Instruktioner til AIS 600

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruktioner til AIS 600"

Transkript

1 Instruktioner til AIS 600 Brug disse instruktioner til at programmere og installere Garmin AIS 600 marine-ais (Automatic Identification System) klasse B transponder-enheden. Sammenlign indholdet i denne pakke med pakkelisten på kassen. Hvis der mangler noget, skal du straks kontakte din Garmin-forhandler. ADVARSEL Når du navigerer, bør du omhyggeligt sammenholde de angivelser, der vises på enheden, med alle tilgængelige navigationskilder, bl.a. oplysninger fra synsindtryk, lokale regler for vandveje og kort. Du skal for sikkerhedens skyld altid løse eventuelle uoverensstemmelser eller spørgsmål, før du fortsætter navigationen. Brug kun denne enhed som en navigationshjælp. Brug ikke enheden til formål, der kræver præcise målinger af retning, afstand, position eller topografi. Dette produkt, dets indpakning og de forskellige komponenter indeholder kemiske stoffer, som delstaten Californien ved, forårsager kræft, fosterskader eller reproduktionsskader. Denne oplysning gives i overensstemmelse med Californiens Proposition 65. Se for yderligere oplysninger. Bær beskyttelsesbriller og støvmaske, når du borer, saver eller sliber. Advarsel Bemærk For at forhindre skader på dit udstyr skal VHF-antennen tilsluttes til AIS 600, før du transmitterer. Det sikrer, at udgangseffekten til antenneporten spredes korrekt ved transmitteringen. Eksponering for elektromagnetisk energi og montering af antenne AIS 600 genererer og udstråler radiofrekvenser (RF) og elektromagnetisk energi (EME). Hvis disse retningslinjer ikke overholdes, kan personer blive udsat for RF-stråling, der overskrider den maksimale tilladte eksponering (MPE). Garmin angiver en MPE-radius på 59 tommer (1,5 m) for dette system, hvilket blev fastlagt med 2 watt udgangseffekt til en rundstrålende antenne med en forstærkning på 9 dbi. Antennen skal installeres, så der opretholdes en afstand på 59 tommer (1,5 m) mellem antennen og alle personer. Når VHF-antennen deles med en VHF-radio, skal du se den dokumentation, der fulgte med radioen, for at få yderligere oplysninger om MPE specifikt for den installerede VHF-radio. ADVARSEL Radiooperatører med pacemaker, respirator eller elektrisk medicinsk udstyr bør ikke udsættes for overdrevne radiofrekvensfelter. Betjen enheden i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner. bemærk Enheden overholder internationalt anerkendte standarder for eksponering for elektromagnetiske felter fra radioenheder. Undersøg hos de lokale myndigheder, om der gælder restriktioner vedrørende antenner eller brug af denne enhed. Sikkerhedsafstand for kompas Sørg for at installere AIS 600-transceiverboksen mindst 15 3 /4 tommer (40 cm) fra kompasset. Test kompasset for at kontrollere, at det fungerer korrekt, når enheden er i drift. Licenskrav I mange lande er betjening af en AIS-enhed omfattet af bestemmelserne i VHF- licensen. Derfor skal det fartøj, som AIS 600 installeres på, have en gældende VHF-licens, der angiver AIS-systemet, fartøjets kaldesignal og fartøjets Maritime Mobile Service Identity-nummer (MMSI). Kontakt de relevante lokale myndigheder for at sikre, at din VHF-licens dækker AIS 600-enheden. August Rev. C Trykt i Tyskland

2 Programmering af AIS 600 Før AIS 600 kan anvendes på en båd, skal den programmeres med et unikt MMSInummer og yderligere statiske data, der er specifikke for fartøjet. MMSI-nummeret skal programmeres af en autoriseret forhandler eller installatør af marine-elektronik. Brug opsætningssoftwaren til AIS 600 på den medfølgende cd-rom til at programmere AIS 600. Bemærk I USA er det ifølge FCC-reglementet forbudt at angive ukorrekte eller upassende data, og det er forbudt for andre personer end producenten eller forhandleren at angive MMSI-data. Det er i strid med reglerne fra Federal Communications Commission at angive en MMSI, der ikke er blevet korrekt tildelt til brugeren, eller på anden måde at angive ukorrekte data i denne enhed. Klargøring af AIS 600 pc'en til programmering Krav til pc Microsoft Windows 2000 eller nyere, minimum 32 MB RAM; minimum 10 MB ledig harddiskplads. Installation af AIS 600-opsætningssoftwaren: 1. Indsæt den cd-rom, der følger med AIS 600, i computeren. Installationsguiden for AIS 600-opsætningssoftwaren køres automatisk. BEMÆRK: Hvis du vil køre installationsguiden til AIS 600-opsætnings-softwaren manuelt, skal du køre filen Setup.exe på cd-rommen. 2. Følg instruktionerne på skærmen for at installere AIS 600-opsætnings-softwaren på computeren. Tilslutning af AIS 600 til en pc for programmering: 1. Tilslut AIS 600-transceiverboksen til en strømkilde på 12 eller 24 V ved hjælp af strøm/datakablet (se side 5). BEMÆRK: For at sikre at AIS 600-enheden tænder, så du kan programmere den, skal du tilslutte den røde ledning fra strøm-/datakablet til den positive (+) pol af strømkilden på 12 eller 24 V DC og tilslutte både den sorte og den gule ledning fra strøm-/datakablet til den negative (-) pol af strømkilden på 12 eller 24 V DC. 2. Brug det medfølgende mini-usb-kabel til at tilslutte USB-porten på AIS 600- transceiverboksen til en USB-port på din computer. Windows-guiden Ny hardware fundet køres automatisk. 3. Følg instruktionerne på skærmen for at udføre guiden Ny hardware fundet. BEMÆRK: Hvis det ikke lykkes for guiden Ny hardware fundet at installere driveren, skal du åbne mappen Driver fra cd-rommen og køre CDM20600.exe for at installere driveren til AIS 600 på din computer. Tildeling af data til AIS 600 AIS 600 skal programmeres med et gyldigt MMSI-nummer for fartøjet før brug. Indtil der programmeres et gyldigt MMSI-nummer, kan AIS 600 kun køre i lydløs tilstand. Når AIS 600 er i lydløs tilstand, sender den ikke positionsdata, men den kan stadig modtage AIS-signaler. Du kan vælge, at AIS 600 skal udsende følgende statiske fartøjsdata, når de tildeles: Fartøjets navn Fartøjets kaldesignal Fartøjets type Fartøjets mål (herunder GPS-antennens placering på båden) Sådan startes kommunikation med AIS 600: 1. Kontroller, at AIS 600-transceiverboksen er tilsluttet til en strømkilde på 12 eller 24 V DC med strøm/datakablet, og at den er tilsluttet til pc'en med det medfølgende mini-usb-kabel. 2. Start AIS 600-opsætningssoftwaren. Der blev placeret et ikon på skrivebordet, da du installerede softwaren. 3. Klik på Connect i vinduet Connection and Status. Sådan tildeler du et MMSI-nummer til AIS 600: Bemærk: Når du har gemt det tildelte MMSI-nummer i AIS 600, kan MMSInummeret ikke ændres. 1. På fanen Static Data i AIS 600-opsætningssoftwaren, skal du indtaste et MMSInummer på ni cifre i feltet MMSI. 2. Klik på Save data to AIS600. Sådan programmerer du statiske fartøjsdata på AIS 600: Bemærk: I modsætning til MMSI-nummeret kan statiske data omprogrammeres, hvis det er nødvendigt. 1. På fanen Static Data i AIS 600-opsætningssoftwaren skal du indtaste fartøjets navn, kaldesignal og type samt GPS-antennens placering på fartøjet. 2. Klik på Save data to AIS600. Sådan fuldfører du programmeringsprocessen: 1. I menuen File i AIS 600-opsætningssoftwaren skal du vælge Exit. 2. Frakobl AIS 600-transceiverboksen fra computeren. 2 Instruktioner til AIS 600

3 ** AIS 600 behøver ikke at være installeret ved siden af en VHF-radio, men enhederne kan dele den samme VHF-antenne, hvis de begge installeres på båden. Noter: * AIS 600 skal tilsluttes til den medfølgende GA 30 GPS-antenne. AIS 600 deler ikke GPS-information med andre enheder på båden. Hvis du har en plotter på båden, skal den modtage GPS-information fra en separat antenne, f.eks. en GPS 17x. Se side 8 for ledningstildeling for lydløs tilstand og sikkerhedsrelaterede meddelelser 12 eller 24 V DC Kontakt til SRM-meddelelser (ekstraudstyr - medfølger ikke) Strøm/datakabel til AIS 600 (medfølger) Kontakt til lydløs tilstand (ekstraudstyr - medfølger ikke) SRM kabel - medfølger NMEA 2000-dropkabel (medfølger) Strøm til NMEA 2000-netværk (medfølger ikke) Strøm til VHF-radio NMEA 2000-netværk side 7 Strøm til plotter Plotter (ekstraudstyr - medfølger ikke) AIS 600 VHF-radio** (ekstraudstyr - medfølger ikke) RF-kabel til VHF-antenne (medfølger ikke) RF-interconnect-kabel (medfølger) GA 30 GPS-antenne* (medfølger) GPS 17x GPS-antenne* (medfølger ikke) Ledningstildeling for AIS 600: AIS 600 tilsluttet til en Garmin-plotter via et NMEA 2000-netværk Instruktioner til AIS 600 3

4 Ledningsføring for AIS 600: AIS 600 tilsluttet til en Garmin-plotter via NMEA 0183 GA 30 GPS-antenne* (medfølger) RF-kabel til VHF-antenne (medfølger ikke) RF-interconnect-kabel (medfølger) VHF-radio** (ekstraudstyr - medfølger ikke) AIS 600-transceiverboks Ledningsfarve [funktion] Grå [Tx A (+)] Lyserød [Tx B (-)] Gul [strømafbryder] Ledningsfarve [funktion]*** Hvid [Rx A (+)] Orange/hvid [Rx B (-)] Orange [strømafbryder] Strøm til VHF-radio Strøm til plotter Kontakt til lydløs tilstand (ekstraudstyr - medfølger ikke) Garmin NMEA kompatibel plotter (ekstraudstyr - medfølger ikke) SRM-kontakt (ekstraudstyr - medfølger ikke) Se side 8 for lydløs tilstand og sikkerhedsrelaterede meddelelser (SRM) i ledningsføring 12 eller 24 V DC Noter: * AIS 600 skal tilsluttes til den medfølgende GA 30 GPS-antenne. AIS 600 deler ikke GPS-information med andre enheder på båden. Hvis du har en plotter på båden, skal den modtage GPS-information fra en separat antenne, f.eks. en GPS 17x. ** AIS 600 behøver ikke at være installeret ved siden af en VHF-radio, men enhederne kan dele den samme VHF-antenne, hvis de begge installeres på båden. *** De angivne ledningsfarver er for NMEA 0183 Port 1-indgangen på en plotter i serien Garmin GPSMAP 4000/5000/6000/7000. Se de installationsinstruktioner, der følger med Garmin-plotteren, hvis du vil tilslutte AIS 600 til en Garmin-plotter af en anden model eller til en anden NMEA 0183-port på en plotter i serien GPSMAP 4000/5000/6000/7000. Hvis du tilslutter AIS 600 til en plotter, der ikke er fra Garmin, skal du se side 8 for detaljerede oplysninger om ledningsføring. 4 Instruktioner til AIS 600

5 Installation af AIS 600 Brug de følgende instruktioner til at installere AIS 600-enheden. Der findes detaljer for de følgende trin i dette dokument: 1. Vælg placeringer for AIS-komponenter. 2. Monter AIS 600-transceiverboksen. 3. Tilslut AIS 600 til strømmen. 4. Installer og tilslut GA 30 GPS-antennen (side 6). 5. Tilslut AIS 600 til en VHF-antenne og eventuelt til en VHF-radio (side 7). 6. Tilslut AIS 600 til et NMEA 2000-netværk eller til en NMEA 0183-kompatibel plotter (valgfrit side 7). 7. Tilføj en afbryder for lydløs tilstand eller en afbryder for sikkerhedsrelateret meddelelse (SRM) (valgfrit side 8). Valg af placeringer for AIS 600-komponenterne Brug de diagrammer over ledningsføring, der starter på side 3 til at bestemme, hvordan du bedst organiserer AIS 600-komponenterne på din båd. Sørg for, at kablerne når ud til alle komponenterne, før du monterer en komponent permanent. Montering af AIS 600-transceiverboksen Installer AIS 600-transceiverboksen under dækket på et skot. Vælg en placering, der er tør og beskyttet mod vandsprøjt. Sørg for, at der er god ventilation på placeringen, og at den er på afstand af genstande, der genererer varme. Sørg for, at modtagerboksen er mindst 15 3 /4 tommer (40 cm) væk fra kompasset for at undgå interferens. Nødvendigt værktøj Bor og borehoveder Nummer 2 stjerneskruetrækker Sådan monterer du transceiverboksen: 1. Sørg for, at den valgte placering er tør, beskyttet og godt ventileret. 2. Brug transceiverboksen som skabelon, og marker hullerne i de fire hjørner med en blyant. Bor ikke igennem transceiverboksen. 3. Bor fire 1 /8 tommers (3 mm) forboringshuller. 4. Monter transceiverboksen ved hjælp af de medfølgende M 4,2 25 skruer. Du kan også bruge bolte, pakskiver og møtrikker (medfølger ikke) til at montere transceiverboksen, hvis monteringsoverfladen er passende. Tilslutning af transceiverboksen til strøm Brug AIS 600-strøm/datakablet til at tilslutte transceiverboksen til et batteri på 12 eller 24 V DC. Noter: Brug tabellen for AIS 600-strømledning til at identificere de positive og negative ledninger. Udskiftningssikringen på strøm/dataledningsnettet er en 5 A hurtigvirkende sikring. Hvis det er nødvendigt at forlænge strømledningerne, skal du bruge en ledning på 16 AWG eller derover. Hvis din båd har et elektrisk system, kan du evt. slutte din AIS 600 direkte til en ubrugt plads på din nuværende sikringsholder. Hvis du tilslutter AIS 600 til sikringsblokken, skal du fjerne den in-line sikringsholder, der fulgte med strøm/datakablet. Enhed Ledningsfarve Funktion Strøm/datakabel til AIS 600 Rød Strøm - positiv (+) Sort Jord - negativ (-) Tabel over strømledningstildeling for AIS 600 Installation af strømafbryder for AIS 600 AIS 600 kan tændes og slukkes på 3 måder: Hvis AIS 600 er tilsluttet til et NMEA 2000-netværk, tændes og slukkes enheden sammen med NMEA 2000-netværket. Bemærk: AIS 600 modtager ikke strøm fra NMEA 2000-netværket, selvom enheden tændes, når den registrerer, at NMEA 2000-netværket tændes. Du skal tilslutte AIS 600 til strøm, ikke kun til NMEA 2000-netværket. Hvis AIS 600 tilsluttes til en Garmin-plotter ved hjælp af NMEA 0183, skal du tilslutte den gule ledning fra AIS 600-strøm-/datakablet til Tilbehør til-ledning på plotteren. AIS 600 tændes og slukkes derefter sammen med Garmin-plotteren. Instruktioner til AIS 600 5

6 Hvis AIS 600 tilsluttes til en NMEA 0183-plotter, der ikke er fra Garmin, eller slet ikke tilsluttes til en plotter, skal du installere en strømafbryder til at tænde og slukke enheden med. Tilslut den gule ledning fra AIS 600-strøm-/datakablet til en terminal på en enpolet afbryder (medfølger ikke), og tilslut den anden terminal til den negative (-) batteriterminal. Når du lukker afbryderen, tændes AIS 600. Når du åbner afbryderen, slukkes AIS 600. Installation af GA 30 GPS-antennen Du skal installere den medfølgende GA 30 GPS-antenne og tilslutte den til AIS 600 efter de følgende instruktioner. AIS 600 udsender ikke et signal, medmindre GA 30 er installeret korrekt og modtager et satellitsignal. AIS 600 accepterer ikke GPS-information fra andre GPS-enheder eller -antenner på båden. Ligeledes deler AIS 600 ikke GPS-information fra GA 30-antennen med nogen anden enhed på båden. GA 30-antennen kan planmonteres ved at fastgøre den til en 1 tommers OD (14 gevind pr. tomme) standardmarineholder med gevindstage (medfølger ikke). Vælg en passende placering på din båd til GA 30-antennen. Du sikrer den bedste modtagelse ved at montere GA 30-antennen på en placering med klart og frit udsyn til himmelen til alle sider. Bedre Bedst God Undgå at montere GA 30-antennen i skyggen fra bådens overbygning, en radarantenne eller en mast. Monter GA 30-antennen mindst 3 fod (1 m) væk fra (helst over) radarstrålers og VHF-radioantenners bane. Fastgør antennen midlertidigt der, hvor du ønsker at montere den, og kontroller, om den fungerer korrekt. Hvis du oplever interferens fra andre elektriske apparater, skal du finde en ny placering. Når antennen fungerer korrekt, skal du fastgøre den permanent. Planmontering af GA 30-antennen 1. Brug planmonteringsbeslaget som monteringsskabelon. Brug en kørner til at markere placeringen af de tre skruer på overfladen. Brug en blyant til at markere hullet til kablet midt i beslaget. Læg planmonteringsbeslaget væk. Brug ikke planmonteringsbeslaget til at bore igennem. 2. Bor 1 /8 tommer (3 mm) forboringshuller på de tre markerede steder. Bemærk: Hvis du monterer GA 30 på fiberglas, anbefales det, at du bruger et forsænkningsbor til at udbore en frigangsforsænkning i det øverste lag af gelcoat (men ikke dybere). Det vil medvirke til, at gelcoatlaget ikke revner, når du strammer skruerne. 3. Brug en 1 tommers (25 mm) hulsav til at save kabelhullet i midten. 4. Placer forseglingsskiven i bunden af planmonteringsbeslaget. Sørg for, at skruehullerne er ud for hinanden. 5. Brug de medfølgende M4-skruer til at fastgøre planmonteringsbeslaget til monteringsfladen. 6. Før kablet gennem 1 tommers (25 mm) kabelhullet, og slut det til GA Sørg for, at den store gummipakning er på plads nederst på GA 30-antennen. Sæt antennen på planmonteringsbeslaget ➊, og drej antennen med uret for at låse den på plads ➋. 8. Fastgør antennen til monteringsbeslaget med den medfølgende M3 sætskrue ➌. 9. Før kablet væk fra kilder til elektronisk interferens, og tilslut det til AIS 600 vha. BNC-stikket. ➊ EMI EMI (elektromagnetisk interferens) fra motorkomponenter Over bedst Under OK Radar 3 fod (1 m) SS BARNETT VHF-radioantenne Hensyn ved placering af GA 30-antenne ➋ Gummipakning GA 30 antenne ➌ Planmonteringsbeslag Monteringsoverflade 6 Instruktioner til AIS 600

7 Stagemontering af GA 30-antennen Når adapteren til stagemontering sidder på GA 30-antennen, kan du montere antennen på en 1 tommers OD (14 gevind pr. tomme) standardmarineholder med gevindstage (medfølger ikke). Kablet kan føres igennem monteringen eller uden på monteringen. Sådan monterer du GA 30 med kabelføring uden på monteringen: 1. Før kablet gennem adapteren til stagemontering, og placer kablet i det lodrette hul langs adapterens base. 2. Sæt adapteren til stagemontering på en 1 tommers OD (14 gevind pr. tomme) standardmarineholder med gevindstage (medfølger ikke). Stram ikke adapteren for hårdt. 3. Slut kablet til GA 30-antennen. 4. Sæt GA 30-antennen på adapteren til stagemontering ➊, og drej den med uret for at låse den på plads ➋. 5. Fastgør antennen til adapteren med den medfølgende M3 sætskrue ➌. 6. (Valgfrit) Når GA 30 er installeret på stagemonteringen, skal du udfylde det lodrette kabelhak med marineforsegler. 7. Fastgør marinestageholderen til båden, hvis den ikke allerede er fastgjort. ➋ 8. Før kablet væk fra kilder til elektronisk interferens, og tilslut det til AIS 600 vha. BNC-stikket. Sådan monterer du GA 30 med kabelføring igennem stagen: 1. Placer en 1 tommers OD-standardmarineholder med gevindstage (14 gevind pr. tomme) (medfølger ikke) på den ønskede placering, og aftegn den omtrentlige midte af stagen. 2. Bor et 3 /4 tommers (19 mm) hul til at føre kablet igennem. 3. Fastgør stagemarinemonteringen til båden. 4. Fastgør adapteren til stagemontering på stagen. Stram ikke adapteren for hårdt. 5. Før kablet gennem stagen, og slut det til GA 30-antennen. 6. Sæt GA 30-antennen på adapteren til stagemontering ➊, og drej den med uret for at låse den på plads ➋. 7. Fastgør antennen til adapteren med den medfølgende M3 sætskrue ➌. 8. (Valgfrit) Når GA 30 er installeret på stagemonteringen, skal du udfylde det lodrette kabelhak med marineforsegler. 9. Før kablet væk fra kilder til elektronisk interferens, og tilslut det til AIS 600 vha. BNC-stikket. ➊ Adapter til stagemontering ➌ GA 30 antenne Tilslutning af VHF-antennen til AIS 600 AIS 600 skal være tilsluttet til en VHF-antenne for at kunne sende og modtage AIS-information (medfølger ikke). Lodret kabelhak Tilslut en marine-vhf-antenne til AIS 600 via antenneporten på enhedens bagpanel. Hvis du har en VHF-radio på båden, skal du tilslutte VHF-antennen til AIS 600, og tilslutte VHF radioen til AIS 600 ved hjælp af et RF-interconnect-kabel i overensstemmelse med de diagrammer for ledningsføring, der starter på side 3. Monter antennen i overensstemmelse med den installationsvejledning, der fulgte med antennen. Tilslutning af AIS 600 til et NMEA 2000-netværk (valgfrit) Du kan tilslutte AIS 600 til en NMEA 2000-kompatibel plotter via det eksisterende NMEA 2000-netværk, eller du kan opbygge et grundlæggende NMEA 2000-netværk, hvis du ikke har et på din båd. Gå til for at få yderligere oplysninger om NMEA 2000 og købe de nødvendige kabler og stik. Diagrammet over ledningsføring for AIS 600 på side 3 indeholder et eksempel, hvor AIS 600 er tilsluttet til en Garmin-plotter via et NMEA 2000-netværk. Bemærk: Hvis du ikke er fortrolig med NMEA 2000, kan du læse kapitlet "Grundlæggende om NMEA 2000-netværk" i Teknisk reference for Garmin NMEA 2000-produkter for at få flere oplysninger. Gå til og klik på linket "Manuals". Instruktioner til AIS 600 7

8 Tilslutning af AIS 600-serien til en NMEA 0183-enhed (valgfrit) Du kan tilslutte AIS 600 til en NMEA 0183-kompatibel plotter ved hjælp af de blottede ledninger i AIS 600-strøm-/datakablet. Tilslut de blottede ledninger fra NMEA 0183 til en Garmin-plotter som angivet i diagrammet over ledningsføring på side 4. Se diagrammet nedenfor, hvis du vil tilslutte AIS 600 til en plotter, der ikke er fra Garmin. Brug 22 AWG-ledning, hvis der er brug for længere ledninger. AIS 600 transceiverboks Sikring 5A Ledningsfarve [funktion] Rød [strøm (+)] Sort [jord (-)] + - Batteri 12 eller 24 V DC Ledningsfunktion Strøm + Jord - Gul [strømafbryder side 5] Grå [Tx A (+)] Lyserød [Tx B (-)] Grøn [hastighedsvalg] Rx A (+) Rx B (-) Ikke tilsluttet = (høj hastighed) Tilsluttet til batteriets negative pol (-) = 4800 (standardhastighed) NMEA kompatibel plotter Tilslutning af AIS 600 til en NMEA 0183-enhed, der ikke er fra Garmin Noter: Se installationsvejledningen til din NMEA 0183-kompatible enhed for at identificere modtagerledningerne (Rx) A(+) og B(-). Hvis din NMEA 0183-kompatible enhed kun har én modtageledning (Rx), skal den tilsluttes til den grå ledning [Tx A (+)], der udgår fra AIS 600, og den lyserøde ledning [Tx B (-)] skal ikke tilsluttes. AIS 600 kan sende NMEA 0183-data ved baud (standard) eller 4800 baud. Tilslut den grønne ledning fra AIS 600-strøm-/datakablet til den negative (-) batteriterminal, hvis du vil begrænse udgangshastigheden til 4800 baud. Du kan installere en afbryder mellem den grønne ledning og den negative (-) batteriterminal for at skifte udgangshastighed manuelt. Kabeltilslutning af AIS 600 til en fysisk afbryder for at sende en sikkerhedsrelateret meddelelse (SRM) eller skifte til lydløs tilstand (valgfrit) Tilslutning af AIS 600 til en afbryder for lydløs tilstand I lydløs tilstand modtager du kun AIS-signaler, din position transmitteres ikke. Brug de blottede ledninger fra det medfølgende SRM-kabel til at installere en afbryder for lydløs tilstand. Tilslut den gule ledning fra SRM-kablet til den ene terminal på en enpolet SPST-afbryder (medfølger ikke), og tilslut den grønne ledning fra SRM-kablet til den anden terminal. Når afbryderen er installeret, skifter AIS 600 til lydløs tilstand, når du lukker afbryderen. Tilslutning af AIS 600 til en SRM-afbryder Brug de blottede ledninger fra det medfølgende SRM-kabel til at installere en SRM-afbryder. Tilslut den hvide ledning fra SRM-kablet til den ene terminal på en enpolet SPSTafbryder (medfølger ikke), og tilslut den sorte ledning fra SRM-kablet til den anden terminal. Når afbryderen er installeret, udsendes der en pan-pan-srm. Når afbryderen lukkes, udsender AIS 600 ilmeldinger med intervaller på et minut. Brug af AIS 600 Hvis du har tilsluttet AIS 600-enheden til en plotter via NMEA 2000 eller NMEA 0183, skal du se den brugervejledning, der fulgte med plotteren, for at få oplysninger om brug af plotterens AIS-specifikke funktioner. Hvis du ikke har tilsluttet AIS 600-enheden til en plotter (for kun at sende positionsoplysninger), skal du sørge for, at du har kablet en strømafbryder med den gule ledning i AIS 600-strøm/datakablet (se side 5). Luk afbryderen, når du vil tænde AIS 600 og udsende dine positionsoplysninger. Åbn afbryderen, når du vil slukke AIS 600. Bemærk: Hvis du på din båd har andre enheder, der kan modtage AIS-oplysninger, vil de kunne registrere AIS 600-enheden, og se det som en kollisionsfare, fordi den er installeret på samme båd. Du kan være nødsaget til at deaktivere de andre AIS-modtagere for at undgå denne situation. 8 Instruktioner til AIS 600

9 Specifikationer for AIS 600 Mål: B H D: 9 3 /4 7 3 / /2 tommer ( mm) Vægt: 4,177 pund (1,895 kg) Temperaturområde: fra -4ºF til 140ºF (fra -20ºC til 60ºC) Sikkerhedsafstand for kompas: 15 3 /4 tommer (40 cm) Vandtæthed: IEC IPX7 (nedsænkning i 1 meter vand i 30 minutter) Strøm Kilde: 9,6-31,2 V DC (bådens batteri 12 V DC eller 24 V DC) Anvendelse: Maks. 20 W Sikring: 5 A hurtigvirkende Strømforbrug for NMEA 2000: LEN=2 Antenne Antennestik: S0-239 (50 Ω) Maks. antenne-gain: 9 dbi Antenneportimpedans: 50 Ω NMEA 2000 PGN-oplysninger Appendiks 7 3 /32 tommer (180 mm) 9 3 /4 tommer (248 mm) Modtag Send ISO-bekræftelse ISO-bekræftelse ISO-anmodning ISO-adressekrav ISO-adressekrav NMEA anmodning/kommando/anerkendelse af gruppefunktion NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af gruppefunktion PGN-liste Systemtid Produktoplysninger AIS Klasse A positionsrapport AIS Klasse B positionsrapport AIS Klasse B udvidet positionsrapport Garmin AIS 600 er NMEA 2000-certificeret AIS Klasse A statiske og trafikrelaterede data AIS SAR fly position AIS SRM (sikkerhedsrelaterede beskeder) Kommunikationsoplysninger for NMEA 0183 Når AIS 600 tilsluttes til en NMEA 0183-enhed, transmitterer den følgende sætninger: RMC, VDM og VDO. Specifikationer for GA 30 Mål: 3 19 /32 tommer (91,6 mm) Diameter 1 15 /16 tommer (49,5 mm) Højde Vægt: 7,1 oz. (201 g) Kabinetmateriale: Fuldt tætnet, robust plastlegering, vandtæt iht. standarden IEC 529 IPX7 Driftsområde: Fra -40 C til 80 C (fra -40 F til 176 F) Kabel: Folieskærmet, centerstik 18 AWG AIS Klasse B "CS" rapport om statiske data, Del A AIS Klasse B "CS" rapport om statiske data, Del B Instruktioner til AIS 600 9

10 Stik: Dynamik: Antenne særligt drejelåsstik GPS-enhed BNC 999 knob, 40 g Fortolkning af LED'erne på AIS 600 En række LED'er på AIS 600-transceiverboksen angiver status, aktivitet og fejl for enheden. LED-betegnelse All OK RX TX RX Only Warning SRM Error VHF TX Fortolkning Lyser konstant, når enheden er klar til at sende og modtage. Blinker, når enheden modtager en AIS-meddelelse. Blinker, når enheden sender en AIS-meddelelse. Lyser konstant, når enheden er i lydløs tilstand, eller når enheden ikke er klar til at sende. Bemærk: AIS 600 vil ikke sende uden GPS-signal og MMSI-nummer, hvis en AIS-basestation udsender en kommando om stilhed, eller hvis der opstår en alvorlig fejl i AIS 600. Blinker, når der indtræder en advarselstilstand. Tilslut AIS 600-enheden til en pc, og brug AIS 600-opsætningssoftwaren til at få vist detaljerede oplysninger om advarselstilstanden. Se side 2 for at få oplysninger om brug af AIS 600-opsætningssoftwaren. Blinker, når enheden udsender en sikkerhedsrelateret meddelelse. Enheden kan ikke sende på grund af en alvorlig fejl. Tilslut AIS 600-enheden til en pc, og brug AIS 600-opsætningssoftwaren til at få vist detaljerede oplysninger om advarselstilstanden. Se side 2 for at få oplysninger om brug af AIS 600-opsætningssoftwaren. Lyser konstant, når en tilsluttet VHF-radio sender. Fejlfinding ved advarsler og fejl ved hjælp af AIS 600-opsætningssoftwaren Hvis LED'en for advarsler eller LED'en for fejl lyser på AIS 600, kan du bruge AIS 600-opsætningssoftwaren til at få vist detaljer om advarsels- eller fejltilstanden. Følg trinene ovenfor for at starte med at kommunikere med AIS 600, og klik på fanen Diagnostics i AIS 600-opsætningssoftwaren for at få vist detaljerede oplysninger om advarsels- eller fejltilstanden. Produktregistrering Hjælp os med at hjælpe dig ved at udføre vores onlineregistrering i dag. Gå til Opbevar den originale købskvittering, eller en kopi af den, på et sikkert sted. Kontakt Garmin Kontakt Garmins produktsupport, hvis du har spørgsmål omkring brugen af din AIS 600. Hvis du befinder dig i USA, skal du gå til eller kontakte Garmin USA på tlf. (913) eller (800) I Storbritannien skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på Hvis du befinder dig i Europa, skal du gå ind på og klikke på Contact Support for at få oplysninger om support i de forskellige lande, eller du kan kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på +44 (0) Vigtige produktoplysninger Dette udstyr er beregnet til brug over hele verden, herunder følgende europæiske lande: AT DK DE IT MT SK GB CH CY FI HU LT PL ES LI RO BE EE GR LV NL SI IS BG CZ FR IE LU PT SE NO TR Overensstemmelse med Industry Canada Denne enhed overholder Industry Canada Standard RSS 182 og ICES-003. Overholdelse af FCC Dette apparat er i overensstemmelse med afsnit 15 af FCC-regulativerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere modtaget interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket funktion. Dette udstyr er blevet testet og overholder afsnit 15 af FCC-regulativerne for digitale enheder i klasse B. Disse begrænsninger har til formål at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesområder. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis udstyret ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med brugervejledningen, kan det gribe forstyrrende ind i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke kan opstå interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr har en skadelig indvirkning på radio- eller tv-modtagelsen, hvilket du kan kontrollere ved at slukke og tænde enheden, skal du forsøge at udbedre forholdene på én eller flere af følgende måder: 10 Instruktioner til AIS 600

11 Juster eller flyt modtagerantennen. Flyt udstyret længere væk fra modtageren. Tilslut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, som GPS-enheden er tilsluttet til. Kontakt en radio-/tv-forhandler, hvis intet af dette hjælper. Produktet indeholder ingen dele, der kan udskiftes af brugeren. Reparation bør kun foretages af et autoriseret Garmin-servicecenter. Uautoriserede reparationer eller ændringer kan resultere i permanent beskadigelse af udstyret samt gøre garantien ugyldig, og du kan miste retten til at betjene dette udstyr iht. afsnit 15-regulativerne. Landegodkendelser for brug af den trådløse enhed AIS 600 Der er blevet placeret myndighedsmærkater på enheden for at angive, at enheden er godkendt til brug i Europa, Australien og New Zealand. Overensstemmelseserklæring Garmin erklærer hermed, at denne AIS 600 overholder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Du kan se hele overensstemmelseserklæringen for dit Garmin-produkt på Garmin-webstedet: CE-meddelelse CE-nummeret for notificeret organ (0700) er kun gyldigt for AIS California Electronic Waste Recycling Act of 2003 Ifølge California Electronic Waste Recycling Act of 2003 kræves det, at visse elektroniske dele genbruges. For yderligere oplysninger om dette produkts genbrugskrav, se Begrænset garanti Dette produkt fra Garmin garanteres at være fri for fejl og mangler i materialer og udførelse i ét år fra købsdatoen. I denne periode vil Garmin efter eget valg reparere eller udskifte alle komponenter, der ikke fungerer ved normal brug. Sådanne reparationer eller udskiftninger foretages uden beregning for kunden, hvad angår reservedele og arbejdsløn, mens kunden er ansvarlig for eventuelle transportomkostninger. Denne garanti dækker ikke fejl, der skyldes misbrug, fejlagtig brug, uheld eller uautoriserede ændringer eller reparationer. Dette produkt er beregnet til kun at blive brugt som et rejsehjælpemiddel og må ikke anvendes til noget formål, som kræver nøjagtig måling af retning, afstand, position eller topografi. Garmin udsteder ingen garanti for, at produktets kortdata er nøjagtige eller komplette. DE OMTALTE GARANTIER OG FEJLRETTELSER ER UDTØMMENDE OG TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, BÅDE UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE OG LOVMÆSSIGE, HERUNDER EVENTUELT ANSVAR SOM FØLGE AF GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, SOM MÅTTE SKYLDES LOVMÆSSIGE ELLER ANDRE FORHOLD. DENNE GARANTI GIVER DIG BESTEMTE JURIDISKE RETTIGHEDER, SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER GARMIN ANSVARLIG FOR NOGEN EKSTRASKADER, SÆRLIGE SKADER, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER, HVAD ENTEN DE SKYLDES BRUG, MISBRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL BRUG AF DETTE PRODUKT ELLER FEJL OG MANGLER VED PRODUKTET. Nogle lande tillader ikke udelukkelse af ansvaret for følgeskader og ekstraskader, så det er ikke sikkert, at ovenstående begrænsninger gælder for dig. Garmin har den fulde ret til at reparere eller udskifte enheden eller softwaren eller tilbyde fuld refundering af købsprisen efter eget valg. DEN VALGTE LØSNING ER DIN ENESTE LØSNING PÅ ETHVERT BRUD PÅ GARANTIEN. Kontakt den lokale autoriserede Garmin-forhandler for at få garantiservice, eller ring til Garmins produktsupport for forsendelsesinstruktioner og et RMA-registreringsnummer. Pak enheden sikkert ind med en kopi af den originale faktura, der kræves som bevis for købet med henblik på reparation i henhold til garantien. Skriv registreringsnummeret tydeligt uden på pakken. Enheden skal sendes med forudbetalt fragt til en af Garmins garantiservicestationer. Køb fra onlineauktioner: Produkter, som er solgt gennem onlineauktioner, berettiger dig ikke til rabatter eller andre særtilbud fra Garmin. Onlineauktionsbekræftelser accepteres ikke som bevis på krav om garanti. Der kræves en original faktura fra forhandleren (eller en kopi af den) for at få garantiservice. Garmin vil ikke erstatte manglende dele fra en pakke, der er købt på en onlineauktion. Instruktioner til AIS

12 Internationale køb: Der udstedes en separat garanti af internationale forhandlere for enheder, som er købt uden for USA. Denne garanti gives af den lokale forhandler i landet, og denne forhandler yder lokal service til din enhed. Forhandlergarantier gælder kun i de tilsigtede distributionsområder. Enheder, som er købt i USA eller Canada, skal returneres til Garmins servicecenter i Storbritannien, USA, Canada eller Taiwan for service Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin, Garmin-logoet og GPSMAP er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. NMEA og NMEA 2000-logoet er registrerede varemærker tilhørende National Marine Electronics Association. For at få de nyeste softwareopdateringer gratis (undtagen kortdata) i dine Garmin-produkters levetid kan du gå til Garmins websted på Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Garmin (Europe) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2 nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan August 2010 Delnummer Rev. C Trykt i Tyskland

Approach S1. brugervejledning

Approach S1. brugervejledning Approach S1 brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt eller delvist

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien lynstartvejledning til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR lynstartvejledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD. radomer installationsvejledning

GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD. radomer installationsvejledning GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD radomer installationsvejledning 2007-2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397,8200

Læs mere

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc GPSMAP 62-serien lynstartvejledning Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at

Læs mere

OREGON. -serien. lynstartvejledning. 450, 450t, 550, 550t

OREGON. -serien. lynstartvejledning. 450, 450t, 550, 550t OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t lynstartvejledning Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Oregon-enheder

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. Lynstartvejledning

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. Lynstartvejledning OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Læs mere

etrex 10 lynstartvejledning

etrex 10 lynstartvejledning etrex 10 lynstartvejledning Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Når du bruger

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR lynstartvejledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og

Læs mere

Astro 320 lynstartvejledning. GPS-aktiveret sporingssystem til hunde

Astro 320 lynstartvejledning. GPS-aktiveret sporingssystem til hunde Astro 320 lynstartvejledning GPS-aktiveret sporingssystem til hunde Sådan kommer du i gang Advarsel Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

Din brugermanual GARMIN GPSMAP 5208 http://da.yourpdfguides.com/dref/1173825

Din brugermanual GARMIN GPSMAP 5208 http://da.yourpdfguides.com/dref/1173825 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

2,1 L hydraulikpumpe installationsvejledning

2,1 L hydraulikpumpe installationsvejledning 2,1 L hydraulikpumpe installationsvejledning For at opnå den bedst mulige ydelse og undgå skader på din båd skal du installere Garmin 2,1 L hydraulikpumpe i henhold til den følgende vejledning. Denne vejledning

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

Dakota 10 og 20 lynstartvejledning

Dakota 10 og 20 lynstartvejledning Dakota 10 og 20 lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Dakota-enheder bruger to AAbatterier

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

Installationsvejledning til GDL 40

Installationsvejledning til GDL 40 Installationsvejledning til GDL 40 Om GDL 40 GDL 40-antennen sender GSM-vejrdata til kompatible Garmin-plottere på dit NMEA 2000 -netværk. GDL 40 kommunikerer med mobilsignaltårne for at modtage vejrdata,

Læs mere

1.2 og 2.0 L hydraulikpumpe - installationsvejledning

1.2 og 2.0 L hydraulikpumpe - installationsvejledning 1.2 og 2.0 L hydraulikpumpe - installationsvejledning For at opnå den bedst mulige ydelse og undgå skader på din båd skal du installere Garmin 1.2/2.0 L hydraulikpumpe i henhold til følgende vejledning.

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Installationsvejledning til GSD 24/26

Installationsvejledning til GSD 24/26 Installationsvejledning til GSD 24/26 For at opnå den bedst mulige ydelse og undgå skader på din båd skal du installere Garmin GSD 24/26-enheden i henhold til den følgende vejledning. Professionelt udført

Læs mere

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5

Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5 Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

GTU 10 GPS-SPORINGSSYSTEM. Brugervejledning

GTU 10 GPS-SPORINGSSYSTEM. Brugervejledning GTU 10 GPS-SPORINGSSYSTEM Brugervejledning 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi

vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi Advarsel: Dette produkt indeholder et udskifteligt knapcellebatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

GPSMAP 4000/5000-serien installationsvejledning

GPSMAP 4000/5000-serien installationsvejledning GPSMAP installationsvejledning Plotteren og GPS-antennen i GPSMAP skal installeres korrekt i henhold til den følgende vejledning. Du skal bruge korrekte bolte, værktøj og monteringsudstyr. Dette er anført

Læs mere

Installationsvejledning til GMI 10

Installationsvejledning til GMI 10 For optimal ydeevne skal du installere dit GMI 10 Marine-instrument i overensstemmelse med følgende instruktioner. Hvis der opstår problemer under installationen, skal du kontakte Garmins produktsupport

Læs mere

Installationsvejledning til GMI 10

Installationsvejledning til GMI 10 til For optimal ydeevne skal du installere dit Marine-instrument i overensstemmelse med følgende vejledning. Hvis der opstår problemer under installationen, skal du kontakte Garmins produktsupport eller

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

Garmin fleet 590 Lynstartvejledning. Juli _0A Trykt i Taiwan

Garmin fleet 590 Lynstartvejledning. Juli _0A Trykt i Taiwan Garmin fleet 590 Lynstartvejledning Juli 2013 190-01505-56_0A Trykt i Taiwan Fleet-abonnement Før du kan bruge flådestyringsfunktionerne på enheden, skal din virksomhed have et aktivt Fleet Management-abonnement.

Læs mere

nülink! 1695 lynstartvejledning

nülink! 1695 lynstartvejledning nülink! 1695 lynstartvejledning 01102436 Om din enhed Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. ➊ ➋

Læs mere

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

zūmo 200-serien lynstartvejledning til brug med zūmo 210 og zūmo 220

zūmo 200-serien lynstartvejledning til brug med zūmo 210 og zūmo 220 zūmo 200-serien lynstartvejledning til brug med zūmo 210 og zūmo 220 Din zūmo GPS-antenne Tænd/sluk-knap: Tryk og hold nede for at tænde eller slukke for zūmo. Tryk hurtigt for at justere baggrundslysstyrken.

Læs mere

Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter

Læs mere

Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0. Brugervejledning Dansk

Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0. Brugervejledning Dansk Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0 Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kontroller, stik og indikatorer 3 Frontpanelet 3 Bagpanelet 3 Om harddisken 4 Placering af drevet på

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Modeller AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Indholdsfortegnelse Bemæ rkninger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 1. Pakkens indhold... 5 2. Ekstra tilbehør... 6 3. Vejledning til

Læs mere

Installationsvejledning til GPSMAP 4000/5000-serien

Installationsvejledning til GPSMAP 4000/5000-serien Installationsvejledning til GPSMAP 4000/5000-serien Plotteren og GPS-antennen i GPSMAP 4000/5000-serien skal installeres korrekt i henhold til den følgende vejledning. Du skal bruge korrekte bolte, værktøj

Læs mere

Chime. Installationsvejledning

Chime. Installationsvejledning Chime Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 2 Hvad der er i æsken... 3 Strømkrav... 4 Hurtig installation... 5 Lysvejledning... 6 With Ring, you re Always home. Hvad der er i æsken 3 1. Ring Chime

Læs mere

Approach -serien. brugervejledning

Approach -serien. brugervejledning Approach -serien brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt.- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. INSTALLERING AF DRIVER... 4 3. INSTALLERING AF HARDWARE... 7 4. GENKENDELSE... 9 5. ETABLERING AF IRDA FORBINDELSE

Læs mere

Installationsvejledning til GPSMAP 6000/7000-serien

Installationsvejledning til GPSMAP 6000/7000-serien Installationsvejledning til GPSMAP 6000/7000-serien ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Forsigtig

Læs mere

Store n Go bærbar harddisk USB 3.0

Store n Go bærbar harddisk USB 3.0 Store n Go bærbar harddisk USB 3.0 Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Softwarepakkerne Nero BackItUp og Burn Essentials

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning

Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre

Læs mere

Brugermanual. Wireless

Brugermanual. Wireless Brugermanual Wireless Æskens indhold 4 1. Unimouse 2. Dongle (trådløs modtager) 3. USB 2.0 kabeladapter 4. USB til Micro USB-kabel 5. Brugervejledning 2 3 5 1 /1 Unimouse funktioner Naviger tilbage Scrollhjul

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Approach S3 Brugervejledning Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Vejledning til lynstart. nüvi. 760 til Volvo. personlig rejseassistent

Vejledning til lynstart. nüvi. 760 til Volvo. personlig rejseassistent Vejledning til lynstart nüvi 760 til Volvo personlig rejseassistent ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at få oplysninger om produktadvarsler og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

Garmin Mobile til smartphones

Garmin Mobile til smartphones Garmin Mobile til smartphones lynstartvejledning 10 GPS-navigation på din smartphone* med trådløs Bluetooth -teknologi *Telefon medfølger ikke 2008 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International,

Læs mere

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM EDGE 800 lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

Installationsvejledning til GPSMAP 400/500-serien

Installationsvejledning til GPSMAP 400/500-serien Installationsvejledning til GPSMAP 400/500-serien Din plotter i GPSMAP 400/500-serien skal installeres korrekt i henhold til den følgende vejledning. Du skal bruge korrekte bolte, værktøj og monteringsudstyr.

Læs mere

Teknisk reference. for Garmin NMEA 2000 -produkter + -

Teknisk reference. for Garmin NMEA 2000 -produkter + - Teknisk reference for Garmin NMEA 2000 -produkter + - 2008-2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for

Læs mere

nülink! 2300-serien lynstartvejledning

nülink! 2300-serien lynstartvejledning nülink! 2300-serien lynstartvejledning Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS Dansk VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE PRODUKTET + SIKKERHED (DANSK) Læs og følg disse vigtige anvisninger vedrørende produktet + sikkerhed og gem dem til senere brug.

Læs mere

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Speak docking station eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC i brugermanualen (information,

Læs mere

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 128584DK / 01.13 Indhold Således anvendes ConnectLine telefon-adapter 4 Streamer Pro versus Streamer 1.4 5 Indgående opkald 6 Udgående opkald 10 Yderligere information

Læs mere

Quad brugergrænseflade Ekstern harddisk. Brugermanual Dansk

Quad brugergrænseflade Ekstern harddisk. Brugermanual Dansk Quad brugergrænseflade Ekstern harddisk Brugermanual Dansk 1 Indhold Indledning 3 Kontakter, stikporte og indikatorer 3 Frontpanel 3 Bagpanel 3 Om harddisken 4 Lokalisering af disken på dit skrivebord

Læs mere

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2 Hurtig start Powerline 1000 Model PL1000v2 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. 2 Sådan kommer du i gang Powerline-adaptere giver dig en alternativ måde

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

RollerMouse Free3 Wireless. Brugermanual

RollerMouse Free3 Wireless. Brugermanual RollerMouse Free3 Wireless rugermanual Æskens indhold 1. RollerMouse Free3 Wireless 2. To korte tastaturstøtter 3. To lange tastaturstøtter 4. Trådløs modtager 5. US 2.0-kabeladapter 6. Ladekabel 2 3 5

Læs mere

zūmo 590 Lynstartvejledning

zūmo 590 Lynstartvejledning zūmo 590 Lynstartvejledning Marts 2014 190-01706-56_0A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere