapporten kaldes for en tekniske afdækning, er det ikke teknikken der har hovedfokus i rapporten. Det er således målet at rapporten fokuserer på de forretningsmæssige krav til et kommende centralt system, og i mindre grad på de tekniske krav. Omformningen fra forretningskrav til tekniske specifikationer er således i udstrakt grad lagt over i hænderne på dem der skal stå for kravspecifikationen til en ny central CMS løsning for AU. Hvis man ser bredt på besvarelserne fra de enkelte involverede går følgende forretningsmæssige krav igen hos de enkelte respondenter. 1. Brugervenlighed systemet skal være nemt at bruge, specielt med henblik på redaktørrollen. 2. Integration der skal være integration mellem de enkelte delsystemer, således at data kun skal oprettes en gang, for herefter at kunne genbruges mange gange. 3. Validering der skal være mulighed for at lave lukkede områder, hvor den enkelte bruger skal validere sig for at få adgang til indholdet. 4. Medier platformen skal kunne håndtere flere medier, fx lyd, billeder, video m.v. 5. Frihed under ansvar systemet skal give mulighed for individuelle tilpasninger og en vis fleksibilitet omkring opbygningen af sites m.v. 6. Betaling det skal være muligt at betale for ydelser direkte på hjemmesiden. Ovenstående områder er mere eller mindre udbyggede i de CMS systemer, der er kørende i dag. Der vil således kunne trækkes på erfaring fra de forskellige bidragsydere omkring mulighederne for tekniske løsninger på ovenstående. Generelt vil anbefalingen være at involvere de relevante personer, herunder måske specielt redaktørerne, så tidligt som muligt i processen omkring kravspecifikationen. Dermed får man det bedste grundlag for at lave en løsning, som kan stille flest mulige tilfredse. Der har fra enkelt respondent været et klart ønske om at benytte en Open Source platform. De øvrige respondenter har ikke haft nogen præferencer omkring platformen, så længe de forretningsmæssige behov kunne dækkes. Der benyttes i dag en Open Source platform flere steder på Universitetet, Typo3, som får rosende ord med på vejen. Hvis man ønsker at benytte Open Source i et kommende system, vil det derfor være oplagt at kigge på om dette system i tilstrækkelig grad kan efterleve de forretningsmæssige krav ovenfor. Valg af platform, samt integrationsløsninger, bør dog afspejle den IT-arkitekturstrategi, der pt. er under udarbejdelse. Ud over de eksisterende krav, der hovedsagligt tager udgangspunkt i nuværende behov, må det forventes at såvel universitetsstrategien som fusionsprocessen kan bidrage til nye ønsker og krav til systemet. Systemet skal derfor udvise en fleksibilitet, der muliggør en imødegåelse af disse krav også. Samarbejdsviljen omkring indholdet i denne rapport har været fantastisk, og der er masser af erfaringer rundt omkring på Universitetet. Det skal derfor understreges at den bedste løsning formentlig også findes gennem et samarbejde omkring den videre kravspecifikation til et nyt system. Side 3

4 Nuværende CMS er Nedenfor er angivet hvilke større CMS systemer, der pt. er i brug på det samlede AU. Listen er ikke komplet, da der ud over de her nævnte kan forekomme andre systemer, specielt når vi kommer ned på institut og forskningsgruppeniveauet, men listen illustrerer fint den alsidighed der er på Universitetet i dag. 1. Hesehus CMS ASB (www.hesehus.dk) 2. SIAB AU (8000C) 3. WebTop DPU (www.webtop.dk) 4. Typo3 SAM, NAT, HUM m.fl. (www.typo3.org) 5. Microsoft CMS DMU (kører hos miljøministeriet). (http://www.microsoft.com/cmserver/) 6. Conman CMS SUN 7. EZ Publish DJF (www.ez.no) 8. Dynamicweb CMS HIH (www.dynamicweb.dk) Ser man på den underliggende platform er der tale om meget forskellige platforme. Noget kører et rent Windows setup, andre kører på en LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) løsning. En enkelt bruger WIMP (Windows, IIS, MySQL, PHP), mens noget kører på Solaris. Der er således ikke noget fælles fodslag om en kommende fælles platform, men de fleste har givet udtryk for at platformen ikke er det afgørende, så længe funktionaliteten er på plads. Datalogi, der driver en forholdsvis stor Typo3 løsning har udtrykt et klart ønske om at fortsætte på denne platform, samt et generelt ønske om at benytte Open Source software i løsningen. Såfremt man fra centralt hold har samme ønsker, er man fra Datalogi s side meget interesseret i at indgå i den videre dialog om et kommende nyt system og man kan bidrage med stor erfaring omkring Typo3 s muligheder og begrænsninger. Side 4

5 Krav til et kommende fælles CMS Selvom der er stor forskel på de CMS, der kører rundt omkring på Universitetet, er der alligevel en række fællesnævnere når det handler om funktionaliteten. Udgangspunktet er forretningen og dennes behov, men der er også mere tekniske krav som nogle kræver at systemet kan håndtere. Denne gennemgang tager sit udgangspunkt i det forretningsmæssige krav, uden at gå i detaljer med de tekniske muligheder for at imødekomme kravet. Det er vigtigt at holde dette for øje, da flere af de forretningsmæssige krav kræver yderligere afdækning, før man kan begynde at komme med konkrete bud på den tekniske løsning. Der er således et stykke arbejde der skal gøres for at omforme denne rapport til en egentlig kravspecifikation. Generelt er det der efterlyses et modulært system, der (forholdsvist) nemt kan udbygges til også at håndtere fremtidige muligheder, fx afledt af den nye universitetsstrategi samt fusionsprocessen. Nedenstående er derfor alene et øjebliksbillede, og man bør holde sig for øje at kravene til systemet vil være dynamiske, og dermed at et kommende system skal kunne understøtte denne dynamik. Platformsvalget, samt integrationsløsningerne i et kommende system, bør afspejle den it-arkitekturstrategi, der pt. er under udarbejdelse. Overordnede fælles krav Ser man helt overordnet på de krav, der er kommet som input til rapporten, er der nogle fællesnævnere som går igen hos næsten alle, der har bidraget til indholdet. Specielt de følgende fem områder er der stor enighed om på tværs af de nuværende systemer: 1. Brugervenlighed 2. Integration 3. Validering 4. Medier 5. Frihed under ansvar 6. Betaling Brugervenlighed Redaktørerne og andre skabere af indhold på CMS skal tilgodeses med enkle og effektive værktøjer, som reagerer logisk, og som giver en hurtig respons uden lange ventetider. Flere påpeger at deres nuværende løsning ikke lever op til dette krav, mens andre mener at man i en hvis udstrækning dækker behovet. Der er dog bred enighed om at dette er et helt afgørende krav til et nyt system både for at mindske barrieren ved et skifte, men også for at gøre indholdsleverandørernes hverdag så let og overkommelig som muligt. Integration Med integration menes der, at tingene skal hænge sammen på tværs af de enkelte dele i det samlede system. Informationer skal således kun inddateres et sted, hvorefter det skal kunne genbruges mange steder. For at det kan lade sig gøre, er der nødt til at være en fælles standard for, hvorledes man udveksler forskellige former for informationer, hvad enten det fx er oplysninger fra et eksternt system, som en studerende fra Delphi/STADS, eller om det er et jobopslag på AU, DMU, DJF eller et af de andre hovedområder. Desuden skal der internt i CMS et være mulighed for at genanvende informationer på Side 5

6 andre steder på et let og intuitiv måde. Ovenstående peger i retning af webservices og xml til udveksling af informationer. Validering Flere har udtrykt ønske om at kunne afgrænse visse dele af CMS et til et begrænset brugerforum. Der er derfor behov for en valideringsmekanisme, der dels kan håndtere interne brugere, både ansatte og studerende, men også eksterne brugere som fx samarbejdspartnere, alumner og betalende kunder. Et eksempel på sidstnævnte findes fx på ASB, hvor StrategyLab har et lukket område, hvor det kun er betalende kunder, som har adgang. Et andet eksempel er SUN, der også bruger validering i forbindelse med distribution af undervisnings- og klinikmaterialer. Medier I dag er det skrevne ord ikke længere nok, og selvom et billede efter sigende gør det ud for mere end 1000 ord er også det statiske billede ved at være utilstrækkeligt som kommunikationsmedie. Podcasts, videocasts m.v. er en naturlig del af nutidens unges hverdag, og det er derfor afgørende at et nyt CMS system kan håndtere disse relativt nye medier, specielt i kombination med valideringsmekanismen således at man kan begrænse adgangen til informationerne. I dag benytter flere parter på Universitetet fx YouTube til at distribuere video til de studerende og omverden, men flere har udtrykt ønske om selv at kunne håndtere distributionen og til at segmentere adgangen til de forskellige informationskanaler. Frihed under ansvar Dette krav er mere et designmæssigt krav, end et teknisk det et ønske om større frihedsgrader omkring opbygning og design af sider i et fælles CMS. Det er dog medtaget her i rapporten, dels for at gøre opmærksom på problemstillingen, og dels for at sikre at et kommende fælles CMS kan understøtte ønsket om forskellighed. Selvfølgelig skal der være genkendelighed så man kan se at man befinder sig på AU relaterede sider men der er fra flere sider ønsker om lidt større frihedsgrader end hidtil. Betaling De fleste har stillet krav om en betalingsløsning, der gør det muligt at betale for fx efter- videreuddannelse, kurser, materialer, print og konferencer online. Af hensyn til de sikkerhedsmæssige krav 1, vil det nok være mest hensigtsmæssigt at outsource selve betalingshåndteringen, men man bør tænke en sådan løsning ind i et kommende CMS setup. Andre ønsker til funktionalitet Ud over ovenstående generiske krav, har der fra forskellige side været fremsat andre ønsker til et fælles CMS. Det vides ikke om disse ønsker, også er generiske, men de fleste vil formentlig kunne vinde indpas over det meste af Universitetet. Tilmeldinger Der har fra flere parter været et ønske om en mere automatiseret tilmeldingsproces, specielt på enkeltfagskurser, men også på egentlig forløb som fx HD, samt ikke mindst konferencer og kurser. I dag er der typisk mulighed for at tilmelde sig online, men selve registreringen håndteres manuelt, ligesom betaling foregår vha. manuelle procedurer. En større systemmæssig understøttelse til denne proces er derfor et stort ønske flere steder fra. 1 Primært PCI - https://www.pcisecuritystandards.org/ Side 6

7 Link management Automatisk håndtering af døde links, oprydning i media- og filarkiver m.v. er også et ønske til et fremtidigt CMS. Det er således en næsten umulig opgave at håndtere manuelt, og derfor er systemmæssig hjælp til dette et stort ønske. Survey-modul Der har været efterspørgsel på et survey-modul, som er mere avanceret end det typiske ja/nej spørgeskema som mange quickpoll s stiller til rådighed, men som ikke er et fuldt udbygget spørgeskema system som fx SurveyExact. Søgning Der er ønske om en velfungerende søgefunktion på et fælles system. Forum/Debat muligheder Flere har ytret ønske om et form for diskussionsfora, samt en basal opslagstavle funktionalitet. RSS Feeds, Blogs, Nyhedsbreve Der er et stort ønske om at kunne sprede sin information vha. RSS og nyhedsbreve. For begge dele gælder, at man ønsker så automatisk en proces som muligt. Visse informationer skal således umiddelbart være tilgængelige som RSS, mens tilmelding og framelding af nyhedsbreve bør ske elektronisk. Ipaper e.lign. Flere har diverse præsentationsfoldere liggende hos Ipaper eller lignende PDF præsentationsfirmaer. Det forventes at et kommende CMS kan vise disse. Søgemaskine optimering Der skal være mulighed for at foretage forskellige optimeringer, med henblik på at få så god en placering i søgermaskinerne som muligt fx på områder som syntaksen i URL er. Brugeroplevelsen Slutbrugerne skal have en god oplevelse ved at benytte AU s CMS system. Sitet bør derfor som minimum leve op til kravene der stilles fra bedst på nettet. Side 7

8 Bilag 1 Spørgeramme Til brug for den tekniske afdækning er der brugt følgende spørgeramme: 1. Hvilket CMS system benyttes. a. System b. Platform 2. Integration til andre systemer a. Hvilke systemer b. Hvordan foregår integrationen 3. Selvbetjening a. Hvilke muligheder er der 4. Krav til systemet. a. Nuværende funktionalitet b. Ønsker til øvrig funktionalitet Side 8

9 Bilag 2 Interview noter DPU: 1.Hvilket CMS system benyttes. - System : CMS: Webtop Frontend/portal: WebtopONE.(dot)NET DPU har Intranet: "Plenum" og Internet: samt div. andre sites, hvoraf nogle ligger på egen instans af WebtopONE.NET fx Biblioteket har selvstændig indgang: (på egen instans) - Platform WebtopONE.NET er platform for vores inter-/intranet. Tekonologi: Webtop Microsoft asp.net På DPU er en opgradering på vej, hvor dokumentarkivet lagres på SharePoint. I dag er det Webtopproprioritært. Der bruges "Everest" WebtopONEs dokumentarkiv. Frontend fortsat WebtopONE i MS.NET. Det hele i MS-miljø. Ca sider når alle instanser tælles med. 2.Integration til andre systemer - Hvilke systemer Når man logger på sin PC (om morgenen), bliver man valideret i AD, IE vil automatisk vise ens personlige side fra Plenum, portal der giver adgang til al/det meste relevant information for alle medarbejdere. Integration mellem inter- og intranet, så emner relevant for begge steder går igen. * DPUNyheder er en webapplikation, som anvendes til redigering af nyheder, arrangementer og presseklip til visning på Nogle af dem har vi valgt også vises på Plenum. * Stamkort for hver medarbejder. Integration fra vores ID-managementsystem (DPU- Stamdata). Medarbejderpræsentationssider * Telefonbog på (opdateres hver nat) * Pure forskningsdatabasen (opdateres hver nat/morgen). Integration fra PURE til medarbejderpræsentationssiderne. * DPU-Nyhedsbreve Indeholdende tilmeldingsformular til funktion * HelpDesk-system Service Portal * Andre applikation vises. F.eks. telefonforbrug. * Komponent til Captia (Scan*Jour). F.eks. har juristerne en komponent, der viser klagesager (somtypisk er fortrolige for os andre) - Hvordan foregår integrationen Generelt: webparts, XML, aspx, links til andre applikationer fx. Kursusbetalingssystem fx. blogs, senere WIKIs Webservices, data fra databaser der opdateres af andre systemer 3.Selvbetjening - Hvilke muligheder er der? For eksterne: Side 9

10 RSS-feed på DPU-nyheder (webapplikation under Webtop internetsitet/portalen - Ellers går selvbetjening for studerende, konferencedeltagere via andre applikationer, der måske har et link på Her vil vi gerne fremhæve at vi har vores egen betalingsportal: Webshop.dpu.dk Det er et eget udviklet betalingsprogram for kurser og andre tjenester som tilkoblet WebPay betalingsløsningen Der kan betales med Dankort, VISA, Mastercard/Eurocard og American Express man kan samtidig vælge om det skal være alm faktura eller en til offentlig institution (EANnr.) 4.Krav til systemet. - Nuværende funktionalitet Intranet: Tankegangen om at intranettet er det sted, hvor DPU's medarbejdere orienterer sig og har deres daglige startside. Her er information om det man som medarbejder skal vide og har behov eller lyst til at finde ud af. Vi har bygget det op så det sådan set indeholder dels en personlig del, en afdelingsdel/organisatorisk samt en funktionsdel - de findes i navigationen ved to rækker links for oven og en for neden. a. Informationer til alle: f.eks. elektronisk valg, indbrud, vand afbrudt, julefest, ansættelser. Kalender. Dekanens blok. link til fx lokalebooking b. Egen opsætning: af forsiden med fx RSS-feeds fra omverdenen, min mail, link til andre sider b. Serviceindgang: en indgang til DPU's services f.eks. personale, service, bygninger, IT c. enheden: min enhed, min afdeling - Ønsker til øvrig funktionalitet Integration! Nuværende funktion. HIH 1. Hvilket CMS system benyttes. - System: Dynamicweb CMS Oversigt over sites: hih.au.dk hih.au.dk/en hihb.dk (bibliotek) Danish University Wind Energy Training (DUWET) duwet.dk Business Factory businessfactory.dk Center for Innovation og Forretningsudvikling (CIF) cif.hih.au.dk Center for Integreret IT-udvikling (CITU) citu.dk Centre for Powerline Communications (CPC) hih-cpc.dk Virksomhedsuniversitetet (VU) virksomhedsuniversitetet.dk Ca websider ex. DUWET, CPC og biblioteket Og frygtelig mange billedfiler, pdf er mv. Side 10

11 - Platform:.net 2. Integration til andre systemer - ingen - Hvilke systemer - Hvordan foregår integrationen 3. Selvbetjening - Hvilke muligheder er der? Tilmelding til: HD Diplom i Ledelse Enkeltfag, Kurser og konferencer 4. Krav til systemet. - Nuværende funktionalitet Nyhedsbrev inkl. automatisk tilmelding og framelding Ipaper Forum Søgning rss - Ønsker til øvrig funktionalitet Integrationen mellem kursusbeskrivelser og web Link-management Survey-modul SUN-IT WIMP men rimeligt nemt at flytte mellem platforme. Brugervenlighed frem for meget funktionalitet Adgangskontrol studerende + udefrakommende. Side 11

12 Fungerer også som intranet og e-læringsplatform. LDAP, Forms Undervisningsmateriale og holdtilmelding kører via web. Eksamensplaner omkring klinske eksamener, PHD Portal/Portefølgemanager omkring aktivtetsplanlægning. Download af diverse software m.v. (validering). Trækker AU design fra centralt hold + LDAP, ellers ingen integrationer, men stort ønske om flere muligheder for at trække data fra centrale systemer. Integreret kalenderfunktion, til møder, kurusopslag m.v. - form modul, meget brugt. Sikkerhed på side og filniveau. Opslagstavlefunktion - byttebørs er et ønske. Nyhedskalenderen kan levere nyheder via RSS. DJF EZ Publish 3.9.3, PHP baseret, men ikke stor erfaring hermed. Kontrakt på opgradering indtil version Har ikke noget imod at skifte, da der er utilfredshed med systemet i organisationen. Sharepoint bruges til projektrum og delvist til intranet. Har integration til PU:RE og DIBS, sidstnævnte bruges til betaling for publikationer og på sigt også konferencer. Ønsker: DMU Ad 1) - Brugervenlighed - Differentieret adgang - Tilrettede redigeringsmuligheder m. simpel funktionalitet - Simpel adgang til egen side. - Central brugervalidering - RSS - Webservices - WebTV integration. Side 12

13 MS cms fælles med mijøministeriet. Fra Ikke nogle fast bindinger, men rykker længere og længere væk, så et skifte er interessant på sigt. Skræddersyet mercedes-løsning mange specialtilpasninger. Ad 2) Graf-komponent. til RSS-feeds sender nyheder rundt. (jobs m.v. er også oplagt) DMU i pressen vises på egne sider. GIS nye vinduer svært at Frame Flashbaseret streamingen. Søgemaskine List server Ad 3) Abonnementer Bruger sharepoint til begrænsede sites lukkede forums Ad 4) Hurtigt og nemt fx upload af billeder o.lign. Højrebar udenfor udskriftsområde Relaterede artikler SSO ikke et behov tværtimod, men integration til central brugerdatabase så samme login. Blogs debatfora. Top 10 lister, fx seneste artikler/publikationer. Datalogi TYPO 3 Linux platform SAM + alle instutter NAT fakultetssider. + Mobil PHD + Inano Side 13

14 Idræt DAIMI Aleandra Instituttet Data ligger flere steder, men der er ønske om at få ryddet op så data ligger et sted og genbruges mange steder. Har et stort ønske om et fælles XML sprog på tværs af systemerne, således at fx et jobopslag er ens uanset hvor det fødes fra. Integration sker helst via XML træk, men også XHTML o.lign. Kan benyttes. Vil gerne køre web for endnu flere områder. Selvbetjening: Mange småsystemer, som fx print-konti Arrangementmodul egenudviklet skal kunne håndtere internetbetaling. (På TODO listen) Jobopslag + nyheder styres via Typo3 som administrationsværktøj. (Frontend funktionalitet). Da man benytter Typo3, der er OpenSource er mulighederne for udvidelelser m.v. uendelige. Enten benyttes egenudvikling, eller også benyttes moduler udviklet af andre. Typo3 blev valgt pga. Udviklingsmulighederne der er et stort ønske om brug af OpenSource. Der er en central master Typo3 installation som der sym-linkes til fra de forskellige websites. Tilsvarende findes en masterdb med opsætninger m.v. som replikeres ud til de enkelte installationer. Dermed kan folk nemt flytte deres installation da de har en selvstændig database / opsætning. Typo3 har meget stærk brugerhåndtering/rettigheder. Man kan i princippet definere rettigheder helt ned til fx skifttype niveau. LDAP validering bruges på brugerniveau. Mulighed for at impersonate en anden bruger, hvilket i supportøjemed er et meget stærkt værktøj. Revisionshistorik Side 14

15 ASB ASB har netop skiftet til et nyt CMS fra firmaet Hesehus på fyn. Skiftet har ikke været uproblematisk, men efterhånden har ASB et velkørende system, der dog mangler nogle udvidelser før det funktionalitetsmæssigt er helt på plads. I øjeblikket er løsningen overordnet strikket sammen som det et vist i Figur 1. FIGUR 1 - ASB'S CMS OPBYGNING Løsningen er teknisk baseret på Microsofts Internet Information Server, samt en underliggende Microsoft SQL Server Endvidere trækkes der oplysninger fra ASB s alumne database. Validering af brugere foregår vha. Microsoft Active Directory (LDAP), og samtlige brugere af systemet interne som eksterne findes som brugere i ASB s AD struktur. Denne løsningsmodel vil man meget gerne væk fra, da den ikke længere er hensigtsmæssig. På sigt vil en kombination af AD- og databasevalidering således være at foretrække. ASB s CMS er ikke baseret på træk fra webservices e.lign. opdatering af data fra Matriklen og STADS sker således vha. import til CMS databasen, og dermed findes de samme data flere steder. Opdatering af data foregår dog i de enkelte databaser, så der burde ikke være forældede data nogen steder i systemet. Ud over ovenstående datakilder er der indlejret en række eksterne services på asb.dk. PURE Side 15

16 (forskningsregistrering), men er indlejret i asb.dk. Tilsvarende gælder for andre områder som fx blogs, asbyou m.v. der alle køre på andre systemer end det centrale CMS, men som i større eller mindre grad bliver indlejret i sider på den centrale CMS. Informationskontoret SIAB (Site In-A-Box) CMS Firmaet bag eksisterer ikke længere ingen nyudvilkling. Tankegangen bag systemet var at der ikke skulle være nogen specifikke interfaces, men at alt skulle baseres på webservices. Desværre er det aldrig kommet til at fungere i SIAB, men tankegangen synes stadig at være fornuftig. Integrationer til PU:RE, Telfonnøgledata (LDAP) samt masser af script input, der ideelt set skulle have været baseret på webservices i stedet for. XHTML Telefon system XHTML Au.dk (SIAB CMS) Kort (XHTML) PØS Personale system Lokationsdata COCOON (Kortdata) INTEGRATION TIL PERSONOPLYSNINGER OG OVERSIGTSKORT Side 16

17 LDAP PU:RE LDAP Au.dk (SIAB CMS) Indpakning XML Rest data PØS Personale system Telefon system Person.au.dk INTEGRATIONER PERSON.AU.DK Har indkøbt en Cumulus løsning til billedhåndtering. Større eller mindre integration til følgende systemer: - Telefondatabase - Enhedsregistering - PU:RE - UUA (Undervisnings administrationssystem) - Cocoon (kort) - Cumulus (billeder) - DELFI - PØS - Navision Side 17

18 Bilag 3 Bidragsydere Følgende personer har leveret input til denne rapport: Steffen Longfors, Informationskontoret Nils-Jørgen Rasmussen, Informationskontoret Søren Juhl, SUN-IT Lars Ribe, SUN-IT Søren Tobberup Hansen, DJF Margit Styrborg Jørgensen, DJF Søren Madsen, DAIMI Jens Christian Pedersen, DMU Helle Thomsen, DMU Inge Nellemann, DPU Jørgen Riis, DPU Morten Bisgaard Kristensen, ASB Steen Radmer, ASB Anders Kjær, HUM-IT Annemette Nørgaard Høgsbro, HUM-IT Mikkel Stegenborg Nørgaard, HIH Side 18

19 Bilag 4 Kommissorium Kommisorium for tekniske foranalyse Sporlederen for IT-sporet udpeger en projektdeltager, som skal være i stand til at kombinere forretningsmæssige behov indenfor CMS-universet med IT-tekniske forhold. Analysen skal kortlægge følgende emner: o o o o o Hvilke betydende eksternt rettede hjemmesidesystemer anvendes i dag på det samlede AU. Hvordan håndteres de forskellige målgrupper i de enkelte systemer, hvilke services stilles til rådighed for målgrupperne Hvilke datakilder trækkes de forskellige hjemmesider på. Kort beskrivelse af indhold og datakvalitet i kilden. Hvilke særlige forhold gør sig gældende rent teknisk Er der under gennemgangen observeret organisatoriske og/eller politiske emner, der kan påvirke den fælles proces? Der skal udarbejdes en interviewguide i samarbejde med sporlederen. Analysen skal munde ud i en kortfattet rapport med hovedpunkter og anbefalinger og dens indhold skal i næste fase af projektet kunne anvendes til etablering af krav til nyt CMS system Side 19

AARHUS UNIVERSITET CMS 2009 JENS HØRLÜCK FORRETNINGSKONSULENT. 23. november 2009

AARHUS UNIVERSITET CMS 2009 JENS HØRLÜCK FORRETNINGSKONSULENT. 23. november 2009 1 CMS projektet Hvorfor nyt CMS? Udvælgelse fra 16 til 3 til Typo3 og Linkfactory Uddannelse, konvertering og kontrol/tilretning præsen TATION Hvorfor et nyt CMS på AU? Site In A Box blev anskaffet i 2003

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1 Succes med intranet til Office 365 Webtop A/S s. 1 Hvem er jeg https://twitter.com/jeslas http://www.linkedin.com/in/jesslassen Webtop A/S s. 2 Hvad er Office 365 Office pakken (Word, Excel..) Skyudgaver

Læs mere

Beskrivelse af UCL s IT-miljø for LMS Bilag 7A til Contract regarding procurement of LMS. INDHOLD

Beskrivelse af UCL s IT-miljø for LMS Bilag 7A til Contract regarding procurement of LMS. INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Beskrivelse af UCL s IT-miljø... 2 1.1 Beskrivelse af UCL s IT-miljø og UCL s IT systemkompetencer... 2 1.2 Illustration af systemer og datastrømme i relation til UCL s LMS... 3

Læs mere

Så er IOS CMS her Endelig - et Content Management System, der passer til alt lige fra den mindre private side til store firmasider

Så er IOS CMS her Endelig - et Content Management System, der passer til alt lige fra den mindre private side til store firmasider IOS CMS Så er IOS CMS her Endelig - et Content Management System, der passer til alt lige fra den mindre private side til store firmasider IOS CMS 2009: et med alle funktioner CMS system med ny og kraftfuld

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation Fredericia Kommune Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation København den 26. oktober 2005 Peter Møller Projektchef Fredericia Kommune Tlf.: 7210 7730 sfpt@fredericiakom.dk

Læs mere

Succes med intranet til Office 365

Succes med intranet til Office 365 Succes med intranet til Office 365 Agenda 8.30 9.00 Morgenmad og registrering 9.00 9.10 Præsentation af Webtop 9.10 9.45 Hvad er Office 365? 9.45 10.15 Hvad skal et moderne intranet kunne? 10.15 10.30

Læs mere

Nedenstående reviderede løsningbeskrivelse er Wildside's forslag til de. løsningselementer som skal indgå i løsningen til KTC Portalen, med udgangs-

Nedenstående reviderede løsningbeskrivelse er Wildside's forslag til de. løsningselementer som skal indgå i løsningen til KTC Portalen, med udgangs- Katrinebjergvej 113, 1. sal Løsningsbeskrivelse: 86 12 64 65 www.wildside.dk Nedenstående reviderede løsningbeskrivelse er Wildside's forslag til de kontakt@wildside.dk løsningselementer som skal indgå

Læs mere

søgaard co ipaper online katalog - nyt liv til dine pdf filer

søgaard co ipaper online katalog - nyt liv til dine pdf filer ipaper online katalog - nyt liv til dine pdf filer Brochurer, kataloger, blade mm. online ipaper giver brugeren mulighed for - på hjemmesiden - at bladre i dine kataloger, tryksager og brochurer på samme

Læs mere

EG Bolig Ledelsesinformation BI på EG Bolig

EG Bolig Ledelsesinformation BI på EG Bolig EG Bolig Ledelsesinformation BI på EG Bolig EG Bolig Ledelsesinformation I det følgende vil vi gennemgå: Målsætninger Analyse eksempler Teknik og infrastruktur Målgrupper EG Copyright 2013 2 EG Bolig Ledelsesinformation

Læs mere

Brugerguide til FlexCMS

Brugerguide til FlexCMS Brugerguide til FlexCMS Kom i gang med at bruge din hjemmeside 1 VELKOMMEN TIL FLEXCMS... 3 1. LOGIN... 5 2. HJEMMESIDENS TERMINOLOGI... 6 3. LAYOUT... 7 4. OPRET OG TILPAS FORSIDEN... 8 4.1 OPRETTE SIDEEGENSKABER...

Læs mere

EKSTERNT REFERAT. Møde den: 24. september It-forum mødereferat

EKSTERNT REFERAT. Møde den: 24. september It-forum mødereferat Møde den: 24. september It-forum mødereferat EKSTERNT REFERAT Til stede: Jørgen Jørgensen (JJ), (formand), Morten Frydenberg (MF), Niels Damgaard Hansen (NDH), Per Lindblad Johansen (PLJ), Flemming Bøge

Læs mere

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Internet Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Aesiras Internet gør det let at komme i gang med en professionel hjemmeside og webshop. Som standard medfølger et grafisk

Læs mere

Web-baseret metadata redigeringsmodul

Web-baseret metadata redigeringsmodul Kravspecifikation Geodata Danmark Geodatacentret I/S Energivej 3 4180 Sorø Tlf. 5786 0400 Fax. 5786 0414 GIS Danmark A/S Birkemosevej 7 6000 Kolding Tlf. 7399 1100 Fax. 7399 11199 Web www.geodata.dk Web-baseret

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System De sidste par år er internettet gået fra at være endnu en marketingaktivitet for de fleste organisationer til at blive et strategisk og forretningskritisk

Læs mere

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravliste. Høringsversion. Opdateret 21-10-2014 Indhold Indhold... 1 Typer af krav... 4 1. Sprog... 5 Krav [1.1]: Sprog... 5 Krav [1.2]: Sprog - Menusprog...

Læs mere

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver En miniguide til nyhedsbreve skab intern afklaring af behov, setup og mål Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver 2 Intro! E-mailmarketing er ikke død.! Har man indblik i marketingkanaler på tværs, ved man,

Læs mere

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse BYFORNYELSE IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse Socialministeriet 2007 Udarbejdet af Laura Larvig Andersen og Jonas Bjørn Whitehorn, Kvarterløft Nørrebro Park, Københavns Kommune Omslagsfoto

Læs mere

Dit budskab i centrum

Dit budskab i centrum Dit budskab i centrum Websites hurtigt og nemt Wizi er et standard Content Management System udviklet "in-house" af Vizion Factory NewMedia. Vi har implementeret skræddersyede CMS løsninger for vores kunder

Læs mere

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur Bilag 1A Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole Indledning Det bemærkes indledningsvis, at tilbudsgiveren skal tilbyde at opfylde samtlige af de nævnte krav, der er angivet at være mindstekrav,

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Modent system i rivende udvikling. Septimana er en løsning til mange opgaver. Septimana omfatter mange moduler, til løsning af f.eks.

Modent system i rivende udvikling. Septimana er en løsning til mange opgaver. Septimana omfatter mange moduler, til løsning af f.eks. Løsninger til din arbejdsdag Systemerne fra I-Arkaden er udviklet i tæt samarbejde med dagligdagens brugere, og er derfor lavet til at løse arbejdsdagens opgaver så glidende som muligt. Modent system i

Læs mere

Content Management System. Content Management System

Content Management System. Content Management System CMS Content Management System Content Management System ADventure/SequelSite: det mest optimale til etablering, vedligeholdelse og fornyelse af professionelle web-sites Slut med eksperter og dyre opdateringer,

Læs mere

Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet

Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet NOTAT Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet Som led i Brugerportalsinitiativet vil der inden for nogle år blive udviklet en ny løsning Samarbejdsplatformen som skal

Læs mere

REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER

REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER Brug integrationen af medlemssystemet og Sharepoint Portalen til at skabe den ultimative administration og vedligeholdelse af de faglige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul TYPO3 CMS Ext:direct_mail Side 1 Indhold Tilmeldings / Afmeldings processen... 2 Manuel tilføjelse af e-mail adresser... 3 Oprettelse af nyhedsbreve... 4 Udsendelse

Læs mere

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 Oversigtsværktøj til aktiviteter, kampagner og arrangementer i Roskilde kommune Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling har

Læs mere

Start Deadline Bemærkning -> Grundfunktionalitet: 16.06.2009 25.06.2009 Installation af ny KTC server. -> Design:

Start Deadline Bemærkning -> Grundfunktionalitet: 16.06.2009 25.06.2009 Installation af ny KTC server. -> Design: 11180 TYPO3 løsning til del 1 -> Grundfunktionalitet: 16.06.2009 25.06.2009 Installation af ny server -> Design: 16.06.2009 24.06.2009 Udarbejdelse af design (4 skabeloner) 25.06.2009 25.06.2009 Godkendelse

Læs mere

Uddannelse. Før kommunens idriftsættelse af FLIS

Uddannelse. Før kommunens idriftsættelse af FLIS Uddannelse Før kommunens idriftsættelse af FLIS Kursusindhold Tid Dag 1 Grundkursus Dag 2 Udvidet kursus 8.30-9.00 Morgenmad + opsætning Morgenmad Morgenmad Dag 3 Udvidet kursus (fortsat) + lokaladmin

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Wizdom med forretningsapplikation. Wizdom Business Apps

Wizdom med forretningsapplikation. Wizdom Business Apps Wizdom med forretningsapplikation 1 Wizdom Business Apps Dan Thomsen 1 Dan Thomsen Har arbejdet med forretnings applikationer til SharePoint med store danske og internationale virksomheder Har arbejdet

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE 2 REDESIGN AF FUTURECOM BUSINESS SOLUTIONS HJEMMESIDE OPGAVEN Den gamle hjemmeside skulles redesignes da den daværende hjemmeside var forældet (indhold og udseende)

Læs mere

AU Webshop brugeradministration

AU Webshop brugeradministration AU Webshop brugeradministration 15.07.2010 / pch Indhold Formål... 1 Adgang... 1 Roller og rettigheder... 2 Brugeroversigt... 3 Oprettelse af en ny AU Webshop bruger... 5 Ændring af stamoplysninger for

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Klik på linket her for en beskrivelse af hvordan du installerer CIP 4.3 opdateringen.

Klik på linket her for en beskrivelse af hvordan du installerer CIP 4.3 opdateringen. CIP 4.3 er på gaden! Opdateringen til CIP 4.3 er på gaden med en lang række nye forbedringer, der giver CIP endnu mere værdi for brugeren. Forbedringerne er centreret omkring præsentation af data i web

Læs mere

Making digital life simple on this small planet

Making digital life simple on this small planet Making digital life simple on this small planet The Mission Verden er som altid i bevægelse, Onscope ser det som sin mission at skabe eller integrere det digitale workflow med den fysiske verden. Digitalisering

Læs mere

Det kommunale intranet. Præsentation Onsdag den 26. marts

Det kommunale intranet. Præsentation Onsdag den 26. marts Det kommunale intranet Præsentation Onsdag den 26. marts Hvem er ham den skaldede? Hvad er et Intranet Kære Wikipedia? Hvad er et Intranet? Wikipedia DK:! Et intranet er et datanet som er internt i en

Læs mere

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed?

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? En virksomhed skal ikke have ret mange ansatte, før det er værd at investere i en server, der kan gøre det meget

Læs mere

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur Redaktørmanual Kentaur Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - TYPO3 Brugerfladen 3 Log ind 3 Backend 4 Frontend 5 Hvor skal jeg klikke? 5 Gem, gem og vis, gem og luk 6 Kapitel 2 - Sider & menuer 7 Sammenhæng

Læs mere

Succes online Træning #1. Odsherred / Google/ i-strategi.dk 5. Marts 2014

Succes online Træning #1. Odsherred / Google/ i-strategi.dk 5. Marts 2014 Succes online Træning #1 Odsherred / Google/ i-strategi.dk 5. Marts 2014 Dagens agenda Online tilstedeværelse Kravspecifikation til website og -shop Google-konto- Google+ Hjemmeopgaver Og så - handson

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Hoda Al-Amood, 2014

CURRICULUM VITAE. Hoda Al-Amood, 2014 CURRICULUM VITAE Hoda Al-Amood, 2014 Kontakt info: Navn: Hoda Al-Amood Født: oktober-1974 Civil stand: Samlevende Adresse: Mellemengen 3, 1TV 2980 Kokkedal Telefon: 31 25 04 34 E-mail: hodaal@gmail.com

Læs mere

ODEUM ASP prisliste. De listede moduler er de moduler der er tilgængelige under ODEUM ASP licensen. Prisen er 40% af modulets listepris pr. år.

ODEUM ASP prisliste. De listede moduler er de moduler der er tilgængelige under ODEUM ASP licensen. Prisen er 40% af modulets listepris pr. år. ODEUM ASP prisliste De listede moduler er de moduler der er tilgængelige under ODEUM ASP licensen. Prisen er 40% af modulets listepris pr. år. PRODUKT PRIS ODEUM Basis Forfatter modul til opbygning af

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus Universitet Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus

Læs mere

www.togidata.dk 70 23 09 23

www.togidata.dk 70 23 09 23 H j e m m e s i d e s y s t e m e r N e t b u t i k k e r P r o g r a m m e r i n g H o s t i n g I P T e l e f o n i S a l g s s t y r i n g www.togidata.dk 70 23 09 23 Opdaterede kundevenlige hjemmesider?

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 03.07.2013 fået 17 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 03.07.2013 fået 17 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 04.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Software Fra design af hjemmesider: har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Wordpress er intet mindre end et genialt program til hjemmesider. For det første er det gratis, og for

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

Nedenstående finder du en komplet funktionsliste, på samtlige de features vi tilbyder i vores shop.

Nedenstående finder du en komplet funktionsliste, på samtlige de features vi tilbyder i vores shop. Funktionsliste webshop Nedenstående finder du en komplet funktionsliste, på samtlige de features vi tilbyder i vores shop. Vil du gerne se funktionerne an, er du mere end velkommen til at bestille en demo

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

EDB-Gruppen. Copyright 2008 Medianet Innovations Side 1 af 15. Dato: 15. maj 2008. Version: 1

EDB-Gruppen. Copyright 2008 Medianet Innovations Side 1 af 15. Dato: 15. maj 2008. Version: 1 EDB-Gruppen Copyright 2008 Medianet Innovations Side 1 af 15 Løsningsbeskrivelse Dato: 15. maj 2008 Copyright 2008 Medianet Innovations Side 2 af 15 Bilag A - produktoversigt A.1 Medianets produkter og

Læs mere

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Tilsted Web HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Nye muligheder med Content Management Systemer (CMS) til vedligeholdelse af hjemmesider, web- og intranetløsninger. CMS betyder nem vedligeholdelse og

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Jan Kjær (j.kjaer@enzym.dk) Sitecore Intranet Project Consultant w w w. e n z y m. d k

Jan Kjær (j.kjaer@enzym.dk) Sitecore Intranet Project Consultant w w w. e n z y m. d k Jan Kjær (j.kjaer@enzym.dk) Sitecore Intranet Project Consultant Feb 2008 w w w. e n z y m. d k Page 1 Page 2 Page 3 Agenda Filosofien bag Sitecore Intranet Portal Et intranet er mere end et website på

Læs mere

Ansat i FOA fagforening, hvor jeg bl.a. arbejder med integration og sagsbehandlingssystemer.

Ansat i FOA fagforening, hvor jeg bl.a. arbejder med integration og sagsbehandlingssystemer. 1/9 Firmapræsentation... 3 Martin Larsen... 3 Kontaktoplysninger... 3 Arbejdsform... 4 Hvad udfører vi?... 4 Forudsætninger... 4 Hvorfor gør vi det?... 4 Hvordan gør vi det?... 4 Hvad koster det?... 4

Læs mere

Se små to minutters video om redigering af Flipboard magasiner på https://youtu.be/knlltjilgvs

Se små to minutters video om redigering af Flipboard magasiner på https://youtu.be/knlltjilgvs Notat SEGES P/S Koncern Digital Udnyttelse af nye publiceringsformer og samskabelse Ansvarlig JPH Projekt: 7464, Digitale relationer og datadreven informationsformidling Oprettet 01-2016 Side 1 af 14 Udnyttelse

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER VEJLEDNING Vejledning til tilgængelighedstest Digitaliseringsstyrelsen 2012 Design: www.kopilot.dk 1 Før du tester tilgængelighed på hjemmesider Det er ofte

Læs mere

Bedrebolig.htk.dk. Beskrivelse af version 2. 26. juni 2015

Bedrebolig.htk.dk. Beskrivelse af version 2. 26. juni 2015 Bedrebolig.htk.dk Beskrivelse af version 2 26. juni 2015 1 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Gennemgang af løsningens sider og deres formål... 4 2.1 Forside... 4 2.2 Beregn... 4 2.3 Din boligs oplysninger...

Læs mere

WebtopONE for SharePoint

WebtopONE for SharePoint WebtopONE for SharePoint Professionelt Intranet med Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS 2007) og Windows SharePoint Services WebtopONE for SharePoint WebtopONE for SharePoint er en suite af moduler

Læs mere

Drupal. Hvad er Drupal?

Drupal. Hvad er Drupal? Drupal Verdens bedste Content Management System Drupal er to år i træk blevet kåret som det bedste Open Source CMS i den såkaldte CMS Award, som årligt afholdes af det anerkendte IT-bogforlag Packt Publishing.

Læs mere

Nyt system til lokalhjemmesider i Enhedslisten

Nyt system til lokalhjemmesider i Enhedslisten Nyt system til lokalhjemmesider i Enhedslisten FRA NU AF HAR AFDELINGER MULIGHED FOR AT SKIFTE LOKALHJEMMESIDE TIL ET NYT OG MERE TIDSSVARENDE SYSTEM. DET EKSISTERENDE SYSTEM FORTSÆTTER TIL STARTEN AF

Læs mere

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER www.dmsoftware.dk DM PARTNER ACADEMY Dialog Manager SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER Slotsmarken DK-2970 Hørsholm Denmark Tel +45 45 76 69 00 Fax +45 45 76 69 0 dmsoftware@dmsoftware.dk At

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om boligstøtte

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om boligstøtte Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om boligstøtte Indhold Introduktion... 2 Formålet med standardsiden... 2 Hvad betyder standardsiden for jer?... 3 Standardsiden for boligstøtte

Læs mere

Microsoft Inspirationsseminar

Microsoft Inspirationsseminar Microsoft Inspirationsseminar Dansk Byggeri effektiviserer dokumenthåndtering med TeamShare Thomas Bargholz Produktansvarlig for TeamShare Lector Mikkel Faarup Projektleder på Dansk Byggeri Lector Hvad

Læs mere

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring Quick Guide til bedre online markedsføring RESPONS Få flere henvendelser via dit b2b website Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing 1 Lign en forretning Produktet

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

Præsentation af BSK regionens identity and access management platform

Præsentation af BSK regionens identity and access management platform Regionshuset It digital forvaltning BSK programmet Olof Palmens alle 17 Kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Præsentation af BSK regionens identity and access management platform BrugerStamdataKataloget

Læs mere

OS2dagsorden - release notes

OS2dagsorden - release notes OS2dagsorden - release notes Version 2.1 release notes maj 2015 Indholdsfortegnelse OS2dagsorden 2 Hvad er OS2dagsorden? 2 Alle fordelene 2 Teknologien 3 Dagsordensproduktionssystemer 3 Github (koden)

Læs mere

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0 Kravspecifikation for Indholdskanalen 2.0 August 2011 2 Indhold 1. Kort projektbeskrivelse... 3 2. Erfaringer fra Indholdskanalen... 3 Konsekvenser... 3 3. Tekniske krav... 4 Redaktionsværktøjet og indholdsproduktion...

Læs mere

Spørgsmål til udbudsmateriale Intranet til Danmarks Domstole

Spørgsmål til udbudsmateriale Intranet til Danmarks Domstole Spørgsmål til udbudsmateriale Intranet til Danmarks Domstole Senest opdateret den 15. oktober 2012 1. Krav 1.4. Der skal som udgangspunkt være vandtætte skotter mellem de lokale intranet, men det skal

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005)

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationen af SBO 2005 Service Pack 1består af flere enkeltkomponenter. Først og fremmest skal der installeres en database til at indeholde

Læs mere

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV Med Continia Collection Management samler du markedets førende opkrævningsstandarder i én enkelt løsning. Du kan herved udføre elektronisk fakturering med enten Betalingsservice,

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

IDENTITY SECURITY MANAGER INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED

IDENTITY SECURITY MANAGER INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED SIDE 2/6 INTRODUKTION AVIOR Identity Security Manager (ISM) er en omfattende løsning og koncept til håndtering af identiteter og integration til eksisterende bruger-

Læs mere

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk Effektiv opkrævning Udfør fakturering og opkrævning på 40 forskellige måder i det meste af Nordeuropa; blandt andet OIO fakturering, eksternt printservice, PBS Betalings- Service, PBS LeverandørServce,

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

enkelte ansatte, og muliggør et mere professionelt udgangspunkt for at opbygge og fastholde samarbejde med organisationer og erhvervsliv.

enkelte ansatte, og muliggør et mere professionelt udgangspunkt for at opbygge og fastholde samarbejde med organisationer og erhvervsliv. Baggrund for AU CRM Strategisk ophæng Strategi 2013-2020 fastsætter at: "Aarhus Universitet vil bringe universitetets viden i anvendelse gennem tætte, længerevarende og innovative relationer med erhvervsliv,

Læs mere

Fire i en løsning til bygningsejere

Fire i en løsning til bygningsejere Fire i en løsning til bygningsejere Ønske om enkelte og nemme løsninger Skalerbare løsninger Understøtter DDB og bips C212 og efterfølgende F104 publikation Kort implementeringstid Baseret på kendte teknologier

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tilmeldingsinterface på website... 4

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tilmeldingsinterface på website... 4 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tilmeldingsinterface på website... 4 Holdoversigt... 4 Data i holdvisning... 4 Søgefunktion... 4 Login funktion til medlemmer... 5 Validering og håndtering af login...

Læs mere

Kenn Römer-Bruhn. WordPress. - gør dig synlig på nettet

Kenn Römer-Bruhn. WordPress. - gør dig synlig på nettet Kenn Römer-Bruhn WordPress - gør dig synlig på nettet version 1.3 2. september 2013 Lidt om hvem Kenn er Arbejdsområder i dag: Forfatter, skribent, redaktør, forlægger, fotojournalist, blogger, grafisk

Læs mere

Web CMS kontra Collaboration

Web CMS kontra Collaboration Web CMS kontra Collaboration Sammenligning mellem Sitecore og Sharepoint Lars Fløe Nielsen, Evangelism ln@sitecore.net Page 1 Sitecore har dyb integration til Microsoft Sitecore har integration til mange

Læs mere

Integration for forretningen - værdien af fælles retningslinjer for portalintegration

Integration for forretningen - værdien af fælles retningslinjer for portalintegration 1. april 2009 Integration for forretningen - værdien af fælles retningslinjer for portalintegration Kristian Hjort-Madsen Den Digitale Taskforce Integration for forretningen Integration skaber bedre digital

Læs mere

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S Velkommen Acadre nyheder Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S 1 Spor 1 ESDH Perspektiver Acadre nyheder Ved Jørgen Hedegård IMPULS 2015 2 Acadre nyheder Agenda Integration til SAPA Meetings Plus 3.0

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS

ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS Introduktion til VIA Studienet ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS Vejledning for ERGO STUDERENDE Pæd. it-vejleder Heine Krogh hkro@viauc.dk ver. 3.0 marts 2011 1. Indledning VIA Studienet bygger på Microsoft

Læs mere

Laboratorie forsøg med Forløbsplan arkitekturen version 2 Hosted implementering. ver

Laboratorie forsøg med Forløbsplan arkitekturen version 2 Hosted implementering. ver Laboratorie forsøg med Forløbsplan arkitekturen version 2 Hosted implementering ver. 21-08-2017 Indhold Formål... 3 Laboratorietesten omfatter... 3 Resultat af laboratorietest... 3 Installation og opdatering

Læs mere

IT-drift konferencen 2014. Big Data know. act. grow.

IT-drift konferencen 2014. Big Data know. act. grow. IT-drift konferencen 2014 Big Data know. act. grow. Kort om mig selv Jens-Jacob T. Aarup Medstifter / partner Salgs- og marketingdirektør Inspari A/S // 2 Passioneret omkring udnyttelse af data Fokuseret

Læs mere

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl VisitDenmark har indgået aftale med det norske firma tellus om en ny platform for GuideDanmark. tellus skal levere et nyt online opdateringssystem til

Læs mere

Curriculum Vitae. Type År Sidst Niveau Type År Sidst Niveau

Curriculum Vitae. Type År Sidst Niveau Type År Sidst Niveau Curriculum Vitae Personoplysninger Navn: Søren Hvidkjær Andersen Adresse: Solbærmarken 5 By: 8641 Sorring Mobil: +45 24 82 98 87 E-mail: soren@hvidand.dk Født: 16. Juli 1971 Civilstand: Introduktion Gift

Læs mere

// Mamut Business Software Installationsguide: Basis

// Mamut Business Software Installationsguide: Basis // Mamut Business Software Installationsguide: Basis Introduktion Indhold Denne guide forenkler installationen og førstegangsopstarten af Mamut Business Software. Hovedfokus i denne guide er enkeltbrugerinstallationer.

Læs mere

AMU. Efteruddannelseskurser. Efteruddannelseskurser. Medie og Kommunikation Efterår Medie og Kommunikation Roskilde Tekniske Skole

AMU. Efteruddannelseskurser. Efteruddannelseskurser. Medie og Kommunikation Efterår Medie og Kommunikation  Roskilde Tekniske Skole Efteruddannelseskurser Medie og Kommunikation www.rts.dk Efteruddannelseskurser Medie og Kommunikation Efterår 2017 Roskilde Tekniske Skole Center for Medie og Kommunikation Kursusadministration: 46 300

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere