Altaner m.m. pasning og vedligeholdelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Altaner m.m. pasning og vedligeholdelse"

Transkript

1 1 1. Generelt Altanerne er en del af ejerforeningen og er dermed underlagt de fælles regler. u har brugsret til altanen, hvilket navnlig betyder, at du ikke må ændre på noget uden ejerforeningens godkendelse. Altanen må ikke være indrettet på en sådan måde, at ejerforeningens håndværkere hindres i fri adgang til at udføre monterings-, reparations- og vedligeholdelsesarbejder på altanens forskellige dele, jf. punkt 3. Har du altan, skal du være opmærksom på, hvordan du skal passe og vedligeholde de forskellige dele af denne. Hvis du overtræder regler og anvisninger kan erstatningsansvar overfor ejerforeningen resp. andre beboere komme på tale. et kan være overtrædelse af boretider, forurening (luft, støj og møg), forkert behandling af altanen eller forvoldte skader på den fælles ejendom, dens tilbehør eller installationer. u har pligt til at oplyse de håndværkere/personer, som du har engageret til at udføre arbejder for dig i Olufsborg, om ejerforeningens vedtagne Husorden. Hverken bestyrelsen eller ejendomsmesteren kan dispensere fra disse regler! NB! et betragtes som hærværk og er derved ansvarspådragende, hvis ikke altanerne behandles efter forskrifterne. Tilsvarende gælder, hvis du fx maler med maling, som ikke er forskriftsmæssig, eller med andre farver end dem, som ejerforeningen har vedtaget! Altanens yderside, som er en del af ejendommens facade, må du ikke gøre noget ved! Følg derfor nedenstående råd og vejledning! Er du i tvivl så spørg på ejendomskontoret i god tid før du eller dine håndværkere går i gang! u kan også maile til ejendomskontoret! HUSK ALTI at oplyse hus- og lejlighedsnummer! -adr.: 2. Ordforklaring Altan/køkkenaltan. Vi har to slags altaner. A) de altaner, som er placeret ovenpå hinanden fra 1. til og med 4. sal og B) de altaner på vestsiden af 4. sal, hvis gulv samtidig fungerer som en del af loftet for underboens køkken m.v. på 3. sal. isse altaner kalder vi Køkkenaltaner. Afløbet er det næsten vandrette fald på altangulvet hen imod nedløbet via nedløbsrøret. Nedløbet er det lodrette regnvandsfald via nedløbsrøret. Brystningen er den side, hvor du kan læne dig ud over rækværket på altanen. Pasning er de jævnlige foranstaltninger, der skal til, for at altanen fremtræder i renholdt og brugbar stand. Vedligeholdelse er de foranstaltninger, der skal til, for at ejendommen ikke forfalder. Altanens yderside/ejendommens facade kan populært sammenlignes med de lodrette ydersider på en lukket papkasse.

2 2 3. Altanens forskellige dele Betongulvet. Afløb og nedløbsrør mellem etagerne. Afløb på fjerde sal via nedløbsrøret gennem brystningen. øre og vinduesrammer af træ og vandfaste vægplader. Betonvæggen. et er den rå væg, som ikke er isoleret. Brystningen. Se punkt 2., Ordforklaring. Altanloftet. et er undersiden af overboens altan på 1. til og med 3. sal. Loftsudhængets underside på begge sider af ejendommen på 4. sal. Rækværket på brystningen. Væggen med den nobrede overflade (den isolerede væg). Altanens yderside/ejendommens facade. Se punkt 2., Ordforklaring. Hvidbjerg-døre og vinduer af plast. 4. Hvordan passer jeg betongulvet? et rå (ubehandlede) eller malede gulv fejes jævnligt for affald af enhver art! Herefter kan gulvet spules og skrubbes med en gulvskrubbe, fejekost eller lignende og skylles efter med en spand rent vand. Algevækst holdes nede på et minimum, hvis du følger disse forskrifter og du behøver ikke at bruge kemikalier! Er gulvet blevet fedtet og snavset, så rengøres det hurtigst med skrubbe, vand og sæbe. Hvide sæbespåner som piskes i vand, er billigt, miljøvenligt og affedter effektivt. Husk at skylle efter med rent postevand! Pasning betyder også, at du til enhver tid har pligt til hindre alt andet end regnvand i at forsvinde via af- og nedløb. 5. Særligt om vinterpasning Jo højere du bor, des mere er altanen udsat for det skiftende vejrlig. erfor er det vigtigt, at du er opmærksom på, om af- og nedløbsrør er tilstoppet! et er tilladt at nedkaste sne/is fra altanen. u skal lige sikre dig, at ingen personer opholder sig neden for! Hvis køkkenterrassens afløb gennem brystningen er tilfrosset med is, så hæld lunkent vand igennem røret, indtil du kan se, at der er frit afløb! Overholder du disse enkle vinterregler, hjælper du med til at minimere generne for de øvrige beboere. 6. To gode råd om pasning hele året! Lad være med at feje eller spule småpartikler ned i nedløbet. et har en tendens til at danne en fast skorpe, som tilstopper røret og derved hindrer et hurtigt afløb fra din altan! a) Tøm ikke din spand vand eller indholdet fra: - terrariet/akvariet eller - fugleburet eller - ombygningen/renoveringen af lejligheden ude på altanen! er er oftest meget andet end vand heri! b) Hold afløb og nedløbsrør fri for alle former for affald!

3 3 7. Særligt om gulvbelægning Er gulvet helt eller delvist beklædt med fx skridsikker gummi eller lignende, skal beklædningen følge gulvets form, således at vandet har frit af- og nedløb. Fast monterede gulve af naturtræ eller efterligninger heraf i skridsikker plast og flisebelagte gulve skal være konstrueret således, at alle former for vand har uhindret adgang via afløb og nedløbsrør. Se i øvrigt punkt Særligt om ombygning/renovering Ombygger du fx lejligheden eller renoverer altanen, skal du sikre dig, at afløbet ikke tilstoppes. u kan evt. tildække afløbet/nedløbsrøret med en gulvklud, mens arbejdet står på! 9. Hvordan vedligeholder jeg betongulvet? Betongulvet er i princippet vedligeholdelsesfri, hvis du jævnligt passer det. Betongulvet kan også renses ved trykspuling, hvis det er meget snavset. Trykket må dog max være 60 bar. Forklaringen herpå er, at navnlig den nobrede væg ikke tåler et højere tryk, hvis du rammer den. Opstår der revnedannelse eller anden skade på gulvet, skal du straks give ejendomskontoret besked herom. Personalet vil fortælle, hvad der videre skal ske. Vi fraråder stærkt, at u selv eksperimenterer! 10. Maling af betongulvet er tilladt! Farvevalget er frit! u skal dog selv afholde udgifterne hertil! Og du skal huske at følge anvisningerne om såvel rensning som maling af betongulvet på produkterne herfor! 11. Hvordan passer jeg afløb og nedløbsrør? Pasning betyder, at du skal bortvaske/-børste afløb og nedløbsrør for alger, mos og snavs. et er en proces, som du navnlig skal gennemføre samtidig med at du passer gulvet på altanen. I princippet kan hele gulvet på altanen betegnes som afløb, da det er udformet sådan, at vandet søger hen imod nedløbsrøret. 12. Særligt om 4. sals altaner Toppen af nedløbsrøret er i niveau med afløbet i betongulvet. I toppen af nedløbsrøret er der isat en såkaldt perforeret prop af pvc-materiale, som tillader vandets frie nedløb. Proppen er aftagelig og skal jævnligt renses for affald. Når du sætter proppen på plads igen, skal du huske, at den perforerede del af proppen skal være i niveau med afløbesrenden, således at der er frit nedløb for vandet. Proppen skal være intakt. Skulle du evt. mangle proppen, så kontakt ejendomskontoret!

4 4 13. Vinterpasning I perioder med skiftende vejrlig er det hensigtsmæssigt, at du holder et ekstra øje med nedløbet. På køkkenterrasserne kan der opstå et særligt problem, idet betongulvet på køkkenterrassen samtidig fungerer som tag for underboen. Varmen fra de underliggende etager bevirker ofte, at sneen, der ligger nærmest betongulvet tøer (bliver til vand), mens det øverste lag oftest fryser til is. Hvis afløbsrøret gennem brystningen samtidig er tilfrossent med sne/is, har vandet ikke frit af- og nedløb. Så skal du hælde lunkent vand i afløbet, indtil vandet strømmer gennem nedløbsrøret! 14. Tagrender På 4. sals glasinddækkede altaner skal tagrenden holdes fri for navnlig visne blade. Vi anbefaler, at du mindst en gang om året fjerner affaldet herfra. Har tagrenden selvstændigt nedløb på din altan dvs. at den ikke er tilsluttet ejendommens fælles nedløb så kan spule affaldet ned på din altan. 15. Hvordan vedligeholder jeg afløb og nedløbsrør? Proppen på 4. sals altaner og nedløbsrøret er i princippet vedligeholdelsesfri, hvis du passer dem! e skal være frit tilgængelige og må under ingen omstændigheder benyttes til andre formål, fx støtte eller ophæng, end dem de alene skal tjene. Opstår der skader på disse, som kan medføre vandskader, skal du ufortøvet kontakte ejendomskontoret! Tilsvarende gælder for tagrender og ophæng på 4. sals overdækkede altaner. 16. Maling af nedløbsrør er tilladt! u skal dog selv afholde udgifterne hertil! Men farven skal være en af de farver, som Ejerforeningen har vedtaget, som der må bruges udendørs. Reglerne for rensning og maling skal følge den beskrivelse, der følger med produkterne herfor. 17. Hvordan passer jeg døre og vinduesrammer af træ og vandfaste plader? øre og vinduesrammer af træ og vandfaste plader passes ved almindelig renholdelse med et mildt sæbemiddel og blød børste samt efterskylning i rent postevand. ette gælder også evt. umalede vandfaste plader på køkkenterrassen, hvor facadebeklædningen består af sådanne plader. 18. Glasinddækkede altaner For at sikre træværket en lang levetid anbefales det på det kraftigste, at skydevinduerne ikke er lukket helt til, men har en permanent åbning på 1 cm og gerne mere så ofte vejret tillader det! et medvirker til at forhindre udvikling af råd og svamp med dårligt indeklima til følge! Observerer du fugtskjolder, råd eller svamp på stuevæggen ved altandøren eller vinduespartiet, skal du kontakte ejendomskontoret, som vil være behjælpelig med supplerende råd og vejledning.

5 5 19. Hvordan vedligeholder jeg døre og vinduesrammer af træ og vandfaste plader? øre og vinduespartiernes træ er oprindelig sortmalet. e vandfaste plader på køkkenterrassen fremtræder enten ubehandlet fra byggeriets start eller er malet hvide. Opstår der revner eller anden skade i en vandfast plade, skal den skiftes ud, hvis der på nogen måde er risiko for gennemtrængning af fugt. Kontakt ejendomskontoret for nærmere vejledning! En gang om året i sommerperioden anbefales det, at du kontrollerer træets tilstand navnlig i bunden af stuealtanens vindues-ramme. vs. den nedre del af rammen som flugter med altangulvet. Træværket skal over alt være tørt og ikke mørnet! 20. Glasinddækkede altaner Manglende eller mangelfuld udluftning af altanen kan afføde ubehagelige problemer! Er der opstået råd eller svamp eller andre problemer, som kan henføres hertil, skal du ufortøvet kontakte ejendomskontoret, som vil være behjælpelig med råd og vejledning. Læs derfor også afsnittet om pasning! 21. Maling Ejerforeningen har vedtaget, hvilken maling og farver, der må bruges udendørs. Malingen er gratis og fås på ejendomskontoret. Reglerne for rensning og maling skal følge den beskrivelse, der følger med produkterne herfor. øre og vinduesrammer af træ Her gælder den specielle regel, at træværk med den oprindelige sorte farve fortsat må genopmales med sort. Ellers skal farven være hvid! 22. Hvordan passer jeg betonvæggen, brystningen, altanloftet, loftudhængets underside på 4. sal og rækværket? Alle delene af beton fremtræder enten med den rå betonoverflade eller de er malet. e kan normalt bedst passes på følgende måde: 23. Alger Alger og urenheder fjernes bedst, hvis du skrubber disse i postevand. u kan evt. tilsætte hvid spånsæbe til postevandet. I så fald husk at skylle efter med rent postevand! Processen kan om nødvendigt gentages! 24. Betonvæggen Når du skrubber alger og snavs ned fra yderkanten af altanens uisolerede betonvæg, så gør det op og ned! På denne måde undgår du at svine de øvrige altandele til! Samtidig minimerer du problemet med, at evt. nedsivende snavset vand efterlader sig grimme spor på ejendommens facade.

6 6 25. Brystningens overside Brystningens overside, hvori rækværket er forankret, børstes med postevand (evt. hvid sæbevand) på en af følgende måder: a) børst ind imod dig, så efterlader børstningen mindst mulig snavset vand på brystningens yderside/ facaden! Eller b) børst overkanten langs med facaden. I begge tilfælde skylles efter med postevand i fx en vandkande, hvor tuden vender ind imod dig! ette både af hensyn til dine naboer og evt. underboere og for at undgå, at snavset vand løber ned ad facaden! 26. Brystningens rækværk passes nemmest ved at benytte en gammel gulvklud, som er dyppet i hvid sæbevand. Herefter griber du godt fast om rækværket og kører først til den ene side og derefter til den anden side. På denne måde kan du på under et kvarter fjerne alger og alt andet muligt skidt! Husk at skylle efter med rent postevand fra en vandkande, jf. punkt 25! 27. Brystningens inderside, altanloftet og luftudhængets underside på 4. sal passes bedst med skrubbe og vand evt. hvid sæbevand. u kan nemmest undgå at tilsvine den nobrede væg, hvis du forinden dækker den til med malerplastik. Pas på med at børste ud mod facaden, således at snavset vand forlader din altan ad den forkerte vej! Husk evt. at skylle efter med rent postevand! 28. Fugemassen Pas på med at beskadige fugemassen på brystningens overside. Brug kun en blød børste her. er må ingen kemikalier bruges! 29. Beskyttelse af af- og nedløb under arbejdet Læg evt. en gulvklud hen ved afløbet/nedløbet; dette hindrer, at affald af enhver art ryger ud med vandet. 30. Hvordan vedligeholder jeg betonvæggen, brystningen, altanloftet, loftudhængets underside på 4. sal og rækværket? Er betonen meget snavset eller skaller malingen af, kan du slibe, skrabe, børste den. Husk at følge brugsanvisningen for rensning og maling m.v., som følger med produkterne herfor. Og, vis hensyn til naboere og underboere, navnlig hvad angår boretider og røg, støj og møg! Læs også punkt 28 og 29!

7 7 31. Maling Ejerforeningen har vedtaget, hvilken maling og farver, der må bruges udendørs. Malingen er gratis og fås på ejendomskontoret. Reglerne for rensning og maling skal følge den beskrivelse, der følger med produkterne herfor. Særligt om altanlofter og undersiden af tagudhæng på fjerde sal Her gælder den regel, at disse dele skal males hvide! og må altanlofter på etagerne 1 til 3, som ikke har været malet før, stadig være umalede! Særligt om rækværket på brystningen og brystningens vandrette overside, som rækværket er forankret i. Her gælder den specielle regel, at disse altan-dele skal være malet betongrå! 32. Hvordan passer jeg den nobrede væg (den isolerede væg eller den strukturpudsede væg)? Generelt 2005 blev altanernes sydlige respektive nordlige orienterede vægge (alt efter lejlighedens placering i Olufsborg) beklædt med Rockwool isoleringsmateriale. enne væg benævner vi i daglig tale den nobrede væg. Formålet hermed er dels at undgå fugtdannelse mm. dels at forbedre indeklimaet i lejlighederne og dels at give en bedre varmeøkonomi. Beklædningen består af Rockwoolmåtter (blødt materiale), der er overfladebehandlet, således at muren fremtræder som en hård strukturpudset (nobret) væg. Men, det er altså ikke tilfældet! Muren tåler ikke på nogen måde hverken tryk eller stød. en skal derfor til enhver tid passes på sin helt særlige måde! Undgå at åbne døren til altanen med alt for store armbevægelser og husk at sætte (storm)krog på, hvis det blæser! Så minimerer du risikoen for, at håndtaget hamrer ind i væggen og beskadiger denne! Er uheldet ude, så skal du straks give ejendomskontoret besked herpå, som vil fortælle, hvad der videre skal ske. Pasning af den nobrede væg et er kun tilladt at afvaske væggen i fx hvid spån-sæbe-vand med en blød børste. et affedter. Husk at efterskylle i rent vand! et er navnlig fordi, at væggen skal kunne ånde/ventilere! Al anden behandling af væggen er forbudt! NB! Opstår der skade på væggen, skal du straks meddele skaden til ejendomskontoret! 33. Særligt om opsætning af ting på væggen en nobrede væg tjener primært ét formål: isolering af lejligheden! Undgå derfor i videst muligt omfang at opsætte ting på væggen. Har du et speielt behov for at opsætte ting på væggen, skal du anvende bor med en længde på 12 cm, for at nå ind i den bagvedliggende betonvæg. Boremaskine/bor kan lånes på ejendomskontoret. NB! Opstår der skade på væggen, skal du straks meddele skaden til ejendomskontoret!

8 8 34. Særligt om nedtagning af ting fra væggen Efterlades der huller i væggen efter nedtagning af ting, skal det meddeles til ejendomskontoret, som vil lukke hullerne med specialværktøj og materiale! 35. ved salg/ejerskift/ud- og fremlejning er må ikke efterlades huller I væggen, jf. Punkt 35! 36. Markiser må ikke på nogen måde komme i berøring med den nobrede væg eller fastgøres til denne! Markiser må kun fastgøres i loftet/tagudhænget! er skal altid være en afstand fra altanens endevægge til markisens ender på mindst 15 cm i såvel ud- som indrullet tilstand! 37. Vedligeholdelse af den nobrede (isolerede) væg! Bestyrelsen har vedtaget, at enhver form for vedligeholdelse ikke må udføres af andre end leverandøren at denne væg (Rockwool)! Se punkt 32! 38. Altanens yderside/ejendommens facade et er ikke tilladt at male det 15 cm lodrette og brede endestykke af væggen/ muren, som flugter parallelt med ejendommens facade! Men, er endestykket fejlagtig malet, er det tilladt at rense og male det på ny i den af ejerforeningen godkendte farve betongrå! u skal blot huske at følge anvisningerne for rensning og maling på produkterne herfor. 39. Hvidbjerg døre og vinduer af plast. et er forbudt at bore i plasten! På side 9 og 10 bringer vi udklip af Hvidbjergs instrukser om pasning og vedligeholdelse. Hvidbjergs vedligeholdelsessæt med udførlig brugervejledning kan rekvireres på ejendomskontoret. Får du problemer med døre og vinduer, så kontakt allerførst ejendomskontoret! o o

9 9

10 Altaner m.m. pasning og vedligeholdelse 10

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles DANISH DESIGN Denne model er i farven SØLV www.superroof.dk DK: Opmål 251 cm fra jorden og til overkanten af Befæstigelses

Læs mere

ALTANER.DK RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. altaner.dk 1 Vestbjerg Smede- & Maskinværksted ApS +45 96 47 77 47 www.altaner.

ALTANER.DK RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. altaner.dk 1 Vestbjerg Smede- & Maskinværksted ApS +45 96 47 77 47 www.altaner. RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING altaner.dk 1 Tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens mange oplevelses rige timer. Vi har i denne vedligeholdelses

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

X 2. Willab Garden AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i materialer, konstruktion og design.

X 2. Willab Garden AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i materialer, konstruktion og design. 7985DK Termotag 50 mm UV-bestandig polykarbonat med plastprofilsystem Willab Garden 2017-05 VIGTIGT! Læs hele monteringsanvisningen inden du påbegynder monteringen! Hvis anvisningerne ikke følges, fungerer

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Drift & Vedligehold. Kviste Kompaniet Vesterbæk. Vedligeholdelsesvejledning (I denne vejledning vil Kviste Kompagniet Vesterbæk være benævnt KKV) Tyndpladebeklædninger Hvis kvisten er beklædt med zink/kobber/aluminium

Læs mere

Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads

Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads Indhold: Vedligeholdsopgaver og interval 2013 2017... 2 Vejledning 1 - Rens og smør beslag... 3 Vejledning 2 - Kontrol af vindues træ rammer... 4 Vejledning

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement A

Vedligeholdelsesreglement A Tillæg til vedligeholdelsesreglerne for 3B Vestergården 1 Vedligeholdelsesreglement A Historik: Udgave nr. 1 af 23. november 1999. Udgave nr. 2 af 17. maj 2006. Lovgrundlag: Lov om leje af almene boliger

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013 Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave Marts 2013 Indhold 1. Gyldighed og henvisninger 2. Brandsikring 2.1 Bekendtgørelse om brandsikring 2.2 Andre ting

Læs mere

Husorden. for. Vedtaget på på afdelingsmødet den: HUSORDEN 1

Husorden. for. Vedtaget på på afdelingsmødet den: HUSORDEN 1 Husorden for Vedtaget på på afdelingsmødet den: HUSORDEN 1 Formål med husordenen Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan

Læs mere

KOM GODT I GANG. KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk

KOM GODT I GANG. KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk 2015 KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk Indledning Byggepladsen Mobil arbejdsplatform Dørhul Montage af altandør Indvendig arbejder Opsætning af altan Opsætning

Læs mere

Husorden for Boligforeningen Faaborg-Midtfyn. Afdeling 7, Violvej - Ringe

Husorden for Boligforeningen Faaborg-Midtfyn. Afdeling 7, Violvej - Ringe Husorden for Boligforeningen Faaborg-Midtfyn Afdeling 7, Violvej - Ringe En boligafdeling med mange beboere er et minisamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden; vi bliver fælles om mange

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8037 Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i vinduespartier i udestue 2. Svamp i gulv i udestue Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet de nævnte

Læs mere

Vejledning om asbest i Byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om asbest i Byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om asbest i Byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Januar 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD

KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD DU EJER SELV EN DEL AF KLOAKSYSTEMET De færreste boligejere er klar over, at kloaksystemet faktisk er en del af boligen, ligesom fx døre og vinduer er det. Derfor

Læs mere

REDSKABSHUS. Brugervejledning og samleinstruktioner. Mål: H. 181/159 x B. 226.5 x D. 119 cm. Best.nr. HN8922

REDSKABSHUS. Brugervejledning og samleinstruktioner. Mål: H. 181/159 x B. 226.5 x D. 119 cm. Best.nr. HN8922 REDSKABSHUS Best.nr. HN8922 Brugervejledning og samleinstruktioner Mål: H. 181/159 x B. 226.5 x D. 119 cm. OBS: Man skal være mindst to til at samle skuret og man må påregne en arbejdstid hertil på 2-3

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Klerkegården Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Indhold Hvad bliver nyt i din bolig? Side 4 Arbejdet udføres i to omgange Side 4 Reparationer udføres bedst muligt Side 5 Her kan du stille

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Husorden 1-1029 Møllergården

Husorden 1-1029 Møllergården Husorden 1-1029 Møllergården 1. oktober 2011 2 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige af hinanden - og fælles om

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

Hvad er tagpap... 2. Vedligehold af taget... 3 Gangbaner... 4 Drift... 4 Vedligehold... 4 Storm og usædvanlige vejrforhold... 5 Levetider...

Hvad er tagpap... 2. Vedligehold af taget... 3 Gangbaner... 4 Drift... 4 Vedligehold... 4 Storm og usædvanlige vejrforhold... 5 Levetider... www.hydrotec.dk Hvad er tagpap... 2 Vedligehold af taget... 3 Gangbaner... 4 Drift... 4 Vedligehold... 4 Storm og usædvanlige vejrforhold... 5 Levetider... 5 Tagpap adskiller sig fra andre former for

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Husorden afdeling 14 - Tuestensvej

Husorden afdeling 14 - Tuestensvej Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder også, at der er en række love, vedtægter og regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. I din afdeling er der desuden af beboerne

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning BOLIGSELSKABET DOMEA EGTVED AFDELING 8851 JERLEV BOULEVARD 32 52 JERLEV Vedligeholdelsesvejledning Godkendt på afdelingsmødet den 22/8-2001 V Særlig udvendig vedligeholdelse 1. 2. 3. 4. Vedligeholdelse

Læs mere

H U S O R D E N F O R T R A N E H A V E N

H U S O R D E N F O R T R A N E H A V E N H U S O R D E N F O R T R A N E H A V E N 1 Formål med husordenen Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på afdelingsmødet, så alle ved, hvordan man tager

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD TOILET OG TØMNINGSFACILITETER BILAG 7.4 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem Teknisk Information Geberit Silent-db20 - afløbssystemet med lyddæmpende egenskaber Et afløbssystem med mange anvendelsesområder Silent-db20 er et lyddæmpende

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

Husorden afdeling 76 - Skansehøj

Husorden afdeling 76 - Skansehøj Vedtaget på beboermøde d. marts 2004 Vedtægterne for Østjysk Bolig foreskriver, at der for hver afdeling skal udarbejdes et husordensreglement, i erkendelse af, at det skaber tryghed og tilfredshed, når

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Husorden for afd. 4 Kagshusene

Husorden for afd. 4 Kagshusene Husorden for afd. 4 Kagshusene Afdelingen består af nedenstående blokke, der hver er tildelt et bogstav internt i afdelingen. Der gøres opmærksom på, der kan være små afvigelser i husordenen imellem boligblokkene

Læs mere

Husorden Hørgården 3

Husorden Hørgården 3 Husorden 1-1035 Hørgården 3 Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 16. september 2016 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden.

Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden. Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden. Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling afholdt den 24. marts 2015. 1. Beboerne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller mangel ved de i lejligheden

Læs mere

Orientering om altanprojekt

Orientering om altanprojekt Orientering om altanprojekt Bestyrelsen orienterer om fremdriften i altanprojektet og tankerne om den fortsatte proces Fremdriften i altanprojektet I bestyrelsen har vi nu igennem længere tid arbejdet

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning VARDE BSB AFDELING 9001 afs. 1 STATIONSPARKEN Vedligeholdelsesvejledning Godkendt på afdelingsmødet den 7. juni 2001. 1 V Særlig udvendig vedligeholdelse 1. 2. Udlejer vedligeholder de malede overflader

Læs mere

Vejledning om badeværelse

Vejledning om badeværelse Vejledning om badeværelse 1. Generel info om badeværelset 2. Toilette og cisternen (a c) 3. Gulvarme 4. Tilslutning af vasketårn 5. Rengøring af gulvafløb (a c) 6. Rensning af ventilations udsugningsventil

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

1400 Tank kapacitet l. 1,2 Maks. damptryk bar. 3 Vægt uden tilbehør. 3,4 Mål (L x B x H) mm. 360 x 190 x 290

1400 Tank kapacitet l. 1,2 Maks. damptryk bar. 3 Vægt uden tilbehør. 3,4 Mål (L x B x H) mm. 360 x 190 x 290 SC 1122 Med en damprenser sparer du ikke kun vand og rengøringsmidler, men også masser af tid. Du kan gøre de fleste rengøringsjobs på den halve tid med samme resultat, måske endda bedre. Da damprenseren

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Opdateret: 04.03.2013. Monteringsvejledning Scoop Light, naturcontainer # 158

Opdateret: 04.03.2013. Monteringsvejledning Scoop Light, naturcontainer # 158 Opdateret: 04.03.203 Monteringsvejledning Scoop Light, naturcontainer # 58 Montage af Scoop Scoop leveres i 2 dele Scoop kun til træer og buske Scoop er udelukkende til tilplantning af træer og buske og

Læs mere

Positivliste for forbedringer

Positivliste for forbedringer Positivliste for forbedringer UDEN GODTGØRELSE side 1-3 Som hovedregel for nedenstående forbedringsarbejder, som beboeren selv må gennemføre gælder, at arbejderne skal udføres håndværksmæssigt korrekt,

Læs mere

T I L S Y N S N O T A T N R. 01

T I L S Y N S N O T A T N R. 01 T I L S Y N S N O T A T N R. 01 Sagsnavn:. Dato 14/07-2016 Sagsnavn: Bygherre: Besøg/ møde: Ca. 08:30 09:30 Ca. 09:45 10:30 Sags nr.: 2016/1000 Dato: 09/06-2016 15/06-2016 Sted: Vejret: Temp: 12 gr. C

Læs mere

Drift og vedligehold af betonoverflader

Drift og vedligehold af betonoverflader Drift og vedligehold af betonoverflader Version 4 Maj 2010 Mange betonoverflader forsynes inden aflevering til bygherren med en belægning eller overfladebehandling, som er bestemmende for, hvorledes de

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Husorden Indledning. Husordenen er en del af lejekontrakten. Misligholdelse af husordenen, kan medføre opsigelse/ophævelse af lejekontrakten jf. gældende regler herom. Beboerne opfordres til at anvende

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus 3 0 Side 1 af 10 Emne: Retningslinjer for altandøre Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet,

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Til beboerne i ejendommen A/B Studsgaarden 20. maj 2014 Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Kære beboer Det er blevet tid til at gennemføre de renoveringer, der blev besluttet på generalforsamlingen

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-beløb for afdeling 1-1030 Sundholm Syd Din afdeling har valgt at vedligeholde Almen Bolig+ familieboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse: Vigtig information: Inden du går igang: Montering af inderetninger: Montering af udvendig gavl: Montering af anslag: Montering af topskinne:

Læs mere

OPLYSNINGER FORUD FOR INSTALLATION

OPLYSNINGER FORUD FOR INSTALLATION OPLYSNINGER FORUD FOR INSTALLATION Retningslinjer for vaskens specifikationer Dysons udviklere har ved hjælp af en specifikt udformet testmetode testet en bred vifte af vaske for at vurdere deres kompatibilitet

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere

15 års garanti. HYDROTEC DANMARK A/S HAMMELVEJ 269 HOULBJERG 8870 LANGÅ, CVR nr. 35672184

15 års garanti. HYDROTEC DANMARK A/S HAMMELVEJ 269 HOULBJERG 8870 LANGÅ, CVR nr. 35672184 15 års garanti HydroTec tilbyder 15 års garantiordning, som dækker såvel produktet, udførelse og følgeskader. Det kræver at bygningsejeren beder entreprenøren anmode om garantien, med dokumenteret indkøb

Læs mere

DVB København afd. 4, Valby og Amager

DVB København afd. 4, Valby og Amager Husorden for afd. 4, Valby og Amager. I en almen boligafdeling vedtager beboerne på afdelingsmødet bestemmelserne i en husorden. Et regelsæt i en husorden skal medvirke til, at der i boligafdelingen hersker

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

MiniHuset.dk Torpsgade 25, Smidstrup, 7000 Fredericia www.minihuset.dk - info@minihuset.dk. Udvendig Dekorering

MiniHuset.dk Torpsgade 25, Smidstrup, 7000 Fredericia www.minihuset.dk - info@minihuset.dk. Udvendig Dekorering Udvendig Dekorering Det udvendige udseende er på mange måder den vigtigste del af dit dukkehus, da det er den del, der bliver vist det meste af tiden. Den stil du vælger til dit hus vil ofte diktere det

Læs mere

CLARO HÅNDVASK INKLUSIV GROHE EURODISC ARMATUR

CLARO HÅNDVASK INKLUSIV GROHE EURODISC ARMATUR Vejl. pris kr. 4.185,- inkl. moms. CLARO HÅNDVASK INKLUSIV GROHE EURODISC ARMATUR til kombination med, med eller uden tørrefunktion, efter eget valg, Maskine maks. 470 mm. dyb. Vvs nr. 80 2100.100 CLARO

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

OPLÆG TIL RENOVERINGSARBEJDER

OPLÆG TIL RENOVERINGSARBEJDER OPLÆG TIL RENOVERINGSARBEJDER Begge vores varmecentraler skal udskiftes, da de er slidte, og vi ønsker ikke at fyre for fuglene til vinter. Vores genbrugsgård er nedslidt, og skal renoveres. Kommunen vil

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 13. SEPTEMBER 2004 REV. PÅ BEBOERMØDET DEN 26. FEBRUAR 2013 1. Anlægget Skån de grønne områder - alle vil gerne

Læs mere

40 vandtilgangstemperatur ºC Tilslutningseffekt kw 1,4 Vægt uden tilbehør kg 8 Mål (L x B x H) 284 x 294 x 568

40 vandtilgangstemperatur ºC Tilslutningseffekt kw 1,4 Vægt uden tilbehør kg 8 Mål (L x B x H) 284 x 294 x 568 K 291 / T 50 PLUS Til at starte med - eller som maskine nr. 2 Der er altid noget en K 2 model fra KÄRCHER kan lave. Takket være dens letvægtskonstruktion er K2 modellen det perfekte valg til de der ind

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133.

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. Husorden Afdeling 8 Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD SIDE INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER, PARABOLER

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Forebyg vandskader. i virksomheden

Forebyg vandskader. i virksomheden Forebyg vandskader i virksomheden Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre jer mod vandskader

Læs mere

Beboerhåndbogen Husorden

Beboerhåndbogen Husorden 1 Indledning Hverken bestyrelsen eller ejendomskontoret kan dispensere fra bestemmelserne i husordenen. Dem er vi alle pligtige til at efterleve. Husordenen har i tidens løb undergået en del ændringer,

Læs mere

Vibo afdeling 118 Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning til badeværelset

Vibo afdeling 118 Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning til badeværelset Indholdsfortegnelse Afløb i baderum... 2 Rist.... 2 Vandlås... 2 Bordplade og vask... 4 Almindelig rengøring af bordplade og vask:... 4 Fjernelse af kalk... 4 Vedligeholdelse af Bordplade og vask:... 4

Læs mere

Husorden. for. Mergeltoften

Husorden. for. Mergeltoften for Mergeltoften Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling som vores med mange beboere med forskellig baggrund, er et lille samfund i sig selv. Vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og vi er fælles

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7059 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Pletter på indervæg mod garage i sydøstligt værelse. 2. Tagnedløb delvist ureglementeret udført. 3. Kun 3 tagnedløb i forhold til tagfladen. 4. Muret

Læs mere

3.1 BEBYGGELSENS KONTAKTPERSONER

3.1 BEBYGGELSENS KONTAKTPERSONER BEBYGGELSENS DRIFT 3.1 BEBYGGELSENS KONTAKTPERSONER Ejendomskontoret Kontor: Nylandsvej 153 st. Tlf. 56 65 53 77 Træffetider: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag Telefonisk mellem 07.30 og 10.00 Personligt

Læs mere

Hegnsregler afdeling 9 - Rønnehegnet

Hegnsregler afdeling 9 - Rønnehegnet Det er ikke tilladt at ændre væsentligt ved beplantningen i haverne uden afdelingsbestyrelsens tilladelse. Kontakt derfor afdelingsbestyrelsen inden du sætter gang i omfattende havearbejde. Det gælder

Læs mere

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer Når du flytter Når du flytter Kære beboer Du har nu valgt at fraflytte din bolig i Baldersbo. I den forbindelse ønsker vi at sikre dig en så problemfri fraflytning som mulig. Når du læser denne brochure,

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning VARDE BSB AFDELING 9017 afs. 1 HUMLEHAVEN Vedligeholdelsesvejledning Godkendt på afdelingsmøde den 21. august 2001. 1 V Særlig udvendig vedligeholdelse 1. 2. 3. 4. 5. Vedligeholdelse af den til boligen

Læs mere

Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ

Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ Valg af et træ Vælg et træ med den rigtige struktur, og sørg for, at det træ, du vælger, er sundt det er helt afgørende for, at du får et

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg Husorden for alle beboere i ejendommen Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg 1. Opslagstavler - klager Opslagstavlerne kan frit benyttes af beboerne til information vedrørende emner, der

Læs mere

BEDST I TEST. Vare nr.: 1.396-700.0

BEDST I TEST. Vare nr.: 1.396-700.0 K 585 MD PLUS K 5 kalder vi også for "kenderklassen". Denne klasse er tilegnet de som tidligere har haft en højtryksrenser og er bekendt med hvor mange opgaver en højtryksrenser kan klare. Den giver en

Læs mere

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C.

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C. Vi anbefaler at læse følgende lægningsvejledning for ikke at glemme noget og for at drage fuld nytte af dit gulv i mange år. ANVENDELSE LÆGNINGSVEJLEDNING BRUG Gulvbelægning som udelukkende er beregnet

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Afsætning Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Generel vejledning til afsætning af hjørner og vandret plan på grund Når du har sikret dig, at bygningens placering er i overensstemmelse med love,

Læs mere