Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar Aarhus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune"

Transkript

1 Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg med borgere og politikere. Udvalget starter sit arbejde op i begyndelsen af 2014 og afslutter det i december Aarhus Kommunes arbejde med at styrke et aktivt medborgerskab forankres i denne periode i Medborgerskabsudvalget. Udvalget sekretariatsbetjenes af Borgmesterens Afdeling. Sammensætning af Medborgerskabsudvalget Udvalget består af 8 byrådspolitikere - en fra hvert parti og 8 borgere. Udvalget er først fuldtalligt, når alle 8 borgerrepræsentanter er rekrutterede. Medborgerskabsudvalget skal sikres fuld legitimitet. I rekrutteringsprocessen er det derfor vigtigt, at borgerne er engagerede uden at repræsentere specifikke dagsordener og særinteresser. Borgerne i udvalget udvælges således at der er mangfoldighed i forhold til køn, alder, uddannelse, etnicitet baggrund og bopæl. MBA Struktur og Samarbejde 8100 Aarhus C Sagsnr. 13/ Journalnr. Sagsbeh. Tine Holm Mathiasen Telefon Direkte telefon Fax Økonomi Udgifter til Medborgerskabsudvalgets arbejde afholdes af Borgmesterens Afdelings opsparring inden for en økonomisk ramme på 2,8 mio. kr. Når Medborgerskabsudvalget er fuldtalligt træffes endeligt beslutning om budget. Medborgerskabsudvalgets opgaver Medborgerskabsudvalget skal både udfordre den kommunale praksis omkring borgerinddragelse og inspirere til en ny praksis, for borgerinddragelse, samarbejde og samskabelse. Byrådet har 6. november 2013 besluttet, at udvalget har følgende opgaver: 1

2 1. Formulere forslag til medborgerskabspolitik 2. Udvikle et bredt og alsidigt katalog over borgerinddragelsesmetoder 3. Gentænke kommunikationen mellem borger og kommune. Dertil kommer tre øvrige opgaver, som Byrådet også har besluttet skal indgå i udvalgets arbejde: 4. Arbejde videre med Mangfoldighedens dag (Byrådet 9. oktober 2013) 5. Ansvar for at udvikle en model for anvendelse af deltagerbudgetter (Byrådet 27. november 2013) 6. Varetage inddragelse af etniske minoriteter (Byrådet 18. december) Medborgerskabsudvalget skal løfte disse opgaver i samarbejde med et mangfoldigt og repræsentativt udsnit af borgere, frivillige, foreninger, virksomheder, råd, eksperter og ansatte i kommunen. I det følgende konkretiseres Medborgerskabsudvalgets opgaver herunder metode, overordnede tidsplaner, implementering og forankring. 2

3 1. Formulere forslag til medborgerskabspolitik Medborgerskabspolitikken skal udgøre den fælles ramme for et aktivt medborgerskab i Aarhus Kommune. Medborgerskabspolitikken skal udvikles i samarbejde og samskabelse med et bredt udsnit af byens borgere. Medborgerskabspolitikken er en videreudvikling af den værdimæssige ramme for frivillighed. Medborgerskabsudvalget identificerer fælles temaer, som samarbejdet mellem borgere, politikere og kommune kan udfoldes under. Overordnet tidsplan Forslag til medborgerskabspolitikken afleveres andet halvår af Processen og tidsplanen er tilrettelagt således, at viden og erfaring fra Medborgerskabsudvalgets arbejde kan indgå i formulering af forslag til Medborgerskabspolitikken. Forslaget afleveres så forslaget kan vedtages endeligt af Byrådet inden udgangen af Udkast til Medborgerskabspolitik. Udvalget afleverer forslag til Byrådet om, hvordan medborgerskabspolitikken kan implementeres. Herunder hvor og hvordan politikken skal forankres i organisationen og blandt øvrige interessenter. 3

4 2. Udvikle et bredt og alsidigt katalog over borgerinddragelsesmetoder Medborgerskabsudvalget udarbejder et bredt og alsidigt katalog over borgerinddragelsesmetoder. Kataloget skal bidrage til at styrke samarbejde med borgerne. Kataloget bygger videre på Aarhusmodellen for borgerinddragelse. Link Fremadrettet skal borgerne inddrages tidligere og mere målrettet end det sker i dag. Desuden skal forventningerne til samspillet mellem borger og kommune afstemmes. Medborgerskabsudvalget igangsætter og afprøver konkrete initiativer, som kan indgå i kataloget. Udvalget indsamler viden og erfaring fra tidligere, nuværende og kommende borgerinddragelsesmetoder og processer. Overordnet tidsplan Kataloget over borgerinddragelsesmetoder færdiggøres inden udgangen af Udkast til katalog over borgerinddragelsesmetoder. Udvalget afleverer forslag til Byrådet om, hvordan viden og erfaring, som samles i kataloget, kan implementeres og forankres i organisationen og blandt øvrige interessenter. 4

5 3. Gentænke kommunikationen mellem borger og kommune. Kommunikationen mellem borger og kommune skal være mere målrettet og tilpasset borgernes behov og forskelligheder. Kommunikationen skal understøtte aktivt medborgerskab og et stærkere samspil mellem kommune og borgere. Medborgerskabsudvalget er ansvarlig for, at der gennemføres en proces, hvor kommunikationen mellem politikere, borgere og kommunen gentænkes. Processen skal både forholde sig til, hvad der kommunikeres og hvordan der kommunikeres. Tidsplan Resultatet af Medborgerskabsudvalgets arbejde med at gentænke kommunikationen afsluttes senest ultimo Byrådsindstilling, der indeholder forslag til, hvordan kommunen kan styrke kommunikationen med omverdenen. Udvalget forholder sig til implementering og forankring af kommunikationsindsatsen. 5

6 4. Mangfoldighedens dag På Byrådsmødet 6. november 2013 besluttede Byrådet, at Medborgerskabsudvalget skal arbejde videre med forslaget om Mangfoldighedens Dag. Mangfoldighedens Dag sætter fokus på forskellige minoriteters forhold og muligheder i det Aarhusianske samfund. Medborgerskabsudvalget afklarer, om der skal afholdes Mangfoldighedens Dag. Hvis forudsætningerne er til stede for at holde Mangfoldighedens Dag, kan Medborgerskabsudvalget træffe beslutning om tema. Temaet og dagens indhold kan variere fra år til år. Mangfoldighedsdagen iværksættes og koordineres af Borgmesterens Afdeling. Forudsætninger for en succesfuld gennemførelse af Mangfoldighedens Dag er, at der er opbakning og interesse fra byens borgere og at dagen indgår i en meningsgivende kontekst eventuelt koblet til allerede eksisterende initiativer. Tidsplan Medborgerskabsudvalget træffer beslutning om fastsættelse af dato for eventuel afvikling af Mangfoldighedens Dag i Beslutning om der er forudsætning for at holde Mangfoldigheds Dag i perioden Er forudsætningen til stede, træffer Medborgerskabsudvalget beslutning om tema. 6

7 5. Deltagerbudgetter (Udvalget skal sætte rammen) Byrådet besluttede 27. november 2013 at ansvaret for at udvikle en model for kommunens anvendelse af deltagerbudgetter placeres i Medborgerskabsudvalget. Hensigten er, at sikre en tværmagistratslig koordinering og metodeafprøvning. Deltagerbudgetter er en metode til udmøntning af offentlige budgetter. Arbejdet med deltagerbudgetter, skal bidrage til at: Styrke samarbejdet mellem borgere, politikere og kommune. Bidrage til at afdække behov, efterspørgsel og effekt ved brugen af deltagerbudgetter. Medborgerskabsudvalget udpeger i samarbejde med Magistratsafdelingerne konkrete øvebaner, hvor deltagerbudgetter kan afprøves. De konkrete øvebaner kan udpeges blandt igangværende initiativer eller kommende initiativer. Af notat, som er medsendt til økonomiudvalgets behandling af deltagerbudgetter, fremgår det, at det vil være hensigtsmæssigt at få et overblik over, hvor der arbejdes med deltagerbudgetter eller er ønsker om igangsættelse af konkrete initiativer. Med udgangspunkt i øvebanerne vil Borgmesterens Afdeling, sammen med magistratsafdelingerne, også afdække, hvilke økonomiske og juridiske forhold, der generelt gør sig gældende, når vi anvender deltagerbudgetter. På den baggrund kan det vurderes hvilken opgave, der ligger i at implementere deltagerbudgetter som metode. Tidsplan Skal præciseres. En model, som beskriver anvendelsen af deltagerbudgetter herunder: Oversigt over økonomiske og juridiske forhold vedr. deltagerbudgetter. Overblik over opgaver, der knytter sig til at implementere deltagerbudgetter som metode Erfaring fra øvebaner Implemetering 7

8 6. Inddragelse af etniske minoriteter 18. december 2013 besluttede Byrådet at nedlægge Integrationsrådet. Fremover skal arbejdet med at inddrage byens etniske minoriteter varetages af Medborgerskabsudvalget. Der lægges med beslutningen op til at gentænke borgerinddragelsen af etniske minoriteter. Dette i forhold til de politiske processer men også i forhold til udviklingen af kommunens ydelser og service. Der er udarbejdet en evaluering af det afgåede Integrationsråd. Evalueringen er foretaget af Rambøll. I denne evaluering kan Medborgerskabsudvalget hente inspiration til videreudvikling af inddragelse af etniske minoriteter. Tidsplan Løbende. Udvalget forholder sig til implementering og forankring af indsatsen. 8

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2280/8940 2285 Jour. nr.: M0/2003/00973

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sammen om Sundhed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Sager der Samler v/paul Natorp, formand E-mail: paul@sagerdersamler.dk

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4

Læs mere

Byrådsindstilling. Ny hjemmeside for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Byrådsindstilling. Ny hjemmeside for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. marts 2008 Ny hjemmeside for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Kommune

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 1. Understøttelse af Byrådets arbejde med udarbejdelse af ny vision for Fredericia Kommune Vision 2012 udløb med udgangen af året. Derfor

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Vollsmose. Arbejdet pågår og planen forelægges By-og Kulturudvalget i november med endelig beslutning i byrådet den 4. december 2013.

Vollsmose. Arbejdet pågår og planen forelægges By-og Kulturudvalget i november med endelig beslutning i byrådet den 4. december 2013. Implementering af Fremtidens Vollsmose Status september 2013 Kort sammenfatning Status over indsatsen i Vollsmose bygger på tre hovedfelter Byrådets beslutninger fra december 2012 og den koordinerede implementering,

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Strategisk ledelse i regioner og kommuner

Strategisk ledelse i regioner og kommuner Chefkonsulent Hans Chr. Vestergaard Konsulentfirmaet H.C.Vestergaard. Århus april 2008. 1. Hvorfor arbejde med strategisk ledelse? Overordnet strategisk ledelse har været et vigtigt led i især store private

Læs mere

Øvebane Den Sociale Dag d. 6. juni 2015

Øvebane Den Sociale Dag d. 6. juni 2015 Bilag: Samarbejdsaftaler Øvebane Den Sociale Dag d. 6. juni 2015 Steffen Rasmussen, www.fundamentet.org steffen@fundamentet.org Hvad kan vi sammen Hvad skal vi konkret i gang med Samarbejde om at aktivere

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

Projektbeskrivelse Borgermillionen

Projektbeskrivelse Borgermillionen Til: Teknik- og Miljøudvalget UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 14. marts 2013 Tlf. dir.: 4477 3208 E-mail: eim@balk.dk Kontakt: Erik Sassersen Møller Sagsnr: 2013-6258 Dok.nr: 2013-44536 Projektbeskrivelse

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere