"Overenskomst for håndværkere m.fl." indenfor kommunernes område.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""Overenskomst for håndværkere m.fl." indenfor kommunernes område."

Transkript

1 Side 1 ONLINE Side 1/20071 Side 1 ONLINE 1/2007 ONLINE 1/2007 Nyhedsbrev nr. 2/2009 Marts > Overenskomst for håndværkere m.fl. indenfor kommunernes område. > Ændring i El overenskomsten mellem Dansk Byggeri og Dansk El- Forbund > Landpriskurranten januar 1998 > Regulering af satserne i Elektrikeroverenskomsten mellem Tekniq/ELFO og Dansk El-Forbund > Regulering af satser i Rammeaftale for arbejde offshore på mobile og stationære > A/S bestyrelsesuddannelse bliv klædt på til bestyrelsesarbejdet > Er du korrekt indplaceret i pensionssystemet? > Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstsatser > HTS overenskomstsatser > Vaba overenskomstsatser > DS Håndværk og Industri > Sikkerhed og arbejdsmiljø > Kurser for sikkerhedsrepræsentanter "Overenskomst for håndværkere m.fl." indenfor kommunernes område. Det er nu muligt at downloade den endelige version af den ved OK-08 indgåede "Overenskomst for håndværkere m.fl." mellem en række organisationer og Kommunernes Landsforening (KL). Hovedpunkterne i overenskomsten er blandt andet, at alle medlemmer af Dansk El-Forbund på denne overenskomst stiger 1 løntrin, samt får et årligt pensionsgivende tillæg på kr , en forhøjelse af pensionen, barns anden sygedag, forhøjelse af ATP og alle fra 60 år får en uges seniordage. Overenskomsten kan downloades på Dansk El-Forbund s hjemmeside under Løn og pension / overenskomster / Kommuner. På denne side kan du også downloade - væsentlige aftaler, aftaler og protokollater, samt vejledninger som er indgået ved OK-08. Der vil på et senere tidspunkt komme lignende aftaler med Danske Regioner. Allan S. Andersen Side 1 ONLINE 1/2007 Side 1 ONLINE 2/2007

2 Ændring i El-overenskomsten mellem Dansk Byggeri og Dansk El-Forbund 1. marts Ansættelse på funktionærlignende vilkår stk. 15 Særlig opsparing Pr. 1. marts 2009 forhøjes den særlige opsparingsordning fra 0,75 % til 1,0 % af den ferieberettigede løn. 14 Over-, søn- og helligdagsarbejde stk. 1 De første 3 timer efter normal arbejdstid pr. 1. marts 2009 forhøjes satsen pr. time fra 53,65 kr. til 55,25 kr. stk. 2 Timer herudover, pr. 1. marts 2009 forhøjes satsen pr. time fra 107,85 til 111,10 kr. 15 Forskudt arbejdstid stk marts 2009 ændres tillægget i perioden kl. 18 til 22 fra 21,32 til 21,96 kr. pr. time 1. marts 2009 ændres tillægget i perioden kl. 22 til 6 fra 36,61 til 37,71 kr. pr. time 1. marts 2009 ændres tillægget i ved arbejde på forskudt hold der påbegyndes kl eller senere indtil kl. 6 morgen fra 44,40 til 45,73 kr. pr. time 16 Holddriftsarbejde stk. 9 Overflytning pr. gang 1. marts 2009 ændres beløbet fra kr. 175,15 til kr. 180,40 stk. 11 Holddriftsarbejde på hverdage fra kl til kl marts 2009 ændres tillægget fra kr. 32,78 til kr. 33,76 pr. time stk. 12 Holddriftsarbejde i tidsrummet fra lørdag kl til sh-døgnets afslutning 1. marts 2009 ændres tillægget fra kr. 77,45 til kr. 79,77 pr. time stk. 14 Arbejde på eller forskydning af fridage Arbejde på sh-dage, ændres tillægget 1. marts 2009 fra kr. 77,45 til kr. 79,77 pr. time stk. 15 Forskydes vagtlistefridag Ændres tillægget 1. marts 2009 fra kr. 23,19 til kr. 23,89 pr. time Fortsættes. Side 2

3 fortsat 18 Lønninger Mindstebetalingen ændres 1. marts 2009 fra kr. 100,60 til 103,10 pr. time 26 Barsel stk. 3 Maks. lønnen pr. time Ændres 1. marts 2009 fra kr. 127,00 til 130,00 pr. time 37 Søgnehelligdags- og feriefridagsbetaling stk. 1 Opsparing Ændres 1. marts 2009 fra 6,65 % til 6,90 % 56 Senioraftale stk. 3 Mindstebetaling Ændres 1. marts 2009 fra kr. 110,65 til kr. 113,40 pr. time. Arne Hansen Landspriskuranten januar 1998 Satserne for garantibetaling og deling af akkordoverskud ændres pr. 1. marts 2009 til: Garantibetalingen ændres fra 149,25 til 153,00 kr. pr. time. Merindtjening hvorfra arbejdsgiveren skal have en andel: På 12,5 % ændres pr. 1. marts 2009 fra 199,00 til 204,00 kr. pr. time På 25,0 % ændres pr. 1. marts 2009 fra 223,88 til 229,50 kr. pr. time På 37,5 % ændres pr. 1. marts 2009 fra 248,75 til 255,00 kr. pr. time Arne Hansen Side 3

4 Regulering af satserne i Elektrikeroverenskomsten mellem Tekniq/ELFO og Dansk El-Forbund 1. marts 2009 Regulering af satserne i Elektrikeroverenskomsten har virkning fra begyndelsen af den lønperiode, hvori den aftalte ikrafttrædelsesdato falder. 7 Forskudttidstillæg. stk. 9 Forhøjes fra og med 1. marts 2009 fra 40,00 til 41,20 kr. pr. time 7a Fleksibel arbejdstid. stk. 5 Hverdagsdøgn. Forhøjes fra og med 1. marts 2009 fra 40,60 til 41,80 kr. pr. time stk. 6 Lørdage efter kl. 13, søndags- eller søgnehelligdagsdøgn. Forhøjes fra og med 1. marts 2009 fra 69,50 til 71,55 kr. pr. time 9 Almindelige timelønsbestemmelser. stk. 1 Mindstebetalingen. Forhøjes fra og med 1. marts 2009 fra 99,50 til 102,00 kr. pr. time stk. 2 Mindstebetalingen ved timelønsarbejde (incl. servicetillæg). Forhøjes fra og med 1. marts 2009 fra 112,20 til 114,70 kr. pr. time 13 Overarbejdstillæg. stk. 1 Første og anden klokketime efter normal arbejdstid: Forhøjes fra og med 1. marts 2009 fra 72,15 til 74,30 kr. pr. time Alle overtimer herudover: Forhøjes fra og med 1. marts 2009 fra 107,95 til 111,20 kr. pr. time 13 Udrykningstillæg. stk. 13 Forhøjes fra og med 1. marts 2009 fra 107,95 til 111,20 kr. 17 Elektrikerlærlinge. Afsnit 4 Forskudt arbejdstidstillæg. stk. 2 Forhøjes pr. 1. marts 2009 fra 27,30 til 28,10 kr. pr. time Afsnit 4 Fleksibel arbejdstid. stk. 3 Hverdagsdøgn. Forhøjes pr. 1. marts 2009 fra 27,30 til 28,10 kr. pr. time Lørdage efter kl , søndags- eller søgnehelligdagsdøgn. Side 4

5 Forhøjes pr. 1. marts 2009 fra 46,35 til 47,75 kr. pr. time Afsnit 4 Overarbejdstillæg. stk. 4 Første og anden klokketime efter normal arbejdstid: Forhøjes pr. 1. marts 2009 fra 45,15 til 46,50 kr. pr. time Alle overtimer herudover: Forhøjes pr. 1. marts 2009 fra 72,15 til 74,30 kr. pr. time Afsnit 4 Udrykningstillæg. stk. 5 Forhøjes pr. 1. marts 2009 fra 72,15 til 74,30 kr. Afsnit 5 Lønforhold, regulering af mindstebetalingen. Lønperiode 1. Forhøjes pr. 1. marts 2009 fra 50,10 til 51,85 kr. pr. time Lønperiode 2. Forhøjes pr. 1. marts 2009 fra 57,70 til 59,70 kr. pr. time Lønperiode 3. Forhøjes pr. 1. marts 2009 fra 69,05 til 71,45 kr. pr. time Lønperiode 4. Forhøjes pr. 1. marts 2009 fra 83,15 til 86,05 kr. pr. time Lønperiode 5. Forhøjes pr. 1. marts 2009 fra 96,70 til 100,05 kr. pr. time Afsnit 5 Lønforhold for voksenlærlinge, regulering af mindstebetalingen. stk. 3 Forhøjes pr. 1. marts 2009 fra 100,65 til 103,15 kr. pr. time Afsnit 5 El-montør som voksenuddannelse, regulering af mindstebetalingen. stk Forhøjes pr. 1. marts 2009 fra 100,65 til 103,15 kr. pr. time Afsnit 5 Lønsatsen under forpraktik. stk. 8 Forhøjes pr. 1. marts 2009 fra 57,95 til 59,40 kr. pr. time. Arne Hansen Side 5

6 Regulering af satser i Rammeaftale for arbejde offshore på mobile og stationære platforme 1. marts 2009 Afsnit 5.0 stk. c Arbejde på søgnehelligdage Forhøjes det særlige tillæg pr. 1. marts 2009 fra 369,30 til 380,40 kr. Afsnit 7 stk. 2 Offshoretillæg. Forhøjes pr. 1. marts 2009 fra 29,00 til 29,90 kr. pr. time. Arne Hansen A/S Bestyrelses-uddannelse Bliv klædt på til bestyrelsesarbejdet. Ovenstående henvender sig til alle, der er valgt til at sidde som medarbejdervalgt i bestyrelsen. Kurserne giver dig konkrete værktøjer til at håndtere de udfordringer du stå over for som bestyrelsesmedlem. Grunduddannelsen arbejder med en kobling mellem personlig gennemslagskraft og "tung viden" om A/S lovgivning. Der igangsættes et aktionslæringsforløb (efter grunduddannelsen) - hvor coaches tilbyder at mødes med deltagerne - ude i landet og følge op på de udfordringer de står i. Desuden er der et opfølgningsseminar for de erfarne medarbejdervalgte, der tidligere har været på grunduddannelsen, som herefter kan deltage i aktionslæringsforløbet) Nyvalgte A/S bestyrelsesmedlemmer kan starte den 30. marts (grundforløbet er 2 gange 5 dage). Der er flere forløb senere på året. Erfarne A/S bestyrelsesmedlemmer skal starte på Opfølgningsseminar den 19. august i år. Herefter kobles de så på aktionslæringsforløbet. Alle datoer og beskrivelser er allerede på FIU.dk eller LO-skolens hjemmeside. Pjecen kan desuden rekvireres ved henvendelse til Heidi Nellevang på Tilmelding til kurserne sker efter godkendelse, via din afdeling. Stig Kj. Pedersen Side 6

7 Er du korrekt indplaceret i pensionssystemet? Forsvarets personeltjeneste undersøger pensionsforholdene for civilt ansatte med OAO-pension (tidligere StK-pension) for at rette eventuelle fejl. Forsvarets Personeltjeneste er blevet opmærksom på, at der kan være tale om, at et antal civile medabrejdere omfattet pensionsordningen under Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-pension) muligvis ikke er blevet indplaceret korrekt i pensionssystemet. Problemet er, at der igennem tiden kan være ansat civile medarbejdere i Forsvaret, som ikke i alle tilfælde har fået godskrevet anciennitet fra tidligere ansættelser. Dette kan bl.a. betyde, at der er medarbejdere som har haft en karensperiode i starten af deres ansættelse, som de ikke skulle have haft, og dermed har de mistet bidrag til deres pensionsordning. Der kan ligeledes være tilfælde, hvor medarbejdere skulle have været løftet tidligere til højeste pensionsats, end hvad de er blevet. FPT er ved at undersgøe eventuelle fejl inden for Forsvarets område. Der er tale om et omfattende arbejde, hvor flere tusinder medarbejdere med OAO-pensio skal have gennegået deres pensionsforhold. Det kan på nuværende tidspunkt ikke vurderes i hvor mange tilfælde, der er sket fejl i anciennitets-beregningen ved ansættelsen, men der vil naturligvisl blive rettet op på indentificerede fejl hurtigst muligt. Forhold omkring OAO-pensionen Grundlæggende skal man have været ansat i fire år inden for det offentlige, før man har ret til den fulde pensionsindbetaling, der i dag er på 15 % af alle pensionsgivende løndele. Inden man opnår den fulde anciennitet på de fire år, sker der indbetaling af pensionsbidrag til en såkaldt miniordning på 10,28 %. Man skal dog have mindst 9 måneders samlet beskæftigelse i det offentlige, før der begynder at ske indbetalinger til OAO-pensionen. De 9 måneder kaldes i daglig tale for karensperioden. Imidlertid kan man springe karensperioden over, hvis man bliver ansat i direkte forlængelse af en privat ansættelse, hvor man også havde en pensionsordning. I denne situation går man direkte ind på mini-ordningen. Ole Klarskov Side 7

8 Danske Mediers Arbejdsgiverforening overenskomst Satser Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1. marts Holddrift og forlægning Varsling Ønsker virksomheden etablering eller ændring af holddrift/forlægning, skal der gives et varsel på mindst 3 x 24 timer. Såfremt varslet ikke overholdes, betales et tillæg svarende til Betaling Betalingssatserne for holddrift og forlægning reguleres på følgende måde: Natarbejde kl Pr. 1. marts 2009 udgør tillægget kr. 164,43. ved 5 dages uge kr. 134,60 ved 6 dages uge kr. 112,18 eller pr. uge kr. 673,00 ved 5 dages uge kr. 190,69 ved 6 dages uge kr. 158,92 eller pr. uge kr. 953,46 Arbejde der påbegyndes kl kr. 139, Betaling for arbejde på søn- og helligdage m.v. Stk. 2. For søn- og helligdagsarbejde betales i mødepenge kr. 129, Særlig opsparing Pr. 1. maj 2009 udgør opsparingen 1,0% 19. Efter- og videreuddannelse Beløbet reguleres pr. 1. april 2009 kr. 520, Pension Pr. 1. juli 2009 forhøjes arbejdsgiverbidraget med 0,6 pct. og arbejdstagerbidraget med 0,3 pct. Den samlede bidragsforøgelse er således 0,9 pct. Side 8

9 Herefter er det samlede mindstebidrag 12 pct. Stk. 4. Under de 14 ugers barselsorlov, jf. 14, stk. 1 og 2. Pensionsbidraget udgør: Fra 1. juli 2009 kr. 8,25 pr. time 3. Løn- og arbejdsvilkår m.v år kr. 57, år kr. 65, år kr. 70, år kr. 81,20 5. over 4 år kr. 103,15 Ole Klarskov HTS overenskomst Satser Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1. marts Særlig opsparing Medarbejdere omfattet af overenskomsten, opsparer pr. 1. maj 2009 udgør opsparingen 1,0 %. 4. Forskudt tid - Fra kl til kl Fra kl til kl Fra kl til kl (1. maj 2007 kl. 6.00) Kr. 30,60 Kr. 72,00 Kr. 36,05 6. Anciennitetstillæg pr. 1. marts 2009 kr. 3,50 pr. time. 18. Pension *) Side 9

