Strategiske arbejdsmiljøperspektiver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategiske arbejdsmiljøperspektiver"

Transkript

1 Juni 2015 Carsten Ditlefsen, MBA, partner og direktør i AM-Gruppen

2

3 Definitioner at skabe en samvirken af mål og midler Kilde: Fakta om arbejdsmiljø 2013, side 71 at skabe en samvirken af mål. Ved at nå ét mål kan andre mål blive opnået. Når man udarbejder en strategi, tager man stilling til, hvad der skal opnås og hvorfor. Kilde: i-bar.dk (idemappe) med strategisk menes de overordnede, planlæggende, fremadrettede og koordinerende opgaver, jf. 17, stk. 2. Kilde: Bekendtgørelsen Samarbejde om sikkerhed og sundhed, 2, stk. 2

4 strategi er retningen og omfanget af organisationen, så den opnår fordele i foranderlige omgivelser gennem tilpasning af ressourcer og kompetencer med det formål at opfylde interessenternes forventninger strategy is the direction and scope of an organisation over the long term, which achieves advantage in an changing environment through its configuration of resources and competences with the aim of fulfillling stakeholder expectations Kilde: Exploring Corporate Strategy, side 3

5 Arbejdsmiljøorganisationens dilemmaer Usystematisk og præget af ad hoc løsninger Forebyggelse i et begrænset omfang Resultater afhængige af ildsjæle

6 Arbejdsmiljøorganisationens dilemmaer Udfordringer med at skabe engagement og motivation Viden og kompetencer til at håndtere udfordringerne Ressourcer tildeles ud fra lovkravene

7 Arbejdsmiljøorganisationens dilemmaer Placeret i en sidevogn ift. Linjeledelsen Problemforståelsen <=> helhedsforståelsen Opfattes som klassisk tænkende

8 Opgave HVORFOR arbejder din virksomhed med sikkerhed og arbejdsmiljø?

9

10

11 Opgave HVORDAN arbejder din virksomhed med sikkerhed og arbejdsmiljø?

12

13

14 Mulige perspektiver på arbejdsmiljø Vi overholder kravene og gør det vi skal Vi har en høj etik, er ambitiøse og gør mest muligt Vi arbejder bedst med systemer og tjeklister Vi arbejder bedst med dialog og processer

15

16 det klassiske arbejdsmiljøperspektiv Vores ambition er at overholde gældende krav Vi gør det vi skal Vi tænker rationelt Vi arbejder systematisk Vi tror fremtiden til en vis grad ligner fortiden og er forudsigelig Vi anvender gerne principperne fra planlægningsskolerne

17 det systematiske arbejdsmiljøperspektiv Vores ambition er at være blandt de bedste Vi vil og gør også mere end det lovgivningen kræver Vi tænker rationelt Vi arbejder systematisk og anvender procedurer Vi arbejder gerne med certificeringer og standarder Vi tror fremtiden til en vis grad er forudsigelig

18 det dialogbaserede arbejdsmiljøperspektiv Vores ambition er at overholde gældende krav Vi gør det vi skal Vi arbejder med problemerne når de opstår Vi snakker om det og klarer det meste gennem dialog Vi tror fremtiden er foranderlig og uforudsigelig Vi planlægger kun i mindre grad vores indsatser

19 det procesbaserede arbejdsmiljøperspektiv Vores ambition er at være blandt de bedste Vi vil og gør også mere end det lovgivningen kræver Vi arbejder med løbende forbedringer Vi tænker socialkonstruktivistisk Vi arbejder procesbaseret og lægger vægt på dialog Vi tror fremtiden er foranderlig og uforudsigelig Vi anvender emergent strategi og planlægger en proces

20

21

22 Spørgeskemaundersøgelser Kortlægningen består f.eks. af følgende spørgsmål: Er der tilfredsstillende forhold ved? Er der problemer ved? Gennemføres f.eks. ved skriftlige eller elektroniske spørgeskemaundersøgelser.

23 Sikkerhedsrunderinger Kortlægningen består f.eks. af følgende spørgsmål: Hvad skal tjekkes og efterses? Hvor har vi væsentlige problemer? Hvordan kan problemet løses? Gennemføres f.eks. ved en sikkerhedsrunderinger, audit eller ved sikkerhedsdialoger.

24 Dialogmetoder Kortlægningen består f.eks. af følgende spørgsmål: Hvad fungerer og hvad er godt? Hvor har vi væsentlige problemer? Hvad kan gøres bedre? Hvordan kan det foregå? Gennemføres f.eks. ved en samtale, sikkerhedsdialoger eller som et dialogbaseret procesmøde.

25 Forbedringsmodeller Kortlægningen består f.eks. af følgende spørgsmål: Hvad kan forandres og forbedres? Hvordan kan det foregå? Gennemføres f.eks. som skriftligt skema, elektronisk skema, sikkerhedsdialoger eller som et dialogbaseret procesforløb.

26 Dilemmaer ved APV Har udgangspunkt i det klassiske perspektiv Ser tilbage og finder væsentlige problemer Strategisk baseret på planlægningsskolerne Branche rettede spørgeskemaer Har ikke markant reduceret antallet af arbejdsulykker Metoder ikke tilpasset virksomhedens perspektiv

27 Udfordringer omkring perspektiverne Vi har det svært med strategiske begreber Perspektiver virker lidt langhårede og nørdede Vi har udgangspunkt i brugen af brancher Vi er hurtige til at finde løsningerne

28 Dilemmaer ved strategiprocessen i AMO Ustruktureret og tilfældig Sammenhæng mellem forandringsbehov og løsninger Langsigtede og ambitiøse visioner Svært ved at opstille mål og målsætninger Svært ved at turde anvende KPI er Udfordringer med at måle indsatser og resultater

29

30 Strategiprocessen Analysefasen Visionsfasen Udviklingsfasen Implementeringsfasen Evalueringsfasen

31

32

33 33 Hvorfor SIKKER ADFÆRD?

34 34

35 35 Vagn Vovehals Udfører vellykkede, men farefulde aktiviteter Ofte rutineret (faglært), som vurderer lav eller ingen risiko ved arbejds-processerne Ser ikke risici ved farer Risici opdages sjældent eller for sent Accepterer småskader Tager risici Overholder kun sikkerhedsreglerne, når der er håndhævere Årsagerne til ulykker opfattes som hændeligt uheld

36 36 Frida Forsvar Defensiv holdning til sikkerhed og arbejdsmiljø Ser risici som en del af arbejds-processerne Accepterer en væsentlig risiko Passivitet i forhold til at kortlægge risici og ændre forholdene Forsvarer egen og andres risikable adfærd Forsvarer og fastholder gerne nuværende tilstand Bidrager sjældent med et bud på, hvordan arbejdet kan organiseres bedre og mere sikkert

37 37 Torben Tekniker Sikkerhedsopfattelsen er baseret på ekspertkulturen Opfatter at sikkerheden er i orden, når eksperternes råd og vejledning følges Sikkerhed er sikring af maskiner Gode til tekniske vurderinger af maskiner og arbejdsprocesser Opfatter arbejdsprocesserne som sikre, hvis kravene i arbejdsmiljøloven følges Afvejer omkostninger ved sikkerhed i forhold til mulig risikoreduktion Er maskinen i orden, så er det den ansatte som er årsagen til uheld

38 38 Finn Forsigtig Ofte nyansatte eller ansatte, som har oplevet kollegaer blive udsat for en ulykke eller nærved-ulykke Opfatter arbejdspladsen som risikobetonet Bange for risiciene og udviser derfor størst mulig sikker adfærd Udviser til en vis grad passivitet og tager sjældent initiativ til at ændre forholdene på arbejdspladsen Tænker på personlig beskyttelse og anvender de anbefalede værnemidler

39 39 Dorte Demokrat Aktiv holdning til sikkerhed og arbejdsmiljø Ser farer og kan kortlægge risici Ener der er forskellige valgmuligheder i forhold til reducering af risici Aktiv i forhold til at kortlægge risici og kommer gerne med forslag til at ændre på forholdene Mener at kollektiv risikominimering er midlet til sikkerhed Forventer at alle bliver inddraget og hørt og at løsninger nås i et samarbejde Arbejder på at alle bidrager og alle tager et ansvar

40 40 Hans Håndhæver Klassisk opfattelse af arbejdsmiljøorganisationen og sikkerhedsarbejdet Ofte arbejdsledere og medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen Aktiv holdning til sikkerhed og arbejdsmiljø Mener at risici opstår, når ansatte opfører sig forkert og har derfor fokus på menneskelig adfærd Oplever at lov og orden skal opretholdes blandt de ansatte Mener at adfærdsafvigelser skal medføre sanktioner Forsøger at påvirke den enkelte til sikker adfærd

41 41 Minna Minestryger Engageret og ambitiøs Proaktiv holdning til sikkerhed og arbejdsmiljø Tænker hele tiden på at forbedre sikkerheden Forholder sig hele tiden til, hvordan arbejdspladsen kan blive mere sikker Arbejder på at reducere risici (fjerne minerne) Har en bred opfattelse af årsagerne til ulykker og inddrager både tekniske, systemiske og menneskelige forhold ved risikovurdering Kan føle sig som Tordenskjolds soldater

42 42

43 43 Hvordan skabes SIKKER ADFÆRD? Sikker adfærd skabes ved at hele organisationen har sikkerhed som første prioritet. Sikker adfærd skabes ved at udvikle en sikkerhedskultur, hvor både de tekniske, systematiske og menneskelige faktorer medtages ved vurdering af risici og forebyggende tiltag. Sikker adfærd skabes ved at den enkelte, gruppen og hele organisationen bidrager til at enhver arbejdssituation risikovurderes og at alle hjælper hinanden med konstant at forbedre sikkerheden. Sikker adfærd skabes ved at den enkelte bevæger sig i retning mod at være ubevidst kompetent, proaktiv, og hele tiden tænke på risici, samt reagere selvstændigt for at reducere og eliminere risici.

44 44

45 45 Fokus på observationer Når fokus øges på observationer så vil antallet af uheld falde

46 Hvordan forandres sikkerhedskulturen? Forstå hvorfor der udvises usikker adfærd Adfærdsregulering Forstå det, som den anden ikke forstår Fjerne og reducere ikke ønsket kultur Fastholde og skabe ønsket kultur

47 Hvordan skabes forståelse hos den enkelte? Ledelsens eksempel Feedback Træning Medarbejderinvolvering Sikkerhedsfremmende aktiviteter

48 Hvordan inddrages og engageres medarbejderne? Medarbejderinvolvering Metoder tilpasset kompetencer og kultur Procesbaserede metoder Klare visioner og ambitiøse målsætninger Åbenhed og tillid i organisationen

49 Kontakt Carsten Ditlefsen Mobil: Mail: AM-Gruppen Skolegade Esbjerg Tlf.: Web: facebook.dk/amuddannelsen Mail:

Forebyggelse af arbejdsulykker Sikkerhedskultur

Forebyggelse af arbejdsulykker Sikkerhedskultur Forebyggelse af arbejdsulykker Sikkerhedskultur 4 4.1 Ændring af sikkerhedskulturer NUL ARBEJDSULYKKER NUL ARBEJDSULYKKER er et kampagnesamarbejde mellem Arbejdstilsynet og Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn Dato: 13. januar 2012 Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Marlene Dupont Formålet med denne guide er at informere om trivsel og trivselsundersøgelser

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Personalepolitik Del 2 - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Indholdsfortegnelse Forord... 1 1 Menighedsrådets kompetence... 2 2 Kerneopgave, værdier mv.... 2 2.1 Kerneopgave... 2 2.2

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema

Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema Arbejdsmiljøkurser 2014 PROGRAM 2014 I 2010 blev den obligatoriske uddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøgrupper gjort kortere. Idéen bag den kortere uddannelse

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual AT ARBEJDE MED FORANDRINGER Manual Denne manual kan hjælpe jer til at arbejde med forandringer. Den giver jer nogle bud på, hvordan forandringer og omstruktureringer skabes i respekt for trivslen på arbejdspladsen.

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Dialogbaseret trivselspolitik

Dialogbaseret trivselspolitik FTF Vejledning August 2011 Dialogbaseret trivselspolitik Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Tryk: FTF 1. oplag 100 eksemplarer August 2011

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress

Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress Indhold 1. Trivsel og håndtering af stress en ny opgave for SU... 03 1.1 13 gode råd... 05 2. Hvordan kan SU gribe opgaven an?... 06 2.1 Forebyggelse...

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

MIA. Arbejdsmiljøkonference Rejsen til en ny kultur

MIA. Arbejdsmiljøkonference Rejsen til en ny kultur MIA. Arbejdsmiljøkonference Rejsen til en ny kultur Ved Kjeld Bo Andersen, Grundfos Grundfos Kultur Der findes mange forskellige forklaringer på hvad kultur er. Kulturbegrebet bruges til at beskrive de

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere