Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter."

Transkript

1 Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer, rykkere, udstedte rentenotaer og udstedte rykkere Rentebetingelser Rykkerbetingelser Tilknytning af rente- og rykkerbetingelser til kunder Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Kontoen oprettes under Afdelinger Økonomistyring Finans Kontoplan, knappen Konto Kort. Kontoens bogføringsopsætning skal se således ud, da renter er momsfri: 1

2 Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Der skal også være oprettet en finanskonto til rykkergebyrer, her skal bogføringsopsætningen se således ud: Når de nye konti er oprettet sluttes af med at indrykke kontoplanen. Klik på knappen Funktion på oversigten over kontoplanen og vælg Indryk kontoplan. Svar ja til den efterfølgende meddelelse. Herefter skal kontoplanen se således ud: Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Under Afdelinger Opsætning Programopsætning Økonomistyring Bogføringsgrupper - Debitorbogføringsgrupper skal du nu tilføje de nyoprettede rente-/rykkerkonti, således at programmet ved hvor renter og rykkergebyrer skal bogføres. 2

3 I eksemplet bogføres alle renter og rykkergebyrer på samme konto, uanset hvilken debitorbogføringsgruppe kunden tilhører. Nummerserier for rentenotaer, rykkere, udstedte rentenotaer og udstedte rykkere Da rentenotaer og rykkere dannes automatisk, skal der oprettes 4 nummerserier, således at programmet automatisk kan tildele numre til bilagene. Nummerserierne skal du oprette under Afdelinger Salg & Marketing Opsætning Salgsopsætning, fanen Nummerering. Tryk F4 i feltet med den nummerserie, du vil oprette herved åbnes vinduet Nummerserie, hvor oprettelsen foretages. Du skal oprette nummerserier til felterne Rykkernumre, Udstedte rykkernumre, Rentenotanumre og Udstedte rentenotanumre: 3

4 Rentebetingelser Rentebetingelser indeholder oplysninger om bl.a. rentesats og beregningsmetode. De oprettes under Afdelinger Opsætning Programopsætning Økonomistyring Finans Rentebetingelser. Der skal som minimum være oprettet én rentebetingelse for at du kan beregne renter. Feltet Renteberegningsmetode kan der vælges mellem saldo og kreditkronedage Ved Saldo beregnes renten som: Forfalden saldo * (rentesats/100) Ved Kreditkronedage beregnes renten som: Forfalden saldo * (Kreditdage/Renteperiode) * (Rentesats/100). Vælges metode kreditkronedage så skal renteperiode angives 4

5 Feltet Min.Beløb. Her kan der angives et minimumsrentebeløb. Hvis renten er mindre end beløbet i feltet Min.Beløb tilskrives der ingen renter. Udfyldes feltet beregnes der ikke rente af kreditlinjer. Feltet Respitperiode angiver, hvornår der oprettes en rentenota. Respitperioden for den første rentenota beregnes fra fakturaens forfaldsdato. Respitperioden for efterfølgende rentenotaer beregnes fra den foregående rentenotas forfaldsdato. Feltet Rentetekst er lidt specielt. Her kan du indsætte den beskrivelse, der skal bruges i feltet Beskrivelse på rentenotalinjer. Du kan bruge disse variabler i teksten: %1 = Beskrivelsen på debitorposten %2 = Bilagstype på debitorposten %3 = Bilagsnr. på debitorposten %4 = Rentesats %5 = Beløb på debitorposten %6 = Restbeløb på debitorposten (ved kreditkronedage omregnes restbeløb til rentegrundlaget) %7 = Forfaldsdato på debitorposten %8 = Valutakode på rentenotahovedet Hvis du definerer en tekst, der inkluderer en af ovennævnte koder, erstattes koden automatisk med den relevante tekst. I ovenstående eksempel er brugt teksten %4% rente af %6, der ved dannelse af rentenota ved et restbeløb på debitorposten på 1.000, vil give renteteksten 1,75% rente af I felterne Bogfør rente og Bogfør opkrævningsgebyr skal du sætte et hak hvis du ønsker at renter og gebyrer skal bogføres automatisk i forb. Med udstedelse af rentenotaer. Hvis du ikke sætter hak i felterne skal du foretage bogføringen manuelt. Rykkerbetingelser Rykkerbetingelser indeholder oplysninger om bl.a. antal af rykkere og et minimumsbeløb før en debitor rykkes for restbetalingen. De oprettes under Afdelinger Opsætning Programopsætning Økonomistyring Finans Rykkerbetingelser. 5

6 Der skal som minimum være oprettet én rykkerbetingelseskode for at du kan udstede rykkere. I felterne Bogfør rente og Bogfør opkrævningsgebyr skal du sætte et hak hvis du ønsker at renter og gebyrer skal bogføres automatisk i forbindelse med udstedelse af rykkere. Hvis du ikke sætter hak i felterne skal du foretage bogføringen manuelt. Hver rykkerbetingelse kan bestå af flere niveauer. Marker betingelsen og klik derefter på funktionsknappen Niveauer i båndet. Så fremkommer følgende billede, hvor ønsket antal niveauer kan specificeres: For hvert niveau kan du definere hhv. en start-, en faktura- og en sluttekst, som udskrives før og efter specifikation af åbne forfaldne poster. Eksempel på starttekst: 6

7 Tilknytning af rente- og rykkerbetingelser til kunder Som sidste led i opsætningen skal du nu på hver debitor indmelde den rente- og rykkerbetingelse, der skal være gældende. Kunder, der ikke skal renteberegnes / rykkes, skal ikke have påsat rente- /rykkerbetingelser. Betingelserne sættes på under Afdelinger Salg & Marketing Salg Debitorer, fanen Betaling: 7

8 Udstedelse af rentenotaer Rentenotaer udstedes i to trin. Først dannes et forslag til rentenotaer. Når dette forslag er færdigredigeret bogføres forslaget (= rentenotaerne udstedes). Gå ind i Afdelinger Økonomistyring Periodiske aktiviteter Tilgodehavender Rentenotaer. Tryk på funktionsknappen Ny i båndet: Klik på Funktionsknappen Opret rentenotaer i båndet og udfyld Bogføringsdato og Bilagsdato på fanebladet indstillinger som ønsket: 8

9 På fanebladet indstillinger angives den ønsket bogføringsdato for renteberegningen. Feltet Bilagsdato har to funktioner. Bilagsdato anvendes til at beregne forfaldsdato på renteposten og til at udvælge hvilke forfaldne posteringer der skal medtages i beregningen. D.v.s. at hvis bilagsdato er så medtages poster hvor forfaldsdatoen er mindre end Klik OK for at danne renteforslag. 9

10 Redigering af rentenota Der vil blive dannet én rentenota for hver debitor, der har en rentebetingelseskode tilknyttet, og som har en saldo der har været forfalden i flere dage end tilladt i henhold til rentebetingelserne. Obs: Kreditposter medtages, hvis der ikke er angivet et renteminimum. Der dannes dog ikke nogen rentenota, hvis debet og kreditrente går ud mod hinanden eller hvis rentenotaen bliver kredit. Der kan redigeres i den enkelte rentenota. Hvis rentenotaen er som ønsket kan den nu udstedes, dvs. bogføres. Klik på knappen Udstedelse og vælg Udsted. Hvis samtlige rentenotaer skal bogføres, skal du fjerne nummeret i feltet. På fanen Indstillinger kan du vælge at få udskrevet rentenotaen samt ændre bogføringsdatoen. Klik OK for at starte bogføringen. De bogførte rentenotaer ligger nu under Økonomistyring Periodiske aktiviteter Tilgodehavender - Udstedte rentenotaer: 10

11 Og rentenotaen er nu bogført ind på debitors konto: Klik evt. på knappen Naviger, marker linjen med finansposter og klik på Vis, for at se hele det bogførte bilag (bogføring af både renter og eventuelle gebyrer): 11

12 Sletning af en renteberegning Det er muligt at slette forslag til renteberegning. Dette gøres ved at vælge oversigt på Rentenota vinduet. Marker alle linjer og tryk Slet. Beregn rente til enkelt debitor Opret en rentenota til kunde og tryk på funktionsknappen Forslå rentenotalinjer i båndet. Tryk OK på billedet, der fremkommer og herved dannes der en Rentenota til kunden. 12

13 Udstedelse af rykkere Rykkere udstedes ligesom rentenotaer i to trin. Først dannes et forslag til rykkere. Når dette forslag er færdigredigeret bogføres forslaget (= rykkerne udstedes). Gå ind i Økonomistyring Periodiske aktiviteter Tilgodehavender Rykkere. 13

14 Klik på funktionsknappen Opret rykkere i båndet og udfyld fanebladet indstillinger som ønsket: Klik OK for at danne rykkerforslag. Der vil blive dannet rykkere for alle debitorer der har en rykkerbetingelseskode tilknyttet, og som har en saldo der har været forfalden i flere dage end tilladt i henhold til rykkerbetingelserne. 14

15 Efter opsætningen på rykkerniveau 1 er der ikke tilskrevet renter og opkrævningsgebyr. Klik på funktionsknappen Udsted i båndet for at bogføre rykkeren. Hvis samtlige rykkere skal bogføres, skal du fjerne nummeret i feltet Filter. På fanen Indstillinger kan du vælge at få udskrevet rykkernotaen samt ændre bogføringsdatoen. 15

16 Klik OK for at starte bogføringen. De bogførte rykkere ligger nu under Økonomistyring Periodiske aktiviteter Tilgodehavender Udstedte rykkere: Og rykkerne er nu bogført ind på debitors konto, hvis der i forbindelse med rykkerudstedelsen har været pålagt rykkergebyrer. Klik evt. på funktionsknappen Naviger, marker linjen med Rykker/rentenotaposter og klik på Vis, for at se hele det bogførte bilag: 16

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer Kontoudtog debitorer Nedenstående beskrivelse tager udgangspunkt i Rapport 6052084 DSM kontoudtog 2 FIK752, men en stor del af beskrivelsen vil være gældende for øvrige DSM kontoudtogs-rapporter. Kontoudtoget

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Bogføringsfejl Tilbagefør transaktion Med funktionen Tilbagefør transaktion kan du

Læs mere

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Standardkladder og Gentagelseskladder I Microsoft Dynamics NAV bruges Standardkladden

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du i Navision Stat 5.4.01 udsøger og overfører fordringer til SKAT for inddrivelse via EFI.

Denne vejledning beskriver, hvordan du i Navision Stat 5.4.01 udsøger og overfører fordringer til SKAT for inddrivelse via EFI. Side 1 af 26 Navision Stat 5.4.01 5. november 2013 ØS/ØSY/MAG EFI Integration Overblik Introduktion Den offentlige inddrivelsesopgave blev samlet i Restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM) under Skatteministeriet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC DIRECT DEBIT FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 INDHOLD 1 Indledning... 3 1 Opbygning... 4 2 Opsætning generelt... 5 2.1 Opsætning af

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere