Virksomhedsplan Dagplejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan Dagplejen 2010 1"

Transkript

1 Virksomhedsplan Dagplejen

2 Indholdsfortegnelse Dagplejens fælles værdigrundlag s. 3 Præsentation af dagplejen s. 3 Årsberetning for 2009 s. 4 Forældrebestyrelsen s. 5 Medstyrende grupper s. 6 Gæsteplejen s. 7 Heldagslegestuer s. 7 Forebyggelsesfonden s. 8 Forpligtende samarbejde s. 9 Visioner i 2010 s. 10 Tværfagligt samarbejde s. 11 Overordnet pædagogisk læreplan s. 11 Barnets alsidige personlige udvikling s. 11 Sociale kompetencer s. 12 Sprog s. 12 Krop og bevægelse s. 13 Natur og naturfænomener s. 13 Kulturelle udtryksformer og værdier s. 14 Budget 2010 s. 15 2

3 Dagplejens fælles værdigrundlag. Dagplejen i Nyborg skal være et sted, hvor man udvikler et godt barneliv. Vi ønsker, i et hjemligt, åbent og stimulerende miljø, at udvikle barnets selvstændighed, selvværd og fantasi. Vi vil skabe trygge børn samt respektere barnets individualitet og lære det sociale færdigheder. Præsentation af dagplejen Personale pr. 1. januar 2010 Tine Helleskov, leder, 37 timer. Helle T. Hansen, souschef, 37 timer. Bente Vendeltorp, tilsynsførende pædagog distrikt Nyborg, 37 timer. Lone Andersen, tilsynsførende pædagog distrikt Nyborg, 37 timer. Erna Larsen, tilsynsførende pædagog distrikt Frørup og Herrested, 31,5 timer. Anne Mette Jensen, tilsynsførende pædagog distrikt Ørbæk, Refsvindinge og Ullerslev, 37 timer. Malene Hansen, tilsynsførende pædagog distrikt Ullerslev og Nyborg, 37 timer. Gurli Nørgaard, medhjælp på kontoret 7-8 timer om ugen. Bettina M. Nielsen, administrativ medarbejder 37 timer. Linette Mortensen, flyver 37 timer. Lykke Lenchler, kontormedhjælper i flexjob 25 timer. Ca. 150 dagplejere, som passer ca. 560 børn. Dagplejerne er fordelt med omkring 35 i distrikt Ullerslev, omkring 40 i distrikt Ørbæk og omkring 73 i distrikt Nyborg. Dagplejerne er ansat til at passe fire faste børn i eget hjem og skal derudover modtage gæstebarn. Maks. fem børn i alt. Under den faste dagplejers fravær placeres børnene i gæstepleje ved en anden dagplejer. Der er ansat gæstedagplejere i yderdistrikterne og der kommer gæstehus i Nyborg. Vi forventer at det kan tages i brug, til efteråret

4 Åbningstiden i det enkelte dagplejehjem er på 48 timer og kan lægges i tidsrummet kl fra mandag til fredag. Langt de fleste dagplejere åbner dog tidligt, da det er her, behovet er størst. Dagplejekontoret har til huse på Børge Jensens Plads 3, 5800 Nyborg Telefonnummer Træffetider: mandag til onsdag kl torsdag kl fredag kl Derudover kan dagplejepædagogerne træffes i tidsrummet mandag til torsdag kl Årsberetning for 2009 Af særlige fokuspunkter for 2009 kan nævnes arbejdet med vores projekt igennem midler for forebyggelsesfonden, etablering af gæstehjem i yderdistrikterne, implementering af flyverordningen og opstartsprojekt af vores nye Børne- og Sundhedshus på Provst Hjortsvej i Nyborg by. Arbejdet omkring kortlægning af behov i forhold til Projekt udvikling af Dagplejen i Nyborg Kommune, finansieret af midler fra forebyggelsesfonden har foregået i sidste halvår af Vi har her, via spørgeskemaer på både det psykiske og fysiske område fået kortlagt hvilke behov for kompetenceudvikling og hvilke behov for behandling på det fysiske område, der blev efterspurgt blandt dagplejere og pædagoger. Ud fra disse har vi i samarbejde med konsulentfirmaet JJ-Kompetence udarbejdet kursusforløb på dag for alle og sammen med kiropraktorcenteret Rygxperten er der blevet udvalgt 60 personer som modtager behandlinger for diverse arbejdsrelaterede lidelser. Herudover er det 3 gange om ugen muligt for alle at deltage i fællestræning i henholdsvis, Vindinge, Langtved og Frørup. Fællestræningen er bygget op så den understøtter netop de muskelgrupper som dagplejere ofte har problemer med, og er derfor helt unik for vores område. Alt dette er skudt i gang 1. januar 2010 og vi forventer os rigtig meget af det. Se endvidere afsnittet om forebyggelsesfonden. 4

5 Vi har i løbet af 2009 fået ansat de første dagplejere, som skal varetage stillingerne som gæstedagplejere i eget hjem. De er alle sammen kommet godt i gang nu. Der har været lidt startvanskeligheder, som f.eks. forældre der fortsat ville have gæstepleje der hvor de plejer og en enkelt som ikke kunne finde sig tilrette i jobbet og stoppede igen. I forhold til problematikken omkring forældre som ikke ville skifte gæstedagplejer, må vi sige, at den var vi forberedte på og vi forstår godt, at det kan være lidt svært at skulle til at komme i et nyt hjem, når man er glad, for det der allerede er. Vi har dog holdt helt fast på, at gæstehjemmene er kommet for at blive og det er først og fremmest dem der skal fyldes op med 4 børn, inden vi placerer 5. gæstebarn hos de andre dagplejere. Dette først og fremmest af et økonomisk hensyn men i høj grad også for at skåne dagplejerne, da 5 børn er en stor arbejdsbelastning. Efterhånden som der kommer nye børn ind i dagplejen, vil denne problematik forsvinde, idet de fra starten vil blive oplyst om gæstehjemmene som første mulige placering. Vi er i øjeblikket i gang med at ansætte tredje og sidste gæstedagplejer i Ullerslev og vi håber meget i løbet af foråret også at få en i Ørbæk by og en i Frørup/Tårup. Børne- og Sundhedshuset på Provst Hjortsvej er nu en realitet og der er sat gang i renoveringen. Det var en lang sej proces i 2009, vi skulle igennem, inden det blev sikkert at det blev til noget. Vi måtte spare på nogle enkelte ting for at få budgettet til at række, men det er stadig et meget tilfredsstillende resultat, vi er endt ud med. Vi glæder os meget over tiltaget og arbejder begejstret videre med indretningen af huset. Se afsnittene Gæsteplejen og Heldagslegestuer. Flyverordningen har nu eksisteret hele 2009 og det ser ud til at fungere til alles tilfredshed. Vi har ansat Linette til at varetage funktionen og det går rigtig godt. Linette tager ud til dagplejerne og passer børnene, når de har ærinder uden for huset i arbejdstiden. Forældrebestyrelsen I forældrebestyrelsen har forældrene indflydelse på de overordnede principper for dagplejen. Lederen af Dagplejen fungerer som sekretær for forældrebestyrelsen. Forældrebestyrelsen vælges for to år ad gangen, og generalforsamlingen afholdes hvert år i september. Kun halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. På denne måde sikres stabilitet og kontinuitet i bestyrelsen. 5

6 Forældrebestyrelsen er ikke beslutningstagere i, hvordan dagligdagen foregår hos den enkelte dagplejer, men er med til at fastsætte de overordnede principper for dagplejen. Forældrebestyrelsen står desuden for tre årlige arrangementer for børn i dagplejen, deres forældre og søskende: Store Legedag i Ullerslev, Åben Gård med mulighed for at se køer og malkerobotter samt juleafslutning med julemand og dans omkring juletræet. De to arrangementer var meget velbesøgte i 2009, desværre kom vi ikke til Åben Gård, p.g.a. nogle drift problemer på gården. Den nye bestyrelse håber at gentage succesen i Endelig er det forældrebestyrelsen, der arrangerer generalforsamlingen i september måned. Som forældre får I altid det seneste referat fra forældrebestyrelsens møder udleveret hos jeres barns dagplejer, og I er meget velkomne til at kontakte os både med spørgsmål og forslag til vores arbejde i bestyrelsen. (Kontakt formand Maja Skovsen på eller mobil nr. : ) Medstyrende grupper Dagplejerne i Nyborg Kommune arbejder i medstyrende grupper. En medstyrende gruppe er en fast gruppe af dagplejere, som sammen afholder gruppemøder om aftenen, hvor de planlægger deres ferie og afspadsering, så det kan gå op med gæsteplaceringen af børnene. De arbejder også med indhold i legestuen, virksomhedsplan, læreplaner og meget andet. Hver gruppe har en gruppeleder, som laver dagsorden og indkalder til møderne. Hun/han er også ansvarlig for, at der bliver lavet referat, som sendes til kontoret. Det er gruppelederen, som gæsteplacerer børnene ved dagplejernes planlagte fravær og melder ind til den tilsynsførende pædagog, som taster ind i KMD-dagpleje-systemet. Gruppelederen vælges for tre år ad gangen og kan genvælges efter en pause. 6

7 Gæsteplejen Vi er meget bevidste om, at dagplejens ømme punkt er gæsteplejen. Vi ved, hvor træls det er for forældrene at blive ringet op kl om morgenen, når deres faste dagplejer er syg, og få at vide, at de skal et andet sted hen. Særlig hvis det viser sig, at det er et sted, som de ikke kender. Dette arbejder vi på at gøre så godt som muligt for både børn, forældre og dagplejer igennem de medstyrende grupper og legestuerne. Det foregår sådan, at hvert barn får en fast gæsteplejer inden for gruppen. Denne gæsteplejer bestræber gruppelederen sig på, at barnet kommer til, hver gang dagplejeren har planlagt fri, og pædagogen gør det samme ved sygdom. Kan dette ikke lade sig gøre, kommer barnet til en dagplejer, det har været ved før. Kan dette heller ikke lade sig gøre, sørger vi for, at barnet i hvert fald kommer til en dagplejer i gruppen. Her kender barnet og gæsteplejeren hinanden, fordi de går i legestue sammen. Det er meget sjældent, at vi placerer børn uden for gruppen. Det kan være på lukkedage, hvor der kun er en eller to dagplejere i arbejde i hele kommunen, eller i perioder med meget sygdom. I 2010 vil vores gæstepleje komme til at fungere endnu bedre, idet vi får etableret gæstehus og gæstehjem. I disse kan børnene placeres ved planlagt fravær og ved langtidssygdom. Er der ledige pladser, kan vi bruge disse ved akutte sygemeldinger, men ellers vil der her være flere ledige pladser hos dagplejerne, så sandsynligheden for at komme der hvor man plejer, er større. Vi søger i øjeblikket efter personale til de sidste af disse gæstehjem-stillinger og håber, at få det helt på plads snarest. Gæstehuset kommer til at ligge på Provst Hjortsvej i den gamle Søfartsskole. Her skal en gennemgribende renovering til, inden vi kan rykke ind, men målet er, at det skal stå færdigt til efteråret Heldagslegestuer Vi har fået heldagslegestue på Provst Hjortsvej og den står færdig i efteråret 2010, og vi regner stadig med heldagslegestue i kommende multihal i Ørbæk, som desværre er udskudt til budgetforhandling Vi ser heldagslegestuer som en stor kvalitet i dagplejen. For børnene vil det betyde, at de har hele dage sammen med deres gæsteplejere. De lærer både de andre børn men også de voksne at kende, samtidig med at de har mulighed for at vænne sig til en større 7

8 børneflok i forbindelse med børnehavestart. Det vil også give en større mulighed for forskellige pædagogiske aktiviteter, der er tilpasset det enkelte barns udviklingsniveau. For dagplejerne vil det betyde, at de har mulighed for at sparre med deres nærmeste kollegaer og få inspiration og gode idéer fra hinanden. De vil have en middagsstund sammen, hvor børnene enten sover eller har stillesiddende aktiviteter, hvor de har mulighed for at snakke med andre voksne om løst og fast, og de kan eventuelt planlægge pædagogiske aktiviteter til næste gang, de skal i legestue. Dette vil give plads til at tænke større pædagogiske tanker på deres aftenmøder. Det er en længere proces, vi skal i gang med i forbindelse med etablering af heldagslegestue, og der er et stykke vej endnu, men vi glæder os til det og ser frem til det færdige resultat. Forebyggelsesfonden Vi har i samarbejde med konsulentfirmaet JJ-Kompetence søgt, og fået bevilget, kr fra Forebyggelsesfonden Hovedformålet med projektet er, at gøre vores dagpleje til en arbejdsplads der fremmer livskvaliteten og den generelle kropsbevidsthed for derigennem at nedbringe sygefraværet. Det første mål er, at styrke forebyggelse af skader i bevægeapparatet, fremme kropsbevidstheden og nedbringe antallet af sygedage. Det andet mål er, at udvikle fremtidige arbejdsvilkår for dagplejen der sikrer, at den enkelte dagplejer oplever dagplejeområdet som en attraktiv arbejdsplads og et godt psykisk arbejdsmiljø. Projektet kommer til at indeholde kurser, holdtræning, sundhedstjek, individuel træning o.lign. 8

9 Forpligtende samarbejde Nyborg Kommune har lavet en forsøgsordning med forpligtende samarbejde mellem institutioner i tre geografiske områder. Forsøgsordningen løber i 3 år med virkning fra 1. januar Forsøgsordningen betyder ikke, at institutionsledere og bestyrelserne afgiver formel kompetence, men institutionerne forpligter sig til at indgå i et udvidet samarbejde, hvor lederne for eksempel fordeler opgaver efter interesser og spidskompetencer. I 2008 har man arbejdet efter det oprindelige kommissorium, som imidlertid hurtigt viste sig ikke at være hensigtsmæssigt. Derfor blev der afholdt en midtvejsevaluering, hvor Børne- og familieudvalget efter anbefaling fra dagtilbudsområdet vedtog et nyt kommissorium for arbejdet. For dagplejen betød det, at fra at have været med i alle tre områder blev det nu besluttet, at vi kun er med i det ene nemlig område Syd, som udover dagplejen dækker Børnehaven Bjergbakken, Børnehaven Åhaven, Børnehuset Provst Hjortsvej, Kastaniehuset, Øksendrup Børnehave og Ravnekæret. I det nye kommissorium er det fint for Dagplejen kun at være med i den ene gruppe, selv om vi jo dækker hele kommunen, idet der vil blive lavet nogle arbejdsgrupper, som man efter behov kan være med i. Her kan vi sørge for, at der kommer personale med fra Dagplejen i de grupper, som kan have vores interesse. I forbindelse med den nye ledelsesstruktur er der blevet iværksat en lederuddannelse. Det er DISPUK under Syddansk Universitet, som står for uddannelsesforløbet. Vi skal i 2010 evaluere både samarbejdsgrundlaget for De Forpligtende Samarbejder og lederuddannelsen. 9

10 Visioner i I 2010 vil vi fortsat arbejde meget med dagplejernes trivsel, både i det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Vi vil fra ledelsens side fortsat lægge meget vægt på de bløde værdier i et arbejdsmiljø og på øget informationsniveau. Det gælder ligeledes børnemiljøet, hvilket skal vurderes i børneperspektiv, derfor vil vi i 2010 færdiggøre den lovpligtige børnemiljøvurdering. Vi har visioner i forhold til forebyggelsesfondens indhold og betydning for dagplejernes trivsel. Dernæst er vores vision at den netop udsendte reviderede personalehåndbog medvirker til øget informationsniveau. Vi har valgt, at vores souschef Helle fortsat ikke skal være tilknyttet en bestemt gruppe, men være til rådighed for alle dagplejere, som af den ene eller anden årsag har brug for lidt ekstra opmærksomhed eller råd og vejledning. Vi skal som noget nyt i 2010 have implementeret det nye princip om tilbagebetaling af forældrebetalingen. Dette forventer vi os meget af, idet det giver mulighed for, at forældrene kan få tilbagebetalt deres penge, hvis de ønsker at holde børnene hjemme frem for at benytte gæstepleje. Vi forventer, at det yderligere aflaster vores gæstesystem og at det desuden åbner for muligheden for, at dagplejerne i videre udstrækning kan få opfyldt deres ønsker om placering af ferie, idet der vil være færre børn som skal bruge gæstepleje. Den helt store vision for år 2010, er håbet om ansættelse af yderligere en pædagog. Vores fuldtidspædagoger varetager p.t dagplejere hver, hvilket svarer til ca. 144 børn. Derudover skal vi nu til at føre tilsyn i Børne og Sundhedshuset, hvilket bliver en stor ekstra arbejdsbelastning for de pædagoger som kører i Nyborg. 10

11 Tværfagligt samarbejde I Nyborg Kommune er der iværksat et tværfagligt samarbejde mellem Socialforvaltningen, Pædagogisk/Psykologisk Rådgivning, Sundhedsplejen og institutionerne, herunder Dagplejen. Dette er sket for at forbedre indsatsen for børn med særlige behov. Her har vores souschef, sammen med pædagoger fra kommunens øvrige institutioner, netop gennemgået et kursus, i et forløb der hedder signs of safety som involverer et afklaringsredskab med fokus på disse børn. Målet er blandt andet at sætte fokus på forebyggelse af negativ social arv, sikre en fleksibel målrettet indsats, hvor barnet støttes i sin udvikling samt sikre en god overlevering fra dagpleje og børnehave. Overordnet pædagogisk læreplan På de følgende sider kan der læses om Dagplejens overordnede pædagogiske læreplan, som er skrevet af personalet og løbende justeres. I henhold til lov om dagtilbud skal der udarbejdes en overordnet pædagogisk læreplan for alle dagtilbud. Læreplanen skal indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske læringsproces skal give børnene mulighed for at tilegne sig. Tema 1 - Barnets alsidige personlige udvikling Vi vil give børnene mulighed for at udvikle sig som de unikke væsener, de er. Vi vil respektere og anerkende børnene med hver deres personlighed. Give børnene en følelse af at være værdifulde. Det kan vi blandt andet opnå ved at: Tage børnene alvorligt. Elske dem som de er. Give plads til, at de kan have hver deres personlighed. Se dem. Høre dem. Styrke børnenes stærke sider og støtte dem i de svage sider. Vi vil som voksne være nærværende, tage del i sammenspil samt konflikter og på den måde hjælpe på vej til forståelse. 11

12 Sørge for ros og tryghed, så børnene tør udtrykke sig i det sociale fællesskab. Vise respekt for at børn gør ting i forskellige tempi. Give masser af knus og kærlighed. Tema 2 - Sociale kompetencer Det er vigtigt for os, at børnene oplever at være en betydningsfuld del af et fællesskab. Det kan vi blandt andet opnå ved: Alle børn får en hjertelig velkomst om morgenen, så de fra starten føler sig helt uundværlige. Lege sammen og fordele roller, fx. køre blade i haven med små trillebøre og lave vejarbejde. Lære at respektere mit og dit, ved fx. at medbringe noget som er mit eget. Lære at låne ud og deles om tingene. Give børnene små opgaver, så de føler sig betydningsfulde i fællesskabet. Sætte ord på følelser. De store børn hjælper de små med ting, de ikke selv kan klare. Give børnene chance for at løse konflikter selv, inden den voksne blander sig. Vi, som voksne, omgås børnene med respekt. Tema 3 - Sprog Vi vil øge bevidstheden om barnets sproglige udvikling. Vi arbejder med at give børnene gode muligheder for fysisk udfoldelse, da det er et væsentligt element for god sprogindlæring. Grundlaget for indlæring af sprog er, at samværet foregår i en god atmosfære mellem barn og voksen, og at samværet er præget af nærvær og accept. Det kan vi blandt andet opnå ved: At give det enkelte barn rum, mulighed og tid til at ytre og bevæge sig. Bevidst brug af sang og musik. Undgå baggrundsstøj (for eksempel radio tændt). Dagplejerne låner bøger på biblioteket. Der læses højt/snakkes billeder i dagplejehjemmet. Der leges med rim og remser. Der tales meget med børnene. Der sættes ord på alt, hvad vi ser og gør både ude og inde. Der synges og bruges instrumenter/rasleting. 12

13 Det tætte samvær i puslesituationer udnyttes. Tæt kontakt og mulighed for lidt gymnastik med barnet. Der pustes til vattotter, fjer. Der blæses sæbebobler. Der pustes og suges i sugerør. Tallerken slikkes ren for A 38. Der laves forskellige lyde med munden, der laves grimasser blandt andet foran spejlet. Tema 4 - Krop og bevægelse Vi vil styrke børnenes motoriske udvikling gennem udfordringer og give dem tid til at eksperimentere. Det kan vi blandt andet opnå ved: Børnene er i deres vågne tid så meget på gulvet som muligt. De ligger på maven, så de kan række efter legetøj. De stimuleres til at kravle. Omgivelserne indrettes, så de får lyst til at bevæge sig. Der er god bevægelsesfrihed inde og ude. Legetøj appellerer til fysisk udfoldelse. Lade børnene selv eksperimentere med deres kunnen. Give børnene udfordringer. Børnene er selv med til at tage tøj af og på. Tema 5 - Natur og naturfænomener Vi vil udvikle børnenes sanser, motorik, sprog og begrebsverden ved at udnytte de udendørs muligheder. Det kan vi blandt andet opnå ved: Børnene opdager, hvor spændende det er at udforske naturen. Lade børnene bevæge sig i ujævnt terræn (for eksempel på sten, i sand, på græs, mos, kravle over grene). 13

14 At børnene bliver opmærksomme på vejrets og årstidens skiften. Varme, kulde, vådt og tørt. Lade børnene opleve forskellige dufte (for eksempel blomster, dyr og luften efter regn). Lege alene og uforstyrret i haven, give dem mulighed for at gemme sig. Tage på små udflugter med madpakker og udforske verden. At de får respekt for naturen og dyrene og lærer at begå sig (ikke brække grene af træerne, ikke smide affald, iagttage dyrene på afstand og så videre). Ser havens planter komme frem og visne væk. Børnene oplever, at man kan dyrke grøntsager og senere spise dem. Tema 6 - Kulturelle udtryksformer og værdier Vi ønsker, at give børnene mulighed for at møde forskellige kulturelle udtryksformer, fx. musik, billeder, skulpturer o.lign. for herigennem at styrke børnenes nysgerrighed og sanselighed. Det kan vi blandt andet opnå ved at: Vi synger og læser bøger. Vi tegner og laver collager af udklip. Vi går på maleriudstilling Vi tegner og maler Vi har musikpædagog i legestuen Vi har en årlig bustur, fx. til Zoo Vi taler om sanserne Vi går til musikalsk legestue på biblioteket Vi går i kirke til jul Vi leger med ler Vi laver dukketeater Vi taler om andre kulturer med børnene, og nogle gange har vi været heldige at finde en familie, som har villet bruge tid på at fortælle om deres kultur og lave spændende mad til os. Vi holder de gamle danske traditioner i hævd. 14

15 Budget 2010 Dagplejens rammebeløb for 2010 er på kr som er fordelt på følgende måde: Personale (dagplejer og pædagoger) -Uddannelse -Kurser og møder -Kørsel -Øvrige personaleudgifter Kr Kr Kr Kr Beskæftigelsesmaterialer (startpakker, Kr legetøj) Øvrige udgifter vedr. børnene (gruppernes Kr eget budget) Forældrebestyrelse Kr Øvrige materiale- og aktivitetsudgifter -Administrationsudgifter Kr Andet (renovation, barnevogne, stole, handsker, transport m.m.) Kr It, inventar og materiel Kr Overførsel fra budget 2009 til budget 2010 Kr

16 Torvet Nyborg 16

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

BMV SÅDAN! Nyborg Kommunale Dagpleje har et ønske om i fællesskab, at prioritere rummelighed som værende en af vores fremtrædende værdier.

BMV SÅDAN! Nyborg Kommunale Dagpleje har et ønske om i fællesskab, at prioritere rummelighed som værende en af vores fremtrædende værdier. fdlægmksæølgjkælfdgkpsldfæ Børneafdelingen, Dagplejen læk BMV SÅDAN! Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Børnemiljøvurdering for Nyborg Kommunale

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk læreplan December 2014

Pædagogisk læreplan December 2014 Pædagogisk læreplan December 2014 Forord Alle børn har krav på, at få den bedst mulige start i livet. Børn skal lære meget i livet, og de første leveår er afgørende, for de evner og kompetencer børn har

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

DAGTILBUD BORNHOLM. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen

DAGTILBUD BORNHOLM. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen DAGTILBUD BORNHOLM Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i dagplejen maj 2013 Kære forældre Velkommen i dagplejen. Vi håber I og jeres barn vil få mange gode oplevelser, sammen med dagplejeren

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Formål for den private daginstitution Bikuben

Formål for den private daginstitution Bikuben Formål for den private daginstitution Bikuben Ved at etablere en førskolegruppe vil vi gerne gøre overgangen fra børnehave til skole og SFO så let som mulig. Det vil vi bl.a. gøre ved at introducere børnene

Læs mere

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Kære forældre Vi ønsker alle et godt nytår Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Tak for Jeres til- og frameldinger til vinterferien. Bedst som vinteren

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

DAGPLEJEN BARNETS BOG

DAGPLEJEN BARNETS BOG DAGPLEJEN BARNETS BOG I Odsherred Kommune arbejder vi med dokumentation af barnets liv i dagplejen. Metoden er Barnets bog. Når barnet starter i dagplejen Ved opstart af dagpleje tilbydes et hjemmebesøg

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger PÆDAGOGISK LÆREPLAN 2014-2016 Skårup Børnehus: Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan i perioden 2014 og 2016 Skårup Børnehus Østerdalen Skårup Børnehus SMTTE på: Alsidig personlig udvikling Dato:

Læs mere

Indledning læreplaner

Indledning læreplaner Indledning læreplaner Klim Fribørnehave og Vuggestues pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i vores målsætning som er: At anerkende børnenes forskellighed og se det som en styrke for fællesskabet. At

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Læreplan i dagplejen 2009

Læreplan i dagplejen 2009 Pædagogiske læreplaner 2009 1 Læreplan i dagplejen 2009 I Haderslev kommunale dagpleje har vi p.t 873 Dagplejen har ca. 873 indskrevne børn i alderen 0-3 år. Nogle børn har særlige behov: 2-sprogede, for

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N. Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82

DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N. Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82 DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82 Velkommen til dagplejen Skjoldhøj Skjoldhøj dagtilbud er 6 integrerede daginstitutioner samt dagplejen: DII

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

Dagplejens forældrebestyrelse. Administrationsbygningen Vojens lokale 6 (kælderen) Majbritt Westergaard, Lone Larsen, Malene Bro

Dagplejens forældrebestyrelse. Administrationsbygningen Vojens lokale 6 (kælderen) Majbritt Westergaard, Lone Larsen, Malene Bro HADERSLEV KOMMUNE Udvalg: Dagplejens forældrebestyrelse Møde d. 29. marts 2011 kl. 17.15- ca. 19.30. Mødeværelse: Deltagere: Evt. afbud: Administrationsbygningen Vojens lokale 6 (kælderen) Henrik Hansen,

Læs mere

Rudkøbing den 1. juni 2011

Rudkøbing den 1. juni 2011 Referat til forældrebestyrelsesmøde Dagplejen Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 6150 E-mail: børnogkultur@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Rudkøbing den 1. juni 2011 Sted Langeland Rådhus,

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Velkommen. til Jystrup Vuggestue

Velkommen. til Jystrup Vuggestue Afslutningsvis Er der det mindste I tænker eller undrer jer over, har I spørgsmål eller forslag, opfordres I til at tage en snak med os. I kan altid komme til en af os; der er oftest kaffe på kanden, og

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015 Skovsneglen Virksomhedsplan 2015 Indhold Indhold 2 Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver Organisation 4 4 Personale Sygefravær Økonomi 5 5 5 Indsatsområder Direktionens indsatsområder egne indsatsområder

Læs mere

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser.

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. SPROG bruger vi når vi vil meddele os til vores omgivelser Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. til at tænke med Det er vigtigt at holde sig for øje, at udvikling

Læs mere

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen.

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen. Sproglig udvikling Et veludviklet sprog er en vigtig forudsætning for hele barnets udvikling. Når barnet kommunikerer med lyd, mimik og ord er det typisk i kontakt med andre, og det gør sproget til en

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset i Haubro, 9600 Aars DBA Normeret

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

FORÆLDREPJECE Januar 2015

FORÆLDREPJECE Januar 2015 FORÆLDREPJECE Januar 2015 Indholdsfortegnelse Kontaktmøde... 4 Barnets start i Dagplejen... 4 Ankomst og afhentning... 4 Dagligdagen... 4 Særlige dage... 5 Betalingsfri ordning... 5 Sommerferie... 5 Gæstepleje...

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE Lov om Pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Loven kommer som en forlængelse af Serviceloven fra 1998, hvor der er beskrevet hvilke forventninger, der er til de enkelte

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Velkommen i Dagplejen Område MidtLand

Velkommen i Dagplejen Område MidtLand Velkommen i Dagplejen Område MidtLand Vi byder dig og din barn velkommen i dagplejen. Folderen her beskriver den fælles organisering af dagplejen Vi håber, at I og jeres barn / børn vil få en tryg og god

Læs mere

Styrk dit barns sprog 3-6 år

Styrk dit barns sprog 3-6 år Styrk dit barns sprog 3-6 år Illustration: Signe Lyhne Petersen Børn har en medfødt evne til at lære sprog (J.S. Bruner) Børns sproglige udvikling er vigtig fordi: Sproget er et redskab til kommunikation

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27 Levring Vi har en kultur i Levring med sang og historiefortælling og har i fællesskab udviklet et koncept, som vi alle trives godt med - børn som voksne. Derudover har vi tradition for at invitere bedsteforældre

Læs mere

Værdigrundlag og overordnet målsætning. for Dagplejen Frederikshavn Kommune

Værdigrundlag og overordnet målsætning. for Dagplejen Frederikshavn Kommune Værdigrundlag og overordnet målsætning for Dagplejen Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse Formål for Dagtilbud 4-5 Tryghed og omsorg 6-7 Selvværd 8 Sociale relationer og kompetencer 9 Sprog 11 Leg

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere