Bedømmelse af den skriftlige prøve efter matematik D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedømmelse af den skriftlige prøve efter matematik D"

Transkript

1 Bedømmelse af den skriftlige prøve efter matematik D Bedømmelseskriterierne til den skriftlige prøve efter D findes i læreplanen (Bilag 28 til avu-bekendtgørelsen) som punkt 4.3 Der lægges vægt på, at eksaminanden kan: a) anvende matematisk symbolsprog og matematiske begreber b) udføre matematiske ræsonnementer c) vælge hensigtsmæssige metoder og anvende disse til løsning af forelagte problemer d) præsentere en fremgangsmåde ved løsning af et matematisk problem e) anvende en forelagt matematisk model. Der lægges desuden vægt på, at eksaminanden kan bruge it-værktøjer hensigtsmæssigt. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr maj 2014 Sags nr.: K.391 Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens præstation lever op til de faglige mål, som er angivet under punkt 2.1. Derfor er der stor overensstemmelse mellem de faglige mål og bedømmelseskriterierne. Vi skal ved den skriftlige prøve bedømme, i hvilket omfang eksaminanderne har udviklet deres matematiske kompetencer med hensyn til symbolbehandling, håndtering af ræsonnementer, problembehandling, modellering og kommunikation. Hertil kommer bedømmelsen af eksaminandernes hjælpemiddelkompetence, som ikke optræder som et selvstændigt mål. Prøverne er beskrevet i det det overordnede afsnit om evaluering i læreplanerne. Generelt kan afsluttende prøver betegnes som summativ evaluering 1. I forbindelse med kvalitetsvurderingen af evalueringsformer kan man have glæde af at benytte to kriterier: Validitet: Reliabilitet: Validitet har fokus på at fastholde, hvad det egentlig er man forsøger at evaluere. Måler evalueringen det, den søger at måle? Fagkonsulenten har, i samarbejde med opgavekommissionen, ansvaret for at prøvesættene har en høj grad af validitet. 1 Wikipedia: Summativ evaluering skal vurdere, om en minimumskompetence er opfyldt, f.eks svarende til bestået eller ikke-bestået, i modsætning til formativ evaluering, hvis formål er at styrke den uddannelsessøgendes faglige udvikling.

2 Reliabilitet har fokus på at gøre bedømmelsen så klar og entydig som muligt, så bedømmernes personlige indstillinger kommer til at spille en meget lille rolle. Med andre ord: Er evalueringen pålidelig? Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Generelt udmærker skriftlige prøver sig ved at have en stor grad af bedømmeruafhængighed. Prøveformen har som udgangspunkt en stor reliabilitet. Lærer og censor har i fællesskab ansvaret for at have fokus på dette aspekt.. Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr For at gøre bedømmelsen af den skriftlige prøve efter D så bedømmeruafhængig som overhovedet muligt, altså give den en meget høj reliabilitet, er bedømmelseskriterierne suppleret med en generel rettevejledning. tinyurl.com/avu-matematik I det følgende gives eksempler på, hvordan den generelle rettevejledning skal benyttes. Alle spørgsmål i et prøvesæt tildeles uden hensyntagen til sværhedsgraden 5 point, 2. bortset maj 2014 fra det sidste/de sidste kompetencespørgsmål der tildeles 15 point. Sags nr.: K I besvarelsen af spørgsmålene bør der indgå en beskrivelse af løsningsmetoden. Denne kan bestå af en forklarende tekst, et algebraisk udtryk (regneudtryk), en tegning m.v. Der kræves dog ikke beskrivelse af løsningsmetode i tilfælde, hvor resultatet umiddelbart er fremkommet ved en simpel figurbetragtning, ved fremstilling af et diagram eller en konstruktion, ved aflæsning af en tabel, graf o.l. Maj 2013 spørgsmål 2.1 Lea køber en pakke med 20 cigaretter for 42,00 kr. 2.1 Hvad er prisen for 1 cigaret? Eksaminanden har her besvaret spørgsmålet ved hjælp af et regneudtryk. Besvarelsen er korrekt og skal derfor tildeles 5 point Pilen og =D4/D5 er tilføjet besvarelsen, for at vise hvad eksaminanden har gjort. I de efterfølgende eksempler er eksaminandernes fremgangsmåde vist på samme måde. Maj 2013 spørgsmål Fremstil et diagram, der viser energien fordelt på morgenmad, frokost, aftensmad og mellemmåltider. Brug regneark.

3 3 Eksaminanden behøver ikke nogen forklaring til fremgangsmåden ved fremstillingen af diagrammet. Cirkeldiagrammet er korrekt og besvarelsen skal tildeles 5 point. December 2013 spørgsmål Tegn sekskanten og cirklen (logoet) i målestoksforholdet 4:1. Eksaminanden behøver ikke nogen forklaring til fremgangsmåden ved fremstillingen af konstruktionen. Besvarelsen er korrekt og skal tildeles 5 point. Maj 2013 spørgsmål Hvilken fødevare i tabellen indeholder flest kcal pr. gram? Brug regneark.

4 4 Eksaminanden kan i ovenstående eksempel umiddelbart aflæse, at det største energiindhold findes i Lätta. Besvarelsen skal tildeles 5 point December 2013 spørgsmål Hvor lang tid går der, inden bistadet giver overskud? Eksaminanden kan umiddelbart aflæse, at bistadet giver overskud efter 4 år. Besvarelsen skal tildeles 5 point. 2. Et dynamisk geometriprogram må anvendes til beregning af fx længde, areal og vinkel-størrelser uden yderligere begrundelser. Maj 2013 spørgsmål 2.4 Skitse af Leas pakke cigaretter, set fra oven:

5 5 Eksaminanden har brugt GeoGebra til at finde længde og bredde. Begge dele er rigtige, der behøver ikke yderligere udregninger. Besvarelsen skal tildeles 5 point. Maj 2012 spørgsmål 4.5 Kuglestøderen står i en cirkel med en diameter på 213,5 cm, hvorfra han/hun støder kuglen så langt som muligt. Kuglen skal holde sig indenfor kastevinklen. 4.5 Find kastevinklen. (2 decimaler)

6 Eksaminanden har korrekt fundet vinklen ved hjælp af GeoGebra. Besvarelsen skal tildeles 5 point. December 2013 spørgsmål Beregn længden af diagonalen d på logoet. Se skitse 2. 6 Eksaminanden har korrekt fundet længden ved hjælp af GeoGebra. Yderligere udregninger er ikke påkrævet. Besvarelsen skal tildeles 5 point. 3. En besvarelse, hvori de rigtige data fra opgavehæftet indgår, tildeles point. Maj 2013 spørgsmål 2.3 Lea vil holde op med at ryge og i stedet spare pengene op. Hun vil sætte kr. i banken én gang om året. 2.3 Hvor meget vil den samlede opsparing være efter 37 indbetalinger, hvis renten er 3 % pr. år?

7 7 De korrekte data fra opgavehæftet indgår den årlige indbetaling, den årlige rente og antal opsparinger. Besvarelsen skal tildeles mindst ét point. 4. Afhængigt af spørgsmålets karakter tildeles besvarelser med rigtige resultater angivet uden tekst, mellemregninger eller illustrationer kun en lille del af spørgsmålets maksimale pointtal. Maj 2013 spørgsmål 2.1 Lea køber en pakke med 20 cigaretter for 42,00 kr. Eksaminanden har korrekt svaret 2,10 kr., men har ikke begrundet svaret. Vi kan ikke vide, hvordan eksaminanden har fundet resultatet. Et godt bud kunne være, at der er benyttet en lommeregner, og herefter er resultatet skrevet i regnearket. Bedømmelseskriterierne lægger vægt på eksaminandens kommunikationskompetence, derfor kan en korrekt besvarelse uden begrundelse kun tildeles en lille del af spørgsmålets maksimale pointtal. Spørgsmålet kan højst tildeles 5 point. Denne besvarelse skal derfor tildeles ét eller højst 2 point. 5. Resultater skal om muligt angives med benævnelser. Derimod kræves der ikke benævnelser i regneudtryk. December 2013 spørgsmål 3.2 Vidste du, at på en sommer kan der på 1 ha samles: ca. 80 kg honning på en hvidkløvermark ca. 100 kg honning på en rapsmark 1.1 Bierne har samlet 130 kg honning på en hvidkløvermark. Hvor stor er marken? Resultatet er angivet uden benævnelse. Besvarelsen skal højst tildeles 4 point.

8 6. Et resultat, der angives med alt for mange decimaler i forhold til antallet af betydende cifre i de tal, der indgår i beregningerne, vil normalt ikke kunne give fuldt pointtal. December 2013 spørgsmål 3.1 Fakta om logoet: Den regulære sekskant har sidelængden 2 cm og vinklen 120. Sekskantens diagonaler skærer hinanden i et punkt, som er centrum for cirklen. Radius i cirklen er 1,3 cm 3.1 Hvad er arealet af cirklen på logoet? 8 En typisk fejl hvor eksaminanden ikke forholder sig til alle cifrene, der er fremkommet på grund af pi. Besvarelsen skal højst tildeles 4 point 7. Besvarelser, der består i en vurdering af en given sammenhæng, tildeles et pointtal, der afspejler i hvilken grad informationer og eventuelle beregninger er udnyttet. Maj 2013 spørgsmål Foretag en sammenligning, hvor du blandt andet forholder dig til, om de to personer opfylder Sundhedsstyrelsens anbefaling? Eksaminanden har udelukkende konstateret, at de begge har gået langt over skridt. Det er korrekt, at de begge mindst én dag har gået over skrift. Men der er langt fra en dækkende vurdering. Forslag til pointtildeling: 1 point (Af hensyn til læseligheden gengives besvarelsen også som rå tekst) I gennemsnit går en læreren 9113 skridt om dagen, det er for lidt i forhold til sundhedsstyrelsens anbefalinger på skridt om dagen. Ergoterapueten går derimod skridt i gennemsnit om dagen, det er godkendt efter sundhedsstyrrelsens anbefalinger.

9 Både ergoterapeutens median, gennemsnittet, laveste og højeste antal skridt om dagen ligger højere end lærerens. Ergoterapueten kan gå helt op imod skridt om dagen, hvor en læreren højest går knap skridt. Det kan måske skyldes deres arbejdsområder, da en ergoterapeut er mere aktiv end en lærer. Ergoterapuetens skridt om dagen varierer meget mere end lærerens. Læreren bevæger sig indenfor området på 5000 til skridt om dagen. Hvorimod ergoterapuetens svinger fra 6000 til knap skridt om dagen. Denne eksaminand udnytter langt mere kvalificeret informationer og beregninger til at sammenligne de to personer. Forslag til pointtildeling: 5 point 9 8. Der tildeles fuldt pointtal til en besvarelse, hvor en kursist på grundlag af opgaveformuleringen kan gætte facit og derefter begrunde, at dette facit er løsningen. Maj 2013 spørgsmål 4.4 Lea vejer 80,8 kg og er 168 cm høj. Hun vælger i stedet for NUPO-kuren at ændre kostvaner ved at spise mere frugt og grønt. Hun begynder også at dyrke motion. Den nye vægt, hun derved opnår, kan udtrykkes ved følgende funktionsforskrift: Man bruger ofte Body Mass Index (BMI) som et mål for, om en person vejer for meget eller for lidt. BMI skal helst være i intervallet Hvor mange uger går der, før Lea har et BMI på 24?

10 Eksaminanden gætter/finder et korrekt (næsten) resultat og efterviser ved prøve. Der er dog et problem med højden i meter, derfor kan besvarelsen ikke tildeles fuldt pointtal. Forslag: 12 ud af 15 mulige point Selv om der er fejl eller forkerte følgeslutninger i besvarelsen af et spørgsmål, skal der tildeles fuldt pointtal til den øvrige del af besvarelsen, såfremt disse spørgsmål ikke har ændret karakter og i øvrigt er løst rigtigt. Maj 2013 spørgsmål 1.5 Lea går til zumba. Hun forbrænder 533 kcal pr. time, når hun dyrker zumba. Eksaminanden løser ikke opgave 1.4 korrekt (der er ikke anvendt tilbagegående procent). Til gengæld er løsningsmetoden i spørgsmål 1.5 korrekt. Resultatet afviger naturligvis fra det rigtige fordi, der er anvendt et forket tal for overskridelsen som grundlag for beregningen. Spørgsmålet har ikke ændret karakter som følge af det forkerte udgangspunkt. 1.5 skal derfor tildeles 5 point 10. Et spørgsmål, der er delvist løst, tildeles point på grundlag af et skøn over de rigtige løsningselementer. Maj 2013 spørgsmål 1.4 Eksemplet er det samme som forrige. Kursisten har ikke anvendt tilbagegående procent, men blot fundet 12 % af energiindtaget og trukket det fra. Besvarelsen skal ikke tildeles fuldt pointtal på grund af den forkerte løsningsstrategi, på den anden side har kursisten demonstreret kendskab til procentregning (korrekt udført, hvis der skulle udregnes 12 % af Leas energiindtag). Besvarelsen bør tildeles 2-3 point. Forslag: 2 point.

11 11. En besvarelse, hvori der forekommer elementære fejl som regnefejl, skrivefejl, tastefejl o.l., fratrækkes ganske få point ud fra en vurdering af fejlens betydning for løsningen af det pågældende spørgsmål. Maj 2013 spørgsmål 2.2 Lea køber en pakke med 20 cigaretter for 42,00 kr. Lea ryger i gennemsnit 15 cigaretter om dagen. 11 Eksaminanden har i ovenstående eksempel lavet en elementær fejl har regnet med 352 dage på et år. Besvarelsen, der i øvrigt er korrekt, skal derfor kun fratrækkes ganske få point, den skal følgelig tildeles 3-4 point. Forslag: 4 point. 12. Der skelnes mellem elementære tastefejl og manglende overholdelse af regnehierarkiet. Der kan fratrækkes flest point ved regnehierarkifejl. Maj 2013 spørgsmål 2.3 Lea vil holde op med at ryge og i stedet spare pengene op. Hun vil sætte kr. i banken én gang om året. I ovenstående besvarelse har eksaminanden lavet en regnehierarkifejl. Der skal derfor trækkes mere end ved end elementær tastefejl. Eksaminanden har rigtige data og rigtige løsningselementer. Besvarelsen skal derfor tildeles 2-3 point. Forslag: 2 point. 13. Ved tegning af figurer og kurver, aflæsning af grafer, målinger o.l. accepteres en mindre unøjagtighed.

12 12 Maj 2013 spørgsmål 6.1 Se informationer til opgaven under pkt Hvor mange uger går der, før Lea har et BMI på 24? Eksaminanden har løst opgaven ved at tegne billedet af funktionen y = 80,8 0,989 x og af linjen y = 68, hvor Lea har et BMI på 24. Aflæsningen af skæringspunktet er ikke helt nøjagtig. Denne unøjagtighed skal ikke have negativ indflydelse på tildelingen af antal point. 14. Hvis en opgave består i at vælge mellem få beskrevne valgmuligheder tildeles der kun point, hvis valget er begrundet. Maj 2012 spørgsmål En kugle har en omkreds på 33,6 cm. Afgør, om det er en kugle til kvinder eller mænd. Spørgsmålet indeholder 2 valgmuligheder. Eksaminanden har uden begrundelse skrevet Det er til en kvinde. Besvarelsen skal tildeles 0 point. 15. Hvor et spørgsmål lægger op til løsning enten ved aflæsning af kurve/graf/diagram eller beregning sidestilles de to løsningsmåder. December 2013 spørgsmål 2.5

13 Hvor lang tid går der, inden bistadet giver overskud? Denne eksaminand har løst problemet ved at lave grafisk løsning af to ligninger med to ubekendte Denne eksaminand har løst problemet ved at hjælp af ligningsløsning. Hvis der er konkluderet og kommunikeret korrekt skal begge besvarelser tildeles 5 point. 16. Hvis der i et spørgsmål er krævet brug af regneark, tildeles der kun fuldt pointtal, hvis regnearket er benyttet hensigtsmæssigt. December 2013 spørgsmål 1.4 Vidste du, at bierne flyver ture for at samle kg honning. Det svarer til at flyve Jorden rundt tre gange. Jordens diameter er km.

14 Eksaminanden har lavet en korrekt beregning, men har udelukkende brugt regnearket som skrivemaskine. Det er ikke hensigtsmæssigt brug af regnearket, derfor kan der ikke tildeles fuldt pointtal. På den anden side er der jo anvendt korrekte data og vist matematiske færdigheder, så besvarelsen skal tildeles mindst 2 point. Besvarelser uden hensigtsmæssigt brug af regneark kan betragtes på linje med besvarelser med rigtige resultater angivet uden tekst, mellemregninger eller illustrationer. Forslag til pointtildeling bliver derfor: 2 point Det er ikke alle fejltyper, der nødvendigvis skal trækkes point fra, hver gang de optræder. Eksempler på disse fejltyper kan være for mange decimaler, forkert afrunding, forkert brug af benævnelser og lignende. December 2013 spørgsmål 3.1 December 2013 spørgsmål 4.1 December 2013 spørgsmål 1.1 Ovenstående tre eksempler viser besvarelser med for mange decimaler, forkert afrunding og forkert brug af benævnelser. Ved fejl og mangler af disse typer skal der fratrækkes point, men altså ikke nødvendigvis hver gang hvis samme fejltype opstår flere gange. 18. I bedømmelsen indgår opgavebesvarelsens kommunikationsværdi inkl. korrekt brug af symboler. 19. Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af, i hvilken grad præstationen opfylder niveauets mål.

15 Disse sidste to punkter handler om et samlet skøn og en samlet bedømmelse. Punkt 18 og 19 forpligter lærer og censor til at afslutte bedømmelsen med at fokusere på kommunikationsværdien og en overordnet vurdering af graden af målopfyldelse. Disse afsluttende betragtninger kan føre til, at den endelige bedømmelse resulterer i en karakter, der er én højere eller lavere end den karakter den samlede pointtildeling peger direkte på. Hvorfor tildeles alle spørgsmål det samme maksimale pointtal (bortset fra det/de sidste spørgsmål)? Nogle censorer og lærere nævner fra tid til anden, at der er stor forskel på sværhedsgraden af spørgsmålene og at pointtildelingen ikke passer med arbejdsmængden eller sværhedsgraden. Det er helt korrekt! Der er stor forskel på sværhedsgraden og arbejdsmængde af spørgsmålene. Et eksempel på forskellen i sværhedsgrad kan findes i maj 2013 opgave 2 om rygning. 2.1 Hvad er prisen for 1 cigaret?. Dette kan løses med simpel division, 42 : 20 = 2,1, altså 2,10 kr. pr. stk. Opgaven slutter med spørgsmålet: 2.4 Hvad er længden (l) og bredden (b) af Leas pakke cigaretter?. Længden findes nemt ved hjælp af multiplikation, 7 0,75cm = 5,25 cm. Bredden byder på større udfordringer. Hvis eksaminanden erkender, at der kan dannes en ligesidet trekant mellem 3 centre af cigaretter, så kan spørgsmålet besvares ved hjælp af Pythagoras,, altså en bredde på 2,05 cm. Alternativt kan spørgsmålet besvares ved at lave en konstruktion i et geometriprogram. Begge spørgsmål har sin berettigelse i sættet. Spørgsmål 2.1 besvarede 81,4 % af eksaminanderne korrekt og fik dermed tildelt 5 point. Spørgsmål 2.4 blev kun besvaret helt korrekt af 1,3 % (53,8 % fik tildelt 2 eller 3 point). Spørgsmål som 2.1 betyder, at vore fagligt svage kursister også kan arbejde lidt med sættet. Hvis spørgsmål 2.1 er det eneste spørgsmål, der er svaret på, er karakteren -3; der skulle opnås mindst 12 point for at få karakteren 00, og mindst 35 point for at opnå 02. Spørgsmål som 2.4 betyder, at de dygtigste kursister også bliver udfordret. Hvis spørgsmålet om bredden ikke kan besvares, ville eksaminanden alligevel uden problemer kunne opnå karakteren 12. I sættet maj 2013 kunne en kursist miste 11 point og alligevel opnå topkarakter. Eksamenssættene er sammensat, så det er muligt at opnå nogle point ved benyttelse af forholdsvis simpel matematik, samtidig kræver det fagligt overblik og sikkerhed at opnå gode karakterer. Pointtildelingen kan ikke ses isoleret fra opsætningstabellen, men skal ses som et samlet hele. Det har aldrig været hensigten, at de enkelte spørgsmål skulle tildeles point efter sværhedsgrad eller arbejdsmængde. Den forholdsvis nye type opgaver, med kun ét spørgsmål, tildeles 15 point i modsætning til de øvrige, der alle tildeles 5 point. At denne opgavetype tildeles 15 skyldes hensynet til, at en eksaminand ikke skal kunne opnå karakteren 12 uden at besvare en hel opgave. Med andre ord - en eksaminand skal ikke kunne få 12 uden at score point i denne opgavetype. 15

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. (4 timer)

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. (4 timer) Matematik D Almen voksenuddannelse Skriftlig prøve (4 timer) AVU132-MAT/D Mandag den 27. maj 2013 kl. 9.00-13.00 KRAM (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet

Læs mere

Opgavesættets tema er KRAM (Kost, Rygning, Alkohol og Motion).

Opgavesættets tema er KRAM (Kost, Rygning, Alkohol og Motion). Sammendrag af censorrapporter for matematik D maj 2013 Opgavesættets tema er KRAM (Kost, Rygning, Alkohol og Motion). Opgave 1: Kost Opgaven inddrager de 4 regningsarter, brug af regneark, fremstilling

Læs mere

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. (4 timer)

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. (4 timer) Matematik D Almen voksenuddannelse Skriftlig prøve (4 timer) AVU131-MAT/D Torsdag den 12. december 2013 kl. 9.00-13.00 Bier og biavl Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består af: Opgavehæfte

Læs mere

Nyt i faget Matematik

Nyt i faget Matematik Almen voksenuddannelse Nyt i faget Matematik Juli 2012 Indhold Bekendtgørelsesændringer Ændringer af undervisningsvejledningen Den nye opgavetype ved den skriftlige prøve efter D Ændringer af rettevejledningen

Læs mere

Rettevejledning, FP10, endelig version

Rettevejledning, FP10, endelig version Rettevejledning, FP10, endelig version I forbindelse med FP9, Matematik, Prøven med hjælpemidler, maj 2016, afholdes forsøg med en udvidet rettevejledning. I forbindelse med FP10 fremstiller opgavekommissionen

Læs mere

½Opgavenummer 1.1. Antal point Eksempler Beskrivelser. Korrekt regneudtryk, korrekt facit. 2 point

½Opgavenummer 1.1. Antal point Eksempler Beskrivelser. Korrekt regneudtryk, korrekt facit. 2 point ½Opgavenummer 1.1 Korrekt regneudtryk, korrekt facit. Korrekt regneudtryk, ingen facit bidrager negativt til helhedsindtrykket Løsning med korrekte elementer 0 point 16 350 2 = 12 197 Det koster 12197

Læs mere

Bedømmelsesplan for Matematik C

Bedømmelsesplan for Matematik C Bedømmelsesplan for Matematik C Matematik C Hovedområder: Fagretningen: Uddannelser i fagretningen indeholder: Varighed: Læringselementer: Læringsmiljø: Kontor handel og forretningsservice Detail, Handel,

Læs mere

Rettevejledning, FP9, Prøven med hjælpemidler, endelig version

Rettevejledning, FP9, Prøven med hjælpemidler, endelig version Rettevejledning, FP9, Prøven med hjælpemidler, endelig version I forbindelse med FP9, Matematik, Prøven med hjælpemidler, maj 2016, afholdes forsøg med en udvidet rettevejledning. Den udvidede rettevejledning

Læs mere

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger

Læs mere

Elevbog s. 14-25 Vi opsummerer hvad vi ved i. kendskab til geometriske begreber og figurer.

Elevbog s. 14-25 Vi opsummerer hvad vi ved i. kendskab til geometriske begreber og figurer. Årsplan 5. LH. Matematik Lærer Pernille Holst Overgaard (PHO) Lærebogsmateriale. Format 5 Tid og fagligt Aktivitet område Uge 33-37 Tal Uge 38-41 (efterårsferie uge 42) Figurer Elevbog s. 1-13 Vi opsummerer

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Matematik A. 5 timers skriftlig prøve. Højere Teknisk Eksamen i Grønland maj 2009 GLT091-MAA. Undervisningsministeriet

Matematik A. 5 timers skriftlig prøve. Højere Teknisk Eksamen i Grønland maj 2009 GLT091-MAA. Undervisningsministeriet Højere Teknisk Eksamen i Grønland maj 2009 GLT091-MAA Matematik A 5 timers skriftlig prøve Undervisningsministeriet Fredag den 29. maj 2009 kl. 9.00-14.00 Matematik A 2009 Prøvens varighed er 5 timer.

Læs mere

MaxiMat og de forenklede Fælles mål

MaxiMat og de forenklede Fælles mål MaxiMat og de forenklede Fælles mål Dette er en oversigt over hvilke læringsmål de enkelte forløb indeholder. Ikke alle forløb er udarbejdet endnu, men i skemaet kan man se alle læringsmålene også de,

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. Fredag den 20. maj 2016 kl AVU162-MAT/D. (4 timer)

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. Fredag den 20. maj 2016 kl AVU162-MAT/D. (4 timer) Matematik D Almen voksenuddannelse Skriftlig prøve (4 timer) AVU62-MAT/D Fredag den 20. maj 206 kl. 9.00-.00 Pizza Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består af: Opgavehæfte Cd Opgavehæftet

Læs mere

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer)

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer) Matematik D Almen forberedelseseksamen Skriftlig prøve (4 timer) AVU122-MAT/D Torsdag den 24. maj 2012 kl. 9.00-13.00 Olympiske Lege London 2012 Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består

Læs mere

Eksaminanderne på hf tilvalg forventes ikke at kunne udnytte grafregnerens muligheder for regression.

Eksaminanderne på hf tilvalg forventes ikke at kunne udnytte grafregnerens muligheder for regression. Bilag 3: Uddrag af Matematik 1999. Skriftlig eksamen og større skriftlig opgave ved studentereksamen og hf. Kommentarer på baggrund af censorernes tilbagemeldinger HF-tilvalgsfag (opgavesæt HF 99-8-1)

Læs mere

Vejledning til bedømmelse af eksamensopgaver i matematik

Vejledning til bedømmelse af eksamensopgaver i matematik Vejledning til bedømmelse af eksamensopgaver i matematik I Læreplanen for Matematik stx A og Matematik stx B er der i afsnit 4.3 angivet en række bedømmelseskriterier, som alle lægges til grund for vurderingen

Læs mere

Folkeskolens prøver i matematik. CFU København 28. september 2016

Folkeskolens prøver i matematik. CFU København 28. september 2016 Folkeskolens prøver i matematik CFU København 28. september 2016 Formålet Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Progression frem mod skriftlig eksamen

Progression frem mod skriftlig eksamen Progression frem mod skriftlig eksamen Ikke alle skal have 12 Eksamensopgavernes funktion i det daglige og til eksamen Progression i sættet progression i den enkelte opgave Hvornår inddrages eksamensopgaver

Læs mere

GUX Matematik Niveau B prøveform b Vejledende sæt 1

GUX Matematik Niveau B prøveform b Vejledende sæt 1 GUX-013 Matematik Niveau B prøveform b Vejledende sæt 1 Matematik B Prøvens varighed er 4 timer. Delprøven uden hjælpemidler består af opgaverne 1 til 6 med i alt 6 spørgsmål. Besvarelsen af denne delprøve

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2014-2015 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33-34

Årsplan 9. klasse matematik 2014-2015 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33-34 Årsplan 9. klasse matematik 2014-2015 33-34 Årsprøve og rettevejledledning 34-36 Årsprøven i matematik Talmængder og regnemetoder 37 Fordybelses uge 38-39 40 Termins-prøve 41 Studieturen 42 Efterårsferie

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 MATEMATIK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 MATEMATIK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 MATEMATIK Formål Formålet med faget er, at eleverne bliver i stand til at identificere matematiske problemstillinger i både erhvervsfaglig og almen sammenhæng,

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 33 Årsprøven i matematik Årsprøve og rettevejledledning 34-35 36 og løbe nde Talmængder og regnemetoder Mundtlig matematik 37 Fordybelses uge 38-39 Procent - Gennemgå

Læs mere

Matematik, basis. Undervisningen på basisniveau skal udvikle kursisternes matematikkompetencer til at følge undervisningen

Matematik, basis. Undervisningen på basisniveau skal udvikle kursisternes matematikkompetencer til at følge undervisningen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Matematik Basis, G-FED Matematik, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet I matematik basis er arbejdet med forståelsen af de faglige begreber i centrum. Den opnåede

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Kommentarer til matematik B-projektet 2015

Kommentarer til matematik B-projektet 2015 Kommentarer til matematik B-projektet 2015 Mandag d. 13/4 udleveres årets eksamensprojekt i matematik B. Dette brev er tænkt som en hjælp til vejledningsprocessen for de lærere, der har elever, som laver

Læs mere

I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske objekter og begreber:

I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske objekter og begreber: INTRO Efter mange års pause er trigonometri med Fælles Mål 2009 tilbage som fagligt emne i grundskolens matematikundervisning. Som det fremgår af den følgende sides udpluk fra faghæftets trinmål, er en

Læs mere

Matematik. Evaluering, orientering og vejledning

Matematik. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende evaluering Matematik 2016 Evaluering, orientering og vejledning Uddannelsesstyrelsen 1. Konklusion Denne evaluering bygger på prøveresultaterne for skriftlige og mundtlige prøver

Læs mere

GUX. Matematik Niveau B. Prøveform b

GUX. Matematik Niveau B. Prøveform b GUX Matematik Niveau B Prøveform b August 014 GUX matematik B august 014 side 0 af 5 Matematik B Prøvens varighed er 4 timer. Delprøven uden hjælpemidler består af opgaverne 1 til 6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Lærervejledning til Træn matematik på computer. Lærervejledning. Træn matematik på computer. ISBN 978-87-992954-5-6 www.learnhow.dk v/rikke Josiasen

Lærervejledning til Træn matematik på computer. Lærervejledning. Træn matematik på computer. ISBN 978-87-992954-5-6 www.learnhow.dk v/rikke Josiasen Lærervejledning Træn matematik på computer Materialet består af 31 selvrettende emner til brug i matematikundervisningen i overbygningen. De fleste emner består af 3 sider med stigende sværhedsgrad. I

Læs mere

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger.

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger. Faglige Områder Tal og brøker Der anvendes blandet tal. Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Anvender brøker Anvender både blandet tal og brøker. Antal cifre Der skal afrundes til et passende

Læs mere

Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018

Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018 Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Matematik. Evaluering, orientering og vejledning

Matematik. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Matematik 2014 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring Evaluering af årets matematikprøver Følgende rapport er udformet således, at resultater fra karakterdatabasen

Læs mere

Vejledende karakterbeskrivelser for matematik

Vejledende karakterbeskrivelser for matematik Vejledende karakterbeskrivelser for matematik Folkeskolens Afgangsprøve efter 9. klasse Karakterbeskrivelse for matematiske færdigheder. Der prøves i tal og algebra geometriske begreber og fremgangsmåder

Læs mere

Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015

Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015 Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015 Emne Indhold Mål Tal og størrelser Arbejde med brøktal som repræsentationsform på omverdenssituationer. Fx i undersøgelser. Arbejde med forskellige typer af diagrammer.

Læs mere

Årsplan Matematrix 3. kl. Kapitel 1: Jubii

Årsplan Matematrix 3. kl. Kapitel 1: Jubii Årsplan Matematrix. kl. A Første halvår Kapitel : Jubii I bogens første kapitel får eleverne mulighed for at repetere det faglige stof, som de arbejdede med i. klasse. Dette er samtidig et redskab for

Læs mere

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer)

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer) Matematik D Almen forberedelseseksamen Skriftlig prøve (4 timer) AVU121-MAT/D Torsdag den 13. december 2012 kl. 9.00-13.00 Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består af: Opgavehæfte Cd

Læs mere

Berlin eksempel på opgavebesvarelse i Word m/mathematics

Berlin eksempel på opgavebesvarelse i Word m/mathematics Berlin eksempel på opgavebesvarelse i Word m/mathematics 1.1 Gennemsnitsfarten findes ved at dividere den kørte strækning med den forbrugte tid i decimaltal. I regnearket bliver formlen =A24/D24. Resultatet

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget matematik

Vejledning til prøverne i faget matematik Vejledning til prøverne i faget matematik Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og prøvekontor Januar 2012 Indhold Forord... 3 1. Generelt om de skriftlige afgangsprøver i matematik... 4 2. Folkeskolens

Læs mere

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger.

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger. Tal og brøker Der anvendes blandet tal. Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Antal cifre Der skal afrundes til et passende

Læs mere

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål:

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formål: Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i forstå og anvende matematik i sammenhænge,

Læs mere

Indhold. Indledning 7 Læsevejledning 9

Indhold. Indledning 7 Læsevejledning 9 Indhold Indledning 7 Læsevejledning 9 1 Hvad er åbne opgaver? 13 2 Hvorfor arbejde med åbne opgaver? 17 3 Udfordringer i arbejdet med åbne opgaver 19 4 En ny didaktisk kontrakt 21 5 Et par eksempler 23

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

http://us.uvm.dk/gymnasie/almen/eksamen/opgaver/sommer04/vurderingsgrundlag-b-niveau2004-8- 2og2004-8-2-sf.pdf?menuid=150560

http://us.uvm.dk/gymnasie/almen/eksamen/opgaver/sommer04/vurderingsgrundlag-b-niveau2004-8- 2og2004-8-2-sf.pdf?menuid=150560 http://us.uvm.dk/gymnasie/almen/eksamen/opgaver/sommer04/vurderingsgrundlag-b-niveau2004-8- 2og2004-8-2-sf.pdf?menuid=150560 Vurderingsgrundlag ved Skriftlig studentereksamen i matematik 2004. Det betyder

Læs mere

Matematik B. Højere forberedelseseksamen. Fredag den 6. december 2013 kl. 9.00-13.00. hfe133-mat/b-06122013

Matematik B. Højere forberedelseseksamen. Fredag den 6. december 2013 kl. 9.00-13.00. hfe133-mat/b-06122013 Matematik B Højere forberedelseseksamen hfe33-mat/b-062203 Fredag den 6. december 203 kl. 9.00-3.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave -6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet?

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks familie skal flytte til et nyt hus. De har fået lov til at bestemme, hvordan væggene på deres værelser skal se ud. Emma og Frederik

Læs mere

Matematik C. Højere forberedelseseksamen. Fredag den 29. august 2014 kl. 9.00-12.00. 2hf142-MAT/C-29082014

Matematik C. Højere forberedelseseksamen. Fredag den 29. august 2014 kl. 9.00-12.00. 2hf142-MAT/C-29082014 Matematik C Højere forberedelseseksamen 2hf142-MAT/C-29082014 Fredag den 29. august 2014 kl. 9.00-12.00 Opgavesættet består af 8 opgaver med i alt 15 spørgsmål. De 15 spørgsmål indgår med lige vægt ved

Læs mere

gl. Matematik A Studentereksamen Torsdag den 14. august 2014 kl gl-stx142-mat/a

gl. Matematik A Studentereksamen Torsdag den 14. august 2014 kl gl-stx142-mat/a gl. Matematik A Studentereksamen gl-stx142-mat/a-14082014 Torsdag den 14. august 2014 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 4 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning undersøgende arbejde Eleven kan læse og skrive enkle tekster med og om matematik

Læs mere

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer Basis: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 4, arbejds- og grundbog, kopisider, Rema, ekstraopgaver og ugentlige afleveringsopgaver

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 5 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning Opmærksomhedspunkt Eleven kan anvende ræsonnementer i undersøgende arbejde

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget MATEMATIK Formål for faget Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede

Læs mere

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter Fag: Matematik Hold: 24 Lærer: TON Undervisningsmål Læringsmål 9 klasse 32-34 Introforløb: række tests, som viser eleverne faglighed og læringsstil. Faglige aktiviteter Emne Tema Materiale r IT-inddragelse

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU-Net

MATEMATIK A-NIVEAU-Net STUDENTEREKSAMEN MAJ AUGUST 2007 2011 MATEMATIK A-NIVEAU-Net torsdag 11. august 2011 Kl. 09.00 14.00 frs112-matn/a-11082011 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøve 1: 2 timer med autoriseret formelsamling

Læs mere

Grafregnerkravet på hf matematik tilvalg

Grafregnerkravet på hf matematik tilvalg Grafregnerkravet på hf matematik tilvalg Dette dokument er en sammenskrivning af uddrag af følgende skrifter: Undervisningsvejledning nr. 21 for matematik i HF (september 1995); findes på adressen: http://us.uvm.dk/gymnasie/almen/vejledninger/undervishf/hfvej21.htm;

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Matematik Niveau B Prøveform b

Matematik Niveau B Prøveform b GUX Matematik Niveau B Prøveform b Torsdag den 15. maj 2014 Kl. 09.00-13.00 GL141 - MAB - NY 1 GUX matematik B sommer 2014 side 0 af 5 Matematik B Prøvens varighed er 4 timer. Delprøven uden hjælpemidler

Læs mere

Årsplan 5. Årgang

Årsplan 5. Årgang Årsplan 5. Årgang 2016-2017 Materialer til 5.årgang: - Matematrix grundbog 5.kl - Matematrix arbejdsbog 5.kl - Skrivehæfte - Kopiark - Færdighedsregning 5.kl - Computer Vi skal i løbet af året arbejde

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen

Matematik A. Studentereksamen Matematik A Studentereksamen 2stx101-MAT/A-01062010 Tirsdag den 1. juni 2010 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

GUX. Matematik. B-Niveau. August 2015. Kl. 9.00-13.00. Prøveform b GUX152 - MAB

GUX. Matematik. B-Niveau. August 2015. Kl. 9.00-13.00. Prøveform b GUX152 - MAB GUX Matematik B-Niveau August 2015 Kl. 9.00-13.00 Prøveform b GUX152 - MAB 1 Matematik B Prøvens varighed er 4 timer. Delprøven uden hjælpemidler består af opgaverne 1 til 6 med i alt 6 spørgsmål. Besvarelsen

Læs mere

MATEMATIK B. Xxxxdag den xx. måned åååå. Kl. 10.00 15.00 GL083-MAB. GU HHX DECEMBER 2008 Vejledende opgavesæt. Undervisningsministeriet

MATEMATIK B. Xxxxdag den xx. måned åååå. Kl. 10.00 15.00 GL083-MAB. GU HHX DECEMBER 2008 Vejledende opgavesæt. Undervisningsministeriet GU HHX DECEMBER 2008 Vejledende opgavesæt MATEMATIK B Xxxxdag den xx. måned åååå Kl. 10.00 15.00 Undervisningsministeriet GL083-MAB 574604_GL083-MAB_12s.indd 1 14/01/09 14:40:30 Matematik B Prøvens varighed

Læs mere

gl. Matematik A Studentereksamen Torsdag den 22. maj 2014 kl gl-1stx141-mat/a

gl. Matematik A Studentereksamen Torsdag den 22. maj 2014 kl gl-1stx141-mat/a gl. Matematik A Studentereksamen gl-1st141-mat/a-05014 Torsdag den. maj 014 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Opgave 1 Til denne opgave anvendes bilag 1.

Opgave 1 Til denne opgave anvendes bilag 1. Opgave 1 Til denne opgave anvendes bilag 1. a) Undersøg figur 1. Mål og noter vinklerne Mål og noter længderne b) Undersøg figur 2. Mål og noter vinklerne Mål og noter længderne c) Undersøg figur 3. Mål

Læs mere

6. klasse matematik. Årsplan for skoleåret 2016/2017. Uge / emne Indhold Materiale Mål Evaluering Regn med tallene

6. klasse matematik. Årsplan for skoleåret 2016/2017. Uge / emne Indhold Materiale Mål Evaluering Regn med tallene Årsplan for skoleåret 2016/2017 6. klasse matematik Uge / emne Indhold Materiale Mål Evaluering 33 36 Regn med tallene Arbejde med færdigheds og problemregning med de fire regnearter og potenser. Kontext

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN MATHIT PRØVESÆT MAJ 2007 2010 MATEMATIK A-NIVEAU. MATHIT Prøvesæt 2010. Kl. 09.00 14.00 STXA-MATHIT

STUDENTEREKSAMEN MATHIT PRØVESÆT MAJ 2007 2010 MATEMATIK A-NIVEAU. MATHIT Prøvesæt 2010. Kl. 09.00 14.00 STXA-MATHIT STUDENTEREKSAMEN MATHIT PRØVESÆT MAJ 007 010 MATEMATIK A-NIVEAU MATHIT Prøvesæt 010 Kl. 09.00 14.00 STXA-MATHIT Opgavesættet er delt i to dele. Delprøve 1: timer med autoriseret formelsamling Delprøve

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Matematik Delmål og slutmål

Matematik Delmål og slutmål Matematik Delmål og slutmål Ferritslev friskole 2006 SLUTMÅL efter 9. Klasse: Regning med de rationale tal, såvel som de reelle tal skal beherskes. Der skal kunne benyttes og beherskes formler i forbindelse

Læs mere

GUX-2013. Matematik Niveau B prøveform b Vejledende sæt 2

GUX-2013. Matematik Niveau B prøveform b Vejledende sæt 2 GUX-01 Matematik Niveau B prøveform b Vejledende sæt Matematik B Prøvens varighed er 4 timer. Delprøven uden hjælpemidler består af opgaverne 1 til 6 med i alt 6 spørgsmål. Besvarelsen af denne delprøve

Læs mere

Undervisningsplan for matematik

Undervisningsplan for matematik Undervisningsplan for matematik Formål for faget Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

TANKERNE BAG DE NYE VEJLEDENDE SÆT I MATEMATIK

TANKERNE BAG DE NYE VEJLEDENDE SÆT I MATEMATIK TANKERNE BAG DE NYE VEJLEDENDE SÆT I MATEMATIK De foreliggende vejledende sæt i matematik er gældende fra sommeren 2012 på matematik B og sommeren 2013 på matematik A. Der er en del ændringer i forhold

Læs mere

Odense, den 4. marts 2013 Heidi Kristiansen. 04-03-2013 Heidi Kristiansen - Folkeskolens afsluttende prøver i matematik

Odense, den 4. marts 2013 Heidi Kristiansen. 04-03-2013 Heidi Kristiansen - Folkeskolens afsluttende prøver i matematik Odense, den 4. marts 2013 Heidi Kristiansen Oplæg til mundtlig gruppeprøve, der gør det muligt at evaluere kompetencer hvordan??? indeholde tydelige problemstillinger rene eller anvendte matematiske problemer,

Læs mere

Årsplan 2017/2018 Matematik 8. kl. Kapitel 1: Regnehierarkiet

Årsplan 2017/2018 Matematik 8. kl. Kapitel 1: Regnehierarkiet Årsplan 07/08 Matematik 8. kl. I grundbogen Matematrix 8 arbejder elevern med bogens emner og opgaver (næsten) udelukkende på computer i word, excel og geogebra. Eleverne skal udover det daglige arbejde

Læs mere

Årsplan 9. Klasse Matematik Skoleåret 2015/16

Årsplan 9. Klasse Matematik Skoleåret 2015/16 Årsplan 9 Klasse Matematik Skoleåret 2015/16 Hovedformål Årsplanen for 9 Klasse i Matematik tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål (Undervisningsministeriet) Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand

Læs mere

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål MATEMATIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål KOMMENTAR Vi har i det følgende foretaget en analyse og en sammenstilling af vore materialer til skriftlig

Læs mere

Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15

Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15 Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15 Klasse: 4. Fag: Matematik Lærer: Ali Uzer Lektioner pr. uge: 4(mandag, tirsdag, torsdag, fredag) Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at

Læs mere

Matematik for malere. praktikopgaver. Geometri Regneregler Areal Procent. Tilhører:

Matematik for malere. praktikopgaver. Geometri Regneregler Areal Procent. Tilhører: Matematik for malere praktikopgaver 2 Geometri Regneregler Areal Procent Tilhører: 2 Indhold: Geometri... side 4 Regneregler... side 10 Areal... side 12 Procent... side 16 Beregninger til praktikopgave

Læs mere

Matematik - undervisningsplan

Matematik - undervisningsplan I 4. klasse starter man på andet forløb i matematik, der skal lede frem mod at eleverne kan opfylde fagets trinmål efter 6. klasse. Det er dermed det som undervisningen tilrettelægges ud fra og målsættes

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 19. december 2011. kl. 9.00-14.00

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 19. december 2011. kl. 9.00-14.00 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hhx113-mat/a-19122011 Mandag den 19. december 2011 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Prøvens varighed er

Læs mere

Matematik C. Højere forberedelseseksamen

Matematik C. Højere forberedelseseksamen Matematik C Højere forberedelseseksamen 2hf132-MAT/C-29082013 Torsdag den 29. august 2013 kl. 9.00-12.00 Opgavesættet består af 7 opgaver med i alt 15 spørgsmål. De 15 spørgsmål indgår med lige vægt ved

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål 4. klasse Årsplan Kapitel 1: Tal Eleven Talsystem Regnestrategier!!!* Fase 1: Eleven kan udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger vedrørende hverdagsøkonomi

Læs mere

Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler matematiske r og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

7 Trekanter. Faglige mål. Linjer i trekanter. Ligedannethed. Pythagoras. Trigonometri

7 Trekanter. Faglige mål. Linjer i trekanter. Ligedannethed. Pythagoras. Trigonometri 7 Trekanter Faglige mål Kapitlet Trekanter tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Linjer i trekanter: kende til højde, vinkelhalveringslinje, midtnormal og median, kunne tegne indskrevne og omskrevne

Læs mere

fs10 1 Iskiosken 2 Indlandsisen 3 Snedronning for en nat 4 Iskrystaller 5 Iskuglen Matematik 10.-klasseprøven Maj 2012

fs10 1 Iskiosken 2 Indlandsisen 3 Snedronning for en nat 4 Iskrystaller 5 Iskuglen Matematik 10.-klasseprøven Maj 2012 fs10 10.-klasseprøven Matematik Maj 2012 Et svarark er vedlagt som bilag til dette opgavesæt 1 Iskiosken 2 Indlandsisen 3 Snedronning for en nat 4 Iskrystaller 5 Iskuglen 1 Iskiosken I en iskiosk gør ejeren

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen

Matematik B. Studentereksamen Matematik B Studentereksamen stx103-mat/b-10122010 Fredag den 10. december 2010 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 6.a Lærer: LBJ Fagområde/ emne

Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 6.a Lærer: LBJ Fagområde/ emne Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 6.a Lærer: LBJ Fagområde/ emne Umulige figurer Periode Mål Eleverne skal: At opdage muligheden for og blive fascineret af gengivelse af det umulige. At få øvelse

Læs mere

Nye eksamensformer - mulige scenarier

Nye eksamensformer - mulige scenarier Nye eksamensformer - mulige scenarier Matematik på hf Marts 2015 Bodil Bruun, fagkonsulent i matematik stx/hf Nye eksamensformer?? Problemer, der skal løses: Internet er et vilkår mundtligt og skriftligt

Læs mere

Matematika rsplan for 5. kl

Matematika rsplan for 5. kl Matematika rsplan for 5. kl 2015-2016 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen

Matematik A. Studentereksamen Matematik A Studentereksamen 2st111-MAT/A-24052011 Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Matematik på Åbent VUC

Matematik på Åbent VUC Lektion 8 Geometri Når du bruger denne facitliste skal du være opmærksom på, at: - der kan være enkelte fejl. - nogle af facitterne er udeladt - bl.a. der hvor facitterne er tegninger. - decimaltal kan

Læs mere

Funktioner og ligninger

Funktioner og ligninger Eleverne har både i Kolorit på mellemtrinnet og i Kolorit 7 matematik grundbog arbejdet med funktioner. I 7. klasse blev funktionsbegrebet defineret, og eleverne arbejdede med forskellige måder at beskrive

Læs mere