10 Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. juli 2009 falder, udgør bidraget i alt 12,0 % af lønnen. Lønmodtageren betaler 4,0 % af bidraget og arbejdsgiveren 8,0 %. Herefter er det samlede bidrag 12,0 %. Hvor der er indgået aftale om bidrag til en sundhedsordning, er bidraget til en sådan ordning indeholdt i det samlede pensionsbidrag. Forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt: Pensionsbidraget udgør : Pr. 1. juli 2009 Arbejdsgiverbidrag Arbejdstagerbidag Samlet bidrag kr. pr. time / pr. md. kr. pr. time / kr. pr. time / kr. pr. md. kr. pr. md. kr. pr. md. 5,50 / 890,00 2,75 / 445,00 8,25 / 1.335, Lærlinge/elever De i overenskomsten mellem Dansk Industri og CO-Industri gældende bestemmelser vedrørende lønforhold er gældende for lærlingeuddannelse på virksomheder omfattet af nærværende overenskomst. Mindstebetalingssatsen for lærlinge såvel under som over 18 år udgør: Sats Periode år Pr. time kr. 57, kr. 65, kr. 70, kr. 81,20 5 over 4 kr. 103,15 Bilag 3 HTS' ferieordning: Pkt. 9. Satserne udgør kr. 895,03 og kr. 111,88 Ole Klarskov Side 10

11 VABA overenskomst Satser Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1. marts Turnustjeneste For turnustjeneste betales følgende tillæg: På hverdage med undtagelse af lørdage betales på andet og tredje skift: Fra kl til 22.00: Fra kl til 06.00: Kr. 14,28 pr. time + personlig løn Kr. 20,25 pr. time + personlig løn På Søn- og helligdage, juleaftensdag og nytårsdag: Fra kl til 22.00: Fra kl til 06.00: Når en montør anmoder om en erstatningsfridag som ikke kan gives inden for 4 uger, betales et tillæg på: Ved overflytning af turnusmontører fra deres fastlagte skift til et andet skift, under hensyntagen til 6, stk. 1, betales med et tillæg på: Kr. 125, ,28 pr. time + personlig løn Kr. 125, ,25 pr. time + personlig løn Kr. 658,60 Kr. 204,17 7. Basisløn Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. marts 2009 falder, udgør basislønnen: Kr. 120, Pension Pensionsbidraget udgør: Arbejdsgiverbidrag Arbejdstagerbidag Samlet bidrag kr. pr. time / pr. md. kr. pr. time / kr. pr. time / kr. pr. md. kr. pr. md. kr. pr. md. 5,50 / 890,00 2,75 / 445,00 8,25 / 1.335, Overarbejde For overarbejde ud over en times varighed, dog ikke ud over 4 timer, betales: For overarbejde ud over 4 timer betales: Kr. 92,22 Kr. 276,61 Side 11

12 Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1. marts Søgnehelligdagsbetaling, søgnehelligdags- og fritvalgsordning Pr. 1. juli 2009 forøges henlæggelsen med 0,25 %, som beregnes af den ferieberettigede løn, således at den samlede henlæggelse herefter udgør 5,25 % 27. VABA/Dansk El-Forbunds Kompetenceudviklingsfond Indbetalinger til fonden Midler kan tidligst uddeles fra 1. januar Opsigelsesregler Stk. 7 Ved fratrædelser på grund af pensionsalder eller efterløn yder virksomheden et engangsbeløb, der beregnes som Kr. 139,87 pr. år, montøren har været ansat Protokollat VII (om særligt tillæg) Overenskomstens parter har indgået aftale om, at der til ansatte montører i G4S Security Services A/S i særligt tillæg pr. 14. dag betales: Kr. 72,46 Ole Klarskov Side 12

13 DS Håndværk & Industri overenskomst Satser Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1. marts Fritvalgskonto Stk. 2 På kontoen indsættes: + 0,25 % pr. 1. maj Betalingssatser for overarbejde Stk. 1 For arbejde, der udføres udenfor den i den enkelte uge fastlagte normale daglige arbejdstid (jævnfør overenskomstens 9 stk. 1) betales følgende tillæg pr. time: Overarbejde på hverdage og 2. klokketime efter normal arbejdstid: 3. og 4. klokketime efter normal arbejdstid: 5. klokketime og derefter indtil den normale arbejdstids begyndelse: 2. Overarbejde forud for normal arbejdstid, således at der arbejdes ind i den normale arbejdstid såvel ved dagarbejde som ved forskudt hold, når overarbejdet ligger inden for tidsrummet fra kl til 18.00: 3. Overarbejde forud for normal arbejdstid, når arbejdet ligger inden for tidsrummet fra kl til 6.00: Stk. 2 Tilsiges en medarbejder til at udføre arbejde på en ham i forvejen tilsikret hel hverdagsfridag betales følgende tillæg: Timer mellem kl og 18.00: Timer mellem kl og 6.00: Stk. 3 For arbejde på søn- og helligdage betales følgende tillæg: Fra den daglige normale arbejdstids begyndelse og indtil kl : Fra kl til den normale arbejdstids begyndelse: Søndag morgen forud for den daglige normale arbejdstids begyndelse: kr. 34,65 kr. 55,35 kr. 103,50 kr. 34,65 kr. 103,50 kr. 55,35 kr. 103,50 kr. 68,90 kr. 103,50 Side 13

14 kr. 103,50 Stk. 4 Tilsiges en medarbejder til at arbejde i spisepausen og denne derved udskydes udover en halv time betales der kr. 23,10 herfor. kr. 24, Varsel til overarbejde Stk. 2 Kan dette ikke opfyldes, og den pågældende medarbejder ikke får lejlighed til forinden overarbejdets påbegyndelse at gå hjem og spise, skal der, hvis overarbejdet får en varighed ud over 1 time, som betaling for manglende varsel ydes kr. 88,35 E. SKIFTEHOLD Stk. 8 Tillæg for skifteholdsarbejde a. For skifteholdsarbejde på hverdage med undtagelse af lørdage betales følgende tillæg: Fra kl b. Skifteholdsarbejde i tidsrummet fra lørdag kl. 14 til søndagsdøgnets afslutning samt på søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage betales med et tillæg på Stk. 10 Arbejde på eller forskydning af fridage a. Kan en erstatningsfridag for arbejde på søgnehelligdage samt overenskomstmæssige fridage (stk. 5, a) ikke gives, skal der for arbejde på søgnehelligdagen eller den overenskomstmæssige fridag betales et ekstra tillæg på samme tillæg ydes også, hvis en vagtlistefridag falder på en søgnehelligdag, og der ikke kan gives en erstatningsfridag. b. Forskydes en vagtlistefridag, uden at dette er led i en omlægning af en turnusplan, betales et tillæg på En vagtlistefridag kan højst forskydes i en periode på 4 uger, medmindre andet aftales lokalt. kr. 35,40 pr. time kr. 75,85 pr. time kr. 76,15 kr. 23,85 pr. time 22. Betaling for arbejde på forskudt arbejdstid Stk. 2. Forskydes arbejdstiden således, at den først slutter efter kl , men dog påbegyndes inden kl , betales følgende tillæg: Side 14

15 Fra kl til Fra kl til Ved arbejde på forskudt hold, der påbegyndes kl eller derefter, betales indtil kl følgende tillæg: kr. 22,95 kr. 37,35 kr. 44, Betaling for udearbejde Stk. 2 For udearbejde betales derudover et tillæg på pr. præsteret arbejdstime. kr. 4,50 I. LØNFORHOLD 34. Timeløn Mindstebetalingen: Fra 1. marts 2009 forhøjes mindstebetalingssatserne til: For voksne medarbejdere: Medarbejdere under 18 år: kr. 103,15 pr. time kr. 59,40 pr. time 48. DS-Kompetenceudviklingskonto Beløbet reguleres pr. 1. april 2009 til 520 kr. Midler kan tidligst uddeles fra 1. januar BILAG 2. Vedrørende pensionsordning Bidraget til Smede- og Maskinpension er aftalt således: Pr. 1. juli 2009 Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt: Pensionsbidraget udgør: Arbejdsgiverbidrag 8,0 Arbejdstagerbidrag 4,0 Samlet bidrag 12,0 Bidrag ydes som procentsats af arbejdstagernes A- indkomst. Arbejdsgiverbidrag kr. 5,50 pr. time Arbejdstagerbidrag kr. 2,75 pr. time Samlet bidrag kr. 8,25 pr. time Side 15

16 Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1. marts 2009 BILAG 6 DS-Kompetenceudviklingskonto 3. Økonomisk tilskud Virksomheden betaler årligt 260 kr. pr. medarbejder omfattet af overenskomsten med virkning fra 1. april 2009 reguleres beløbet til kr. 520,00 LÆRLINGEAFTALEN Kap. IV. Lønforhold 8. Mindstebetaling Stk. 1: Mindstebetaling for lærlinge såvel under som over 18 år udgør: Satstrin år kr. 57, år kr. 65, år kr. 70, år kr. 81,20 5. over 4 år kr. 103,15 BILAG 4 Protokollat om befordringsgodtgørelse for lærlinge Stk. 6: Anvendes eget befordringsmiddel, jf. stk. 4, ydes en befordringsgodtgørelse pr. 1. marts 2009 på 92 øre pr. kørt km, når den samlede skolevej er 20 km eller derover. Ole Klarskov Side 16

17 Sikkerhed og Arbejdsmiljø Lov om arbejdsmiljø er ændret med virkning fra 1. Januar Eksempler: Nye bødestørrelser for arbejdsgiveres overtrædelser. - Materielle overtrædelser som forårsager personskade vil udløse bøde på nu. kr mod før Grov overtrædelse eks arbejde med asbest uden beskyttelse udløser en bøde på nu mod før Yderligere fordobling af satsen for skærpende kr til kr eller særligt skærpende omstændighe der fra til Bødestraffen for arbejdsledere er også hævet, men ikke tilsvarende. "Sur smiley" kan uddeles selv om forholdene er bragt i orden. - Har en virksomhed nået at bringe en overtrædelese af arbejdsmiljøloven i orden inden arbejdstilsynet får givet påbud, kan der træffes en "afgørelse", og virksomheden får "Sur Smiley" alligevel. Bygherren har fået større pligter. - Det er bygherrens ansvar at udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. - Alle bygherre har pligt til at planlægge, afgrænse og koordinere foranstanltninger til fremme den ansattes sikkerhed og sundhed. - Bygherren skal fremover udpenge en koordinator for sikkerhed og sundhed, når der er to eller flere arbejdsgivere på byggepladsen. - I projekteringsfasen skal byggeherrens koordinator indgå når det forventes, at der skal være to arbejdsgive - re på byggeriet. Arbejdsgivernes pligter. - Er skærpet, så de har pligt til at medvirke bygherrens øgede pligter gennemføres. Læs mere på arbejdstilsynets hjemmeside. / Nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter se her!!!!! Kursus for nyvalgt sikkerhedsrepræsentanter den maj 2009 på LO-skolen Kurset er målrettet nye sikkerhedsrepræsentanter i Dansk El-forbund. - Vi tager udgangspunkt i dit arbejde som sikkerhedsrepræsentant. - Sikkerhedsorganisationen - Sikkerhedsrepræsentantens arbejdsopgaver. - En arbejdsskade.. Hvad er det, og hvornår skal den meldes?. - Din faglige organisation, Dansk El-forbund, står bag dig som sikkerhedsrepræsentant i virksomheden. - Samarbejde med tillidsrepræsentanten. - Rettigheder og pligter for sikkerhedsrepræsentanten. Side 17

18 - Finder løsningsmodeller på aktuelle problemstillinger, hvis du har en opgave, tag den med, og du vil sammen med andre på holdet arbejde dig frem til løsningen. Fortsættes.. Har du spørgsmål og vil du tilmelde dig skal det foregå i din afdeling. Bygge og anlæg s området Øvrige kurser som er tværfaglige "En rask krop på byggepladsen" marts 2009 "Er kemien på plads?" 31. august til 2. september 2009 "Byggepladsense indretning" maj 2009 og november 2009 Kurserne holdes på LO-skolen i Helsingør Har du spørgsmål og vil du tilmelde dig skal det foregå i din afdeling. Lene Christiansen Side 18

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 OK 2015 Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen

Læs mere

OK 2012 2014. Betalingssatser. Industriens Overenskomst

OK 2012 2014. Betalingssatser. Industriens Overenskomst OK 2012 2014. Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-12 Sats pr. 1/3-13 Industriens Overenskomst. 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1

Læs mere

Betalingssatser i industriens overenskomster pr. 1. marts 2017

Betalingssatser i industriens overenskomster pr. 1. marts 2017 Betalingssatser i industriens overenskomster pr. marts 2017 De nye satser træder i kraft fra begyndelsen af den lønningsperiode, hvor den marts 2017 indgår. Hvor andet ikke fremgår betales satsen pr. time.

Læs mere

OVERENSKOMST Elektrikeroverenskomsten

OVERENSKOMST Elektrikeroverenskomsten Elektrikeroverenskomsten -2014 2014 Protokollat nr. 1 Elektroniske dokumenter Mulighed for elektroniske postløsninger. Feriekort, lønsedler og eventuelle andre dokumenter via e-boks eller privat e-mail

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

Klimaet vedrører os alle

Klimaet vedrører os alle Side 1 ONLINE Side 1/20071 Side 1 ONLINE 1/2007 ONLINE 1/2007 Nyhedsbrev nr. 1/2009 februar Klimaet vedrører os alle. Afgørelse i Faglig voldgift, Mariendal El-Teknik A/S. Bestyrelseskonference 2009, for

Læs mere

Nedenfor er oplistet de ændringer, der sker i 2009 i følgende overenskomster:

Nedenfor er oplistet de ændringer, der sker i 2009 i følgende overenskomster: Overenskomstændringer 1. marts og senere i 2009 Nedenfor er oplistet de ændringer, der sker i 2009 i følgende overenskomster: Alle de anførte ændringer refererer til de trykte overenskomster 2007-2010.

Læs mere

Overenskomstændringer på JA s område pr 1. marts 2009 og senere i 2009

Overenskomstændringer på JA s område pr 1. marts 2009 og senere i 2009 Overenskomstændringer på JA s område pr 1. marts 2009 og senere i 2009 Nedenfor er oplistet de ændringer der sker i 2009 i JA s overenskomster samt øvrige relevante overenskomster. Personale beskæftiget

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Urafstemning. Information om aftalen

Urafstemning. Information om aftalen Urafstemning Information om aftalen OK 2007 Nye rettigheder til dig Kære medlem Forliget om industriens overenskomster giver dig nye rettigheder, øger trygheden og giver god plads til kontante lønforhøjelser

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 23. februar 2015

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 23. februar 2015 LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 23. februar 2015 Chokolade- og sukkervarerfabrikanter Timelønnen for voksne, kr. 110,55 Ungarbejdere, stiger til kr. 66,67 Biscuit- og Kagefabrikker

Læs mere

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 24. februar 2014

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 24. februar 2014 LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 24. februar 2014 Lønstigninger pr. 24. februar 2014, hvorefter lønnen er: Chokolade- og sukkervarerfabrikanter Timelønnen for voksne, kr.

Læs mere

1. Overenskomst mellem Service-Stationernes Arbejdsgiverforening (SSA) og 3F.

1. Overenskomst mellem Service-Stationernes Arbejdsgiverforening (SSA) og 3F. SSA Overenskomstændringer 2009. Den 1. marts 2009 og senere på året er der en række satser mv. der ændrer sig for virksomheder medlem af Servicestationernes Arbejdsgiverforening (SSA) og som er omfattet

Læs mere

MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING 1. APRIL 2013

MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING 1. APRIL 2013 L Ø N S K E M A I for MEJERIPERSONALE og CHAUFFØRER gældende fra den 1. april 2013 (Revideret 2. maj 2013) Timeløn. Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører, pakkeoperatører og afløsere Første 3

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2015

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2015 Fællesoverenskomst Mejeripersonale og chauffører Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører og afløsere indtil 640 arbejdstimer er præsteret (4 måneder) Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører

Læs mere

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri 15 stk. 5 Forskud feriefridage udgør 900,00 til voksenarbejdere og 550,00 til ungarbejdere. 1000,00 og 650,00. 18 stk. 2 Søn- og helligdage samt

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 25. februar 2013

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 25. februar 2013 LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 25. februar 2013 Lønstigninger pr. 25. februar 2013, hvorefter lønnen er: Chokolade- og sukkervarerfabrikanter Timelønnen for voksne, kr.

Læs mere

L Ø N S K E M A I for MEJERIPERSONALE og CHAUFFØRER Gældende fra den 1. marts 2017

L Ø N S K E M A I for MEJERIPERSONALE og CHAUFFØRER Gældende fra den 1. marts 2017 L Ø N S K E M A I for MEJERIPERSONALE og CHAUFFØRER Gældende fra den 1. marts 2017 Timeløn. Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører, pakkeoperatører og afløsere Første 4 måneder (indtil 640 præsterede

Læs mere

1. Transport- og Logistikoverenskomsten (ATL-overenskomsten) mellem DIO I og 3F Transportgruppen

1. Transport- og Logistikoverenskomsten (ATL-overenskomsten) mellem DIO I og 3F Transportgruppen ATL-overenskomsten m.fl. ændringer 1. marts 2011 Den 1. marts 2011 sker der en række ændringer i satserne mv. i ATL-overenskomsten, og øvrige landsdækkende overenskomster for henholdsvis faglærte og kontor/lager.

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. april 2013

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. april 2013 Fællesoverenskomst Mejeripersonale og chauffører Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører og afløsere indtil 480 arbejdstimer er præsteret (3 måneder) Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører

Læs mere

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2017

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2017 Marts 2017 Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2017 Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører og afløsere indtil 640 arbejdstimer er præsteret

Læs mere

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. april 2009

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. april 2009 Fællesoverenskomst Mejeripersonale og chauffører Timeløn (kr.) Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører og afløsere indtil 133,97 320 arbejdstimer er præsteret (2 måneder) Mejeriarbejdere, chauffører,

Læs mere

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Orientering nr. 10/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelsen 2014 - Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

Urafstemning. information om aftalen. ok 2012

Urafstemning. information om aftalen. ok 2012 Urafstemning information om aftalen ok 2012 1 Kære medlem En ny aftale om industriens overenskomster er forhandlet på plads også denne gang i skyggen af en svær økonomisk situation. Vores mål i forhandlingerne

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N B E K L Æ D N I N G O G T E X L T I Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne i Beklædning & Textil Som du sikkert

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

U N. Information om emballageoverenskomsten 2007. www.3f.dk

U N. Information om emballageoverenskomsten 2007. www.3f.dk FAGLIGT FÆLLES FORBUND I U ND EM BA STRIGRUPP LLAG EARBE EN JD N ER E Information om emballageoverenskomsten 2007 www.3f.dk EMBALLAGEOVERENSKOMSTEN Emballageforliget 2007 en 3-årig aftale 1. marts 2007

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TRÆ/MØBEL, PIANO/ORGEL 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Træ/Møbel side 4 Industri/Træ/Møbel

Læs mere

Daglønnede chauffører, pr. time 147,10 149,35 151,75 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00 23,00

Daglønnede chauffører, pr. time 147,10 149,35 151,75 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00 23,00 Chauffører 1. marts 1. marts 1. marts Månedsløn (160,33 timer), kr 20.106,66 20.467,40 20.852,19 Olietillæg, kr. 2.880,00 2.880,00 2.880,00 Kørsel med stor vogn m.m., kr. 597,60 597,60 597,60 Månedsløn,

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Daglønnede chauffører, pr. time 143,15 145,00 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00. Faglært tillæg, kr. pr.

Daglønnede chauffører, pr. time 143,15 145,00 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00. Faglært tillæg, kr. pr. Chauffører 1. marts 1. marts Månedsløn (160,33 timer), kr 19.473,36 19.769,97 Olietillæg, kr. 2.880,00 2.880,00 Kørsel med stor vogn m.m., kr. 597,60 597,60 Månedsløn, kr i alt 22.950,96 23.247,57 Ved

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

INFORMATION OM AFTALEN URAFSTEMNING OK2017

INFORMATION OM AFTALEN URAFSTEMNING OK2017 INFORMATION OM AFTALEN URAFSTEMNING OK2017 KÆRE KOLLEGA Vi har nu indgået en aftale med Dansk Industri om forbedringer i industriens overenskomster gældende for de kommende tre år. Op til forhandlingerne

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

elever i kommuner eller amter

elever i kommuner eller amter Aftaler om løn- og arbejdsforhold for elever i kommuner eller amter Praktikgrundlaget... 3 Aflønning... 4 Aflønning i skoleperioder... 5 Arbejdstid m.v.... 6 Arbejde i forskudt tid m.v.... 7 Overarbejde...

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler mellem

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af overenskomsten mellem DIO II og Dansk Metal/Dansk El-Forbund gældende for faglærte (herefter kaldet Faglærteoverenskomsten)

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Oversigt pr. 1. marts 2014

Oversigt pr. 1. marts 2014 Område Industri Transport Lager Bygge- og anlæg Grønne område Service (toneangivende overenskomst) (Industriens Overenskomst, DI Overenskomst I og CO-Industri) (Transportoverensk omsten, DTL-A og 3F) (Lageroverenskoms

Læs mere

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1 OK2014 Urafstemning information om aftalen 1 Kære kollega Vi har nu indgået en aftale med arbejdsgiverne om forbedringer af industriens overenskomster. I forhandlingerne har vi især lagt vægt på at få

Læs mere

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2 24-25 Anm. 22-24 De lokale parter kan søge råd og bistand vedrørende lønsystemer hos organisationerne samt i "Plusløn", som er organisationernes metodevejledning i lønsystemer. 25 Fritvalgs Lønkonto Fritvalgs

Læs mere

Overenskomst 2004-2007

Overenskomst 2004-2007 Overenskomst 2004-2007 Fællesordning for arbejde i holddrift med DA og LO s kommentarer FÆLLESORDNING for arbejde i holddrift med DA og LO's kommentarer 2004 2007 Omslag: 1508 A/S Grafisk produktion: Paritas

Læs mere

2014-17 BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER

2014-17 BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER 2014-17 Bygge- og Anlægsoverenskomsten Murer- og Murerarbejdsmand s overenskomsten Bygningsoverenskomsten Gulvoverenskomsten Industrioverenskomsten Asfaltoverenskomsten Træ-

Læs mere

Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD)

Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD) Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager og Konditormestre i Danmark (BKD) Der er mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse

Læs mere

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Kommunernes Landsforening Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk

Læs mere

2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Fællesordning for arbejde i holddrift

2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Fællesordning for arbejde i holddrift 2014-2017 LANDSOVERENSKOMST Fællesordning for arbejde i holddrift Fællesordning for arbejde i holddrift med kommentarer mellem Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 2014 2017 3F-varenummer

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Metal Transportoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (ejendomsfunktionærer m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8. februar

Læs mere

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende.

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende. Fratrædelsesgodtgørelsen forklaret Oprettet: 08-03-2010 Opdateret: 08-03-2010 Fratrædelsesgodtgørelsen er et nyt element i mange af de overenskomster, der er fornyet under OK2010. Her kan du få svar på

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Fællesordning For arbejde i holddrift

Fællesordning For arbejde i holddrift Fællesordning For arbejde i holddrift med kommentarer 2012 2014 Aftale mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 3F-varenummer 3062 DI nr. 794527 2012 2014 Fællesordning

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2017 2020 Mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2017 2020 Truck-Kompagniet Skagen ApS OVERENSKOMST 2017-2020 mellem DI

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS VERENSKOMST TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

9. Protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan

9. Protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan VASKERIOVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i Forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Vaskerioverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Afsnit Satser. a. Dansk Byggeri. b. Dansk Håndværk afsnit 3

Afsnit Satser. a. Dansk Byggeri. b. Dansk Håndværk afsnit 3 Afsnit 3 1. Satser a. Dansk Byggeri b. Dansk Håndværk 09-2017 afsnit 3 LØNOVERSIGT Gældende for beskæftigede hos medlemmer af Dansk Byggeri, fra begyndelsen af den lønningsuge hvor 1.marts 2017 falder

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2011 Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt

Læs mere

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Orientering Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Den 17. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF indgået aftale om fornyelse af Håndværksbageroverenskomsten

Læs mere

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 ÅRSNORM - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 Indledning...3 Før vi arbejder med planlægning af årsnormen...3 Hvor mange timer består årsnormen af...3 Hvad skal afskrives årsnormen og hvordan

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

MUSIKHUSET ESBJERG TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport

MUSIKHUSET ESBJERG TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport MUSIKHUSET ESBJERG TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) og 3F, Esbjerg Transport 2010 2012 2010-2012 TILLÆGSOVERENSKOMST

Læs mere

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI overenskst II (AHO) for Københavns Lufthavne A/S og 3F Transport for

Læs mere

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Orientering Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af Funktionæroverenskomsten

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode.

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode. Orientering Fornyelse af IToverenskomsten Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IToverenskomsten for en 3årig periode. IToverenskomsten

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1.

Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts 2014 indgår Indhold: Side Generelle satser: 2 Chauffører under oplæring

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere