Bedømmelse af den skriftlige prøve efter matematik D

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedømmelse af den skriftlige prøve efter matematik D"

Transkript

1 Bedømmelse af den skriftlige prøve efter matematik D Bedømmelseskriterierne til den skriftlige prøve efter D findes i læreplanen (Bilag 28 til avu-bekendtgørelsen) som punkt 4.3 Der lægges vægt på, at eksaminanden kan: a) anvende matematisk symbolsprog og matematiske begreber b) udføre matematiske ræsonnementer c) vælge hensigtsmæssige metoder og anvende disse til løsning af forelagte problemer d) præsentere en fremgangsmåde ved løsning af et matematisk problem e) anvende en forelagt matematisk model. Der lægges desuden vægt på, at eksaminanden kan bruge it-værktøjer hensigtsmæssigt. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr maj 2014 Sags nr.: K.391 Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens præstation lever op til de faglige mål, som er angivet under punkt 2.1. Derfor er der stor overensstemmelse mellem de faglige mål og bedømmelseskriterierne. Vi skal ved den skriftlige prøve bedømme, i hvilket omfang eksaminanderne har udviklet deres matematiske kompetencer med hensyn til symbolbehandling, håndtering af ræsonnementer, problembehandling, modellering og kommunikation. Hertil kommer bedømmelsen af eksaminandernes hjælpemiddelkompetence, som ikke optræder som et selvstændigt mål. Prøverne er beskrevet i det det overordnede afsnit om evaluering i læreplanerne. Generelt kan afsluttende prøver betegnes som summativ evaluering 1. I forbindelse med kvalitetsvurderingen af evalueringsformer kan man have glæde af at benytte to kriterier: Validitet: Reliabilitet: Validitet har fokus på at fastholde, hvad det egentlig er man forsøger at evaluere. Måler evalueringen det, den søger at måle? Fagkonsulenten har, i samarbejde med opgavekommissionen, ansvaret for at prøvesættene har en høj grad af validitet. 1 Wikipedia: Summativ evaluering skal vurdere, om en minimumskompetence er opfyldt, f.eks svarende til bestået eller ikke-bestået, i modsætning til formativ evaluering, hvis formål er at styrke den uddannelsessøgendes faglige udvikling.

2 Reliabilitet har fokus på at gøre bedømmelsen så klar og entydig som muligt, så bedømmernes personlige indstillinger kommer til at spille en meget lille rolle. Med andre ord: Er evalueringen pålidelig? Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Generelt udmærker skriftlige prøver sig ved at have en stor grad af bedømmeruafhængighed. Prøveformen har som udgangspunkt en stor reliabilitet. Lærer og censor har i fællesskab ansvaret for at have fokus på dette aspekt.. Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr For at gøre bedømmelsen af den skriftlige prøve efter D så bedømmeruafhængig som overhovedet muligt, altså give den en meget høj reliabilitet, er bedømmelseskriterierne suppleret med en generel rettevejledning. tinyurl.com/avu-matematik I det følgende gives eksempler på, hvordan den generelle rettevejledning skal benyttes. Alle spørgsmål i et prøvesæt tildeles uden hensyntagen til sværhedsgraden 5 point, 2. bortset maj 2014 fra det sidste/de sidste kompetencespørgsmål der tildeles 15 point. Sags nr.: K I besvarelsen af spørgsmålene bør der indgå en beskrivelse af løsningsmetoden. Denne kan bestå af en forklarende tekst, et algebraisk udtryk (regneudtryk), en tegning m.v. Der kræves dog ikke beskrivelse af løsningsmetode i tilfælde, hvor resultatet umiddelbart er fremkommet ved en simpel figurbetragtning, ved fremstilling af et diagram eller en konstruktion, ved aflæsning af en tabel, graf o.l. Maj 2013 spørgsmål 2.1 Lea køber en pakke med 20 cigaretter for 42,00 kr. 2.1 Hvad er prisen for 1 cigaret? Eksaminanden har her besvaret spørgsmålet ved hjælp af et regneudtryk. Besvarelsen er korrekt og skal derfor tildeles 5 point Pilen og =D4/D5 er tilføjet besvarelsen, for at vise hvad eksaminanden har gjort. I de efterfølgende eksempler er eksaminandernes fremgangsmåde vist på samme måde. Maj 2013 spørgsmål Fremstil et diagram, der viser energien fordelt på morgenmad, frokost, aftensmad og mellemmåltider. Brug regneark.

3 3 Eksaminanden behøver ikke nogen forklaring til fremgangsmåden ved fremstillingen af diagrammet. Cirkeldiagrammet er korrekt og besvarelsen skal tildeles 5 point. December 2013 spørgsmål Tegn sekskanten og cirklen (logoet) i målestoksforholdet 4:1. Eksaminanden behøver ikke nogen forklaring til fremgangsmåden ved fremstillingen af konstruktionen. Besvarelsen er korrekt og skal tildeles 5 point. Maj 2013 spørgsmål Hvilken fødevare i tabellen indeholder flest kcal pr. gram? Brug regneark.

4 4 Eksaminanden kan i ovenstående eksempel umiddelbart aflæse, at det største energiindhold findes i Lätta. Besvarelsen skal tildeles 5 point December 2013 spørgsmål Hvor lang tid går der, inden bistadet giver overskud? Eksaminanden kan umiddelbart aflæse, at bistadet giver overskud efter 4 år. Besvarelsen skal tildeles 5 point. 2. Et dynamisk geometriprogram må anvendes til beregning af fx længde, areal og vinkel-størrelser uden yderligere begrundelser. Maj 2013 spørgsmål 2.4 Skitse af Leas pakke cigaretter, set fra oven:

5 5 Eksaminanden har brugt GeoGebra til at finde længde og bredde. Begge dele er rigtige, der behøver ikke yderligere udregninger. Besvarelsen skal tildeles 5 point. Maj 2012 spørgsmål 4.5 Kuglestøderen står i en cirkel med en diameter på 213,5 cm, hvorfra han/hun støder kuglen så langt som muligt. Kuglen skal holde sig indenfor kastevinklen. 4.5 Find kastevinklen. (2 decimaler)

6 Eksaminanden har korrekt fundet vinklen ved hjælp af GeoGebra. Besvarelsen skal tildeles 5 point. December 2013 spørgsmål Beregn længden af diagonalen d på logoet. Se skitse 2. 6 Eksaminanden har korrekt fundet længden ved hjælp af GeoGebra. Yderligere udregninger er ikke påkrævet. Besvarelsen skal tildeles 5 point. 3. En besvarelse, hvori de rigtige data fra opgavehæftet indgår, tildeles point. Maj 2013 spørgsmål 2.3 Lea vil holde op med at ryge og i stedet spare pengene op. Hun vil sætte kr. i banken én gang om året. 2.3 Hvor meget vil den samlede opsparing være efter 37 indbetalinger, hvis renten er 3 % pr. år?

7 7 De korrekte data fra opgavehæftet indgår den årlige indbetaling, den årlige rente og antal opsparinger. Besvarelsen skal tildeles mindst ét point. 4. Afhængigt af spørgsmålets karakter tildeles besvarelser med rigtige resultater angivet uden tekst, mellemregninger eller illustrationer kun en lille del af spørgsmålets maksimale pointtal. Maj 2013 spørgsmål 2.1 Lea køber en pakke med 20 cigaretter for 42,00 kr. Eksaminanden har korrekt svaret 2,10 kr., men har ikke begrundet svaret. Vi kan ikke vide, hvordan eksaminanden har fundet resultatet. Et godt bud kunne være, at der er benyttet en lommeregner, og herefter er resultatet skrevet i regnearket. Bedømmelseskriterierne lægger vægt på eksaminandens kommunikationskompetence, derfor kan en korrekt besvarelse uden begrundelse kun tildeles en lille del af spørgsmålets maksimale pointtal. Spørgsmålet kan højst tildeles 5 point. Denne besvarelse skal derfor tildeles ét eller højst 2 point. 5. Resultater skal om muligt angives med benævnelser. Derimod kræves der ikke benævnelser i regneudtryk. December 2013 spørgsmål 3.2 Vidste du, at på en sommer kan der på 1 ha samles: ca. 80 kg honning på en hvidkløvermark ca. 100 kg honning på en rapsmark 1.1 Bierne har samlet 130 kg honning på en hvidkløvermark. Hvor stor er marken? Resultatet er angivet uden benævnelse. Besvarelsen skal højst tildeles 4 point.

8 6. Et resultat, der angives med alt for mange decimaler i forhold til antallet af betydende cifre i de tal, der indgår i beregningerne, vil normalt ikke kunne give fuldt pointtal. December 2013 spørgsmål 3.1 Fakta om logoet: Den regulære sekskant har sidelængden 2 cm og vinklen 120. Sekskantens diagonaler skærer hinanden i et punkt, som er centrum for cirklen. Radius i cirklen er 1,3 cm 3.1 Hvad er arealet af cirklen på logoet? 8 En typisk fejl hvor eksaminanden ikke forholder sig til alle cifrene, der er fremkommet på grund af pi. Besvarelsen skal højst tildeles 4 point 7. Besvarelser, der består i en vurdering af en given sammenhæng, tildeles et pointtal, der afspejler i hvilken grad informationer og eventuelle beregninger er udnyttet. Maj 2013 spørgsmål Foretag en sammenligning, hvor du blandt andet forholder dig til, om de to personer opfylder Sundhedsstyrelsens anbefaling? Eksaminanden har udelukkende konstateret, at de begge har gået langt over skridt. Det er korrekt, at de begge mindst én dag har gået over skrift. Men der er langt fra en dækkende vurdering. Forslag til pointtildeling: 1 point (Af hensyn til læseligheden gengives besvarelsen også som rå tekst) I gennemsnit går en læreren 9113 skridt om dagen, det er for lidt i forhold til sundhedsstyrelsens anbefalinger på skridt om dagen. Ergoterapueten går derimod skridt i gennemsnit om dagen, det er godkendt efter sundhedsstyrrelsens anbefalinger.

9 Både ergoterapeutens median, gennemsnittet, laveste og højeste antal skridt om dagen ligger højere end lærerens. Ergoterapueten kan gå helt op imod skridt om dagen, hvor en læreren højest går knap skridt. Det kan måske skyldes deres arbejdsområder, da en ergoterapeut er mere aktiv end en lærer. Ergoterapuetens skridt om dagen varierer meget mere end lærerens. Læreren bevæger sig indenfor området på 5000 til skridt om dagen. Hvorimod ergoterapuetens svinger fra 6000 til knap skridt om dagen. Denne eksaminand udnytter langt mere kvalificeret informationer og beregninger til at sammenligne de to personer. Forslag til pointtildeling: 5 point 9 8. Der tildeles fuldt pointtal til en besvarelse, hvor en kursist på grundlag af opgaveformuleringen kan gætte facit og derefter begrunde, at dette facit er løsningen. Maj 2013 spørgsmål 4.4 Lea vejer 80,8 kg og er 168 cm høj. Hun vælger i stedet for NUPO-kuren at ændre kostvaner ved at spise mere frugt og grønt. Hun begynder også at dyrke motion. Den nye vægt, hun derved opnår, kan udtrykkes ved følgende funktionsforskrift: Man bruger ofte Body Mass Index (BMI) som et mål for, om en person vejer for meget eller for lidt. BMI skal helst være i intervallet Hvor mange uger går der, før Lea har et BMI på 24?

10 Eksaminanden gætter/finder et korrekt (næsten) resultat og efterviser ved prøve. Der er dog et problem med højden i meter, derfor kan besvarelsen ikke tildeles fuldt pointtal. Forslag: 12 ud af 15 mulige point Selv om der er fejl eller forkerte følgeslutninger i besvarelsen af et spørgsmål, skal der tildeles fuldt pointtal til den øvrige del af besvarelsen, såfremt disse spørgsmål ikke har ændret karakter og i øvrigt er løst rigtigt. Maj 2013 spørgsmål 1.5 Lea går til zumba. Hun forbrænder 533 kcal pr. time, når hun dyrker zumba. Eksaminanden løser ikke opgave 1.4 korrekt (der er ikke anvendt tilbagegående procent). Til gengæld er løsningsmetoden i spørgsmål 1.5 korrekt. Resultatet afviger naturligvis fra det rigtige fordi, der er anvendt et forket tal for overskridelsen som grundlag for beregningen. Spørgsmålet har ikke ændret karakter som følge af det forkerte udgangspunkt. 1.5 skal derfor tildeles 5 point 10. Et spørgsmål, der er delvist løst, tildeles point på grundlag af et skøn over de rigtige løsningselementer. Maj 2013 spørgsmål 1.4 Eksemplet er det samme som forrige. Kursisten har ikke anvendt tilbagegående procent, men blot fundet 12 % af energiindtaget og trukket det fra. Besvarelsen skal ikke tildeles fuldt pointtal på grund af den forkerte løsningsstrategi, på den anden side har kursisten demonstreret kendskab til procentregning (korrekt udført, hvis der skulle udregnes 12 % af Leas energiindtag). Besvarelsen bør tildeles 2-3 point. Forslag: 2 point.

11 11. En besvarelse, hvori der forekommer elementære fejl som regnefejl, skrivefejl, tastefejl o.l., fratrækkes ganske få point ud fra en vurdering af fejlens betydning for løsningen af det pågældende spørgsmål. Maj 2013 spørgsmål 2.2 Lea køber en pakke med 20 cigaretter for 42,00 kr. Lea ryger i gennemsnit 15 cigaretter om dagen. 11 Eksaminanden har i ovenstående eksempel lavet en elementær fejl har regnet med 352 dage på et år. Besvarelsen, der i øvrigt er korrekt, skal derfor kun fratrækkes ganske få point, den skal følgelig tildeles 3-4 point. Forslag: 4 point. 12. Der skelnes mellem elementære tastefejl og manglende overholdelse af regnehierarkiet. Der kan fratrækkes flest point ved regnehierarkifejl. Maj 2013 spørgsmål 2.3 Lea vil holde op med at ryge og i stedet spare pengene op. Hun vil sætte kr. i banken én gang om året. I ovenstående besvarelse har eksaminanden lavet en regnehierarkifejl. Der skal derfor trækkes mere end ved end elementær tastefejl. Eksaminanden har rigtige data og rigtige løsningselementer. Besvarelsen skal derfor tildeles 2-3 point. Forslag: 2 point. 13. Ved tegning af figurer og kurver, aflæsning af grafer, målinger o.l. accepteres en mindre unøjagtighed.

12 12 Maj 2013 spørgsmål 6.1 Se informationer til opgaven under pkt Hvor mange uger går der, før Lea har et BMI på 24? Eksaminanden har løst opgaven ved at tegne billedet af funktionen y = 80,8 0,989 x og af linjen y = 68, hvor Lea har et BMI på 24. Aflæsningen af skæringspunktet er ikke helt nøjagtig. Denne unøjagtighed skal ikke have negativ indflydelse på tildelingen af antal point. 14. Hvis en opgave består i at vælge mellem få beskrevne valgmuligheder tildeles der kun point, hvis valget er begrundet. Maj 2012 spørgsmål En kugle har en omkreds på 33,6 cm. Afgør, om det er en kugle til kvinder eller mænd. Spørgsmålet indeholder 2 valgmuligheder. Eksaminanden har uden begrundelse skrevet Det er til en kvinde. Besvarelsen skal tildeles 0 point. 15. Hvor et spørgsmål lægger op til løsning enten ved aflæsning af kurve/graf/diagram eller beregning sidestilles de to løsningsmåder. December 2013 spørgsmål 2.5

13 Hvor lang tid går der, inden bistadet giver overskud? Denne eksaminand har løst problemet ved at lave grafisk løsning af to ligninger med to ubekendte Denne eksaminand har løst problemet ved at hjælp af ligningsløsning. Hvis der er konkluderet og kommunikeret korrekt skal begge besvarelser tildeles 5 point. 16. Hvis der i et spørgsmål er krævet brug af regneark, tildeles der kun fuldt pointtal, hvis regnearket er benyttet hensigtsmæssigt. December 2013 spørgsmål 1.4 Vidste du, at bierne flyver ture for at samle kg honning. Det svarer til at flyve Jorden rundt tre gange. Jordens diameter er km.

14 Eksaminanden har lavet en korrekt beregning, men har udelukkende brugt regnearket som skrivemaskine. Det er ikke hensigtsmæssigt brug af regnearket, derfor kan der ikke tildeles fuldt pointtal. På den anden side er der jo anvendt korrekte data og vist matematiske færdigheder, så besvarelsen skal tildeles mindst 2 point. Besvarelser uden hensigtsmæssigt brug af regneark kan betragtes på linje med besvarelser med rigtige resultater angivet uden tekst, mellemregninger eller illustrationer. Forslag til pointtildeling bliver derfor: 2 point Det er ikke alle fejltyper, der nødvendigvis skal trækkes point fra, hver gang de optræder. Eksempler på disse fejltyper kan være for mange decimaler, forkert afrunding, forkert brug af benævnelser og lignende. December 2013 spørgsmål 3.1 December 2013 spørgsmål 4.1 December 2013 spørgsmål 1.1 Ovenstående tre eksempler viser besvarelser med for mange decimaler, forkert afrunding og forkert brug af benævnelser. Ved fejl og mangler af disse typer skal der fratrækkes point, men altså ikke nødvendigvis hver gang hvis samme fejltype opstår flere gange. 18. I bedømmelsen indgår opgavebesvarelsens kommunikationsværdi inkl. korrekt brug af symboler. 19. Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af, i hvilken grad præstationen opfylder niveauets mål.

15 Disse sidste to punkter handler om et samlet skøn og en samlet bedømmelse. Punkt 18 og 19 forpligter lærer og censor til at afslutte bedømmelsen med at fokusere på kommunikationsværdien og en overordnet vurdering af graden af målopfyldelse. Disse afsluttende betragtninger kan føre til, at den endelige bedømmelse resulterer i en karakter, der er én højere eller lavere end den karakter den samlede pointtildeling peger direkte på. Hvorfor tildeles alle spørgsmål det samme maksimale pointtal (bortset fra det/de sidste spørgsmål)? Nogle censorer og lærere nævner fra tid til anden, at der er stor forskel på sværhedsgraden af spørgsmålene og at pointtildelingen ikke passer med arbejdsmængden eller sværhedsgraden. Det er helt korrekt! Der er stor forskel på sværhedsgraden og arbejdsmængde af spørgsmålene. Et eksempel på forskellen i sværhedsgrad kan findes i maj 2013 opgave 2 om rygning. 2.1 Hvad er prisen for 1 cigaret?. Dette kan løses med simpel division, 42 : 20 = 2,1, altså 2,10 kr. pr. stk. Opgaven slutter med spørgsmålet: 2.4 Hvad er længden (l) og bredden (b) af Leas pakke cigaretter?. Længden findes nemt ved hjælp af multiplikation, 7 0,75cm = 5,25 cm. Bredden byder på større udfordringer. Hvis eksaminanden erkender, at der kan dannes en ligesidet trekant mellem 3 centre af cigaretter, så kan spørgsmålet besvares ved hjælp af Pythagoras,, altså en bredde på 2,05 cm. Alternativt kan spørgsmålet besvares ved at lave en konstruktion i et geometriprogram. Begge spørgsmål har sin berettigelse i sættet. Spørgsmål 2.1 besvarede 81,4 % af eksaminanderne korrekt og fik dermed tildelt 5 point. Spørgsmål 2.4 blev kun besvaret helt korrekt af 1,3 % (53,8 % fik tildelt 2 eller 3 point). Spørgsmål som 2.1 betyder, at vore fagligt svage kursister også kan arbejde lidt med sættet. Hvis spørgsmål 2.1 er det eneste spørgsmål, der er svaret på, er karakteren -3; der skulle opnås mindst 12 point for at få karakteren 00, og mindst 35 point for at opnå 02. Spørgsmål som 2.4 betyder, at de dygtigste kursister også bliver udfordret. Hvis spørgsmålet om bredden ikke kan besvares, ville eksaminanden alligevel uden problemer kunne opnå karakteren 12. I sættet maj 2013 kunne en kursist miste 11 point og alligevel opnå topkarakter. Eksamenssættene er sammensat, så det er muligt at opnå nogle point ved benyttelse af forholdsvis simpel matematik, samtidig kræver det fagligt overblik og sikkerhed at opnå gode karakterer. Pointtildelingen kan ikke ses isoleret fra opsætningstabellen, men skal ses som et samlet hele. Det har aldrig været hensigten, at de enkelte spørgsmål skulle tildeles point efter sværhedsgrad eller arbejdsmængde. Den forholdsvis nye type opgaver, med kun ét spørgsmål, tildeles 15 point i modsætning til de øvrige, der alle tildeles 5 point. At denne opgavetype tildeles 15 skyldes hensynet til, at en eksaminand ikke skal kunne opnå karakteren 12 uden at besvare en hel opgave. Med andre ord - en eksaminand skal ikke kunne få 12 uden at score point i denne opgavetype. 15

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. (4 timer)

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. (4 timer) Matematik D Almen voksenuddannelse Skriftlig prøve (4 timer) AVU132-MAT/D Mandag den 27. maj 2013 kl. 9.00-13.00 KRAM (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer)

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer) Matematik D Almen forberedelseseksamen Skriftlig prøve (4 timer) AVU122-MAT/D Torsdag den 24. maj 2012 kl. 9.00-13.00 Olympiske Lege London 2012 Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 33 Årsprøven i matematik Årsprøve og rettevejledledning 34-35 36 og løbe nde Talmængder og regnemetoder Mundtlig matematik 37 Fordybelses uge 38-39 Procent - Gennemgå

Læs mere

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger.

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger. Tal og brøker Der anvendes blandet tal. Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Antal cifre Der skal afrundes til et passende

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Matematik. Evaluering, orientering og vejledning

Matematik. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Matematik 2014 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring Evaluering af årets matematikprøver Følgende rapport er udformet således, at resultater fra karakterdatabasen

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer Basis: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 4, arbejds- og grundbog, kopisider, Rema, ekstraopgaver og ugentlige afleveringsopgaver

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015

Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015 Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015 Emne Indhold Mål Tal og størrelser Arbejde med brøktal som repræsentationsform på omverdenssituationer. Fx i undersøgelser. Arbejde med forskellige typer af diagrammer.

Læs mere

Lærervejledning til Træn matematik på computer. Lærervejledning. Træn matematik på computer. ISBN 978-87-992954-5-6 www.learnhow.dk v/rikke Josiasen

Lærervejledning til Træn matematik på computer. Lærervejledning. Træn matematik på computer. ISBN 978-87-992954-5-6 www.learnhow.dk v/rikke Josiasen Lærervejledning Træn matematik på computer Materialet består af 31 selvrettende emner til brug i matematikundervisningen i overbygningen. De fleste emner består af 3 sider med stigende sværhedsgrad. I

Læs mere

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter Fag: Matematik Hold: 24 Lærer: TON Undervisningsmål Læringsmål 9 klasse 32-34 Introforløb: række tests, som viser eleverne faglighed og læringsstil. Faglige aktiviteter Emne Tema Materiale r IT-inddragelse

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Der arbejdes hen mod slutmålene i matematik efter 10. klassetrin. www.uvm.dk => Fælles Mål 2009 => Faghæfter alfabetisk => Matematik => Slutmål for faget

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN MATHIT PRØVESÆT MAJ 2007 2010 MATEMATIK A-NIVEAU. MATHIT Prøvesæt 2010. Kl. 09.00 14.00 STXA-MATHIT

STUDENTEREKSAMEN MATHIT PRØVESÆT MAJ 2007 2010 MATEMATIK A-NIVEAU. MATHIT Prøvesæt 2010. Kl. 09.00 14.00 STXA-MATHIT STUDENTEREKSAMEN MATHIT PRØVESÆT MAJ 007 010 MATEMATIK A-NIVEAU MATHIT Prøvesæt 010 Kl. 09.00 14.00 STXA-MATHIT Opgavesættet er delt i to dele. Delprøve 1: timer med autoriseret formelsamling Delprøve

Læs mere

Hovedemne 1: Talsystemet og at gange Læringsmål Nedbrudte læringsmål Forslag til tegn på læring

Hovedemne 1: Talsystemet og at gange Læringsmål Nedbrudte læringsmål Forslag til tegn på læring Hovedemne 1: Talsystemet og at gange kan anvende flercifrede naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge udvikle metoder til multiplikation og division med naturlige tal udføre beregninger med de

Læs mere

Matematik Niveau B Prøveform b

Matematik Niveau B Prøveform b GUX Matematik Niveau B Prøveform b Torsdag den 15. maj 2014 Kl. 09.00-13.00 GL141 - MAB - NY 1 GUX matematik B sommer 2014 side 0 af 5 Matematik B Prøvens varighed er 4 timer. Delprøven uden hjælpemidler

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Matematik - undervisningsplan

Matematik - undervisningsplan I 4. klasse starter man på andet forløb i matematik, der skal lede frem mod at eleverne kan opfylde fagets trinmål efter 6. klasse. Det er dermed det som undervisningen tilrettelægges ud fra og målsættes

Læs mere

AVU trin 2 prøver i matematik Facitforslag Dec. 2005. ISBN: 87-90652-65-7 ISSN: 1603-9432 EH-Mat 2006

AVU trin 2 prøver i matematik Facitforslag Dec. 2005. ISBN: 87-90652-65-7 ISSN: 1603-9432 EH-Mat 2006 Denne udgave på internettet er ment som en gennemsynsudgave. Ønsker du at anvende materialet, kan du købe materialet i en trykt version. Et VUC eller en anden undervisningsinstitution kan købe en digital

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Mundtlighed i matematikundervisningen

Mundtlighed i matematikundervisningen Mundtlighed i matematikundervisningen 1 Mundtlighed Annette Lilholt Side 2 Udsagn! Det er nemt at give karakter i færdighedsregning. Mine elever får generelt højere standpunktskarakter i færdighedsregning

Læs mere

Matematik C. Højere forberedelseseksamen

Matematik C. Højere forberedelseseksamen Matematik C Højere forberedelseseksamen 2hf123-MAT/C-07122012 Fredag den 7. december 2012 kl. 9.00-12.00 Opgavesættet består af 7 opgaver med i alt 15 spørgsmål. De 15 spørgsmål indgår med lige vægt ved

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 19. december 2011. kl. 9.00-14.00

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 19. december 2011. kl. 9.00-14.00 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hhx113-mat/a-19122011 Mandag den 19. december 2011 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Prøvens varighed er

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget matematik

Vejledning til prøverne i faget matematik Vejledning til prøverne i faget matematik Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test Marts 2014 Indhold Forord... 4 1. Indledning... 5 Prøvernes forskellige dele... 5 2. FSA... 9

Læs mere

Matematik C. Højere forberedelseseksamen

Matematik C. Højere forberedelseseksamen Matematik C Højere forberedelseseksamen 2hf132-MAT/C-29082013 Torsdag den 29. august 2013 kl. 9.00-12.00 Opgavesættet består af 7 opgaver med i alt 15 spørgsmål. De 15 spørgsmål indgår med lige vægt ved

Læs mere

Funktioner og ligninger

Funktioner og ligninger Eleverne har både i Kolorit på mellemtrinnet og i Kolorit 7 matematik grundbog arbejdet med funktioner. I 7. klasse blev funktionsbegrebet defineret, og eleverne arbejdede med forskellige måder at beskrive

Læs mere

FRANSK BEGYNDERSPROG HØJT NIVEAU FORTSÆTTERSPROG TILVALGSFAG HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009

FRANSK BEGYNDERSPROG HØJT NIVEAU FORTSÆTTERSPROG TILVALGSFAG HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 STUDENTEREKSAMEN MAJ 2005 2005-11-2 SPROGLIG OG MATEMATISK LINJE HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN MAJ 2005 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 FRANSK BEGYNDERSPROG

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 4. juni 2012. kl. 9.00-14.00

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 4. juni 2012. kl. 9.00-14.00 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hh121-mat/a-04062012 Mandag den 4. juni 2012 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Prøvens varighed er 1 time.

Læs mere

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering (Der evalueres løbende på følgende hovedpunkter) 33-36 Regneregler Vedligeholde og udbygge forståelse og færdigheder inden for de fire regningsarter Blive fortrolig

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 15. august 2011 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. hhx112-mat/a-15082011

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 15. august 2011 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. hhx112-mat/a-15082011 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hhx11-mat/a-1508011 Mandag den 15. august 011 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Prøvens varighed er 1 time.

Læs mere

Årsplan for matematik i 3. klasse

Årsplan for matematik i 3. klasse www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for matematik i 3. klasse Mål Eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik

Læs mere

Berlin eksempel på opgavebesvarelse i Word m/mathematics

Berlin eksempel på opgavebesvarelse i Word m/mathematics Berlin eksempel på opgavebesvarelse i Word m/mathematics 1.1 Gennemsnitsfarten findes ved at dividere den kørte strækning med den forbrugte tid i decimaltal. I regnearket bliver formlen =A24/D24. Resultatet

Læs mere

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen)

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Bog: Vi bruger grundbogssystemet Format, som er et fleksibelt matematiksystem, der tager udgangspunkt i læringsstile.

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hhx111-mat/a-305011 Mandag den 3. maj 011 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Prøvens varighed er 1 time.

Læs mere

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet?

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks familie skal flytte til et nyt hus. De har fået lov til at bestemme, hvordan væggene på deres værelser skal se ud. Emma og Frederik

Læs mere

Formål for faget Matematik

Formål for faget Matematik Formål for faget Matematik Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen. Torsdag den 31. maj 2012 kl. 9.00-13.00. 2stx121-MAT/B-31052012

Matematik B. Studentereksamen. Torsdag den 31. maj 2012 kl. 9.00-13.00. 2stx121-MAT/B-31052012 Matematik B Studentereksamen stx11-mat/b-310501 Torsdag den 31. maj 01 kl. 9.00-13.00 Side 1 af 6 sider Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK Lærer: SS Forord til faget i klassen Vi vil i matematik arbejde differentieret i hovedemnerne geometri, statistik og sandsynlighed samt tal og algebra. Vi vil i 5. kl. dagligt arbejde med matematisk kommunikation

Læs mere

Vedlagt følger en beskrivelse af proceduren ved skriftlig censur samt en vejledning i bedømmelse af besvarelserne.

Vedlagt følger en beskrivelse af proceduren ved skriftlig censur samt en vejledning i bedømmelse af besvarelserne. o Til censor Fagkonsulent Matematik, htx Vedr.: Skriftlig censur i matematik på htx Velkommen som skriftlig censor i matematik på htx. Marit Hvalsøe Schou Oehlenschlægersvej 55 5230 Odense M Tlf: 2565

Læs mere

Årsplan for matematik 2012-13

Årsplan for matematik 2012-13 Årsplan for matematik 2012-13 Uge Tema/emne Metode/mål 32 Matematiske arbejdsmåder(metode) 33 Intro 34 Tal + talforståelse 35 Brøker-procent 36 Potens+kvadrat-og kubikrod 37 Emneuge 38 Ligninger-uligheder

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget Fælles Mål II MATEMATIK Formål for faget Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv

Læs mere

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik 24. maj 2015 Kære censor i skriftlig fysik I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik den 26. maj, mens den anden prøve først er placeret den 2. juni. Som censor vil du normalt kun få besvarelser

Læs mere

Matematik - niveau E Vejledende uddannelsestid i alt 4 uger

Matematik - niveau E Vejledende uddannelsestid i alt 4 uger Matematik - niveau E Vejledende uddannelsestid i alt 4 uger Formål med faget: Formålet med faget er, at eleverne bliver i stand til at identificere matematiske problemstillinger i både landbrugsfaglig

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU 2g

MATEMATIK A-NIVEAU 2g NETADGANGSFORSØGET I MATEMATIK APRIL 2009 MATEMATIK A-NIVEAU 2g Prøve April 2009 1. delprøve: 2 timer med formelsamling samt 2. delprøve: 3 timer med alle hjælpemidler Hver delprøve består af 14 spørgsmål,

Læs mere

Eleverne skal lære at:

Eleverne skal lære at: PK: Årsplan 8.Ga. M, matematik Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32 uge 50 Tal og algebra Eleverne skal arbejde med at: kende de reelle tal og anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hhx132-mat/b-16082013 Fredag den 16. august 2013 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt

Læs mere

Evaluering. Matematik på hhx 1/16

Evaluering. Matematik på hhx 1/16 Evaluering af Matematik på hhx Sommeren 2008 1/16 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabeller... 4 A-niveau... 4 B-niveau... 4 Årets prøve i tal... 5 Matematik A... 5

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen

Matematik A. Studentereksamen Matematik A Studentereksamen stx11-mat/a-310501 Torsdag den 31. maj 01 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

VisiRegn og folkeskolens skriftlige afgangsprøve i matematik, maj-juni 2000 Inge B. Larsen (ibl@dpu.dk)

VisiRegn og folkeskolens skriftlige afgangsprøve i matematik, maj-juni 2000 Inge B. Larsen (ibl@dpu.dk) VisiRegn og folkeskolens skriftlige afgangsprøve i matematik, maj-juni 2000 Inge B. Larsen (ibl@dpu.dk) I det følgende gives et forslag til, hvordan en elev i 9. klasse med programmet VisiRegn til rådighed

Læs mere

Årsplan 7. klasse matematik 2012/2013 til lærerbrug

Årsplan 7. klasse matematik 2012/2013 til lærerbrug Årsplanen for 7. klasse udarbejdes i samarbejde mellem 7. klasses matematiklærere (Helle og Ditte). Overordnet er året inddelt i uger, hvor der til hver ugeforløb er et Tema. Organisering af matematikundervisningen:

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hh11-mat/b-70501 Mandag den 7. maj 01 kl. 9.00-1.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5 spørgsmål.

Læs mere

Matematik A Terminsprøve Digital prøve med adgang til internettet Torsdag den 21. marts 2013 kl. 09.00-14.00 112362.indd 1 20/03/12 07.

Matematik A Terminsprøve Digital prøve med adgang til internettet Torsdag den 21. marts 2013 kl. 09.00-14.00 112362.indd 1 20/03/12 07. Matematik A Terminsprøve Digital prøve med adgang til internettet Torsdag den 21. marts 2013 kl. 09.00-14.00 112362.indd 1 20/03/12 07.54 Side 1 af 7 sider Opgavesættet er delt i to dele: Delprøve 1: 2

Læs mere

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2011 Institution Campus Bornholm Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hhx Matematik C Peter Seide 1AB

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere

Evaluering af matematikundervisningen december 2014

Evaluering af matematikundervisningen december 2014 Evaluering af matematikundervisningen december 0 Evalueringen er udarbejdet på baggrund af et ønske om dokumentation for elevernes udbytte af matematikundervisningen. Af forskellige årsager er evalueringen

Læs mere

Matematik B stx, maj 2010

Matematik B stx, maj 2010 Bilag 36 Matematik B stx, maj 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik

Læs mere

Bedømmelseskriterier for skriftlig matematik stx A-niveau

Bedømmelseskriterier for skriftlig matematik stx A-niveau Bedømmelseskriterier for skriftlig matematik stx A-niveau Sådan bedømmes opgaverne ved skriftlig studentereksamen i matematik En vejledning for elever Skriftlighedsgruppe 01.04.09 Dette dokument henvender

Læs mere

MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Udstykning af skolehaven

MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Udstykning af skolehaven SIDE 1 MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN MATEMATIK Udstykning af skolehaven SIDE 2 MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN 3 MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN INTRODUKTION

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen. Mandag den 15. december 2014 kl. 9.00-13.00. hhx143-mat/b-15122014

Matematik B. Højere handelseksamen. Mandag den 15. december 2014 kl. 9.00-13.00. hhx143-mat/b-15122014 Matematik B Højere handelseksamen hhx143-mat/b-15122014 Mandag den 15. december 2014 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i

Læs mere

Eksamensopgaver i matematik

Eksamensopgaver i matematik Eksamensopgaver i matematik med TI-Nspire CAS ver. 2.0 Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen Marts 2010 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Bedømmelse af besvarelse...2 Eksempel 1 Lineære sammenhænge...3 Eksempel

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for matematik. Formål for faget matematik Formålet med

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen

Matematik B. Studentereksamen Matematik B Studentereksamen 2stx111-MAT/B-24052011 Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

geometri trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

geometri trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri, trin 2 ISBN: 978-87-92488-16-9 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

fsa 1 På tryk tryk på 2 På dvd 3 På tv 4 På film 5 I koordinatsystem Matematisk problemløsning Folkeskolens Afgangsprøve December 2011

fsa 1 På tryk tryk på 2 På dvd 3 På tv 4 På film 5 I koordinatsystem Matematisk problemløsning Folkeskolens Afgangsprøve December 2011 fsa Folkeskolens Afgangsprøve Matematisk problemløsning December 2011 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark 1 På tryk tryk på 2 På dvd 3 På tv 4 På film 5 I koordinatsystem 1 På tryk tryk

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen

Matematik B. Studentereksamen Matematik B Studentereksamen stx123-mat/b-07122012 Fredag den 7. december 2012 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Det er en af de hyppigst forekommende udregninger i den elementære talbehandling at beregne gennemsnit eller middeltal af en række tal.

Det er en af de hyppigst forekommende udregninger i den elementære talbehandling at beregne gennemsnit eller middeltal af en række tal. Tre slags gennemsnit Allan C. Malmberg Det er en af de hyppigst forekommende udregninger i den elementære talbehandling at beregne gennemsnit eller middeltal af en række tal. For mange skoleelever indgår

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hh101-mat/a-27052010 Torsdag den 27. maj 2010 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Prøvens varighed er 1 time.

Læs mere

gl. Matematik A Studentereksamen

gl. Matematik A Studentereksamen gl. Matematik A Studentereksamen gl-stx132-mat/a-14082013 Onsdag den 14. august 2013 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 16. august 2010. kl. 9.00-14.00

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 16. august 2010. kl. 9.00-14.00 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hh10-mat/a-1608010 Mandag den 16. august 010 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Dette opgavesæt består af

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Ligning med + - / hvor x optræder 1 gang... 3 IT-programmer

Læs mere

Fag- og indholdsplan 9. kl.:

Fag- og indholdsplan 9. kl.: Fag- og indholdsplan 9. kl.: Indholdsområder: Tal og algebra: Tal - regneregler og formler Størrelser måling, beregning og sammenligning. Matematiske udtryk Algebra - teoretiske sammenhænge absolut og

Læs mere

tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3.

tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3. Den tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 1.klasse

Læs mere

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Nye Fælles Mål og årsplanen Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Interview Find en makker, som du ikke kender i forvejen Stil spørgsmål, så du kan fortælle os andre om vedkommende ift.:

Læs mere

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik:

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik: TW 2011/12 Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

fsa 1 Simons fritidsjob 2 Simons opsparing 3 Højden af en silo 4 Simons kondital 5 Fravær i Simons klasse 6 En figur af kvarte cirkler

fsa 1 Simons fritidsjob 2 Simons opsparing 3 Højden af en silo 4 Simons kondital 5 Fravær i Simons klasse 6 En figur af kvarte cirkler fsa Folkeskolens Afgangsprøve Matematisk problemløsning Maj 2012 Et svarark er vedlagt som bilag til dette opgavesæt 1 Simons fritidsjob 2 Simons opsparing 3 Højden af en silo 4 Simons kondital 5 Fravær

Læs mere

Matematik A Delprøven uden hjælpemidler

Matematik A Delprøven uden hjælpemidler Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve August 2009 HHX092-MAA Matematik A Delprøven uden hjælpemidler Dette opgavesæt består af 5 opgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse

Læs mere

Prøver Evaluering Undervisning. Matematik. Maj-juni 2008

Prøver Evaluering Undervisning. Matematik. Maj-juni 2008 Prøver Evaluering Undervisning Matematik Maj-juni 2008 Ved fagkonsulent Klaus Fink Indhold Indledning...3 Fælles for faget...4 Fagets identitet...5 De skriftlige prøver i matematik...8 Den nye karakterskala...8

Læs mere

Matematik UVMs Trinmål synoptisk fremstillet

Matematik UVMs Trinmål synoptisk fremstillet Matematik UVMs Trinmål synoptisk fremstillet Matematiske kompetencer Trinmål efter 3. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin Trinmål efter 9. klassetrin indgå i dialog om spørgsmål og svar, som er karakteristiske

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter Fag: Matematik Hold: 26 Lærer: Harriet Tipsmark Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter 33-35 Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig gode matematiske færdigheder og at

Læs mere

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Kære matematiklærer. Når vi er færdige med dette forløb skal du (eleven):

Kære matematiklærer. Når vi er færdige med dette forløb skal du (eleven): Kære matematiklærer Formålet med denne materialekasse er, at eleverne med konkrete materialer og it får mulighed for at gøre sig erfaringer, der kan føre til, at de erkender de sammenhænge, der gør sig

Læs mere

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen.

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen. Fag: Matematik Hold: 21 Lærer: ASH 33-34 35-36 lære at læse og forstå en lønseddel samt vide hvordan deres skat bliver beregnet. Se i øvrigt fælles mål Arbejde med regnehieraki og regneregler. 36-38 Elevere

Læs mere