Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser for overførsler til og fra udlandet"

Transkript

1 Betingelser for overførsler til og fra udlandet Udenlandske overførsler En udenlandsk overførsel foretages normalt via pengeinstitutternes elektroniske kommunikationssystem SWIFT. Du kan vælge mellem to overførselstyper: Almindelig overførsel Beløbet vil normalt være til rådighed for modtager 3 7 bankdage efter afsendelsen. Det kan dog variere efter modtagerland samt om beløbet kan fremsendes direkte til modtagerbanken. Ekspresoverførsel Beløbet er til korrespondentbankens rådighed samme dag, vi sender overførslen - på betingelse af, at den nødvendige valuta kan fremskaffes, samt at modtagerlandets tidsfrist for ekspedition samme dag ikke er overskredet. Normalt tager det 1-3 bankdage. Merpris må beregnes oveni. Nødvendige betalingsoplysninger Før en overførsel til udlandet kan ekspederes, må du forsyne Merkur med de nødvendige oplysninger samt stille beløbet eller modværdien heraf plus omkostninger til vor rådighed. Bestilling af overførsler skal indeholde: Valuta og beløb Kontohavers navn SWIFT-adresse Modtagers IBAN nr. eller konto nr. Flere og flere lande bruger i dag IBAN nr., så du bør sikre dig inden afsendelse om det land, du skal sende til bruger IBAN nr. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte udlandsafdelingen i Merkur på hvis du har spørgsmål til dette. Eventuelt betalingsformål Hvem der betaler omkostningerne i hhv. Danmark og udlandet Nogle lande kræver ekstra oplysninger: o o o IFSC nr. og MICR nr. til Indien Branch kode til Canada, Indien, Australien, Sydafrika, Jordan, Columbia og New Zealand (Den kaldes BSB til Australien) Fulde navn og adresse på modtagere i Sydamerika og Indien. Hvem skal betale omkostningerne: Der findes 3 måder at aftale omkostningsfordelingen ved SWIFT-adresse betalinger: SHARE: Afsender betaler de omkostninger, som Merkur kræver for at udføre ordren. Modtager betaler de omkostninger, som hans bank kræver for at kreditere beløbet på hans konto. Hvis betalingen løber gennem andre banker undervejs, vil evt. omkostninger hos disse banker være fratrukket i det beløb, der overføres. 1

2 BEN: Modtager betaler alle omkostninger. Merkurs omkostninger vil forlods være fratrukket i det beløb, der overføres. OUR: Afsender betaler alle omkostninger. Hvis betalingen fremsendes på denne måde vil der ud over Merkurs gebyr blive beregnet et tillægsgebyr på a conto kr. 200 på de overførsler, hvor de faktiske omkostninger ikke forventes at overstige dette beløb. I øvrige tilfælde vil de faktiske omkostninger først blive debiteret, når den udenlandske bank fremsætter krav om betaling. Der forbeholdes ret til yderligere opkrævning. Merkur kan dog kun garantere, at det fulde beløb overføres til den første korrespondentbank, da visse korrespondentbanker tager gebyrer for at behandle overførsler. Et alternativ til at sende betalingen som OUR kunne være at medsende et forud aftalt beløb til dækning af modtagers omkostninger. Det vil ofte være en billigere løsning, da håndteringen af OUR-betalinger er meget tung. EU-betalinger: EU har opstillet nogle regler for at forenkle betalingsformidlingen i det indre marked som bl.a. betyder, at de gebyrer, det enkelte pengeinstitut beregner sig for overførsler i EURO, skal være det samme for både indenlandske og udenlandske betalinger. Beløbet skal være indsat på modtagers konto senest en bankdag efter betalingen er trukket på kundens konto. Hvis ordren modtages på papir, kan der gå en ekstra dag, inden beløbet er til rådighed hos modtagers pengeinstitut. En EU-betaling skal overholde følgende krav: betalingsmodtagers bank skal være inden for EU eller Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz og Ungarn. betalingen skal sendes som SHARE der skal være oplyst korrekt SWIFT-adresse på modtagerbank modtagers IBAN kontonummer skal være oplyst. Valuta: Det er altid bedst at sende i lokalvalutaen, medmindre modtagers kontonummer er en valutakonto. Ved fremsendelse af beløb til fjerne destinationer, hvor vi ikke kan tilbyde at sende lokalvalutaen, vil det ofte være mest hensigtsmæssigt at fremsende beløbet i USD eller EURO. EURO er den mest kursstabile valuta af de to,. Det er en god ide, hvis du på forhånd har aftalt med modtageren, hvilken valuta de ønsker betalingen i. Vi anbefaler som udgangspunkt, at det IKKE sendes i DKK. BEMÆRK, at det koster et ekstra gebyr, hvis Merkur skal fremfinde SWIFT-adresse eller hvis overførslen mangler andre gennerelle informationer. Bestilling af overførsler sker nemmest (og billigst) via Merkurs Netbank, men kan også foretages vi skemaet Bestilling af overførsel til udlandet som sendes udfyldt og underskrevet pr. brev til: 2

3 Merkur Andelskasse Bispensgade 16, Aalborg att. Udland Eller pr. mail til Skemaet kan rekvireres på eller ved henvendelse i en af vore afdelinger. BEMÆRK, at betalinger til udlandet kun kan oprettes og godkendes i netbank på bankdage. Tidsfrister for bestilling Bestillinger, som vi modtager inden kl kl ved netbank - udføres samme dag og afregnes til den noterede salgskurs på indleveringsdagen, hvis ikke andet er aftalt. Bestillinger som modtages senere, bliver udført den følgende bankdag. Ekspresbetalinger, som vi modtager inden kl vil blive behandlet samme dag. Dækning på kontoen Der skal være dækning på den konto, betalingen skal ske fra. Valutakurs Overførsel i udenlandsk valuta vil blive afregnet efter Nationalbankens officielle informationskurs plus et tillæg, som varierer for de enkelte valutaer og oplyses på forlangende. Hvornår hæves beløbet på din konto? Betalinger til udlandet vil normalt blive hævet på din konto samme dag og med rentemæssig virkning (valør) pr. ekspeditionsdagen. Du får efter afsendelsen en afregningsnota med oplysning om valutakurs og omkostninger. Har du netbank, vil kvitteringen blive sendt til din e-boks. Hvornår er pengene til beløbsmodtagers disposition? Hvornår en betaling er til beløbsmodtagers disposition afhænger af den betalingsmetode, du har valgt. Men det afhænger også af modtagerbankens forretningsbetingelser, samt af om modtagerbanken er en af vore korrespondentbanker. Ekspeditionstiden for overførsler til Nordeuropa er normalt korte, mens det kan tage længere tid i Sydeuropa og Middelhavsområdet og måske endnu længere tid i lande uden for de nævnte områder. En almindelig overførsel til udlandet bør som hovedregel være beløbsmodtager i hænde efter 3-7 bankdage. Ekspresoverførsler 1-3 bankdage efter ekspeditionsdagen. Overførselstiden er angivet fra den dag, hvor vi har finansiel dækning samt de nødvendige oplysninger til at gennemføre overførslen. Det vil under alle omstændigheder være en god ide, hvis du adviserer beløbsmodtageren, når beløbet er afsendt. 3

4 Særligt vedrørende overførsler inden for EU, Norge, Island og Liechtenstein Ved overførsler inden for EU, Norge, Island og Liechtenstein i et af disse landes valuta, kroner eller euro gælder desuden følgende i henhold til Lov om udenlandske pengeoverførsler: Såfremt beløbet ikke er krediteret modtagers instituts konto inden for den aftalte tidsfrist, er vi på din foranledning forpligtet til at yde dig kompensation, medmindre forsinkelsen skyldes dig. Kompensation ydes som en rente af overførselsbeløbet beregnet med den i rentelovens 5 stk. 1 angivne rente. Kommer en overførsel ikke frem, kan du anmode om at få overførselsbeløbet samt påløbne renter beregnet efter rentelovens 5 stk. 1 og gebyrer, som du har betalt i forbindelse med overførslen, tilbagebetalt; dog højst et beløb, der svarer til modværdien af euro. Beløbet stilles til din rådighed inden 14 bankdage efter den dato, hvor du har fremsat krav om tilbagebetaling. Imidlertid kan du ikke få beløbet tilbagebetalt, hvis forsinkelsen skyldes et formidlende institut, der er valgt af dig eller beløbsmodtagers pengeinstitut, eller hvis beløbet i mellemtiden når frem til modtagers institut. Du kan heller ikke få beløbet tilbagebetalt, hvis du selv er skyld i manglende og ufuldstændig gennemførsel af overførslen som følge af, at du har givet os ufuldstændige eller fejlagtige instrukser. Har du udtrykkeligt valgt, hvilket udenlandsk pengeinstitut, der skal formidle beløbet til modtagers institut, bærer du risikoen for tab af beløbet, hvis det skulle ske, at det formidlende institut går konkurs. Betalinger fra udlandet Betalinger til dig fra udlandet er i princippet ikke forskellig fra overførsler den modsatte vej. Betalingerne vil normalt komme som en elektronisk overførsel via SWIFT. Mulighederne beskrives nærmere i det følgende. Har du netbank, vil kvitteringen for overførsel blive sendt til din e-boks. Overførsler Betalinger fra udlandet kan overføres til din konto fra det udenlandske pengeinstitut via SWIFT. Denne betalingsform vil normalt være den mest hensigtsmæssige for dig, da det er den hurtigste og billigste betalingsmåde. Checks Modtagelse af checks fra udlandet kan nemt blive en bekostelig affære, så vi anbefaler at der laves en udenlandsk overførsel. Som tidligere nævnt er det billigere og hurtigere. Der er normalt en lang forsendelsestid på 3-4 uger på udenlandske checks samt indløsningsomkostninger. En privat udstedt check skal inkasseres i udlandet, således at du først har rådighed over beløbet, når vi har modtaget pengene fra udlandet. Større beløb på mere end USD 1000 / DKK 5000 går via inkasso og det tager op til 8 uger for at indløse checken og omkostningerne ligger oftest mellem kr. Er checken udstedt i danske kroner, bør checken være trukket på et dansk pengeinstitut, da det medfører færrest omkostninger ved indløsning. Vi honorerer checken med det forbehold, at vi ved afregning med udlandet straks modtager dækning. 4

5 Du skal være opmærksom på, at checkbeløbet kan blive tilbageført fra din konto, som følge af manglende dækning eller stærke indsigelser fra betrukne pengeinstitut i udlandet. Vi ser desværre flere og flere falske checks i omløb. Flere krav til udenlandske checks Kravene til udenlandske checks er blevet skærpet og det er derfor nu endnu vigtigere, at checken overholder formkrav og checkindløsningsregler. Udover at du som kunde skal have underskrevet checken på bagsiden, skal den overholde følgende formkrav: Formkrav Beskrivelse Udstedelsessted og -dato Udsteder Forevisningsfrist skal være anført skal have underskrevet checken må maksimalt være Europa: 20 dage Canada: 60 dage Andre lande: 70 dage regnet fra udstedelsesdagen til forventet indløsningsdag hos betrukne bank i udlandet Checkbeløb i tal og bogstaver Teksten "Not valid abroad" Teksten "Money Order" skal være ens; i modsat fald er beløbet i bogstaver gældende må ikke være påtrykt checken medfører, at kun visse checks må indløses Checkindløsningsreglerne tager udgangspunkt i checklovens bestemmelser især kapitel 1 og 5. Informationer, som du bør forsyne beløbsafsender med For at fremme ekspeditionen og undgå misforståelser vil det være en god ide, at der på dine fakturaer findes oplysninger om din bankforbindelse. Betalinger fra udlandet kan overføres til din konto i Merkur fra et udenlandsk pengeinstitut. Overførslen foregår via Arbejdernes Landsbank og følgende oplysninger skal opgives: Account name: kontohavers navn Account no: IBAN-nr. (International Bank Account Number), fremgår af dit kontoudtog fra Merkur Bank: Merkur Address: Bispensgade 16, DK-9000 Aalborg SWIFT: MEKUDK21 Reference: Indbetalers navn og eventuelt fakturanummer eller lignende 5

6 Omkostninger ved checks og overførsler Samtidig med krediteringen af din konto får du en meddelelse om størrelsen af det afsendte beløb, vores ekspeditionsomkostninger, evt. omkostninger i udlandet samt evt. afregningskurs. Gebyr/provisioner fremgår af vores prisliste. Såfremt beløbsafsender har påtaget sig at afholde alle omkostninger, modtager du naturligvis det fremsendte beløb uden fradrag af gebyr. Har afsenderen derimod anmodet om, at du også afholder det udenlandske pengeinstituts omkostninger, vil disse være fratrukket, inden vi modtager beløbet. Hvis det betrukne pengeinstitut i udlandet beregner sig gebyr eller provision ved afregning af private checks, vil disse omkostninger efterfølgende blive hævet på din konto. Valutakurs Afregningskursen vil være Nationalbankens officielle informationskurs minus et fradrag, der varierer for de enkelte valutaer og oplyses på forlangende. Hvornår er beløbet til din disposition? Overførsler samt checks fra udlandet vil normalt blive indsat på din konto med rentemæssig virkning (valør) samme bankdag, som beløbet er til vor disposition. Videregivelse af oplysninger til amerikanske myndigheder gennem SWIFT Når du overfører penge til udlandet, kan der via SWIFT blive videregivet oplysninger til myndigheder i USA. SWIFT, som gennemfører betalingerne, er blevet pålagt at udlevere oplysninger, hvis der er mistanke om finansiering af kriminalitet eller terrorisme. Denne videregivelse er ikke lovlig iht. dansk/europæisk lovgivning. Da der imidlertid ikke eksisterer noget brugbart alternativ til overførsel gennem SWIFT, har Merkur ikke reel mulighed for at påvirke forholdet. SWIFT er et belgisk datanetværk, der overfører betalinger mellem lande. Netværket har ca finansielle virksomheder i 206 lande tilmeldt og har EDB-centre i Europa og USA. SWIFT står for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Merkur, september

7 Generelt Force majeure Vi er ikke ansvarlige, hvis manglende eller ufuldstændig gennemførelse af en overførsel skyldes usædvanlige eller uforudsigelige omstændigheder, som vi ikke har mulighed for at afværge, selv om der udvises den størst mulige påpasselighed. Insolvens hos et institut, der medvirker ved overførsel, anses ikke som force majeure. Yderligere informationer Du kan hente yderligere informationer om priser og valideringsregler i vores prisliste, som du kan få hos os. Ønsker du information om de daglige valutakurser eller andre oplysninger i forbindelse med udenlandske overførsler, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Vi gør opmærksom på, at du som forbruger har mulighed for at klage til Pengeinstitutankenævnet, såfremt et problem mellem pengeinstituttet og dig ikke bliver løst til din tilfredshed. 7

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet Skal du overføre et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres til rette tid,

Læs mere

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet.

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Betalinger til udlandet Skal du betale et beløb til en person eller et firma i udlandet, er det naturligvis vigtigt, at betalingen gennemføres

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

Regler for betalinger til og fra udlandet

Regler for betalinger til og fra udlandet Betalinger til udlandet Skal du betale et beløb til en person eller et firma i udlandet, er det naturligvis vigtigt, at betalingen gennemføres rettidigt, i den aftalte valuta og billigst muligt. Betaling

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet Betalinger til udlandet Langt de fleste udenlandske betalinger fra Danmark foregår via den Europæiske Clearing og via SWIFT, der er et internationalt

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Vilkår for betalinger handel med udlandet

Vilkår for betalinger handel med udlandet Vilkår for betalinger handel med udlandet Her får du og din virksomhed overblik over de forskellige betalingsformer, du kan vælge imellem, når du handler med udlandet. Handel med udlandet dækker også over

Læs mere

Vilkår for betalingskonti til privatkunder

Vilkår for betalingskonti til privatkunder Vilkår for betalingskonti til privatkunder Nordea Bank Danmarks vilkår for betalingskonti til privatkunder Vilkår for betalingskonti - privatkunder gælder for kundens betalingskonti, dvs. konti oprettet

Læs mere

Vilkår for Danske Direkte Forening

Vilkår for Danske Direkte Forening Vilkår for Danske Direkte Forening Indholdsfortegnelse Almindelige forretningsbetingelser forbrugere... 2 Information om fortrydelsesret... 10 Vilkår og betingelser for betalingskonti - forbrugere... 11

Læs mere

Møns Banks Almindelige Forretningsbetingelser. 1. Etablering af et kundeforhold. 2. Indhentelse og behandling af oplysninger om dig. 3.

Møns Banks Almindelige Forretningsbetingelser. 1. Etablering af et kundeforhold. 2. Indhentelse og behandling af oplysninger om dig. 3. De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale (kreditaftale), i depotvilkår,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og Jer, medmindre

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Regler for Swipp - privat

Regler for Swipp - privat Side 1 Reglerne for Swipp angivet nedenfor er særlige regler for privatpersoners brug af Swipp, som supplerer Sådan handler Jyske Bank - generelle forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser for erhverv er gældende fra den 1. november 2009 og kan ændres af banken med 1 måneds varsel ved annoncering i dagspressen.

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Debit

Sydbank MasterCard Private Debit Sydbank MasterCard Private Debit Kortservice Regler Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private Debit 10 Ordliste 26 Gode råd om Sydbank

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Debit

Sydbank MasterCard Private Debit Sydbank MasterCard Private Debit Kortservice Regler April 2012 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private Debit 10 Ordliste 25 Gode råd om Sydbank

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 13 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 18 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 1. september 2015 for eksisterende kunder og umiddelbart for nye kunder. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med

Læs mere

Visa Debit, brugerregler

Visa Debit, brugerregler Visa Debit, brugerregler Gode råd om dit Visa Debit kort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Sydbank MasterCard Private

Sydbank MasterCard Private Sydbank MasterCard Private Kortservice Regler April 2012 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private 10 Ordliste 29 Gode råd om Sydbank MasterCard

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Banking

Sydbank MasterCard Private Banking Sydbank MasterCard Private Banking Kortservice Regler Juni 2013 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private Banking 10 Ordliste 28 Gode råd om Sydbank

Læs mere

Regler for Nordea Pay Gælder fra 1. januar 2015

Regler for Nordea Pay Gælder fra 1. januar 2015 Regler for Nordea Pay Gælder fra 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse Gode råd om Nordea Pay... 1 1 Regler for Nordea... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til... 2 3 Opbevaring af kort og pinkode... 2 4 Verified

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort (BlueCard) Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved

Læs mere