HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE 2014"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE 2014

2

3 Indhold 1. Opnåede er i og målsætning for Skolens begrundelse for evt. at revidere let for Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer Evaluering af er og indsats i handlingsplan for Evaluering af er og indsats i handlingsplan for Obligatoriske indsatsområder Skolens fælles pædagogiske og didaktisk område Styrket differentiering Stærkere kobling mellem skoledel og praktikdel Styrkelse af det praktikpladsopsøgende arbejde

4 1. Opnåede er i og målsætning for Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen. Tabel 1.1. Opnåede er i 2012 og målsætning for Afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start Historisk udvikling Mål og Fremtidige mål evt. rev Grundforløb under ét 23,2 22, , Hovedforløb under ét 8,2 8,8 4,5 7,8 4,5 7 6 Årets er på frafaldet uden omvalg levede ikke helt op til skolens forventninger, hverken på grund- eller hovedforløbet. Samlet set har Syddansk Erhvervsskole de seneste mange år kæmpet med de samme problemer som resten af landet tekniske skoler, hvor manglende tilgang af stærke folkeskoleelever og et vigende antal praktikaftaler gør det til en stor udfordring at fastholde eleverne gennem hele deres uddannelse. Og udviklingen går stadig i den forkerte retning. Den tidligere positive udvikling på grundforløbene er vendt i, trods den målrettede kvalitetsudvikling af forløbene med øget differentiering af undervisningen, så både stærke og svage elever tilgodeses. De seneste års fokus på at opsøge praktikpladser og på en stærkere kobling til virksomhederne omkring elevens vekseluddannelse på hovedforløbet har til gengæld vist en positiv effekt på fastholdelsen af eleverne i. Indsatserne i de seneste 3-4 år har haft størst fokus på hovedforløbene, bl.a. havde skolen en medfinansieret indsats i årene til professionalisering af virksomhedskonsulenterne på skolen. Dette har formentligt haft den positive effekt på fastholdelsen på hovedforløbet med en sænkning af frafaldet på 1 %, til et på 7,8 procent. Samtidig med det har skolen, også mod forventning, formået at øge tilgangen på hovedforløbet en anelse. 20 flere elever startede på et hovedforløb på Syddansk Erhvervsskole i 2012/13 end året tidligere. På hovedforløbet har Syddansk Erhvervsskole et 1,8 % lavere frafald uden omvalg end landsgennemsnittet. Frafald uden omvalg på landsplan ligger på 9,5 %, hvor Syddansk Erhvervsskoles frafald uden omvalg ligger på 7,8 %. Grundforløbet oplevede et stigende frafald på 0,9 %, til et på 23,3 %. Det samme niveau, som skolen lå på i Samtidig med det har skolen formået at øge tilgangen til grundforløbet i et større antal. 147 flere elever startede uddannelse på Syddansk Erhvervsskole i 2012/13. På grundforløbet har Syddansk Erhvervsskole et 1,3 % højere frafald uden omvalg end landsgennemsnittet. Frafald uden omvalg på landsplan ligger på 22 %, hvor Syddansk Erhvervsskoles frafald uden omvalg ligger på 23,3 %. 3

5 1.1 Skolens begrundelse for evt. at revidere let for 2014 Figur 1: Udvikling i Syddansk Erhvervsskoles frafald uden omvalg Iagttager man udviklingen mellem mål og på grund- og hovedforløbet gennem de seneste 7 år, kan man se, at skolen de første to år lagde ud med et massivt fokus på fastholdelsen i grundforløbet. Dette kan tydeligt aflæses i figuren ovenfor. Ultimo 2008 indtraf finanskrisen. Der gik dog lidt tid, inden konsekvenserne af finanskrisen slog igennem ude i virksomhederne, og skolen kom i gang med indsatser for at modvirke manglen på praktikpladser. Dette kan til dels også aflæses i figuren. I de sidste fire år er gabet mellem og kun blevet øget, på nær på hovedforløbet hvor sidste års endelig vendte sig i den rigtige retning. Dog ikke så meget som skolen havde ønsket. Den nye kontanthjælpsreform indebærer, at det nuværende uddannelsespålæg for unge under 25 år er blevet udvidet til at omfatte unge under 30 år, og det har betydet, at flere unge, der åbenlyst er uddannelsesparate, hurtigt skal søge og begynde på en uddannelse. En stor del af disse unge, der er påbegyndt en uddannelse på Syddansk Erhvervsskole, har ikke været tilstrækkelig motiveret for uddannelsen med det til følge, at de er sprunget fra uddannelsen igen. 2. halvår af har udviklet sig meget lig med årene før. Men skolen har oplevet en større tilgang end normalt i januar. Nogle steder op til 30 % flere end det budgetterede. Samtidig med det har der nogle steder også været op til 37 % flere fraværssamtaler, med øgede ventetider på op til 2-3 uger til fraværssamtale til følge. 4

6 Det er en helt ekstraordinær situation i studievejledningen på Syddansk Erhvervsskole, dels det store antal samtaler om meget fravær og dels årsagerne, som er blevet mere komplicerede og tungere (boligsituation, fysiske og psykiske sygdomme, misbrug, usikkerhed mht. uddannelsesvalg o a. i en grad, som vi slet ikke har set før). Skolen har et bredt beredskab til at støtte. Der er forskellige mentorordninger, Study Support Center, samarbejde med misbrugskonsulenter, tæt kontakt til UU vejledere, ekstra støttetimer, it-rygsæk og mulighed for længerevarende forløb. Alt sammen hurtigt at sætte i værk, hvis eleverne møder til undervisning. Problemet er, at fremmødet er for ustabilt. Der er også en mulighed for, at boligløse, frafaldstruede elever kan bo på skolens skolehjem, men vi har oplevet et stigende antal problemer med unge, som ikke har kunnet administrere at opføre sig ansvarligt uden mere støtte, end vi har mulighed for. Konklusionen er, at mange tilmeldte elever simpelthen ikke er uddannelsesparate, når de skal starte på en uddannelse på Syddansk Erhvervsskole. De er erklæret uddannelsesparate fra jobcentret og kommer ofte med et uddannelsespålæg. Syddansk Erhvervsskole bliver desværre ikke gjort bekendt med dette pålæg i forvejen. Et stadig større antal elever har været startet på et grundforløb mange gange. Ofte zapper de mellem Handelsskolen, SOSU og Syddansk Erhvervsskole enkelte tager også lige en tur omkring VUC. Disse gengangere starter gang på gang uden at være blevet bedre i stand til at gennemføre en uddannelse. De får nederlag efter nederlag, og vi bruger rigtig mange ressourcer i de forskellige vejledninger. Vi oplever et misforhold mellem kommunens/jobcentrets definition af uddannelsesparathed og Syddansk Erhvervsskoles. Vi kunne ønske et bedre og tættere samarbejde omkring dette, så det store frafald kunne undgås. Af disse grunde har skolen det meget svært ved at imødekomme kravet om et mindsket frafald uden omvalg, og derfor ønsker skolen at revidere sine. Det er også mere motiverende at arbejde med, der både er ambitiøse og realistiske på én gang. Tabel 1.3. Udviklingen i tilgangen Tilgang: 2011/ /13 / /15 UNI-C data UNI-C data (eget skøn) (eget skøn) Grundforløb under ét Hovedforløbet under ét Tilgangen er steget langt over forventninger på grundforløbet og i mindre omfang på hovedforløbet. Forventningen var, at der ville ske en stagnation både på grund- og hovedforløbet i årene i forhold til 2011/12, med en forventet tilgang på hhv på grundforløbet og på hovedforløbet. Efter skolens opfattelse vil det fortsat være grund til optimisme omkring en forøget tilgang på både grund- og hovedforløbet. En optimisme, der først og fremmest udspringer af den øgede tilgang på grundforløbet og derfor har en smittende effekt på hovedforløbet efterfølgende. Men den øgede tilgang 5

7 på hovedforløbet skal også komme af den medfinansierede indsats skolen havde i 2011/12 for en professionalisering af virksomhedskonsulenterne på skolen. I blev skolen godkendt som praktikcenter, men det skete først efter målingen af tilgangen i 2012/13. Praktikcentret vil dog formentligt få en betydning for tilgangen fremadrettet. Grundforløbets øgede tilgang kommer blandt andet fra den øgede fokus, som Ministeriet, virksomhederne, skolen, pressen og det meste af samfundet har haft på, at under hver 5. i en ungdomsårgang søger ind på en erhvervsuddannelse, og at dette skaber stor mangel på faglærte i fremtiden. Endelig kommer der også en øget tilgang på grund af den nye kontanthjælpsreform. Figur 2: Udviklingen af tilgang på grund- og hovedforløb på Syddansk Erhvervsskole Udviklingen i tilgangen på grundforløbet har været faldene fra elever i 2007 til det laveste niveau på elever i I 2011 og 2012 er tilgangen steget med først 100 og derefter 147 elever. Udviklingen i tilgangen på hovedforløbet har haft en mindre stigning i 2008 for derefter at falde til det laveste niveau på i Tilgangen har herefter været støt stigende med en svag opbremsning i. Den faldende tilgang hænger godt sammen med den oplevede finanskrise i 2008, som betød virksomhedslukninger og dermed opsigelse og ringe indgåelse af uddannelsesaftaler i de efterfølgende år. Det har også haft en effekt på søgningen til uddannelsernes grundforløb på baggrund af den almenviden, der opstår i samfundet, nemlig at der mangler praktikpladser, og uddannelsens image devalueres. Stigningen i tilgangen på hovedforløbet efter 2010 kan formentlig tilskrives skolens og samfundets øgede fokus på hovedforløbet og skolens professionalisering af virksomhedskonsulenterne, samtidig med at finanskrisen så småt er ved at lægge sig igen. Skolen tror på en fortsat øget tilgang. EUX, fokus på mangel af faglærte i fremtiden, differentiering af undervisningen, tættere samarbejde med virksomhederne, læringsstile, mentorer, praktikcenter mv. er nogle af de tiltag, der skal være med til, at en større andel af elever fuldfører deres grundforløb og 6

8 fortsætter på hovedforløbet. Tiltag, der både skal være med til at fastholde og til at give kommende elever troen på, at de kan gennemføre en hel uddannelse og dermed også kan være med til at øge tilgangen til erhvervsuddannelserne. 2. Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer Skema 2.1: Overordnet analyse og beskrivelse af skolens udfordringer med henblik på at øge gennemførelsen Øget fastholdelse Syddansk Erhvervsskole vil også i 2014 bruge betydelige midler på at give udvalgte elevgrupper særlige tilbud, som kan styrke deres muligheder for at gennemføre den valgte uddannelse. Nogle af de vigtigste initiativer indgår i skolens handlingsplan for øget fastholdelse, jf. indsatsområder i denne handlingsplan, konkretiseres i afdelingernes indsatsbeskrivelser i bilagssektion 2 for den komplette analyse. Hertil kommer bestræbelserne på at udbrede de gode tiltag på tværs af skolen. Stærke elever Skolen har fortsat fokus på at tiltrække stærke elever, som bl.a. kan være med til at løfte erhvervsuddannelsernes image. Vores tilbud til dem omfatter f.eks. EUX, talentudvikling/talentspor, herunder innovation og iværksætteri, udbud af højniveaufag, internationalisering, konkurrencer, differentieret undervisning m.m. Vi har tradition for at opnå gode er i konkurrencer inden for EUD-området handler det bl.a. om de faglige konkurrencer, som finder deres vindere ved DM i håndværk, kaldet DK i Skills. Vi vil støtte de talentfulde unge, som skal deltage i disse konkurrencer med henblik på at opnå gode er. Tilbud til de fagligt og personligt svagere elever Efter en årrække med stærkest fokus på at fastholde fagligt og personligt svagere unge har skolen udviklet flere særlige tilbud til dem. Fx særlige grundforløbspakker til dem, der har brug for mere tid til at komme igennem grundforløbet eller har brug for et almenfagligt brush-up og undervisningsdifferentiering. På amu-området er indført pligt til at tilbyde kursisterne en screening af deres almene kompetencer, og for dem, der har behov for det, tilbydes et fvu-forløb (forberedende voksenundervisning). Disse tilbud bliver nu kopieret i EUD, hvor eleverne også tilbydes screening og henvisning til almenkvalificerende undervisning i matematik og dansk samt it. Det er dygtige underviser, som også støtter de unge som mentorer. For begge typer af målgrupper har det vist sig at være et meget velkomment initiativ, som vi vil arbejde på at udbrede til alle erhvervsuddannelser på skolen. Vi vil desuden fortsætte ordningen med mentorer, som kan støtte op om elevernes personlige udvikling, ligesom tilknyttede psykologer står til rådighed for elever med særlige behov. Også samarbejdet med misbrugskonsulenter fortsætter med sigte på at hjælpe elever ud af misbrug af alkohol og/eller stoffer. Tilbud om miljøskift ved at kunne bo på skolehjemmet kan også komme på tale i denne forbindelse. Skolehjemmene vil også etablere lektiecaféer for at støtte specielt op om disse elever. For unge, som vil have vanskeligt ved at gennemføre en hel erhvervsuddannelse, vil EGU være et alternativ, som sikrer dem adgang til arbejdsmarkedet med fuld dagpengeret og mulighed for varig beskæftigelse. Forløb af denne karakter udvikles og gennemføres i samarbejde med produktionsskoler og kommuner. 7

9 Sundere skole også i undervisningen Skolen har siden 2011 haft øget fokus på sund livsstil ud fra en erkendelse af, at der er sammenhæng mellem kost, motion og evnen til læring. Tilbuddene skal derfor udvides fra udvalgte grundforløb til alle grundforløb og til hovedforløb for de elever, som allerede har fået kendskab til sådanne aktiviteter. Skolens kantiner og skolehjem støtter op om initiativerne. Ved udgangen af marts er alle kantiner i Odense nøglehulsmærkede, og personalet har været på AMUkursus og bestået Sundere retter med Nøglehulsmærke på spisesteder. I Vejle har man fokus på efteruddannelse af kantinepersonalet og vil på længere sigt også blive certificeret. Sund mad som basis for en sund krop er udgangspunktet for kostpolitikken på skolehjemmene. Motion og trivsel er en vigtig del af hverdagen for eleverne på skolehjemmene, som udfordres fysisk og mentalt gennem aktiviteter i sikre rammer. Grønnere skole I 2012 indgik skolen partnerskabsaftale med Dong Energy. Foruden analyse og optimering af skolens energiforbrug indebærer det, at vi på udvalgte områder skal involvere eleverne i at udvikle skolen i en grøn retning. Det skal dels ske ved synliggørelse over for elever og medarbejdere af det faktiske energiforbrug og besparelser, dels ved at lade eleverne arbejde med udviklingsprojekter til optimering af energiforbruget. I er et større solcelleanlæg blevet etableret på Munkebjergvej, som bl.a. huser Odense Tekniske Gymnasium. Ud over at levere strøm, skal anlæggets produktion bruges til analyser af forskellig art. Andre konkrete initiativer beskrives i de enkelte chefområders afsnit af virksomhedsplanen, herunder samarbejdet med Green Tech Center i Vejle, en ambitiøs forsknings- og udviklingspark, som bl.a. måler, rådgiver om og eksperimenterer i rationel udnyttelse af overskudsproduktion af f.eks. varme fra områdets virksomheder. Sideløbende vil skolen fortsat arbejde aktivt inden for det fynske skolesamarbejde om miljø, herunder affaldshåndtering, som vi har været del af i en årrække, og som har udløst et antal miljøpriser til skolen. Fælles didaktisk og pædagogisk grundlag I 2014 og 2015 arbejdes der med en revision af beskrivelsen af den pædagogiske mission og vision, de pædagogiske værdier, en pædagogisk medarbejderprofil og en kommunikationsstrategi for udbredelsen af disse elementer blandt skolens medarbejdere. Sigtet er at skabe tydelig sammenhæng mellem disse beskrivelser og de undervisningsplaner og læringsaktiviteter, som fastlægger rammen for den faktiske undervisning. Som aspekter heraf arbejdes desuden med styrket differentiering i både grund- og hovedforløb og en stærkere kobling mellem skole- og praktikuddannelsen. Styrket differentiering I grundforløbene vil differentieringen fortrinsvis blive organisatorisk, det vil sige en opdeling af eleverne i forskellige grundforløbspakker efter deres kendskab til erhvervslivet, viden om det valgte fag og deres almene og fagrettede kompetenceniveau. Udviklingsarbejdet vil dreje sig om at skabe en analytisk systematik som grundlag for differentieringen. Udviklingsprojektet vil desuden skulle styrke ledernes og lærernes kompetencer til at foretage differentieringen. I hovedforløbene vil der blive lagt vægt på at udvikle undervisningsdifferentieringen i form af differentierede opgaver, faglig vejledning og formidling samt instruktion af eleverne og brugen af it. Et af skolens chefområder, deltager sammen med fem andre skoler i implementeringen af FastholdelsesTaskforcens pædagogiske værktøj: motivationspædagogik. Et arbejde, der startede i og strækker sig over det næste år. 8

10 Stærkere kobling mellem skole- og praktikdel Kvalitetsudvikling af uddannelsesforløbet handler desuden om at skabe tæt sammenhæng mellem skoleuddannelsen og praktikuddannelsen. Skolen skal udarbejde informationsmaterialer til både elever og virksomheder, som beskriver de forventninger og krav, som uddannelsesbekendtgørelsen lægger op til. Men også en tættere dialog omkring eleven i form af møder og dialogværktøjer. Samarbejdet med virksomhederne om at skabe sammenhæng i forløbet skal udvikles, f.eks. med øget anvendelse af praktikum, hvor eleverne arbejder på skolen med opgaver, som praktikvirksomheden har stillet. Endelig vil skolen fortsat søge at motivere virksomhederne til at blive (efter-)uddannet til at varetage rollen som uddannelsesansvarlig. Det vil bl.a. ske med tilbud om et relevant amu-kursus. En tæt forbindelse til virksomhederne er desuden nødvendig for at udfylde rollen som praktikcenter, ikke mindst i relation til de mange nye praktikvirksomheder, vi forventer at engagere i kortere eller længere perioder af elevernes praktikuddannelse. Se mere under praktikcenter. Styrkelse af virksomhedssamarbejdet Praktikum-forløb, hvor EUD-eleverne kommer på skoleophold med en opgave, som virksomheden gerne ser løst eller får bud på en løsning af som led i elevens skoleuddannelse, er nævnt som et ønske i relation til løsningen af praktikcenteropgaven. Men faktisk bør dette omfatte alle vores hovedforløbselever, så eleverne oplever en høj grad af indbyrdes relevans og sammenhæng i vekseluddannelses-forløbet. Også egentlig produktudvikling vil vi gerne samarbejde med virksomhederne om. Vores lærere besidder mange kompetencer, som virksomhederne kan udnytte, og vi har udstyr og (skolepraktik-)elever, som vil kunne anvendes i forbindelse med teknologiudvikling, prototypeudvikling og afprøvning af nye produkter og produktionsmetoder. For at gøre dette samarbejde effektivt vil en tidsbegrænset udstationering af en eller flere lærere (hospitanttjeneste) være ønskelig, så de får et godt kendskab til virksomheden. Tilsvarende kan ansatte i virksomhederne tilføre skolen meget nyttig viden ved at fungere som gæstelærere på såvel grund- som hovedforløb eller direkte indgå i job-swop med vores lærere. Skolen har planlagt og indskrevet i skolens kontrakter, at 5 % af underviserne skal på virksomhedsophold (hospitanttjeneste) i 2014, og 10 % i Hospitanttjeneste bør give udbytte til både skole, underviser og virksomhed. Virksomhedens udbytte er selvfølgelig umiddelbart den ekstra arbejdskraft, men kan også bestå i afdækning af medarbejdernes faglige kompetencer. Det vil være et godt redskab i forbindelse med en evt. efteruddannelsesplan for virksomheden og muliggøre en mere realistisk tilretning/fremtidssikring af uddannelserne på skolerne. Regelmæssig hospitanttjeneste muliggør, at erhvervet viden om virksomhederne kommer både underviseren og uddannelserne til gode. Skolen er i gang med at implementere et helt nyt koncept til evaluering af samarbejdet mellem virksomheden og skolen. Konceptet gør skolen 100 % elektronisk i stand til løbende at foretage målinger på, hvordan den enkelte virksomhed vurderer samarbejdet og udbyttet af praktikken. Værktøjet kan i højere grad bruges til hurtig og god opfølgning på den enkelte virksomhed, med en early warning på de virksomheder, der ikke er tilfredse. Ud over det, kan skolen lave løbende automatisk analyse og rapportering af det enkelte svar. Praktikcenter Praktikcenteropgaven vil lette praktiksituationen. Antallet af praktikaftaler er blevet stærkt påvirket af halveringen af tilskuddet til virksomhederne i, og 9

11 vi forventer alt andet lige en yderligere reduktion i 2014, hvor tilskuddet forsvinder. Omvendt er etableringen af praktikcentre et skridt på vejen til at sikre virksomhedspraktik for flere, for ikke at sige for alle elever i hovedforløb. Syddansk Erhvervsskole er blevet godkendt som praktikcenter (for 15 af de 16 uddannelser, vi søgte godkendelse til), og vi har store forventninger til at kunne indgå delaftaler og lign. med mange flere virksomheder, samtidig med at vores skolepraktikelever gennem aftaler med det lokale erhvervsliv om produktion og afsætning får en hverdag, der i højere grad ligner vilkårene i almindelige virksomheder. På længere sigt er succeskriteriet dog, at skolepraktikken stort set overflødiggøres. Praktikcenteropgaven vil ændre den kendte skolepraktik, fordi eleverne nu i højere grad end tidligere skal opleve en hverdag, som er så tæt som muligt på den, deres kolleger med uddannelsesaftale oplever. Skolen skal indgå aftaler med det lokale erhvervsliv om det arbejde og de ydelser og produkter, som eleverne må udføre, fremstille og sælge. Dette arbejde er gået i gang, og vi forventer inden længe at have aftaler på samtlige af de uddannelser, praktikcentret har fået godkendelse til at gennemføre. I forbindelse med praktikcenterrollen skal vi modtage elever fra andre erhvervsskoler, som ikke selv har fået godkendelse til at blive praktikcenter. Heri vil ligge en betydelig pædagogisk udfordring med at tilrettelægge deres forløb på grundlag af de kompetencer, disse elever har eller mangler, når de kommer i skolepraktik hos os. Styrkelse af det praktikpladsopsøgende arbejde Antallet af ordinære praktikaftaler nåede med aftaler et lavpunkt i 2009 pga. finanskrisen, men siden da er afsætningen gået frem og kom i 2012 op på aftaler på Syddansk Erhvervsskole. Virksomhedstilskuddet til lærepladser halveredes i til kr., og pr. 1. januar 2014 er det helt væk. Vi forventer som i 2012 et boom op til årsskiftet, men alt andet lige bør vi se et fald derefter. At dette alligevel måske ikke sker, skyldes etableringen af praktikcentre i sommeren, hvor også Syddansk Erhvervsskole fik en godkendelse til at oprette praktikcenter for i alt 15 uddannelser/hovedforløb. Ud over at beskæftige skolepraktikelever skal praktikcentret sørge for at sammenstykke elevens praktikuddannelse efter grundforløbet, så den så vidt muligt kommer til at foregå i en eller flere virksomheder. Alle de kendte aftaletyper skal bringes i spil, og den eksplosive udvikling i antallet af korte uddannelsesaftaler fra 69 i 2009 til 339 i 2012 forventes at fortsætte, ligesom både delaftaler og restlære-forhold hver år er vokset med ca. 100 på årsbasis siden Derimod er det kun gået langsomt fremad med kombinationsaftaler, men også denne type bør vokse betydeligt i de kommende år. Hovedindsatsen for den opsøgende virksomhed skal lægges i forhold til ikke-godkendte virksomheder, som er langt i overtal. Sideløbende med en forstærket opsøgende indsats skal skolens virksomhedskonsulenter og afdelinger opbygge et indgående kendskab til virksomhedernes muligheder for at tage elever i større eller mindre dele af praktikuddannelsen. Dette kan bl.a. gøres via hospitanttjeneste i virksomhederne. Den opsøgende virksomhed skal desuden koordineres internt på skolen og evt. med andre skoler og VEUcentre, så virksomhedskonsulenter og kursussælgere ikke træder hinanden over tæerne, men dels afpasser den opsøgende virksomhed i forhold til hinanden, dels tager så mange uddannelseselementer med i deres salgsmappe, som det vil være relevant at præsentere virksomheden for. Uddannelsesaftaler og skolepraktik For at sikre de nødvendige uddannelsesaftaler og dermed praktikpladser til de elever, der fuldfører deres grundforløb, er det for skolen vigtigt at have meget fokus på udviklingen på dette område og være opmærksomme på sandsynligheden for, at eleverne kan opnå en uddannelsesaftale. 10

12 Udvikling i tilgang, uddannelsesaftaler og skolepraktik på SDE Figur 3: Samlet udvikling i tilgang, uddannelsesaftaler og skolepraktik , på Syddansk Erhvervsskole. Generelt steg både uddannelsesaftalerne og antallet i skolepraktik i , men i faldt antallet af uddannelsesaftaler med det, at det samlede antal uddannelsesaftaler og skolepraktikpladser faldt på Syddansk Erhvervsskole i. Samtidig steg tilgangen på grundforløbet i. Det tyder dermed på, at der kan opstå en endnu større udfordring med at skaffe praktikpladser i 2014, både for de elever, der dels fuldfører deres grundforløb efterfølgende, og dels for de elever, der på nuværende tidspunkt søger og mangler praktikpladser. Konklusionen er, at elever, der søger en praktikplads, og elever, der står over for at fuldføre deres grundforløb, skal være genstand for en indsats. En indsats, der skal være med til at skaffe praktikpladser, og som adresseres i indsatsen: Styrkelse af det praktikpladsopsøgende arbejde. SDE elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed Antallet af uddannelsesaftaler er faldet meget i i forhold til Samtidig er antallet af skolepraktikelever i praktikcentret steget en del i samme periode, men slet ikke i samme omfang, som antallet af uddannelsesaftaler er faldet. Derfor er også antallet af praktikpladssøgende steget i samme periode, men ikke i lige så stort omfang som i EUX Skolen ønsker at tiltrække elever til EUX-uddannelsen, derfor er udbuddet af EUX-uddannelser på Syddansk Erhvervsskole også steget betydeligt i de seneste par år, så skolen nu udbyder EUX på 15 uddannelser. Antallet af EUX-elever er da også steget støt i de seneste par år. En udvikling, som skolen forventer vil fortsætte fremadrettet. Derfor er det vigtigt, at skolen har fokus på undervisningen og rammerne og kvaliteten af disse, så uddannelsen lever op til EUX-elevernes forventninger og trivsel, men også at der skaffes de nødvendige praktikpladser til denne særlige gruppe EUD-elever. Der skal være fokus på fastholdelse af EUX-eleverne. Eleverne er ikke bevidste om den arbejdsindsats, der skal til for at tage en EUX. En del elever har derfor valgt at overgå til almindeligt grundforløb. En anden del af eleverne har fulgt EUX hele vejen, men har ikke bestået deres EUX-fag og har derfor kun fået bevis på almindeligt grundforløb. 11

13 Den del, der frafalder uddannelsen helt, har overvejende valgt, at gå på HF, da de har fundet ud af, at det er de gymnasiale fag, de brænder for, og ikke er erhvervsuddannelsen. Nogle elever stopper på EUX efter grundforløbet, fordi de ikke kan få praktikplads som EUX er, men som almindelig EUD er. Endelig har der været elever, som vi har vejledt væk fra uddannelsen, da de har haft så svære personlige og faglige problemer, at de ikke var i stand til at tage uddannelse pt. En andel af vores elever har diagnoser, hvor socialkompetencerne er problemet. Dem har vi været gode til at fastholde, selv om det ofte har været op ad bakke. Elever, der søger ind og går på EUX-uddannelser på Syddansk Erhvervsskole, skal modtage kvalitetsundervisning og rammer, der lever op til de krav, der er til uddannelsen, i et miljø, hvor de trives. Både på grund- og hovedforløbet er der kun mænd på EUX, som alle er under 25 år. Det er kun på grundforløbet, der har været frafald, især blandt de unge på 17 år og derunder. Strøm, styring og it, der huser de grundforløbselever, der har data- og kommunikation, har haft et frafald (uo) på 28,5 %. Bygge og anlæg har haft et frafald (uo), der er jævnt fordelt på de forskellige afdelinger. Det er også disse uddannelser på skolen, der har flest EUX-elever. Der er tale om få elever samlet set, der falder fra uden omvalg på EUX. Konklusionen er, at skolen skal sikre fastholdelsen af EUX-elever. Derfor bør der være fokus på dette i de enkelte afdelingers elevtrivselsundersøgelser, hvor EUX-eleverne evalueres og følges op på særskilt fra de ordinære EUD-elever. Opsøgning af praktikpladser til EUX-elever adresseres i indsatsen: Styrkelse af det praktikpladsopsøgende arbejde. Sandsynlighed for, at en elev, der starter på indgangen, også får en uddannelsesaftale: 2012 Indgang Tilgang Fuldførelse % Andel i praktik % Indikator % Landsgns. Indikator % 1031 Produktion og udvikling Strøm, styring og it Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Transport og logistik Medieproduktion Mad til mennesker Sundhed, omsorg og pædagogik Krop og stil Bygnings- og brugerservice Hovedtotal Tabel 1.4: Sandsynligheden for, at en elev, der starter på indgangen i 2012, også får en uddannelsesaftale. (Fuldførelse er fuldført + i gang i forløbsstatistikken fra Uni-C. Bygger på en antagelse om at de, der er i gang, fuldfører). Gennemsnitligt følger det sandsynligheden på landsplan (indikator % i hovedtotal), der er dog forskelle i forhold de enkelte indgange. 12

14 Prognosen for de elever, der startede på et grundforløb i 2011, viste, at der var mindst sandsynlighed for at en elev på indgangen Bygnings- og brugerservice fik en uddannelsesaftale. Ligeledes var der en ringe sandsynlighed for elever på indgangene Transport og logistik, Mad til mennesker og Sundhed, omsorg og pædagogik. Sidstnævnte også i forhold til landsgennemsnittet. Den suverænt bedste sandsynlighed var på indgangen Krop og stil. Ligeledes var der en god sandsynlighed for elever på Strøm, styring og it samt Bygge og anlæg. Skolens elevsammensætning (< 25 =>) Af elever, der startede på grundforløbet, var ca. 75 % under 25 år og ca. 25 % var 25+. Af elever, der startede på hovedforløbet, var ca. 71,5 % under 25 år og ca. 28,5 % var 25+. På grundforløbet er sammensætningen identisk med Men på hovedforløbet er der 1,5 procent færre elever over 25 år i forhold til Det indikerer, at eleverne aldersmæssigt har en tendens til at starte en anelse før på hovedforløbet i deres EUD-uddannelse end året tidligere. Karaktergennemsnit fra folkeskolen på 7+ fordelt på elevsammensætningen opgjort på alder Generelt er andelen af elever med en folkeskole karaktergennemsnit på over 7 i meget identisk med Det er en lille andel, der har en karakter på 7+. På hovedforløbet har der været en tilbagegang i andelen af elever, der har en karakter på over 7, i forhold til Især for elever, der er 25+. Det indikerer, at andelen af elever med høje karaktersnit ikke er steget, og at der ligefrem er tale om en tilbagegang i andelen af 25+ elever på hovedforløbet med et karaktersnit på 7+. Konklusionen er, at Syddansk Erhvervsskole ikke i tilstrækkelig grad tiltrækker stærke elever, især ikke blandt elever på hovedforløbet i alderen 25+. Der skal der gøres en indsats for at tiltrække og fastholde stærke elever i alderen 25+ på hovedforløbet. På grundforløbet forventes de kommende adgangskrav at have effekt på tiltrækningen af unge grundforløbselever. Frafald og gennemførelse i forhold til elevsammensætningen opgjort på alder På grundforløbet er det i eleverne, der tegner sig for det øgede frafald (uo). I denne gruppe faldt 5 % flere fra uden omvalg end året tidligere. Dermed tegner denne gruppe sig også for en ringere gennemførelse (6 % færre) i. På hovedforløbet klarer 25+ elever sig væsentlig bedre end året tidligere. Her er 7 % færre faldet fra uden omvalg, samtidig med at den høje gennemførelsesprocent bibeholdes. Konklusionen er, at 25+ eleverne på grundforløbet skal fastholdes bedre på grundforløbet, derfor skal den gruppe af elever være genstand for en indsats. Karaktergennemsnit på EUD I blev der generet gennemsnitskarakter på 109 EUD-forløb på Syddansk Erhvervsskole. På de 22 af dem var der et gennemsnit på under 7 fordelt med 13 grundforløbsprøver og 9 hovedforløbsprøver. 13

Virksomhedsplan 2014. Syddansk Erhvervsskole

Virksomhedsplan 2014. Syddansk Erhvervsskole Virksomhedsplan 2014 Syddansk Erhvervsskole Indhold Kapitel Side Syddansk Erhvervsskole, uddannelsesoversigt 3 1 Syddansk Erhvervsskole, overordnet virksomhedsplan 4 2 Byggeri & Automatik 14 3 Industri,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Sagsnr.: 088.36K.391 1

Sagsnr.: 088.36K.391 1 1 2 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Handelsgymnasiet Vestfyn Institutionsnummer:421401 Journalnr.: 093.97K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen. Af tabellen fremgår: den historiske udvikling de eksisterende måltal

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Tradium (før Minerva + Randers TS) Institutionsnummer: 280051 Journalnr: 087.97K.391 Randers den 1. marts 2012 Søren

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: SOSU C Social- og SundhedsuddannelsesCentret Institutionsnummer: 153408 Journalnr.: 087.91K.391 http://www.sosuc.dk/media{233971/hp-2015-gaeldende-.pdf

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

SOSU Nord strategiske indsatser 2015

SOSU Nord strategiske indsatser 2015 SOSU Nord strategiske indsatser 2015 SOSU Nords strategiske indsatser tager udgangspunkt i de henstillinger der er fra de politiske målsætninger, og som det forventes at skolen lever op til både lokalt,

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser Indhold 2 Forord 7 Godt udgangspunkt 13 Forslag 1: Bedre og mere relevant undervisning kernen 17 Forslag 2: Bedre alternativer

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs KOLD: Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs Landbrugsvej 55, DK-5260 Odense S T: +45 6313 2043 F: +45 6313 2044 koldcollege.dk koldcollege@koldcollege.dk Virksomhedsplan 2013.indd

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Strategi. rapport. Vi har en mission. Samarbejde med virksomheder. Strategiske samarbejdskonstellationer. Rekruttering. Udfordringer.

Strategi. rapport. Vi har en mission. Samarbejde med virksomheder. Strategiske samarbejdskonstellationer. Rekruttering. Udfordringer. Med engagement, samarbejde og respekt for mennesker og faglighed skaber vi dagligt en attraktiv erhvervsskole som andre gerne vil være en del af Fra skolens værdigrundlag Vi har en mission Praktikcenter

Læs mere

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 1012 HOTEL NYBORG STRAND 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN FOR REPRÆSENTANTSKABSMØDET 3 SKRIFTLIG BERETNING FOR DEL 4 RELEVANTE UDDRAG

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER III.1 Indledning Uddannelse er en investering Ungdomsuddannelserne er centrale Tager for mange en studentereksamen? Udfordringer for erhvervsuddannelserne Uddannelse er en

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

Evaluering af Junior-TAMU

Evaluering af Junior-TAMU Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus

Læs mere

Grunduddannelse for voksne (GVU) DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Grunduddannelse for voksne (GVU) DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Grunduddannelse for voksne (GVU) 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Grunduddannelse for voksne (GVU) 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012 2013

Kvalitetsrapport 2012 2013 Odsherred Kommune e Kvalitetsrapport 2012 2013 1. Forord... 5 2. Arbejdet med kvalitetsrapporten... 5 3. Værdier og Mål i Odsherred Kommunes Skolevæsen... 6 4. Sammenfattende helhedsvurdering... 7 Dynamisk

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

Talentvejen Maj 2013

Talentvejen Maj 2013 Talentvejen Maj 2013 TALENTVEJEN MAJ 2013 Forfattere: Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Kontakt : Annemarie Holsbo University College Syddanmark Lembckesvej 7 6100 Haderslev Kontakt: Simon

Læs mere