Kapitel 5 Renter og potenser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 5 Renter og potenser"

Transkript

1 Matematik C (må anvedes på Ørestad Gymnasium) Renter og potenser Når en variabel ændrer værdi, kan man spørge, hvor stor ændringen er. Her er to måder at angive ændringens størrelse. Hvis man vejer 95 kg en måned og næste måned vejer 97 kg, har man tager 2 kg på. Dette kaldes for den absolutte ændring. I forhold til personens oprindelige vægt på 95 kg, vil en tilvækst på 2 kg nok ikke virke så voldsom. Men hvis man har en hund, der vejer 2 kg, og den tager 2 kg på og en måned senere vejer 4 kg, vil det virkelig se mærkeligt ud. Den er simpelt hen blevet dobbelt så stor. Derfor vil den absolutte tilvækst ikke altid være et godt mål for ændringen. Man udregner derfor ofte, hvor stor brøkdel tilvæksten udgør af den oprindelige værdi: Definition: Hvis en variabel ændrer værdi fra x 0 til x 1, siges den absolutte ændring at være: Δx = x 1 x 0 Den relative ændring udregnes som: r = = Side 59

2 Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) 6.1 Procent Ordet procent er sammensat af pro- og -cent, og det betyder pr. hundrede eller hundrede-dele. Altså er: 1 % = = 0,01 og 37 % = = 0,37 Skal vi udregne 37% af 500,- kr., så skriver vi: 37% af 500,- kr. = 0,37 500,- kr. = 185,- kr. En procent kan altid omskrives til decimalbrøk ved at dividere procenttallet, p, med 100, altså ved at flytte kommaet to pladser til venstre. På samme måde kan et decimaltal omsættes til procenttal ved at gange med 100%, altså at flytte kommaet to pladser til højre. 0,75 = 0,75 100% = 75% Ofte angives relative ændringer i procent. Hvis vægten stiger fra 95 kg til 97 kg, er den absolutte ændring 2 kg. Den relative ændring er så: r = = 0,021 = 0, % = 2,1 % Hvis en hunds vægt stiger fra 2 kg til 4 kg, er den absolutte ændring 2 kg og den relative ændring er: r = = 1,00 = 1,00 100% = 100% Procent: Hvis man skal udregne p % af et tal K, så ganges tallet K med r = : K = K r Hvis man har en decimalbrøk, r, og skal omsætte den til procent, udregnes: p% = r 100 % Side 60

3 Matematik C (må anvedes på Ørestad Gymnasium) Hvis et beløb på 600,- kr. vokser med 15%, er stigningen: Det nye beløb er derfor: 15% af 600 kr. = 0, kr. = 90 kr. 600 kr kr. = 690 kr. For at finde en nem metode til at lægge procent til et tal, analyseres udregningen lidt: 600 kr. + 15% af 600 kr. = 600 kr. + 0, kr. = 600 kr. (1 + 0,15) = 600 kr. 1,15 Altså lægges 15 % til et tal ved at gange tallet med 1,15. Et-tallet foran kommaet skyldes, at vi stadig har det oprindelige beløb, og decimalerne 0,15 svarer til den procentstigning, der sker. Tallet 1,15 kaldes for fremskrivningsfaktoren svarende til en procentvækst på 15%. Det er den faktor, man skal gange med, når en størrelse skal øges med 15%. Vi sammenfatter dette i følgende regel. Lægge procent til: Man lægger p % til et tal K ved at gange tallet K med fremskrivningsfaktoren 1 + r = 1 + K ( 1 + r) Hvis værdien af en variabel bliver mindre, så er den absolutte ændring negativ. Hvis et par sko før udsalget koster p 1 = 1200,- kr. og under udsalget sættes ned til p 2 = 900,- kr., så er den absolutte ændring prisnedsættelsen: Δp = p 2 p 1 = 900,- kr. 1200,- kr. = 300,- kr. Den relative ændring af prisen bliver derfor: r = Side 61

4 Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Tilsvarende sker hvis vi trækker en procentdel fra et tal. Hvis vi fx skal trække 15% fra 800,- kr., gør vi således: 800,-kr. 15% af 800,- kr. = 800 0, = 800 (1 0,15) = 800 0,85 = 680,- kr. Så vi ser, at samme regel gælder. når man trækker procent fra, blot man her husker at procentændringen er et negativt tal. Procentændring: Hvis en variabel, K 0, ændrer sig med procenten p% = = r, så findes den nye værdi ved at gange den oprindelige med fremskrivningsfaktoren (1+r): K = K 0 (1 + r) Når der er tale om at lægge procent til, regnes r som positiv, og hvis der er tale om at nedskrive med en procentdel, regnes r som negativ. Eksempel I et byggemarked angives alle priser uden moms. Når man handler der, skal man lægge 25% moms oven i vareprisen. At lægge 25% = 0,25 til en pris, svarer til at gange prisen med fremskrivningsfaktoren 1 + r = 1,25 Hvis prisen uden moms er 500,- kr. bliver prisen med moms: pris med moms = 500 1,25 = 625,- kr. Man kommer altså fra pris uden moms til pris med moms ved at gange med 1,25. Dette kan man bruge, hvsi man skal regne den anden vej. Hvis prisen med moms er 1000,- kr., så kan vi finde prisen uden moms ved at dividere med fremskrivningsfaktoren 1,25: pris uden moms = = 800,- kr. Side 62

5 Matematik C (må anvedes på Ørestad Gymnasium) Eksempel I en butik giver de 15% rabat på alle varer. Det betyder, at alle priser nedsættes med 15%. Derfor skal priserne ganges med fremskrivningsfaktoren: 1 + r = 1 15% = 1 0,15 = 0,85 Hvis den oprindelige pris var 300,- kr. bliver den nye pris: ny pris = 300 0,85 = 255,- kr. Tilsvarende kan man finde den oprindelige pris, hvis man kender den nedsatte pris, ved at dividere med fremskrivningsfaktoren 0,85. Hvis en vare efter nedsættelsen koster 595,- kr., var den oprindelige pris: oprindelig pris = = 700,- kr. Side 63

6 Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Eksempel En aktie har på et tidspunkt en værdi på 1800,- kr. Første år stiger værdien med 17%, andet år med 5%, hvorimod aktieværdien falder med 13% det tredje år. Vi ønsker at udregne værdien af aktien efter de tre år. I skemaet herunder ses fremskrivningsfaktorerne svarende til procentændringerne: År: Ændring: Fremskrivningsfaktor: 1 17% 1 + 0,17 = 1,17 2 5% 1 + 0,05 = 1, % 1 0,13 = 0,87 Vi kan følge udviklen af aktiens værdi år for år ved at gange med de tilhørende fremskrivningsfaktorer: År: Værdi: ,17 = 2106,- kr ,17 1,05 = 2211,30 kr ,17 1,05 0,87 = 1923,83 kr. Værdien af aktien efter de tre år er altså 1923,83 kr. Vi har ganget den oprindelige værdi af aktien med tallene 1,17 1,05 0,87 = 1, Dette tal svarer til en relativ ændring på r = 0, = 1,9655 % = ca. 2% Aktiens værdi er altså i alt steget med 2% i de tre år. Side 64

7 Matematik C (må anvedes på Ørestad Gymnasium) 6.2 Rentes rente Hvis man sætter et beløb ind på en bankkonto og lader beløber blive stående i flere år, så tilskrives der renter. Første år tilskrives renter af selve beløbet, men allerede andet år vil renterne blive udregnet på baggrund af beløbet, der blev indsat og de renter, der er tilskrevet første år. Efterhånden som årene går, bliver beløbet i banken større og større, og renterne beregnes af beløbet samt alle de renter, der er tilskrevet de foregående år. Vi siger, at beløbet i banken vokser med renter og renters rente. Hvis startbeløbet, der indsættes i banken er K 0, og renten er p% = fremskrivningsfaktoren 1 + r. Vi stiller det skematisk op: = r, er År: Beløb på konto: 0 (start) K 0 1 K 0 (1 + r) 2 K 0 (1 + r) (1 + r) = K 0 (1 + r) 2 3 K 0 (1 + r) (1 + r) (1 + r) = K 0 (1 + r) 3 4 K 0 (1 + r) 4 Således kan vi fortsætte. Hver gang der går et år mere, så ganges der endnu en gang med samme fremskrivningsfaktor 1 + r. Hvis der er gået n år, er startbeløbet blevet ganget med fremskrivningsfaktoren n gange. Derfor kan beløbet efter n rentetilskrivninger udregnes som: K n = K 0 (1 + r) n Vi sammenfatter dette i sætningen: Sætning om procentfremskrivning: Hvis en variabel ændres med samme procent et vist antal gange, kan den nye værdi udregnes som: K n = K 0 (1 + r) n Hvor: Startværdi er: K 0 Slutværdi er: K n Antal procenttilskrivninger er: n Procentændring pr. gang er: r = p% = Side 65

8 Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Eksempel Et beløb på 8000,- kr. indsættes på en bankkonto til 3,25% i rente. Vi vil udregne, hvor meget der står på kontoen efter 7 år. Fremskrivningsfaktoren svarende til 3,25% er 1 + r = 1,0325 Derfor kan vi udregne slutbeløbet således: K 7 = , = 10007,38 kr. PÅ ti-nspire udregnes potensen ved hjælp af knappen ^, og man taster: 8000 * 1,0325 ^ 7 efterfulgt af ENTER. Hvorefter ti-nspire viser svaret. Eksempel Værdien af en cykel vurderes af forsikringsselskaber til at falde med 10% om året efter den er købt. Dette svarer til en fremskrivningsfaktor på 1 + r = 0,90. Hvis nyprisen for cyklen er 4000,- kr., vil værdien efter 6 år være: K 6 = ,90 6 = 2125,76 kr. Og efter 10 år: K 10 = ,90 10 = 1394,71 kr. Eksempel Et beløb på ,- kr. vokser med 3,1% om året i 5 år og dernæst med 7,2% om året i 8 år. Da en vækst på 3,1% svarer til en fremskrivningsfaktor på 1,031 og en vækst på 7,2% svarer til en fremskrivningsfaktor på 1,072 vil beløbet efter de 13 år være: K 13 = , ,072 8 = ,57 kr. Eksempel På afbetalingshandler betaler man ofte rente af det beløb, som man skylder, hver måned. Hvis den månedlige rente er r = 2% = 0,02 er den månedlige fremskrivningsfaktor 1 + r = 1,02 Dette svarer til, at den årlige fremskrivningsfaktor er: Side 66

9 Matematik C (må anvedes på Ørestad Gymnasium) 1,02 12 = 1,268 Men denne fremskrivningsfaktor svarer til en procentfremskrivning med 26,8%. Dette fortæller os, at 2% om måneden svarer til en årlig rente på 26,8%. Hvis den månedlige rente var 3%, ville den årlige fremskrivningsfaktor være: 1,03 12 = 1,426 svarende til en årlig rente på 42,6%. 6.3 Potensregneregler I dette afsnit vil vi undersøge potensbegrebet lidt nøjere og udvide potensbegrebet. Potens benyttes som kort skrivemåde for et tal ganget med sig selv et vist antal gange: Definition af potens: Tallet a n betyder a ganget med sig selv n gange: a n = a a a a (n faktorer) Vi kalder a for grundtallet og n for potensen. For potenser gælder en række enkle regler: Hvis vi ganger to potenser med samme grundtal, får vi: a n a m = (a a a) (a a a) = a n + m n faktorer m faktorer n + m faktorer Vi ganger altså to potensudtryk med samme grundtal ved at lægge potenserne sammen. Hvis vi tilsvarende dividerer en potens a n med en anden potens a m, hvor m er mindre end n, får vi: Side 67

10 Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) I denne brøk er der flere a er i tælleren, end der er i nævneren, fordi potensen i tælleren er størst. Vi kan derfor forkorte alle nævnerens faktorer ud med et tilsvarende antal i tælleren. Tilbage er n m faktorer i tælleren. Derfor får vi = a n m Endelig kan vi tage en potens a n og sætte i m te potens. Dette giver: (a n ) m = (a n ) (a n ) (a n ) (a n ) = ( m parenteser) (a a) (a a) (a a) (a a) = n faktorer i hver af de m parenteser. a n m Der er m parenteser med n faktorer i hver, og det giver n m faktorer i alt. Derfor bliver den samlede potens n m. Vi samler potensreglerne i denne oversigt: Potensregler: a n a m = a n+m = a n m (a n ) m = a n m Lige som plus og minus er modsatte regningsarter, har potensopløftning også et modstykke. Det er roduddragning. Definition af rod: Den n te rod af et positivt tal, a, er det tal, b, som i n te potens giver a:, hvis: a = b n Side 68

11 Matematik C (må anvedes på Ørestad Gymnasium) Eksempel Vi ser at: = 3 fordi: 3 4 = 81 = 5 fordi: 5 3 = 125 = 2 fordi: 2 10 = 1024 Nu vil vi udvide potensbegrebet til potenser, der ikke nødvendigvis er hele positive tal. Vi ser på følgende tabel, der viser potenser af tallet a: Potens n: Potens af a a 2 = a 3 = a 4 = a: a a a a a a a a a Hver gang vi går en plads til højre i tabellen, bliver potensen af a én større. Vi ganger med a, når vi bevæger os et trin til højre. Går vi et trin til venstre, vil vi dividere med a. Dette system vil vi fortsætte på de tomme pladser til venstre for potensen 1: Potens n: Potens af a: a 0 = a : a = 1 a a 2 = a a a 3 = a a a a 4 = a a a a Dette betyder, at vi må definere a 0 til at være tallet 1. Fortsætter vi yderligere til negative potenser, skal vi dividere med a endnu nogle gange: Potens n: Potens af a: a 2 = a 1 = a 0 = 1 a a 2 = a a a 3 = a a a a 4 = a a a a Negative potenser svarer altså til, at vi skal dividerer med tallet a i steder for at gange, som vi skal ved positive potenser. Systemet i tabellen fortæller os, at potensbegrebet kan udvides til: Udvidelse af potensbegrebet 1: Hvis a er et tal forskellig fra 0 defineres: a 0 = 1 a n = Side 69

12 Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Vi vil yderligere udvide potensbegrebet til også at gælde for potenser, der ikke er hele tal. Igen skal systematikken i vores skema være udgangspunkt for definitionen. Vi ser igen på skemaet: n: a n : 1 a a a a a a a a a a a a a a a Hvis vi går to skridt frem i skemaet, fx fra n = 1 til n = 3, bliver potensen ganget med a a, altså a 2 gange større. Dette gælder også fra n = 0 til n = 2. Ja det vil faktisk gælde overalt, hvor vi gør potensen 2 større. Tilsvarende ses, at hvis potensen bliver 3 større svarende til tre skridt mod højre i tabellen, så bliver potensen a 3 gange større. Hvert skridt betyder at potensen bliver en bestemt faktor større. Dette system vil vi udnytte, når vi betragter brøker som potens. Vi ser igen på skemaet, hvor vi har indskudt tallene og mellem 0 og 1: n: 0 1 a n : 1 a Det tal, der skal svare til potensen kaldes for b. Derfor kan vi nu udfylde tabellen, idet vi ser, at hver gang vi rykker en plads mod højre i tabellen, skal tallet ganges med b: n: 0 1 a n : 1 b b b a = b b b Denne analyse af situationen viser os, at: b 3 = a og dermed at: b = Heraf ser vi, at følgende må gælde: = og: = ( ) 2 Side 70

13 Matematik C (må anvedes på Ørestad Gymnasium) Dette kan generaliseres til følgende definition: Udvidelse af potensbegrebet 2: Hvis a er et positivt tal defineres: 6.4 Eksponentiel notation Meget store tal og meget små tal kan ofte være uoverskuelige. Ved at anvende titalspotenser kan man skrive sådanne tal på en mere overskuelig måde. Når man ganger et tal med 10, så flytter man blot decimalkommaet en plads til højre. 234, = 2345,67 Ganger man med 10 3, så skal kommaet flyttes tre pladser til højre: 234, = Hvis vi så ganger med 10 endnu en gang, forsynes tallet med et nul bagerst: = Dette kan udnyttes ved angivelse af meget store tal. Jorden vejer: og Solen vejer: kg kg Disse tal kan omskrives til titalspotenser således. Jordens masse: 5, kg Solens masse: 1, kg Tilsvarende kan meget små tal omskrives til titalspotenser ved at udnytte negative potenser. En elektron vejer: 0, kg Side 71

14 Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Dette kan omskrives til tallet: 9, kg Når tal på denne måde angives med titalspotenser, siger vi, at tallet er angivet med eksponentiel notation. Når tal i eksponentiel notation skal indtastes på ti-nspire, benyttes bogstavet E (for exponential expression). Først indtastes tallet uden titalspotensen, dernæst indtastes E og til sidste indtastes titalspotensen. Læg mærke til, at selve titallet ikke indtastes. Eksempel Jorden bevæger sig om Solen i en næsten cirkelformet bane. Radius i denne bane er 1, m. Dette tal kan omskrives til: 1, m = m = km Omkredsen i denne cirkelbane er: O = 2 π r = 2π 1, m = 9, m Et år er 365,25 døgn, hvert døgn er 24 timer, hver time er 60 minutter og hvert minut er 60 sekunder. Derfor er: 1 år = 365, = 3, sekunder Da Jorden bevæger sig en gang rund om Solen på et år, kan vi udregne, hvor langt Jorden bevæger sig på 1 sekund: = m/s. Dette betyder, at Jorden bevæger sig gennem solsystemet med en hastighed på meter eller 26,7 km hvert sekund. Side 72

15 Matematik C (må anvedes på Ørestad Gymnasium) Eksempel Det fortælles, at da skakspillet blev opfundet og præsenteret for en indisk fyrste, så ville fyrsten belønne opfinderen. Opfinderen ønskede blot et hvedekorn lagt på første felt på skakbrættet, to lagt på andet felt, fire på det tredje felt og således skulle man fortsætte med at fordoble antallet af hvedekorn. Fyrsten mente, at det var et beskedent ønske og ville straks opfylde det. Men det viste sig nu langt vanskeligere end han havde regnet med. Lad os analysere problemet: 1. felt 1 korn 2. felt 2 korn 3. felt 4 korn 4. felt 8 korn 8 = felt 16 korn 16 = felt 32 korn 32 = 2 5 og således fortsættes. På det sidste felt, felt nr. 64 skal der ligge 2 63 hvedekorn. Dette tal udregnes til: 2 63 = 9, Side 73

16 Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Et hvedekorn vejer ca. 0,04 gram, så vægten af det korn, der bare skal ligge på det sidste felt, er: 9, ,04 gram = 3, gram = 3, ton Altså en enorm mængde hvede langt mere end det er muligt at skaffe. (fra Statistisk Årbog Side 74

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

Matematik. på AVU. Eksempler til niveau G, F, E og D. Niels Jørgen Andreasen

Matematik. på AVU. Eksempler til niveau G, F, E og D. Niels Jørgen Andreasen Matematik på AVU Eksempler til niveau G, F, E og D Niels Jørgen Andreasen Om brug af denne eksempelsamling Matematik-niveauerne på Almen Voksenuddannelse hedder nu Basis, G og FED. Indtil sommeren 009

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

Grundliggende regning og talforståelse

Grundliggende regning og talforståelse Grundliggende regning og talforståelse De fire regnearter: Plus, minus, gange og division... 2 10-tals-systemet... 4 Afrunding af tal... 5 Regning med papir og blyant... 6 Store tal... 8 Negative tal...

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Grundlæggende færdigheder

Grundlæggende færdigheder Regnetest A: Grundlæggende færdigheder Træn og Test Niveau: 7. klasse Uden brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

og til summer af stambrøker. Bemærk: De enkelte brøker kan opskrives på flere måder som summer af stambrøker.

og til summer af stambrøker. Bemærk: De enkelte brøker kan opskrives på flere måder som summer af stambrøker. Hvad er en brøk? Når vi taler om brøker i dette projekt, mener vi tal på formen a, hvor a og b er hele tal (og b b 0 ), fx 2,, 3 og 3 7 13 1. Øvelse 1 Hvordan vil du forklare, hvad 7 er? Brøker har været

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og regning, basis ISBN: 978-87-92488-01-5 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 2 ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Middelværdi for grupperede observationer... Summeret frekvens og sumkurver... Indekstal... Lektion 9s Side 1 Grupperede observationer Hvis man stiller et spørgsmål,

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten Elevtekst til programmet Afbetal Indhold af elevteksten 1. Køb på afbetaling 2. Rentefoden beregnes eller ydelsen beregnes 3. To andre beregninger 4. Pas på gebyrerne! 5. Opgaver 1. Køb på afbetaling Når

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. udgave som E-bog til tablets 2012 by

Læs mere

http://tinyurl.com/jmgformel - Samme formelsamling som du har fået udleveret.

http://tinyurl.com/jmgformel - Samme formelsamling som du har fået udleveret. JG s matematikkompendium Nyttige links: http://www.eduap.com/wordmat/ - Tilføjelse til Word. Et rigtig godt hjælpeværktøj til matematikken. http://tinyurl.com/jmgformel - Samme formelsamling som du har

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Talteori. Teori og problemløsning. Indhold. Talteori - Teori og problemløsning, august 2013, Kirsten Rosenkilde.

Talteori. Teori og problemløsning. Indhold. Talteori - Teori og problemløsning, august 2013, Kirsten Rosenkilde. Indhold 1 Delelighed, primtal og primfaktoropløsning Omskrivning vha. kvadratsætninger 4 3 Antal divisorer 6 4 Største fælles divisor og Euklids algoritme 7 5 Restklasser 9 6 Restklasseregning og kvadratiske

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Matematik - et grundlæggende kursus. Dennis Cordsen Pipenbring

Matematik - et grundlæggende kursus. Dennis Cordsen Pipenbring Matematik - et grundlæggende kursus Dennis Cordsen Pipenbring 22. april 2006 2 Indhold I Matematik C 9 1 Grundlæggende algebra 11 1.1 Sprog................................ 11 1.2 Tal.................................

Læs mere

Lektion 1 Grundliggende regning

Lektion 1 Grundliggende regning Lektion 1 Grundliggende regning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Plus, minus, gange og division - brug af regnemaskine... Talsystemets opbygning - afrunding af tal... Store tal og negative tal...

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard RSA-kryptosystemet RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 007. Billeder: Forside: istock.com/demo10 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 1. Indledning

Læs mere

Grundlæggende matematik

Grundlæggende matematik Grundlæggende matematik Noterne vil indeholde gennemgang af grundlæggende regneregler og regneoperationer afledt af disse. Dette er (vil mange påstå) det vigtigste at mestre for at kunne begå sig i (samt

Læs mere