InterAKTION leg, læring og udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "InterAKTION leg, læring og udvikling"

Transkript

1 InterAKTION leg, læring og udvikling Skoleteknologisk Netværk byder igen i år velkommen til novemberkonference. I år har konferencen interaktion på dagsordenen: Hvordan interagerer børn i skole, førskole og på ungdomsuddannelserne med teknologier? Hvordan lærer og stimuleres de af interaktiv teknologi? Hvordan kan vi interagere omkring udviklingen af fremtidens læringsteknologier gennem projekter og tværfagligt samarbejde? Hvordan skaber vi nye projekter og nye teknologier? Konferencen er opbygget, så du både får mulighed for at lære om interaktive teknologier, lege og lære med teknologier og interagere med andre fra dit eget eller helt andre fagområder i innovation og udvikling af idéer til fremtidens læringsteknologi. Leg, lær, innovér På konferencen sætter vi fokus på nogle af de teknologier, som er under udvikling og demonstrerer teknologier, som allerede anvendes til leg og læring. Gennem konkrete cases belyser vi også, hvordan skoler, institutioner, virksomheder og kommuner kan tage aktion og arbejde projektorienteret med udvikling af ny teknologi og nye metoder samt dokumentere effekten af dem. INFO Dato: 29. november Tidspunkt: Sted: Forskerparken 10F, 5230 Odense M Tilmelding her Reservation af stand: Laura Volkmar Moltzen Tlf Praktiske oplysninger for udstillere Der er ingen ekstraudgift forbundet med bestilling af stand til arrangementet, men det er, udover reservation af stand, nødvendigt at tilmelde sig som deltager via linket øverst i boksen. Deltagelse koster 375 kr. pr. deltager, ekskl. moms. Arrangementet er dog gratis for medlemmer af Skoleteknologisk Netværk. Reservation af stand skal ske til oplevelseskoordinator Laura Moltzen på enten tlf eller mail Udstillingen foregår i Robothallen ved Teknologisk Institut i Forskerparken i Odense med opsætning kl. 8. Nedtagning af stand bør vente til efter kl. 16 ved arrangementets afslutning. Standen bør ikke være større end 2 x 2 meter. Udstillingen vil primært blive besøgt i de indlagte pauser, men den er også tænkt ind som en del af arrangementet via segmentet LEG / teknologikarrusel, hvor udstillerne kan fremføre en 15 minutters demonstration af fire omgang for deltagerne. Om Skoleteknologisk Netværk Skoleteknologisk Netværk har en helhedsorienteret tilgang til læring - vi er under uddannelse hele livet! Derfor samarbejder vi bredt om at skabe de bedste vilkår for trivsel, leg og læring lige fra vuggestue og børnehave, til skolen, ungdomsuddannelsen, den videregående uddannelse og videre ud i livet. Skoleteknologisk Netværk er for skoleledere, lærere, pædagoger, designere, udviklere, arkitekter, forskere, virksomheder og offentlige institutioner, der har interesse for at anvende og udvikle teknologier til leg og læring. Som medlem får du adgang til ny viden, inspiration til anvendelse af teknologier og kan deltage i det tværfaglige samarbejde om at forme fremtidens teknologi, fremtidens pædagogik, fremtidens læring. For mere information kontakt: Steen Harder Ulrichsen, Netværksleder T , M:

2 interaktiv Teknologi, leg og l æring LÆR LEG innover Hvordan interagerer børn i skole, førskole og på ungdomsuddannelserne med teknologier? Hvordan lærer og stimuleres de af interaktiv teknologi? Oplev eksempler på interaktive teknologier i udstillingen Hvordan kan vi interagere omkring udviklingen af fremtidens læringsteknologier gennem projekter og tværfagligt samarbejde? tid: TORSDAG d. 29. nov Sted: TEKNOLOGISK INSTITUT, ROBOTTEKNOLOGI Forskerparken 10F, 5230 Odense m tilmelding: Skoleteknologisk Netværk

3 Program 09: Check-in og udstilling 09: Velkommen! Teknologisk Institut og Skoleteknologisk Netværk byder igen i år velkommen til konferencen interaktion leg, læring og udvikling. Konferencen sætter fokus på teknologier til leg og læring og på hvordan de kan anvendes, udvikles og nytte i daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser. v/ Rune Larsen, Sektionsleder, Teknologisk Institut 09:40-10:00 År 2013: Nyt læringsteknologisk netværk Skoleteknologi får i 2013 nyt navn og især et bredere fokusområde. Netværket vil beskæftige sig bredt med læringsteknologi i både før- og folkeskole samt på ungdomsuddannelserne. Dermed favner netværket teknologier og deres anvendelse i en udvidet målgruppe i alderen 0-20 år på en ny og mere helhedsorienteret måde med nye projektmuligheder og nye aktiviteter. Netværksleder Steen Harder Ulrichsen fortæller om det nye læringsteknologiske netværk EduTech. v/ Steen Harder Ulrichsen, Senior projektleder, Teknologisk Institut 10:00-10:20 Fordeling på spor og pause 10:20 Spor I, II og III Se sporoversigt for nærmere program 12:50-13:35 Spor I, II og III Se sporoversigt for nærmere program 13:50-14:20 Kaffe i udstillingen 14:20-15:30 LEG! Teknologi-Karrusel med korte sessioner, hvor teknologierne i udstillingen demonstreres. Der er frit valg på alle hylder det er muligt at nå 4 sessioner. SPELL-ground v/ 10 tons, Buus Graphics og Traktor Trylle Totem v/ Idémagerriget, Lærkeparken, Lucinahaven, Skulpturværkstedet og Teknologisk Institut Moderkuglen v/ Teknologisk Institut ipads i det pædagogiske felt - workshop med børn og pædagoger v/ Munkevænget Skoles SFO NAO robotteknologi i undervisningen v/ Teknologisk Institut 15:30-15:40 Vi samles i salen 15:40-16:00 At blive nysgerrig på teknologi Sumobrydning med robotter, byer af elektronikskrot, rumturisme og skralderobotter hvordan bliver du nysgerrig på teknologier og hvordan bliver dine elever det? Ole Caprani har gennem en række aktiviteter på museer, biblioteker og skoler de sidste mange år forsøgt at finde ud af, hvordan vi kan gøres nysgerrige på teknologi. I oplægget beskrives udvalgte aktiviteter og de indsamlede erfaringer. v. Ole Caprani, Lektor, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet For tilmelding besøg:

4 Sporoversigt SPOR I: Sprog og teknologi i daginstitution, skole og SFO Afslutningskonference i projekt Legende Innovation 10:20-10:50 Sprog og leg i det kontrafaktiske rum Hvordan arbejder man med inkluderende læringsmiljøer, hvor pædagogik og teknik kan spille sammen og være hinandens bror og søster? v/ Mona Basselbjerg og Stig Kirkedal, Idémagerriget 10:50-11:20 Sprogpakken på ny: Teknologi kan understøtte de tre sprogstrategier i Sprogpakken I Odense Kommune anvender institutionerne Sprogpakken til at fremme sprogudviklingen hos børn i dagtilbuddet. Med udgangspunkt i Sprogpakkens tre sprogstrategier fortæller oplægsholderne om erfaringer med teknologistøttet sprogstimulering af især tosprogede børn. v/ Anette Olesen, Børnehuset Lærkeparken og Susanne Kappelgaard Rask, sprogstøttepædagog. 11:20-11:50 Iagttagelser af børns leg med teknologi hvad kalder det på af viden og kompetencer hos den voksne? Ud fra billeder og historier om børnenes brug af teknologi, fortæller Karina Ljungdal om erfaringer med implementering af teknologi forbindelse med projekt Legende Innovation. v/ Karina Ljungdal, Børnehuset Lucinahaven 12:50-13:35 Småbørnssprog, modersmål, andetsprog og inklusion Hvad har partnerne lært af at deltage i projekt Legende Innovation? Oplægget vil omhandle sprogteorien bag projektdeltagelsen, feltarbejde med fokus på børn, sprog og inklusion samt foreløbige betragtninger over resultaterne af projektet. v/ Jette Grønbech Jensen, Anne Elisabeth Lindegaard og Ulla Kellermann, University College Lillebælt 13:35-13:50 Afsluttende spørgsmål til oplægsholdere SPOR II: Innovationsprojekter Udvikling af teknologier til leg og læring på tværs 10:20-10:50 Tværfaglige forskningsprojekter - hvordan og hvorfor? Hvordan kan man som skole, institution eller virksomhed deltage i tværfaglige forskningsprojekter, og hvad får man ud i det? Oplægget giver eksempler på aktuelle projekter og udbyttet af dem, samt konkrete bud på mulighederne for at indgå i tværfagligt projektsamarbejde gennem netværket. Lykke Brogaard Bertel, ErhvervsPhD, Teknologisk Institut. 10:50-11:20 Det intelligente klasseværelse Et fyrtårnsprojekt i Nordjylland Det intelligente klasseværelse Et fyrtårnsprojekt i Nordjylland er et samarbejde mellem en offentlig institution VUK, Voksenskolen for uddannelse og kommunikation, Aalborg og Thorslund DK ApS, arkitekt- og tilgængelighedsrådgivning med fokus på tilgængelighed, trivsel og læring. Peter van Hauen fortæller om projektets erfaringer med at integrere den nyeste viden om ITK, velfærdsteknologi og byggeteknik. v/ Peter van Hauen - arkitekt m.a.a., Thorslund dk ApS 11:20-11:50 Den innovative daginstitution Innovationsprojektet Den innovative daginstitution omfattede 6 daginstitutioner i Skanderborg og Silkeborg Kommune. Det var på et af projektets temadage, at ideen til vuggerobotten Roberta og virksomheden Motion Care blev født. Roberta er et rigtig godt eksempel på de forandringer og forbedringer som brugerfokuseret innovation kan give i hverdagen for både børn og voksne. Lisbeth Højvang kommer i sit oplæg ind på, hvordan innovationsprojektet blev igangsat, hvordan personalet har holdt innovationen i live og de resultater, der opleves i hverdagen. v/ Lisbeth Højvang, Institutionsleder, Skanderborg Kommune. 12:50-13:35 INNOVER Deltagere i spor II og III skal vælge mellem fire spændende workshops fokuseret omkring udvikling af ny teknologi og anvendelse af teknologier til læring, for information om de fire workshops se Workshopoversigt.

5 SPOR III: InterAKT2learn Teknologier til kreativitet, udforskning og eksperimentering 10:20-10:50 Om skærmbaserede medier og interaktive klodser Som idealtyper har det været almindeligt at skelne mellem skærmbaseret interaktion på den ene side, og det rent kropslige samspil med interaktive manipulativer - fx klodser - på den anden. I oplægget diskuteres forskelligheder og potentialer ved avancerede grafiske interfaces (f.eks. interaktive skærme) og fysiske interfaces (f.eks. interaktive klodser). Som eksempel præsenteres en gruppe studerendes designproces, kollaborativt legetøj med interaktive klodser til børn i indskolingen. v/ Gunver Majgaard - Lektor, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet 10:50-11:20 Fremtidens udfordringer: Kontrasten mellem den akademiske innovation og den håndværksorienterede produktionsteknologi. Innovationsbaseret undervisning giver gode muligheder for at arbejde projektbaseret, men er ofte nemmest tilgængeligt for de mere akademisk orienterede elever. Inddrages robot-teknologi i undervisningen gives der mere rum til at også de håndværksmæssigt orienterede elever kan komme til deres ret. Robotteknologier gør det eksempelvist muligt at lave abstrakte løsninger mere konkrete, og åbner op for en trin-for-trin tilgang til problemløsning der er let at overskue. I oplægget arbejdes der med to eksempler på projektbaseret undervisning og behovet for konkrete værktøjer. v/ Peter Eduard, Seniorkonsulent, Teknologisk Institut 11:20-11:50 Talentpleje og udfordringer - eller hvilke grupper af elever interesserer sig mest for alt vores legetøj? Fra raketramper med aviser og plastikrør til AFM/SFM (Atomic force/scanning probe microscopy) og andre hightech gadgets. Maya Høffding Nissen kommer i sit oplæg ind på kontrasten mellem de forskellige teknologiske niveauer brugt i undervisning og fortæller generelt om anvendelsen af grej i det arbejde, der foregår på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter. v/ Maya Høffding Nissen, Projektkoordinator ved Sciencetalenter; det nationale center for talentpleje på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø. 12:50-13:35 INNOVER Deltagere i spor II og III skal vælge mellem fire spændende workshops fokuseret omkring udvikling af ny teknologi og anvendelse af teknologier til læring, for information om de fire workshops se Workshopoversigt. WORKSHoP SPOR II & III Videnkupon en støttemulighed til private virksomheder Sorry Sister Film er et mindre multimedia firma, som udvikler digitale projekter. Sorry Sister Film har netop fået en Videnkupon, som skal støtte virksomheden i udviklingen af et digitalt læringsspil og tilføje teknologisk viden til firmaet. På workshoppen fortæller Sidse Kjær fra Sorry Sister Film om oplevelser og erfaringer med at søge og gøre brug af ordningen, mens Steen Harder Ulrichsen fortæller mere om støttemulighederne. v/ Steen Harder Ulrichsen, Senior projektleder, Teknologisk Institut og Sidse Kjær, Sorry Sister Film. Microsoft Pixelsense i læringssituationer Microsoft Pixelsense er et godt bud på en platform, som børn kan samles om og samarbejde om at løse opgaver på. Workshoppen byder på en gennemgang af, hvad Pixelsense kan. Deltagerne vil efterfølgende gennemgå en idegenerering i forhold til hvordan bordet kan bruges i læringssituationer og en kreativ proces som vil give gode ideer til fremtidige funktioner. v/ Malene Nibe, Konsulent, Teknologisk Institut. QR-koder i undervisningsforløb Jesper Johansen fortæller om QR-koder og giver både eksempler på løsninger og nogle værktøjer til at komme i gang. Deltagerne vil efterfølgende arbejde med at lave et stjerneløb med QR-koder, med 5 stationer, og lægge læringsmateriale i det. Der afsluttes med diskussion om brug af QR-koder til undervisning. v/ Jesper Johansen, Mediekonsulent, Teknologisk Institut. Innovationsprocesser og SCIENCE På Ryslinge Efterskole arbejder eleverne med innovation, design og udvikling. Her inddrages og anvendes komplicerede teknologier i undervisningen og i projektsammenhænge. Deltagerne vil på workshoppen få inspiration til, hvordan børn og unge kan anvende teknologier i forbindelse med innovationsprocesser og produktdesign. v/ Ryslinge Efterskole

NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2014

NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2014 PROGRAM NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2014 Insero Science Academy inviterer til den årlige lærerkonference Naturfagene ud af boksen d. 2.-3. september 2014 Teknik - Naturvidenskab - Innovation - Entreprenørskab

Læs mere

Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter

Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter 2015-2016 vil gerne medvirke til at forandre, forankre og diskutere på kryds og tværs. Derfor inviterer vi i løbet af 2015 og 2016 til følgende: Forrygende

Læs mere

KURSER CFU KURSER. University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk

KURSER CFU KURSER. University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk CFU KURSER daginstitutionsområdet CFU 2015-16 Pædagoger KURSER University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk Vordingborg Sorø Slagelse Roskilde Og Andre interesserede

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København 5.-6. februar 2013 Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisning, december 2012 FoU-konferencen 2013 I

Læs mere

akademi Innovation Udvikling Kreativitet Fællesskab Fokusering Trivsel Kommunikation Civilsamfund Samtale Nysgerrighed Engagement Risikovillighed

akademi Innovation Udvikling Kreativitet Fællesskab Fokusering Trivsel Kommunikation Civilsamfund Samtale Nysgerrighed Engagement Risikovillighed 2015 2. halvår Nysgerrighed Samtale Kommunikation Involvering Innovation Læring Udvikling Kreativitet Fokusering Fællesskab Foretagsomhed Viden Civilsamfund Passion Engagement Risikovillighed Kompetent

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Kursuskatalog Ringkøbing skole. Skoleåret 2012-2013

Kursuskatalog Ringkøbing skole. Skoleåret 2012-2013 Kursuskatalog Ringkøbing skole Skoleåret 2012-2013 Massage i skolen Massage i skolen Når børn lærer at massere hinanden i skolen, får de meget bedre forudsætninger for at udvikle naturlig tryghed og for

Læs mere

NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2015

NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2015 TIRSDAG DEN 3. SEPTEMBER - KL. 09:45-10:45 / 11:00-12:00 PR OG RA 2-3 M NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2015 Insero Science Academy inviterer til den årlige lærerkonference Naturfagene ud af boksen d. 1.-2. september

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Kerneopgaven for og med borgerne

Kerneopgaven for og med borgerne Kerneopgaven for og med borgerne Udarbejdet af TeamArbejdsliv og Center for Industriel Produktion, AAU KBH for Fremfærd Forfattere: Eva Thoft, Ole Henning Sørensen, Peter Hasle, Hans Hvenegaard Indledning

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Natur og sociale indsatser. Den første nationale konference om sociale indsatser i naturen for udsatte børn, unge og familier. 8.

Natur og sociale indsatser. Den første nationale konference om sociale indsatser i naturen for udsatte børn, unge og familier. 8. v i d e n c e n t e r f o r f r i lu f ts l i v o g naturformidling københavns universitet FOTOGRAF: THOMAS SICK NIELSEN Natur og sociale indsatser Den første nationale konference om sociale indsatser

Læs mere

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne Stine Ravn Harlou Vejle Bibliotekerne 22-02-2013 De IT-svage ældre har de senere år vagt stor opmærksomhed, men hvad med de IT-svage unge? Især på produktionsskolerne findes der en stor gruppe unge mennesker

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

Hvem er Jensens Kurser?

Hvem er Jensens Kurser? KURSUSKATALOG Hvem er Jensens Kurser? Jensens Kurser har igennem 25 år undervist og rådgivet indenfor IT, grafisk design, Office pakken, web- og mobile løsninger. Mange offentlige og private virksomheder

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år skab RUM TIL DIALOG Skab rum til dialog Indledning: Skab rum til dialog RULL RUm til Leg og Læring Hvad mener vi med dialog? Skab rum til dialog med tydelige aftaler og

Læs mere

VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012

VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012 PROGRAM VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012 Temasessioner Løsningsgalleri Se og prøv Velfærdens Innovationsdag 2012 1 Øksnehallen CPH Conference Øksnehallen Toiletter Toiletter Temasessioner 2/3/4/5/6 Plenum

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer Favrskov kommune Vejleder: Line Skov Hansen. Skrevet af: Helle Buus, Naturbørnehaven Bakkegården Jane Lohmann Sørensen, Thorsø Børnehave. Maj 2013. 1 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

Børns første sprog åbner undervisningen. Søndervangskolen bidrager til forskning. oktober 2012 BYGGERI & PÆDAGOGIK: sammen om Møllevang side 3

Børns første sprog åbner undervisningen. Søndervangskolen bidrager til forskning. oktober 2012 BYGGERI & PÆDAGOGIK: sammen om Møllevang side 3 nr. 18 oktober 2012 BU nyt FÆLLESSKABER: sammen om Møllevang side 3 NEMMERE BEDRE BILLIGERE: Indkøb er også pædagogik side 6 BYGGERI & PÆDAGOGIK: Se RULL på film side 7 KURSUS: frisættende ledelse side

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Innovationskaravanen

Innovationskaravanen Innovationskaravanen En del af Nordjyske Nyskabere Anni Stavnskær Pedersen Lektor, cand. mag., innovationskonsulent University College Nordjylland Jens Boelsmand Projektleder for Innovation og Entreprenørskab

Læs mere