Virksomhedsplan Dagplejen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan Dagplejen 2010 1"

Transkript

1 Virksomhedsplan Dagplejen

2 Indholdsfortegnelse Dagplejens fælles værdigrundlag s. 3 Præsentation af dagplejen s. 3 Årsberetning for 2009 s. 4 Forældrebestyrelsen s. 5 Medstyrende grupper s. 6 Gæsteplejen s. 7 Heldagslegestuer s. 7 Forebyggelsesfonden s. 8 Forpligtende samarbejde s. 9 Visioner i 2010 s. 10 Tværfagligt samarbejde s. 11 Overordnet pædagogisk læreplan s. 11 Barnets alsidige personlige udvikling s. 11 Sociale kompetencer s. 12 Sprog s. 12 Krop og bevægelse s. 13 Natur og naturfænomener s. 13 Kulturelle udtryksformer og værdier s. 14 Budget 2010 s. 15 2

3 Dagplejens fælles værdigrundlag. Dagplejen i Nyborg skal være et sted, hvor man udvikler et godt barneliv. Vi ønsker, i et hjemligt, åbent og stimulerende miljø, at udvikle barnets selvstændighed, selvværd og fantasi. Vi vil skabe trygge børn samt respektere barnets individualitet og lære det sociale færdigheder. Præsentation af dagplejen Personale pr. 1. januar 2010 Tine Helleskov, leder, 37 timer. Helle T. Hansen, souschef, 37 timer. Bente Vendeltorp, tilsynsførende pædagog distrikt Nyborg, 37 timer. Lone Andersen, tilsynsførende pædagog distrikt Nyborg, 37 timer. Erna Larsen, tilsynsførende pædagog distrikt Frørup og Herrested, 31,5 timer. Anne Mette Jensen, tilsynsførende pædagog distrikt Ørbæk, Refsvindinge og Ullerslev, 37 timer. Malene Hansen, tilsynsførende pædagog distrikt Ullerslev og Nyborg, 37 timer. Gurli Nørgaard, medhjælp på kontoret 7-8 timer om ugen. Bettina M. Nielsen, administrativ medarbejder 37 timer. Linette Mortensen, flyver 37 timer. Lykke Lenchler, kontormedhjælper i flexjob 25 timer. Ca. 150 dagplejere, som passer ca. 560 børn. Dagplejerne er fordelt med omkring 35 i distrikt Ullerslev, omkring 40 i distrikt Ørbæk og omkring 73 i distrikt Nyborg. Dagplejerne er ansat til at passe fire faste børn i eget hjem og skal derudover modtage gæstebarn. Maks. fem børn i alt. Under den faste dagplejers fravær placeres børnene i gæstepleje ved en anden dagplejer. Der er ansat gæstedagplejere i yderdistrikterne og der kommer gæstehus i Nyborg. Vi forventer at det kan tages i brug, til efteråret

4 Åbningstiden i det enkelte dagplejehjem er på 48 timer og kan lægges i tidsrummet kl fra mandag til fredag. Langt de fleste dagplejere åbner dog tidligt, da det er her, behovet er størst. Dagplejekontoret har til huse på Børge Jensens Plads 3, 5800 Nyborg Telefonnummer Træffetider: mandag til onsdag kl torsdag kl fredag kl Derudover kan dagplejepædagogerne træffes i tidsrummet mandag til torsdag kl Årsberetning for 2009 Af særlige fokuspunkter for 2009 kan nævnes arbejdet med vores projekt igennem midler for forebyggelsesfonden, etablering af gæstehjem i yderdistrikterne, implementering af flyverordningen og opstartsprojekt af vores nye Børne- og Sundhedshus på Provst Hjortsvej i Nyborg by. Arbejdet omkring kortlægning af behov i forhold til Projekt udvikling af Dagplejen i Nyborg Kommune, finansieret af midler fra forebyggelsesfonden har foregået i sidste halvår af Vi har her, via spørgeskemaer på både det psykiske og fysiske område fået kortlagt hvilke behov for kompetenceudvikling og hvilke behov for behandling på det fysiske område, der blev efterspurgt blandt dagplejere og pædagoger. Ud fra disse har vi i samarbejde med konsulentfirmaet JJ-Kompetence udarbejdet kursusforløb på dag for alle og sammen med kiropraktorcenteret Rygxperten er der blevet udvalgt 60 personer som modtager behandlinger for diverse arbejdsrelaterede lidelser. Herudover er det 3 gange om ugen muligt for alle at deltage i fællestræning i henholdsvis, Vindinge, Langtved og Frørup. Fællestræningen er bygget op så den understøtter netop de muskelgrupper som dagplejere ofte har problemer med, og er derfor helt unik for vores område. Alt dette er skudt i gang 1. januar 2010 og vi forventer os rigtig meget af det. Se endvidere afsnittet om forebyggelsesfonden. 4

5 Vi har i løbet af 2009 fået ansat de første dagplejere, som skal varetage stillingerne som gæstedagplejere i eget hjem. De er alle sammen kommet godt i gang nu. Der har været lidt startvanskeligheder, som f.eks. forældre der fortsat ville have gæstepleje der hvor de plejer og en enkelt som ikke kunne finde sig tilrette i jobbet og stoppede igen. I forhold til problematikken omkring forældre som ikke ville skifte gæstedagplejer, må vi sige, at den var vi forberedte på og vi forstår godt, at det kan være lidt svært at skulle til at komme i et nyt hjem, når man er glad, for det der allerede er. Vi har dog holdt helt fast på, at gæstehjemmene er kommet for at blive og det er først og fremmest dem der skal fyldes op med 4 børn, inden vi placerer 5. gæstebarn hos de andre dagplejere. Dette først og fremmest af et økonomisk hensyn men i høj grad også for at skåne dagplejerne, da 5 børn er en stor arbejdsbelastning. Efterhånden som der kommer nye børn ind i dagplejen, vil denne problematik forsvinde, idet de fra starten vil blive oplyst om gæstehjemmene som første mulige placering. Vi er i øjeblikket i gang med at ansætte tredje og sidste gæstedagplejer i Ullerslev og vi håber meget i løbet af foråret også at få en i Ørbæk by og en i Frørup/Tårup. Børne- og Sundhedshuset på Provst Hjortsvej er nu en realitet og der er sat gang i renoveringen. Det var en lang sej proces i 2009, vi skulle igennem, inden det blev sikkert at det blev til noget. Vi måtte spare på nogle enkelte ting for at få budgettet til at række, men det er stadig et meget tilfredsstillende resultat, vi er endt ud med. Vi glæder os meget over tiltaget og arbejder begejstret videre med indretningen af huset. Se afsnittene Gæsteplejen og Heldagslegestuer. Flyverordningen har nu eksisteret hele 2009 og det ser ud til at fungere til alles tilfredshed. Vi har ansat Linette til at varetage funktionen og det går rigtig godt. Linette tager ud til dagplejerne og passer børnene, når de har ærinder uden for huset i arbejdstiden. Forældrebestyrelsen I forældrebestyrelsen har forældrene indflydelse på de overordnede principper for dagplejen. Lederen af Dagplejen fungerer som sekretær for forældrebestyrelsen. Forældrebestyrelsen vælges for to år ad gangen, og generalforsamlingen afholdes hvert år i september. Kun halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. På denne måde sikres stabilitet og kontinuitet i bestyrelsen. 5

6 Forældrebestyrelsen er ikke beslutningstagere i, hvordan dagligdagen foregår hos den enkelte dagplejer, men er med til at fastsætte de overordnede principper for dagplejen. Forældrebestyrelsen står desuden for tre årlige arrangementer for børn i dagplejen, deres forældre og søskende: Store Legedag i Ullerslev, Åben Gård med mulighed for at se køer og malkerobotter samt juleafslutning med julemand og dans omkring juletræet. De to arrangementer var meget velbesøgte i 2009, desværre kom vi ikke til Åben Gård, p.g.a. nogle drift problemer på gården. Den nye bestyrelse håber at gentage succesen i Endelig er det forældrebestyrelsen, der arrangerer generalforsamlingen i september måned. Som forældre får I altid det seneste referat fra forældrebestyrelsens møder udleveret hos jeres barns dagplejer, og I er meget velkomne til at kontakte os både med spørgsmål og forslag til vores arbejde i bestyrelsen. (Kontakt formand Maja Skovsen på eller mobil nr. : ) Medstyrende grupper Dagplejerne i Nyborg Kommune arbejder i medstyrende grupper. En medstyrende gruppe er en fast gruppe af dagplejere, som sammen afholder gruppemøder om aftenen, hvor de planlægger deres ferie og afspadsering, så det kan gå op med gæsteplaceringen af børnene. De arbejder også med indhold i legestuen, virksomhedsplan, læreplaner og meget andet. Hver gruppe har en gruppeleder, som laver dagsorden og indkalder til møderne. Hun/han er også ansvarlig for, at der bliver lavet referat, som sendes til kontoret. Det er gruppelederen, som gæsteplacerer børnene ved dagplejernes planlagte fravær og melder ind til den tilsynsførende pædagog, som taster ind i KMD-dagpleje-systemet. Gruppelederen vælges for tre år ad gangen og kan genvælges efter en pause. 6

7 Gæsteplejen Vi er meget bevidste om, at dagplejens ømme punkt er gæsteplejen. Vi ved, hvor træls det er for forældrene at blive ringet op kl om morgenen, når deres faste dagplejer er syg, og få at vide, at de skal et andet sted hen. Særlig hvis det viser sig, at det er et sted, som de ikke kender. Dette arbejder vi på at gøre så godt som muligt for både børn, forældre og dagplejer igennem de medstyrende grupper og legestuerne. Det foregår sådan, at hvert barn får en fast gæsteplejer inden for gruppen. Denne gæsteplejer bestræber gruppelederen sig på, at barnet kommer til, hver gang dagplejeren har planlagt fri, og pædagogen gør det samme ved sygdom. Kan dette ikke lade sig gøre, kommer barnet til en dagplejer, det har været ved før. Kan dette heller ikke lade sig gøre, sørger vi for, at barnet i hvert fald kommer til en dagplejer i gruppen. Her kender barnet og gæsteplejeren hinanden, fordi de går i legestue sammen. Det er meget sjældent, at vi placerer børn uden for gruppen. Det kan være på lukkedage, hvor der kun er en eller to dagplejere i arbejde i hele kommunen, eller i perioder med meget sygdom. I 2010 vil vores gæstepleje komme til at fungere endnu bedre, idet vi får etableret gæstehus og gæstehjem. I disse kan børnene placeres ved planlagt fravær og ved langtidssygdom. Er der ledige pladser, kan vi bruge disse ved akutte sygemeldinger, men ellers vil der her være flere ledige pladser hos dagplejerne, så sandsynligheden for at komme der hvor man plejer, er større. Vi søger i øjeblikket efter personale til de sidste af disse gæstehjem-stillinger og håber, at få det helt på plads snarest. Gæstehuset kommer til at ligge på Provst Hjortsvej i den gamle Søfartsskole. Her skal en gennemgribende renovering til, inden vi kan rykke ind, men målet er, at det skal stå færdigt til efteråret Heldagslegestuer Vi har fået heldagslegestue på Provst Hjortsvej og den står færdig i efteråret 2010, og vi regner stadig med heldagslegestue i kommende multihal i Ørbæk, som desværre er udskudt til budgetforhandling Vi ser heldagslegestuer som en stor kvalitet i dagplejen. For børnene vil det betyde, at de har hele dage sammen med deres gæsteplejere. De lærer både de andre børn men også de voksne at kende, samtidig med at de har mulighed for at vænne sig til en større 7

8 børneflok i forbindelse med børnehavestart. Det vil også give en større mulighed for forskellige pædagogiske aktiviteter, der er tilpasset det enkelte barns udviklingsniveau. For dagplejerne vil det betyde, at de har mulighed for at sparre med deres nærmeste kollegaer og få inspiration og gode idéer fra hinanden. De vil have en middagsstund sammen, hvor børnene enten sover eller har stillesiddende aktiviteter, hvor de har mulighed for at snakke med andre voksne om løst og fast, og de kan eventuelt planlægge pædagogiske aktiviteter til næste gang, de skal i legestue. Dette vil give plads til at tænke større pædagogiske tanker på deres aftenmøder. Det er en længere proces, vi skal i gang med i forbindelse med etablering af heldagslegestue, og der er et stykke vej endnu, men vi glæder os til det og ser frem til det færdige resultat. Forebyggelsesfonden Vi har i samarbejde med konsulentfirmaet JJ-Kompetence søgt, og fået bevilget, kr fra Forebyggelsesfonden Hovedformålet med projektet er, at gøre vores dagpleje til en arbejdsplads der fremmer livskvaliteten og den generelle kropsbevidsthed for derigennem at nedbringe sygefraværet. Det første mål er, at styrke forebyggelse af skader i bevægeapparatet, fremme kropsbevidstheden og nedbringe antallet af sygedage. Det andet mål er, at udvikle fremtidige arbejdsvilkår for dagplejen der sikrer, at den enkelte dagplejer oplever dagplejeområdet som en attraktiv arbejdsplads og et godt psykisk arbejdsmiljø. Projektet kommer til at indeholde kurser, holdtræning, sundhedstjek, individuel træning o.lign. 8

9 Forpligtende samarbejde Nyborg Kommune har lavet en forsøgsordning med forpligtende samarbejde mellem institutioner i tre geografiske områder. Forsøgsordningen løber i 3 år med virkning fra 1. januar Forsøgsordningen betyder ikke, at institutionsledere og bestyrelserne afgiver formel kompetence, men institutionerne forpligter sig til at indgå i et udvidet samarbejde, hvor lederne for eksempel fordeler opgaver efter interesser og spidskompetencer. I 2008 har man arbejdet efter det oprindelige kommissorium, som imidlertid hurtigt viste sig ikke at være hensigtsmæssigt. Derfor blev der afholdt en midtvejsevaluering, hvor Børne- og familieudvalget efter anbefaling fra dagtilbudsområdet vedtog et nyt kommissorium for arbejdet. For dagplejen betød det, at fra at have været med i alle tre områder blev det nu besluttet, at vi kun er med i det ene nemlig område Syd, som udover dagplejen dækker Børnehaven Bjergbakken, Børnehaven Åhaven, Børnehuset Provst Hjortsvej, Kastaniehuset, Øksendrup Børnehave og Ravnekæret. I det nye kommissorium er det fint for Dagplejen kun at være med i den ene gruppe, selv om vi jo dækker hele kommunen, idet der vil blive lavet nogle arbejdsgrupper, som man efter behov kan være med i. Her kan vi sørge for, at der kommer personale med fra Dagplejen i de grupper, som kan have vores interesse. I forbindelse med den nye ledelsesstruktur er der blevet iværksat en lederuddannelse. Det er DISPUK under Syddansk Universitet, som står for uddannelsesforløbet. Vi skal i 2010 evaluere både samarbejdsgrundlaget for De Forpligtende Samarbejder og lederuddannelsen. 9

10 Visioner i I 2010 vil vi fortsat arbejde meget med dagplejernes trivsel, både i det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Vi vil fra ledelsens side fortsat lægge meget vægt på de bløde værdier i et arbejdsmiljø og på øget informationsniveau. Det gælder ligeledes børnemiljøet, hvilket skal vurderes i børneperspektiv, derfor vil vi i 2010 færdiggøre den lovpligtige børnemiljøvurdering. Vi har visioner i forhold til forebyggelsesfondens indhold og betydning for dagplejernes trivsel. Dernæst er vores vision at den netop udsendte reviderede personalehåndbog medvirker til øget informationsniveau. Vi har valgt, at vores souschef Helle fortsat ikke skal være tilknyttet en bestemt gruppe, men være til rådighed for alle dagplejere, som af den ene eller anden årsag har brug for lidt ekstra opmærksomhed eller råd og vejledning. Vi skal som noget nyt i 2010 have implementeret det nye princip om tilbagebetaling af forældrebetalingen. Dette forventer vi os meget af, idet det giver mulighed for, at forældrene kan få tilbagebetalt deres penge, hvis de ønsker at holde børnene hjemme frem for at benytte gæstepleje. Vi forventer, at det yderligere aflaster vores gæstesystem og at det desuden åbner for muligheden for, at dagplejerne i videre udstrækning kan få opfyldt deres ønsker om placering af ferie, idet der vil være færre børn som skal bruge gæstepleje. Den helt store vision for år 2010, er håbet om ansættelse af yderligere en pædagog. Vores fuldtidspædagoger varetager p.t dagplejere hver, hvilket svarer til ca. 144 børn. Derudover skal vi nu til at føre tilsyn i Børne og Sundhedshuset, hvilket bliver en stor ekstra arbejdsbelastning for de pædagoger som kører i Nyborg. 10

11 Tværfagligt samarbejde I Nyborg Kommune er der iværksat et tværfagligt samarbejde mellem Socialforvaltningen, Pædagogisk/Psykologisk Rådgivning, Sundhedsplejen og institutionerne, herunder Dagplejen. Dette er sket for at forbedre indsatsen for børn med særlige behov. Her har vores souschef, sammen med pædagoger fra kommunens øvrige institutioner, netop gennemgået et kursus, i et forløb der hedder signs of safety som involverer et afklaringsredskab med fokus på disse børn. Målet er blandt andet at sætte fokus på forebyggelse af negativ social arv, sikre en fleksibel målrettet indsats, hvor barnet støttes i sin udvikling samt sikre en god overlevering fra dagpleje og børnehave. Overordnet pædagogisk læreplan På de følgende sider kan der læses om Dagplejens overordnede pædagogiske læreplan, som er skrevet af personalet og løbende justeres. I henhold til lov om dagtilbud skal der udarbejdes en overordnet pædagogisk læreplan for alle dagtilbud. Læreplanen skal indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske læringsproces skal give børnene mulighed for at tilegne sig. Tema 1 - Barnets alsidige personlige udvikling Vi vil give børnene mulighed for at udvikle sig som de unikke væsener, de er. Vi vil respektere og anerkende børnene med hver deres personlighed. Give børnene en følelse af at være værdifulde. Det kan vi blandt andet opnå ved at: Tage børnene alvorligt. Elske dem som de er. Give plads til, at de kan have hver deres personlighed. Se dem. Høre dem. Styrke børnenes stærke sider og støtte dem i de svage sider. Vi vil som voksne være nærværende, tage del i sammenspil samt konflikter og på den måde hjælpe på vej til forståelse. 11

12 Sørge for ros og tryghed, så børnene tør udtrykke sig i det sociale fællesskab. Vise respekt for at børn gør ting i forskellige tempi. Give masser af knus og kærlighed. Tema 2 - Sociale kompetencer Det er vigtigt for os, at børnene oplever at være en betydningsfuld del af et fællesskab. Det kan vi blandt andet opnå ved: Alle børn får en hjertelig velkomst om morgenen, så de fra starten føler sig helt uundværlige. Lege sammen og fordele roller, fx. køre blade i haven med små trillebøre og lave vejarbejde. Lære at respektere mit og dit, ved fx. at medbringe noget som er mit eget. Lære at låne ud og deles om tingene. Give børnene små opgaver, så de føler sig betydningsfulde i fællesskabet. Sætte ord på følelser. De store børn hjælper de små med ting, de ikke selv kan klare. Give børnene chance for at løse konflikter selv, inden den voksne blander sig. Vi, som voksne, omgås børnene med respekt. Tema 3 - Sprog Vi vil øge bevidstheden om barnets sproglige udvikling. Vi arbejder med at give børnene gode muligheder for fysisk udfoldelse, da det er et væsentligt element for god sprogindlæring. Grundlaget for indlæring af sprog er, at samværet foregår i en god atmosfære mellem barn og voksen, og at samværet er præget af nærvær og accept. Det kan vi blandt andet opnå ved: At give det enkelte barn rum, mulighed og tid til at ytre og bevæge sig. Bevidst brug af sang og musik. Undgå baggrundsstøj (for eksempel radio tændt). Dagplejerne låner bøger på biblioteket. Der læses højt/snakkes billeder i dagplejehjemmet. Der leges med rim og remser. Der tales meget med børnene. Der sættes ord på alt, hvad vi ser og gør både ude og inde. Der synges og bruges instrumenter/rasleting. 12

13 Det tætte samvær i puslesituationer udnyttes. Tæt kontakt og mulighed for lidt gymnastik med barnet. Der pustes til vattotter, fjer. Der blæses sæbebobler. Der pustes og suges i sugerør. Tallerken slikkes ren for A 38. Der laves forskellige lyde med munden, der laves grimasser blandt andet foran spejlet. Tema 4 - Krop og bevægelse Vi vil styrke børnenes motoriske udvikling gennem udfordringer og give dem tid til at eksperimentere. Det kan vi blandt andet opnå ved: Børnene er i deres vågne tid så meget på gulvet som muligt. De ligger på maven, så de kan række efter legetøj. De stimuleres til at kravle. Omgivelserne indrettes, så de får lyst til at bevæge sig. Der er god bevægelsesfrihed inde og ude. Legetøj appellerer til fysisk udfoldelse. Lade børnene selv eksperimentere med deres kunnen. Give børnene udfordringer. Børnene er selv med til at tage tøj af og på. Tema 5 - Natur og naturfænomener Vi vil udvikle børnenes sanser, motorik, sprog og begrebsverden ved at udnytte de udendørs muligheder. Det kan vi blandt andet opnå ved: Børnene opdager, hvor spændende det er at udforske naturen. Lade børnene bevæge sig i ujævnt terræn (for eksempel på sten, i sand, på græs, mos, kravle over grene). 13

14 At børnene bliver opmærksomme på vejrets og årstidens skiften. Varme, kulde, vådt og tørt. Lade børnene opleve forskellige dufte (for eksempel blomster, dyr og luften efter regn). Lege alene og uforstyrret i haven, give dem mulighed for at gemme sig. Tage på små udflugter med madpakker og udforske verden. At de får respekt for naturen og dyrene og lærer at begå sig (ikke brække grene af træerne, ikke smide affald, iagttage dyrene på afstand og så videre). Ser havens planter komme frem og visne væk. Børnene oplever, at man kan dyrke grøntsager og senere spise dem. Tema 6 - Kulturelle udtryksformer og værdier Vi ønsker, at give børnene mulighed for at møde forskellige kulturelle udtryksformer, fx. musik, billeder, skulpturer o.lign. for herigennem at styrke børnenes nysgerrighed og sanselighed. Det kan vi blandt andet opnå ved at: Vi synger og læser bøger. Vi tegner og laver collager af udklip. Vi går på maleriudstilling Vi tegner og maler Vi har musikpædagog i legestuen Vi har en årlig bustur, fx. til Zoo Vi taler om sanserne Vi går til musikalsk legestue på biblioteket Vi går i kirke til jul Vi leger med ler Vi laver dukketeater Vi taler om andre kulturer med børnene, og nogle gange har vi været heldige at finde en familie, som har villet bruge tid på at fortælle om deres kultur og lave spændende mad til os. Vi holder de gamle danske traditioner i hævd. 14

15 Budget 2010 Dagplejens rammebeløb for 2010 er på kr som er fordelt på følgende måde: Personale (dagplejer og pædagoger) -Uddannelse -Kurser og møder -Kørsel -Øvrige personaleudgifter Kr Kr Kr Kr Beskæftigelsesmaterialer (startpakker, Kr legetøj) Øvrige udgifter vedr. børnene (gruppernes Kr eget budget) Forældrebestyrelse Kr Øvrige materiale- og aktivitetsudgifter -Administrationsudgifter Kr Andet (renovation, barnevogne, stole, handsker, transport m.m.) Kr It, inventar og materiel Kr Overførsel fra budget 2009 til budget 2010 Kr

16 Torvet Nyborg 16

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa Velkommen i dagplejen i Område Grenaa 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

Velkommen til dagplejen i Område Grenaa

Velkommen til dagplejen i Område Grenaa Velkommen til dagplejen i Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Hvad er en kommunal dagpleje?

Hvad er en kommunal dagpleje? DAGPLEJEN 1 Velkommen Vi byder dig og dit barn velkommen i Den kommunale Dagpleje i Esbjerg kommune. Med denne folder vil vi gerne fortælle dig om dagplejen og dens muligheder. Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN ASSENS KOMMUNE

VELKOMMEN I DAGPLEJEN ASSENS KOMMUNE VELKOMMEN I DAGPLEJEN ASSENS KOMMUNE Adresse: Møllebakken 22 A, 5690 Tommerup Leder: Aase Lind Nielsen Tlf.nr.: 64 74 68 09 E-mail: alnie@assens.dk Souschef: Maike Rodenberg Tlf. nr.: 64 74 67 07 E-mail:

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Bodil s Bodil dagpleje

Bodil s Bodil dagpleje Bodil s dagpleje Bodils dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Bodil Aaskov Overmarken 1 6670 Holsted Tlf.: 75393081 Mobil nr.: 51327985 Bodil Aaskov Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

BMV SÅDAN! Nyborg Kommunale Dagpleje har et ønske om i fællesskab, at prioritere rummelighed som værende en af vores fremtrædende værdier.

BMV SÅDAN! Nyborg Kommunale Dagpleje har et ønske om i fællesskab, at prioritere rummelighed som værende en af vores fremtrædende værdier. fdlægmksæølgjkælfdgkpsldfæ Børneafdelingen, Dagplejen læk BMV SÅDAN! Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Børnemiljøvurdering for Nyborg Kommunale

Læs mere

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice s dagpleje Alices dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice Nicoline Petersen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE

VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE VORBASSE DAGPLEJE VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE Kære Forældre Denne pjece er tænkt som information om de praktiske spørgsmål der kan være i forbindelse med Jeres barns start i

Læs mere

Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld

Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld Jeg hedder Lis, jeg er gift med Ole, vi bor Skovforte 10 Christiansfeld. Vi har en voksen datter Rikke som bor i nærheden sammen med Lasse og deres søn Gustav,

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer.

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer. Lene s dagpleje Lenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lene Køhlert Jensen Skovvej 31 6650 Brørup Tlf.: 22933739 Lene Køhlert Jensen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Kære forældre. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen

Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen Vi vil arbejde med forskellige temaer og pædagogiske læreplaner henover året. Temaet er Hvem er jeg hvad kan jeg? og Kom og leg med

Læs mere

Læreplan for Hobitten s dagpleje

Læreplan for Hobitten s dagpleje Ifølge Dagtilbudsloven af 17. juni 2011 skal det fremgå af de pædagogiske læreplaner hvilke læringsmål, metoder og læringsaktiviteter dagtilbuddet har i forhold til følgende 6 temaer: Barnets alsidige

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild s dagpleje Gunhilds dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild Rask Jensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard Marianne s dagpleje Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej 49 6650 Brørup Tlf.: 21 68 99 09 Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Dagplejen. Dagtilbudsafdelingen

Dagplejen. Dagtilbudsafdelingen Dagplejen Dagtilbudsafdelingen Velkommen 2 3 Pædagogiske læreplaner Vi byder jer og jeres barn velkommen i dagplejen i Viborg Kommune. I dagplejen modtager vi børn i alderen 0 3 år. Børnene kan blive i

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita s dagpleje Anitas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita Dalby Schneider Dich Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Dagplejen i Mårslet og Solbjerg

Dagplejen i Mårslet og Solbjerg Dagplejen i Mårslet og Solbjerg Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Dagtilbuddet... 3 Kontaktoplysninger... 3 Dagplejens kendetegn... 3 Forbesøg... 3 Kontaktmødet... 4 En god start på dagplejelivet...

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.:

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.: Lone s dagpleje Lones dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang 22 6752 Glejbjerg Tlf.: 75198111 Lone Hagedorn Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord 2013 og 2014 Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord Indholdsfortegnelse Vision for børns læring 3 Indledning 3 Arbejdsmetode og evalueringsstrategi 4 1.Hvad er sociale kompetencer og hvordan vil jeg arbejde

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i Syd 3, vi glæder os meget til at samarbejde med dig/jer

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i Syd 3, vi glæder os meget til at samarbejde med dig/jer Kære forældre Velkommen til dagplejen i Syd 3, vi glæder os meget til at samarbejde med dig/jer Vi er 11 dagplejere, hvoraf den ene af os er ansat som gæstedagplejer og bor fra Humlegårdsbæk i Øst til

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN i Odense Kommune Dagplejen i Odense Kommune Vi vil gerne byde velkommen til Dagplejen i Odense Kommune. Vi glæder os til det kommende samarbejde og til at være en del af dit barns

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Luise Dorthe. Anne Marie Natasha. Gitte. Kirsti. Cecilia. Lisbeth. Hjortebro. Dagplejen

Luise Dorthe. Anne Marie Natasha. Gitte. Kirsti. Cecilia. Lisbeth. Hjortebro. Dagplejen Luise Dorthe Anne Marie Natasha Kirsti Gitte Cecilia Lisbeth Dagplejen Hjortebro Hjortebro gruppen. Vi er en lille velfungerende gruppe dagplejere, med stor aldersspredning, som i hverdagen brænder for

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

Læreplan Dagplejen i Københavns Kommune 2015

Læreplan Dagplejen i Københavns Kommune 2015 Læreplan Dagplejen i Københavns Kommune 2015 LÆRING I 2004 blev loven om pædagogiske læreplaner indført. Loven skal sikre og inspirere til at dagplejen skaber rummelige læringsmiljøer med lydhørhed overfor

Læs mere

Åses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Åse Clausen Byagervej 68 6650 Brørup Tlf.: 21 35 87 58. Åse Clausen Redigeret af Maria Moesgaard

Åses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Åse Clausen Byagervej 68 6650 Brørup Tlf.: 21 35 87 58. Åse Clausen Redigeret af Maria Moesgaard Åse s dagpleje Åses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Åse Clausen Byagervej 68 6650 Brørup Tlf.: 21 35 87 58 Åse Clausen Redigeret af Maria Moesgaard Hej forældre! Velkommen i dagplejen. Jeg glæder mig

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Betinas dagpleje. Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470

Betinas dagpleje. Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470 Betina s dagpleje Betinas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470 Betina Daugaard Hansen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Eventyrhusets læreplan og handleplaner

Eventyrhusets læreplan og handleplaner Eventyrhusets læreplan og handleplaner 2016-2017 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner er lovmæssigt fastlagt i dagtilbudsloven. Vi skal beskrive mål for børnenes læring indenfor følgende 6 temaer: 1.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Signe s Signe dagpleje

Signe s Signe dagpleje Signe s dagpleje Signes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Signe Jørgensen Holleskovvej 24 6683 Føvling Tlf.: 22 25 47 64 Signe Jørgensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Velkommen til børn og forældre

Velkommen til børn og forældre Velkommen til børn og forældre Præsentationsmøde Når I har fået en plads i dagplejen, inviterer pædagogen jer og jeres barn til et præsentationsmøde hos dagplejer. Pædagogen forestår mødet. På mødet fortæller

Læs mere

Den kommunale Dagpleje. En vigtig brik

Den kommunale Dagpleje. En vigtig brik Den kommunale Dagpleje En vigtig brik Vi byder hermed dig og dit barn hjertelig velkommen til Dagplejen i Vordingborg Kommune For os er det vigtigt at give dit barn tryghed, omsorg og nærvær Med dette

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Kirstens dagpleje 2017 Kontakt oplysninger: Kirsten Mayland Gammelgaard Nyvej Lintrup Tlf.:

Kirstens dagpleje 2017 Kontakt oplysninger: Kirsten Mayland Gammelgaard Nyvej Lintrup Tlf.: Kirstens dagpleje 2017 Kontakt oplysninger: Kirsten Mayland Gammelgaard Nyvej 18 6660 Lintrup Tlf.: 61 60 38 59 Kirsten Mayland Gammelgaard Redigeret af Lillian Mølgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Annys Dagpleje. Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com

Annys Dagpleje. Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com Anny s dagpleje Annys Dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com Anny Schlünsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Mål og indikatorer på vej mod to år

Mål og indikatorer på vej mod to år Mål og indikatorer på vej mod to år Pædagogiske læringsmål I Institution XX understøtter vi forældresamtalerne gennem det digitale dialogredskab 'Rambøll Dialog'. Derfor har du modtaget link med adgang

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Heidis dagpleje. Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk. Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard

Heidis dagpleje. Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk. Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard Heidi s dagpleje Heidis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Værdier, handleplaner og evaluering

Værdier, handleplaner og evaluering Gentofte Dagpleje Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. august 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 9 kommunale dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. En dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Dagplejen Åby: Velkommen til onsdagsgruppen:

Dagplejen Åby: Velkommen til onsdagsgruppen: Dagplejen Åby: Velkommen til onsdagsgruppen: I vores gruppe er vi 5 dagplejer, Kit, Marianne, Lotte, Anja og Annette P. Vi har tilsammen 20 børn i alderen 0-3 år. Lige nu har vi rigtig mange nye små, som

Læs mere

Annes dagpleje. Kontakt oplysninger: Anne Kibsgaard Morbærvej Vejen Tlf.: Anne Kibsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen

Annes dagpleje. Kontakt oplysninger: Anne Kibsgaard Morbærvej Vejen Tlf.: Anne Kibsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Anne s dagpleje Annes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anne Kibsgaard Morbærvej 45 6600 Vejen Tlf.: 40893753 Anne Kibsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde.

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde. Læreplaner. Vi har i ledelsesteamet lavet en strategi, som betyder at: alle 5 institutioner arbejder med samme læreplanstema vi arbejder med et læreplanstema i 2 måneder af gangen vi kommer gennem de 6

Læs mere

Evas dagpleje Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej Bække Tlf.: Mobil:

Evas dagpleje Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej Bække Tlf.: Mobil: Eva s dagpleje Evas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej 14 6622 Bække Tlf.: 75 38 91 74 Mobil: 23 44 39 88 Eva Julius Kristensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

For barnet betyder det at Det knytter venskaber Det hjælpes til at løse konflikter selv Det opfordres til at hjælpe andre børn

For barnet betyder det at Det knytter venskaber Det hjælpes til at løse konflikter selv Det opfordres til at hjælpe andre børn I Holsted børnehave styrker vi barnets sociale kompetencer Fordi børn der er sociale har større forudsætning for at samarbejde, de bliver mere tolerante, og alvorligt drilleri/mobning mindskes. Det knytter

Læs mere

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit s dagpleje Birgits dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit Müller Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Velkommen. i Ringsted Kommunale Dagpleje

Velkommen. i Ringsted Kommunale Dagpleje Velkommen i Ringsted Kommunale Dagpleje 2015 Ringsted Kommunale Dagpleje Dagplejekontorets information Adresse: Frejasvej 3, 4100 Ringsted. Kære Forældre Vi håber jeres barn kommer til at trives i dagplejen

Læs mere

VELKOMMEN. til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN. til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Vi er ude hele året. Vi oplever årstidernes forskelligheder og finder ud af, hvordan det kan bruges i legen.

Vi er ude hele året. Vi oplever årstidernes forskelligheder og finder ud af, hvordan det kan bruges i legen. Læreplaner for Skovbørnehaven på Samsø 2006 Naturen og naturfænomener Lovens krav: At opleve glæde ved at være i naturen og udvikle respekt for natur og miljø At erfare naturen som rum for leg og fantasi

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Læreplan for Allerød Dagpleje

Læreplan for Allerød Dagpleje Læreplan for Allerød Dagpleje 1 Bekendtgørelsen omkring læreplaner i dagtilbud 8 i lov om social service trådte i kraft den 1.08.2004. I loven står der at der for den kommunale dagpleje skal udarbejdes

Læs mere