Nyhedsbrev. Velkommen. Nyt website

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Velkommen. Nyt website"

Transkript

1 MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 5 M a j Velkommen I d e t t e n u m m e r : Velkommen 1 Nyt website 1 Vejleder i VækstModellen Uddannelse 2012/13 Kløften Festival 2012 Artikel om VækstModel kursus efterår Velkommen til MG-Udviklings nyhedsbrev. MG-Udvikling udvikler sig hele tiden, og med dette nyhedsbrev, vil vi holde dig orienteret herom, ligesom vi vil fortælle de gode historier. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange årligt. Du kan til enhver tid framelde vores nyhedsbrev ved at sende en mail til Nyhedsbrevene er naturligvis gratis, og vi garanterer, at din adresse ikke bliver videregivet eller brugt til andre formål. Nyt website Hos MG-Udviking går det stærkt. Vi er godt i gang med kurser og uddannelser samt mange spændende opgaver i samarbejde med vores kunder. Også internt hos MG-Udvikling udvikler og arbejder vi med fornyelse og i den forbindelse, er vi i gang med at lave et nyt website. Dette website, som vi laver i samarbejde med Kort Sagt (www.kortsagt.dk) bliver forfriskende nyt, nemt at navigere rundt i, og du vil finde meget nyt og inspirerende indhold. Glæd dig til vi går online om ikke så længe. Mere information følger.

2 S i d e 2 Vejleder i VækstModellen 2012/13 NU er vi ved vejs ende og afslutter uddannelsen 2011/12. Det har været et kanon hold og udbyttet ligeså. Uddannelsen tager naturligvis afsæt i VækstModellen, som er den grundlæggende model i undervisningen. Og samtidig vil der være fokus på Positioneringer og Semantiske Polariteter. Disse dialog-modeller tilsammen synes at være en meget handlingsorienteret og kraftfuld cocktail, der virker!! Når deltagerne så samtidig medbringer deres egne udfordringer i egne organisationer, bliver undervisningen også nærværende og praksisorienteret. Chefkonsulent Marianne Grønbæk og Karin Ladefoged (Leder af det Spacialpædagogiske Hus, Vejle Kommune) er gennemgående undervisere på denne uddannelse. Datoer: 1. og 2. november 2012 (internat) 16. og 17. januar 2013 (eksternat) 20. og 21. marts 2013 (eksternat) 7. maj 2013 (afsluttende praksis-eksamen) N y h e d s b r e v M a j Pris: DKK ekskl. moms. Prisen dækker undervisning, materialer og ophold. Beløbet betales inden uddannelsesstart og kan evt. deles i to rater. Tilmelding er bindende og sker pr. til Vibeke Rathmann på senest den 30. september Oplys navn, stilling, arbejdssted, adresse, telefonnummer om dagen og evt. EAN nummer. Kontakt os, hvis du ønsker mere information om uddannelsen. Nogle udtalelser fra nogle af denne sæsons deltagere, om hvad de har fået ud af at gå på uddannelsen: Jeg oplever stor trivsel og arbejdsglæde kvaliteten i mit liv er højnet. Jeg tager tydelige positioner og ved at gå bag om andres positioner, forstår jeg den andens perspektiv. Jeg giver den anden mulighed for at blive i sin position / at tage en anden position. Jeg er nysgerrig på, hvad den anden siger og det udvikler samtalen på en anerkendende og værdsættende måde. Hvad gjorde jeg inden uddannelsen.. her kan jeg lave en sol: hvad er det gode ved J Jeg anvender VækstModellen, det at tage tydelige positioner og det at arbejde med Semantiske Polariteter, i alle mine arbejdsfunktioner og privat. Det er blevet en del af mig, en måde jeg tænker på, en måde jeg taler på, en måde jeg handler på. En livsstil. Jeg er blevet bedre til at tage tydelige og nye positioner... Jeg bruger VækstModellen på fag-møder og ude i institutionerne, det er blevet bedre, og der er kommet en anden dialog. VækstModellen er blevet en naturlig del af min hverdag. Vækstmodellen giver mig en større klarhed på et emne - eller en problem stilling. Og jeg kan supervisere.

3 Kløften Festival 2012 Igen i år har vi besluttet at sponsorere Kløften Festival Det er en tilbagevendende begivenhed i Haderslev med masser af musik og finder sted 28., 29 og 30. Juni Programmet og mere information om festivalen kan ses på deres hjemmeside: Den Systemiske Lederuddannelse i Dialogbaseret Supervision og Konsultation Endnu et hold på vores lederuddannelse er ved at være ved vejs ende, og et nyt holder starter op til efteråret, hvor der er få ledige pladser tilbage. Om uddannelsen har vi fået følgende udtalelse, som vi gerne vil dele med jer: Hvis du ønsker at udvikle dig som menneske, og som leder, så må du hellere blive skrevet op på deltagerlisten, mens der stadig er pladser. I en verden, hvor meget handler om mennesker og meget handler om ledelse, klæder uddannelsen dig rigtigt godt på til at forstå dig selv og andre, og til at forstå samtaler og processer bedre. Samtidig giver uddannelsen dig en række konkrete værktøjer, som er umiddelbart anvendelige i praksis. Alt i alt en super uddannelse, med højt udbytte i forhold til tidsforbruget. Meget anvendelig! Lidt om uddannelsen: Lars, Eventyrsport Målet med uddannelsen er at skabe eksperter i det, der virker. Målet for den enkelte deltager er at udvikle samtalemodellerne til egne redskaber til at skabe en udvikling, der udvikler i egen ledelse og organisation. Den enkelte deltager har fokus på udvikling af egen praksis. Der gennemgås flere forskellige ledelsesredskaber og -modeller, som deltagerne afprøver i praksis og derefter justeres af deltagerne i egen praksis. Derved udvikler den enkelte disse redskaber til en personlig ledelsesstil. Undervisningen vil foregå over i alt 12 undervisningsdage fordelt med 6 undervisningssamlinger med internater over 1 år: efteråret 2012 og foråret De mellemliggende praksisperioder bruges af deltagerne til at afprøve og videreudvikle egen praksis. Indholdet i samlingerne er bl.a. ledelsesredskaber og modeller inden for dialogbaseret ledelses, 50/50 dialoger, supervision, konsultation, VækstModellen, semantiske polariteter og positioner, fokussamta- (Fortsættes på side 4)

4 Den Systemiske Lederuddannelse i dialogbaseret Supervision og Konsultation (fortsat) ler, ansættelsessamtaler, udviklingssamtaler, sygefraværssamtaler, positioneringssamtaler, konfliktløsning, vækstsamtaler og udviklingssamtaler med den 5.provins. Uddannelsen afsluttes med en praksiseksamen, hvor hele holdet inddeles i grupper, der præsterer et samlet udviklingsforløb med en inviteret organisation. Deltagerne omsætter her den nye viden i et konkret problemstilling, præsenteret af den inviterede organisation. Der udstedes uddannelsesbevis. Kursusdatoer: september og 26. oktober og 7. december januar og 1. februar og 12. april og 7. juni 2013 Prisen er kr ,00 ekskl. moms. Prisen dækker undervisning, materialer og ophold. Beløbet, der evt. kan deles over to gange, indbetales inden uddannelsesstart. Tilmeldingen er bindende og sker pr. senest den 30. juli Oplys: Navn, stilling, arbejdssted, adresse, telefon om dagen, EAN nr. og evt. adresse. og eksklusion Af Marianne Grønbæk og Jonas Pors synes tæt på at være en sandhed forstået på den måde, at alle skal gå ind for og arbejde med inklusion, og alle skal inkluderes. Når ordet inklusion anvendes i de organisationer, vi arbejder med, synes der at være opstået en vis indforståethed, man fristes til at sige ensidighed, mht. ordets betydning. Dette er vel i sig selv en udfordring jævnfør ordets egen mening, da ordet således i sig selv ekskluderer andre betydninger, der kan tillægges begrebet. Ligeledes kan begrebets indbyggede normativitet, dét at vi alle ser begrebet som et gode, skygge for og hindre en refleksivitet om begrebet. Selvfølgelig er betydningen afhængig af organisationen, og dermed varierer den også lidt i forskellige kredse. Alligevel kan det opleves, som om ordet har tendens til samme betydning i f.eks. børneinstitutioner, grundskoler, andre skoler, teams, grupper og i fællesskaber: alle skal inkluderes, og det er de voksne, der har ansvaret for at dette sker. Man kan måske tale om at inklusion er blevet et pædagogisk middel og nogen steder også blevet den pædagogiske bibel. Alle har gået på de samme kurser. For at bevare en mere undersøgende og reflekterende tilgang til ordet inklusion og dets betydning kan vi opstille ordets modsætning. I den systemiske tankegang er en af grundpillerne, at vi kun kan tale om et ord og dets betydning, fordi vi samtidig arbejder med og taler om samme ords modsætning. Modsætningen til inklusion kunne være eksklusion. Som konsulenter kommer vi mange forskellige steder, og det er interessant at følge, hvordan man i de forskellige organisationer skaber sin egen indforståede mening og betydning af ordet. Fælles for alle de organisationer, vi kommer i, synes at være, at inklusion for alvor er sat på dagsordenen. Ledelserne tager det meget alvorligt, at der arbejdes med og er lagt planer for (Fortsættes på side 5)

5 inklusion for børnene i disse organisationer. Der er uddannet inklusionspædagoger og lærere, der har dette ansvarsområde. Samtidig synes der at være mindre opmærksomhed på, hvorvidt der også arbejdes med inklusion af os blandt medarbejdere og ledere. I denne artikel er der fokus på inklusion, hvor fagpersoner arbejder med inklusion i relation til de børn og elever m.m., de arbejder med. Modsætningen til inklusion: eksklusion fortjener derfor lidt mere opmærksomhed. Det synes som om inklusion er blevet det rigtige og dermed sandheden, og eksklusion er derfor blevet det forkerte og det, vi skal væk fra. For at bevare diversiteten og være loyal overfor at det er med ordene, vi skaber vores virkelighed, opstilles modsætningen på en semantisk polaritet: Eksklusion I en stor institution valgte lederen i arbejdet med inklusion, som pædagogisk middel, at bede alle medarbejdere om i en kort periode at skrive, hvad de mente var godt ved inklusion og ved eksklusion. Hun hængte 2 sole op: én med inklusion skrevet i midten og én med eksklusion skrevet i midten. Alle medarbejdere skulle skrive på solene indtil næste møde. Naturligt nok kom der mange streger på solen med inklusion og væsentligt færre på solen med eksklusion. Blot ved at synliggøre det ubevidste, skaber lederen større refleksion og rummelighed. Man kan sige at lederen sågar selv er inkluderende for det modsatte. Så kommer spørgsmålet om, hvad der er godt ved begge ender af polariteten. Adspurgt svarede en gruppe fagpersoner: Eksklusion Godt: Alle kan bidrage med noget Alle bliver en del af et fællesskab Accepterer forskelligheder Genkendelsens glæde Kender samspillets regler En livsbetingelse Udvikler os i mødet med andre Omgivelserne rykker sig for mig Vi lærer af andres anderledeshed Vi rettes mod at være rummelige At vi kan bruge hinandens styrker Man tager den andens perspektiv Åbner for nytænkning Skaber større forståelse og accept for andre Skaber ny glæde Skaber rummet Skaber identiteten Skaber sproget Skaber gruppefølelsen Selvværd Selvsikkerhed Godt: Skaber inklusion Skaber plads til individet Giver plads til individualitet Fokus på egne ressourcer Tid og rum til at være alene Får andre til at holde sig væk Mulighed for at blive set Mulighed for at se / opleve nyt Mærker at man kan selv Roen til at se og lære Mulighed for en til en kontakt Mulighed for at sige fra Mulighed for at opdage nyt Skaber større forståelse og accept for en selv Skaber rummet Skaber identiteten Skaber sproget Skaber individfølelsen Selvværd Selvsikkerhed TAK til de adspurgte fagpersoner. De har forsøgt at gøre sig mange tanker om disse to ord og deres betydning. Fagpersonernes (Fortsættes på side 6)

6 forståelser af ordene inklusion og eksklusion kan kun inspirere til at dyrke begge ord mere. I de svar vi har modtaget er inklusion forklaret som det retfærdige, det vi alle til enhver tid skal stræbe mod. Og samtidig er svarene på eksklusion præget af, at det blot er en station før inklusion, altså inden inklusionen tager over. Formålet med ovenstående polaritet er at skabe mere refleksion over ordene og det, vi ønsker at skabe og gøre med ordene. For at give mere mening til arbejdet med inklusion, kan bevidstheden om det modsatte, eksklusion, være vigtig i forholdet til at arbejde nuanceret og bevidst med til stadighed at reflektere over det, vi gør. Bevidstheden om at det modsatte af inklusion, eksklusion, også kan have noget godt i sig, kan inspirere til en større bevidsthed og flere refleksioner i arbejdet med inklusion. Nedenfor vil vi derfor kort diskutere, hvad begrebet inklusion indebærer ved at opstille det overfor dets direkte, men nødvendige modsætning, nemlig eksklusion. Spørgsmålet er, hvordan man i sit arbejde med andre mennesker og sig selv kan være endnu mere tro mod, at eksklusion ikke bare er en vej til inklusion, men en nødvendig partner for at skabe den inklusion, hele Danmark p.t. synes at være forpligtet på. forudsætter for det første, at vi har et individ og en gruppe. en opstår, når individet, på den ene eller anden måde, indlemmes i gruppen. Gruppen kan være et mere eller mindre formelt fællesskab. I dette tilfælde en klasse, skole, organisation, team, klike osv. Ligeledes kan inklusion og herved eksklusion være en del af en kategorisering indenfor et givent fællesskab; evt. en gruppe af fagligt og/eller socialt stærke eller svage elever. Der kan selvsagt ligeledes være mere eller mindre formelle og uformelle medlemskaber af en gruppe. Et individ kan på papiret være en del af en organisation, klasse etc. men subjektivt føle sig udenfor, ligeledes kan medlemskabet være fleksibelt i den forstand, at det er situationelt. Med andre ord kan et individ i nogle situationer være inkluderet i et fællesskab og ekskluderet i andre situationer. Kort sagt skal man skelne imellem formelt og uformelt medlemskab og inklusion. Ligeledes er det nødvendigt at påpege, at grupper og fællesskaber opstår i kontrast til andre grupper og fællesskaber. Således står skoler, organisationer osv. i modsætning til andre og lignende grupper. Selvfølgelig kan man være medlem af flere fællesskaber på samme tid, men fællesskaber, og den identitet et givent fællesskab medfører, kan ligeledes ekskludere medlemmet fra andre fællesskaber. F.eks. er man typisk kun tilknyttet én skole, arbejdsplads osv. Ydermere kan det tænkes, at inklusion i et klasseværelse forårsaget af læreren, kan betyde eksklusion fra individets gruppe i skolegården. Med andre ord kan de identitetsmarkører, såsom dygtig og flittig elev, der indikerer tilhørsforhold til en gruppe, stå i modsætning til andre identitetsbærende markører såsom at lave drengestreger og ballade osv., der ligeledes kan have en identitetsmæssig relevans for det pågældende individ. Som indikeret ovenfor kan handlemåder, handlemønstre og bestemte væremåder være udslagsgivende for inklusion i et fællesskab. Herved bliver det relevant at spørge, hvorledes og af hvem de udslagsgivende karaktertræk og handlemåder defineres og bestemmes. Med andre ord, på hvilke præmisser foregår indlemmelsen og integration i et fællesskab? Kræver det en assimilering af det nye individ til det bestående fællesskabs kultur? Er der tale om et komplementært forhold, hvor individet indlemmes netop pga. af sine anderledes karaktertræk? Sat på spidsen kan man stille spørgsmålet, om det er gruppen eller individet der tilpasses, for at opnå forenelighed? Hvilket fællesskab skal der inkluderes i og på bekostning af hvilke andre fællesskaber sker dette? Hvordan foregår inklusionen? På hvilke præmisser? Integration? Assimilering? Komplementering? Hvilke markører, fysiske, symbolske samt handlingsmæssige, er styrende for inklusionen? Hvem definerer disse markører og således, hvem der er inde og ude? Pointen er her at forsøge at nuancere og fordre refleksion om begrebet inklusion. (Fortsættes på side 7)

7 og eksklusion Eksklusion synes at være det, vi ikke vil. Men når vi tager på os, at vi arbejder med inklusion, er vi så ikke også med til at ekskludere? Er det at tale om dem, vi ønsker skal inkluderes, ikke ekskluderende i sit udgangspunkt? Vores måde at tale om inklusion i et fællesskab kan i sig selv være eksklusion af det fællesskab barnet / eleven er en del af. En historie fortalt af en nu 18-årig pige kan eksemplificere ovenstående: Der fortælles om pigen, at hendes mor døde af en alvorlig sygdom, da pigen var tre mdr. gammel. Siden da har faderen taget sig af pigen. Faderen har haft skiftende forhold, og dermed har der været forskellige mennesker i pigens liv. Systemet bliver alvorlig bekymret, da faderen tager pigen, sin daværende kæreste og hendes børn med på en tur i hestevogn i et år. Da pigen kommer hjem til DK og byen, er tanken, at hun skal inkluderes i nye fællesskaber og i skolesystemet. Pigen fortæller, at hendes far er den, der har taget sig af hende, og at de har et godt fællesskab. Det, at han tog hende og kæresten og hendes børn med på turen med hestevogn i et helt år, var en af de bedste og mest trygge perioder i hendes liv. Da hun kommer hjem til DK og byen, skal hun ind i fællesskaber, der for hende ikke rummer de samme værdier, som hun har sammen med faderen. Og det fællesskab, de har haft på turen, er ikke velanskrevet i kammeratskabskredsen, kommunen og skolen. Historien er videre, at to lærere (vejledere) på skolen inviterede pigen og faderen til en samtale med VækstModellen. Årsagen var at pigen lige havde været i en større uoverensstemmelse med andre elever. Denne samtale var med til at ændre pigens opfattelse af, hvad hun tænkte, ville og skulle. Hun er i dag i lære og anvender selv VækstModellen i sit eget liv. Men det er endnu en historie, der er i gang med at blive fortalt i en anden sammenhæng. En anden historie er fortalt af to lærere i grundskolen. Den handler om en elev i 5. klasse, der hellere ville lege end at være med i undervisningen. Da undervisning er noget alle elever skal være med til, var der ansat ekstra støtte til at holde eleven inde i undervisningen. Læreren beskriver det som om der er en usynlig elastik mellem legen og eleven hver gang det lykkes de voksne at få eleven med til undervisningen, trækker elastikken eleven tilbage til legen. Denne systematik havde været en praksis igennem længere tid. Og de historier, der gik om drengen og lærernes tanker om inklusion, gik alle i retning af at få eleven med i undervisningen. Lærerne fortæller videre, at de gik på et kursus i VækstModellen, og der blev de inspireret til at forsøge at anvende VækstModellen næste gang de skulle holde møde om eleven. Her kunne lærerne kun finde én ting, eleven var god til: at lege. Det tog de alvorligt og arbejdede videre med, hvilke muligheder de kunne se, hvor eleven kunne lege mere og godt. Aftalerne kom i hus, og så fortæller lærerne en måned efter, at eleven var begyndt at komme til undervisningen. To måneder senere fortalte lærerne, at eleven nu var så meget tilstede i undervisningen, at det var lærerne, der opfordrede eleven til at gå ud og lege. Eksemplerne viser, at vi hver gang vi forsøger at inkludere, kan vi også være midt i at ekskludere. Og det må vi forholde os til. VækstModellen kan anvendes til at håndtere inklusion / eksklusion. VækstModellen med sin struktur kan anvendes, fordi den respekterer forskellige tanker, meninger og holdninger. I samtalen udveksles holdninger og historier, og dette synes at være med til at frembringe historierne og dermed forståelserne af fællesskaber. Det at blive mere interesserede i hinandens forståelser, tanker og opgive vores egne sandheder skaber i sig selv i samtalen en oplevelse af inklusion, som ikke bare er et socialt fællesskab med andre, men måske i langt højere grad er et tanke-fællesskab, hvor det er tilladt at have forskellige tanker og holdninger. Med andre ord defineres det fællesskab, som inklusionen sker ind i gennem samtalen, i plenum og bliver hermed mere spiselig for alle parter. (Fortsættes på side 8)

8 Afsluttende Når vi taler om inklusion, kan det være befordrende for selvrefleksionen at sætte fokus på nedenstående semantiske polariteter: Jeg inkluderer Jeg inkluderes Jeg ekskluderer Jeg ekskluderes Læseren kan her selv tage sine positioner på linjerne og reflektere over, hvordan det, jeg ønsker at gøre, hænger sammen med det, jeg gør. Derved kan man selv sætte fokus på, hvilke positioner man selv tager og dermed ens egen indflydelse på valgene og på processerne. Denne artikel skal ikke ses eller forstås som et opgør med eller kritik af, dét at arbejde med inklusion som sådan. Formålet har været at opfordre til debat og refleksion om et begreb og en værdi, som bliver mere og mere centralt. Dette er vigtigt, da inklusion, som vi har beskrevet, er uundgåeligt forbundet med eksklusion på den ene eller anden måde. VækstModel kursus efterår 2012 Det er tid til at tilmelde sig VækstModel kurset efterår. Pladserne bliver hurtigt booket, så hvis du vil med, skal du tilmelde dig ved at sende en til Vibeke på: Se endvidere mere information nedenfor. VækstModel kursus efterår 2012: 29. og 30. august 2012 samt 9. oktober 2012 Sted: Udmeldes Undervisere: Henrik Pors er skoleleder på Haderslev Realskole, medudvikler af VækstModellen, underviser og konsulent i MG-Udvikling samt medforfatter til flere bøger. Karin Ladefoged er leder af Det Specialpædagogiske Hus i Vejle Kommune, erfaren bruger af VækstModellen, underviser og konsulent i i MG-Udvikling. Priser: 1 deltager kr deltagere fra samme institution kr deltagere fra samme institution kr deltagere fra samme institution kr Priserne er ekskl. moms. Udleveret materiale er indeholdt i prisen. Tilmelding er bindende og sker pr. til Vibeke Rathmann på Oplys navn, arbejdssted, adresse, telefonnummer samt EAN nummer.

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt Bilagsoversigt Bilag 1: Evaluering af "Viborg Ledelse"... 2 Bilag 2: Beskrivelse af specialesamarbejde med Viborg Kommune... 3 Bilag 3: Specialets kontrakt med de deltagende ledere... 5 Bilag 4: Kontrakt

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

NYHEDSBREV. Team Consult Development

NYHEDSBREV. Team Consult Development NYHEDSBREV 14. JUNI 2010 Du må selv være den forandring, du ønsker at opleve i verden! Citat: M. Gandhi Nogle gange har vi brug for et lille eller et stort skub andre gange klarer vi det selv på arbejdspladsen

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Hvem skal tage teten?

Hvem skal tage teten? Hvem skal tage teten? et inkluderende forældresamarbejde udvikles Af Doris Overgaard Larsen og Ole Steen Nielsen august 2013 NATIONALT VIDENCENTER FOR INKLUSION OG EKSKLUSION UC Syddanmark Kopiering af

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Fra direktiv til dialog - gode ra!d er bedst for dem, der giver dem Author(s): Marianne Grønbæk Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 587-595

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

42 veje til bedre trivsel

42 veje til bedre trivsel Er du med mod mobning? 42 veje til bedre trivsel M E T O D E H Å N D B O G Er du med mod mobning? 42 veje til bedre trivsel Nærværende metodehåndbog er en del af kampagnen Attention Mobning, der er et

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Klik på boksen for at læse artiklen Ledelsesakademiet godt fra start side 2 MUS-kurser til alle ledere i Fredericia Kommune side 3 LEDERKONFERENCEN også en

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen

Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen Studium: Uddannelsesinstitution: Titel på projekt: Studerendes navn: Studerendes stilling: Vejleders navn:, afgangsprojekt UCN Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

INKLUSION2. Side 6: Holbergskolen; og skolen mener... Mor og forældrene mener... STOR PÆDAGOGIK KRÆVER IKKE MEGEN PLADS

INKLUSION2. Side 6: Holbergskolen; og skolen mener... Mor og forældrene mener... STOR PÆDAGOGIK KRÆVER IKKE MEGEN PLADS Specialreformen er nu gået ind i sit andet leveår. Det betyder, at reformens fokus og tilgange arbejdet med inklusion og inkluderende pædagogik - nu rulles ud i hele byen. Alle distrikter tilbydes uddannelse

Læs mere

Ukritisk. på personlig udvikling. Selvrefleksion. er en nødvendighed. For- og bagsider af. selv-teknologi

Ukritisk. på personlig udvikling. Selvrefleksion. er en nødvendighed. For- og bagsider af. selv-teknologi Offentlig Ledelse 01 U d g i v e t i s a m a r b e j d e m e l l e m H K / Ko m m u n a l S o c i a l p æ da g o g e r n e Da n s k S o c i a l r å d g i v e r f o r e n i n g 10 Ukritisk fokus på personlig

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2014 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer... 8 Et godt værktøj til det

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere