Generation X Ane nr. 1498/1499

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generation X Ane nr. 1498/1499"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurids Jeppesen Hald og Buoldt Hemmingsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Jeppe Pedersen Hald & Anna -datter Hemming Hemming. Tøm. & Anna Jeppesdatter Ane nr. 2996/ /2999 (se 2658/2659) Laurids Jeppesen Hald & Buoldt Hemmingsdatter Mandemarke 1498/1499 Anna Lauridsdatter Stubberup 749 Heming Christiansen Bussemarke 374 Margrethe Hemingsdtr. Søemarke 187 Sidse K. Jensdatter Tøvelde 93 Anders Didriksen Tøvelde 46 Karen K. Andersdatter Tøvelde 23 Mette K. Nielsdatter Hjelm 11 Dora Pedersen Hjelm 5 Leo Sørensen Åbyhøj 2 Grete A./Emil H. Sørensen Lind/Værløse 1 anerf4\01498/sep.2011 Side 0

2 anerf4\01498/sep.2011 Side 1

3 LAURIDS JEPPESEN HALD & BUOLDT HEMMINGSDATTER Laurids Jeppesen Hald er født i Mandemarke ca som søn af Jeppe Pedersen Hald og Anna -datter. Buoldt Hemmingsdatter er født i Busene ca som datter af Hemming Hemmingsen Tømmermand og Anna Jeppesdatter. Laurids Jeppesen Hald og Buoldt Hemmingsdatter bliver gift i De bosætter sig først i Mandemarke, derefter i Busemarke. Her får de 5 børn i tidsrummet fra 1657 til Buoldt Hemmingsdatter dør i Busemarke i 1700, Laurids Jeppesen Hald samme sted i anerf4\01498/sep.2011 Side 2

4 Tidsbillede Sommerspiret, Møns klint Laurids Jeppesen Hald og Buoldt Hemmingsdatter har uden tvivl kendt den nærliggende lange, hvide kridtklint. Klinten strækker sig fra Møns Fyr i syd 8 kilometer mod nord til lystanlægget Liselund. Den rejser sig fra den grønne Østersø mere end 100 meter lodret mod himlen. Selv om klinten på grund af kridtets blødhed og Østersøens gnaven til stadig ændrer form og udseende, har blandt andet en af klintens vartegn, Sommerspiret, eksisteret på Laurids og Buoldt s tid. Det hed dengang Dronningespiret efter Jætten Upsals hustru, og har måske været 140 meter højt. Jætten Upsal har sine huler liggende lige i nærheden af Dronningespiret. Her har Klintekongen på et tidspunkt haft sin bolig. Fra hulerne kunne han og hans mænd holde udkig med sørøvere, og når der var krig og ufred, skal dronningen herfra have været tilskuer - siges det på egnen. Sommerspiret eksisterer ikke mere. Det forsvandt i Østersøens bølger i anerf4\01498/sep.2011 Side 3

5 Laurids Jeppesen Hald og Buoldt Hemmingsdatter Laurids Jeppesen Hald er vokset op hos sine forældre i Mandemarke sammen med 5 søskende. Buoldt Hemmingsdatter er vokset op hos sine forældre i Busene sammen med 6 søskende, heriblandt Ellen Hemmingsdatter (ane nr. 1329). Hun bliver i 1649 gift med Laurids Rasmussen Samsing. De bosætter sig i Mandemarke, hvor de får følgende børn: , 6.jan. Anna Lauridsdatter, begr. 1650, 25.mar , 1.jan. Hemming Lauridsen begr. 1656, 7.apr , 6.mar. - Anna Lauridsdatter, begr. 1654, 24.jun , 3.dec. Jørgen Lauridsen. begr. 1656, 15.apr. Laurids Rasmussen Samsing og 2 af børnene dør under pesten i Laurids og Buoldt bliver gift i 1656, han 28 år og hun 30 år gammel, i Magleby kirke: De bosætter sig i Mandemarke indtil ca Derefter er de bosat i Busemarke, hvor Laurids bliver fæstegårdmand på både gård nr. 1 og nr. 22, begge af hartkorn lidt over 5 tønder. De får følgende børn i Mandemarke og Busemarke: , 31.maj - Laurids Lauridsen Hald , 12.feb. - Anna Lauridsdatter Hald , 30.nov. - Hemming Lauridsen Hald , 27.aug. Ingeborg Lauridsdatter Hald , 14.feb. - Jeppe Lauridsen Hald. Sønnen Laurids Lauridsen Hald gifter sig med Anna Hansdatter, Jeppe Rasmussen Øster s enke Anna (se ane nr. 1332/1333). De bosætter sig i Råby. anerf4\01498/sep.2011 Side 4

6 Datteren Anna Lauridsdatter Hald (ane nr. 749) gifter sig i 1682 med Christian Jeppesen (ane nr. 748). Hemming -, Anna -, Johanne -, Margrete -, Maren -, Laurids -, Ingeborre og Laurids Christiansen. Gården består i 1685 af 43 fag hus. Gårdens besætning omfatter: - 5 heste, 3 hopper, 2 føl, - 8 køer, 7 kalve, - 12 får, 10 lam, - 14 svin, - 10 høns og 10 gæs. Gården rummer følgende afgrøder: - 4 tønder rug, 4 tønder byg, 2 tønder havre, 2 skæpper ærter. Sønnen Hemming Lauridsen Hald gifter sig i 1691 med Maren Svendsdatter fra Skovhuse. De bosætter sig i Skovhuse. Her får de følgende børn: Anne Kirstine -, Bodil -, Svend -, Laurids -, Bodil -, Niels -, Kirsten og Jacob Hemmingsdatter/Hemmingsen. Datteren Ingeborg Lauridsdatter Hald gifter sig i 1691 med Anders Poulsen Raa, og efter hans død i 1695 med kaptajnløjtnant Herman Bolt, sandsynligvis fra Hestgarden. Han er på det tidspunkt konstitueret kaptajn over Borre og Magleby sogns bønder og almue. De bosætter sig i Budsemarke. Her får de i 1697 en søn: Herman Christoffer Hermansen. Ingeborg Lauridsdatter Hald dør i Herman Bolt gifter sig herefter med madame Maren Sperling. Han dør i 1715 under en ridetur, som det fremgår af præstens beretning efter begravelsen: d. 19 de Novembris. Begravet Herman Bolten her af byen, som var constiue- ret Capitain over Borre og Mag- lebye Sogns bønder og Almue, som blef funden død paa Butze- marche Maader, hvor igiennem han om natten vilde riide ud til Klinte Vagterne og var fal- det fra hesten i Moratzen. Gud være hans Siel Naadig! anerf4\01498/sep.2011 Side 5

7 I 1697 er Laurids blandt de bønder, der indsender klager over de ulovligheder, som de mener over Hestgardens folk har gjort sig skyldige i mens de opholdt sig på Møn. Den første klage lyder således: Højædle og højvelbårne herrer kongelige Majestæts Commissarier (= kommissærer), vores gunstige patroner. Vi underskrevne mænd har opbjerget på kongelige majestæts vegne 15 møllesten, som blev fragtet for en skipper ved navn Jonas Nyemand, som strandet her for landet med alt hvad han havde. For samme 15 møllesten har kongelige majestæts ridefoged Christian Arentsen lovet os billig bjergeløn. På kongens vegne har han derfor givet seksten rigsdaler 2 Mark, hvorfor vi har haft stor besværing med at tage dem op på havets bund på en favn vand, og har forstrakt vore heste til at bjerge dem på land med. Dette arbejde har vi været 12 mand om at bjerge dem. I lige måde gives os så til kende for de højædle herrer at samtlige Magleby sogns mænd har hugget kongelige majestæts "Seckepibe" op som strandet her under klinten, og kørt det til Steege til ridefoged Christian Arentsen, som han har tvunget dem til at ophugge tillige med andre sognemænd, og kørt det til Steege uden nogen bjergeløn. Det jern som der i skibet befandtes, stort og småt, bolte og søm der fandtes i, har kongelige majestæts ridefoged Christian Arentsen s tjenere stået på vraget at annamme hver spiger og søm, som blev hugget ud af bijnderne, så vel som en tømmermand var tilsat af ridefogden at have opsyn, at tømmeret blev således ophugget, at det kunne blive til nogen nytte. Tillige med Laurs Hald og Anders Bechmand har været tilsat at stå dagligdags over bijnderne og set til med dem at de intet bortstjal af spiger eller søm; og bøndernes lommer blev visiteret af ridefogdens tjenere ved aften, når bijnderne gik af vraget. Dette befindes i sandhed som vi underskrevne mænd vedstår med vores egne hænders underskrift. Vi forbliver de høje herrers allerunderdanigst ydmygeligst skyldigste tjenere altid. Budsemarke, d. 9.maj Laurids Hald, Anders Bechmand, Christen Hansen, Niels Hansen, Oluf Nielsen. Den anden klage lyder således: Tredingsfogden Lauridts Hald og sal. Jørgen Seyes enke (ane nr. 1349) havde engang en seng ude på Nygaard et halvt år, og derudover blev sengeklæderne ganske fordærvede. Tilmed mistede sal. Jørgen Seyes enke 1 hørgarns lagen og et pudevår, som hun aldrig fik noget vederlag for. Desuden havde sal. Jørgen Seyes enke selv en seng ude på Nygaard et helt år, og der hun fik den tilbage igen var klæderne ganske i stykker og slet fordærvede; og der kom garden som nødte os til at vi måtte levere vore klæder fra os til Nygaard. Buoldt Hemmingsdatter dør i 1700, 74 år gammel. anerf4\01498/sep.2011 Side 6

8 Samme år gifter sønnen Jeppe Lauridsen Hald sig med Ingeborg Jensdatter fra Magleby. De bosætter sig i Budsemarke. Her får de følgende børn: Bodil Sophia -, Jens -, Laurids -, Margrethe, Anne Marie -, Kirsten-. Ingeborg og Laurids Jeppesdatter/Jeppesen. Jeppe Lauridsen Hald dør i Efter hans død gifter Ingeborg Jensdatter sig med Abel Nielsen. De får i 1721 sønnen Jeppe Abelsen. Som erstatning for Hestgardens overgreb i årene 1685 til 1697 får Laurids udbetalt en erstatning på - lidt over 7 Rigsdaler for sit fæste af gård nr. 1 - lidt over 8 Rigsdaler for sit fæste af gård nr. 22. De fleste af disse bliver dog afskrevet på den gæld han har i forbindelse med hans bidrag til Gardens ophold på Møn. Laurids Jeppesen Hald dør i 1712, 83 år gammel. anerf4\01498/sep.2011 Side 7

9 Oversigt over kildemateriale 1. Kirkebøger for Magleby sogn Kirkebøger for Stege sogn (dåb og samt vielser mangler) 3. Diverse sager vedr. Møn og dens inddeling til ryttergods Justitsprotokoller, Mønbo Herred Rentekammer I, vejl. arkivregistraturer Landgildejordbøger Møns amtsregnskaber Kirkebøger for Borre sogn Kirkebøger for Keldby sogn Møns amtsregnskaber I det følgende refererer tallene i ( ) til ovennævnte kildemateriale-numre. anerf4\01498/sep.2011 Side 8

10 anerf4\01498/sep.2011 Side 9

11 Kildemateriale (1) Kirkebøger for Magleby sogn: 1649, 4.mar. trol. Laurids Rasmussen (Samsing) og Buold Hemmingsdtr. 1650, Hellig 3 kongers dag døbt Laurids Samsings barn i Mandemarke och kaldet Anna. Faddere waare disse: Jens Lauridsens hustru i Stubberup Kirstine, H. Nielses søn i Magleby Erich, P. Wiemose i Søemarke oc hans stifdatter Sophie Andersdatter, Jørgen Seye i Budsemarke, Laurids Aagesen i Stubberup, Hemming Tømmermand i Budzene oc hans søn Hemming, lille Karens søn i Budzene Laurids Hansøn, Niels Seyes hustru i Budsemarke Maren, Christen Kaare i Mandemarke, Jep Halds søn ibid Niels oc datter Karen, Rasmus Samsings datter ib. Maren, och Jens Lauridsens søn i Stubberup Hans. 1650, 25.martii begravet Laurids Rasmussens lidet pigebarn i Mandemarke Anna. 1651, Nytårsdag døbt Laurids Samsings barn i Mandemarke och kaldet Hemming. Dets faddere waare disse: Ped. Wiemoses hustru i Søemarke Margrete, Jens Lauridsen i Stubberup oc hans datter Margrete, Niels Seye i Budsemarke, Jørgen Seye ib., Dirick Jensen Hiæresen ib., Hemming Tømmermands hustru i Budzene Mette, Christen Hansens hustru i Mandemarke Buold oc hendes broder Frende Jensen ib., Jep Halds datter ib. Karen, Rasmus Samsings hustru ib. Margrete, og Niels Lauridsen i Raabylille. 1653, Dmica Reminiscor. døbt Laurids Samsings pigebarn i Mandemarke och kaldet Anna. Dets faddere waare disse: Niels Seyes hustru i Budsemarke Maren, H. Peder Olluffsens broder i Magleby en studiosus ved naffn Mogens Olluffsøn, Hemming Tømmermand i Budzene, Peder Skreder i Søemarke, Rasmus Samsings sønner i Mandemarke Søffren og Jørgen, Jep Halds søn ib. Laurids oc datter Margrete, Hans Jensen ib. oc hans stifdatter Citsele, Jens Lauridsens hustru i Stubberup Kirstine, Laurids Aagesen ib., Jens Lauridsens søn ib. Laurids, og Kirstine Seyes tien.pige i Budsemarke Kirstine Jørgensdatter. 1654, 24.jun. begravet Laurids Samsings barn i Mandemarke Anna. 1654, 1 i advent døbt Laurids Samsings barn i Mandemarke och kaldet Jørgen. Dets faddere waare disse: Hemming Tømmermands hustru i Budzene Mette, H. Niels Frandsøns søn i Magleby Mads, Niels Seye i Budsemarke, Jørgen Seye ib., Rasmus Samsings datter i Mandemarke Maren, P. Wiemoses hustru i Søemarke Margrete, Jens Lauridsens datter i Stubberup Margrete. 1656, 7.aprilis begravet Laurids Samsings søn i Mandemarke Hemming. anerf4\01498/sep.2011 Side 10

12 (1) Kirkebøger for Magleby sogn: 1656, 15.april begravet Laurids Samsing i Mandemarke, oc hans barn Jørgen. 1656, 29.jun. trol. Laurids Jeppesen (Hald) og Buold Hemmingsdatter: 1657, 31.maj døbt Laurids Halds søn i Mandemarke Laurids. Faddere: Eline Aages i Stubberup, Niels Bruun i Magleby, Laurids Wæffer i Mandemarke, Markus Hemmingsens hustru i Budsene Maren og tienestepige Karen, Karen Jeppesdtr., Jørgen Seye og Anders Hiort i Budsemarke: 1657, 9.aug. døbt Laurids Wæffers datter i Mandemarke - Eline. Faddere: - Laurids Halds hustru ib. Buold, -. l658, 24.jun. begravet Laurids Halds liden stifdtr. Anna i Mandemarke. 1660, 12.feb. døbt Laurids Halds datter i Mandemarke Anna. Faddere: Jørgen Seyes hustru Kirstine i Budsemarke, Hans Jensen i Stubberup, Heming Hemmingsen i Mandemarke, Marcus Hemmingsen i Busene, Laurids Aagesens hustru i Stubberup: anerf4\01498/sep.2011 Side 11

13 (1) Kirkebøger for Magleby sogn: 1662, 30.nov. døbt Laurids Halds søn i Mandemarke Hemming. Faddere: Anders Persen, Hemming Hemmingsen i Mandemarke, Niels Brun, Niels Borre, Karen hl. Nielsis: 1665, 27.aug. døbt Laurids Halds datter i Mandemarke Ingeborg. Faddere: Hans Jensen og Laurids Aagesen i Stubberup, Margrete Hemmingsdtr. og Søffren Degn i Magleby: 1669, 14.feb. døbt Laurids Halds søn i Bussemarke Jeppe. Faddere: Kirstine Hans Jensens, Søffren Degn, Peder Jensen i Søemarke, Kirstine Seyes: (7) Møns amtsregnskaber: Skattemandtal 1674, bønders børn og andre tjenestefolk. Budtsemarke. Lauridts Hald og hustru Boell. Rasmus Nielsen tjenestekarl Hans Hansen tjenestedreng Anna Ingvardsdatter tjenestepige. (3) Diverse sager vedr. Møn og dens inddeling til ryttergods: , gaardmænd i Budsemarke: Laurids Hald med participanter en ødegaard. Laurs Laursen og Hemming Laursen. Budsemarke, specifikation af besætninger m.v. i Laurids Hald 4 td. rug, 4 td. byg, 2 td. aur, 2 skp. erter, 5 heste, 3 hopper, 2 føl, 8 køer, 7 kalve, 12 faar, 10 lam, 14 svin, 10 høns, 10 gæs, 43 fag hus. anerf4\01498/sep.2011 Side 12

14 (5) Rentekammer I, vejl. arkivregistraturer: XII Kommission af 14.feb.1691 til at undersøge forskellige forhold vedrørende livgardens kvarterer og bøndernes tilstand på Møn. Bind 1. Opgørelse over besætninger før garden kom. Budsemarke: Laurs Hald til 1½ gård. 14 bæster, 1 plag, 13 køer, 4 stude, 5 ungstude, 16 får, 15 svin, 5 gæs. (2) Kirkebøger for Stege sogn: 1691, 30.dec. trol. Hemming Lauridsen Hald af Bøssemarke og Maren Svendsdatter af Skouhuuse. Forlovere: Hans Fader Laurids Hald i Bøssemarke, Laurids Hansen i Ebbelnes. (5) Rentekammer I, vejl. arkivregistraturer: Bind 2. Informationsprotokol, jordens bonitet i hartkorn Anno Budsemarke. Laurs Hald 6 tønder. (1) Kirkebøger for Magleby sogn: 1695, 18.okt. trol. Herman Bolt K.L. (af Plessens hestgarde?) og Ingeborre Lauridsdatter Halds. (5) Rentekammer I, vejl. arkivregistraturer: Particulaire klagemål og besværinger fra bønderne på Møn om det som - - skal være graveret - - mod forordninger og regler. 1 bd. No. 143 B. Budsemarke. Højædle og højvelbårne herrer kongelige Majestæts Commissarier, vores gunstige patroner. Vi underskrevne mænd har opbjerget på kongelige majestæts vegne 15 møllesten, som blev fragtet for en skipper ved navn Jonas Nyemand, som strandet her for landet med alt hvis han havde. For samme 15 møllesten har kongelige majestæts ridefoged Christian Arentsen lovet os billig bjergeløn. På kongens vegne har han derfor givet seksten rigsdaler 2 Mk., hvorfor vi har haft stor besværing med at tage dem op på havets bund på en favn vand, og har forstrakt vore heste til at bjerge dem på land med. Dette arbejde har vi været 12 mand om at bjerge dem. I lige måde gives os så til kende for de højædle herrer at samtlige Magleby sogns mænd har hugget kongelige majestæts "Seckepibe" op som strandet her under klinten, og kørt det til Steege til ridefoged Christian Arentsen, som han har tvunget dem til at ophugge tillige med andre sognemænd, og kørt det til Steege uden nogen bjergeløn. Hvis jern som der i skibet befandtes, stort og småt, bolte og søm der fandtes i, har kongelige majestæts ridefoged Christian Arentsen s tjenere stået på vraget at annamme hver spiger og søm, som blev hugget ud af bijnderne, så vel som en tømmermand var tilsat af ridefogden at anerf4\01498/sep.2011 Side 13

15 (5) Rentekammer I, vejl. Arkivregistraturer fortsat: have opsyn, at tømmeret blev således ophugget, at det kunne blive til nogen nytte. Tillige med Laurs Hald og Anders Bechmand har været tilsat at stå dagligdags over bijnderne og set til med dem at de intet bortstjal af spiger eller søm; og bøndernes lommer blev visiteret af ridefogdens tjenere ved aften, når bijnderne gik af vraget. Dette befindes i sandhed som vi underskrevne mænd vedstår med vores egne hænders underskrift. Vi forbliver de høje herrers allerunderdanigst ydmygeligst skyldigste tjenere altid. Budsemarke, d. 9.maj Laurids Hald, Anders Bechmand, Christen Hansen, Niels Hansen, Oluf Nielsen Almindelig eller generel klagemål og besværing fra hver sogn eller treding på Møn. 1 bd. No. 13, folio Budsemarke, Stubberup, Søemarke, Busene, Mandemarke. Højædle og velbårne herrer kongelige Commisarier. Her er en liden specifikaton på hvis som vi fattige mænd i Magleby sogn af underofficerne såvel som af gemene gardere er vederfaret på Nyegaard eller andre steder, som vi til arbejde af vore huse var uddrevne: 1. Hvem af os der var blevet meget ilde medhandlet med hug og slag. 2. Hvem af os der har forkørt vore bæster, så de var døde straks efter de besværlige ting de måtte slæbe og trælle med. 3. Hvad vi har udgivet til en stor hest som vi havde i sognet i 5 år. Søemarke: 3. Jeppe Lauridtsen blev engang ynkeligen slået af livgarder Ditløf Sich under livgarderkompagniet i Ebbelnes kobbel, så han faldt død ned på jorden for hans fødder. Nok foruden er han tit og ofte ilde slået på Nygaard af kvartermester Johan Rode. No. 18, folio Magleby sogn. Tredingsfogden Lauridts Hald og sal. Jørgen Seyes enke havde engang en seng ude på Nygaard et halvt år, og derudover blev sengeklæderne ganske fordærvede. Tilmed mistede sal. Jørgen Seyes enke 1 hørgarns lagen og et pudevår, som hun aldrig fik noget vederlag for. Nok havde sal. Jørgen Seyes enke selv en seng ude på nygaard 1 helt år, og der hun fik den tilbage igen var klæderne ganske i stykker og slet fordærvede; og der kom garden som nødte os til at vi måtte levere vore klæder fra os til Nygaard. Underskrevet af blandt andre Christen Hansen. anerf4\01498/sep.2011 Side 14

16 (1) Kirkebøger for Magleby sogn: 1700, 10.jul. begravet tredingsfogdens Laurids Jepsen Halds hustru Bodil af Bøssemarke, ætatis 74 aar: 1700, 5.nov. trol., viet 4.dec. Jeppe Lauridsen Hald af Bøssemarke og Ingeborre Jensdtr., degnen Peder Jacobsens stifdtr. i Magleby. (4) Justitsprotokoller, Mønbo Herred: Udbetaling af erstatninger efter von Plessen Bøssemarke, gaard nr. 1. Hartkorn 5 td. 1 sk. Lars Hald ved gaard i 10 aar, erstatning 7 rd. 1 mk. 12½ sk. Lars Nielsen ved gaard i 2 aar, erstatning 1 rd. 2 mk. 12 sk. Om Lars Hald er videre skreven angaaende disse penge ved nr. 22 sidst i denne bye. Lars Hald blef strax for commissionen betalt de forestaaende penge. (4) Justitsprotokoller, Mønbo Herred: Bøssemarke, gaard nr. 22. Hartkorn 5 td. 1 sk. Lars Hald ved gaard i de 12 aar, erstatning 8 rd. 4 mk. 8½ sk. Lars Hald mødte, var i restands til Hs. Maj. s gardeholdelse med 8 rd. 2 mk. 4 sk., som blef afskreven. Efter samtlige arvingers tilstaaelse her for commissionen, som alle ere myndige, afstod de her saavel som paa nr. 1 ibm. deres tilkommende arvelod efter Lars Halds hustru, --- paa den maade at bemeldte Lars Hald det alene annammede, hvorpaa Lars Hansen blef leveret de her tilovers blefne 2 mk. 4½ sk. (1) Kirkebøger for Magleby sogn: 1712, 14.apr. begravet forrige tredingsfoged Lauritz Jepsen Hald af Bøssemarke, 83 aar og 8 md.: 1720, 6.apr. jordet Jeppe Lauridsen Hald, 51 år, 7 uger og 2 dage, kirkeværge fra Butzene. anerf4\01498/sep.2011 Side 15

17 (6) Landgildejordbøger: Jordebogen for Budsemarke, gaard nr. 1. Laurs Hald, nu Christen Madsen. Hartkorn: 5 td. 1 sk. 2 fk. 7/22 alb. Landgilde: 1 td. 6 skp. rug, 3 td. 6 skp. byg. anerf4\01498/sep.2011 Side 16

18 (8) Kirkebøger for Borre sogn, kirkebogsuddrag vedrørende: Laurids Lauridsen Hald og Anna Hansdatter 1684 Blandt faddere Lars Larsen: 1686 trolovet Laurs Laursen og enke Anna sal. Jep Øster: 1712 begravet Anna Østers 76 år: anerf4\01498/sep.2011 Side 17

19 (9) Kirkebøger for Keldby sogn, kirkebogsuddrag vedrørende: Christian Jeppesen og Anna Lauridsdatter: 1685 viet Christian Jeppesen og Anna Lauridsdatter: 1685 døbt Hemming: 1688 døbt Anna: 1691 døbt Bodil: anerf4\01498/sep.2011 Side 18

20 Christian Jeppesen og Anna Lauridsdatter fortsat: 1694 døbt Kirstine Margrete: 1700 døbt Maren: anerf4\01498/sep.2011 Side 19

21 Christian Jeppesen og Anna Lauridsdatter fortsat: 1703 døbt Lauritz: 1703 begravet Lauritz: 1706 begravet datter Ingeborre: anerf4\01498/sep.2011 Side 20

22 Christian Jeppesen og Anna Lauridsdatter fortsat: 1706 døbt Lauritz: 1710 begravet Lauritz: anerf4\01498/sep.2011 Side 21

23 (2) Kirkebøger for Stege sogn, kirkebogsuddrag vedrørende: Hemming Lauridsen Hald og Maren Svendsdatter: 1691 trolovet Hemming Lauridsen Hald og Maren Svendsdatter: 1693 døbt Anna Kirstine: anerf4\01498/sep.2011 Side 22

24 Hemming Lauridsen Hald og Maren Svendsdatter fortsat: 1695 døbt Bodel: 1697 døbt Svend: anerf4\01498/sep.2011 Side 23

25 Hemming Lauridsen Hald og Maren Svendsdatter fortsat: 1699 døbt Lauridts: 1701 døbt Maren: anerf4\01498/sep.2011 Side 24

26 Hemming Lauridsen Hald og Maren Svendsdatter fortsat: 1706 døbt Niels: 1708 døbt Kirsten: anerf4\01498/sep.2011 Side 25

27 Hemming Lauridsen Hald og Maren Svendsdatter fortsat: 1712 døbt Jacob: 1713 begravet Hemming Laursen: anerf4\01498/sep.2011 Side 26

28 Hemming Lauridsen Hald og Maren Svendsdatter fortsat: 1714 begravet Maren Svendsdatter: 10. Møns amtsregnskaber Overformynderiprotokol for Skovhuse, Damsholte sogn. Anno 1715 den 8. jan. er sluttet skifte, som den 14. jan var begyndt efter Hemming Laursen og hustru Maren Svendsdatter i Skovhuse. Af deres børn er: Bodel Hemmingsdatter - 13 ¾ år Formynder: Broderen, Sr. Laurs Hemmingsen Hald, borger og handelsmand i Stege. Arven er stående hos bemeldte hendes broder og formynder. Anno 1733 den 23. okt. er sluttet skifte efter Svend Hemmingsen i Skovhuse. Hans børn er: Anders Svendsen 7 år /7 Maren Svendsdtr. 13 ¾ år ¾ Anne Kirstine 12 ¾ Birthe 2 Formyndere: Hemming Christiansen i Budsemark for Anders og Maren Jep Christiansen i Stubberup for Anne Kirstine. Anno 1737 den 18. sep. er holdt skifte efte Hemming Svendsen, som var afd. Svend Hemmingsens søn i Skovhuse. Af hans arvinger er følgende søskende: Anders Svendsen 11 år /7 Anne Kirstine Svendsdatter 16½ år /14 Birthe 6. Formyndere: Hemming Christiansen, boemd. i Budsemark for Anders Jep i Stubberup for Anne Kirstine Jens Knudsen i Birthe. Disse børns arv er stående i boet hos stiffaderen, Rasmus Pedersen i Skovhuse. anerf4\01498/sep.2011 Side 27

29 (1) Kirkebøger for Magleby sogn, kirkebogsuddrag vedrørende: Anders Poulsen Raa og Ingeborg Lauridsdatter: 1691 viet Anders Poulsen Raa og Ingeborg Lauridsdatter:: Herman Bolt og Ingeborg Lauridsdatter: 1695 viet Herman Bolt og Ingeborg Lauridsdatter:: 1697 døbt Herman Christopher: anerf4\01498/sep.2011 Side 28

30 Herman Bolt og Ingeborg Lauridsdatter fortsat: 1713 begravet Herman Boltis hustru Ingeborre 51 år: anerf4\01498/sep.2011 Side 29

31 (1) Kirkebøger for Magleby sogn, kirkebogsuddrag vedrørende: Jeppe Lauridsen Hald og Ingeborg Jensdatter: 1700 trolovet og viet Jeppe Lauridsen Hald og Ingeborg Jensdatter: 1701 døbt Bodil: anerf4\01498/sep.2011 Side 30

32 Jeppe Lauridsen Hald og Ingeborg Jensdatter fortsat: 1703 døbt Jens: 1706 døbt Lauritz: anerf4\01498/sep.2011 Side 31

33 Jeppe Lauridsen Hald og Ingeborg Jensdatter fortsat: 1706 døbt Lauritz fortsat: 1706 begravet Lauritz: 1710 døbt Anna Maria: anerf4\01498/sep.2011 Side 32

34 Jeppe Lauridsen Hald og Ingeborg Jensdatter fortsat: 1712 døbt Kirsten: 1715 døbt Ingebor: anerf4\01498/sep.2011 Side 33

35 Jeppe Lauridsen Hald og Ingeborg Jensdatter fortsat: 1718 døbt Lauritz: 1720 begravet Jep Hald kirkeværgen 51 år: anerf4\01498/sep.2011 Side 34

36 Abel Nielsen og Ingeborg Jensdatter: 1720 trolovet Abel Nielsen og Ingeborg Jensdatter:: 1721 døbt Jeppe: anerf4\01498/sep.2011 Side 35

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Generation X Ane nr. 1352/1353

Generation X Ane nr. 1352/1353 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Lauridsen og Kirstine Hemmingsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Pedersen & Margrete -datter Heming Olsen Seye

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2996/2997

Generation XI Ane nr. 2996/2997 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Pedersen Hald og Anna -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jeppe Pedersen Hald og Anna -datter Mandemarke Ane nr. 2996/2997

Læs mere

Generation IX Ane nr. 684/685. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 684/685. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurits Jensen Seye og Maren Pedersdatter Graate 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Jens Lauridsen & Kirstine Hemmingsdtr. Peder Laursen

Læs mere

Generation X Ane nr. 1496/1497

Generation X Ane nr. 1496/1497 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Jespersen og Karen -datter Bruun 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jesper Nielsen & Anna -datter Ane nr. 2992/2993 Jeppe Jespersen

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Generation X Ane nr. 1502/1503

Generation X Ane nr. 1502/1503 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen og Maren Madsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Hemmingsen & Anna Christensdatter Mads Mortensen & Margrete

Læs mere

Generation IX Ane nr. 676/677. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 676/677. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Jensen Seye og Gjertrud Abelsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Jens Lauridsen & Kirstine Hemmingsdtr. Ane nr. 1352/1353

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 342/343. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 342/343. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Lauritsen og Kirsten Rasmusdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Laurits Jensen Seye & Maren Pedersd. Graate Rasmus Hansen

Læs mere

Generation X Ane nr. 1356/1357. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1356/1357. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Laursen og Boel Sørensdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Niels Laursen & Boel Sørensdatter Sømarke 1356/1357 Laurids

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

Generation IX Ane nr. 696/697. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 696/697. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Jensen og? -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jens Morten. Clausen & -datter Ane nr. 1392/1393 Hans Jensen & -datter Svensmarke

Læs mere

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Andersen Nordbo og Anna Rasmusdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dote Pedersdatter Rasmus Pedersen

Læs mere

Generation X Ane nr. 1386/1387

Generation X Ane nr. 1386/1387 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Lauridts Lauridtsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Uthersen & Anna Nielsdatter Ane nr. 2772/2773 Lauridts Lauridtsen

Læs mere

Generation X Ane nr. 1348/1349

Generation X Ane nr. 1348/1349 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jørgen Hemmingsen Seye og Kirstine Jørgensdatter 4 Oversigt over kildemateriale 10 Kildemateriale 12 Heming Olsen Seye & Kirstine -datter Jørgen Olsen

Læs mere

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurids Pedersen Kamp og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Lauridsen Kamp & Maren Madsdatter Anders Madsen

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2648/2649

Generation XI Ane nr. 2648/2649 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurids -sen og Agnete -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurids -sen og Agnete -datter Keldbylille Ane nr. 2648/2649 Svend

Læs mere

Generation X Ane nr. 1342/1343

Generation X Ane nr. 1342/1343 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Poffuel Jensen Raa og Kirstine Madsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Jens Raa & Ellen Mogensdatter Mats Jensen & Margrete

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2660/2661

Generation XI Ane nr. 2660/2661 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Jensen Joensen og Kirsten Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Joensen og Kirsten Nielsdatter Sømarke

Læs mere

Generation X Ane nr. 1334/1335. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1334/1335. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Casper Pedersen Graate og Anna Pedersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Peder Lauridsen Graate & Hylleborre Caspersdtr. Peder

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3022/3023

Generation XI Ane nr. 3022/3023 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Madsen og Anna Christensdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Madsen og Anna Christensdatter Torpe Ane nr. 3022/3023

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3020/3021

Generation XI Ane nr. 3020/3021 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Tuesen og Maren -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Thue Hansen &? -datter Ane nr. 6040/6041 Hans Tuesen og Maren -datter

Læs mere

Generation IX Ane nr. 682/683. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 682/683. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Frendesen og Karen Jensdatter Raa 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Frende Olsen & Citse -datter Jens Raa & Ellen Mogensdatter

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2698/2699

Generation XI Ane nr. 2698/2699 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jørgen Olsen og Anne Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Oluf -sen & -datter Ane nr. 5396/5397 Jørgen Olsen og Anne Nielsdatter

Læs mere

Generation IX Ane nr. 666/667. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 666/667. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Jepsen Schou og Hylleborre Caspersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jep Rasmussen Øster & Anna Hansdatter Casper Pedersen

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Nielsen og Maren Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Jespersen & Ludze Pedersdatter Hans Frendesen & Karen Jensdtr.

Læs mere

Generation IX Ane nr. 674/675. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 674/675. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hemming Jørgensen Seye og Maren Jeppesdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Jørgen Hemmingsen Seye & Kirstine Jørgensdatter Jep

Læs mere

Generation X Ane nr. 1364/1365. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1364/1365. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Frende Olsen og Citse -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Frende Olsen & Citse -datter Magleby 1364/1365 Hans Frendesen

Læs mere

Generation XI Ane nr. 1374/1375

Generation XI Ane nr. 1374/1375 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter Østermarke 1374/1375

Læs mere

Generation X Ane nr. 1324/1325

Generation X Ane nr. 1324/1325 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Svend Lauritsen og Margrete Jensdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Laurids -sen & Agnete -datter Jens Lauridsen & Kirstine

Læs mere

Generation X Ane nr. 1328/1329

Generation X Ane nr. 1328/1329 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurs Hansen Aagesen og Eline Hemmingsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Hans Jensen Aagesen & -datter Hemming Hemming. Tøm.

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 344/345. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 344/345. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Lars Rasmussen og Karen Hansdatter 4 Christen Pedersen og Karen Hansdatter 5 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Peder Christensen &

Læs mere

Generation X Ane nr. 1390/1391

Generation X Ane nr. 1390/1391 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jacob Lauridsen og Anna Jensdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Pedersen & Anna Jacobsdatter Jens Jyde & Karen Pedersdatter

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2656/2657

Generation XI Ane nr. 2656/2657 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Jensen Aagesen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Jensen Aagesen og -datter Stubberup Ane nr. 2656/2657 Laurs

Læs mere

Generation IX Ane nr. 664/665. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 664/665. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Laursen Aagesen og Kirstine Jonsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Laurs Hansen Aagesen & Eline Hemmingsdatter Joen Pedersen

Læs mere

Generation IX Ane nr. 670/671. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 670/671. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Jepsen og Kirsten Pouelsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Poffuel Jensen Raa & Kirstine Madsdatter Ane nr. 1342/1343

Læs mere

Generation IX Ane nr. 662/663. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 662/663. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Svendsen og Anna Christensdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Svend Lauritsen & Margrete Jensdatter Christen Jørgensen &

Læs mere

Generation IX 642/643. Indholdsfortegnelse

Generation IX 642/643. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Christen Pedersen Bladt og Marthe Jepsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Christen Pedersen Bladt & Marthe Jepsdatter Westud

Læs mere

Generation XII Ane nr. 5914/5915

Generation XII Ane nr. 5914/5915 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Oluf Andersen Jyde og Kirsten Pouelsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Oluf Andersen Jyde og Kirsten Pouelsdatter Borre Ane

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 354/355. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 354/355. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Christensen og Kirsten Pedersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Christen Jørgensen & Margrethe Hansdatter Peder Lauridsen

Læs mere

Generation IX Ane nr. 764/765. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 764/765. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Jensen Skouf og Maren Lauridsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Jens Laursen Skou & -datter Lasse Pedersen Kamp & Mette

Læs mere

Generation IX Ane nr. 646/647. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 646/647. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Nielsen Eyesen og Ellen -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Rasmussen Eiesen & Bodil Bagers Ane nr. 1292/1293 Jens

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2956/2957

Generation XI Ane nr. 2956/2957 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Pedersen Bilde og Bodel Oluffsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 10 Kildemateriale 12 Peder Bilde & Karen Lauridsdatter Oluf Andersen Jyde

Læs mere

Generation VII Ane nr. 168/169. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 168/169. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Frederik Chr. Rasmussen Seje og Kirsten Hansdatter 6 Jeppe Jensen og Kirsten Hansdatter 7 Frederik Chr. Rasmussen Seje og Kirsten Hansdatter s børn

Læs mere

Generation X Ane nr. 1372/1373

Generation X Ane nr. 1372/1373 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Clemmingsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Clemmingsen & Raabylille -datter Ane nr. 1372/1373 Rasmus Hansen

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2662/2663

Generation XI Ane nr. 2662/2663 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hollender og Maren -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Hollender og Maren -datter Borre Ane nr. 2662/2663 Lisabeth

Læs mere

Generation X Ane nr. 1378/1379

Generation X Ane nr. 1378/1379 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Rasmussen Krøll og Kirsten Rasmusdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2780/2781

Generation XI Ane nr. 2780/2781 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurits Pedersen og Anna Jacobsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Pedersen og Anna Jacobsdatter Hovedskov Ane nr. 2780/2781

Læs mere

Generation X Ane nr. 1320/1321. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1320/1321. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Andersen Nordbo og Dorte Pedersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Peder Nielsen Brock & Johanne -datter Anders Andersen

Læs mere

Generation X Ane nr. 1332/1333

Generation X Ane nr. 1332/1333 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jep Rasmussen Øster og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Hans Pedersen & Anna -datter Ane nr. 2666/2667 Jep Rasmussen

Læs mere

Generation IX Ane nr. 766/767. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 766/767. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Møller og Benthe Pedersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Niels Pedersen Møller & Benthe Pedersdatter

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C.

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. BK 568 og BK 732-1621 Lars Larsen, Sundbylille Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen 1878: Side 1 af 9 Lars Larsen født ca 1621. KB foreligger først fra 1645, se endvidere dokument

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2704/2705

Generation XI Ane nr. 2704/2705 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurits Pedersen og Margrete -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Pedersen og Margrete -datter Østermarke Ane nr. 2704/2705

Læs mere

Generation X Ane nr. 1280/1281. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1280/1281. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen og Kirsten Rasmusdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Rasmus Nielsen & Karen (Niels)datter Ane nr. 2562/2563 Niels

Læs mere

Møn før 1657 10. Mølleporten i Stege

Møn før 1657 10. Mølleporten i Stege Om Møns indbyggertal Mølleporten i Stege Omkring 1650 var indbyggertallet på Møn ca. 5500. Der var på det tidspunkt 546 gårde, 254 huse og 10 ikke-landmænd (præster, degne og ridefogder). De største landsbyer

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Jørgen Rasmussen og Lisbeth Christoffersdatter 4 Jørgen Rasmussen og Anna Gregersdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Rasmus Jørgensen &? Christoffer

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3006/3007

Generation XI Ane nr. 3006/3007 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Mads Mortensen og Margrete Jørgensdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Mads Mortensen og Margrete Jørgensdatter Sprove Ane nr.

Læs mere

Generation VIII Abe nr. 324/325

Generation VIII Abe nr. 324/325 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 1 Tidsbillede 2 Hans Knudsen Wæver og Elisabeth Rasmusdatter 4 Hans Knudsen Wæver og Bodel Nielsdatter 5 Hans Knudsen Wæver og Birte Andersdatter Top 7 Hans Knudsen

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Generation IX Ane nr. 608/609. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 608/609. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Oluf Sørensen og Mette Tygesdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Oluf Sørensen & Mette Tygesdatter Urup 608/609 Tyge Olufsen

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

Generation VII Ane nr. 154/155. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 154/155. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurs Nielsen og Kirstine Lisbeth Andersdatter 6 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Niels Andersen & Maren Rasmusdatter Anders Andersen

Læs mere

Generation VI Ane nr. 84/85. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Rasmus Frederiksen og Kirsten Hansdatter 6

Generation VI Ane nr. 84/85. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Rasmus Frederiksen og Kirsten Hansdatter 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Frederiksen og Kirsten Hansdatter 6 Oversigt over kildemateriale 10 Kildemateriale 12 Friderich Rasmussen & Kirsten Hansdatter Hans Pedersen

Læs mere

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt 23 aug 2008 Side 1 ARNOLD Christian Andersen Født 13 feb 1896 #65 Gift 17 aug 1919 Kastrup Kirke, Død 4 dec 1980 Glumsø SOGN 509 ikke aflev. NIELS Christian Andersen Født 27 mar 1859 #171 Regnstrup, Gunnerslev

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Generation IX Ane nr. 754/755. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 754/755. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Bunde Nielsen og Kirsten Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Diur & Johanne Hansdatter Anders Hansen Tuesen & Mette

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 Stenhugger Lars Jørgen Pedersen Nov. 11 Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1 Mand Peder Bendtsen 1 Født 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 21 Nov. 1867 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Begravet 29 Nov. 1867

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 BK 82-0001 Peder Jensen, Ganløse Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 D. 28. Mart: blev Peder Jensen begravet Side 1 af 15 KB Ganløse 1734 op 159 Peder Jensen trolovet

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby Født ca 1731 KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 16 Dec Sepul Gaardm: og Enkemand Lars Hansen Bødker af Margaard 66 Aar Side 1 af 16 KB Nørre Åby

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk BK 516, BK 1136 og BK 1464-1577 Lars Madsen, Lille Rørbæk Fra dokument 1577 Lars Madsen er hentet følgende: Lars Madsen #1405 født omkr. 1577, (søn af Mads #75570) boede Lille Rørbæk, stilling Frydendalgård,

Læs mere

Generation IV Ane nr. 22/23. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Jens Nielsen og Karen Kirstine Andersdatter 6

Generation IV Ane nr. 22/23. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Jens Nielsen og Karen Kirstine Andersdatter 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Nielsen og Karen Kirstine Andersdatter 6 Oversigt over kildemateriale 14 Kildemateriale 16 Niels J. Jensen & Anne K. Hansdatter Anders Didriksen

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

Helga Poulsens aner gård nr12, Niels Olsen, hartkorn 12 td, 5 skp. 2 fj. 2 al. 52 fag husrum.

Helga Poulsens aner gård nr12, Niels Olsen, hartkorn 12 td, 5 skp. 2 fj. 2 al. 52 fag husrum. BK 90, HP 54 og HP 58-1700 Niels Olsen, Veksø Kilde Stenløse Lokalarkivs hjemmeside: 1717 gård nr 11, Ole Jensen 1718 Hovedkrigs- og portionsjordebogen: gård nr 12, Ole Jensen Hartkorn 12 td. 5 skp. 2

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere