Virksomhedsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2008 2009"

Transkript

1 Virksomhedsplan Møllen 0-6 års institution Udarbejdet af Marianne Højer Møller Institutionsleder Indholdsfortegnelse: Præsentation s. 2 Værdigrundlag s. 3 Mål for perioden og succeskriterier s. 4 Evaluering af planer og resultater fra sidste periode s. 5 Metoder for samarbejde og dokumentation s. 6 Mødestruktur og beslutningskompetence s. 7 Bestyrelsen s. 7 Politikker s. 8 Budget s. 9

2 2 1. Præsentation. Indledning Målet med denne virksomhedsplan er at give et meget overordnet og meget retningsgivende signal om Møllens faglige, menneskelige og ledelsesmæssige ståsted. Møllen er hjemsted for 140 børn og 35 voksne, og skal således kunne favne og udvikle alle. Denne skrivelse lægger klart op til en afdelings årsplan, der helt tæt kan beskrive tids- og handleplaner for de mere specifikke mål for den enkelte afdeling. Denne nærmere plan vil jeg byde op til ved, som øverste leder, at trække de store linjer op - og herfra give bolden videre til afdelingslederne og personalet. Møllens overordnede mål Vores overordnede mål på Møllen er, at matche udviklingen i samfundet, at fokusere vores faglighed imod børnenes behov og at kunne håndtere de øgede krav i børnepasningen, både de politisk bestemte og i forhold til forandringer i familiestrukturen. Det gør vi for at kunne placere os der hvor vi gavner børnene mest i dagligdagen og samtidig have en finger på pulsen i forhold til hvilken fremtid børnene skal rustes til at møde. Beliggenhed Møllen er en 0-6 års institution beliggende i Kongsted by, Rønnede området. Møllen har en vuggestue og en børnehave i to separate afdelinger; en vuggestuen med plads til 36 børn og en børnehaven med plads til 100 børn. Begge afdelinger har eget udeområde. Vi råder i alt over 9 td land som vi deler med Klub Møllen, da vi tidligere har været én institution. Både bygninger og udeområder bærer præg af at være tiltænkt en anden aldersgruppe end der lige nu huses. Det kræver omtanke og økonomi at få begge dele på omgangshøjde med udviklingen og behovet, så det er konstant til debat både i personalegruppen og i bestyrelsen. Ledelsen består af: Marianne Højer Møller Institutionsleder ansat april 1999 Lena Hjulmand Souschef og afdelingsleder i vuggestuen ansat september 2004 Marianne Nielsen Afdelingsleder i børnehaven ansat marts 2007 Ansatte Vi har i alt 28 fastansatte medarbejdere inkl. teknisk/administrativt personale. Blandt disse er 8 uddannede pædagoger og yderligere 4 har den pædagogiske grunduddannelse (PGU). Vi har fælles målsætning og vision for hele institutionen og jeg er ved at udarbejde et ledelsesgrundlag som fundament for hele vores virke samt lægger op til teamledelse på sigt. Vi har fælles bestyrelse, fælles arrangementer og traditioner men har forældremøder, bedstedage og juleklip fx hver for sig, for at tilgodese familier med børn i begge afdelinger. Bygninger Ud over de to afdelinger der huser børn og personale, har vi en aktivitetslade til fælles brug. Det er en lille gymnastiksal vi bruger til rytmik, musik og teater. Denne deler vi også med klubben, som har råderet over den i eftermiddagstimerne. Det særlige ved Møllen er nok vores kæmpe udeareal, der giver en masse muligheder i dagligdagen og som gør, at vi ikke har det store behov for at bevæge os udenfor institutionen. Det gør vi dog alligevel med en årlig skovbørnehave-uge i Faxe Ladeplads og diverse udflugter, men vi kan meget indenfor institutionens område. Vi tiltrækker derfor overvejende personale som er til bålaktiviteter, friluftsliv og højt til loftet. Inden døre har vi gang i musik og billedkunst i børnehaven og bevægelsesleg og sprogstimulering i vuggestuen. Vores særpræg er farvet af det personalet brænder for, kombineret med det vi oplever som en generel mangel blandt de børn vi passer. Vi har en ide om det hele barn, om dannelse, sammenhæng og tilknytning. Det som gør livet meningsfyldt og trygt når man er et lille barn. 2

3 3 Ved siden af det er vi styret af de 6 læreplanstemaer; Personlige kompetencer Sociale færdigheder Sprog Krop og bevægelse Natur/naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier - som tilsammen danner de kompetencer børnene forventes at have stiftet bekendtskab med inden de starter i skolen. Vi arbejder med det efter en løs årsplan der sikrer at børnene hen over et år, stifter bekendtskab med alle 6 temaer, som hos os dels er knyttet til årstiderne og dels til vores traditioner. Traditioner på Møllen: Fastelavnsfest Skovbørnehave i maj Møllens fødselsdag Farvel til førskolebørnene Høstmarked Juleklip Risengrødsdag (børn og personale) (børn og personale) (kaffe og kage til alle) (Hvalgruppen og deres voksne) (forældre og børn) (forældre og børn) (børn og personale) Forældresamarbejde Vores formelle forældresamarbejde ligger primært i den daglige kontakt, der starter ved indkøringen af barnet. Derefter tilbyder vi en 3 mdrs. samtale, en 1 års samtale og en overgangssamtale enten til børnehaven eller ved skolestart. Vi har samme tilbud i både vuggestue og børnehave. Vi har der ud over 2 årlige forældremøder som retter sig mod vores generelle indsats overfor børnene, orientering fra grupperne og samarbejdet mellem forældre og pædagoger. Det uformelle forældrearbejde ligger i vores traditioner og arrangementer; høstmarked, julefest, bedstedage og arbejdslørdage. 2. Værdigrundlag Dette værdigrundlag er overordnet og jeg har samlet det på baggrund af et helt nyt ledelsesteam (januar 2008), en stor forandringsproces på Møllen og endelig en anerkendelse af medarbejdergruppe som er travlt optaget med kerneydelsen; nemlig at styre dagligdagen og skabe relationer til børn, forældre og hinanden. Kommunesammenlægningen har ændret mange arbejdsgange, primært eksternt, men også internt er der nye veje at gå og nye politikker at efterleve. Jeg har derfor valgt at tone rent flag i forhold til ansvaret for virksomhedsplanen, samt stille mig i spidsen for et værdigrundlag, der overordnet kan rumme alle 140 børn og samtlige medarbejdere. I nov havde vi en temadag på Møllen om netop vores værdigrundlag i arbejdet. Når jeg bladrer det igennem procesbeskrivelsen, må jeg anerkende hvor dedikerede vi er i arbejdet og hvor seriøst vi går til opgaverne. Se evt. procesbeskrivelsen på vores hjemmeside der er oprettet af Møllens bestyrelse: 3

4 4 Vi samler os omkring følgende værdier: Anerkendende relationer Godt arbejdsmiljø også for børn Fokus på faglighed Mellemmenneskelige værdier som; troværdighed, ansvarlighed og respekt Synlig ledelse og udvikling Det arbejder vi med på alle niveauer, hver eneste dag. Det er op og ned i hierarkiet og på tværs af faggrupper, alder og forvaltninger. Værdier kan ikke gradbøjes, enten gør vi det, eller også gør vi det ikke! Møllen vil gerne være kendt for at stille op når det gælder, at tage vare på det vi er ansvarlige for, bidrage hvor vi kan, ud fra et ledelsesgrundlag som kan ses, høres og forstås. Ledelsesgrundlaget vil være udgangspunktet for alt arbejdet i institutionen, og er væsentlig i forhold til at afskærme og markere det pædagogiske rum. 3. Mål for perioden og succeskriterier For perioden har alle 0-6 års institutionerne særligt fokus på sprog. Fra 1. august 2008 skal alle forældre til 3 årige børn tilbydes en frivillig sprogscreening ( 11 stk. 2-4 i Dagtilbudsloven ) Kommunens retningslinjer for sprogscreening bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside når den er klar: Læringsmiljø Det afgørende omkring både sprogscreening og de øvrige læreplanstemaer, er læringsmiljøet. Det vil med andre ord sige, alt fra indretning af institutionen, omgangsform, belysning, stillerum, udearealer, uddannelsesniveau af de voksne, humor- og tiltaleform, værdigrundlag, ledelsesform, tværfagligt samarbejde og mange andre vinkler, kan koges ned til hvilke muligheder vores børn har for at udvikle sig personligt, socialt, kulturelt og værdimæssigt. En tommelfingerregel er, at det du gør for barnet, som det selv kunne have gjort, forsinker dets udvikling en smule. Børn skal stimuleres, overraskes, forstyrres, inspireres, beskyttes og omfavnes i nogenlunde lige store mængder og det er de voksnes opgave at vide hvornår vi skal gøre hvad. Vi skal gøre livet bredt og højt og tænde lys i deres øjne. Der er ikke noget tristere syn end uinspirerede og tilbageholdende børn, der stiller krav til voksne om underholdning og servicering. Interne mål for Møllen : Fremme sundhed, aktivitet og kreativitet i børnegruppen At flere medarbejdere der finder deres største potentiale og træder i karakter Synlig og mærkbar ledelse Udvikling af både indendørs- og udendørs områder. Udvikle brobygningen mellem vug bh og bh skole/sfo Revision af lokalaftalerne Vedligeholdelsesplan for bygningerne Succeskriterier: Børn: - at Møllens rammer inspirerer til aktivitet, kreativitet og livsudfoldelse - at vi opretter værkstedstilbud som fremmer færdighederne i læreplanerne - at børn bliver mødt med engagement, dannelse og udvikling for øje 4

5 Voksne: - at medarbejdere i højere grad end nu, vil udfordre sig selv og prøve kræfter med at stille sig i spidsen for diverse aktiviteter - at div. kurser og inspirationsmuligheder bliver efterspurgt og brugt - at der samarbejdes på tværs af grupperne så børnene får det hele med - at vi får opdateret vores lokalaftaler om diverse arbejdsforhold. Brobygning: - At vugge voksne fortsat introducerer børn til børnehaven og bh voksne både oplever dem i vuggen og henter dem ned i bh. - at samarbejdet mellem bh, SFO og skole fortsætter og udvikles - at Mølleledelsen og skole/sfoledelsen lærer hinanden bedre at kende (lokalt ledernetværk) Ledelse: - at der udvikles en ledelsesstrategi som munder ud i teamledelse - at de daglige ledere får mulighed for relevant lederuddannelse - at skabe klare jobbeskrivelser for daglig ledelse - at præcisere forskellen på ledelse og pædagogisk arbejde Vedligeholdelse: - aftale med det tekniske personale om en årsplan for reparationer, vedligeholdelse og investeringer på bygninger mv. Børnemiljøvurdering er et nyt tiltag og står således skrevet i dagtilbudsloven: Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Det arbejde ligger foran os på Møllen, men lægger sig klart op af læreplanerne, vores ide om det hele barn og vores egne krav til et godt arbejdsmiljø. Det store arbejde ligger i at kortlægge og beskrive det, som der står i loven Evaluering af planer og resultater for sidste periode I vores fag er der ting der lader sig måle, og ting som er rigtig vanskelige at måle. Vi kan konkret måle på forældreklager, arbejdspladsvurderinger (APV er), opsigelser, uafhentede børn osv. men det er uinteressant i forhold til det produkt vi ønsker at levere. Vi skal ind langt tidligere; i forebyggelsesfasen, i trivsel og udvikling og fingerspidsfornemmelsen på hvilken vej tingene bevæger sig. Det kræver stor disciplin, ansvarlighed og engagement i medarbejdergruppen at styre på værdier frem for på regler og paragraffer. Det kræver lange debatter og holdningstilkendegivelser på vores p-møder, og stort kendskab til hinandens måde at tænke og handle på. Men det vi gerne vil måle på er: En generel vurdering af medarbejdergruppens trivsel (fra MUS samtaler, team samtaler, samarbejdsparathed, fleksibilitet, initiativ, ansvarlighed mv.) Rekrutteringsproblematikker mv. hvordan gør vi det attraktivt at fastholde nuværende og tiltrække nye medarbejdere. Stemningen blandt forældrene, fremmøde til arrangementer, møder mv. Antallet af børnesager på distriktsteam, støttekrævende børn, børn med manglende trivsel generelt, relationer og tilhørsforhold mellem voksne/børn børn/børn. Niveau for almen viden blandt børn, kammeratskaber, graden af ansvarlighed for vores fælles ting og evnen til at kunne gennemskue reglerne i institutionen. Aktivitetstilbud ude og inde. Hvad bliver der sagt om os ude i byen. 5

6 6 5. Metoder for samarbejde og dokumentation Samarbejde: Én gang om året holder vi p-weekend, hvor vi vender og drejer vores aktiviteter og arrangementer, holdt op imod vores ressourcer (tid og penge) ud fra spørgsmålet; hvad vil vi helst have for pengene, hvor gør vi mest gavn? For personalet styrker og vedligeholder vi samarbejdet via MED udvalget, p-møder, MUS samtaler, team samtaler og diverse formøder til andre møder, opfølgning, sparring, supervision, coaching og det mere uformelle i div. fester og julefrokoster. Vores lokale arbejdskultur lægger stor vægt på det relationelle ud fra en holdning til, at arbejdet med andre mennesker er en professionel og personlig investering og i nogen grad en livsholdning. Vuggestuen har desuden frivilligt planlagte personaleaftener, i børnehaven mødes de spontant. Forældrene bliver mødt på samme etiske plan; det er deres børn og via godt samarbejde når vi det bedst mulige mål for barnet. Vi gør os ansvarlige for at det lykkes. Metode Vi kan ikke tilskrive os nogen målbar pædagogisk metode, i hvert fald er den ikke beskrevet i litteraturen som sådan. Vores pædagogik er et kludetæppe af værdier, erfaringer, personlig stil, sund fornuft, spontanitet, børns behov, humor, festfyrværkeri, galskab, samfundsrelevans, professionel stolthed, ny viden og faglige debatter alt sammen båret af et særligt hjerte til børn. Bestyrelsen barsler med en brugerundersøgelse, der skal dække forskellige områder af tilfredshed og nye tiltag i institutionen. Fx kommer økologisk mad/mælk op på generalforsamlingen hvert år, fremsat af nye tilflytterforældre fra Storkøbenhavn. Reklamefinansieret legepladsudstyr, madordning for alle og problematikken om uddannet og ikke uddannet personale kan være ting forældrene med rette kan tænkes at have en holdning til. Dokumentation Med hensyn til informationsmateriale på Møllen, udkommer der ca. kvartalsvise nyhedsbreve fra afdelingerne, nyhedsbreve fra lederen og fra grupperne i børnehaven. Referater af alle bestyrelsesmøder hænges op i afdelingerne. Lige om lidt er disse også tilgængelige på bestyrelsens hjemmeside, i erkendelse af, at nogen foretrækker dette medie til informationer. Vi sparer i øvrigt også nogle ressourcer på den måde. Ud over det har vi referater og dokumentation for snart sagt hvad som helst, hvert et møde og hver en kontakt der kan vise sig at være værdifuld at kunne dokumentere. Eksternt samarbejde Af faglige netværk er det vigtigste nok vores distriktsteam, som er et samarbejde der giver mulighed for en tværfaglig drøftelse og koordinering af arbejdet med børn og unge med særlige behov. Teamet består af en psykolog, en børnesagsbehandler, en sundhedsplejerske, en dagplejerepræsentant og mig selv som Institutionsleder og dermed tovholder for teamet. Vi mødes hver 14. dag på Møllen og forholder os fagligt og professionelt til problematikker omkring sårbare børn, sparring af personale, støtteansøgninger, støtte i hjemmet osv. (Læs mere i Handleguiden ) Som øverste leder er jeg en del af et nyt tiltag i form af ledernetværk, der netop er startet op i okt. 07. Vi er bredt repræsenteret både institutionsmæssigt og geografisk. Formålet er lederudvikling, sparring, vidensdeling, formelt og uformelt samarbejde og opbygning af relationer på tværs af de gamle kommuner. Erfaringerne er allerede gode. Endelig er der ad hoc arbejdsgrupper der opstår og nedlægges efterhånden som opgaver opstår og bliver løst. Fx kører der lige nu én omkring sprogscreening af 3 årige hvor der sidder både ledelses- og medarbejderrepræsentanter. De bliver gerne født på de månedlige ledermøder og kører derefter uafhængigt sammen med én af de 2 pædagogiske konsulenter kommunen råder over. 6

7 7 6. Mødestruktur og beslutningskompetencer Mødestruktur På Møllen ændrer mødestrukturen sig i perioder, alt efter behov, tid og arbejdspres. Man kan generelt sige, at når vi har allermest brug for at mødes med hinanden, har vi allermindst tid og ro til det! Vi ender derfor ofte i en grotesk prioritering imellem, at være der hvor der akut er brug for os overfor den nødvendige mødevirksomhed til at imødekomme brugergruppens krav og behov. Det er fx derfor at jeg alene skriver denne virksomhedsplan, i erkendelse af at medarbejderne har rigeligt om ørene. Det kræver langtidsplanlægning at imødekomme væsentlige ændringer i de daglige rutiner, som i fx at lave virksomhedsplan om sommeren hvor vi har færrest børn. Vi har derfor arbejdet med flere forskellige modeller og lige nu ser det således ud: Gruppemøder/p-møder 1 aften om måneden (umuligt for bh. folk at mødes i dagtimerne) Derudover kan personalet efter behov, lægge to timer om måneden til gruppemøder. MED udvalgsmøder 1 aften om måneden. Eksternt ledermøde 1 gang om måneden Interne ledermøder ugentligt og hver for sig i afdelingerne, i erkendelse af forskellige behov. På sigt har jeg en vision om teamledelse, dog tidligst sommeren -08. P-dage 2 gange årligt den ene en fredag/lørdag med overnatning Bestyrelsesmøder inkl. Generalforsamling ca. en gang hver 2. måned. Beslutningskompetence Beslutningskompetencen ligger overordnet i ledelsen, hvor der udstikkes retning og rammer for det videre forløb. Derefter uddelegeres præcis kompetence i forhold til ansvar, økonomi og andre beføjelser med dertilhørende opfølgning og støtte. Der er altid en ledelsesrepræsentant med i en økonomisk beslutning, samt i en tværfaglig, ekstern eller på anden måde vidtrækkende beslutning. Pædagogisk er beslutningskompetencen styret af vores værdier om det bredest mulige samarbejde, om helhedssyn og den dygtigste faglighed. Vi trækker de folk til bordet som bedst kan levere det budskab vi ønsker, og som bedst kan imødekomme og rumme det psykiske pres fx nogle forældre kan sidde i. Gruppen klæder den enkelte på til opgaven. Her går ledelsen ind og ud efter behov. Denne opdeling er lavet for at præcisere ansvarsbyrden og beskytte personalet. Det giver ikke en lukket form, tværtimod åbner det op for dialog og spørgsmål, initiativ og ansvar i forhold til vores samlede ressourcer. Jeg kan som leder ikke forvente at personalet har overblik over økonomien, eller over lovgivning og retningslinjer, der indimellem endda kan være modstridende. Min opgave er at styre og fordele, personalets opgave er, at opfange behov og gå i dialog med ledelsen omkring det. Bestyrelsens opgaver og kompetencer er beskrevet i Styrelsesvedtægter for forældrebestyrelser i dagtilbud, fritidshjem og klubber i Faxe kommune. Den findes på bestyrelsens hjemmeside. Bestyrelsens vigtigste er at deltage i udarbejdelse, evaluering og opfølgning af målene for de 6 læreplanstemaer, samt orienteres om institutionens børnemiljøvurdering. 7. Bestyrelsen Tilbageblik Den just foretagne evaluering af sidste periodes bestyrelsesarbejde, var ikke storslået for Møllens vedkommende. Perioden var præget af lederafrejse, med dertilhørende skift af lederrepræsentant i bestyrelsen, der således oplevede 3 forskellige ledere henover en periode på 4 mdr. Kommunesammenlægningen var en anden ting der satte igangværende arbejde væsentligt 7

8 på stand by. Men det lykkedes bestyrelsen i 07, at få en nedlagt, forældrestyret frugtordning op at køre igen og derudover være med til at holde ro i oprørte vande. Selv om aktivitetsniveauet var lavt, var stemningen positiv og støttende overfor en ny leder og overfor tumult og forvirring i personalegruppen. Hvor er vi i indgangen til 2008? Ved generalforsamlingen i september 07 lagde vi derfor bevidst vægt på vores gode vilje, vores visioner for fremtidens arbejde og ønsket om at gøre en forskel for Møllen. Det havde den afsmittende effekt på forældregruppen, at der aldrig tidligere har været så stor og frivillig tilslutning til bestyrelsesarbejdet, så i løbet af få minutter havde vi en 7 mands bestyrelse og 2 suppleanter, samt en liste på 10 mand til frivilligt ad hoc arbejde i løbet af året. Bestyrelsen består af følgende medlemmer: Uffe Dambmann Formand Katrine Vedel Næstformand Rikke Kühn Carina Gade Britt Thorning Anne Tomazos Sara Lindeberg Lone Graham Medarbejder rep. Vug. Pia Vestergaard Medarbejder rep. Bh. Eske Bang og Karina Vingaard er suppleanter Fokusområder for den kommende periode: Vi vil gøre politikerne opmærksomme på problematikken omkring fastholdelse og rekruttering af uddannet personale. Målet er at påvirke den politiske dagsorden. Ideerne går på tilskud af løn og/eller personalegoder i form af adgang til fysioterapi, fitness, coach, uddannelse, kurser eller lignende. Vi vil lave en forældreundersøgelse omkring kost, reklamefinansierede produkter, økologi og andre ting der dukker op undervejs. Vi vil søge fonde og på den måde forsøge at skaffe flere ressourcer til institutionen. Vores hjemmeside skal op at køre og indeholde nyhedsbreve og kontaktmuligheder til bestyrelsen for forældrene. Vi vil se på om vi kan forbedre kostpolitikken; hvad er der stemning for, hvad er der råd til, kan vi påvirke det politiske udvalg? Vi vil arbejde på at få arbejdslørdagene til at fungere igen. Bestyrelsen har i år, under Uffe Dambmann s formandskab, fordelt sig i udvalg, bestående af; Politisk udvalg, Kostudvalg, Samarbejde med andre bestyrelser, Presse og kommunikation samt et udvalg for fondssøgning. Disse udvalg skal arbejde imellem møderne og aflægge rapport på bestyrelsesmøderne og få ny inspiration og støtte til det videre arbejde. Vi forventer os meget af de arbejdende udvalg Politikker Vores arbejde er selvfølgelig styret af nogle regler og politiker meldt ud oppefra. Vi har dagpasningsloven, styrelsesvedtægter, kommunens personaleadministrative retningslinjer, arbejdsmiljøloven, overenskomster, arbejdstidsregler mv. Nogle følger vi blot og andre kan vi selv forfine og tilpasse vores lokale forhold, f.eks. vores personalepolitik, hvor jeg her vil fremhæve følgende: 8

9 9 Udvilkingssamtaler (MUS samtaler) med hver enkelt i personalet min. 1 gang om året og som noget nyt i 2008, har vi også en teamsamtale med de voksne der arbejder tættest sammen i hverdagen. Videre - og efteruddannelse samt kurser planlægges efter institutionens behov og efter medarbejdernes ønsker. Det er høj prioritet for Møllen, at vi er på højde med den viden der findes og at medarbejderne føler sig klædt godt på til de daglige opgaver. Dette initiativ kan tages af både medarbejderen selv og af ledelsen. Åben lønpolitik har der aldrig været tradition for på Møllen. Det vil være en diskussion på et af forårets MED udvalgsmøder fordele og ulemper i forhold til det. Jobrokering er en oplagt mulighed på Møllen imellem de to afdelinger, men vil altid være en aftale mellem medarbejderen og de to afdelingsledere. Omplacering af en medarbejder på grund af belastning eller manglende trivsel, kan være et ledelsesinitiativ som en del af en mere omfattende planlægning. Ansættelsesudvalget består af: øverste leder, nærmeste leder, en bestyrelsesrepræsentant, tillidsmand, nærmeste medarbejder og en repræsentant fra den anden afdeling. Sygdomspolitik: En lokal politik for enkelte sygedage og længerevarende sygdom, der lægger sig op ad kommunens overordnede fraværspolitik. Det forpligter daglig leder til en snak om belastning/aflastning, trivsel og muligheder. Rygepolitik: Der må ikke ryges i bygninger og køretøjer hvor Faxe kommune afvikler sine aktiviteter. Møllen har indrettet en skurvogn der er placeret væk fra legepladsen og udenfor børns synsvinkel, hvor der må ryges i arbejdstiden. Efter må der ikke ryges i arbejdstiden i Faxe kommune. Det overordnede mål er et røgfrit arbejdsmiljø for kommunens ansatte. Alkoholpolitik: Fra 01. januar 2008 indtages der ikke alkohol på Møllen i arbejdstiden. Kostpolitik: Møllen følger anvisninger fra gl. Rønnede kommune (i mangel af ny) og fra sundhedsplejersken i vores område. Dog er kostpolitiken hele tiden til debat både i personalegruppen, mellem personale og forældre og i bestyrelsen. Overvægt/fejlernæring, allergi og madens næringsværdi er det der optager os mest i disse år. Lokalaftaler: Vi barsler med nye lokalaftaler der tager udgangspunkt i arbejdstidsreglerne for BUPL og FOA, som er de fagforeninger der dækker vores område. Vi arbejder fra og med 01.maj 08 med årsnorm der følger ferieåret, da det er det mest gennemskuelige. Det bliver afdelingslederne der styrer dette. Der er desuden aftaler for tjenestefri, afspadsering, ferieafvikling, omsorgsdage, kurser mv. i de kommende lokalaftaler. Nyeste tiltag på dette område, er et fast beløb årligt for tillæg aftalt med BUPL og FOA, der træder i kraft pr Budget Nøgletal for 2008 Samlet budget kr Heraf lønsum kr Børnerelaterede udgifter kr Grunde og bygninger kr Prioritering Det er første år jeg selv sidder med økonomien og fordelingen af midlerne er ikke på plads endnu. Så snart de er det, vil mit forslag til budgettet blive vendt, dels i MED udvalget og dels i bestyrelsen. Debatten skal gå på hvor vores indsatsområde skal være, således at de økonomiske ressourcer understøtter og følger vores pædagogiske, udviklingsmæssige og ledelsesmæssige tænkning. I skrivende stund er ønskerne følgende: Vuggestuen Relevant lederuddannelse til souschefen. 9

10 10 Kurser og uddannelse i sprog og (sanse)motorik. Generel opkvalificering inspiration (ny) viden. Overdækket terrasse foran huset ud mod legepladsen. Udbygning af legepladsen med mere motorisk- og sansemæssig udfordrende aktiviteter. Skur til cykler. Børnehaven Relevant lederuddannelse til afd. leder. Fornyelse af indretningen i alrummet. Klatremoduler motorisk udfordrende legeredskaber. Inddragelse af naturstykket og bålhuset ved at flytte noget eksisterende hegn. Cykelbane. Overdækket terrasse v. køkkenudgangen (vi mangler generelt skygge og læ). Pavillon til værkstedsaktiviteter (bl.a. billedkunst). Beplantning udenfor. Fælles Musikanlæg i laden. Puljemidler og andre tilskud Møllen har fået. Desuden fik vi fra udviklingspuljen Bedre kvalitet i børnepasningen kr øremærket til uddannelse af personale, fysisk indretning og arbejdet med de sårbare børn. Foreløbig har vi sendt to personaler fra vuggestuen på Sansemotorisk kursus hos Connie Nissen - og yderligere to er på vej i foråret En medarbejder fra Børnehaven får en 2 årig billedkunstuddannelse og er af sted hver mandag til midt i Outputtet af denne er et billedkunstprojekt med børnehavebørnene. Nye møbler på hvalstuen, små køleskabe til stuerne og alrummet i børnehaven samt indretning af kontor i vuggestuen vil kunne tilgodeses for disse midler. Endelig fik vi i uge 1 tildelt kr til et udviklingsprojekt i personalegruppen omkring arbejdsmiljø og trivsel. Der henvises i øvrigt til både kommunens og bestyrelsens hjemmeside for supplerende oplysninger. D. 06. januar 2008 Marianne Højer Møller 10

Ledelsesstrategi for Møllen

Ledelsesstrategi for Møllen Indledning: Målet med dette materiale er, at synlig- og delagtiggøre personalegruppen, bestyrelsen og andre interessenter i Møllens ledelsesprofil, samt formulere en ledelsesretning for institutionen.

Læs mere

En Århus model. 1. november 2006

En Århus model. 1. november 2006 En Århus model 1. november 2006 Grundlag Flere selvejende institutioner ansætter sammen én område-koordinator og indgår i et mere forpligtende samarbejde, Selvejende er forsat selvstændige juridiske enheder.

Læs mere

Teamledelse. Dagtilbud Broen

Teamledelse. Dagtilbud Broen Teamledelse Dagtilbud Broen Teamledelse Indbyrdes sparring, faglig udvikling, strategisk udvikling af dagtilbudet og en hensigtsmæssig udnyttelse af områdets økonomiske ressourcer. Ledelsesteamet har de

Læs mere

Gemsevejens Børnehus. Virksomhedsplan 2013

Gemsevejens Børnehus. Virksomhedsplan 2013 Gemsevejens Børnehus Virksomhedsplan 2013 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 4 Personale (budget 2013) 4 Sygefravær 4 Økonomi 5 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 27.09.10 Institutionens navn: Fjordtoppen Tilsyn foretaget af: Mette Ankjær Deltagere ved tilsynet: Leder Trine Enemark

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 27.oktober 2010 Institutionens navn: Nordstjernen Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: TR Diana Levisen,

Læs mere

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer BASISKVALITET Har i udarbejdet læreplan for 2011? Har i fremsendt evaluering heraf? Kendskab til ændringer i dagtilbudsloven? Ja Ja, Nogenlunde Har hele personalegruppen kendskab til børn- og Nogenlunde

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Ørnesten Dato for tilsyn:21.11.11 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Deltagere ved tilsynet: Camilla pæd. Mette bestyrelsesformand og Thyra Hoier

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Dato for tilsyn: 23-09-2011 Deltagere ved tilsynet: Else Levy Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Tilsyn foretages af: Mette Ankjær Andersen Skemaet

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Fjordtoppen Dato for tilsyn: 21.09.11 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Deltagere ved tilsynet: Trine Christiansen Karina Jæger, Ann-Dorthe Christensen

Læs mere

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Dagtilbudsområdet Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Udfyldes af institutionen Tilsynets tilføjelser Evaluering læreplanstemaer Hvilke erfaringer gjorde I jer med evalueringen af læreplanstemaerne?

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Børnehuset Petra

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Børnehuset Petra Tilsynsnotat 2016 Institution: Børnehuset Petra Emne Kortlægningen T2 På tilsynsbesøget vil vi gerne drøfte resultatet af T2 og progressionen fra T1 samt jeres arbejde med de nye data Beskriv hvilke overvejelser

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE

VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE 2014-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FREDERIKSBERG DAGPLEJE 3 DAGPLEJENS KERNEYDELSER 3 DAGPLEJENS ÅBNINGSTIDER 4 LUKKEDAG 5 GRUNDLAGET FOR FREDERIKSBERG

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 5.oktober 2010 kl.9.00 Institutionens navn: Toftelund Tilsyn foretaget af: Mette Ankjær Andersen Deltagere ved tilsynet:

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET Indhold Handleplan for inklusion i Skovvangsområdet.... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper.... 3 Aktører....

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 28.09.2010 Institutionens navn: Skolevejens Børnehave Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: Annette

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: Den 14. oktober kl. 10-12 Institutionens navn: Daginstitutionen Valmuevej Tilsyn foretaget af: Mette Ankjær Andersen Deltagere

Læs mere

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Krudtuglen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Mælkebøtten Leder: Antoinette Nybo Kjeldsen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Mælkebøtten Leder: Antoinette Nybo Kjeldsen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Mælkebøtten 2013 Leder: Antoinette Nybo Kjeldsen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn

Læs mere

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne.

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne. Institutionens værdigrundlag: Vi tager udgangspunkt i Kolding Kommunes værdier: En anderkendende og omsorgsfuld tilgang Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet,

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Toftelund Dato for tilsyn: 13. oktober 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Deltagere ved tilsynet: Mie (tr.), Anette (forældrebestyrelsesrep.)

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN Center for uddannelse og pædagogik Netværket BVI Børnehuset Langs Banen. Danmarks bedste læringsmiljø

VIRKSOMHEDSPLAN Center for uddannelse og pædagogik Netværket BVI Børnehuset Langs Banen. Danmarks bedste læringsmiljø VIRKSOMHEDSPLAN 2014 Center for uddannelse og pædagogik Netværket BVI Børnehuset Langs Banen Virksomhedsplanen er udarbejdet i henhold til: Politisk og forvaltningsmæssige udvalgte indsatsområder BVI-netværkets

Læs mere

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015 Arbejdet i forældrebestyrelsen Svendborg 2015 1 DAGTILBUDSLOVEN 4 - Byrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser 23 Alle børn indtil skolestart har adgang til at blive optaget i et dagtilbud 2 FORMÅL

Læs mere

Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2016 TIL MARTS 2017

Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2016 TIL MARTS 2017 Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2016 TIL MARTS 2017 Indledning. Udgangspunkterne for arbejdet med børnene og dermed også årsplanen i Børnehuset Hindbærvangen er serviceloven, herunder de 6 læreplanstemaer

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2014/2015

Evaluering af læreplaner 2014/2015 Evaluering af læreplaner 2014/2015 Forord Åbyhøj Dagtilbuds læreplaner evalueres årligt i perioden ultimo april ultimo maj. Den Årlige evaluering skal ses i sammenhæng med, at der i er aftalt årlig evaluering

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 25.11.2011 Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll (pæd.konsulent) Deltagere

Læs mere

Tilsynsrapport dagtilbud

Tilsynsrapport dagtilbud Hillerød Kommune Tilsynsrapport dagtilbud Institutionsnavn: Den selvejende institution Georgs Æske Deltagere: Lone Jacobsen, leder, Anette Nielsen, souschef, Birgitte, bestyrelsesrepræsentant, Pia Andersen,

Læs mere

Hvad har vi særligt fokus på i 2012 / 2013

Hvad har vi særligt fokus på i 2012 / 2013 De pædagogiske læreplanstemaer BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIK- LING SOCIALE KOMPETEN- CER SPROG Det generelle arbejde med de pædagogiske læreplaner på institutionsniveau Temaer omkring kroppen, hvordan

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Mosegården. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Mosegården. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Mosegården. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som resultat

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Fusionsplan Område Vest

Fusionsplan Område Vest Fusionsplan Område Vest Målet er at skabe og implementere en vision for Vest: Vision: I Vest er alle børn, forældre og medarbejdere inkluderet i fællesskabet. Vores arbejde på at inkludere alle bygger

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

er der indgået følgende aftale om grundlaget for samarbejde i Netværket: ME 5.

er der indgået følgende aftale om grundlaget for samarbejde i Netværket: ME 5. Netværkskontrakt Parter Mellem de selvejende daginstitutioner: Folkebørnehaven Jyllingevej, Jyllingevej 39, 2720 Vanløse. CVR: 56464913 Børnehaven Skibelundvej, Skibelundvej 20, 2720 Vanløse. CVR: 63012319

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

DAGSORDEN. Bestyrelsesmøde i Darum Børneby. Møde indkaldt af KN

DAGSORDEN. Bestyrelsesmøde i Darum Børneby. Møde indkaldt af KN DAGSORDEN Bestyrelsesmøde i Darum Børneby Mandag d. 24. august 2015 19-22 Møde indkaldt af KN Deltagere: Karen Alexandersen, Lene Bækdal, Tine Nielsen, Tina Schønnemann, Heidi Bjerre Mørch, Jeanette Lundgaard,

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnegården Vester Nebel Leder: Lone Andersen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnegården Vester Nebel Leder: Lone Andersen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnegården Vester Nebel 2013 Leder: Lone Andersen Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe

Læs mere

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan Pædagogisk Plan Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan BRØNDERSLEV KOMMUNE Dagpasningsområdet 2009 Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvad?...4 2. Hvorfor?...4 3. Hvordan... 5-7 3.1. Hvem er vi... 5

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Skovstjernen Dato: 18. juni 2012 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets praksisplan.

Læs mere

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015 Skovsneglen Virksomhedsplan 2015 Indhold Indhold 2 Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver Organisation 4 4 Personale Sygefravær Økonomi 5 5 5 Indsatsområder Direktionens indsatsområder egne indsatsområder

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet Indholdsfortegnelse Gribskov Kommune 2017 - Gribskov Indholdsfortegnelse...1 Indledning...3 Mål og rammer for pædagogisk tilsyn...3 Organisering af pædagogisk tilsyn...4

Læs mere

Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune

Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser Nedenstående styrelsesvedtægt tager sit afsæt i bekendtgørelsen af lov om social

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Naturbørnehaven Lillegryn, Østermarievej 4 B, Ibsker 3740 Svaneke Dato for tilsynsbesøg: 27. november 2014 kl. 8.30-11.30 Forrige

Læs mere

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Ledelsesberetning Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Skolens formål Skolens formål er at drive friskole, fritidsordning, fribørnehave og snarligt frivuggestue ifølge skolens værdigrundlag og efter

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anni Juul-Olsen Status (selvejende/kommunal/privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 42 Normerede pladser

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud

Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Løvfrøen Nylars Adresse: Bøgevej 11, 3720 Nylars Telefon: løv56 97 13 63 Leder: Lene Reiths Tilsynsførende: Faglig konsulent Lene

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam.

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam. SFO - ledelsesteam: Det er ledelsens opgave at sikre en optimal fungerende SFO indenfor de rammer og konkrete vilkår, som bl.a. er beskrevet i folkeskoleloven, kommunens/b/u forvaltningens mål nævnt i

Læs mere

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kære ledere og personale I 2012 arbejdede det pædagogiske kvalitetsudvalg

Læs mere

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011 Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011 1 Indledning: Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og dokumenter mål og indsatsområder. Institutionslederen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution KVLs Børnehus Adresse Rolighedsvej 23D Leder Mette Munk Hansen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 36 Normerede pladser

Læs mere

Virksomhedsplan 2014

Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplan 2014 Vi har valgt at fortsætte arbejdet med egne og fælles indsatsområder i 2014, med opdaterede mål og handleplaner. Egne indsatsområder: 1. Udemiljø 2. Udvikling af læreplaner - Natur

Læs mere

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. BHU. Blæksprutten Rypehusene

Læs mere

Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune

Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune S t y r e l s e s v e d t æ g t e r Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune Dagtilbud og Undervisning Godkendt den 17. december 2013 af Byrådet Tillæg til styrelsesvedtægten

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 2 7. o k t o b e r 2 0 1 5 Børn- & Skoleudvalget har ønsket, et konkret oplæg om, hvordan en fremtidig organisering af Daginstitution Munkebo (herefter:

Læs mere

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud.

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Vejledning om det pædagogiske tilsyn i Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Tilsynets form og indhold: Hørsholm kommune indfører fra 1. januar 2012 systematisk, pædagogisk tilsyn

Læs mere

Styrelsesvedtægt daginstitutioner

Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Hedensted Kommune. 1 Formål Dagtilbudene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere