Virksomhedsplan Dagplejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan Dagplejen 2010 1"

Transkript

1 Virksomhedsplan Dagplejen

2 Indholdsfortegnelse Dagplejens fælles værdigrundlag s. 3 Præsentation af dagplejen s. 3 Årsberetning for 2009 s. 4 Forældrebestyrelsen s. 5 Medstyrende grupper s. 6 Gæsteplejen s. 7 Heldagslegestuer s. 7 Forebyggelsesfonden s. 8 Forpligtende samarbejde s. 9 Visioner i 2010 s. 10 Tværfagligt samarbejde s. 11 Overordnet pædagogisk læreplan s. 11 Barnets alsidige personlige udvikling s. 11 Sociale kompetencer s. 12 Sprog s. 12 Krop og bevægelse s. 13 Natur og naturfænomener s. 13 Kulturelle udtryksformer og værdier s. 14 Budget 2010 s. 15 2

3 Dagplejens fælles værdigrundlag. Dagplejen i Nyborg skal være et sted, hvor man udvikler et godt barneliv. Vi ønsker, i et hjemligt, åbent og stimulerende miljø, at udvikle barnets selvstændighed, selvværd og fantasi. Vi vil skabe trygge børn samt respektere barnets individualitet og lære det sociale færdigheder. Præsentation af dagplejen Personale pr. 1. januar 2010 Tine Helleskov, leder, 37 timer. Helle T. Hansen, souschef, 37 timer. Bente Vendeltorp, tilsynsførende pædagog distrikt Nyborg, 37 timer. Lone Andersen, tilsynsførende pædagog distrikt Nyborg, 37 timer. Erna Larsen, tilsynsførende pædagog distrikt Frørup og Herrested, 31,5 timer. Anne Mette Jensen, tilsynsførende pædagog distrikt Ørbæk, Refsvindinge og Ullerslev, 37 timer. Malene Hansen, tilsynsførende pædagog distrikt Ullerslev og Nyborg, 37 timer. Gurli Nørgaard, medhjælp på kontoret 7-8 timer om ugen. Bettina M. Nielsen, administrativ medarbejder 37 timer. Linette Mortensen, flyver 37 timer. Lykke Lenchler, kontormedhjælper i flexjob 25 timer. Ca. 150 dagplejere, som passer ca. 560 børn. Dagplejerne er fordelt med omkring 35 i distrikt Ullerslev, omkring 40 i distrikt Ørbæk og omkring 73 i distrikt Nyborg. Dagplejerne er ansat til at passe fire faste børn i eget hjem og skal derudover modtage gæstebarn. Maks. fem børn i alt. Under den faste dagplejers fravær placeres børnene i gæstepleje ved en anden dagplejer. Der er ansat gæstedagplejere i yderdistrikterne og der kommer gæstehus i Nyborg. Vi forventer at det kan tages i brug, til efteråret

4 Åbningstiden i det enkelte dagplejehjem er på 48 timer og kan lægges i tidsrummet kl fra mandag til fredag. Langt de fleste dagplejere åbner dog tidligt, da det er her, behovet er størst. Dagplejekontoret har til huse på Børge Jensens Plads 3, 5800 Nyborg Telefonnummer Træffetider: mandag til onsdag kl torsdag kl fredag kl Derudover kan dagplejepædagogerne træffes i tidsrummet mandag til torsdag kl Årsberetning for 2009 Af særlige fokuspunkter for 2009 kan nævnes arbejdet med vores projekt igennem midler for forebyggelsesfonden, etablering af gæstehjem i yderdistrikterne, implementering af flyverordningen og opstartsprojekt af vores nye Børne- og Sundhedshus på Provst Hjortsvej i Nyborg by. Arbejdet omkring kortlægning af behov i forhold til Projekt udvikling af Dagplejen i Nyborg Kommune, finansieret af midler fra forebyggelsesfonden har foregået i sidste halvår af Vi har her, via spørgeskemaer på både det psykiske og fysiske område fået kortlagt hvilke behov for kompetenceudvikling og hvilke behov for behandling på det fysiske område, der blev efterspurgt blandt dagplejere og pædagoger. Ud fra disse har vi i samarbejde med konsulentfirmaet JJ-Kompetence udarbejdet kursusforløb på dag for alle og sammen med kiropraktorcenteret Rygxperten er der blevet udvalgt 60 personer som modtager behandlinger for diverse arbejdsrelaterede lidelser. Herudover er det 3 gange om ugen muligt for alle at deltage i fællestræning i henholdsvis, Vindinge, Langtved og Frørup. Fællestræningen er bygget op så den understøtter netop de muskelgrupper som dagplejere ofte har problemer med, og er derfor helt unik for vores område. Alt dette er skudt i gang 1. januar 2010 og vi forventer os rigtig meget af det. Se endvidere afsnittet om forebyggelsesfonden. 4

5 Vi har i løbet af 2009 fået ansat de første dagplejere, som skal varetage stillingerne som gæstedagplejere i eget hjem. De er alle sammen kommet godt i gang nu. Der har været lidt startvanskeligheder, som f.eks. forældre der fortsat ville have gæstepleje der hvor de plejer og en enkelt som ikke kunne finde sig tilrette i jobbet og stoppede igen. I forhold til problematikken omkring forældre som ikke ville skifte gæstedagplejer, må vi sige, at den var vi forberedte på og vi forstår godt, at det kan være lidt svært at skulle til at komme i et nyt hjem, når man er glad, for det der allerede er. Vi har dog holdt helt fast på, at gæstehjemmene er kommet for at blive og det er først og fremmest dem der skal fyldes op med 4 børn, inden vi placerer 5. gæstebarn hos de andre dagplejere. Dette først og fremmest af et økonomisk hensyn men i høj grad også for at skåne dagplejerne, da 5 børn er en stor arbejdsbelastning. Efterhånden som der kommer nye børn ind i dagplejen, vil denne problematik forsvinde, idet de fra starten vil blive oplyst om gæstehjemmene som første mulige placering. Vi er i øjeblikket i gang med at ansætte tredje og sidste gæstedagplejer i Ullerslev og vi håber meget i løbet af foråret også at få en i Ørbæk by og en i Frørup/Tårup. Børne- og Sundhedshuset på Provst Hjortsvej er nu en realitet og der er sat gang i renoveringen. Det var en lang sej proces i 2009, vi skulle igennem, inden det blev sikkert at det blev til noget. Vi måtte spare på nogle enkelte ting for at få budgettet til at række, men det er stadig et meget tilfredsstillende resultat, vi er endt ud med. Vi glæder os meget over tiltaget og arbejder begejstret videre med indretningen af huset. Se afsnittene Gæsteplejen og Heldagslegestuer. Flyverordningen har nu eksisteret hele 2009 og det ser ud til at fungere til alles tilfredshed. Vi har ansat Linette til at varetage funktionen og det går rigtig godt. Linette tager ud til dagplejerne og passer børnene, når de har ærinder uden for huset i arbejdstiden. Forældrebestyrelsen I forældrebestyrelsen har forældrene indflydelse på de overordnede principper for dagplejen. Lederen af Dagplejen fungerer som sekretær for forældrebestyrelsen. Forældrebestyrelsen vælges for to år ad gangen, og generalforsamlingen afholdes hvert år i september. Kun halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. På denne måde sikres stabilitet og kontinuitet i bestyrelsen. 5

6 Forældrebestyrelsen er ikke beslutningstagere i, hvordan dagligdagen foregår hos den enkelte dagplejer, men er med til at fastsætte de overordnede principper for dagplejen. Forældrebestyrelsen står desuden for tre årlige arrangementer for børn i dagplejen, deres forældre og søskende: Store Legedag i Ullerslev, Åben Gård med mulighed for at se køer og malkerobotter samt juleafslutning med julemand og dans omkring juletræet. De to arrangementer var meget velbesøgte i 2009, desværre kom vi ikke til Åben Gård, p.g.a. nogle drift problemer på gården. Den nye bestyrelse håber at gentage succesen i Endelig er det forældrebestyrelsen, der arrangerer generalforsamlingen i september måned. Som forældre får I altid det seneste referat fra forældrebestyrelsens møder udleveret hos jeres barns dagplejer, og I er meget velkomne til at kontakte os både med spørgsmål og forslag til vores arbejde i bestyrelsen. (Kontakt formand Maja Skovsen på eller mobil nr. : ) Medstyrende grupper Dagplejerne i Nyborg Kommune arbejder i medstyrende grupper. En medstyrende gruppe er en fast gruppe af dagplejere, som sammen afholder gruppemøder om aftenen, hvor de planlægger deres ferie og afspadsering, så det kan gå op med gæsteplaceringen af børnene. De arbejder også med indhold i legestuen, virksomhedsplan, læreplaner og meget andet. Hver gruppe har en gruppeleder, som laver dagsorden og indkalder til møderne. Hun/han er også ansvarlig for, at der bliver lavet referat, som sendes til kontoret. Det er gruppelederen, som gæsteplacerer børnene ved dagplejernes planlagte fravær og melder ind til den tilsynsførende pædagog, som taster ind i KMD-dagpleje-systemet. Gruppelederen vælges for tre år ad gangen og kan genvælges efter en pause. 6

7 Gæsteplejen Vi er meget bevidste om, at dagplejens ømme punkt er gæsteplejen. Vi ved, hvor træls det er for forældrene at blive ringet op kl om morgenen, når deres faste dagplejer er syg, og få at vide, at de skal et andet sted hen. Særlig hvis det viser sig, at det er et sted, som de ikke kender. Dette arbejder vi på at gøre så godt som muligt for både børn, forældre og dagplejer igennem de medstyrende grupper og legestuerne. Det foregår sådan, at hvert barn får en fast gæsteplejer inden for gruppen. Denne gæsteplejer bestræber gruppelederen sig på, at barnet kommer til, hver gang dagplejeren har planlagt fri, og pædagogen gør det samme ved sygdom. Kan dette ikke lade sig gøre, kommer barnet til en dagplejer, det har været ved før. Kan dette heller ikke lade sig gøre, sørger vi for, at barnet i hvert fald kommer til en dagplejer i gruppen. Her kender barnet og gæsteplejeren hinanden, fordi de går i legestue sammen. Det er meget sjældent, at vi placerer børn uden for gruppen. Det kan være på lukkedage, hvor der kun er en eller to dagplejere i arbejde i hele kommunen, eller i perioder med meget sygdom. I 2010 vil vores gæstepleje komme til at fungere endnu bedre, idet vi får etableret gæstehus og gæstehjem. I disse kan børnene placeres ved planlagt fravær og ved langtidssygdom. Er der ledige pladser, kan vi bruge disse ved akutte sygemeldinger, men ellers vil der her være flere ledige pladser hos dagplejerne, så sandsynligheden for at komme der hvor man plejer, er større. Vi søger i øjeblikket efter personale til de sidste af disse gæstehjem-stillinger og håber, at få det helt på plads snarest. Gæstehuset kommer til at ligge på Provst Hjortsvej i den gamle Søfartsskole. Her skal en gennemgribende renovering til, inden vi kan rykke ind, men målet er, at det skal stå færdigt til efteråret Heldagslegestuer Vi har fået heldagslegestue på Provst Hjortsvej og den står færdig i efteråret 2010, og vi regner stadig med heldagslegestue i kommende multihal i Ørbæk, som desværre er udskudt til budgetforhandling Vi ser heldagslegestuer som en stor kvalitet i dagplejen. For børnene vil det betyde, at de har hele dage sammen med deres gæsteplejere. De lærer både de andre børn men også de voksne at kende, samtidig med at de har mulighed for at vænne sig til en større 7

8 børneflok i forbindelse med børnehavestart. Det vil også give en større mulighed for forskellige pædagogiske aktiviteter, der er tilpasset det enkelte barns udviklingsniveau. For dagplejerne vil det betyde, at de har mulighed for at sparre med deres nærmeste kollegaer og få inspiration og gode idéer fra hinanden. De vil have en middagsstund sammen, hvor børnene enten sover eller har stillesiddende aktiviteter, hvor de har mulighed for at snakke med andre voksne om løst og fast, og de kan eventuelt planlægge pædagogiske aktiviteter til næste gang, de skal i legestue. Dette vil give plads til at tænke større pædagogiske tanker på deres aftenmøder. Det er en længere proces, vi skal i gang med i forbindelse med etablering af heldagslegestue, og der er et stykke vej endnu, men vi glæder os til det og ser frem til det færdige resultat. Forebyggelsesfonden Vi har i samarbejde med konsulentfirmaet JJ-Kompetence søgt, og fået bevilget, kr fra Forebyggelsesfonden Hovedformålet med projektet er, at gøre vores dagpleje til en arbejdsplads der fremmer livskvaliteten og den generelle kropsbevidsthed for derigennem at nedbringe sygefraværet. Det første mål er, at styrke forebyggelse af skader i bevægeapparatet, fremme kropsbevidstheden og nedbringe antallet af sygedage. Det andet mål er, at udvikle fremtidige arbejdsvilkår for dagplejen der sikrer, at den enkelte dagplejer oplever dagplejeområdet som en attraktiv arbejdsplads og et godt psykisk arbejdsmiljø. Projektet kommer til at indeholde kurser, holdtræning, sundhedstjek, individuel træning o.lign. 8

9 Forpligtende samarbejde Nyborg Kommune har lavet en forsøgsordning med forpligtende samarbejde mellem institutioner i tre geografiske områder. Forsøgsordningen løber i 3 år med virkning fra 1. januar Forsøgsordningen betyder ikke, at institutionsledere og bestyrelserne afgiver formel kompetence, men institutionerne forpligter sig til at indgå i et udvidet samarbejde, hvor lederne for eksempel fordeler opgaver efter interesser og spidskompetencer. I 2008 har man arbejdet efter det oprindelige kommissorium, som imidlertid hurtigt viste sig ikke at være hensigtsmæssigt. Derfor blev der afholdt en midtvejsevaluering, hvor Børne- og familieudvalget efter anbefaling fra dagtilbudsområdet vedtog et nyt kommissorium for arbejdet. For dagplejen betød det, at fra at have været med i alle tre områder blev det nu besluttet, at vi kun er med i det ene nemlig område Syd, som udover dagplejen dækker Børnehaven Bjergbakken, Børnehaven Åhaven, Børnehuset Provst Hjortsvej, Kastaniehuset, Øksendrup Børnehave og Ravnekæret. I det nye kommissorium er det fint for Dagplejen kun at være med i den ene gruppe, selv om vi jo dækker hele kommunen, idet der vil blive lavet nogle arbejdsgrupper, som man efter behov kan være med i. Her kan vi sørge for, at der kommer personale med fra Dagplejen i de grupper, som kan have vores interesse. I forbindelse med den nye ledelsesstruktur er der blevet iværksat en lederuddannelse. Det er DISPUK under Syddansk Universitet, som står for uddannelsesforløbet. Vi skal i 2010 evaluere både samarbejdsgrundlaget for De Forpligtende Samarbejder og lederuddannelsen. 9

10 Visioner i I 2010 vil vi fortsat arbejde meget med dagplejernes trivsel, både i det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Vi vil fra ledelsens side fortsat lægge meget vægt på de bløde værdier i et arbejdsmiljø og på øget informationsniveau. Det gælder ligeledes børnemiljøet, hvilket skal vurderes i børneperspektiv, derfor vil vi i 2010 færdiggøre den lovpligtige børnemiljøvurdering. Vi har visioner i forhold til forebyggelsesfondens indhold og betydning for dagplejernes trivsel. Dernæst er vores vision at den netop udsendte reviderede personalehåndbog medvirker til øget informationsniveau. Vi har valgt, at vores souschef Helle fortsat ikke skal være tilknyttet en bestemt gruppe, men være til rådighed for alle dagplejere, som af den ene eller anden årsag har brug for lidt ekstra opmærksomhed eller råd og vejledning. Vi skal som noget nyt i 2010 have implementeret det nye princip om tilbagebetaling af forældrebetalingen. Dette forventer vi os meget af, idet det giver mulighed for, at forældrene kan få tilbagebetalt deres penge, hvis de ønsker at holde børnene hjemme frem for at benytte gæstepleje. Vi forventer, at det yderligere aflaster vores gæstesystem og at det desuden åbner for muligheden for, at dagplejerne i videre udstrækning kan få opfyldt deres ønsker om placering af ferie, idet der vil være færre børn som skal bruge gæstepleje. Den helt store vision for år 2010, er håbet om ansættelse af yderligere en pædagog. Vores fuldtidspædagoger varetager p.t dagplejere hver, hvilket svarer til ca. 144 børn. Derudover skal vi nu til at føre tilsyn i Børne og Sundhedshuset, hvilket bliver en stor ekstra arbejdsbelastning for de pædagoger som kører i Nyborg. 10

11 Tværfagligt samarbejde I Nyborg Kommune er der iværksat et tværfagligt samarbejde mellem Socialforvaltningen, Pædagogisk/Psykologisk Rådgivning, Sundhedsplejen og institutionerne, herunder Dagplejen. Dette er sket for at forbedre indsatsen for børn med særlige behov. Her har vores souschef, sammen med pædagoger fra kommunens øvrige institutioner, netop gennemgået et kursus, i et forløb der hedder signs of safety som involverer et afklaringsredskab med fokus på disse børn. Målet er blandt andet at sætte fokus på forebyggelse af negativ social arv, sikre en fleksibel målrettet indsats, hvor barnet støttes i sin udvikling samt sikre en god overlevering fra dagpleje og børnehave. Overordnet pædagogisk læreplan På de følgende sider kan der læses om Dagplejens overordnede pædagogiske læreplan, som er skrevet af personalet og løbende justeres. I henhold til lov om dagtilbud skal der udarbejdes en overordnet pædagogisk læreplan for alle dagtilbud. Læreplanen skal indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske læringsproces skal give børnene mulighed for at tilegne sig. Tema 1 - Barnets alsidige personlige udvikling Vi vil give børnene mulighed for at udvikle sig som de unikke væsener, de er. Vi vil respektere og anerkende børnene med hver deres personlighed. Give børnene en følelse af at være værdifulde. Det kan vi blandt andet opnå ved at: Tage børnene alvorligt. Elske dem som de er. Give plads til, at de kan have hver deres personlighed. Se dem. Høre dem. Styrke børnenes stærke sider og støtte dem i de svage sider. Vi vil som voksne være nærværende, tage del i sammenspil samt konflikter og på den måde hjælpe på vej til forståelse. 11

12 Sørge for ros og tryghed, så børnene tør udtrykke sig i det sociale fællesskab. Vise respekt for at børn gør ting i forskellige tempi. Give masser af knus og kærlighed. Tema 2 - Sociale kompetencer Det er vigtigt for os, at børnene oplever at være en betydningsfuld del af et fællesskab. Det kan vi blandt andet opnå ved: Alle børn får en hjertelig velkomst om morgenen, så de fra starten føler sig helt uundværlige. Lege sammen og fordele roller, fx. køre blade i haven med små trillebøre og lave vejarbejde. Lære at respektere mit og dit, ved fx. at medbringe noget som er mit eget. Lære at låne ud og deles om tingene. Give børnene små opgaver, så de føler sig betydningsfulde i fællesskabet. Sætte ord på følelser. De store børn hjælper de små med ting, de ikke selv kan klare. Give børnene chance for at løse konflikter selv, inden den voksne blander sig. Vi, som voksne, omgås børnene med respekt. Tema 3 - Sprog Vi vil øge bevidstheden om barnets sproglige udvikling. Vi arbejder med at give børnene gode muligheder for fysisk udfoldelse, da det er et væsentligt element for god sprogindlæring. Grundlaget for indlæring af sprog er, at samværet foregår i en god atmosfære mellem barn og voksen, og at samværet er præget af nærvær og accept. Det kan vi blandt andet opnå ved: At give det enkelte barn rum, mulighed og tid til at ytre og bevæge sig. Bevidst brug af sang og musik. Undgå baggrundsstøj (for eksempel radio tændt). Dagplejerne låner bøger på biblioteket. Der læses højt/snakkes billeder i dagplejehjemmet. Der leges med rim og remser. Der tales meget med børnene. Der sættes ord på alt, hvad vi ser og gør både ude og inde. Der synges og bruges instrumenter/rasleting. 12

13 Det tætte samvær i puslesituationer udnyttes. Tæt kontakt og mulighed for lidt gymnastik med barnet. Der pustes til vattotter, fjer. Der blæses sæbebobler. Der pustes og suges i sugerør. Tallerken slikkes ren for A 38. Der laves forskellige lyde med munden, der laves grimasser blandt andet foran spejlet. Tema 4 - Krop og bevægelse Vi vil styrke børnenes motoriske udvikling gennem udfordringer og give dem tid til at eksperimentere. Det kan vi blandt andet opnå ved: Børnene er i deres vågne tid så meget på gulvet som muligt. De ligger på maven, så de kan række efter legetøj. De stimuleres til at kravle. Omgivelserne indrettes, så de får lyst til at bevæge sig. Der er god bevægelsesfrihed inde og ude. Legetøj appellerer til fysisk udfoldelse. Lade børnene selv eksperimentere med deres kunnen. Give børnene udfordringer. Børnene er selv med til at tage tøj af og på. Tema 5 - Natur og naturfænomener Vi vil udvikle børnenes sanser, motorik, sprog og begrebsverden ved at udnytte de udendørs muligheder. Det kan vi blandt andet opnå ved: Børnene opdager, hvor spændende det er at udforske naturen. Lade børnene bevæge sig i ujævnt terræn (for eksempel på sten, i sand, på græs, mos, kravle over grene). 13

14 At børnene bliver opmærksomme på vejrets og årstidens skiften. Varme, kulde, vådt og tørt. Lade børnene opleve forskellige dufte (for eksempel blomster, dyr og luften efter regn). Lege alene og uforstyrret i haven, give dem mulighed for at gemme sig. Tage på små udflugter med madpakker og udforske verden. At de får respekt for naturen og dyrene og lærer at begå sig (ikke brække grene af træerne, ikke smide affald, iagttage dyrene på afstand og så videre). Ser havens planter komme frem og visne væk. Børnene oplever, at man kan dyrke grøntsager og senere spise dem. Tema 6 - Kulturelle udtryksformer og værdier Vi ønsker, at give børnene mulighed for at møde forskellige kulturelle udtryksformer, fx. musik, billeder, skulpturer o.lign. for herigennem at styrke børnenes nysgerrighed og sanselighed. Det kan vi blandt andet opnå ved at: Vi synger og læser bøger. Vi tegner og laver collager af udklip. Vi går på maleriudstilling Vi tegner og maler Vi har musikpædagog i legestuen Vi har en årlig bustur, fx. til Zoo Vi taler om sanserne Vi går til musikalsk legestue på biblioteket Vi går i kirke til jul Vi leger med ler Vi laver dukketeater Vi taler om andre kulturer med børnene, og nogle gange har vi været heldige at finde en familie, som har villet bruge tid på at fortælle om deres kultur og lave spændende mad til os. Vi holder de gamle danske traditioner i hævd. 14

15 Budget 2010 Dagplejens rammebeløb for 2010 er på kr som er fordelt på følgende måde: Personale (dagplejer og pædagoger) -Uddannelse -Kurser og møder -Kørsel -Øvrige personaleudgifter Kr Kr Kr Kr Beskæftigelsesmaterialer (startpakker, Kr legetøj) Øvrige udgifter vedr. børnene (gruppernes Kr eget budget) Forældrebestyrelse Kr Øvrige materiale- og aktivitetsudgifter -Administrationsudgifter Kr Andet (renovation, barnevogne, stole, handsker, transport m.m.) Kr It, inventar og materiel Kr Overførsel fra budget 2009 til budget 2010 Kr

16 Torvet Nyborg 16

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013.

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013. 2013 2 Indhold Forord...4 Information...5 Adresse...5 Åbningstider...5 Kørselsordning...5 Lovgrundlag...6 Målgruppe...6 Specialbørnehavens overordnede mål...6 Menneskesyn...6 Værdigrundlag...6 Historisk

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

Velkommen/institutionens adresse side 3. Institutionens målsætning/værdier side 4-8. Dokumentation/evaluering side 9

Velkommen/institutionens adresse side 3. Institutionens målsætning/værdier side 4-8. Dokumentation/evaluering side 9 Indholdsfortegnelse: Velkommen/institutionens adresse side 3 Institutionens målsætning/værdier side 4-8 Dokumentation/evaluering side 9 Indsats overfor børn med særlige behov side 10 Årsplan m. fokuspunkter,

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Årsplan for 2009 og 2010

Årsplan for 2009 og 2010 Årsplan for 2009 og 2010 Menighedsbørnehaven Linden, Kapelvej 36, 2200 København N. Tlf.: 35 39 43 38 e-mail:linden2200@mail.dk www.linden2200.dk Principdelen: Side: 1. Indledning 1.1 Institutionens navn,

Læs mere

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave. Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.dk Indholdsfortegnelse: Fakta om området. Side 2 Dagtilbuddets

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Carl Nielsen Børnehaven

Carl Nielsen Børnehaven Carl Nielsen Børnehaven Virksomhedsplan 2007 Bakkegårdsvej 21.Nr.Lyndelse 5792 Årslev. Tlf. 72 53 04 82 E-mail: cn-bh@faaborgmidtfyn.dk 1 VIRKSOMHEDSPLAN 2007... 1 HVEM ER VI... 2 BØRNEHAVENS MÅL... 3

Læs mere

Den kommunale dagpleje i Aalborg Kommune

Den kommunale dagpleje i Aalborg Kommune Den kommunale dagpleje i Aalborg Kommune Det vil vi Perspektivplan 2014-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. DAGPLEJEN I AALBORG KOMMUNE... 4 2.1. OM DAGPLEJEN... 4 2.2 DAGPLEJEPÆDAGOGERNE... 4

Læs mere

Virksomhedsplan 2013

Virksomhedsplan 2013 Virksomhedsplan 2013 0 Indholdsfortegnelse: 2. Præsentation af børnehaven... side 2 Åbningstider... side 2 Vi kan træffes på... side 2 Personale... side 3 En typisk dag i børnehaven... side 3-4 Sikkerhedsregler...

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen - et rart sted at være og lære 1 - et rart sted at være og lære Lay out: Vejen Kommune Tekst: Dagtilbud & Skole, Dagplejen Fotos: Dagplejen Tryk: Vejen Kommune Udgivet: 2 Januar 2014

Læs mere

Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011

Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt MIDT Leder, mail, tlf. Pia Moustgaard pm@holb.dk 72364976 Antal

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Hjerm Dagtilbud. VELKOMMEN TIL Dagplejen i Hjerm TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Hjerm Dagtilbud. VELKOMMEN TIL Dagplejen i Hjerm TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Hjerm Dagtilbud VELKOMMEN TIL Dagplejen i Hjerm TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Velkommen Du og dit barn bydes hermed hjertelig velkommen til Dagplejen i Hjerm. Hjerm Dagpleje er en del af Struer Kommunes

Læs mere

Pædagogisk Sektor F O A F A G O G A R B E J D E. Pædagogmedhjælperens rolle og opgaver

Pædagogisk Sektor F O A F A G O G A R B E J D E. Pædagogmedhjælperens rolle og opgaver Pædagogisk Sektor F O A F A G O G A R B E J D E Pædagogmedhjælperens rolle og opgaver Forord 3 Dagtilbuddets rammebetingelser 4 Personalets forhold 4 Formål og opgaver 6 Samfundet vil også have noget 8

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus Virksomhedsplan for Jebjerg Børnehus Data: Antal børn 0-2 år: Vuggestue / Dagpleje 3-6 år: Børnehave Normering i 2008: 76 Ledelse Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Personale Institutionsleder

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Vuggestuen Skydebanevej

Vuggestuen Skydebanevej INDHOLDSFORTEGNELSE HVEM ER VI?...5 HVAD FÅR FORÆLDRE TIL AT VÆLGE VUGGESTUEN SKYDEBANEVEJ:...6 PROFESSIONELT PERSONALE:...6 PÅ BØRNENES PRÆMISSER:...6 LYS, LUFT I GRØNNE OMGIVELSER:...6 ERNÆRINGSRIGTIG

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for NaturMusen Grønbjerg. Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske læreplaner for NaturMusen Grønbjerg. Pædagogiske Læreplaner 1 Pædagogiske Læreplaner NaturMusen - Grønbjerg 2 Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Læring i NaturMusen... 3 Børn med særlige behov.... 4 Evaluering.... 4 Overordnede mål og principper... 4 Grundlæggende

Læs mere