CMS. Teknisk afdækning Ole Boulund Knudsen, ASB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CMS. Teknisk afdækning. 01-12-2008 Ole Boulund Knudsen, ASB"

Transkript

1 CMS Teknisk afdækning Ole Boulund Knudsen, ASB

2 Indhold Executive Summary...3 Nuværende CMS er...4 Krav til et kommende fælles CMS...5 Overordnede fælles krav...5 Brugervenlighed...5 Integration...5 Validering...6 Medier...6 Frihed under ansvar...6 Betaling...6 Andre ønsker til funktionalitet...6 Tilmeldinger...6 Link management...7 Survey-modul...7 Søgning...7 Forum/Debat muligheder...7 RSS Feeds, Blogs, Nyhedsbreve...7 Ipaper e.lign...7 Søgemaskine optimering...7 Brugeroplevelsen...7 Bilag 1 Spørgeramme...8 Bilag 2 Interview noter...9 DPU:...9 HIH...10 SUN-IT...11 DJF...12 DMU...12 Datalogi...13 ASB...15 Informationskontoret...16 Bilag 3 Bidragsydere...18 Bilag 4 Kommissorium...19 Side 2

3 Executive Summary Denne rapport afdækker hvilke store CMS er, der pt. kører rundt omkring på Aarhus Universitets forskellige hovedområder, samt de krav der stilles til et kommende centralt system for det nye Aarhus Universitet. Selvom rapporten kaldes for en tekniske afdækning, er det ikke teknikken der har hovedfokus i rapporten. Det er således målet at rapporten fokuserer på de forretningsmæssige krav til et kommende centralt system, og i mindre grad på de tekniske krav. Omformningen fra forretningskrav til tekniske specifikationer er således i udstrakt grad lagt over i hænderne på dem der skal stå for kravspecifikationen til en ny central CMS løsning for AU. Hvis man ser bredt på besvarelserne fra de enkelte involverede går følgende forretningsmæssige krav igen hos de enkelte respondenter. 1. Brugervenlighed systemet skal være nemt at bruge, specielt med henblik på redaktørrollen. 2. Integration der skal være integration mellem de enkelte delsystemer, således at data kun skal oprettes en gang, for herefter at kunne genbruges mange gange. 3. Validering der skal være mulighed for at lave lukkede områder, hvor den enkelte bruger skal validere sig for at få adgang til indholdet. 4. Medier platformen skal kunne håndtere flere medier, fx lyd, billeder, video m.v. 5. Frihed under ansvar systemet skal give mulighed for individuelle tilpasninger og en vis fleksibilitet omkring opbygningen af sites m.v. 6. Betaling det skal være muligt at betale for ydelser direkte på hjemmesiden. Ovenstående områder er mere eller mindre udbyggede i de CMS systemer, der er kørende i dag. Der vil således kunne trækkes på erfaring fra de forskellige bidragsydere omkring mulighederne for tekniske løsninger på ovenstående. Generelt vil anbefalingen være at involvere de relevante personer, herunder måske specielt redaktørerne, så tidligt som muligt i processen omkring kravspecifikationen. Dermed får man det bedste grundlag for at lave en løsning, som kan stille flest mulige tilfredse. Der har fra enkelt respondent været et klart ønske om at benytte en Open Source platform. De øvrige respondenter har ikke haft nogen præferencer omkring platformen, så længe de forretningsmæssige behov kunne dækkes. Der benyttes i dag en Open Source platform flere steder på Universitetet, Typo3, som får rosende ord med på vejen. Hvis man ønsker at benytte Open Source i et kommende system, vil det derfor være oplagt at kigge på om dette system i tilstrækkelig grad kan efterleve de forretningsmæssige krav ovenfor. Valg af platform, samt integrationsløsninger, bør dog afspejle den IT-arkitekturstrategi, der pt. er under udarbejdelse. Ud over de eksisterende krav, der hovedsagligt tager udgangspunkt i nuværende behov, må det forventes at såvel universitetsstrategien som fusionsprocessen kan bidrage til nye ønsker og krav til systemet. Systemet skal derfor udvise en fleksibilitet, der muliggør en imødegåelse af disse krav også. Samarbejdsviljen omkring indholdet i denne rapport har været fantastisk, og der er masser af erfaringer rundt omkring på Universitetet. Det skal derfor understreges at den bedste løsning formentlig også findes gennem et samarbejde omkring den videre kravspecifikation til et nyt system. Side 3

4 Nuværende CMS er Nedenfor er angivet hvilke større CMS systemer, der pt. er i brug på det samlede AU. Listen er ikke komplet, da der ud over de her nævnte kan forekomme andre systemer, specielt når vi kommer ned på institut og forskningsgruppeniveauet, men listen illustrerer fint den alsidighed der er på Universitetet i dag. 1. Hesehus CMS ASB (www.hesehus.dk) 2. SIAB AU (8000C) 3. WebTop DPU (www.webtop.dk) 4. Typo3 SAM, NAT, HUM m.fl. (www.typo3.org) 5. Microsoft CMS DMU (kører hos miljøministeriet). (http://www.microsoft.com/cmserver/) 6. Conman CMS SUN 7. EZ Publish DJF (www.ez.no) 8. Dynamicweb CMS HIH (www.dynamicweb.dk) Ser man på den underliggende platform er der tale om meget forskellige platforme. Noget kører et rent Windows setup, andre kører på en LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) løsning. En enkelt bruger WIMP (Windows, IIS, MySQL, PHP), mens noget kører på Solaris. Der er således ikke noget fælles fodslag om en kommende fælles platform, men de fleste har givet udtryk for at platformen ikke er det afgørende, så længe funktionaliteten er på plads. Datalogi, der driver en forholdsvis stor Typo3 løsning har udtrykt et klart ønske om at fortsætte på denne platform, samt et generelt ønske om at benytte Open Source software i løsningen. Såfremt man fra centralt hold har samme ønsker, er man fra Datalogi s side meget interesseret i at indgå i den videre dialog om et kommende nyt system og man kan bidrage med stor erfaring omkring Typo3 s muligheder og begrænsninger. Side 4

5 Krav til et kommende fælles CMS Selvom der er stor forskel på de CMS, der kører rundt omkring på Universitetet, er der alligevel en række fællesnævnere når det handler om funktionaliteten. Udgangspunktet er forretningen og dennes behov, men der er også mere tekniske krav som nogle kræver at systemet kan håndtere. Denne gennemgang tager sit udgangspunkt i det forretningsmæssige krav, uden at gå i detaljer med de tekniske muligheder for at imødekomme kravet. Det er vigtigt at holde dette for øje, da flere af de forretningsmæssige krav kræver yderligere afdækning, før man kan begynde at komme med konkrete bud på den tekniske løsning. Der er således et stykke arbejde der skal gøres for at omforme denne rapport til en egentlig kravspecifikation. Generelt er det der efterlyses et modulært system, der (forholdsvist) nemt kan udbygges til også at håndtere fremtidige muligheder, fx afledt af den nye universitetsstrategi samt fusionsprocessen. Nedenstående er derfor alene et øjebliksbillede, og man bør holde sig for øje at kravene til systemet vil være dynamiske, og dermed at et kommende system skal kunne understøtte denne dynamik. Platformsvalget, samt integrationsløsningerne i et kommende system, bør afspejle den it-arkitekturstrategi, der pt. er under udarbejdelse. Overordnede fælles krav Ser man helt overordnet på de krav, der er kommet som input til rapporten, er der nogle fællesnævnere som går igen hos næsten alle, der har bidraget til indholdet. Specielt de følgende fem områder er der stor enighed om på tværs af de nuværende systemer: 1. Brugervenlighed 2. Integration 3. Validering 4. Medier 5. Frihed under ansvar 6. Betaling Brugervenlighed Redaktørerne og andre skabere af indhold på CMS skal tilgodeses med enkle og effektive værktøjer, som reagerer logisk, og som giver en hurtig respons uden lange ventetider. Flere påpeger at deres nuværende løsning ikke lever op til dette krav, mens andre mener at man i en hvis udstrækning dækker behovet. Der er dog bred enighed om at dette er et helt afgørende krav til et nyt system både for at mindske barrieren ved et skifte, men også for at gøre indholdsleverandørernes hverdag så let og overkommelig som muligt. Integration Med integration menes der, at tingene skal hænge sammen på tværs af de enkelte dele i det samlede system. Informationer skal således kun inddateres et sted, hvorefter det skal kunne genbruges mange steder. For at det kan lade sig gøre, er der nødt til at være en fælles standard for, hvorledes man udveksler forskellige former for informationer, hvad enten det fx er oplysninger fra et eksternt system, som en studerende fra Delphi/STADS, eller om det er et jobopslag på AU, DMU, DJF eller et af de andre hovedområder. Desuden skal der internt i CMS et være mulighed for at genanvende informationer på Side 5

6 andre steder på et let og intuitiv måde. Ovenstående peger i retning af webservices og xml til udveksling af informationer. Validering Flere har udtrykt ønske om at kunne afgrænse visse dele af CMS et til et begrænset brugerforum. Der er derfor behov for en valideringsmekanisme, der dels kan håndtere interne brugere, både ansatte og studerende, men også eksterne brugere som fx samarbejdspartnere, alumner og betalende kunder. Et eksempel på sidstnævnte findes fx på ASB, hvor StrategyLab har et lukket område, hvor det kun er betalende kunder, som har adgang. Et andet eksempel er SUN, der også bruger validering i forbindelse med distribution af undervisnings- og klinikmaterialer. Medier I dag er det skrevne ord ikke længere nok, og selvom et billede efter sigende gør det ud for mere end 1000 ord er også det statiske billede ved at være utilstrækkeligt som kommunikationsmedie. Podcasts, videocasts m.v. er en naturlig del af nutidens unges hverdag, og det er derfor afgørende at et nyt CMS system kan håndtere disse relativt nye medier, specielt i kombination med valideringsmekanismen således at man kan begrænse adgangen til informationerne. I dag benytter flere parter på Universitetet fx YouTube til at distribuere video til de studerende og omverden, men flere har udtrykt ønske om selv at kunne håndtere distributionen og til at segmentere adgangen til de forskellige informationskanaler. Frihed under ansvar Dette krav er mere et designmæssigt krav, end et teknisk det et ønske om større frihedsgrader omkring opbygning og design af sider i et fælles CMS. Det er dog medtaget her i rapporten, dels for at gøre opmærksom på problemstillingen, og dels for at sikre at et kommende fælles CMS kan understøtte ønsket om forskellighed. Selvfølgelig skal der være genkendelighed så man kan se at man befinder sig på AU relaterede sider men der er fra flere sider ønsker om lidt større frihedsgrader end hidtil. Betaling De fleste har stillet krav om en betalingsløsning, der gør det muligt at betale for fx efter- videreuddannelse, kurser, materialer, print og konferencer online. Af hensyn til de sikkerhedsmæssige krav 1, vil det nok være mest hensigtsmæssigt at outsource selve betalingshåndteringen, men man bør tænke en sådan løsning ind i et kommende CMS setup. Andre ønsker til funktionalitet Ud over ovenstående generiske krav, har der fra forskellige side været fremsat andre ønsker til et fælles CMS. Det vides ikke om disse ønsker, også er generiske, men de fleste vil formentlig kunne vinde indpas over det meste af Universitetet. Tilmeldinger Der har fra flere parter været et ønske om en mere automatiseret tilmeldingsproces, specielt på enkeltfagskurser, men også på egentlig forløb som fx HD, samt ikke mindst konferencer og kurser. I dag er der typisk mulighed for at tilmelde sig online, men selve registreringen håndteres manuelt, ligesom betaling foregår vha. manuelle procedurer. En større systemmæssig understøttelse til denne proces er derfor et stort ønske flere steder fra. 1 Primært PCI - https://www.pcisecuritystandards.org/ Side 6

7 Link management Automatisk håndtering af døde links, oprydning i media- og filarkiver m.v. er også et ønske til et fremtidigt CMS. Det er således en næsten umulig opgave at håndtere manuelt, og derfor er systemmæssig hjælp til dette et stort ønske. Survey-modul Der har været efterspørgsel på et survey-modul, som er mere avanceret end det typiske ja/nej spørgeskema som mange quickpoll s stiller til rådighed, men som ikke er et fuldt udbygget spørgeskema system som fx SurveyExact. Søgning Der er ønske om en velfungerende søgefunktion på et fælles system. Forum/Debat muligheder Flere har ytret ønske om et form for diskussionsfora, samt en basal opslagstavle funktionalitet. RSS Feeds, Blogs, Nyhedsbreve Der er et stort ønske om at kunne sprede sin information vha. RSS og nyhedsbreve. For begge dele gælder, at man ønsker så automatisk en proces som muligt. Visse informationer skal således umiddelbart være tilgængelige som RSS, mens tilmelding og framelding af nyhedsbreve bør ske elektronisk. Ipaper e.lign. Flere har diverse præsentationsfoldere liggende hos Ipaper eller lignende PDF præsentationsfirmaer. Det forventes at et kommende CMS kan vise disse. Søgemaskine optimering Der skal være mulighed for at foretage forskellige optimeringer, med henblik på at få så god en placering i søgermaskinerne som muligt fx på områder som syntaksen i URL er. Brugeroplevelsen Slutbrugerne skal have en god oplevelse ved at benytte AU s CMS system. Sitet bør derfor som minimum leve op til kravene der stilles fra bedst på nettet. Side 7

8 Bilag 1 Spørgeramme Til brug for den tekniske afdækning er der brugt følgende spørgeramme: 1. Hvilket CMS system benyttes. a. System b. Platform 2. Integration til andre systemer a. Hvilke systemer b. Hvordan foregår integrationen 3. Selvbetjening a. Hvilke muligheder er der 4. Krav til systemet. a. Nuværende funktionalitet b. Ønsker til øvrig funktionalitet Side 8

9 Bilag 2 Interview noter DPU: 1.Hvilket CMS system benyttes. - System : CMS: Webtop Frontend/portal: WebtopONE.(dot)NET DPU har Intranet: "Plenum" og Internet: samt div. andre sites, hvoraf nogle ligger på egen instans af WebtopONE.NET fx Biblioteket har selvstændig indgang: (på egen instans) - Platform WebtopONE.NET er platform for vores inter-/intranet. Tekonologi: Webtop Microsoft asp.net På DPU er en opgradering på vej, hvor dokumentarkivet lagres på SharePoint. I dag er det Webtopproprioritært. Der bruges "Everest" WebtopONEs dokumentarkiv. Frontend fortsat WebtopONE i MS.NET. Det hele i MS-miljø. Ca sider når alle instanser tælles med. 2.Integration til andre systemer - Hvilke systemer Når man logger på sin PC (om morgenen), bliver man valideret i AD, IE vil automatisk vise ens personlige side fra Plenum, portal der giver adgang til al/det meste relevant information for alle medarbejdere. Integration mellem inter- og intranet, så emner relevant for begge steder går igen. * DPUNyheder er en webapplikation, som anvendes til redigering af nyheder, arrangementer og presseklip til visning på Nogle af dem har vi valgt også vises på Plenum. * Stamkort for hver medarbejder. Integration fra vores ID-managementsystem (DPU- Stamdata). Medarbejderpræsentationssider * Telefonbog på (opdateres hver nat) * Pure forskningsdatabasen (opdateres hver nat/morgen). Integration fra PURE til medarbejderpræsentationssiderne. * DPU-Nyhedsbreve Indeholdende tilmeldingsformular til funktion * HelpDesk-system Service Portal * Andre applikation vises. F.eks. telefonforbrug. * Komponent til Captia (Scan*Jour). F.eks. har juristerne en komponent, der viser klagesager (somtypisk er fortrolige for os andre) - Hvordan foregår integrationen Generelt: webparts, XML, aspx, links til andre applikationer fx. Kursusbetalingssystem fx. blogs, senere WIKIs Webservices, data fra databaser der opdateres af andre systemer 3.Selvbetjening - Hvilke muligheder er der? For eksterne: Side 9

10 RSS-feed på DPU-nyheder (webapplikation under Webtop internetsitet/portalen - Ellers går selvbetjening for studerende, konferencedeltagere via andre applikationer, der måske har et link på Her vil vi gerne fremhæve at vi har vores egen betalingsportal: Webshop.dpu.dk Det er et eget udviklet betalingsprogram for kurser og andre tjenester som tilkoblet WebPay betalingsløsningen Der kan betales med Dankort, VISA, Mastercard/Eurocard og American Express man kan samtidig vælge om det skal være alm faktura eller en til offentlig institution (EANnr.) 4.Krav til systemet. - Nuværende funktionalitet Intranet: Tankegangen om at intranettet er det sted, hvor DPU's medarbejdere orienterer sig og har deres daglige startside. Her er information om det man som medarbejder skal vide og har behov eller lyst til at finde ud af. Vi har bygget det op så det sådan set indeholder dels en personlig del, en afdelingsdel/organisatorisk samt en funktionsdel - de findes i navigationen ved to rækker links for oven og en for neden. a. Informationer til alle: f.eks. elektronisk valg, indbrud, vand afbrudt, julefest, ansættelser. Kalender. Dekanens blok. link til fx lokalebooking b. Egen opsætning: af forsiden med fx RSS-feeds fra omverdenen, min mail, link til andre sider b. Serviceindgang: en indgang til DPU's services f.eks. personale, service, bygninger, IT c. enheden: min enhed, min afdeling - Ønsker til øvrig funktionalitet Integration! Nuværende funktion. HIH 1. Hvilket CMS system benyttes. - System: Dynamicweb CMS Oversigt over sites: hih.au.dk hih.au.dk/en hihb.dk (bibliotek) Danish University Wind Energy Training (DUWET) duwet.dk Business Factory businessfactory.dk Center for Innovation og Forretningsudvikling (CIF) cif.hih.au.dk Center for Integreret IT-udvikling (CITU) citu.dk Centre for Powerline Communications (CPC) hih-cpc.dk Virksomhedsuniversitetet (VU) virksomhedsuniversitetet.dk Ca websider ex. DUWET, CPC og biblioteket Og frygtelig mange billedfiler, pdf er mv. Side 10

11 - Platform:.net 2. Integration til andre systemer - ingen - Hvilke systemer - Hvordan foregår integrationen 3. Selvbetjening - Hvilke muligheder er der? Tilmelding til: HD Diplom i Ledelse Enkeltfag, Kurser og konferencer 4. Krav til systemet. - Nuværende funktionalitet Nyhedsbrev inkl. automatisk tilmelding og framelding Ipaper Forum Søgning rss - Ønsker til øvrig funktionalitet Integrationen mellem kursusbeskrivelser og web Link-management Survey-modul SUN-IT WIMP men rimeligt nemt at flytte mellem platforme. Brugervenlighed frem for meget funktionalitet Adgangskontrol studerende + udefrakommende. Side 11

12 Fungerer også som intranet og e-læringsplatform. LDAP, Forms Undervisningsmateriale og holdtilmelding kører via web. Eksamensplaner omkring klinske eksamener, PHD Portal/Portefølgemanager omkring aktivtetsplanlægning. Download af diverse software m.v. (validering). Trækker AU design fra centralt hold + LDAP, ellers ingen integrationer, men stort ønske om flere muligheder for at trække data fra centrale systemer. Integreret kalenderfunktion, til møder, kurusopslag m.v. - form modul, meget brugt. Sikkerhed på side og filniveau. Opslagstavlefunktion - byttebørs er et ønske. Nyhedskalenderen kan levere nyheder via RSS. DJF EZ Publish 3.9.3, PHP baseret, men ikke stor erfaring hermed. Kontrakt på opgradering indtil version Har ikke noget imod at skifte, da der er utilfredshed med systemet i organisationen. Sharepoint bruges til projektrum og delvist til intranet. Har integration til PU:RE og DIBS, sidstnævnte bruges til betaling for publikationer og på sigt også konferencer. Ønsker: DMU Ad 1) - Brugervenlighed - Differentieret adgang - Tilrettede redigeringsmuligheder m. simpel funktionalitet - Simpel adgang til egen side. - Central brugervalidering - RSS - Webservices - WebTV integration. Side 12

13 MS cms fælles med mijøministeriet. Fra Ikke nogle fast bindinger, men rykker længere og længere væk, så et skifte er interessant på sigt. Skræddersyet mercedes-løsning mange specialtilpasninger. Ad 2) Graf-komponent. til RSS-feeds sender nyheder rundt. (jobs m.v. er også oplagt) DMU i pressen vises på egne sider. GIS nye vinduer svært at Frame Flashbaseret streamingen. Søgemaskine List server Ad 3) Abonnementer Bruger sharepoint til begrænsede sites lukkede forums Ad 4) Hurtigt og nemt fx upload af billeder o.lign. Højrebar udenfor udskriftsområde Relaterede artikler SSO ikke et behov tværtimod, men integration til central brugerdatabase så samme login. Blogs debatfora. Top 10 lister, fx seneste artikler/publikationer. Datalogi TYPO 3 Linux platform SAM + alle instutter NAT fakultetssider. + Mobil PHD + Inano Side 13

14 Idræt DAIMI Aleandra Instituttet Data ligger flere steder, men der er ønske om at få ryddet op så data ligger et sted og genbruges mange steder. Har et stort ønske om et fælles XML sprog på tværs af systemerne, således at fx et jobopslag er ens uanset hvor det fødes fra. Integration sker helst via XML træk, men også XHTML o.lign. Kan benyttes. Vil gerne køre web for endnu flere områder. Selvbetjening: Mange småsystemer, som fx print-konti Arrangementmodul egenudviklet skal kunne håndtere internetbetaling. (På TODO listen) Jobopslag + nyheder styres via Typo3 som administrationsværktøj. (Frontend funktionalitet). Da man benytter Typo3, der er OpenSource er mulighederne for udvidelelser m.v. uendelige. Enten benyttes egenudvikling, eller også benyttes moduler udviklet af andre. Typo3 blev valgt pga. Udviklingsmulighederne der er et stort ønske om brug af OpenSource. Der er en central master Typo3 installation som der sym-linkes til fra de forskellige websites. Tilsvarende findes en masterdb med opsætninger m.v. som replikeres ud til de enkelte installationer. Dermed kan folk nemt flytte deres installation da de har en selvstændig database / opsætning. Typo3 har meget stærk brugerhåndtering/rettigheder. Man kan i princippet definere rettigheder helt ned til fx skifttype niveau. LDAP validering bruges på brugerniveau. Mulighed for at impersonate en anden bruger, hvilket i supportøjemed er et meget stærkt værktøj. Revisionshistorik Side 14

15 ASB ASB har netop skiftet til et nyt CMS fra firmaet Hesehus på fyn. Skiftet har ikke været uproblematisk, men efterhånden har ASB et velkørende system, der dog mangler nogle udvidelser før det funktionalitetsmæssigt er helt på plads. I øjeblikket er løsningen overordnet strikket sammen som det et vist i Figur 1. FIGUR 1 - ASB'S CMS OPBYGNING Løsningen er teknisk baseret på Microsofts Internet Information Server, samt en underliggende Microsoft SQL Server Endvidere trækkes der oplysninger fra ASB s alumne database. Validering af brugere foregår vha. Microsoft Active Directory (LDAP), og samtlige brugere af systemet interne som eksterne findes som brugere i ASB s AD struktur. Denne løsningsmodel vil man meget gerne væk fra, da den ikke længere er hensigtsmæssig. På sigt vil en kombination af AD- og databasevalidering således være at foretrække. ASB s CMS er ikke baseret på træk fra webservices e.lign. opdatering af data fra Matriklen og STADS sker således vha. import til CMS databasen, og dermed findes de samme data flere steder. Opdatering af data foregår dog i de enkelte databaser, så der burde ikke være forældede data nogen steder i systemet. Ud over ovenstående datakilder er der indlejret en række eksterne services på asb.dk. PURE Side 15

16 (forskningsregistrering), men er indlejret i asb.dk. Tilsvarende gælder for andre områder som fx blogs, asbyou m.v. der alle køre på andre systemer end det centrale CMS, men som i større eller mindre grad bliver indlejret i sider på den centrale CMS. Informationskontoret SIAB (Site In-A-Box) CMS Firmaet bag eksisterer ikke længere ingen nyudvilkling. Tankegangen bag systemet var at der ikke skulle være nogen specifikke interfaces, men at alt skulle baseres på webservices. Desværre er det aldrig kommet til at fungere i SIAB, men tankegangen synes stadig at være fornuftig. Integrationer til PU:RE, Telfonnøgledata (LDAP) samt masser af script input, der ideelt set skulle have været baseret på webservices i stedet for. XHTML Telefon system XHTML Au.dk (SIAB CMS) Kort (XHTML) PØS Personale system Lokationsdata COCOON (Kortdata) INTEGRATION TIL PERSONOPLYSNINGER OG OVERSIGTSKORT Side 16

17 LDAP PU:RE LDAP Au.dk (SIAB CMS) Indpakning XML Rest data PØS Personale system Telefon system Person.au.dk INTEGRATIONER PERSON.AU.DK Har indkøbt en Cumulus løsning til billedhåndtering. Større eller mindre integration til følgende systemer: - Telefondatabase - Enhedsregistering - PU:RE - UUA (Undervisnings administrationssystem) - Cocoon (kort) - Cumulus (billeder) - DELFI - PØS - Navision Side 17

18 Bilag 3 Bidragsydere Følgende personer har leveret input til denne rapport: Steffen Longfors, Informationskontoret Nils-Jørgen Rasmussen, Informationskontoret Søren Juhl, SUN-IT Lars Ribe, SUN-IT Søren Tobberup Hansen, DJF Margit Styrborg Jørgensen, DJF Søren Madsen, DAIMI Jens Christian Pedersen, DMU Helle Thomsen, DMU Inge Nellemann, DPU Jørgen Riis, DPU Morten Bisgaard Kristensen, ASB Steen Radmer, ASB Anders Kjær, HUM-IT Annemette Nørgaard Høgsbro, HUM-IT Mikkel Stegenborg Nørgaard, HIH Side 18

19 Bilag 4 Kommissorium Kommisorium for tekniske foranalyse Sporlederen for IT-sporet udpeger en projektdeltager, som skal være i stand til at kombinere forretningsmæssige behov indenfor CMS-universet med IT-tekniske forhold. Analysen skal kortlægge følgende emner: o o o o o Hvilke betydende eksternt rettede hjemmesidesystemer anvendes i dag på det samlede AU. Hvordan håndteres de forskellige målgrupper i de enkelte systemer, hvilke services stilles til rådighed for målgrupperne Hvilke datakilder trækkes de forskellige hjemmesider på. Kort beskrivelse af indhold og datakvalitet i kilden. Hvilke særlige forhold gør sig gældende rent teknisk Er der under gennemgangen observeret organisatoriske og/eller politiske emner, der kan påvirke den fælles proces? Der skal udarbejdes en interviewguide i samarbejde med sporlederen. Analysen skal munde ud i en kortfattet rapport med hovedpunkter og anbefalinger og dens indhold skal i næste fase af projektet kunne anvendes til etablering af krav til nyt CMS system Side 19

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Public 360. " En god start på vejen mod digital forvaltning"

Public 360.  En god start på vejen mod digital forvaltning Public 360 " En god start på vejen mod digital forvaltning" Indhold Tænk stort, start småt.......................................... 3 Forskellige offentlige myndigheder - samme hovedudfordring........

Læs mere

Kortnavn: CMS-2009 ARBEJDSGRUNDLAG I FASE 1. Formål og baggrund. Anskaffelse af nyt CMS-system og videreudvikling. Universitets hjemmeside.

Kortnavn: CMS-2009 ARBEJDSGRUNDLAG I FASE 1. Formål og baggrund. Anskaffelse af nyt CMS-system og videreudvikling. Universitets hjemmeside. Anskaffelse af nyt CMS-system og videreudvikling af indhold på Aarhus Universitets hjemmeside. Kortnavn: CMS-2009 ARBEJDSGRUNDLAG I FASE 1 Forfatter: Jens Hørlück, Forretningskonsulent ved IT staben Version:

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

Vision for KTC Portalen ver.2 Udarbejdet af Jesper Hedegaard, KTCs sekretariat, marts 2006. Resume:

Vision for KTC Portalen ver.2 Udarbejdet af Jesper Hedegaard, KTCs sekretariat, marts 2006. Resume: Resume: Kap. 0.-1.-2.-3. KTC har ambitioner og målsætninger for fremtiden, nemlig at stå i midten for udviklingen af den tekniske sektor og være synlig og dagsordenssættende. Dertil skal bruges bedre kommunikationsredskaber

Læs mere

og problemformulering

og problemformulering bibliotek wiki weblog RSS Af Randi Clemmensen, University College Nordjylland & Lene Herskind, H. Lundbeck A/S Skriftlig opgave i faget web 2.0 Danmarks Biblioteksskole København, maj 2009 Underviser:

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

GIS-Strategiplan 2008

GIS-Strategiplan 2008 Rapport Version 1.06 GIS-Strategiplan 2008 Udarbejdet af GIS-funktionen, Administration, Teknisk Forvaltning: Anja Jerow (akj53) og Erling Kristensen (ekr53) I samarbejde med COWI a/s: Minna Vadskjær (mvd)

Læs mere

IMM-B.Eng-2010-36 NYHEDSSØGEMASKINE. Hasim Coskun. Eksamensprojekt, Diplom IT. Danmarks Tekniske Universitet. Vejleder.

IMM-B.Eng-2010-36 NYHEDSSØGEMASKINE. Hasim Coskun. Eksamensprojekt, Diplom IT. Danmarks Tekniske Universitet. Vejleder. IMM-B.Eng-2010-36 NYHEDSSØGEMASKINE Hasim Coskun Eksamensprojekt, Diplom IT Danmarks Tekniske Universitet 2010 Vejleder Finn Gustafsson Abstrakt Implementerer en parser prototype i PHP til en nyhedssøgemaskine.

Læs mere

Tilbudsmateriale: Drupal CMS-løsning til syddjurs.dk 22. november 2011

Tilbudsmateriale: Drupal CMS-løsning til syddjurs.dk 22. november 2011 Tilbudsmateriale: Drupal CMS-løsning til syddjurs.dk 22. november 2011 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside i hht. Bekendtgørelse af lov om indhentning af

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Tilgængelighed på Internettet

Tilgængelighed på Internettet Tilgængelighed på Internettet Af Niels Gamborg Hovedopgave Maj 2008 - Statsbiblioteket Vejleder: Niels Müller Nielsen Multimediedesigneruddannelsen - Århus Købmandsskole Rapporten må gerne offentliggøres.

Læs mere

BibMobil brugertest Forår 2010

BibMobil brugertest Forår 2010 BibMobil brugertest Forår 2010 Version 1.0 Silkeborg Bibliotekerne forår 2010 Version 1.0 Karen Thomsen og Ulla Andersen Indhold BibMobil brugertest forår 2010... 5 BibMobil projektet... 5 Formål... 5

Læs mere

DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT

DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT Dok-ID: DEF-HM-00-01 Version: 1.0 Dato: 14/04-2000 Status: Endelig Ansvarlige: Mikkel Verner Nielsen, Christian Yndigegn, Kaj Grønbæk Tilgængelighed:

Læs mere

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 Version

Læs mere

Udbud Nyt intranet - Fra Intranet til digital arbejdsplads -

Udbud Nyt intranet - Fra Intranet til digital arbejdsplads - Udbud Nyt intranet - Fra Intranet til digital arbejdsplads - Indhold 1. Udbudsbetingelser... 3 2. Kravspecifikation... 6 3. Forretningsscenarier... 6 3.1 Intranettet også på smartphone og tablets... 6

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE. Indholdsfortegnelse

FREDERICIA KOMMUNE. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fredericia Kommunes arkitekturmodel... 2 Den digitale Kommunes krav til fremtidige IT-anskaffelser... 2 Forretningsmæssige krav... 2 Krav til IT-arkitektur... 3 a) at det pågældende

Læs mere

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. A f Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer,

Læs mere

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy Dette er produktrapporten til Bacheloropgaven på University College Nordjylland, omhandlende udviklingen af et Administrationssystem til Driving Academy. Opgaven indeholder alt information og dokumentation

Læs mere

Fælles mail- og kalenderprojekt

Fælles mail- og kalenderprojekt Fælles mail- og kalenderprojekt Bjarne Poulsen (DJF), Peter Frost (ASB), Svend Aage Lund Mogensen (HUM), Søren Christensen (NAT), Søren Juhl (SUN), Søren Staunsager (SAM), Jens Hørlück (AU IT) Projektnavn

Læs mere

HJEMMESIDEN TIL BRANCHEOG INTERESSEORGANISATIONER, VIDENCENTRE OG TÆNKETANKE.

HJEMMESIDEN TIL BRANCHEOG INTERESSEORGANISATIONER, VIDENCENTRE OG TÆNKETANKE. HJEMMESIDEN TIL BRANCHEOG INTERESSEORGANISATIONER, VIDENCENTRE OG TÆNKETANKE. operate it jesper brochmands gade 10 2200 københavn n tlf 38 16 80 90 Info@operateit.dk www.operateit.dk MÅLRETTET MINDRE ORGANISATIONER

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal Serviceorientering af Danmarks Miljøportal 1. november 2007 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Arkitekturstrategi for Miljøportalen-v1 Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter aftale

Læs mere

Diagnose af IT Infrastrukturer baseret på eksplicitte afhængighedsrelationer

Diagnose af IT Infrastrukturer baseret på eksplicitte afhængighedsrelationer Diagnose af IT Infrastrukturer baseret på eksplicitte afhængighedsrelationer Silas Hansen & Morten Fachmann Kongens Lyngby 2012 IMM-B.Eng-2012-23 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...5 2 Analyse...7 2.1

Læs mere

Evaluering af kommunikationen på 20 nye kommuners sammenlægningshjemmesider

Evaluering af kommunikationen på 20 nye kommuners sammenlægningshjemmesider Evaluering af kommunikationen på 20 nye kommuners sammenlægningshjemmesider Udarbejdet af Xylofon, maj 2006 20 nye kommuner på nettet - en kvalitativ evaluering 1. Evalueringens resultater executive summary...

Læs mere

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Fælles museums-it Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt

Læs mere