Nyhedsbrev. Velkommen. Nyt website

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Velkommen. Nyt website"

Transkript

1 MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 5 M a j Velkommen I d e t t e n u m m e r : Velkommen 1 Nyt website 1 Vejleder i VækstModellen Uddannelse 2012/13 Kløften Festival 2012 Artikel om VækstModel kursus efterår Velkommen til MG-Udviklings nyhedsbrev. MG-Udvikling udvikler sig hele tiden, og med dette nyhedsbrev, vil vi holde dig orienteret herom, ligesom vi vil fortælle de gode historier. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange årligt. Du kan til enhver tid framelde vores nyhedsbrev ved at sende en mail til Nyhedsbrevene er naturligvis gratis, og vi garanterer, at din adresse ikke bliver videregivet eller brugt til andre formål. Nyt website Hos MG-Udviking går det stærkt. Vi er godt i gang med kurser og uddannelser samt mange spændende opgaver i samarbejde med vores kunder. Også internt hos MG-Udvikling udvikler og arbejder vi med fornyelse og i den forbindelse, er vi i gang med at lave et nyt website. Dette website, som vi laver i samarbejde med Kort Sagt (www.kortsagt.dk) bliver forfriskende nyt, nemt at navigere rundt i, og du vil finde meget nyt og inspirerende indhold. Glæd dig til vi går online om ikke så længe. Mere information følger.

2 S i d e 2 Vejleder i VækstModellen 2012/13 NU er vi ved vejs ende og afslutter uddannelsen 2011/12. Det har været et kanon hold og udbyttet ligeså. Uddannelsen tager naturligvis afsæt i VækstModellen, som er den grundlæggende model i undervisningen. Og samtidig vil der være fokus på Positioneringer og Semantiske Polariteter. Disse dialog-modeller tilsammen synes at være en meget handlingsorienteret og kraftfuld cocktail, der virker!! Når deltagerne så samtidig medbringer deres egne udfordringer i egne organisationer, bliver undervisningen også nærværende og praksisorienteret. Chefkonsulent Marianne Grønbæk og Karin Ladefoged (Leder af det Spacialpædagogiske Hus, Vejle Kommune) er gennemgående undervisere på denne uddannelse. Datoer: 1. og 2. november 2012 (internat) 16. og 17. januar 2013 (eksternat) 20. og 21. marts 2013 (eksternat) 7. maj 2013 (afsluttende praksis-eksamen) N y h e d s b r e v M a j Pris: DKK ekskl. moms. Prisen dækker undervisning, materialer og ophold. Beløbet betales inden uddannelsesstart og kan evt. deles i to rater. Tilmelding er bindende og sker pr. til Vibeke Rathmann på senest den 30. september Oplys navn, stilling, arbejdssted, adresse, telefonnummer om dagen og evt. EAN nummer. Kontakt os, hvis du ønsker mere information om uddannelsen. Nogle udtalelser fra nogle af denne sæsons deltagere, om hvad de har fået ud af at gå på uddannelsen: Jeg oplever stor trivsel og arbejdsglæde kvaliteten i mit liv er højnet. Jeg tager tydelige positioner og ved at gå bag om andres positioner, forstår jeg den andens perspektiv. Jeg giver den anden mulighed for at blive i sin position / at tage en anden position. Jeg er nysgerrig på, hvad den anden siger og det udvikler samtalen på en anerkendende og værdsættende måde. Hvad gjorde jeg inden uddannelsen.. her kan jeg lave en sol: hvad er det gode ved J Jeg anvender VækstModellen, det at tage tydelige positioner og det at arbejde med Semantiske Polariteter, i alle mine arbejdsfunktioner og privat. Det er blevet en del af mig, en måde jeg tænker på, en måde jeg taler på, en måde jeg handler på. En livsstil. Jeg er blevet bedre til at tage tydelige og nye positioner... Jeg bruger VækstModellen på fag-møder og ude i institutionerne, det er blevet bedre, og der er kommet en anden dialog. VækstModellen er blevet en naturlig del af min hverdag. Vækstmodellen giver mig en større klarhed på et emne - eller en problem stilling. Og jeg kan supervisere.

3 Kløften Festival 2012 Igen i år har vi besluttet at sponsorere Kløften Festival Det er en tilbagevendende begivenhed i Haderslev med masser af musik og finder sted 28., 29 og 30. Juni Programmet og mere information om festivalen kan ses på deres hjemmeside: Den Systemiske Lederuddannelse i Dialogbaseret Supervision og Konsultation Endnu et hold på vores lederuddannelse er ved at være ved vejs ende, og et nyt holder starter op til efteråret, hvor der er få ledige pladser tilbage. Om uddannelsen har vi fået følgende udtalelse, som vi gerne vil dele med jer: Hvis du ønsker at udvikle dig som menneske, og som leder, så må du hellere blive skrevet op på deltagerlisten, mens der stadig er pladser. I en verden, hvor meget handler om mennesker og meget handler om ledelse, klæder uddannelsen dig rigtigt godt på til at forstå dig selv og andre, og til at forstå samtaler og processer bedre. Samtidig giver uddannelsen dig en række konkrete værktøjer, som er umiddelbart anvendelige i praksis. Alt i alt en super uddannelse, med højt udbytte i forhold til tidsforbruget. Meget anvendelig! Lidt om uddannelsen: Lars, Eventyrsport Målet med uddannelsen er at skabe eksperter i det, der virker. Målet for den enkelte deltager er at udvikle samtalemodellerne til egne redskaber til at skabe en udvikling, der udvikler i egen ledelse og organisation. Den enkelte deltager har fokus på udvikling af egen praksis. Der gennemgås flere forskellige ledelsesredskaber og -modeller, som deltagerne afprøver i praksis og derefter justeres af deltagerne i egen praksis. Derved udvikler den enkelte disse redskaber til en personlig ledelsesstil. Undervisningen vil foregå over i alt 12 undervisningsdage fordelt med 6 undervisningssamlinger med internater over 1 år: efteråret 2012 og foråret De mellemliggende praksisperioder bruges af deltagerne til at afprøve og videreudvikle egen praksis. Indholdet i samlingerne er bl.a. ledelsesredskaber og modeller inden for dialogbaseret ledelses, 50/50 dialoger, supervision, konsultation, VækstModellen, semantiske polariteter og positioner, fokussamta- (Fortsættes på side 4)

4 Den Systemiske Lederuddannelse i dialogbaseret Supervision og Konsultation (fortsat) ler, ansættelsessamtaler, udviklingssamtaler, sygefraværssamtaler, positioneringssamtaler, konfliktløsning, vækstsamtaler og udviklingssamtaler med den 5.provins. Uddannelsen afsluttes med en praksiseksamen, hvor hele holdet inddeles i grupper, der præsterer et samlet udviklingsforløb med en inviteret organisation. Deltagerne omsætter her den nye viden i et konkret problemstilling, præsenteret af den inviterede organisation. Der udstedes uddannelsesbevis. Kursusdatoer: september og 26. oktober og 7. december januar og 1. februar og 12. april og 7. juni 2013 Prisen er kr ,00 ekskl. moms. Prisen dækker undervisning, materialer og ophold. Beløbet, der evt. kan deles over to gange, indbetales inden uddannelsesstart. Tilmeldingen er bindende og sker pr. senest den 30. juli Oplys: Navn, stilling, arbejdssted, adresse, telefon om dagen, EAN nr. og evt. adresse. og eksklusion Af Marianne Grønbæk og Jonas Pors synes tæt på at være en sandhed forstået på den måde, at alle skal gå ind for og arbejde med inklusion, og alle skal inkluderes. Når ordet inklusion anvendes i de organisationer, vi arbejder med, synes der at være opstået en vis indforståethed, man fristes til at sige ensidighed, mht. ordets betydning. Dette er vel i sig selv en udfordring jævnfør ordets egen mening, da ordet således i sig selv ekskluderer andre betydninger, der kan tillægges begrebet. Ligeledes kan begrebets indbyggede normativitet, dét at vi alle ser begrebet som et gode, skygge for og hindre en refleksivitet om begrebet. Selvfølgelig er betydningen afhængig af organisationen, og dermed varierer den også lidt i forskellige kredse. Alligevel kan det opleves, som om ordet har tendens til samme betydning i f.eks. børneinstitutioner, grundskoler, andre skoler, teams, grupper og i fællesskaber: alle skal inkluderes, og det er de voksne, der har ansvaret for at dette sker. Man kan måske tale om at inklusion er blevet et pædagogisk middel og nogen steder også blevet den pædagogiske bibel. Alle har gået på de samme kurser. For at bevare en mere undersøgende og reflekterende tilgang til ordet inklusion og dets betydning kan vi opstille ordets modsætning. I den systemiske tankegang er en af grundpillerne, at vi kun kan tale om et ord og dets betydning, fordi vi samtidig arbejder med og taler om samme ords modsætning. Modsætningen til inklusion kunne være eksklusion. Som konsulenter kommer vi mange forskellige steder, og det er interessant at følge, hvordan man i de forskellige organisationer skaber sin egen indforståede mening og betydning af ordet. Fælles for alle de organisationer, vi kommer i, synes at være, at inklusion for alvor er sat på dagsordenen. Ledelserne tager det meget alvorligt, at der arbejdes med og er lagt planer for (Fortsættes på side 5)

5 inklusion for børnene i disse organisationer. Der er uddannet inklusionspædagoger og lærere, der har dette ansvarsområde. Samtidig synes der at være mindre opmærksomhed på, hvorvidt der også arbejdes med inklusion af os blandt medarbejdere og ledere. I denne artikel er der fokus på inklusion, hvor fagpersoner arbejder med inklusion i relation til de børn og elever m.m., de arbejder med. Modsætningen til inklusion: eksklusion fortjener derfor lidt mere opmærksomhed. Det synes som om inklusion er blevet det rigtige og dermed sandheden, og eksklusion er derfor blevet det forkerte og det, vi skal væk fra. For at bevare diversiteten og være loyal overfor at det er med ordene, vi skaber vores virkelighed, opstilles modsætningen på en semantisk polaritet: Eksklusion I en stor institution valgte lederen i arbejdet med inklusion, som pædagogisk middel, at bede alle medarbejdere om i en kort periode at skrive, hvad de mente var godt ved inklusion og ved eksklusion. Hun hængte 2 sole op: én med inklusion skrevet i midten og én med eksklusion skrevet i midten. Alle medarbejdere skulle skrive på solene indtil næste møde. Naturligt nok kom der mange streger på solen med inklusion og væsentligt færre på solen med eksklusion. Blot ved at synliggøre det ubevidste, skaber lederen større refleksion og rummelighed. Man kan sige at lederen sågar selv er inkluderende for det modsatte. Så kommer spørgsmålet om, hvad der er godt ved begge ender af polariteten. Adspurgt svarede en gruppe fagpersoner: Eksklusion Godt: Alle kan bidrage med noget Alle bliver en del af et fællesskab Accepterer forskelligheder Genkendelsens glæde Kender samspillets regler En livsbetingelse Udvikler os i mødet med andre Omgivelserne rykker sig for mig Vi lærer af andres anderledeshed Vi rettes mod at være rummelige At vi kan bruge hinandens styrker Man tager den andens perspektiv Åbner for nytænkning Skaber større forståelse og accept for andre Skaber ny glæde Skaber rummet Skaber identiteten Skaber sproget Skaber gruppefølelsen Selvværd Selvsikkerhed Godt: Skaber inklusion Skaber plads til individet Giver plads til individualitet Fokus på egne ressourcer Tid og rum til at være alene Får andre til at holde sig væk Mulighed for at blive set Mulighed for at se / opleve nyt Mærker at man kan selv Roen til at se og lære Mulighed for en til en kontakt Mulighed for at sige fra Mulighed for at opdage nyt Skaber større forståelse og accept for en selv Skaber rummet Skaber identiteten Skaber sproget Skaber individfølelsen Selvværd Selvsikkerhed TAK til de adspurgte fagpersoner. De har forsøgt at gøre sig mange tanker om disse to ord og deres betydning. Fagpersonernes (Fortsættes på side 6)

6 forståelser af ordene inklusion og eksklusion kan kun inspirere til at dyrke begge ord mere. I de svar vi har modtaget er inklusion forklaret som det retfærdige, det vi alle til enhver tid skal stræbe mod. Og samtidig er svarene på eksklusion præget af, at det blot er en station før inklusion, altså inden inklusionen tager over. Formålet med ovenstående polaritet er at skabe mere refleksion over ordene og det, vi ønsker at skabe og gøre med ordene. For at give mere mening til arbejdet med inklusion, kan bevidstheden om det modsatte, eksklusion, være vigtig i forholdet til at arbejde nuanceret og bevidst med til stadighed at reflektere over det, vi gør. Bevidstheden om at det modsatte af inklusion, eksklusion, også kan have noget godt i sig, kan inspirere til en større bevidsthed og flere refleksioner i arbejdet med inklusion. Nedenfor vil vi derfor kort diskutere, hvad begrebet inklusion indebærer ved at opstille det overfor dets direkte, men nødvendige modsætning, nemlig eksklusion. Spørgsmålet er, hvordan man i sit arbejde med andre mennesker og sig selv kan være endnu mere tro mod, at eksklusion ikke bare er en vej til inklusion, men en nødvendig partner for at skabe den inklusion, hele Danmark p.t. synes at være forpligtet på. forudsætter for det første, at vi har et individ og en gruppe. en opstår, når individet, på den ene eller anden måde, indlemmes i gruppen. Gruppen kan være et mere eller mindre formelt fællesskab. I dette tilfælde en klasse, skole, organisation, team, klike osv. Ligeledes kan inklusion og herved eksklusion være en del af en kategorisering indenfor et givent fællesskab; evt. en gruppe af fagligt og/eller socialt stærke eller svage elever. Der kan selvsagt ligeledes være mere eller mindre formelle og uformelle medlemskaber af en gruppe. Et individ kan på papiret være en del af en organisation, klasse etc. men subjektivt føle sig udenfor, ligeledes kan medlemskabet være fleksibelt i den forstand, at det er situationelt. Med andre ord kan et individ i nogle situationer være inkluderet i et fællesskab og ekskluderet i andre situationer. Kort sagt skal man skelne imellem formelt og uformelt medlemskab og inklusion. Ligeledes er det nødvendigt at påpege, at grupper og fællesskaber opstår i kontrast til andre grupper og fællesskaber. Således står skoler, organisationer osv. i modsætning til andre og lignende grupper. Selvfølgelig kan man være medlem af flere fællesskaber på samme tid, men fællesskaber, og den identitet et givent fællesskab medfører, kan ligeledes ekskludere medlemmet fra andre fællesskaber. F.eks. er man typisk kun tilknyttet én skole, arbejdsplads osv. Ydermere kan det tænkes, at inklusion i et klasseværelse forårsaget af læreren, kan betyde eksklusion fra individets gruppe i skolegården. Med andre ord kan de identitetsmarkører, såsom dygtig og flittig elev, der indikerer tilhørsforhold til en gruppe, stå i modsætning til andre identitetsbærende markører såsom at lave drengestreger og ballade osv., der ligeledes kan have en identitetsmæssig relevans for det pågældende individ. Som indikeret ovenfor kan handlemåder, handlemønstre og bestemte væremåder være udslagsgivende for inklusion i et fællesskab. Herved bliver det relevant at spørge, hvorledes og af hvem de udslagsgivende karaktertræk og handlemåder defineres og bestemmes. Med andre ord, på hvilke præmisser foregår indlemmelsen og integration i et fællesskab? Kræver det en assimilering af det nye individ til det bestående fællesskabs kultur? Er der tale om et komplementært forhold, hvor individet indlemmes netop pga. af sine anderledes karaktertræk? Sat på spidsen kan man stille spørgsmålet, om det er gruppen eller individet der tilpasses, for at opnå forenelighed? Hvilket fællesskab skal der inkluderes i og på bekostning af hvilke andre fællesskaber sker dette? Hvordan foregår inklusionen? På hvilke præmisser? Integration? Assimilering? Komplementering? Hvilke markører, fysiske, symbolske samt handlingsmæssige, er styrende for inklusionen? Hvem definerer disse markører og således, hvem der er inde og ude? Pointen er her at forsøge at nuancere og fordre refleksion om begrebet inklusion. (Fortsættes på side 7)

7 og eksklusion Eksklusion synes at være det, vi ikke vil. Men når vi tager på os, at vi arbejder med inklusion, er vi så ikke også med til at ekskludere? Er det at tale om dem, vi ønsker skal inkluderes, ikke ekskluderende i sit udgangspunkt? Vores måde at tale om inklusion i et fællesskab kan i sig selv være eksklusion af det fællesskab barnet / eleven er en del af. En historie fortalt af en nu 18-årig pige kan eksemplificere ovenstående: Der fortælles om pigen, at hendes mor døde af en alvorlig sygdom, da pigen var tre mdr. gammel. Siden da har faderen taget sig af pigen. Faderen har haft skiftende forhold, og dermed har der været forskellige mennesker i pigens liv. Systemet bliver alvorlig bekymret, da faderen tager pigen, sin daværende kæreste og hendes børn med på en tur i hestevogn i et år. Da pigen kommer hjem til DK og byen, er tanken, at hun skal inkluderes i nye fællesskaber og i skolesystemet. Pigen fortæller, at hendes far er den, der har taget sig af hende, og at de har et godt fællesskab. Det, at han tog hende og kæresten og hendes børn med på turen med hestevogn i et helt år, var en af de bedste og mest trygge perioder i hendes liv. Da hun kommer hjem til DK og byen, skal hun ind i fællesskaber, der for hende ikke rummer de samme værdier, som hun har sammen med faderen. Og det fællesskab, de har haft på turen, er ikke velanskrevet i kammeratskabskredsen, kommunen og skolen. Historien er videre, at to lærere (vejledere) på skolen inviterede pigen og faderen til en samtale med VækstModellen. Årsagen var at pigen lige havde været i en større uoverensstemmelse med andre elever. Denne samtale var med til at ændre pigens opfattelse af, hvad hun tænkte, ville og skulle. Hun er i dag i lære og anvender selv VækstModellen i sit eget liv. Men det er endnu en historie, der er i gang med at blive fortalt i en anden sammenhæng. En anden historie er fortalt af to lærere i grundskolen. Den handler om en elev i 5. klasse, der hellere ville lege end at være med i undervisningen. Da undervisning er noget alle elever skal være med til, var der ansat ekstra støtte til at holde eleven inde i undervisningen. Læreren beskriver det som om der er en usynlig elastik mellem legen og eleven hver gang det lykkes de voksne at få eleven med til undervisningen, trækker elastikken eleven tilbage til legen. Denne systematik havde været en praksis igennem længere tid. Og de historier, der gik om drengen og lærernes tanker om inklusion, gik alle i retning af at få eleven med i undervisningen. Lærerne fortæller videre, at de gik på et kursus i VækstModellen, og der blev de inspireret til at forsøge at anvende VækstModellen næste gang de skulle holde møde om eleven. Her kunne lærerne kun finde én ting, eleven var god til: at lege. Det tog de alvorligt og arbejdede videre med, hvilke muligheder de kunne se, hvor eleven kunne lege mere og godt. Aftalerne kom i hus, og så fortæller lærerne en måned efter, at eleven var begyndt at komme til undervisningen. To måneder senere fortalte lærerne, at eleven nu var så meget tilstede i undervisningen, at det var lærerne, der opfordrede eleven til at gå ud og lege. Eksemplerne viser, at vi hver gang vi forsøger at inkludere, kan vi også være midt i at ekskludere. Og det må vi forholde os til. VækstModellen kan anvendes til at håndtere inklusion / eksklusion. VækstModellen med sin struktur kan anvendes, fordi den respekterer forskellige tanker, meninger og holdninger. I samtalen udveksles holdninger og historier, og dette synes at være med til at frembringe historierne og dermed forståelserne af fællesskaber. Det at blive mere interesserede i hinandens forståelser, tanker og opgive vores egne sandheder skaber i sig selv i samtalen en oplevelse af inklusion, som ikke bare er et socialt fællesskab med andre, men måske i langt højere grad er et tanke-fællesskab, hvor det er tilladt at have forskellige tanker og holdninger. Med andre ord defineres det fællesskab, som inklusionen sker ind i gennem samtalen, i plenum og bliver hermed mere spiselig for alle parter. (Fortsættes på side 8)

8 Afsluttende Når vi taler om inklusion, kan det være befordrende for selvrefleksionen at sætte fokus på nedenstående semantiske polariteter: Jeg inkluderer Jeg inkluderes Jeg ekskluderer Jeg ekskluderes Læseren kan her selv tage sine positioner på linjerne og reflektere over, hvordan det, jeg ønsker at gøre, hænger sammen med det, jeg gør. Derved kan man selv sætte fokus på, hvilke positioner man selv tager og dermed ens egen indflydelse på valgene og på processerne. Denne artikel skal ikke ses eller forstås som et opgør med eller kritik af, dét at arbejde med inklusion som sådan. Formålet har været at opfordre til debat og refleksion om et begreb og en værdi, som bliver mere og mere centralt. Dette er vigtigt, da inklusion, som vi har beskrevet, er uundgåeligt forbundet med eksklusion på den ene eller anden måde. VækstModel kursus efterår 2012 Det er tid til at tilmelde sig VækstModel kurset efterår. Pladserne bliver hurtigt booket, så hvis du vil med, skal du tilmelde dig ved at sende en til Vibeke på: Se endvidere mere information nedenfor. VækstModel kursus efterår 2012: 29. og 30. august 2012 samt 9. oktober 2012 Sted: Udmeldes Undervisere: Henrik Pors er skoleleder på Haderslev Realskole, medudvikler af VækstModellen, underviser og konsulent i MG-Udvikling samt medforfatter til flere bøger. Karin Ladefoged er leder af Det Specialpædagogiske Hus i Vejle Kommune, erfaren bruger af VækstModellen, underviser og konsulent i i MG-Udvikling. Priser: 1 deltager kr deltagere fra samme institution kr deltagere fra samme institution kr deltagere fra samme institution kr Priserne er ekskl. moms. Udleveret materiale er indeholdt i prisen. Tilmelding er bindende og sker pr. til Vibeke Rathmann på Oplys navn, arbejdssted, adresse, telefonnummer samt EAN nummer.

Nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde vores nyhedsbrev ved at sende en mail til vr.mgu@virker.dk.

Nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde vores nyhedsbrev ved at sende en mail til vr.mgu@virker.dk. MG- UDVIKLING - Center for samtaler, der virker E - mail: vr.mgu@virker.dk www.virker.dk Nyhedsbrev Nummer 3 J u l i 2 0 1 2 Velkommen I dette nummer: Velkommen 1 God sommer 1 Velkommen til MG-Udviklings

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen MG- U D V I K L I N G. w w w. v i r k e r. d k

Nyhedsbrev. Velkommen MG- U D V I K L I N G. w w w. v i r k e r. d k MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 2 M a j 2 0 1 1 Velkommen I d e t

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Fra direktiv til dialog - gode ra!d er bedst for dem, der giver dem Author(s): Marianne Grønbæk Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 587-595

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

Vanebryderuddannelsen 2011 5,43. Styrk virksomhedens udvikling igennem nytænkning. København den 10. november 2010.

Vanebryderuddannelsen 2011 5,43. Styrk virksomhedens udvikling igennem nytænkning. København den 10. november 2010. Vanebryderuddannelsen 2011 København den 10. november 2010 Det er nødvendigt at bryde vaner for at få succes Ulrik Wilbek Styrk virksomhedens udvikling igennem nytænkning Målet med udviklingsforløbet er,

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle MUSKELSVINDFONDEN Lederuddannelse - med plads til forskelle Lederuddannelse - med plads til forskelle Udviklingen af det eksemplariske lederskab er helt afgørende for at skabe trivsel, vækst og resultater

Læs mere

Kursustilbud. til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014.

Kursustilbud. til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014. Januar 2014 Kursustilbud til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014. Vi har skåret ned på faciliteter og forplejning. Kursusoversigt forår 2014

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis KREATIVE FÆLLESSKABER I HELSINGØR SKOLE SFO Psykologisk praksis KORNMAALER GRAPHIC DESIGN VELKOMMEN TIL FAGLIG FOLDER D. 01.08.12 blev Helsingør Skole SFO søsat. Søsat til at være én SFO beliggende på

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Inklusion - Et fælles ansvar

Inklusion - Et fælles ansvar Inklusion - Et fælles ansvar Torben Bloksgaard Centerchef Ledelse, Coaching og kommunikation Axept A/S Chefkonsulent CEMELI Center for Medieret Læring og Inklusion Axept A/S Torben@axept.dk Begrebs definitioner:

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 1, Aarhus, marts 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I takt

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere

Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere Det pædagogiske område uddannelse2002 Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere Dagpleje Skab forandring som dagplejepædagog/dagplejeleder seks målrettede kursustilbud i 2002 Dagplejeområdet

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Velkommen til nyhedsbrev nr. 5, 2007 fra The Coaching Company. I nyhedsbrev nr. 5 kan

Velkommen til nyhedsbrev nr. 5, 2007 fra The Coaching Company. I nyhedsbrev nr. 5 kan Kære Læser Velkommen til nyhedsbrev nr. 5, 2007 fra The Coaching Company. I nyhedsbrev nr. 5 kan du læse om hvorfor meningsskabelse er et centralt begreb når vi taler om forandringer i organisationerne.

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Coaching for den konsultative behandler. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere

Coaching for den konsultative behandler. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere Coaching for den konsultative behandler Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet cand. Psych. Efter-følgende uddannet på

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

DAGPLEJEN BARNETS BOG

DAGPLEJEN BARNETS BOG DAGPLEJEN BARNETS BOG I Odsherred Kommune arbejder vi med dokumentation af barnets liv i dagplejen. Metoden er Barnets bog. Når barnet starter i dagplejen Ved opstart af dagpleje tilbydes et hjemmebesøg

Læs mere

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen UdviklingsForum I/S Sociale kompetencer Vejledning til skolen om dialogskema og statistik Hvorfor Jelling Kommune ønsker både at følge med i børnenes faglige

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning.

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning. SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Du er inviteret til to dages sommer-symposium - en fordybelse i feltet grafisk facilitering. Dagene bliver

Læs mere

UDVIKLING. Forløb 2013-2014

UDVIKLING. Forløb 2013-2014 LEDER UDVIKLING Forløb 2013-2014 Forord Lederudviklings forløb 2013-2014 KFUMs Soldatermission har i mange år afholdt kurser for soldaterhjemsledere i form af lederdage og internatophold. Derudover har

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

NYHEDSBREV UNGE I VÆKST

NYHEDSBREV UNGE I VÆKST NYHEDSBREV UNGE I VÆKST JANUAR 2011 Godt Nytår og tak for godt samarbejde i det forgangne år Unge i Vækst er nu gået ind i den afsluttende fase. Derfor indeholder dette Nyhedsbrev både information om aktiviteter,

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

ressourceaktiverende vejledning

ressourceaktiverende vejledning Certificeringskursus i ressourceaktiverende vejledning Dette kursus udbydes af Lederforeningen for VUC s udvalg for udvikling og efteruddannelse i samarbejde med Gnist. Kurset sigter på at udvide din eksisterende

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Spørgsmål til refleksion kapitel 1

Spørgsmål til refleksion kapitel 1 Spørgsmål til refleksion kapitel 1 Tag en runde i gruppen, hvor I hver især får mulighed for at fortælle: Hvad er du særligt optaget af efter at have læst kapitlet? Hvad har gjort indtryk? Hvad kan du

Læs mere

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015. Fællesskab. Udarbejdet af: Linda Hornstrup

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015. Fællesskab. Udarbejdet af: Linda Hornstrup Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015 Fællesskab Udarbejdet af: Linda Hornstrup Maj-juni 2015 1. Indledning hvad er fællesskab? En af skolens værdier og noget, der fylder meget i skolens selvforståelse

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Præsentation af Tranegårdskolen

Præsentation af Tranegårdskolen Præsentation af Tranegårdskolen Præsentation af Tranegårdskolen Vi vil kendes på Tranegårdskolen ønsker at være et godt sted at være og at være et godt sted at lære: In schola villae gruis cum discimus

Læs mere

NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER

NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER NY LEDER - NY VIRKELIGHED FORMÅL OG UDBYTTE Mange nye ledere kastes ud i deres første lederjob uden at være

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Kære læser. Husk vores. Nu springer blomsten af Danmarks ungdom ud som studenter i disse dage. Min søn Oscar er blandt dem.

Kære læser. Husk vores. Nu springer blomsten af Danmarks ungdom ud som studenter i disse dage. Min søn Oscar er blandt dem. Denne tekst er en preheader, som uddyber indholdet af nyheds brevet. Se nyheds brevet online her Del nyhedsbrevet Kære læser Nu springer blomsten af Danmarks ungdom ud som studenter i disse dage. Min søn

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Beskrivelse af projektet.

Beskrivelse af projektet. Pædagogisk værksted Beskrivelse af projektet. I det pædagogiske værksted arbejder vi med parallelforløb, hvor læreren står for undervisningen, og vi som pædagoger har fokus på vores egen faglighed. Vi

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Sæt evaluering på dagsordenen Invitation til inspirationsseminar april 2010 NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Få ideer til arbejdet med evaluering i praksis Savner du inspiration

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE COK præsenterer i efteråret 2015 for første gang et fire-dages kursusforløb i kommunal økonomi og decentral økonomistyring for decentrale ledere ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

Læs mere

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 Velkommen til Faglige dage! Inklusion/ integration på arbejdspladsen er hovedtemaet for dette års Faglige dage, hvor vi vil komme omkring emner

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere