Em il Birke lan d Klin torp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Em il Birke lan d Klin torp"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Em il Birke lan d Klin torp PERSONLIG PROFIL Fødselsdato: 8. juli 1982 Adresse: Nyborggade 11G, 10. sal, lejlighed 328, 2100 København Ø Mobiltelefon: Hjemmeside: emilbk.dk Med min uddannelse og erfaring inden for journalistik og kommunikation er jeg i besiddelse af den konkrete håndværksmæssige og samfundsvidenskabelige ballast, der kræves på en moderne mediearbejdsplads. Min bachelorgrad i italiensk sprog og kultur har desuden udstyret mig med et humanistisk, historisk og akademisk perspektiv. Selvstændig kreativitet kombineret med evnen til at samarbejde er en central kompetence. Jeg er fagligt ambitiøs, grammatisk stærk og meget bevidst om sprogets virkemidler som en vigtig del af formidlingen til en given målgruppe. JOU RN ALISTISK OG KOMMU N IKATION SMÆSSIG ERH VERVSERFARIN G September 2012 til nu Re d a k tø r p å Un ib e ts h je m m e s id e b lo g.u n ib e t.co m - Reference: Dagfinn Bagge, medejer af mediekonsulentbureauet The Borneo Group, tlf.: +44(0) , mail: - Jobbeskrivelse: Redaktør, skribent og oversætter på blog.unibet.com, der fungerer som en selvstændig side under bookmakerfirmaet Unibet med blogindlæg, optakter og spilforslag inden for de mest populære sportsgrene - primært fodbold. Deltager derudover som ekspert i italiensk fodbold i Unibet Danmarks egen podcast, Unibet SportsCast. - Varighed: Kontrakt på ét år August 2012 til nu Ko n s u len t h o s Th e Bo rn e o Gro u p AB - Reference: Dagfinn Bagge, medejer af mediekonsulentbureauet The Borneo Group, tlf.: +44(0) , mail: - Jobbeskrivelse: Ekstern konsulent hos det svenske mediekonsulentbureau The Borneo Group AB. April august 2012 Journalis t (vikaran s æ tte ls e ) på Ritzaus Bure aus In dlan ds- og N U - re daktion - Reference: Ernst O. Rasmussen, redaktionsleder, tlf.: , mail: - Jobbeskrivelse: Skrivning af nyhedstelegrammer og -artikler til landsdækkende og regionale aviser samt danske mediers hjemmesider inklusiv idéudvikling, kildekontakt, interviews og research.

2 Nov juli 2012 S k rib e n t/ jo u rn a lis t på Ma ga s in e t KBH (m kb h.dk ) - Reference: Noe Habermann, redaktør, tlf.: , mail: - Jobbeskrivelse: Udarbejdelse af reportager, interview og nyhedsartikler inden for kultur, arkitektur og tendenser i København. Blo gs k rib e n t p å Tip s b la d e t.d k - Referencer: Torsten Kjems Hansen, nyhedschef, tlf.: , mail: - Jobbeskrivelse: Ugentlige blogindlæg om italiensk fodbold. Februar april 2012 An m e ld e r o g m a rk e tin gs a ss is te n t fo r Ye lp.d k - Reference: Dale Sherrow, tlf.: , mail: - Jobbeskrivelse: Udarbejdelse og upload af ugentligt minimum 45 anmeldelser af samt oplysninger om virksomheder/lokaliteter i København inklusiv foto til hjemmeside. Januar - april 2012 Re d ak tø r o g litte ræ r k o n su le n t fo r fo rfa tte r J ak o b W ilm s - Reference: Jakob Wilms, forfatter og foredragsholder, tlf.: , mail: - Jobbeskrivelse: Redaktør og korrekturlæser på Jakob Wilms roman På Runddelens hjørne. Derudover ansvarlig for pressemeddelelser samt pressekontakt i forbindelse med omtale af forfattersiden.dk. Nov marts 2012 Me d an svarlig fo r Ko m m u nikatio n s grup pe n h os Ho ved stade n s Rad ikale - Reference: Signe Mie Jensen, sekretariatsleder, tlf.: , mail: - Jobbeskrivelse: Skribent og tovholder for Kommunikationsgruppens reportage- og fotoenhed med ansvar for intern kommunikation, korrekturlæsning og artikel- og foto-upload til foreningens website. Okt. nov Virk s o m h e d s p ra k tik a n t h o s H o ve d s ta d e n s Ra d ik a le Ve n s tre - Reference: Signe Mie Jensen, sekretariatsleder (se punktet herover) - Jobbeskrivelse og resultater: Assisterende sekretariatsleder, ansvarlig for oprettelse og videreførelse af kommunikationsgruppe samt udarbejdelse af valgevaluering. Juni oktober 2011 J o u rn a lis t (tilk a ld e vika r) p å Ritza u s Bu re au s N U -re d ak tio n - Reference: Anders Troels Damgaard, onlinechef og redaktionsleder, tlf.: , mail: - Jobbeskrivelse: Skrivning af nyhedstelegrammer til de danske mediers hjemmesider inklusiv idéudvikling, kildekontakt og research. September 2011 Frivillig pre s s e m e darbe jde r h os H ove ds taden s Radikale Ve ns tre - Reference: Mikkel Sarbo, formand for Hovedstadens Radikale Venstre, tlf.: , mail: 2

3 - Jobbeskrivelse: Deltagelse i valgudvalgsmøder op til folketingsvalget samt udarbejdelse af pressemeddelelser og reportageartikler til web. Marts april 2011 J o u rn a lis t p å Ritzau s Bu re au s in d la n d s re d. (6 u ge rs vik a ria t) - Reference: Ernst O. Rasmussen, redaktionsleder, tlf.: , mail: - Jobbeskrivelse: Idéudvikling på de største hjemlige nyhedshistorier, research, kildeinterviews og udarbejdelse af artikler til de landsdækkende og regionale dagblade. Okt marts 2011 As s is te n t på B.T. s d e b a tre d ak tio n - Reference: Rolf Pedersen, debatredaktør, tlf.: , mail: - Jobbeskrivelse: Jeg var moderator på B.T. s debatforum, lavede korrekturlæsning af debatsiderne, og interviewede debattører og politiske ordførere om aktuelle debatemner. August 2009 juli 2010 Jo u rn a lis tp rak tik an t p å Ritza u s Bu re au - Reference: Nete Engbo Kamper, journalist, tlf.: , mail: - Jobbeskrivelse: Jeg arbejdede fire gange tre måneder på henholdsvis sports-, underholdnings-, udlands- og NU-redaktionen (redaktionen for de kortere, dagsordensættende nyhedshistorier), hvor jeg på lige fod med de fastansatte journalister havde ansvar for idéudvikling, research, interviews, artikelskrivning og feedback. Januar august 2007 Ass is te n t p å B.T. s d e ba tre d a k tio n AN D EN TID LIGERE ERH VERVS ERFARIN G: Postomdeler på Købmagergade Postkontor, København K Diverse kortvarige kontraktjob for vikarbureauet Manpower Salgsassistent i Irma på Farum Bytorv og Værløse Bymidte UDDANNELSE 2011 Ba ch e lo r i jo u rn a lis tik fra S yd d an s k U n ive rs ite t i Od e n s e Afsluttende projekt: Journalister i sigtekornet (om krigsjournalistik). Mediekompetencer: Praktiske såvel som teoretiske studieforløb og eksaminer gennemført inden for de traditionelle skrevne medier samt radio, tv og web. Akademiske kompetencer: Beståede eksaminer i akademiske fag som Dansk politik og forvaltning, Mediesociologi, International politik og Mediejura. 3

4 Praktik: Et år på Ritzaus Bureau (se detaljer under erhvervserfaring) Ba ch e lo r i ita lie n s k fra Kø b e n h a vn s Un ive rs ite t Afsluttende projekt: Tv og demokrati i Italien fra public service til kommercielt tv. Tilvalgsfag: Medier og virkelighed og Kritisk tænkning: argumentationsteori (Filosofi/Film- og Medievidenskab på Københavns Universitet, efterårssemestret 2006). Tilvalgsfag i udlandet: Sprogbrug indenfor radio og TV, Journalistikkens historie og Massekommunikation (Eksaminer taget på italiensk som Erasmus-studerende på Università degli Studi di Perugia i Perugia, Italien, forårssemestret 2006). Sprog- og kulturkursus i udlandet: Università per Stranieri di Siena, Italien, juli - august 2004 (Skriftlig og mundtlig adgangsprøve og afsluttende mundtlig eksamen blev taget på italiensk) M u n d tlig s tu d e n te re k s a m e n fra M a rie Kru s e s Sk o le, Fa ru m Fag på højniveau: Fransk og samfundsfag. S PROGLIGE KOM PETEN CER Dansk (Modersmål) Engelsk (Flydende i skrift og tale) Italiensk (God i skrift og tale) Fransk (Moderat forståelse i skrift) Spansk (Moderat forståelse i skrift) TEKN IS KE KOM PETEN CER Microsoft Word Microsoft Excel Adobe InDesign Lotus Notes Pinnacle Liquid Dalet Drupal (CMS) J OU RN ALIS TIS KE PRÆ FEREN CER Features Baggrund og analyser Rejseartikler Essays Interview 4

5 Anmeldelser Portrætter Nyhedsproduktion og -research FRITID S IN TERES S ER OG AKTIVITETER Kultur: Litteratur, poesi, musik, film og billedkunst Rejser Fodbold (både som spiller og tilskuer) Motionsløb (løber bl.a. halvmaraton) 5

1. maj 2014 - : Fastansat som journalist og redaktionssekretær på Horsens Folkeblad. Print og online.

1. maj 2014 - : Fastansat som journalist og redaktionssekretær på Horsens Folkeblad. Print og online. Arbejde: 1. maj 2014 - : Fastansat som journalist og redaktionssekretær på Horsens Folkeblad. Print og online. 7. august 2013 11. august 2013: Dækkede Skanderborg Festival for Horsens Folkeblad. 15. april

Læs mere

Kontakt: Pierre Tanderup tlf. +45 91432358 ell. på mail pierre.tanderup@gmail.com

Kontakt: Pierre Tanderup tlf. +45 91432358 ell. på mail pierre.tanderup@gmail.com CURRICULUM VITAE Kontakt: Pierre Tanderup tlf. +45 91432358 ell. på mail pierre.tanderup@gmail.com Information: Navn + kontakt: Pierre Tanderup tlf. +45 91432358 ell. på mail pierre.tanderup@gmail.com

Læs mere

Personlige data: Resume. Erfaren Grafiker/Kontorassistent søger fleksjob. Erhvervserfaring. Administrative funktioner

Personlige data: Resume. Erfaren Grafiker/Kontorassistent søger fleksjob. Erhvervserfaring. Administrative funktioner Curriculum Vitae Personlige data: Navn: Gitte Hougaard Adresse: Udsigten 2 8220 Brabrand Tlf.: 86 11 81 80 Mobil: 26 35 86 80 E-mail: gittehougaard@gmail.com Fødselsdato: 28. november 1968 Civilstand:

Læs mere

Få alle fordelene allerede i år med Pension For Selvstændige

Få alle fordelene allerede i år med Pension For Selvstændige Ny bog: "Foss" skriver erhvervshistorien om > 6 7 Prikker til produktivitet Får medarbejrne resultatløn, øges produktiviteten, viser ny DI-unrsøgelse > si 3 MMV'ere un miljøkrav MMV-virksomher stiller

Læs mere

Studieordning - Journalistik

Studieordning - Journalistik Bacheloruddannelsen i Journalistik, BA TI/Afdeling for Journalistik Ilisimatusarfik 1 Forord Denne studieordning er justering af studieordning fra juni 2008. Studieordningen er udarbejdet med hjemmel i

Læs mere

Journalisten. Den viden og videbegærlighed omsætter jeg til journalistik.

Journalisten. Den viden og videbegærlighed omsætter jeg til journalistik. Journalisten Hjemme i sofaen har der altid været kamp om fjernbetjeningen. Også om programmerne, men mest om siderne på tekst-tv. Min søster ville se Beverly Hills min far og jeg ville se nyheder. Vi sled

Læs mere

SPECIALRAPPORT. Medieetik. Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

SPECIALRAPPORT. Medieetik. Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V SPECIALRAPPORT Medieetik Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk/medieudviklingen

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium 1 Vi rummer mere... 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK 4. BIOLOGI - IDRÆT

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

1 www.theanielsen.dk www.tbbn.dk

1 www.theanielsen.dk www.tbbn.dk 1 www.theanielsen.dk 2 www.theanielsen.dk kompetenceliste Adobe programmer Adobe Photoshop «««««Adobe Illustrator ««««Adobe InDesign ««««Adobe Dreamweaver ««««Adobe Flash «««Adobe Bridge ««Adobe Acrobat

Læs mere

Lea Thaves-Warnsdorf

Lea Thaves-Warnsdorf CV Lea Thaves-Warnsdorf Telefon 51 55 71 01 E-mail thavesw@hotmail.com Jeg er praktisk, struktureret og god til at fokusere på det, jeg kan gøre noget ved. Det er dybt tilfredsstillende at få ting til

Læs mere

KURSER OG VIDERE- UDDANNELSE FORÅRET 2013

KURSER OG VIDERE- UDDANNELSE FORÅRET 2013 KURSER OG VIDERE- UDDANNELSE FORÅRET 2013 JOURNALISTIK SPROGET KOMMUNIKATION ONLINE MEDIER VISUEL FORMIDLING VIDEO, RADIO OG TV LEDELSE, SAMARBEJDE OG UDVIKLING VIDEN OG INSPIRATION DANMARKS MEDIE- OG

Læs mere

AARHUS HERNING KØBENHAVN

AARHUS HERNING KØBENHAVN AARHUS HERNING KØBENHAVN e bach l or bachelor studieguide 91 måder at starte på På Aarhus Universitet vil du blive inspireret, glemme tid og sted, blive fanget og drevet til den fordybelse, som gør studielivet

Læs mere

magisterbladet Tema om humanister portræt af et nyt arbejdsmarked De usædvanligt sædvanlige humanister Charlotte Sahl- Madsen: Useriøst og unuanceret

magisterbladet Tema om humanister portræt af et nyt arbejdsmarked De usædvanligt sædvanlige humanister Charlotte Sahl- Madsen: Useriøst og unuanceret magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 12 19. AUGUST 2011 Tema om humanister portræt af et nyt arbejdsmarked De usædvanligt sædvanlige humanister 7 skarpe til DI om humanister Charlotte Sahl- Madsen:

Læs mere

KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB?

KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB? KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB? HJÆLP TIL DIN JOBSØGNING Med denne kvikguide er du allerede godt på vej i jagten på dit nye job. Du får

Læs mere

K O MmagasinET BERØMT BEDRE ANDERS HAR EN MISSION: magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 50 / september / 2010

K O MmagasinET BERØMT BEDRE ANDERS HAR EN MISSION: magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 50 / september / 2010 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 50 / september / 2010 KOMMUNIKATION OG SPROG 40 ÅR DA MUKHTAR HAVDE FØDSELSDAG OG BLEV BERØMT NINA & NICKY ANDERS HAR EN MISSION:

Læs mere

Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskedagblade.dk/nyhedsbrev

Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskedagblade.dk/nyhedsbrev NYHEDSBREV UGE 13 2012 Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskedagblade.dk/nyhedsbrev MEDDELELSER TIL ABONNENTER Nyhedsbrevet Dansk Presse erstattes af nyhedsbrevet Danske Medier Den

Læs mere

Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskedagblade.dk/nyhedsbrev

Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskedagblade.dk/nyhedsbrev NYHEDSBREV UGE 24-2010 Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskedagblade.dk/nyhedsbrev JOURNALISTIK OG YTRINGSFRIHED Island vedtager ny åbenhedslov med bedre beskyttelse af journalister

Læs mere

cbsobserver.dk cbs OBSERVER 1 avis avis for for copenhagen business school handelshøjskolen september 2008 2008

cbsobserver.dk cbs OBSERVER 1 avis avis for for copenhagen business school handelshøjskolen september 2008 2008 avis avis for for copenhagen business school handelshøjskolen september 2008 2008 cbs OBSERVER cbsobserver.dk Nyt navn. Ny webavis. Det seneste nummer af Kræmmerhuset før sommerferien var det sidste nummer

Læs mere

Curriculum Vitae. Personlige data. Erhvervserfaring. Adresse Grævlingestien 18 2880 Bagsværd

Curriculum Vitae. Personlige data. Erhvervserfaring. Adresse Grævlingestien 18 2880 Bagsværd Curriculum Vitae Personlige data Fulde navn Kirsten Vibeke Nielsen Adresse Grævlingestien 18 2880 Bagsværd Telefon 3035 4993 E-Mail privat kvngladsaxe@gmail.com Fødselsdato 15-5-1960 Erhvervserfaring OfficeOrganize

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2007 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@egadm.dk Kontortid Mandag-fredag

Læs mere

PROJEKTLEDELSE UNDRAISINGPR & KOMMUNIKATION OPSTARTØKONOM- EN PUBLIKATION AF CENTER FOR ANVENDT KUNSTNERISK INNOVATION

PROJEKTLEDELSE UNDRAISINGPR & KOMMUNIKATION OPSTARTØKONOM- EN PUBLIKATION AF CENTER FOR ANVENDT KUNSTNERISK INNOVATION PROJEKTLEDELSE UNDRAISINGPR & KOMMUNIKATION OPSTARTØKONOM- EN PUBLIKATION AF CENTER FOR ANVENDT KUNSTNERISK INNOVATION INDHOLD Redaktør: Redaktion: Layout: Udgivet af: Copyright Pernille Skov Julie Hjort

Læs mere

TEMA Fokus på sportsjournalistik

TEMA Fokus på sportsjournalistik Bermuda Nr. 16 Juli - 2006 Journalistik på RUC TEMA Fokus på sportsjournalistik Fra side 17 En ny historie begynder Kompetencepanelet har haft sit første møde. Dialog sad i førersædet. læs side 4 Med diktatoren

Læs mere

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder kursuskatalog, 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse foto: christer holte foto: christer holte 12 18 foto: christer holte 4 4 Uddannelser DUFs uddannelser

Læs mere

Ny journalistuddannelse i Danmark

Ny journalistuddannelse i Danmark Nya utbildnings- och forskningsinstitutioner/program Ny journalistuddannelse i Danmark ANKER BRINK LUND & JØRN HENRIK PETERSEN Den 1. september 1998 begyndte 72 håbefulde studerende deres uddannelse ved

Læs mere

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM Studieretninger 2013 HORSENS GYMNSIUM Intro: Kære kommende elev Tak for din interesse for Horsens Gymnasium. I denne pjece kan du se de stærke og spændende studieretninger, som vi udbyder i 2013. Vi vil

Læs mere

Find din elevplads. - en jobsøgningsguide for handelsskoleelever

Find din elevplads. - en jobsøgningsguide for handelsskoleelever Find din elevplads - en jobsøgningsguide for handelsskoleelever Udgivet af HK Ungdom og Elevplads.dk HK Ungdom HK Ungdom er den unge udgave af HK. Vi har fokus på de behov, studerende har f.eks. studierelevante

Læs mere

182» maj 2011. samfundsfagsnyt. Temanummer om valg Samfundscup. foreningen af lærere i samfundsfag

182» maj 2011. samfundsfagsnyt. Temanummer om valg Samfundscup. foreningen af lærere i samfundsfag 182» maj 2011 samfundsfagsnyt Temanummer om valg Samfundscup foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 183: xx. xx 2011 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne

Læs mere