Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation"

Transkript

1 Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb, lederuddannelse og systematisk opfølgning på resultater. I den videnskabende kommune skal institutioner og skoler være forberedte på at omsætte ny viden til praksis, og være præget af nysgerrighed i forhold til nye metoder og andre måder at tænke på. De bedste ideer skal foldes ud og gøres til styrkesider i alle institutioner og skoler. Indenfor sprogområdet skal der arbejdes nyskabende og fremtidsorienteret. Af den Sammenhængende børnepolitik fremgår det, at forudsætningerne for et velfungerende samfund og demokrati bygger på, at børn og unge får tilbudt inspirerende og velfungerende rammer, hvor de har gode muligheder for at trives, opleve tryghed, udvikle sig og lære. Sproget spiller en central rolle i denne sammenhæng og indretningen af læringsmiljøerne er afgørende for sprogets udvikling og dermed for den læring børnene vil tilegne sig. Dagtilbudsloven fremhæver, at et varieret og korrekt sprog og evnen til at bruge sproget, så det passer i forskellige situationer, øger børns mulighed for at blive forstået. En tidlig og god stimulering af børns ordforråd og forståelse af begreber og regler, som gælder for det talte sprog, er derfor en vigtig del af tilbuddet. I FMK s Skolepolitik står der, at vi vil kendes på, at elever bliver selvbevidste og tør bruge deres potentialer, at de bliver bevidste om eget og andres kropssprog, at de kan bruge de praktisk/musiske fags sprog, og at de bruger IT, mobil- og internettets cyber-sprog. Det betyder at citat: der samarbejdes med daginstitutioner om sproglig opmærksomhed. Af Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune fremgår det, at FMK sfo er inddrager aktiviteter, der understøtter børnenes læsning og sproglige udvikling også for de børn, der ikke opsøger det selv. Sproglig udvikling danner fundamentet for både læsning, skrivning og demokratiske færdigheder, og er dermed grundlæggende for de unges videre livsforløb. Begreberne Sprog og Læsning skal forstås bredt, således at de omfatter et mangfoldigt udvalg af sproglige udtryksformer. Med udgangspunkt i, at børn lærer i alle sammenhænge, skal børnene i dagtilbud og i skoler gøre sig erfaringer med sproglige udtryksformer i funktionelle sammenhænge. Her kan barnet udvikle sproglige færdigheder i samværet med andre. Derfor skal der være fokus på, hvornår sproglige aktiviteter, skrivning og læsning kan indgå som en naturlig del af en pædagogisk praksis. Sproglig opmærksomhed og læsning bliver således et indsatsområde for de tre fagsekretariater samt kommunens skoler, skolefritidsordninger, daginstitutioner og dagpleje. Sproglig opmærksomhed defineres her som talesprog,

2 Målsætning skriftsprog, tegnsprog/symbolsprog, kropssprog og billedsprog. På tværs af de tre fagområder optimeres kvaliteten af arbejdet med sproglig opmærksomhed og læsning. PPR understøtter dagtilbud og skolers arbejde med sproglig opmærksomhed og læsning. Literacy kompetence er et begreb der beskriver, hvor børn og unge opnår kompetence til at identificere, forstå, fortolke, skabe, kommunikere, beregne, udvælge og anvende skriftlige og digitale medier i varierende kontekster. Denne Literacy kompetence forudsætter kontinuerlig læring, som gør det muligt for enkeltpersoner at nå deres mål og at udvikle deres viden og potentiale til at deltage fuldt ud som aktive medborgere i et demokratisk samfund bl.a ved at: - fremme børn og unges sprog- og læsefærdigheder gennem en målrettet og sammenhængende indsats fra 0-18 år. - give børn og unge muligheder for at udnytte deres læringspotentiale optimalt. - skabe læringsmiljøer der understøtter børnenes udvikling og læring. - gøre børn til selvstændige og bevidste sprogbrugere. Indsatser En forudsætning for at udvikle sproglig opmærksomhed og læsning i dagtilbud og skoler, er at de øgede kompetencer personalet har tilegnet sig anvendes i udviklingsarbejdet. Der rettes opmærksomhed på sprog og læsning gennem indsatser iværksat af fagsekretariaterne, og der rettes opmærksomhed på sprog og læsning i de enkelte institutioner, dagpleje og skoler. Indsatser på tværs af fagområder: Implementering af nyt sprogvurderingsmateriale fra socialministeriet - Materialet dækker sprogvurdering af 3-årige, tosprogede og børn ved skolestart. - Fagsekretariaterne arbejder med opfølgning af resultaterne på sprogvurderingsmaterialet. Fælles temadag for læsevejledere, talehørekonsulenter, sprogpædagoger, bh.kl.ledere - Faser, milepæle i børns sproglige udvikling - Udvikling af læse- og skrivekompetencer - På tværs af fagsekretariaterne anvendes ressourcepersoners viden til gavn for børnenes læring 0-18 år. Dialogisk læsning - Udviklingsarbejde i udvalgt område med dialogisk læsning. Udbrede eksempler fra best practice i dagtilbud og skoler i forhold til sproglig opmærksomhed og læsning - Skrive dansk

3 - Engelsk i børnehaveklassen - Matematik i børnehøjde - Faglig læsning - Andre initiativer i skolen inden for udviklingsområderne. Indsatser fra Fagsekretariat Undervisning: Læsning som indsatsområde i Faaborg-Midtfyn Kommune Indsatsen består af to dele: 1. Udvikle en kommunal læsestrategi, som beskriver indsatser på to niveauer: Indsatser på overordnet plan Indsatser på skoleplan Udviklingsområder: - Tværgående samarbejde i forhold til læsning, herunder læsevejledere, it-vejledere, ressourcecentre, læringscentre (skolebibliotek) - Begynderundervisning og den fortsatte læseundervisning - Dansklærerens, faglærerens og læsevejlederens rolle - Foregribende indsatser for elever med risiko for læsevanskeligheder - Indgribende indsatser for elever med store læsevanskeligheder - Indsatser over for tosprogede børn - Faglig motivation og udfordring til de læsetrætte drenge og de læseglade piger - Overgange og sammenhænge - Evaluering af børnenes læseudvikling. Initiativer: a. To temadage for skoleledere, afdelingsledere, læsevejledere og repræsentanter fra PPR og DTB - Diskussion og prioritering af indsatser for den kommunale læsestrategi - Det ledelsesmæssige perspektiv i forhold til læsning - Læsevejledernes funktion - Udpegning af en arbejdsgruppe i forhold til Læsning som indsatsområde. b. Procesforløb med arbejdsgruppe, som bidrager med at prioritere, rammesætte og formulere de udvalgte indsatsområder for læsning

4 c. Formulering af en skriftlig strategi for læsning i Faaborg-Midtfyn Kommune, indeholdende: En status for arbejdet med sprog og læsning i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål og delmål Beskrivelse af kommunale (centrale) indsatser og skoleindsatser (decentrale indsatser), som er udvalgt og behandlet af arbejdsgruppen som væsentlige for at skabe god udvikling for indsatsen Sproglig opmærksomhed og læsning Beskrivelse af overgangsaktiviteter fra dagtilbud til skole og videre fra skole til ungdomsuddannelse Redegørelse for implementeringen afffaglig læsning på mellemtrinnet og i overbygningen. Der udarbejdes en særskilt procesplan for arbejdet med den kommunale læsestrategi (1), som indeholder en præcisering af arbejdet på de to niveauer inden for udviklingsområderne. 2. Implementere indsats om faglig læsning på mellemtrinnet og i overbygningen Mål for indsatsen: At fremme elevernes læseforståelse i fagene ved at give dem strategier og redskaber til at kunne engagere sig i at forstå teksten rigtig godt. At udvikle lærernes undervisningspraksis, i praksis. At have fokus på såvel elevernes som lærernes læring og på samarbejdet mellem skolens lærere, læsevejledere og ledelse. Initiativer: Indsatsdelen består af fire elementer: Opkvalificering af lærerne, bestående af et kursusforløb og en praksisperiode Coaching af lærerne, bestående af et kursus for læsevejlederne og coaching af lærerne i praksisperioden Samarbejdsmøder mellem skolernes ledelse og læsevejledere og erfaringsudveksling på tværs af skolerne Evaluering af indsatsen. Indsatsen om faglig læsning påbegyndes på 4. og 7. årgang i skoleåret Den skal efterfølgende implementeres fra klasse som en del skolens praksis og læsevejlederens funktion.

5 Der udarbejdes en særskilt procesplan for indsatsdel 2, som indeholder en præcisering af arbejdet på de to niveauer inden for udviklingsområderne. Indikatorer Indikatorer for indsatser på tværs af fagområder: Implementering af ny sprogvurderingsmateriale fra Socialministeriet: - Alle institutioner skal præsenteres for det nye sprogvurderingsmateriale og uddannes således, at de kan anvende det i praksis. - Det nye sprogvurderingsmateriale præsenteres på et skoleledermøde. - Alle bh.kl.ledere og læsevejledere præsenteres for det nye sprogvurderingsmateriale og uddannes således, at de kan anvende det i praksis. - PPR indgår som vejledere i arbejdet med implementeringen af det nye sprogvurderingsmateriale i dagtilbud og skoler. Fælles temadag læsevejledere, talehørekonsulenter, sprogpædagoger, bh.kl.ledere - I efteråret 2012 afholdes en temadag for læsevejledere, talehørekonsulenter, sprogpædagoger og bh.kl.ledere Dialogisk læsning - I et udvalgt område er der i efteråret 2012 påbegyndt udviklingsarbejde med dialogisk læsning i samarbejde med bibliotekerne. Udbrede eksempler fra best practice i dagtilbud og skoler i forhold til sproglig opmærksomhed og læsning - Ledermøder - Relevante netværk som netværk for sprogpædagoger, læsevejledernetværk - Presseomtale - Orientering på B&U Indikatorer for indsatser Fagsekretariat Undervisning: 1. Er der udviklet en projektbeskrivelse for en kommunal læsestrategi, som beskriver indsatser på to niveauer: Indsatser på overordnet plan Indsatser på skoleplan 2. Er der udarbejdet en projektbeskrivelse, som beskriver indsatsen i for faglig læsning på

6 mellemtrinnet og i overbygningen? Afrapporteringsform Afrapportering sker som en del af den generelle afrapportering af aftalen for 2012.

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Århus Kommune Børn og Unge Julie 9,1 år Søren 3,4 år Benjamin 7,0 år Marie 5,6 år Ida 7,8 år Thea 8,10 år HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Anna 3,7 år Magnus 10,7 år

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Retningslinjer og handleplan for sprog og læsning Randers Kommune 2011

Retningslinjer og handleplan for sprog og læsning Randers Kommune 2011 Retningslinjer og handleplan for sprog og læsning Randers Kommune 2011 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for sprog og læsning s. 3-6 Handleplan for sprog og læsning s. 7-25 1. Indledning s. 8 2. Dagtilbud

Læs mere

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 RAPPORT Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Denne handleplan omfatter arbejdet med tale, sprog,

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

Skolens opgaver og formål

Skolens opgaver og formål OVERLADE SKOLE Skolens opgaver og formål Faktaboks Ledelse Adresse Lovgrundlag og opgaver Centrale nøgletal Forvaltningschef Elsemarie Lauvring Dagtilbuds & Skolechef Kirsten Jensen Skoleleder Brian Svendsen

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Vester Åby Skole

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Vester Åby Skole Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Vester Åby Skole 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative

Læs mere

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune 1 Forord...3 1.1 Strategi og handleplanens opbygning...5 2. Politikker for sprog og læsning...6 2.1 Dagtilbudsområdet...6 2.2 Skoler...6 2.3 Fælles overordnet værdigrundlag...7 3. Strategi og handleplan

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Skolepolitik for Århus Kommune 2004-2008 Indledning Børnene i Århus har brug for en skole, der klæder dem på til fremtiden Skolen skal være en positiv

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Skolens opgaver og formål

Skolens opgaver og formål LØGSTØR SKOLE Skolens opgaver og formål Faktaboks Ledelse Forvaltningschef Elsemarie Lauvring Dagtilbuds & Skolechef Kirsten Jensen Skoleleder Klaus Toft Adresse Bøgevej 10 9670 Løgstør Lovgrundlag og

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Vision 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl)

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl) HANDLEPLAN FOR SPROG OG LÆSNING MÅLSÆTNING for sprog og læsning på Beder Skole Målet er, at eleverne på Beder Skole i hele skoleforløbet udvikler deres sproglige forståelse og kommunikative færdigheder,

Læs mere